Kloosterkrant najaar 2021

Page 14

Dominicanenklooster Huissen Een unieke locatie voor uw verblijf of bijeenkomst

D

e sfeer van bezinning, bezieling en beweging maakt het klooster, samen met de kloosterlijke gastvrijheid, tot een bijzondere en inspirerende plek

voor één- of meerdaagse vergaderingen, meetings of trainingen. Daarnaast zijn wij meer dan een fysieke locatie vanwege onze duidelijke visie op werken met zin en ziel, persoonlijke ontwikkeling en groeien in professionaliteit en groeien als mens.

Verdieping en inspiratie Om uw verblijf in het klooster een extra dimensie te geven, zijn er tal van mogelijkheden die als aanvulling van uw eigen training of bijeenkomst kunnen dienen. Zowel met de dagelijkse toepassing van de traditionele dominicaanse leer, als hedendaagse werkvormen op het gebied van zingeving, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling, biedt het klooster hiervoor een unieke gelegenheid. Wij kunnen in samenspraak met u een programma opstellen die aansluit bij uw actuele vraagstukken binnen de context van leven en mens en missie & visie. Inhoudelijk kunt u dan denken aan thema’s als:

persoonlijk en spiritueel leiderschap; contemplatie en zingeving; gemeenschappelijkheid; goede samenwerking op basis van gezamenlijke idealen; open dialoog voor wensen en mogelijkheden binnen uw organisatie.

Wij bieden dit aan in de vorm van filosofische lezingen, diverse meditatievormen, de vieringen in de Kapel en workshops zoals schilderen, zingen of een klankschalensessie. Wij denken graag met u mee wat passend is voor uw organisatie en uw programma.

Welkom bij het Dominicanenklooster

Meer dan een conferentieoord Het klooster is vanouds een open huis voor mensen en organisaties om zich te bezinnen en hen tot hun recht te laten komen en hen zo bij te laten dragen aan een menselijker samenleving, zowel privé als in werk. Dit dragen wij dagelijks uit door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te bieden in ons klooster en door voor mensen in het kader van dagbesteding een warme participatieplek te zijn. Daarnaast organiseren we inspiratieprojecten voor kwetsbaren in de samenleving en voor vrijwilligers die zich voor deze groep inzetten. Voor u als organisatie kan het klooster ook van toegevoegde waarde zijn, als het gaat om verdieping en inspiratie als aanvulling op uw programma of training. Wij kunnen bijvoorbeeld een lezing , een workshop of meditatie verzorgen, maar ook het bijwonen van de vieringen in onze kloosterkapel behoort tot de mogelijkheden.

Inspiratiebijeenkomst Wilt u met uw bestuur of directie eerst komen proeven wat het Dominicanenklooster voor uw organisatie kan betekenen? Dan nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van een inspiratiebijeenkomst die wij een aantal keer per jaar organiseren. Verschillende organisaties uit de sector Zorg & Onderwijs kunnen hier bij aansluiten. U maakt dan kennis met onze missie en visie, ons aanbod en praktijkvoorbeelden van de mogelijkheden voor trainingen.

6

d om i n i c a n e n k loos t e r h u i s s e n

Kijk op onze website voor een visuele rondleiding ‘Welkom bij het Dominicanenklooster‘. Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.

https://youtu.be/N36PajHWBXs