Informator. Dom Kultury Polskiej w Wilnie.

Page 1

Dom Kultury Polskiej w WilnieProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wydawca: Fundacja Dobroczynności i Pomocy “Dom Kultury Polskiej w Wilnie” Wszelkie prawa zastrzeżone © Fundacja Dobroczynności i Pomocy “Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, 2020 Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć bez zgody wydawcy zabronione. Nakład 3000 egzemplarzy.


Słowo wstępne


D

om Kultury Polskiej w Wilnie jest ośrodkiem życia kulturalnego społeczności polskiej Wilna i Wileńszczyzny, darem od Narodu Polskiego, ufundowanym przez Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. W DKP swoje siedziby ma ponad 30 polskich organizacji społecznych. Dom Kultury Polskiej w Wilnie wspiera ich działalność oraz organizowane przez nie przedsięwzięcia. Dzisiaj wiele osób nie może sobie wyobrazić, że społeczność polska jeszcze 20 lat temu funkcjonowała bez tej placówki. Jak dotąd, Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest największą polską instytucją kulturalną poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Naszym celem jest nie tylko promocja szeroko pojętej kultury polskiej, ale również stworzenie przyjaznego i otwartego miejsca dla wszystkich mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny polskiego pochodzenia, bez względu na poglądy czy przekonania. Dzisiaj Dom to placówka o zróżnicowanej działalności, nieukierunkowana na konkretną dziedzinę. Dlatego tak dobrze czują się tu zarówno harcerze, jak i studenci uniwersytetu trzeciego wieku. Artur Ludkowski

5


Spis treści

6


9 Krótka historia powstania Domu Kultury Polskiej w Wilnie 12 Zespół administracji Domu Kultury Polskiej w Wilnie 15 Wydarzenia kulturalne w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 48 Wydarzenia dla dzieci i młodzieży 60 Wydarzenia lokalnych organizacji 66 Dom Kultury Polskiej w plenerze 72 Cykliczne wydarzenia okolicznościowe 76 Hotel i restauracja „Pan Tadeusz” 78 Polskie organizacje na Litwie z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 80 Domy Polonii w Polsce i na świecie 82 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 83 Związek Polaków na Litwie oddział miasta Wilna

7


8


Krรณtka historia powstania Domu Kultury Polskiej w Wilnie 9


„M

y, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej, zgromadzeni 17 kwietnia 1998 roku w Wilnie, stolicy Litwy, przy ulicy Nowogródzkiej uroczyście oświadczamy, że budujemy tu DOM ‒ ośrodek polskiej kultury i oświaty, DOM ‒ przyjazny i otwarty dla wszystkich Polaków ‒ z Litwy, Polski i całego świata, dla wszystkich ludzi dobrej woli. Dzisiaj wmurowując tu symboliczny kamień węgielny, przywieziony z Wawelu, zaświadczamy ciągłość historycznych więzi Polski i Litwy, tradycję serdecznej opieki Rzeczypospolitej Polskiej ‒ Macierzy wobec Polaków na świecie. Wmurowując kamień węgielny Domu Polskiego w Wilnie, budowanego ze środków Państwa Polskiego i z udziałem ofiarodawców, jesteśmy przekonani, że będzie on dobrze przez pokolenia nam wszystkim służył” ‒ głosił Akt wmurowania kamienia węgielnego Domu Polskiego w Wilnie. Po trzech latach od tego momentu rozpoczęła swoją działalność placówka, będąca własnością Fundacji Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, powołana decyzją Senatu RP, założycielami której są Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oraz Wileński Oddział Miejski Związku Polaków na Litwie. Obecnie Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest największą polską placówką kulturalną poza granicami Rzeczypospolitej Polski. Główną misją instytucji jest szeroko pojęta promocja polskiej kultury, historii oraz pielęgnowanie dziedzictwa narodowego poprzez edukację. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, będąc placówką o zróżnicowanej działalności, sięga po nowoczesne formy działalności, by pobudzać

10


kreatywność zarówno w odbiorze, jak i w tworzeniu kultury. Rozszerzona i zróżnicowana oferta jest bowiem sposobem na dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Odbywają się tu nie tylko koncerty (muzyki klasycznej, popularnej, ludowej, rockowej), spektakle, wieczory poezji, wystawy, projekcje filmowe, wernisaże sztuki, kiermasze polskiej książki, konferencje popularno-naukowe, ale i wydarzenia okolicznościowe (Andrzejki, zabawy zapustowe). Tradycyjnie obchodzone są polskie święta narodowe i kalendarzowe, takie jak Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Niepodległości. Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest ponadto organizatorem gier miejskich, spływów kajakowych, wypraw rowerowych, wycieczek krajoznawczych oraz plenerów artystycznych dla młodzieży. Wielką wagę instytucja przykłada do kształtowania tożsamości narodowej najmłodszych Polaków na Wileńszczyźnie. Każdego roku odbywają się tu kolonie i półkolonie dla dzieci, warsztaty edukacyjno-artystyczne, a także wydarzenia z okazji Dnia Dziecka i innych świąt. Ważną część działalności stanowi współpraca z organizacjami społecznymi, wśród których wiele ma tu swoją siedzibę. W Domu Kultury Polskiej mieści się powołana w 2019 redakcja TVP Wilno, skupiająca młodych dziennikarzy z Wileńszczyzny, którzy tworzą nowoczesny program w języku polskim, skierowany do mieszkających na Litwie Polaków. Instytucja zatrudnia prawie 40 osób, włączając personel techniczny. Działa tu restauracja Pan Tadeusz, która serwuje polską kuchnię oraz trzygwiazdkowy hotel o tej samej nazwie.

11


Zespół administracji Domu Kultury Polskiej w Wilnie

12


Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie” Prezes: Krzysztof Łachmański Zarząd: Tomasz Różniak Marek Kubiak Józef Kwiatkowski Michał Mackiewicz

Dyrektor Artur Ludkowski e-mail: info@polskidom.lt

Zastępczyni Dyrektora Krystyna Zimińska e-mail: krystyna@polskidom.lt

Koordynatorka projektów kulturalnych Bożena Mieżonis e-mail: info@polskidom.lt Kierownik działu komercyjnego Władysław Wojnicz e-mail: wladek@polskidom.lt Zastępczyni kierownika działu komercyjnego Irena Łukaszewicz e-mail: info@polskidom.lt

Menadżerka działu komercyjnego Renata Naumowicz e-mail: info@polskidom.lt

Szef restauracji “Pan Tadeusz” Halina Wiszniewskaja e-mail: restaurant@pantadeusz.lt

Adminitrator hotelu “Pan Tadeusz” Teresa Tomaszewicz e-mail: reservation@pantadeusz.lt Administrator Grzegorz Jakowicz e-mail: info@polskidom.lt

13


14


Wydarzenia kulturalne w Domu Kultury Polskiej w Wilnie 15


16


D

o priorytetów Domu Kultury Polskiej należą promocja polskiej kultury, historii, dziedzictwa narodowego oraz edukacja. Ważnym celem jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski oraz promocja artystycznego i intelektualnego dorobku Polaków. Zadania te są realizowane przez organizowanie imprez kulturalnych dostosowanych do potrzeb wileńskich Polaków. Repertuar jest bardzo szeroki i zróżnicowany – od muzyki popularnej, po koncerty rockowe i występy polskich gwiazd. Intencją organizatorów jest, by tradycja i nowoczesność nawzajem się uzupełniały. Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie zagrali nie tylko czołowi polscy artyści ‒ T. Love, Kayah, Czesław Śpiewa, Raz Dwa Trzy, ale również wykonawcy współczesnej muzyki niezależnej i rozrywkowej ‒ Kwiat Jabłoni, Marcin Wyrostek z zespołem „4People”, Filip Wojciechowski, Szałapak i inni. W ten sposób instytucja dąży do zapoznania wileńskiej publiczności z aktualnymi trendami w Polsce oraz zachęca miejscowych artystów do inspirowania się nimi. Głównym kryterium w doborze repertuaru jest profesjonalizm w danej dziedzinie oraz różnorodność. Ma to na celu ukazanie otwartości i nowoczesności placówki, a Polski jako kraju jednocześnie szanującego tradycje i kreatywnie wybiegającego w przyszłość.

17


D

om Kultury Polskiej w Wilnie jest również miejscem, gdzie swoją twórczość prezentują znani i lubiani na Wileńszczyźnie lokalni artyści. Częstymi gości są: Kapela Wileńska, Ewelina Saszenko, Katarzyna Zvonkuvienė, Zbigniew Lewicki, Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”, Zespół Pieśni i Tańca „Zgoda”, Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Tańca „Sto uśmiechów” i inni.

18


19


20


Teatr

O

d wielu lat w Domu Kultury Polskiej w Wilnie działają dwie trupy teatralne: Polskie Studio Teatralne oraz Polski Teatr w Wilnie. Instytucja nie ogranicza się tylko do promocji miejscowych teatrów. Regularnie odbywają się tu przedstawienia profesjonalistów z Polski. Wileńska publiczność podziwiała występy aktorów Teatru „Maska” z Rzeszowa, Opery i Filharmonii Podlaskiej, Teatru Muzycznego z Lublina, Teatru Muzycznego w Toruniu czy Polskiego Teatru Tańca. 21


22


23


24


25


Literatura

D

om Kultury Polskiej w Wilnie jest inicjatorem wielu wydarzeń literackich. Przez kilka lat organizowano tu „Rzeźnię Literacką”, na którą byli zapraszani współcześni pisarze i poeci z Polski. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się „Salony Poezji”, a gościem jednego ze spotkań była polska aktorka teatralna i filmowa Anna Dymna. Do Wilna przeniósł się także festiwal literacko-artystyczny „preTEXTY”, który odbywał się w wielu miastach Polski. Ideą wydarzenia było promowanie ambitnej literatury współczesnej. Dom Kultury Polskiej jako jedna z pierwszych instytucji kulturalnych w Wilnie uruchomił projekt „Weź książkę i zostaw książkę – czytaj i dziel się z innymi!”, czyli popularny na Zachodzie bookcrossing – nieodpłatną wymianę książek. Kilka razy do roku w Domu Kultury Polskiej odbywają się kiermasze polskiej książki. Dzięki temu litewscy Polacy mogą poznać polską literaturę oraz nabyć ją w przystępnej cenie. Instytucja jest również przestrzenią dla lokalnych literatów, którzy organizują spotkania autorskie czy festiwale poetyckie.

26


27


28


29


W

Domu Kultury Polskiej odbywają się pokazy filmowe. Instytucja organizowała festiwal filmów krótkometrażowych The Shortest Days ‒ Polish Wave, Grand Off ‒ Najlepsze Niezależne Krótkie Filmy Świata, Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN, festiwal filmów emigracyjnych Emigra. W ramach wieloletniej współpracy prezentacje filmowe organizuje również Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku oraz poszczególne organizacje działające na Wileńszczyźnie. Swojego czasu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie działał Klub Kina Polskiego, który organizował pokazy filmowe takich wybitnych reżyserów, jak Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski, Małgorzata Szumowska, Jerzy Kawalerowicz i inne gwiazdy polskiej kinematografii.

30


Pokazy filmowe

31


32


Wystawy

W

przestrzeni Domu Kultury Polskiej odbywają się wystawy malarstwa, grafiki i fotografii. Miały tu miejsce biennale plakatu teatralnego, wspólne ekspozycje studentów ASP z Wilna i Poznania, międzynarodowy festiwal młodej sztuki IFYart, a także wystawy historyczne. Organizowano również liczne wystawy indywidualne i zbiorowe malarzy, grafików, rzeźbiarzy. Lokalne organizacje, takie jak Twórczy Związek Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa”, Klub Włóczęgów Wileńskich, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, niejednokrotnie organizowały tu wystawy okolicznościowe. Obecnie cykliczne wystawy organizuje Studio Rysunku i Malarstwa Roberta Bluja (piętro ‒1).

33


Spotkania z kulturÄ… Dni Kultury Polskiej w Wilnie

34


35


36


W

ażnym wydarzeniem w ofercie Domu Kultury Polskiej w Wilnie oraz swoistą wizytówką instytucji są Dni Kultury Polskiej. Celem imprezy jest zaprezentowanie Polski jako kraju nowoczesnego i kreatywnego, o bogatej kulturze współczesnej i wyśmienitej tradycji kulinarnej. Przez kilka dni wilnianie oraz goście stolicy są zapraszani na spektakle, koncerty, wycieczki, pokazy filmowe i warsztaty. Program jest bardzo zróżnicowany oraz dostosowany do zainteresowań wszystkich, niezależnie od wieku. Na scenie grają najlepsi z najlepszych. W ramach tego wydarzeni w ciągu ostatnich siedmiu lat wystąpiły gwiazdy polskiej muzyki, takie jak Lombard, Zakopower, Kasia Kowalska, Maleo, Reggae Rockers, Alicja Majewska, Alicja Węgorzewska. Dla dzieci grała m.in. Majka Jeżowska i Arka Noego, a dla fanów muzyki alternatywnej Lux Torpeda, Lao Che, Mikromusic i wiele innych.

37


38


39


40


41


42


Irena Litwinowicz, dyrektorka Polskiego Teatru w Wilnie ‒ W 1993 roku Pałac Kultury Kolejarzy, w którym znajdowała się siedziba teatru, został zreorganizowany. Zostaliśmy zmuszeni, by stamtąd odejść, ale jeszcze przez dwa lata tam pracowaliśmy bez prądu i ogrzewania. Od 1995 nie mieliśmy siedziby. Organizowaliśmy próby w różnych szkołach, po domach, a nawet w łaźni. Premiery naszych spektakli odbywały się w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym, z którego dyrekcją byliśmy zaprzyjaźnieni. Udostępniono nam nawet niewielki pokój na magazynowanie swoich rzeczy ‒ wspomina dyrektorka.

Wkrótce ruszyła budowa Domu Kultury Polskiej w Wilnie. – Czekaliśmy na zakończenie budowy, jak na zbawienie. I chciałabym podkreślić, że nie przerwaliśmy naszej działalności. Byliśmy bardzo aktywni, dużo jeździliśmy – dodaje.

‒ Jestem przekonana, że każdy Polak w Wilnie wie, gdzie jest Dom Kultury Polskiej oraz bierze udział w znanych i lubianych wydarzeniach okolicznościowych – Andrzejkach czy Zapustach. Bardzo popularne są imprezy dla dzieci, na które z niecierpliwością czekają zarówno rodzice, jak i najmłodsi – mówi. Polski Teatr w Wilnie powstał w 1965 r. jako Polski Zespół Teatralny przy Wileńskim Pałacu Kultury Kolejarzy. Założycielką, wieloletnią reżyserką i kierowniczką artystyczną Teatru była Irena Rymowicz, zawodowa aktorka i reżyserka. W 1980 r. od ówczesnych władz otrzymał miano Polskiego Amatorskiego Teatru Ludowego – najwyższą ocenę poziomu artystycznego. W 1990 r. zespół już jako Polski Teatr w Wilnie, został wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Rzeczpospolitej Polskiej. Od 1993 roku kierowniczką Teatru jest Irena Litwinowicz – wieloletnia aktorka tego zespołu, dyplomowana reżyserka Leningradzkiego Państwowego Instytutu Kultury.

43


Renata Brasel, dyrektorka, kierowniczka artystyczna oraz chórmistrzyni Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”

‒ Idea powstania Domu Kultury Polskiej w Wilnie sprawdziła się. Można śmiało powiedzieć, że to wspólny dom wszystkich Polaków, którzy mogą się tu spotykać w ramach różnych imprez – na koncertach, spektaklach. To jedyne miejsce w swoim rodzaju, taki mały skrawek Polski. Cieszymy się, że nasz zespół ma tu siedzibę. W niedużym pokoju mamy wystawę upominków, dyplomów. Administracja udostępnia nam też magazyn, gdzie przechowujemy stroje i dekoracje – mówi dyrektorka najstarszego zespołu na Wileńszczyźnie. ‒ Dom Kultury Polskiej w Wilnie nie może zaspokoić wszystkich naszych potrzeb, bo zespół liczy ponad 150 członków, natomiast raz w tygodniu mamy do dyspozycję dużą salę, gdzie odbywają się próby tancerzy. Chór ćwiczy w mniejszych salkach. Niektóre grupy mają próby w różnych szkołach w Wilnie. Niemniej jednak cieszymy się z tego, co mamy. Mam nadzieję, że w przyszłości Dom Kultury Polskiej w Wilnie się rozbuduje i będziemy mieli większe możliwości – wymienia Renata Brasel. Dodaje, że do tradycji zespołu „Wilia” należą noworoczne koncerty. – Organizujemy dwa występy tego samego dnia, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich widzów. Chętnych jest więcej, niż mogłaby pomieścić sala koncertowa. Taki wyczyn jest dla artystów podwójną pracą, ale czego się nie robi dla widzów – uśmiecha się dyrektorka.

Renata Brasel pozytywnie ocenia współpracę z dyrekcją i administracją instytucji. Plusem Domu Kultury Polskiej jest to, że wszystkie organizacje znajdują się pod jednym dachem. – Wszystko jest na miejscu. I administracja, i zaprzyjaźnione organizacje. Codziennie się widzimy, witamy i żegnamy. Jesteśmy trochę jak rodzina i to jest piękne – podsumowuje. Początki Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” sięgają 1955 roku, dokładnie 19 marca. Wtedy to z grona studentów Uniwersytetu Wileńskiego powołano do życia zespół artystyczny. W ciągu 65 lat działalności „Wilia” dała kilka tysięcy koncertów w kraju i za granicą, wychowała niejedno pokolenie wokalistów, tancerzy i muzyków. Wielu z nich kontynuuje pracę artystyczną z nowymi zespołami. W bogatym i różnorodnym repertuarze „Wilii” można znaleźć folklor różnych regionów Polski, polskie tańce narodowe, a także pieśni i tańce Ziemi

Wileńskiej.

44


45


Lilia Kiejzik, dyrektorka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie Siedziba Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie znajduje się na czwartym piętrze, czyli na poddaszu Domu Kultury Polskiej. Nieprzypadkowo. – Bardzo się cieszę, że miałam możliwość wybrania dla nas pomieszczenia jako pierwsza z nielicznych. Lubię nasz pokój. Jest duży, jasny. W czasie prób aktorzy przez okno mogą oglądać niebo, a po próbach gwiazdy – uśmiecha się Lilia Kiejzik. ‒ Od samego początku naszej działalności, czyli od prawie 60 lat, nie mieliśmy stałej siedziby. To właśnie w Domu Kultury Polskiej zapewniono nam dach nad głową. Wcześniej błądziliśmy, tułaliśmy się, ale może właśnie to było przyczyną naszego samozaparcia, wytężonej pracy. – zastanawia się dyrektorka Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie.

‒ Tutaj czujemy się jak w domu. Mamy nie tylko swoją siedzibę, ale również magazyn dekoracji. Ważne, że kilka pięter niżej jest sala koncertowo-teatralna, w której robimy próby – dodaje. Lilia Kiejzik wskazuje, że obecność wielu organizacji pod jednym dachem jest bardzo istotna, daje bowiem poczucie wspólnoty. – Na początku nie znaliśmy się nawzajem, po latach krąg znajomych znacznie się poszerzył. Zrobiło się rodzinnie. I niekiedy, jak to w rodzinie, robi się ciasno – żartuje.

Dyrektorka pozytywnie ocenia współpracę z administracją instytucji. – Współpraca układa się wzorowo. Bardzo się cieszę, że w Domu Kultury Polskiej mamy własny kąt, kawałek swojej przestrzeni – mówi. W 2020 roku Polski Teatr „Studio” w Wilnie świętuje jubileusz sześćdziesięciolecia swojej działalności. Został założony przez przedstawicielkę polskiej przedwojennej inteligencji wileńskiej, lekarkę Janinę Strużanowską, żonę adiutanta Marszałka Józefa Piłsudskiego, Generała Broni Mieczysława Edmunda Strużanowskiego. Trupa działała pod nazwą Polski Zespół Dramatyczny przy Klubie Pracowników Łączności. Była to pierwsza tego rodzaju placówka artystyczna utworzona po wojnie w Wilnie. Od wiele lat zespół pełni rolę propagatora poprawnej polszczyzny oraz krzewi polskość wśród młodzieży.

46


47


Wydarzenia dla dzieci i młodzieży

48


D

om Kultury Polskiej w Wilnie kładzie ogromny nacisk na kształtowanie tożsamości narodowej najmłodszych mieszkańców Wileńszczyzny polskiego pochodzenia. Propagowanie polskiej edukacji i kultury odgrywa niezwykle ważną rolę we wczesnym procesie rozwoju, kształtuje w dzieciach postawy patriotyczne. Podstawowym narzędziem, umożliwiającym komunikację, jest język. Pielęgnowanie i kształtowanie go są możliwe nie tylko dzięki polskim placówkom oświatowym na Litwie, ale również dzięki organizowanym każdego roku przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie koloniom i półkoloniom dla dzieci oraz warsztatom edukacyjno-artystycznym. Wydarzenia, organizowane przez instytucję dla najmłodszych, cieszą się ogromną popularnością. Do najważniejszych należy „Dzień Dziecka”. Tego dnia placówka zamienia się w ogromny plac zabaw: trampoliny, bańki mydlane, lody, spotkania z animatorami i przedstawienia teatralne czy muzyczne. Najmłodsi mieszkańcy Wileńszczyzny z niecierpliwością oczekują również na zabawy noworoczne przy choince z Mikołajem oraz na prezenty od niego. Wydarzeniu towarzyszy spektakl, widowisko muzyczno-taneczne. Organizatorzy dbają o różnorodność oferty, dzięki czemu dzieci z przyjemnością biorą udział spotkaniu. Latem Dom Kultury Polskiej organizuje warsztaty artystyczno-muzyczne, podczas których dzieci są zachęcane do aktywności muzycznej, tanecznej oraz plastycznej. Warsztaty kończą się koncertem, który jest podsumowaniem nowo nabytych umiejętności dzieci.

49


50


51


U

czniowie (7‒10 lat) co roku biorą udział w dwutygodniowych półkoloniach letnich, podczas których mają zapewnioną całodniową opiekę najlepszych pedagogów, a także możliwość wzięcia udziału w zajęciach plastycznych, muzycznych, edukacyjnych, interaktywnych i sportowych. Kolonie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, każdego roku jest znacznie więcej zainteresowanych niż miejsc. To jeden z najpopularniejszych projektów, realizowanych przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie, jego atutem jest m.in. różnorodność programu.

52


53


54


55


W

ramach oferty skierowanej do młodzieży (14‒21 lat) co roku są organizowane plenery artystyczne, podczas których pod okiem dyplomowanych artystów z Polski młodzi ludzie uczą się malarstwa, grafiki, fotografii. Odbywają się też pokazy filmów oraz dyskusje. Letnia szkoła artystyczna kończy się wernisażem prac uczestników. W ciągu roku szkolnego w Domu Kultury Polskiej odbywają się Bitwy Intelektów między uczniami szkół Wileńszczyzny, projekty dotyczące historii alternatywnej, a także wyjazdy edukacyjne do Polski.

56


57


58


Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

‒ Współpraca „Macierzy Szkolnej” z Domem Kultury Polskiej w Wilnie jest na najwyższym poziomie. Instytucja udostępnia nam nieodpłatnie salę koncertowo-teatralną, co jest bardzo ważne w przypadku organizowanych przez nas imprez. Nasze stowarzyszenie jest organizatorem m.in. festiwali: Piosenki Polskiej Dzieci i Młodzieży Szkolnej, Teatrów Szkolnych, Bajeczki z Przedszkolnej Półeczki, Najlepsza Szkoła Najlepszy Nauczyciel, odbywa się tu finał Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy” oraz wiele innych konkursów, takich jak: „Czy znasz historię Polski?”, konkurs recytatorski poezji Marii Konopnickiej, „Śladami Jana Pawła II”, dyktanda z języka polskiego i litewskiego. Dom Kultury Polskiej w Wilnie z całą pewnością spełnia funkcję, do której został powołany. Ważne znaczenie ma też hotel, który jest bazą noclegową dla gości wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna” zostało powołane w 1990 roku. Organizacja jest strażnikiem polskiej mowy, kultury i tradycji na Litwie. Kształtuje i promuje pozytywny wizerunek szkoły polskiej w litewskim systemie edukacji.

59


P

olskie organizacje społeczne, mające siedzibę w gmachu Domu Kultury Polskiej w Wilnie, organizują wiele wydarzeń społecznokulturalnych.

Związek Polaków na Litwie, największa organizacja skupiająca litewskich Polaków, organizuje w Domu Kultury Polskiej nie tylko zjazdy członków, ale również okolicznościowe wydarzenia społeczno-kulturalne: coroczne spotkania opłatkowe, bożonarodzeniowe przedstawienia dla dzieci, koncerty i konkursy.

Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest miejscem spotkań naukowców. Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy urządza tu cykliczne, międzynarodowe, interdyscyplinarne konferencje naukowe. Są tu również organizowane kolegia i obrady, prezentacje prac naukowych i dydaktycznych.

Kierowniczka Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki Apolonia Skakowska co roku zaprasza rodaków na Wigilię w Wilnie. Ponadto organizuje Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej na Litwie „Pieśń znad Wilii”, festiwal „Rozśpiewane przedszkole” i Międzynarodowy Zlot Poetów z Polskim Rodowodem Republikańskie Stowarzyszenie Literatów Polskich, przy którym działa Klub Miłośników Pieśni Biesiadnej i Nowa Awangarda Wileńska, jest organizatorem Wieczorów Pieśni Biesiadnej, festiwalu poetyckomuzycznego „Wiosno, ach to Ty”, Światowego Dnia Poezji, a także spotkań autorskich z twórcami z Wileńszczyzny i z zagranicy. Ważnym wydarzeniem, które odbywa się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, jest koncert charytatywny „Drzewo Nadziei”. Celem imprezy, organizowanej przez Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie, jest wsparcie Hospicjum bł. Michała Sopoćki w Wilnie. Ponadto harcerze organizują tu zbiórki czy spotkania sprawozdawcze.

60


Wydarzenia lokalnych organizacji 61


Dariusz Żybort, prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie oraz Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

‒ Dom Kultury Polskiej w Wilnie jest dla mnie miejscem pracy oraz, chyba przede wszystkim, centrum jednoczącym miejscowych Polaków – mówi wileński społecznik.

Dariusz Żybort podkreśla, że choć ceni wydarzenia kulturalne w Domu Kultury Polskiej, brakuje mu jednak niezobowiązujących spotkań towarzyskich wileńskich intelektualistów. – Chodzi o cykliczne spotkania ludzi, które mogłyby się odbywać raz w miesiącu w niezobowiązującej atmosferze. Wielu Polaków nie jest zrzeszonych w organizacjach. Są to ludzie ze świata nauki, biznesu i innych dziedzin, którzy na pewno mają dużo do powiedzenia. Te spotkania mogłyby być taką platformą wymiany myśli i idei ‒ zaznacza. ‒ Dom Kultury Polskiej jest bardzo dobrym centrum logistycznym. Mam tu na myśli organizowanie różnego rodzaju konferencji naukowych czy innych tego typu spotkań. Ogromne znaczenie ma też znajdujący się pod jednym dachem hotel, gdzie można zakwaterować zagranicznych gości zgromadzeń – ocenia Dariusz Żybort. Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zostało założone w 1989 roku jako Koło Medyków Polaków Litwy, a od roku 1993 jest zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości Litwy jako odrębna organizacja społeczna. Do głównych celów Stowarzyszenia należy m.in.: niesienie pomocy i poprawa sytuacji zdrowotnej mieszkańców Wileńszczyzny; prowadzenie stałej działalności oświatowo-medycznej; świadczenie praktycznej pomocy w kształceniu młodzieży polskiej na Litwie (kursy przygotowawcze dla osób pragnących studiować medycynę, dokształcanie w przedmiotach kierunkowych, pośredniczenie w organizowaniu praktyk medycznych dla studentów uczelni z Litwy i Polski i inne formy kształcenia).

62


Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został założony w 1990 roku z inicjatywy i przy wsparciu śp. Jerzego Waldorffa, prezesa Społecznego Komitetu Opieki nad Powązkami. Działalność Komitetu, to przede wszystkim opieka nad pomnikami na Rossie, a także ich renowacja. W ciągu 30 lat staraniem Komitetu odnowiono 137 pomników, wzniesiono 5 nowych. Działalność organizacji jest społeczna, a środki na odnowienie pomników są zbierane podczas kwest przede wszystkim w Warszawie i Wilnie. Darczyńcami są też osoby prywatne i stowarzyszenia.

63


Grzegorz Sakson, prezes Związku Prawników Polaków na Litwie oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na Litwie „LitPolinva”

‒ Dom Kultury Polskiej w Wilnie zdecydowanie pełni rolę, do której został powołany. Swoje siedziby mają tu najważniejsze polskie organizacje na Litwie – mówi prezes dwóch organizacji społecznych.

Zarówno Związek Prawników Polaków na Litwie, jak i Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „LitPolinva” zostały powołane jeszcze przed wybudowaniem Domu Kultury Polskiej w Wilnie. – Prawnicy swoją siedzibę początkowo mieli przy ulicy Zawalnej, przy Związku Polaków na Litwie, oddział miejski – wspomina Grzegorz Sakson. Dodaje, że organizacje nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za wynajem pomieszczeń w Domu Kultury Polskiej. Administracja pobiera jedynie opłaty za usługi komunalne.

‒ W ramach działalności Związku Prawników Polaków na Litwie udzielamy bezpłatnej pomocy prawnej osobom polskiego pochodzenia, nieznającym języka państwowego. Dotąd realizowaliśmy wiele projektów, głównym był i nadal jest zwrot ziemi, dotyczący zwłaszcza terenów Wilna. Indywidualna porada prawna zaczyna się w naszej siedzibie, a kończy na posiedzeniach sądowych. Przygotowujemy pisma administracyjne i procesowe, wnioski do urzędów administracyjnych. Wachlarz usług świadczonych przez organizację jest bardzo szeroki. W przypadku Stowarzyszenia „LitPolinva” działalność skupia się na aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Obecnie organizacja skupia 60 członków. Są to w większości osoby z niepełnosprawnością fizyczną oraz intelektualną. Członkowie organizacji tworzą zespół „Marzenia”, który bierze udział w wielu przedsięwzięciach. Chodzi o to, żeby osoby niepełnosprawne nie były zamknięte w czterech ścianach mieszkania czy domu, a integrowałyby się ze społeczeństwem. Żeby miały możliwość wyjścia, uczestniczenia w różnych wydarzeniach. Najważniejsze, żeby nie były same, żeby nie czuły się niepotrzebne ‒ opowiada prezes. Podkreśla, że prezesowanie dwóm organizacjom nie stwarza problemów. Chwali też zaangażowanie ich członków: – Organizacja działa sprawnie wtedy, kiedy jej członkowie są aktywni. 64


Związek Prawników na Litwie został powołany w 1997 roku. Głównym obszarem działalności organizacji jest nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej niezamożnej ludności Wileńszczyzny. Podstawowe cele Związku to: aktywny udział w kształtowaniu suwerennego praworządnego państwa litewskiego, dążenie do realizacji praw i wolności człowieka, pomoc w kształtowaniu świadomości prawnej mieszkańców, czynny udział w rozwijaniu nauki i oświaty w zakresie prawa.

Stowarzyszenie „LitPolinva” powstało w 1997 roku. Założycielem był śp. Mieczysław Palewicz, który cały swój majątek zostawił organizacji, co umożliwia jej działanie. Dochody z pozostawionego testamentu są przeznaczane na rehabilitację, wyjazdy, turnusy, spotkania. Organizacja ma swoje oddziały w Wilnie, Czarnym Borze i Solecznikach.

65


C

elem wydarzeń plenerowych jest zainteresowanie szerokiej publiczności polską kulturą i tradycjami, a także promowanie wielokulturowości Wileńszczyzny. Każdego roku Dom Kultury Polskiej bierze udział w Nocy Kultury, która jest miejscem spotkań stołecznych artystów różnych środowisk. Tego wieczora na ustawionej przy budynku scenie grają lokalne polskie zespoły, uczestnicy święta mają możliwość spróbowania tradycyjnej kuchni polskiej.

Wydarzeniem promującym wielokulturowość jest Festiwal Rzemiosła na placu Ratuszowym w Wilnie. Impreza składa się z trzech bloków tematycznych: rzemiosło, muzyka oraz kuchnia polska. Odwiedzający mają okazję, by sprawdzić się w wiciu wileńskich palm, garncarstwie, tkactwie, introligatorstwie, podziwiać polskie tańce ludowe oraz rozsmakować się w specjałach polskiej kuchni. Dom Kultury Polskiej w Wilnie był głównym partnerem I i II Światowego Zjazdu Wilniuków. Przedsięwzięcie, skierowane do Polaków związanych z Wilnem i Wileńszczyzną, ściągnęło tysiące miłośników litewskiej stolicy. Ideą Zjazdu jest utworzenie wspólnej platformy wymiany myśli dla wszystkich Wilniuków, bez względu na ich wiek i obecne miejsce zamieszkania. W ramach wydarzenia odbywają się koncerty, spektakle, spotkania i dyskusje, wycieczki oraz imprezy sportowe.

„W zdrowym ciele, zdrowy duch!” ‒ do wydarzeń, organizowanych przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie należą również edukacyjne rajdy rowerowe oraz spływy kajakowe. Uczestnicy w ten sposób poznają zakątki Litwy i Polski z bliska. W 2019 r. Dom Kultury Polskiej w Wilnie w ramach Festiwalu Grand OFF zorganizował na Zielonych Jeziorach pokaz filmów krótkometrażowych. Organizatorzy umieścili ekran na tafli jeziora Balsys, co umożliwiło widzom pełne zanurzenie się w sztuce kina niezależnego. Inicjatywa okazała się strzałem w dziesiątkę, a wileńska instytucja kulturalna została nagrodzona w Warszawie za najlepszy pokaz podczas Festiwalu Grand OFF.

66


Dom Kultury Polskiej w plenerze

67


68


69


70


71


Cykliczne wydarzenia okolicznościowe

72


P

olska tradycja jest bogactwem, dziedzictwem narodowym, kopalnią wiedzy o przeszłości, która tworzy naszą tożsamość. Jest również nieodłącznym elementem polskiej kultury, który należy kultywować i chronić przed zapomnieniem. Dom Kultury Polskiej w Wilnie od wielu lat przekazuje wiedzę na temat tradycji w przyjaznej i atrakcyjnej formie. Zapusty, czyli ostatnie szaleństwa karnawałowe, zajmują stałe miejsce w kalendarzu cyklicznych imprez instytucji. Obleganą imprezą są również Andrzejki ‒ mieszkańcy Wileńszczyzny spotykają się, by wspólnie się bawić przed rozpoczynającym się adwentem. Organizator zapewnia niezwykłe atrakcje, takie jak koncerty gwiazd muzycznych, występy taneczne, pokazy sztucznych ogni czy muzyka odtwarzana przez dj-ów. Zabawa odbywa się przy suto zastawionych stołach!

73


74


75


W

budynku Dom Kultury Polskiej w Wilnie, który usytuowany jest w pobliżu Starówki i centrum miasta z wygodnym i szybkim dojazdem z dworca autobusowego, kolejowego oraz lotniska, znajduje się trzygwiazdkowy hotel „Pan Tadeusz“. Przytulne pokoje hotelowe są wyposażone w indywidualnie sterowaną klimatyzację, telewizję kablową, telefon, bezprzewodowe łącze internetowe, minilodówkę, łazienkę z prysznicem i suszarką do włosów. Goście mają zapewniony bezpłatny parking samochodowy i autokarowy. Recepcja jest czynna przez całą dobę. W hotelu „Pan Tadeusz” znajduje się centrum konferencyjno-szkoleniowe, które mieści do 600 osób. Klimatyzowane sale są wyposażone w niezbędny sprzęt audiowizualny oraz bezprzewodowe łącze internetowe. Odbywają się tu konferencje, szkolenia, spotkania biznesowe, imprezy promocyjne, integracyjne oraz okolicznościowe. Flaczki, żurek, kwaśnica, nadziewana gęś czy szczupak w zalewie – w restauracji „Pan Tadeusz” można spróbować tradycyjnych dań kuchni polskiej. Lokal mieści się na pierwszym piętrze Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Jest idealnym miejscem na romantyczną kolację czy przyjęcie okolicznościowe. Na życzenie zagranicznych grup są organizowane spotkania biesiadne „na wileńską nutę” z udziałem kapel wileńskich. Restauracja ma duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze cateringowej firm.

76


Hotel i restauracja „Pan Tadeusz”

77


Polskie organizacje na Litwie z siedzibą w Domu Kultury Polskiej w Wilnie Związek Polaków na Litwie e-mail: biuro@zpl.lt www.zpl.lt

Polski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wilnie e-mail: info@polskidom.lt

Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie e-mail: zplwilno@gmail.com

Klub Przewodników Wileńskich e-mail: barogwilno@wp.pl

Fundacja Wspierająca Oświatę Polską „Samostanowienie” e-mail: s.pieszko1@gmail.com www.samostanowienie.eu Studio Rysunku i Malarstwa Roberta Bluja e-mail: bluj@bluj.lt Klub sportowy „Polonia” Wilno e-mail: kspolonia@gmail.com Akcja Wyborcza Polaków na Litwie e-mail: info@awpl.lt www.awpl.lt 78

Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie e-mail: literacinalitwie@gmail.com Klub Weteranów Armii Krajowej e-mail: info@polskidom.lt Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich na Litwie e-mail: stip@takas.lt Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy e-mail: info@snpl.lt www.snpl.lt


Twórczy Związek Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa” e-mail: dana.lipska@inbox.lt

Katolickie Stowarzyszenie Polaków na Litwie e-mail: info@polskidom.lt

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” e-mail: macierzszkolna@interia.pl www.portalszkolny.org

Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie e-mail: przewodniczacy@zhpnl.lt www.zhpnl.lt

Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki e-mail: btckpl@wp.pl

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie e-mail: info@psml.lt www.psml.lt

Polskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „LitPolinva” e-mail: gzegozsakson@gmail.com Związek Prawników Polaków na Litwie e-mail: zppl@zppl.lt www.zppl.lt Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” e-mail: renata.brasel@gmail.com www.wilia.lt Polski Teatr „Studio” w Wilnie e-mail: teatr.studio.wilno@gmail.com; www.teatr-studio.lt Polski Teatr w Wilnie e-mail: wilteatr@op.pl www.wilteatr.lt Redakcja TVP Wilno e-mail: infowilno@tvp.pl www. wilno.tvp.pl Polski portal na Litwie ”Wilnoteka” e-mail: info@wilnoteka.lt www.wilnoteka.lt

79


Domy Polonii w Polsce i na świecie

Argentyna: - Dom Polski, Jorge Luis Borges 2072, Buenos Aires Belgia: - Dom Polski „Millennium”, ul. Rue du Parc 19, Comblain-la-Tour Białoruś: - Dom Polski, ul. Caruka 43, Baranowicze Brazylia: - Dom Polski Águia Branca Czechy: - Dom Polski PZKO, ul. 1 Maja 267, Bogumin - Dom Polski PZKO Bystrzyca, Bystrzyca 961 - Dom Polski PZKO Sibica, ul. Pod Dzwonek 20, Czeski Cieszyn-Sibica - Dom Polski PZKO im. Jana Kubisza, Hnojnik nr 5

80

- Dom Polski PZKO Karwina Frysztat, ul. Dr. Olszaka 136/4, Karwina Frysztat - Dom Polski, ul. Kubiszowa 133/1a, Karwina-Raj - Dom Polski PZKO, Ligotka Kameralna 143 - Świetlica PZKO, Łomna Dolna 319 - Dom Polski PZKO „Kasowy”, Mosty u Jablunkova 470 - Dom Polski PZKO, ul. Slezska 408, Orłowa 3 Poręba Irlandia: - Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place, Grand Canal Dock, Dublin 2 Litwa: - Dom Polski, ul. Plac Majowy 13, Ejszyszki - Dom Polski, ul. Święciańska 48, Nowe Święciany - Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno


Łotwa: - Dom Polski, ul. Warszawska 30, Dyneburg Mołdawia: - Dom Polski, ul. Pacii 31, Bielce - Dom Polski Styrcza Polska: - Dom Polonii, ul. Rynek 18, Lublin - Dom Polonii, ul. Rynek Główny 14, Kraków - Hotel Dom Polonii, ul. Pieniężnego 6, Ostróda - Dom Polonii, ul. Stary Rynek 51, Poznań - Hotel Zamek – Dom Polonii, ul. Szkolna 11, Pułtusk - Dom Polonii, ul. Rynek 19, Rzeszów - Dom Polonii ul. Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa

Ukraina: - Dom Polski, ul. Gagarina 4, Bar - Dom Polski, ul. Czornowoła 2 „I”, Sambor - Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego, ul. Strzelców Siczowych 56, Iwano-Frankowsk/Stanisławów - Dom Polski, ul. Bohaterów Upa 2, Złoczów - Dom Polski im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Cudnowska 34B, Żytomierz Węgry: - Dom Polski im. Jana Pawła II, ul. Ohegy 11, Budapeszt Wielka Brytania: - Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, 238-246 King st., Londyn

Rumunia: - Dom Polski, ul. Główna, Solonetul nou, Nowy Sołoniec

81


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

S

towarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem organizacji do 2008 roku. Stowarzyszenie wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne na świecie. Pracuje nad ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, realizując poważne prace remontowe i konserwatorskie zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju. „Wspólnota Polska” jest organizatorem zjazdów Polonii i Polaków z zagranicy.

Stowarzyszenie pomaga polskim i polonijnym szkołom, zespołom artystycznym, redakcjom mediów polonijnych, klubom sportowym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy pomoc charytatywną. W Polsce organizuje m.in. szereg projektów edukacyjnych dla młodzieży, wymianę w ramach programu „Szkół Patronackich”, warsztaty metodyczne dla nauczycieli, kursy dla repatriantów. Każdego roku zaprasza na wypoczynek letni do Polski ponad 6 tys. dzieci ze Wschodu oraz 2 tys. dzieci w ramach akcji „Lato z Polską”. Udziela pomocy stypendialnej młodzieży na naukę w polskich uczelniach wyższych. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przeznaczyło 20 mln. złotych na budowę Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

82


Związek Polaków na Litwie oddział miasta Wilna

Z

wiązek Polaków na Litwie oddział miasta Wilna (ZPL Wilno) działa od 1990 roku. Obecnie liczy prawie 2 tysiące członków zrzeszonych w 72 kołach. ZPL Wilno stoi na straży praw mniejszości polskiej na Litwie. Jego członkowie kandydują w wyborach parlamentarnych i samorządowych z ramienia różnych partii politycznych. Poprzez swoją działalność zwracają uwagę społeczeństwa na problemy nurtujące polską mniejszość na Litwie. ZPL Wilno pielęgnuje pamięć historyczną oraz przyczynia się do zachowania dziedzictwa polskiego na Litwie. Prowadzi działalność oświatową, kulturalną, sportową i turystyczną. Wspiera inicjatywy społeczne, ukierunkowane na zachowanie języka polskiego, kultury i tradycji. W ramach rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków wspiera dialog polsko-litewski. Poprzez realizację swojej działalności programowej wpływa na tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków mieszkających na Litwie. Misją ZPL Wilno jest zachowanie i kształtowanie polskiej tożsamości narodowej na Wileńszczyźnie.

83


84


Zdjęcia 8 str. Koncert Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca “Sto uśmiechów”, 2019 r. 14 str. Koncert Niepodległości “Za Naszą i Waszą Wolność”, 2018 r. 16 str. Spektakl „Żniwa”. Polski Teatr Tańca, 2018 r. 18 str. Koncert Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Tańca “Sto uśmiechów”, 2019 r. 20 str. Spektakl „Hulanki”. Teatr „Art Color Ballet”, 2019 r. 22 str. Spektakl “Szwejk”. Teatr „Polskie Studio Teatralne”, 2016 r. 24 str. Spektakl „Akademia Pana Kleksa”. Teatr „Maska” z Rzeszowa”, 2019 r. 28 str. Koncert charytatywny „Drzewo Nadziei”, 2018 r. 32 str. Wernisaż wystawy „Ikona i jej konteksty”, 2013 r. 34 str. Koncert Niepodległości “Za Naszą i Waszą Wolność”, 2018 r. 36 str. Koncert zespołu „Mikromusic”, 2019 r. 38 str. Koncert „#Paviljonas”, 2018 r. 40 str. Spektakl „Dziady-Widma“. Polska Opera Królewska, 2018 r. 42 str. Spektakl „Księżniczka na ziarnku grochu”. Polski Teatr w Wilnie, 2019 r. 45 str. Noworoczny koncert PZAPiT „Wilia”, 2017 r. 47 str. Spektakl „Przygody Koziołka Matołka”. Teatr „Polskie Studio Teatralne”, 2018 r. 48 str. Święto z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, 2016 r. 50 str. Spektakl „Skarpety i papiloty, czyli o tym, co zaszło w rodzinie lisów“. Teatr „Maska” z Rzeszowa, 2016 r. 52 str. Półkolonie dla dzieci „Aktywne wakacje”, 2019 r. 54 str. Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”, 2019 r. 56 str. Plener artystyczny dla młodzieży, 2019 r. 58 str. 16 edycja festiwalu “Bajeczki z przedszkolnej półeczki”, 2019 r. 61 str. Koncert charytatywny „Drzewo Nadziei”, 2018 r. 63 str. Dariusz Żybort, spotkanie Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, 2019 r. 65 str. Grzegorz Sakson, posiedzenie Rady Samorządu Miasta Wilna, 2017 r. 66 str. Rajd rowerowy „Śladami Jana Pawła II”, 2015 r. 68 str. Spływ kajakowy rzeką Issa, 2011 r. 70 str. Festiwal filmowy „Grand Off”, 2019 r. 72 str. Zespół Tańca Ludowego “Perła”. Zapusty, 2020 r. 74 str. Noworoczny koncert PZAPiT „Wilia”, 2019 r. Autorzy zdjęć: Joanna Bożerodska, Roman Niedźwiecki

85


Dom Kultury Polskiejw Wilnie