Page 1

dolte stedenbouw

Dromen begint nu De meerwaarde van tijdelijkheid

Een andere kijk op de ontwikkeling van braakliggend Galecopperzoom in Nieuwegein.


dolte stedenbouw

Godfried de Graaff

Mariska Louman

2


Missie

dolte stedenbouw ontwerpt ruimtelijke programma’s die eigenheid en diversiteit toevoegen. Zo maken we de bebouwde omgeving aantrekkelijk en toekomstbestendig.

3


Dynamisch Stedelijk Masterplan Utrecht agenda binnenstedelijk bouwen


Locatie perspectief In beeld brengen van binnenstedelijke locaties 13 locaties - ca 170 ha.

De locaties Belastingkantoor Cartesiusdriehoek Jaarbeurskwartier KPN-terrein Rubenslaan Kruisvaartkwartier Leeuwensteyn Zuid Merwedekanaalzone Noord Merwedekanaalzone Zuid Rioolwaterzuivering a/d Vecht Rotsoord Spoorzone Tweede Daalsedijk Veemarkt Welgelegen


DSM e-participatie digitaal stadsdebat


Locatie perspectief Wat er leeft, waar ligt de behoefte

groen

festival

industriële erfgoed culturele activiteiten

auto luw tijdelijke functies

‘Zet in op het industriële karakter’ ‘Een locatie met een auto-luw karakter’


Stedelijke thema’s als ambitie Van kwantitatieve opgave naar een kwalitatieve: locatiebijdrage aan de stadsambitie


Ontwikkelingsstrategie Nieuwe samenwerkingsvormen, financieringsmodellen en de gemeentelijke rol

gemeentelijke rol bij gebiedsontwikkeling:

acteren regisseren faciliteren


De toekomst is onvoorspelbaar & laat zich niet langer plannen


Eng? Welnee! onze corebusiness blijft


Tijd

is onze grootste vriend


Impasse

Onzeker Wanneer dan?

Wachten

Wat betekent het voor mij?

NU

Perspectief ?

STRAKS


De luxe van tijd en ruimte (Economische) impulsen Energie

Ontwikkeling

Dynamiek Groei in waarde

idee!

wens!

HORIZON

NU

Vertrouwen Openheid

Zekerheid

STRAKS


Energie & Dynamiek Impuls Magneet Aantrekking Vernieuwing idee!

wens!

HORIZON

NU

STRAKS up to date / vraaggericht /meer onderscheidend dan we ooit hadden durven dromen?


Spannend Noodzaak Creatief Spontaan ad hoc

Beter dan niets Snel / vluchtig

Goedkoop

Tijdelijkheid

Tussenstation

Wat moeten we nu?

Psychologie: ‘dat je meer risico durft te nemen, omdat het ‘tijdelijk’ is


Vreemd / Nieuw / Onwennig Onzekere/onverwachte uitkomst Risico Ondervinden Durven loslaten Uitproberen Testen Onderzoek Nieuwe combinaties Leermoment

Experiment

Hoe kan de stad beter?

Psychologie: Met een begin en een einde .... of niet?

Mindset | nieuwe invalshoeken Innovatie | informatie | kennisontwikkeling Verandering | Verbetering | Kleur/textuur


Als één schaap over de dam is....

Wat kan het schaap zijn?


Verleiden Gratis Nood Groei-landschap Nalatenschap


Verleiden


•We hebben nu tijd... •Groen groeit vanzelf... •Toekomstige gebruikers vinden een groene omgeving aantrekkelijker

Dus maak een uitlok-landschap


uitlok-landschap


uitlok-landschap


recreatie waterzuivering eco-zone uitlok-landschap


Lok dit wonen uit?

uitlok-landschap


Lok dit bedrijven uit?

uitlok-landschap


Lok dit bedrijven uit?

uitlok-landschap


S ! T A R G


Hoe win je nieuwe klanten? Door de drempel lager te maken.


Nu rijden , in 2013 b etalen

10 x 12


Hoe win je nieuwe kanten Door de drempel lager te maken. tijdelijk gratis-landschap


Het Nomadische bestaan van Blijburg.

tijdelijk gratis-landschap


Het Nomadische bestaan van Blijburg.

tijdelijk gratis-landschap


Ruigoord

tijdelijk gratis-landschap


Ruigoord

tijdelijk gratis-landschap


Ruigoord

tijdelijk gratis-landschap


Kubuseiland

tijdelijk gratis-landschap


Nood


Spring in op een behoefte van nu Doe het eenvoudig en daarmee snel.


Vogeldorp Amsterdam Noord

gebouwd 1910

Nood-landschap


Nood-landschap


Mobiele objecten

Nood-landschap


Prefab


Starters woningen

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

prijsontwikkeling besteding

Nood-landschap


Trapper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ENTRY KITCHE DINING LIVING   BEDRO BATH    5 LAUNDR TERRAC COVER STORAG COURT GARDE FIREPIT CLOSET

4/4!,315!2%&%%

TRAPPER Copyright 2009  Form  &  Forest  Industries  Inc.

Prefab

formandforest € 53.000

C


Ecospace studios â‚Ź 29.000

Prefab


Prefab

Casa ti â‚Ź 18.500


Ein-Zwei â‚Ź 73.000

Prefab


It house â‚Ź 22.000..

Prefab


Galecop Prefab city


Groei-landschap


In kassenbouw zijn we goed. Een kas is zeer goedkoop en snel te bouwen.


Locale voedselproductie

kassen-landschap


Groei- en verkoopkas

kassen-landschap


Restaurant kas

kassen-landschap


Onderwijs kas

Christelijke Agrarische Hogeschool (CAH) in Dronten

kassen-landschap


Een kas om in te wonen

Peter Heideman

kassen-landschap


Nalatenschap


Wat is er twintig jaar na dato nog terug te vinden van de Floriade 1992 in Zoetemeer? Ton Aker, destijds hoofd Werkvoorbereiding bij de Floriade, spoort de nalatenschap op.

Nalatenschap Floriade 1992 mĂŠĂŠr dan een Ganzevoet


Culturele hoofdstad

nalaten- landschap


Hoe organiseer je experiment? ORGANISEREN = DURVEN + LOSLATEN


Tall Poppies


Tall Poppies

Jonge honden & speurneuzen


DNA = eigenkracht


Positioneer je

en pel af


Goodwill


Hoe maak je een initiatief succesvol? INITIATIEF = ONDERNEMEN


Organiseer je Loket


Meer dan een idee


Organiseer je


behapbaar


Experiment =

Durven ondernemen en Durven loslaten


dolte stedenbouw

Gewoon doen De meerwaarde van tijdelijkheid

Deze presentatie maakte onderdeel uit van een bijeenkomst georganiseerd door de Kamer van Koophandel Utrecht. Het geeft een andere kijk op grondexploitatie in onzekere tijden. Doel was om gemeente en ondernemers anders te laten aankijken tegen de ontwikkeling van de Galecopperzoom in Nieuwegein. Meer weten? Neem contact op met Mariska Louman of Godfried de Graaff

mariska@dolte.nl godfried@dolte.nl

Andere kijk op de ontwikkeling  

Een presentatie maakte voor een bijeenkomst georganiseerd door de Kamer van Koophandel Utrecht.Het geeft een andere kijk op grondexploitatie...

Andere kijk op de ontwikkeling  

Een presentatie maakte voor een bijeenkomst georganiseerd door de Kamer van Koophandel Utrecht.Het geeft een andere kijk op grondexploitatie...

Advertisement