Page 1

Od grosika do złotówki

Projekt edukacji finansowej dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Uczestnicy projektu

Rodzina

Uczniowie

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Nauczyciel

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki uwzględnia wymagania zapisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jest skierowany do uczniów klasy drugiej i trzeciej, ponieważ: czas edukacji wczesnoszkolnej to okres, w którym uczniowie najczęściej otrzymują pierwsze pieniądze do własnej dyspozycji, etap ten to okres, gdy rodzice najaktywniej włączają się w edukację swoich dzieci. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Cele projektu: kształtowanie umiejętności z zakresu gospodarowania pieniędzmi, m.in. ustalania priorytetów przy ich wydawaniu czy też oszczędzaniu, umożliwienie dzieciom poznawania świata finansów osobistych, wspomaganie ich samodzielności uczenia się, inspirowanie uczniów do realizowania własnych pomysłów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej edukacji. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Etapy realizacji projektu: Zapoznanie rodziców z projektem. Zaproszenie uczniów do podróży. Podróż po Galaktyce Finanse i Galaktyce Oszczędzania – zajęcia z uczniami. Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu. Grosikowe wędrówki – prezentacja osiągnięć uczniów. Podsumowanie projektu Od grosika do złotówki. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Zajęcia dydaktyczne to podróż po Galaktyce Finanse i Oszczędzania trwająca 10 miesięcy. Zaplanowane zajęcia obejmują edukacje: polonistyczną, matematyczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, muzyczną, ruchową i społeczno-etyczną. Nauczyciel może elastycznie dostosowywać treści adekwatnie do możliwości rozwojowych uczniów. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Materiały dla rodziców: ulotka informacyjna, Karta „Oszczędności … z małymi i dużymi gwiazdkami, naklejki „Porozmawiaj ze mną …”.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Materiały dla Oduczniów: grosika do złotówki zeszyty z kartami pracy, karta z monetami i banknotami samoprzylepnymi, gwiazda do zapisu marzeń, portfelik do składania, czapeczka Grosikowy folder. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Materiały dla nauczycieli: scenariusze do prowadzenia zajęć, pakiet materiałów dydaktycznych.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Materiały dla nauczycieli

Grosikowe ślady Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Grudzień Zaproszenie uczniów do międzygalaktycznej podróży

z Grosikiem

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Podczas zajęć uczniowie wędrując po galaktykach odwiedzają planety: Grosik Portfelik Skarbonka Zabawka Złotówka

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Podczas zajęć uczniowie: przygotują Grosikową majówkę, zaplanują Grosikowe wakacje, posłuchają Grosikowych wspomnień, przeanalizują Grosikowe oszczędzanie, zorganizują Grosikowe wędrówki.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Na planecie Grosik, uczniowie:

poznają znaczenie pojęć: moneta, banknot, awers, rewers,

rozpoznają i nazywają monety, rozpoznają i nazywają banknoty, liczą pieniądze, stosują miana złoty i grosz, poznają wartość nabywczą pieniądza. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Na planecie Portfelik, uczniowie: dowiadują się o sposobach zarabiania pieniędzy przez dorosłych, poznają wygląd i zastosowanie karty płatniczej, odkrywają wartość i potrzebę pracy,

dowiadują się, że nie za każdą pracę trzeba otrzymać zapłatę. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Na planecie Skarbonka, uczniowie:

poznają sposoby przechowywania pieniędzy dawniej i dziś, kształtują nawyki oszczędzania w różnych sytuacjach dnia codziennego, dowiadują się, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Na planecie Zabawka, uczniowie: poznają zasady „udanych zakupów”, omawiają wpływ reklamy na dokonywanie zakupów,

dowiadują się o potrzebie racjonalnego wydawania pieniędzy.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Przygotowując Grosikową majówkę, uczniowie:

poznają pojęcia: recykling, segregacja odpadów, surowce wtórne, poznają zasady selektywnej zbiórki odpadów, przekonują się o korzyściach wynikających z segregowania odpadów.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Planując Grosikowe wakacje, uczniowie:

poznają pojęcia: dług, lokata, karta płatnicza, poznają sposoby bezpiecznego przechowywania pieniędzy, poznają zasady racjonalnego gospodarowania własnym budżetem.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Podczas Grosikowych wspomnień, uczniowie:

utrwalą pojęcia: gotówka, zakupy, waluta, budżet domowy, rozważny klient, poznają euro, walutę krajów należących do Unii Europejskiej, udoskonalą wiedzę na temat bezpiecznego przechowywania pieniędzy.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Analizując Grosikowe oszczędzanie, uczniowie:

dokonają, wspólnie z rodzicami, analizy swego oszczędzania w życiu codziennym, określą przyczyny powodujące straty finansowe, zaplanują działania zapobiegające niepotrzebnym wydatkom.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Organizując Grosikowe wędrówki, uczniowie:

utrwalą poznane pojęcia związane z finansami, udoskonalą umiejętność liczenia i przeliczania pieniędzy, udoskonalą umiejętność rozwiązywania łamigłówek i krzyżówek.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Na planecie Złotówka, uczniowie: poznają wieloznaczność pojęć: bogactwo, skarby, osiągnięcia, stosują zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce,

przekonują się o dużej wartości posiadanej wiedzy i zdobywanych umiejętnościach.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Projekt jest atrakcyjny, ponieważ: zachęca rodziców do aktywnego uczestnictwa w edukacji dziecka, oferuje propozycję różnorodnych form pracy z dzieckiem, kształtujących umiejętność racjonalnego gospodarowania finansami, uczy dziecko szacunku dla pracy, wszystkie zadania edukacyjne są związane z przygodą, w której uczestniczy, zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej, aktywnej formie, projekt jest wyposażony w innowacyjne i kolorowe materiały dydaktyczne. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Analiza oszczędzania – praca rodziców z dzieckiem w domu Istotnym elementem wdrażania projektu jest 14-dniowa praca rodziców z dziećmi polegająca na analizie oszczędzania w życiu codziennym. Do rodziców należy: codzienna rozmowa z dzieckiem i naklejanie gwiazdek na karcie „Oszczędności ….”, systematyczna i wyważona analiza oszczędzania prowadzonego przez dziecko w domu, wybór obszaru, w którym dziecko poczyniło największe postępy, wręczenie dziecku gwiazdy w kolorze dziedziny największych sukcesów. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Konkursy Kontynuacją projektu mogą być konkursy zorganizowane przez nauczycieli.

Swoistym podsumowaniem działań są Grosikowe wędrówki.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Projekt wdrażany jest we współpracy z placówkami ZCDN doskonalenia w Szczecinie nauczycieli. PODN

CEN w Gdańsku ODN MODN w Olsztynie w Ełku

w Stargardzie Szcz.

SODiD w CKUiP w Zielonej Górze

CEN w Białymstoku

KPCEN w Bydgoszczy

ODN w Poznaniu

DODN we Wrocławiu Filia Jelenia Góra

MSCDN w Płocku

ŁCDNiKP w Łodzi

WCiES w Warszawie

WODN w Łodzi

LSCDN w Lublinie

ŚCDN PODN RODN w Kielcach w Kluczborku WOM w Katowicach PCEN MCDN ODN w Rzeszowie w Krakowie

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy


Od grosika do złotówki

Projekt prowadzony przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ogólnopolski koordynator projektu

Bogusława Rajska boguslawa.rajska@junior.org.pl Koordynator regionalny Gabriela Kurek telefon 695 411 933 mail gabiy@o2.pl Informacje o projekcie dostępne na www.junior.org.pl Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

Od grosika do złotówki  

Projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki

Od grosika do złotówki  

Projekt edukacji finansowej Od grosika do złotówki

Advertisement