Page 1

…………………………………………………………….. imię i nazwisko

KONKURS Wiedzy o „Dolinie Kacanki” Test dla szkoły podstawowej

1. Wiązownica to miejscowości o nazwie: a) Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża, Wiązownica Dolna b) Wiązownica Kolonia, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała c) Wiązownica Kolonia, Wiązownica Górna, Wiązownica Mała 2. Kościół Parafialny w Wiązownicy znajduje się w Wiązownicy: a) w Bukowej b) w Wiązownicy Małej c) w Wiązownicy Kolonii 3. Pałac w Wiązownicy nosi nazwę: a) Dziękuję b) Dzięki c) Wdzięczni 4. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Wiązownicy został wzniesiony w 1844 roku. Który to był wiek? a) XVIII b) XIX c) XX 5. W której miejscowości są kamieniołomy: a) Wiązownica Duża b) Bukowa c) Smerdyna 6. Cz w Smerdynie znajdował się dwór szlachecki? a) tak b) nie 7. Smerdyna dzieli się :Zaznacz w jakim języku mówiło się w pałacu. a) Smerdynę Górną i Smerdynę Niską b) Smerdynę Dolną i Smerdynę Górną c) Smerdynę Dolną i Smerdynę Wysoką 8. Nazwa miejscowości Czajków wywodzi się od: a) Nazwy ptaka „czajka”


b) Nazwiska Naczelnika „Czajka” c) Właściciela dóbr o nazwisku „Czajkowski” 9. Początki Wiśniowej sięgają wieku: a) XII b) XVII c) XV 10. Początkowo Wiśniowa była nazywana: a) „Starą Wsią” b) „Nową Wsią” c) „Wiszniowa” 11. Wiśniowa należała do rodu: a) Rytwiaoskich b) Łaskich c) Kołłątajów 12. Obecnie w budynku pałacu w Wiśniowej jest: a) Szkoła, biblioteka i Muzeum Konstytucji3-Maja b) Szkoła, przedszkole i Muzeum Konstytucji3-Maja c) Szkoła, przedszkole. biblioteka i Muzeum Konstytucji3-Maja 13. W Kościele Parafialnym w Wiśniowej znajduje się: a) Trumna ze zwłokami H. Kołłątaja b) Urna z prochami H. Kołłątaja c) Serce H. Kołłątaja. 14. Nazwa miejscowości Łukawica najprawdopodobniej pochodzi od: a) rodu Łukawskich b) Łuku c) nazwiska Łękawski 15. Pełna nazwa Zespołu Szkół w Czajkowie to: a) Zespół Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie b) Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II i Publiczna Szkoła Podstawowa w Czajkowie c) Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie


…………………………………………………………….. imię i nazwisko

KONKURS Wiedzy o „Dolinie Kacanki” Test dla gimnazjum

16. Wiązownica była wsią królewską? d) nie e) tak 17. W Dolinie Kacanki pierwszy drewniany kościół został wybudowany najprawdopodobniej przez Ojców Benedyktynów Świętokrzyskich . Zaznacz, gdzie był zlokalizowany. d) w Bukowej e) w Wiązownicy Małej f) w Wiązownicy Kolonii 18. W historii Wiązownicy było kilka cmentarzy. Zaznacz, ile ich było. d) 5 e) 3 f) 4 19. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła został wzniesiony w 1844 roku. Wybudowany został w stylu określanym w architekturze jako: d) romaoski e) gotycki f) późnoklasycystyczny 20. W Wiązownicy Kolonii jest Pałac, nazywany „Dzięki” , który wybudował generał rosyjski Wasilij Pogodin w 1844 r. Jest to styl, który w architekturze określa się jako: d) neogotyk e) eklektyczny f) współczesny 21. Powierzchnia pałacu wynosiła 700 m2 i znajdowało się tam: c) 20 pomieszczeo d) 25 pomieszczeo e) 26 pomieszczeo 22. Zaznacz w jakim języku mówiło się w pałacu. d) tylko i wyłącznie po rosyjsku e) po polsku i po rosyjsku, ale częściej po rosyjsku f) po polsku i po rosyjsku, ale częściej po polsku 23. Dokoocz zdanie. Jeden z właścicieli pałacu - Aleksander Pietrow był znanym w Europie: a) strzelcem b) szachistą c) hazardzistą


24. W pobliżu pałacu rośnie dąb, który jest pomnikiem przyrody i liczy sobie około: a) 300 lat b) 600 lat c) 500 lat 25. Nieopodal , w Rybnicy 20 października 2013 r. odsłonięto pomnik, który ufundowało Nadleśnictwo Staszów. Jest to pomnik upamiętniający: a) Wydarzenia z powstania listopadowego b) Walki powstaoców styczniowych, c) Bitwę Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” 26. W Smerdynie znajduje się dwór, którego właścicielem kiedyś był: a) Karolioski b) Karski c) Karpioski 27. Źródłem utrzymania wielu mieszkaoców Smerdyny były kamieniołomy. Obecnie w większości nieczynne. Wydobywany kamieo to: a) bazalt b) granit c) piaskowiec 28. Głębokośd kamieniołomu sięga nawet: a) 30 m b) 20 m c) 10 m 29. Pokłady piaskowca znajdują się już na głębokości: a) 3 m b) 0,5 m c) 1,5 m 30. Nazwa miejscowości Czajków Północny wywodzi się od: d) Nazwy ptaka „czajka” e) Nazwiska Naczelnika „Czajka” f) Właściciela dóbr o nazwisku „Czajkowski” 31. Początki Wiśniowej sięgają wieku: d) XII e) XVII f) XV 32. Początkowo Wiśniowa była nazywana: d) „Starą Wsią” e) „Nową Wsią” f) „Wiszniowa” 33. W Kościele Parafialnym w Wiśniowej znajduje się: d) Trumna ze zwłokami H. Kołłątaja e) Urna z prochami H. Kołłątaja f) Serce H. Kołłątaja. 34. Nazwa miejscowości Łukawica najprawdopodobniej pochodzi od: d) rodu Łukawskich e) Łuku f) nazwiska Łękawski 35. Zespół Szkół w Czajkowie został utworzony w roku: d) 1916 e) 2006 f) 2005

Konkurs Wiedzy o Dolinie Kacanki  

Pytania konkursowe wiedzy o Dolinie Kacanki. Spróbuj swoich sił :)

Konkurs Wiedzy o Dolinie Kacanki  

Pytania konkursowe wiedzy o Dolinie Kacanki. Spróbuj swoich sił :)

Advertisement