Page 2

b) Nazwiska Naczelnika „Czajka” c) Właściciela dóbr o nazwisku „Czajkowski” 9. Początki Wiśniowej sięgają wieku: a) XII b) XVII c) XV 10. Początkowo Wiśniowa była nazywana: a) „Starą Wsią” b) „Nową Wsią” c) „Wiszniowa” 11. Wiśniowa należała do rodu: a) Rytwiaoskich b) Łaskich c) Kołłątajów 12. Obecnie w budynku pałacu w Wiśniowej jest: a) Szkoła, biblioteka i Muzeum Konstytucji3-Maja b) Szkoła, przedszkole i Muzeum Konstytucji3-Maja c) Szkoła, przedszkole. biblioteka i Muzeum Konstytucji3-Maja 13. W Kościele Parafialnym w Wiśniowej znajduje się: a) Trumna ze zwłokami H. Kołłątaja b) Urna z prochami H. Kołłątaja c) Serce H. Kołłątaja. 14. Nazwa miejscowości Łukawica najprawdopodobniej pochodzi od: a) rodu Łukawskich b) Łuku c) nazwiska Łękawski 15. Pełna nazwa Zespołu Szkół w Czajkowie to: a) Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie b) Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie c) Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie

Konkurs Wiedzy o Dolinie Kacanki  

Pytania konkursowe wiedzy o Dolinie Kacanki. Spróbuj swoich sił :)

Konkurs Wiedzy o Dolinie Kacanki  

Pytania konkursowe wiedzy o Dolinie Kacanki. Spróbuj swoich sił :)

Advertisement