Page 1

a n i S E st

N,Cri E L a

BA, S a r

S men E L r C

a


ALIMENTACIO Les balenes s’alimenten de krill també agafen petites quantitats Una balena blava adulta pot menjar –se fins a 40 milions de krill en un dia .A vegades ingereixen fins a 3.600kg de krill en un sol dia balena blava adulta reneguen 1,5 milions de calories. Solen alimentar a profunditats de mes de 100m durant el dia i nomes s’alimenta es capbissen durant 10 minuts . La balena s’alimenta arremetent grups de krill, agafant els animals . La balena blava també consumeix alguns peixos, crustacis i sípies petits que agafa krill.


Època de caça Les balenes no són fàcils de capturar ni de matar . La força i potència les protegiren .El 1864 , el noruec Svencd foyn equipà un vaixell de vapor amb arpons dissenyats especificament per captura balenes grans. L’ultima estació balenera de Finnmark tanca el 1904 a causa de disputes amb els pescadors locals. Es conençarena caçar balenes blaves ai Islandia (1883), Es capturen les primeres balenes a georgia del sud.Entre el 1930 i el 1931 aquests vaixells mataren 29.400 balenes nomes a l’Antar tic.El 1946 s’implement les primeres quotes per el comerç internacional de balenes ,però a causa de la manca de diferencia entre especies . Les especies rares podien ser caçades d’igual manera relativament abundants .


DATOS Las ballenas son mamifers . Esto significa que los ballenatos crecen dentro de sus madres son cuidados por sus madres hasta que alcanzan cier ta edad. Las ballenas respiran aire . Por lo tanto , tienen que llegar a la super ficie del océano para respirar.Para respirar las ballenas tienen un orificio en la par te superior de sus cabezas.Cuando llegan a la super ficie , tomar el aire atrabes de este orif icio nassal.Existen 2 tipos de ballenas ,las ballenas dentadas . Hay varias especias de ballenas , pero se classifica a la forma en que se alimentan .Las ballenas barbadas se alimentan de krill es parecido a un camarón. Las ballenas dentadas se alimentan de peces y pequeños mamiferos . Las ballenas dentadas comen varios tipos de peces , como atun,bacalao,salmon entre otros y algunos pequeños mamiferos como focas. Pueden permanecer bajo el agua durante 90 minutos . Aunque una inmercion tipica para ballena sea de alrededor de 35 minitos.Ballena no duermen como nosotros duermen con solo la mitad del para que acordarse de tomar el aire , de lo contrario se ahogarian La mas famosa historia sobre ballenas es Moby Dick .Moby Dick es una novela publica en 1851..


5 les balenes