Page 4

4

AKTUALNO

priloga dolenjskega lista

Evtanazija

Ko pride čas, je treba sprejeti konec Š

iroka razprava o tem, kaj je evtanazija in kaj nekoristno zdravljenje, se je razvnela ob novici, da so v sosednji Italiji po 17 letih vegetativnega stanja prenehali umetno hraniti Eluano Englaro, ki je potem umrla. “V tem primeru ni šlo za evtanazijo, temveč za opustitev nekoristnega zdravljenja, ki ni več upravičevalo nikakršnega upanja, da bo bolnica spet kdaj pridobila zavest in lastnosti človeške osebe,” pove predsednik Komisije RS za medicinsko etiko prof. dr. Jože Trontelj. preživi tudi 40 ali več let, čeprav je v začetku smrtnost visoka. Po besedah prof. dr. Trontlja obstaja nekaj možnosti, da bodo bolniki v vegetativnem stanju po poškodbi glave (če obstaja podatek o ohranjenih možganskih strukturah) morda okrevali, vendar po 12 mesecih praviloma povratka ni več. “Poznejša prebujanja so izjema, a še v teh primerih se zdi, da gre pred tem za neprepoznano stanje minimalne zavesti, ko del možganskih hemisfer še deluje,” pojasni sogovorec, ki nima podatka o tem, koliko bolnikov v vegetativnem stanju trenutno zdravijo pri nas.

N a čče e l o s o rra a z m e rrn n o sstt i Ko so se zdravniki prepričali o dokončnosti in brezupnosti vegetativnega stanja, obstaja možnost opustitve zdravljenja. “Tu preneha dolžnost varovanja človeškega življenja kot vrednote. Z dolgotrajnim, brezsmiselnim negovanjem telesa, ki nima več lastnosti človeške osebe, ne storimo nič dobrega za večje spoštovanje človeškega

(Foto: L. Markelj)

Pri evtanaziji, ki je v Sloveniji kaznivo dejanje, je pa na primer dovoljenja na Nizozemskem, gre za nasilen odvzem življenja, za aktivno poseganje, da dosežeš smrt pri človeku, ki živi, pa tudi če je nezavesten, če ima še možnost, da znova pridobi zavest. Vegetativno stanje je eden od treh glavnih izidov globoke kome brez spontanega dihanja, pojasni prof. dr. Trontelj in doda, da sta ostala dva obnova zavesti in možganska smrt. “Po nekaj dneh ali tednih se bolniku obnovi sposobnost samostojnega dihanja, vzpostavi se ritem budnosti in spanja, pojavijo se nekateri refleksi možganskega debla, ni pa nobenega znamenja, da bi se bolnik zavedal sebe ali okolja. Ni nobenega znamenja ciljnega, smiselnega ali hotenega vedenjskega odziva na dotik, na vidne, slušne ali bolečinske dražljaje. Bolnik lahko samo leži in je inkontinenten,” pojasni in omeni, da je zaradi nezmožnosti požiranja odvisen od umetnega hranjenja in dovajanja tekočin, včasih potrebuje tudi podporo dihanja. Bolnik lahko v tem stanju

Prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Komisije RS za medicinsko etiko in profesor nevrologije

dostojanstva,” meni prof. dr. Trontelj in ponovno poudari, da ukinitev vzdrževanja takega telesa ni evtanazija. Za nekatere druge primere, ko bi lahko rešili življenje, a bi bila cena za bolnika prevelika, pa je treba upoštevati načelo sorazmernosti. “Kadar lahko sklepamo, da bomo z zdravljenjem ali z njegovim izidom naložili bolniku prehudo breme trpljenja ali ne bomo dosegli niti minimalnih sprejemljivih ciljev, se lahko odpovemo terapiji, ki bi sicer podaljšala bolnikovo življenje. To načelo je podprl pokojni papež Janez Pavel II., ki se je ob koncu življenja odrekel sprejemu v bolnišnico. Iz te odločitve lahko razberemo njegov zadnji nasvet: sprejmite konec, ko pride čas,” sklene misel predsednik komisije za medicinsko etiko.

Lajšan elesnega njj e tte t rrp p lljj e n njj a Predsednica slovenskega društva Hospic, kjer spremljajo neozdravljivo bolne in njihove svojce, Tatjana Žargi, je povedala, da je v primeru Italijanke Englaro oče poznal voljo svoje hčere, da ne želi podaljševanja agonije, v kateri se je kasneje znašla. “Zato

Po poškodbi glave vegetativno stanje velja praviloma za nepovratno. Z nobenim operativnim posegom takega bolnika ni mogoče prebuditi.

Zakon o pacientovih pravicah pravi, da ima pacient, ki je sposoben odločati o sebi in je dopolnil 18 let starosti, pravico, da se upošteva njegovo voljo o tem, kakšne zdravstvene oskrbe ne dovoljuje, če bi se znašel v položaju, ko ne bi bil sposoben dati veljavne privolitve.

Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Advertisement