__MAIN_TEXT__

Page 1

OOK NOW

96 gina’s pa

K U N S WA R K

PAGINA

9

25

43

61

77

JALOERS 89

OPGESTAP!

PAGINA

WASKUUP BESTUUR WASKUUPSTAD – ’n Slechter moment hadde ze niet könne bedenke. ’t Bestuur van Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen is in zien geheel opgestap en dat op ’n moment dat ’t grote fees veur de deur steet. Wat precies de reje was veur ’t gezamenlijk afheûke, is ons tot dit moment nog niet bekend, maor onze ridaksie zöl onze ridaksie niet zun, as wi-j niet met ’n paar man op onderzuuk zölle gaon. De ni-je eindridakteur, Marcel Marissink, den Reumer volgend jaor as eindridakteur op volg, het ’n groep minse um zich heer verzameld en den ankettecommissie het zich veur genomme um de onderste steen boave te kriege. Marissink: “D’r gebeure zo völ rare dinge in ’s-Heerenbarg. ’n Hoop kroege gaon dich en niemand wet waorum. ‘Umdat ze binne bun’, wödt gezeid, maor dan hadde ze al völ eerder könne stoppe. ’t Is niet bevodderlijk veur ons fees en dat gekonkelfoes vanuut Diem ook niet. Wi-j zuuke dat uut. Gèèf ons ’n paar dage de tied en wi-j hebbe ‘t antwoord.” Lèès wiejer op pagina 3

GRETA HI-J LIF NOG KWAOD

SOLO

PAGINA

PAGINA

PAGINA

PAGINA

En schik dat ze hebbe!

2020

PRINS VINCENT 1

STREEP D’R DEUR!

JEUGPRINS

DANN 1

A llejeekes gèèf!


ALLEJEEKES GÈÈ

F!

MOLENSTRAOT 7 ‘S-HEERENBARG - WWW.PARTYPRET.NL - TEL. 0314 - 663705 INFO@PARTYPRET.NL

De ideale locatie voor Duitse en Nederlandse beurzen en evenementen. Goed bereikbaar in het grensgebied en met ongekende mogelijkheden.

Krek zo a-j ‘t carnaval in Waskuupstad belèèf zo is ‘t bi-j ons ook allejeekes gèèf!

www.messekalkar.de


3 • WASKUUPKRANT • 2020

WAT HILT ‘T BESTUUR NI-JE UUTDAGER DAN NOW UUT

Vervolg van de veurpagina

Normaal zöl d’r niet zo völ heisa gemaak wodde oaver ’t opstappe van ’t bestuur, want veur hun tien andere. Maor amper één wèèk veur carnaval is natuurlijk problematisch. Wi-j hebbe zat minse die hun taak eûver könne nemme, maor organisatorisch geet dat op zo’n kötte termijn natuurlijk probleme oplevere. Dus wolle wi-j wette wat d’r aan de hand is. ’t Gesodemieter is begonne tijdes de pronkzitting XL. ’t Bestuur is daor gezamelijk

naor toe gewes en het de man ’n paar tientjes op taofel geleid, waoruut de consumpties betaald zölle wodde. En dat hadde ze now niet motte doen. Meteen ging ’t van dik holt zaag men planke. Hans Diekman nam ’t veurtouw en de andere probeerde ‘m te volge. Dat wier ’n catastrofe, want a-j tigge Diekman op wilt zoepe, dan

mo-j heel wat wette. ’t Ging dus helemaol niet goed. Halverwège de aovund was ieder bestuurslid al bokkezat en wiere de discussies onder mekaar al wat minder vriendelijk. Interim-veurzitter Roel Diekman zag ’t schaop al driete en ’t schip al zinke. Hi-j dach aan ’t afbrèke van de spothal de andere marge en sprak de historische

woorde: “Manne, laowe verstandig bun; marge mowwe had warke dus ik stel veur um now op te stappe en naor huus te gaon.” En wat niemand verwach had, gebeurde. ’t Voltallige bestuur op Danny Krijgsman nao, knikte jao en trok zich de jasse aan en ging naor huus. Krijgsman moes de aovund nog vedder prissentere.

DIEM – Bodes van de Gemeente Montferland, die in de toekoms elke keer de ontvangshal van ‘t gemeentehuus in Diem um hadde motte bouwe tot vergaderzaal van de raod, kregge de

opdrach um d’r in Diem elke vergadering één stoel extra bi-j te zette. Burgemeester Peter de Baat het dit aan hun gevraog umdatte ‘t vermoede had dat Paus Franciscus in hoogs eige

pessoon bi-j de Montferlandse raodsvergaderinge zöl komme zitte. De Baat; “De Paus het niet met exacte woorde gezeid datte elke keer naor Diem zöl komme, maor ik heb ‘m wel

heure zegge datte graag daor in de wereld wil zun waor de elend ‘t groots is. Tsja, en dan kom gi-j toch al gauw uut bi-j de gemeenteraod van Montferland”.

EXTRA ZETEL IN GEMEENTERAOD JOSTIBAND BREIDT UUT

KAALSLAG

IN DE HORECA

’s-HEERENBARG – Wat is d’r loos in de ‘s-Heerenbargse horeca? De ene nao de andere kastelein gooit ’t bieleke d’r bi-j neer en mik de tent op slot. En waorum? Dat vrug menigeen zich af. Nao Café de Vink, Café Ophuuze, de Pollebar, Ons café, de Olde Chinees, De Heer van Bergh, veurhen de Poort van Bergh, veurhen de Waskuup, Breudje Knoek en ’t Bruune Café is now ook bi-j Heitkamp en de Peer de deur op slot. Café ’t Olde Veld volg binneköt. “As ’t zo deur geet motte we met Carnaval in Emmerik ons glèèske bier gaon drinke,” lut ’n niet met name te noeme Olde Waskuup, den nooit nölt, zich ontvalle. Ook bi-j Horeca Nederland snappe ze d’r gin bal van want volges ’n woordvoerder van den organisatie kö’j, a’j ow bes doet, toch nog wel de kos verdiene in ’t horecavak. ,,’s-Heerenbarg telt onderhand meer kappers dan kroege en dat is ’n ontwikkeling die we in ’t hele land niet zien,” zeit de horecaman en trik alleen nog maor de schol-

ders op. Waskupeveurzitter Roel Diekman toont zich strijdvaardig: ,,As ’t mot, beginne we veur ons eiges. Met onze pronkzittinge hewwe beweze dawwe ’t könne”. Wilco Bosch van de Lantscroon kan ’t allemaol wel begriepe. “A’j ow klante niet met ’n lachend gezich bedient, dan komme ze op ’t lets niet meer.”

HEITKAMP

NAOR DIEM WASKUUPSTAD – Tijdes ’t bezuuk aan buurte en straote het Danny Krijgsman de andere manne van ‘t bestuur van d’Olde Waskupen een kiekje gegoave in zien passie veur muziek. Tot zien grote schrik het hij ‘n aantal fanatieke liefhebbers gevonde.

De ni-je le-je van de Jostiband in aksie.

Hi-j het zien leerlinge ‘t afgelope jaor völ bi-jgeleerd en kan now vol trots drie ni-je leje van zien muziekvereniging aankundige. De Jostiband is d’r arg bli-j met.

DIEM – Geruchte doen de ronde dat Hotel Heitkamp naor Dièm geet. Dat het Mattie Som recentelijk uut laote lekke. Now Som en consotte ’t niet veur mekaar kriege ’t gemeentehuus uut Golde Hande weg te kriege, hebbe ze hun pijl en boag gerich op ’t Hotel aan de Oldste Poortstraot. As dat niet luk gaon ze Huus Bargh verhuuze. Moch ook dat letste niet lukke is Som van plan ’n handtekeningaktie op pote te zitte. “Wat Gijs van Elk en consotte könne, könne wi-j in Dièm ook. Ik wet alleen niet of

wi-j al zo wiet bun um dat ook digitaal op te zette. Volges mien kan dat in Dièm nog niet. Die nerds hebbe wi-j nog niet,” aldus VVD-wetholder Som.

Nico Wissink: a-j ‘m ziet, wo-j al bang! ’s-HEERENBARG – Waskuupstad krig ’n ni-je topspotter. Nico Wissink is van plan um Badr Hari en later Rico Verhoeve uut te dage en dan geet ’t natuurlijk um de wereldtitel kickbokse. Hij is al flink aan ’t trèène en verwach eiges ’n flinke kans te make um den titel te griepe. Zien trèèning steet onder leiding van niemand minder dan zien eige vrouw, Hilde. Dat is ook de reje dat ze al ’n paar dage niet bi-j Smouze is gezien. Um eur hoofrol geheim te holde, het ze gezeid dat ze met ’n burn-out te make het. Eur assistent is niemand minder dan Jeroen Bruil den mot diene as boksbal. Hilde wil namelijk niet dat Nico op eur mooie lichaam zien magistrale traptechnieke duut oefene. Hilde:

KÖT GESLOATE

ARUM - Plastisch chirurg Dr. Jan-Herman van Titz van de gelieknamige kliniek in Arum, het via een oape brief laote wette dat zien kliniek de kommende veertien dage gesloate zal zun wèges verbouwinge.

BORRELUUR

WASKUUPSTAD – Dirk Slok, uutbater van Stadsherbergh ‘De Dolle Graaf aan de Klinkerstraot het zich weer wat bedach: ‘n netwerkborrel. Dit is veurnamelijk bedoeld um de contacte tusse de ‘s-Heerenbargse bedrijve aan te starke. Vanaf kommende vri-jdag is d’r iedere vri-jdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur ’n bi-jeenkoms, getiteld ‘Praote met consumptie’.

“ik bun nogal gek. Daor is mien lichaam te mooi veur. Laote maor op Jeroen oefene, daor is niet völ aan te verabbezakke.” Nico hult zich veural bezig met geestelijke training, Asse oeffent met schuppe en slaon denk hij continu aan pessone waor hij ’n godsgruwelijke hèkel aan het. Nico: “Daorbi-j heb ik keus genoeg. D’r zun ’n hoop lu-j waor ik wel op kan schiete, maor dat mag bi-j kickbokse niet.”

TRAMMELANT

UTRECH – Afgelope wèèk was d’r grote trammelant in de directie van escaperoom ‘De toren’. Wat precies de reje daorvan was is niet bekend. “Tot now toe zun wi-j d’r altied uutgekomme,” aldus ’n directielid.

CLOACA

OSLO - De 25-jeurige Elska Fjördefell van de death metal band Cloaca mot gedwonge stoppe met eur muzikale carrière. De drumster mot helaas stoppe wèges bekkeninstabiliteit.

RÖSTIG

SPAKENBURG -De bi-jeenkoms van de ‘Vereniging van minse die graag eûverdrieve’ is röstig verlopen. Volgens de pliessie ware d’r zo’n 60 bezuukers op ‘t evenement afgekomme. De Vereniging eiges het ‘t eûver ongeveer 4000 minse.


Daaromkiés kiest voordeRegioBank Daorum gi-juveur Regiobank Alaaf!

Gi-j bunt welkom bi-j ons op kantoor

De adviseur de-j kent

Gi-j kriég bi-j ons persoonlijke aandach

Wi-j zun ‘n bank veur de hele familie

Ow bank dichbi-j. Rikken Assurantiën B.V. ‘s-Heerenbergseweg 12a | 7038 CC ZEDDAM | T (0314) 65 16 00 E info@rikkenassurantien.nl | I www.rikkenassurantien.nl


5 • WASKUUPKRANT • 2020

Kappersgilde eûverspuult binnestad

G R A B N E R E E H ’S IN E R MEER SCHE DAN MESSE IN DIEM ’s-HEERENBARG – De Molestraot, de Molepoortstraot en ’t Emmerikse Gengske staon op de kop. Althans ’n groot deel van de middestand daor. Autochtoon en allochtoon verstaon mekaar niet meer en wette gaanniet meer wazze aan mekaar hemme. Verwarring en duuzeligheid alum.

W

aor vroeger de ’s-Heerenbargse winkelstraote wazze vergève van de slageri-je, gruuntewinkels, café’s, woninginrichtinge en kledingwinkels (klerezake), schiete now de kapperszake as paddestuul uut de grond. De binnestad telt d’r op ’t moment van schriéve al ach. En god wet bun d’r in de tussetied alweer ’n paar bi-j gekomme.

Nijhof knip navelstreng deur

Enkele niet met name te nuume CEO’s van de Barghse middestand, zoas Vincent Nijhof, Wim den Elzen, Marcel Schuurman, Georgio en Marcel (Pin) van Hare bun ’t helemaol zat. ‘Wi-j kappe d’r met at ’t zo deur geet. D’r is nog maor één bakker en die lu-j stote ons de handel uut de mond’. Met name de jongste Nijhof het grootse planne um ‘n eige zaak te beginne. Vincent Nijhof: “ ’t Lek mien wel ’n aardig idee um ’n damessalon te beginne. Dat gedeûns van Hiske Hendriksen

kan iedereen zich jao onder de vuut hale. Workshöpke hier, workshöpke daor; niks andes as lèèggeschoold creabea-wark. Niks veur mien. Now kon ik mien eindeluk ’s losmake van de familieclan en dan kriewwe dit. Iedereen in mien umgèving von da’k d’r geknip veur was. Ik was d’r helemaol klaor met, met permanent niksdoen.”

Transparant Naovraog bi-j één van de ni-je kappers leverde, met behulp van ’n tolk, ’n interessante kiek op de zaak op. Woordvoerder Achmed leit in onvervals beschaaf Barghs uut: “Onze uutbaters hemme gaanniks van doen met wat iedereen denk wat ze doen. ’t Zun beslis gin snertzake, maor bi-j ons kö-j wel linke soep kriege en met kold weer verkope wi-j dekmantels. Wi-j doen ook aan witwasse, umdat d’r altied behoefte is om d’r TipTop uut te zien. As ’t mot nèèje wi-j iedereen ’n oor aan, maor dan mo-j eers ’n afspraak make. Dan hale wi-j daor specialiste

bi-j uut ’t buuteland. Allenig veur zuvere koffie mo-j naar Jannie Leeuwerik. Dat hewwe niet op de plenk staon.”

Knippe en schere Wim den Elzen schudt zien kop. ‘Ik kan d’r met de kop niet bi-j. Ik kom laats één van die zake binnelope, heur ik dat d’r eentje rup: ‘Ach mét!’ ‘En wat schets mien verbazing? Wodde d’r gin 8 tuutjes patat besteld, maor kump gewoon den eigenaar van achter uut de zaak aanlope. Ik zeg ow, hier zat gin woord eûver de geût bi-j’ Ook Georgio van de gelieknamige èèttent duut ‘n duit in ‘t zäkske. ‘Wat make die lu-j mien now?’, bloddert-e van zich af. ‘Al jaore he’k ‘kapsalons’  in ‘n aantal variante  op de lies staon. En now komme zillie inens de boch umzeile met ‘n kapsalon. Waor gif ‘t hier nog ‘t concurrentiebeding binne ‘t ondernèmerscollectief? En geleuf maor niét da’k mien laot zien bi-j eurlie in die tente. Gin heur op mien kop den daor aan

denk!’ Marcel Schuurman hult zich helemaol van de domme: ‘Ik doe allenig maor waor ik goed in bun’, is zien reactie. Hi-j en Jan drukke ‘m dus mooi de snor. Ook Marcel van Hare is niet te sprèke eûver de ni-je kapperszake: ” ‘n Bietje metlifte op mien áchternaam. Now is d’r ook al zo’n tillefoonwinkel bi-j gekomme. Wat mowwe d’r met. Ik heb de Pin mooi heit,” aldus de welbespraakte technicus van KPN.

Gin commentaar De dames van de al dan niet mobiele zake zoas Haarmode Jacqueline, Sonja’s Homestyling, Ellen’s Haarsalon, AMI, H&M, Yourop, Ambulante Kapster Huntink, Home and Hair, SMS haarmode aan Huis, Hairfashion Marieke, Renate’s Hairstyling, Salon Sharon en Karin Heuveling wazze niét veur commentaar bereikbaar. Edgar Kaal was weer ‘s op vakantie. Ans Köster wol eur lich d’r wél eûver laote schiene, maor moch van Henk niks zegge.


Molenpoortstraat 23 7041 BE ʻs Heerenberg T 0314 - 65 06 80 www.thatsmefashion.nl

De ni-je collectie is weer

Allejeekes gèèf!

Bergh Special Products wens ow ‘n allejeekes gèèf carnaval

As ‘t op röl le ke s m ot. . . .

&EICKELBAUM

TA P E T E N H A L L E TEPPICHHALLE

Veur aankoop van| Tel. ‘n ni-je Logistiekstraat 34 | 7041 en KH onderhold ‘s-Heerenberg 0314 665550 of ‘n gebruukte wage geldt:

info@garagegoudswaard.nl | www.garagegoudswaard.nl

VAKMANSCHAP IS GOUDSWAARD ALLEJEEKES GÈÈF!

Logistiekstraat 34 | 7041 KH ‘s-Heerenberg | Tel. 0314 665550 info@garagegoudswaard.nl | www.garagegoudswaard.nl

BU- J TOE AAN NI-J E VLO ERB EDE KKIN G, BEH ANG OF LAM INA AT, WI-J STA ON GRA AG VEU R OW PAR AAT, LEG GE ALL ES STR AK IN HUU S, KOM KIEK E, NAO 30 MIN UTE RI-J E STA O-J WEE R THU US!

ALLEJEEKES GÈÈF! 46049 OBERHAUSEN, ZUM EISENHAMMER 1 INFO@TAPETENHALLE-EICKELBAUM.DE | WWW.TAPETENHALLE-EICKELBAUM.DE


GIN POLE IN

DE LANTSCROON ‘s-HEERENBARG – Hotel De Lantscroon wödt definitief gin Pole-hotel. Dat het eigenaar Wilco Bosch aan de ridaksie van dizze krant laote wette.

B

osch is al langere tied op zuuk naor ‘n ni-je invulling veur zien hotel. De concurrentie van Van der Valk in Duuve en ‘t teruglopende aantal toeriste het ‘m daortoe gedwonge. ‘n Hötje is de hotelier in hat en niere op zuuk gewes naor ‘n lucratieve invulling veur zien gigantische pand in de binnestad. Toen hi-j in de Gelderlander las dat d’r in ‘n gewoon huus op de Stökkumseweg al 22 bedde passe ging ‘t lempke bi-j ‘m brande en wis hij ‘t zeker: ‘De Lantscroon

wödt ‘n hotel veur Pole!’ Ook de naam wödt veranderd in ‘Hotel van de rège in de drup’ maor dan natuurlijk wel in ‘t Pools: ‘Hotel deszczu w kroplówce’!

Tes Um niet eûver één nach ies te gaon, wier besloate te gaon teste met ‘n aantal Pole die al in de regio warke en op zuuk ware nao onderdak. De hard warkende manne kregge ‘n top kamer aangebao-je in de kelder van ‘t hotel en kregge elke marge ‘n riant ontbijt inclusief culinaire vacuum verpakte kèès van de Lidl veurgeschötteld. De andere verdiepinge van ‘t hotel konne zo beschikbaar blieve veur de toeriste. Bosch; “Op dizze manier

Gin Pole in dit gerinnomeerde etablissement

zörge wi-j veur ‘n gezonde en hoogwaardige vermenging van diverse culture. De minse kunne mekaar goed lere kenne en waardere, op die manier kunne wi-j prima bi-jdrage aan de integratie van de Poolse arbeiders in Nederland.” Helaas begonne de manne toch te klage. Ze ware nao Nederland gekomme um ‘t bèter te kriege en hadde now toch ‘t gevuul dat ze in een of ander Pools hotel beland ware. Bosch besloat de tes te stoppe. Op twee peerde wedde warkte niet dus Bosch stond veur ‘n lastige beslissing. Volledig op de toeriste of volledig op de Pole.

Plus of min Nao diverse gesprekke met uutzendbureaus uut Diem en Dörkum, die völ met Pole warke, het Bosch d’r uuteindeluk toch veur gekoaze gin Pole-hotel te

wodde. De reje li-jt ‘m d’r in dat hij zelf gin inspraak had in welke Pole d’r in zien hotel zolle komme. ‘t Uutzendbureau gaf ‘m wel de garantie dat ‘t prettige minse zolle zun, maor volges hun was ‘n Pool ‘n Pool, d’r was gin verschil. Bosch was ‘t daormet niet eens en het daorum de stekker uut de onderhandelinge getrokke. Bosch; “‘t Hele jaor bun ik net zo zoer as de vloerbedekking die ik met carnaval in mien kroeg leg. Dan kan ‘t niet zo zun dat ik van zo’n uutzendbureau inens plus-Pole krieg in mien hotel. Ik wol de garantie dat ik alleen min-Pole krieg. Die garantie konne ze mien niet gève. Jammer maor ‘t is niet anders, wi-j wodde dus gin Pole-hotel en blieve ons richte op de gewone toeris. Den toekoms zien wi-j met vertrouwe tegemoet”.

BOERE OP ‘T MALIE VELD DEN HAAG – Onderzoek van de universiteit van Scheveninge het aangetoond dat d’r geregeld geboerd wödt op ’t Malieveld. Oorzaak is de verkoop van fleskes cola. Zoas de meeste minse wel wette kö-j van cola ontzettend gemakkelijk boere.

7 • WASKUUPKRANT • 2020

OKTOBERFEES TO FACE GESPREK

MÜNCHEN – Tiggewoordig probeert iedereen zake op te losse met ‘n goed gesprek. Zelfs de Nederlandse justitie verkus ‘n goed gesprek met blage baove ‘t straffe en deursture naor bureau Halt. Ook veur olders geldt da-j zo now en dan ‘n goed gesprek met ow blage mot voere. Moeders doen dit deurgaons met hun dochters terwijl vaders zich eûver de jonges ontferme. De gesprekke gaon dan eûver hun toekomsplanne, hun rillatie, hobby’s, zoeperi-j en nuum maor op. ‘t Gif vaders die dit goeie gesprek thuus op de bank voere, ‘t gif vaders die met hun blage naor ‘n restaurant gaon maor ‘t gif ook vaders die völ ruumer uutpakke en zo’n gesprek dan ‘n paar daag laote dure. ‘n Vader uut den letste categorie is Bertie Litjes den d’r veur gekoaze het um zien zoon Björn met te nemme naor ‘t Oktoberfest in München um aldaor de gebruukelijke vader-

zoon onderonsjes te hemme. Litjes eûver zien München-trip: “‘t Was ‘n deurslaond succes. Drie daag bi-j mekaar op de lip mik da-j völ dieper in de gesprekke kunt gaon, gi-j kom ech tot mekaar. Ik raoj elke vader en zoon zo’n trip aan. ‘n gesprekje van ‘n uurke is mooi veur de bühne maor sni-jdt wat dat betref gin holt”. Bertie en Björn hemme een van de gesprekssessie’s op foto vas laote legge, zodat ze thuus kunne laote zien hoe goed ze met mekaar in gesprek bun gewes.

RE BU VIADUC STÖKKUM-ELTE VERVANGE RUZIE

BORGHEES - Maonde hewwe d’r op motte wachte. Vaak via Zeddam en Bèèk motte umri-je um richting Arum te könne gaon. Maor eindelijk was ’t dan zowiet: eind november veurig jaor wier ’t spiksplinterni-je en langverwachte brugdeel in ’t tracé Stökkum-Elte geplaats.

’t Brugdeel wat ze maondelang op de Rastplatz Hohe Heide in mekaar hadde geflans. Al die tied was de boel daor afgesloate, konne ’s-Heerenbargers op den parkeerplaats niet meer nog efkes veur thuuskoms pinkele en moeste ze deurri-je tot ze thuus ware. Maor in no time hadde die Duutse wègebouwers ’t dan toch gefiks. Ze hadde ’n heel weekend hierveur uutgetrokke

maor lage veur op schema. Op de maondag daorop vloag ’t verkeer alweer as vanolds eûver de “drei richtung Holland”, met minimaal 130. Daor mag dat nog. Dat stukske Autobahn het d’r al met al toch al meerdere kere

uutgelège. Maor ’t viaduc was nog niet klaor of ’t gong alweer mis: Opni-j was de hele weg geblokkeerd en niet toegankelijk veur al ’t verkeer. Vlak nao de oapening knapte d’r maor liefs vier vrachwagecombinaties tegeliek op dat viaduc. Kennelijk

Met man en mach wier de schaaj opgenomme hadde ze niet in de gate hoe hoog (of mo-j zegge hoe lèèg) dat ni-je viaduc was.

Op bi-jgaonde foto kö-j zien hoe moervas die rooie vrachwages d’r onder zate. En dat hele viaduc kats ontzet d’r bi-j hink. Veurleupig geet ’t dus wel weer efkes dure veurdawwe weer op de fiets onderaan de Elterbarg breudjes könne hale.

’s-HEERENBARG – Maarten Giezenaar, drummer van de Waskupen-huusband Awesome, het allejeekes trammelant gekregge met zien buurman. Volges Maarten spoort den keerl niet en zörge al langer veur völ eûverlas in de buurt. Veurige wèèk bereikte de ruzie tusse de twee manne ’n historisch dieptepunt toen de buurman ’s-nachts um half drie keihard stong te bonke op de veurdeur van Maarten en zien vriendin Leonie. Volges Maarten geet ’t gedrag van zien buurman alle grenze te buute en is de maot now vol. Maarten: “’t Is toch niet normaal um midde in de nacht bi-j ow buurman op de deur te ramme. Den keerl is niet wies. Hi-j had geluk da-k nog niet sliep, maor nog zat te drumme. Asse mien had wakker gemaak, dan was ’t zeker uut de hand gelope en had ik ‘m d’r meteen eentje op de vrèès gestoek”!


Allejeekes gèèf!

Op één ding ku-j vertrouwe, met verzörgde vuut ku-j pas ech ‘n goed feesje bouwe!

Salon Onyx

s e k e e j e l l A gèèf!

Medisch pedicure & Schoenadvies

es

ek Alleje

info@salononyx.nl www.salononyx.nl

Kun jij al helpen?

gèèf!

Antoinette Gerritsen 06 - 33 86 22 44 Touwslagersbaan 9 7041 ZT ‘s-Heerenberg

Keuze Kwaliteit Modieus Service & Betaalbaar

F È È G S E K E JE E L L A

Molenpoortstraat 21, 7041 BE ‘s-Heerenberg 0314 - 66 88 68 an-anmode@hotmail.com

Fijne carnaval! WWW.BAARSHULPVERLENING.NL

ARBO GRENSSERVICE B.V. Marketing 19 6921 RE Duiven Tel.:026-3708622 info@arbogrensservice.nl www.arbogrensservice.nl

ALLEJEEKES GÈÈF! Ook tijdens de carnaval staan wij voor u klaar!


9 • WASKUUPKRANT • 2020

ECKHARD GRAMENTZ MOLESTEERT KUNSWARK BEVERLOO!

EMMERIK – Heisa in de kunswereld, zo kö-j ’t röstig nuume. Tijdes ’n grote internationale expositie in december in ’t Duitse Emmerik (plèètske vlakbi-j Elten, rid.) ware meestewarke te zien van kunstenaars vaneûver de hele wereld. Onze eige Patrick Beverloo toonde daor zien recente wark ‘Klèvend breudje wos’.

H

oe kump de keerl d’r op, vraog gi-j ow wel ’s af. ’n Simpel en alledaags breudje wos dat met ’n stuk ductape wödt vasgeklèèf aan de muur. “Ik bun kunstenaar, dus artistiek zun én denke is mien roeping. Ik denk vaak drie, wat zeg ik, vier tot vijf stappe wiejer dan ’n normaal mins. Mien ‘Klèvend breudje wos’ is daor ’n

van de expositie wiere liefhebbers opgeschrik deur ’n brutale actie van ’n andere bezuuker. Niemand minder dan Eckhard Gramentz zol eûver ’t afzetlint zun gestap en zich ’t breudje saldaot hebbe gemaak! “Henny en ik bezuuke wel vaker kesmarkte in dizze decembermaond. Bietje rondkieke, glühwein hier, glühwein daor. Normaal staon d’r dan ook

’n Rotsvregge Eckhard den zich ’t breudje van de muur hult en soldaot mik

Broodroof mooi veurbeeld van. Daor kump ’n normaal iemand niet op, ik wel,” lei ’n trotse Beverloo aan ons uut. ’t Kunsstuk is tigge alle verwachtinge in zelfs de grote publiekstrekker gebleke tijdes de expositie bi-j PAN in Emmerik en d’r is zelfs zo’n kleine 2.000 euro veur ’t stuk geboaje! Patrick wrif zich in de hande, want ’t hele geintje het ‘m amper vijf euro gekos veur ’t breudje wos en ’n rölleke ductape.

Vrèètzak Helaas was ’t succes van kötte duur. Al in ’t tweede weekend

’t Kunswark van Beverloo ‘Klèvend breudje wos’

eûveral van die vrèètkraome, maor op dizze kesmark was niks te vinde. Toen ik dus dat breudje wos zag en ook ‘t bi-jschrif ‘van Patrick Beverloo’, dach ik da’k ‘m röstig moch ète. Wi-j bun bei-je old-prins, dus dan gao ik d’r van uut dat ’t gin probleem is. Ik kan toch niet ruuke dat dit ’n kunswark mot veurstelle,” aldus ’n alles behalve schuldbewuste Ecki.

Dat ’t ète van dit breudje letterlijk en figuurlijk broodroof is, wier pienlijk duudelijk tijdes ’n expositie in Miami. Amper twee wèèk naodat Beverloo zien kunswark deur de görgel van Eckhard zag gaon, jatte de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan ’t idee van Patrick. De Italiaan plekte ’n banaan aan de muur met ductape en zag zien stuk veur ruum 150.000 euro verkoch wodde. Cattelan was zo clèver um ’t idee van klèvend ète met ductape te pattentere, waordeur Beverloo kan fluite naor de cente van zien idee. Patrick het de buuk d’r vies van vol. Eckhard trouwes ook, want den lus gin banane.

‘JANTJES’ KWAOD OP THEATER2000

Theater2000 tijdes hun veurstelling, waorbi-j ze de Barghse Jantjes in de keld liete staon ’s-HEERENBARG – Ze zun op zien zachs gezeg kwaod en hèvig teleurgesteld. Jan Meuleman, Jan Nijland, Jan van Haltere, Jan van Marcel (mèèdjesnaam Rèèsink), Jan Meijer, Jan van de Sleg, Jan Stoffele, Jan Veenhof, Jan van Chantal van de Grach, Jan

Heurnink jr, Jan Bosch (besteet niet, maor as ‘t d’r een van Bosch is, dan zol hij ongetwiefeld ook kwaod zun), Jan Helmink, Jan Arendse en Jan Loskamp. De Barghse theatergroep het ’n succesvolle reeks veurstellinge gegève in ’t Barghse Huus afgelope

december, maor de naamgèvers van dit hele stuk zun ze vergète uut te neudige. “Zo gao-j niet met minse um. Wi-j stoenge veur Jan met de kötte achternaam veur ’n dichte deur, umdat alles was uutverkoch’ aldus ’n kwaoje Jan.

SMERIG SPELLEKJE IN MONTFERLAND ’s-HEERENBARG - De flink duurdere afvalstoffe-rèkening den de Gemeente Montferland ow vanaf volgend jaor op de deurmat lut ploffe, is völ inwoners uut ’s-Heerenbarg in het verkeerde kèèlsgat geschoate. Nao onderzoek deur dizze krant (in samespraak met de Gelderlander, Regio8 en TV Gelderland rid.) bliek ’t in de praktijk nog völ slimmer te wodde dan in eerste instantie aangegoave stijging van € 32,00 per huusholding. CDA Wetholder Walter Gerritse van Montferland spölt hier ’n smerig spelletje. Eers verkondigde hij pontificaal en vol trots dat de inwoners zo goed ware in ‘t schei-je van afval, now beloont hi-j die eigeste inwoners met ‘n nog te bepale extra verhoging. Volges Gerritse wödt d’r wel minder afval aangeboaje maor warke ze met old materieel en hemme ze te völ minse in diens. Vergeefs het de ridactie van de Waskuup de in Bèèk wonende Gerritse um commentaar gevraog maor vanachter de bult bleef ’t angsvallig stil. ‘t Liek wel of Gerritse is ondergedoake tusse zien veestapel. Rondvraog in de gemeente zörg veur nog meer donkere wolke. Bewoners acceptere de verhoging simpelweg niet en komme in verweer. A-j de reacties mag geleuve, wödt ‘t dumpe van afval ’n ni-je volkssport en staon de Montferlandse bosse straks vol met afgedankte bankstelle en vuulniszakke. Ook ‘t besluut om ‘t aanbiedstation naor Zèvenaar te verplaatse hilp hier natuurlijk niet aan met. Integendeel, de angst is groot dat minse strak hun tendem-asser met puin tusse de

bulte dumpe in plaats van deur te ri-je nao Zèvenaar, immers de extra brandstofkoste zun toch al snel € 6,00. Los nog van de vraog hoe wi-j umgaon met de stikstofuutstoot aldus enige verontruste

inwoners. De grootste angst is dat dit in de toekoms ertoe zal lei-je dat wi-j weer met de handkar of peerd en wage op pad motte, al vilt ’t dan met de stikstof wel weer met.

ASPERGES NOW AL? DIEM – ‘t Asperge seizoen is nog lang niet in zich maor de Diemse aspergeboere bun d’r van eûvertuug dat ze dit jaor de lekkerste asperges gaon levere. De ridactie van De Waskuup het geheime stukke bemachtigd eûver hoe de Diemse aspergeboere zo succesvol stèke.

1. Sni-j ‘t holtachtige uuteinde van de asperge schuun af tot dizze taps toe lup 2. Koak de asperge beetgaar 3. Bewaar de gekoakte asperge minimaal 24 uur in de diepvries 4. Benader ‘t slachtoffer ‘t liefst van achtere


Allejeekes gèèf! in

De Gracht

ALLE DAGEN: DJ MARK

OND: V A G A D R E T ZA KERS A M R E E F S E D MARKTSTRAOT 1 - 'S-HEERENBARG

TILLEFOON 661989

MAANDAGMIDDAG: FEESTTEAM

:

DINSDAGAVOND ALEX

WWW.EETCAFEDEGRACHT.NL

ALAAF!

“ Wi-j verzekere ow 'n prachtig carnaval”

Zonder afspraak. Maondag, dinsdag en vri-jdag extra koopaovend.

“ Wi-j verzekere ow 'n prachtig carnaval” Molenpoortstraat 31 • 7041 BE ‘s-Heerenberg Tel.: 0315 - 84 37 93 www.tieckenvhpmanager.nl info@tieckenvhpmanager.nl

Aa ngesloten bij

Molenpoortstraat 31 • 7041 BE ‘s-Heerenberg Tel.: 0315 - 84 37 93 www.tieckenvhpmanager.nl info@tieckenvhpmanager.nl

kes e e j e l Al gèèf!

* ook online ku-j ‘n afspraak make www.amikappers.nl

Aa ngesloten bij

S E K E E J ALLE GÈÈF!

‘s-Heerenberg Molenpoortstraat 1a T 0314-668878

Maximum snelheid umlèèg? Onze kwaliteit en service geet nooit umlèèg!

APK keuringsstation

Voor al uw bloemwerk en sfeerartikelen

een heldere kijk op schoonmaak

voor GROTE en kleine Evenementen stoelen - tafels koelkasten - koelcontainers kapstokken - tapbuffetten Ovenberg 2 - Milsbeek tapeilanden 0485-516797

ALLEJEEKES GÈÈF!

info@dehaasverhuur.nl

Ovenberg 2, Milsbeek | 0485-516797 | info@dehaasverhuur.nl stoelen - tafels - koelkasten - koelcontainers www.dehaasverhuur.nl

kapstokken - tapbuffetten - tapeilanden

Poetse en rame lappe? Goed geregeld bi-j Jansen-Hubers

Allejeekes gèèf

Innovatieweg 7 7007 CD Doetinchem


11 • WASKUUPKRANT • 2020

PASTOOR JURGEN WINT RONDE VAN KÈVELAER KÈVELAER – Pastoor Jurgen Janse het de ronde van Kèvelaer gewonne. In de eindsprint versloeg hi-j Herman Kuhn, ook uut ’s-Heerenbag maor met ’n Duits uuterlijk, den oorspronkelijk met ging as verkeersregelaar, maor zo tigge ’t einde toch maor besloat aan de wedstrijd met te doen.

‘s-HEERENBARG - De luchalarmsysteme die in ‘s-Heerenbarg staon wodde van ‘t jaor allemaol weggehaald. ’t Veurstel van ‘t college van burgemeester en wetholders is deur de gemeenteraod in de afgelope raodsvergadering aangenomme. Insiders zölle denke dat die naor Diem verplaats wodde, maor niks is minder waor. Volges ‘n woordvoerder van de gemeente wodde deze weggehaald umdat ze te duur zun um maor één keer in de

maond te gebruuke. De inwoners van ‘s-Heerenbarg hoeve zich gin zörg te make in geval van nood, want daor wier al raps ‘n oplossing veur gevonde. Niemand minder dan Kelly Veltman lut iedere eerste maondag van de maond um 12.00 uur wat van zich heure. Eur vriendin Joyce Kuster het d’r alle vertrouwe in dat Kelly eur taak sirrieus nimp, “As Kelly eur bek los trik en ze duut ‘n sirene nao, dan kriege ze dat in Azem ook nog met.

Aantrekkende economie BRAOMP – ’t ging ze allemaol vös te langzaam, de eigenare van Huntinks megastore in straotstene

Zondags nao de wedstrijd deej pastoor Janse ’t tijdes de prèèk veurkomme assoffe de Tour de France gewonne had. ’t Was bes wel ’n prima prestatie van de ’s-Heerenbargse pastoor, maor ech völ tegestand had de parochieherder niet, want ’t peloton was mien ’n krakkemikkig zootje. Nao elke drie kilometer moes d’r ’n plaspauze ingelas wodde en wedde de tuintjes bi-j de minse langs ’t parcours allesbehalve gezègend. De wielerronde van Kèvelaer ston dit jaor veur ’t eers op de internationale kalender en wier georganiseerd deur ‘n ’s-Heerenbargse organisator den kwa lèèftied en gebreke eiges ook bes met had könne doen, maor den veur de stat al de knolle op had.

in ’t hartje van Braomp. Maor eindelijk zit d’r schot in de zaak. Hi-j kump uut Glasgow.

PRINS KLUS ZWAT BI-J WASKUUPSTAD – “t Prinsschap in Waskuupstad is niet goedkoop. Daor kwam ook Prins Vincent de Eerste achter, maor toen was ’t al te laat. Hi-j was amper as ni-je Hoogheid geprissenteerd of zien spaorpötje begon al lèèg te rake. Dus zoch hi-j halseûverkop ’n bi-jbaantje, maor dat blek niet zo makkelijk.

Zwaaiend naor ’t publiek geet Jurgen Janse zegevierend eûver de finish

JOP GÈVE BEKEERD Antoinette had gin ID waor eur ID-kaart was ’s-HEERENBARG - Wie eûverkump ‘t niet ? Da-j iets kwiet wödt en gin idee heb waor gi-j ’t zuuke mot. Gelukkig vinnie ’t meestal effe later wel weer trug. Maor soms wo-j wat kwiet en vinnie ’t niet meer trug. En ondanks ’t meermaols aanroepe van de heilige Antonius kö-j d’r nog steeds nao fluite. Zoiets eûverkwam onlangs ook Antoinette Willemse.

‘s-HEERENBARG – Afgelope Jaore nam ‘t aantal geleuvige stark trug. Gelukkig is daor dit jaor verandering in gekomme. Jop Gève is bekeerd en het de passie veur ‘t geloof gevonde. Echter kwam zien vader, Harry Gève, onlangs naor de ridaksie van De Waskuup um wat eigenaardigs te melden. Hi-j vertelde dat hi-j arg bli-j was toen Jop vertelde dat hi-j weer ‘n actief onderdeel wödt van de geloofsgemeenschap. Maor Harry zei dat zien zoon compleet deurslut. “De

Luchalarm weg

Vi-j ’t gek dat Jop zich Jezus nuump? grootheidswaanzin den den jong van mien al jaore het, is op ’n ni-j hoogtepunt gekomme. Hij nuump mien tiggewoordig God en zich eiges Jezus. Dat eerste vind ik allemaol prima maar owzelf Jezus noeme geet mien te wiet.” De Waskuup is verhaal gaon halen bi-j de keerl van Gève maar hi-j was ‘t niet ens met de beweringe van zien vader. En zo op ’t eerste gezich kan den Jop wel ’s geliek hebbe.

Piet en Antoinette holde d’r wel van um nao ‘n hectische tied af te reize naor ‘n vakantiebestemming wiet weg van hier. Veurafgaond aan hun letste vakantie naor Griekenland wier echter alarmfase rood afgekondigd in huuze Willemse. Terwijl Antoinette al met eur kop in Griekenland zat, ging zi-j op zuuk naor eur IDkaart. Effe checke of dat ding nog geldig was. Nao ruum een uur zuuke, liet ze Piet wette dat zi-j eur ID-kaart niet kon vinde: “Heee- eej Piet! Wet gi-j waor mien ID is gebleve?”

Piet: “Hoezo ID? ‘k heb gin idee.” Antoinette weer: “Ik bun mien iD kwiet, en heb gin idee waor dat ding is gebleve. Ik heb de hele keet al op de kop gezet.” Zo mot ’t ongeveer zun gegaon. Antoinette had inderdaad gin Idee waor eur ID was gebleve en kon zuuke tot dat zi-j ’n ons waog. Ook Piet had gin Idee. Dus samen naor ’t gemeentehuus in Golde Hande aangifte doen en ’n ni-je ID aanvraoge. Ze keeke echter raar op toen de ambentenaar uut de doeke dei dat uut zien gegeves blèk dat Antoinette gin ID-kaart had, maor een paspoort.

CURSUS NORDIC WALKING VEUR GEVODDERDE ‘s-HEERENBARG – nao ‘t succes van de cursus Nordic Walking organiseert ‘t Barghse Huus kommend veurjaor veur ‘t eerst ‘n cursus Nordic Walking veur gevodderde. Evaluatie onder de

cursiste van ‘t afgelope jaor het uutgeweze dat steeds meer cursiste d’r aan toe ware um now te lere lope zonder stokke. Aan den greûjende vraog wödt met de ni-je gevodderde-cursus now voldaon.

De Waskupenhoogheid is namelijk nogal onhandig dus vedder dan krantebezörger kwam Vincent niet (en daor had de hoogheid gin zin in). Gelukkig veur ‘m kwam ’t geldgebrek ter ore van ’t Sinterklaoscomité en die zochte toevallig lu-j die veur zwatte Piet wilde spölle. Ook dat vond Vincent echter te min. Maor toen het vrouw Hoogheid in gegroppe: “Gi-j wol eiges Prins wodde en gi-j heb mien wies gemaak dat de koste wel

met zölle valle. Geleuf maor niet dat ik mien spaorpötje opoffer veur ow Prins spölle. Gi-j wodt maor mooi zwatte Piet, want met die schoensmeer op kent ow gin mins. Trouwes ook zonder schoensmeer kent ow hos niemand, want Jan en alleman vrug mien de hiltied wie toch den keerl van mien is!”

Leuk vindt Vincent (rechs) ’t niet, maor gi-j mót wat a-j Prins wil wodde


Ku-j nao de carnaval gin glèès meer zien, maor mo-j die krenge

Haal ow breudje bi-j de ‘duitse’ bakker. Want ook met de carnaval zun wi-j gewoon um 8 uur wakker!

nog wel zeme misschien De manne van Speet he-j hier zo veur gebeld Dan hoef gi-j d’r zelf niet meer veur deur de kelt

, €3

Gewoon belle met Hans of Ronnie, zo doe-j dat! Speet Glazenwassers,

Molenpoortstraat 5 - ‘s-Heerenberg - (0314) 66 60 12

WAARDEBON

6

BerlinerBollen veur maor.......

ALLEJEEKES GÈÈF!

TEL. 06 - 55 78 33 19

*Alleen geldig tijdes carnaval

Marcel childerwerken JacobsMarcel childerwerken

1899

Jacobs

Kwaliteit & service die u verwacht Kwaliteit &Kwaliteit service& die u verwacht service die u verwacht de Sprung 8 | 7039 AX Stokkum T 0314 - 6655228 || M 06 -AX 10415045 de Sprung 7039 Stokkum

de Sprung 8 | 7039 AX Stokkum T 0314 - 665522 | M 06 - 10415045 E info@marceljacobsschilderwerken.nl T 0314 - 665522 | M 06 - 10415045

2020 Veur as gi-j graag gelukkig lèèf is ‘t assortiment van KLARENAAR

ALLEJEEKES GÈÈF!

I www.marceljacobsschilderwerken.nl

E info@marceljacobsschilderwerken.nl I www.marceljacobsschilderwerken.nl info@marceljacobsschilderwerken.nl

E I www.marceljacobsschilderwerken.nl

ALLEJEEKES GÈÈF

KLARENAAR Marktstraot 5, ‘s-Heerenbarg. Tel (0314) 661202

Medewarkers montage (hele dage) 

Wi-j zuuke: Enthousiaste en gedreve collega’s, die met ons wiejer wille bouwe aan ons greûjende bedrief.  He-j twee rechterhande en stèèk gi-j ze graag uut de mouwe?  Wark gi-j graag in de bouw, maor vi-j ‘t niet fijn um altied in “weer en wind” te staon?  Lèès dan zeker wiejer!  Functieumschrieving:  Gi-j kom te warke op onze productielocatie in Ulft.  Wi-j zuuke collega’s veur verschillende warkzaamheje, zoas:  • de fabricage van boajem- en wanddele;  • ‘t montere van gevelbekle-jing;  • ‘t plaatse van koziene;  • ‘t afmontere van ‘n dakopbouw;  • de montage van keukes.  Eûver ons:  Wanders Mobiele Chalets ontwarp, bouwt en levert mobiele chalets en bungalows aan de recreatiesector en patticuliere (o.a. mantelzörgwoninge).  Jaorlijks levere wi-j honderde kant-en-klaore woninge aan onze klante op de Nederlandse, Duutse, Belgische en Zwitserse mark.  Elke woning wödt op maot gebouwd vanuut ‘n basismodel, waorbi-j heel völ individuele wense op ‘t gebied van maotvoering, buutebekle-jing, inrichting en comfort meugelijk zun.  Wi-j bie-je ow: ‘n passend salaris, aangevuld met goeie arbeidsveurwaarden in ‘n afwisselende warkumgèving.

Geïnteresseerd?

Dan komme wi-j graag met ow in contac. Stuur ow motivatie en CV naor vacature@wanders.nl

WANDERS MOBIELE CHALETS Ettenseweg 57 7071 AB ULFT wanders-chalets.nl


AOSGIERE GESPOT IN ‘S-HEERENBARG

13 • WASKUUPKRANT • 2020

ZEDDAM POSITIEF OP BOOKING.COM ZEDDAM – Honderd procent van de minse buute Zeddam is zelde tot nooit positief eûver Zeddam maor daor liek now verandering in te komme volges Niels Blecking. “Ik bun op booking.com ’n aantal buutelandse reacties eûver Zeddam tigge gekomme. Ik wet niet zo goed wat d’r precies steet maor negatief kan ‘t niet zun. Ik bedoel wi-j hemme prachtige hotels met goed gestucte mure,”aldus Blecking. De reacties beginne met: “Wolę wrócić dziś do Polski niż jutro, ale tutaj w Zeddam dobrze się opłaca.” Kiek, zeit Blecking, Ik zie

Polski staon en Zeddam. Ik gao d’r vanuut dat er iets steet van ‘Ik wil niet terug naor Polen maor blief graag in Zeddam wone!’ En a-j de reacties daoronder met nemp mot t wel positief zun. Daor steet namelijk: ‘No cóż, przestań cholerny Zeddam. Skończyłem z tym!” Een net aangeschoave Jörg Knuvink: “Hier steet volgens mien iets van in Zeddam is ‘t fijn wone, geleuf mien!” A’j de letste reactie bekiek, is ‘t helemaol zeker. Hier steet: “Kurwa Zeddam!”. Volges mien betekent dit iets van ‘Lève Zeddam!’ aldus Knuvink.

PASPOP ’s-HEERENBARG – Iedereen is stomverbaas, maor d’r is ’n grote trop Aosgiere gespot in ’s-Heerenbarg. Nooit eerder kwamme die dinge in ’s-Heerenbarg veur. Tenminste nooit zo völ. Drie bun d’r ’n keer gezien in Burgers Dierepark, toen dat nog aan de Kastanjelaan in ’s-Heerenbarg stoeng, maor toen den attractie naor Arum verhuusde, bun de giere met gegaon. En plotseling bun ze trug. Iedereen is stomverbaas, ook de vogelexperts staon met de bek vol tande. Johnny Leeuwerik en de Mus Berendse wette niet hoe ze ’t hebbe en datzelfde geldt veur Jos Krèèjvanger, Merel Willemse en Bart-Jan Vink. In onze zuuktoch naor ’t waorum

hewwe niks onbeproef gelaote. Wi-j bun zelfs zo wiet gegaon dawwe onze grootste concurente um advies gevraog hemme. En nee, dat is niet de carnavalskrant van Zeddam of Stökkum. In arremoede bun wi-j naor de ridaksie van De Gelderlander gegaon of die ons antwoord konne gève op

WEDSTRIJD AFGELAS WÈGES SPRÈÈKKORE ZEIST - Veurige wèèk zaoterdag was ’t helaas weer zowiet. Opni-j wier d’r in ’t amateurvoebal ’n wedstrijd stilgeleid vanwège racistisch gedrag van zogenaamde supporters. Disse vervèlende ‘trend’ besteet al arg lang maor steet de letste maonde volop in de aandach. ’n Hötje geleje had ’n scheidsrechter namelijk de balle um nao racistische sprèèkkore ’n wedstrijd tijdeluk stil te legge. Daor kreege terech een bult positieve reacties op. Gi-j zol dus denke dat de racistische taal uutslaonde raddrèèjers daor wat van geleerd hemme, maor niks is minder waor. In de bewuste westrijd van veurige wèèk wiere enkele donkere spöllers notabene uutgemaak veur roetvèègpiet en andere zelfs veur zwattepiet. Asof dat nog niet zat was, dee-j den dèmel van ‘n stadionspeaker d’r ook nog een schepke

boavenop deur de spöllers ook zwattepiet en roetvèègpiet te nuume! Gi-j mot maor durve! Nao disse aanholdende sprèèkkore het de scheidsrechter de wedstrijd stilgeleid. ’t Bondsbestuur van de KNVB en ook ’t bestuur van beide clubs zun in alle haos in Zeist bi-j mekaar gekomme en hemme besloate ’n diepgoand onderzuuk in te stelle. We zun beni-jd wat hier uutkump en wat de gevolge zun veur beide clubs. De wedstrijd zal sowieso nog uutgespöld motte wodde. Op moment van stake was de stand tusse FC Zwatte Piete zaoterdag 4 en Spotclub Roetvèègpiete zaoterdag 5 nog 0-0, dus alles is nog meugelijk.

de prangede vraog: ‘Waor komme die Aosgiere vandaan?’ Normaal wette ze bi-j De Gelderlander van toete noch blaoze, maor ze hebbe daor ’n menneke den alles van de natuur wet, namelijk Gerrit Janse. Wi-j hebbe altied gemeind dat dit Gerrit Janse van Janse Hubers is, maor dat was toch niet ’t geval. Afijn, wi-j hebbe Gerrit onze prangende vraog veurgeleid en den wier meteen onvriendelijk: “Och, stelletje stomme zakke dat bun gin Aosgiere, maor Diemse giere. Tel ze maor nao, ’t bun d’r

De Aosgiere, die d’r op aozde um onze gemeenteactiviteite naor Diem te hale precies dattien. ’t Bun de dattien raodsle-je die veur ’t veurstel um de gemeente uut Golde Hande weg te hale, gestemp hebbe. Helemaol boavenaan dat bun Wilfried Linsse en Raymond Cremer, de smiesters van ‘t CDA!” Toen IJsbrand Nijhof dit heurde, hette meteen bij de Makro ’n buks gekoch um de krenge kapot te schiete, maor dat het Roel Diekman ‘m uut de kop gepraot. Toen Roel klaor was, wis IJsbrand al gaanniet meer watte van plan was.

‘s-HEERENBARG - Kanseliersvrouw Nathalie Bruil het veurige wèèk menig wenkbrauw aardig laote fronse. Op de momente dat Nathalie niet veur eur man Jeroen Bruil hoef te koake, wark ze nameluk as verkoopster bi-j D+S Mode, onderaan de Grintweg. Veurige wèèk vroeg winkeleigenaresse Reggy Derksen aan Nathalie of zi-j de paspoppe in de etalage de kleer uut de ni-je collectie aan zol wille trekke. Reggy had in de etalage al vijf poppe staon en had d’r net den dag bi-j de groothandel nog twee ni-je bi-j gekoch. Van die mooie met lange blonde heûr en blauwe döp. Umdat ze wet dat ‘n frisse nette etalage altied weer zörg veur ni-je klandisie gong Nathalie meteen aan de slag. Toen Reggy effe later de etalage kwam controlere zag

ze dat Nathalie maor twee poppe had aangekleed, de vijf andere poppe stonde poedelnaak veur de roete. Reggy ging kats eûver de rooie en vroeg zich hardop af of ze dan ech alles eiges mos doen um ‘t goed te kriege. Nathalie stond d’r bi-j as ‘n geslage puppy en was zich van gin kwaod bewus. Volges eûr had ze precies gedaon wat Reggy had gevraog. De twee paspoppe had ze netjes aangekleed maor die andere vijf niet, die ware namelijk niet pás maor allang pop.

HELL IS ZUUNIG WASKUUPSTAD - De altied goedlachse Ron Hell mik het ons nog ene keer duudelijk: gi-j mot creatief umgaon met alles wat gi-j doet. Hell, den daorbi-j deur de jaore heer aardig deur zien lieftallige vrouw Elvira in het gareel is geschup is al op jonge lèèftied begonne met bespaore. Als klein jungske mos hi-j van zien moeder zo hard meugelijk deur de rège renne, hiervan wier niet allenig zien klere schoon maor hi-j eiges ook. Bewus isse gestop met gruuje toen hi-j een jaor of veertien was. He’k,” zeitte, “bewus gedaon, hoe kötter bi-j de grond, hoe makkelijker ik kan bukke, as d’r wat op de grond li-jt! As d’r wat op de trap lag, namme dat direk met naor boave, zoas ‘m geleerd was, met uutzondering van snacks en snoep. Dat atte altied eiges op. “Veurdeel is dat daordeur mien vrouw en blage mooi in vorm blieve en ik niet naor boave hoef te lope”, aldus de veurmalig discjockey. Als veurbeeld wisse naor bi-j gaonde foto en vrug aan de ridactie “Hoevöl veurdele zien gullie op dizze foto?” Wi-j zage

weinig veurdele maor alleen een knoejende Hell en dachte aan drankmisbruuk. “Nee” zeitte,” wel vier veurdele, maor ik zal ollie dat effe toelichte. As gi-j naor mien kapsel kiek, ziet gi-j dat d’r niet al te völ meer opsteet. Ik heb heurkes met karakter, die valle graag uut om geld te bespaore. Ik bun dan ook al veur vijf euro klaor bi-j de kapper en hol zo elke keer vieftien euro eûver. Ik bun zoas gillie wette niet al te groot en lèèf dus ook köt bi-j de grond, as ik zöl valle gebeurt mien feitelijk niks, ik rol deur en stao weer op”. “Maor wat bunt gi-j dan op den foto aan het doen?”, vroeg onze ridaksie. “Das simpel” zeit Hell, “as ik al knooj, lik ik alles geliek weer op. Daormet is de taofel weer schoon, en hè-k toch mien bierke helemaol opgedronke”.


L A A R T U E N O C 3 DAAG 2

WI-J DOEN NIET MEER KOOLZUUR IN ‘T GLAS AS DAT D’R IN HEURT

erdag t o a z ls a v Carna aondag m n e g a zond 00 uur . 2 0 t o t os geet ‘t lo dinsdag ls a v a n r a C uur tot 24.00

ALLEJEEKES GÈÈF!

Molenstraot 12 | 7041 AE ‘s-Heerenbarg | 0314 664157 | www.hoteldelantscroon.nl ‘t Hele jaor ow hotel-restaurant met vergaderruumte

GETAPT IN 175 LANDEN MAAR WIJ WAREN EERST


SPOORLOOS IN BRAOMP BRAOMP – ‘t Kan de inwoners van Braomp niet zun ontgaon dat Derk Bolt een aflevering van Spoorloos het opgenomme in hun pitoreske dörpke. Derk Bolt kreg de lastige taak om ene Jan Huntink of Hunting te vinden. Derk: “Um te beginne hemme wi-j de stamboom d’r bi-j gepak.

H

iervan bleek nog een klein deel bewaard te zun gebleve. Zo kunne wi-j terug tot 1890. Ene Jan SR Huntink is toen getrouwd gewes met Sarah Huntink-Hunting. Hieruut is een blaag onstaon. Jan JR Huntink. Jan JR is gebore rond 1920. Hij is vervolges getrouwd met Ramona Huntink, dochter van Mario Huntink en Sophia Hunting-Huntink. Uut ‘t huwelijk tussen Jan JR Huntink en Ramona Huntink-Hunting is Theo Huntink gebore. En hier begint ‘t pas ech lastig te worde. Theo Huntink is namelijk getrouwd met zien vrouw Michelle HuntinkHunting. Michelle is dochter van Willem Hunting en Mona Huntink-Hunting. De grootolders van Michelle van vaders kant zun Willem Sr Hunting en Loes Hunting-Huntink. Het kan zun dat Willem Sr Hunting een verre nèèf is van de grootvader van Theo Huntink, Jan Sr Huntink.” Uut de stamboom wier Derk en zien team (veural zien team rid.) niet völ wiezer. Derk ging daorum op zuuk naor aanknopingspunte in Braomp eiges. “Wi-j wette al dat ‘t geet um iemand van Hunting of Huntink. Uut onderzoek bliek dat de spoorloos geraakte persoon ook las mot hemme van ‘n slechte muzieksmaak”. Derk dach hiermet ‘n belangriek aanknopingspunt te hemme gevonden. Derk: “Wi-j hemme vervolges bi-j Spotify de gegeves opgezoch van iedereen uut Braomp. Hieruut bleek dat er alleen tussen 7:30 en 8:00 en 16:30 en 17:30 minse met een goeie muzieksmaak in Braomp te vinde zun. Bi-j ‘t inzoome op dizze nogal vremde situatie bliek

15 • WASKUUPKRANT • 2020

VROUWEQUOTUM

DANSGARDE

TE HOOG WASKUUPSTAD – Nao aanholdend geneûl vanuut de vereniging is commissieveurzitter Piet Willemse eûverstag gegaon. Al enkele jaore wödt d’r geklaag dat ’t aandeel vrouwe bi-j onze eige dansgarde wel belachelijk hoog is. Zeker anno 2020 kan dat ech niet meer en wödt vanuut Den Haag zelfs met argus-oge gelet op emancipatie

Hier hemme ze nog goeje zin, maor éénmaol in Braomp zol hun ’t lache raps vergaon. ‘t te gaon um forenze die eûver de nabij gelège N316 hen en weerum pendelen naor Durkum”. Derk begon d’r langzaamhand schoon genoeg van te kriege en ging op zuuk naor nog ‘n aanknopingspunt. Uut betrouwbare bron bleek ‘t beroep van de vermiste persoon ook bekend te zun. Derk: “De minse in het darp wiste ‘t zeker. Jan was straotemaker van beroep, al was ’t niet helemaol duudelijk of Jan van de klinkers of stoeptegels was”. Uuteindelijk is Jan Huntink nooit gevonden. De aflevering van Spoorloos zal dan ook niet uutgezonde worden.

binne de vereniging. Willemse het zodoende besloate enkele keerls toe te laote tot de groep. Met de novemberpronkzitting in 2020 könne wi-j de eerste keerls verwachte die, onder streng regime van Silke Nijland, hun kunste vertone op de bühne. Of de groepsnaam van dansgarde ook geet verandere in ‘zwansgarde’ wödt nog besproake.

Ingezonde brief Goeiendag, Tuurlijk kan Derk Bolt mien nooit vinden, ik was op straotemakerscursus in Klinkerveen! Met vriendelijke groet, Jan Huntink Antwoord rid. Beste Jan, ent van perse was Dit ku-j nog ga niet wette, want op mom wödt de Waskuup dizze krant nog ga niet uut. Boavedien bezörg dus ’t kan in Braomp altied pas ’n paar daag later nooit dat gi-j now al reageer! Groet, Ridaksie

De dansgarde zoas wi-j ‘m now nog kenne: alleen maor wief!

Afgelas AZUM – De kroegetoch, den gepland stond deur carnavalsvereniging ‘de Vossejagers’ uut Azum, is helaas afgelas. Dit deur gebrek aan deelnemmende horeca gelegenhe-je.

PLATO: “DE NATUUR HET ZICH HERSTELD!” Petitie

BRAOMP – De inwoners van Braomp bun ‘n petitie gestart um ‘t woord “straotemaker” aan te passe in de Nederlandse taal. Volgens de woordvoerder van Braomp (dhr. Huntink red.) is d’r niks mis met ‘t woord maor ‘t geet hun um de spelling d’r van. De Braompse vinde dat ‘t woord “straotemaker” te weinig klinkers het.

GENÈVE – ‘De natuur het zich hersteld!’ ‘n Gevlöggelde uutspraak van de Griekse wiesgeer Plato in 450 veur Christus. Onveurstelbaor dat den slimmerik uut Athene toen al aan Kees Engelbarts dach. A-j dat bedenk dan realiseer gi-j ow da-j met twee biezundere minse te make heb: Apologia Plato en Kees Engelbarts. Den Plato was niet alleen ’n filosoof en wiesgeer, maor hi-j was ook nog helderziend. In 450 veur Christus zag Plato al dat Kees Engelbarts in ’s-Heerenbarg gebore zöl wodde en aanvankelijk ’n heel mooi keerltje zöl zun. Maor hi-j zag ook dat hi-j d’r in de loop der jaore niet mooier op is gewodde. Dat zag Apologia met leje oge aan, maor hi-j miek zich niet ongerös. “Dat kump wel weer goed. .Wat zovöl betekent as: De natuur het zich hersteld, zowaor as ik Plato hiet. En de olde Griek kreg

geliek, al zag ’t daor lang niet naor uut. Maor ’n paar jaor geleje kwam aan alle onzekerheid ’n end. Daan, de zoon van Kees, kwam met zien vader mét, um tijdes de pronkzitting met ‘m op te trèèje. En toen begrep heel Waskuupstad wat Plato bedoeld het: ’t herstel zat ‘m niet in Kees, maor in Daan. Wat ’n mooi keerltje, zeker vergeleke met zien vader. Toen wier duudelijk wat den slimme Plato met dat ‘hersteld’ bedoeld het.

Ziek

In één oogopslag köj zien wat Plato bedoeld het met oftewel ‘De natuur het zich hersteld!’

WASKUUPSTAD – Enkele maonde nao oapening is ‘t Smartphone Center aan de Klinkerstraot helaas onbereikbaor. De eigenaar van de ni-je tillefoononderdelewinkel het laote wette dat zien tilefoon een flinke virus te pakke het. Volges um het zien Samsung Galaxy s10+ Limited edition al ‘n aantal wèke las van een smerig hoesje.


Molenstraat 4, 7041 AE ‘s-Heerenberg, 0314-661473

2

Bie r

Veur regrei slagwark of sna an Zittie bi-j Brugm op de eerste rij

GRANDIOZE OPRUIMING Of gi-j now wel of niet nötte könt lèze Veur ni-j of tweedehands grei mo-j bi-j Brugman wèze

MET HOGE KORTINGEN n Al meer dan 6 A-j onze sörvis e 0

jaor ’t vertrouwde adres Aan de Rijksw eg in Gaandere k link korting korting muziek ’t bes

www.avdd.com

e

Veur instrume nte veur ow of veu r de blage Hei-j in Gaand ere ech niks te kla ge

r

Alle carnavalsdaag los van 11.00 tot 01.00 uur

n e holt, koaper,

jn sti

Krie-j van 't feeste hèvige trek, bu-j bi-j ons op de goeie plek. Bi-j Snack restaurant 't Stadsplein Gif 't te ète veur groot en klein. Wi-j zörge veur ow warme of kolde hap, Zo da-j weer tevrèèje 't fees instap!

e m c e b d w o d r sten e a a r b 9 f

30%

20%

belèèf advies een keer uw: Dan zeggie al ga Brugman da’s korting korting ’ Allejeekes gèèf!

op alle Rieten

op alle bladmuziek

op alles wat op accessoires in onze marktkraam ligt

0800-6666999

25% 50%

Onderdeel van The Wiendels Group www.twg.nu

Rijksweg 165 Gaanderen 0315 323 457

www.brugmanmuziek.nl Al ruim 30 jaar

e diensten: Alarmopvolging Diverse surveillancediensten Hondenbeveiliging venementenbeveiliging Objectbeveiliging

B.V. is onderdeel van iendels Group

kleurrijk

aan de top met kennis van diverse coatingsystemen

contactgegevens: AVDD B.V. Sonsbeeksingel 1 6814 AA Arnhem info@avdd.nu www.avdd.nu

Erkenning Ministerie van Justitie ND3418

S E K E E J E L L A GÈÈF!


s Carnavalm a m a progr 2020

17 • WASKUUPKRANT • 2020

VRI-JDAG 21 FIBREWARI

VERKEERSREGELING

EHBO POSTE

Prins Vincent I, Jeugprins Dann I en hun Gevolg bezuuke eûverdag alle schole. De bezuuktied wödt deur de jeugcommissie aan de desbetreffende schole metgedeild. 18.55 uur: Samekoms in zalecentrum ‘De Grach’. 19.20 uur: Vertrek met harmonie Crescendo naor Het Stadsplein. 19.30 uur: Onthulling van ‘t centraal monument op Het Stadsplein en uutreiking van de onderscheidinge ‘Commandeur in de Orde van d’ Olde Waskupen’. 20.01 uur: Receptie veur geneudigde in de centrale hal ‘Hof van Hedel’ in zorgcentrum St. Gertrudis en uutreiking van de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van de Berghse Kei’. 21.11 uur: End van de receptie. 19.49-23.11 uur: Carnavals Tienerparty veur 12-15 jaorige in zalecentrum ‘De Gracht’.

De verkeersumlegging zal, naor bevind van zake, telkes deur de pliesie wodde aangegève. De tijdelijke parkeerverboaje gelde veur de hele route van de grote- en de kinderoptoch. De parkeerplaatse wodde aangegève deur de pliesie. Gi-j mot de regels die betrekking hebbe op de geplaatste verkeersbodde strik opvolge.

D’r zulle tijdes de grote optocht drie EHBO poste zun, deze zun duudelijk zichtbaor deur middel van ‘n grote EHBO vlag op de volgende plaatse: hoek Zeddamseweg/Stökkumseweg, bi-j ‘t monument en op de hoek Emmerikseweg/Plantsoensingel Zuid. Bi-j eventuele calamiteite ku-j beroep doen op leje van de optochcommissie, of plietsie ter plekke.

DEELNÈMERS AAN DE OPTOCHTE

JURY OPTOCHTE

Iedereen mot de opstelplaats aan de Slotlaan uutsluutend via de Bleik bereike. Bij Restaurant ‘Smouzen’ kriège alle deelnèmers, wages of groepe ’n nummer (vanaf 12.30 uur). Wiejer dient elke deelnèmer de gegève veurwaarde op te volge.

Indeling tbv de beoordeling: 1. Wages 2. Wages met groepe 3. Grote groepe 4. Kleine groepe 5. Juryprijs

ZAOTERDAG 22 FIBREWARI 09.30 uur:

10.30 uur: 10.41 uur: 13.00 uur:

Eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk onder ’t motto ‘ALLEJEEKES GÈÈF!’. De carnavalsmis wödt veurgegaon deur celebrant pastoor Jurgen Jansen, met zang van de ‘Eternal Singers’. Onthulling van ‘t Jeugmonument op Het Stadsplein deur Jeugprins Dann I Oapening Jeugcarnaval met grote happening in zalecentrum ‘De Grach’. Bezuuk aan diverse buurte en straote.

De leje van de optochcommissie en de opgegève begeleidingspersone van de wage of groep zun kenbaor aan jacks met het opschrif ‘Optochcommissie d’Olde Waskupen’. De aanwieziginge van dizze persone dient iedereen krek op te volgen. Ook hebbe dizze minse ‘t rech ow wiejere deelnèming aan de optoch te ontzegge.

A

s e k e lleje gèèf!

ZONDAG 23 FIBREWARI 10.30 uur: 11.11 uur: 12.30 uur: 14.11 uur:

02.00 uur:

Aankoms van de Raod van XI en later ‘t Bestuur op de Residentie van Prins Vincent I. Vlaghijse bi-j de Residentie van Prins Vincent I. Opstelle van de grote optoch op De Bleik en de Slotlaan. Vertrek van de optoch vanaf de Slotlaan. Drek nao de optoch bekendmaking van de prijze op ‘t bordes veur ’t olde Gemeentehuus. Fees en muziek in alle zale en kroege. Sluuting. MAONDAG 24 FIBREWARI VERKOOP GRUUNE KAARTE

12.00 uur: 14.11 uur:

02.00 uur:

Frühschoppe in alle zale en kroege. Start van de kinderoptoch vanaf de Oaliemöl. Drek nao de optoch bekendmaking van de prijze op ’t bordes veur ‘t Olde Gemeentehuus. Fees en muziek in alle zale en kroege. Sluuting.

Op woensdag 19 fibrewari wödt iedereen in de gelègenheid gesteld um gruune kaarte af te hale bi-j Grand Café ‘De Snor’, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op dizze kaarte steet ‘t start-vaknummer van de optoch vermeld. De kaart kos € 0,50 per persoon. UUTREIKING VAN DE PRIJZE

DINSDAG 25 FIBREWARI 09.45 uur: 10.00 uur:

11.11 uur:

12.41 uur: 13.45 uur: 14.30 uur: 15.11 uur: 19.00 uur: 24.00 uur:

Samekoms in ‘De Lantscroon’ van Prins Vincent I en Jeugprins Dann I en ‘t totale gevolg. Bezuuk aan de bejaarde in eurlie onderkomme aan de Markstraot 12 deur Prins Vincent I en Jeugprins Dann I met eurlie gevolg. Verzamele van de super-carnavaliste bi-j Café ‘t Olde Veld veur de Prestatietoch 2020, verzamele Jeug veur de Prestatietoch XS bij Cafetaria Litjes, einde jeugprestatietoch bij De Gracht. Jeugheppening in zalecentrum ‘De Grach’ met Jeugprins Dann I en zien gevolg. Vertrek naor de binnestad veur Prins Vincent I en Jeugprins Dann I en hun gevolg. Start Rommeloptoch vanaf ‘t Stadsplein End van de Rommeloptoch op ‘t Stadsplein met aansluutend popverbrande veur de jeug. Reveille veur alle andere Waskupen, waornao fees en muziek in alle zale en kroege. Popverbrande: plechtig slot van Carnaval 2020 op Het Stadsplein.

De optochtdeelnèmers wodde beoordeeld op 3 punte: A. Gedrag op de wage B. ’t Carnavaleske C. De technische uutvoering

De prijsuutreiking veur bei-je optochte is op zaoterdag 29 Februari 2020 van 15.00 uur tot 16.00 uur in Grand Café ‘De Snor’. TREKKING GROTE CARNAVALSLOTTERI-J De trekking van de grote Carnavalslotteri-j is op zaoterdag 29 Februari 2020 van 15.00 uur tot 16.00 uur in Grand Café ‘De Snor’. Bekendmaking van de uutslag en trekkingslieste in de café’s, in ’t Montferland Ni-js en op de website www waskupen.nl

ROUTE GROTE OPTOCH OP ZONDAG

Opstelle en vertrek Slotlaan, Pee skesweg, Stökkumseweg, Zeddamseweg, Molepoortstraot, Molestraot, Markstraot, Oldste Poortstraot, Klinkerstraot, Gruunestraot, Tou wslagersbaan, Grote Nekkum, Schoolstraot, Latkam pstraot, Gruunestraot, De Brink, Plantsoensingel Midde, Lengelseweg, Plantsoensingel Noord, Olde Dur kumseweg, Molepoortstraot, Molestraot. Ont binde bi-j ‘t Olde Gemeentehuus.(Ontbinde via Pla ntsoensingel Zuid ).

MAONDAG ROUTE KINDEROPTOCH OP saf de Gruunestraot Tot aan de Klinkerstraot ‘t zelfde, recht tot aan in, Kleine Nekkum, Linksaf de Lengelseweg op Stendermolen, Molepoortstraot, Molestraot, via Ontbinde bij ‘t Olde Gemeentehuus. ( Ontbinde Plantsoensingel Zuid )

MASKERADE Met inachnèming van de onderstaonde veurwaarde is maskerade toegestaon: A. in de optoch: Maskers drage is toegestaon aan minse, die in ‘t bezit zun van ‘n gruune deelnèmerskaart. B. op straot: ‘t Is toegestaon van 10.00 uur tot 21.00 uur gemaskerd eûver straot te lope as de gruune deelnèmerskaart zichtbaor gedrage wödt. C. in de zale: ‘t Is toegestaon van 18.00 uur tot 21.30 uur gemaskerd in de za(a)l(e) te zun, a’j in het bezit bun van de gruune deelnèmerskaart. De demasqué’s vinde eûveral plaats um 21.30 uur.

ROUTE ROMMELOPTOCH OP

DINSDAG Opstelle en vertrek vanaf ‘t Wa skupeplein, links Molestraot, Markstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, links Klinkerstraot, rechs Gruunestra ot, links Touwslagersbaan, link s Lengelseweg, Molenpoortstrao t, rechs Stadsplein, end van de optoch met aansluutend popver brande veur de jeug.


Dit jaor helaas gin “3 dolle dage” bi-j Heitkamp. Dat betreure wi-j, net as jullie.

De Heitkamp muntjes kunne dit jaor gebruuk wodde bi-j onze gewaardeerde collega’s: De Gracht De Snor De Peer De Dolle Graaf Smouzen

FC Bergh e l l a t s n e w , m u k k ö t S t u u e s n mi g r a b n e r e e H s ’ n e l Lenge F È È G S E K E E J E L L ’n A ! e o t l a v a carn

De Lantscroon ’T Olde Veld De Timp Georgio

We wensen ollie ‘n fijne carnaval.

INTERCOIFFURE

AG- EN DINSDAGAVOND VRIJD TOT ND GEOPE 0 0 . 0 2

ut p 'm u

Kni

Lever deze bon in 's-Heerenberg in op de markt op donderdag 20 of 27 februari Of in de winkel van vrijdag 21 t/m woensdag 26 februari 2020

11 % KORTING OP ÉÉN ARTIKEL NAAR KEUZE

WWW.YOUROP.NL 0314-661604

Veur al ow binne- en buutelandse kèèssoorte, elke donderdag bi-j ollie op de mark in Waskuupstad

dé online ni-jssite van Montferland

van en veur Montferlanders

Allejeekes gèèf!


19 • WASKUUPKRANT • 2020

K E L E G T UU H BERIC MONTFERLAND – Zoas zojuus bekend is gewodde, geet d’r nog al wat verandere aan de infrastructuur in 2022 in de gemeente Montferland. Um de minse in Azum en Netterde tevrèje te stelle wodde alle windmölle daor weggehaald en rondum Dièm geplaats. Sowieso geet d’r nao de volgende gemeenteraodsverkiezinge ’n andere wind wèèje, want ’n trop raodsleje zulle vanaf die tied van de wind motte leve… want as d’r in Dièm ’n frisse wind mot gaon wèèje, dan motte ze daor dan wel zekes wette van welke kant de wind dan ook mot komme. Old burgemeester De Leeuw en de topambtenare Piet van Nispen en Kees Huybregts hemme dat in de vieftiger jaore al in de gate gehad en zien toen al raps naor de gemeente Bargh uutgewèèjt.

WINDMÖLLE NAOR DIEM

’t Uutgelekte plan wier ontdek deur ’t petitiecomitè ‘Bargh mot Bargh bliève’ en steet bastendevol frisse ideeje. ’t Filmhuus in Dièm, dat ook al in de probleme zit, zal naor zo as ’t d ‘r now naor uut zut terechkomme in de filmzaal van ’t Willem van den Barghcentrum. As openingsfilm zal “Gejaag deur de wind” wodde gedrèèjd. Van de Mariakerk in ’t hart van Dièm (a-j in Dièm van ’n hart mag sprèke), zun de eerste steen bi-j ’n windhoos ook al van de tore gevalle… dus klaor veur de sloop. De geloofsgemeenschappe in ’sHeerenbarg en Zeddam könne niet lang genoeg wachte bis dat ’t zo wiet is. Op den plaats is ’n windmöl van 120 meter hoog geplend. Daordeur könne de Diemse al van heel wied zien welke afslag ze motte nemme um goed thuus te komme. De umliggende plaatse Greffelkamp, Ni-j Diek en Loil blif daordeur völ onheil bespaord.

Dièm Hier komme de windmölle te staon

PASSIESPÖLLE

E M LE OB PR DE IN VAN KOOT OP HERHALING

TEGELE - Geheel onverwach zun de Passiespölle, die um de zovöl jaor in Tegele geholde wodde, veur ‘n moeilijke keuze komme te staon.

WASKUUPSTAD – Jaore geleje baalde Bert van Koot d’r van datte bi-j zien Ans alleen onder de taofel zat. Hij koch zich ’n golde retriever, maor den was niet tege Ans opgewasse. Binne de kötste kere was den hond ’t slachtoffer van Ans eur ète en ging de piep uut. Daor zat Bert weer alleen onder de taofel. Now hette ’n ni-je poging gedaon um aan Ans eur dwingelandi-j te ontkomme. En daormet isse niet eûver één nach ies gegaon. Bi-j de opheffingsuutverkoop van Huub zien dierewinkel het Bert ’n hele lajing diere gekoch en is met zien veestapel onder taofel gedoake. Topstuk van zien collectie is de geveûlijk uutziende hond,

’t Privéleger van Bert zit klaor veur de aanval op Ans.

met de toepasselijke naam van De Hulk. Hij liek niet zo geveûrlijk asse d’r uut zut, maor ’n kreng dat ’t is. Daor het zelfs Ans de hande vol aan.

EXTRA CURSUS WASKUUPSTAD – Op vri-jdag 20 maart organiseert ‘t Barghse Huus same met meesteroplichter Ferdinand F. een seminar, getiteld ‘Kièke in de ziel van ‘n meester-

oplichter’. Geïnteresseerde könne zich bi-j Ferdinand aanmelde via Whatsapp. Gi-j ontvangt dan ‘n Tikkie waormet gi-j direk könt betale.

SCHIPHOL Fraude SCHIPHOL - Umwonende van Schiphol klage al jaore steen en been eûver geluudseûverlas van ‘t vliegveld maor gève aan dat d’r gin respons kump op eurlie klachte. Schiphol ontkent de geluudseûverlas, “Wi-j hebbe nog nooit iemand heure klage,” aldus ’n woordvoerder.

SPIJKENISSE - Schadeherstelbedrijf Fred de Wolf is betrap op fraude. Dit is aan ‘t lich gekomme deur ‘n aflevering van ‘t consumenteprogramma KASSA. Eigenaar Fred de Wolf is intusse ‘n rechzaak begonne um de naam van zien bedrijf te redde. “Den beschuldiging is ‘n deuk in ons imago,” aldus de eigenaar van ‘t schadeherstelbedrijf.

Onderschat echter ook niet ‘Joepie’, de gèèl-gruun-rooie gresparkiet. Datte de bek al los het, is gin toeval. Hij bit in alles wat los en vas zit en laot ow niet

misleide deur de lieve eugskes van ’t ondier. Datzefde geldt veur dat ‘lieve’ kleine ketje, dat niet veur niks de naam ‘Tijgertje’ het. Met zien scharpe nègeltjes hette al menigeen ’n flinke haal eûver de peut gegoave, iets wa-j natuurlijk niet verwach van Knabbel en Babbel, de twee kleine kanientjes met de name van ’n paar eekheurntjes Ook die bun niet veur de poes. Met de carnaval kan iedereen zien of de coup van Bert geslaag is. As Ans met de krasse op de snuut rond lup, het Bert gewonne, maor adersum, dan köj wel raoje wat d’r gebeurd is.

‘t Is daor al jaorelang ‘n feit, dat d’r veur de rol van Judas gin mins te vinde is. Dit jaor hemme ze ‘n luxe probleem dat daor now opens twee sirrieuze kandidate zich veur hebbe aangeboaje. Zonder dat ze ’t van mekaar wiste hebbe de ‘s-Heerenbarger W.L. en de Stökkumer R.C. zich spontaan aangemeld. Ze troffe zich pas bi-j de sollicitatieprocedure op ‘t kantoor van de organisatie bi-j coördinator Sjeng Wegdermet. Twee ziele één gedachte zö-j denke... veur ‘t eers in de gemeenteraod en da-j bi-j de volgende verkiezinge d’r uutgesotemieterd wodt is natuurlijk veur eurlie gin mooi veuruutzich.

Den keerl van de organisatie is met eurlie bei-je tegeliek ‘n gesprek aangegaon umdat hun cv krek allens was. Allebei hadde ze in de Montferlandse gemeenteraod al met glans de rol van Judas vervuld met eurlie judasstreke. Ze hiele zich van de domme en zei-je dat ze eurlie hande in onschuld wasse. “Veur de rol van Pilatus hewwe al iemand…. en gullie motte de zaak niet deurmekaar hale!,” zei Wegdermet. Of ze allebei de zak met zilverlinge bi-j zich hadde, wette wi-j niet, daor zuwwe Appie Dieker, de CDA fractieveurzitter den alleen ’t Loils Belang diènt, ‘s eûver aan de tand motte vuule.

GEVOLGE VERDOZING DRAMATISCH MONTFERLAND – Dat de verdozing van Nederland steeds dramatischer vorme aan nimp, mag alom bekend geach wodde. Dizze ni-je trend is ’n aantal jaore geleje begonne in ’t weste van ’t land, maor sins köt is helaas ook onze prachtige gemeente aan de beurt. En de gevolge liege d’r niet um. Zo bliek uut bi-jgoande foto (gejat uut ’n ripportage van de NPO rid.) dat deur de toenèmende verdozing zelfs de prachtige ni-jbouw van Mainfreight en DSV aan de Meilandsediek haos niet meer te zien vilt.

Zelfs de ni-jbouw van Mainfreight is haos niet meer te zien


ALLEJEEKES GÈÈF MET SEESING AS REGELNÈÈF!

info@seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl Rembrandtplein 8 7131 EJ Lichtenvoorde 0544 - 35 37 39

Havenstraat 1 7005 AG Doetinchem 0544 - 35 37 39

Stadsplein 7 7041 JA 's-Heerenberg 0314 - 34 38 77

Uitzenden Detacheren Werving & Selectie Opleiden


POLE PIKKE

ZEDDAM IN

21 • WASKUUPKRANT • 2020

ZEDDAM – ‘Zeddam jest nasz’ is de kreet den hele dage in Zeddam te heure is. Of in goed Zeddams plat: ,, Zeddam is van ons”. En of de autochtone Zeddammers daor zo bli-j met zun is maor de vraog. Oapelijk wödt d’r eûver de problematiek niet gesproake, maor d’r broes wel wat in ’t kleine darp. De eûverdaod aan minse uut Pole li-jt ’n bietje zwaor op de maag.

D

e umgang met minse van buute af, die de hotels en de pensions in de goeie toeristische tied bevolkte, is de Zeddammes natuurlijk niet vremp. Ze wasse d’r jaore geleje as eerste bi-j um elk bed dat d’r te völ in huus stond

tege betaling aan vremde te verhure en dat leverde in de loop van de jaore goed drèèjende hotels en pensions op. Daor bun Ruimzich, Engelbarts, Carpe Diem en Montferland now nog steeds ’t bewies van. Maor d’r verdwene d’r ook wat zoas Pension Willy,

De twee Zeddamse hotels Eureka en de Uutkiek bieje now aan Poolse gasarbei-jers onderdak

Van Raaij en Moors. De Uitkijk en Eureka staon d’r nog steeds in volle glorie, maor de glorie is d’r daor wel van af. Ooit logeerde daor de gaste met de ruume pottemennee uut de Randstad, maor de minse uut Pole komme niet van riekdom dizze kant op en nème ’t verdiende geld een keer in de maond ook nog met de grens eûver. En daordeur is de Zeddamse gemeenschap kats uut de tied. Hoe kon ’t zo wied komme? ,,Met de integratie van

GRILLBAR DE BONGERD KUMP MET NI-JE SNACK WASKUUPSTAD - Snackbars motte ook met de tied met en verzinne tiggewoordig de gekste dinge. Naos de normale vleiskroket kenne wi-j ook al andere variante, zoas de kroket met kèès, garnale en zelfs met alleen maor gruun grei d’r in (de zogenaamde

vegetarische kroket rid.). Grillbar de Bongerd in ’s-Heerenbarg geet nog ‘n stepke wiejer. Völ snackliefhebbers die hier bi-jnao dagelijks komme, holde van krokette én van bitterballe. ‘Daor kan ik wel wat met,’ mot eigenaar Rick Bijsterbosch weer gedach

MEDEWARKER VAN DE WÈÈK

’s-HEERENBARG – De medewarker van de wèèk van wèèk 18 van de firma Montferland Uutvaartzorg is now al uutgelek. Veur de 17e keer

dit jaor (wèèk 3 was hij ziek) geet dizze eer naor Bertil Vollenberg. Um dit te viere gaf hij van ‘t weekend ‘n fees veur de hele zaak.

hemme. Nao de frikandelschnitsel van veurig jaor, wat eûveriges gin succes was, zutte hier meer heil in. De snack liek op ‘n gewone kroket. Maor onder de krokantbruune jas zit dat ding propvol met bitterballe. Op Instagram nuump Grillbar de Bongerd dit bizarre ding een ‘guilty pleasure’. Niet iedereen is zo enthousiast as Rick. “Gatverdamme”, zeit Old Prins Eckhard, den bij de Grillbar nog net gin kind aan huus is. “Ich wet nicht wo genau die grenze li-jt. Meine meinung nach mag ik dat ding kein kroket nuume. Vielleich vind ik ‘m stiekum toch wel lekker, maor nuum ‘t kein kroket. Klante kunne zich behoorlijk beschissen vúúle wen sie in hun kroket inens bitterballe antreffe.” De “bitterkroket”, zoas den ni-je snack hiet, li-jt vanaf marge bi-j Grillbar de Bongerd in de gekoelde vitrine op ow te wachte totdatte in ’t vet mag.

de Poolse minse hier is ’t faliekant fout gegaon en daor kiek ik de veurmalige voetbalvereniging Zeddam op aan,“ zeit raodslid Jurge Menting. ,,Die hadde nao de fusie met St. Joris uut Braomp gewoon de kleure rood en wit as clubkleur motte beholde. De eigeste kleure as de Poolse vlag. Dan hadde die minse zich hier thuus gevuuld. Maor in de kleure

gruun, rood en zwat vuult gin Pool zich gemakkelijk.” Meer commentaar wil Menting niet gève, drèèjt onze ridakteur de rug toe en geet d’r vandeur. Maor hi-j is nog niet de hoek um of hi-j kump trug. ,,Ik heb nog wel ’n oplossing”, fluusterte onze ridakteur in ’t oor. “In ’s-Heerenbarg is toch ook nog ’n hotel den lang niet altied vol zit, De Lantscroon.

Daor könne die minse jao ook gaon eûvernachte. En de kleure van d‘Olde Waskupe zun rood en wit, krek as de Poolse vlag. Wat zölle die minse zich daor geweldig op hun plaats vuule. Dat is ‘t: Zeddam wödt weer van ons! Allejeekes gèèf. Ik gaot ’t meteen met Peter den Baat regele.” En weg is Menting, richting Diem.

NEPADVERTENTIES MENLO PARK (VS) – Nao de rechterlijke uutspraak in de zaak van John de Mol mot de sociaalnetwerksite Facebook aan de bak met ‘t verwijdere van nepadvertenties. In de zaak die John de Mol het aangespanne tege Facebook ging ‘t um nepadvertenties waorin de Mol minse zol aanspore bitcoins te kope. De beeltenis van de mediaondernemmer wier zonder toestemming gebruuk veur dizze criminele praktijke. John wier deur de magistraat in ‘t geliek gesteld en de rape bun dan now ook gaar veur Mark Zuckerberg (CEO van Facebook rid.) en zien pessoneel. Um niet nog verder in de missère te komme controleert Facebook nou elke advertentie op hun website en wodde nepadvertenties die onwaorhede verkope verbanne. Da’s dan weer goed ni-js veur Vincent Nijhof. De buutreedner uut Waskuupstad probeert al ‘n jaor tevergeefs ‘n afbeelding van ‘m waorin hij ‘n boek aanprijs van de website te kriege. Niet zo zeer umdatte eiges toch al ga nooit lis, maor meer um ‘t feit dat de advertentie gewoonweg niet juus is. “Ik bun dan ook

VERBOAJE

bli-j dat met dizze uutspraak d’r eindelijk ‘n end geet komme aan den nachmerrie en ik mien niet iedere keer mot verontschuldige naor mien Karolien’ aldus een opgeluchte Nijhof.

De nepadvertentie welke Facebook now mot verwijdere


“Ik bun gek op breudjes van...

Altijd de állergoedkoopste voor al uw boodschappen. KES JEEzun! Hier mo-j ALLE GÈÈF!

Openingstijden tijdens carnaval: zaterdag 22 febr zondag 23 febr maandag 24 febr dinsdag 25 febr

08.00 - 21.00 uur gesloten 08.00 - 18.00 uur 08.00 - 21.00 uur

Stickerei Momentmal Heike Psenitza Weseler Straße 11 D-46459 Rees Tel. 0049 2851 92839

Carnavalsagenda 2020 22 februari

www.momentmal-stickerei.de info@momentmal-stickerei.de

23 februari 24 februari

Karnevalszeitung.indd 1

21.12.2018 11:56:10

26 februari

Allejeekes gèèf!

Apotheke am Bahnhof Rainer Willing Bahnhofstr. 27 | 46446 Emmerich | Telefon: (02822) 92815 | Fax: (02822) 92816

Hulkenberg bv

. Ulenpasweg 2 . 7041 GB ’s-Heerenberg . Tel. 0314 - 66 44 00 . E-mail info@hulkenberg.nl . Internet www.hulkenberg.nl


23 • WASKUUPKRANT • 2020

KÖT NI-JS

STADSTV BARGH BEGINT REALITYSOAP

Geweld

AMSTERDAM - In de media verschiene geregeld berichte eûver geweld tege homosexuele, maor d’r wödt nooit wat gezeid eûver geweld onder homesexuele eiges. Steeds vaker wödt de pliessie ingeschakeld bi-j incidente waor homosexuele met mekaar op de voes gaon. De pliessie het 14 rechercheurs op de zaak gezet die ’t allemaol tot aan ‘t gèètje gaon uutzuuke.

WASKUUPSTAD – Nao ’t succes van BN-ers as de Bauers, de Roelvinkjes, de Pfaffs, Barbie en Jan Smit, lanceert StadsTV Bargh ook ’n eige realitysoap. Hierin wödt ’t flamboyante lève van de familie Marissink op de Kamp dagelijks gevolg. D’r bun contracte getekend veur minstes één seizoen, waorbi-j tussedeur wödt geëvalueerd en meugelijk ’n tweede seizoen geet volge. De serie krig de naam ‘Marissink, koning van de Kamp’. In aflevering één make wi-j drek kennis met de Marissinks. Moeder Irma bestiert met strakke hand ’t huusholde, maor verkuch ondertusse pille (en zalfjes) bi-j de fleet. Vader Marcel en zoon Bram nemme eûveral ’n loopje met. Zo wödt in ’t naoburige plèètske Emmerik bi-j de drankhandel beheurlijk ingeslage en effe later zien wi-j hoe de kratte Veltins op klaorlichte dag saldaot wodde gemaak midde in de woonwijk! Daor steet ’n picknicktaofel en make wi-j ook direk kennis met enkele bure, waoronder buurmanne Dirk en Luc. Vatsige patsers in ’n mouwloos shirt

zoepe met spöls gemak de ene nao de andere fles lèèg. Ook make wi-j in dizze aflevering kennis met dochter Ilse, ’n Instagram model in spé, die in eur vri-je tied graag mag danse. Pas in aflevering twee lut Marcel zien indrukwekkende verzameling bierdöpkes zien, allemaol met unieke win-codes en leit zoon Bram uut hoe hij onder de radar van de internetplietsie blif en via zien Instagram-account minse uut andere plaatse belachelijk mik. ‘Marissink, koning van de Kamp’ is vanaf maart iedere zaoterdag um 16.00 uur te zien op StadsTV Bargh. Daornao volg ieder uur ’n herhaling.

Afgezeg

WASKUUPSTAD - Top entertainer Daniël Schmitz het nao lang beraod zien optreje veur ‘t bedrijfsfees van holthandel ‘t Anker in Ulf veur margenaovend afgezeid. De reje dat Schmitz ‘t het afgezeid is datte las het van plankekoorts.

Halalstrand

BRAOMP – Aan ‘t water van ‘t Braompse gat wödt kommend jaor ruumte gemaak veur ‘n Halalstrand. Dit strand is uutsluutend beschikbaor veur moslims en zal alleen beschikbaor zun bi-j sluierbewolking.

JOS HENDRICKSE WEER IN DE FOUT TORREMOLINOS – Jos Hendrickse is weer de fout in gegaon. Op vakantie in Torremolinos deej hi-j net offe in ’t zwembad van ’t hotel ’n belangriek tillefoontje kreg van zien baas, Geraldo Brugman. Net as jaore geleje op ’n strand in Spanje, waor Jos met de pieper van de Brandweer Bargh aan zien boksriem rondliep, terwijl hi-j natuurlijk gin bereik had. Ook zien mobiel dei ’t in Torremolinos niet, maor ’t lek natuurlijk wel lekker stoer. Datte de boel belazerde met zien tillefoongesprek was nog niet ’t slimste. Hi-j lag ook nog ’s in ’t zwembad van ’t hotel nève zien hotel; zien eige hotel had namelijk gin zwembad. Gelukkig veur Jos wier dat pas op de letste dag van zien vakantie ontdek.

BLI-J AS ’N KLEIN BLAAG

’’s-HEERENBARG/DIEM – De raodzaal en de publieksbalies van de gemeente Montferland blieve in Golde Hande. Burgemeester Peter de Baat was 23 jannewari zo bli-j as ’n klein blaag, toen hi-j de uutslag van de stemming in de Raod bekend kon make. Álle fracties stemde d’r veur dat de raodzaal in ’s-Heerenbarg blif. Zelfs Wilfried Linse was opens veur en Raymond Cremer liet zich niet zien.

Jos Hendrickse duut net assoffe aan ’t belle is, maor hi-j het gin bereik

JOEP MARISSINK EMIGREERT ZEDDAM – ‘t Zat d’r al een tied aan te komme, maor now geet ’t toch ech gebeure. Joep Marissink geet ‘s-Heerenbarg verlaote um naor Zeddam te trekke. Zien vriendin Roos het lang genoeg tigge Joep zitte dramme dat zien ruggegraot ‘t toch begève het.

PETER DE BAAT

Vader Jos sprik schande van de acties van zien zoon: “Dan denk gi-j da-j ow zoon fatsoenlijk heb opgevoed, normen en waarden heb aangeleerd, en dan geet dat jong zonder pardon met een Zeddamse lopen met alle gevolge van dien!”

In Zeddam bun ze maar al te bli-j met hun aanwins. “’t Gemiddelde IQ geet wel met ‘n speer umhoog. In Zeddam kommie toch niet vaak ‘n persoon met intellect tege,” aldus Zeddammer Ludo Roes, den op zien beurt met ‘n ’s-Heerenbargs deerntje is getrouwd.

Volges CDA-leider Dieker was dat niet deur de massale proteste bi-j de bevolking, maor lek ’t ‘t CDA plotseling ’n goed idee um in ’s-Heerenbarg te blieve. Daor moes De Baat um lache al deie dat niet. Gi-j mag in ’n raodsvergadering ow gevuulens namelijk niet uute. Maor inwendig konne ’t wel uutschreeuwe van geluk. Niet vanwège ’s-Heerenbarg, want dat interesseerde ‘m gin donder. Nee, vanwège Diém. De Baat: ‘’Die arrogante lu-j daor hebbe godzi-jdank de deksel op de neus gekregge.’’ Dat hi-j dat onumwonde waogde te zegge, was ’n messtèèk in de rug van Martin Som. Critici zegge

dat De Baat dat zo vlak veur de carnaval het bekend gemaak in de hoap datte ’n onderscheiding van Prins Vincent de Eerste zal

kriege. Dat letste ontkent de burgemeester: ,,Den onderscheiding krieg ik toch wel, dörf ik te wedde.”


WI-J STAON AL 20 JAOR VEUR AL OW REKLAME KLAOR DA’S ALLEJEEKES GÈÈF

VEUR INTERACTIEVE MARKETING EN COMMUNICATIE MO-J EFKES OP WWW.LOGISZ.NL KIEKE Communicatie en strategie: advies, organisatie, bewaking en begeleiding webdesign en printdesign

Creatie: conceptontwikkeling, huisstijlontwikkeling,

Techniek: websites, webapplicaties, e-mailmarketing en databasepublishing

en webshopsystemen, e-mailmarketing

Content: copywriting, fotografie en videoproducties

Social media: Facebook, Twitter en LinkedIn

Software: contentmanagement-

Zoekmachinemarketing: SEO en SEA

Service: media, drukwerk, hosting en domeinregistratie, training en opleiding

Logisz denken, anders kijken, technisz werken, praktisz aanpakken

Logisz anders

Angelo Buiting

ALLEJEEKES GÈÈF

TEL. 06 - 21 26 71 03 • DJANGELO@KPNPLANET.N • FACEBOOK.COM/DJANGELOBERG

WI-J WAT WEGGEBRACH HEMME DAN KUMP ‘T IN ODDE, BRENG ‘T MAOR RAPS HIER HEER WANT

Allejeekes gèèf! Expeditiebedrijf Rijnland BV • Veem 5 • 6909 DZ Babberich Postbus 9 • 7040 AA ’s-Heerenberg Telefoon 0031 316 248444 • Telefax 0031 316 248381 Website www.exp-rijnland.com • Mail info@exp-rijnland.com


25 • WASKUUPKRANT • 2020

TRAMMELANT IN BARGHSE MUZIEKSCENE WASKUUPSTAD – Nao ’t ene succes nao ’t andere is d’r now poep aan de knikker, zeg maor gerus: stront aan de knikker. Twee toppers verlaote hun bendjes en beginne veur zich eiges. ’t Succes is hun naor de kop gestege. Thijs Heering rich ’n eige bendje op en Koen Büttner mik ’t helemaol bont. Den denk op de Oosterse mark zien slag te könne slaon en dan ech niet met nasi en bami, maor met zien – volges ‘m eiges – klasse muziek. PYONGYANG – Völ minse hadde ’t niet gedach, maor ’t is now toch ech ’n feit. Koen Büttner geet ‘De Boetners’ verlaote en begint aan zien solocarrière in ‘t buuteland. Dit zörg veur völ reuring in de wereld van de Achterhoekse Rock ’n Roll. “Ach ik heb alles al metgemaak. In ’t veurprogramma van Normaal gestaon, bi-j de Dolle gespöld en op Pronkzitting XL gestaon. Oh jao en ook nog op de Zwatte Cross geknald. Ook gespöld trouwes”, aldus Büttner zelf. Volges de bevloage gitaris ging ’t de afgelope jaore veur de wind met de band, maor zut hi-j d’r now gin heil meer in: “Wi-j hebbe de afgelope jaore van alles metgemaak. Dinge die ik kan vertelle, maor ook dinge die niet geschik bun veur dizze krant en dat wil wel wat zegge. Um ’n lang verhaal köt te make, ik bun toe aan wat ni-js en verhuus now naor ’n plek waor de minse letterlijk aan mien vuut ligge en mien ook niet ens tege dörve te sprèke.” Koen het volges eige zegge ’n manager in Noord-Korea gevonde en geet zien solocarrière daor opstatte. Zien bandleje zun d’r niet zo rouwig um. “Ach den Koen, met zien uuterlijk as John Travolta mag van ons lekker gaon. Ze

kondige um daor aan as ’n ster den heel Nederland al veroverd het. Maor wi-j wette allemaol dat ’t ni-js daor gemanipuleerd is en d’r niks van klop. Das allemaol fake ni-js. Laot ‘m maor lekker zweite daor,” aldus de drummer van de band, Bram Kruijt. Maor de ridaksie zöl de ridaksie niet zun as wi-j niet efkes bi-j zien ni-je manager verhaal ginge hale. Wi-j vroege daorum Wa Moj, want zo hiet zien manager, um ’n reactie. “Wi-j hebbe glootse planne met Koen Büttnel. Alleleelst klig hi-j ’n ni-je altiestenaam. Kim-Jong-Koen. Velnuump naol zien glote veulbeeld Koen Pillen. Wi-j beginne met ’n plachtige stadiontoul in Pyongyang, velvolges doen wi-j ’n löndje

KOEN BÜTTNER GEET SOLO

kloege in Kud soj en sluute af bi-j ’t vledesconcelt van onze plesident en Donald Tlump in Kli Ko”, aldus Wa Moj. Of Koen ook ech Noord Korea geet verovere wet de arties

eiges ook nog niet. “’t Is wel ’n verdomp moeilijke mark. Ik mot arg op mien tekste lette en alles mot eers langs de leider van ’t land. Aan mien propaganda zal ’t in ieder geval niet ligge.

De minse hemme mien poster al gezien en scandere al jaore lang mien naam. Kim-Jong-Koen, Kim-Jong-Koen heur ik telkes op ’t NOS journaal. Dus dat geet helemaol goed komme. Dat ik

Koen Büttner het zien oog laote valle op de glitter uut Korea solo gao betekent now lekker alleen maor solere op ’t podium. Alleen maor solo’s spölle. Heerlijk. Knalle as ’n raket.”

OOK THIJS HEERING SPECIAAL VEUR BEGINT VEUR ZICH FOELE BLAGE EIGES

WASKUUPSTAD – Nao bi-jnao tien jaor deel te hebbe uutgemaak van onze ‘huusband’ Awesome, slut Thijs Heering zien vlöggels uut en stop bi-j Awesome. De band eiges miek köt nao de novemberpronkzitting al bekend, dat ze nao de Pronkzitting XL op zuuk motte naor ’n ni-je bassis. De keuze van Thijs um solo wiejer

te gaon viel wel te verwachte. Um veurbi-j ‘t ego van leadzanger Sjakie (Böhmer jr rid.) te komme, is schier onmeugelijk. En zo’n showmenneke as Koen Büttner is Heering now eenmaol niet. “Eigelijk is ’t wel bes zo” aldus Thijs. Thijs het laote wette dat hi-j d’r helemaol klaor veur is en d’r

Thijs Heering, de ex-bassis van Awesome, den ’n ni-je band het opgerich: ‘Hèvig’ ‘alderbassend’ völ zin in het. Hi-j is nog wel op zuuk naor ’n zanger, gitaris, toetsenis, drummer en accordeonspöller veur zien ni-je band. De lekker bekkende Achterhoekse naam veur zien band hette al wel bekend gemaak: ‘Hèvig’.

WASKUUPSTAD - Ook dit jaor hewwe weer ’n prachtige kleurplaat aan ’t begin van dit fantastische carnavalsjaor. Um ’t de blage niet al te zwaor te make (zodat ze okselfris de carnaval in könne gaon), het de ridaksie dit jaor gekoaze veur ’n bietje lège moeilijkheidsgraod. Ook foele blage die gaar gin carnaval viere, zölle met dizze kleurplaat in hun nöpkes zun! Inzendinge könne tot ’n wèèk veur Rosenmontag wodde ingeleverd op ons ridaksieadres. Blage van ridaksieleje (echtelijke én onechtelijke) bun zoas gewoonluk uutgesloate van deelname.


Studio Font is ‘n bureau veur grafische vormgèving en drukwark. Gi-j gèèf aan wa-j neudig heb en wi-j regele ‘t veur ow; van concep tot creatie. Snel, creatief en allejeekes gèèf!

studiofont.nl

Van creatief concep tot haarscharp drukwark.

Pastoor van Sonsbeeckstraot 3, 7039 AG Stökkum 0314 760 509 • info@studiofont.nl • www.studiofont.nl

Reclame make is zintuuge prikkele Bij ons ku-j terech veur een heerlijk hapje of drankje bruiloft, andere feesten en zakelijke bijeenkomsten

Ruimere openingstijden in de winter!

Dit jaar is Kasteel Café Heeren Dubbel in de winter ook doordeweeks geopend. Naast de weekenden bent u ook op de woensdag, donderdag en vrijdag van harte welkom voor een kop koffie of lunch! Vanaf april zijn wij weer 6 dagen in de week geopend, van dinsdag t/m zondag.

T +31 (0)314 67 50 90

-

E info@heerendubbel.nl

-

I www.heerendubbel.nl

GIE R E N E E R U P E N GRUUNE PURE ENERGIE UULEJEEKES GÈÈF! GRA L ÈF! ALLEJEEKES GÈ Li-jt ‘t milieu ow nao aan ow hart En he-j ‘t met de hoge energietarieve ook nog ‘s helemaol gehad Denk dan ‘s nao eûver pure energie van Phixx, stroom van ow eige Zonnepanele kos ow nameluk NIX Eenmalig investere en daornao jaore lang geniete, umdat de hoge rèkeninge ow niet meer könne biete.


NOG STILLER

AZEM WÖDT

27 • WASKUUPKRANT • 2020

PROTES HORECA BARGH ’s-HEERENBARG – Horeca Bargh geet waarschijnlijk op 16 maart protestere op ’t Malieveld in Den Haag umdat ze ’t niet eens bun met de verhoging van de onroerendgoedbelasting van de gemeente op terrasse.

AZEM – ’t Kleinste karkdorp van Montferland geet opni-j terug in de tied en wödt weer net zo stil as veur de oorlog. Vroeger was d’r nog wel wat te belève en zo kon ’t gebeure dat onze plaatsgenoot IJsbrand Nijhof daor ooit zien vrouw Thea het lere kenne. Zo wat kump now haos nooit meer veur. Ook de kerk het zien beste tied gehad. Af en toe kump d’r in ’t weekend ’n missionaris uut Ulf um ’n mis te lèze bi-j rouw of trouw en dat is ’t dan. Begriepelijk bun de Azemers daor wel arg verdrietig eûver. ’n Bietje reuring is d’r nog op de Laakweg waor ’n enkele verdwaalde Poolse vrachwagechauffeur de weg zuch van ’t industrieterrein in ’s-Heerenbarg naor de Terborgseweg. Maor ook dat is

De eende uut de Laak oefene al veur de röstige tied in Azem

De kerk wödt as uutkiektore ingerich

zo veurbi-j want as de völgepreze rondweg van de Meilandsediek tot aan de Terborgseweg klaor is dan kö’j aan de Laakweg ook gin verkeer meer waornemme. De eende in de Laak die verheuge zich daor now al op en bun al op de Laakweg aan ’t oefene. Volges goed ingelichte bronne zol dan de kerktore as uutkiektore wodde ingerich um van daor af naor de windmölle te könne kieke.

DELF – Uut onderzoek is gebleke dat ’t bejaardetehuus de mees ongezonde plek is um te wone. Nao jaorelange studie is mevrouw De Oldste afgestudeerd aan de technische universiteit Twente te Delf. Eur scriptie ging eûver de lèvesumstandighede in verschil-

’s-HEERENBARG – De juryprijs van de 24e editie van de Montferland Run is gewonne deur ’n grote groep zonder wages. Met as motto ‘Daor kump een Keni-aan’ wis dizze groep “Wi-j zun zwat en renne had” nip achter zich te laote.

TOCH GIN S G A D R U E J R E V KALENDER

De stemming bi-j de Old Prinse was op zien zachs gezeid, euforisch. Tijdes de gezamelijke douche liet Marcel Schuurman zich ontvalle, dat hi-j wel ‘s een hele mooie verjeûrdagskalender

op zien wc zol wille hemme. Zo eentje met alleen mooie blote keerls met witte kuntjes in niks verhullende poses. Veurig jaor gonge verscheidene Bn-ers ook al uut de klere um aandacht te

uut geet zien is nog ’n punt van eûverleg. Harrie IJzermans, den alleen nog maor ’n adviserende functie het binne ’t horeca eûverleg, het al aangegève dat ze niet met tractore gaon: “Vös te duur um die dinge te hure en ziet gi-j Wilco Bosch d’r al met eûver de A12 knappe? Wilco zeit datte ’n tankri-jbewies het en datte daordeur ook op ’n tractor mag ri-je, maor ik mot ’t nog zien”. De res van de horeca geet liever met de trein: “’t Is de bedoeling dawwe daor ook nog ’n pilsje gaon pakke en dan ma-j niet ri-je,” aldus Dirk Slok.

BEJAARDETEHUUS MEES ONGEZONDE PLEK

GROTE GROEP WINT MONTFERLANDRUN

’s-HEERENBARG - Dat ’t geweldig mooie optreje van Berti Litjes en de Old Prinse, vergangene november, zelfs de prissentatie van de ni-je hoogheid het laote verbleke, kon veuraf niemand veurspelle.

Vieze veurzitter Wilco Bosch vindt ’t niet normaal datte veur ’t kleine terras veur zien hotel jaorlijks 15 Euro meer kwiet is. Wilco: “Wat mot iemand as Marcel Schuurman dan wel niet meer motte gaon betale, zien terras is wel 20x zo groot as den van mien!” De normaal altied vrolijke Bosch, den bekend steet as positivo, zut ’t niet meer zitte. “Mot ik den verhoging dan deurberèkene aan mien klante”? “Wat gaon die zegge as ik de prijs van ’n pilsje met 50 cent verhoog?” Hoe ’t protes d’r op ’t Malieveld

vraoge veur ‘n goed doel. Dit was veural veur völ vrouwe bes wel ‘n spannende afwisseling in hun dagelijkse sleur. Dat die keerls hun zaakje bedekte met een handduukske was op zien zachs gezeid wel teleurstellend te nuume. “Ik denk maor zo; hoe groter ‘t handduukske, hoe meer da-j te verbarge heb. En dat sprik bi-j mien en ook bi-j

völ vrouwe wel tot een bepaalde verbeelding,” aldus Marcel.“Mo-j veurstelle,” zeit Eugène te Wildt, “ik mot elke dag wel twee keer poepe. Dan wo’k dus een hele maond lang tijdes ‘ ‘t breie van ‘n bruune trui’ in de gate geholde deur bijvoorbeeld Wim Ruik-is.” Nao enige commotie wier d’r gestemp. Uutslag van de stemronde: 1 veur, 17 tege.

lende gebouwe. Met stip bliek dat ‘t wone in ‘n bejaardecentrum onnoemelijk slech is veur de gezondheid want hier zun, ondanks alle goeie bedoeling en inzet van ‘t pessoneel gemiddeld per jaor toch ech de meeste dooie te betreure.

BOKKIE DIT JAOR NIET IN DE KRANT ’s-HEERENBARG – Trouwe lèzers van De Waskuup en die-hard fans van Bokkie (waoronder ene GertJan Peters) zölle ’t dit jaor motte stelle zonder ’n artikel eûver de flamboyante Barghenaar. Op dringend verzuuk van de eindridaksie is besloate dit jaor gin artikel op te nemme eûver zien liefdeslève, zien warkcarrière, zien brand-

weercarrière, zien EHBO-carrière of zien zangkunste (carrière is hier ongepas). “Misschien volgend jaor weer, maor veur dit jaor hebbe wi-j ech efkes pas op de plaats motte make,” aldus de eindridakteure, Sjaak Reumer en Marcel Marissink in ’n gezamelijke verklaoring.

Bokkie is deur de eindridaksie geblokkeerd


Oude Terborgseweg 261 - 7004 GZ Doetinchem Tel. 0314 - 323 825 - info@rozeboomautomaterialen.nl www.rozeboomautomaterialen.nl

! f è è g s llejeeke

A

r e o f l v o t s t s n u K ‘n van GACON llejeekes gèèf!

A

WASKUPENCARNAVAL 2020

ALLEJEEKES GÈÈF! MET EEN FIETS VAN NIJLAND TWEEWIELERS

Veur industrie en particulier Verzörge wi-j met völ plezier Dat ow vloer netjes is afgewark Naodloos met kunststof, das superstark Dus a-j nog lang van ow vloer wil geniete Laot ‘m dan deskundig deur Gacon giete

KUNSTSTOFVLOEREN | BETONRENOVATIE BRAND- EN CORROSIEWEREND COATEN

GROOTHANDELSWEG 5 6515 AH NIJMEGEN TEL: (024) 3482800 FAX: (024) 3482355 E-MAIL: INFO@GACON.NL

Klinkerstraot 38 • 7041 BC ‘s-Heerenbarg 0314 - 66 14 05 • www.nijlandtweewielers.nl

! f è è g s e k ee j e ll A

Continent Logistics BV | tel. 0341-664057 | site www.continent-bv.nl | e-mail info@continent-bv.nl

tel. 0314 - 66 40 57 | www.continent-bv.nl | info@continent-bv.nl


29 • WASKUUPKRANT • 2020

MARCEL HEITKAMP

PISSIG

IN DE BOL GESLAGE

WASKUUPSTAD – Zien grote wens was ’t um ooit ’t bedrijf van zien vader eûver te nemme, Zien hele lève hette daorop gespiens, maor al die tied blef zien vader maor in de zaak bezig. Toen Bennie eindelijk d’r met uut wol scheie, hatte d’r gin zin meer in. Marcel Heitkamp: “Duuzend keer hè-k ‘m gevraog um de tent aan mien eûver te doen, maor steeds kreg ik nul op mien rekès, al moes ik mien vader wel uutlegge wat ’t woord rekès betekende. Hij zei dan datte nog kreuzfideel was en datte d’r niet eûver dach um te stoppe. Hij het mien nooit ’n kans gegoave. Vedder dan glèès spuule met de carnaval bu-k nooit gekomme!” Asse aan alle elènd trug denk, wödt Marcel nog pissig, veural eûver ’t hongerleuntje watte met

de carnaval kreg. Marcel: “Maor goed dat ik zo druk was met dat spuule, want van dat geld had ik ech gin carnaval könne viere. En ’n paar munte achtereûver drukke kon ook niet, want die eige munte kregge pas, toen ik met ’t spuule gestop was. Toeval? Daor geleuf ik gin zak van!” Vader Bennie het now pech en daor het Marcel wel schik van: “Pa wol met carnaval nog ’n paar cent zwat bi-j verdiene. Hi-j had de ni-je eigenaar al verteld hoe dat moes, want dat wis mien vader as gin ander. Maor dat geet mooi niet deur. Gelukkig hebbe ze bi-j Gertrudis gevraog of hij achter de bar wil helpe. Hette tenminste wat te doen met carnaval. Eiges gao-k maor carnaval viere bi-j mien naamgenoot, Marcel van Jan. Daor kom ik wel aan mien trekke.”

Op de foto köj zien hoe pissig Marcel is.

WASKUUPSTAD - Dat kötstondig succes kan lei-je tot hoogmoed, dat is maor weer ’s gebleke nao ’t optrèèje van de OldPrinse bi-j de novemberpronkzitting van d’Olde Waskupen Nauwelijks in de kleedkamer aangekomme begonne d’r al wat te roepe dat op dit succes kon wodde vedder geborduurd. Bettie Litjes veurop. Hij riep al dat Richard Bernasco bi-j de Olde Joekels as buschauffeur in vaste diens kon komme, want de aanvraoge um ’t stel te magge hemme op ’n pronkzitting van andere carnavalsvereniginge zolle

hun um de ore vliege. ,,Daniël Schmitz kan de kommende jaore dat Achterhoekse buutkampioenschap wel uut de kop zette”, riep Litjes vol eûvertuuging. Maor daornaos kwamme d’r ook nog andere ideeje. Jan Mölleman, veurhen op en top MvR-man zag al ’n ni-j voetbalteam op de velde van FC Bargh rondlope. ,,Ik bun al jaore succesvol leider van ’t

tweede. Dat gèèf ik d’r aan en dan gaot ik as leider bi-j ollie aan de geng.” Maor daor was Wilfried Kaok ’t gaar niet met eens: ”Punt één is Jan Mölleman as leider van ’t tweede nooit tot grote successe gekommen en punt twee bun ik de baas!” ’t Zal dus nog wel efkes dure veurdat de Godenzonen van d‘Olde Waskupen as ’t zovölste elftal van FC Bargh op ’t kunsgres gaon spölle. Daorbi-j kump dat ook sponsor Berthil Vollenberg van Montferland Uutvaartzörg

Dizze gaste zun waarschijnlijk nooit op de velde van FC Bargh te bewondere de stekker d’r uut het getrokke. Den zag met de voetballende olde zek zien bedrijf in gevaor komme. “Ik ziet ’t liek al drieve”, zeit Vollenberg tigge deze krant. ,,Die valle nao de eerste wedstrijd allemaol dood neer en zovöl kan ik d’r in zo’n kötte tied dan niet wegbrenge. Van mien magge ze nog effe wachte met de piep uut gaon en dan ook nog graag netjes één veur één”.

EX-KASTELEINS E G IN S U U R K E D ER LE GENETISCH GEMANIPU BUNDELE KRACHTE NIMWÈGE – Studente van de Radboud Universiteit in Nimwège hebbe afgelope weekend hun planne geprissenteerd um enkele natuurverschiensele de kop in te könne drukke. Deur de aanholdende plaog van processierupse afgelope zommer is ’t onderzuuk in ’n stroomversnelling geraak en kan nog dit veurjaor begonne wodde met de eerste teste in de natuur. ’t Geet um genetisch gemanipuleerde kruusinge tusse verschillende diersoorte, waorbi-j de positieve eigeschappe van ’n dier vanuut ‘t DNA gekruus wödt met dat van ’n ander dier. Zo könne vlinders zich heel gemakkelijk verplaatse van boom tot boom en bun geite van nature knatergek op

WASKUUPSTAD – Net veur ’t sluute van de redaksie bereike ons berichte dat d’r ’n club van ex-kasteleins wödt opgerich. ’t Zöl gaon um Harry van de Peer en Marcel van de Snor, die d’r now al spiet van hebbe dat ze de tent van de hand hebbe gedaon. ’t Gemis

rupse. Dizze eigeschappe van de vlinder en geit bun samegevoeg en is de ‘Vleit’ ontstaon. De Vleit zal wodde ingezet um kommend veurjaor van boom tot boom te vliege en daor de jonge processierups al in ’n vroeg stadium op te vrète. Meugelijk wödt volgende winter

nog ’n andere tes gelanceerd, waorbi-j diere gekruus wodde die verschillend reagere op extreem weer. Zo könne kötsnuutige hund, zoas de Engelse Bulldog, slech tege heel heit of heel kold weer, terwijl de pinguïn juus prima tege kold weer kan. Met de kruusing van dizze bei-je diere ontsteet ‘n

’n Kruusing tusse ’n geit en ’n vlinder

De Bulguïn: Niet fraai, maor wel effectief, den kruusing tusse bulldog en pinguïn ‘Engelse Bulguïn’ den prima kan gedi-je in alle weersumstandigheje. Mochte de kruusinge succesvol blieke, is ’t Radboud van plan um ’t wiejer in te zette en misschien ook op minse toe te passe. Dit mot zörge veur slimme wief in de top van ‘t bedrijfslève en veur lekkere keerls in de bouwsector.

van ’t munte telle en ’t afstotte van de flappe bi-j de bank is now al veur allebei ’n traumatische ervaring, zo laote ingewi-jde (Theo R. Krijgsman, red.) ons wette. In onze editie van marge komme bei-je ex-kasteleins met ’n reaksie op de berichte.

Belastingsdiens mik ook fout bi-j kinderbi-jslag WINTERSWIEK – Nao de affaire met de toeslage, waorin de belastingdiens onterech duuzende Euro’s terugvorderde, waordeur völ minse ernstig in de financiële probleme kwame, is ’t now ook hommeles bi-j de afdeling kinderbi-jslag. Duuzende olders hebbe gin kinderbi-jslag gekrege en dat alleen umdat ze nog gin kindere hadde. Volges advekaot Susan Duplessis uut ’s-Heerenbarg is hier sprake van rechsongeliekheid en discrimminatie. “Waorum zölle olders met kindere wel rech

op kinderbi-jslag hebbe en olders zonder kindere niet”? Ook in de tweede kamer wodde vraoge gesteld. Volges de SP is dit de zovölste blunder van de belastingdiens. Volges Geert Wilders van de PVV kump ’t deur de buutenlandse belastinginspecteurs.


30 • WASKUUPKRANT • 2020

C

l a v arna2020

Hoffotograaf Theo Sommers het ook dit jaor weer mooie

plaatjes geschoate van de Grote Prins en zien gevolg, de Jeugprins en zien gevolg en bei-je Raod van Elfs. Daorveur hebbe wi-j gasvri-j onderdak gekrege van Huus Bargh en Grandcafé De Snor.

Grote en kleine adjudante: v.l.n.r. Keano Peters, Peter Krijger, Chiel van Gessel en Siem Jansen

Grote en kleine dansmarietjes: boave v.l.n.r. Ilse Surenbroek, Noa Esman, lsa Looman, Maureen Krijger Onderste ri-j v.l.n.r. Puk Wissink, Anouk Messing, Floor van Hal en Merel Notten

JEUGPRINS

DANN 1

PRINS VINCENT 1


31 • WASKUUPKRANT • 2020

Foto jeugprins en gevolg: boaveste ri-j v.l.n.r. Hofnar Simon Löwenthal, jeugdpresident Xavi Elting, adjudant Keano Peters, Jeugprins Dann 1 Schmitz, adjudant Siem Jansen en hofnar Casper Hoppenbrouwers Onderste ri-j v.l.n.r. Dansmarietjes Anouk Messing, Floor van Hal, Puk Wissing en Merel Notten

Grote en kleine narre: v.l.n.r. Raoul Krijger, Simon Löwenthal, Casper Hoppenbrouwers en Dave Surenbroek

Grote Raod van Elf v.l.n.r. Jens Willemsen, Hans Jansen, Erik Krijgsman, Frank Hendricksen, Ilja Nijland, Tom Willemsen, Bart-Jan Vink, Jos Hendricksen, Bert te Brake, Erik Berendsen, Johnny Ruikes en vaandeldrager Tim Dijkman

Grote Prins en gevolg v.l.n.r. Raoul Krijger, Noa Esman, Ilse Surenbroek, Peter Krijger, Prins Vincent I Surenbroek, Chiel van Gessel, Isa Looman, Maureen Krijger, Dave Surenbroek

Veurste ri-j v.l.n.r. : Vaandeldraagster Ronja Loskamp, Naomi van de Bosch, Mees Giezen, Joep van Buuren, Sieb Klarenaar, Royce Franck, Hofnar Simon Löwenthal, Dansmarietjes Anouk Messing en Floor van Hal, jeugpresident Xavi Elting, Adjudant Keano Peters, Jeugprins Dann 1e (Dann Schmitz), adjudant Siem Jansen, Dansmarietjes Puk Wissink en Merel Notten, Hofnar Casper Hoppenbrouwers, Sam Loskamp, Ryan Jagers, Ricky Joling, Maas Wevers, Anouk van Uum en Femke Hageman; Op de achterste ri-j de Grote Prins en zien gevolg en de Raod van Elf


F È È G S E K E E J E L L A w s o t t e i d j ö w e r H o ? a t a m j , e h g c a m d o d be n , e t g a i l e p l e T e C I u t w c o e l l g i l ! f i nte D o A , k T e S l N a E t a K I d U n R ' j K r e o H a n p a r n a d l e b Wouter Dammers & Sjors van der Hoeven LAWFOX Advocaten én kruikenzeikers 013 207 7 107 - www.lawfox.nl

L AWF X advocaten

Instituut voor Fysiotherapie

BLOEMENSHOP 'OASE' Kruisstuk 10a ‘s-Heerenberg Tel (0314) 664300

Now met carnaval is ’t vet ète en nemme we d’r ’n paor, Maor daornao sta ik als personal coach weer veur ow klaor!

B.J. Kruijt Behandeling volgens afspraak

! f è è g s e k e e j e All

ALLEJEEKES GÈÈF! 06 25 44 68 79 info@charitylifestyle-personaltrainer.nl www.charitylifestyle-personaltrainer.nl

Emmerikseweg 7, 7041 AV ‘s-Heerenberg, Tel.: 0314-667767

EKES E J E A L L È È F! G

maondag met de carnaval zuwwe gesloate ALLEJEEKES GÈÈF!

K LE D ING

W E R K

|

B E D R I J F

|

S P O R T

|

PR O M OT I E

Wessam levert ‘maatwerk’ in werk-, bedrijfs-, sport- en promotiekleding. Korte lijnen en een deskundig advies helpen u bij het vinden van de juiste kleding. Speerpunten zijn onze uitstekende service, persoonlijke betrokkenheid, snelle levering en een zeer uitgebreid assortiment. Van baseball-cap tot veiligheidsschoenen; van amerikaanse overall tot zomerjack. Ook met exclusieve (logo-)borduringen.

van Top tot Teen gekleed

Wessam Kleding | Ulenpasweg 2d1, 7041 GB ’s-Heerenberg | T 0314 216 002 | www.wessam.nl | info@wessam.nl


KRUUMELS Wet gi-j waorum Italiane de koffie uut zukke kleine köpkes drinke? Dat za’k ow zegge, dat doen ze espresso.

BREEJESCHOOL

33 • WASKUUPKRANT • 2020

T O O R G

SUCCES

Zitte twee keerls op ‘t benkske bi-j ‘t kanon. Zeit den ene, hoe geet ‘t met ow dan? Niet zo bes, zeit den andere, ik bun afgekeurd. Afgekeurd? Maor wat he-j dan? Ik heb ‘n lui oog, zeit-e. Maor ‘n lui oog, daor wo-j toch niet um afgekeurd? Dat klop, zeit den andere weer, maor ik had eûveral uutzèèijinge...

De ene vri-jgezel tege de andere vri-jgezel ‘Met wie deel gi-j ow bed?’ De andere vri-jgezel tege de ene vri-jgezel ‘Veural met chipskruumelsl!’

’n Keerltje van 10 jaor steet te treuzele. Moeder steet bi-j de veurdeur te wachte en zeit ‘Ik wil now gaon. Ik tel tot drie!’ ‘Jao jao, ik kom al’ zeit ’t kleine keerltje. ‘En hol now is op met aftelle, ik bun gin raket! ‘

VETHUUZE – Terwijl d’r in ’sHeerenbarg nog flink eûver wödt gedimdamp, is ’t fenomeen “breejeschool” op diverse andere plekke in de regio al lang de normaalste zaak van de wereld. In Bredevoort en Breedebroek maor ook dichterbi-j huus (in Vethuuze rid.) gaon de blage sinds dizze zommer met völ plezier naor de breejeschool.

ONTDEKKING ZEDDAM – Vanaf 1970 wödt bi-j schoonmaakbedrijf Jansen – Hubers gebruuk gemaak van de trekker. De trekker is veural

populair bi-j ’t schoonmake van gladde vloere. Now vieftig jaor later is daor ontdek da-j met ’n trekker ook könt dowwe.

’n Rondgang deur de kantine leert dat de schoolblage de breje school veural vet gezellig vinden. Maor niet alleen de leerlinge, ook ’t onderwiezend personeel is dik tevrei-je eûver ’t breedschalig onderwijs. “De breejeschool is dik in odde. Klachte hiereûver wodde vaak zwaor aangezet,” aldus ’n tevrei-je klassementor van Oapebare Bredeschool

Elke vri-jdagmiddag is ’t dringe veur ’n frikandelleke. Esitas (O.B.Esitas) uut Vethuuze. “In feite zun wi-j gewoon ’n normale lègere school, net as alle andere in de Achterhoek. Alleen kriege de leerlinge hier met ‘t spölkwattier ’n tuutje chips en op vri-jdag tusse de middag ’n lekker frikandelleke met mayonaise of jägersaus”.

OLDE SCHAT GEVONDE

VETHUUZE – Op de Langeboomsestraot in Vethuuze het ’n 91-jaorige inwoner ’n olde schat gevonde. ’t Zol gaon um

’n mins van 89 uut Warm. Ze hebbe meteen ’n kamer geboek bi-j Carpe Diem en de familie lut wette dat ze gin blage meer wille.

OLDE CHINEES FAILLIET! ’s-HEERENBARG – Sins köt steet ’t pand van de olde Chinees aan de Markstraot lèèg. ’t Karakteristieke gebouw, ooit ’n gerenommeerd Chinees-Indisch restaurant, mik ’n armetierige indruk now d’r gin foe yong hai, loempia’s, tjap tjoy en babi pangang te kriege bun.

JÖK AAN ‘T KRUUS MANILLA - ‘t Jaorlijkse kruushange op de Filippijne het afgelope jaor ’n verrassende wending gekrege. Ieder jaor met Paose laote völ Filippinos zich vri-jwillig aan ’t kruus nègele um zo boete te doen veur hun zonde. ’n Traditie den al sins ’t begin van ’t Christendom ‘gevierd’ wödt. Massa’s toeriste en journaliste uut binne- en buuteland kieke

zich dat aan en doen daor verslag van. Dat ‘t d’r heftig aan toe geet, bliek wel uut de talloze verwondinge die de deelnemmers naoderhand aan hande en vuut eûverholde. ’t Is dan ook niet niks: daor wodde viefduums spiekers deurhen gebaterd. Maor dizze boetedoening het ook nog ’n competitief element; dengene den ’t langs aan ’t kruus

blif hange het gewonne. De afgelope drie jaor ging de titel steeds naor de Filippijn Rodrigo Marcos. Maor afgelope jaor verliep ‘t niet zoas Marcos zich dat van teveure had bedach. A-j eenmaol aan ’t kruus vaszit, maggie gin enkele hulp aanvaarde van dedde. En laot Marcos now net, nao bijna ’n ni-j record te hemme gevestigd, onmundige jök kriege.

Eiges konne zich niet krabbe, want hij was nog kats vasgenègeld. En volges de veurschrifte konne hulp van zien familie onderaan bi-j ’t kruus, waoronder zien moeder Maria, wel vergète. Toen hette zich van narigheid maor uut de competitie laote schrieve, zodatte zich, eenmaol bevri-jd van ’t kruus, efkes heerlijk op de kop kon krabbe, waorre jök had.

De eigenaar van dit ens zo florerende bedrijf, de olde olde Chinees, begrip d’r gin zak van. Al bi-jnao 25 jaor hatte bi-jnao niks meer te doen. Zien zoon, de jonge olde Chinees, leit uut: “Tot oktober 1995 was d’r niks aan de hand. De tillefoon stoeng hier alle dage roodgleûjend en van den tillefoon moeste wi-j ’t hier hemme. De ene bestelling nao

‘t tillefoonnummer op de roet van de olde Chinees de andere wier d’r deurgegoave en klaorgemaak. En toen kwam opens de klad d’r in. Nao die tied was d’r gin mins meer den ons belde. ‘t Aantal bestellinge zakte naor nul, wi-j hebbe gin idee waoraan dat kan ligge...’


Wi-j wense ollie allemaol ‘n allejeekes gèèf carnaval!

EBON WA A R D TING R 10% KO

FIT NA DE CARNAVAL! START DE 8 WEKEN CHALLENGE VAN SPORTIEFV • Uitgebreide intake • 3 lichaamsmetingen (InBody) • Op maat gemaakte voedingslijsten • Gratis deelname aan 2 groepstrainingen p.w LEVER DEZE BON IN EN ONTVANG 10% KORTING OP 175,-

Sportiefv carnavalsadvertentie 130x95.indd 1

AL 20 JAOR STAON WI-J VEUR OLLIE KLAOR. DAT HEBBE WI-J ALTIED MET PLEZIER GEDAON. MAOR MET CARNAVAL BLIEVE WI-J AAN DE THEEK STAON. ALLEJEEKES GÈÈF!

Molenstraot 16 ‘s-Heerenbarg 0314 - 66 24 61

ijssalon

www.sportief v.nl

Heb gi-j elènd in de mond Vliege ow de tande in ’t rond Daorveur köj hier de oplossing lèze Gi-j mot gewoon bi-j Tandarts van der Louw wèze Maor één ding is zeker, dat köj wel ruuke Met carnaval mo-j ow heil toch örges anders zuke 20/12/2019 15:56

Tandarts van der Louw

maor tijdes carnaval BD (buute diens)

In ‘t Koffiehuus, vuult iedereen zich thuus, maor met Carnaval lope ze met trommel en treût Van de Galgebarg, bis aan de geût!

Allejeekes gèèf!

Oudste Poortstraat 1 ‘s-Heerenberg tel. (0314) 665209 facebook: ‘t koffiehuus


HEIBEL

35 • WASKUUPKRANT • 2020

IN DE TENT LINT

’s-HEERENBARG – ’n jungske van nege jaor kwam afgelope wèèk binne gelope bi-j Kachelhöltjes Party Pret um ’n meter lint te kope. Zien moeder was bezig met ’t nééi-je van ’n carnavalspekske en moes de zoom nog afstikke. ’t Blaag wier prettig geholpe deur Xander Nijhof en kwam thuus met ’t lint en ’n bunneke. Hi-j had veur den meter lint 30 euro betaald. Moeder stoaf meteen terug naor de winkel um Xander ’s goed de waorheid te zegge, volges eur was eur kind vies bedroage. Xander blef, zoas altied, de rös zelve en het de vrouw netjes uutgeleg dat dit ’n heel normale prijs is. ’t Was namelijk afzetlint.

’s-HEERENBARG - Grote consternatie op zondag 1 december veurig jaor. Op ’t Stadsplein wier een hèvig fees georganiseerd deur ene Carlo Janse. As d’r één in staot is tot ’t gève van zukke grote feeste, dan is hi-j ’t wel. En dat alles onder ’t motto: ‘Een gèèf evenement in ’n goed lopende tent’. Niks is ‘m te gek af en ook dizze keer hatte weer alles uut de kas getrokke um ’t fees te laote slage. ’n Allejeekes grote tent wier d’r neergezet. Völ feesgangers hadde zich in dunne kleding en kötte bukskes gestoake, want dat was now eenmaol de dresscode. ’t Geheel wier muzikaal umlies deur sfeermuziek van de Heiteluchblaozers.

Paniek Maor ’t fees was goed en wel aan de geng, toen d’r grote paniek uutbrak. Kennelijk ware d’r ’n paar donkergetinte minse tusse de feesgangers, die meinde de boel te motte verzieke. In

kötte tied escaleerde de boel en iedereen keerde zich tigge die donkere. Grote trammelant! Uuteindelijk vuulde die donkeren zich in de hoek gedreve en gonge ze d’r as ’n haas vandeur. Naogezète deur zo’n 2.146 andere feesgangers, maor die konde hun niet te pakke kriege. Ze hadde allemaol ’t naokieke bi-j die don-

De feestent waor de trammelant begon

kere gaste. Helemaol via Stökkum, Bèèk, Zeddam en weer terug in ’s-Heerebarg wiere die knape achter naogezète. Later bun ze zelfs weer gesignaleerd in de buurt

NI-JE STAM HEEL HOLLAND ONTDEK BAK HILVERSUM – De ni-je afleveringe van ’t programma ‘Heel Holland bak’ wodde vandezommer op ’t strand van Benidorm opgenoame. Um ’t spectaculairder te make doen ze ’t topless.

van de Grach, de verrekkelinge.. Ook wier verteld dat d’r nog geschoate zöl zun, nota bene deur ’n vrouwelijke wetholder, maor dat zal wel uut de duum gezoage bun.

Trammelant ‘t Hele spektakel het völ aandach gekrege, ook van de pes, die zate de aanstichters zelfs

met camera en al op de hiele. ’t Mot toch niet gekker wodde! Uuteindelijk zun de beelde van de trammelantschuppers ook nog op tillevisie uutgezonde, maor per abuis bi-j TV Gelderland in plaats van Opsporing Gezoch, dus bi-jnao gin hond den ’t gezién het. Wi-j van de ridaksie hemme geprobeerd um ’n reactie te

kriege van organisator Carlo Janse, maor den liet zich wieselijk niet uut de tent lokke en zei allenig: ‘gin commentaar.’ Burgemeester De Baat sprak nao afloop zien bewondering uut veur al die heldhaftige minse die hadde geprobeerd de relschuppers te pakke te kriege. En ofschoon dat niet was geluk, hette d’r toch veur gezörg dat iedereen met ’n medaille naor huus ging.

NI-JE KLEER DANSGADDE

WA S K U U P L O T T E R I- J

De ni-j ontdekte stam, la-j d’r gistere nog niet MONTFERL AND – Met boavestaonde titel denke de meeste lèzers van de enige echte Waskuup aan de donkere règewoude van Brazilië of Ni-j Guinea. Dit keer geet ’t echter um onze eige directe umgèving. “Wandelaars hebbe hier, min of meer bi-j toeval, ’n ni-je stam ontdek en ons enkele foto’s gestuurd” zo kan ons onderzuuker Casper Vigo Malie van de Universiteit Leiden melde. “De beelde zun arg bizunder en heb

ik nog nooit zo gezien. Normaal gesproake hè-j dit soort beelde alleen vanuut ‘n vliegtuug, now zit gi-j d’r völ dichter boavenop.” De foto’s zun al in december 2019 geschaote maor nader onderzuuk was neudig um te bevestige dat hier wel ech sprake was van ’n ni-j stam. Ondertusse zun d’r met Staatsbosbeheer afsprake gemaak um deze stam te bescherme en alles zut d’r naor uut dat dit ondanks de stiegende energie prijze ook geet lukke.

Op zaoterdag 9 fibrewarie zal de trekking van de Waskupen lotteri-j plaatsvinde. Naos publicatie van de trekkingslies zal dizze lies drek nao de trekking ook ligge bi-j de ’s-Heerenbargse kroege. Ook zun de uutslage te zien op www.waskupen.nl Vanaf donderdag 6 maart könne nao tillefonische afspraak via 06 53563516 op maondag, dinsdag, woensdag. en donderdag tusse 18.00 en 19.00 uur de gewonne prijze wodde afgehaald bi-j Herbert Cornielje, Slotlaan 14 te ‘s-Heerenbarg. De Lotteri-jcommissie

WASKUUPSTAD – Sins Annie Hendrickse en Marjolein Nijland ’n stepke terug hebbe gedaon wat nèèje betref, zut de dansgadde van d’Olde Waskupen d’r toch wel iets minder mooi uut. Toch schame Anne, Julie en Roos d’r zich niet veur um in de ni-je outfit de straot op te gaon.

Mooi is ’t niet, maor toch hebbe de meide snel ‘Anschluss’. Zo ook op de Promenade in Barcelona. Ze hadde nog gin tien passe gezet, of d’r zat al ’n spanjoekel achter hun aan. Op onze vraog wat hi-j in ’t drietal zag, antwoordde Manolito, want zo hiete hi-j: ‘No es bonito, mas

tu lo hizo!’ (‘t Is niet mooi, maor gi-j heb wel wat! red.). Inmiddels probere opa Hendrickse en papa Stoffele de nèèjsters weer aan ‘t nèèje te kriege. Jan Stoffele: “Jao, stel ow veur dat ow dochter daluk met zo’n spanjoekel thuus kump! Dan verstao ik d’r gin zak van.”


WASKUPEN MONOPOLY

ALGEMEEN 580 FONS BOSC H

MINST E REACT IES

gen

Berg en

per 1 2 3 Dal 4 5

woning, eerste helft 2019 Montferl and Druten Zevenaar Lingewaa rd Westervo ort

Peeskesweg

60 72 77 78 92

60 72 77 78 92

Litjes sluut ow huus

Dʼr kump ʻn Zeddammer

aan op de stroom,

huus halvere in prijs

TI ES

19 4 19 3 16 4 14 5 13 2

20 19

g

ALGE 580 FONS MEEN BOSC H

KANSKAART Wilco kik ʻt sportjournaal

Klinkerstraot Grintweg

ART

slao drie beurte eûver

565

Gi-j bunt b eland in Zed dam, ʻt spel is ve ur ow afgel open. Gao nöle tot de rest klaor is

en gi-j kunt niet inchecke,

-

KANS Zeddam

Ganzepeppel

Maria van Nassaulaan

Fly inn Bergherveld

Pizzeria Roma

Algemeen ʻs-Heerenbargse weg

Nèèm de rondweg

Camphuuzeweg

START

Fons Bosch

SPELREGELS WASKUPEN-MONOPOLY Dit jaor kuj met ow hele gezin, vriendeclub, biljartclub, dartteam, lotteri-jclub, doeveclub, soos, saunaclub, kegelclub, voetbalteam, golfclubclub, jeau de boule vereniging, wandelclub, tennisclub, clubhuus, dorpshuus, Barghse huus en Huus Bargh geniete van ‘n spelleke Waskuup-Monopolie. Daag ow kindere uut en ’t wödt geheid ‘n fees aan taofel.

Veur ‘n pötje Waskuupmonopolie heb gi-j ’t volgende neudig: • Piunnekes • Dobbelstene • Onwies goeie zin Aan ’t begin wodde ‘n aantal rolle gekoaze, één spöller is de

Rabobank, dizze spöller regelt de geldzake van ‘t spel. Belangriek: wanneer d’r ’n discussie optrei-jt eûver wat veur onderwarp van ’t spel dan ook krig de Rabobank hiervan de schuld en wödt d’r wiejer gespöld. ‘n Andere spöller is Haaring-Hengeveldt, bij dizze

spöller wodde de huuze en hotels gekoch. Waskuup-monopolie spölt zoas elk ander monopolie spel, gi-j kies ow piunneke en gaot daor met op Start staon. Vervolges gooit gi-j de dobbelstene en verplaats ow pion eûver t veld. As gi-j ’n kaart mot

pakke, pak gi-j ‘n kaart en as gi-j wil nöhlen doet gi-j dat bi-j de Rabobank. Uuteindelijk wint de persoon den niet failliet geet of as gillie d’r klaor met zun. De Waskuup ridaksie wens öllie völ plezier met WaskuupMonopolie.

565

-

58 0

580

De Bleik

Gi-j heb geld ge wonne met de Duitse lo tteri-j, g èèf iedere spöller €100,-

Olde Durkumseweg

KANSKA 58 0

60 72 77 78 92

KANSK

AART A-j Bas R aben bun t ma-j 4 h uuze bou we

58 0

Vishandel Litjes

ES

cte omgevin

KANSKA

ART De visboer het met ow stroomvoo rziening lope prutse. Slao twee beurte eûve r

Slotlaan

elf t 20 19

t, As gi-j Hans te Boaj bun atse pla maj een hotel

rprijs

Conclusie: voor de stad en directe omgeving is de belangstelling groter.

geving

KANSKAART

naos ow wone. Al ow

gao 4 plaatse terug

T

geparkeerd ve ur Kachelhöltjes party pret (ond anks dat dit gin parkeerpla ats is) um te pi nne. Gi-j krieg toch gin beke uring umdat de plietsie in Diem zit. Deurri-je na or Plantsoensin gel Zuid

e netto huu Gemiddeld

Cafetaria ʻt Stadsplein

580 ALGEMEEN FONS BOSCH

KANSKAAR

Gi-j staot dubb el

Gemiddelde netto huurprijs

Heumen T IE S R E A C lft 2019 Wes T Etere h M IN Svo te rs g, ee

4 93 64 45 32

Gao Ze ddam u ut zond er te be tale

et n de praot m Gi-j kom aa rs. Hi-j begint Edwin Zwee rhiedenis te ve ow de gesc plek waordaj telle euver de ver 18 beurte eu staot.. Slao

Doesburg Berg en Dal

60 n inort 72 per wo e rl a n d n tfDu M o on M tfe IES REACT iveEn 1 MEEST 7 7rland n ru tewoning, eerste helft 20197 8 2 Dper n aa r Zevenaar n 3 Z e ve 1 Nijmege 9 2 194 aa rd 193 Li n g e w Lingewa4ard 2 stArnhem rv o o rt e e 5 W3 Overbetu we ving 164 e omge ct re di 145 en 4 Heumen de stad Rijnwa ie: voor 132 oter. arden Conclus5 Wijchen g gr lin (g ee el st n informatie) lang is de be

AART

Molestraot

193 164 145 132

KANSK

58 0 EN ALGEME SC H FONS BO

directe omge r de stad en Conclusie: voo elling groter. is de belangst

De Harp

n Dal

n in g per wo egen 1 N ijm WijchenArnhe m 2 we ve rb e tu Arnh3emO men u e H 4 hen 5 W ijc

bochte afsni-je

Molepoortstraot

KANS

S

RozeR AlC T IE 19 ndEaa lf t 2 0Rhedn 1 9 4 h eNijmege en , e e rs te

TE MEES

Algemeen

Fons Bosch

Beuningen

Diemse kaart, gi-j mag alle

Cafetaria Litjes

Lengelseweg

De Bazuin

rde enn Rijnw um Heaa e) (geen informati

en

Gi-j wil wat drink e bi-j am rpRijnwaar p, ma rij or s He per gemee den itkamp nte (n verhur informat Eerste half is ieuwe(geen inge ie) jaar 20 on19verwac hs gen)sloate. Slao ʼn beurt oave r.

Algemeen

Emmerikseweg

De Trompet

d

KANSKAART

565

eLingewa nett ardo He huitku

T

ld. èès zonder ge huurman gew Gi-j bunt bi-j Sc on tte en blief sta le beurt niet zi Gi-j könt ʻn he

Deur ʻn fout van de Rab obank mot gi-j €100,- betale

ALGEMEEN FONS BOSC H

Gemiddeld

hen

KANSKAAR

KANSKAART

. . . . . . vo r 4 Ar nh em or sta rte rs: : 1,4 4 jaa r 1,6 4 jaa r ........ 2015 5 W ijc he n . vo or sta 1,4 0 rte jaa rs: Doesbu r . . . . . . en 1,4 7 jaa r rg huurde tuwe Doesburg rd. . . vo aard Overbe Rijnwaa rm atie)or sta rte rs: 1,2 4 jaa LingeKwO RT ft. r ST E ZO EK(geen info TIJ D 2018 1 M on tfe rla nd : 0, 84 jaa r Arnhem . . . vo or sta 2 Do es bu 201 7 rg 0,8 9 jaa rte rs: 1, 01 Renkum r....... jaa r 3 Du ive n vo or sta rte 0,9 7 jaa r . rs: 1,4 7 jaa ...... . r 4 Re nk um vo or sta rte 1,0 rs: 1 n jaa 0,8 e r Wester2 jaa r ...... 580 5 Ov er be euning tu we 1,0 7 voort . . vo or sta rte rs: 1,3 er1 jaa jaa r land Montfer r . . . . .vo n and geerl or sta rte rs: ijmentf rt NMo Gemiddelde 1,2 5 jaa Duiven r Gemiddelde positie kandidaat ranglij Duiven positie kandid st: aat ranglijst 5,3 Zevenaar Montferland n Dal ar Zevena : 4,0 uwe Overbet Berg e

Rheden

-

Cafetaria De Bongerd

n Dal m Renku

per Arn meen per ge r 2019 Eerste half jaar 2019 Eerste half jaa rland e tf LA n o N reste G ST E ZO EKM W TIJ D (2018 580 vo1ortBeuningen, 1,73 ) jaa r . . en uiv 2 HeD um en 1,7 2 jaa enaar . . . . vo or sta rte rs: r 1, 95 jaa r v . . e . . Z . . ... . . . vo 3 Ni jm eg en or sta rte rs: 1,5 8 jaa r aal Rozend Rheden 1,1 2 jaa ...

KANS

-

Eetcafé Georgio

urg

Doesb

Gemiddelde positie kandidaat ranglijst: 5,3 4,0 Gemiddelde positie kandidaat ranglijst Montferland:

prijs o huurprijs Gemiddelde netto huur middelde nett hemte (nieuwe verhuringen) gemeente (nieuwe verhuringen)

no se: ) 09 2

56 5

Fons Bosch

2018 565 1,01 jaar Montferl and: 0,84 jaar . . . voor starters: 1,47 jaar Doesburg 0,89 jaar . . . . . . . voor starters: jaar 0,82 Duiven 0,97 jaar . . . . . . . . voor starters: 1,31 jaar Renkum 1,01 jaar . . . . . . . . voor starters: ,25 jaar Overbetu we 1,07 jaar . . . . .voor starters:1

Stökkumseweg

1 2 3 4 5

Plantsoensingel Plantsoensingel Midden Noord

half ja

KORTS TE ZOEKT IJD

Plantsoensingel Zuid

Eerste

V (m ri-j p et ar k ka bla ere ar uw t) e

20 18 1,0 1 jaa r or sta rte rs: 4 jaa r . . . vo 0,8 d: 7 jaa r an erl Mo ntf r sta rte rs: 1,4 voo . . . . . 9 jaa r . . 2 jaa r Do esb urg 0,8 r sta rte rs: 0,8 ard voo . . . . . . . jaa r . rs: 1,3 1 jaa r Du ive n 0,9 7 . . voo r sta rte . . . Rijnwaarden . . . r jaa jaa dren ,25 e sta Re nku m 1,0 1 (geen informatie) alrte rs:1 Rh . . . .vo or a 1,0 7 jaa r . Rozend Ov erb etu we glijst: 5,3 rland: 4,0 itie kandidaat ran emiddelde pos itie kandidaat ranglijst Montfe emiddelde pos

37 • WASKUUPKRANT • 2020

WIM BOSMAN

EK TIJ D O RT ST E ZO Zevenaar

ijs huurpr

Gemiddelde netto huurprijs

Duiven

60 72 77 78 92

tto

elde ne

d Gemid

-

or na m ao da G ed Z

ZOEK

oort jaa r KOR TSTE en 1,5KTIJ 8 6 .3 4 2 sta rte rs: 1,4 Rozenda D vo or 2018 1,95 Re . .um Mont ferland 4 jaa r . . . voor starters: gWester-3 Ni jm egZOE Arnh emjaar ......... 1 Beuninge n, 1,73 jaar .nk r Duive Doesbur voo 1 Mont ferlan 4 jaa sta rte rs: 1,2 : 1,4 0,84 jaar . . . nvoor . vo or rt 4 Arnhemd: . . starte rs: 1,01 jaar . . . . . ... . . . voor starters: 1,12 jaar Rozendaal r ...... Rheden 2 Heumen 1,72 jaar . Westerjaa 2 Doesb 0 Over 1,4 0,89 betuw Rheden jaar Mo e . . .ntfe . . . rlan jch en . voor endaal 1,64 jaar Wiurg starte d Zeve 5 iven rs: 1,47 jaar . . . . . . . . voor starters: .voort land Du 1,58dipjaar naar rgin 2015 n een Montfer usie: na Nijmege 3 Concl 3 Duive n 0,97 jaar . . . . . . . . voor 18 Doesbu 15 Overbetuwe jaar starte rs: 0,82 jaar 20 ip in 20 verhu.urde . . . voor starters: . . . . .Duiven l nieuwjaar r n d1,47 het aanta1,44 4 zitArnhem: We 4 Renku e ster: na ee ZO EK TIJ D rs: 1,0 1 jaa rd 1,01 E rte jaar uu sta . ST . . . clusiestarters: Zev . rh . jaar . . 1,24 RT Doesburg voor ena vo or rs: ar K Om 1,31 jaar 7 jaa r de lift. . . . . . . . . .Convoor 1,40in jaar gen weer jaa r . . . starte voort Wijchen Lingewaard 5 wonin nieuwr ve 5 Overb etuwe Zevenaa rs: 1,4 lan d: 0,8 4 aantal rte 1,07 fer een jaar sta dat t. nt . woningen . or . . aantal lif Mo .voor Totaal vo 1 zit het jaar Overbetuwe Arnhem Druten r in de Montferland r . . . . . . . starte rs:1,2 5rs: jaa r Duive en wee rte 0,8 2 bu rg 0,8 9 jaa jaar. n Lin sta per es kreeg, gew or huurder Do aar nieuwe vo Overbetu aarde 2 d woning . n Gemidd IJD 2018 . . Rijnw elde ZOEKT positie kandidaat KORTS TE 2016 r . . . t:. .5,3 1,3 1 jaa r 2017we Arnhem Renkum Druten 0,9 7 jaaranglijs (geen Gemiddelde sta rte rs: ive nkandid positie atie) jaa r 1,01 jaar2 0 1 7 . vo orinform Renkum 2014 1 2015 3 Du aat ranglijs ard . . . voor starters: . . . . rland: 0,84 jaar Beuningen Lingewa Montferl and: 4,0 Zevenaar (prognose: ) nd rjaa r . .t .Montfe 1,2 5 1,0 1rde um waa Montferla 2 0 1 6 jaar or sta rte rs: n 56 5Weste Re nkRijn 1,47 .vo . 4 . den Rijnwaar 2 Doesburg 0,89 jaar . . . . . . . voor2starters: Beuninvo 015 7 jaa r . . ort (geenwe 1,0rma gen info 7.092 tie) 14 jaar 5 Ov erb etu ie)7.040 informat Lin (geen0,82 ge jaar waard 3 Duiven 0,97an d . . . . . .2.0 . voor starters: Duiven Dr 5,3 ute rl Western Nijme : 4,0 aat ranglijst: gen Montfe Wester1,01 jaar . . . . . . . . voor starters: 1,31 jaar positie kandid aat ranglijst Montferland 4 Renkum Zevenaar voort Gemiddelde po e kandidente (nieuw voort en per Beuning sitigeme Montferland Rij 6.690 n e verhuringen) Nijmegen 1,07 jaar . . . . .voor starters:1 ,25 jaar Gemiddelde 5 Overbetu Bewe 6.342 nwaardeDuiven uning Duiven en Wijch en Eerst e (ge half jaar en 2019 r inf ormatie) een Zevenaa rbetuween dat g Wij Gemiddeld che n Ontve n e positie kandidaat ranglijst: 5,3 Overbetuwe Nijmege Zevenaar 4,0 al w on in ar . ja rd aa rhuringen) Berg er Gemiddelde positie kandidaat ranglijst Montferland: en en p Dal To ta al Lingewaa e (nieuwe ve kr ee g , Rijnwaard rmatie) Nijme hu ur d er per gemeent ge n ni eu w e (geen infoBerg en Dal r 2019 se :) (p ro g no Eerste half jaa jchen aard Lingewaard Roze ndaaen l Heum na een dip in 2015 Conclusie: Wi aard wjch Rheden enen atBerg ngew Rijn 7. 09 2 rm ie) en Dal fo zit het aantal nieuw verhuurde Rijnwaarden Heumen (geen in Druten per gemeente (nieuwe verhuringen) (geen informatie) woningen 7. 04 0 weer in de lift. n Eerste half jaar 2019 rute BergDen Doesburg Dal 6. 69 0 Beuningen Beuningen Heumen MEE STE REA CTIE S 6. 34 2 Heumen Rheden 2017 2016 aal Nijmegen 2015 per wonin g, eerste 2014 zend2019 ME ES TE RE Arnhe Rohelft m Renku AC m TIE Nijmegen 1S Nijme gen per won ing, eer ste Doesburg 194 helf t 201 9 2 Arnhe m al Rozendaal en Dege IES Rheden 193 E REACT n MEEST Be1rg Nijm in 2015 3 Overb194 etuwe een dip Wijchen 2 Arn na M EE ST E Wijchen hem : 164 West per woning, eerste helft 2019 erRE AC Conclusie rhuurde ve TI 193 ES 4 Heum en 3 Ove rbe tuw e al nieuw voort pe 194 Doesburg Berg en Dal nt n Dal r 145 wo nin g, eer ste hel ft 201 9 zit het aa Berg en 1 Nijmege Montferland de lift. 5 Wijche164 n 193 4 Heu men 1 Nij n weer in 132 2 Arnhem em n me ge n ArnhDuive woninge Heumen 145 19 4 164 5 Wijc hen 2 Arn 3 Overbetu we hem Over betuw um e nk Heumen Re MIN STE132REA CTIE SZevenaar 20 17 193 3 Ov145 erb etu we Arnhem4 Heumen 20 16 per MI NS TE 580 20 15 164 Wester4 He132 RE AC TIE woning, eerste helft 2019 5 Wijchen um en Montferland 20 14 S t S or 1 Montf vo erland 145 Linge waard 5 Wi jch en 60 R E A C T IE per woning, eerste helft 201 9 iven 2 Du Drute MEESTE n 132 1 Mo he lft 20 19 ntfe 72 E REACT IES Westerrlan MEESTE MINST 4 Drute d REACTIES 580 n 19 ng , ee rs te Rijnwaarden Zevenaar 60 3 Zeven aar pe r wo ni 2 Dru ten voort eerste helft 2019 M INMontferland IE S 77 woning, ST 3 per E 19 RE (geen AC informatie) N ijm eg enBeun TI 72 ES per woning, eerste helft 2019 1 58 4 Linge waard 0 ingen 3 Zevena pe r wo nin60 Duiven and t 20 19 78 1 Montferl 1 Nijmegen g, eer ste hel ft 16 4ar 194 19 4 201 9 2 Ar nh em rvoort Overbetuwe 5 Weste77 4 Ling ewa 72 1 Mo ntf 58 0 92 2 Druten 2 Arnhem et uw e 14 5ard erl 193 r and Zevenaa 19 3 78 3 O ve rb 5 We ster voo 77 60 2 Dru ten Lingewaard 3 Zevenaar 3 Overbetuwe rt en 13 2 gen 164 Nijme Rijnwaarden atie) 16 4 92 de stad en 4 He um Conclusie: voor 78 72 directe 3 Zev ena omgev ing 4 5 Lingewaa rd 4 Heumen n ar 145 (geen inform 14 5 W ijc he is de belangstelling groter. Conclusie: voor de stad 92 77 4 Lin ge wa ard ort Lingewa 5 Westervo 5 Wijchen en directe omgeving 132 ard Wijchen 13 2 S 78 5 We ste ngstelling groter. den 580 R E A C TisIEde bela Rijnwaar rvo ort M IN S T EDrut en he lft 20 19 92 informatie) (geenomgeving Berg en Dal MINSTE Conclusie: voor de stad en directe 60ingen REACTIES ng , ee rs te Beun pe r wo ni per woning, eerste helft 2019 72 is de belangstelling groter. Conclusie: voo C T IE S tf er la nd r de on stad M en directe omgeving 1 19 is de belangstel he lft 20 1 Montferland n 60 ling groter. Nijmegen Heumen77 60 2 D ru te 78 2 Druten 72 ve na ar 72 Ze 3 gen rd aa 92 3 Zevenaar 77 77 4 Li ng ew rv oo rt 4 Lingewaard Berg en Dal 78 Wijchen 78 5 W es te MEE STE g vin 5 Westervoort REA ge CTIE 92 om 92 S en directe stad wonin g, eerste helft 2019 voor de per Berg en Dal Conclusie: er. 1 otNijme gen Conclusie: voor de stad en directe omgeving gstelling gr umen He194 geving is de belan recte om 2 Arnhe m is de belangstelling groter. stad en di 193 3 Overb etuwe g groter. 164 4 Heum en 145 5 Wijche E RE A C TI ES n ST EE M 132 20 19 ee rst e he lft 19 4 pe r wo nin g, ACTIE S MIN STE REA CTIE Nij me ge n 19 3 1 S e helft 2019 per wonin g, eerste helft 2019 16 4 2 Ar nh em 194 etu we 1 Montf erland 14 5 3 Ov erb 60 193 en 2 Drute n 13 2 4 He um 72 164 en 3 Zeven aar 5 Wi jch 77 145 4 Linge waard 580 78 132 E RE A C TI ES 19 5 Weste rvoort M IN ST 92 20 ee rst e he lft 60 pe r wo nin g, ACTIE S Conclusie: voor de stad en directe 1 Mo nt fer lan d 72 omgeving e helft 2019 is de belangstelling groter. 77 2 Dr ute n d 78 3 Ze ve na ar ard 92 4 Lin ge wa ort 5 We ste rvo ving

STE KORT

tad en directe omgeving groter.

ja a r 2018 : 1 ,0 1 a rt e rs TIJD 7 ja ar vo o r st rs : 1 ,4 r ... a te ja ar 4 st daal vo o r n d : 0 ,8 Rheden ,8 2 ja ar .... te rs : 0 n tf e rl a ar . . . ar o r st ar 1 Mo 0 ,8 9 ja 1 ,3 1 ja . . vo sb u rg ar te rs : ..... st . r o 2 Doe ar 7 ja ,2 5 ja ar . . vo ,9 . :1 0 Doesburg . rs . n e . te .. 3 D u iv o o r st ar 1 ja ar . . . . .v ku m 1 ,0 ja ar 4 Ren e 1 ,0 7 ZOEKT IJD (2018) (20 18 ) LANG e tu w D rb r 3 STE TIJ jaa 5, EK ve 5 : nd: 4,0 5 O rte rs: 1,9 ranglijst Beuninge N GS TE ZO vo or sta ontferla n, 1,73 jaar . . . . . . voor starters: 1,95 jaar ndidaatt ranglij1st M r jaa r . . . . . . ka jaa 3 e 2 1,7 ti 1,1 , si en rte rs: 1,12 jaar Be un ing lde po tie kandidaa . . . voo rGsta 2 Heumen 1,72 jaar . . . . . . ... . . . voor starters: si emidde lde1,6 r jaa r . . . . . . ... ders: po 4 jaa rte 1,64 jaar eu me n 1,7 2 emid . . . . voo rGsta 3 Nijmege n 1,58 jaar . . . . . n. ). . . voor starters: 7 jaa r 8 jaa r . . . . . 1,4 e 1,5 rs: n g rte ge n sta me Nij u. ri. . . . . . . . voor starters: 1,47 jaar . voo r jaar rh ester. 1,44 . . Arnhem: 4 . ve . . . e r . jaa r uw he m: 1,4 4 jaa sta rte rs: 1,2 4 Arn voort nte (nie1,40 jaar . . . . . . . . . voor starters: 1,24 jaar . . . . . voo r m5eeWijchen jaa r . . . .Montferland per ge ar 2019 Wi jch en 1,4 0 5 W ij


Uit je stekker met de nieuwe Volvo XC 40 Twin-Engine! www.harriearendsen.nl

Vishandel Berendsen de gezonde apotheek

Wij wensen u een heerlijke carnaval

• Nieuwbouw Arts 06-53385338 • Verbouw Bouwbedrijf • Onderhoud Nieuw-Wehl • Bouwkundig tekenwerk

Allejeekes gèèf!

06-53385338

henniearts@live.nl

Azewijn | 0314- 65 12 60 www.poelierkock.nl

Azewijn |

nieuwbouw verbouw henniearts@live.nlrenovatie onderhoud

T uute van Ko www.poelierkock.nl ck Allejeekes gèèf!

www.po

Arts Bouwbedrijf Nieuw-Wehl

nieuwbouw verbouw renovatie onderhoud

Azewijn | 0314 - 65 12 60

Allejeekes gèèf! Miefra brandbeveiliging | 0630248359 info@miefrabrandbeveiliging.nl | www.miefrabrandbeveiliging.nl


39 • WASKUUPKRANT • 2020

WERELDRECORD OPHOEPELE WEER NIET VERBROAKE LONDON (GB) - De uutgèver van ’t Guinnes book of world records mik bekend dat ’t record ophoepele afgelope jaor weer niet is verbroake.’t Record steet al sinds de eerste druk uut 1955

op naam van ene S.Klaos uut Madrid, Spanje. Met ‘n tiedsduur van één jaor. Inmiddels het S.Klaos met goeje moed ‘n ni-je poging gewaog.

FORD RUP AUTO’S TERUG

MICHIGAN – Autofabrikant Ford Motor Company het veurige maond ’n wereldwie-je terugroepactie gedaon. Alle modelle van de bekende middeklasse Ford Taunus van veur 1983, wiere hierbi-j gesommeerd de wage

onherroepelijk terug te brenge naor de dichsbi-jzunde Forddealer. Volges de persveurlichter van Ford is dit vanwège ’t feit dat die Taunus bezitters eigenlijk in tussetied allang ‘n ni-je wage hadde motte kope.

LUXE APPATTEMENTE VEUR MINIMA

’s-HEERENBARG - De binnestad van ’s-Heerenbarg is sinds ’n paar maonde opgesierd met ’n blok ni-je appattemente. Deurdat Edwin te Baoij, Nico Wissink en Jan Meijer de verpaupering van ’t lèègstaonde pand van Hieltjes niet langer konne aanzién en de hande ineengeslage hemme is nève Smouze ’n ni-jbouwklus van formaat gerealiseerd.

’t Rissultaat mag d’r zun, maor niet iedereen is d’r ève bli-j met: de een vindt ‘t complex te hoog, de ander vindt de stene lilluk en ’n derde vindt weer wat anders niet kloppe. Ook wödt volgens woordvoerster Thea van den Bosch van de achtergelège appatemente aan

de Molenpoortstaete ’t uutzich op de Slotlaan flink belemmerd. Maor de eerste bewoners hemme de slöttel inmiddels eûverhandig gekrege en zun aan ’t inrichte. En wa-j d’r ook van vin, daor is toch wel ’n hèvig stukske architectonisch vakwark neergepoat. Met

MODEPOP OF SELFIEKING WASKUUPSTAD – Waskuupbestuurslid, Patrick van den Bosch (alias Meester Patrick rid.), is op de modische toer gegaon. Hi-j wil de minse eûvertuuge dat d’r ‘n wereld oape geet a-j ow goed kleejt. Tijdes ‘n vraoggesprek met de ridactie liete los: ïk arger mien onmundig aan dat volk, dat as Tokkies rondlup. Trainingspakke, strakke leggings, bokse met scheure d’r in, ik bun d’r zo klaor met.”

met de natuur laote terugkomme. Holt zit ook bi-j mien aan de wieke van de möl in Stökkum. Ook daor zie-j de verbinding met de natuur weer terugkomme. Heel natuurlijk allemaol.”

WACHGELD AFGESLAGE ’s-HEERENBARG – In naovolging op old-minister Klaas Dijkhoff, het ook Loekie Jolink afstand gedaon van zien wachgeld. Deur de massale ophef den afgelope jaor is ontstaon rondum dizze regeling wier ’t Jolink schienbaor te heit onder de vuut en hette met ingang van 2020 alles stopgezet. Ook de kilometerdeclaratie zol

de neudige vraogtekes oproepe. Jolink wödt alle dage alleen op zien fiets gezien. Hij het ga gin auto! Wachgeld is in Nederland de informele naam veur ‘n toelage den wödt uutgekeerd nao al dan niet vri-jwillig vertrek uut de functie, zoas deur ontslag, in afwachting van ‘n andere functie, ‘n baan of ‘n pensioen.

GIN LIF ‘s-HEERENBARG – Iedereen herinnert zich nog ‘t tragische ongeval waorbi-j ‘t hundje van zanger Björn Litjes ‘t lève het gelaote. Vader en Old Prins Bertie was met ‘t dier gaon wandele en het ‘m toen per ongeluk opgehange in de lift van appartementecomplex Stendermolen. Sinds die tied mot Bertie niks meer hemme van lifte, hi-j blif d’r angsvallig ver bi-j vandaan.

O

ok de eûverige en zelfs old-bestuursleje kriege d’r van langs. Van den Bosch: “Die gaste gaon altied naor München, in van die lederhosen um daor op de Wiese zich vol te laote lope met bier, maor dat is totaal niet mien ding. Dat zut d’r jao niet uut. Nem now den Hans Diekman met ‘n lederhose aan. Den zut d’r nog bèter uut in ‘n kanienepak. Ook te Wildt en Krijgsman in Lederhose wil toch niemand tegekomme. Ik zelf vuul mien ‘t beste wanneer ik strak in ‘t pak rondren, of dat now tijdes de Carnavaldage is wanneer ik mien pak met strikske slieps aan heb met een steek op de dekkel of as ik naor de COOP gao um boadschappe te hale”.

name de deur Marian Hettelaar ontworpe holte balkonhekke springe geliek in ’t oog. Eur motivering um disse balkons te gebruuke: “Holt is goedkoop en rup associaties op met de natuur. En in de Plantage gruu-jt niks as holt. Ik wol hier de verbinding

Um de koste te drukke bun de balkonhekke van holt gemaak

Op zien wark motte de blage in zien klas d’r wel aan wenne, zo’n leraar in een Italiaans pak. “Ik bun” zeit hij “um ‘t ganse ensemble te complettere naor de Optiek aan de Grintweg gegaon en heb mien deur Sandra dizze bril aanlaote mète. Volges eur professionele blik pas dizze bril perfek bi-j mien kapsel en

mikke ‘t plaatje compleet. Ik doe daornaos aan Holland Promotie met dizze deur de bruur van de vader van Jean de Bouvrie zien buurvrouw ontworpe bril. Minse kieke mien af en toe vremp aan, wanneer ik selfies maak veur mien Insta #PatricksPicks, waor ik mien belèvenisse deel “. Van den Bosch het volgers eûver

A-j ow eiges zo fotografeer, hei-j toch ’n klap van de möllewiek gehad de hele wereld, die kieke wat hij zoal uutvrit. De ridactie van dizze krant het zien eige gedachte hiereûver. Ze denke dat Meester Patrick ‘n klap van de möllewiek het gehad.

Now Bertie sinds köt iets minder wark, hette zelf ook ‘n hundje genomme en geet hi-j d’r ook vaak met wandele. Litjes, den ooit Nederland al ‘s aan Angela Merkel het wille verkope, duut dit ‘t liefs in de umgèving van Kleve. Awwe Litjes eiges magge geleuve is ‘t Reichswald in Kleve dan ook speciaal veur ‘m aangeleid. Twee wèèk geléje kwam Bertie terug van ‘n fosse wandeling. De auto hatte geparkeerd op ‘n grote parkeerplaats naos ‘t Forest War Cemetery aan de grote deurgaonde weg richting Gennep. Hi-j stoekte de hond in de kofferbak

en wol de auto statte maor dat kreng dei-j ‘t niet. D’r was gin bewèging meer in te kriege. Röstig asse is belde hi-j met Jan Nijland of den de wage op kon komme hale. Niet völ later stoeng Jan dan ook op de parkeerplaats. In ‘n poep en ‘n scheet was de wage van Litjes op de aanhanger van Jan gela-je en vroeg Jan of Bertie ‘n lif wol naor ‘s-Heerenbarg. “Ikke niet, ik gaot wel lope” zei Litjes. “Ik heb aan mien Leis motte beloave dat ik, as ik met ‘t hundje onderweg bun, ver weg blief van lifte”.


‘Ik wens ollie hèvige carnavalsdaag!’ Lengelseweg 62 7041 DS ‘s-Heerenberg (0314) 66 29 80 info@wim-arendsen.nl www.wim-arendsen.nl

Bertil Vollenberg Bertil Vollenberg telefoon telefoon06 06- -83 8398 9899 9970 70 info@montferlanduitvaartzorg.nl www.montferlanduitvaartzorg.nl www.montferlanduitvaartzorg.nl

• Onderhoud van alle merken

• Bosch injectie diagnose service

• Airco-onderhoud en service

• Autofinanciering

• Drie wasboxen en autostofzuiger

• Tankstation 24/7 open

24/7 open

A’j ‘n mooie auto zuuk um in te ri-je

wi-j hebbe of zuuke veur ow ‘n gebruukte of ‘n ni-je.

Allejeekes gèèf

Kleine en grote auto’s levere wi-j al

40 jaor ook veur onderhold, ripperatie en schades

AUTORIJLESSEN GRATIS THEORIE RIJLESSEN FAALANGST SPOEDCURSUS THEORIEDAG

Allejeekes gèèf! Willem Schuurmanlaan 30 ‘s-Heerenbarg 0314-664008 www.verkeersschoolmontferland.nl

staon wi-j graag veur ow klaor.

Met de ni-jste tesapparatuur make wi-j ow auto weer hèvig in odde, en he-j ‘m smerig dan kan d’r bi-j ons gewasse wodde Kom ‘s langs en wettie waorum? Al die extra service is

! f è è g s e k A l l ej e e Autobedrijf Wim Arendsen

Wil gi-j met één druk op de knop: Carnavalsmuziek Carnavalsverlichting De geur van 'n vers getap pilske! ntak o k m è Nè s op met on um ow te wensen e! besprèk

Dat zol allejeekes gèèf zun! ‘t Kan! Wij verzörge ow integratie met Sonos, Philips Hue en ‘n unieke geurbelèving ! Kiek op www.deslimmejongens.nl/menukaart

Hengelder 23 6902 PA ZEVENAAR - 085 00 24 700 - www.deslimmejongens.nl


41 • WASKUUPKRANT • 2020

VERGAONE GLORIE BIANCA

WET RAOD

Probleme

MÜNCHE – Eeuwige roem besteet niet. Völ veurmalige wereldleiders hebbe al motte ervare dat glorie gin eeuwigheidswaarde het, maor veur sommige mindere gode is ’t desondanks toch moeilijk um uut de publiciteit te trèèje. Daor kwamme minse van deze krant achter toen ze in Münche ware um wat sfeerbeelde van ’t uutgaonslève daor te make. En a-j dan as eenvoudig journalis in ow onschuld en argeloosheid twee veurmalige toppers van d‘Olde Waskupen tege komp, dan he-j toch ’n lot uut de lotteri-j. Nog mooier wödt ’t as d’r dan ook nog net ’n fotograaf van de Bild veurbi-j kump den ons as collega terwille wil zun. Wat hebbe Eugène te Wildt en Ruud Tousain in vredesnaam in Münche te zuuke as d’r gaar gin Oktoberfes is. Ze bun wel bokkezat en of dat de reje is wier ons niet duudelijk. Niet bezörg um eventuele gevolge posere ze in de Beierse hoofstad veur ’t busje van de sexclub waor ze net vandan komme. Ook rup te Wildt nog in zien zondagse Duits met Beiers accent; ,, Wir kommen von der Wiesn aber da ist kein Kloot zu tun”. Jao, wat ’n wonder, begin februari bi-j + 2 graad Celsius.

wazze op “Kulturreise”, zo hadde ze tigge de chauffeur gezeid. Im Auftrag von de Heimkundekreis

’n Indruk van de de binnekant van de Münchense sexclub. Da-j ow hier wel vermaak as losgeslage keerl is niet verwonderlijk.

Eugène te Wildt en Ruud Tousain veur ’t reklamebusje van Madam Stripclub. A-j ow zo laot fotografere dan kö-j toch op de probleme wachte. aus ’s-Heerenbarg.” Jao maak dat de kat wies en ’n schand um zo’n eerbare vereniging in verband te brenge met ‘t ’lèègbi-j-de-grondse gedrag wat ze ten toon sprei-je. En de onzin den ze uutkraome wödt steeds groter. De lallende te Wildt lut ons wette dat ze de Kleidung niet bei Kachelhöltsjens Partylaune in ’s-Heerenbarg hebbe gekauft aber bei de Makro in Doiven”. Tsjonge jonge, al weer twee name van nette bedrijve besmeurd. Niks herinnert meer aan de tied dat bei-je keerls nog as nette bestuursle-je van d ‘Olde Waskupen in ’n keurig zwat jacquet trots deur ’s-Heerenbarg

liepe. Onveurstelbaar hoe diep minse könne zinke as ze ’n belangrieke functie kwiet zun.

Diepdonkerrood Volges de chauffeur hadde ze zo völ opgemaak in de sextent dat de creditcards al diepdonkerrood stoenge en ze met enig geweld uut de tent zun verwijderd. Met ’t reisgeld, dat ze van ’t consulaat kregge, konne ze ‘s-Heerenbarg weer opzuuke. Hier het gin mins ze trouwes nog gezien. Naodat de misdraginge van de twee oldbestuursle-je in ’s-Heerenbarg bekend wiere, het ’t bestuur van d ‘Olde Waskupen ’n procedure in warking gezet um ze allebei uut de vereniging te zette.

Verknoefeld Ze bun d’r in eur verknoefelde neplere boks wel op gekleed um naor ’t grootste bierfees ter wereld te gaon, maor ze hebbe de tied en ook ’t verstand niet met. Dat ze op dat moment meer promille in ’t bloed hebbe as IQ in de kop is wel duudelijk te zien. En dat ze ook nog veur ’n reclamebusje van ’n sextent staon, dat gif jao helemaol te denke. Met ’t verstand is ook ’t schaamtegevuul verdwene, maor dat geet jao meestal same nao zo’n stuk of viefentwintig literpulle bier. Zien ervaring brink onze redacteur in gesprek met de chauffeur van ’t bedrijfsbusje van Madam Stripclub. Bei-je ingezètene van ’s-Heerenbarg

Probleme könne narigheid betekene of ingewikkeld zun. Azzie nog wiet mot ri-je en de benzine is op, dan hè-j ‘n probleem. Azzie zin in koffie heb en d’r is gin koffie in huus, dan is dat ’n groot probleem. As de buurvrouw op zondagmarge um half zeuve blad geet ruume met eur benzine bladblaozer, now dan kan-k ow zegge dan het zi-j ech ’n probleem! Probleme kunne van iets moois iets naars make. As ik zo oape en eerluk mag zun, sommige minse zuuke probleme. Ze zuuke zich kapot naor probleme. Dat zun minse die in de slachtofferrol zitte, hè-k ooit gelèze. ‘t Is niet altied makkelijk um ’n oplossing te bedenke veur ‘n probleem, maor soms mo-j maor denke dat ’t is zoas ’t is en ’t is niet anders. ‘Acceptatie’ hiet dat met ‘n mooi woord. Minse wille mekaar helpe en veur mekaar klaorstaon. Maor soms laote minse zich eiges te völ metslöppe met de probleme van ‘n ander. Soms bemuuje ze zich ook met de probleme van ’n ander. Dat hè-k nog nooit begreppe. Net alsof da-j eiges um probleme verlège zit. Now dan kan-k nog wel andere dinge bedenke waor ik mien tied met kan verdoen. De vraog is, is ow probleem wel ow probleem? Azzie ’t mien vraog, zol ik ‘t zo zegge: leg ’t probleem lekker bi-j den ander neer. Dan hè-j d’r eiges ook gin las van. Dus ow probleem wödt mien probleem. Volges mien hè-k mien eiges now vasgeluld. Hier geet iets niet goed. Maor daor maak ik gin probleem van. “

oavergegeve. Wat ’n zooi. Ik heb de deur gauw weer dich gesmette. Of laats toen-k ’n hele marge ’t huus had gepoets en de bankhoeze had gewasse. ’t Roak onmundig lekker in huus. Toen kwam d’r eentje uut bed den ging ontbijte met noedels van de Action. ’t Roak geliek asof d’r ’n heel Chinees restaurant eûver de daotum was gegaon. Toch kan-k soms ook nog wat van ze lere. As veurbeeld toen hij zien tillefoon in de koelkas lej en de deur dich deej. De deur geet weer oape en de tillefoon wödt d’r weer uutgepak. Toen ik vroeg watte aan ‘t doen was zeit hi-j: ‘Ik bewies aan de groepsapp dat ’t lich in de koelkas ech uutgeet as de deur dichgeet.’ Knap bedach toch!

Vrachtwagechauffeur afgeleid

Blage könne, as ze klein zun, poeslief zun en aardig en dan kuj ow geluk niet op. Totdat ze ‘puber’ wodde, dan liek ’t inens of ze van ’n andere planeet komme. Af en toe schrik ik mien kapot as d’r ’n boomlange ongewasse keerlspessoon deur mien huus stamp met vettig heur. Dan bliek ‘t ’n puber te zun den op zuuk is naor ète. Nao vijf wèèk vakantie in zien kamer gezète te hebbe, vergèèt ik gewoon datte in huus is. Opruume is ook niet hun starkste kant. Ik keek efkes um de deur van zien slaopkamer, ’t lek assof de kleerkas had

Wa-k now toch heb metgemaak: Sins köt bun-k onderweg naor mien wark as ‘n gek oefeninge aan ‘t doen in de auto. Oefeninge um mien snuut strak te holde. ‘t Is ’n soort yoga veur de snuut. Ik heb mien laote vertelle dat ‘t ’n ni-je methode is um stralend en jong veur de dag te komme. ‘t Is ech aangetoond dat dit de beste manier is um rimpels te veurkomme. En wi-j wette allemaol jao dat veurkomme bèter is dan geneze. Dus ik trek mien snuut onder ’t rij-e in allerlei poses. Niet zo lang geleeje stao ik in de file nève ’n vrachwage. Opens kik de vrachwagechauffeur nève mien, mien zwijmelend aan. Hij blef zelfs ’n hötje naos mien ri-je. Ook toen de file veurbi-j was. Ik dach ‘Wat mot den dan?’ Ha-k toch ga niet in de gate dat den chauffeur dach da-k wat van ‘m wol deur mien letste mondbewèging. Dus a-j wat wil met ’n vrachwagechauffeur: snuutyoga!

‘s-HEERENBARG – Willy te Wildt - van Alen, moeder van old-Waskupenveurzitter Eugène te Wildt, geet aardig met de tied met. Appen kan ze al as gin ander en ook met de iPad kan ‘t minske, die onlangs 80 is gewodde, al aardig eûverweg. Die ni-je technieke vrète echter wel tied waordeur ze niet meer toekump aan koake, poetse en

bingo’s bezuuke. Onlangs vroeg ze zich af wat eur olders dan vroeger, toen ‘t nog gin internet gaf, dei-je met de vri-je tied. Tientalle fotoalbums het ze deurgespit en ook olde films zun uutvoerig onderzoch. Tot vandaag het ze ‘t antwoord nog niet gevonde maor eur 14 bruurs en zusse helpe inmiddels met uutzuuke.

Blage

GIN INTERNET

COMMISSIE GELIEKE BEHANDELING ‘s-HEERENBARG - Dokter Timmers het trammelant met de commissie gelieke behandeling. De commissie het zich bi-j Timmers gemeld naodat

‘n Turkse vrouw klachte eûver de praktijk van Timmers had ingediend. De vrouw was van mening dat ze niet geliek behandeld was. Timmers is

zich van gin kwaod bewus, volges um wödt in zien praktijk niemand geliek behandeld. De patiënte motte altied eerst ‘n afspraak make.


international

ALLEJEEKES GÈÈF

Kornhorst 69 • 7041 HL ‘s-Heerenberg Tel: 06 -12220577

Veur relatiegeschenke, bedrukte deurmatte, promotionele kleding, stickers en parapluus. Kiek dan ‘s op disse website bi-j ow thuus: www.seeyou-media.com

Veur labelprinters, thermisc he printkoppe en thermo transfer ribbons. Maor ook veur verpakking e en etikette, hoef gi-j alleen maor dit ad res te wette: www.seeyou-printsupplies. com

Erik Krijgsman | 0314 - 700 585 | 06-12317054 | info@seeyou-international.com

Stoffeerdersbedrijf G & G Geert 06 - 46 19 79 00 | Gerard 06 - 81 49 35 67

 0314-662445


43 • WASKUUPKRANT • 2020

GRETA TUNBERG NOW OOK KWAOD OP EUR VADER STOCKHOLM – De wereldberoemde klimaatactiviste Greta Thunberg is kwaod op heel völ minse die wat slechs veur hebbe met ’t milieu. De gebore beroepschagrijn uut Zwede die ’t lache vremp is schient now ook ontieglijk kwaod te zun op eur eige vader! Net as tigge al die klimaatzondaars het ze tege ‘m gezeid: “How dare you”? “Kiek, ’n vader heurt ’n veurbeeld te zun. Van kinds af aan heb ik al iets met bos, terwijl mien vader daor helemaol niks met het. Maor da’s nog niet alles! Hi-j lup ook de hele dage achterlijk te grijnze. Ik vraog mien dan af…waorum? Wat vilt d’r now in godsnaam te lache vandaag de dag? Dat was veur mien ’t moment um nao te gaon of mien vader wel mien echte vader is. Online he’k ’n DNA-tes besteld bi-j ‘My Heritage’ en stiekem ’n uutstriekske afgenomme bi-j vader. Nao amper 2 wèèk ha’k de uutslag binne,” aldus ’n kwaoje Greta. De uutslag van Greta’s DNA-tes loag d’r niet um. “Ik schien 100% Barghs bloed te hebbe en 0,0% Zweeds bloed! Now wet ik ook waorum ik zovöl gèèf um bosse

en van nature zo chagrijnig bun. Ik bun d’r een van Van den Bosch!” lei Greta foeterend uut. Ex-prins en veurzitter van de zaal en receptiecommissie Erik van den Bosch wol niet reagere op dizze aantijging en smet chagrijnig de haok d’rop. Ook Wilco Bosch en zien vader kieke niet altied ève vrolijk en schiene ook bi-j Greta in de familie te zitte. Bi-j de waard van de Lantscroon was veur de kesmus ’n kesboom met lempkes en al gejat. Bosch liet ’t d’r niet bi-j zitte en zette ’n berich op Facebook: “Hoe dörf ie” waorin hij de dader aan de schandpaol nègelde. Volges genealogisch deskundige dokter Hendrik Maagdenberg is nève ’t DNA-bewies duudelijk ’n aanwiezing dat Greta en Wilco bi-j mekaar in de familie zitte.

Greta in ’n vrolijke buj, al zut ze ’t niet allemaol ève scharp

GERRIE MUS:

VALS BRIEFKE VERTRAI-JGING“NIKS AAN DE HAND” B VAN 5 EURO NS ‘s-HEERENBARG – ‘n Tot now toe onbekende man het bi-j cafetaria Litjes ‘n patatje met en ‘n frikandel speciaal betaald met ‘n vals briefke van 5 euro. Nancy Litjes stond toevallig zelf achter de balie maor het in eerste instantie niet deur gehad dat ‘t um ‘n vals briefke van 5 euro ging. Volges Nancy kwam dat

umdat ‘t ging um ‘n heel goeie vervalsing. Nancy: “Ik vuul mien bes dom da-k dat niet meteen gemark heb maor dit briefke was niet van ech te onderscheide. Dat dit briefke paors was en d’r nog 2 nulle achter de 5 stoenge was mien ech niet opgevalle”. Inmiddels het Nancy de plietsie gebeld um aangifte te doen.

UTRECH – De NS kamp met vertraginge van ’n half uur deur ’n seinsteuring. Reizigers wödt aangeroaje um de trein van half 8 te nème a-j normaal um 8 uur weg wilt, gi-j komp dan stip op tied.

GLUURDER IN DE PLANTAGE ’s-HEERENBARG – Gistermiddag hebbe in de Plantage’n paar BOA’s (biezundere opsporingsambtenare) ’n gluurder op heiterdaad können betrappe bi-j ’t beglure van ’n paar röppelende kaniene. ’t Geet hier um ’n zogenaamp gerespecteerde ’sHeerenbargenaar, den niet met naam en toenaam in de krant wil.

Met den wens motte wi-j natuurlijk rèkening holde, want deur ’t gedonder met de VGA hebbe wi-j zó ’n bekeuring aan de boks. Maor niemand kan ons verbie-je um ’n signalement in De Waskuup te plaatse. Hier kump ’t signalement: ’n man, tamelijk lang, het ‘n kale kop, den hi-j probeert te verdoezele met iets wat veur ’n petje deur mot gaon en is ’n heite bliksem, waj könt zien aan de verschreûjde blèèj van de beukehaag. De gluurder het nogal ’n hoge dunk van zich eiges, het ’n zoon den Bram hiet, het ’n vrouw die

De gluurder den gek is op diereseks; de röppelende kaniene trekke zich d’r niks van aan

’s-HEERENBARG – Barghse abonees van de Gelderlander zun zich veurige wèèk ’t laplazarus geschrokke. Wiet weggestop tusse ’t regionale ni-js wier namelijk bekend gemaak dat de alom gevreesde Papegaaienziekte wödt veroorzaakt deur ’t inaoseme van opgedreugde vogelpoep. De symptomen van de Papegaaienziekte liege d’r niet um; grieperig, longonstèking en bloedvergiftiging zun slechts ’n paar van de deur ’t RIVM genuumde kwaole waor patiënte rèkening met motte holde. De schrik zat d’r in ’s-Heerenbarg dan ook goed in. Per slot van rèkening wone hier van oldsher völ vogels, zoas de familie Leeuwerik, Vink, Parkietje Varrewiek en natuurlijk de familie Mus Berendsen. ’t Risico op ’n uutbraak van de Papegaaienziekte mot daorum niet onderschat wodde. ’t Liek

Marian hiet, het ’n bruur den Anton hiet, het ’n buurman den Robin hiet, woont op De Huch en is ontsnap uut de kerker op ’t kasteel. Moch iemand Frits Frauenfelder tege komme, sprèèk ‘m dan niet aan, want de keerl kan geveurlijk wodde. Sprèèk zo snel meugelijk ’n plietsagent, ’n boa of ’n verkeersregelaar aan. Laot die ’t zaakje maor opknappe. Daor wodde ze namelijk flink veur betaald.

dan ook ’n kwestie van tied veurdat de eerste patiënten zich aan de huusartsepraktijk melde. Toch is d’r ook goed ni-js. Zo het Gerrie Mus zich van de wèèk uutgebreid laote teste en isse

kerngezond. Volges de Mus wödt de zaak dan ook arg eûvertrokke; “Met mien is niks aan de hand. Volges de dokter ku-j mien poep gewoon inaoseme zonder da-j d’r ziek van wodt”.

BUS BAAN

’s-HEERENBARG – Met ’t ni-je verkeersplan veur ’s-Heerenbarg wödt rèkening geholde met ’n apatte Busbaan. Dit hebbe de bewoners van de Lengelseweg wette af te dwinge. Naodat ze al geklaag hadde eûver de toegenomme eûverlas van de carnavalsoptoch

en ’t bestuur van d’Olde Waskupen noodgedwonge de route van den optoch het motte umlegge is ’t den buurt opni-j geluk. Positieve reacties komme veural van Eddy Bus, Oelie en Miep Bussing, Tjoopie Bus, Dave Bus en alle medewarkers van Bribus.


EN GEZONDE KOS. Aejkes gèèf!

KLARENAAR

Marktstraot 5, ‘s-Heerenbarg. Tel (0314) 661202 0314 664025 - www.hengevelt.nl - ’s-Heerenberg

Wi-j maken van niks weer wat!

't Geet d'r heer

Bi-j Interbaro Machines www.albatrosstokkum.nl 06 30 74 65 03 & Metals Recycling

Verkoop, verhuur en montage van geluids- en lichtapparatuur | Events | Bedrijfspresentaties | Licht- en lasershows Advies, verkoop en montage van hoogwaardige kwaliteit cilinders en sleutels

se, Hoef’ie in tofjas ls s r u e V vera ’s-Heeren û e ) r e barg (kind niet wiet kse, meer en bo te sjokse .

en wo

BLOEMSIER

Marktstr

'T GE

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, kansspelen, tabak en tijdschriften de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, De1 carnava Stadsplein kansspelen, tijdschriften kansspelen,tabak tabak enentijdschriften 7041 JA ‘s-Heerenberg dus opzi-j m Tel.: (0314) 665944

f! gèèdat! esgeet kZo A llej‘TeeGEET D’R HEER!

Rooie Bart & Ineke van de Doets

Dat mo-j belève!

Stadsplein 1, 1, 7041 Stadsplein 7041JAJA‘s-Heerenberg ‘s-Heerenberg Tel.:(0314) (0314)665944 665944 --Fax: 666052 Tel.: Fax:(0314) (0314) 666052

A-j wil t wett e wao-j mot w èze Dan k ö hieron j dat der lè ze:

ET E G T ! ‘ f è è g s e k e e j R! Alle D’R HEE

Interbaro Import & Export b.v. Nijverheidsweg 20 Deurekum Tel: (0314) 324 285

'n Paar da en ow in k As d'r

zö rege KATJA ste

www.interbaro.nl ’s-Heerenbergseweg 5, 7044 AV Lengel Tel. 0314-66 33 71 Bezuuk op afspraak

Molenpoortstraat 28 • ‘s-Heerenberg • tel. 0314 66 21 39 • www.pekingcorner.nl

VOLGES WÈTESCHAPPERS IS ‘N ZONSVERDUUSTERING ‘N ZELDZAME GEBEURTENIS BI-J AZON MAAK ‘IE DAT A-J WILT ELKE DAG MET!

DE PERSOONLIJKE ACCOUNTANT VOOR UW‘TONDERNEMING! GEET D’R HEER!

! F È È G S E K E E ALLEJ

MET ONZE ROLLOEKE EN ZONNESCHERME IN ALLE KLEURE, SOORTE EN MAOTE!

Voltastraot 86 • Deurekum Tel. 0314-334575 • www.azon.nl Ook veur ripperaties en onderdele

L

L

AMERS

Accountants en Belastingadviseurs Rob Krijgsman / 06 - 25 45 50 54

WWW.LAMERSACCOUNTANTS.NL

e 'n hee

Katja d


45 • WASKUUPKRANT • 2020

PREMOBENR 2K01Z9 ITTING

NOV

Funkenmariechen

Blaoskapel

Blaoswar

Gardedans (Dansgarde)

Marcel Schuurman

k

Old Prinse

y& ta Verme is r h C s o OldeDo Booij Hans te

Prinsprissentatie

OldeDoos John Vermaas & Berthold Schenning

OldeDoos Thijs Heering

Frank de Boer (Hein Schre

ur)

(V Tonny Eijk

incent Nijh

of)

Raod van XI

Vri-je Dans (Dansgarde)

Willem Rouw

horst

Pien Esma

Jet Esman

n

! F È È G S E K E E J LE

AL Awesome

Willem Pieterse (Daniël Schmitz)


WAYTOMOVE SINCE 1962

dan weer n e es k ke um te a m e d e i e t BEST Allej f THE sporte Snel & veilig, online bestellen en betalen 9

gèè

WAYTOMOVE SINCE 1962

9

56 jaar ervaring, specialist sinds 1962

Compleet assortiment, ruim 20.000 artikelen

9

Staffelkorting, korting vanaf 10 stuks

in kledin g en met de b alle Eers 5 dage van de K WD bal gemakkelijk via onze webshop feeste en ginBestel uutvoere 9

Snel & veilig, online bestellen en betalen

9

56 jaar ervaring, specialist sinds 1962

Compleet assortiment, ruim 20.000 artikelen

9

Staffelkorting, korting vanaf 10 stuks

WWW.KWD.NL Bestel gemakkelijk via onze webshop

WWW.KWD.NL

KWD Sport B.V. 1 Houtmolenstraat 23 1 7008 AP Doetinchem 1 0314 - 325 624 1 kwd@kwd.nl KWD Sport B.V. 1 Houtmolenstraat 23 1 7008 AP Doetinchem 1 0314 - 325 624 1 kwd@kwd.nl

ALLEJEEKES GÈÈF!

1-3-4 en 5 april 2020

www.stichtingherdenkenbevrijdingbergh.nl

�------ De letste Carnaval met Marcel en Jan

�------

geniet d’r van...

zolang ’t nog kan

want ’t is toch Allejeekes gèèf!

ZAAL SERRE TUINTERRAS

Volgend jaor zölt gi-j hier könne lèze da-j bi-j Robert en Steffie mot wèze!

ALLEJEEKES GÈÈF! Ulenpasweg 2e2 7041GB ‘s-Heerenberg tel.: 0314 643227 MOB.: 06 13006196


47 • WASKUUPKRANT • 2020

WAT DUT ANGELO IN PORTO? LENGEL - ’t Vilt op dat Angelo Buiting geregeld ’n paar dage weg is. Daorbuute vertoont hi-j verdach gedrag azzie um vraog waor datte is as hi-j niet thuus is. Hi-j wödt ’n bietje ongemakkelijk en begint eûver zien scooter te praote azzie um d’r naor vraog .

Naodat ’n paar minse ‘m hadde gespot op airport Eindhoven zun ze d’r achtergekomme dat Angelo geregeld naor Porto geet. Met zien koffertje en ‘n reistasje um de buuk isse afgelope half jaor al diverse kere gesignaleerd op ‘t vliegveld. Hi-j zeit datte veur zake weg is naor Porto as ze ‘m aansprèke en vraoge waor de reis naor toe

‘n Wazige foto (umdatte raps gemaak moes wodde) van ’n bli-je Angelo Buiting

RAP AAN DE VETTE HAP WASKUUPSTAD - Daor stao-j dan. Nao ’n aovondje slentere deur ’s-Heerenbarg. Kroeg in kroeg uut en al lang niet meer zo helder van gees, hè-j soms wel zin in iets vets (of te wel “bruun fruit” rid.). Maor a-j d’r niet op kunt komme wa-j eigenlijk wil hemme, is ’t bestelle van ow snack niet altijd ève makkelijk. Soms kommie niet vedder dan ‘den daor’ gevolg deur ’n onduudelijke knik vanuut de nek. Daorum beschrieve wi-j hierbi-j de mees gangbaore snacks, zodat ’t kieze wat makkelijker wödt.

Kroket ‘n Soort kèèssoufflé maor dan niet vegetarisch, rond en beheurlijk langgerek.

Frikandel ‘n Soort nog langer gerekte kroket zonder köste, maor dan met iets meer bite.

Kèèssoufflé ‘n Soort frikandel maor dan plat, gepaneerd en met völ, pas-opda-j-ow-de-bek-niet-verbrandgehalte…

Possie Bitterballe Bun net kleine kèèssouflé’s maor dan met kroketvulling op ‘n schaaltje in plaats van in ‘n bekske. Al dan niet met ‘n kwak mosterd.

Bereklauw ‘n Soort schaaltje bitterballe maor dan met stukke gehaktbal in plaats van bitterballe, aan ‘n stökske in plaats van op ‘n schaal, en uie en satésaus in plaats van mosterd.

Patat ‘N bult hoekige frikandellekes, maor dan van èèrdappelzetmèèl en völ golder van kleur.

Bamibal ‘n Soort kèèssoufflé, maor dan totaal anders op de paneermèèl nao (tot op zekere hoogte natuurlijk, want de paneermèèl het wel inens ‘n compleet andere kleur en is dikker).

Patatje Oorlog: ‘n Soort Patat speciaal maor deur de satésaus nog bruuner.

Kipcorn ‘n Soort völ te knapperige frikandel, maor dan met meer kipsmaak en minder gries van binne.

Mexicano ‘n Soort spicy frikandel, maor dan assof da-j d’r met ‘n tank heel veurzichtig eûverhen bunt gere-je.

Kipsaté ‘n Soort kipcorn, maor dan ech héél anders, want disse bun klein en aan ‘n stökske gerége, zonder corn maor mét pindasaus. ‘t Bröödje Bal: ‘n Soort berenklauw, maor dan met ‘n breudje in plaats van ‘n stökske en met jus in plaats van stukke ui.

Sjaslik ‘n Soort bereklauw, maor dan datte waarschijnlijk van de Balkan kump umdat hi-j in de verte aan goulash dut denke.

Slaatje De joker. Dezelfde grondstoffen as Patat maor technisch gezien gin snack. En ook nog kold.

De Bitterkroket ‘n Soort portie bitterballe zonder schaaltje, bekske en mosterd in een soort van kèèssouflé, maor dan gepaneerd, maor met minder, pas-op-da-j-ow-de-bekniet verbrand-gehalte. Let op de bitterkroket is niet eûveral te koop.

geet. Wat Angelo zo vaak in Porto duut, wette wi-j now ook. Deurdat Angelo elke keer ’n klein bietje aan informatie het losgelaote aan verschillende minse hebbe wi-j ’t

verhaal compleet gekrege. Hij hult d’r van um ’n lekker drelleke muziek te drèè-je. Daorbi-j isse niet te vies um zo now en dan ’t volume op te schroeve. Soms motte uutteste wat ’n box in huus het aan volume. Niet alle boxe könne daor tege. ’t Bliek namelijk dat een box een max het aan watte aankan. Dat het ook weer iets met decibels te make. Hard geluud het meer vermoge neudig bliek en dat het weer met de versterker te make. Afijn um ’n lang verhaal köt te holle… Geregeld scheurt de stof van Angelo’s speakerbox kapot. Angelo het geheurd dat in Porto de spiekerbokse veur ’t griepe langs de straot hange. ’t Bliek dat hij spiekerstof veur zien speakerboxe in Porto hilt. Dan kanne eiges zien speakerboxe make.

De spiekerbokse die veur ’t griepe langs de straot hange

WEVERS AFGEZET AS TC VEURZITTER WASKUUPSTAD – Veur völ minse in ’s-Heerenbarg vilt ’t helemaol niet op as d’r binne de carnavalsvereniging minse van functie of commissie wissele. Veur leje van d’Olde Waskupen soms ook niet, maor de wisseling van commissieveurzitter van onze Technische Commissie had heel wat vuut in aarde! Tot veurig jaor was Sander Wevers de commissieveurzitter van de Technische Commissie. As veurzitter hè-j ’n belangrieke veurbeeldfunctie naor de res van ow commissie. Gi-j wark ’t hardst, bunt d’r altied en maak nooit gin foute. Op de dinsdagaovende in de Gerrit Hövelinghal spölde Sander al jaore lang ‘mooi weer’. Hij warkte keihard, althans zo liet hij ’t veurkomme. Bietje wieze, bietje eûverlegge en veural heel völ delegere (duur woord veur andere ’t vieze wark laote opknappe rid.). A-j andere ’t wark laot doen, ku-j eiges niks fout doen! Wat het Wevers dan de kop gekos? Sander is ook actief bi-j de ‘bouwgroep’ van OBS ’t Montferland, de klusploeg die ieder jaor de school hèvig versierd veur de carnaval. Daor kenne ze gin veurzitters en is iedereen geliek aan mekaar. Wevers mot hier dus eiges de hande uut de mouwe stèke. Afgelope jaor was ’t zien verantwoordelijkheid um ’t motto op de buutegevel van de school te schroeve. Daor ging ’t faliekant mis! Den deûzel had 2

letters (de D en de T) verwisseld en zodoende hieng d’r ’n kats verkeerd motto op de gevel van de OBS. Nota bene de school van toenmalig jeugprins Matthijs I. Wevers vuulde drek nattigheid en wis dat dizze flater ‘m de

kop zol koste bi-j de Technische Commissie. Um veur de buutewach schone schijn te spölle, hette zien functie as veurzitter neergeleid en den functie bi-j de res van de commissie aangeboaje. D’r was d’r maor één den daor

’t Bewies dat Sander ‘Dat wödt wat’ kats verkeerd het vasgeschroef ore naor had… en dat is Stefan Tersteeg natuurlijk. Sander is inmiddels weer ‘n gewoon lid van de technische commissie en wödt now eiges weer gedelegeerd.


48 • WASKUUPKRANT • 2020

DIEM VAN DE AARDBOAJUM VERDWENE DIEM/’s-HEERENBARG – ’n Aardbeving met ’n krach van zeuve op de schaol van Richter het ’t Gelderse darp Diem (vlakbi-j de stad ’s-Heerenbarg) weggevaag. Op dit catastrofale berich is verschillend gereageerd. Henk Groote (fractieveurzitter van lies Groot Montferland) was köt en bondig: Zand d’r eûver. Martie Som (VVD), den tijdes de ramp niet aanwezig was, is in treûne uutgebaste. Burgemeester Peter de Baat het geschok gereageerd: “Verschrikkelijk veur Diem, maor laowwe bli-j zun dat ’t Diem is. Wi-j holle as gemeente nog genoeg eûver, want Diem was natuurlijk niet ’t mooiste stukske Montferland. Ik denk da’k now wel met goed fatsoen naor ’s-Heerenbarg kan verhuuze.” Ook bi-j d’Olde Waskupen bun ze ondersteboave

van ’t ni-js oaver Diem. Veurzitter Roel Diekman: “Wi-j hebbe niet zo völ op met Diem, maor dit gunnie ze ook niet!” De ’s-Heerenbargse carnavalsvereniging is van plan um zondag 23 februari ’n stille toch in ’s-Heerenbarg te holde. ’t Statschot wödt um 14.11 uur gelos deur Prins Vincent I. De verwachting is dat heel völ minse daor aan met zölle doen.

OPGELUCH

KERNRAKETTE

‘s-HEERENBARG - Karolien Stuurman is deur ’t dolle heer. Eindelijk mag ze met! De afgelope jaore had Karolien eur jongste dochter Sis niet met könne nemme naor ‘n concert van K3 in de Rotterdamse Kuip. Now dat ‘t sisverbod is opgeheve kan ze met een gerös hart eur beide dochters metnemme.

DEN HAAG - Groen Links veurman Jesse Klaver het in ‘n interview met ‘n Franse krant gezeid datte ‘t niet ens is met de planne van de NAVO um ni-je kernrakette aan te schaffe. Volges Klaver bun d’r nog genoeg verspreid eûver Europa en hette veurgesteld eerst de olde op te make.

NI-JBOUW NÈVE DE PEER VILT VIES TEGE... ’s-HEEREBARG - Naodat d’r ’n paar jaor lang geparkeerd kon wodde, het bouwmaatschappi-j Klaosse toch de knup deurgehak en 15 apattemente in ’t middeen luxe segment neergezet op ’t terrein nève de Peer. Dizze apattemente in ’t zogehiete bouwplan Barghse Poort hebbe de sjieke naam “Huus Bouvigne” gekrege. Twee van de ni-je bewoners zun Huub en Dies Goorman uut Bèèk. Dies is al jaorelang gerenommeerd fotografe met ’n eige fotostudio, tiggewoordig aan de eûverkant in Golde Hande. Huub lut de hond uut. Hun eige huus aan de Peeskesweg in Bèèk hemme ze verkoch um hier hun letste jaore same te sliete. Maor van de hooggespanne verwachtinge die ze van dizze woninge hadde, is weinig meer eûver. Dies: “Mo-j zién wat ’n foeilillijke gruune kleur ze dat gebouw gevarf hemme. Dat was ons van teveure niet gezeid. De parkeerplaatse die hier eers lage, zage d’r bèter uut dan dit. A-k dat gewette had, ha-k nog efkes gewach op de ni-je apattemente die op de plek van de Peer eiges komme. Want den Marco Berendse het meer verstand van mooi bouwe dan die van Klaosse. Kiek maor naor zien eige huus in Stökkum. ‘t Vilt ons allemaol vies

De ‘sjieke’ ni-je apattemente bi-j De Peer. tege. A-k ’t professioneel bekiek, mo-k zegge dat qua compositie ‘t gruun van disse woninge wél in eûvereenstemming is met ‘t gruun van de Plantage. Maor da’s dan ook ’t enige positieve.

En dan hewwe ook nog uutzich op ‘n bult zand. Dan ha’k net zo goed aan de Goldkust in Bèèk kunne blieve wone, daor hewwe ook ’n zandbult...” “Onze hond hield vandaag al

de poot hoog tigge dit afzichtelijke gebouw,” zeit Huub, “en ik geef ‘m gin ongeliek. Dat ‘t gebouw anders wier dan ‘t complex dat ‘r al steet was ons bekend, maor dit slut jao alles”.

K S L A V A CARN

S E K E E J E ALL ÈF! GÈ

D

0 gram 0 5 m 500 gram500 gra 500 gram m a r g 0 50 Ambachtelijke

5. 5. 5. 5. 4. . 4 5.

Soepvlees Soepvlees Soepvlees

98 98 98 98 00 97.08 9 0 98 5. 7. 7. 00 4. 7.

rundvleessalade AmbachtelijkeAmbach Ambachtelijke bak 1000 gram Coop ‘s-Heerenberg rundvleessalade rundvleessalade rundvlee e jk li te ch a b bak 1000 gram bak 1000 gram m A bak 1000 gram Soepvlees e d la a ss e le v d n ru Plantsoensingel Midden 2

Soepvlees

Soepvlees

98

bak 1000 gram

Coop ‘s-Heerenberg Plantsoensingel Midden 2 ‘s-Heerenberg Coop ‘s-Heerenberg Coop ‘s-Heerenberg Coop 500 gram

Plantsoensingel Midden 2 Plantsoensingel Midden 2 Plantsoensingel Midden 2

bak 1000 gram

rundvleessalade Ambachtelijke

7.00

98

tray 2

Am


49 • WASKUUPKRANT • 2020

KÖT KAPSONES TV DURKUM KRIG

ONDERZUUK (1)

UTRECHT – Onderzuuksbureau NIPO het ‘t gedrach van personeel van de Rabobank grondig onderzoch en kwam tot de schokkende ontdekking dat warknèmers van de Rabobank steeds vaker ABN praote.

ONDERZUUK(2) WADDINXVEEN – ‘t CBS het onderzuuk gedaon onder alle bevolkingsgroepe in Nederland. In ‘t 325 pagina tellende rappot is bekend gewodde dat 3 van de 4 Nederlanders deel uut make van 75% van de bevolking.

ONDERZUUK (3) MAINZ - Onderzuukers van de universiteit van Mainz hebbe aangetoond dat deur naor klassieke muziek luustere tijdes ‘t autori-je de bestuurder völ röstiger wödt. Met klassieke muziek op de radio in druk verkeer geet de bestuurder sneller in de U-vorm vluuke.

SLEK BÈÈK Poolse slekke laote zich steeds vaker zien in de Montferlandse bosse. Hoe dat soort hier terechgekomme is, is nog steeds ‘n raodsel. Poolse slek zien d’r ‘t eigeste uut as de normale slek alleen zitte ze bi-j Poolse slèk met zien 18e in één huuske.

DURKUM – De gemeenteraod van Durkum probeert kwa gekkigheid de raod van Montferland te eûvertreffe. Binne tien jaor wille ze ’n echte metropool wodde. Um aan te gève dat ’t hun heel sirrieus is, hebbe ze ’n ontwarp van de skyline van Durkum gemaak, hoe dat d’r eûver tien jaor uut mot

zien, vanaf de ni-je rondweg langs de Olde Iessel. In Diem reige ze zich op oaver de Durkumse planne, want zillie ware namelijk precies ’t eigeste van plan. Alleen de skyline vanaf de Olde Iessel was in Diem niet haalbaor. Vedder dan ’n grintgat wat water betref komme ze daor niet.

PROGRAMMA

VANDAAG: 05:00 – HERHALINGE 07:30 – ACHTERWARK UUT DE KAS Kinderprogramma met Marcel en Jan. 08:00 – BUURMAN EN BUURMAN Kinderklusprogramma met Mathieu van Uhm en Hans Diekman. 08:10 – KLOKHUUS Presentatie: Harrie v.d. Peer 09:00 – PROGRAMMA VULLING Presentatie: Bert v.d. Louw. 09:30 – MAX GEHEUGENTRAINER Presentatie: Max Bruil. 10:00 – KOFFIETIED MET CAKE Presentatie: Bertil Vollenberg. 11:15 – HET PERFECTE PLAATJE AFL. 2 met Barbara en Boudewijn. 12:00 – KOAKE MET JOYCE Joyce Kuster lut vandaag zien hoe da’j de lekkerste spareribs maak.

13:10 – HELP! MIEN MAN IS KLUSSER Annemiek lut eur man Gait zien da’j niet de hele keet hoef te verbouwe. 14:28 – IK VERTREK! Deze wèèk volge wi-j de fam. Marissink die ‘n Bed & Breakfast gaon beginne in ‘t zoneûvergoate Zeddam. 15:30 – STRAOTEMAKER OP ZEE SHOW De fam. Huntink uut Braomp lut ow de letste trends zièn van bote en schepe. 17:00 – DE 5-UUR SHOW Entertainment-programma veur ambtenare die al um twee uur thuus zun. 18:00 – SESAMSTRAOT presentatie Bakker Diekman. 19:45 – MET ‘T MES OP TAOFEL Actualiteiteprogramma rechstreeks uut Dièm. 20:00 – NI-JS 20:30 – HERRIE IN ‘T HOTEL In dizze aflevering lao’we zien hoe da’j binne ‘n paar maond nao aanstelling de tent dich kunt kriège. 21:00 – HOME ALONE (18+) In dizze zenuwslopende docu volgde regisseur Ab van der Fab 6 maonde lang Xander Nijhof. Kiek met wat d’r gebeurd vanaf ‘t moment datte de winkel dich dut. Maor de vraog blif altied, welke film geet’e vanaovend kieke? 23:00 – ANDERE TIJDEN (DEEL 1) Presentatie: Edwin Zweers. Aflevering eûver olde verhale wao’j minse met lastig könt valle. 01:00 – ANDERE TIJDEN (DEEL 2) Normaal gesproake kan dat allemaol in één uur, maor den keerl van Zweers praot aan een stuk deur. 02:00 – HOLLAND GOT TALENT Amusementprogramma met Kim Holland.

LANGER LÈVE ROTTERDAM – de Erasmus Universiteit in Rotterdam het onlangs op verzuuk van ’t Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ’n onderzoek uutgevoerd naor hoe minse langer zolle kunne blieve lève. Uut dit onderzoek, uutgevoerd

bi-j 1000 willekeurige minse, is naor veure gekomme dat minse die vaker jeûrig zun older wodde. Tege alle verwachting in zun d’r hierbi-j gin verschille vasgesteld tusse de diverse sociale klasse, stevige rokers en onmundige zoepers.

P O S O R C E E K D A KR BI-J

Deze

Deze acties zijn geldig van 17 februari t/m 25 februari 2020 20 ar ruvan feb Deze acties zijn25 geldig 17acties februari t/m 25 februari 2020 t/mMAX. Deze acties zijn geldig van 17i t/m februari t/m 25i 20 februari 2020 Deze zijn geldig van 17 februari 25 februari 2020 ruar 24 17 feb acties zijn geldig van MA X. 24 BLIKKEN MAX. 24 T PER KLANBLIKKEN PER KLANT

BLIKKEN PER KLANT MAX. 24 BLIKKEN PER KLANT

MAX. 24 BLIKKEN PER KLANT

4. 12. . 12 4.. 4.12. 19. 12. 12. 19. 12. 7. 4. 19.19.

98 00 0 0 98 98 98 00 92 00 00 00 800 19. 92 92 92 92 00

htelijke Amstel pils tray 24 blikken à 500 ml essalade Amstel Amstel pils Amstel pils pils s il p l e st m A m tray 24 blikken ml 24 blikken à 500 ml tray 24 blikken à 500 ml 0 ml à 500tray tray 24 blikken à 50

24 blikken à 500 ml

mstel pils

19.92

00


TERRASOVERKAPPINGEN GLAZEN SCHUIFWANDEN

ROLLUIKEN ZONWERING

WWW.BYENHOF.NL

GARAGEDEUREN

! F È È G S E K E E J ALLE

Allejee!kes gèèf

V.o.f. Klein Obbink Gereedschap, Tuin-, Agrarische- & bedrijfsbenodigdheden Oude Doetinchemseweg 40 Zeddam 0314-651549 www.kleinobbink.nl

Grieks Specialiteiten

Restaurant Alle dagen geopend

!!

Wil gi-j ’n hèvige aovend veur niet al te völ poen

Te ge l

s

Kom dan bi-j ons um ’t op z’n Grieks te doen! Allejeekes gèèf! Christoffelstraße 3 - 46446 Emmerich Tel. 0049 - 2822 687288


51 • WASKUUPKRANT • 2020

BADMEESTER BEN HOOGHEID ZWAOR ALLERGISCH GIF ZICH BLOOT

WASKUUPSTAD – As kesverse Prins Carnaval het onze Hoogheid Vincent I daags nao zien prissentatie tig leuke reacties gehad vanuut Waskuupstad. Appjes, berichte op zien Facebookpagina en zelfs olderwetse pos. Stuk veur stuk leuke reacties en fillicitaties. Wat de schriever van één van dizze poskaarte niet kon wette, is dat Vincent ’n zwaore allergie het tigge huusdiere, zoas honde en katte. Zelfs bi-j ’t zien van de beeste, slut ‘m de strot dich, beginne de oge te treûne en krigge jök as bas. Zien vrouw Esther was d’r

net op tied bi-j, toen Vincent alle pos uut de brievebus hiel en alvas vluchtig deur alle stukke heer aan ‘t kieke was. “Ik heb ‘m de pos meteen uut de kneûk getrokke. Gi-j mot d’r niet aan denke wat d’r had könne gebeure. Veur ’t eigeste geld hatte met vlekke in

de snuut van de uutslag en rooie döp op de statiefoto’s gestaon,” lei Esther uut. Helaas ontbrak de afzender op de kaart, zodat de familie Surenbroek

gin reactie het könne gève. Langs dizze weg dus dank veur alle mooie reacties, maor in de toekoms liever kaarte zonder huusdiere en graag met afzender.

KLARENAAR NOW OOK VEGANISTISCH Badmeester Ben het vergète zien wetsuit-boks aan te doen. ’s-HEERENBARG – Badmeester Ben Elfring liep köts vies in de gate. Hi-j vertoonde zich langs ’t water zonder de boks van zien wetsuit aan te doen. Hi-j dach bi-j zich eiges dat niemand dat zöl marke, maor zien melkbeentjes verrieje ‘m. Ben kan zich wel veur de hasses slaon eûver den stommiteit. Hi-j lut namelijk graag zien hoe geweldig hi-j d’r uut zut en now viel hi-j vies deur de mand. Maor ’t was ook vervèlend veur de vrouwe die ‘m altied aan de p… hange. Hun libido verdween as snee veur de zon. Elfring het nog gevraog of wi-j de

foto niet wille plaatse. Hi-j beriep zich op de ni-je VGA-wet. Maor daor hebbe wi-j gin zak met te make. De foto is in ’t oapebaar genomme, dus hebbe wi-j gin toestemming van ’n slachtoffer neudig. Hi-j kan zich bèter bi-j ’t Kruidvat bruunsel hale.

’s-HEERENBARG – Steeds meer minse in Nederland volge ’n vegetarische of veganistische lèvesstijl. Ze kieze d’r veur um gaargin dierlijke produkte te gebruke. Minse doen dat umdat ze tigge diereleed zun, ‘t goed vinde veur ‘t milieu of umdat ‘t gezonder zöl zun. Vegan zun is éch in op dit moment. Op dizze hype het Keurslager Klarenaar onlangs heel handig ingespronge en zien assortiment uutgebreid.

Met de tied met “As slager motte wi-j ook met de tied metgaon. Eers hebbe wi-j daorum de prijze van ’t vleis verhoog en dat hielp al, want d’r wier steeds minder vleis van ons gegète. Nao ’n half jaor zun wi-j hiermet gestop. Volges onze accountant kon ’t niet uut. Toen hè-k mien wat anders uutgedach: ik bun ‘n vleisman. Ik denk in vleis en vind ‘t ‘n prachtig produk,” lich Peter aan onze verslaggèver toe.

De tomaat “De rooie vleistomaat is misschien wel de bekendste tomaat van allemaol! Dus daor hoef ik

mien al niet meer druk eûver te make,” aldus de slachter. “En,” zo geet hij wiejer, “’t Is ook nog ‘s de grootste den d’r is. Deur zien stevigheid is hi-j arg geschik om te vulle met ’n lekker scharp aangemaak gehakbelleke bi-jveurbeeld. Tomate bevatte völ gezonde voedingsstoffe, ze zun namelijk riek aan vitamine C en vitamine A wat weer goed is veur de oge en de weerstand. ’t Is natuurlijk hartstikke fijn da-j ook goed könt zien wat veur ’n lekker stukske vleis d’r op ow bord li-jt.” Iets wat de ridaksie van dizze krant alleen maor kan beame. “Ook bevat de tomaat völ voedingsvezels en heel völ

Ni-j in ’t assortiment bi-j Klarenaar eiwit, al zô-j dat niet zegge a-j den rooie kleur van den tomaat zo ziet. D’r zit ook nog kalium in en net as völ andere vruchgruunte

BEVOLKING NETTERDEN ALWEER KÖPPIG NETTERDE – In Netterde is met völ verontwaardiging gereageerd op de berichte dat d’r in ’t naburige Mechgele al maonde veur de carnaval onderscheidinge wiere uutgedeeld. Dit terwijl hun eige carnavalshoogheid (Prinses Femke I rid.) nog lang niet zo wiet was en de medailles nog gewoon in de tes hiel. Met name ’t feit dat zelfs huusdiere uut Mechelen met eremetaal wiere verras het kwaod bloed gezet bi-j de normaal gesproake zo bedeesde Netterdese bevolking. “’t Slut toch ook allemaol nörges op,” aldus ’n köppige woordvoerder Delleman van de Kloetentrèèjers uut Netterde. “Wi-j holle ons

altied netjes aan alle regeltjes en wodde vervolges tot vervèles toe lastiggevalle deur zo’n zieltjeswinnende Henk Groote. En die lu-j uut Mechele, die nota bene de hele dag gin ene kloot uutvoere, die gaon d’r maor zo um niks vandeur met de allermooiste onderscheidinge. ’t Mag duudelijk zun dat wi-j hier niet bli-j met zun en contac opnème met onze zustervereniging uut Mechele. Nogmaals, den Conan zal bes ’n lief dier zun, maor den teckel van mien kan ook prima mooi zitte en peutjes gève en den hange wi-j toch ook niet zo maor ’n plaat um de nek?”.

Mechelse herder Conan is bli-j met zien onderschei-jing

bevat de tomaat ook völ voch waormet ‘t ‘n heerlijke döslesser is. Goed um met te blusse a-j wat uutgeschaote bun met ’t aanpèpere van ow biefstuk,” aldus de brandweerman.

MAN SPRIK 18 MAONDE NIET TIGGE ZIEN VROUW ZEDDAM – ‘n Niet nader te nuume keerl uut Zeddam het al 18 maonde niet tigge zien vrouw gepraot. En toch zeit de man nog steeds ‘n fantastische rillatie met zien vrouw te hebbe. “Ach zo arg is dat toch niet a-j efkes niet tigge ow vrouw praot”, aldus den dèmel van ‘n Pavert. Nao ‘n gesprek met ‘n psycholoog eûver de waarde en norme in ‘n rillatie, kwam aan ‘t lich dat ‘n goed gesprek tusse man en vrouw toch wel bi-j de basis heurt van ‘n goeie rillatie, maor daor was de Zeddammer ‘t niet met ens. “Ik praot al 18 maond niet meer met mien vrouw en daordeur blif onze rillatie juus zo goed.” Op de vraog van de media waorum de keerl al 18 maonde niet met zien vrouw prut, had de Zeddammer ‘n duudelijk antwoord: “Ik hol d’r niet van um eur te onderbrèke.”


ZIEN GELD N ZIEN GELD KLUIS" HAD, ! f è è g HKLUIS" HAD, s e k e e j e l l A ZE IN DE ZE IN DE ELLE ZAT CELLE ZAT

en niet alleen Carnaval! GWGi-j wttednds’e’rerieehdhete d ellwai-ijod’r wee t t t e d en niet alleen metmet Carnaval! e ‘ ‘ ’ G r G ereeeernr.’..r...he ‘t rie daag ba heer. IJssalon n gè‘ètf caMacellaio ‘ .. nseao drierndaaavgabatere zu er... d wisttere’t al.... zun Nao e eNetiedere nw wi-j Wi-‘jtwG Zeddamseweg 6 - ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065 Zelfs een van onze veurolders en l i-j d’ d d’r weer!BOVAG r we ’ r Zelfs Zelfs een van een’nonze van onze veurolders veurolders c f a è è r h n Bril van Bergh Optiek g a IEDERE val ee ‘n r... MARKT Z *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. e wist ’t al.... Kwaliteit gaonZelfs hale lfseen t e d e een van ’ G onze veurolders r hee wist ’t wist al.... ’t al.... ‘t Carnaval! v en niet alleen met a IJssalon Macellaio n r... o Zeddamseweg 6van - ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065 n Zelfs Zelfs een een van onze onze veurolders veurolders z En niet’n teZeddamseweg völ betale e 6 ‘s-Heerenberg Tel. 0314-665065 Bril van Bergh Optiek veurBergh wist ’t al.... IEDERE DONDERDAG w dereen IEDERE i o j weense ieOptiek ’n Bril ’n van Bril Bergh van s il-Optiek t DONDERDAG OP d Zelfs een van onze veurolders ’ W Zelfs een van onze veurolders A’j brood en gebak *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. t r ’n Bveur a s MARKT IN WASKUU wist wist ’t ’t al.... al.... l . *Leverancier ALLE ziektekosteverzekeringe. . . r . c f MARKT IN WASKUUPSTA a è i è r l n g v van ons heb gehad, a enwist niet’teen alleen met Bril van Bergh Optiek anwist BERGH BRANDKASTEN val n ‘met BCarnaval! n ’n al.... niet alleen Carnaval! Carnaval! eBergh al.... nniet r ’tmet ’n ’nen Bril Brilalleen van van Bergh Optiek Optiek 7041 CS 's-Heerenberg Tel. 0314-661500aaaagg

ddrrieiedd NNaaoo

bbaattee rreezzuu nnww i-i-jjdd’’ eerr!! Stadsplein 6a rrwwee 7041 JA ‘s-Heerenberg

06-23001770 Veur betaalbaor onderhold ie daaTel. g aoendrAPK-keuring

Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

N

bat er

ez

Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenbe Tel. 06-23001770

unStadsplein 6a 7041 wJAi ‘s-Heerenberg -j d Tel. 06-23001770 a a g d b e Stadsplein Stadsplein 6a 6a ’ r w e e r! i atere r d o 7041 7041 JA JA ‘s-Heerenberg ‘s-Heerenberg zun Na Tel. Tel.06-23001770 06-23001770 w i-j d’ 6a er! Stadsplein r we

KWALITE KWAL 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

gh Op dan he-j 'tiegoed bekeke! tenagebak l A’j brood l tie‘kt Geet d’r he een m met Carnaval! en niet alleen A’j brood en gebak er... ’n Bril van Bergh Optiek emet van ons heb gehad, en en niet niet alleen alleen met Carnaval! Carnaval! daag bate ’n Bril van Optiek BERGH BV t Bergh C drie BRANDKASTEN a vandan ons heb gehad, Zelfs een van onze veurolders r BERGH BRANDKASTEN BV e o r n a z un w- Tel. 0314-665065 avN6a- l‘s-Heerenberg he-j goed bekeke! Zeddamseweg dan he-j 't goed'tCarnaval! bekeke! i-j d’ ! r weer! en niet alleen met I en nietwist alleen met Carnaval! ’t al.... *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. Zedd AS IEDEREEN ZIEN GELD amse AS IEDEREEN ZIEN GELD weg Bril ’n van Bergh Optiek 6 - ‘s Zeddamseweg - Tel. 0314-665065 *Leve6r - ‘s-Heerenberg -Heer e anZeddamseweg Zeddamseweg Zeddamseweg 6 ‘s-Heerenberg 6 - ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065 - Tel. 0314-665065 n b cier ve erg -brood IEDERE DONDERDAG OPKWALITE DE KW Zeddamseweg 66 -- ‘s-Heerenberg ‘s-Heerenberg -en - Tel. Tel. 0314-665065 0314-665065 A’j gebak TelIN 'N "BERGHKLUIS" HAD, ur ALalleen en niet met Carnaval! Zeddamseweg 6 ‘s-Heerenberg Tel. 0314-665065 . 0 314"BERGHKLUIS" LE ziek van IEDEREOP DONDERD IEDERE DO *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. IN 'N HAD, -6gehad, IEDERE IEDEREIN DONDERDAG DONDERDAG OP DE DE 65065 MARKT WASKUUPSTAD! ons heb t BERGH BRANDKAS De Zelfs ‘s-Heerenbargse mark, iedere donderdag los e A k IEDERE DONDERDAG OP D ’ j o *Leverancier *Leverancier veur ALLE veur ziektekosteverzekeringe. ALLE ziektekosteverzekeringe. *Leverancier *Leverancier veur veur ALLE ALLE ziektekosteverzekeringe. ziektekosteverzekeringe. s b teverz roodonze een van veurolders MARKT MARKT IN IN WASKUUPSTAD! WASKUUPSTAD! MARKT IN MARKT WASKU IN ZE e Stadsp lein 6a 7041 JA ‘s-Heere n Tel. 06 -230017 berg 70

AS IEDEREEN ZIEN GE ZEKERHE IN 'N "BERGHKLUIS" H ZEKER DAN *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. dan he-j 't goed bekeke! HADDE ZE IN DE DAN HADDE ZE IN DE DAN HADDE ZE IN DE wist ’t al.... A’j brood en gebak BEen A’jbrood broodenA’j engebak gebak brood gebak RG AS IEDEREEN BERGH BERGH BRANDKASTEN BRANDKASTEN BV BVZAT ZIEN vanna onsde heb carnavalsdagen gehad, A’j Voor als je BERGH BRANDKASTEN BV H KREATIV BAJUS NOG CELLE ZA BAJUS NOG CELLE B R van ons heb van gehad, ons heb gehad, BERGH BERGH BRANDKASTEN BRANDKASTEN BV AN van ons heb gehad, dan he-j 't goed bekeke! BAJUS NOG CELLE ZAT ’n Bril van Bergh Optiek BERGH BRANDKASTEN BV DK weer op zoek bent naar: Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

Stadsplein 6a

7041 JA ‘s-Heerenberg va ekerin n ebak Tel. 06-23001770 MARKT IN WASKUUPSTAD ZEKERHE g Zeddamseweg 6 - d‘s-Heerenberg Tel. 0314-665065 an hen-ons heb ge-gZeddamseweg e 6 - ‘s-Heerenberg - Tel. . 0314-665065 IEDE j 't go had, REOP IEDERE DONDERDAG DE IEDERE DONDERDAG OP D ed bbrood DON A’j A’j brood en en gebak gebak e M k KR e A DE k *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. R e *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. ! K T MARKT IN WASKUUPSTAD! AG O KREATIVI IN WASKUUPSTAD IN W RDMARKT van van ons ons heb heb gehad, gehad, ASKU P dan dan he-j he-j 't't goed goed bekeke! bekeke! UPST DE A

KREAT

IN 'N "BERGHKLUI en niet alleen met Carnaval! AS IEDEREEN GELD ASAS IEDEREEN ZIEN GELD IEDEREEN ASZIEN IEDEREEN ZIEN ZIEN GELD GEL DAN HADDE ZE IN AS IEDEREEN ZIEN AS IEDEREEN ZIEN GELD IN 'N "BERGHKLUIS" HAD, ININ 'NGELD "BERGHKLUIS" HAD,HAD,HA 'N IN "BERGHKLUIS" 'N "BERGHKLUIS" BAJUS NOG CELLE ZEKERHEID A E IN 'N "BERGHKLUIS" HAD, J I IN 'N "BERGHKLUIS" HAD, N U BAJUS BAJUS NOG NOG CELLE CELLE ZAT ZAT D DANS NHADDE ZE IN DE DAN HADDE ZE IN DE AS IEDEREEN GELD E ZIEN OG DAN DAN HADDE HADDE ZE IN ZE DE IN DE C E KREATIVITE KREATIVITEIT L L DAN HADDE ZE IN DE E DAN HADDE ZE IN DE Z A IN 'N "BERGHKLUIS" HAD, BAJUS NOG ZAT TCELLE *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. BAJUS NOGBAJUS CELLE ZAT BAJUS NOG NOG CELLE CELLE ZAT ZAT BAJUS NOG CELLE ZAT NOG BAJUS CELLE DAN HADDE ZE IN DE ZAT D!

dan he-j he-j 'tbrood goed he-j 'tSgoed bekeke! ASTE dan 'tdan goed bekeke! Agebak A’j brood en gebak A’j enbekeke! IEDERE DONDERDAG OP DE I N B • Unieke metalen componenten, zowel als halffabricaten als eindproducten E AS AS IEDEREEN IEDEREEN ZIEN ZIEN GELD GELD D *Leverancier veur ALLE ziektekosteverzekeringe. van ons heb gehad, BERGH BRANDKASTEN BV van ons heb gehad, E V BERGH BRANDKASTEN BV MARKT IN WASKUUPSTAD! R E • Diverse handelmaterialen, plaat, strip, kokerdan etc. he-j 't goed E dan he-j 't goed bekeke! N bekeke! I N ZIB.V. KWALITEIT KWALITEIT Tel.: (0314) HAD, 66 14 52 E-mail: info@bergh-b Bergh Brandkasten E IN IN 'N 'N "BERGHKLUIS" "BERGHKLUIS" • Klantspecifieke producten en kleine series tegen aantrekkelijke prijzen'N N " Tel.:G (0314) 66 14 52HAD, E-mail:66 info@bergh-brandkast Bergh Brandkasten B.V.Brandkasten B Tel.: (0314) 14 52bergh-brand Bergh B.V. E E Goorsestraat 14 Fax: (0314) 66 35 63 Website: R A’j brood en gebak L G D KWALITEIT • Korte communicatielijnen en snelle levertijden H Goorsestraat 14 Fax: (0314) 66 35 63 Website: bergh-brandkasten.n D ZEKERHEID ZEKERHEID K KWALITEIT AN HAGA van ons heb gehad, 7041Goorsestraat GA 's-Heerenberg LUI14 Fax:BV (0314) 66 35 63 BERGH BRANDKASTEN DAN DAN HADDE HADDE ZE ZE IN IN DE DE S 's-Heerenberg " dan he-j 't goed bekeke! 7041 HKWALITEIT DDE AD, KW 7041 GA 's-Heerenberg KREATIVITEIT KREATIVITEIT B KWALITEIT ZEKERHEID Z Zeddamseweg 6 - ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065

A’j brood en gebak

T

ZEKERHEIDZEKER

ZEKERHEI HEID KWALITEIT IEDERE DONDERDAG OP DE KREAT B.V. Tel.: (0314) 66 14 5 Bergh Brandkasten KREATIVITEIT IVITEinfo@bergh-brandkasten.nl Tel.: Tel.: (0314) (0314) 66 6614 1452 52 E-mail: E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh BerghBrandkasten BrandkastenB.V. B.V. MARKT IN WASKUUPSTAD! KREATIVIT IT ZEKERHEID Goorsestraat Goorsestraat 14 Goorsestraat 14Website: Fax: Fax:(0314) (0314) 66 6635 3563 63 Website:bergh-brandkasten.nl bergh-brandkasten.nl Fax: (0314) 66 35 6 Tel.: (0 14 314) 6 7041 7041GA 's-Heerenberg FGA ax: 's-Heerenberg 7041 GA 's-Heerenberg (0314) 6 14 52 66 35 KREATIVITEIT E m 63 ail: Bergh Brandkasten B.V.

Zeddamseweg 6 - ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065 Bergh Br Goors andkasten B estraat .V. 1 7041 GA 's- 4 Heeren berg

ALITEI

BAJUS NOG CELLE BERGH BRANDKASTEN BV ZAT

in(0314) fo@be 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten Bergh Brandkasten B.V. Goorsestraat GA ‘s-Heerenberg | 0314 66 14 52 WebTel.: rgh-br E-mail info@bergh-brandkasten.nl van 14 ons| 7041 heb gehad, sit14 Goorsestraat 14 Tel.: (0314) Tel : 0314 e66 : b14 and63 66 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten B.V. e52 rgh52 k a Goorsestraat 14 Fax: (0314) 66 35 Website: bergh-brandkasten.nl s ten.nbergh-brandkasten.nl brandk website: info@metaalbouw-bergh.nl | www.metaalbouwbergh.nl l (0314) dan he-j 't goed bekeke! 7041 GA ‘s-Heerenberg Fax: 0314 66Tel.: 35 Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten B.V. Goorsestraat aste14 Tel.: (0314) 66 Tel.: 14 52E-mail: 66 info@bergh-brandkaste 14E-mail: 52 info@berg E-ma Bergh Brandkasten Bergh B.V. Brandkasten B.V. (0314) 66 Bergh Brandkasten B.V. n.n52 14 7041 Fax: (0314) 66 35 6363 Website: bergh-brandkasten.nl l GA 's-Heerenberg Goorsestraat 14 Fax: (0314) 66 35 63 Website: bergh-brandkasten.nl Goorsestraat 14 Fax: (0314) 66 35 63 Website: bergh-brandkasten.nl Goorsestraat Goorsestraat 14 14 Fax: (0314) 66 Fax: 35 (0314) 63 66 35 Website: 63 bergh-bra Webs 7041 GA 's-Heerenberg 7041 GA 's-Heerenberg 7041 GA 's-Heerenberg 7041 GA B.V. 's-Heerenberg 7041 GA 's-Heerenberg Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten

14) 66 14 52 (0314) 66 14 52 14) 66 35 63 (0314) 66 35 63

E-mail:ZIEN info@bergh-brandkas AS IEDEREEN GELD E-mail: HAD, info@bergh-brand KWALITEIT IN 'N "BERGHKLUIS" Website: bergh-brandkasten.n ZEKERHEID DAN HADDE ZE IN DE Website: bergh-brandkaste KREATIVITEIT BAJUS NOG CELLE ZAT

s e k e je

e l l A

! f è gè

Goorsestraat 14 7041 GA 's-Heerenberg

Bergh Brandkasten B.V. Goorsestraat 14 7041 GA 's-Heerenberg

SUNDAY

Tel.: (0314) 66 14 52 Fax: (0314) 66 35 63

Fax: (0314) 66 35 63

Website: bergh-brandkasten.nl

E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Website: bergh-brandkasten.nl

SUNDAY COPACKING B.V.

COPACKING B.V.

He-j wat te verpakken, te sleeve of af te vulle, Grei van ow eiges of andermans spulle Kom dan ‘s met Sunday Copacking praote Maor niet met carnaval, want dan bun wi-j gesloate! Nao de carnaval ku-j d’r weer veur alles terech, Want bi-j Sunday hebbe ze specialiste wat ik ow zeg

Industriestraat 7 7041 GD ‘s-Heerenberg T. +31 (0)314 674 020 E. info@sundaycopacking.com


N I R U U T CUL D A T S P U U WASK

53 • WASKUUPKRANT • 2020

SJAAK BÖHMER SR IN CONCERT

WASKUUPSTAD – Eindelijk is ’t zowiet! ’t Grote talent uut de mees muzikale familie van Waskuupstad geet solo. Sjaak Böhmer Senior lut Geerdie en junior de hakke zien en geet op toernee deur Bargh en umstreke. De triangelis van ’t Grenslandorkes wil now ’s laote zien waor hi-j muzikaal toe in staot is. Insiders denke dat Montferland ’n enorm concet steet te wachte. Sjaak Sr. wil now eindelijk ’s laote zien dat hi-j de topper van ‘t ’s-Heerenbargse orkes is.

J

aorelang bespölt senior al de onbenulligste instrumente van ’t orkes. Topper daorbi-j is de triangel, den in de muziekstukke van ’t Grenslandorkes bi-jnao niet veurkump. Harrie Gerritsen, de leider van de band: “Böhmer kan gin maotholde. Den hengs te pas en te onpas op dat stuk old iezer en daordeur komme wi-j uut de maot. Dus daorum liever gin triangel en ook dat andere ketsgrei dat hi-j mag spölle.’ ’Sjaak senior is pisnijdig eûver de uutlaotinge van Gerritse: “Allemaol kif van den zogenaamde bendleider. Hij wet namelijk dat ik achter de scherme aan de teûwkes trek. Ik bepaal wat d’r binne de bend gebeurd . As hi-j dat mot doen, is ’t gin bend meer, maor ’n bende.”

Gezinneke Geerdie en junior beame wat senior beweert. Tenminste zolang

hi-j d’r bi-j zit. As senior zien zwakke blaos mot ledige, bewere ze heel wat anders, maor dat magge we beslis niet opschrieve. ’t Liek dan ’n èvewichtig gezinneke daor aan de Parklaan in ’s-Heerenbarg, maor de praktijk leert anders. Hoe lief Geerdie d’r ook uutzut, de beie Sjaak’s hebbe niks te geniete. Junior is niet veur niks op zich eiges gaon wone. Wel hult hi-j de contacte in stand: “Dat het niks met liefde te make. Ooit zal ik de hele mikmak arve en dat mot ik niet op ’t spel zette deur dwas te gaon ligge.”

Heisa Van alle heisa binne zien gezin trik senior zich gin zak aan. Hi-j geet op de solotoer en gif binneköt (zaoterdag 1 maart red.) ’n concet in ’n tent den nève Katja neer gezet wödt. Sjaak senior: “Net zo’n tent as bi-j de Barghse Jonges,

PEPPERSPRAY AANSLAG

Sjaak Böhmer oefent thuus al veur zien concert want ik heb meer muzikaliteit in mien lief dan die in de hele groep. Geleuf maor dat ik ze ’n puupke laot ruuke.” Dat senior ’n sosjaal iemand is, lutte marke deur kaarte veur ’t concert gratis beschikbaor te stelle: “Iedereen mot van mien muziek könne geniete. Wie

kaartjes wil hebbe, hoef alleen maor aan te belle op Parklaan 4. Hi-j of zi-j kan dan maximaal vier kaartjes kriege. Ik wil niet de zwatte handel bevordere. De kaarte ligge vanaf Aswoensdag klaor!”

Old iezer volges Harrie Gerritsen

DEUR ‘T LINT Aan ’t eind van de MontferlandRun bun, nét veur de kerk, Marcel en Bram Marissink, Zico Medze, Charlotte Geers, Jan Piet van Beek, Willy Stein, Nienke Vermaas, Robin ter Beest en Theo Berndzen deur ’t lint gegaon. De re-je waorum is bis vandaag onbekend. Koen Pillen wier gediskwalificeerd; hij zöl ‘gebruuk’ hemme. Frank Overgoor wier verdach van fraude. Hij zöl onderweg ’n fiets

achter ’n boom gepoat hemme en daor bi-jnao alles met hemme afgeleg. Marco Thuis was niét gestart. Den zat veur de tillevisie.

VINGES THUUS BI-J GENAP ‘s-HEERENBARG – De succesformatie FC Bargh 5 (zondagamateurs) het ’t in oktober ’n wedstrijd motte stelle zonder hun aanvoerder Arjan van de Sleg. ‘t Elitekorps onder leiding van Hein Schreur, wier zondagsmarges opgeschrik deur ’n trieste afmelding. Topschutter Arjan zöl ’t slachtoffer zun van ’n laffe aanslag met pepperspray en kon niks meer zien. As bewies stuurde Van de Sleg ’n foto van zien

Van de Sleg viel met zien bewies vies deur de mand opgezwolle döp. ’t Geld veur ’n fruitmand wier deur ’t team al raps bi-j mekaar geleid, tot zien baas (Jan Meijer rid.) met de waorheid boave taofel kwam. Van de Sleg had de aovund d’r veur met de collega’s van RPM Bouw ’n whiskeypruuverij gehad en het daorbi-j de allesbeslissende dedde helf dik verlore.

WASKUUPSTAD – Volgende wèèk vri-jdag organiseert ‘t Barghse Huus ’n trema-aovend. Dizze aovend stèèt helemaol in ‘t teken van trema’s en alles wat d’r bi-j kump kiéke. De sprèker van de aovend is de Turkse Özküluchïzö Kököïzïda - Böhmer en zal alles eûver ‘t gebruuk van trema’s tot in de puntjes uutlegge.

Eûverval

’t Pessoneel van de Genap (Groenvelds Eerste Nederlandse Agrarische Plasticindustrie rid.) is kwaod. Ze vuule zich genep (gin zetfout). Adjunc-dirrekteur in opleiding Bokkie G.J. Peters is woordvoerder van ’t pessoneel. ‘Altied bèter datte wat zeit, as datte aan ’t zinge geet’, klink ‘t in de wandelgange. Genap het besloate dat d’r onder warktied niet meer op sociale media mag wodde gezète. Dat betekent gin Facebook, maor ook gin tillefoon, niks van dat alles. Eûveral wao-j ook maor binneloop, hange brette en wódt ’t ow wel duudeluk gemaak da-j de vingers thuus mot holde: ‘gin app’ (ook gin zetfout).

Trema-aovend

WASKUUPSTAD – Xander Nijhof, eigenaar van Kachelhöltjes Partypret, zag afgelope zaoterdag drie keerls met bivakmutse de winkel uit renne. Hij het met ‘t personeel gesproake en toen blek dat ze die mutse niet hadde afgerèkend.

Aangevalle

Dit kan ow gebeure a-j de vingers niet thuus holt

CHONBUTI – In de Thaise provincie Chonbuti het een kwaoje olifant ‘n Duitse toerist aangevalle en het daorbi-j ‘n slagtand in zien been gespies. De agressieve dikhuid is daornao afgemaak deur ‘n dierenarts. Met de olifant geet ‘t naor umstandighede goed.

KÖT Glossy ‘s-HEERENBARG - Petit-chef Erik Menting kump kommende zommer met zien eige glossy. Naor eige zegge steet ‘t blad bomvol snelle en makkelijke kleine gerechte, die zowel as amuse, veurgerech of as hoofgerech gemaak könne wodde. De preciese daotum wanneer de eerste uutgave uutkump is nog niet bekend, wel dat de glossy uutgebrach wödt op zakformaat.

Boekeclub WASKUUPSTAD – Aankommende wèèk begint ‘t Barghse Huus weer met ‘n 5-delige boekeclubaovend veur minse met dyslexie. Elke aovend besprèke ze ‘n boek den ze daorveur eers motte lèze. De bùùk die d’r behandeld gaon wodde zun: ‘Kruisvoch in spijkerboks’, ‘Lik Jan Cremer’, ‘De eeltclub’, ‘Dagboek van ‘n herdersstront’ en ‘De Bijbal’.


GROOT ASSORTIMENT MONTFERLANDSE STREEKLIKEUREN Stadsplein 2 - 7041 JA ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-667131

G R A V E E R AT E L I E R

Astrid Klaasing

Allejeekes

gèèf!

Stadsplein 3 - 7041 JA ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-667352

Stokkumseweg 15 | 7041 BT ‘s-Heerenberg (0314) 66 60 47 | info@graveeratelierklaasing.nl www.graveeratelierklaasing.nl

Iedere dag oape vanaf A lleje ekes 14.00 uur. gèèf !

Stadsplein 5 - 7041 JA ‘s-Heerenberg E-mail: info@bowling-sheerenberg.nl

VEUR RESERVERINGE:

0314-662642

W, ONDERHOUD, UW ADRES VOOR NIEUWBOUW, VERBOU RENOVATIE EN INBRAAKPREVENTIE

ALLEJEEKES GÈÈF! Zeddamseweg 11 | 7075 EA Etten | Tel.nr. 0315-340751 E-mail: info@tonniejansenbv.nl | Website: www.tonniejansenbv.nl


55 • WASKUUPKRANT • 2020

STIKSTOFZUUGER ’s-HEERENBARG - De stikstof uutstoot blif bi-j völ bedrijve vös te hoog. Um ’t in de toekoms eûveral ’n bietje lèèfbaor te holde, hange ons meugelijk nog völ meer maatregele boave de kop.

daor Stikstof natuurlijk (grepke van Harold). “Eûveral waor da-j bi-j mien in de garage keek lag dat grei. Ik struukelde d’r bi-jnao eûver. En dat was niet goed veur mien personeel, mien klandizie en natuurlijk helemaol niet veur mien eiges. De meeste garageholders bun in mien oge gewoon te lui of nemme gewoon hun verantwoordelijkheid niet um iets aan dit probleem te doen, aldus Arendsen.

Collega’s “Gao maor’s kieke bi-j Wim

TED KOK KWAOD OP DIEMSE POLITICI

UNDERCOVERBOSS UNDERCO VERBOSS HILVERSUM – SBS het laote wette dat de opnames veur ’t succesvolle programma “Undercover boss in Nederland” bi-j Heitkamp veur onbepaalde tied zun gestaak. ’n Reje hierveur gif de populaire campingomroep niet. Boze tonge echter bewere dat SBS d’r tijdes de opnames al snel achter kwam dat ze aan de gebruukelijke twee filmdage bi-j lange nao nooit genoeg zolle hemme. Um alle elend vast te legge hadde ze minimaol drie maond neudig en

E

en garageholder uut ’s-Heerenbarg schient ‘t terugdringe van de uutstoot hoog in ‘t vaandel te hebben. De ridaksie van dizze krant ging op onderzuuk uut en kwam terech bi-j Garagebedrijf Harold Arendsen in ‘s-Heerenbarg Daor waor völ auto’s zun, hè-j now eenmaol ook völ uutstoot. Dus niet alleen op de autobahn of in een grote stad as Durkum, Diem of Nimwège. Kiek ‘s dichter bi-j huus. “Nem now ’s mien eige garage bedrijf,” zeit Harold.”Ik laot elke wèèk mien 20 auto’s ‘n uurke lope, zodat ze ook statte as d’r is ‘n keer eentje kump kieke waoraan ik zo’n ding meugelijk kan sliete. Ook komme völ klante met ‘n kapotte auto. Dat motte wi-j dan weer zien te fikse. As of ik niks bèters te doen heb. Dat den motor dan weer aan ’t wark is, daor denke ze niet euver nao. En dat bi-j elke beurt de auto’s lange tied in de warkplaats staon te drèèje zonder maor ‘n meter te ri-je, is ook schering en inslag. Ik bun mien d’r van bewus dat ik (lees: mien bedrijf) zovöl stikstof de loch in jaag, daor kan Rutte met zien hele kabinet wèkelijks van Amsterdam naor Eindhove vliege.” Stikstof trik ow op de strot. Van

SBS STOP OPNAMES

Arendsen, Jan Nijland, garage Goudswaard of Gerritsen daor baove aan de bult. Die lui bun völ groter dan ik en kampe dus met ‘n nog groter probleem, maor zun gewoon te beroerd um die rotzooi op te ruume. Dan denk ik, Hallo ‘t geet hier wel um ‘n groot probleem wat met weinig middele verholpe kan wodde. Um mien bi-jdrage te levere aan de vermindering van den uutstoot hè-k mien veurig jaor via AlieExpress ‘n stikstofzuuger op de kop getik, En ik mot zegge, Ik heb dat ding now 3 maond in huus en sinds

dat was zelfs John de Moll vös te gek. Uuteindelijk het de Moll daorop besloate de opnames dan maor helemaol te stake en al ’t filmmateriaal in de drekemmer te gooie. Dat Hans te Boay niet bli-j is met de onstaone situatie lut zich roaje. Zien rillatie met John de Mol is inmiddels dan ook op zien zachs gezeid gebrouilleerd te nuume.

Toen ware John en Hans nog kammereûj

Marga mik wèèkeluks alles stikstofvri-j mien Marga twee keer per wèèk de garage zug, wödt alles d’r alleen maor bèter op. Ze zoeg in alle huukskes, de vloer, de vensterbanke , de kas en achter de rändjes; want daor hoopt zich ook een en ander op Mo-j kieke, alles is weer brandschoon, en de zak is nog lang niet vol. Nörges zie-j bi-j mien in de zaak stikstof ligge. As ik Marga maor vaak genoeg laot zoege is mien uutstoot nul en kan ik ook aankommende zommer gerus met ’t viegtuug op vakantie.

ANS KÖSTER SLACHTOFFER MIND F*CK

DIEM – Old-wetholder Ted Kok van Montferland is kwaod op zien vroegere collega’s van Montferland. “Lèèg bi-j de grond, achterbaks,” zo nuump hij zien vroegere patti-j ’t CDA en ook de VVD van Montferland. Aanvankelijk dachte ze in ’sHeerenbarg dat hij kwaod was dat Diem alles naor Diem wil hale. Daor het ’t wel met te make. Echter, Kok is kwaod dat ze dat niet eerder hebbe geprobeerd. Dan had hij niet naor Aalte hoeve te vertrekke. “As ik dat had gewette, was ik niet verhuus en dan nota bene nog naor Aalte ook. Iedere keer dat ik in Den Haag vertelde

Gespot OTTERLO - Aan de rand van de Veluwe bun de letste tied steeds vaker zeldzame ganze gespot. Vogelspotters uut ‘t hele land bun regelmaotig naor Otterlo afgereis um de ganze te spotte. ‘t Zöl gaon um de zeldzame Alfabet soort; dizze ganze zien d’r net zo uut as ‘n normale gans alleen bun ze dyslecties. Ze bun makkelijk te onderschei-je van de gewone gans, want Alfabet ganze vliege in een F.

dat ik uut de Achterhoek kwam, kekke ze daor op mien neer. As ik now zeg da-k uut Aalte kom, dan kieke ze al ga niet meer. In Den Haag denke ze dat ik in Aalte de hele daag met de strontkar rondri-j. Ze wazze stomverbaas dat ik niet met mien aaltkar op ’t Malieveld ston. Ha-k dat maor gedaon, dan had ik iedereen ’n poepie könne laote ruuke.”

Staking OSS – ‘t personeel van wosfabrikant Unox geet kommende wèèk stake veur bètere arbeidsveurwaarde. Volges ‘n woordvoerder van de actievoerders bun d’r al afsprake gemaak, dat ze net zolang ‘t wark neerlegge tot ze met ‘t veurstel akkoord gaon. De directie het laote wette dat ‘t allemaol maor aanstelleri-j is en lut wette: “Laot ze maor stake, ‘t zal ons ‘n wos wèze!”

WASKUUPSTAD – Ans Köster is ’n paar jaor geleje slachtoffer gewodde van ’n geintje van Victor Mids. In zien show uut 2015 het Mids Ans gekloond. Dat gebeurde op ’n clubaovund bi-j Heitkamp. Opens stonne daor twee Ans Kösters en iedereen schrok zich te baste. Behalve Ans, want die was bli-j verras deur de slanke verschijning tiggeneûver eur. ’t Hads geschrokke was nog eur man Henk: “Ik bun nog steeds hatstikke gek op mien Ans, maor twee vin ik wel ’n bietje völ van ’t góeie en ik leg de naodruk op góeie. En a’k mot kieze dan doe

mien die slanke maor!” En dat letste had Henk now niet motte zegge. Ans wier allerjekes pissig. De Nijhofs hadde dat meteen in de gate. Thea dei net of eur neus bloeide en ging as de bliksem

Ans is Victor Mids diep dankbaor veur eur slanke evenbeeld Bennie achter de theek helpe. IJsbrand dach efkes nao en zong toen uut volle bös: ‘Mien naam is haas, ik wet van niks…’ Opgeluch was Miep Bussink, want toen Victor vroeg um ’n vri-jwilligster uut ’t publiek was zi-j d’r as de kippe bi-j, maor Victor koas toch veur Ans. Toen

ze zag wat d’r met Ans gebeurde slaakte ze ’n zuch van opluchting en deej gauw ’n schietgebedje um onze lieve heer te bedanke. Toen Victor Ans weer in eur normale doen had trug gebrach, Henk had gekalmeerd en Thea weer achter de theek vandaan was gekomme, wol de illusionis nog ’n truukske met Miep uuthale, maor die trapte daor niet meer in. Ze moes naor huus want ze had de erpels opstaon.


verhuur van feestmaterialen Telefoon Edwin Leuverink Aileen Meijer

NAGELSTUDIO K L E D I N G N A A I AT E L I E R VERKOOP VAN NAGELPRODUCTEN

0314 - 66 36 81 06 - 19 09 17 86 06 - 51 91 04 64

IEDEREEN WET DAT ’T SLECH IS VEUR ‘T MILIEU AL DAT PLASTIC GREI, GEBRUUK PAPIERE SNACKZAKKE OF DRAAGTASSE, WI-J LEVERE ZE ALLEBEI.

Like ons op Facebook!

ALLEJEEKES GÈÈF

Aejkes gèèf! MEER WETTE? KIEK OP WWW.RABOPAK.NL

DE NR. 1

PAKKINGEN IN PAPIERE SNACKVER K LU UR TU NA EN FSC-GECERTIFICEERD

ALLEJEEKES GÈÈF

Veur al ow dranke, horeca- en kantinegrei! Ettensestraat 19 Postbus 112 7060 AC Terborg tel: 0315 – 32 37 36 fax: 0315 – 32 84 47 info@terborgse-wijncentrale.nl www.terborgsewijncentrale.nl

Allejeekes gèèf!


KEVERVIRUS WASKUUPSTAD - Met groot enthousiasme is ‘n zeldzaam kevervirus in Waskuupstad ontdek. Inwoners van ’s-Heerenbarg zun bevange geraak deur ‘n besmettelijk virus. A-j ’t eenmaol krieg, kommie d’r niet meer vanaf.

W

at hölt ’t kevervirus now eigelijk in? In ’t köt gezeid is de kever ‘the limit’. Gi-j wilt niks anders dan in ’n kever zitte. Zo ook Toon Smeenk. Hi-j wil niks anders dan achter ’t stuur van de kever kruupe . Maor zien vrouw Lidy blef niet lang ongeschonde. Ook zi-j kreg d’r las van. Ze hebbe mekaar aangestoake. ‘t Geet as ’n lopend vuurke. Iedereen stik mekaar aan. ’t Bliek dat ’t virus arg besmetteluk is, maor gelukkig niet schadelijk veur de gezondheid. Hoe wettie

da-j besmet bunt? ’n Zichbaar symptoom van ’t virus is, dat hoe langer besmette minse in de kever zitte, hoemeer schik dat ze kriege. Aan de foto’s is goed te zien wie d’r ’t langste in de kever het gezéte. En dat zun zéér zeker Bart Derksen en Peter Penterman niet. Penterman knep zich de oge dich, umdatte anoniem op de foto wol. Ellis Derksen en Rita Penterman hebbe zeker ’n halve wéék langer in de kever gezète dan hun keerls. De foto’s liege d’r niet um. Op de foto’s is te zien dat d’r pluche dobbelstene aan

57 • WASKUUPKRANT • 2020

IN WASKUUPSTAD

de achteruutkiekspiegel hange. Waorum hange minse now eigelijk pluche dobbelstene aan de achteruutkiekspiegel in de auto? Erik Hessling zeit geliek dat ’t iets te make mot hemme met kans op geluk. ”‘t Is ech meer dan alleen maor veur de decoratie”, vult Toon Smeenk aan. “Met één worp ku-j geluk hemme en hoge oge gooie”. Hans Lukassen wet zeker dat ’t te make het met een gökske waoge en zeit zoiets van “Ik bun toch niet van ’t ganzebord gevalle”. Greet Lukassen zeit dat ze de dobbelstene in de auto het hange veur de frisse luch. ’t Zun gewoon luchverfrissers. Volges eur het ’t niks te make met geluk. Gemma Hessling hult wieselijk de mond dich.

Hans en Greet Lukassen

Erik en Gemma Hessling

Bart en Ellis van Haltere

Peter en Rita Penterman

Toon en Lidy Smeenk

DUURZAAM BOUWE RUSSE NIET WELKOM STÖKKUM – De uutkiektore op de Hulzenbarg dink met in de verkiezing van ’t meest duurzame gebouw van Nederland. Volges Hennie Freriks, den de tore het genomineerd, mik ’t bouwwerk ’n goeie kans um te winne: “De meeste gebouwe die met doen

hebbe zonnepanele of gres op ’t dak, ook zun d’r wat die hun eige energie opwekke of met vierdubbel glas, maor wi-j zun uniek,” aldus Freriks. “’t Biezundere van onze uutkiektore is de manier van bouwe. Stel ow veur dat wi-j dat ding midde in Stökkum hadde

gebouwd, hoevöl holt had dat niet gekos um dezelfde hoogte te bereike? Deur ’t ding op de Hulzebarg te bouwe hebbe wi-j 85 meter holt gespaord, ontzettend duurzaam dus.” De uutslag van de verkiezing wödt begin maart bekend gemaak.

AZUM –Hengelsportvereniging De Zeelt het laote wette dat de ’s-Heerenbargse visclub solidair is met ‘t besluut van de Wada (de World Anti Doping Angency rid.) um de kommende vier jaor gin Russische atlete toe te laote bi-j alle grote

sportevenemente. Dit betekent dat d’r bi-j de oape Barghse brèèsemkampioenschappe aan de Laak in Azum dit jaor gin Russische hengelaars te bewondere zun. Volges veurzitter Egging van de visclub is dit besluut

met pien in ‘t hart genomme. Veural de sportvissers van de zustervereniging uut Wladiwostok zölle arg gemis wodde, met name tijdens de derde helf, waor de Russische hengelaar deurgaons goed zun veur minimaal zes liter wodka de man.


Goorsestraat 2 7041 GA ‘s-Heerenberg Telefoon 0314 - 66 20 55 Fax 0314 - 66 12 13 info@haroldarendsen.nl

HAROLD

ARENDSEN

AUTOBEDRIJF www.haroldarendsen.nl

KS

11 STU

7,95

Download onze app • Uw voordelen: • U ontvangt herinneringen voor het onderhoud/APK van uw auto • U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen • Direct contact via de chat • Altijd hulp bij pech of storingen • U kunt digitaal een schade doorgeven • U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionsaanbod • Speciaal voor u geselecteerde acties

www.haroldarendsen.nl www.haroldarendsen.nl voortdurend beweging

WASKUUPJES, knotsgekke bonbonnekes met waskuuplogo. te koop en te bestelle bi-j Hip & His, MolenstraOt 11 IN ‘s-heerenbarg.

Allejeekes gèèf

DJ ELMO djeLmo.nl

Goorsestraat 2 7041 GA ‘s-Heerenberg Telefoon 0314 - 66 20 55 Fax 0314 - 66 12 13 info@haroldarendsen.nl

DJ ELMO djeLmo.nl


CONTAINER

’s-HEERENBARG – Jaorelang was De Huch ’n prima woonumgèving veur lu-j die zich in principe wel wette te gedrage. Sins ene Robin S. verkering het, is de buurt verloederd. Niks is meer veilig en zelfs de vuulcontainers wodde gejat as rave. Now schient den S. niet de oorzaak van de elend te zun. Sins hi-j verkering het met ’n mèèdje uut Den Bosch, is d’r met de keerl gin holde meer aan en gin land meer te bezeile. Hi-j vergrip zich constant aan grei van ’n ander. Gelukkig geet ’t hier niet um andermans vrouwe, al zöj dat wel denke. S. woont namelijk tusse twee Frauenfelders in. Aan de ene kant woont Anton en aan de

andere kant Frits. Maor van hun vrouwe bliffe wel met de peut af. Dus brak iedereen zich de kop, wie de jatzak in de buurt zöl zun. Elke wèèk op ’n vaste dag verdween d’r ’n objec, namelijk ’n vuulcontainer. Zuuk dat maor ’s uut. Wie trik now ’n vuulcontainer achteroaver. En heel spesjaal was ’t feit dat ’t of ’n gruune of ’n bruune container is. ’t Miek nietuut wat veur kleur.

GEJAT

Um de dader te könne ontmaskere wier de hulp ingeroepe van Pötje te Pas. Den monteerde ’n camera aan ’t huus van Thiemo Kaaf en den camera gaf te pas en te onpas beelde vri-j waorop Robin S. te zien was den bi-j nach en ontij, goed rond kek en vervolges ’n container onder de arme sloeg en doodgemoedereerd op huus aan liep. Daor wier hi-j deur zien Marielle enthousias opgewach en vervolges ’s flink verwend. S. kon niet wachte op de volgende wèèk um opni-j toe te slaon. Hi-j zag de orgie al weer komme.

59 • WASKUUPKRANT • 2020

Met de verborge camera is precies te zien hoe den vieze smiestert te wark geet. Thuus wach de beloning op ‘m.

AS ‘N PAOL BOAVE WATER ‘s-HEERENBARG – Wie is toch den Piet Paoltjes? ‘n Schriever den altied opmerkinge van de boavenste plank het op de online artikelen van de Gelderlander. Den op eige höltje menig discussie aanzwengelt eûver onderwarpe die onze stad aan gaon en as puntje bi-j peûltje kump gin blad veur de mond nimp. Eerst dachte wi-j dat ‘t Wilco Bosch was. ‘n Paol wödt jao immes van holt gemaak, holt kump van ‘n boom en ‘n boom steet natuurli-jk in ‘t bos. Maor den redenering

vonde wi-j te veur de hand liggend. Nee, ‘t mot ‘n boom van ‘n keerl bun den uut ‘t goeie holt gesne-je is. Helaas het de redactie van de Gelderlander gemeind um ‘m te

blokkere van de website umdat zien reacties gin holt sni-je en de plank mis zölle slaon. Zien identiteit blif dus tot op de dag van vandaag onbekend. Gelukkig veur ‘m lut de Waskuup ‘m niet veur paol staon en hebbe wi-j met Simon Stökske, Peter Panlat, Pieter Pöske, Björn Balk en Zico Zaagmans nog genoeg alterego’s waormet hi-j zien meninge kan verkondige.

KAMMEREÛ ÛJ COSCRHADATSE KAMMERE WEXETRREEEMLKÖDTTRE BAEAN LENGEL - Op de iesbaan bi-j ’t Bosmanhuus in Lengel is ’t wereldrecord extreem kötte baan schaatse van Bart Schenk deur Mathy Heering aan diggele geschaats. ‘t

Olde record stoeng op 1.14.17 en Mathy is daor één seconde onder gedoake. Op de vraog of Mathy niet Ard Schenk bedoelde had de veurmalig schutterskoning

uut Lengel een duudelijk antwoord. “Nee van Bart Schenk. Niet van Ard Schenk, den schaats mien vös te snel af.”

HUUS GEERS EINDELIJK VERKOCH

’s-HEERENBARG – ’t Het lang geduurd maor uuteindelijk het Gerard Geers, bèter bekend as ‘Lange Geers’, zien huus aan de Olde Durkumseweg könne verkope. Völ minse vroege zich af waorum ’t huus zo lang te koop het gestaon. Was ’t te duur? Was de badkamer of de keuke gedateerd? Was ’t huus verrabbezak? Of was de ligging niet ideaal? De Waskuup was beni-jd en wat doen wi-j dan as ridaksie? Wi-j sture d’r ’n verslaggèver op af! Toen Erik Mölleman bi-j de ni-je kopers op de stoep stoeng, wiere hattelijk ontvange deur ’n klein vreûwke, die ‘m binne liet. Tot zien grote verbazing kekke in de vestibule, toenne umhoog kek, meteen tege de dakspante aan. In de deur naor de veurkamer,

den twee meter zestig hoog was, stoeng de heer des huuzes. Now was Gerard Geers al gin klein keerltje maor dizze man was nog ’n meûtje groter, minstes 2 meter 20! Now wier ook wel duudelijk waorum ’t huus zo moeilijk te verkope was: ’t had maor één

verdieping! Ook in de veurkamer kekkie tigge de spante aan. Alleen de kroepruumte was aan de lège kant, 1 meter 95! Geers ondertusse is bli-j datte ’t huus kwiet is: “Toen ik ’t van Frankie Bouwman heb gekoch moes ik mien de hele tied bukke, dat is niet fijn en ik heb toen besloate de verdiepingsvloer d’r uut te slope. Dan bu-j wel meteen al ow slaopkamers kwiet, maor ’t huus is dan wel levensloopbestendig met alles op de begane grond,” aldus de Lange.

PLEITE

Al zien kammereûj hebbe WASKUUPSTAD – ’t Afbrèèkfees nao de pronkzittinge steet Patrick Beverloo in de steek bekend as grote verbroedering veur lu-j die ’n paar daag met gelaote. mekaar opgetrokke zun. In de stress van de warkzaamheje wödt nog wel ’s wat gezeid, waoj de andere dag spiet van heb. Dat kan tijdes ’t afbrèèkfees mooi rech gezet wodde. Helaas wödt dat letste nog al ’s oaverschat. Patrick Beverloo meende in november rech te könne zette, watte nao de pronkzittinge verkl…, pardon: versouwd had. Hi-j trok naor de Gerrit Heuvelinghal en zette zich pontificaal aan ’n taofel, waor al zien kammereûj bi-j ‘m konne komme zitte. Tenminste dat dach hi-j… Wie d’r ook bi-j ‘m kwamme zitte, gin kammereûj. Daor zatte moederziel alleen. ’n Paar ech sosjale Waskupe kregge spiet met ‘m en

schoave bi-j ‘m aan taofel. Dat wier gin succes, want ze zate amper of Beverloo begon weer op te scheppe oaver al zien creaties. Toenne vol blef holde dat zien skyline van ’s-Heerenbarg op de rotonde bi-j Wim Arendse gin old-roes was, maor iets waor ’sHeerenbarg trots op kon zun, was ’t gauw met de kammeraodschap gedaon. Iedereen miek aan datte heel gauw weg kwam. Evelien Liske ging zelfs pontificaal met de rug naor ‘m toezitte. Behalve Wilfried Kaok, want den had

weer ’s zien heurapparaat niet in en dus ook niet geheurd wat Patrick allemaol uutgekraomp had. Emiel Janse, de schoonzoon van Wilfried, had spiet met zien schoonvader en fluusterde Wilfried ’t één en ander in de ore. ’t Gevolg was dat Patrick ook zien letste kammeraod kwiet was. Um niet in de gate te lopen blef Patrick stoïcijns aan taofel zitte en dei net offe zich ontiechelijk amuseerde en de grootste schik had. Maor de keerl kon wel blére.


INENS DAN V ILT ‘T KW ATJE, IN ENS DAN WET GI-J HOE EN KOM GI-J VEU R N I-J WARK LANGS B I-J SELECT4U

D’R WARK WEER ‘N TE WILDT IN UUTZENDLAND. DE APPEL VILT NIET VER VAN DE BOOM!

Tel

0315-200102

Website

www.select4u.nl

E-mail

info@select4u.nl

JF Kennedyplein 15B 7071 BT Ulft

HÉT REGIONALE BUREAU VOOR TECHNISCH PERSONEEL


61 • WASKUUPKRANT • 2020

PABLO ESCOBAR LIF NOG MEDELLIN/WASKUUPSTAD – Iedereen kent ‘m wel. Pablo Escobar, de grootste drugsbaron uut Colombia den in 1993 um ’t lève is gekomme nao ’n vuurgevech met de Amerikaanse DEA, de drugspolitie uut de Verenigde Staten. Teminste dat denke gullie. Dat is teminste ’t verhaal zoas ’t op Wikipedia steet. Maor welingelichte ridactieleje van de Waskuup hebbe bewies dat de keerl nog lif.

E

ers efkes ’n stukske geschiedenis. De man het völ gruweldade op zien naam staon, maor bouwde desondanks zien imperium op eûver heel de wereld vanuut zien geboortestad Medellin. Wie op Netflix Narco’s het gekeke kent zien hele lèvesverhaal. Maor now zien echte lèvesverhaal. Deur medisch bewies is gebleke dat Pablo Escobar nog lif. Getuuge onder andere bi-jgaonde röntgefoto. Uut medisch onderzuuk is gebleke dat Escobar tiggewoordig deur ’t lève geet as Sjaak Böhmer senior. De old-adjudant van d’Olde Waskupen geniet in Nederland van zien welverdiende cente en lif ‘n heel rustig lève. Alleen bi-j ’t Grensland orkes zien de minse vaak wat van dat Colombiaanse ritmegevuul terug. Maor terug naor de feite. Escobar, of motte wi-j zegge senior, is

tigge de lamp gelope deur röntgefoto’s uut ’t Slingeland. Op de foto’s bliek dat de olde Böhmer de eigeste pinne in de kni-j het as de Colombiaanse drugsbaas. Escobar had namelijk in Colombia ’n groot dierepark bi-j zien huus. ’n Nijlpaard, één van die grote grieze beeste, is eûver zien kni-j gerend. “Toen wi-j dat zage, buwwe meteen in actie gekomme en wiejer op onderzuuk uut gegaon,” aldus ‘n lid van de narcotica brigade.

Niks gevonde Verder is d’r in Colombia nooit wat van ’t geld van Escobar teruggevonde. Logisch dat lig allemaol begrave in den geheime gang den al decennia lang onder de grond tusse Huus Bargh en Golde Hande li-jt. “Niemand wet van dizze tunnel, maor wi-j denke dat Sjaak Escobar Böhmer dit ooit ontdek het via zien zwaoger en Heemkunde kring-lid Tonnie Meijer”, aldus old-wijkagent

Rinus Kuiling. “Wiejer hemme wi-j ook nog familie-onderzuuk gedaon. Zien schoonzus kump ook uut Colombia en woont in Zeddam. Dat zun twee linkjes in één: Colombia vanwège zien eige afkoms en in Zeddam wone is op zich ook ‘n misdrijf. Daor is hij ook niet vies van,” aldus Kuiling. “Wiejer zun wi-j d’r now dus ook achter waorum zien zoon zo donker is. Den verrekte Sjakie junior.”

Of Senior Escobar nog vervolg kan wodde is maor de vraog. “Hier gelde andere rechte. Dit is verjeûrd. Den gekke senior had dan wel ‘n neusje veur de handel, maor hier dutte gin gekke

dinge. Wi-j wodde alleen iedere wèèk gek van de klachte van zien vrouw, die lup telkes te dramme dat ze nooit wat van zien geld gezien het. En dat terwijl Geerdy ‘Meijer’ met de achternaam hiet.”

Pablo, of ook wel senior in zien jonge dage

Op de foto’s is te zien, dat Escobar en Sjaak sr precies dezelfde pinne in de kneûk hebbe

WILLY STEIN LUP IN DE GATE DURKUM – Biologieleraar Willy Stein uut ’s-Heerenbarg lup vies in de gate. Opschepperig asse soms is, hette zien leerlinge wies gemaak dat de mins slimmer is dan ’n dier. Hoewel de blage ‘m tig veurbeelde gave van slimme beeste, hiel hi-j vol dat hi-j geliek het: minse bun slimmer. Hi-j ging zelfs zowiet datte ’n weddeschap afsloat met zien klas. As de klas ’n dier met kon brenge dat slimmer is dan hi-j eiges (Stein, dus) dan hoefde zillie gin proefwark te make, maor kregge ze allemaol ’n tien. Binne de kötste kere lek de school wel ’n dieretuin. Iedereen brach zien huusdier met, maor helaas geen van de beeste kon Willy verslaon. Totdat Isis de Vries met ’n gresparkiet aan kwam zette. Joepie, de parkiet, zöl as de beste könne schake. Stein lachte al in zien vuuske en haalde as de sodemieter ’n schaakbord en schaakstukke teveurschien en boaj heel royaal aan dat Joepie moch beginne.

Gambiet Echter Willy verschoat van kleur

SPOTCOMPLEKS GEET DICH ’s-HEERENBARG/DIEM – Spotcompleks Montferland het zien langste tied gehad. Diem het de smaak te pakke en wil now Laco ’n loer drèèje. Ze gaon ’n veurstel aan de Raod doen um de spothal en ’t zwembad aan de Olde Durrekumseweg te sluute en naor Diem te verplaatse. ’t College het berèkend dat ’n dergelijk veurstel met dettien tigge twaalf stemme zal wodde aangenomme. Boavedien kan dan de Hoevert in Diem dich gedaon wodde, want aan ’t Laco-complex hebbe ze zat. toen Joepie met ’n gambiet oapende. Stein wis niet ens wat dat betekende en het heel snel gegoogled wat ’n gambiet is. ’n Gambiet is ’n bepaalde schaakoapening waaorbi-j ’n spöller – in dit geval dus Joepie – aanbiejt um materiaal op te gève veur ’n bepaalde onwikkelingsveursprong, oftewel centrum-beheersing en dreiging naor de koning. Veurdat Stein wis wat d’r aan de hand was, riep Joepie ‘schaakmat!’ waorop d’r veur de biologieleraar met de grote moel niks anders opzat dan zien koning

Gresparkiet Joepie, den meester Stein veur Jan met de kleine achternaam zette, is net gestat met ’n gambiet

um te gooie, ’t argste wat ’n bietje schaker kan eûverkomme. Stein schaamde zich de oge uut de kop. Zien afgang had ook ’n veurdeel. Willy: “ik gèèf die kl… hommels allemaol ’n tien veur hun proefwark, want dat was de afspraak, maor now hoef ik mooi hun proefwarke niet nao te kiek.

Wat de aanleiding is veur dizze opzienbarende transactie kan wetholder Mattie Som niet zegge. Of liever gezeid: hi-j wíl ’t niet zegge, want dat ‘t ’n bezuunigingmaatregel is, geleuf toch niemand meer. De VVD-er het inmiddels contac opgenomme met ’t CDA um de coupe veur te bereide. ’t CDA het op eur beurt al contac opgenomme met Wilfried Linsse en Raymond Cremer, twee notoire dwasliggers binne ’t CDA en ze met uutsluuting bedreig, dus die holle zich wel gedeis, trots asse bun dat ze raodslid zun.

In Diem bun ze niet bang dat d’r weer aktie gevoerd zal wodde in ’s-Heerenbarg tigge de Diemse planne. Som: “Bu-j gek. Die aktievoerders bun zo old, die wette gaanniet hoe ’t zwembad d’r van binne uutzut. Van Elk, Mulleman en Reumer waoge gaanniet aan de rand van ’t bad te komme, bang dat ze bun dat ze verzoepe.” Veurzitter Roel Diekman van d’Olde Waskupen is niet bli-j met de Diemse planne. Hi-j vrug zich af hoe ’t dan zal gaon met de pronkzittingen van d’Olde Waskupen? Um den reje hette contac opge-

nomme met Martie Som. Den dei d’r nogal laconiek eûver, maor toen Roel zei datte same met zien vader Bennad Diekman naor Diem wol komme um te eûverlegge, bond Som in. Den wet ook wel dat Diekman senior zich niet met ’n kluutje in ’t riet lut sture, dus het Som gevraog of wetholder Ruth Esselink met ‘m met wol gaon, want Ruth is veur gin enkele keerl bang, ook niet veur Bennad Diekman. Helaas veur Som het Ruth’s man, Hans, eur gevraog gin driet te make en zich d’r niet met te bemuuje.


ndschap p

resenteer t

WAT JE EET EN DRINKT !!!!!!!! Datum: Locatie: Clubhuis M Inschrijve ontferland n: JA NAT sestraat 7 UURLIJK Kosten: WAT JE EE JAARGANG 22 Datum: T EN DRIN FEBR 2020 andsestraat 7 erl ntf Mo KT !!!!!!!! uis bh Clu : Locatie K LIJ UR TU NA JA Inschrijven: !!!!! WAT JE EET EN DRINKT !!! Kosten:

0 2 0 2 l Carn Caarva naval 20 20

CARNAVAL

:

Kosten:

esenteert: o PERS EN ciëteit De Vriendschap pr SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP WENST ALLE WASKU SOCPER IËTINN EIT ETJ WASKU DE ES VRIENDSC WASKUPE HAP WEN MAGAZINE RINNETJE S T A L LE WASKU S Gevolg PERS EN MIEN L AVA RN S GÈÈF CA EEN ALLEJEEKEAdjudanten MIJN Magazine PERS EN EW ENENST WASK E LL Siem enUKeano, A A L L P A E H SC J D E Epresident KEBIJ wens al eur SG TEIT BEGON SOCIËTEIT DE VRIEN DEÈÈSO Xavi F CIË STE AANZET EER DE C A RNAVAL lèzers uut 0 202 RI WASKUPERINNETJES UA JAN 11 D OP E EDE VOOR ERSLED Waskuupstad TE AEN ANMIEN Z E T ST BMotto IJEN ’n hèvig VO DESSGO Sociëteit De Vriendschap wens AR RB OR alle DE OCIED DAL E Ë T L E E I D T E L B N Allejeekes gèèf VA A E GON OP 11 JAN carnaval toe! ES GÈÈF CARN ALLEJEEenKWaskupinnekes U A EEN Waskupe R I 2 ALDERBA RSTENS G 020 ’n allejeekes gèèf carnaval! OED IT BEGON TE IË C SO E D IJ B T ZE N A A DE EERSTE 20N AL HET MOOIS WAT SOCIËTEIT DE ARIJE20VA UALS N JA 11 P O EN D LE E D R VOO ’t Begon bi-j De Sociëteit op D CHAP OOK IN 2020 PRESENTEERT WIL OEDS SVR NA ARST LDERBveur LGSIEN 11 A jannewari deEle-je JE VAN AL WEL LID WORDEN OF ZIJN. HMO ETOJE E EN T IET EN EG M ME V O R IS WAT SO IENDSCHA alderbastend gèèf! CIËTEIT DE P O O K IN 2020 MEEGENI MELDT JE dschap.nl REde en ETver SEvri societPeit ng ENen igi N N s@ T ari U ret M E sec : E A BIJ O RT WIL LID S A AL E N AA N T NU JE JE DWEEL LID ALwil MELDT S Lgeniete IT ID BIJvan TE A-j met al ’t moois IË C SO AT W W IS ORDEN O ETcrM se JE VAN A:L H etOaO LS A F ZIJdsch r i s IL @ W T N. ap.nl v ER e TE dat Sociëteit De VriendschapOin 2020 EN r .verenigingsocieteitdevrien e ES www : PR n 20 i Deze foto g 20 IN i K n O g P van Onbe A s H o SC D cie: VRIEd N kende aute t is@verenigingsocieteitdevriendschap.nl e . etar secr JN i ZI t F d O ur prissenteert, e EN is D v R BY-NC g CC O r e onder li W iendscha ntieer of JE zun! isngelice tieerd ond mo-j wel lid wodde WEL LID Deze foto van Onbekende auteurce ET O M er CG N TE C IE p.nl B e EN Y -N EE C M : h wa ww p.v.n sc d erlenigings n e ri ev d it te e ci so ocieteitde g  in ig n : re s ve e cretaris@ s@ ri vriefees! ta e cr ndschap.n se : IJ v B 3 daag ’n allejeekes e D r eniginggèèf l societeitd E NU AAN ALS LIMeld ow now aan as lid bi-j e v r ie n d schap.nl itdevriendschap.nl secretaris@verenigingsociëteitdevriendschap.nl: www.verenigingsocieteso l p.n ha Helemaal Achterhoek! sc nd ing cieteitdevrie

2020

Carnaval 2020

N

02

JEUGPRINS DANN 1

ende auteur is gelicentieer

d onder CC BY-NC

: secretaris@verenig

Schreur

Zonweringen

Klinkerstraat 22-24 | 's-Heerenberg | 0314 661 254 Klinkerstraat 22-24 | 's-Heerenberg | 0314 661 254 info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl wense ollie info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl

Wi-j ‘n gèèf Carnaval!

ALLEJEEKES GÈÈF! Klinkerstraat 22-24 ‘s-Heerenberg 0314- 66 12 64 info@giantstore-sheerenberg.nl www.giantstore-sheerenberg.nl

wi-j wense ollie ‘n gèèf Carnaval! wi-j wense ollie ‘n gèèf Carnaval! DAOR GEET ‘T UM! DAOR GEET ‘T UM!

Klinkerstraat 22-24 | ‘s-Heerenberg | 0314-66 12 54 Klinkerstraat 22-24 | ‘s-Heerenberg | 0314-66 12 54 info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl

CH MAOR O T J U K S N BI-J O ZON! E D E G E T E G E BES GREI KRI

Allejeekes gèèf!

)0314-665600

www.schreurzonweringen.nl


63 • WASKUUPKRANT • 2020

NOVEMBER 2 0 G 1 N I 9 T T I Z K N O R P G U E J Prissentatie

De Bluumke

s

Mini Dansgarde

Woordje Prins

De Feesneuze

De Knallers

De Smileys

Jeug

Jeugdansgarde Vri-je dans

De jeugpr

De Spetters

esident

Jeugdans

n gevolg prins Dann e

Funkenm

ariechen

Finale

De Pöpk

es

garde


Met genoeg vitamine C, dan ku-j de hele Carnaval mee. Wi-j hebbe genoeg van dat grei, van sinaasappels tot aan prei. Alleen carnavalsmaondag gesloate Molenpoortstraat 22 | 7041 BG ‘s-Heerenberg | 0314-664210

Allejeekes gèèf!

21, 22, 28 en 29 november 2020! VROEGBOEKKORTING OP BEPERKT AANTAL TICKETS: WWW.WELKOMBIJDESINT.NL

!

f è è g s e k e e j Alle

A-j owzelf ‘t mooiste köpke gun, Dan mo-j echt bi-j kapsalon Erler zun

Ow vuut en ow lief bi-j ons het hele jaor deur in prima conditie

Allejeekes gèèf!

Stokkumseweg 17 7041BT s-Heerenberg

06 40 60 82 63

Echte manne drinke ech bier , die mo-j ook niks anders gève. Die zuuke net zolang tot ze ‘n Jupiler-kroeg vinde en roepe dan: N Allejeekes gèèf!

GEE L A COHOL <18 JAAR


65 • WASKUUPKRANT • 2020

BEROEMDE ZANGER KUMP UUT ELTE ELTE – Nog maor köt geleje is bekend gewodde dat ’t kleine plèètske Elte, net eûver de geût gelège, ’n wel heel beroemde Mitbewohner (medeburger rid.) het. De beste man is wereldberoemp en het hits gehad in zo’n bietje alle lande van de wereld. Elte is in rep en roer. Haos niemand had dit könne vermoede en ’t ni-js geet heel ’t dörpke deur. De net nao de oorlog gebore rasarties Reginald Kenneth Dwight hadde ze ook niet zo gauw as medeburger herkend. De bedoeling van ’t Stadsbestuur Emmerik is um ‘m in 2020 te ere waorbi-j hi-j eiges ’n optreje zal verzörge. De spandoeke met opschrif “Welkom Elten John” zun al klaor.

VINCENT NIJHOF WINNAAR

INTERNATIONALE ÈÈTWEDSTRIJD HAMBURG – Niemand minder dan onze eige Vincent Nijhof wier veurige maond verrassend eerste bi-j ’n èètwedstrijd in ’t Duitse Hamburg. Bi-j zo’n wedstrijd is ’t de bedoeling zo völ meugelijk te ète in ’n bepaolde tied, zonder da-j d’r van mot spi-je. “Niet meer as terech,” aldus Nijhof eûver zien prestatie. “Ik bun d’r de afgelope jaore dag en nach met bezig gewèès en d’r is heel wat oefentied aan veuraf gegaon. Gi-j mot zörge dat ow maag wödt opgerek, zoda-j meer ète kwiet könt. Dus oefene is ète, ète en nog ‘s ète! Zo zit ik geregeld op de weg en wet ik zo’n bietje iedere fastfood-tent köt aan de snelweg wel te vinde. Op ‘t hoogtepunt van mien trèèningsperiode eiste ik van mien eiges gewoon da-k bi-j ieder restaurant, waorvan ik de neonreclame vanaf de snelweg kon zien, naor binne moes veur minstes 4 breudjes. En as ik

daornao nog honger had, nam ik d’r trouwes nog eentje met veur onderweg. En daornao wiejer, op weg naor ’t volgende adresje.” Eenmaol in Hamburg schrok Vincent en zag zien kanse flink slinke, toen bleek dat ’t um ’n vegetarische èètwedstrijd ging! “Ik had natuurlijk af en toe geoefend met groenteburgers, maor toen ik zag dat ’t alleen um salades ging, moes ik wel efkes slikke heur. Dat vis ik d’r normaal altied tusse uut!”

Strijd In een verhitte strijd met zeuve moddervette Duitsers moes

WIM HENDRIKSE RUUMP OP

Vincent in tien minute zovöl meugelijk Griekse salades naor binne warke. Met 21 riekgevulde salades, d’r zate gelukkig wat spekskes deurheer, hette de concurrentie ver achter zich gelaote. “Mien geheim? Völ dressing! Daordeur glee-j die rauwkost völ makkelijker naor binne. ‘t Vult wel meer dus mo-j snel ète, want pas nao tien minuute vuul-ie da-j vol zit.” Vincent is bli-j met zien prijs, hi-j krig ‘n jaor lang gratis caesar salads.

Vincent tijdes één van zien letste trèèninge, waorbi-j 4 breudjes, 2 tuutjes patat en ’n milkshake wiere genuttig. ’t Deuske nuggets ontbrik op de foto. Dizze ware al op.

PLOFKRAAK

BAMBERG – Bi-j een plofkraak op ’n kippefokkeri-j in Bamberg zun 15.000 plofkippe umgekomme. De ravage is groot. De kippefokkeri-j, den plofkippe levert aan verschillende supermarkte, kan de kommende dage niet aan de vraog voldoen. Ook ’t pessoneel van de fokkeri-j kan veurlopig niet uutbetaald wodde, dientengevolge lève de betrokke gezinne veurlopig op de plof. Kommende wèèk zun d’r beelde van de plofkraak te zien in ’t programma Opsporing verzoch.

BRANDWEER BARGH HULT COLLECTE

’s-HEERENBARG - Afgelope woensdag het Brandweer Bargh de jaorlijkse collecte geholde. Peter en Kevin hemme allebei vijf liter benzine gedoneerd.

T E Z W U O L R E D N A V ‘N TENDJE BI-J

WASKUUPSTAD – Wim Hendrikse, de veurman van Bargh in het Zadel, is niet alleen ’n verwoed reisliefhebber, maor tijdes die reize verzamelt hi-j alles wat los en vas zit. Al dat grei nimpe met naor huus en bewaarde hi-j tot now toe in zien woning aan de Slotlaan in ’s-Heerenbarg. Hannie, zien vrouw, zag dat met leeje oge aan en now is de bom gebaste. Toen hi-j weer met ’n kattebak vol grei thuus kwam het ze gezeid: “Dat grei d’r uut of ik d’r uut! Ik kan d’r niet meer tege. Ik bun elke dag druk um dat grei af te stoffe. Weg d’r met!” Heel efkes moes Wim oaver den keus nao denke, maor toen koas hi-j toch maor eiere (lèès: Hannie) veur zien geld en het besloate um al die olde rotzooi van de hand te doen. Effe hette gedach um alles naor de Kringloopwinkel te brenge, maor dat vonne toch ook weer zund. Gelukkig had zien dochter Hiske bi-j Hip & His nog wat ruumte oaver en kon hi-j al ’t grei daor opslaon.

Toen Wim daor in ’t magazijn zien hele verzameling zag staon, kwam de koopmansgees weer in ‘m boave. D’r was ook nog ’n winkelruumte vri-j, dus dach Wim ‘das de miene’ en richte ’n old-grei-winkel in en nuumde ‘t ’n antiek en vintagestore, waor hi-j al zien olde rotzooi te koop aanbiejt. Olde schilderi-je, koaperwark, meubels en kaste, posselein, Delftsblauw aarde-

Hoe older hoe liever, niks is Wim te gek af

wark, tin, glaswark, merklappe, landkaarte en antiek spölgoed. Gi-j könt zo gek niet bedenke of Wim het ’t te koop. Umdat hi-j den antiekzaak begonne is um Hannie ’n plezier te doen, dach Wim dat Hannie wel as verkoopster in zien winkel zöl gaon staon, maor dat viel vies tege. ‘” Doet dat maor mooi eiges,” zei Hannie. Dus now is Willem’s Antiek en Vintage, zo hiet de winkel van Wim, maor twee keer twee uurkes per wèèk los en dan steet Willem d’r eiges in.

’s-HEERENBARG – Dat ‘t bezuuke van de tandarts ’n pienlijke zaak kan wodde wet iedereen. Dat ’t veur de tandarts echter net zo pienluk kan zun as veur de patiënt, dat wier ’n paar wèèk geléje duudelijk. In de praktijk van de nooit zo spraakzame maor altied goedlachse tandarts van der Louw wier ’n patiënt verwach um zien ni-je gebit op te hale. De man, ’n gepensioneerde oalieboer van de Plantsoensingel Noord den niet met zien naam in de krant wil, was ‘n hötje daorveur al ’n paar keer weze biete en passe. ’t Lang verwachte tillefoontje, dat de ni-je tande veur ‘m klaor zölle ligge, hatte net gehad. As ’n kind zo bli-j, vol goeie zin en met ’n glimlach van oor tot oor, trok de goeie man richting ’t industrieterrein waor van der Louw zien praktijk het. Eenmaal daor in de stoel blek al snel dat de dag toch niet zo soepel zöl verlope as bei-je hadde verwach. De man kreg ’t ni-je gebit in de hand gestoek en probeerde ‘m in zien mond te kriege. Tot verrassing van de man en van Van der Louw wol dat niet zo 1 2 3 lukke. ’t Gebit paste volges de man veur gin meter. “Gin probleem” zei Van der Louw; “dan passe wi-j dat gewoon effe

aan”. D’r wier ’n bietje gefrees en gebaoge um daornao te probere ’t gebit asnog in de mond te kriege. Helaas, nog steeds paste ’t ding niet. Van der Louw, den dit nog nooit had metgemaak, gaf zich niet snel gewonne. D’r wier now zelfs gezaag aan ’t gebitje, alles wier uut de kas gehaald um ’t kreng passend te make. Met gepas geweld wier daornao ’t gebitje in

de mond van de patiënt gedowd. Links of rechtsum, de arme man moes en zol met zien ni-je tande naor huus. Tandeknarsend moes van der Louw uuteindeluk toch toegève dat ’t niks zol wodde, dat de tande echt niet ginge passe en de man met ’n lège mond weer huuswaarts kon. Pas ’n wèèk later het de man van Van der Louw passende tande gekregge en was duudeluk waorum ’t eerste gebitje de man nooit had kunne passe. Dit was Van der Louw in zien hele carrière nog niet gebeurd en zal hi-j ook de res van z’n carrière nooit vergète. De man het aan van der Louw motte beloave datte niemand zal vertelle eûver dit hachelijke avontuur. En van der Louw? Den het de man motte beloave datte nooit meer zal probere um iemand ’t gebit van ’n heel ander iemand in de mond te drukke.


op tie en verko Veur rippera gebruukte van ni-je en i, en ander gre computers i-j, haos hageln nze anuut o make wi-j v el Lengel, he in l a h fs ij r bed li-j! völ minse b

Woon, kleur & interieuradvies Molenpoortstraat 3 • `s-Heerenberg

06 15 885 806 info@woninginrichtingtbergske.nl Molenpoortstraat 3 • `s-Heerenberg www.woninginrichtingtbergske.nl

Andos Computers Montferland

’s-Heerenbergsweg 5 • 7044 AV Lengel • Tel. 0314-369955

VEUR INSTALLATIE VAN EN ONDERHOLD AAN: CAI- en satellietsystemen | Elektrotechnische installaties Camera- en beveilingsinstallaties | KNX en NIKO bus installaties Zonnestroominstallaties

! F È È G S E K E E J R E ALL www.vdbtotaalservice.nl

A-j de fiscus te slim af wilt zun Mo-j simpelweg bi-j Rico Berendsen bun


GRONDIGE VERBOUWING ’s-HEERENBARG – Anniek en Tom Velthausz zun afgelope weekend opgeschrik deur ’n eûverdonderend en oorverdovend lawaai. Nao ’t oapene van de eige loeke en de rolloeke, zagge ze tot hun grote schrik ’n enorme molshoop in de veurtuin. Efkes wier d’r aan gedach um de grote hoop grond te laote ligge zelfs nog op te hoge en de sneeuwberichte af te wachte. Misschien kon daormet de jaorlijkse wintersportvakantie nog wodde afgelas.

De vièverfolie lig al klaor

Vièver “Gin grond veur paniek” aldus pa (Edmond rid.) Velthausz “dit mot ’n vergissing zun. Afgelope maondag had hij nog contac gehad met Herwin Wennekes um grond af te voere veur de vièver.” Francis Velthausz is niet te sprèke eûver deze miscommunicatie en wil dit tot op de boajem uutgezoch hebbe. “Ik krieg d’r grieze heur van,” zo kan ze onze

verslaggèver ongevraog vertelle. De familie Velthausz het weer ’n grondige verbouwing achter de rug maor de vièver is d’r niet gekomme. Francis, die normaal gesproake eur autootje parkeert in de veurtuin, daor waor den vièver had motte komme, had speciaal hierveur eur eige vervoersmiddel al ingeruild veur ’n eendje. Achteraf had ze toch liever eur eige autootje geholde.

ELEKTRISCHE INSTALLATIE DE SNOR NAOGEKEKKE

Waor blif de snee

’s-HEERENBARG – Robert Lievers, de toekomstige eigenaar van Grandcafé de Snor, is bi-j de koop van ’t etablissement niet eûver één nach ies gegaon. Dat is geblekke nao onderzoek en naovraog deur de ridaksie van

dizze krant. ’t Schient dat Robert veur ’t zette van de handtekening Rob Maatman het gevraog alle leidinge en stopcontacte van ’t pand te controlere. Volges eige zegge had Robert veuraf ernstige twiefels eûver de geaardheid.

TEKENWEDSTRIJD MARIA BASISSCHOOL ‘s-HEERENBARG – Meester Patrick van den Bosch van de Maria Basisschool is ‘n veurvechter van creatief onderwijs aan jonge blage. Volges Van den Bosch begint creativiteit van de jeugd in ‘t basisonderwijs en li-jt ‘t succes van toekomstige kinderoptochte dan ook opgesloate in de manier waorop de basisschole de blage helpe um hun creatieve kant te ontwikkele. In ‘t kader van dit project het Patrick ‘n tekenwedstrijd uutgeschréve waoraan alle leerlinge van de Maria Basisschool met konne doen. De opdracht was vrij eenvoudig; “Probeer de betekenis van ow veur- en achternaam tot uutdrukking te laote komme in één tekening”! De 10-jaorige Armin Vos het de tekenwedstrijd gewonne. Martijn van Buuren is

Waor blif de snee

zich nao ‘t zien van de tekening kapot geschrokke. Hi-j had kaartjes gekoch veur ‘n aovondvul-

lend programma van Armin van Buuren, maor het de kaartjes snel van de hand gedaon.

De tekening van Armin Vos

67 • WASKUUPKRANT • 2020

OPPAS

VILT IN SLAOP

Bewaker Ruud hult de spulletjes van zien vader goed in de gate. Hi-j sliep zo vas datte vergat zien dikke boek in te trekke. ’s-HEERENBARG – Sommige minse vertrouw gi-j ow hele hebbe en holde toe, maor daor köj ow soms vies in vergisse. Dat letste is ook Gerard Toussain oaverkomme. De vader van Ruud en Ronald Toussain had köts ’n feesje waor hi-j graag naor toe wol. Now het senior Toussain in tegestelling tot zien blage ’n hoop grei in huus waor elke inbrèker maor wat graag zien slag met zöl slaon. Dus wol Gerard zien grei niet onbeheerd achterlaote. Hi-j zat echter met ’n probleem. Wie van zien twee grote jonges moes hi-j vraoge um op zien grei te passe. Nao oaverleg met zien vrouw besloat hi-j veur Ruud te kieze. Natuurlijk was Ronald kwaod en vroeg zien vader um uutleg. “Ruud is older, slimmer en starker dan gi-j, het ’n grotere bek en ’n dikkere boek. Niet alles is in zien veurdeel, maor gi-j snap wel da’k veur ‘m gekoaze hebe,” zei Gerard tigge Ronald. Den had vies de pes in, maor dach bi-j zich eiges: ‘Wie ’t lets

lach, lach ’t bes!’ En daor blek hi-j geliek in te hebbe. Twee Diemse inbrèkers hebbe de keet van Gerard lèèg gehaald zonder dat Ruud d’r iets van gemark het. Toen hi-j wakker wier en de chaos oaverzag, schaamde hi-j zich kapot. Hi-j het zich eiges wat verwondinge toegebrach en tigge zien olders gezeid datte deur twee ommumdig grote inbrèkers is oavervalle, die ‘m bewusteloos hebbe geslage. De andere dag kreg Gerard via de mail ’n berichje, waorin de inbrèkers ‘m bedankte veur de mooie spulletjes en ze sloate ’n foto bi-j van ’n slaopende bewaker. Gerard had gin schik en Ruud ook niet. Maor Ronald lachte zich te baste.

WINKELDIEFSTAL GENETISCH BEPAALD ’s-HEERENBARG – Dat de géne bepale of minse op latere lèèftied gaon jatte wier afgelope wèèk weer ’s duudeluk toen ’n jungske wier betrap op ’t stèle van ’n pan. ‘t Jungske spölde de vermoorde onschuld umdat ’t ging um ’n

steelpan. Toen hi-j zich moes legitimere wier al snel duudeluk dat ook zien vader inmiddels ’n goeie bekende is van de plitsie, den was nameluk ’n kwattier d’r veur opgepak wèges ’t pikke van ’n pikhouweel.


VRI-JDAG VANAF 16.00 UUR

ZAOTERDAG VANAF 16.00 UUR

MAONDAG VANAF 8.0 0 UU

G A D S N I D R U U 1 R 1 . 1 1 F A N A V

P M U K G A D N O OP Z DE OPTOCH UM E LANGS D F A A R R G U E L L O U D 15.15

ZONDAG R U U 1 1 . 1 VANAF 1

ALLEJEEKES GÈÈF!


69 • WASKUUPKRANT • 2020

WASKUUPSTAD – Ieder jaor zette wi-j iemand in ’t zunneke den ’n hoge dunk van zich eige het. Den zich eiges graag op ’n voetstuk plaats. Maor helaas veur ‘m: wi-j trekke ‘m wel weer van dat voetstuk af. D’r bun namelijk zat minse die ‘m graag weer haronder hale. Minse waorvan hi-j dat eiges niet verwach, umdatte ze altied veur zien gezwoare kammereûj het geholde. Now, dat vilt vies tege… Stefan Tersteeg het ’n hoge dunk van zich eiges. A-j ‘m ziet lope dan ziej twee meter nève ‘m zien schoen lope, want daor luppe namelijk nève. Hi-j is zo verwaand a’t bas en dat lutte ook marke ook. Um ‘m toch weer met bei-je bene op de grond te laote komme, gève ’n paar lu-j aan hoe ze éch oaver ‘m denke. Dan sodemietert hi-j heel gauw weer van zien troon af.

WIE DENK

STEFAN TERSTEEG WEL DATTE IS? Ondanks mien onmundige gestalte was ik nog niet zo lang geleje ’n onopvallend figuur in ’s-Heerenbarg. ’n Hot was ik de buurman van Sjaak Reumer op de Huch. Maor wie in ’s-Heerenbarg het now in vredesnaam belangstelling veur de buurman van Sjaak Reumer? Juus! Niemand! Dus um ’n bietje bekend te wodde in Waskuupstad mos ik aan de weg timmere en den kans kreg ik toen mien kammeraod Eckhard Gramentz Prins Carnaval wier en um ’n adjudant verlège zat. En toen ging ’t gauw. Ik ging helpe bi-j ’t opbouwe en afbrèke veur de pronkzittinge en ging ook al ’s dinsdagaovund bi-j de Technische Commissie kieke. Jao en toen was d’r gin holde meer aan. Ze mieke mien al veurzitter van den TC veur da’k tot warkend lid van de vereniging was gekoaze.

ANDERE EÛVER STEFAN

gelaote as d’r weer ‘s ‘n stoel kapot was. En ’n ni-j glasservies moes d’r nao de Carnaval ook komme. Nee, met dat budget wa’k d’r veur uutgetrokke had bu’k niet uutgekomme.

huus kö’j ‘m ech niks laote doen. Maor jao, lief isse wel.

delijk tege de minse allemaol. Nog nooit he’k ’n onvertoge woord van de man geheurd. ’n Klasse keerl.

Henk Koster Lid Technische Commissie Toen den lange inens op dinsdagaovund in de hal kwam vroeg iedereen zich af wat den zol könne. Now vrug iedereen zich dat nog steeds af. Toen moes d’r inens ’n veurzitter van onze commissie wodde gekoaze. Dat stelt op zich niks veur umdat wi-j allemaol donders goed opgeleid zun en wette wat we motte doen. Stelt de gek zich kandidaat en hij wier ’t ook nog. Maor laot ‘m maor mooi eûveral met de peut van afblieve.

Sjaak Reumer Veurmalig buurman

Tamara Menning Vriendin en huusgenote

Kom mien niet aan Stefan Tersteeg. ’n Bètere buurman köj ow niet veurstelle, dat meen ik oprech, ook names Wilma. Wi-j woonde same op de Huch en in mien lève he’k nooit zo’n geweldig vriendelijk mins metgemaak. Hij is ’n genie met computers en daor he’k now nog veurdeel van, want ik bun d’r eiges niet zo handig met, al lao’k dat niet blieke. Zo’n sociaal mins, den Stefan en vrien-

Ik kan ollie zegge da’k in ’t begin wel aan ‘m moes wenne. Hij kent zien eige krachte niet en dat he’k gewette. ’n Lieve goedbedoelde knuffel leverde mien wel ’n paar gekneusde ribbe op maor a’j ‘m goed muuj maak dan geet ’t wel. Daorum hebbe we ook maor ’n huus met ’n bietje grote tuin gekoch. Daor jaag ik ‘m geregeld in want hi-j mot zich met zo völ energie wel af könne reagere. In

Eckhard Gramentz Prins Carnaval 2017 Mien lieve God, wat ’n onmundige keerl, mien adjudant Stefan. Letterlijk en figuurlijk want d’r is bi-j mien in huus aardig wat kapot gegaon. As den op ’n stoel geet zitte dan kump d’r wat haronder, dat kan’k ollie vertelle. Mien lieve Henny het nog wel ‘s ’n treûntje

Piet Willemsen Kantinebeheerder Gerrit Heuvelinghal

Wilco van Koot Ni-j lid Technische Commissie

Wat mot ik van Stefan Tersteeg zegge? Iedere dinsdag is den trouw aanwezig in onze hal en nao de tied in de kantine. Jao hij drig inderdaod wel zien steentje bi-j. Aan de umzet dan en a’j ‘m niet ziet dan heurie ‘m wel. As veurzitter van de TC wol hij zich ook al met de kantine bemoeie, maor dat he’k ‘m gauw afgeleerd. Ik bun hier de baas! Roel Diekman mag as veurzitter van d‘Olde Waskupen wel mooi oppasse, anders zit den Tersteeg zo op zien stoel.

As ni-j lid van de Technische Commissie mo’j in zo’n gesetteld gezelschap eers ow plaats kenne. D’r lope mien daor wat hotemetote rond met figure as Hans Diekman, Jan Stoffele en Boudewijn Janse. Gelukkig had Stefan in de gate dat die knape mien as loopjong wolle gebruuke, maor Stefan het dat met zien natuurlijk aangebore uutstraling en leiderschap prima veur mien opgelos. Van techniek hette gin bal verstand maor as mins mag ik ‘m wel.


men

Veur een frisse kiek op drukwark.....

ELEKTRA DIE WERKT! T’IS ALLEJEEKES GÈÈF OP DE NI-JE PLEK: VINKWIEKSEWEG 34 ZEDDAM 0314 - 65 20 43 | WWW.VANHALTEREN.NET

VCA*-gecertificeerd Veilig en praktisch advies Montage van valbeveiligingsystemen van valbeveiligingsystemen Meer dan 10 Montage jaar ervaring

PELGRIM SAFETY B.V. EMMERIKSEWEG 14 7077 AP NETTERDEN (GELDERLAND)

TELEFOON: 0315 - 842 313 E-MAIL: INFO@PELGRIMSAFETY.NL WWW.PELGRIMSAFETY.NL

Net dat beetje Xtra

Innovatieweg 17 • 7007 CD Doetinchem T +31 (0) 314 - 35 48 33 E contact@printx.nl I www.printx.nl


71 • WASKUUPKRANT • 2020

ILLEGALE DRANKHANDEL DREUG GELEI-JD WASKUUPSTAD – Deur ‘t dolle hen bun ze bi-j de plietsie in Montferland. Rinus Kuiling en William Legeland kunne hun geluk niet op nao ‘n succesvolle operatie waorbi-j ‘n illegale drankhandel in ‘s-Heerenbarg is dreug gelei-jd. Onze misdaadridaksie het ‘n uutgebreid plietsierapport genaamp ‘Oaperatie Kopstoot’ in hande gekrege en wi-j zölle de Waskuup niet zun as wi-j dit verhaal niet oapenbaar zölle make.

Niemand minder dan Tonnie en Marion Overgoor bun de spil in ‘n illegale drankhandel den Waskuupstad al jaore teistert. As echte moonshiners (Amerikaans veur minse die illegaal drank stoake, rid.) wödt d’r deur Tonnie en Marion diep in ‘t Barghsebos eige starke drank gestoak. Dizze starke drank wödt sinds enige jaore verhandeld op de welbekende afbrèèkfeeste nao de pronkzittinge van d’Olde Waskupen. ‘n Florisante handel den Tonnie en Marion gin windeiere het geleijd, want op die feeste geet ‘t d’r jao immes hèvig heer. Maor toch vonde zi-j ‘t neudig um groter te gaon denke en bun ze op zuuk gegaon naor ‘n nog grotere afzetmark. Maor daormet bun ze vies nat gegaon.

Operatie kopstoot As lerares van de Mariabasisschool leek ‘t Marion ‘n goed idee om hun eige drank aan de man te gaon brenge tijdes de grote stakinge in ‘t onderwies. ‘t Malieveld was ‘n

Marion is op heiterdaod betrap en wödt gearresteerd!

BELASTINGPROBLEME CD’TJE OPGELOS DÖRKUM – De probleme, die Boudewijn Janse, zoon van Plaatje Janse en veur intimi ‘CD-tje, al ’n paar jaor het met de belastingdiens, bun opgelos. Twee jaor geleje hebbe wi-j d’r al eûver geschreve. Wi-j dachte toen dat Boudewijn die probleme niet te boave zöl komme, maor wi-j zun bli-j now ook ‘s ’n keer

goed ni-js te könne brenge. Wi-j hebbe Boudewijn onlangs uutgeneudig um te komme vertelle hoe ’t d’r met steet. En wi-j könne ollie vertelle dawwe stomverbaas wazze. Alle probleme bun opgelos en ’t zal ollie niet verbaze dat ook zien vrouw Barbara arg opgeluch is. Veural umdatte alles zwat-op-wit het van de fiscus.

Jansen: “Hier steet ‘t, zwat-opwit en vetgedruk: ‘Dit is de letste aanmaning!’ Duudelijker kan niet. Ik bun van ’t gezeik af!”

ideale dekmantel waor duuzende lerare in de keld wel van ‘n goeie schnapps konde wodde veurzien. ‘n Allejeekes hèvige umzet lag in ‘t verschiet, maor daor stake Rinus, William en hun manne ‘n stökske veur. Met oaperatie kopstoot hadde zi-j Tonnie en Marion al in de schmieze. Via opnames deur telefoontaps wiste zi-j van ‘t

Tonnie en Marion handele d’r flink op los tijdes ‘t Afbrèèkfees. plan af en met behulp van de Haagse hermandad wier ‘n actie op touw gezet um dizze bei-je in de kraag te vatte. Tonnie en Marion wiere al vanaf de grens in de gate geholde totdazze in Den Haag op heiterdaod bun betrap bi-j ’t handele. Ze bun now dus

MAXIMUM SNELHEID TRUG NAOR 100 AZUM - De snelheid op de Meilandse diek wödt weer 100 km per uur. De afgelope jaore moch d’r maor 80 gereje wodde, maor de gemeente het besloate de kans te griepe now de snelheid op meer plaatse terug gebrach is naor 100 km per uur.

INGANG GERTRUDIS AANGEPAS

ARUM ONTSNAP KUPERS MIK D’R AAN RAMP ’N PÖTJE VAN

’s-HEERENBARG – Volges medewarker Roy L., (den wiejers niet met naam en toenaam in dizze krant genuump wil wodde rid.),

het zien baas (Maarten Kupers en niet zien vrouw rid.) d’r bi-j ’t plaatse van ’n WC ’n pötje van gemaak.

ARUM – Volges deurgaons goed ingelichte bronne is de binnestad van Arum veurige wèèk woensdag ternauwernood ontsnap aan ’n ramp van ongekende umvang. Enkele ure veurdat ’n uut Bagdad am Euftraat afkomstige terroris zich bi-j ’t Musis Sacrum wol opblaoze, kregge ontiegelijk las van jök aan zien ribbekas. ’n Bliksembezuuk aan de huusarts leerde vervolges dat d’r gelukkig niet zo gek völ aan de hand was. Ook volges de terroris in kwestie vilt ’t allemaol nogal met. “Alleen umdat ik ‘n moslim bun wödt de zaak weer allejeekes opgeblaoze. Volges de huusarts heb ik gewoon las van ‘n acute vorm van bomgordelroos, niks meer en niks minder. Dientengevolge mot ik twee wèke rus holde maor daornao mag ik weer gewoon aan de slag”.

‘s-HEERENBARG – ‘t Zöl te somber bun. ‘t Zöl gin hèvige uutstraling hebbe. Zo maor wat uutsprake eûver de ingang van verpleeghuus Gertrudis in een enqûete die onder de bewoners is geholde. “As zörginstelling vinde wi-j ‘t belangriek dat onze bewoners geheurd wodde en wi-j ze zo gelukkiger könne make,” aldus locatiemanager Bea Grimberg. “As zovöl bewoners aangève dat zi-j niet bli-j wodde van onze ingang, dan motte wi-j hier wat met doen!” Maor deur alle bezuuniginge van de eûverheid op de zörg, was d’r helaas niet völ geld um de ingang van ‘t verpleeghuus aan te pakke. “Gelukkig was d’r nog ‘n klein pötje met geld eûver, waormet wi-j de ingang onder hande konde nemme. Wi-j denke hiermet de bewoners op ‘n bètere manier in onze zörginstelling te könne ontvange,“ zeit ‘n tevrei-je Grimberg.


Carnavalszondag 23 februari en Rosenmontag 24 februari zijn wij gesloten. Kijk voor onze reguliere openingstijden www.aldi.nl Uw ALDI-team wenst u een geweldige carnaval! ALLEJEEKES GÈÈF!

• Leggen van alle vloeren • Schuren en afwerken bestaande vloeren • Leggen van alle vloeren • Vloer- en traprenovatie • Schuren en afwerken • Leggen van alle vloeren • bestaande Onderhoud • Schuren en afwerken vloeren

T:

kwalitseitvesutereot p. bi-j oenekes gèèf! Allej

SPECIALISTEN IN DE UITVOERING VA • MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN

bestaande vloeren • Vloer- en traprenovatie • Vloer- en traprenovatie • Onderhoud • Onderhoud 06-38919733

T: 06-38919733

• T: 06-38919733

- ASBESTONDERZOEK - BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - WATERBODEMONDERZOEK - PARTIJKEURINGEN GROND - WEG- EN FUNDERINGSONDERZOEK

WWW.RESTODEBONGERD.NL • MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN - SONIC DRILL (AQUALOCK) SPECIALISTEN DE UITVOERING VAN: SPECIALISTEN ININ DE UITVOERING VAN: - PULSBORINGEN

SPECIALISTEN IN DE UITVOERING VAN: - RAMGUTSEN • MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN

- ASBESTONDERZOEK • MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN - BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - WATERBODEMONDERZOEK - ASBESTONDERZOEK - PARTIJKEURINGEN GROND - BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - WEG- EN FUNDERINGSONDERZOEK

• VELDWERKZAAMHEDEN - GRONDWATERMONITORINGSYSTEMEN

• MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN - LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

- WATERBODEMONDERZOEK - PLAATSEN VAN BRONNEN / PEILBUIZEN • MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN - ASBESTONDERZOEK - SONIC DRILL (AQUALOCK)GROND - PARTIJKEURINGEN - GEO- HYDROLOGISCH ONDERZOEK - PULSBORINGEN - WEGEN FUNDERINGSONDERZOEK - VERKEERSAFZETTING BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - RAMGUTSEN

• VELDWERKZAAMHEDEN - WATERBODEMONDERZOEK • MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN • BEGELEIDING BODEMSANERINGEN - GRONDWATERMONITORINGSYSTEMEN

- WERKZAAMHEDEN PARTIJKEURINGEN GROND - LANDBODEM CONVENTIONELE METHODE - LANDMEETKUNDIGE - SONIC DRILL (AQUALOCK) - PLAATSEN VAN BRONNEN / PEILBUIZEN - PULSBORINGEN - LANDBODEM IN-SITU METHODE - WEGEN FUNDERINGSONDERZOEK - GEO- HYDROLOGISCH ONDERZOEK - VERKEERSAFZETTING - RAMGUTSEN - WATERBODEMSANERING

• MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN • VELDWERKZAAMHEDEN - LANDBODEM CONVENTIONELE METHODE • BEGELEIDING BODEMSANERINGEN

www.vcmi.nl www.vcmi.nl - LANDBODEM IN-SITU METHODE

- GRONDWATERMONITORINGSYSTEMEN - SONIC DRILL (AQUALOCK) - WATERBODEMSANERING - LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN - PULSBORINGEN - PLAATSEN VAN BRONNEN / PEILBUIZEN - RAMGUTSEN - GEO- HYDROLOGISCH ONDERZOEK - VERKEERSAFZETTING

• VELDWERKZAAMHEDEN

• BEGELEIDING BODEMSANERINGEN


NI-JE PATTI-J IN MONTFERLAND 73 • WASKUUPKRANT • 2020

In 2022 bun d’r weer gemeenteraodsverkiezinge. Dat finnomeen werp now al zien schaduwe veuruut. Deur de jaore hen bun d’r diverse ni-je patti-je ontstaon, zoas Groot Montferland, Eige Belang en gao zo maor deur. Ons is ter ore gekomme dat d’r weer ’n ni-je patti-j bi-j kump.

D

e plaatselijke held met breje scheiding, Erik Krijgsman, alias Lambiek het zich in laote schrieve met ’n ni-je patti-j, de PvdE. Voluut de Patti-j veur de Eende. Tot veur kot woonde Krijgsman aan de rand van ’s-Heerenbarg, bi-j de Olde Grens aan de Wètering. Hij het daor waarschijnlijk te völ chemische loch ingeaosemp.

Via de Raod Van Elf wolle actie voere, umdat daor aan de grens ’n hoop eendjes dood gereje ware. Zien kammereûj, die normaal nooit naor Erik luustere, deje dat dizze keer ook niet. Krijgsman het toen van gif ’t hef in eige hande genomme en de PvdE opgerich. Vanuut zien ni-je woning in Stökkum, waor hij hok met ene Gaby B., probeert hij now ’n stel medestanders te vinde, die naor zien eerste patti-jcongres wille

De oaverstèèkplaats veur eende

ADVIES VAN HUUSARTS

‘s-HEERENBARG – ‘n Vri-jgezelle vrouw het veurige wèèk ‘n bezuuk gebrach aan de praktijk van huusarts Bart Timmers. De vrouw vuulde zich al langer niet lekker en miek zich zo langzaamaan ernstige zörge eûver eur gezondheid. Timmers het eur heel uutvoerig onderzoch en het eur helaas de treurige mededeling motte gève dat ze niet langer dan 6 maonde te lève had.

De vrouw, die eûverduudeluk nog niet klaor was met ‘t aardse bestaon, raakte redelijk in paniek en wol graag van Timmers wette wat now te doen. Timmers het eur daorop geadviseerd um ‘n rillatie te beginne met ‘n Zeddammer. “As ik dat doe, lèèf ik dan langer?” wol de vrouw graag wette. “Nee”; zei Timmers. “Dat niet, maor ‘t liek dan wel langer”.

Erik ‘Lambiek’ Krijgsman komme. Harold Arendse, Kees Valk, Jan Vogel, Tanja Vos, Frits Wolf en Bertram Nachtegaal hebbe zich al aangemeld. Ook Wilfried Linsse en Richard Crèmer wolle lid van de PvdE wodde, maor Erik wil gin dissidente van ’t CDA in zien club hebbe. ,,Van die lui köj gin zak van opaan,’’ hette zich onlangs laote ontvalle. Krijgsman is al aktief gewes. Hij het ’n oaverstèèkplaats veur

eende aan de Emmerikseweg geplaats, waor de beestjes ongesteurd eûver können stèke. As d’r toch één te baste wödt gere-je, schraap Erik ‘m hoogstpersoonlijk van ’t asfalt af en lutte Gaby d’r ’n eendebout van make

Gaby het de eendebout lekker klaorgemaak

ALCOHOLTES VEUR THUUS NK BOOMKAPKUNS

IN BARGH

‘s-HEERENBARG – De organisatie van ‘t Nederlands kampioenschap boomkapkuns kan terug kieke op ‘n zeer geslaag evenement. De gemeente had zich al jaore stark gemaak veur de koms van dit kampioenschap. Vanwège ‘t debacle met ’t NK wielrenne wiere d’r veuraf nog raodsvraoge in veurbereid, maor den desbetreffende raodsvergadering wier al gauw tot nader orde geschos. Afgelope december was ‘t dan eindeluk zover en was ‘s-Heerenbarg decor veur dit hoog aangeschreve kampioenschap. Hierbi-j mochte deelnemmers uut ‘t hele land zich in ons stadje uutlève op meer dan vieftig verschillende bomen op verschillende plekke. De deelnemmers ginge fanatiek aan de slag waorbi-j zi-j hun creativiteit de vri-je loop liete. ‘n Vakjury onder leiding van Iep van Loof beoordeelde de kunswarke van de deelnemmers op originaliteit, creativiteit en kaptechniek. Eervolle vermeldinge ware d’r veur de kunstwarke

WASKUUPSTAD – Bi-j Kachelhöltjes Partypret gif ‘t sinds köt ‘n doe ‘t zelf alcoholtes. Vrouwe könne met dizze tes zelf vasstelle of eur man te diep in ‘t glèèske het gekekke. De tes, den net gin 2 euro kos, is gemakkeluk in ‘t gebruuk en mik ‘n einde aan

zieligdoeneri-j en grootspraak. De bedoeling is dat de vrouw de tes afnimp as de man thuus kump uut de kroeg. Wis de tes uut datte tevöl gezoape het, dan volg meestal ‘n nach in de woonkamer op de bank.

He-j weer gezoape? Jao

Nee

MINI COOPER

van Ewald Bosch, Yvonne Tacke, Adri van Eijk en Sylvia Booms, maor helaas viele zi-j niet in de prijze. De titel ging dit jaor naor Mike Snoei uut Huls. Hi-j pakte groots uut op de Grintweg met zien kunswark genaamp ‘stil lève’ en veroverde hiermet de nationale titel.

‘t Prijswinnende kunswark op de Grintweg genaamp ‘stil lève’ Grote verliezers ware d’r ook tijdes dit kampioenschap. Zo zal de eikenprocessierups flink aan de bak motte um volgend jaor bèter veur de dag te komme.

DURKUM – Sander Driever het zich gemeld bi-j Broekhuus Oost Mini Durkum. Zi-j zun offisjeel Mini servicebedrijf veur onze regio en gi-j könt d’r terech veur onderhold of ripperatie. Ze zun dé aangeweze Mini specialis en helpe ow graag op weg. Hun medewarkers hebbe maar één doelstelling: ow onbezörg ri-jplezier bie-je. Um te veurkomme dat Sander helemaol vasroes bi-j den van Arendse het hij zich nao jaorelange trouwe diens bi-j Broekhuus gemeld. Tot zowiet gin verrassinge. Den kreg Sander wel toen hij daor kwam veur zien sollicitatiegesprek. Aan zien kandidatuurstelling zat de Coopertes verbonde. Umdat hij alles wet van auto’s lek ’m dat gin probleem. Pas toen ‘m duudelijk wier um wat veur ’n tes

’t éch ging, wier ’t ‘m toch wel benauwd. Nao twaal minute was Driever niet wiejer gekomme dan

1.800 meter. Maondag nao de carnaval geet hij weer bi-j Harold en met zien conditie aan de slag.


A a n cijfe rs e n ple kk e doe n wi-j , t e i n e f f e w o n wa nt ‘t is ca rn a va lstied!

Krijgsman

TEGELWERKEN

&

Beverloo Cijfers

wense iedereen ‘n hèvig carnaval, allejeekes gèèf!

ALLEJEEKES GÈÈF

ALLEJEEKES GÈÈF! ‘t hele jaor deur ... de vaklu-j van te Booy die zun daor veur! met schilderwark van

schildersbedrijf te Booy 'STARK IN VAKWARK'

* maor met carnaval allich: dan zuwwe 3 daag dich!

Kellenstraat 10 ‘-s-Heerenberg 0314 - 66 16 76 www.etbmaatman.nl

DE JONGH’S

De jongh’s transporten steet AL MEER DAN 80 JAOR as vrachtvervoerder veur de minse klaor CARNAVAL ALLEJEEKES GÈÈF! FIJNE 's-Heerenbarg

transporten arnhem b.v. Your Swiss-Partner

Handelsweg 9 •/ 7041 GX ‘s-Heerenberg • Tel. 0314 - 66 59 00 tel. 0314-663141 664607

Body & Weight balance

KwaliGezond teitswark in zonder maevenwicht leur, allejeekes gèèf

Met carnaval alle daag bier en gein, Maor vanaf as-woensdag motte wi-j vaste en weer aan de lijn! En waor ku-j dat bèter doen dan bi-j Body & Weight Balance! Kiek veur meer informatie op: www.bodyandweightbalance.nl

Gezond in evenwicht


75 • WASKUUPKRANT • 2020

FIBREWARI 2019

G N I T T I Z K N O R P G U E J De Broekies 2.0

XS

Jeugpresident Dann Schm

Jeugdansgarde

itz

De Nachtegaaltjes

De Galamaschool

De Kruumels

De Pöpkes

De Mariabasiss

Mini Dansgarde

chool De grootste jeug carnavalis van 2019 Maddy Schmitz.

’t Gevolg

De jeugdans

garde

De Snuupkes De OBS

De Spetters B&F

Zaal

’t Gevolg

Hauszorkes

Jeugprins Matthijs I same met zien adjudante en jeugpresident

De OBS

Funkenmariechen

De finale De Smileys

Noa Lijbers


Wij maken en beheren WordPress websites voor of samen mét jou!

at D Veur niks geet d ö w t wat!op! de zon

kes e e j e l l A AANBIEDING gè è f ! askupen Alleen voor w 2020 l ri ap 1 t/m KIJK OP: f /allejeekesgee w.sopressed.nl

ww

Ku-j nao de carnaval van de pien niet meer staon? Dan mo-j raps naor ons toe gaon IS GRATIN G SCREEN

Chiropractie Doetinchem Doetinchemseweg 17 7007 CA DOETINCHEM 0314 - 323425 Chiropractie Doetinchem chiropractie-doetinchem.nl

IS GRATIN G SCREEN

OW EIGE ENERGIE OPWEKKE, DAT IS TOCH ALLEJEEKES GÈÈF! 0316 - 846962 info@tandemsolar.nl www.tandemsolar.nl

Doetinchemseweg 17 7007 CA DOETINCHEM 0314 - 323425 chiropractie-doetinchem.nl

TandemSolarProjects

#tandemsolar.nl

Flexitec BV Postbus 210 7040 AE ‘s-Heerenberg T. 0314 - 66 88 83 F. 0314 - 66 83 93 Flexitec BV I. www.flexitec.nl Postbus 210 7040 AE ‘s-Heerenberg T. 0314 - 66 88 83 F. 0314 - 66 83 93 I. www.flexitec.nl

! f è è g s e k e e Allej

• Platformliften

• Schaarliften • Platformliften

• Schaarliften • Kolomliften

• Goederenliften

• Autoliften • Goederenliften

• Autoliften • Personenliften

• Platformliften

• Goederenliften

• Schaarliften • Autoliften

Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2 Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2

• Schaarliften • Platformliften

• Schaarliften • Kolomliften

• Goederenliften

• Autoliften • Goederenliften

• Autoliften • Personenliften

• Goederenliften

• Schaarliften • Autoliften

Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2 Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2

• Kleingoederenliften

• Rolstoelliften • Personenliften

• Rolstoelliften

• Kolomliften

• Personenliften

• Platformliften

• Platformliften

• Kleingoederenliften • Kolomliften

28-4-2009 13:39:41

• Kleingoederenliften • Rolstoelliften

28-4-2009 13:39:41

• Kleingoederenliften • Kolomliften

• Kleingoederenliften

• Rolstoelliften • Personenliften

• Rolstoelliften

• Kolomliften

• Personenliften

28-4-2009 13:39:41

• Kleingoederenliften • Rolstoelliften

28-4-2009 13:39:41


77 • WASKUUPKRANT • 2020

ELLIS TOONEN IS ALLEJEEKES KWAOD ‘s-HEERENBARG - Grandcafé de Snor stond efkes te koop en wödt per 1 jannewari 2021 eûvergenomme deur Robert en Steffie Lievers. Bi-jnao iedereen is hatstikke bli-j, behalve Ellis Toonen. Zi-j lup al flink wat jaore met in de bediening bi-j Marcel. Zi-j kent Robert dus van ’t wark en ze könne goed met mekaar. Maor toen ze heurde wat d’r spölde en dat de Snor mogelijk verkoch wier, had Ellis geliek in de gate dat ’t niet Snor zat. Kwaod dat ze wier.

Op eur letste stedetrip het ze een mooi handeltje gescoord. Ze het ‘n boot vol met vate port gescoord met de bedoeling dat Marcel en Jan de Port in hun café aan de man en vrouw könne brenge. Aangezien ’t bootje tamelijk gammel is, het de boot wat langer neudig veurdatte in Nederland aankump. Ellis het dit metgenomme in de onderhandelinge en ’n mooie prijs afgespraoke. Zo bli-j as ze was met de deal, zo kwaod is ze now.

Dolenthousias steet Ellis bi-j eur bootje met port

Aangezien de boot eind 2020 zal aankomme in Nederland vuult Ellis de buj al hange of ’t schaop aan ’t driete. Marcel nimp de vate met port niet, umdatte zien bedrijf het verkoch. Robert en Steffie nemme de vaten met port niet umdat ze gin port wille schenke in hun keurige café. ’t Bliek namelijk dat port toch ’n bepaalde slag vrouwe aantrik. En now zit Ellis met ’n enorme veurraod port, die ze aan de straotstene niet kwiet kan wodde.

Ondanks ’n lekkere warme douche is Ellis pisnijdig

Wie ’n paar liter port neudig het kan zich melde aan de teek bi-j De Snor, as Ellis daor diens het en aan ’t wark is. A-j zeg da-j ’t uut De Waskuup heb, krie-j 10 procent kotting.

Port in plaats van pot Noot van de redactie: Normaal zölle wi-j pot schrieve i.p.v. port, maor um gin verwarring te scheppe met Ellis hebbe wi-j

gekoaze veur port. Gi-j kön ’n hoop van Ellis zegge, maor ze is gin pot, ook al wark ze bi-j Marcel en Jan.

ONTSLAG DREIG ERT VERBOD GE NE VEUR DIEKMAN

IJSBRAND NIJHOF

MÜNCHEN/DURKUM – Beroepsbrandweerman Hans Diekman uut ’s-Heerenbarg geet waarschijnlijk vliege. Hi-j vlug d’r namelijk vri-jwel zeker uut. Grof plichsverzuin kump ‘m duur te staon. Veur ’n bietje plezier het Diekman zien hele toekoms op ’t spel gezet. ‘m Wach vri-jwel zeker ontslag. En ook zien huwelijk is waarschijnlijk naor de filistijne, want Ellian, zien vrouw, lut wette dat ze d’r vandeur geet as Hans de hele dage in de keet zit. Ook zien tweede vrouw, Miriam Messing, het zich al solidair verklaord met Ellian en lut Hans letterlijk en figuurlijk links ligge. Wat is d’r allemaol gebeurd? A-j praot van ’n stomme zak, dan is Diekman ’n heel goed veurbeeld. Hi-j wol graag naor de oktoberfesste in Münche, maor was te zeikerig um daor vri-je dage veur op te nemme.”Ik bun nogal gek,“ zei Hans tigge zien kammereûj, “Den baas van mien is niet al te snugger; ik maak ‘m gewoon wies dat ik as brandwach met mot. Ik krieg niet alleen vri-j, maor wod ook nog ’s mooi deurbetaald.” En jaowel heur: Diekman kreg ’t

veur mekaar en ging as brandwach naor de Oktoberfesste. Um niet op te valle hette zich – op koste van de brandweer- uutgedos as feesganger in ’n lederhose en dat niet alleen, hi-j het dagelang gezoape as ’n feesganger, Op de trugreis ging ’t echter falikant mis. Diekman, de brandwach, was knoakezat en de trein reej nog niet of Hans viel as ’n blok in slaop. Eén van de andere feesvierders miek ’n foto van Hans in dromeland en stuurde den ‘uut de gein’ naor de baas van Hans en den was ‘not amused’ en riep Hans op ’t matje. Den wis niks anders uut te brenge dan ‘die smeerlappe hebbe mien zat gevoerd. Zoiets zol ik nooit doen!’

Dom

Bommezat hult brandwach Diekman de wach.

De baas van Hans was toch niet zo dom as Hans dach. De man het de zaak in onderzoek en het beloaf datte passende maotregele zal nemme. Dat beloaf niet völ goeds veur Diekman, den met de carnaval waarschijnlijk moederziel alleen rond mot trekke. Ellian en Miriam trekke hun eige plan en ’t bestuur van d’Olde Waskupe lut Hans ook links ligge. Die wille, volges Roel Diekman, niks met zo’n valsspöller te make hebbe.

WASKUUPSTAD – Wat mot IJsbrand Nijhof gedach hebbe, toen hij ‘m aan stak? ‘t Is toch algemeen bekend dat minse zich hieraan steure en dat ‘t slech veur de volksgezondheid van ow medemens is. De rook is bi-jveurbeeld niet goed veur minse met astma. En wat dach gi-j van de huusdiere. Die arme beeste

Lèvesgeveurlijk en tigge alle regels in! Roke in de winkel is verboaje... li-je d’r ook onder. ‘t Is daorbi-j ook nog ‘s ‘n slech veurbeeld veur de jonge ginneratie carnavaliste. Niet veur niks het de gemeente een vri-je zone ingesteld. Maor IJsbrand trik zich d’r niks van aan. Maor feit blif dat roke in de winkel verboaje is.


CARNAVALSOPTOCH 2020 VANAF 26 FIBREWAR IE TE ZIÈN OP STADSTV BERGH

MAATWERK ÈF!!! GÈ ES EEK ALLEJ VAN HUBO

MAATWERK MAATWERK VANMAATWERK HUBO VAN VANHUBO HUBO VAN HUBO VAN HUBO

MAATWERK MAATWERK VAN HUBOMAATWERK

MAATWERK VAN HUBO

MAATWERK VAN HUBO MAATWERK VAN HUBO

Totaaloplossing voor iedere klus Kasten op maat Vloeren Binnen- en buitendeuren Binnen- en buitenzonwering Horren Traprenovatie Kasten op maat

Veilig wonen Besparend wonen Mooi wonen Buiten wonen Zelfstandig wonen Zorgeloos wonen Veilig wonen

Totaaloplossing voor iedere klusTotaaloplossing voor iedere klus

Totaaloplossing voor iedere klus

Kasten op maat Veilig wonen Vloeren Besparend wonen Besparend wonen Kasten op maat Veilig wonen Binnen- en buitendeuren Mooi wonen Mooi wonen Vloeren Besparend wonen Kasten op maat Veilig wonen Binnenen buitenzonwering Buiten wonen Veilig wonen Buiten wonen BinnenMooi wonen Horren en buitendeuren Zelfstandig wonen Besparend wonen Vloeren Besparend wonen Zelfstandig wonen Binnen- en buitenzonwering Buiten wonen Mooi wonen Traprenovatie Zorgeloos wonen wonen BinnenenVeilig buitendeuren Mooi wonen Zorgeloos Buiten wonen wonen Horren Zelfstandig wonen

Totaaloplossing voor iedere klus Totaaloplossing voor iedere klus Totaaloplossing voor iedere klus Vloeren Binnen- en buitendeuren Hubo Kasten Franke op maat Binnenen buitenzonwering Oude Doetinchemseweg 13 Vloeren Horren 7041 DA ‘s-Heerenberg - hubo.nl Binnenen buitendeuren Kasten op maat Traprenovatie Binnenen buitenzonwering

Totaaloplossing voor iedere klus Vloeren

Besparend wonen

BinnenHorren Zelfstandig wonenen buitenzonwering Traprenovatie Binnen- en buitendeuren Traprenovatie Zorgeloos wonen Mooi wonen Horren Hubo Franke

Buiten wonen Zorgeloos wonen Kasten op maat Veilig wonen Zelfstandig wonen HuboBinnenFrankeen buitenzonwering Buiten Oude wonen Doetinchemseweg 13 7041 wonen Traprenovatie Zorgeloos wonen Vloeren Besparend Oude Doetinchemseweg 13 7041 DA ‘s-Heerenberg Horren Zelfstandig wonen - hubo.nl Hubo Franke Hubo Franke - hubo.nl DA ‘s-Heerenberg en OudeBinnenDoetinchemseweg 13 buitendeurenZorgeloos Traprenovatie wonenMooi wonen Oude Doetinchemseweg 13 7041 DA ‘s-Heerenberg - hubo.nl 7041 DA ‘s-Heerenberg - hubo.nl Hubo Franke Binnen- en buitenzonwering Buiten wonen Oude Doetinchemseweg 13 Horren Zelfstandig wonen Hubo Franke 7041 DA ‘s-Heerenberg - hubo.nl Oude Doetinchemseweg 13 Traprenovatie Zorgeloos wonen 7041 DA ‘s-Heerenberg - hubo.nl

Hubo Franke

Oude Doetinchemseweg 13 7041 DA ‘s-Heerenberg - hubo.nl

Carnaval bi-j De Heren van Aswin in Azum Optocht 22-2, 14.11 uur 23-2 megaparty met Peter Borkes vanaf 20.30 uur www.vossenjagers.nl

WIL GI-J D’R ALLEJEEKES GÈÈF UITZIEN? KOM DAN VEUR MAKE-UP OF SCHMINKE NAOR ONZE SALON.

Het adres voor jou en jouw hond voor advies, gezondheid, verzorging, opvoeding, voeding, speelgoed, manden, lijnen, tuigen... Kortom alles voor een goed, gezond en gelukkig hondenleven.

www.doghappiness.nl Sint Jansgildestraat 30 Beek Montferland - 06 53 88 32 09 - contact@dogcoachinggelderland.nl


79 • WASKUUPKRANT • 2020

NOOIT MEER POKKELE ’s-HEERENBARG – Op tweede kesdag eindigde ’t warkende lève van ’t horecakoppel Harry en Riet IJzermans, alias van de Peer. Zo lek ’t tenminste op de afscheidsparty waor wel zo’n duuzend man op af ware gekomme. Trouwe stamgaste, toevallige klante en ook lui die d’r veur de eerste keer binne wazze. As de kastelein fees gif mo-j d’r wel bi-j zun. Maor ze hadde allemaol net zo goed nog nao de tied könne komme want de dage daornao was de tent weer gewoon los. En gi-j kreg ’t niet veur niks tusse Kesmis en Ni-jjaor. De kassa is nog niet verslette.

O

p de dag van ons interview is ’t d’r bokkevol en het Harry nauwelijks de tied um same met Riet veur onze fotografe te posere. Riet nimp ’t woord waordeur Harry weer tied zat krig um bier te gaon tappe. Ze is bli-j dat ’t d’r op zit: “Ik had ech de knolle op van den tent hier. Eigelijk hè-k d’r nooit met plezier gewark, maor ja, Harry had niks anders geleerd en ik kon wel ’n bietje koake!” Gelukkig kon ze ’n bietje eige geld metbrenge want de Peer was old, old en nog ’s old. Met hange en wurge wier de keuke aangepas en de zaal d’r achter was eigenlijk niet meer te betale. Ze namme ’t risico toch, want d’r zit jao ook nog ’n bult oalie in de grond. “Dat is veur de ni-je eigenare, die hebbe daor verstand van,” zeit ze. Maor is ze dan niet bang um in ’n

diep gat te valle nao zo völ jaor zwaore arrebeid? ”Absoluut niet. Nee wi-j hebbe de boel goed op de ri-j. Waor we jaore lang 48 wèke per jaor warkte en maor vier wèèk vakantie namme is dat now andersum. We gaon now 48 wèèk met vakantie en vier wèèk doen we niks um weer bi-j te komme.” Um te beginne wödt Amerika ’t reisdoel. New York, Florida, Los Angeles, Hollywood en Las Vegas. “Van Bert van der Louw hebbe we ’n paar leuke adresjes gekrege”. Nao de United States wödt koers gezet naor Brazilië. Maor daor bun ze dan pas in 2021 met Carnaval. Riet: “’t Liek mien wel wat um in zo’n raffiarökske met Carnaval deur Rio te vlère. Harry dow ik wel örges in ’n kroeg neer. Den wet jao gaar niet wat carnaval viere is. En al dat bloot is ook niet goed

veur ‘m. Hij het al zo völ pille.” De zo succesvolle superkokkin het d’r wel zin in, zo te heure, want eur planne bun groots. Aansluutend mot nog Curaçao bezoch wodde, Honolulu, de Maagdeneilanden, Bali, Thailand en dan eûver Amsterdam weer

naor huus. Wanneer dat ongeveer zal zun kan Riet niet vertelle. “Ik app ow wel veur ‘t reisverslag”. Net as we ons gesprek wille afsluute kump Harry met ’n opgereigde kop binne zette. “Potverredomme, gi-j zol mien toch helpe um al die bloeme die

GABY BERENDSE KAP D’R MET STÖKKUM – Dit is de letste carnavalskrant De Waskuup den deur Gaby Berendse van Studio Font is opgemaak, Ze is pisnijdig en dat stik ze niet onder stuul of banke. Eur is deur Erik Roosendaal, de old-Marechaussee, van alles beloaf waor gin zak van is terech gekomme. Roosendaal is zien buukske te bute gegaon en het Gaby toegezeid dat zi-j de eerste vrouwelijke Prins Carnaval van d’Olde Waskupen zol wodde. In juli zat ze met smat te wachte op Roel Diekman, den eur as interim-veurzitter van de Waskupe ’t goeie ni-js zöl komme brenge, maor wie d’r ook kwam, gin Roel Diekman. Efkes dach ze nog dat ‘t ’n verrassing tijdes de pronkzitting zelf zöl wodde, maor toen Vincent Suurenbroek as Prins te veurschien kwam, wis Gaby hoe laat ’t was: twintig eûver ach. Achteraf gezien is Gaby niet ech verras deur de ontwikkelinge. Gaby: ,,Ik had niet op Roosendaal motte vertrouwe. Den het gin zak te vertelle. Ik wis dat één man mien kandidatuur tege zöl holde. Nota bene mien eige oom, Sjaak Reumer. Den vieze keerl spi-jt vuur as d’r gepraot wödt eûver ’n vrouwelijke prins. “As gi-j Prinses wil wodde, dan gaoj maor mooi in Stökkum wone. Zolang ik lèèf redt gi-j dat niet in Waskuupstad. Now

gi-j sins köt in Stökkum woon, zöj ’t same met ow beroemde plaatsgenoot, Hans Esselink, in Stökkum wel redde, maor in ’sHeerenbarg köj ’t vergète, ook al woon gi-j same met ’n Krijgsman. Den familie probeert al langer de mach te griepe, zelfs de capo van den clan, Theo Krijgsman, het al ’t hoogste woord, maor veurlopig könne ze ’t nog schudde,” aldus Reumer. Of dit inderdaod de letste Waskuup is, den Gaby gemaak het, vilt te betwiefele. Net as alle kasteleins mot ook zi-j ’t van de carnaval hebbe. Zonder de opdrach van de ’s-Heerenbargse carnavaliste het ze gin poot um op te staon. Das krek ’t eigeste as bi-j de kasteleins. Ook die bun afhankelijk van carnaval. Daorum bun ze zo vriendelijk tigge de carnavaliste.

Harry en Riet nog efkes achter de theek. De geraniums hebbe ze stiekum uut beeld gezet. Foto: Stem van Montferland we gekrege hebbe op te ruume”. Dat is kennelijk nog ’n hele klus want 923 potte geraniums, 2 vetplante, 1 cyclaam en ’n bos gladiole hè-j niet één-twee-drie

KÖT NI-JS SCHAAJ

DEN HAAG - Ziene Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander het gistermiddag per ongeluk zien Rolex horloge in de wc pot laote valle. De diensdoende lakei het geliek ‘n melding gedaon naor de verzekering. Gelukkig is ziene majesteit Willem-Alexander WA verzekerd en vilt dit onder vorstschade.

in de Wètering gesodemieterd . ,, Wat ’n rotvolk, ze mene allemaol dat wi-j achter die geraniums gaon zitte. Maor mooi niet, zet dat moar in de krant,” zeit Riet en ze vlug as ’n gek achter Harry aan. Grenscafé de Peer krig nao 214 jaor gin ni-j hoofstuk meer.

UMGEKIEP

AREM - Vanmarge is d’r op de A12 richting Duuve een vrachtwage umgekiep. De vrachtwagen vol met Norit is ‘n uur later deur Rijkswaterstaat afgevoerd. De politie verwach de kommende ach wèèk gin opstoppinge.

GEJAT

VELSWIEK – Zo as now pas bekend is gemaak deur de plietsie van Velswiek, hebbe veurige maond internetcriminele ‘n foto van ’n fiets van Marktplaats gejat.

NOODLANDING

LEEUWARDE - De weersverwachting zut d’r veur ‘t kommende weekend goed uut. Daorum komme de rayonhoofde van de Friese Elfstedetoch bi-j mekaar veur hun jaorlijkse team-uutstapje.

AMSTERDAM – Afgelope maondag het ‘n toestel van Virgin Airlines ‘n noodlanding motte make op Schiphol. ‘t Toestel met ‘n geheel vrouwelijke crew was onderweg van London naor Parijs. Waorum ‘t toestel den noodlanding moes make is niet bekend. ’t Vermoede is dat de voltallige vrouwelijke crew mekaar in de heur is gevloage.

ULF – Sinds Eugène te Wildt Jobmax Uutzendburo BV het verkoch wark zien zoon Bart bi-j Uutzendburo Select4U in Ulf. Dat Bart de streke van zien vader het geleerd, daor zun ze in Ulf al heel raps achter gekomme. Bart had ‘n uutzendkrach ‘n baan bezörg bi-j een van de klante van Select4U. Nao

3 daag warke kwam de man kwaod ‘t uutzendburo binne gestoave. Volges ‘m stond ‘t salaris in gin enkele verholding tot ‘t wark dat hi-j elke dag mos verrichte. “Dat klop,” zei Bart heel begripvol, “den verholding is d’r niet, maor ik kan ow moeiluk veur nog minder laote warke”.

ELFSTEDETOCH

TE WEINIG LOON

Prinses Gaby van de Leertrekkers


Hypotheken | Pensioenen |

Veur ‘n HYPOTEEK-ADVIES op maot

Inkomensverzekeringen | Financiële planning |

Gao ik graag met ow aan de praot Tis mooi a-j ‘t eiges belèèf ‘n Goed advies is ALLEJEEKES GÈÈF ‘n tevrèje klant is mien devies Dus kom naor

Rosendaal Financieel Advies

ROSENDAAL FINANCIEEL ADVIES

Montferlandsestraat 3 7041 CH ’s-Heerenberg T: 06-19195638 E: koenrosendaal@financieel-zeker.nl W: rosendaalfinancieeladvies.nl

sinds 2007 Zuuk’ie of wi-j verkope of verhure ‘n ni-j of old huus, bedrijf of apattement? Dan is Rosendaal Makelaars de aangeweze tent.

Veur kontak ku-j ons belle of maile: 0314-66884 info@rosendaalmakelaars.nl Sjoerd: 06-12509272 Erik: 06-53693152

“Allejeekes gèèf!“


81 • WASKUUPKRANT • 2020

Golde Hande, BOA en FC Bargh

TWITTER IN BARGH

’s-HEERENBARG - Barghse gebruukers van Twitter hebbe ‘t afgelope jaor ‘t völ gehad eûver de teloorgang in de Montferlandse bosse met de #bomekap, ‘t #parkeerdrama in de binnestad, de sluuting van diensverlening #GoldeHande en de fusie van #FCBargh. Dat zun ‘n paar van de onderwarpe boavenaan ‘t jaoreûverzicht dat Twitter vandaag naor buute het gebrach. De meesgebruukte hashtag is #wtv, köt veur ‘waog te vraoge’, waormet andere gebruukers ‘n vraog wödt veurgeleid. Dit wödt gevolg deur #GoldeHande en #BOA. In de afgelope 2 jaor stoeng #NKWielrenne boavenaan, maor den term is zelfs helemaol uut de lies verdwene! Wilfried Linsse (#ikwilfried) steet ook in de top 10. ‘n Tweet van IJsbrand Nijhof, waorin hij de vloer aanvèègde met de Barghse vertegewoordigers van ‘t CDA, kreg de meeste likes. Meer

dan 5.000 minse drukte op ‘t hartje onder ‘t berich. Ook de spot dee-j ’t arg goed. De fusie van #FCBargh wier völ besproake, net as andere topclubs as #Ajax (al was dat meestal in combinatie met #AltiedmazzelmetdeVAR rid.), #Liverpool, #FCBarcelona, #ManchesterCity. Gek genoeg zien wi-j bi-j de tobclubs wel völ berichte eûver #DeGraafschap, maor niks eûver #Feyenoord. Met name ene v.d.L. is daor pisnijdig eûver.

Vrouwe lève langer NIMWÈGE – Onderzuukers van de Radboud Universiteit in Nimwège hemme uutgevonde dat vrouwe gemiddeld vijf jaor langer lève dan manne. Netto

blieke manne en vrouwe ève old te wodde maor vrouwe kriege vijf jaor extra veur de tied die ze gedurende hun lève met inparkere verlieze.

AUSFAHRT IN DEN NIEDERLANDEN EMMERICH am RHEIN - Dat ’t slech geet in de uutvaartbranche is gin geheim meer. Jaore geleje dach iedereen dat de babyboomers van köt nao de oorlog now allemaol wel zolle te komme eûverli-je. Maor dat blek ’n faliekante misrèkening!

D

e 70-plussers zun tiggewoordig allemaol bloedfanatiek aan ’t spotte en lève zo gezond as bas. Die gaon dus nog wel ’n hötje met. Hierdeur vilt d’r nauwelijks ’n dreuge botterham te verdiene in den begrafenissector. Vanwège ’n ernstig tekot aan klandizie het menig crematorium moeite um de schossteen te laote roke. Sommige in de sector sprèke zelfs van ’n dooie boel. En ook hier in ’t ooste van ‘t land is den trend duudeluk zichbaor, de crematoria en begraafplaatse zun vaak nog maor halve dage oape. En ja, dan mo-j met creatieve ideeje komme, dach ook ’n bekende Barghse uutvaartverzörger. Hi-j dach gehaaid te zun en het midde op de A3 bi-j Emmerik ’n groot schrikhek neergezet. En ’n blauw verwiésbod richting ’s-Heerebarg.

SANDER WEVERS

VIES GEPAK DEUR DE TC WASKUUPSTAD – ‘n Hèvig afscheid zöl ‘t wodde, maor ‘n financieel fiasco wier ‘t.

Nao zes jaor trouwe diens as commissieveurzitter van de technische commissie binne d’Olde Waskupen nam Sander Wevers juli veurig jaor afscheid en droege ‘t stökske eûver aan Stefan Tersteeg. Op gepaste wieze wiere deur de leje van de technische commissie bedank veur zien wark as veurzitter van disse gève groep minse. Sander, den d’r niet vies van is um d’r eentje uut te gève, het gemeind um de TC te motte traktere. Niet op drank, want dat was d’r al in oavervloed den dag. De old-veurzitter wol uutpakke met ‘n heus buffet in de Gerrit Hövelinghal welke hij persoonlijk bi-j Resto de Bongerd ging hale. Daorveur nam hij uuteraard de bestelling bi-j de allense keerls van de TC op. En dat was ‘n beslissing welke hij now nog in zien portemonnee vuult. De leje van de TC hebbe ‘m ‘n flinke poot uutgetrokke en ‘m met een fikse bestellies op pad gestuurd naor de Bongerd. D’r kwam gin end aan. De lies was op ‘t end nog groter dan hij eiges. Rik Bijsterbosch was as ‘n kind zo bli-j toen Sander binnen kwam. “Sander is met stip één van mien beste klante gewodde, aldus de

gelukkige snackbarholder, den de res van de wèèk geliek vri-j kon nemme.

Met ‘n bedrette gezich nimp Sander de bestellies nog ‘n keer deur.

Dit um maor zovöl meugelijk buutelandse kunde (Duits veur “klante”, rid) binne te hengele. Met as gevolg hoapeloos lange files en mega opstoppinge in ’t grensgebied. Hi-j dach ’n grote slag te hebbe geslage, maor de Duitse politie

het subiet ’n einde gemaak aan den versperrung. Die ware gar nicht froh met al dat extra wark. Volges Überbundesstrasseführer Hauptmann van de Polizeiwache Emmerich kanne dan ook ’n flinke bekeuring tegemoet zién. In ieder geval ku-j now weer gewoon

Lu-j die naor ’n uutvaart wille, wodde bi-j ’s-Heerenbarg umgeleid richting de grenseûvergang Bèèk/ Elte deurjage De ’s-Heerenbargse uutvaartverzörger in kwestie wol niet reageren op ’t hele veurval. ‘Ik zwieg as ’t graf,’ zeitte’.

BRUIL IS ZUUNIG OP ZIEN LIEF ’s-HEERENBARG – In de spot is de weg naor de top lang. Soms te lang, al hebbe sommige dat niet in de gate. En as de buutewereld ook niet in de gate het dat d’r eigelijk ’n groot talent in ow schuult, dan mo-j d’r eiges wat aan doen. Tiggewoordig met de sociale media is dat ’n fluitje van ’n cent. En ondanks dat ’t op Facebook hatstikke druk is met lui die zich de vingers blauw tikke um allerlei zin en onzin de wereld in te slingere is d’r af en toe ’n enkeling den toch boave kump drieve. Jeroen Bruil is d’r zo een. Zien starke kant is datte niet met duut aan allerlei platte familieberichte, maor alleen goed bezig is um zien starke kant d’r uut te lichte. Jeroen fiets zich te pletter en lut dat graag wette. Ondanks dat de keerl nog ’n druk bezette baan het op ’t industrieterrein, kanselier is van d’Olde Waskupe en nog tal van nèvefuncties het, isse ’n topsporter. Op de racefiets en de moutainbike nog wel. ’t Is ‘m aan te zien dat zien sportieve lève gin afbreuk duut aan zien figuur. Helaas bun d’r weinig foto’s van de deur zien inspanninge strak in ’t pak zittende sportieveling te vinde. Waarschijnljk deurdat de snelheid zo hoog lig dat gin camera ‘m wet te vange. Eiges zörg hij d’r veur dat ’t volk op de hoogte blif. Gin zondag geet d’r veurbi-j of gi-j könt eûver zien ongeheurde prestaties lèze. En a-j ‘m dan niet heb gezien deur zien onmundige snelheid dan kö-j op Facebook gewaar

Dizze kaart gif één van de favoriete routes van Jeroen Bruil weer. Smouze steet d’r niet op want daor isse met de auto hen gegaon.

wodde in welke uuthoek van de streek hij wel uutgehange het. Onze ridactie het zien routekaartjes ’s bestudeerd en kump tot de conclusie dat d’r deurgaons wel völ èèttente op zien route ligge. Begriepelijk dat onze selfmadewielrenner door aan mot stèke um zien verloare calorieë weer niveau te laote kriege. De hongerdood starve is ook gin mooi veuruutzich, dus bi-j ’t Pannekoekehuus en Brödje in Elte is Jeroen een graag geziene gast. Ook bi-j de Steenbok in Bèèk wödt altied wat naor binne geslage en in

Zeddam is ’t de ene keer de Tol en as d’r gelijnd mot wodde is aan de eûverkant Broods aan de beurt. Da-j ondanks die tussestops bi-j thuuskoms totaal uutgewoond bunt lut zich raoje. Gewasse geschore, in ‘t zondagse pak en met Nathalie in zien gezelschap wödt Smouze met ’n bezuuk vereerd. Nao ’n paar uurkes van de geneugte van ’t lève genoate te hebbe, leunt onze spotman zich achtereûver um te constatere dat zien eûverhemp ‘m nog strak um ’t lief zit. De ontberinge hebbe zich geloond.


| Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Bestrating | Waskupen T3 Live.pdf 1 8-1-2015 16:04:44

www.goudenhanden.net voor meer info & inspiratie

|

Bankzaken • Hypotheken • Verzekeringen

KANTOOR BEEK:

Peeskesweg 1a 7037 CH Beek T 0316 - 531946 Waskupen T3 Live.pdf 1 8-1-2015 16:04:44 info@hansenaaldering.nl www.hansenaaldering.nl

KANTOOR DIDAM:

Lockhorststraat 4a 6942 AC Didam T 0316 - 220770 info@hansenaaldering.nl www.hansenaaldering.nl

C

Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn 0314-65 24 27

06-22 04 74 15

Telefoon 0314-652427 Mobiel 06-22 04 74 15 E-mail info@goudenhanden.net

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

C

ALLEJEEKES GÈÈF!

M

Y

CM

MY

Naamloos-2 1

Meilandsedijk 2 7044 AT Lengel TEL. 0314-66 14 32 MOBIEL 06 - 53413811

CY

CMY

K

Naamlo s-2 1

Naamloos-2 1

ALLEJEEKES GÈÈF! 14-01-2011 14:33:17

14-01-201 14:3 :17

14-01-2011 14:33:17

Allejeekes gèèf! Global Transport and Logistics

Transportweg 7, 7041 KK te ‘s-Heerenbarg Tillefoon: 0314-677911 www.dsv.com


MENTING VINDT GEBOORTEHUUS KLEINHAUSEN (Ö) – ’n Mislukte winterspotvakantie het Erik Menting meer opgeleverd danne gedach had. Uut zeikerigheid hatte zien ski-vakantie in augustus gepland. Dat was stukke goedkoper dan in ’t seizoen, maor op ’t eerste gezich lei d’r gin snee in ’t Oostenriekse Kleinhausen. Starker nog: d’r wier ook gin snee verwach. Eigewies atte is, hiel Erik zien poot stief, ook toen zien vrouw veurstelde um toch maor wat later te gaon. Hi-j zöl en moes in augustus gaon, want dat schèèlde algauw ’n paar tientjes per pessoon. Terwijl de zon op zien bi-jnao kale knikker brien, reej de keerl naor Oostenriek en blef maor vol holde dat de snee wel zöl kome. Maor wat d’r ook viel… gin snee. Dus zat d’r niks anders op dan wandele, iets waor Erik met zien kötte beentjes ’n ontiechelijke hèkel aan het. In zien mees luxe skiboks, trok hi-j zien kleine wandelschuuntjes aan en ging op pad. Eindelijk zat ‘t ‘m ‘s ’n keer met, want plotseling stoeng Erik oog in oog met zien eige geboortehuus. Hi-j wis ’t meteen:

“Hier ligge mien Roots, hier bu’k gebore; kiek dan: mien naam steet zelfs op de veurdeur,” zei Erik, wiezend op ’t naambodje op de veurdeur. Nieman kon Erik Menting volge, umdat d’r gin Menting ston, maor ‘Zwerge’. Opni-j hiel hi-j de poot stief: “Da’s mien Oostenriekse naam, zeg maor de vertaling van ’t woord ‘Kabouter’, mien bi-jnaam binne de carnavalsvereniging in ’s-Heerenbarg. Zo nuume ze mien achter mien rug um. Ze meine da’k dat nooit heur, maor ik bun wel klein, maor niet doof. Ik heur wel maor ik luuster niet!”

‘s-HEERENBARG – Sinds GertJan Peters (bèter bekend onder zien artiestenaam “Bokkie”, rid.), CD’s uutbrink van zien hits is de verkoop van CD-spöllers in ‘s-Heerenbarg significant toegenomme. Collega muzikant en groot “Bokkie-fan” Danny Krijgsman kik daor niet van op.

STEKKER D’R UUT

Krijgsman: “Ik vind ‘t niet gek dat de verkoop enorm is toegenomme sinds die CD’s op de mark zun. Zelf heb ik mien CD spöller meteen verkoch en inmiddels heb ik geheurd dat ook Jeroen Bruil, Roel Diekman en zelfs mien eige bruur Rob hun CD-spöllers verkoch hemme”.

AANTAL ZELFMOORDTERRORISTE EXPLOSIEF GESTEGE

KABOEM – Eerder berichte de ridaksie van dizze krant al eûver de deur Tatjana Hendrickse veurkomme en daordeur mislukte poging op ‘n aanslag op de Pancratius kerk. Van de toen opkommende gruune aanslag is now ganiks meer te zien. Ondanks dit succes is d’r in Nederland en umgeving, volges ’t onderzoeksburo NIBUD, toch sprake

van ’n explosieve stijging van ’t aantal zelfmoord terroriste. Volges de leidende onderzuuker van dit buro, de heer H. Granaat, is dit niet geheel onverwach. “Dat ’t aantal de letste jaore is gestege naor meer dan honderd poginge is bi-j ‘m en zien collega’s totaal onverwach en dit ni-js is dan ook ingeslage as ’n bom”, aldus de onderzuuker.

‘n Ni-j record veur de Duitse straotwarkers

Erik Menting is dolgelukkig datte zien geboortehuus het gevonde.

Meer CD-spöllers verkoch deur Bokkie

!

JS HEIT NI-

83 • WASKUUPKRANT • 2020

DURKUM – In ’t Slingeland ziekenhuus in Durkum is ’n verpleger aangeklaag umdatte bi-j ’n patiënt de stekker d’r uut het getrokke. Familie van de patiënt het aan de bel getrokke en nader onderzoek van de gezondheidsinspectie het uutgeweze dat de betrokke verpleger dat al vaker het ge-

daon en sprik van ’t töpke van ’n enorme iesbarg. De verpleger is inmiddels op non actief gesteld. De persveurlichter van ’t ziekenhuus mag vanwège de privacy niet al te völ zegge, maor bevestig dat ’t geet um de stekker van de oplaaier van de mobiele tillefoons van de patiënte.

ELTEN – ‘n Leuke opstèker veur de Duitse straotwarkers. ‘t Viaduc eûver de A3 aan de Stokkumer straße/Rietbroek, den Elten met Stokkum verbindt, is in ‘n ni-j Duits record verni-jd. “Wi-j zun fröhlich das wi-j disse viaduct in ‘n recordtied hebbe wette te vernijen,” aldus woordvoerder Matthias von Klinkerstraße. ‘t Ni-je Duitse

record steet now op 54 dage, 16uur en 42 minute. Woordvoerder Matthias: “Bi-jnao hadde wi-j ook ‘t Nederlandsë wereldrecord te pakke, maor helaas verlore wi-j kostbare tied toen Uwe de blindklinknagels vergète was.” Hierdoor blif ‘t Nederlands record van 1 dag, 2uur en 4 minute nog altied in de boeke staon.

ZEDDAMMEMES IN DE PRIJZE!

EINDE CARRIÈRE ZICO NAO HORRORBLESSURE VARSSEVELD – Helaas is d’r ’n abrup end gekomme aan de carrière van voetballegende Zico. Wi-j hebbe ‘t niet eûver de Braziliaan Arthur Antunes Coimbra den in de 70-er en 80-er jaore furore miek onder de naam Zico. ’t Geet eûver de ranke, maor hölterige veteraan Gerbert ‘Zico’ Medze van FC Bargh 5. Medze stond bi-j ’t veurmalige MvR veural bekend um zien schitterende en kenmarkende bankzitte. De bene wiet veuruut gestoake, de arme stief eûver mekaar en de nek diep weggestoake in de trèèningsjas. Ook in zien ni-je elftal, ’t zondagteam van FC Bargh 5, blink Zico wèkelijks uut in de dug-out. Toen Medze in november moes

As dit gin litteke wödt! De bakkes van Zico nao de vieze eûvertrèèjing

invalle tege Varsseveld, kreg hij van dichbi-j ’n schoen tigge de kin. ’t Schoerende zand trok ‘m de bakkes los en sinds die tied lup Zico met ’n brats aan de kwakert, waormet niet te lève vilt. Laot staon bankzitte. Zico het drek de schoen aan de wilge gehange. “Achteraf ha’k gewoon eerder motte stoppe. Völ minse stoppe op hun hoogtepunt. Iets waor ik misschien achteraf gezien toch te lang naor op zuuk bun gewèès,” lei Gerbert onze spotridaksie uut.

SAN FRANCISCO – ‘n Hévig rissultaat veur Instagrampagina ‘Zeddammemes’. Tijdes de jaorli-jkse uutreiking van de Instagram Awards is dizze pagina in de prijze gevalle as beste ni-jkommer in de categorie ‘comedy’. Bi-j dizze prestigieuze award wödt d’r deur ‘n jury gekeke naor inhold, likes, fanbase en kwaliteit. De manne achter het account (veur alle Zeddammers, de name bun bij de ridaksie bekend. rid.) wiste

De manne achter Zeddammemes gonge d’r met dizze fraaie award vandeur met hun pagina de gevestigde internationale Instagrampagina’s as @NobodyLikesZeddam en @ ieKommenichinDoetinchemOhneDurchZeddamZuFahren ruum veur te blieve. ‘Wi-j zun arg vereerd met dizze prijs. Wi-j zette alleen nog vraogtekes bij de categoriekeuze van de jury. Wat wi-j doen is toch ‘n serieuze zaak. Maor goed, alles veur de likes’ aldus de twee tevrè-je manne.


WWW.OOSTERINKBANDEN.NL

OOSTERINK BANDEN WENST IEDEREEN EEN PRETTIGE CARNAVAL!

sportiefgenieten genieten sportief daor drèèjt ‘t um! in het water voor jong en oud

S E K sportief genieten E E J Montferland E L L A sportief genieten GÈÈF! Laco sportcentrum

Laco sportcentrum

‘s-Heerenberg

Oude Doetinchemseweg 43 Oude Doetinchemseweg 43 ‘s-Heerenberg 7041 DB ‘s-Heerenberg Tel.: (0314) 661660 - www.laco.eu Tel.: (0314) 661660 - www.laco.eu

• Voor de leukste kinderfeestjes in het water


INGRID VERBURG

KAN EUR ENERGIE NIET KWIET

WASKUUPSTAD – Sinds Frank Hendrickse deel uut mik van de Raod van Elf van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen, kan zien vriendin, Ingrid, eur energie niet meer kwiet. Van armoe het ze daorum besloate nog hadder te gaon spinne. Bi-j Active sprink ze riggelmatig op de fiets um as ’n gek te gaon spinne. Nao drie kwattier het zi-j de knolle op, maor tiggewoordig kump dat hos niet meer veur, umdat ze van Frank hos niks meer te duchte het.

Schiphol

Opgenomme Ontslage

SCHIPHOL - Op vliegveld Schiphol is gistermiddag een Bolletjeslikker opgepak. De 34-jeurige Colombiaan had 372 rolle beschuut in zien maag.

DURKUM - Gisternach is d’r in ‘t Slingeland ziekenhuus in Durkum met spoed ‘n tillefoon opgenomme.

Uutzondering DIEM – Burgemeester Peter de Baat van de gemeente Montferland het zich de woede van de meeste raodsleje op de hals gehaald. Eigelijk wil hi-j egaals iedereen eûver één kam schere, maor dat het ‘m now in de probleme gebrach. Ze vinne dat de burgemeester Henk Groote veurtrik.

Frank het namelijk bi-jnao de hele tied eiges de knolle op asse met de Raod van Elf op stap is gewes. Dus kan Ingrid zich niet afreagere op Frank. Den zeit riggelmatig namelijk datte koppien het en dan baalt Ingrid. Laco gaf recent de oplossing veur Ingrid. ’t Spotcomplex organiseerde ’n spinningmarathon van maor liefs vier uur achter mekaar. Daor het ze toen maor aan met gedaon. Laot dat now net in ’n weekend bun gewes dat de Road van Elf niks te doen had. Dus Frank had zich heel wat veurgenomme, maor toen had Ingrid de knolle op.

Ingrid reageert zich af op de spinningfiets

BIANCA

Normaal magge raodsleje op jaorbasis ’n van te veure bepaald aantal vraoge stelle. Henk Groote van Lies Groot Montferland praot niet allenig iedereen de ore van de kop, maor het ook ’t record ‘vraoge stelle’ in de gemeenteraod. De burgemeester schient ’t helemaol gehad te hemme met Groote. Bi-j aanvang van de letste raodsvergadering het Groote aangegaove eûver enkele stukke ’t neûdje van de kous te wille wette. Burgemeester de Baat het daorop geantwoord: “Prima, domme vraoge bestaon niet, maor veur ow maak ik graag ’n uutzondering’.

Half hèèntje Zenuwachtig ging ze op ’n woensdagaovund naor Voors, want donderdags hoef ze niet te warke, dus as ‘t ’s laat zöl wodde, dan was dat gin ramp. Ze had zich veurgenomme um ’n

DURKUM - Veurige wèèk vri-jdag is d’r in ‘t Slingeland ziekenhuus ‘n incompetente telefoniste ontslage. De telefoniste nam eur ontslag bi-jzunder slech op.

PRINS DANN 1 KWEEK SPIERBALLE WASKUUPSTAD – Jeugprins Dann I van Waskuupstad is de spotschool ingedoake. Hij wil wat spierballe kweke um zien olde lui aan te kunne. In dat opzich hette de grootste moeite met zien moeder, Naudy, al zö-j toch denke dat zien vader, Daniël, den eer te beurt vilt. Maor nee, Daniël zut d’r wel flink uut, maor mot ’t steevas aflegge tege Naudy. Daniël: “A-j praot van spierballe, die het pas spierballe, al het ze ze wel op ’n wat rare plaats zitte, maor dat schient zo te motte.”

HET ZICH VERGIS

’s-HEERENBARG/ULF – Bianca, ons enige vrouwelijke ridaksielid het zich vergis. En Hoe! Ze vindt ’t eiges zo arg dat ze liever eur achternaam niet in onze krant wil hebbe. Ook niet in de colofon. Dat respectere wi-j, al buwwe helaas vergète eur achternaam uut de colofon op de veurletste pagina weg te hale. Wat is d’r gebeurd? Bianca ging jaorelang as mees gewilde vri-jgezel deur ’t lève. Dat ston eur wel aan, al had ze zeker gin hèkel aan manne. Ze sloeg d’r wel ’s één aan de haok, maor asse d’r schik met had, blek de keerl getrouwd te zun. Op ’n dag vond zi-j ’t welletjes en kek ze naor de kontakadvertenties En jaowel heur; de eerste den eur opviel was ’n advertentie van ene Marco Janse. “Oh, das de zoon van Joop en Renate Janse, den kapper, den ken ik. Jammer dat d’r gin foto bi-j steet, maor ik nèèm meteen kontak met den knapperd op,” zo jubelde Bianca en dat dei ze. Ze miek ’n afspraak met ‘m bi-j Van Hal in Voors, want daor zölle ze eur wel niet kenne.

85 • WASKUUPKRANT • 2020

Dat Dann dat zo maor rond vertelt, steet Daniël niet aan: “Hij mag bes wel praote eûver de anatomie van zien moeder, maor datte ’t veur duut komme dat ze starker is dan ik, daor hol ik niet van. Hij mag van mien niet liege, maor altied de waorheid vertelle hoef van mien ook niet.” As jeugprins Dann zien moeder in wil hale, motte heel wat wette. Naudy is namelijk instructriece bi-j Active. Ze gif spinningles en dat ku-j aan die spierbundels van

half hèèntje te nemme. Daor was zi-j wel niet gek op, maor ze wol Marco niet meteen ’t vel eûver de ore trekke, dat zöl later nog wel komme. Toen ze in de gelagkamer, want zo hiet dat nog bi-j Van Hal, binne kwam, zag ze gin Marco Janse, maor wel ’n keerl met ’n enorme bos heur. “Dat kan ‘m niet zun, hi-j is jao ’n kapper,” dach Bianca raodeloos, maor gi-j raoj ’t al: ’t was ‘m wel. Hi-j kek eur vol verwachting aan dus stapte Bianca verlège op ‘m af, stelde zich veur en hi-j hiette wel degelijk Marco Janse, maor was gin kapper, maor wel vri-jgezel.

Normaal het de vrouw de langste heur, maor Marco denk daor anders eûver Bianca ging bi-j ‘m aan taofel zitte en ’t klikte meteen a’t bas. Ze bun dolgelukkig met mekaar en ze könne now wel oaver ’t misverstand lache. Bianca het zich veurgenomme um eur Marco binneköt aan de andere Marco veur te stelle. Dan kan den andere Marco eur Marco meteen efkes de heure knippe en wel um twee rejene: ze rèkent d’r op dat den andere Marco eur Marco wel veur niks zal knippe en op de tweede plaats: dat lange heur is met carnaval niet

Jeugprins Dann is tijdes ’t spotte net zien vader: ook hij vernaggelt de boel! bene van eur wel zien. Kabels bun dat gewoon. Met weemoed denk Daniël trug aan de slanke bene die ze vroeger had. Daniël: “Ik hoap dat hij zien moeder in hult. Ik heb ‘m aangeraoje te gaon gewichheffe. Now mo-k ‘m alleen nog vertelle datte de gewichte wel op mot beure en niet alleen maor in de standaard mot laote ligge. Dat ík bi-j Active de boel vernaggel is meer dan genoeg.”

GILLENDE BUURVROUW Deze Marco Janse had Bianca eigelijk bedoeld zo raar, maor nao de carnaval geet ’t d’r af.

’s-HEERENBARG – Erik Roosendaal van de Zandakkers 22 is zich veurige wèèk kapot geschrokke. Hi-j zat net, köt veur midde nach, ’n spannende film te kieke op zien mobieltje toen hi-j inens ’n vrouw keihard heurde schreeuwe. Umdat de schreeuwe deur merg en been ginge en ’t tiedstip nogal ongebruukeluk was dach Erik eerst dat d’r buute op straot iets verschrikkeluks was

gebeurd. Toen hi-j nog ’s extra goed luusterde herkende hi-j echter de stem van de vrouw. ’t Was de stem van zien buurvrouw Ans Ruikes die ’t uutschreeuwde van genot en niet in de gate had dat ’t slaopkamerraam oape stond. Erik is nog snel naor buute gerend maor hi-j kon d’r helaas niet meer achter komme welke pakketbezörger midde in de nach nog schoene bezörg.


Aâ&#x20AC;&#x2122;j in de zĂśrg zit dan zitâ&#x20AC;&#x2122;ie bi-j BUURTZORG

ALLEJEEKES GĂ&#x2C6;Ă&#x2C6;F!

bel of mail ons: tel: 0612200783 email: sheerenberg@buurtzorgnederland.com

Alle carnavaliste wense wi-j 'n ontiegelijk gèèf carnaval.

Veurjes, d breuurgers b hamchnitzels en s o-j naor ga tjes Allejeekes Li gèèf

CARNAVAL VIERE? Zorg dan veur â&#x20AC;&#x2DC;n goeie ondergrond

11

zachte breudjes veur

Allejeekes gèèf!

â&#x201A;Ź 3,33

Graag van teveure bestelle, dan ku-j ze Carnavalszaoterdag afhale.

Met de Carnava lsda èn Asw oensdag ag G

ESLOATE

.

Donderd ag 2 zuwwe 7 fibrewari weer lo s!

l a v a n r Ca

viere b i-j

A-j al meer dan 126 jaor loodgieterswark doèt, dan ma-j wel zegge â&#x20AC;&#x153;die doèn â&#x20AC;&#x2DC;t goèdâ&#x20AC;?, die hemme verstand van al die zake... umdat ze alleen maor maotwark make!

Aď&#x203A;&#x20AC;ejkes gèèf!

Allejeekes gèèf!

vri-jdag vanaf 18.00 uur uutbetale spaorkas zaoterdag vanaf 17.00 uur zondag vanaf 10.00 uur met DJ Theet maondag vanaf 11.00 uur met DJ Theet dinsdag vanaf 10.00 uur

T N A R K E Z Z I D K OOOKDIZZE KRANT R OOOK U E DIZZE KRANT D OOK DIZZE KRANT G R Ă&#x2013; Z E V IS VEZĂ&#x2013;RG DEUR S I IS ISVEZĂ&#x2013;RG VEZĂ&#x2013;RGDEUR DEUR

   

B.V.

Tel: (0314) 661549 - E-mail: info@loodgieterkupers.nl Ook veur dakbedekkinge, c.v-kètels en sanitair


87 • WASKUUPKRANT • 2020

SILKE BI-J DE NEUS GENOMME NIJLAND ’s-HEERENBARG – Ilja Nijland is ’n falderabbus. Hi-j het zien Silke belazerd. Niet ‘belazerd’, zoas keerls dat soms bi-j vrouwe doen, maor toch!!! Hi-j het Silke gewoon wat wies gemaak en daor hette now spiet van as de weinige heur op zien kop! Silke is d’r namelijk achter gekomme wat hi-j eur geflik het en zo gelukkig as ze was op de foto, zo chaggrijinig was zi-j toen ze de ‘trofee’ ’s goed onderzoch had.

De afgekeurde trofee van ‘t Bowlingcentrum

W

at is d’r gebeurd? Ilja wol met ’n paar kammereûj ’n weekend stappe, maor wis drommels goed datte dat wel op de boek kon schrieve, as hi-j dat Silke zöl vraoge. Hi-j was al ’n paar keer weg gewes en zien vri-jkaartjes wazze op. Dus moes hi-j ’n smoesje verzinne. Ilja wis drommels goed dat Silke ‘m niet op zien woord zöl geleuve, dus moes hi-j ’n truukske uuthale. Dus hette Gaby Berendse van Studio Font ’n uutneudiging veur ’n congres van de Koninklijke Vereniging van Garageholders (KVG) laote make, waorveur Ilja drie dage naor Amsterdam moes.

zien hoe belangriek gi-j veur de branche bun.”

Bokaal

Silke is apetrots op eur man, maor niet lang meer Den uutneudiging hette in ’n envelope gedaon, aan zich eiges geadresseerd en per pos verstuurd. Um ’t nog echter te laote lieke hette Jan Helmink ’n tientje gegoave en den envelop in Amsterdam op de

pos laote doen. De kroon op zien ‘wark’ zette de smiestert toen de pos binnekwam en hi-j net deej offe hatstikke druk was, Dus vroeg hi-j Silke of ze veur ‘m de pos efkes los wol make. Toen zag Silke de uutneudiging veur ’t congres en gaf dit enthousias aan Ilja. “Hier mien jong,” zei ze, “köj

JAN BOSKAMP KWAOD OP MADAME TUSSAUD

Hoewel Ilja toch wel ’n bietje wroeging had oaver zien bedrog, belde hi-j hals eûverkop zien kammereûj dat ’t weekendje Amsterdam deur kon gaon. En daor vertrok ’t fraaie drietal. Gauw liet Ilja eers nog ’n fraaie bokaal make bi-j Hielke de Jong. Den had nog ’n mislukte bokaal d’r ligge den Ilja veur ’n habbekrats kon kope en den hi-j (Hielke,dus) úm graveerde

Oerwoud geluude in Diem DIEM – In ’t filmhuus in Diem is de film Tarzan of the apes gedrèèjd. Vanuut de zaal ware d’r oerwoudgeluude te heure. De KNVB stelt ’n onderzoek in.

tot Ilja Nijland Bokaal, den hi-j zogenaamp kreg vanwège zien zakelijke prestaties. Die zeikerigheid wier Ilja fataal. Marjolein, die apatrots was op de prijs die eur zoon gekrege had, brach ’t bedrog aan ‘t lich . Ze bekék de trofee van alle kanten en… ontdekte plotseling ’t mislukte logo van de Bowlingbaan Bergh. Toen viel Ilja deur de mand en had plotseling met twee allerjekes kwaoje vrouwe te make. Marjolein schold Ilja de huid vol en Silke zei gin woord. En dat het ze now al ’n paar wèke vol

geholde. Ilja het wel beeld maor gin geluud.

BERGHLOPERS ’s - H E E R E N B A R G Wandelsportvereniging De Berghlopers vierde afgelope zommer eur vieftigjaorig jubileum. De vereniging wier op 21 augustus 1969 opgerich. ’t Bestuur von ‘t ’n goed idee um hier efkes bi-j stil te staon.

VEURJAORSSCHOONMAAKTIP

HOE HOL IK MIEN KRUUS SCHOON?

Psycholoog ’s-HEERENBARG ’n Vierenveertig jaorige patiënt het veurige wèèk van zien psycholoog ’t advies gekregge um brieve te schrieve aan alle minse aan wie hi-j ’n allejeekese hèkel het. Daornao moes hi-j ze verbrande. De man het ’t advies opgevolg en het zich gistere opni-j bi-j de psycholoog gemeld, hi-j wol graag wette watte now met al die brieve mot doen.

Warkgroep kwaod

AMSTERDAM – Old voetballer Jan Boskamp is ontiechelijk kwaod op Madame Tussauds in Amsterdam. Afgelope weekend onthulde Boskamp op de speciale spotafdeling van ’t wasse beelde museum zien eige beeld. De goedlachse taofelgast van

praotprogramma Veronica Inside kon zich absoluut niet vinde in ’t uuteindelijke rissultaat. “Dit is toch verschrikkelijk! ’t Liek d’r niet ens op. Ik heb niet ens ‘n klein baardje en bun zo’n 4 centimeter groter as in ’t ech. Boavedien hebbe ze mien now

Jan Boskamp (links) bi-j Madame Tussauds nève zien wassebeeld aangedik, terwijl ik in de tussetied 2,5 kilo kwiet bun” foeterde Jan, waornao hij meteen ’t doek weer eûver ’t lillijke beeld heer smet.

’s-HEERENBARG - De warkgroep ‘Hol ’t gemeentehuus in Bargh’ is kwaod. Woordvoerder Sjaak Reumer is zo nijdig as ’n spin now hij geheurd het dat niet alleen de raodszaal naar Diem geet maor dat ’s-Heerenbarg ook nève ’n ni-j te bouwe TBS kliniek, kerncentrale en opvanghuus veur geweldadige jongere grip. Ook zut ’t d’r naor uut dat de opslag van olde kunstgresvelde naor Diem geet.

Ieder huuske het zien kruuske. Aangezien ’t toch bes wel ‘n delicaat onderwarp is, bun’k mien d’r bewus van da’k met enige veurzichtigheid mot proate eûver dit gevuulige onderwarp. ‘Hoe hol ik mien kruus schoon,’ is de vroag. De meeste van ons hebbe de oge niet in de tes zitte en wette allang dat ieder kruus anders is. De een het um wat groter en de ander het um wat kleiner. Ze zun d’r in allerlei soorte en maote. De prangende vraog is: “Hoe

Wa-j ook gebruuk, wèès zuunig op ow kruus verzörg ie ow kruus? Hoe hol ie ‘m rein en zuuver en lekker fris? “ Met andere woorde: hoe onderhol ie ‘n kruus. De één zweert bi-j biotex of badedas. Eiges zet ik ‘m één keer per jaor in ’n söpke met niet al te heit water en ’n bietje baking soda en gruune zeep. Efkes ‘n half uurke in de sop laote staon, afspuule en afdröge. En hi-j blink weer a’bas.


Wij maken schoon tot het echt schoon is! info@petrascleaningservice.com | www.petrascleaningservice.com

0314-6627470314-662747

EETHUIS

ROMA

- pizza - shoarma - döner kebab

f è è g s e k e e j e l l A

0314-662747

Lengelseweg 45 ~ ‘s-Heerenberg

0314-662747 0314-662747 tel 0314 66 75 75

! E L A S

kortingen tot wel 50% op showroommodellen

www.romapizzeria.nl

A-j ni-j bunt, dan nuume ze ow gruun Maor dat köj van ons ech niet zegge Wi-j zitte al 90 jaor in ’t gruun Dan hoevie dat niet meer uut te legge Veur tuinontwerp, tuinaanleg- en onderhold, vaste plante en ornamente Wi-j ’t beste grei veur ow eurocente Dan köj ’t beste naor ’n old-Achterhoeks bedrijf toe gaon Umdawwe sins 1 jannewari al negentig jaore bestaon Ervaring en vakmanschap is onze krach Dus hoape wi-j da-j niet langer wach Veur plante, bloeme, beum en struuke

TV MEUBEL JOY’S VAN 495,00 VOOR 245,00 MATS /MOSKOU STALEN STOEL MET PU LEDER VAN 119,50 VOOR 69,50

OVALE TAFEL (200X100) VAN 1295,00 VOOR 645,00

Mo-j gewoon De Ank in Zeddam op komme zuuke

Allejeekes gèèf! Passie voor tuinen

BUFFET TWEE DEURS VAN 1195,00 VOOR 595,00

Lengelseweg 62a Edisonstraat 14, 6902 PK Zevenaar. T: 0316-524461 info@livinnzevenaar.nl www.livinnzevenaar.nl 7041 DS ‘s-Heerenberg T: 0316-524461 info@livinnzevenaar.nl Livinn Zevenaar, jouw adres voor Elke zondag www.livinnzevenaar.nl landelijk en romantisch wonen. OPEN!

ART & DESIGN TUINEN/GROENCENTRUM

Oude Doetinchemseweg 48 • 7038 EJ • Zeddam • info@deank.nl • www.deank.nl

BLOEMBINDERIJ

Kilderseweg 2a • 7038 BW • Zeddam • bloembinderij@deank.nl • www.deank.nl

Met ‘n solide verbinding, allejeekes gèèf! De Immenhorst 12 | 7041 KE ‘s-Heerenberg | www.eurobolt.com


89 • WASKUUPKRANT • 2020

DUO LUT ZICH NIET VEUR ‘T KERREKE SPANNE WASKUUPSTAD - Gemma Hessling en Hennie ter Voert make de letste tied geregeld gebruuk van ’n kar en peerd. Let wel: ín en niet veur de kar. Dizze twee vrouwe hebbe keerls die vaak van huus zun. Erik Hessling is druk met van alles en nog wat en amper thuus. Altied van de keet veur zien hobby’s, ’n olde jeep of ’n motor en hij het ook wat met peerde.

G

errit ter Voert is getrouwd, officeel met Hennie maor veural ook met zien cowboyhuudje.’t Bliek dat Erik Hessling amper thuus is en druk is met van alles en nog wat. Dan hette weer ’n hobby datte met ’n olde Jeep of motor zo neudig van de keet mot. Ook hette zoas gezeid wat met Peerde. Daornaos wödt duudeluk dat Gerrit ter Voert, hij bliek getrouwd te zun met zien cowboyhuudje, alleen thuus kump um te éte en te slaope. Zien grote liefde is naos zien huudje en Hennie zien vrouw, vrachwages en minse helpe. D’r is gin peerdemiddel tege opgewasse um de keerls bi-j de keet te holde. Umdat de twee manne amper thuus zun, dachte dizze

eigegereide vrouwlui ‘Wi-j laote ons niet veur ’t kerreke spanne. Wi-j stappe eiges in ‘t kerreke. Wi-j nemme ’t ons d’r van!’ Dus ginge ze op pad. Tijdes hun ritje, wier zo now en dan iemand van de sök gereeje. Gelukkig kwame ze onderweg maor anderhalve man en ’n peerdekop tege. Afijn, ’n gegoave peerd mo-j niet in de bek kieke. En ’n prins op ’t witte peerd kommie ook niet alle dage tege. Naodat Gemma en Hennie al ruum ’n uurke tigge de kont van ’t peerd hadde aangekeke, krege ze in de gate dat ‘t gin peerd was wat veur de kar liep. De beste peerde staon jao ook op stal. Ze kwame d’r achter dat ze niet tege ’n peerdekont aankeke maor tigge de kont van ’n ezel. Bliek dat Erik ’n ezel veur de kar had gespanne. Dat kon ’t peerd niet trekke. Denke mo-j jao ook aan ’n peerd oaverlaote. ‘Dit euverkump mien gin tweede keer’ zei Gemma. ‘’n Ezel stoot zich gin twee keer aan de eigeste steen’.

WASKUUPSTAD – Toparties Gert-Jan Peters, in bijnao heel Nederland bekend as Bokkie, het zich laote inspirere deur Vader Abraham. Hij het zich ’n baard laote staon en trei-jt now op as Kabouter Bok. Zien duuzende fans bun dolenthousias, al vinne ze ’t wel jammer datte ook blif zinge. Hans Janse, één van zien enthousiaste volgelinge: “Dat zinge het Kabouter Bok gaanniet neudig. Hij het zo völ uutstraling, alleen al asse óp kump, geet de zaal al plat. Die minse – en ikzelf trouwes ook – zitte niet op zien zang te wachte.” Vader Abraham het völ waardering veur Bokkie an sich: “Gert-Jan is ’n arties in hart en niere, den stèèlt de hatte van zien fans enkel en alleen deur zien verschijning. Hij hoef niet veur kabouter te spölle en al helemaol niet te zinge.’’ Gert-Jan zelf is niet verras deur zien enorme succes: “Alles wat ik doe is klasse. Alles wat ik aanraak verandert in gold. Dat is ’n natuurlijke gave. Dat hè-j of dat hè-j niet. Ik heb ‘t!”

Kabouter Bok in vol ornaat

De bei-je jockeys in hun sulky

Peerd of ezel, ’t verschil is haos niet te zien

BOKKIE GEET VADER ABRAHAM ACHTERNAO

Gerrit wil niet herkend wodde, vandaor zien huudje

Ongeluk

Eûverdrieve

‘s-HEERENBARG De 28-jeurige vrouw uut Bèèk die afgelope woensdagmarge is aangere-je deur een bezörgbus van PostNL is ontslage uut ‘t Slingelandziekenhuus in Durkum. De vrouw wier eûver de kop gezièn deur de postbode den onderweg was naor ’t sorteercentrum ‘t Ongeluk is ontstaon umdat den postbode aan ‘t veursortere was

MAINZ - Afgelope zondagnach is op 84-jeurige lèèftied FranzDieter-Joseph Fischer eûverle-je. De Duitser stond bekend as de uutvinder van de schwalbe. De ridaksie van ‘De Waskuup’ vond dit berich ‘n bietje eûverdreve en het ‘t onderzoch. Now bliek datte helemaol niet dood is, maor zich gewoon aanstelde en gewoon de griep het.

SJENNING JALOERS ‘s-HEERENBARG – Berthold Sjenning is jaloers. Den conclusie köj trekke a-j zien ingezonde brief lèès, den hi-j naor de ridaksie van De Waskuup het gestuurd. Daor lus ’n hond gin brood van. Dat is ook de reje dat de eindnridaksie ’t verrek um de brief integraal in dizze krant af te drukke. Wel wille wi-j ’n tipje van de sluier oplichte. In ’t köt kump ’t d’r op neer dat Sjenning baalt dat Gert-Jan Peters niet met zien eige naam waog op te trèèje, maor as Bokkie op de planke kump en hi-j – Berthold dus – wel onder zien eige naam optrèèjt. Maor nog arger vindt Sjenning ’t dat Bokkie völ meer aandach in dizze krant krig, terwijl hij – Berthold dus – völ bèter kan zinge. Dat letste vindt ook zien vrouw Elly, die volgens Berthold gin zak verstand van muziek het, maor wel kan heure dat hi-j – Berthold dus - völ bèter is dan ‘m – Bokkie dus. Sjenning zelf is van plan ’n rechszaak tigge De Waskuup aan te spanne, maor dat wachte wi-j met völ vertrouwe af. De rechter mot ze alle twee maor ’s laote zinge en dan zien oordeel velle.

Sjenning is stink-jaloers


‘t is weer zowi et

Zondag 16 fibrewari

Veur carnavaliste die gezelligheid zuuke! 't Podium van de optoch steet bi-j ons veur de deur! Bi-j ons binne is ‘t ook gezellig!

Maondag 17 fibrewari 't Is weer zowiet!

Kilderseweg17 7038EH ZEDDAM T 0314 650200 M 06 14128822 info@delangewaard.nl

Vanaf 13:11 uur geet Jeugprins Tygo I met zien gevolg linksaf! Veur 6 euro kriege de blage: Muziek, ‘n attentie, friet en limonade! Veur de grote minse vanaf 13:11 uur geet Prins Marien I met zien gevolg rechts af muziek ‘DJ Angelo’

--------------- (gesponsorde ruumte)---------------

WI-J WENSE VANUUT ONS HART IEDEREEN EEN ALLEJEEKES GÈÈF CARNAVAL ! PATRICK & PATRICIA BEVERLOO

De Lange Waard dut ’t nog één keer! Carnaval viere met iedereen den hölt van sfeer! Met de carnavalsmuziek as mooie klank!

--------------- www.beverloo.eu ---------------

Zegge wi-j tege iedereen veur al die kere bedank!

achtergrond 2019.pdf tekst 2019.pdf

1

13-08-18

M

Y

M

Schildersbedrijf Y

CY

C

M

MY

CM

Y

it veur iedereen, da’s allejeekes gèèf!!

R. ERDHUIZEN

MY

M

MY

1

13-08-18

15:31

VEUR OW RI-JBEWIES: BROMMER, MOTOR, AUTO EN AANHANGER CY

CY

CMY

CMY

K

ULENPASWEG 2F6 7041 GB ‘s-HEERENBARG www.verkeersschool-dehaas.nl aanmelden via de website of stuur een mail aan verkeersschool-dehaas@hotmail.com

13:51

81-80-31

1

fdp.9102

SALG

DE SPECIALIST IN:

DE SPECIALIST VEILIGHEIDSGL ISOLATIEGL GLASHERST SPIEGE

CM

ISOLATIEGLAS

Oude Doetinchemseweg

VEILIGHEIDSGLAS 7041 DB, ‘s-Heerenb Schildersbedrijf GLASHERSTEL ISOLATIEGLAS DE SPECIALIST IN:

tel. 0314-661491, www.erdhuize VEILIGHEIDSGLAS

SPIEGELS GLASHERSTEL R. ERDHUIZEN fjirdebsredlihcSPIEGELS S C

ISOLATIEGLAS GLASHERSTEL Oude :NI TSILAICEPS ED Doetinchemseweg 37a Oude Doetinchemseweg 37a SPIEGELS SALGSDIEHGILIEV 7041 DB, ‘s-Heerenberg K

MY

CY

CMY

K

NEZIUHDRE .R

M

Y

MC

DB, ‘s-Heerenberg SALGEIT AL0314-661491, OSI tel. www.erdhuizen.nl7041 Oude Doetinchemseweg 37a tel. 0314-661491, www.erdhuizen.nl LETSREHSALG 7041 DB, ‘s-Heerenberg SLEGEIPS tel. 0314-661491, www.erdhuizen.nl YM

YC

YMC

K

a73 gewesmehcniteoD eduO grebnereeH-s‘ ,BD 1407 ln.neziuhdre.www ,194166-4130 .let

UM ONZE KWALITEIT TE UMSCHRIEVE HOEVE GIN WOORDE GEBRUUK TE WODDE PROBEER ONS GEWOON UUT EN GI-J ZULT ZIEN ALLES KUMP IN ODDE

Edisonstraat 84, 7006 RE Doetinchem Postbus 435, 7000 AK Doetinchem Telefoon +31(0)314 37 26 90 www.wilpar.nl

15:31

Schildersbedrijf

K

C

K

www.deITadviseur.nl Lengel • 06 39 83 08 00

13:43

Schildersbedrijf VEILIGHEIDSGLASDE SPECIALIST IN: Y

CMY

13-08-18

CMY

CM

CY

13:41

R. ERDHUIZEN GLAS R. ERDHUIZEN MY

Y

1

2019.pdf

CM

C

CM

21-01-19

21-01-19

15:31

C 2019.pdf

M

1

GLAS GLAS GLAS 2019.pdf

C

1

VOOR CIJFERS, ADVIES EN EEN GOED IDEE


OP ZUUK NAOR ANDER BAANTJE STÖKKUM – ‘t In opspraak geraakte CDA-raodslid Raymond Cremer uut Stökkum zut de bu-j al hange en is op zuuk naor ’n ander baantje. Um die re-je is hi-j ’n cursus fotografie begonne. Dat is ’n bewuste keuze, want veur den cursus hoevie niet slim te zun en gi-j wodt d’r ook niet muuj van. Cremer verwach nao zien opzienbaorende stemgedrag in de zaak Golde Hande niet datte in 2022 as raodslid herkoaze zal wodde. “Dat duurt nog wel twee jaor, maor die tied heb ik wel veur den cursus neudig. ’t Sprèèkwoord is niet veur niks ‘Wie niet slim is mot stark zun’ dus zei mien vrouw, Andrea, dat ik d’r maor flink aan mot trekke. Dan had ik maor niet zo stom motte zun en mien deur de CDA-top in motte laote pakke,” aldus Cremer. Hi-j gif trouwes Wilfried Linsse de schuld van alle ellende: “Ik dach dat den met al zien ervaring wel de juuste beslissing zöl nemme, maor den liet zich ook inpakke deur die Diemsen en ik bun ‘m jammer genoeg gevolg. En ik dach nog wel

91 • WASKUUPKRANT • 2020

THEMA-AOVOND BARGHSE HUUS WASKUUPSTAD – Aanstaonde zaoterdag organiseert ‘t Barghse Huus ’n thema-aovond. Dizze aovend stéét geheel in ‘t teken van schoen, of zoas de blage die tegewoordig nuume: sneakers. De aovend zal geleid wodde deur Tom ‘Tommy Triggah’ Römer en

lut ow alle in en outs zien van de schoenindustrie van ‘t begin tot de letste trends. De aovend wödt afgesloate met ‘n quiz waor da’j een paar mooie prijze met winne könt. Maor let op! Gi-j mot wel verstand hemme van schoen, want den quiz zit vol met strikvraoge.

HULPLIJN AFVALLERS DRUK BEZOCH

dat den Linsse zo intelligent was, maor dat viel dus vies tege.” Raymond Cremer mik zich gin zörge eûver zien toekoms. Integendeel: hi-j zut wel toekoms in de fotografie: “Ik verbeeld mien niks, maor wat die van Sommers könne, kan ik toch zeker ook. Ik zal met de ’s-Heerenbargse carnaval wel plaatjes make waor Theo en zonen bleek van wodde.

VETHUUZE – De onlangs opgestarte hulplijn veur minse die wille afvalle is ’n ontzettend groot succes. De hulplijn dreigde zelfs aan eur enorme succes ten onder te gaon. Al raps nao ’t belle van

de eûverbezette hulplijn kwamme de minse in de wachstand maor met de de teks den ze dan heure: “blijft u aan de lijn” het de organisatie d’r alsnog veur gezörg de minse aan hun te blieve binde.

DE VRIES WIL IN DE WASKUUP

Dat Raymond Cremer (links) nog völ mot lere bliek wel uut ’t feit datte achter de paol is gaon staon. Zo kommie nooit goed op de foto!

STÖKSKE BRIK MET ZICO ‘s-HEERENBARG – Erik Hermsen leit kats eûverhoop met internetprovider ZIGGO vanwège de toetsebordtechniek. ‘As ze daor bi-j Klantenservice mien tillefoonnummer op ’t display zien, heur ik al tuut-tuut-tuut’. En hij vuult zich helemaol ver-eppelt deur Gerbert (Zico veur intimi) Medze. ‘Den keerl vilt mien wel zo tege. Mien midde in de snuut uutlache eûver mien provider, maor eiges wel elke maond hoppe naor ’n ander’.

Voetbal-gezoks Erik Hermsen stik nameluk zien liefde veur voetballe niet onder stuul of banke. Op Facebook tikte zich de vinges blauw, op ’n deurdewèèkse zondag of ’n ander moment in de wèèk. Zico Medze gif dan weer commentaar, atte teminste niet één van zien favoriete clubs volg, van Dèventer bis in ’t buuteland (Southampton oftewel The Saints). En dát is weer kore op de möl veur ’n paar anderen: Robertjan (Taat) Kusters, Sjefke (Peerke) IJzermans en Tonnie Wigman.

Taalvirtuoos met dikke vinges

Zico, metlèvend atte is, het spiet met Erik.”Den jong wödt kats gedwasboomp deur die ZIGGO-techneute. Iedereen kent jao Erik as ‘n taalvirtuoos: alles altied zonder spelfoute. Gi-j wet bedeen watte bedoelt. En dan mo-j now ’s kieke hoe ’t van ’t toetsebord afkump. ’t Is krek morse: puntje hier, streepke daor; gin touw aan vas te knuppe. ’t Liek wel of komma’s en uutroeptekes geld koste. Allemaol bezuniginge daor bi-j ZIGGO, maor ‘m d’r wél mooi veur laote betale. Bah! Iedereen denk dat Erik met dikke vinges eûver de toetse her kets. Niks is minder waor. Veur

ZIGGO’s praktijke he’k gin goed woord eûver en daor wil ik heel graag ’n stökske veur stèke. ’n Standbeeld kump allenig nog ‘n bietje te vroeg veur Hermsen,” aldus ’n fanatieke Medze.

Peter R. de Vries kump d’r bi-j ons niet in HILVERSUM – Peter R. de Vries wil via de rechter ’n plaats in De Waskuup afdwinge. De publiciteitsgeile journalis vindt dat hi-j daor met zien uutstraling wel rech op het en het ’n kötgeding aangespanne. Arrogant asse is eiste ’n foto en wat teks op in de volges ‘m ‘populairste carnavalskrant van Nederland’. Hij umschrif zich eiges as de mees getalenteerde misdaodverslaggèver en dat mag volges ‘m bes ’s gezeid wodde.

Misverstand Hermsen wet niet watte heurt. “Dat idee van zo’n stökske kan mien goedkeuring wel wegdrage. Ik pas uut eerbetoon aan Zico’s veurstel bedeen mien naam aan’, zeit-e breedlachend. ‘Ik bun tot treûne toe beroerd. Wég met dat gezoks! ZIGGO d’r uut en Zico d’r in! En wödt d’r gezeit dat Medze gin verstand van muziek zol hemme en dat Zico dom is. Hij zöl zelfs zien eige muziektempel hemme. Volslage onzin. ‘t Ziggo Dome bedoele ze, maor doar bu’k helemaol klaor met. Ik wil hier bedeen wél stelle dat ‘t met den domheid van Medze wel metvilt, getuuge ‘t feit datte ‘t zó veur mien opnimp’.

Come-back Hermsen zit vanaf now minder op Facebook. Hij wil weer gaon voetballe met de jungs: “Ik had de kickse al aan de wilge gehange, maor ik denk d’r sirrieus eûver um trug te komme. Niet bedeen in ‘t 5e bi-j Zico, maor bi-j de recreante. Die könne nog wel ‘n veteraan gebruuke’. Naovraog op de halfjaorlijkse èèt-aovund van ’t recreanteteam

Names de endridaksie van De Waskuup lut Marcel Marissink wette dat De Vries gin schijn van kans mik: “Den verwaande drietzak kump bi-j ons d’r niet in. Dat Mathijs van Nieuwkerk zo gek is um den idioot hos elke wèèk in De wereld drèèjt deur op te laote drave, kan ons niks schèle. Daoraan kan ook ’n rechter niks verandere!”

NK DOM KIEKE ‘Alles weer koek en ei tusse Stökske en Zico’

leverde ’n paar zoere snuutjes op, maor ’t kan ook zun dazze nét van die Langebarg-matjes hadde gegète. Commentaar van Marcel Marissink: ‘Laot den Hermsen eers maor ‘s ’n paar kennekes bier d’r in doen, dan praote we daornao wel wiejer’. In ieder geval hemme Erik en Zico afgesproake eersdaags same sushi te gaon ète: niet met ‘n vörk, maor met stökskes.

CURSUS (1)

WASKUUPSTAD – De cursus ‘Stoppe met uutstelle’, den aankomende wèèk gepland stond bi-j ‘t Barghse Huus, kump te vervalle. Veur de vervangende daotum mo’j contac opnemme met de docent.

CURSUS (2)

WASKUUPSTAD - Vanaf volgende wèèk gèèt in ‘t Barghse Huus weer de cursus ‘Verslaope’ van start. De eerste les begint maondag um 06:30 uur, dus wèès op tied!

Eindelijk het ’s-Heerenbarg ook ‘s ’n paar favoriete. Bertie Litjes en Hans Diekman moeste d’r veur naor Münche gaon um hun talent te könne tone. De

foto is smarges genomme! Moj nao gaon hoe ze d’r ’s aovus uutzien. Nee, dat NK dom kieke wödt gewonne deur ‘n paar ’sHeerenbargenaars.


hogeweg 4, 7038 ec zeddam t 0314 65 13 98 m 06 28 95 12 79 ¡nfo@marcelbruggeman.nl www.marcelbruggeman.nl

ALLEJEEKES GÈÈF

ow huus loate vormgève deur

le wèèk deur Wi-j bezörge de he uur van 16.30 tot 22.00 In ons èètcafe bu-j van harte welkom Hier hewwe plek zat en goed grei. Pizza’s, Döner en Kebab, dat mik òw vas bli-j Ook bezörge wi-j ow het ète aan huus de beste kwaliteit, raps en snel Allejeekes gèèf, dat wette gullie wel

MOLENPOORTSTRAOT 50 ’s-HEERENBARG 0314-662525

WENS ALLE WASKUPEN ‘N ALLEJEEKES GÈÈF CARNAVAL


93 • WASKUUPKRANT • 2020

XL

2019 Remi Derkse

Bregje & Han Kees Eng

nah

o Awes

me

elbarts

Berthold Schennin

Recover Roel Diekman

g

van ‘t jaor Carnavalis Nijland - Marjolein

Dansgarde

Valentino Trio

Sniederke

Demi Creason

Prins Bert III en

van Kastel

Gevolg

Funkenmariechen

Loud

DJ Elmo

Raod van XI

Pien Esman

Jeugcommissie

Grensland

Orkest


KIEK OP ONZE WEBSITE WWW.DUCORE.NL/AANBIEDING VEUR ‘N SPESJALE CARNAVALSAANBIEDING! DUCORE

DUCORE SUPPORT

handelt in gerenoveerde IT produkte. De produk-opvolging op ‘t gebied van IT geet heel raps. Dankzi-j dizze ontwikkeling is ’t ni-jste van ’t ni-jste binne enkele maond alweer achterhaald. ‘t Meteen helemaol afschriѐve van dizze “olde” apparate is gaar niet neudig. De apparatuur is nog van hatstikke goeie kwaliteit. Dizze computers könne örges anders juus arg goed gebruuk wodde. Denk maor is aan beginnende ondernѐmers, ‘t onderwies en ‘t zakelѐve. Ducore kuch dit materiaal op en zörg d’r veur dat de gebruukte eksemplare de weg vinde naor eurlie volgende eigenaar.

ow betrouwbare partner. Wi-j ondersteune ow bi-j ICT-projekte waor ’n trop arbeid in zit en die ow ’n bult tied koste. Ducore Support nimp ow de arbeid uut hande en levert ow alle dienste, wi-j pakke dinge op waorbi-j gi-j extra inzet könt gebruke en gi-j geholpe wilt wodde. Ku-j ook hulp gebruuke, nѐѐm kontak op en dan zun wi-j ow patner.

Pascallaan 15, NL - 8218 NJ Lelystad +31 (0)320 25 71 81

info@ducoregroep.nl

www.ducoregroep.nl

MILIEU PC

zet zich in um afgedankte computers op ‘n milieuvriendelijke manier opni-j bruukbaor te make of de kans te gѐve op ‘n tweede lève. Wi-j doѐn dit via ons gemakkelijke 3 stappeplan. De eerste stap is ‘t opmake van de deur ow aangeboaje apperate. In stap twee make wi-j die apperate schoon, zowel fysiek as digitaal. De harde schijf wödt professioneel gewis met gecertificeerde datavernietingssoftware. De letste stap met dizze arbeid is de verkoop of schenking. Wi-j gève ow de keus uit verschillende keuzes: schenking, verkoop aan ow pessoneel, verkoop via of aan MilieuPC, en gao zo maor wiejer. Gi-j ontvang, as ‘t van toepassing is, deur ‘n aantal van de genuumde stappe ‘n certificaat. Zo as veur ‘t wisse van de hadde schijve of deur ‘n schenking. Met dizze certificaten bu-j d’r zeker van wat d’r met ow olde apperate is gebeurd.

DUCORE STEALTH

is al jaore ‘n veilige en betrouwbare patner als ‘t op data verwijdering aankump. Wi-j warke volges de verni-jde AVG wetgѐving en zörge dat ow data éch veilig verwijderd wodde. Onze minse warke met völ hatstoch en volle eûvergave en kiéke d’r nao dat ow data vakkundig verwijderd wödt. Deur alleen gebruuk te make van gecertificeerde software van onze patner könne wij garant staon veur onze geleverde arbeid. Ducore Stealth is ontstaon deur vraoge uut ‘t zakelѐve, al jaorelang zun wi-j dé vaste IT afvoerder van ‘n groot aantal bedrijve, zi-j gave aan eurlie data veilig en verantwoord te wille laote verwijdere. Ducore Stealth mik dit meugelijk op ‘n verantwoorde en gecertificeerde manier van arbeid. Deur dizze unieke manier könne wi-j ow ter plaatse helemaol van diens zun.

ALLEJEEKES GÈÈF!


95 • WASKUUPKRANT • 2020

WA S K U U P K E S Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen

VERKIEZINGE Op donderdag 3 april wödt de jaorlijkse Miss Verstandsverkiezinge geholde. De verkiezing wödt veur de veertiende keer geholde in de RAI in Amsterdam. TE KOOP Koapere urn. Van ‘n old vrouwke gewèès. Bertil 06-2788919 TE KOOP Rollator. Van ‘n old vrouwke gewèès. Bertil 06-2788919 GRATIS AF TE HALE Rollade. GRATIS, Ik moes eigeluk ‘n rollator hebbe. 0437-66452 GRATIS Kippevoer van de Aldi. De miene wille alleen dat dure grei, die goedkope driet pikke ze niet. 0314-6666666 GRATIS Gratis bungeejumpe. Maak vri-jblievend gratis ow eerste sprong, gi-j zit nörges aan vas. 06-10293846

TE KOOP T.e.a.b. twee bruune plantebakke met éénjaorige plante. Ook te gebruuke as wegversperring en file makers. Nauwelijks gebruuk. Op te hale bi-j Golde Hande. Contac via de ridaksie van dizze krant. GEZOCH Umdat ze kwiet zun: zwerfkeie, as aanvulling op onze verzameling. Veur ’t lets gezien in de Molenpoortstraot. Waarschijnlijk allergisch veur plantebakke en kappers. A-j ze gezien heb, graag melde bi-j Huus Bargh. Alleen eûverdag te bereike. EÛVER TE NEMME Haos veur niks: siervuurwark. Deur dichte mis afgelope ni-jjaor niet gebruuk. Veiligheidscertificate zitte d’r bi-j en inclusief ‘n luntje. Wiejere info te verkriege bi-j Bammetje Kuster. Adres bekend bi-j de ridaksie.

GRATIS AANGEBOAJE 1 paar warklaarze, bijna ni-j. Zit ‘n klein luchtje aan. Bel: I. Nijland

TE KOOP Noorse schaatse, aankoopjaor 1992. Vanwège de opwarming van de aarde niet gedrage. Gegarandeerd rech, nooit schief op geschaats. Reacties graag bi-j R. Zweden liefs via zien vrouw I. Zweden.

RECTIFICATIE (1) De Miss Verstandsverkiezing is niet op donderdag 3 april, maor op vri-jdag 3 april. Onze excuses veur ‘t ongemak.

RECTIFICATIE (2) De Miss Verstandsverkiezing is niet op vri-jdag 3 april, maor op vri-jdag 17 april. Onze excuses veur ’t ongemak.

GEZOCH Minse veur ‘n trio. Wi-j zun 1 man en wi-j zun op zuuk naor twee dames. TE KOOP Warkbus, rechterkant helemaol schadevri-j. Zit nog wel reclame op. Vraog naor D. Krijgsman. TE KOOP Hotel, volledig gerinnoveerd, zonder personeel. TE HUUR Oprit Montferlandsestraot, um zo dich meugelijk bij FC Bergh te parkere. R. Toonen GEZOCH minse die demente bejaarde ‘n onvergètelijke middag wille bezörge. Info: Azora Gertrudis.

GEZOCH Zwangere vrouw. Vijf blaage gin bezwaor. Info: ’n foele Waskuup. Brieve onder nr. 2020-11. BIEJE ZICH AAN 2 old wethouders die ni-je patti-j zuuke veur volgende gemeenteraodsverkiezinge. Welke patti-j mik niet uut maor beslis gin CDA. Inlichtinge bi-j H.S. in ‘s-Heerenbarg of F.W. in Stökkum.

RECTIFICATIE (3) De Miss Verstandsverkiezing den niet op vri-jdag 3 maor op vri-jdag 17 april geholde wödt, vindt plaats in de Heineken Music Hall in Amsterdam. Onze excuses veur ‘t ongemak. OPSPORING VERZOCH Wil den keerl of vrouw die mien fiets gejat het ook effe mien krantewijk eûvernème? Nèèm veur vanaovend kontak met mien op. Sandra v.d. Barg. GEZOCH Ow profielfoto op Facebook is een auto, dus ik nèèm aan da’j ‘n Transformer bun. Bel mien vaovend ‘s efkes op: 01314-667788

TE KOOP Rood witte shirts diverse merke met verschillende opdruk en maote. Te levere met bi-jpassende haos witte bokse. Motte nog wel ’n keer gewasse wodde. Info: Arjan Zweers. RECTIFICATIE (4) De Miss Verstandsverkiezing den niet op vri-jdag 3 maor op vri-jdag 17 april geholde wödt, vindt plaats in de Afas Live in Amsterdam. Afas Live is de ni-je benaming veur de Heineken Music Hall. Onze excuses veur ’t ongemak. TE KOOP Vanwège retourzending gruun witte shirts diverse merke met verschillende opdruk en maote. Te levere met bi-jpassende zwatte bokse of a-j dat wil witte bokse van ’n ander merk. Info: Alex Knippers. TE KOOP Kunsgres op rol van 110 meter bi-j 70 meter inclusief zwatte korrels, Kleur eûverwègend gruun met enkele witte accente. Meeste inlichtinge zun in te winne bi-j Wimmie Litjes.

TE KOOP: Lège instap fiets. Van ‘n oud vröwke gewèès. Briève onder nr, 20-11

TE KOOP Tege elk aannèmelijk bod: zelfcorrigerende spiegel umdat ik mien eiges niet meer terug ken in mien eige spiegel. Sandra te Wildt.

TE KOOP Cavia’s of ratte dat wette wi-j nog niet helemaol zeker. Wiejere info te verkriège bi-j Kanientje van Halteren.

GEZOCH Ik bun op zuuk naor ’n ogenblikje um ‘s nachs mien lenze in te doèn. Bel: 771133

TE KOOP: Pupkes van olde vröwkes. Van ‘n old menneke gewèès. Briève onder nr. 20-382

BRILLE TE KOOP Z.g.a.n. amper deurhen gekekke rechs plus 12 en links niet. Ook te gebruuke um gèètjes in papier te brande as de zon goed schient. Info via de ridaksie.

GEZOCH ’n Vrouw die bi-j ons um de veertien daag topless in de tuin wil gaon ligge, zodat den keerl van mien dan eindelijk weer ’t gres geet mèè-je. Rika.

GEZOCH: Lies met ALT-codes. Bel IJsbrand maor!

BIEJT ZICH AAN: Toekomstig ex-raodslid den ni-je patti-j zuch veur volgende gemeenteraodsverkiezinge. Welke patti-j mik niet uut. Alleen mondelinge reakties bi-j Wilfried Linse.

TE KOOP Gèle kanariepiet um met te fokke. Inlichtinge bi-j de tekkel Van Haltere (n.b. ook veur hund).

TE KOOP: Goldvissekom zonder visse. Van ‘n old vröwke gewèès, Briève onder nr. 20-25

Waskuupkes zun meugelijk gemaak deur

WAS KU UP LO TT ER I-J

Op zaoterdag 29 fibrewari zal de trekking van de grote Waskupenlotteri-j plaatsvinde. D’rek nao de trekking lig de uutslagelies in de ‘s-Heerenbargse kroege. Ook zun de uutslage te zien op www.waskupen.nl Vanaf donderdag 5 maart könne nao tel. afspraak via 0653563516 op maondag, dinsdag, woensdag en donderdag tusse 18.00 en 19.00 uur de prijze wodde afgehaald bi-j Herbert Cornielje, Slotlaan 14 te ‘s-Heerenbarg. De Lotteri-jcommissie.

TE KOOP Blauwe tandebörstel merk Anaal-B. Slechs één keer gebruuk.. G. van der Louw. TE KOOP Hele kas vol grieze truie, bokse en jasse maot XL met buuk i.v.m. grote veurjaorsschoonmaak. Inlichtinge bi-j Sjaak Reumer. TE KOOP Grote veurraod eûvertallige gèèl zwatte shirts diverse merke met verschillende opdruk en maote. Te levere met bi-jpassende zwatte bokse of a-j dat wil now ook te levere met witte bokse van ’n ander merk. Info: Jos Marissink. TE KOOP. Chinese riestaofel C, alleen de soep is op. Briève onder nummer 20-77

TE KOOP: ‘Te Koop’ bodde. Erik Rosendaal: 0314-668844 TE KOOP: ‘Verkoch’ bodde Sjoerd Rosendaal: 0314-668844 GRATIS AF TE HALE: Heel völ olde zwat/wit foto’s. Nèèm kontak op met Heemkunde Kring Bargh. TE KOOP: “Awesome” kostuum, kleur blauw. Nao XL ku-j den ophale tege elk aannèmelijk bod bi-j Thijs Heering. TE KOOP: Gruune plante. Zun al getöp. Afhale op diverse adresse in Braomp. RECTIFICATIE (5) In ons artikel eûver de Miss Verstandsverkiezing den niet op vri-jdag 3 maor op vri-jdag 17 april geholde wödt, den plaatsvindt in de Afas Live in Amsterdam wat veurhen ‘t Heineken Music Hall hiette zit helaas een fout. Dit mot nameluk zun: De Miss Communicatie verkiezing i.p.v. de Miss Verstands verkiezing. Onze excuses veur ’t ongemak.

Opgerich 16-10-1955

COLOFON De Waskuup is ’n uutgave van de stichting Carnavals Promotie Bergh (CPB). De krant wödt verzörg deur de PR-commissie van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen uut ’s-Heerenbarg en het ’n oplage van 9000 exemplare. Niks uut dizze krant mag wodde eûvergenomme zonder schriftelijke toestemming van de uutgèver. Schriftelijke verzuuke um ’n artikel/of foto uut dizze krant eûver te magge nème motte vergezeld gaon van minstes één kratje bier (halve liters) en ’n bewiesnummer nao uutgave. A-j völ eûver wilt nemme, dan kommie d’r natuurlijk niet met één kratje van af. Daor zal dan nog effe eûver gepraot motte wodde. Ridaksie: Sjaak Böhmer jr., Antoine Booms, Max Bruil, Hans Geers, Thijs Heering, Thiemo Kaaf, Dirk Keurentjes, Bram Marissink, Marcel Marissink, Michel Moll, Vincent Nijhof, Xander Nijhof, IJsbrand Nijhof, Sjaak Reumer, Daniël Schmitz, Hans Stein, Willy Stein, Bianca ter Voert, Bertil Vollenberg, Eugène te Wildt Eindridaksie: Marcel Marissink, IJsbrand Nijhof, Sjaak Reumer Trucage: Gaby Berendsen, Thijs Heering, Xander Nijhof Lay-out: Studio Font, IJsbrand Nijhof Grafische verzörging: Studio Font Foto’s: o.a. Jan Helmink, Jan Kraaijenbrink, Ed te Pas, Sjaak Reumer, Wilma Reumer, Studio Sommers, Robin Sommers, Natasja Scheerder, Marco Scheurink, Hans Stein, Willy Stein, Marloes Velthausz en heel völ andere Advertentie-acquisitie: Gaby Berendsen, Edwin te Booij, Antoine Booms, Geraldo Brugman, Jeroen Bruil, Max Bruil, Martijn van Buuren, Herbert Cornielje, Hans Esselink, Anton Frauenfelder, Gerard Geers, Harry Geven, Henk Groote, Jan van Halteren, Emiel Jansen, Willie Keurentjes, Dewy Krijgsman, Erik Krijgsman, Savannah Krüs, Bert van der Louw, Bram Marissink, Marcel Marissink, Bas Moll, Michel Moll, Theo Mijnen, IJsbrand Nijhof, Ivo du Plessis, Ad Rats, Sjaak Reumer, Erik Rosendaal, Daniël Schmitz, Hein Schreur, Hans Stein, Jan Stoffelen, Leon Westerhof, Toine Wiendels, Fred Willemsen, Mark Byenhof Verspreiding: In ’s-Heerenbarg: de warkende le-je van d’Olde Waskupen In Azum, Bèèk, Braomp, Kilder, Lengel, Loerbèèk, Stökkum, Vethuuze, Wienbarge en Zeddam: AVO Gratis losse exemplare zun vanaf maondag 13 fibrewari af te hale bi-j Kachelhöltjes Party Pret, Molestraot 7, ’s-Heerenbarg, maor: OP = OP! Correspondentie-adres: De Waskuup, p/a De Bleek 10, 7041 BH ’s-Heerenberg Mail: waskupen@waskupen.nl


Werken bij Royal Fassin? ALLEJEEKES GÈÈF! www.werkenbijroyalfassin.nl

Profile for d'Olde Waskupen

De Waskuup 2020  

Carnavalskrant van d' Olde Waskupen, 's-Heerenberg

De Waskuup 2020  

Carnavalskrant van d' Olde Waskupen, 's-Heerenberg

Advertisement