Page 1


UDK 821.172-93 La-241

Knygos leidimą rėmė Kultūros rėmimo fondas Ramūnas Karbauskis

www.naisiuvasara.lt

© Vytautas V. Landsbergis, 2011 © Iliustracijos, Jonas Landsbergis, 2011 © Leidykla Dominicus Lituanus, 2011 ISBN 978-9955-811-40-4

2


Vytautas V. Landsbergis

ˆ

Milzinas Antanas

Vilnius / 2011

3


4


Skiriu anūkei GERTRŪDAI

5


6


1. Vieną ūkanotą rytą Birutė su tėveliais sėdo į raudoną tėčio mašiną ir išvažiavo grybauti. Mašina sustojo prie tankaus eglyno ir grybautojai išsiropštė lauk. – Eik paskui mane, tik neatsilik, – pasakė Birutei tėtė ir įbedęs akis į žemę nuskuodė miškan. Mergaitė vos spėjo iš paskos. Mama nudrožė į kitą pusę. – Aūūū... aūūū... Ar radot ką nors?! – retsykiais sušukdavo ji. – Mes neeee, o tuuuu?! – Aš irgi dar neee!.. Net miškas aidėjo.

7


2. Netrukus Birutė su tėveliu priėjo liūliuojančios pelkės pakraštį. Jaunam beržynėly augo raudonikiai ir lepšiukai. Ir ne po vieną, o tiltais! – Tu pasidairyk toje pievutėje, o aš užlėksiu ant kalniuko! – pasakė tėtis. – Tėti, grybas! Dar vienas! – skambėjo girioj džiaugsmingas mergaitės balsas. Jos krepšelyje jau pūpsojo nemaža krūva raudonkepurių.

8


3. Nuo tų grybų Birutei galva apsisuko – šast į vieną pusę, šast į kitą! Nė nepastebėjo, kaip pasiklydo. – Tėti, tėti, aūūūū! – šaukė mergaitė išsigandusi. – Tėėėėti pėėėėėti!.. – erzino ją girios aidas. Birutė prisėdo ant kelmelio ir galvoja: – Tėtis tyčia mane paliko! Už tai, kad vakar ožiavausi... Kai nenupirko tų gražių kojinaičių... Nori pagąsdint... Bet aš nebijau... O dryžuotas kojines vis tiek man nupirks! Apsuko aplink raistą dar porą ratų. Bet tėtės ir mamos – nė balso. – Viskas... Neduosiu tėtei bučkio prieš miegą, jeigu taip! – pagrasino mergaitė. Tačiau ir tada tėveliai neatsirado...

9


La-241

Landsbergis, V. Vytautas „Milžinas Antanas“ – populiaraus vaikų rašytojo Vytauto V. Landsbergio pasakėlė mažiesiems skaitytojams apie išdykusią mergaitę Birutę ir jos draugą gerąjį milžiną Antaną. ISBN 978-9955-811-40-4 UDK 821.172-93

Vytauto V. Landsbergio MILŽINAS ANTANAS Redaktorė Giedrė Kmitienė Dailininkas Jonas Landsbergis Apipavidalinimas Kristina Norvilaitė Maketavo Aivaras Gecevičius

Tiražas 10000 egz. Išleido Dominicus Lituanus www.dominicus.lt Spausdino UAB Agentūra „Jungtinės spaudos paslaugos“ Mokslininkų g. 39, LT - 12187, Vilnius

36

Milžinas Antanas  

www.dominicus.lt Pasakėlė mažiesiems skaitytojams apie išdykusią mergaitę Birutę ir jos draugą gerąjį milžiną Antaną.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you