Page 3

10 jaar bijspijkerdagen

W

d oor ma rti na h ei nrichs, p rog ra mmacoör d i nat rice en f em inist isch t heo lo ge

ie had dat gedacht: dit jaar is het voor de tiende keer dat we de bijspijkerdagen

“Recente ontwikkelingen in theologie en

religiestudies” organiseren. Toen ik er in 2010 aan begon vreesde ik dat zich misschien wel niemand zou inschrijven. Het is namelijk een hele marathon van twaalf lezingen in drie dagen. Ga daar maar aanstaan! Dominees, predikanten, pastoraal werksters en werkers, uitvaartbegeleiders, geestelijk verzorgers, ritueelbegeleidsters, mensen uit het onderwijs die godsdienstlessen geven ... uit alle hoeken en gaten van de theologische beroepsgroep kwamen ze. Druk bezig in het alledaagse werk is er vaak geen tijd om eens een dik en degelijk studieboek door te nemen. Tijdens de bijspijkerdagen worden ze in een kort tijdsbestek geïnformeerd over een breed scala aan thema’s. Menigeen wordt getriggerd om verder te lezen en zich nog meer in een onderwerp te verdiepen. Door het relatief nieuwe vak religiestudies is het publiek nog breder, met allerlei gezindten: niet alleen katholiek en protestant, maar ook humanistische raadsheren en vrouwen, helaas echter nog te weinig vanuit de Islam, het Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom en andere achtergronden die in Nederland vertegenwoordigd zijn. Wel vond ik het belangrijk dat er zoveel mogelijk ook lezingen uit deze richtingen in het programma kwamen. En dat even veel mannen als vrouwen de inleidingen verzorgden. Daarnaast vormen de bijspijkerdagen een uniek platform voor jonge onderzoekers om hun thema’s voor te leggen en met mensen uit de praktijk te bespreken. Wat zijn de meest in het oog springende onderwerpen geweest? Te veel om op te noemen als het om honderdtwintig lezingen gaat. Maar toch. Bijvoorbeeld uit de nog jonge tak van queer = dwars en tegen de stroom in gaande theologie: Man in jurk zoekt vrouw met baard. Wat denkt u bij deze titel? Hier gaf Mariecke van den Berg een introductie in de queer theologie naar aanleiding van Conchita Wurst, een man in vrouwenkleren die in 2014 het Eurosongfestival won.

Voor veel deelnemers was de queer theologie compleet nieuw. Dit vak bestond nog niet toen ze studeerden. En deze lezing zette aan het denken: wat is eigenlijk normaal, welke man/vrouw rollen worden ons opgedrongen en hoe kun je er speelser mee omgaan? Het bleek dat er ook al in de bijbel verhalen voorkomen waarin dit speelt. Of wat vindt u van een lezing over “Orgaandonatie bezien vanuit de Islam”? De algemene mening is dat de Islam dit strikt afkeurt. De jonge onderzoekster Roukayya Oueslati legde ons daarentegen uit dat dit zo niet klopt. Er zijn ook stromingen van rechtsgeleerden in de Islam voor wie het redden van mensenlevens bovenaan staat. Zij kunnen vanuit de Koran hard maken dat in bepaalde gevallen orgaandonatie wel degelijk is toegestaan. Op een boeiende en rustige wijze werden hier vooroordelen over de Sharia gerelativeerd, heel leerzaam en nuttig voor bijvoorbeeld geestelijk verzorgers in ziekenhuizen!

In al deze jaren heb ik zelf veel geleerd. Wat een luxe om zomaar elk jaar twaalf spreeksters en sprekers te mogen uitnodigen en twaalf nieuwe thema’s te leren kennen! Aan het einde gaat iedereen met een heus certificaat naar huis. En voor bepaalde bijscholingen kun je zelfs punten verzamelen die mee tellen in het traject voor geestelijke verzorgers. Er zijn nog onderwerpen genoeg, op na het volgende decennium om bij te spijkeren! Je hoeft niet per se bij de beroepsgroep te horen, ook belangstellenden zijn van harte welkom. 

Om 10 jaar Bijspijkerdagen te vieren zijn er 8 samenvattingen van de lezingen van de bijspijkerdagen uit 2018 en 2019 in de katern Geloven Onderweg in deze krant opgenomen

Concert ter herinnering van 75 jaar Operatie Market Garden In 2019 is het 75 jaar geleden dat duizenden geallieerde soldaten rondom Arnhem landden om te vechten voor onze vrijheid. Om deze Operation Market Garden te gedenken is een gelegenheidskoor samengesteld van 32 zangers en zangeressen uit de betrokken landen, van beide zijden. In een week tijd zullen de koorleden onder leiding van dirigent Peter Leech de muziek instuderen. Van de muziek is een deel speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd. Vervolgens zal het koor de ingestudeerde muziek ten gehore brengen tijdens een drietal concerten.

Creativiteit Natuurtekenen en de kunst van het zien De focus ligt op ‘vertragen’ en ‘aandacht’. Je komt daardoor in alle rust dicht bij de natuur en leert bewust kijken. Dat is dé voorwaarde om te kunnen tekenen naar de waarneming.

Eveline de Kock, begeleider Donderdag 17 t/m zondag 20 oktober 2019

De concerten zullen op een aantal locaties plaatsvinden: Maandag 16 september 20.00 uur, kapel Dominicanenklooster Huissen Dinsdag 17 september 20.00 uur, parochiekerk Sint Petrus, Uden Woensdag 18 september 20.00 uur, Nederlands Hervormde kerk, Groesbeek Meer informatie en aanmelden: www.kloosterhuissen.nl/p/1500 

Muziek Meerdaagse Creatieve Workshop najaarsretraite Stembevrijding In je element Zijn en/of mantrazingen We gaan de (spirituele) krachten van de elementen aarde, water, vuur, lucht en ether in ons zelf verkennen d.m.v. diverse expressieve werkvormen. Wanneer ben jij ‘in je element’ en waar voel jij je lekker bij? Conny Brouwer, kunstzinnig coach Zondag 20 t/m woensdag 23 oktober 2019

Zingen is misschien wel de meest directe manier waarop we de schoonheid van onze ziel, van onszelf in de wereld kunnen brengen. Woorden zijn daarbij eigenlijk nagenoeg overbodig, hoewel soms handig. Onze klank volstaat. Jan Kortie, stembevrijder Donderdag 31 oktober 2019 van 14.00 - 21.45 uur

Studie Wijsheidsperspectieven op werk en bestaan! Decemberweekend Zin in Zingen Ervaar de vreugde van het samen zingen. De donkere dagen voor kerst geven we licht door onze stemmen te laten klinken. Zowel voor ervaren als onervaren zangliefhebbers.

Frohmut Knie, zangdocente Vrijdag 13 t/m zondag 15 december 2019

Vrijheid en de ander ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’, schrijft Buber. Het klinkt mooi, maar in werkelijkheid worstelt vrijwel iedereen met de spanning tussen zichzelf en de ander. Hoe kunnen we denken over sociale verbondenheid als onderdeel van het goede leven?

Vrijdag 27 t/m zaterdag 28 september 2019

Vrijheid en de zoektocht naar een zinvol leven We onderzoeken de dimensie van zin, van een zinvol en betekenisvol leven en we verkennen deze dimensie aan de hand van verschillende zinthema’s zoals de strijd tussen goed en kwaad en de zoektocht van de mens naar een hogere bestemming. Vrijdag 29 november t/m zaterdag 30 november 2019

k loos t e r k ra n t n a j a a r 2 0 1 9

3

Profile for Dominicanenklooster  Huissen

Kloosterkrant najaar 2019  

Overzicht van gebeurtenissen en activiteiten in het Dominicanenklooster Huissen. Nú met katern ONDERWEG. Met verdiepende artikelen rondom te...

Kloosterkrant najaar 2019  

Overzicht van gebeurtenissen en activiteiten in het Dominicanenklooster Huissen. Nú met katern ONDERWEG. Met verdiepende artikelen rondom te...

Advertisement