Page 1


Vytautas V. Landsbergis

Kiaušinių pasakos Dailininkas Kęstutis Kasparavičius

2014


UDK 821.172-93 La241

ISBN 978-9955-811-68-8

© Vytautas V. Landsbergis, 2014 © Kęstutis Kasparavičius, 2014 © Dominicus Lituanus, 2014


RUDNOSIUKŲ VELYKOS Vieną kartą per Velykas Atsitiko toks dalykas: Rudnosiukų šeimynėlė Ankstų rytą atsikėlė,

Žinom daug eilėraštukų Apie strutį, kolibriuką, Mokam aibę pasakėlių Apie kiškį, paukštžuvėlį.

Dantukus tuoj išsivalė, Paskui mankštą dar padarė, Labo ryto palinkėjo – Ir Velykos prasidėjo!

Apie liūtą, leopardą, Apie vištų gražų tvartą, Apie Moniką ir Petrą, Ir apie kiaušinių teatrą…

Tučtuojau už stalo sėdo Du vaikai, mama ir tėtis, Daug margučių pasidėjo, Ridinėjo ir kalbėjo:

Rudnosiukai pasitarę, Margučius spalvotus barė: – Jei nors kartą pameluosit, Tuoj su šaukštais užkaposim!

– Vai kokie jie dailūs, skanūs, Ir protingi, ir sumanūs! Netgi valgyti juos gaila, O nevalgyt – šiek tiek kvaila!

Su šakutėm ir su peiliais Mes suvalgysim jus dailiai! Bet jei pasakos jūsiškės Apie strutį, apie kiškį

Ir staiga margučiai tarė: – Ei, jūs meškos besarmatės! Jeigu mūsų nesuėsit, Daug istorijų girdėsit!

Mums patiks – pasigailėsim, Nei daužysim, nei suėsim… Tik sukrausim pintinėlėn, Ir padėsim muziejėlin.

5


6


7


PIRMO KIAUŠINIO PASAKĖLĖ

Ėmė sekti pasakėlę Pirmas storas kiaušinėlis: – Mūsų tvarte daug vištyčių, Daug perekšlių kudakyčių,

Krokodilas jų nebijo: – Baikit, vištos, lauke lyja! Jau geriau aš čia perėsiu, Su viščiukais pakalbėsiu.

O tarp jų ir krokodilas Toks baisus kaip dvi gorilos, Nepatinka jam čia būti – Urzgia, niurna jis truputį.

Tik nereikia mums kariauti, Siūlyčiau susidraugauti, Kai pavasario sulauksiu, Aš į Afriką išplauksiu.

Vištos pyksta: – Plauk į Nilą, – Varo lauk jos krokodilą, – Ir perėk ten kiaušinėlį, Užsikasęs kur į smėlį…

Tenai auga apelsinai, Mango, kiviai, mandarinai. Jus kviečiu aš į svečius – Ir vištas, ir vaikučius…

8


Afrikoje karštas oras, Vaikštinėja dramblys storas, Ten beždžionės laksto basos, Mėtosi jos ananasais…

– Nebijokit, – nuramino Višteles tuoj krokodilas, – Liūtas geras, bet už ūsų Nevalia tampyti mūsų.

Daug žirafų, hienų, zebrų, Tik neliko poros bebrų – Liūtas spyrė uodegon, Tie pabėgo Lietuvon…

Bebrai jį patampė kartą Ir už ūsų, ir už karčių. Pyktelėjęs liūtas tvojo Bebrams raumeninga koja…

– Oi, tada mes nekeliausim, Ir su liūtais nedraugausim, – Ėmė dūsauti vištytės, Net pašiurpo jų plunksnytės.

Jeigu jūs taip nedarysit, Tai laimingai aplankysit Begemotą, leopardą Raganosį ir gepardą.

9


10


11


51


La241 Landsbergis, Vytautas V. Kiaušinių pasakos : eiliuota pasaka / Vytautas V. Landsbergis ; iliustravo Kęstutis Kasparavičius . – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2014 . – 52 p. : iliustr. ISBN 978-9955-811-68-8 „Kiaušinių pasakos“ – tai smagios eiliuotos pasakėlės, kurias seka...patys kiaušiniai…Apie krokodilą, apsigyvenusį vištidėje, apie strutį, atvykusį paragauti baravykų, apie tvartą su medaus sienomis ir juoko kambariais... Šios knygelės pasakojimas toks žaimingas, o iliustracijos tokios gyvos, kad norisi kartu žaisti, šėlti, dūkti ir kurti su nepakartojamais jos personažais – kiaušiniais. UDK 821.172-93

Vytautas V. Landsbergis

Kiaušinių pasakos Antras leidimas Dailininkas Kęstutis Kasparavičius Redaktorė Giedrė Kmitienė Maketavo Aivaras Gecevičius Išleido UAB „DOMINICUS LITUANUS“ Nugalėtojų 3d-2, LT-10105, Vilnius, tel. +370 5 2777888 Spausdino UAB „BALTO print“ Utenos g. 41A , LT-08217 Vilnius www.baltoprint.com


Kiaušinių pasakos  
Kiaušinių pasakos  

Internetinis leidyklos knygynas www.dominicus.lt Linksmos eiliuotos pasakos, kurias seka patys kiaušiniai. Ankstyvą Velykų rytą prie marguči...

Advertisement