Page 1

G o s t i l n ai np i z e r i j a

NO NO “ p r Po b j e g o ”

J EDI LNI LI ST

G o s t i l n ai np i z z e r i j aNo n o Ce s t aI . i s t r s ke b r i g a d e 5 9 6 27 6 Po b e g i


. . . PI ZZE


PI ZZE

F e l i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 , 0 0 / 6 , 0 0 € ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

Be p i f o l e t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 , 0 0 / 6 , 0 0 € ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

An g e l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 , 0 0 / 6 , 0 0 € ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

Ma n c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 , 0 0 / 6 , 0 0 €

NO NO

( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

Ma r j o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 0 0 / 6 , 0 0 € ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

Al b i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 0 0 / 6 , 0 0 € ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

F e r uc o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 0 0 / 6 , 0 0 € ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

Ar ma n d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 , 0 0 / 6 , 0 0 € ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

J uš t i n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

Er n e š t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

Da n i l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( p e l a t i , s i r , š u n k a , g o b e , h r e n o v k e , s u h as a l a ma , o r i g a n o )

5 , 0 0 / 6 , 0 0 € 5 , 0 0 / 6 , 0 0 € 5 , 0 0 / 6 , 0 0 €

Gostilna in pizzerija Nono  
Gostilna in pizzerija Nono  

Gostilna in pizzerija Nono