Page 1

DOMINIKA PIETRYŃCZYK Edukacja KONTAKT

POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

issuu.com/dominikapietrynczyk

Wydział Architektury Wnętrz. Spec.Projektowanie Wystawiennicze.

dominikapietrynczyk@gmail.com +48 691 254 403 05-825 Grodzisk Mazowiecki

UMIEJĘTNOŚCI SKETCHUP ARCHICAD

KARIERA

V-RAY IN DESIGN ILLUSTRATOR

PTAK WARSAW EXPO AKTUALNIE

PHOTOSHOP

GRAFIK DTP

EXCEL

Wykonywanie projektów grafiki ulotek różnego typu, wizytówek, plakatów, banaerów, naklejek itp. Tworzenie grafiki pod social media. Tworzenie key visual pod konkretny event. Tworzenie brandingu.

POWER POINT WINDOWS WORDPRESS INSTAGRAM

B&B SŁODYCZE REKLAMOWE 2018-2019

SIMPLE CONCEPT BIURO PROJEKTOWE ZLECENIA

WIKO COMPANY S.A. 2016-2017

SOLTER CAPITAL S.A 2013-2016

FACEBOOK

GRAFIK Wykonywanie projektów grafiki opakowań produktów. Bezpośredni kontakt z punktami poligraficznymi. Budowanie wizerunku marki w social media. Tworzenie indywidualnych grafik oraz kampanii marketingowych na potrzeby social mediów.

PROJEKTANT Tworzenie brandingu, key visual, mock up, grafiki drukowanej oraz pod social media. Kompleksowe wykonywanie projektów architektury wnętrz.

JĘZYKI 75% Angielski

100% Polski

SPECJALISTA DS.MARKETINGU Marketing wewnętrzny Spółki. Wprowadzenie nowego key visual oraz brangingu. Wykonanie projektu stoiska targowego pod eventy branżowych.

Referencje

ASYSTENTKA ZARZĄDU

Wiko Company S.A. Telefon +48 22 447 63 01 Email sekretariat@wiko.com.pl

Prowadzenie administracji biurowej. Ścisła współpraca z Zarządem Spółki. Prowadzenie projektów administracyjnobiurowych.

East Management Telefon +48 22 223 66 66 Email biuro@empolska.pl

W y ra ż a m z g o d ę n a p rz e t w a rz a n ie m o ic h d a n y c h o so b o w y c h d la p o t rz e b n ie z b ę d n y c h d o re a liz a c ji p ro c e su re k ru t a c ji (z g o d n ie z U st a w ą z d n ia 29.08.1997 ro k u o O c h ro n ie D a n y c h O so b o w y c h ; t e k st je d n o lit y : D z .U .z 2014r., p o z .1182 z e z m .).

Profile for Dominika Pietryńczyk

CV  

MY CV

CV  

MY CV

Advertisement