Page 1

Miejscowość

SPRZEDAWCA

Firma

Dominika Olszewska Tłumaczenia

Zabrze

Faktura Vat Adres

Data wystawienia faktury:

Jasna 1, 00-001 Warszawa

01.04.2013 Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)

NIP

123-45-67-890

01.04.2013

1

Nr

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko):

mLingua Sp. z o.o. Adres:

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP:

778-14-35-103

Uwagi:

nauka wystawiania dokumentów księgowych

Nazwa towaru (usługi)

Lp.

Symbol PKWiU/PKOB

Ilość

miara

Cena jednostkowa bez podatku zł

gr

Wartość towaru (usługi) bez Stawka podatku Kwota podatku podatku zł

gr

%

gr

Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem zł

gr

Tłumaczenie „Harry Potter i Zakon Feniksa” (.pdf) ENG-> PL

74.3

1800 1183007

24,53

16121,76

23

3708,00

19829,76

2

Tłumaczenie „Dyrektywa Unii Europejskiej” (.doc) ENG-> PL

74.3

1800

89583

24,53

1220,82

23

280,79

1501,61

3

Tłumaczenie prezentacji o OBWE (.ppt) PL-> ENG

74.3

1800

7201

24,53

98,13

23

22,57

120,70

17440,71

23%

4011,36

21452,07

8%

0,00

0,00

7%

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

4%

0,00

0,00

Gotówka/przelew Termin zapłaty Nazwa banku: Nr konta:

Do zapłaty

Słownie zł/gr

imię nazwisko pieczęć

przelew 02.04.2013 Pekao Sa 1234 5678 0000 0000 1234 5678

21 452 zł

7

gr

dwadzieścia jeden tysięcy czterysta piećdziesiąt dwa złote i siedem groszy

Dominika Olszewska

podpis wystawcy faktury (lub osoby uprawnionej)

Sprzedaż według stawek

1

SUMA

17 440,71

0%

0,00

zwolnione

0,00

niepodlegające

0,00 4 011,36

imię nazwisko pieczęć podpis odbiorcy faktury (lub osoby uprawnionej)

21 452,07

Faktura VAT  
Faktura VAT  

faktura VAT za tłumaczenie trzech dokumentów: książki, dokumentu unijnego oraz prezentacji o o OBWE

Advertisement