Page 30

30 30

POSEBNA PRILOGA

priloga dolenjskega lista

Novosti na področju kmetijske mehanizacije

Varovanje energije in okolja Na področju kmetijske in vrtne mehanizacije je vsako leto veliko izboljšav in novosti. Goce Tasev, namestnik direktorja v podjetju Tabakum, je predstavil nekaj le-teh in poudaril, da se razvoj osredotoča predvsem na ekologijo ter lažje in boljše delo. “Velik napredek je pri vrtnih kosilnicah; novost je kosilnica s štirimi rezili, ki so pritrjena na krožnik, ta se ob stiku z oviro “umakne” in s tem prepreči poškodbo kosilnice. Hkrati pa štiri rezila – do sedaj sta bili le dve - omogočajo enakomernejši rez. Tako čisti rez vrhov trave ne poškoduje (je ne razcefra), zato ta ostaja lepe zelene barve. Razcefrani vrhovi trave se posušijo in porumenijo, s tem pa se izgubi intenzivna zelena barva. Zato je tako pomemben čisti rez,” poudarja Goce Tasev. Ta izpopolnjena kosilnica je namenjena tako vrtnim površinam kot tudi večjim travnikom vse do 1.600 kvadratnih metrov površine. Razlika v ceni med klasično dvorezilno in novo štirirezilno kosilnico pa je manj kot 20 evrov. Tabakum se je pridružil praznovanju stote obletnice poslovnega partnerja Briggs& Stratton. V sklopu tega jubileja imajo letos na voljo omejeno količino kosilnih traktorjev z najmočnejšim motorjem, ki sicer stane tudi čez tri tisoč evrov, v letošnji akciji pa je cena 1980 evrov.

Ve l i k i d o s e žki pri ež nih žagah ott o rrn mo V sklopu promocijske ponudbe imajo v Tabakumu tudi motorne žage Jonsered. Pri teh je dosežen pomemben napredek, saj imajo za kar 60 odstotkov bolj čist izpuh in za 20 odstotkov manjšo porabo goriva; razlika v ceni med “navadno” in tako izboljšano žago pa je manj kot 20 evrov. Tabakum je razširil tudi ponudbo gnojil ter sadik in semen tako za vrtnine kot tudi za cvetje. Imajo pozitivne izkušnje pri prodaji sadik sadnega drevja, trsnih cepljenk in semenskega krompirja, zato so ponudbo še razširili. Sicer pa opažajo povečano zanimanje za vrtnine, saj se marsikdo, ki ima kos zemlje, odloča za vrt. Ob visokih cenah zelenjave in ob osveščenosti glede pomena ekološke pridelave se ljudje vse bolj odločajo, da bodo sami gojili solato, korenje itd. Zanimanje je tudi za zalivalne sisteme. Pri Tabakumu imajo sisteme Gardena, in sicer sisteme z avtomatskimi urami oz. z možnostjo programiranja na določen termin oz. intervale. Tako lahko nastavimo ponavljajoče pršenje trave itd. Cenovno zelo ugodni pa so prenosni zalivalni sistemi.

Ko m p o sstt n i k mp – man njj š i i n h i t rre ej š i

Zunanji pogled kompostnika

Na vrtove sodi tudi kompostnik. V Novi Zelandiji so razvili povsem nov sistem kompostnika, ki je zaprt in omogoča dva- do trikrat hitrejšo predelavo odpadkov z vrtov v kakovostno zemljo. Ta kompostnik je v zaprtem zaboju, odpadke odlagamo v zgornji prekat; ko je ta poln, spustimo vsebino v srednji prekat in zgornjega na novo polnimo. Kompostnik ima tri prekate in v njem je razgradnja odpad-

Goce Tasev

kov močno pospešena. Zaprt kompostni sistem je za polovico manjši od kompostnika, ki smo ga poznali do sedaj. Ima 466 litrov prostornine, visok pa je dober meter. V Tabakumu pa pripravljajo še eno novost; dogovarjajo se z ameriško firmo, ki ponuja izjemne rešitve za kosilnice z laksom. Novosti so podobne kot pri motornih kosilnicah, saj tanjši laks omogoča natančnejši rez, glava pa je skonstruirana tako, da se izogne oviram in s tem tudi poškodbam. Goce Tasev poudarja, da ima Tabakum za vse izdelke, ki jih prodajajo, poleg rezervnih delov tudi svoj pooblaščeni servis.

L. J.

Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Advertisement