Page 13

NAŠI KRAJI

priloga dolenjskega lista

13

Rovišče pri Studencu

Po rovih bežali pred turškimi vpadi G

ručasta vas ob cesti Studenec–Raka v rahlo nagnjenem in strmem pobočju, ki se spušča proti potoku Račni, ima pripadajoče zaselke Mlada Gora, Stara Gora, Straža, Zastraža, Vrsa, Zabreza in Grubelca. Na zahodu je Roviščansko polje, njive na severu, med katerimi vodi krajevna cesta na Hudo Brezje, imenujejo Gomile, po vsej verjetnosti, ker so tamkaj odkopali halštatske gomile. V Roviščah stoji sredi pokopališča cerkev sv. Urha, značilna podružnica iz 17. stoletja s pravokotno ladjo in baročnim zvonikom. Med 2. svetovno vojno so leta 1942 Nemci domačine izselili in tod namestili Kočevarje. Najstarejši vaščan, 87-letni Mirko Zalokar, ima še zelo dober spomin in nam je ob pomoči vnukinje Marjane Zalokar odstiral zanimivosti iz življenja Roviščanov. Marjana je absolventka Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru in razmišlja, da bi postala turistična vodnica za Evropo. Da je naselje zelo staro, pričajo rimska cesta in keltski ostanki. Graščina je bila na Tičnici pri Roviščah še pred vpadi Turkov. Graščaki so bili italijanskega porekla, imenovali so se Arfo Amigoni, potomci Amigonijevih še živijo. Listine, najdene na Dunaju in v Gradcu, pričajo o gradu Vogelberg pri Roviščah. Iz časa Turkov se je ohranilo še veliko imen. Rovišče so dobile torej ime, ker so bili speljani rovi od graščine na Tičnici do Zavratca, kjer so bila vrata.

Marjana in Mirko Zalokar

Rovišče pri Studencu

Iz Zastraže so vaščani - stražarji opazovali okolico in opozarjali, če so prihajali Turki. V 16. stoletju naj bi vaščani odbili napad Turkov in v gozdu, pri lovski koči, na te hude boje, v katerih je bilo prelito veliko krvi, še danes opominja na to ime Krvava luža, kamor naj bi Turki metali ljudi. Tri njive pri Roviščah se imenujejo Krivica, ker so tam pretežno graščaki sodili svojim podložnikom. S to prakso pa naj bi nadaljevali na isti lokaciji tudi Turki. Zalokar pravi, da se sicer ve, da so Rovišče dobile ime po rovih, ki so jih zgradili, da bi ubežali pred turškimi vpadi, potekali pa naj bi od sedanjega bifeja proti Hudemu Brezju in lovski

koči. Na vprašanje, ali so še kje vidni ostanki rovov, pa odvrne: “Zdaj je vse to že tako razkopano, da niti vrag ne najde. Ko sem še jaz hodil v šolo, smo se učili o turških vpadih. Zdaj niso vidni niti rovi niti gomile, čeprav naj bi bila najvišja visoka kar okrog tri metre.” Mirko se spominja tudi dveh mlinov ob potoku Račni, ki izvira na njihovem posestvu in se izliva v reko Krko. Cerovškov je propadel, kljub temu da je bilo v družini kar 11 otrok, a so šli po svetu. Po Zalokarjevih besedah še deluje Černetov mlin, do katerega pa je bliže z Brezovega kot s Studenca oziroma iz Rovišč. Pred vojno so se Rovišče imenovale Roviše, še prej, v stari Jugoslaviji, pa zaradi revščine le na pol v šali – ciganska vas. “So rekli, da bi z eno vžigalico lahko požgal celo vas. Tako gosto je bila naseljena naša vas, pa skoraj vse hiše so bile s slamo krite. Le tri ali štiri hiše so imele opečno oz. betonsko kritino, to so bile Ratajčeva, Bizjakova in naša hiša, ki smo jo prekrili leta 1929,” razlaga Zalokar. Zalokar, ki je 63 let zaprisežen pripadnik zelene bratovščine, je družaben človek in še vedno, navkljub visoki starosti, dobro pozna utrip v vasi. Pravi, da je samo v Roviščah 71 hiš. Skratka, gre za sorazmerno veliko vas. “Med vojno, ko smo bili izgnani, so nam Nemci pobrali šest glav živine in jih odpeljali na Senovo. To je povedal kovač Novak, ki je ostal na Studencu. Konja je pa zadržal nemški poveljnik – “ferbolter”. Imeli smo nove komate in so mu bili všeč,” pravi Mirko. Trnova pot izgnanstva je zaznamovala številne družine v teh krajih. Besedilo in fotografiji:

ercc PPaav el PPer er

Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Živa, marec 2009  

Živa, mesečna priloga Dolenjskega lista 4–5 Ko pride čas, je treba sprejeti konec 6 Našel boš, kjer je voda najgloblja 7 Ne počuti se več ma...

Advertisement