__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

nasl


RAZSTAVA NAJUDARNEJŠIH VIDNIH IN SLUŠNIH SPOROČIL MATEVŽA ČASA VELENJE, STARA PEKARNA, 21.–28. AVGUST 2015


BRHKA ROBATOST — Domen Fras, avgust 2015

Vse boljše, izstopajoče oblikovalske rešitve so posledica oblikovalčevega tehtnega premisleka in natančnega načrtovanja. Dober dizajn je zmeraj tudi nosilec sublimnih sporočil. Pri oblikovalskih rešitvah Matevža Časa – tudi spričo njegovega osebnega sloga – na prvi pogled morda ni moč opaziti natančnega planiranja. A brez dvoma, premišljeno oblikovalsko načrtovanje je pri njem še kako prisotno. In kar je zanj zelo značilno: sublimna sporočila so mojstrsko vtkana v kontekste vizualnih komunikacij, ki jih je domišljeno stregel javnosti. Kot sporočilo in kot provokacijo. Sloviti ameriški grafični oblikovalec Jeffery Keeddy trdi, da ne more vsak, ki se ukvarja z oblikovanjem biti oblikovalec, kakor ne more vsak, ki se ukvarja s kuho biti chef. Primerjava je nedvoumna in vsakomur popolnoma razumljiva. V svojem bistvu velja za katerokoli stroko. Oblikovanje v najširšem smislu je stroka, ki nima oprijemljive ali splošno družbeno sprejete definicije, a – paradoksalno – daje med drugim popolnoma oprijemljive ekonomske rezultate. V razvitih državah je oblikovanje povsem enakovreden gospodarski dejavnik. V zadnjih desetletjih postaja vse bolj pomembna predvsem družbena vloga oblikovanja. Za takim oblikovanjem lahko stojijo samo ozaveščeni, razgledani, preudarni, samozavestni in pogumni oblikovalci. Matevž Čas (1982–2014) je bil eden redkih tovrstnih oblikovalcev – brez kančka dvoma: silovit mislec, samotni jezdec, atipični zastavonoša svoje generacije. Generacije, ki ima pred seboj navidezno neomejene možnosti ustvarjanja in bivanja. Generacije, ki sočasno podlega pritisku


neskončne izbire in frustracijam izhajajočih iz skrbi, da je bila neka izbira morda napačna. Generacije, ki jo kolesje neoliberalizma izžema v razpršeno prekerno delovno silo. In nenazadnje: generacije, katere proaktivne pripadnike, ki bi bili sposobni širše vplivati na družbo, tako zelo potrebujemo. Za Matevža Časa zmorem trditi, da je bil osvobojen omenjenih frustracij, da jih je obrnil v svoj prid, da je iz njih črpal živjenjsko moč in da bo v svoji generaciji vedno nosil oznako enega najbolj pronicljivih ustvarjalcev. Matevž Čas je bil grafični oblikovalec, ki je oblikovanje živel, ker ga je, enostavno: mislil. Sleherna njegova misel je bila oblikovalska. Bila je misel, ki ga je eksistencialno opredeljevala in zgradila v trdno osebnost. Vse preveč je mladih ljudi, ki sami sebe nazivajo z oblikovalci, a prepuščajo, da namesto njih delajo najsodobnejše računalniške aplikacije, in da svoj miselni napor fokusirajo zgolj v izbiro elementov iz roletnega menija in brezplačne knjižnice podob. Samo zato, da bi leporečili v globalnem vsem všečnem slogu in bili čimvečkrat polajkani na instantnih širokopasovnih efemernostih. Ne, Matevž Čas ni tak. Njegov modus operandi je: glava – roka – svinčnik in papir. To je vendarle temeljni človekov delokorog, tako preprosto gre to: misel, gesta, pisalo, risba, skica, poved. Skener, računalnik in printer so dandanes sekundarna visokotehnološka reprodukcijska orodja, do katerih brez tehtnih razlogov gojimo skorajda religiozen odnos. Ne vemo, kakšna bodo ta orodja v blžnji, kaj šele daljni prihodnosti, zato je vsakršno glorificiranje tehnoloških naprav popolnoma nepotrebno. Le izkoristi moramo njen velik potencial.


Orodja sodobne komunikacije je Matevž Čas učinkovito izkoriščal za nenehno preverjanje svojih idej. Iz povratnih informacij je vešče utrjeval pomene, simbole in signale, s katerimi je lucidno razvijal avtorski slog in osebna stališča. Zase jih je premišljeno in duhovito sestavil v dolg seznam na steni svoje sobe. Tudi zaradi takih delovnih metod je Matevž Čas s svojimi oblikovalskimi rešitvami v rodni Šaleški dolini odločno zaznamoval velenjski mladinski klub eMCe plac, festivala Kunigunda in Nasedlega kita. Slednjega s samoironično besedno igro v naslovu, predvsem pa z idejo, kako razbiti poletno velenjsko mrtvilo. V ospredju festivala je odštekano, a odgovorno druženje, ki udeležence aktvira v participatornosti in vzpodbuja h konstruiranju nasedlih kitov. Ob nedavni že peti ponovitvi festivala se je število obiskovalcev približalo skoraj petstotici. Časov kit, domala vrsta v izumiranju, je uspešno nasedel, zavzel čvrsto prostorsko pozicijo in se terminsko ustalil v zadnjem julijskem vikendu. Matevž Čas je suvereno obvladal ilustracijo, tipografijo, fotografijo, kolaž, video, glasbo in svoj govorni aparat do te mere, da je zapustil neizbrisen pečat v celotnem slovenskem prostoru: s samoinicitaivnimi umetniškimi akcijami in razstavami, na Radiu Študent z rednimi oddajami, na Fakulteti za dizajn s pedagoškim delom, v Slovenskem etnorafskem muzeju, Muzeju za arhitekturo in oblikovanje ter Muzeju novejše zgodovine z domiselnim grafičnim oblikovanjem, v reviji Mladina z ostrimi proglasi, v društvu Tipo Brda z nevsiljivo duhovitostjo, in seveda v mnogih družabnih omrežjih, kjer so njegove objave pri sledilcih sočasno sprožale salve smeha in obvezen kritičen premislek o pribeleženem. Kot že izpostavljeno, izjemni Časov čut za sublimnost sporočila je vseskozi prežet z ironijo in blago (avto)erotiko, ki prav nikoli ni vulgarna, četudi je v besedilih in podobah večinoma ostro brekompromisna. Zavedal se je, da je človekov prvinski užitek le en sam, a da biva v neštetih oblikah pri vsakem posamezniku posebej. Prav s tem je znal bralce mojstrsko zapeljati. Matevž Čas je stremel k lahkotnosti bivanja, užival vse življenjske trenutke in bil s svojim delom vseskozi usmerjen k skupnosti, iz katere je črpal in za katero je predano ustvarjal. WTF majice so tako najboljši primer, kako je svoj krog prijateljev odmerjeno


zalagal z besedno-risarskimi akrobacijami, mi pa so mu v zameno bili nosilci njegovih brhkih robatosti. Verjeli smo, da sporoča tudi za nas, ki si ne upamo biti tako neposredni. Ali iskreno: nismo sposobni biti tako neposredni. Z njegovim nenadnim in preranim odhodom s sveta, ki ga je imel tako rad in ki mu je bil vir navdiha, smo izgubili izjemnega posameznika. Po dobrem letu od njegove, vsem nam še vedno nerazumljive smrti, se nemirnemu, a ogromnemu duhu Matevža Časa njegova skupnost – s pomočjo Društva nasedlega kita, festivala Kunigunda, družinskih članov in tesnih prijateljev – poklanja z razstavo najudarnejših vidnih in slušnih sporočil iz njegovega velikega opusa. Opusa, ki ga umešča med slovenske ustavarjalce, ki družbeno stvarnost ne glede na medij drzno in kritično reflektirajo v suverenih oblikovalskih stvaritvah. Med datotekami smo našli ilustracijo za projekt »student word«, imenovano »sword 4 POSLENDJI.pdf« in datirano sreda, 28. maj 2014 ob 12:58. Kako neverjetno naključje; to je res poslednji fajl izpod rok Matevža Časa. Poleg tega je na razstavi izbor del, za katerega sem prepričan, da ga predstavljajo dovolj široko in pomalem odpirajo pogled v njegovo intimo, iz česar si bo pozorni obiskovalec lažje utrdil svoj odnos do oblikoigralca, umetelneža, ljubke žvadi in menda zabavnega sogovornika. Štirih opredelitev, s katerimi se je sam duhovito podpisoval.


eMCe PLAC logon

meni osebno najjačejša verzija

Izbrani logotipi dizajn 2008–2014


9

12

11

10

13*

14

15

16

6 5

4 3

13*

1

10

2

2

5

21

11

12

20

20

19

24

18

17

19

21

16

18

15

22

23

14

17

7

8

9

22

26

23

8

27

24

26

27

28

30

29

6

25

7

28 29

31

30

31

1

2

3

4

5

P r e d l ag a n o o p r av i č i lo s e s 1 3 . p r e n e s e n a 1 4 . ja n ua r: Maček je izginil. Pogrešan je že od 2. januarja in danes se začne iskalna akcija.

P r e d l ag a n o o p r av i č i lo: Lasje me danes ne ubogajo. Izvajajo nek protest. Pridem, ko se protest konča.

U s p e š n e m u o p r av i č i lu s le d i : Štetje snežink, branje knjige, lovljenje sneženih mož ...

U s p e š n e m u o p r av i č i lu s le d i : Učenje petja s pticami, božanje trate, iskanje skritih zakladov, poslušanje vetra ...

12

13*

14

5 25

26

24 2

24

27

28

29

30

31

1

P r e d l ag a n o o p r av i č i lo: Obisk nezemljanov, ki me vedno znova odpeljejo v galaksijo #334 na plavanje in sončenje. Kličem od tu, pridem jutri. U s p e š n e m u o p r av i č i lu s le d i : Vrtanje po nosu, pisanje pisem, peka kruha, mahanje pticam ...

23

4 3

22

25

26

8 29 30 31 27 2

2012

11

15

21

Koledar 13 koledar naročnik/založnik: Solos, d.o.o.

10

16 20

U s p e š n e m u o p r av i č i lu s le d i : Iskanje idealne sence, pletenje viseče mreže, lovljenje zapoznelih kresničk, potop z ribami ...

9

6

23

P r e d l ag a n o o p r av i č i lo: Včeraj pretirano zalita lubenica je prek noči zaprla dovoz. Z avtom ne morem mimo. Trudim se, da bi čimprej prišel na delo, zato lubenico pospešeno delim vsem mimoidočim.

8

17 19

7

18

16 17 18 19 20 21 22

13* 12 13 14 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6


H .

ME

Ljubljana, Zavod Radio Študent | 9–11. januar 2014

9. REGIONALNI SEMINAR ŠTUDENTSKIH RADIJSKIH POSTAJ IN PROGRAMOV / 9. REGIONALNI SEMINAR STUDENTSKIH RADIO STANICA I PROGRAMA SODELUJOčI / UčESNICI: Slušaonica 6 (Beograd), UNIDU radio (Dubrovnik), Radio Študent (Ljubljana), Radio MARŠ (Maribor), Student nije zapalio žito (Novi Sad), Brtva glave (Osijek), ETFOS (Osijek), Radio KRŠ (Podgorica), Radio Sova (Rijeka), StudentFM (Skopje), Radio MOF (Skopje), StopFM (Split) in Radio Student (Zagreb)

www.radiostudent.si

This project was funded, in part, through a U.S. Embassy grant. The opinion, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Authors and do not necessarily reflect those of the Department of State

Hear Me plakat naročnik/založnik: Radio Študent

45 let RŠ plakat, vizualna podoba naročnik/založnik: Radio Študent

2014

2014


Park ar t Kon cer ti

Gle d a l iš če

Kunigunda, 12–16. festival mladih kultur plakati in vizualna podoba naročnik: Mladinski Center Velenje 2010–2013

generalni sponzor:

ObÄinski odbor Velenje mladinski svet velenje

plakat s tekstom spodaj nova pasica in vektorizirani type.indd 1

19.7.10 11:26


eMCe plac vizualna podoba naroÄ?nik: Mladinski Center Velenje 2010


Matevž Čas, Visoka šola za dizajn, mentor: Domen Fras

last verzion.indd 1

2.6.2008 20:23:31

kriza.indd 1

20.1.2009 18:05:21

Bejžim, Peking 2008 proglas naročnik/založnik: Mladina d.d.

Kriza 2009 proglas naročnik/založnik: Mladina d.d.

2008

2009


ToÄ?ka razstava samostojni projekt 2007


YouArt interaktvna inštalacija soavtor: Primož Čas 2011


Jajca razstava samostojni projekt 2012


5-ko!

Uradni test ali je 48 pt res dosti! 123456789#(*)+,-./:;= ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZ wxyz|´ÚáúýĆćČčńŔŕŘŚśŠšŹźŽž–€ PA RAZMAKE JE TREBA ŠE UREDIT

Pa z i s c h m e k s i

Matevž Čas | Veza Regular, mentorja: Lucijan Bratuš & Domen Fras; 21. delavnica Tipo Brda, Kaverljag, februar, 2012

Pouaro črkovna vrsta v sklopu delavnice Tipo Brda

Veza regular črkovna vrsta v sklopu delavnice Tipo Brda

2011

2012


Kalender 2013 koledar samostojni projekt offset 2013


kalender 2014 barvni dodatki na vsak mesec.indd 4

Kalender 2014 koledar samostojni projekt offset 2014

18/03/14 02:58

kalender 2014 barvni dodatki na vsak mesec.indd 8

18/03/14 02:59

kalender 2014 barvni dodatki na vsak mesec.indd 14

18/03/14 03:01


Gregorjev ples plakat naroÄ?nik: Mladi forum SD 2006

Ukrivljanje prihodnosti plakat naroÄ?nik: Mladinski Center Velenje brez datuma

Slon in sadeĹž plakat brez datuma


Izgubljena pravljica slikanica naročnik/založnik: Mestna občina Velenje

Široki & Ozki slikanica naročnik/založnik: Mestna občina Velenje

2008

brez datuma


1.nadstropje-Vrata.indd 1

15. 08. 15 00.12

Vrata grafiÄ?no oblikovanje razstave soavtorici Nika Grabar in Polona Sketelj naroÄ?nik: Slovenski etnografski muzej 2013


Zobozdravstvena ordinacija Daša Buršič grafična oprema naročnik: Daša Buršič 2009


Niko Kralj monografija diplomsko delo, mentor: D. Fras naročnik/založnik: Visoka šola za dizajn,

Design for all, all for Design, monografija diplomsko delo, mentor: D. Fras naročnik/založnik: Visoka šola za dizajn,

2010

2010


Pod skupno streho monografija soavtor D. Fras naroÄ?nik/zaloĹžnik: Muzej za arhitekturo in oblikovanje 2013


Maske danes, obrazi jutri monografija naročnik/založnik: Muzej novejše zgodovine Slovenije

GOTO1982 monografija naročnik/založnik: Muzej novejše zgodovine Slovenije

2013

2012


Slovenec monografija naročnik/založnik: Muzej novejše zgodovine Slovenije

1918–1941 monografija naročnik/založnik: Muzej novejše zgodovine Slovenije

2013

2011


WTF majice 2012–2014


Poslednji fajl datoteka naročnik: Radio Študent 28. 5. 2014


To do sezam manifest brez datuma


Avtoportret litografija 4/5 2008


Skicirke ĹĄtudije risba, meĹĄana tehnika brez datuma


The Ghen – Mother Invention video, igralec produkcija: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli režija: Simon Gosnik 2012


Nemaveze blog (http://nemaveze.tumblr.com) soavtor: Goran Petraševič 2010–2014


5102 TSUGVA .82–.12 ,ANRAKEP ARATS ,EJNELEV ASAČ AŽVETAM LIČOROPS HINŠULS NI HINDIV HIŠJENRADUJAN AVATSZAR


Brhka robatost katalog ob razstavi najudarnejših vidnih in slušnih sporočil Matevža Časa Velenje, stara Pekarna, 21.–28. avgust 2015 vodja projekta Igor Prošić izdajatelj Kulturno društvo nasedlega kita, zanj: Igor Prošić koncept, kuriranje in oblikovanje razstave miniBAR: Domen Fras, Matic Leban, Maša Žmitek besedilo Domen Fras fotografija Maša Žmitek, Goran Petrašević, Primož Čas, Simon Penšek, Miran Kambič arhiv Matevža Časa produkcija razstave Kulturno društvo nasedlega kita in MC Velenje tisk Studio Graffit, Ljubljana naklada 100 izvodov Velenje, avgust, 2015 zahvala Dejan Kralj, Violeta Videnovič, Primož Čas, Bernarda Čas, Luka Sever, Urša Kanjir, Simon Penšek, Janko Urbanc, Jasna Hrovatin, Mitja Košak, Sabina Košak, Nika Grabar, Kaja Širok, Goran Petrašević, Nina Cvirn, Vesna Stevanova, Marina Ostojić, Dimitrij Amon, Janez Slivar, Lara Lesjak, Uroš Golob, Srdjan Prodanović


Profile for aparat type&design

Brhka Robatost  

Razstava najudarnejših vidnih in slušnih sporočil Matevža Časa. Velenje, Stara pekarna, 21.–28. Avgust 2015

Brhka Robatost  

Razstava najudarnejših vidnih in slušnih sporočil Matevža Časa. Velenje, Stara pekarna, 21.–28. Avgust 2015

Profile for domenf
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded