Page 1

Bielsko-Biała, dn. 27.08.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 01.01.2012

Zleceniodawca: Lingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

Zleceniobiorca: Dominika Płotka ul. Piękna 1, 00-000 Bielsko-Biała

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Opis usługi: Tłumaczenie powieści PL-EN. Ilość słów tekstu źródłowego: 112 493

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2812.32 EUR 2. Kwota uzysku: 1406.16 EUR 3. Kwota do opodatkowania: 1406.16 EUR 4. Podatek od wynagrodzenia: 253,11 EUR 5. Kwota do wypłaty: 2559.21 EUR (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć 21/11 EUR)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

dominikaplotka_rachunek do umowy o dzieło  

Korzystałam z Total Assistant i formularzy z Internetu.

dominikaplotka_rachunek do umowy o dzieło  

Korzystałam z Total Assistant i formularzy z Internetu.

Advertisement