Page 20

20 20

POSEBNA PRILOGA

priloga dolenjskega lista

Kakovostna streha – varna zaščita hiše V podjetju Strehca, d.o.o., ki se ukvarja s prenovo in sanacijo streh, so predstavili nekaj novosti. Med najpomembnejšimi so dodelane možnosti za obnovljive vire energije. To subvencionira tudi ministrstvo za

okolje in prostor in tudi zato je med naročniki vse več zanimanja za take rešitve. Gre za sončne kolektorje, ki so tako rekoč nevidni in nemoteči, saj so zliti z linijo strehe. Včasih so bili sončni kolektorji pritr-

jeni z nosilci, zato so »štrleli« nad streho, kar je bilo moteče tako glede funkcionalnosti kot tudi vizualno. »Obstajata dva sodobna sistema montaže solarnih kolektorjev, in sicer: Velux sistem, kjer je kolektor vgrajen v streho kot strešno okno in daje tudi videz strešnega okna, ter sistem Bramac, ki ima dimenzije kolektorjev funkcionalno prilagojene svojim strešnikom. Tako se ti dobesedno «utopijo« v streho in so povsem nemoteči. Pri podjetju Strehca nudijo celotno izvedbo – od svetovanja pa vse do izvedbe solarnih kolektorjev, vključno z dobavo zbiralnika tople vode, imenovanega zalogovnik. Ta hrani toplo vodo, ki je sproti ne uspemo uporabiti. Po montaži celostne rešitve je na koncu potreben le še priključek na centralno ogrevanje in zadeva je končana.

M a tteriali eriali za klepar o kleparss t v vo

Delo na strehi

Pri kleparskih materialih prihajajo vse bolj v ospredje materiali z dolgo življenjsko dobo, ki so tudi ekološko neoporečni. Eden od takih materialov je rheinzink, ki ima veliko odličnih fizikalnih lastnosti, še zlasti pa ima precej daljšo življenjsko dobo od klasičnih kleparskih materialov.

Živa, marec 2009  
Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Advertisement