Page 1


Iliustravo

2013


Jonas Mekas

Antras leidimas Pirmas leidimas „Giedra“, MCMXLVII

© Jonas Mekas, Adolfas Mekas, 2014 © Dominicus Lituanus, 2014


8


9


10


Mekas, Jonas; Mekas, Adolfas

Jonas ir Adolfas Mekai


Iš pasakų krašto  

Internetinis leidyklos knygynas www.dominicus.lt. Žymių menininkų - brolių Jono ir Adolfo Mekų surinktos ir dailininko Eugenijaus Varkulevi...