Page 1

14/10/11

Nom

EXÀMEN MATEMÀTIQUES 1r ESO : ELS NOMBRES NATURALS 1) Calcula el valor de n en cada cas: a) 2n : 24 = 26 b) 34· 3n = 37 c) 330-n= 145

d) n·25 = 300

e) 3n + 30 = 10 2) Calcula: a) 40 – 2 · ( 5 - 7) =

b) 25 – 8 + 20 : 4 =

c) 7 ·4 : 2 + 18 =

d) 9 + (4 -10 : 5 ) · 3 =

e) 35 - ( 2 · 5 – 7 ) · 10 =

f) 23 + 22 + 2 =


14/10/11

3) Expressa en forma d’una sola potència: a) 63 · ( 65 : 64 ) =

b) 53 : 52 · 5 =

c) ( 35 )3 =

d) ( 54 : 52 )4 4) Efectua la descomposició en factors primers de cada un d’aquests nombres: a) 252

b) 243

c) 175

d) 440


Mates 1º ESO Nom Data

1.-Calcula: 24 : 3 + 5. 12 – 6 + 14: 2

15. 4 + 16 : 8 + 12 : 3 – 5

14 : 2 - 3 +7 . 12 : 3

7 + 8 . 4 – 5. 4 + 6 +15

2.- Calcula 2 2 + 5 3 + 42

4 3 – 34 + 8 2


3.- Aplica les propietats de les potències: 23 . 2 . 2 5 5 8 : 53 3 4 . 3 2 : 33 8 6 : 84 . 8 5


Mates 1º ESO Nom Data 13-10-11

1º. La multiplicació és…..

2º.-Propietats de la multiplicació: a)

b)

c)

d)

3º.-Troba l´ordre d´unitats que representan aquestas xifres: 23456 124 68 496853

4º.-Calcula 32 + ( 64 – 27 ) . 15 – 24 : 3

165 . 27 – 320 : 5 + 124 . 4


650 – ( 42 – 13 + 46 ) . 12 +5

16 : 4 +35 – 18 + 42. 14 – 18: 3

140 : 14 + 26 – 3 . 14 +42 :3 -8

4º.- En Joan ha de recòrrer un trajecte de 2000 Km. El primer dia fa la cinqueña part del trajecte,i el segon día, 455 km. Quants quilòmetres li manquen per recorrer ¿


Matèria: Matemàtiques.

Curs: 1r d’ESO.

Nota=

Nom i cognoms: ……………………………………………….. Data:19 octubre 2011 1. Identifica l’ordre que representa cada xifra en el nombre 50.302

[0,5p].

2. Al partit de futbol jugat al poble hi ha hagut 1384 espectadors, la meitat dels quals eren socis del club. Fa dues setmanes hi van anar 954 espectadors, 450 dels quals eres socis. L’entrada costa 8€ per als socis i 10€ per als qui no ho són. Calcula la recaptació que ha conseguit el club en els dos partits. [1p]

3. Troba el terme n que falta en cada una de les operacions: [4,5p] a) f) b) g) c) h) d) i) e)

4. Completa i dóna el nom de les següents propietats entre potències: [2p] a)


b)

c)

d)

5. Expressar en forma d’una sola potència. [2p] a) b) c) d) 6. Calcula: [2,5p] a)

b)

c)

d)

e)

7. Explica quin són els criteris de divisibilidad del: [1,25p] a) Del 2:

b) Del 3:

c) Del 6:


d) Del 5:

e) Del 10:

8. Indica amb una creu la divisibilitat dels següents nombres. 20 121 2321 63

36

Divisible per 2 Divisible per 3 Divisible per 6 Divisibilidad 5 Divisibilidad 10 Divisibilidad 11

9. Inventa’t un nombre de 5 xifres divisible entre 11. Raona com l’has obtingut. [0,5p]

10. calcula el mcd i mcm de 120 i 72. [1p].


Mates 1º ESO Nom Data 21-10-11

1.-Una potencia ès……

2.- Calcula:

23+ 34+ 52 = 25 – 22+ 4 3= 53 + 6 2+ 3 3= 6 3 - 2 5 + 4 2=

3. Expressa amb una sola potencia: 23 . 2 4. 25 =

36:34= 4 5 . 44 : 42 = 5 8 : 54 . 5 3 =


EXÀMENS 1r ESO 1r TRIMESTRE 2011-12  

Recull d'exàmens de 1r d'ESO

Advertisement