Page 1

Título : ST VALENTINE’S POEMS Nivel educativo: Calquera (adaptando o nivel de lingua) Recursos necesarios: ordenadores con conexión a internet – EDI - Wiki- Conta en ISSUU Contidos a tratar: - Vocabulario relacionado coas relacións persoais e o amor - Categorías gramaticais: nomes-adxectivos-verbos-adverbios… - Normas que rexen a linguaxe poética (figuras literarias, ritmo, rima…) - Desenvolvemento do pensamento creativo e da estética literaria a través da poesía Procedemento a seguir para levala á práctica: A poesía é un xénero literario moitas veces denostado polo alumnado adolescente (e adulto) mesmo na súa propia lingua materna. Con esta actividade preténdese introducir este xénero na aula de idiomas dun xeito lúdico, facéndolles ver ós alumnos que escribir poesía non é algo tan complicado e que esta ó alcance de calquera que poña un pouco de interese. Aproveitaremos para elo o forte tirón que ten a temática amorosa entre os adolescentes usando como disculpa a celebración do dia de san Valentín. A actividade estará enmarcada dentro dunha unidade didáctica ó redor desta celebración, e poderá presentarse facendo uso dunha wiki. Traballarán en grupos de 3 ou 4 tendo que investigar sobre un destes aspectos: -

Orixe da celebración Tradicións de San Valentín en diferentes países do mundo Vocabulario e expresións feitas relacionadas coa tematica amorosa Poesía de amor (e desamor). Neste apartado o traballo será individual o Tratarase de que cada alumno escriba o seu propio poema. Para elo facilitaranse enlaces a páxinas que lles explican dun xeito sinxelo distintos tipos de estrofas (limericks, cinquains, free verse, diamante poems, haikus…) susceptibles de ser usadas por eles. Recoméndase consultar:  http://darkwing.uoregon.edu/~leslieob/pizzaz.html  http://teacher.scholastic.com/writewit/poetry/flash_pie.htm o Poderán tamén facer prácticas de rima coa axuda do documento seguinte que se colgaría na wiki e que incluímos na parte final deste documento (Autora: Paula Baños)  http://en.islcollective.com/worksheets/worksheet_page?id=438 71 o Para perderlle o medo á escritura de poesía terán que facer o seu poemiña, adaptándose a un dos tipos de estrofas propostos anteriormente. Contarán coa axuda desta actividade deseñada por Isabel Pérez na súa páxina,  http://www.isabelperez.com/lovepoem1.htm


o Unha vez que teñan escrito o poema colgarano na wiki. Dende ela o profesor e os compañeiros tratarán de editar os poemas detectando os posibles erros e finalmente farase unha selección dos mellores traballos que serán publicados en Issuu e subidos ó blog de aula ou web do centro para compartirlos con toda a comunidade.


Think of more rhyming words;

LOVE: dove, globe, above, belove ……………..

YOU: blue, true, clue, blew …………

……………..

HEART: art, dart, smart, apart ……………..

TO MY VALENTINE: RED: Head, said, instead, bed ……………..

ROMANCE: dance, chance, advance …

DATE: fate, late, soul mate ……………

SUN: fun, done, gun, son ………………

I knew on my first date You were my soul mate When I saw Cupid I thought it was stupid But he was very smart When he threw a dart That reached my heart So we’ll never be apart Thanks for being so nice I can tell you more than twice!! Now it’s your turn to write your love ROMANCE: poem: dance, ............................................................. chance, ............................................................. advance ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. ............................................................. .............................................................

EYES: skies, dies, guys, size ……………..

KISS: miss, this, resists, bliss …………….

CHARMING:

harming, arming

PLEASURE: treasure, leasure

CUPID: stupid

ST VALENTINE'S POETRY  

Proposal to introduce poetry in the ESL class