Page 1

1


2

DOM

กลัวในสิ่ง แต่ขอให้กล้า


ME

งที่ไม่กล้า าในสิ่งที่กลัว

3


4

DOM 1. ข้อความใน tweet

ผมชื่อ โดม เวลาผมมาสายผมและเพื่อนต้องไป ห้องน้ำ�ก่อนเรียน

2. วีรกรรมตอนเด็ก

ไม่เคยมีครับเพราะเป็นเด็กดี

3. เพลงที่ชอบร้องตอนอาบน้ำ�นะ หลงว

ผิดหวัง นิดหน่อย น้อยใจ ในความเป็นไป ไม่รู้ เมื่อไร คนไทยถึงจะรักของไทย ** รัฐบาล ผู้น่าสงสาร ก้มหน้าทำ�งานยังสู้พ่อค้าไ เอาแร็ปเอาร็อค ล้างหมองคนไทย ค้าขายกำ�ไรลูก รัฐบาล ผู้น่าสงสาร ต้องไปดูงาน ของรัฐบาลเวียง ทั้งแร็ปทั้งร็อค เข้มงวดกวดขัน เพราะกลัวลูกหล


5

ME 4. ภาพยนตร์ที่ชอบ สามทหารเสือ

วัฒน์ของคาราบาว

ไม่ไหว กหลานช่างมัน งจันทน์ ลาน เขาหลงวัฒนธรรม

5. โตขึ้นอยากเป็น อะไรก็ได้ที่เค้าให้เป็น


6

My store ชื่อนายคชา แดงโชติ อายุ จะ19แล้วเกิด 15ตุลาคม 2536 เลือดกรุ่บ B สถานที่เกิด โรงพยาบาลไร่ไหม่ จังหวัดประจอบ สัญชาติ ไทย ศาสนาพุทธ E-mail:dome-cub@hotmail.com นิสัยดี เป็นกันเอง กิจกรรมยามว่าง นอน สีที่ชอบ ดำ� ขาว ฟ้า อาหารที่ชอบนะ ผัดซีอิ้ว ประเภทหนังที่ชอบ หนังสงคราม

DOM

My s


7

ME

store My store


8

DOM

s y M


ME

e r o st

9


10

DOM


ME

11


12

DOM

ลิ้งค์ http://pic.free


ME

e.in.th/id/bbca87e-

13


14

DOM

โลโก้ชื่อ


15

ME

โลโก้ร้าน


16

DOM


17

ME

ขอบคุณครับอ.อายที่ช่วยสอน


18

งานเสร็จแล้วครับอ.อาย  

งานเสร็จแล้วครับ รหัส 5505600003