Page 1

PREGUNTEM SOBRE L’AIGUA

Ferran: Com és que els llacs es queden sense aigua? Alberto: Perquè l’aigua sempre està bruta? L’horitzó sembla que caigui al mar? Ana C.: Perquè necessitem tan l’aigua? Elian: Perquè l’aigua del mar es salada? I mai no es gasta? Marta: Com poden viure els animals a l’aigua? Àlex: Com hi ha tanta aigua? Ares: D’on surt l’aigua? Com es forma el gel? Perquè plou? Perquè no es congelen els peixos? Lia: Perquè hi ha gent que tira la brossa a l’aigua? Com es transforma l’aigua en gel? Perquè el foc s’apaga amb l’aigua? Lucia: Perquè als rius hi ha aigua i llocs on no plou mai? Què és la potabilització? Sergi: Com s’han adaptat els peixos a l’aigua? Perquè l’aigua de pluja no és salada? Adrián: Com es formen els “tornados” d’aigua. Com es fabrica el gel a la natura? Daniel: Com es creen els “maremotos” a l’aigua. Perquè hi ha tantes inundacions? Alejandro: Perquè el mar està salat? I la seva aigua per què està freda o calenta?

1


Perquè neva? Mateu: Perquè el mar canvia de color Ana L. : Perquè plou? Nil: Perquè hi ha onades al mar? Ainhoa: Con es fan els “tsunamis” Paula J.: Com es fa l’aigua? Com creixen les plantes del mar? Nerea: Com és que a la platja hi ha tanta aigua? Perquè a sota l’aigua hi ha sorra? Caterina: Com poden viure els peixos a l’aigua? Perquè sembla blava l’aigua del mar? Elisabeth: Com forma l’aigua els mars i els rius? Perquè agafa l’aigua I no les granotes o els peixos? Perquè hi ha països on plou de costat? Carla: Perquè a la platja hi ha onades? Perquè la neu és aigua? Verónica: com es fa l’aigua? Paula S. : Perquè plou tant?

2


ON PODEM TROBAR AIGUA?

OCEANS

-MARS

-POLS

-RIUS

-LLACS

-CIMS MUNTANYES

-AL SUBSOL

-NÚVOLS

-BOIRA

-AIRE

3


FEM GRUPS I COMENCEM EL PROJECTE

MARS I OCEANS

4


RIUS I LLACS

5


POLS I PLUJA

6


MARS I OCEANS

Tipus d’aigua L’aigua dels mars i dels oceans és salada. El mar conté una mitjana de 35gde sals per litre. Es tracta de minerals provinents de les roques terrestres. Els rius que flueixen pels pendents de les muntanyes arrosseguen petits còdols que es descomponen. Amb la calor, l’aigua s’evapora però les partícules minerals que pesen més, es queden i es van acumulant

.

Quantitat d’aigua: Tres quartes parts de la terra és aigua. Éssers vius:( -animals : peixos, tortugues, balenes, dofins, pops... -plantes: algues... Estat en el que es troba l’aigua: l’aigua dels mars i oceans es troba en estat líquid. canvis d’estat: -condensació: Pas del gasos al líquid sense arribar a l’ebullició.

7


-fusió: Pas de sòlid a líquid.

RIUS I LLACS Tipus d’aigua: L’aigua dels rius i dels llacs és dolça. Quantitat d’aigua: Només un 3% de l'aigua del planeta és dolça i no tota es troba disponible per als éssers vius terrestres: un 79% de l'aigua dolça es troba emmagatzemada en forma de gel, a les glaceres i casquets polars, un 20% de l'aigua dolça és aigua subterrània, i només un 1% de l'aigua dolça total forma el vapor d'aigua de l'atmosfera, les deus, els rius i els llacs, i és l'única aigua que poden utilitzar fàcilment els éssers vius que viuen als continents. Éssers vius: Animals Peixos, aus, amfibis, crancs, tortugues... plantes: algues, nenúfars... Estat en el que es troba l’aigua: L’aigua dels rius i els llacs es troba en estat líquid. canvis d’ estat: -solidificació: pas de líquid a sòlid. -vaporització: pas de líquid a gasos.

8


Curs del riu: Els d’un riu es divideix en tres parts que són: curs alt (és on neix el riu),curs mitjà (tram intermedi del riu), curs baix ( final del recorregut del riu, on desemboca al mar)

POLS I Pluja Quantitat d’aigua: Només un 3% de l'aigua del planeta és dolça i no tota es troba disponible per als éssers vius terrestres: un 79% de l'aigua dolça es troba emmagatzemada en forma de gel, a les glaceres i casquets polars Éssers vius:( -animals : peixos, foques, balenes blaves, minkes, gavines, pingüins, ós polar, rens, bous, Dofins, llebres, morses ... -plantes: chomomorphis, sanctaclaussis, algues saniàniaas, uncinata, líquens, el pasto antàrtic i el clavell antàrtic. Algues marines, planctòniques i bentòniques i algues de les neus. Estat en el que es troba l’aigua: -líquid: L’aigua que es troba en els rius i el llacs. -sòlid: Neu i glaç en els llocs freds. .gasós: Vapor d’aigua als núvols. Cicle de l’aigua : L’aigua està en els rius, mars i oceans i el sol l’absorbeix i el porta fins els núvols. Quan els núvols estan molt plens plou, si el núvol està molt alt cau calamarsa o neu i si està més avall cau pluja. L’aigua que cau a les muntanyes, baixa pels rius cap als llacs, mars i oceans i torna a començar el cicle.

9


1-Relaciona els elements de les següents columnes: Mars

Rius

Aigua dolça Pols

Llacs Aigua salada

Subsòl

Oceans

2-Completa les frases amb les paraules següents: curs alt – llera – pluja – curs mitjà – afluents – cabal – curs baix

La quantitat d'aigua que porta un riu es diu ................................. . La ......................................... es el terreno per on flueix el riu. L'aigua transporta els materials que ha arrencat en el ......................... El riu creix amb l'aigua de la .......................... i dels ........................................... Els meandres es formen en el ............................................... del riu. En el ....................................... la llera es fa més ampla i l'aigua circula lentament fins a arribar al mar. 3-Completa el següent esquema sobre els estats de l'aigua:

….……….…….

………….….….

………….……..

10

…………..…….

…………..…….


4-Escriu el nom de les fases del cicle de l'aigua i explica-les amb les teves paraules:

................................................................................................................................... 1

................................................................................................................................... ................................................................................................................................... 2

................................................................................................................................... .................................................................................................................................. 3

..................................................................................................................................

11


................................................................................................................................. 4 ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 5

.................................................................................................................................

5-Escriu les paraules corresponents en cada frase: arrels – creixement – temperatura – fulles – supervivència – aliments

– Els animals obtenen l'aigua a través dels ................................... i bevent. -Als invertebrats l'aigua els serveix per a regular-se la ............................ interna. – L'aigua és indispensable per al.................................... i la ................................. dels éssers vius. – Les ...................................... de les plantes absorbeixen l'aigua del sòl i la retornen a través de les .....................................

6-Relaciona els canvis d'estat de l'aigua amb el seu nom:

De líquid a sòlid

De sòlid a líquid

De gasós a líquid

De líquid a gasós

Fusió

Solidificació

Evaporació

Condensació

12


7-Escriu en el dibuix les diferents etapes del cicle de l'aigua:

– …………………………….…...

……………………………...

– – – ……………………………...

…………………………...

– – –

……………………………...

……………………...

……………………...

8-Relaciona cada tram del riu amb la zona corresponent: curs alt

curs baix curs mitjà

plana muntanya desembocadura

9-Digues el nom de dos rius, dos estanys i dos pantans de Catalunya: ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

13


......................................................................................................................................

10-Digues quines afirmacions són verdaderes (V o falses F):

La llera és la quantitat d'aigua que porta un riu. Les substàncies tòxiques contaminen l'aigua dels rius. El delta es troba a la desembocadura del riu. En el curs baix del riu l'aigua baixa a gran velocitat.

11- Resol: a Quantes ampolles de mig litre

b

podem omplir amb 8 litres d’aigua?

Quants litres hi ha en 8 ampolles d’un quart de litre?

Hi ha................................ ampolles.

Hi ha ......................... litres.

12- Pinta de colors segons la mesura

4 quarts de litre

mig litre

14

1 quart de

1 quart de

1 quart de

1 quart de


voy de excursi贸n al rio llobregat _____________________________________ ______________________________________ __________________________________ ________________________________ ________________________________ ___________________________________ _____________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ________________________________________ ________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ _________________________________________ 15


________________________________________

Contestem les nostres preguntes

Ferran: Com és que els llacs es queden sense aigua?...............................................................................................

Alberto: Perquè l’aigua sempre està bruta?..............................................................................................................

L’horitzó sembla que caigui al mar?.....................................................................................................................................

Ana C.: Perquè necessitem tan l’aigua?...............................................................................................................................

Elian: Perquè l’aigua del mar es salada? I mai no es gasta? ............................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ .

Marta: Com poden viure els animals a l’aigua? ........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ .

Àlex: Com hi ha tanta aigua?.....................................................................................................................................................

Ares: D’on surt l’aigua? Com es forma el gel? Perquè plou?...................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ .

Perquè no es congelen els peixos?............................................................................................................................................

Lia: Perquè hi ha gent que tira la brossa a l’aigua?.............................................................................................

Com es transforma l’aigua en gel?........................................................................................................................................

Perquè el foc s’apaga amb l’aigua?.....................................................................................................................................

Lucia: Perquè als rius hi ha aigua i llocs on no plou mai?....................................................................................

Què és la potabilització?................................................................................................................................................................

Sergi: Com s’han adaptat els peixos a l’aigua?..............................................................................................................

Perquè l’aigua de pluja no és salada?...............................................................................................................................

16


Adrián: Com es formen els “tornados” d’aigua..............................................................................................................

Com es fabrica el gel a la natura?.......................................................................................................................................

Daniel: Com es creen els “maremotos” a l’aigua...............................................................................................................

Perquè hi ha tantes inundacions?.........................................................................................................................................

Alejandro: Perquè el mar està salat?..............................................................................................................................

I la seva aigua per què està freda o calenta?..........................................................................................................

Perquè neva?.....................................................................................................................................................................................

Mateu: Perquè el mar canvia de color?.........................................................................................................................

Ana L. : Perquè plou?......................................................................................................................................................................

Nil: Perquè hi ha onades al mar?...........................................................................................................................................

Ainhoa: Con es fan els “tsunamis”............................................................................................................................................

Paula J.: Com es fa l’aigua?..........................................................................................................................................................

Com creixen les plantes del mar?.............................................................................................................................................

Nerea: Com és que a la platja hi ha tanta aigua?..................................................................................................

Perquè a sota l’aigua hi ha sorra?...................................................................................................................................

Caterina: Com poden viure els peixos a l’aigua?...........................................................................................................

Perquè sembla blava l’aigua del mar?.............................................................................................................................

Elisabeth: Com forma l’aigua els mars i els rius?...........................................................................................................

Perquè agafa l’aigua I no les granotes o els peixos?.............................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................ .

Perquè hi ha països on plou de costat?................................................................................................................................

Carla: Perquè a la platja hi ha onades?.........................................................................................................................

Perquè la neu és aigua?.................................................................................................................................................................

Verónica: com es fa l’aigua?........................................................................................................................................................

Paula S. : Perquè plou tant?........................................................................................................................................................

17


PALS DE PLUJA

El Pal de Pluja és un instrument musical que s’utilitzava en l’Amèrica precolombina: Azteques, nahualts, mexicans... Diu la llegenda que té el poder de convocar els esperits de la pluja I també de netejar les cases de males vibracions. Com de vegades estem una mica nerviosos, ens anirà perfecte fer-los a la classe. 1- Agafar un tub de cartró. 2- Arròs, llenties o cigrons. 3- Fem forats i hi posem canyetes. 4- Tapem els dos costats 5- Decorem el tub.

I ja tenim un meravellós Pal de Pluja.

18


19


Complete the “Water Cycle� with these words:

sun

clouds

mountains

evaporation

rain

20

snow

ocean

evaporation


21

l'aigua projecte 3r  

Lia: Perquè hi ha gent que tira la brossa a l’aigua? Sergi: Com s’han adaptat els peixos a l’aigua? Daniel: Com es creen els “maremotos” a l...