Page 1


Vytautas V. Landsbergis

Žolių kambarys eilėraščių rinktinė


© © © ©

Dominicus Lituanus, 2018 Vytautas V. Landsbergis, 2018 Mikalojus Vilutis, 2018 Jonas Landsbergis, 2018


I. DEBESYS


• aktas Skersvėjis lėkdamas pro atvirą tavo langą pagalvojo (jis niekur nebuvo matęs nuogos moters fotografijos) iš kur tie du prinokę mėnuliai ant tavo krūtinės po kaklo apgamu uždusęs įslinko į kambarį užuolaidos pakvipo alyvom stop!

9


• apie obuolį Kai lupi obuolio žievelę raikai skiltelėmis ir valgai – tai nėra poezija tai obuolio valgymas kai kelies ankstyvą rytą ir sėdiesi prie stalo rašyti – tai nėra poezija tai tik rašymas tačiau vieną rytą kai būsi pamiršęs kaip keldavais ankstyvą rytą kaip lupdavai obuolį raikydavai skiltelėmis ir dėdavai vaikams į pražiotas burnas o paukščiukai cypsėdavo reikalaudami dar ir dar ir kai nebebus nei stalo nei lizdo nei ryto – galbūt tą akimirką ir gims pirmoji eilutė pralaimėtojo laiko pergalei


• atsiminimas Pasodinau liepą kai ji užaugs atskris gandras susuks lizdą viršūnėje atsineš gyvatę iš pelkės numes į kiemą išbėgsiu basa man bus treji gyvatė nušliauš nepalietus ne manęs

11


• atsivertėlis Gražiausias verges pardaviau viešnamiams sudeginau rūmus kartu su sode čiulbėjusiais paukščiais – o tu vis tiek tylėjai. gyvenau kaip žvėris slapsčiausi olose gerdavau karvelių kiaušinius eglių viršūnėse sutikdavau aušrą – o tu vis tiek tylėjai. karčemoj pragėriau vardą ir titulus nudvėsiau turgaus patvory ir elgetos man spjaudė į veidą o tu vis tiek tylėjai – bet mažiau.

12


• aukštas Aukštadvario dangus Kiekvieną mielą pavasarį po žydinčią kvepiančią pievą akluosius už nosies vedžioja patyręs kvapų specialistas: štai meilės kvapas – prisimenat turbūt pavasarį kai kalas medžių pumpurai tarsi mergaitei krūtys keliaukime toliau – prisirpę žemuogės ir lūpos griaustinis, vasara, lietus už miesto smilkstantys durpynai dabar ruduo – nuvytusių gėlių bei žvakių kvapas dar naftalinas, ašaros sustokime ratu – nealpkit, ponia, tuoj iškris svaigus bekvapis sniegas. Tada šnibždėdami sudie viens du

13


pakvipsim dūmais, pernykštėm degančiom žolėm, triukšmingu kovarnių klegėjimu – aukštai aukštai viršum Aukštadvario bažnyčios pačiam lizdų darbymety

14


• balius Pirmasis tarė: aš numiriau kai mano žvilgsnį prisiminė kulka atskrido juodas paukštis ir tūpė jam ant veido antrasis tarė: aš numiriau kai nuo laukimo skilo lango stiklas atskrido rausvas paukštis ir tūpė jam ant veido o trečias tarė: kai ežeras sugėrė mano veidą tada gimiau atskrido žalsvas paukštis ir tūpė jam ant veido ketvirtas tarė: jei nesunku priminkite kuris iš jūsų aš 15


atskrido baltas paukĹĄtis ir tĹŤpÄ— ant jo veido

16


• diena Migla kur buvus, kur nebuvus žiūrėk jau mylisi su rytmečio arkliais nuogalės liepos gundo vakarykštį vėją ketinusį pralėkt prošal; antai ir debesys nurausta tuoj puola koketuot su saule, kol properšoj nutvyksta jos akinančiai žavios krūtys (čia saulė susigėsta, greit apsirengia) štai taip prasideda diena viens du – pražysta pienės trys keturi – jos jau pražilusios penki – per delną šliaužia sraigė netilpusi ankštoj dienoj numirusių

17


Turinys I. DEBESYS • apie obuolį • atsiminimas • atsivertėlis • aukštas Aukštadvario dangus • balius • diena • eretikas • instrukcija • iš gyvenimo vėlių • klausimai • nuogi • nuojauta • obels evangelija • papunkčiui • penkios snaigės • rytas • saulėraštis • sena nuotrauka • užtemimas • vasara • visų šventųjų ir tavęs • žygeivis • žolių kambarys • žuvies pilve

7 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


II. ATPASAKOJIMAI • atmintinė • beveidis • dvylika kovarnių brolių • gegužio pabaigos koncertas • grybautojas 1967 • gurmanai • gyvenimas kambary • įskųsti grojantį • kentauras • laiškas karaliui • miesto žmogaus sapnas • muravjovas • novelė su karu • nuosprendis • nuotykis • pasaka apie angelus • pasaka apie paskutinį Vilniaus bilduką • pasakojimai apie namus • paskaita • peizažas po karo • p.s. • šiaulių dramos teatras • tremtinio pirštinė • varnėnas tupintis ant peties • žalgirio mūšis • žuvis paklydusi tarp medžių

37 39 40 42 45 47 50 51 53 54 56 58 59 60 61 63 65 67 70 73 75 77 79 80 82 83 84


III. DAINOS • aisetas • avelė • dainelė nr. 1 • dainelė nr. 2 • dainelė nr. 3 • despotas • įsimylėjęs kunigėlis • joninės • kvailelio sapnas • mįslė • pasaka apie vakarą • pasaka apie žiemą • saulėgrįža • slenkstis • trylika juodvarnių brolių • vikingo daina • žolės

87 89 90 92 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107

IV. PERSIKŪNIJIMAI • aš nieko neatsimenu • brolis • degustatorius • dubleris • faraono žmona • gal bankininkas • įsimylėjęs inkvizitorius

109 110 113 118 122 125 128 130


• • • • • • • • • • • • • • • •

juokdarys kaprizinga princesė kvailelis lokės melagė motina nežinau, ką daryti pokaris pralaimėjimas raštininko podukra sarmatijos pasaka sūnus palaidūnas šundaktaris viljamo draugas zanūda žiedelis su bučiniu žilvinas

135 138 140 143 146 149 152 157 159 163 165 168 172 174 177 180


Vytauto V. Landsbergio rinktinė „Žolių kambarys“ sudaryta iš autoriaus nuožiūra atrinktų eilėraščių, spausdintų šešiose jo poezijos knygose: „Pasakojimai apie namus“, „Pasakos nepasakos“, „Tik sapnininkas“, „Lunatikų dainos“, „Debesys panašūs į žmones“, „Persikūnijimai“. Papildyta niekur nespausdintais tekstais. Vytauto poezija kinematografiška, dienoraštiška, joje konkrečios vaizdų detalės, šnekamosios kalbos frazės, istorinės realijos išnyra tarsi iš sapnų, vizijų, nenufilmuotų scenarijų užmaršties. Jos susipina su vaikiškai sudėlioto eilėraščio melodijomis, dainelių, pasakų ar mįslių parafrazėmis, paskanintomis žodžių žaismėm, paradoksais.


Landsbergis, Vytautas V. Žolių kambarys : eilėraščiai / Vytautas V. Landsbergis. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2018. – 192 p. Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). ISBN 978-609-8227-00-0 Redagavo M. Burokas, V. Gasiliūnas Viršelį piešė Mikalojus Vilutis Maketavo Jonas Landsbergis Išleido UAB DOMINICUS LITUANUS Tel. +370 5 2777888 www.dominicus.lt Spausdino AB SPAUDA Tel. +370 5 2661191 www.spauda.com Tiražas 500 egz.


Žolių kambarys  

Vytauto V. Landsbergio rinktinė „Žolių kambarys“ sudaryta iš autoriaus nuožiūra atrinktų eilėraščių, spausdintų šešiose jo poe...

Žolių kambarys  

Vytauto V. Landsbergio rinktinė „Žolių kambarys“ sudaryta iš autoriaus nuožiūra atrinktų eilėraščių, spausdintų šešiose jo poe...

Advertisement