Page 1

Portfolio Dolf Nijsen Msc. Architecture and Urban Planning

Dolf Nijsen Houtheuvel 6 5685 BE Best +31 (0) 6 52330230 Dolf.Nijsen@gmail.com Portfolio v.14.01


Stedenbouw


The Roca Railway Gallery Perception as a strategic tool for the redevelopment of Barracas, an old industrial zone in Buenos Aires

Het onderzoeksgebied van dit afstudeerproject is Barracas; een verlopen, industriële volkswijk in Buenos Aires. Een grondige analyse met zowel een top down als bottom up benadering vormt de basis van een ontwikkelingsstrategie met een focus op zes specifieke plekken rondom de spoorlijn die dit het gebied doorkruist. De langzame, kleinschalige benadering van de wandelaar en de snelle, bovenlokale ervaring van de treinreiziger worden in deze strategie aan elkaar geknoopt. In het hart van de wijk is één van die plekken uitgewerkt tot stationsgebied waar de schaal van de treinreiziger en de wandelaar elkaar treffen.

Werkzaamheden - gebiedskeuze - verzamelen kaartmateriaal en hisotrische informatie - veldwerk - analyse van gegevens - theoretisch onderzoek “bottom up” - maken en analyseren van kaartmateriaal

Uitwisseling ALFA, Universidad de Belgrano, Buenos Aires - Argentinië

I

Masterthesis (2006-2007)

|

Professoren Bruno de Meulder, Jos Bosman, Oswald Devisch, Alfonso Corona Martinez, Libertad Vigo


Matrix: Stedenbouwkundige analyse en strategie

Uitwisseling ALFA, Universidad de Belgrano, Buenos Aires - ArgentiniĂŤ

I

Masterthesis (2006-2007)

|

Professoren Bruno de Meulder, Jos Bosman, Oswald Devisch, Alfonso Corona Martinez, Libertad Vigo


Architectonische uitwerking: Stationsgebied De ervaring van wandelaar en treinreiziger en de inbedding in het bestaande weefsel vormt de ruggegraat van het plan. De stedelijke inbedding van een nieuw kleinschalig station op een historisch spoorwegviaduct. Het station zal stedelijkheid genereren en is niet meer dan een verhoogd perron, trappen en een kaartjesautomaat. Ingangen en trappenpartijen accentueren de verschillende schalen en eigenschappen van de plek. Onderliggend viaduct en centraal plein definiĂŤren een ruimte die zowel op een formele als informele manier gebruikt kan worden. Een ruimte waar buurtbewoner en treinreiziger elkaar treffen.

Uitwisseling ALFA, Universidad de Belgrano, Buenos Aires - ArgentiniĂŤ

I

Masterthesis (2006-2007)

|

Professoren Bruno de Meulder, Jos Bosman, Oswald Devisch, Alfonso Corona Martinez, Libertad Vigo


De ervaring van wandelaar en treinreiziger en de inbedding in het bestaande weefsel vormt de ruggegraat van het plan Uitwisseling ALFA, Universidad de Belgrano, Buenos Aires - ArgentiniĂŤ

I

Masterthesis (2006-2007)

|

Professoren Bruno de Meulder, Jos Bosman, Oswald Devisch, Alfonso Corona Martinez, Libertad Vigo


design

present situation

Uitwisseling ALFA, Universidad de Belgrano, Buenos Aires - ArgentiniĂŤ

I

Masterthesis (2006-2007)

|

Professoren Bruno de Meulder, Jos Bosman, Oswald Devisch, Alfonso Corona Martinez, Libertad Vigo


Masterplan Largo da Batata Een hoogstedelijk centrum aan de Avenida Faria Lima, São Paulo Een grondige stedenbouwkundige analyse leidde tot een masterplan voor het gebied rondom de kop van één van de belangrijkste zakendistricten van São Paulo: de Avenida Brigadeiro Faria Lima. Rondom het oude Largo da Batata is een nieuw centrum met zowel woningen, voorzieningen als kantoren gepland. Het nieuw te ontwikkelen metrostation zal een extra impuls geven aan deze marktontwikkeling. Naast het controleren van de marktgedreven ontwikkeling van hoogbouw, is er gezocht naar vernieuwende verdichtingstypologieën, gebaseerd op de bestaande stedenbouwkundige structuur. Woon- en gebouwvormen die in staat zijn een aansluiting te kunnen maken tussen de grote en de kleine schaal in het gebied. Juist deze verbinding tussen grootstedelijke en de lokale, menselijke schaal is een belangrijk onderwerp geweest tijdens mij studietijd in São Paulo.

Uitwisselingsproject Universidade Mackenzie, São Paulo - Brazilië

I

Masterplan Largo da Batata (2004)

|

Docent: Carlos Leite da Souza, visiting critics: Eduardo Aquino, Karen Shanksi


Urban Park

Stedenbouwkundig ontwerp: Een ontwerp voor een hoogstedelijk centrum met een verdiep plein en een ingang van het metrostation, een mixed-use toren en een horizontale megastructuur met geclusterde voorzieningen en een openbaar park op de dak. Architectonische uitwerking: De liggende wolkenkrabber is een eigentijdse, bijna brutalistische megastructuur met theater, sportvoorzieningen, een dagmarkt, foodcourt, school, museum en de ingang van het nieuwe metrostation. Bovenop deze serie van voorzieningen bevindt zich een lineair park van 400 meter lang; een kwaliteit waar Sao Paulo gebrek aan heeft.

Urban centre

Werkzaamheden: - veldwerk - ontwerp - visualisaties - samenwerking - presentaties Verdiept plein met publieke functies “De liggende wolkenkrabber”

Doorsnede

Uitwisselingsproject Universidade Mackenzie, São Paulo - Brazilië

I

Masterplan Largo da Batata (2004)

|

Docent: Carlos Leite da Souza, visiting critics: Eduardo Aquino, Karen Shanksi


Landschappelijke woonstrategie Prijsvraag Nieuw Tij: de leegloop van het zeeuwse platteland

Krimp is een hedendaags probleem in de plattelandsprovincie Zeeland. In deze prijsvraag is er gezocht naar een nieuwe woonstrategie waarin de landschappelijke kwaliteit en de meer kleinschalige, specifieke behoefte aan woningen aan bod komt. “Opplussen van het platteland” is de strategie welke wonen, natuur recreatie, toekomstige waterdynamiek en kleinschalige landbouw integreert met de landschappelijke ervaring als doel. Wanneer betrokken partijen voldoen aan specifieke voorwaarden, wordt een “licentie” voor het ruimtelijke model afgegeven. Het eindresultaat is kwalitatief, landschappelijk wonen binnen een kleine gemeenschap in een op ruimtelijke ervaring ontworpen woontypologie. Werkzaamheden: - ontwerp - visualisaties - presentatie

Prijsvraag Nieuw Tij (2006)

I

“Opplussen van het platteland”; ontwerpstrategie voor landelijk wonen in een hoge dichtheid

|

De leegloop van het zeeuwse platteland


Regionaal Plan Klavertje 4 Venlo Cradle 2 Cradle op regionale schaal

Regionaal masterplan op basis van het cradle2cradle-principe voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van logistieke centra, grootschalige glastuinbouw en intensieve veehouderijen in de oksel van de A67 en A73 ten westen van Venlo. De duurzame inbedding van grootschalige activiteiten in een relatief kleinschalig landschap speelde een belangrijke rol in het ontwerpproces. Het verknopen van productie-, energie-, en afvalstromen vormt de basis voor de positionering en keuze van de verschillende bedrijven in het gebied. Logistieke stromen worden kleiner en er ontstaat een gesloten productieketen. Samenwerking met Mc. Donough en Partners, WSP Londen en de gemeente Venlo Publicatie in vakblad De Architect in mei 2008 (voorpagina) werkzaamheden: - ontwerp - documentatie - productie van basiskaarten

bouw van het eerste klaverblad

Beeld: Urban Affairs

Assistent ontwerper Urban Affairs

Beeld: Urban Affairs

het klaverblad als bouwsteen

I

Regionaal masterplan Klavertje 4 Venlo, Nederland (in aanbouw)

|

Ontwerp en onderzoek SO- en VO fase (2007-2008)


Beeld: Urban Affairs

Beeld: Urban Affairs

Energie- en waterhuishouding in het klaverblad

Koppelen van energiestromen

Beeld: Urban Affairs

Beeld: Urban Affairs

Beeld: Urban Affairs

De opbouw van een klaverblad

Binnen de klavertjes is er een flexibele indeling mogelijk

Landschappelijk inbedding van bebouwing dmv aarden wallen rondom de klavertjes.

Assistent ontwerper Urban Affairs

I

Regionaal masterplan Klavertje 4 Venlo, Nederland (in aanbouw)

|

Ontwerp en onderzoek SO- en VO fase (2007-2008)


De herontwikkeling van Victoia Harbour Masterplan voor de oude haven van Melbourne, AustraliĂŤ

De eerste fase van het masterplan voor Victoria Harbour, de oude haven van Melbourne. Het is een ruimtelijke vertaling van het programma van eisen met kantoren, woningen en een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen. In het ontwerp is er een duidelijke deling gemaakt tussen wonen op het schiereiland, mixed-use met kleine pleinen in de oksel en kantoren in het reeds bestaande deel. Het voorstel voor een wandelpromenade rondom de haven en over het water werd positief ontvangen. In plaats van een scheiding maakt de haven op deze manier een fysieke verbinding met de omliggende wijken. Werkzaamheden: - ontwerpvarianten - massastudies - tekenwerk - maquette

Project gebied Victoria Harbour met een zoom in op het schiereiland

Beeld: JCCA

Beeld: JCCA

Beeld: JCCA

Beeld: JCCA

Beeld: JCCA

3D massa studies

Schetsen van het centrum gebied

De schetsfase van het masterplan

Assistent ontwerper Jo Coenen en Co architekten (2008)

I

Masterplan Victoria Harbour (niet gerealiseerd)

|

Ontwerp en onderzoek SO-fase (2008)


Stedenbouwkundig plan NDSM-terrein

Nieuwe stadsontwikkeling van de werf van de oude Nederlandse Dok en Scheepvaart Maatschapij De ontwikkeling van het oude NDSM terrein tot volwaardig stadsdeel met een mix van wonen, werken, recreatie en creativiteit. Momenteel is het terrein een broedplaats voor kunstenaars en de creatieve sector. Dit is de springplank tot nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen aan de noordoevers van het IJ. Werkzaamheden: - ontwerp - ontwerpend onderzoek parkeertypologiën - ontwerpend onderzoek bebouwingstypologiën

studie bebouwingstypologiën XL blok

parkeerstudie

Beeld: CIE

Assistent ontwerper, De Architekten Cie , Amsterdam (2008)

I

Ontwerpend onderzoek NDSM terrein (In aanbouw)

|

Ontwerp en onderzoek VO-fase (2008)


Masterplan Delta Diamonds Tianjin, China (ca. 65 km2)

De ontwikkeling van een nieuw stadsdeel voor ca. 250.000 inwoners ten oosten van Tianjin, China in de vorm van een eilandenrijk met per eiland een eigen sfeer en bebouwingstypologie. Werkzaamheden: - ontwerp - ontwerpend onderzoek en concept studie infrastructuur - studie bebouwingstypologieĂŤn

Beeld: CIE

Ontwerpend onderzoek infrastructuur

Assistent ontwerper, De Architekten Cie , Amsterdam

Studie bebouwingstypologieĂŤn

I

Masterplan Delta Diamonds, Tianjin, China (In aanbouw)

Masterplan

|

Ontwerp en onderzoek VO-fase (2008)


Transporthub Zuidas, Amsterdam

Verkenningsfase alternatief dokmodel, Dienst Ruimelijke Ordening, Amsterdam

Verkenning voor een nieuw, financieel haalbaar dokmodel op de ZuidAs i.v.m. het uitbreken van de financiële crisis en het wegvallen van een aantal cruciale marktpartijen in de financiering van het originele project. In samenwerking met met Arup Urban Design zijn er verschillende varianten ontwikkeld voor het ondergronds aanleggen van de A10, spoor, station en metrolijnen. Ook de verknoping buiten het gebied en de ruimtelijk strategie van Amsterdam als metropool was hierbij van belang. Bouwfasering, stationsconcept, ontwikkeling van het gebied, de diepte van de tunnelbak en inpassing van vervoersstromen (tram, bus, taxi, fiets, trein, metro, auto) en aansluiting op de bestaande bebouwing waren de variabelen in de diverse varianten. Samen met Arup Urban Design heb ik deelgenomen aan een aantal ontwerp- en voortgangspresentaties aan de opdrachtgever; de ZuidAs-Board. Werkzaamheden: - Analyse verkeersstromen, bestaande plannen en bebouwing - Inpassing openbaarvervoersstromen - Bouwfaseringsmodel i.s.m. ingenieursbureau’s (Arup) - Contact en presentatie opdrachtgever - 3D ontwerp stationsgebied - Volume- en bezonningsstudies stationsomgeving i.s.m. Malcolm Smith, Arup Urban Design

Beeld: DRO, Amsterdam

ZuidAs

Beeld: DRO, Amsterdam

Diagram bouwfasering

Stedenbouwkunige, Gemeente Amsterdam, Dienst Ruimtelijke Ordening, afd. ZuidAs en Stadsontwerp (ZAS)

I

ZuidAs

Ontwerpvarianten transporthub Zuidas, A’dam

|

Ontwerp en onderzoek SO-fase (2009)


Open Plan Strategy

Urban densification plan in Nakuru, Kenia

Veel open ruimte,maar erg kleine huizen

Dit project is door UN-Habitat aan de uitvoerende NGO “The Solid House Foundation� overgedragen. Het project gaat in op de problematiek van de snelle urbanisering in Afrika, in het bijzonder in de stad Nakuru. De denktank is gevraagd om een visie te geven op het controleren van de explosieve groei van de stad. Op stadsniveau hebben we ruimtelijke voorstellen gedaan in de Structural Housing Vision Nakuru. Op buurtniveau is er een concreet pilotproject opgezet voor de verdichting van de buurt Flamingo/Kimathi. De Open Plan Strategy voorziet in dit pilotproject in een open stedenbouwkundige structuur waarbinnen veel vrijheid is en veel onzekere factoren in het ontwikkelingsproces van de wijk opgenomen kunnen worden. Waarborgen van de leefkwaliteit en de participatie van bewoners staat centraal in deze strategie. Het project bevindt zich in de opstart- en onderzoeksfase en er wordt momenteel volop naar een nieuwe uitvoerende partij gezocht. Als denktank willen we dit ontwerponderzoek zowel praktisch als academisch naar een hoger niveau tillen.

Survey

Diagram van de Open Plan Strategy

Consultant voor de Urban Thinktank van de Solid House Foundation

Collectieve ruimte

I

Verdichtingsplan voor Nakuru, Kenia (on hold)

Flamingo - Kimathi Estate

|

Onwerpplanning en onderzoek in initiatief- en conceptfase (2009-2011)


Werkzaamheden: - onderzoek naar bestaande stedenbouwkundige en woningtypologieën in Nakuru - ontwerp strategie - conceptontwerp woningen, fasering en openbare ruimte - visualisaties en presentaties - contact met opdrachtgever en project manager ter plaatse Open Plan Strategy: - Een flexibel netwerk van openbare ruimten en private clusters - Stap-voor-stap groei - Prive eigendom creëert mogelijkheden voor bewoners - beperkte “zoning law”, veel bouwmogelijkheden - Verschillende mogelijke initiatieven voor huisvesting - Ontwikkeling met een open einde met een solide basis van de openbare ruimte (Ecochard) - Open ruimten voor het openbaar en collectief gebruik (tuinen te huur etc.) Structural Housing Vision Nakuru: Verdichtinsplan voor de stad

Onderzoek naar typologieën en ruimtegebruik

Voorstel van bebouwigstypologieën

Consultant voor de Urban Thinktank van de Solid House Foundation

Onderzoek naar bouwfaseringvan verschillende typologieën

I

Verdichtingsplan voor Nakuru, Kenia (on hold)

|

Mogelijke verbouwing van bestaande huizen

Onwerpplanning en onderzoek in initiatief- en conceptfase (2009-2011)


Architectuur


Geveltoerisme

Twee verweven appartementen aan de Beukelsdijk, Rotterdam De gevel is uitgangspunt voor het ontwerp en toont de relatie tussen exterieur en interier. De driedeling in de gevel laat zien wat er binnen gebeurt. Open en gesloten vlakken wisselen elkaar af en leggen achterliggende ruimten zoals een aantal patios en een woonkamer bloot. De introvertie van het pand is benadrukt door een buffer tussen straat en binnenruimte. Twee verschillende appartementen zijn door elkaar geweven en worden ontsloten via de smallere zijbeuk.

Bachelor project TU/e

I

Geveltourisme (2002)

|

Begeleider: Sjef van Hoof


Grootschalige renovatie jaren ‘80 kantoorgebouw Brand Loyalty ‘s-Hertogenbosch.

Renovatie van een kantoorpand uit het begin van de jaren ‘80 in de spoorzone van ‘s Hertogenbosch. De analyse van het gebouw is bepalend geweest voor het gevelontwerp en de positionering van de vides. Het huidige gebouw lijkt door de vormgeving van de gevel te bestaan uit in elkaar grijpende volumes met duidelijke voor- en achterkanten, maar is in werkelijkheid een doorgaand vloerveld. Na de sloop van de gevel wordt de bestaande constructie van doorgaande vloeren in het ontwerp geaccentueerd door een horizontale belijning. Tussen de vloerdelen wordt afwisselend glas en HSB delen met baksteen geplaatst. Open en gesloten geveldelen zijn bepaald door stedenbouwkundige ligging en het zicht op bijvoorbeeld de binnenstad en het natuurgebied. Door zijn ligging op de hoofdverkeersas tussen binnenstad en spoorzone, vormt het gebouw een intermediair tussen hard en zacht, groot en klein en oud en nieuw. Doorsnede

Hoofdingang

Gevelontwerp

Assistent ontwerper, Architectuurbureau Voss

Oude situatie

I

Werkzaamheden: - gebouwanalyse en schetsontwerp - samenstellen van het programma van eisen - visualisaties - presentaties

Nieuwe situatie

Grootschalige renovatie jaren ‘80 kantoorgebouw (niet gerealiseerd)

|

PvE, SO- en VO-fase (2010)


CHV - Cultuur Haven Veghel Van mengvoederfabriek tot cultuurcluster

Bestaand

Visualisatie

Sloop

Nieuw

Transformatie van een donker industriecomplex tot een open en licht cultuur cluster

Een aan elkaar gekoekte massa van donkere fabrieks- en opslaggebouwen uit het begin van de 20e eeuw is de toekomstige plek voor een nieuw cultuurcluster voor beeldende kunst, muziek en dans in Veghel. Het gebouwencluster is gelegen op het CHV terrein en zal het vliegwiel vormen voor de gehele herontwikkeling van het fabrieksterrein tot tweede centrum van Veghel. Terwijl er met partijen nog over haalbaarheid gepraat werd was de aannemer/ontwikkelaar al aan het slopen en bouwen en werd zowel de architect als de opdrachtgever geconfronteerd met voldongen feiten. De directe communicatie met de aannemer leidde echter ook tot enkele ad hoc beslissingen die ervoor zorgden dat de ruimtelijke kwaliteiten van het gebouw benut werden. Het ontwerp diende vooral om draagvlak te creëren in de gemeenschap. Het leidde uiteindelijk tot de start van de ontwikkeling, het meewerken van cultuurstichtingen en de financiële participatie van de Provincie Noord Brabant en de gemeente. Werkzaamheden: - ontwerp en visualisaties - samenstellen van het programma van eisen - contact opdrachtgever, aannemer en andere actoren - presentaties

Het cultuur café

Beeld: CIE

Plattegrond

Assistent ontwerper Architectuurbureau Voss

Masterplan door CIE

I

CultuurHaven Veghel (in aanbouw)

|

Haalbaarheidsonderzoek en SO-fase (2010-2011)


Ingang

Bestaand

Doorsnede

Nieuw

Wintertuin

Assistent ontwerper Architectuurbureau Voss

Bestaad

Overzicht

Nieuw

Nieuw

Schilderatelier

I

CultuurHaven Veghel (in aanbouw)

|

Haalbaarheidsonderzoek en SO-fase (2010-2011)


Renovatie en nieuwbouw middelbare school Sancta Maria MAVO, ‘s-Hertogenbosch

OUD

Hoofdgebouw

Pieter Bohrgebouw

Dit project is een gewonnen prijsvraag voor de grootschalige renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van de Sancta Maria MAVO in ‘s-Hertogenbosch (reeds in aanbouw). Het complex bestaat uit twee gebouwen uit het begin van de 20e eeuw. In de loop der tijd is er veel aan de gebouwen verbouwd en toegevoegd. Ons plan kenmerkt zich door het renoveren van het Pieter Bohrgebouw en het plaatsen van de gymzaal tegen dit gebouw, waardoor er twee stedenbouwkundige ruimten ontstaan: het besloten schoolplein en het openbare sportplein met een sportveld van de Richard Krajicek Foundation. Deze ingreep levert daarnaast een financieel haalbaar project op en is door de ligging van de gymzaal energetisch gunstig. Andere ingezonden plannen gingen over tot sloop van dit gebouw en nieuwbouw van de gymzaal. Daarnaast hebben we, op basis van een programmatische analyse, enkele lokalen en de aula verplaatst en gerenoveerd, waardoor er een overzichtelijk geheel ontstaat: het hoofdgebouw is bestemd voor klassikale lesssen, aula, ontvangst en ondersteunende functies, het Pieter Bohr gebouw voor praktijklessen met grotere ruimten, zoals natuur- en scheikunde en sport.

NIEUW

Werkzaamheden: - Gebouwanalyse - Schetsontwerp - 3D - Opzet presentatie

Beeld: Architectuurbureau Voss

Beeld: Architectuurbureau Voss

Begane Grond

1e Verdieping

Assistent ontwerper Architectuurbureau Voss

Principedoorsnede Pieter Bohrgebouw

I

Renovatie en nieuwbouw middelbare school (in aanbouw)

3D-studies materialisering VO fase

|

Ontwerp SO en VO-fase (2012)


Van labyrint tot overzichtelijk gebouw Renovatie en verbouwing tot bredeschool, Ammerzoden

Renovatie en uitbreiding van basisschool tot brede school met kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek, consultatibureau, gymzaal en basisschool. Het huidige gebouw in Ammerzoden heeft goede lokalen, maar is een onoverzihtelijk doolhof met een lekkend dak in de ontmoetingsruimte . Juist dit lekkende hart van het gebouw is eruit gesloopt en hier is een nieuw deel met en extra een verdieping met lokalen en aula gebouwd. Het resultaat is een helder, gebruiksvriendelijk en fris gebouw. Bestaand gebouw: sloop en routing

Nieuwbouw: een nieuw hart met entreegebied en een heldere routing

Assistent ontwerper Architectuurbureau Voss

I

Brede school Ammerzoden (gerealiseerd)

|

SO- tm bestekfase (2009-2012)


Brede school Velddriel

Nieuwbouw van een brede school rondom bestaande gymzaal Nieuwbouw van een brede school met basisschool, peuterspeelzaal, bso, jeugdhonk, bibliotheekafhaalpunt, jeugdhonk en gymzaal. Van het samenstellen van het PvE in een haalbaarheidsonderzoek tot en met oplevering.

Assistent ontwerper Architectuurbureau Voss

I

Brede school Velddriel (gerealiseerd)

|

SO- tm bestekfase (2009-2012)


Brede school Velddriel

Nieuwbouw van een brede school rondom bestaande gymzaal Werkzaamheden: - haalbaarheidsstudie - opstellen PvE - contact opdrachtgever en gebruiker - ontwerp - bouwtechnisch tekenwerk

Assistent ontwerper Architectuurbureau Voss

I

Brede school Velddriel (gerealiseerd)

|

SO- tm bestekfase (2009-2012)


Interieur ontwerp


kantoorgebouw als marketingtool Brand Loyalty Headquarters ‘s-Hertogenbosch.

Sport&Health: Fitness Aerobics Recharge Lounge Spa Massage Kleedruimten Gameroom

Centrale entree vide met wenteltrap en waterbon met glazen bodem

Assistent ontwerper / projectleider auditorium&sport Architectuurbureau Voss

Auditorium: 50 zitplaatsen 50 staanplaatsen Lichtgevende wand Skybox en food experience center

Interieurontwerp voor de grootschalige renovatie van een bestaand kantoorgebouw uit 1979. Het programma bestaat uit 300 werkplekken en diverse speciale functies zoals 3 restaurants, espresso- en broodjes bar, entreelobby met waterbron met glazen bodem, auditorium voor ca. 100 personen, aangrenzende skybox met presentatieruimte, multifunctionele zaal voor ca. 180 personen, sportafdeling, open leer- en opleidingscentrum, experience center, exporuimte en twee boardrooms met stat of the art AV-techniek. Werkzaamheden: - projectleiding en ontwerp auditorium en sportafdeling - interieurontwerper - architectonische en bouwkundige ontwerpondersteuning Van Aken Architecten (architect exterieur) - supervisie PvE - technisch tekenwerk (bouwkundig en interieur)

I

Brand Loyalty Headquarters ‘s-Hertogenbosch (in aanbouw)

|

SO-fase tm uitvoering (2010-2013)


Bouwkundige wijzigingen aan de bestaande constructie Nieuwe vides en trappen en waterbron met glazen bodem (in aanbouw) i.s.m. Van Aken Architecten

Assistent ontwerper / projectleider auditorium&sport Architectuurbureau Voss

I

Brand Loyalty Headquarters ‘s-Hertogenbosch (in aanbouw)

|

SO-fase tm uitvoering (2010-2013)


Ontwerp bureau’s, inbouwkasten, werkplekken, pantry’s en centrale ontmoetingsruimten Ontwerp, bouwkundige en technische coordinatie i.s.m. Van Aken Architecten

Assistent ontwerper / projectleider auditorium&sport Architectuurbureau Voss

I

Brand Loyalty Headquarters ‘s-Hertogenbosch (in aanbouw)

|

SO-fase tm uitvoering (2010-2013)


Auditorium voor ca. 100 personen Projectleiding en ontwerp (in aanbouw)

Assistent ontwerper / projectleider auditorium&sport Architectuurbureau Voss

I

Brand Loyalty Headquarters ‘s-Hertogenbosch (in aanbouw)

|

SO-fase tm uitvoering (2010-2013)


Facelift Philips Lighting, Eindhoven Een nieuw gezicht

Analyse, haalbaarheidsonderzoek en ontwerp voor de renovatie van Philips Lighting aan de Mathildelaan, Eindhoven. Resultaat van de analyse is een keuzematrix met diverse acupuncturischtische ingrepen; van printerhoeken tot de presentatie van Philips aan de stad. Reeds gerealiseerd op basis van deze analyse: de lichtkroon op het gebouw, de nieuwe luifel, een interier facelift van het entreegebied, de koffiecorners en de nieuwe boardverdieping. Werkzaamheden: - analyse en haalbaarheidsonderzoek - ontwerp - contact opdrachtgever - visualisaties - technisch tekenwerk

Assistent ontwerper Architectuurbureau Voss

I

Facelift Philips Lighting, Eindhoven (gerealiseerd)

|

Haalbaarheidsonderzoek en SO-fase (2010)


“Plan Zuid in bewerking”

Ontwerp en organisatie tentoonstelling Academie van Bouwkunst Amsterdam Een tentoonstelling van studentenprojecten in het oude Trouwgebouw aan de Wibautstraat in Amsterdam. Samen met Orio Tonini heb ik het ontwerp, de bouw van de tafels, de layout, posters en andere projectgerelateerde werkzaamheden op mij genomen. De inhoudelijke organisatie was in handenvan Daniel Casas Valle en Noël van Dooren.

Werkzaamheden: - ontwerp tentoonstelling - opmaak van 60 projectpresentatieposters - coördinatie deelnemers - bouw tentoonstelling

Tentoonstellings ontwerp en organisatie voor de Academie van Bouwkunst Amsterdam

I

Tentoonstelling “Plan Zuid in bewerking” (gerealiseerd)

|

SO tm uitvoering (2009)


Facelift goederenliften Klokgebouw Klokgebouw, Eindhoven, interieurproject

Een facelift van twee oude goederenliften in het Klokgebouw in Eindhoven. De liften worden nu gebruikt als personenliften voor de kantoren. Het project is een gewonnen prijsvraag van woningstichting Trudo. Binnen Achitectuurbureau Voss was ik projectleider van het project en heb ik samen met een grafisch ontwerpster het geheel tot uitvoering gebracht. De filmstrip op de schachtwand komt voorbij door de beweging van de lift, het interieur van de lift is ook meegenomen in het ontwerp.

Projectleider Architectuurbureau Voss

I

Face-lift (gerealiseerd)

|

Projectleider van prijsvraag tm uitvoering (2010)

Portfolio-UAI-NL-RLJTNijsen  
Portfolio-UAI-NL-RLJTNijsen  
Advertisement