Page 1

PORTFOLIO

DOMINIKA KLAVRZOVÁ


1992 PRAGUE 2018 PRAGUE CONTACT: +420 721 366 870 DOMINIKA.KLA@GMAIL.COM


OBSAH 04 BRANÍK - ÚZEMÍ LEDÁREN A PIVOVARU 06 NÁVRH NOVÉHO CENTRA BŘEZINĚVSI 28 RD U STARÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA 36 ŽELEZNIČNÍ STANICE EDEN 46 ŠKOLKA V LESE 54 BD SKRYTÁ ZAHRADA 58 CURRICULUM VITAE


BAKALÁŘSKÉ STUDIUM_OBOR ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

2011_PRAHA_ČVUT_ FAKULTA STAVEBNÍ

1992 PRAHA STUDIUM DOVEDNOSTÍ S POČÍTAČOVÝMI PROGRAMY _absolvování víkendových kurzů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE_RD U STARÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

STUDIUM JAZYKÚ _absolvování jazykových kurzů pro rozšíření zkušeností

ATELIEROVÁ PRÁCE_ ŽELEZNIČNÍ STANICE EDEN

PRAXE V INTERIÉROVÉM STUDIU _orientace v oboru_komunikace s klienty_praxe s realizací_administrativní úkony

ATELIEROVÁ PRÁCE_ŠKOLKA V LESE

STUDIUM FOTOGRAFIE _absolvování předmětů zaměřených na tvorbu a teorii fotografie

ATELIEROVÁ PRÁCE_BD SKRYTÁ ZAHRADA

CHCI STUDOVAT TUTO ZÁHADNOU A KRÁSNOU VĚC

CO ZANMENÁ SLOVO ARCHITEKTURA


PAULIS ART STUDIO

2018_LEDEN_BŘEZEN

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 6

2017_ŘÍJEN_PROSINEC

MAGISTEŘSKÉ STUDIUM_OBOR ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

2017_PRAHA_ČVUT_ FAKULTA STAVEBNÍ

MAGISTEŘSKÉ STUDIUM_OBOR ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ ZAMĚŘENÍ_ARCHITEKTURA A URBANISMUS

2015_PRAHA_ČVUT_ FAKULTA STAVEBNÍ

STUDIO INTERIÉROVÉHO DESIGNU _návrhy interiérů_realizace

KANCELÁŘ ARCHITEKTA _agenda územního plánování_podklady pro studie, soutěže_průzkumy_analýzy_administrativa

soukromý návrh dětského pokoje

PROMOCE_UKONČENÍ STUDIA

DIPLOMOVÁ PRÁCE_BRANÍK - ÚZEMÍ LEDÁREN A PIVOVARU

ATELIEROVÁ PRÁCE_ BRANÍK_ŠIRŠÍ ZPRACOVÁNÍ

ATELIEROVÁ PRÁCE_NÁMĚSTÍ BŘEZINĚVSI

ČLENSTVÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU _organizace několika školních akcí_spolupráce na chodu klubu

ATELIEROVÁ PRÁCE_NÁVRH NOVÉHO CENTRA BŘEZINĚVSI

OBECNÉ DOVEDNOSTI

ARCHICAD_ARTLANTIS_SKETCHUP_AUTOCAD PHOTOSHOP_INDESIGN_ILLUSTRATOR MS OFFICE_MS WORD

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

ČEŠTINA_RODILÝ MLUVČÍ SLOVENŠTINA_POKROČILÁ ÚROVEŇ_KOMUNIKACE ANGLIČTINA_POKROČILÁ ÚROVEŇ_MATURITNÍ ZKOUŠKA FRANCOUZŠTINA_NIŽŠÍ ÚROVEŇ_DIPLOM DELF_A2

ZÁJMY

RÁDA CHODÍM NA VÝSTAVY A WORKSHOPY_RÁDA SPORTUJI A ZKOUŠÍM NOVÉ SPORTY_RÁDA CESTUJI A POZNÁVÁM CIZÍ KULTURY, KUCHYNĚ A ZVYKY_RÁDA ORGANIZUJI KULTURNÍ AKCE_RÁDA FOTÍM_RÁDA VAŘÍM_RÁDA RELAXUJI V PŘÍRODĚ


01


branik oblast pivovaru a ledáren Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti kolem areálu bývalých ledáren a pivovaru v Praze 4, Braníku. Následně se projekt soustředí na detailnější návrh nově vzniklého veřejného prostoru u budov ledáren. Výsledkem je prostorové a funkční řešení tohoto náměstí a přilehlých budov. Dále je v zpracována většina objektů navazujících na veřejný prostor. Jedná se o architektonicky - objemovou studii. Součástí práce je návrh prvků mobiliáře a zeleně nacházející se na náměstí.


sportovní centrum hamr braník

restaurace

tj kotva

pivní lázně s restaurací

lanový park

historická nádražní budova + “nádražka”

pivovarnický hotel

muzeum pivovarnictví

pivovar

knihovna mateřská škola

opravna kol

minikino

pivovar street art prostor s alternativním divadlem

ubytování pro umělce

ubytování pro umělce


legenda: současné budovy navržené budovy zpevněné plochy komunikace typu B, C komunikace typu D (zklidněná) cyklostezka nízká zeleň - veřejná nízká zeleň - soukromá vysoká zeleň vstupy do objektů vjezdy do podzemních garáží průchody

problémový výkres

oblast braníka, kterou jsem zpracovávala, je obastí, kde je hned několik hodnotných historických budov_budova pivovaru, budova ledáren a její přilehlé skladovací a hospodářské budovy, ale i o něco mladší nádražní budova s tradicí_zároveň je to však oblast zapomenutá a umírající co se týče veřejného života_je tu několik žijících míst, která však fungují jen díky cyklostezce, která okrajem území, podél Vltavy, probíhá_umístění v krajině a blízkost k centru Prahy jí pak opět dělá atraktivní_výrazným prvkem k řešení je pak vytížená komunikace procházející středem území_

v současnosti se zde nachází původní areál pivovaru, který své pivovarnické funkci slouží už jen z nepatrné části_z většiny slouží jako skladové a expediční plochy různých firem_okolí areálu je povětšinou obklopeno zanedbanými plochami a skladovými halami_také tu máme dvě železniční tratě, kdy jedna je součástí tradiční trasy zvané “pacifik”_na ní se také nachází známá nádražní budova s restaurací_na druhé straně území je několik budov původně sloužící ledárnám, které tu bývaly_ty nejsou v dobrém stavebním stavu, ale přesto mají historickou hodnotu_


Na prvním schématu jsou znázorněny hodnotné budovy, která je potřeba v návrhu zdůraznit a podpořit jejich význam urbanistickým návrhem území. Jsou to areály pivovaru a ledáren. Pak je to také budova nádraží. Na základě propojení těchto tří bodů je stěžejním konceptem návrhu zachování spojujících os v území. Na průsečíku těchto os s hlavní komunikací je pak hlavní bod, který spojuje jinak rozdělené území. Druhé schéma ukazuje tvarování hlavních veřejných prostorů, které vznikly v těsných polohách u důležitých budov a u hlavní komunikace. Toto místo je pak zdrojem pěších. Osy jsou podpořeny tvarováním přilehlých budov a umístěním vybavení do parteru. Tato místa jsou ve schématu též naznačena.

Další schéma ukazuje hlavní dopravní trasy. Silniční komunikace, magistrálu a Modřanskou ulici s vedením tramvaje podél této trasy. Pak jsou zde vyznačená vedení železnice. V dalším schématu je vidět umístění zastávek na trasách komunikací. Je zde nově vzniklá zastávka vlaková, na druhé trase stávající zastávka, která je zachovaná a posunutá zastávka tramvaje, kdy je navrženo snížení tramvajového tělesa na úroveń chodníku z důvodu většího propojení celého území a celkovou orientovatelnost. Dále snížením nejsou narušeny hlavní osy návrhu.

schéma historicky významných budov + hlavní body koncepce

Na výsledném schématu je vidět propsání osy mezi ledárnami a nádražím do tvarování budov. Pak je zde umístění zastávky tramvaje a autobusu na protnutí pěší osy a hlavní komunikační trasou. V tomto bodě vzniklo náměstí s obchody v parteru a dalšími doplńkujícími prvky náměstí. Osa mezi pivovarem a ledárnami je zachována jako pohledová. Funkční propojení zastávky MHD a pivovaru je v parteru budov provedeno trasou chodníku a průchodem budovou. Z nové železniční zastávky je vstup na ´pivovarní´náměstí. Barevně jsou odlišeny puvodní budovy a nově nsavržené. schéma návrhu veřejných prostorů


schéma zdroje hluku - doprava

schéma řešení dopravni návaznosti + hlukové bariéry

návrhové schéma


Hlavními body návrhu vyplývají ze stávajícího stavu území. bilance návrhu_ bytové domy_ _pavlačové_105bytů_315 osob _bodové_56bytů_168 osob _deskové_686bytů_2058 osob _viladomy_42bytů_126 osob 2625 osob_1312 stání_32800m2 administrativa__3522m2 _118 stání_2935m2 komerce_4023m2 _130 stání_3250m2 mateřská škola_60 dětí _2 stání_50m2

Je zde vidět napojení na okolní sídla jako jsou Hodkovičky a Braník, která je třeba podpořit a zachovat prostupnost těmito směry. Máme zde několik historických budov, které je dobré zachovat a podpořit jejich hodnotu celkovým řešením urbanistického návrhu. Hodnotný je areál ledáren, branický pivovar a historická budova železniční stanice. Dále je tu několik dalších budov pro zachování. Jedná se o sportovně- rekreační budovy umístěné poděl Vltavy- sportovní areál Hamr, lanový park s rekonstruovanou restaurací, camp, Tj Kotva a jiné. Většina území jsou plochy, které jsou navrženy k přestavbě. Momentálně jsou zde méně hodnotné budovy i jejich náplně. Celé území je předěleno trasou tramvaje a vytíženou silniční komunikací. Tramvajová trasa zde má také smyčku, která je v návrhu rušena, vzhledem k rozšiřování obydlených oblastí Prahy. Znázorněná trasa autobusu se zastávkou je nyní v poloze, která neumožńuje plynulý přestup na tramvaj. Cyklostezka je v současné době přerušena, což se v měm návrhu mění. Zde vidíme možnou novou cyklotrasu. Linie záplavového území ukazuje, kde by byla navrženy mobilní záplavové stěny, případně jiná protipovodńová opatření.


oblast pivovaru a ledáren _2.fáze

branik

legenda: navrhovaná zástavba původní zástavba tramvajové těleso cyklostezka mimo náměstí asfalt cyklostezka plochy zeleně vodní plocha podzemní garáže vstupy do budov zásobovací vstupy vysoká zeleň xnp

počet podlaží


s


mateřská škola + minikino

tj kotva

kavárna

knihovna

náměstí

art centrum


Hlavní zásadou při vytváření návrhu území bylo podpořit nejcennější aspekty a podpořit je právě mým návrhem, který se zaměřuje na hodnotné budovy území a jejich zapojení do veřejného života města. Tento návrh, je hodnotný jak pro návštěvníky a obyvatele území, tak pro samotnou stavbu, která by díky přílivu života nechátrala a byla lépe využita než v současnosti. Tyto hlavní zásady jsou podpořeny urbanistickým řešením z předdiplomního projektu, který do území přivádí nové obyvatele hlavní osou z náměstí se zastávkami MHD a železniční zastávky, ale i návštěvníky nově vzniklých veřejných budov a uživatele cyklostezky. Na náměstí končí několik pěších tras, ale je zde přivedena doprava ulicí Ledařská, která dále obsluhuje přilehlou obytnou oblast. Důležitým prvkem návrhu je také upřednostnění pěších případně cyklistům před dopravou. To za předpokladu dobré dopravní obslužnosti okolí. Řešení parteru vychází z myšlenky vyzdvihnutí hodnoty historických budov a nově nevržených objektů, sloužících jak ke každodenním potřebám, tak k příležitostné rekreaci. Jako hlavní orientační bod je zvoleno místo, kde končí osa přivádějící pěší na náměstí. Jeho poloha je zvolena díky ideálnímu rozhledu a tedy dobré orientaci příchozích. To vše je podpořeno vyvýšením na tomto místě a doplněním o informační panely, kde má návštěvník možnost dozvědět se o všech historických i jinak zajímavých budovách a místech náměstí. Výrazná dlažba pak doplňuje a zvýrazňuje tento bod. Jako dalším důležitým místem je prostor před art centrem (původní lednice), kde je umístěná variabilní výstava, která upozorňuje na účel této budovy a slouží i jako předprostor této stavby s možností zastavení. I toto místo je zvýrazněno dlažbou stejné podoby jako je použito na info pointu a pak i podlahovým osvětlením, které vytváří nový rozměr tohoto improvizovaného výstavního prostoru, který prochází až do atria samotného art centra. Ve středu náměstí je navržen prostor hlavního dění, představující místo pro odpočinek, ale i aktivní pobyt návštěvníků. Dále je zde umístěn vodní prvek, který umožňuje přímý kontakt s vodou, jelikož je navržen do úrovně dlažby. Dále je zde několik stolků se židlemi originálního vzhledu, které odkazují na umělecké aktivity v blízkosti. Prostor doplňuje trio stromů, které vytváří potřebný stín na náměstí. Dlažba je odlišena od okolních prostorů jak barvou, tak skladbou, která se sbíhá do středu tohoto prostoru. V blízkosti aktivní části je umístěno odpočinkové místo, které je v pohledové ose od pivovaru na ledárny. V této ose je také navržena interaktivní skulptura, která obohacuje tuto odpočinkovou část. Vše je doplněno mobiliářem, stromy a dlažbou směrujících do středu. Celým územím prochází jako výrazný prvek cyklostezka, v části rozšířená se sezením a grindboxy. Na ní je také umístěn výrazně zbarvený pumptrack jako nový rozměr sportovního využití. Rozšířená část pak dává možnost propojení sportovního vyžití s jakousi ´kulturní vložkou´. Posledními výraznějšími prostory jsou předprostor kavárny a knihovny, a předprostor restaurace. Ty jsou také podpořeny kruhovou dlažbou. Budovy nacházející se zde v současnosti jsou budova lednice, která je v návrhu zpracována jako art centrum. Návrh zachovává obvodové stěny s tím, že v části je pro bourána obvodová stěna. Tento nový vchod láká kolemjdoucí k nahlédnutí do nově vytvořeného atria, které by sloužilo jako výstavní prostor nezávisle na otvíracích hodinách galerie umístěné v budově. Jsou zde navrženy mobilní květináče tak, aby prostor byl multifunkční a umožňoval například pořádání menších kulturních akcí a přednášek. Hlavní náplní art centra je však vytváření uměleckých děl. Koncept je postaven na navržení různě velkých studií, která by mohla být individuálně obsazena jako studia pro menší ateliery. Také se zde nachází jeden společný prostor pro navázání mezioborových spoluprací. Celé druhé patro je hojně proskleno do atria, kde je umístěn ochoz sloužící jako živá galerie. Na budovu je přistaveno jedno patro jako veřejně přístupná rozhledna. V budově bývalých stájí je nově umístěna mateřská škola a minikino s jedním sálem. Nově jsou dostavěny budovy knihovny s kavárnou a bytové domy.


d3

d4

dlažba - žulové kostky žluté výrobce_MSTC rozměr_100x 120mm materiál_žula

dlažba - betonová výrobce_Presbeton název_Monume Piano rozměr_600x 200mm materiál_beton

d2 dlažba - betonová výrobce_BEST název_Belisima rozměr_600x 300mm materiál_beton

d5 cyklostezka - cementobetonový kryt

d1

dlažba - žulové kostky červené výrobce_MSTC rozměr_100x 120mm materiál_žula

deatil dlažby + použité povrchy_ m 1_500


02


s


Březiněves

návrh nového centra

mš kc

funkční využití: r

všeobecné obytné občanská vybavenost

sport + obč. vybavenost veřejná zeleň soukromá zeleň

to

původní zástavba vzrostlá zeleň mš - mateřská škola obslužná komunickace

kc - kulturní centrum

zklidněná komunikace

r - radnice + lékařský dům

peší komunikace

zš - základní škola

přírodní pěší kom.

to - tribuna + obchody

podzemní garáže

dd - domov důchodců


_návrh stav území _území, které bylo v tomto návrhu zpracováno se nachází na severním okraji Prahy _celou obcí prochází rušná komunikace, která tvoří jakousi bariéru a brání kompaktnímu propojení života v Březiněvsi _ve středu obce se nachází původní historické centrum, avšak hlavní dění a veřejná vybavenost je různě rozmístěná po obci, takže zde není žádné jádro dění, které by bylo hlavním cílem volného času obyvatel návrh _dopravní situace je řešena zklidněním hlavní komunikace ve středu obce, což je umožněno díky plánovanému obchvatu napojujícího dopravní tok na dálnici _již díky dopravě a srovnané niveletě je možné vytvořit jednotné jádro Březiněvsi, kde bude umístěna veřejná vybavenost a plochy zeleně _centrum obce ja pak doplněno o funkci obytnou, která se nachází v zadních- klidnějšich částech řešené oblasti

_bilance v území je navrženo 40 rodinných domů, 3 villadomy a pět bytových domů, vše je nižší zástavba která volně navazuje výškou na okolní nižší zástavbu. Vzniká zde nové náměstí obce, kde je základní škola navrhovaná jako devítílitá, která má na pozemku sportovní areál. Dále zde je mateřská škola navrhovaná pro aktuální potřebu, tudíž menší, aby výstavba mohla být realizována v nejbližší době, to znamená tři třídy po 20 dětech. Pak je tu v hlavní viditelné pozici umístěna radnice, ve které se nachází policejní služebna, pošta a další vybavenost, na tuto budovu volně navazuje lékařský dům. N severní straně je pak kulturní centrum s divadlem, restaurací a kulturním sálem. Z jižní strany navazuje fotbalové hřistě, které je v návrhu doplněné o tribunu, která ze strany do náměstí slouží jako podlobí s menšími obchody.

dd

s

rodinné domy _40 * 4os = 160 obyvatel villadomy _3 * 6obyv/podl. * 3 = 54 obyvatel bytové domy _9sekcí * 4podlaží * 3byty *3os = 324 obyvatel základní škola _9ročníků * 25os = 225 žáků _30 m2 / žáka = 121750m2 mateřská škola _3 * 20dětí = 60dětí _40 m2 / dítě = 2400m2


+3,700

+0,000

+0,500

+10,500

návrh náměstí s


Urbanistický návrh na nové centrum Březiněvsi vytváří nové plnohodnotné prostory, které jsou určeny pro široké spektrum obyvatel. Navazuje svoji polohou na bývalé historické jádro obce a je navázané na hlavní aktivity v Březiněvsi jako je fotbalový stadion, nebo koupaliště s kurty. Hmotové řešení výškově navazuje na okolní zástavbu, přesto je navrženo jako moderní centrum dění v obci. Náplň objektů se odvíjí od územního plánu, avšak po konzultaci se starostou Březiněvsi byly provedeny určité změny podle požadavků obce.

Vypracované území se nachází ve středu obce, na západní straně. Je přímo sousedící s hlavní komunikací, kdy na opačné straně této tepny se nachází bývalé centrum obce s budovou radnice, park, koupalištěm, dětským hřištěm, kurty a dalšími komerčními budovami. Svým uspořádáním a pohledovým řešením nové náměstí navazuje na původní centrum a rozšiřuje nabídku veřejného vybavení pro komplexnější fungování obce.

pohled z hlavní cesty na náměstí s pohledem na základní školu a obchody_před školou jsou umístěna modulární sezení a podlahová světla_vidíme také březovou álej, která se táhne podél celé vstupní trasy

pozorovatel stojí na mlatové cestě, která je zkracovací trasou skrz pás zeleně ve středu náměstí_díváme se zleva na zájmové centrum a budovu Festivity centra, které jsou propojeny skleněným krčkem

pohled na budovu radnice s prosklenou částí, kde je možný výhled na náměstí_v zadní části je pak Festivity centrum_pozorovatel stojí na hlavní komunikační trase a za zády má školu

Území v širších souvislostech

Základní princypy návrhovaného urbanistického řešení

Základní koncept návrhu je založen na zmiňovaném propojení nového centra s původním západovýchodní osou, kdy se jedná o propojení přes hlavní komunikaci, tudíž je v návrhu uvažováno i se zklidněním dopravy v oblasti propojení pro plynulejší s bezpečnější tok pěších osob. Oblast je dopravně obsloužena komunikací, která vede po severozápadní hranici oblasti a je prostorově a funkčně oddělena od pohybu chodců. Návrh navazuje na blízkost fotbalového stadionu, kdy pro něj vytváří potřebné tribuny, které jsou následně využity i směrem do náměstí. První pohled do nové části města by měl upoutat dominantou budovy nové radnice, následně chodec vstupuje do území po jasné linii, která ho provádí celým náměstím a je podpořena umístěním osvětlení a vysoké zeleně, která také opticky odděluje automobilový provoz. Na samotné hlavní náměstí tedy vstupujeme přes široký prostor zakončený předprostorem základní školy , který je také oddělen od hlavní trasy použitým materiálem dlažby. Poté se nacházíme na halvním náměstí, které je obklopeno veřejnými budovami a komercí. Ve středu náměstí se nachází zatravněná plocha a plocha s vzrostlou zelení jako předprostor radnice a Festivity centra. Hmotová struktura je tvořena hlavní dominantní budovou radnice, která je také nejvyšší hmotou oblasti. Ostatní budovy navazují na okolní výšky budov a obchody umístěné v opačné straně tribun pak mají specifický tvar. Směrem do náměstí pak obchody mají výšku jednoho zvýšeného patra a jsou doplněný loubím po celé délce stavby. Před nimi se nachází prostor pro pěší průchod a místo pro umístění venkovního sezení, které je odděleno od hlavní cesty zvýšeným trávníkem s březovou alejí jako symbolem obce. V pohledu od hlavní ulice obce se mimo radnice také nachází základní škola, která stojí v čele tohoto vstupního prostoru obdélného tvaru. Budova radnice pak má jednoduchý podlouhlý tvar, který je prostoupen skleněným průchodem, který je v prvním patře průchozí, ve vyšších pak zasklený a propojuje náměstí s přidruženými parkovacími stánimi. Zbylé dvě budovy jsou nižší, jelikož se nachází v těsné blízkosti původní zástavby rodinných domů. Budovy jsou opticky propojeny sklaněnou střechou, která napovídá příbuzné využití budov a možný průchod. Všechny stavby pak mají ploché zastřešení. Celá oblast je pak oddělena od původní zástavby zdí, která opticky odděluje večejný prostor od soukromého a také zabraňuje šíření případného hluku od dopravy.


Funkční skladba je navržena jako bohaté navýšení možností pro obyvatele. Kdy obec získává novou základní školu. Zájmové centrum pro mimoškolní aktivity, ale i sportovní či umělecké kurzy pro dospělé a seniory. Taktéž tu vzniká Festivity centrum, které navyšuje restaurační možnosti, ale nachází se zde i multifunkční sál jako místo pro konání obecních kulturních akcí, divadla, či jiných aktivit. Budova radnice pak v parteru nabízí policejní stanici, poštu a lékárnnu, v dalších patrech pak lékařský dům, kanceláře obecního vedení a služební byty. Obchody pod tribunami pak mají náplň jako květinářství, kavárna, pekárna a také jsou zde umístěny veřejné toalety a místo pro údržbu náměstí. Celkově nový návrh nabízí pestrou škálu funkcí, které jsou předpokladem pro další růst obce.

o_3

o_3

o_3

o_3

o_3 s_3

o_3 s_3

Zhodnocení zvoleného řešení Celkový urbanistický návrh vychází z potřeby rozšíření obce a tudíž nový potřeb pro obyvatele jako je základní škola a obchody. To souvisí s aktuálními nedostačujícími prostory pro provoz správy obce, ale i malé prostory pro konání obecních akcí. Umístění pak vychází z možného volného stavebního prostoru a konceptu propojení s bývalým centrem a přímým stykem s hlavní tepnou obce. Tvar náměstí pak podporuje myšlenku upoutání kolemjdoucího a vtáhnutí ho do samotného centra dění. Pohled je pak opticky ukončen budovami na hranách veřejného prostoru.

KLADECAK s_3

s_3

s_3

s_3 s_3

s_2

o_1

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

o_1

s_3 o_3

s_3

s_3

l_3 s_1 l_3

s_3 o_3

s_3

kavárna

o_1 s_1

s_3 s_3 lékařský dům

policie

o_1

s_1

o_1

pítko

l_1

s_1

o_1

s_2

l_1

s_2

s_2 s_2

t_1

t_2

drenážní kanálek

l_2 o_2

s_1

o_3

s_2

o_1

s_2 zájmové centrum

s_4 s_4

s_1

l_3

rychlé občerstvení

l_3

o_3

l_2 l_2

l_2

l_2 l_2

o_1 s_4

základní škola

cukrárna

s_1 l_3

s_1

s_2

l_3 l_3

o_1

o_1

o_1

s_1

t_2

stojan na kola

l_1

l_3

o_1

l_1

l_1

zázemí údržby

s_1

lékárna o_1

veřejné toalety

s_1

radnice

pošta

o_1

s_3 s_3

s_3 s_3

l_3 l_3

t_1 s_3

pekárna

s_1

s_2

l_1

s_4

květinářství

l_3

s_1

s_3

o_3

s_4

l_3

s_2

s_2 festivity centrum

o_1

s_2

s_1

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

o_1

s_2

betonová zeď _výška 2m

KLADECAK KLADECAK KLADECAK

GSEducationalVersion

s_2 o_1

KLADECAK

GSEducationalVersion

s_3

s_2

Dopravní řešení se napojuje na hlavní obecní komunikaci, ulici Na Hlavní. Je provedeno jako zklidněná komunikace ve vyšši niveletě než ostatní komunikace a je i opticky odděleno jiným povrchem pojízdné plochy. Toto napojení je odděleno od hlavního pěšího provozu vzrostlou zelení a hmotami budov. Podél komunikace jsou pak umístěna parkovací stání pro potřeby budovy radnice, Festivity centra a zájmového centra a jedno místo pro zásobování. Komunikace je jednosměrná od sveru k jihu. Obchody jsou pak zásobovány z jižní strany, kde se nachází další komunikace, taktéž jsou tam umístěna parkovací stání pro návštěvníky sportovního stadionu a školy. U vstupu do území se taktéž nachází zastávka autobusu, která obsluhuje jak původní centrum tak nový návrh.

Základní bilance - základní škola_ kapacita 243 dětí - radnice- policie_ 3 zaměstnanci pošta_ 4 zaměstnanci lékárna_ 2 zaměstnanci lékařský dům_ 5 zaměstnanců radnice_ 7 zaměstnanců služební byty_ 2_ 5 obyvatel zájmové centrum_ kapacita 40 návštěvníků Festivity centrum_ restaurace kapacita 70 návštěvníků, sál 70 návštěvníků obchody_ 12 zaměstnanců

o_3

s_3

KLADECAK

Zhodnocení přínosů návrhu a základní bilance Hlavním přínosem jsou nové možnosti pro obyvatele obce. Je vytvořeno nové lokální centrum navzující na ostatní veřejné aktivity, ale samotné nabízí jako náměstí s převahou veřejných staveb koncentrované místo zábavy a obsluhu potřeb obce. Městský prostor a mobiliář pak nabízí škálu různorodých prostorů a míst jak pro odpočinek, tak pro zábavu.

o_3

l_2


o_2_osvětlení _podlahová světla_200x200

s_3

l_1_dřevěné lavičky podsvícené

dlažba_imitace břidlice _200x1000_4714m2

s_2

_400x1500X600

dlažba_přírodní kámen _150x150_1435m2

dlažba_betonová

t_2_zatravněná plocha vyvýšené na kortenovém soklu v. 400

_BEST_beleza_300x600

zatravněná plocha _1722m2

t_1_zatravněná plocha vyvýšené na kortenovém soklu v. 600

mlatová cesta

_přírodní kámen_2 frakce_148m2

probarvený beton

l_3_sezení k obchodům _dřevěné_1630x1500x750

_vysoká tráva sečená 3/rok

zámková dlažba

o_1_osvětlení _vysoké lampy

_BEST_beaton_pojízdné

_lakovaný hliník_v. 5000

asfalt

_modifikovaný_probarvený

o_3_osvětlení _dopravní

lemováno uličními sloupky

_hliník_v. 8000

kamenná dlažba _přírodní kámen s_4

vysoká zeleň s_1 s_1

bříza bělokorá (betula pendula)

s_2

dub letní (querus robus)

s_3

dub zimní (querus patraca)

s_4

habr obecný (carpinus betulus)

pítko na vodu _měděné_v. 1000

l_2_modulární sezení _technopolymer_500X500X450

NADHLED


03


RODINNÝ DŮM

U STARÉHO ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA Na pozemek je navržen dům obdélného půdorysu který se odvíjí od tvaru pozemku. Dům má jedno podzemní, dvě nadzemní a podkrovní patro. Sedlová střecha navazuje na okolní zástavbu. Štítové strany domu jsou prosklené, což je navrženo vzhledem k orientaci pozemku, kdy jedna štítová strana je namířena na výhled na centrum Prahy a opačná strana do zahrady propojuje přes prosklení obytné prostory se zahradou. Dům je umístěn v severovýchodní části pozemku a směrem do zahrady je hmota domu protažena konstrukcí zahradního přístřešku, která končí objektem zimní zahrady. Vstup je ze severní strany přes vyrovnanou plochu končící opěrnou stěnou, na další část zahrady, která už volně respektuje sklon terénu, lze kromě průchodu přes vnitřní obytné prostory dojít také přes terénní schodiště které je z části zakousnuté v plotě z gabionů. Materiálové řešení je voleno obkladem z Cetris desek šedé barvy, dřevěnými posuvnými panely, střecha je pak z vlnitého obkladu též Cetris. Všechny materiály byly navrhnuty architektem a odvíjí se od charakteru budovy.


04

5

15

30


EDEN

ŽELEZNIČNÍ STANICE A ADMINISTRATIVA


ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA se nachází v Praze 10 Vršovicích. Součástí návrhu je rozšíření průjezdu pod valem, na kterém jezdí vlaky z důvodu lepší orientace a průchodu územím. Také je uvažován budoucí rozvoj oblasti Bohdalce jižním směrem. Koncept budovy pak vychází právě z projpojení oblastí. které jsou momentálně i vizuálně oddělené. Proto je budova posazena na val a zároveň přesahuje i do prostoru směrem na náměstí i na opačnou stranu (Bohdalec). Dále se pak tvarování odvíjí od myšlenky vtáhnutí osob na náměstí, které by bylo upraveno (srovnáno do původní roviny a osazeno stromy a dále opatřeno lavičkami i další zelení) a lépe by odpovídalo pobytovému prostoru. Budova je pak prosklenná směrem na východ a západ, kde je výhled na kolejiště a možnost sledování vlaků. Na sever a jih je pak fasáda kompaktnější a tvoří klidné vnitřní prostředí pro práci. Budova je doplněna dlouhým schodištěm, které slouží cestujícím na vnitřních pražských linkách, kteří zde vystupují a mají tak možnost jít přímo na náměstí. Kolejiště je eliminováno a je zde ponecháno šest tras pro vlaky. Přístupny jsou pak dvěmi krajními a jedním ostrovním nástupištěm, na která vedou vertikální komunikace z průchodu.

Konstrukčně je budova řešena jako sloupový systém se ztužujícími jádry, což dává velký prostor pro modelaci dispozic. V návrhu jsou kanceláře řešeny jako menší openspace prostory, ale díky tvárnosti lze podle požadavků investora vytvořit velký otevřený prostor nebo naopak rozčlenit na malé kanceláře V budově je navrženo atrium, které umožňuje využítí středních částí např. jako zasedací místnosti. Atrium je v polovině přemostěné malámi mostíky. V podlaží na nástupišti pak nabízí zajímavý pruhled na vlaky Průběžně jsou dispozice doplněny recepcemi, relaxačními zonami, kuchyňkami pro zaměstnance a také archivy. V prvním podlaží je pak kantána pro zaměstnance. Zde je pak fasáda otevřena směrem do náměstí


pohled severní

pohled východní


pohled jižní

pohled západní


PODCHOD

NÁSTUPIŠTĚ


2.NP

4.NP


05


V LESE

MATEŘSKÁ ŠKOLKA


06


cationalVersion

BYTOVÝ DŮM

SKRYTÁ ZAHRADA

Přemyslova

a

b

c


a' sklepní kóje

*

byt 2+kk 59 m²

130 m²

*

*

kavárna

byt 1+kk 53.3 m²

byt 2+kk 60.5 m²

administavní prostor 170 m²

byt 2+kk 67 m²

*

byt 1+kk 50 m²

*

*

*

byt 1+kk 55.6 m²

1.NP

místnost pro odpad+ kolárna 30 m²

byt 1+kk 40 m²

2.NP

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

+19.700 +19.200

+16.700 +16.000

+16.000

+12.800

+12.800

+9.600

+9.600

+6.400

+6.400

+3.200

+3.200

+-0.000

+-0.000

-3.200

-3.200

ŘEZ

POHLED Z ULICE GSEducationalVersion


2011-2017

Portfolio 4_2018  
Portfolio 4_2018  
Advertisement