Page 1

Temat: Budowa komputera. Komputer -maszyna elektroniczna przeznaczona do przetwarzania informacji, które da się zapisać w formie ciągu cyfr albo sygnału ciągłego.

Współcześnie komputery dzieli się na:

• • •

• • •

komputery osobiste (PC) - o rozmiarach umożliwiających ich umieszczenie na biurku, używane zazwyczaj przez pojedyncze osoby, komputery domowe - poprzedniki komputerów osobistych, korzystający z telewizora, jako monitora, komputery mainframe - często o większych rozmiarach, których zastosowaniem jest przetwarzanie dużych ilości danych na potrzeby różnego rodzaju instytucji, pełnienie roli serwerów itp. komputery gospodarcze - używane w gospodarstwach rolnych w celu efektywnego sterowania procesami produkcyjnymi, superkomputery - największe komputery o dużej mocy obliczeniowej, używane do czasochłonnych obliczeń naukowych i symulacji skomplikowanych systemów, komputery wbudowane - (lub osadzone, ang. embedded) specjalizowane komputery służące do sterowania urządzeniami z gatunku automatyki przemysłowej, elektroniki użytkowej (np. telefony komórkowe itp.) czy wręcz poszczególnymi komponentami wchodzącymi w skład komputerów.


Urządzenia podstawowe: -monitor - wyświetla informacje optyczne pozwalające śledzić co robi w danej chwili komputer

jak również pozwala oglądać wyniki pracy komputera. -Napęd CD-ROM/DVD- ROM -Umożliwia on odczytywanie informacji zawartych na płytach CDROM i DVD. Do komputera można podłączyć również nagrywarkę CD (DVD), umożliwia ona nagrywanie własnych płyt CD (DVD) na nagrywalnych płytach CD-R (DVD-R/DVD+R) i płytach wielokrotnego zapisu CD-RW (DVD-RW). Za jej pomocą można np. przygotować kopię zawartości

dysku twardego lub nagrać płytę z ulubioną muzyką.

Stacja dyskietek- Informacje tam zapisane można przenosić i odczytywać na innym komputerze. Na dyskietce można zapisać od 360 kB do 1.44 MB informacji zależnie od typu dyskietki.

Jednostka centralna-zwana także komputerem, zasadnicza część zestawu komputerowego zawierająca najważniejsze elementy składowe komputera, zawarte we wspólnej obudowie. W zależności od konstrukcji danego typu komputera, zawiera: zasilacz, płytę główną z procesorem, pamięcią operacyjną (RAM) oraz porty do


komunikacji z pozostałymi składnikami zestawu

Mysz- urządzenie wskazujące używane podczas pracy z interfejsem graficznym systemu komputerowego. Mysz umożliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni płaskiej. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia względem podłoża i wysyła ją w formie danych cyfrowych do komputera, który dokonuje odpowiedniej zmiany położenia kursora na ekranie. Najczęściej wyposażona jest w dwa przyciski i kółko do przewijania ekranu,

które może również pełnić rolę trzeciego przycisku.

Klawiatura- uporządkowany zestaw klawiszy służący do ręcznego sterowania urządzeniem lub ręcznego wprowadzania danych. W zależności od spełnianej funkcji klawiatura zawiera różnego rodzaju klawisze – alfabetyczne, cyfrowe, znaków specjalnych, funkcji specjalnych, o znaczeniu definiowanym przez użytkownika.

Urządzenia peryferyjne wejściowe: -Skaner-Zadaniem skanera jest konwersja dokumentów i zdjęć z postaci papierowej do cyfrowej


oraz przesłanie ich, z użyciem sterownika TWAIN

Tablet jest kolejnym urządzeniem służącym do poruszania po ekranie kursorem. Od myszy odróżnia go budowa oraz niektóre elementy działania. Tablet składa się ze specjalnej podkładki oraz rysika w kształcie długopisu. Poprzez zbliżenie go do podkładki powodujemy reakcję urządzenia w postaci przesunięcia kursora, a w przypadku dotknięcia powierzchni - efekt kliknięcia

.

Joystick- to jedno z urządzeń wykorzystywanych głównie do sterowania w grach komputerowych, ale również przemysłowymi robotami

.

Urządzenia peryferyjne wyjściowe: Głośniki- przetwornik elektroakustyczny zamienia prąd elektryczny w falę akustyczną. Idealny głośnik przekształca zmienny prąd elektryczny o odpowiedniej częstotliwości na falę akustyczną proporcjonalnie i liniowo.


Drukarka-służy do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp). Niektóre drukarki potrafią również pracować bez komputera, np. drukować zdjęcia wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym (po podłączeniu go do drukarki lub po włożeniu karty

pamięci z zapisanymi zdjęciami do wbudowanego w drukarkę slotu.

Budowa jednostki centralnej komputera:

Jednostka centralna jest głównym elementem zestawu komputerowego potocznie nazywanego komputerem. Jest to duża metalowa skrzynia (obudowa), w której umieszcza się zasilacz, układy elektroniczne i wiele innych urządzeń. Składa się z następujących elementów : • płyty głównej, • procesora,


• pamięci stałej ROM, • pamięci operacyjnej RAM, • dysku twardego, • karty graficznej, • karty muzycznej, • karty sieciowej, • czytnika CD-ROM, • stacji dyskietek, • zasilacza, • przewodów zasilających i logicznych,

Procesor-jest podstawowym elementem komputera. Nazywany jest jego „mózgiem” lub „sercem”. Od niego zależy szybkość działania komputera. Procesor przetwarza dane oraz kontroluje współpracę wszystkich części komputera. Charakteryzowany jest ze względu na wydajność, czyli szybkość, z jaką jest w stanie wykonywać zlecone mu zadania.


Dziękujemy za uwagę! :) Pracę wykonały: Dominika Imperowicz i Magdalena Lubecka

praca  

dsfdfdfsdgfgfgfbvbf

praca  

dsfdfdfsdgfgfgfbvbf

Advertisement