Chemlot Center Court / DOMAIN

Page 1

CHEMELOT CENTER COURT
In juni 2013 is DOMAIN Office uitgenodigd een ontwerp in te dienen voor het nieuwe Center Court gebouw op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen. De Chemelot Campus heeft de intentie een nieuwe, 15.000m2 grote campus hub te ontwikkelen voor drie uiteenlopende gebruikers: de Campusbevolking, studenten en onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Chemelot Innovation Learning Labs, en het DSM Innovation Center.


INHOUD Introductie

06

Concept Concept en ontwerp Stedenbouwkundige inpassing Gebouwbeschrijving Flexibiliteit en casco Gevels, afwerking en interieur Taakstellende bouwkostenbegroting en exploitatie Duurzaamheid

07

Proces

24

Ontwerp

48

Kavel Programma Gebouwmassa en programma Locatie Ontsluiting Plattegronden - overzicht Plattegronden - programma Ingroei Academia Center Court Restaurant Deck Conference Center Learning Bridge Innovation Garden Gevels Doorsnedes Concstructief concept Landschap Interieur Facade plattegronden 1:500 Gevels 1:500 Doorsnedes 1:500 Ruimtestaat

Technische Index

116

Credits

140


op sustain individ DI enable adap

CHEM CEN service desk COU experience center

creative environment CENTER COURT qualitative catering living network CHEMaterials sports

6


CONCEPT

pen nability duality IC ement ptive

MELOT NTER URT

vibrant market place cross-pollination ACADEMIA open and daring being together transparent

7


kantoren

Center Court

onderwijs

Concept en ontwerp De Chemelot Campus heeft de ambitie om drie verschillende departementen (Center Court, Academia en DSM Innovation Center), elk met een duidelijke eigen missie en sterk karakter, in één gebouw samen te brengen en kruisbestuiving plaats te laten vinden. De uitdaging voor het Center Court – en tevens haar grootste kans – is hoe een eenduidige identeit te creëren zonder de karakters van deze afzonderlijke departementen op te offeren. De prominente locatie op de Chemelot Campus geeft het Center Court het potentieel een katalysator te zijn voor de transformatie van de campus. Niet alleen door binnen het gebouw kruisbestuiving en synergie te faciliteren die zich uit in betere producten en meer innovatie, maar vooral ook door te laten zien dat werken op de Chemelot Campus meer is dan alleen een optelsom van locatie, gebouwen en gebruikers. De kracht van het Center Court ligt in de mogelijkheid van het project om de verschillende gebruikers, die normaliter gescheiden werken, binnen een ecosysteem van open innovatie te laten excelleren. Als een uitnodigend landmark met allure en klasse is het alzijdige gebouw een spil voor de gehele campus en een bestemming op zich. De afwijkende positionering binnen het grid van de Campus resulteert in een alzijdig gebouw zonder voor- of achterkanten. Dit wordt versterkt door de plaatsing van het Center Court-programma op de begane grond wat op verschillende momenten van de dag verschillende bezoekersintensiteiten zal genereren en 24/7 open zal zijn. Maximale flexibiliteit en aanpasbaarheid worden gerealiseerd door de verschillende programma’s met hun diversiteit aan gebruikers op rationele wijze te organiseren rondom een verhoogd en publiek podium en een riant atrium. De verschillende departementen zijn met elkaar verbonden door het gezamenlijke programma waardoor ontmoeting en interactie plaatsvindt. Het gebouw kan zo functioneren als een geoliede machine bestaande uit diverse uiteenlopende onderdelen, met respect voor de unieke eisen en kenmerken van de gebruikers. Het openbare programma van het Center Court verdeelt zich vanaf de begane grond via het atrium naar de verschillende verdiepingen, waarbij het geleidelijk veranderd van meer publiek (het Center Court) naar meer privé (het DIC). Op deze wijze moedigt deze publieke ‘hub’ kruisbestuiving aan tussen de verschillende gebruikers zonder dwingend te zijn in gebruik. Het Center Court is veel meer dan alleen een container voor de verschillende departementen, het is een bruisend centrum voor alle campusbewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen. Door de facilitaire elementen van het gebouw – installaties, draagstructuur, gevels, trappen en liften – zo transparant mogelijk in het hart van het gebouw te plaatsen, en alle werk- en ontmoetingsgebieden als kantoren, restaurants, vergaderruimtes en laboratoriums hier rondom te situeren, wordt het gebouw zelf een ‘levende’ machine voor open innovatie.

8


Center Court: een compacte programmatische stapeling

9


Stedenbouwkundige inpassing De Chemelot Campus kenmerkt zich door een sterk orthogonale layout, waarin de gebouwen zich voornamelijk noord-zuid oriënteren. Ook de nieuwe rondweg volgt dit grid. Door het terugbrengen van de Oude Postbaan wordt een ‘nieuw’, diagonaal element in de campus geïntroduceerd. Als eveneens nieuw element volgt het Center Court gebouw de Oude Postbaan. Door het gebouw licht te roteren ten opzichte van het grid komt het parallel te liggen aan de Oude Postbaan en onderscheidt het zich met deze positie binnen de campus. Daarnaast wordt hiermee het mengwater-riool vermeden en het aantal te kappen bomen geminimaliseerd. Door de entrees van het gebouw niet midden in de zijdes van de gevel te plaatsen, maar juist in de hoeken, gaat het gebouw een ontspannen dialoog aan met de campus en haar gebruikers; die ingangen zijn vanzelfsprekend en direct herkenbaar, vanuit de entreeloge van de campus, vanuit het AHEAD gebouw, vanuit de ingang van gebouw 4 (Centraal Laboratorium) en vanaf de Oude Postbaan. Door aan de zijdes van het gebouw juist de 4 verschillende grote kernruimtes van het Center Court te leggen (auditorium, experience center, gym en grand café) wordt de alzijdigheid van het gebouw benadrukt., niet door uniformiteit, maar juist door onderscheid van functies. Elke zijde krijgt zo zijn eigen voorkant naar de campus. De toegang van de parkeergarage en logistieke entree bevinden zich beiden aan de noordzijde van het gebouw waardoor er zo weinig mogelijk aangepast hoeft de worden aan de infrastructuur. Ook het park wordt hierdoor zo optimaal mogelijk behouden, en zelfs versterkt. Het maaiveld wordt omhoog getrokken tot aan het niveau van de begane grond bovenop de halfverdiepte parkeergarage. Aan zuid- en westzijde van het gebouw is deze overgang van maaiveld naar podium in stenige materialen uitgevoerd,. aan noord- en oostzijde, waar het gebouw aan het park grenst, wordt het hoogteverschil juist zo zacht mogelijk overbrugd. Het groen rolt hier bijna letterlijk het gebouw binnen.

10


Center Court: landmark binnen het grid

Center Court: alzijdig en uitnodigend

11


Begane grond – Center Court De begane grond van Center Court is het hart van het gebouw waar alle gebruikers samenkomen. Het is als een plaza dat functioneert als ontmoetingsplek voor de hele Chemelot Campus, dus voor alle voor studenten, onderzoekers, medewerkers en bezoekers. Door het Center Court te roteren maakt het zich los uit het orthogonale grid van de Chemelot Campus maar tevens open het zich er op vanzelfsprekende wijze naar toe. De vier hoeken van het gebouw zijn als het ware weggehaald waardoor er vier royale entrees gecreeerd zijn, die allen uitkomen in de centrale hal. Rondom deze centrale hal zijn, op de vier windrichtingen, programmaonderdelen geplaatst die samen het Center Court vormen. • Aan de zuidzijde, tegenover het Centraal Laboratorium, het Grand Café met terras op het zuiden. Door deze functie hier te plaatsen wordt de relatie tussen Center Court en Centraal Laboratorium extra versterkt. • Aan de westzijde, grenzend aan de postbaan, het auditorium. Deze ruimte kan zowel afgesloten worden als betrokken worden bij de centrale hal waardoor verschillende ruimtelijke configuraties mogelijk zijn. • Aan de noordzijde bevindt zich het experience center en is ruimte voor verscheidene campusgebonden winkelvoorzieningen. Het experience center, in combinatie met het auditorium zijn de functies die van belang zijn voor externe bezoekers. Zij zijn dan ook direct zichtbaar vanaf de nieuwe entreeloge van de campus. • Aan de oostzijde, direct aan het centrale park, bevindt zich de gymzaal. Deze kan afzonderlijk van de rest van de begane grond gebruikt worden waardoor deze ook buiten kantooruren en in het weekend te gebruiken is. De plaatsing van dit programma element aan de parkzijde versterkt de landschappelijke uitstraling (leisure) die het gebouw aan deze kant heeft. Het open en uitnodigende karakter van deze vier elementen op de begane grond zorgen voor een alzijdig toegankelijk gebouw, dat door de verschillende functies toch aan elke zijde een andere uitstraling heeft. Bij binnenkomst in de centrale hal wordt de missie van de Chemelot Campus, ‘via innovation and science, a growth engine for the regional economy’, onmiddellijk duidelijk. Aan de informatiebalie kan men uitvinden welke congressen waar plaatsvinden, vergaderzalen reserveren of de gymzaal reserveren. De receptie is onderdeel van een ‘living wall’ waarin zich niet alleen een trap naar het restaurant en de meeting area bevindt maar die ook een integraal onderdeel uitmaakt van het experience center en gebruikt kan worden voor projecties en andere soorten displays. Aan weerszijden van deze ‘living wall’ bevinden zich de liften die een directe toegang naar de verschillende verdiepingen faciliteren. Door de sportfaciliteiten hier achter te plaatsen is de begane grond zoveel mogelijk vrij gehouden waardoor er een vloeiende ruimte is gecreërd tussen de centrale hal, auditorium, grand café en experience center, die in vele verschillende configuraties ingezet kan worden.

12


Center Court: de begane grond als onderdeel van de openbare ruimte

13


Eerste verdieping – restaurant en vergadercentrum Via de ‘living wall’ direct grenzend aan de centrale hal kan men zich verticaal door het gebouw bewegen. Op de eerste verdieping bevindt zich het campusrestaurant. Deze is indeelbaar in verschillende sferen en compartimenten van uiteenlopende grootte en uitstraling, en strekt zich uit over de noord-, west- en zuidzijde van het gebouw. Een open verbinding met het atrium zorgt voor activiteit en levendigheid gedurende de dag. Het biedt een onbelemmerd uitzicht over de Postbaan en het westelijke deel van de campus. In het hart van de verdieping bevindt zich de grote restaurantkeuken. Door de uitgiftegebieden van het restaurant aan weerszijden van de keuken te plaatsen heeft het de gevraagde hoge capaciteit om meerdere zittingen per sessie te kunnen faciliteren. Aan de oostzijde van de verdieping, grenzend aan het park, bevindt zich een deel van het conferentiecentrum. Deze ruimtes kunnen in de beginjaren ook gebruikt worden voor tutorsessies, colleges en werkgroepen van de Academia. Tweede verdieping – meeting area, vergadercentrum en Academia laboratoriums. Wanneer men de weg omhoog door de ‘living wall’ vervolgt komt men op de tweede verdieping uit in de meeting area met koffiebar. Deze ruimte ligt open in het atrium en is goed zichtbaar vanuit de hoger gelegen verdiepingen. In deze in het midden gelegen meeting area kunnen bezoekers informeel werken en ontmoeten eromheen liggen de verschillende uitgevraagde vergaderzalen. Deze zijn eveneens geschikt voor de ingroei van de Academia. Door de plaatsing in het atrium functioneert de meeting area als tweede hart van het gebouw, op een kleinere, meer geborgen schaal. De situering binnen het gebouw zorgt voor een vanzelfsprekende ‘privésfeer’. Op de tweede verdieping bevinden zich eveneens de didactische laboratoriums voor het B.Sc-M.Sc gedeelte van de Academia. Deze zijn allemaal langs de gevel geplaatst en zijn met een diepte van 9 meter flexibel indeelbaar. Ondersteunende ruimtes zijn in de kernen aan weerszijden van het atrium geplaatst wat de indeelbaarheid andermaal ten goede komt. Aan de westzijde van het atrium bevindt zich het open werkgebied. Via een open trap staat dit in directe en visuele verbinding met de derde verdieping waar zich de andere Academiafuncties bevinden. Derde verdieping - campusorganisatie en Academia laboratoriums. Wanneer men de meeting area in het atrium oversteekt vervolgt de ‘living wall’ zich en komt men op de derde verdieping uit in het kantoorgebied van de Chemelot Campus organisatie. Deze zone is vrij indeelbaar om zo te voldoen aan alle gestelde eisen van het moderne werken, en biedt een riant uitzicht over het park. De laboratoriums van de B.Sc/M.Sc thesis en Biobased Master bevinden zich eveneens op deze verdieping en zijn volgens eenzelfde principe van diepe, kolomvrije vloervelden flexibel indeelbaar. Verbinding met de lager gelegen laboratoriums van Academia vindt plaatst door middel van de eerder genoemde open trap grenzend aan het atrium. Vierde verdieping – DSM Innovation Center Aan het eind van de trap in de ‘living wall’, op de vierde verdieping, bevindt zich het programma van het DSM Innovation Center. Door deze boven in het gebouw te situeren is de gevraagde confidentialiteit van de werkzaamheden gegarandeerd. Aan de oost- en westzijde van het atrium bevinden zich de algemene open kantoorvloeren voor de ‘concept support elements’, beide met toegang tot een daktuin met uitzicht over de Chemelot Campus. Dit zijn de ‘drukke’ gebieden waar kort gewerkt of vergaderd kan worden en waar creatief denken optimaal gefaciliteerd wordt. Aan de noord- en zuidzijde van de verdieping is het overige kantoorprogramma van het DIC geplaatst. Deze zijn apart af te sluiten en te ontsluiten door middel van gangen tussen de kernen en kantoorgebieden.

14


Flexibiliteit en casco Het gebouw heeft een zodanige afmeting – 57,6 x 57,6 meter – dat de grote vloervelden optimale flexibiliteit en aanpasbaarheid kunnen faciliteren. Rondom het atrium zijn de vloervelden 18 meter diep, een hele gangbare maat waarop er een groot scala aan ruimtelijke configuraties mogelijk is. Dit is gunstig voor zowel de laboratoriums van de Academia als de vergader- en kantoorruimtes van het DIC en de campusorganisatie. Door alle ondersteunende functies rondom het atrium te plaatsen en hier ook de constructieve stabiliteit en verticale verbindingen (installatieschachten, noodtrappenhuizen, liften) te situeren wordt er een kolomvrije zone van 10,8 meter rondom aan de gevel gerealiseerd. Het per verdieping splitsen van de programma elementen (Center Court, Academia, DIC) heeft geleid tot een helder plan waarbij per verdieping afwerking en functionaliteit aanpasbaar zijn aan het thema van die verdieping.. Het ontwerp heeft een hoge mate van modulariteit wat enerzijds ontwikkel- en bouwkosten reduceert en anderzijds afwerkingskwaliteit ten goede komt. Door te kiezen voor een stalen frame als draagconstructie is een korte bouwtijd mogelijk en kunnen er grote kolomvrij ruimtes op de begane grond worden gerealiseerd.

18m

Door een deel van het vergadercentrum op de verdieping van de Academia te plaatsen zijn de betreffende ruimtes in de beginjaren goed in te zetten om de ‘ingroei’ van Academia op te vangen. Deze kunnen zonder ingrijpende aanpassingen in later worden omgezet voor gebruik door het Center Court. In plaats van het casco en de afwerking van de Academia te benaderen als een goedkopere versie van het Center Court – ‘CC minus’- is ervoor gekozen het DIC en de CC functies uit te werken als ‘ACA plus’. Dit bevordert niet alleen toekomstige flexibiliteit maar zorgt ook voor een uniforme uitstraling naar gebruikers en bezoekers toe. Het is immers de wens als gebouw een uniforme uitstraling te hebben waaraan het verschil in bouwkosten niet direct zichtbaar is.

18m 18m

18m

Center Court: rationele maat voor optimale flexibiliteit

15


Gevels, afwerking en interieur In de meer dan 25 jaar dat Claus en Kaan Architecten bestaat hebben wij bewezen gebouwen en gevels te kunnen realiseren die voldoen aan uiteenlopende eisen met betrekking tot kosten, uitstraling, duurzaamheid en onderhoud. Het is de ambitie van het Center Court en de Chemelot Campus een ‘global leader in innovation’ te zijn. De gevel van het gebouw draagt in belangrijke mate bij aan dit imago. Dit betekent vanzelfsprekend niet een dure en extravagante gevel, maar veel meer een intelligente benadering van het idee van een gevel, waarbij aspecten als uitstraling, zonwering, isolatie en duurzaamheid geïntegreerd ontwikkeld worden. Echte innovatie ziet kosten immers niet als een last of probleem, maar als een kans om tot oplossingen te komen die zowel mooi als betaalbaar zijn. In de context van deze korte schetsfase is de ontwikkeling van zo’n volwaardig gevelconcept niet mogelijk, maar kan slecht een indicatie van denkrichtingen worden gegeven. De interieurs van het Center Court versterken andermaal de ambitie van het project: de promotie van open innovatie, synergie en kennisuitwisseling. Door de gebouwgebonden voorzieningen (toiletten, installaties, pantries, opslag etc) niet weg te stoppen in traditionele ‘back of house’ zones, maar juist rondom het atrium te concentreren in semi-transparante blokken wordt ‘het gebouw als machine’ benadrukt. De gebruikte materialen zijn geinspireerd op de ruwe maar elegante uitstraling van de Chemelot Campus. Inherent aan de natuur van wetenschap en onderzoek is een focus op de toekomst en het onbekende, maar nooit zonder een gedegen kennis en begrip van het verleden. De uitgebreide netwerken van leidingen die zo typerend zijn voor het gebied verdienen een referentie in het nieuwe Center Court gebouw. De leidingschachten zijn zichtbaar achter de semi-transparante wanden van het atrium, en de plafonds op de begane grond laten leidingen en verlichting zien achter een metalen gridplafond. Industriële. onderhoudsarme en kwalitatief hoogwaardige materialen als glas, polycarbonaat panelen, stalen meshes, aluminium, resin en natuursteen voorzien in een breed inzetbaar palet dat goed toe te passen is binnen het beperkte afwerkingsbudget.

16


Taakstellende bouwkostenbegroting en exploitatie Uitgangspunt voor het ontwerp van het Center Court is een efficiënt, functioneel en aantrekkelijk gebouw van hoog architectonisch niveau dat als ontmoetingsplek en icoon een absolute meerwaarde vormt voor de Chemelot Campus en dat gerealiseerd kan worden binnen het taakstellende budget. Onze strategie om dit te bereiken bestaat uit een integrale aanpak, eenvoud van oplossingen en het maken van gerichte keuzes op het gebied van modules, materialen, detaillering, constructie, etc. Bovendien wordt het ontwerp gestuurd op een zo gunstig mogelijke BVO/FNO verhouding. Dit staat voorop in de aanpak. Onze ervaring is dat bij een gunstig BVO/FNO en een goed afgewogen inzet van middelen .een ontwerp als het ware automatisch binnen de grenzen van een budget te sturen is met een optimale prijs-kwaliteit verhouding. Naast de gunstige BVO/FNO speelt de vormfactor een rol. Door de keuze van de massa, een compact blok, wordt het oppervlak van de gevel zo klein mogelijk gehouden. De positionering en (bouwkundige) organisatie van het programma is helder en optimaal wat gunstig is voor de distributie van de installaties. De integrale aanpak in teamverband met gebruikmaking van BIM minimaliseert de kans op ontwerp- en bouwfouten. Een perfect uitgewerkt en afgestemd uitvoeringsontwerp, zoals beschreven in het Plan van Aanpak minimaliseert de uitvoeringstijd en de bouwkosten. Ook voor de exploitatie heeft de strategie betekenis. Vanzelfsprekend is de technische kant van het onderhoud een belangrijke driver voor de Life Cycle Costs. De keuze van onderhoudsarme materialen met een lange levensduur, zoals glas of natuursteen, hebben een gunstig effect. Ook energiekosten en de beperking van het gebruik daarvan spelen een belangrijke rol in de totale exploitatie. Door de onderhoudswerkzaamheden strategisch en intelligent te spreiden kan een grote kostenbesparing worden gerealiseerd. Door het voorkomen van pieken in de onderhoudskosten kan een constant jaarlijks onderhoudsbudget worden bereikt. Duurzaamheid Met duurzaamheid wordt niet alleen bedoeld duurzaamheid van materialen, detaillering, isolatiewaarde en de algehele energiehuishouding zelf, maar ook duurzaamheid van het ontwerp in de tijd, de flexibiliteit, de kosten en het onderhoud. Door de goede beheersing van deze variabelen willen we in overleg met de opdrachtgever sturen op een gebouwontwerp waarbij de ambities van de opdrachtgever op het gebied van duurzaamheid (BREEAM ‘excellent’ binnen het taakstellende budget) waargemaakt kunnen worden zonder het taakstellende budget te overschrijden. Dit wordt ook bereikt door de randvoorwaarden van het ontwerp nu al vast te stellen met die eis voor ogen. Het ontwerp is bijvoorbeeld nu reeds een compact gebouw met een BVO/FNO verhouding en een hoogwaardige schil. De toepassing van een WKO, inzet van het atrium in het systeem van luchtbehandeling ,, zonnepanelen op het dak, een groen dak en hergebruik van materialen behoren tot de mogelijkheden. Ook kan men denken aan energiebesparende maatregelen zoals aanwezigheidsschakeling, led-verlichting of het toepassen van waterbesparende toiletten. Het BREEAM certificaat functioneert als een middel om keuzes te kwalificeren en kwantificeren. Door de integrale benadering en door in een vroeg stadium een BREEAM expert in het team te betrekken kan het ontwerp vanaf moment één afgestemd worden op een maximaal duurzaamheidsresultaat en kan bovendien een besparing bereikt worden op de initiële investering. 17


2 minuten naar Center Court

U bent hier.


PROCESKAVEL


26


HUIDIGE SITUATIE

27


01. Bomen en riool

03. Oostgrens huidig Gebouw 22 28


BEPALING MAXIMAAL BOUWVOLUME

6m

02. Oostgrens huidig Gebouw 110

33.5m

04. Hoogte Gebouw 04 29PROGRAMMA


CENTER COURT CHEMELOT 14.738m2

BVO 4.477m2

DIC 1.318m2

ACADEMIA 2.729m2

CENTER COURT 6.214m2

32


PROGRAMMA ELEMENTEN

BVO 4.477m2

SERVICES 5.141m2

FACILITEITEN 146m2 OPSLAG 179m2 WERKPLEKKEN 521m2 CONCEPT SUPPORT 310m2

DIC 993m2

CONFERENTIE 162m2 FACILITEITEN 73M2

OPSLAG 116m2 WERKPLEKKEN 175m2

LABORATORIA 765m2

ACADEMIA 2.540m2

LABORATORIA 650m2 LABORATORIA 950m2

FACILITEITEN 150m2 KANTOREN 426m2 SERVICE BOULEVARD 200m2

SPORT 600m2 CATERING 2.503m2

CONFERENTIE 1.840m2 PORTAL 295m2

33

CENTER COURT 6.064m2


PROGRAMMA ELEMENTEN

34


PROGRAMMA RELATIES

35


ACA

GYM

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

36


24/7 GEBRUIK

RESTAURANT

PUBLIC HALL

GYM

AUDITORIUM

DIC 12

13

37

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


01. Parkeren halfverdiepen

03. Academia programma 38


GEBOUWMASSA EN PROGRAMMA

02. Center Court programma

04. DSM Innovation Center programma 39


05. Installaties

07. Bomen, riool en Oude Postbaan 40


06. Installaties herverdelen, atrium in gebouw

08. Roteren als reactie 41


09. Begane grond openen

11. Entrees in hoeken 42


10. Landschap gebouw intrekken

12. Gebouw 43

ONTWERP


5

25

50P

P

5

25

50

50


ONTSLUITING

51


5

25

50

52


CIRCULATIE

53


5

25

50

54


OVERDAG

55


5

25

50

56


‘S AVONDS

57


tweede verdieping CC, ACA 3.205 m2 P = +12m

derde verdieping CC, ACA 2.855 m2 P = +16,5m

kelder PARKEERPLAATS 100 plekken 3.260 m2 P = -1,5m

begane grond CC 2.520 m2 P = +1,5m

62


OVERZICHT - PLATTEGRONDEN

63

vierde verdieping DIC 2.445 m2 P = +21m

dak P = +25m

mezzanine CC 250 m2 P = +4,5m

eerste verdieping CC 3.205 m2 P = +7,5m

1

5

10


tweede verdieping CC, ACA 3.205 m2 P = +12m

derde verdieping CC, ACA 2.855 m2 P = +16,5m

kelder PARKEERPLAATS 100 plekken 3.260 m2 P = -1,5m

begane grond CC 2.520 m2 P = +1,5m

64


OVERZICHT - PROGRAMMA

vierde verdieping DIC 2.445 m2 P = +21m

dak P = +25m

mezzanine CC 250 m2 P = +4,5m

eerste verdieping CC 3.205 m2 P = +7,5m

1

5

CC ACA DIC services 65

10


tweede verdieping CONFERENCE CENTER (CC & ACA) beginsituatie: het conferentiecentrum aan de oostzijde wordt gebruikt als tutorruimtes voor de Academia

1

5

10 66


INGROEI ACADEMIA

tweede verdieping CONFERENCE CENTER (CC & ACA) uiteindelijke situatie: het conferentiecentrum heeft haar geplande omvang. De Academia heeft haar eigen laboratoria maar kan uiteraard nog steeds gebruik maken van de conferentieruimtes.

67


begane grond 1:500 CENTER COURT 2.520 m2 P = +1,5m

1

5

10 68


BEGANE GROND CENTER COURT

CC ACA DIC services 69CENTRAL HALL


eerste verdieping 1:500 RESTAURANT DECK (CC) 3.205 m2 P = +7,5m

1

5

10 72


EERSTE VERDIEPING RESTAURANT DECK

CC ACA DIC services 73


74


RESTAURANT DECK

75


tweede verdieping 1:500 CONFERENCE CENTER (CC & ACA) 3.205 m2 P = +12m

1

5

10 76


TWEEDE VERDIEPING CONFERENCE CENTER

CC ACA DIC services 77


78


ACADEMIA LABORATORIUMS

79


derde verdieping 1:500 LEARNING BRIDGE (CC & ACA) 2.855 m2 P = +16,5m

1

5

10 80


DERDE VERDIEPING LEARNING BRIDGE

CC ACA DIC services 81ATRIUM VANAF LEARNING BRIDGE


vierde verdieping 1:500 INNOVATION GARDEN (DIC) 2.445 m2 P = +21m

1

5

10 84


VIERDE VERDIEPING INNOVATION GARDEN

CC ACA DIC services 85
Noordgevel

Doorsnede AA’

1

5

10 88


GEVEL & DOORSNEDE

89


Westgevel

Doorsnede BB

1

5

10 90


GEVEL EN DOORSNEDE

91


1

5

10 92


CONSTRUCTIEF CONCEPT

Het gebouw, in staal uitgevoerd, steunt op de 8 grote hoekkolommen op de begane grond. Deze worden met elkaar verbonden door middel van vier grote trussen tussen de begane grond en de eerste verdieping. 93

Door te kiezen voor een stalen frame als draagconstructie kan een hoge constructiesnelheid gewaarborgd worden. Het lichte gewicht reduceert eventuele funderingsingrepen en faciliteert eveneens eventuele toekomstige flexibiliteit en uitbreiding.LANDSCHAP


SS 2OOMM

200mm200mm 200mm

3OOMM

300mm300mm 300mm

4OOMM

400mm400mm 400mm

200mm DIAMETER PAVERS

PATH EDGE 400mm DIAMETER PAVERS PATH EDGE

Elke opeenvolgende rij The paving stones of each successive diminish in diameter wordenrowde tegels 40mm by 40mm but remain on grid, thus in diameter kleiner, maar exposing spaces in between blijven op het grid liggen. themselves. Hierdoor komt langzaam

This results in 6 different stone het groen tussen de sizes.

tegels tevoorschijn.

96


DYNAMISCHE BESTRATING

X 5OOMM

6OOMM

500mm 500mm 500mm

600mm 600mm 600mm

7OOMM

700mm 700mm 700mm

1200mm

GENERAL De tegels zorgen door SKYLIGHT AREA een geïntegreerde BELOW benadering van groen en grijs (bestrating) voor een soepele overgang GLAZED tussen park enPANELS Center Court.

PAVER PAVER DIAMETE PAVER DIAM

97
4

2 12

11

9

4

2

7

5

7 4

3 8

6

100


INTERIEUR

1

2 Gekleurd geperforeerd beton

4

5 Metalen gridplafond

7

6

8

10

Ruw beton

9 Essenhout

11 Opencellig aluminiumschuim

Hergebruikte houten vloeren

Gietvloer

Transparante epoxyhars

101

3 Gepolariseerd spiegelglas

Gepolijst beton

12 Marmer

Polycarbonaat panelenFACADE


104


In de meer dan 25 jaar dat Claus en Kaan Architecten bestaat hebben wij bewezen gebouwen en gevels te kunnen realiseren die voldoen aan uiteenlopende eisen met betrekking tot kosten, uitstraling, duurzaamheid en onderhoud. 105


DIC OPEN OFFICE WORKPLACES

OFFICE

LAB

LAB

LAB

RESTAURANT

OFFICE

CORRIDOR

LAB

LECTURE ROOM

LAB

OFFICE

DIC OPEN WORKPLACES

DIC OPEN WORKPLACES

LAB

LAB

LAB / EQUIPMENT

MEETING ROOM

RESTAURANT

MEETING ROOM

CORE

AUDITORIUM

CORE

LAB

LAB / EQUIPMENT

LAB

(FRIDGE)

LAB

LAB

LAB

RESTAURANT

DARK ROOM

LAB

STORAGE

MEETING ROOM

LAB

MEETING ROOM

MEETING ROOM

RESTAURANT

CORE

GRAND CAFE

N

CORE

W

daglichtontvangst

DIC OPEN OFFICE WORKPLACES

CORRIDOR

OFFICE

LAB

LAB

RESTAURANT

LAB

LAB

OFFICE

LAB

LECTURE ROOM

DIC OPEN WORKPLACES

LAB

LAB

LAB / EQUIPMENT

MEETING ROOM

RESTAURANT

MEETING ROOM

CORE

AUDITORIUM

CORE

N

OFFICE

DIC OPEN WORKPLACES

LAB

LAB / EQUIPMENT

LAB

(FRIDGE)

LAB

LAB

RESTAURANT

LAB

DARK ROOM

LAB

STORAGE

MEETING ROOM

LAB

MEETING ROOM

RESTAURANT

CORE

GRAND CAFE

CORE

W

programma

106

MEETING ROOM


ZON EN PROGRAMMA

MEETING ROOM

LAB

MEETING ROOM

MEETING ROOM

GARDEN

LAB

CAMPUS OFFICE

MEETING ROOM

CONFERENCE ROOM

CONFERENCE ROOM

RESTAURANT

CORE

MEETING ROOM

MEETING ROOM

MEETING ROOM

CONFERENCE ROOM

GYM HALL

MEETING ROOM

DIC OPEN WORKPLACES

LAB

MEETING ROOM

LAB

LAB

MEETING ROOM

RESTAURANT

LAB

LAB

CORE

CORE

MEETING ROOM

MEETING ROOM

LAB

CAMPUS OFFICE

RESTAURANT

CONFERENCE ROOM

CONFERENCE ROOM

CORE

MEETING ROOM

GYM HALL

S

107

LAB

CORE

E

GARDEN

MEETING ROOM

LAB

EXPERIENCE CENTER/ SERVICE BOULEVARD SHOPS

weinig

LAB

LAB

RESTAURANT

S

MEETING ROOM

LAB

MEETING ROOM

MEETING ROOM

CONFERENCE ROOM

CORE

MEETING ROOM

zon

veel

DIC OPEN WORKPLACES

LAB

MEETING ROOM

LAB

LAB

MEETING ROOM

RESTAURANT

LAB

LAB

LAB

LAB

LAB

LAB

RESTAURANT

CORE

EXPERIENCE CENTER/ SERVICE BOULEVARD SHOPS

E

CORE


N

W

gevelopeningen

N

W

N

W

overdag

‘s avonds

108


GEBRUIKSINTENSITEIT

S

E

weinig

S

E

hoog

S

laag

E

hoog

109

veel

laag


studie 01

studie 03

110


FACADE STUDIES

studie 02

studie 04

111CHEMELOT CENTER COURT


114


TECHNISCHE INDEX

115


kelder 1:500 PARKEERPLAATS 100 plekken 3.260 m2 P = -1,5m

1

5

10 116


CC ACA DIC services 117


begane grond 1:500 CENTER COURT grand cafĂŠ, auditorium, experience center, sport 2.520 m2 P = +1,5m

1

5

10 118


CC ACA DIC services 119


mezzanine 1:500 CENTER COURT 250 m2 P = +4,5m

1

5

10 120


CC ACA DIC services 121


eerste verdieping 1:500 CENTER COURT restaurant, conferentie centrum 3.205 m2 P = +7,5m

1

5

10 122


CC ACA DIC services 123


tweede verdieping 1:500 CENTER COURT conferentie centrum, ACADEMIA 3.205 m2 P = +12m

1

5

10 124


CC ACA DIC services 125


derde verdieping 1:500 CENTER COURT conferentie centrum, ACADEMIA 2.855 m2 P = +16,5m

1

5

10 126


CC ACA DIC services 127


vierde verdieping 1:500 DSM INNOVATION CENTER 2.445 m2 P = +21m

1

5

10 128


CC ACA DIC services 129


dak 1:500 P = +25m

1

5

10 130


131


Noordgevel 1:500

Westgevel 1:500

1

5

10 132


133


Doorsnede AA’ 1:500

Doorsnede BB’ 1:500

1

5

10 134


135


FNO PvE

FNO CKA

CENTER COURT ENTREE central hall luchtsluis entree garderobe toiletten MIVA

ACADEMIA

10 200 50 30 5 295

10 190 60 30 5 295

150 50 200

150 35 185

360 30 390

380 25 405

30 60 480 270 360 30 5 1.235

30 60 480 270 360 30 5 1.235

200 15 215

210 20 230

140 250 20 18 5 433

140 250 20 10 5 425

680 1.275 x 20 90 5 2.070

680 1.325 x 20 90 5 2.120

x x

x x

300 50 125 10 50 30 30 5 600

310 50 125 10 50 30 14

50 150 200

50 150 200

426 426

450 450

50 50 50 150

55 35 50 140

TOTAAL M2

6.214

6.274

TOTAAL FNO PvE TOTAAL FNO CKA

10.261 10.635

TOTAAL BVO PvE TOTAAL BVO CKA

14.738 14.480

experience center showroom opslag

conferentiecentrum auditorium auditorium regieruimte vergadercentrum vergaderen small vergaderen medium vergaderen large vergaderen extra large conferentie large toiletten MIVA meeting area meeting area koffiebar

CATERING grand cafe keuken cafe opslag stoelen toiletten MIVA campus restaurant keuken restaurant terras BYO magnetron toiletten MIVA

SPORT outdoor sport basketball veld hardlooproute indoor sport gymzaal opslag squash ehbo kleedkamers douches toiletten MIVA

SERVICES diensten service desk winkels kantoren campus kantoor faciliteiten SER ruimte afval schoonmakers

LABORATORIA onderwijs labs B.Sc M.Sc scheikunde lab research lab Scheikunde biochemistry + chemistry lab opslag glaswerk biologie lab research lab PCR research lab Biologie natuurkunde + biologie lab opslag microscopie natuurkunde lab doka opslag natuurkunde materiaal lab voorbereiding staf opslag koeling opslag algemeen opslag chemicalieen thesis B.Sc M.Sc materiaal lab behandeling test lab scheikunde lab microbiologie lab PCR microbiologie lab Kweek microbiologie lab voorbereiding opslag biobased master Biobased master lab research synthesis lab research synthesis lab analyse lab analyse XRD analyse dark room microscopie engineering lab modulair engineering lab opslag algemeen opslag chemicalieen staf / studielandschap controle werkplek flexplek controle werkplek controle werkplek opslag garderobe lockers archief afval opslag faciliteiten pantry kopieren toiletten schoonmakers SER ruimte

589

136


FNO PvE

FNO CKA

FNO PvE

FNO CKA

DSM INNOVATION CENTER

110 60 110 25 110 20 40 90 25 90 20 25 110 25 30 30 30 950

110 60 110 25 110 20 40 90 25 90 20 25 110 25 30 30 30 950

180 120 160 50 40 80 20 650

180 120 160 50 40 80 20 650

150 90 90 140 20 20 120 75 30 30 765

150 90 90 140 20 20 120 75 30 30 765

22 60 77 16 175

218

40 40 11 5 20 116

45 45 11 15 20 136

20 8 30 10 5 73

50 40 60 20 10 180

2.729

2.899

137

vergaderen vergaderen small vergaderen medium vergaderen large open vergaderzone concept supporting elements stilte plek touch down teamruimte FEL ruimte bibliotheektafel lounge bezoekers werkplekken 1 persoons kamer 2 persoons kamer open werkplek halfopen werkplek opslag garderobe lockers archief afval opslag faciliteiten pantry kopieren toiletten schoonmakers SER ruimte

40 60 30 32 162

48 60 32 32 172

40 24 96 60 30 32 28 310

340

119 72 144 186 521

126 72 200 200 598

31 31 77 10 30 179

30 30 77 15 30 182

40 40 36 10 20 146

40 40 60 10 20 170

1.318

1.462DOMAIN OFFICE Dante Borgo Marten Dashorst Mitesh Dixit Yinghao Lin Aimee MacKenzie Yianis Tsoskounozlou


DOMAIN