Page 1


Vytautas Landsbergis

Organizuoti tekstai II rinktinÄ—

(parinko V. V. Landsbergis)


© Vytautas Landsbergis, 2019 © Berta Tilmantaitė (viršelio nuotrauka), 2019 © Jonas Landsbergis (dizainas), 2019 © Dominicus Lituanus, 2019 © A Propos studija, 2019


Yra žmonių, kurių tarsi nepažįsti asmeniškai, bet sykiu ir pažįsti. Kurie yra ir tavo gyvenimo, tavo istorijos dalis. Vienas tokių – profesorius Vytautas Landsbergis, kuris tiesiogiai nedalyvaudamas sudalyvavo ir mano asmeniniame, ir mano verslo gyvavime, kurdamas prielaidas laisvei, savarankiškumui, sėkmei. Ačiū Jums, profesoriau, už Jūsų darbus, kūrybą, už Lietuvą. Pagarbiai Tadas T.


Vietoj įžangos Poetas Vytautas Landsbergis. Organizuotų tekstų autorius. Tyliai rymantis ir besišypsantis ant laiko upės kranto. Upė plaukia ir mes kartu su ja. Ir mes matome debesis joje, žinom, kad yra ir kitų debesų, kurie atsispindi kitose upėse. O mes atsispindim tyliai rymančio poeto nepoeto paskiruose žodžių žaismuose. Didžiajai daliai Lietuvos Vytautas Landsbergis praeityje, dabartyje ir ateityje bus politikos veikėjas. Modernios ir nepriklausomybę atgavusios Lietuvos idėja neatsiejama nuo jo politinės lyderystės, minties ir valios apraiškos. Poetas nepoetas V. Landsbergis yra žaismingas ir jautrus, švelniai besišypsantis ir retkarčiais pamokančiai kandus, perskrodžiantis kritika ne tik visuomenę, bet ir savo asmenybę ar tiesiog žmogų, pakibusį ir susikrimtusį dėl kasdienybės ar geopolitinės naštos. 9


Nuo absurdo ir filosofus kankinančio tikrovės bei idėjos skirtumo poetas nepoetas ginasi humoru ir viltimi, kad jei jau pamąstyti kitaip šį sykį neleidžiama, tai žodžius visada gali sudėlioti kitaip. Sigitas Geda, 1984 metais rašydamas vidinę recenziją V. Landsbergio (slap. J. Žemkalnio) poezijos knygai „Intermezzo“, šio autoriaus poeziją įvardino tiesiog pokštu. Pokštu, kurio trūksta dabartyje – „netrukus ėmė knietėti viena paradoksali mintis – ar ne tokių pokštų mūsų poezijai labiausiai ir trūksta“. Čia telpa ir V. Landsbergis kaip muzikologas ar žaismingas ir vaiko akimis vėl bandantis į pasaulį pažvelgti tėvas ir senelis. Ir nostalgija vaikystei. Ir viltis ateičiai. Viltis jo mylimai Lietuvai. S. Geda pastebėjo, kad būtent tokia daugialypė poezija, atverianti įvairias perspektyvas ir padeda mums išsaugoti ne tik minties, bet ir dvasios balansą. „Tokio pobūdžio poezija yra būtina norint išlaikyti normalų meninių vertybių apykaitos jausmą. Ir ne tik meninių vertybių jausmą, bet ir kažin kokią gyvenimišką pusiausvyrą.(...) Žmonės tokią literatūrą visados mielai skaito (ką jau ką, o atsipalaiduoti, nusišypsoti tikrai padeda). Gal vienas kitas blaiviau imtume žiūrėti


į besikeičiančias gyvenimo galvojimo ir kūrybos (netgi skyrybos) madas, gal už skatiką taptume tolerantiškesni, ne tokie surauktakakčiai“, – rašė S. Geda. Neteisinga būtų sakyti, kad V. Landsbergis organizuotuose tekstuose bėga nuo politikos temų. Politika ir visuomenės stebėjimas nuo laiko upės kranto tiesiog įvelkama į kitą kontekstą. Turbūt giliausiai nuveda poetas nepoetas, apmąstantis save, savo gyvenimo darbus. Poetas nepoetas, susitaikantis su gyvenimu ir mirtimi. Čia atsiskleidžia tikrasis jautrus intelektualas, kurio neužčiuopia politikos, viešųjų reikalų banalybę matantys ir tenorintys matyti. Didesnis nei politika, nei visuomenė, nei įvaizdžiai ir intrigos, titulai ir apdovanojimai. Mąstytojas ir pasaulio stebėtojas. Žodžiais kaip kriauklelėmis paliekantis sau ir mums patirties, jausmų ir išminties pabirutes ar rimtesnius posmus. Ir toje laiko upėje smagiau, kai žinai, kad jis ten rymo, šypsosi ir dėsto apie viską žodžius ir mintis, kurių niekas nesitiki ir kurios paguodžia. Paulius Gritėnas


1. Išpažinimas būvio


O, vita mia!

Aš eidavau miškais laimingas su savo vieno mintimis. Man pūtė vėjas neprotingas po Lietuvos debesimis. Dainuot norėdavos į lauką ir vidun, pasikalbėti apie daug ką su dangum.

15


Kažkas liks

Mūsų neliks o meilė liks tau mano ir tavo man ir tiems kurie krykštaus mūsų vaikų vaikam nė nežinantiem kad vis dar juos mylime stebime matome iš debesėlio nematomo.


Išpažinimas būvio

Tu esi visur. Tad ir manyje. Kai išsivaduoju iš piktojo. Tikrojo, prakeiktojo. Tada ir aš esu visur. Kai baigsis laikas, teesie Tavo valia.

17


Turinys Vietoj įžangos

9

1. Išpažinimas būvio O, vita mia! Kažkas liks Išpažinimas būvio Iš senybės. Miškas Nasturtos Ėjom radom Mažasis Agnus Draugui išėjus Brolių atminimui Nepriklausomybės vaikai Naujametinis Properša Sekmadienio aidas Žąsys grįžta Trys karavelės

13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

2. Vakaro karvės Balandžio šviesa Muziejuje Blyksniai aplink Iš balkono Gimtosios vietos Dar Svaičiulio rudenėlis Baladė apie mažą pingvį Advento eilės

31 33 34 35 36 37 38 39 40


Galų gale Jau ateina rudenėlis Balandžio muzika Berneliams Lietuvos Tokią naktį Vakaro karvės Didysis lieptas Vaikštai Neįsileisk pesimizmo Niūkso nugaros ir galvos Po lubomis Ryto vakaro laiškas Severijai Vyšnios Be pavadinimo

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

3. Iš archyvo sąvartyno Sargybos patikra, 1962 Ankstyva 81 žiema Baltų hidronimika Arklio galva Komunikacija Prasibrovęs Ko skubame Paskui ir dabar Istorija. Istorikai Sąmąsta Sapnelis politobloginis Sibiro legenda Dviskaita

57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Yra šalis Dainuoti dviese Nakties knyga Nuotrupos Kai vaikšto visi šventieji Vieta Tratatatoje Antakalny Žemės grožis 4. Senis ir jūra. Ciklamenos Grynoji Himnas Bet Vėjas ir smiltys Upė bei žvaigždės Ateikit Gegužės trečiąją Ant Iš anksčiau Amžinoji paieška Benusirisi Jūružės meilė Buvo nebuvo Užkeikos Miražas Perteklius Apie amžiną vasarą Jeigu. Tai Dar prie Baltijos Kai būnu

72 73 74 75 76 77 78 79 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102


Tikrai brangiems bendrakeleiviams Kartą susimovė Dar pranašas kalbėjo Prašyčiau Pareini Studentų dainos Išeivių kaulai Sodas. V. G. Žmonija Daina pranykstanti mano Trims jau senstantiems Autodiagnozė: Santariškės Bėgamojo laiko prognozė Virgulės Kelionė Pasiilgau Kai įsivardini Ne sodai Miškas be genelio

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121


.


Landsbergis, Vytautas Organizuoti tekstai II : [eilių] rinktinė / Vytautas Landsbergis. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2019. – 128 p. Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). ISBN 978-609-8227-11-6 Antroji politiko, muzikologijos profesoriaus Vytauto Landsbergio eilių rinktinės dalis, sudaryta sūnaus Vytauto V. Landsbergio. Išleido UAB DOMINICUS LITUANUS Tel. +370 5 2777888 www.dominicus.lt Spausdino AB SPAUDA Tel. +370 5 2661191 www.spauda.com

Tiražas 1000 egz.


Profile for Dominicus Lituanus

Organizuoti tekstai II  

Antroji politiko, muzikologijos profesoriaus Vytauto Landsbergio eilių rinktinės dalis. Knyga sudaryta sūnaus Vytauto V. Landsbergio. Pr...

Organizuoti tekstai II  

Antroji politiko, muzikologijos profesoriaus Vytauto Landsbergio eilių rinktinės dalis. Knyga sudaryta sūnaus Vytauto V. Landsbergio. Pr...

Advertisement