Page 1

GUÍA DE AXUDANTES DA BIBLIOTECA ESCOLAR

Comprométome: Acudir á Biblioteca o día que me toca. Levar posta a miña identificación. Facer o meu traballo con atención. Falar sempre baixiño. Andar amodiño. Axudar aos pequenos. Recoller os libros que estén estragados. Facer as tarefas que me pidan as mestras da biblioteca. Funcións Axudar a que se cumpran as normas. Buscar os libros que me piden os meus compañeiros. Axudar a colocar e ordenar correctamente os libros nos andeis. Axudar no control dos ordenadores. Lembrar aos demais que teñen que falar baixiño. Asesorar nas lecturas. Facer o préstamo. Axudar a ordenar antes de saír (cadeiras, libros, apagar os

CEIP VÍCTOR LÓPEZ SEOANE

ordenadores).

AXUDANTES DA BIBLIOTECA  

Guía dos axudantes da biblioteca

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you