__MAIN_TEXT__

Page 1

DIT JAOR

96 gina’s

BESCHULDIG GEDROCH

pa

PAGINA

5

PAGINA

27

SLOK OP MISHANDELD

PAGINA

43

PAGINA

61

RTL5

BLUT

PAGINA

77

PAGINA

91

STADHUUS HAOS

GEJAT ’s-HEERENBARG – ‘t Schèèlde niks of ons mooie monumentale stadhuus, in de volksmond bèter bekend as ‘t Nije Raedthuys, was bi-j nach en onti-j naor Diem ontvoerd. Scharpe oge van twee wakkere ’s-Heerenbargse oldmilitaire, Wilfried Linsse en Henk Groote, wiste te veurkomme dat ons dierbare olde stadhuus now in Diem had gestaon. Lees wiejer op pagina 3......

Waarschuwing As gullie niet wille dat ow naam of foto in dizze krant wödt genuump of geplaats, dan mo-j dit veur de tied aan ons laote wette. Dit in ’t kader van de ni-je Europese wet op de privancy, de zgn VGA.

RIDAKSIE BEDREIG WASKUUPSTAD – ’s-Heerenbarg liek Amsterdam wel. ’t Kantoorgebouw van onze ridaksie is aan ’n aanslag ontsnap. ’n Paar onbekende heitkoppe hebbe geprobeerd ’n roet in te gooie, maar bun daor gelukkig niet in geslaag. Volges ’n in onze brievebus gegooid briefke, zöl de aanslag gerich zun tigge Sjaak Böhmer. Niet vermeld wier of ’t um junior of senior geet. ‘t Mot hos wel junior zun, want senior heurt niet bi-j onze ridaksie. Binne de ridaksie is verbaas geregeerd op de aanslagpoging. Want wie het now wat tigge den Böhmer junior. D’r wödt eerder gedach dat ’t geet um Sjaak Reumer met eu, de eindridakteur van De Waskuup, den wel vaker iemand tigge zich in ’t harnas jig. Reumer ontkent dit ten stelligste: ,,Ik denk ech dat ’t geet um den Böhmer junior. Dat liek zo’n lief

keerltje, maor hi-j het ze soms ech achter de elleboage. Dat het Geerdie, zien moeder, in ‘n eerlijke bu-j mien eiges verteld.’’

D’r uut Bi-j De Waskuup wille ze gin enkel risico nemme en bun ze van plan de aanstootgèver (Reumer of Böhmer) d’r uut te schuppe. Pas volgend jaor zal duudelijk

wodde wie ’t is gewes, want den zöj dan niet meer in de colofon terug vinde. Wel is de vraog of de ridaksie maor zo veur eige rechter kan spölle. De pessoon in kwestie het toch rech op ’n eerlijk proces. Geruchte gaon dat ’t bestuur van de carnavalsvereniging zich d’r met wil bemoeie. Reumer: ,,Mooi niet! Wi-j bun autonoom! Wi-j make eiges uut wat d’r geet gebeure. Of liever gezeg, ík maak eiges uut dat den Böhmer d’r uut geet, al mot ik dat wel eers in de groep gooie, want wi-j motte dat natuurlijk wel demokratisch afhandele. Dat is iedereen wel van mien gewend!!!’’

Haos was ’t weg. Ze hadde ’t stadhuus al ingepak.

2019

Dwaötdt wat!

JEUGPRINS

MATTHIJS 1

PRINS BERT III


,, DAT WODT WAT IN DE WASKUUPKLEURE ROOD/WIT HEWWE:

NI-J WASKUUP RAAMTRANSFERS

N * VLAGGELIE * BAL,L,ONNE GERS * DREEJSLIN E * DECORBALL * DASSE “ , * SOK EN * HANDSCHO ERS * BEENWARM * BRETELS TE * GESTREEP SHIRTS

* BOA’S , ALLS * CHEERB SE * COMITEMUT * STEKE SKES K I R T S R E D N I * VL SE * SLAOPMUT & * SPADONISFLOSSVERE OCHES R B S N W O L C * * CONFETTI * WIMPELS

MOTTOSPELD 2019

DE ORIGINELE G WASKUUPVLA

MOLENSTRAOT 7 ‘S-HEERENBARG

WWW.PARTYPRET.NL

DAT WÖDT WAT! Wèteringstraot 15, ‘s-Heerenbarg • 0314 760 509 • info@studiofont.nl • www.studiofont.nl

FOTOGRAFIE: DIES GOORMAN

TEL. 0314 - 663705 INFO@PARTYPRET.NL

Studio Font... reclame make is zintuuge prikkele!


3 • WASKUUPKRANT • 2019

STADHUUS r e e w r o a w z n i OP ’T NIPPERTJE BEHOLDE SOCIËTEIT

’s-HEERENBARG – Boave ’t gebouw van de Soos pakke zich donkere wolke same. ’t Zut d’r naor uut dat de olde van dage hun clubgebouw kwiet gaon rake.

Zoas iedereen wet gif MvR de Soos umsons hun olde gebouw, ze hoeve alleen te zörge dat ze ’t zaakje waterdich holde en de energiekoste zun ook veur eige rèkening.

Casino

(vervolg van de veurpagina) Alleen de gedachte al hult onze samelèving nachte wakker. Eûveral is de verijdelde ontvoering deur Diemse falderabusse ’t gesprek van de dag. Zelfs bi-j de Lidl in Emmerik waor heel ’sHeerenbarg now de boadschappe duut, sinds de BTW-verhoging van 1 januari. Onze nachridaksie ging met gevaor veur eige lève op onderzuuk uut en zet de weerzinwekkende feite op ’n ri-j. Now stukske bi-j bietje van de realiteit boave water kump wödt pas duudelijk hoe geraffineerd de Diemse maffia te wark is gegaon. Zelfs tot in de heurvate van de Montferlandse gemeenteraod wazze de viezerikke deurgedronge. De naam van ene Peter de Baat, now nog burgemeester van de gemeente Montferland, wödt genuump as één van de breine in ’t complot. ’n Andere prominente Diemse VVD-er, wetholder Martin Som wödt ook genuump in de zaak. De planne zolle ontstaon zun in ’t huus van de Baat aan de Meursweg, ‘n duuster achterafpad in de krochte

van Diem. Opvallend is dat de Montferlandse old-wetholder Ted Kok ook in dat streûtje woont. Linsse en Groote bun niet zo spraakzaam en zo kenne wi-j ze absoluut niet. Normaal gesproake könne ze ow met allerlei onzin de ore van de kop lulle, maor now ‘t ’n keer ech um ’n serieuze zaak geet, holle ze de moel strak dich. Maor deur de toezegging dat ze met naam en toenaam en ’n foto in de krant komme, verdringe ze zich veur de camera.

Discipline Met gevuul veur militaire discipline en in de eûvertuuging dat ze ’t volk van ’n groot geheim deelgenoot make, doen ze eur verhaal. Daorbi-j laote ze blieke dat eur functie van kapitein bij de luchmach en de landmach ze de meugelijkheid gegoave het um zo’n fenomenale speurzin te ontwikkele. ,, Mien taak was ’t afluusterapparatuur te ontwikkele en te bediene en daor bu’k nao mien pensioen in ’t geheim met deurgegaon. Ik heb enorme antennes op mien dak en kan deur gebruuk te make van coördinate

De dappere raodsleje veur ’t beholde olde Stadhuus en frequenties alles en nog wat afluustere. De geprekke die Peter de Baat met wie dan ook had, die ving ik op en ik wis dus al lang van zien planne ’t Nije Raedthuus naor Diem te smokkele.” Groote op zien beurt schep godsgruwelijk op eûver zien geheime missies in Afghanistan . ,,De tijgersluipgang beheers ik as gin ander. Met ’t grootste gemak sluip ik in ’n fluorescerend zwat pak ongezien bi-j wieze van sprèke de hele gemeente deur en ook de huus in en dus ook bi-j De Baat, Som en Kok naor binne. Appeltje – eitje!” De res lut zich raoje. Met de informatie, die zien collega Linsse had verzameld was de conclusie gauw getrokke. ,, Ze wolle d’r met ons olde gemeentehuus vandeur naor Diem, ze hadde ’t al ingepak”, zeit Linsse, ,, dus mooi niet”. Enthousias slaon ze mekaar nog ’s duchtig op de scholders. Dat ze met den kloeke actie hun eige lève in de waogschaol gesteld hebbe nème ze veur lief in de volle eûvertuuging dat ze de Militaire Willemsorde binneköt um de nek hebbe hange.

STRIPTEASE-COMPETITIE ’s-HEERENBARG – Kasteelstad ’s-Heerenbarg het afgelope jaor d’r weer veur gezörg dat ‘t stadscentrum nog bruusender is gewodde. Veur ‘t eers is d’r ‘n stripteasecompetitie georganiseerd veur Barghse vrouwe ‘t Was ‘n kats heite aovond met völ volk. Op de foto* van links naor rechs aan ’t optrei-je: Chantal Schenning, Hilde Wissink, Marcel Schuurman en Francina te Boai-j. De stripjury bestaonde uut Donald Duck en Grote Smurf was ’t allemaol helemaol en unaniem met mekaar eens. De winnaar van de troosprijs is Marcel gewodde.

Vanwège de ni-je AVG-wetgèving moes de foto deels afgeplek wodde.

Afgelope november, toen MvR moes voetballe tege MASV uut Arum was d’r al ’n aanwiezing dat d’r wat op stapel stoeng: De gaste wiere gesponsord deur ’n casino en de hoofdsponsor, den d’r ook was, zag wel wat in ’t gebouw as ’n soort dippendance van zien casino in Arum. ,,As ’n illegale kroeg kan, dan kan ’n illegaal casino ook. Wi-j gooie d’r zo’n dertig eenarmige bandiete in en ’n roulettetaofel en misschien

nog ‘n paar gezelschapsdames en dan zun wi-j klaor,’’ aldus de casinobaas. ’t Bestuur van MvR was verbaas maor de dollartekens verschene in de oge van penningmeester Freek Kupers, toenne heurde wat de man d’r veur eûver had. Gelukkig veur de Soos hiel veurzitter Jos Marissink de boot nog effe af: ,,Eers maor ‘s ’n bankgarantie opvraoge,’’ aldus de praeses.

Fusie

De nood veur de Soos wier nog hoger toen lid Wilfried Linse nogal ondeurdach opperde dat de fusie van Stökkum, VVL en MvR alleen deur zöl gaon as ’t de gemeente niet te völ geld zol koste. Niet beseffende dat as ’t niet deurgeet MvR de grond van ‘t gebouw van de Soos neudig het um de spöllers van Stökkum en Lengel, die dan maor zonder fusie naor MvR komme, op te vange. Um klaor te zun veur dat

scenario het MvR al ’n sloopvergunning aangevraog. Vedders is ’t de horeca ’n deurn in ’t oog dat d’r onder ’t mom van ’n besloate club van alles wödt georganiseerd waor toch iedereen in mag. ,,Oneerlijke concurrentie,’’ aldus de horeca en ze hebbe geklaag bi-j de Horecava. Ook de rillatie met buurman de Doeveclub steet op ’t spel now d’r pas geleje bi-j de soos gebraoje doef op ’t menu stond van ’n arrangement. In de homp vleis wier ’n doevering gevonde. Dit terwijl de doeveclub de letste tied te make het met onverklaorbaor verdwene doeve, die niet meer terugkomme uut Noord Frankriek. Dirrekteur-veurzitter Ed de Haas het um alle probleme de kop in te drukke nao de carnaval ’n buutegewone le-jevergadering uutgeschreve um te kieke hoe ze de toekoms van de Soos veilig könne stelle. D’r bestaon al planne um trug te gaon naor De Peer.

NI-JE PLANNE

’s-HEERENBARG – Vastgoedmagnate Jan Meijer en Fons van Pul zun ‘n ni-j projek gestart. Nao 69 vergaderinge zun ze ’t ens gewodde. Volgend jaor gaon ze beginne met de bouw van ‘n hoerekas in de bibliotheek aan de Emmerikseweg. In samewarking met de ‘Spöl-o-theek’ gaon ze spölle veur iedereen toegankelijk make. Met de pesconferentie gaf Fons de volgende verklaoring: ,,Wi-j vinde dat spölle veur iedereen toegankelijk mot zun. Blage kriege tigewoordig steeds meer, maor de keerls wodde kats vergète. Met dit plan gaon wi-j ‘t veur iedereen weer leuk make.’’ Nao de pesconferentie was d’r ‘n ri-j ontstaon veur de bibliotheek. Onze correspondent het iemand in de ri-j geïnterviewd veur uutleg. De heer Carlo K. het ‘m verteld dat hi-j altied op ‘n plek

as deze het gewach. Toen hij ’t heurde was hij spontaan met al zien vriende uutgeruk naor de Spöl-o-theek. Uuteindelijk het de politie d’r ‘n end aan motte make umdat ’t hele spektakel te völ minse trok.

Jan en Fons schudde mekaar de hand; zi-j zien de toekoms vol vertrouwe tegemoet

VAN DER LOUW IN FILM HOLLIEWOOD – Tandarts Bert van der Louw is gevraog um ’n, volges eige zegge, belangrieke bi-jrol te gaon spölle in de remake van de film ‘Een Brug te ver’. Van der Louw geet in de film ’n Duitse tandarts spölle den de troepe rond Arum op de zenuwe mot warke. ’n Rol den ‘m op ’t lief geschreve is.

De film krig ’n hele andere invalshoek as ’t origineel. De meeste scènes spölle zich af in ’n tandartspraktijk in Oosterbeek waor flink slag wödt geleverd. Uuteindelijk lup ’t allemaol wel af zoas in de originele film: De Duitsers winne en de geallieerde wodde tweede.


In ons èètcafe bu-j van harte welkom Hier hewwe plek zat en goed grei. Pizza’s, Döner en Kebab, dat mik òw vas bli-j

CARNAVAL VIERE? Zörg dan veur ’n goeie ondergrond

Ook bezörge wi-j ow het ète aan huus de beste kwaliteit, Raps en snel, Want dat wödt wat! Dat wette gullie wel

11 veur

zachte breudjes

€ 3,33

Graag van teveure bestelle, dan ku-j ze Carnavalszaoterdag afhale.

Alle carnavaliste wense wi-j 'n ontiegelijk gèèf carnaval.

Dat wödt wat!

Met de Carnavalsdaa g èn Aswoensdag

GESLOATE.

Donderdag 15 fibrew ari zuwwe weer los!

AUTORIJLESSEN GRATIS THEORIE RIJLESSEN FAALANGST SPOEDCURSUS THEORIEDAG

Dat wödt wat!

k deur Wi-j bezörge de hele wèè van 16.30 tot 22.00 uur MOLENPOORTSTRAOT 50 ’s-HEERENBARG 0314-662525

Willem Schuurmanlaan 30 ‘s-Heerenbarg 0314-664008 www.verkeersschoolmontferland.nl

D at wödt w at !

V.o.f. Klein Obbink

ELEKTRO TECHNISCH BUREAU

MAATMAN

's-HEERENBERG Tel. 0314-661676 WWW.ETBMAATMAN.NL

Gereedschap, Tuin-, Agrarische- & bedrijfsbenodigdheden Oude Doetinchemseweg 40 Zeddam 0314-651549 www.kleinobbink.nl

Echte manne drinke ech bier , die mo-j ook niks anders gève. Die zuuke net zolang tot ze ‘n Jupiler-kroeg vinde en roepe dan: GEEN

Dat wödt wat!

ALCOHOL <18 JAAR


Pastoor VALS BESCHULDIG

5 • WASKUUPKRANT • 2019

’s-HEERENBARG/DIEM – ’n Staotnaam in Diem dreig onze pastoor Jurgen Jansen de neudige elend te bezörge. De eerste jaore van zien pastoraat in de grote parochie Montferland verliepe gladjes en wier de parochieherder deur zien scheupkes toch aardig op hande gedrage. ’t Feit dat de pastoor ook ons dialec machtig was, spölde natuurlijk arg in zien veurdeel. Maor now schient dat niks meer te helpe en het ‘t parochiebestuur d’r de hande aan vol um ’t aanzien van de jonge geestelijke eûverend te holde. De reje is dat ’n handvol ’s-Heerenbargse afvallige d’r achter kwam dat d’r in Diem ’n Pastoor Janssenhof was, ’n eûveriges miezerig streûtje, maor toch. De rape ware gaar. ’n Straotnaam veur iemand den nog gaar niet dood is en dan ook nog in Diem. ,,Veur minse die zo wat bedenke en zo aan zelfverheerlijking doen is zelfs brande in de hel nog ’n schappelijke beloning”, wier d’r geschreeuwd. Ruzie en opstand dreigde d’r aan bei-je kante van Peeskesbult in ’sHeerenbarg en in Diem. ’n Commissie van Goeje Dienste kreg de opdrach klaorheid te brenge in de zaak en daordeur de rös te laote terugkere. Niemand

samelèving ontzenuwe. Daoruut bliek dat ’t bi-j ’t naambodje geet um ‘n Janssen met dubbel s. Onze Pastoor schrif zien naam maor met één s. Wiejes is de Pastoor Janssen waor de straot naor genuumd is volges ’t bodje al in 1969 eûverleje en onze Pastoor Jansen he’k gelukkig zo net nog springlèvend bi-j de pastorie op de foto gekrege. Totaal onschuldig, begriep mien goed. Schluss dus met die onzin, laowe hoape dat onze goeje herder nog lang op zien straotnaam mot wachte”.

Dit Diemse straotnaambod zörgde veur völ trammelant en heisa (onder pastoor Jurgen Jansen)

minder dan old-priesterstudent Sjaak Reumer, wied en zied bekend um zien tolerante holding, ook jèges de Diemse geleuvige, kreg ’t veurzitterschap van de commissie toegeweze. Reumer is d’r een den van aanpakke hult. Binne de kötste kere had ’e zich de Diemse

NI-JE STRAOTNAAM ’s-HEERENBARG – Now d’r huuze zun gebouwd op de plek waor veurheer de Emmauskerk stoeng, het de Gemeente Montferland besloate de straotnaam ook aan te passe: Kerkweg.

GEDICHT Ook dit jaor is d’r weer ruumte veur ingezonde stukke. Hierbi-j ’n gedichje van mevrouw M. Mijnen-Varwiek. Heb gi-j ook ’n gedich of leuk verhaal, stuur den dan naor de ridaksie van de enige echte Waskuup. ’t Adres ku-j vinde op de veurlètste pagina.

‘T PAVERTSDARP Zachjes tigge de Montferlandse heuvels aangeplek, daor lich ’t Pavertsdarp, wat ‘n prachtige stek. Met feesdaag versierd met vlagge, gruun en wit, kleure waor één en al fleurigheid in zit. Daor wödt dan gebaterd, gedronke en gaon ze tekeer as ’n bees, ’t Paverstdarp, jao ’t is ech waor, daorvan hol ik haos ’t mees. Met ons prachtige Padevoort en de Toremöll, Montferland en Oswalduskerk ’t is haos tevöl. ‘t Pavertsdarp daor lag mien hart, Haos net zo mooi as Waskuupstad.

kerkelijke historie eige gemaak en kon `e ook metpraote eûver ’t staotnamebeleid in de veurmalige gemeente Diem. Ook wier ’t straotnaambodje aan ’n minutieus onderzuuk onderworpe. Zien taalgevuuligheid kwam ‘m daorbi-j goed van pas en hij had de feite dan ook gauw op de ri-j.

Hij begint zien eindconclusie met de opvatting dat goed luustere en goed uut de döp kieke veur de meeste minse gin kuns is maor ’n guns. ,, En dan krie’j de vervèlendse misverstande, die al tot oorloge en opstande hebbe geleid. Gelukkig kon ik met mien speurwark de dwalinge in de

MAFFIAPRAKTIJKE

BI-J WASKUPENPRINS WASKUUPSTAD - De lé-je van d’Olde Waskupe stelde zich één vraog, toen ze de kandidatelies veur dit jaor zagge: ,,Waor duut den Bert te Brake ’t van? Iedereen kan Prins wodde, maor geldt dat ook veur Bert?’’ Um daor ’n antwoord op te kriege, is onze ridaksie op pad gegaon en toen is ons ter ore gekome, dat zijne Hoogheid Prins Bert III zien staf geheel onderhuld met illegaal verkregge belastinggeld. Alles is opgezet als ‘n Aaltense pyramide in de vorm van een boom met diverse aftakkingen,

saldaote en loopjonges!!!!! Eén van zien adjudante, Chris Peters, zit in zien dagelijks lève hoog in de boom bi-j diverse accountants en computernerds en het in opdrach van Bert völ computers bi-j de belastingdiens wette te manupulere. Bi-j Yourop

NI-JE NAAM FUSIECLUB ’s-HEERENBARG – De ni-je naam veur de fusieclub van Stökkum, VVL en MvR wödt WKDO. D’r kwame völ name in de ideejebus terech maor WKDO had de meeste stemme: 2! Andere inzendinge hiele ‘t niet zoas Witwit (naor de kleure van ’t ni-je tenue, hup de witwitte klink niet), FC Montferland (gelukkig wier zoiets al deur Zeddam en

Sint Joris gekoaze), Barghse Boys, maor daor was de olde Plaatje op tege en TBS (rare naam). De inzender van de naam was Bennad Diekman, de beschermheer van MvR, den vanwège zien grote verdienste twee keer moch stemme. Hij maakte ook bekend wat de afkorting WKDO betekende: Wi-j knappe d’r op!

A-j ’n blauwe envelop krieg, meteen kapot scheure!

hemme ze ‘m ook nog ‘n coupe wette te gève, zodat hi-j op minister Wiebes liek. ‘t Zal niemand verbaze datte lope en proate as ‘n minister al van nature duut. Zien andere adjudant, Tonny Heijink, mo-j ook in de gate holde. Hi-j is op zien Italiaanse scootertje ‘n opvallende verschiening in ‘t ’s-Heerenbargse straotbeeld. Ze noeme ‘m al Holleeder de Tweede. Hi-j is al gesignaleerd bi-j Jan Berendse en Edwin te Boaij met ‘n blauwe belastingenvelop in de hand. Of die met deze zaak te make hebben, wödt nog onderzoch. Toen de hele Road van 11 onlangs ‘n blauwe enveloppe kreg met ‘n nog onbekende inhold zun de alarmbelle gaon

SOMMERS NIMP GELD OP

’t Gemeente wape van Aalte, handelsmark van de Aaltense pyramide rinkele. De ridaksie het maor één advies: hol ow brievebus in de gate en verscheur de eerste de beste blauwe envelop en kiek d’r niet in. En as dat Italiaanse scootertje veur ow deur stop, wegjage en alles afsluute. Want veurda-j ’t wet bu-j medeplichtig.

DURKUM - Theo Sommers kwam kortgeleje bi-j de Rabobank in Durkum. ,,Hoezo heb gi-j ow camera met genomme,’’ vroeg de bankbediende. ,,Ik wil mien geld op nemme,’’ zei Theo.


Nu in ‘s-Heerenberg

kwalitseitvesutereot p. bi-j onöDT WAT! DAT W

Fotostudio Montferland Weteringstraat 15 | 7041 GW ‘s-Heerenberg wwww.diesgoorman.nl (+31) 6 13 55 75 03 | info@diesgoorman.nl

BLOEMSIERKUNST - HOVENIERSBEDRIJF

Marktstraat 19 's-Heerenberg Tel. 0314-661363

WWW.RESTODEBONGERD.NL

Dat werd wat!!


7 • WASKUUPKRANT • 2019

OOK GÈLE HESJES IN ’S-HEERENBARG WASKUUPSTAD –De verkeersregelaarsgroep Bergh, in 2017 nog uutgeroepe tot ‘Ridder in de orde van de Berghse Kei’ gooit heel ’s-Heerenbarg op slot. De groep vri-jwillegers den jaorlijks hilp bi-j verschillende evenemente in onze regio, van carnavalsoptoch, tot wielerwedstrijd en van sinterklaosintoch tot de do-jeherdenking.

De groep vri-jwilligers zet zich zo’n 35 tot 40 keer per jaor in. Da’s niet altied ‘n gemakkelijke taak. Net as in Parijs komme ook in Waskuupstad de gèle hesjes in actie en wel carnavalszondag. Volges de woordvoerder van Han Èvers (Micha Frank rid.) zun ze dan van plan heel de binnestad af te sluute veur al ’t verkeer en wödt d’r ’n enorme optoch naor ’t stadhuus geregeld. De volgende straote wodde afgesloate: De Bleik, Slotlaan,

Peeskesweg, Stökkumseweg, Grindweg, Molenpoortstraot, Molenstraot, Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, Emmerikse G engske, Gruûnestraot, Touwslagersbaan, Grote Nekkum, Schoolstraot, Latkampstraot, Plantsoensingel Midde, L engelseweg, Plantsoensingel Noord en de Olde Deurekumseweg.

De toen nog trotse groep gooit now ‘s-Heerenbarg op slot

HIGH DEUR MISVERSTAND

’s-HEERENBARG – Verschillende minse bun high gewodde deur ’n misverstand. Dat gebeurde nao aanleijing van de nationale sjoelkampioenschappe, die weer hebbe plaats gevonde. Hierdeur wiere sommige minse (van ’n niet nader te noeme groep kammereûj) enthousiast en bedachte zich dat ze ook nog örges ’n sjoelbak hadde ligge. De sjoelbak wier van de zolder gehaald um ’n pötje te sjoele. En wat blek? ’t Ding was zo stroef a’t bas. Um ’n sjoelbak weer wat gladder te laote lope, ku-j d’r bloem of iets dergelijks opgooie. Deur ’t gebruuk van de sjoelstene wödt de bak dan weer gladjes en lup ’t geheel weer as ’n tierelier. ’t Verhaal geet dat d’r gin bloem in ‘t niet naoder te noeme huus aanwezig was. Eén van de aanwezige zei datte thuus nog wel wat wit grei had ligge en dat wolle wel efkes ophale. Zo gezeid zo gedaon en dus kwam hi-j efkes later terug met ‘n zekske wit grei wat eûver de sjoelbak wier uutgestreû-jd. ’t Sjoele kon beginne. ’t Ging d’r heer. Iedereen was kats fanatiek. Deur ’t gliere van de sjoelstene in de bak stoaf ’t witte grei alle kante uut. ’n Ware stofwolk vulde ’t huus. ’t Witte grei wier deur alle aanwezige duftig opgesnoave. Ze wiere allemaol kats high. ’t Wier al gauw duudeluk dat

’t wat anders was dan bloem. De sfeer wier met de minuut mèliger. Sommige begonne de sjoelstene al te snoeve in plaats van te schoeve. De ene bok nao de andere wier gegooid. ’t Is niet bekend wie d’r aan ’t eind van de sjoelaovend het gewonne. Wel liepe ze allemaol met ‘n witte snor onder de neus rond.

’s-HEERENBARG – Pas onlangs is bekend gewodde dat Roy Loskamp (niet te verwarre met Rob Loskamp) weg geet bi-j de brandweer. Volges minse die ’t könne wette, lup Loskamp al langer op zien tene en zit hij dich tigge ‘n burn out aan. Volges brandweercollega René Loskamp (niet te verwarre met Rob Loskamp) miek Roy (niet te verwarre met René en Rob) al vol langer ’n uutgebluste indruk en hij kik d’r dan ook niet vremp van op now Roy bekend het gemaak weg te gaon. ,,Vroeger ging hij veur de brandweer deur ’t vuur maor dat is allang niet meer zo,’’ vult René

’t Witte grei op de sjoelbak

Schoeve wier snoeve

aan, ,,“Umdat Roy thuus niks te zegge het, hebbe wi-j ‘m bi-j de brandweer zelfs ’n leiding gèvende functie gegoave, maor dat het ook niks geholpe. ,,Den leidinggèvende functie he’k ook al bi-j installatiebedrijf Kupers, daor zie ik toch meer uutdaging in.’’ Roy is van plan zich op zien wark te concentrere of zoas hij ’t zelf zeit: ,,Daor wil ik gaon vlamme!’’

MAXIMA IS GEK OP DE LANGE GEERS DEN HAAG - Lange Geers moch op bezuuk komme bij koning Willem Alexander um ’n lintje in ontvangs te nemme. Dat was op zich al ’n verrassend ni-jke, want waor het den lange now dat lintje aan verdient? Ook Willem Alexander was verbaas, gezien zien reactie.

BOSCH KRIG GOEIE RECENSIE! ’s-HEERENBARG – Hotel De Lantscroon is positief in ’t zunneke gezet deur de web-ridaksie van Tripadvisor. Op 4 jannewari wier namelijk de eerste positieve recensie op de website achtergelaote. Nao ’n karrevrach aan

LOSKAMP WEG BI-J BRANDWEER

negatieve recensies, kwam d’r zowaor ’n enigszins nette reaksie op de site, geschreve deur ene mevrouw L. Vink (woonplaats stoeng d’r helaas niet bi-j). Toen de ridaksie met ’n böske bloeme onder de arm op bezuuk

ging bi-j de goedlachse hotelier, kwam ze van ’n kolde kermis thuus. ,,Kö-j eûver drie kwattier terugkomme? Ik bun net de krant aan ’t lèze en daornao begint Studio Sport,’’ aldus ’n afgedwaalde Wilco Bosch.

,,Dat wi-j Hollanders een lang volk zun is duudelijk, maor dit wödt mien toch wel te gortig,’’ aldus de koning. Koningin Máxima was duudelijk onder de indruk van de lange Geers en schoaf ‘m ‘n klein briefke met eur tillefoonnummer toe. En daoreûver stoeng Willem Alexander perplex, of liever gezeg triplex: ,,Ik drèèj mien potverdorie één keer um en gi-j staot geliek met ‘n ander te ouwehoere,’’bit Alex Máxima toe. Het koningshuus het nog niet wille reagere op de commotie.

Wel is duudelijk dat Máxima onder de indruk van de Lange Geers was. Zi-j het geliek veurgesteld um bi-j ‘t volgende rondje deur Nederland Waskuupstad aan te

Máxima wis Willem Alexander op de strakke kop van Geers doen. Compleet met ’n optrèèje van de Wiksbössels uiteraard.


Kilderseweg 17 ilderseweg 17 Kilderseweg 17 7038 EH Zeddam 038 EH Zeddam 7038 EH Zeddam 0314 - 65 02 00 65 22 02 00 06 -0314 14 12- 88 314 - 65 02 00 06 - 14 12 88 22 info@delangewaard.nl 6 - 14 12 www.delangewaard.nl 88info@delangewaard.nl 22 nfo@delangewaard.nl www.delangewaard.nl www.delangewaard.nl

Op één ding ku-j vertrouwe, met verzörgde vuut ku-j pas ech ‘n goed feest bouwe!

Salon Onyx Medisch pedicure & Schoenadvies

DAT

AT! W T D WÖ

Kom nao de optog in Zeddam kieke bi-j de Lange Waard, gi-j kom daor bi-jnao alleen maor Waskupe tege!

info@salononyx.nl www.salononyx.nl

Antoinette Gerritsen 06 - 33 86 22 44 Touwslagersbaan 9 7041 ZT ‘s-Heerenberg

De Lange en zijn team wensen Prins Bert 3e en zien gevolg een fantastisch carnaval!

DAT WÖDT WAT! Kilderseweg 17 Kilderseweg 17 7038 EH Zeddam 0314 - 65 02 00 06 - 14 12 88 22 info@delangewaard.nl www.delangewaard.nl

7038 EH Zeddam 0314 - 65 02 00 06 - 14 12 88 22 info@delangewaard.nl www.delangewaard.nl

1899

‘t Water lup ow in de mond Kwaliteit van KLARENAAR Altied veurdelig en gezond

2019

DAT WÖDT WAT!

KLARENAAR Marktstraot 5, ‘s-Heerenbarg. Tel (0314) 661202


9 • WASKUUPKRANT • 2019

NI-JE BARBIER MAGISCH KUNSTENAAR Burgemeester De Ba at en Dirk Groote zun tevrei-je klante

t nog völ Maor de barbier he e meer tevrei-je klant

s-HEERENBARG - ’t Zal völ minse nog niet opgevalle zun, maor d’r is ’n ni-je barbier bi-jgekomme in de binnestad van ’s-Heerenbarg. Dat dat nog niet opgevalle is, kump umdat de ni-je barbier eigelijk alleen veur de minderbedeelde mannen (qua heur dan) onder de bevolking van Waskuupstad ’n echte toevoeging aan de samenlèving is. D’r zun al aardig wat prominente Waskupe gesignaleerd bi-j dit magische optrekje dat duut denke aan de sprookjes uut 1001 nach. ’t Optrekje is ook niet te misse, want ’t zit pal nève Tuunte. ,,Ik heb ze allemaol al zien komme en gaon. Zelfs de burgermeester en de halve gemeenteraod is d’r al gewes,’’ aldus ’n ni-jschierige bewoonster van de Molenpoortstraot die niet bi-j naam genuump wil wodde. Nao onderzuuk van de ridaksie van De Waskuup bliek dat de ni-je barbier eûver magische krachte beschik. Alle manne die d’r al gewèès zun kunne d’r eûver metpraote. Zo ook Dirk Groote uut de Piet van der Vossenstraot. ,,Ik heb meerdere keerls gesproake

timi. Wi-j lope now allemaol met mooie lokke rond. ’t Is gin Fata Morgana,’’ aldus Dirk.

Nijhof bli-j

Frank is minder bli-j die allemaol naor binne wolle. Ze dachte namelijk dat ‘t ’n café was waor da-j bier kon kriege. Maor eenmaal binne was ’t toch gin bar met bier. ’t Lek al zo ideaal. ’n Bar den vanaf 9 uur ‘s marges geoapend was,’’ aldus Dirk.

Waterpiep Eenmaol binne wane de bezuukers zich in Oosterse sfere. ,,Gi-j komp binne deur veur de deur ‘Sesam open u’ te zegge. Dan mo-j de schoen uut doen op ’n Oosters tapijt. Dat tapijt vlug dan met ow naor ow zitplaats. De hele zaak is gestyled deur Sinbad van Zeeman. Daornao kriege de

DIEMSE MESSE DIEM – Ondernèmingszin kö’j de Diemse middestand niet ontzegge. Iedere keer prakkezere ze maor weer wat ni-js uut um ’t volk naor ’t monumentale dörpke te kriege. Ook spölle die lu’j iedere keer weer in op de ni-jste ontwikkelinge. Zoas bekend wil Zèvenaar ’n gigantisch Outletcentrum beginne aan de autobaan A-12, umdat ze daor niet van den onmundige fleer industriegrond af könne komme. Volges ’t gemeentebestuur van Zèvenaar komme daor jaorlijks miljoene minse op af en is dat ook goed veur de zakelu-j in de umgèving, zegge ze.

Dat hebbe ze zich in Diem goed in de ore geknup. De winkeliers gaon doar binneköt in de olde Markhal van Diem ’n permanente beurs organisere. ’n Beurs met ’t totale aanbod van de Diemse middestand. En um ook völ Duitsers te lokke hebbe ze d’r ’n Duitse naam veur bedach; ‘Diemse Messe’.

minse ’n waterpiep met heerlijk appelkes tabak. Vervolges kump mevrouw des huuzes, Yasmin, ’n heerlijk köpke thee inschenke. Maor dan kump ’t mooiste,’’ aldus Groote. Uut zien verhaal bliek dat daornao eûver ’n känneke gewreve wödt waor de thee ook uut kump en dat de wens van elke man met weinig heur dan uut kump. ,,Ik heb eindelijk de bos heur den ik altied al wilde. En zo zun d’r nog meer minse uut de regio die d’r gebruuk van make. Geweldig. Ik zat daor same met de Burgermeester, Marcel Groeneveld en Jan van Halteren, Sinterklaos veur in-

MÈÈDJES GEDÖP DUINRELL – In ’t subtropisch zwembad van Duinrell zun 24 mèèdjes gedöp. Wie dat gedaon het is nog niet duudelijk. Één van de slachtoffers kreg chloorwater in de neus. ’n Ander moes verschei-je kere brèke. De badmeesters stelle ’n onderzuuk in.

OP DE NEUS

Engelsman wol zich niet laote sterilisere maor naturaliseren en dat blek helemaol niet neudig umdat uut de gegèves van de burgelijke stand blek datte gewoon de Hollandse nationaliteit had. Ook had Jolanda de uutdrukking ‘hadde Brexit’ verkeerd opgevat: ,,Ik wol ‘m d’r meteen een op de neus gève, maor gelukkig hiel ’n collegaatje mien tege deur uut te legge watte bedoelde”.

Toch geet ’t ook wel ‘s verkeerd. Dat bliek uut ’t beeldmateriaal dat de ridaksie van De Waskuup op de kop het könne tikke. Frank Hendrickse is minder bli-j met ’t eindresultaat: ,,Gin heur op mien kop den daor nog ’n keer naor binne geet. Volges mien kwam ’t deur Ali Baba en zien veertig rovers. Die hebbe allemaol mien mooie golvende mane metgenomme naor hun rovershol. Volges mien het den olde Nijhof ze opgesteûk!’’ Wi-j van de ridaksie vinde dat ’n gladde kop Frank ook wel steet. Den keerl kan ook alles hebbe. ’n Foutje zit in ’n klein huukske. Toch zun zelfs de collega’s van de ni-je barbier arg positief. Zo ook Edgar van Kapsalon Kaal. Uut archiefbeeld is op te make dat ook hi-j bli-j is met ’t eindrissultaat en dizze formule zelfs naor zien eigen kapsalon wil hale: ,,Dit is toch ’n sprookje, wie had dat gedach? Op mien lèèftied een volle bos met heur.”

Edgar Kaal wil dit concep ook naor zien eige kapsalon eûverbrenge

UUTBREIDING DRIVE-IN SHOW ’s-HEERENBARG – De Drive-in show van Elmer van Kasteel geet uitbrei-je en zal zodoende ’n ni-je naam kriege. Nog veur de carnaval zal de naam DJ ELMOS op zien drèèjtaofel te zien zun. Reje veur dizze uutbreiding is zien ni-je vriendin Nathalie van Unnik. Sins dat Van Kasteel met eur same is, geet ze steevas met ‘m met naor alle geboekte feeste en patti-je. Juus dat was veur Elmer voldoende réje um veurtaan ook zakelijk as duo wiejer te gaon onder de naam DJ Elmos. Boek gi-j Elmer, dan krie-j Nathalie d’r gratis en veurniks bi-j. Wat hij de ridaksie van deze krant niet het verteld maor wat wi-j uut

welingelichte bronne hebbe vernomme, is dat Elmer vermoedelijk ook van zien foute het geleerd, want in zien veurige rillatie blef zien ex-vrouw altied thuus en dat liep now niet bepaold goed af.

Ook de reclame op zien drèèjtaofel is al veurzien van de ni-je naam


Wi-j bliève!

DAT WÖDT WAT!

Wi-j zun ow bank. Rikken Assurantiën B.V. 's-Heerenbergseweg 12a 7038 CC ZEDDAM T (0314) 65 16 00 E info@rikkenassurantien.nl I www.rikkenassurantien.nl

Bij ons regelt gi-j ow geldzake of hypotheek zo a-j dat eiges wilt. Dat wödt wat!

Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

Steeds meer bankkantore in Nederland verdwiene, terwijl iedereen ‘n bank in de buurt verdiènt, daorum blif RegioBank ook in ZEDDAM. Bij ons regelt gi-j ow geldzake zo a’j dat eiges wilt, op kantoor, via internet of app. RegioBank is altied dichtbi-j.


11 • WASKUUPKRANT • 2019

GROOT NI-JS RAKE WI-J

SJAAK REUMER EN IJSBRAND NIJHOF KWIET?

’t Lache is hun vergaon.

WASKUUPSTAD -’t Geruch geet dawwe Sjaak Reumer en IJsbrand Nijhof kwiet rake. Sommige zölle zegge: ‘Godzijdank, now Hans Stein nog!’ Wat geet d’r gebeure? Sjaak en IJsbrand zun deur niemand minder dan de makers van de Muppetshow benaderd en gevraog um as stand-in van Statler en Waldorf te fungere.

D

e Muppetshow is ‘n BritsAmerikaanse serie en Statler en Waldorf zun die twee olde keerltjes die zich in de loge op ’t balkon bi-j de Muppetshow bevinde. Waldorf het witte heur en ’n snor en Statler het grieze heur. Tijdes de veurstelling levere ze regelmaotig kritiek op ’n spottende manier. Naos dat dizze keerltjes graag zeure en neule, geet hun kritiek vaak vergezeld van ’n lach. Sjaak en IJsbrand bun gevraog veur ’n intake-gesprek, maor

dit was meer ‘n formaliteit. De producers wazze d’r al van eûvertuug dat onze twee ’sHeerenbargse keerls geliekenis vertone met Statler en Waldorf en genoeg op mekaar (könne) neule. Sjaak en IJsbrand bun namelijk gescout. Scout is ’t Engelse woord veur verkenner en da’s iemand den zuch naor talentvolle minse. Meestal zun ’t modelle en sporters. ’n Scout mik meestal gebruuk van ’n netwerk dat ‘m informeert. Zo zun ook Sjaak en IJsbrand as talentvolle minse ontdek en veurgedrage. Op ’n eerdere bijeenkoms van

Beide keerls kieke bedrette veur zich uut umdat ze hun zin niet hebbe gekrege.

Sjaak krig d’r al koppien van. een of andere vergadering wazze d’r namelijk foto’s van beide keerls gemaak die niks aan de verbeelding oaverlaote. A-j bijgaonde foto’s ziet, dan wettie genoeg. ’t Sprik boekdele. De foto’s laote niks te rao-je oaver. Op die plaatjes kö-j zien dat de keerls van mening verschille. De een krig d’r al koppien van en de ander kik eigewies. Efkes daornao zitte ze allebei ’n bietje

BENNIE KAN ‘T NIET LAOTE

bedrette en ongeinteresseerd veur zich uut te kieke umdat ze hun zin niet hebbe gekrege. ’t Lache is hun bei-je vergaon. Inmiddels hebbe de twee al een soort van stage gelope. Ze mochte ’n paar dage achter de scherme metlope en kieke. Toen ze d’r achter kwame dat ze as vulmateriaal motte fungere um de belichting klaor te zette, hadde ze ’t al gauw bekekke.

Toen Hans en Francina te Boaij uuteindeluk de keet hadde eûvergenomme, was Bennie as ’n blaag zo bli-j en konne same met Sophie geniete van zien olde dag. Nog riggelmaotig isse in zien veurmalige kroeg te vinde en wèkeluks geet-e nog same met zien zoon Marcel ’n bierke drinke op de

vri-jdagaovond.Maor ’t bloéd krup toch waor ’t niet gaon kan en zien ondernemmershat is toch weer sneller gaon kloppe. Stilzitte ho maor. Sins twee jaor is Bennie zien eige aannemmersbedrijf begonne, al wiere meteen geconfronteerd met ’n fikse tegeslag. Hi-j wier niet aangetrokke um zien veurmalige

hotel te verbouwe. Hans te Boaij was glashard: ,,Al jaore hei-j d’r gin zak aan gedaon en now wi-j met de eer gaon strieke. Van mien mag dat, maor Francina hult de poot stief en sins ’t concert van de Bajo’s ook de arm.’’ Maor bedeen het Bennie met zien bedrijf, Heitkamp- untiechelijk gut.de, ’n beste klus in de wach wette te slöppe, nameluk de ni-jbouw van ’t viaduc eûver de A3 tusse Stökkum en Borghees. Zo zie-j maor weer: Ens ’n zakeman, altied ’n zakeman.

Waldorf (links) en Statler Ze wolle eiges wat meer in ‘the picture’ komme en de aandach op hun eiges vestige en niet op die twee olde poppe. Aangezien Sjaak en IJsbrand verknoch zun aan ’s-Heerenbarg

en ook aan mekaar hebbe ze ’t aanbod afgeslage en blieve ze lekker in ‘s-Heerenbarg. Ze kieke terug op ’n mooie ervaring en wille dit as ’n mooie herinnering koestere. Foto 2:Foto 4:

,,Enerzijds mik de mins massaal diere kapot, aan de andere kant kan hi-j ‘t leed van individuele diere ook weer niet aanzien. Daorom geet hi-j bi-jvoere as de dieren honger li-je. Dat versteurt dan ‘t èvenwicht. Hierdeur wodde de aantalle van bijvoorbeeld wilde zwijnen en reeën vös te groot. Met alle gevolge van dien.’’ ,,A-j niet oppas,’’ zo vervolg de burgemeester in onvervals ’sHeerenbargs plat, want dat hette drommels vlug geleerd, ‘’dan staon wi-j volgend jaor ook met ’t geweer in ‘t bos um de populatie uut te dunne. Now kan-k mien kop wel in ’t zand stèke, maor dat wark dan ook niet. Ik gao mien zelf maor nao. Zelf lèèf ik tusse de struisvogels en wet heel goed hoe da-j mot luustere of d’r gevaor op de loer li-jt. Ik lig dan ook regelmatig op de grond. En deur goed te luustere, kan ik op tied ingriepe en hol ik zo de populatie van de struisvogels in stand. Da’s now struisvogelpolitiek van de

boavenste plank.’’ De Baat wis d’r op dat de situatie in de Montferlandse bosse ontstaon deurdat de mens, met uutzondering van enkele MTBers, buute de afrastering steet. “As hi-j tusse de dieren zòl lève, zöl hi-j ze niet alleen bijvoere, maor ook kapot make. Zo denke wi-j ‘t èvewich te könne beware.

NSE I M UUTGEZET IN MONTFELANDSE BOSSE

MONTFERLAND - De zwaore discussies, die begin veurig jaor gevoerd wiere rondum de ontstaone situatie met een tevöl aan peerde en andere grote grazers en ’t te köt aan voedsel in de Oostvaardesplasse, het de gemeente Montferland aan ’t denke gezet.

‘s-HEERENBARG - Bi-jnao drie jaor geleje het Bennie Heitkamp de knup deurgehak um zien hotel-café van de hand te doén. Maor zo maor de tent verkope aan de eerste de beste projecontwikkelaar, daor had-e toch wel moeite met, want ’t geet hier wel um ’n stukske ’s-Heerenbargs erfgoed.

IJsbrand probeert Sjaak te overtuuge.

De Montferlandse bosse blinke namelijk uut in biodiversiteit en populatie. En roepe hierdeur probleme op zoas ze zich veurig jaor in de Oostvaardesplasse veur dei-je, wanneer d’r niet ingegroppe wödt. De gemeente Montferland is now veurnemmes um minse uut te zette in de Montferlandse bossen. Deur de natuurlijke vi-jand van de dieren in ‘t gebied los te laote, hoape zillie ‘t èvewich te könne beware.

Massaal kapot ,,De mins spölt ‘n hele belangrieke rol in ’t ecosysteem,’’ zeit burgemeester Peter de Baat

Niet eens Natuurmonumente is ’t niet met ‘t standpunt van de Gemeente ens. ’n Woordvoerder: ,,Het risico besteet namelijk dat de minsepopulatie in de bossen te groot wödt. Met alle gevolge van dien. Dan wodde de Montferlandse bosse straks volgebouwd met huus, en motte wi-j ze dan eûver ‘n paar jaor gaon afschiete!’’ Burgemeester de Baat is ‘t niet ens met die kritiek: ,,Ook dat is de natuur. Dat is wat minse doen en daarin motte wi-j ze hun gang laote gaon. ‘t Is niet aan ons um daorbi-j ook in te griepe.’’


Stickerei Momentmal Heike Psenitza Weseler Straße 11 D-46459 Rees Tel. 0049 2851 92839

www.momentmal-stickerei.de info@momentmal-stickerei.de Karnevalszeitung.indd 1

21.12.2018 11:56:10

Heb gi-j soms trammelant met ’n kies of met ’n tand. D’r is ech niks aan de hand Bert den mik ’t ding van kant. Daluk smik ’t bier weer lekker, Bert den zal ‘m efkes trekke. Dan köj weer drinke en weer ète, maor met carnaval köj dat vergète. Dat zun now eenmaol hadde feite, met carnaval is Bertje pleite. Dat is dit jaor ech gin smoes Want Bert den mik gewoon ’n kroes

“Ik bun gek op breudjes van...

Tandarts van der Louw

maor tijdes carnaval BD (buute diens)

DE JONGH’S

De jongh’s transporten steet AL MEER DAN 80 JAOR as vrachtvervoerder veur de minse kloar FIJNE CARNAVAL DAT WÖDT WAT!

transporten arnhem b.v. Your Swiss-Partner

Handelsweg 9 • 7041 GX ‘s-Heerenberg • Tel. 0314 - 66 59 00


13 • WASKUUPKRANT • 2019

OPLOSSING VEUR ZEDDAMSE LÈÈGSTAND ZEDDAM - De Zeddamse bevolking argert zich al jaore aan de lèègstand van Hotel Moors midde in ’t pittoreske dörpke aan de voet van de Hetteheuvel. ’n Smet op hun blazoen vinde de Zeddammers ’t veurmalige centrum van de klumpkesdans, de bridgetoernooie, de verkoopsjacherari-j van de vrachwage afgevalle grei en de krentewegges.

’s-HEERENBARG – De driemansfractie van de PvdA in de Montferlandse gemeenteraod besteet uut drie vrouwe. Die vremde situatie duut zich al veur sinds de ni-je gemeenteraod in afgelope veurjaor is aangetroaje.

D

e toeriste die met busse tiggeliek wiere aangevoerd blieve now al jaore weg. ’t Gebouw is bis op ’t betoniezer vervalle en de jeug (teminste, die d’r nog wille wone) het d’r ’n soort van Fortnite-ruïne van gemaak. De Zeddammers kieke vol afguns naor wat d’r in ’s-Heerenbarg allemaol uut de grond wödt gestamp. De jaloezie drup ze uut de oge asse denke aan de ni-je appattemente die wodde gerealiseerd in de olde möl van Bruur Hieltjes en de zaak van Witte. En laot bloos’t woord ‘stad’ niet valle, dan spi-je ze helemaol gif in plaats van nuchter speeksel. ,,Die Wasbakke, zoas de Olde Waskupen in de Zeddamse volksmond wodde genuump, kriege weer alles veur mekaar. Nico Wissink en Fons van Pul dóen maor. Elk gèètje wat in ’s-Heerenbarg geld oplevert, wödt daor volgebouwd,’’ zeit ’n anonieme Zeddamse. ,,En wat kriége wi-j d’r veur trug?’’ is ’n völgestelde vraog in ’t dörpke eûver de bulte.

Drammers Nico Wissink en Fons van Pul, ondernèmers asse zun, hemme

Hotel Moors wödt met de jaorwisseling ’n vreugdevuur. Wat in Scheveninge kan, mot in Zeddam ook könne zich de köp bi-j mekaar gestoake en bun met ’n geniaal plan gekomme, vinde ze eiges. Wissink tusse twee vakanties geinterviewd: ,,Die Zedd(r)ammers gaon ons nao aan ’t hart. Eiges komme wi-j van Stökkum en Wèhl en dan wettie dus heel goéd hoe ’t vuult um telkes tigge ’s-Heerenbarg te motte opbokse. Daorum kope wi-j den bouwval op en gaowwe iets trugdoen veur de Zeddamse gemeenschap. Iedereen smach al jaore weer naor de paosvure. Vroeger ha-j altied ’n mooi stukske sentiment op de Mengelebarg. Dat wödt

telkes moeilijker um veur mekaar te kriége met al dat gedram van die lu-j uut ’t weste. As d’r ‘n zuidwestewind steet, wette die lu-j ’t zo te formulere dat de kwalme van de paosvure uut de Achterhoek en Twente eûrlie in de strot blaoze in plaats van naor Duitsland afdriéve. Maor dit allemaol terzijde. Dit jaor gaowwe ’t andes doen.’’ ,,In naovolging van wat d’r in Scheveninge is gebeurd, wödt ’t pand van Hotel Moors umgetoverd tot ’n vreugdevuur. In de adventswèke van december kan iedereen die Zeddam ’n warm

hart toedrig zien olde grei naor veurmalig Hotel Moors brenge. En met oldjaorsdag stèke wi-j dan de fik d’r in. ’n Vreugdevuur!!! Iedereen bli-j; gaot maor nao: eindeluk buwwe van den argerniswekkende aanblik af, de gemeente Montferland hoef veur Pavertsdorp gin vuurwarkvergunning af te gève en iedereen kan goedkoop van zien olde grei af,’’ aldus Fons van Pul. Naovraog bi-j old-Zeddammer en brandweerman Peter Zweers leert dat d’r ’n klein gevaor schuult in de grootte van ’t vuur. ,,Natuurluk lup ’t niet zo hoog

OPVOLGER TAATJE BEKEND ’s-HEERENBARG – As de veurtekene ons niet bedriege, nimp Luc Lijbers binnenköt de trommelstök eûver van Taatje Kuster. Volges de geruchte hink Taat binne enkele maonde zien stök in de wilge en wödt Lijbers op de achtergrond klaorgestoomp. De uut Bemmel afkomstige Lijbers is zich zelfs al druk aan ’t veurbereide op de carrière binne de in ’s-Heerenbarg zo geliefde Wiksbössels. Zo wödt Lijbers regelmatig bi-j optrejes van de Bössels gesignaleerd en is zien aandach hier met name gerich op de muzikante van de slagwarkgroep. De verwachting is dan ook dat Lijbers de positie van Taatje binne enkele maonde rimpelloos kan eûvernemme.

Veurdeel Veurdeel van dizze geleidelijke eûvergang is dat Taatje rustig de tied het veur ’n mooi afscheid van al zien fans. Met name ‘t fanatieke deel van de Wiksbössel-fanclub is namelijk nogal idolaat van de flamboyante Taat. ’t Zal veur Lijbers dan ook nog ’n hele klus wodde um Taatjes virtuoze slagwerksolo’s te doen vergète. Lijbers lut echter niks aan ’t toeval eûver en geet al ’n half jaor naor de spotschool um

af te valle. Dit um zeker te wette dat ’t Wiksbössel-uniform ‘m niet te krap zit.

Genetische manipulatie?

op as in Scheveninge met die 48 meter. Aan de andere kant kan met ’n bietje wind de directe umgèving wel las hebbe van ronddwarrelend vuur. Maor wi-j van de brandweer bun d’r dan as de tuute bi-j um dat te blusse. Misschién da’k veur mien eige handel ’n klein drelleke vuur eûverlaot, dan köwwe nao ’t blusse bedeen ’n paar stukskes vleis barbecuen.’’ Dat idee wier deur de aanwezige brandweerlie-je met ’n vreugdegehuul ontvange. Iedereen hatstikke bli-j. Wat bun dat toch ’n simpele ziele daor in Zeddam.

Nooit eerder was ’t iemand opgevalle maor uutgerèkend ’t oldste raodslid, Jan van Haltere, het now de burgemeester gevraog um ’s uut te zuuke hoe dat now kan. ,,Is hier sprake van `n ongeoorloofde vorm van genetische manipulatie,’’ vrug Van Haltere in ’n schriftelijke brief aan Burgemeester Peter de Baat. ’n Antwoord kon de eerste burger van Montferland zo maor niet uut de mouw schudde. Hi-j stelt now aan de raod veur de kwestie veur te legge aan de afdeling Klinische Genetica van de Radboud Universiteit in Nimwège. Zolang de zaak niet helder is magge de drie rooje vrouwe in de raodszaal alleen nog maor in ’n jurk komme.

Geschiedenis DURKUM – In de Ooijman is de kleinzoon van ’n bewoner d’r achter gekomme dat zien opa altied naor vieze films kik, waorin de hoofdpersone de liefde bedrieve. Op de vraog naor wat veur ’n films opa kik zei de olde man: ,,Dit zun geschiedenisfilms.’’ Waorop de kleinzoon ‘m d’r op attendeerde dat ’t gin geschiedenisfilms ware, maor pornofilms. ,,Maor dat is veur mien geschiedenis,’’ aldus opa.

ONTBIJT OLD PRINSE BI-J HENDRICKSE

Re-je De re-je van Taatjes opvallende vertrek is niet helemaol duudelijk. Volges minse die ’t könne wette het Taat waarschijnlijk steeds meer moeite met de gevolgen die ’t BB-schap (Bekende Barghenaar rid) met zich met brink. Zo viel ’t ‘m steeds zwaorder um elke dag maor weer handtekeninge te motte plaatse op allerlei erogene lichaamsdele die ‘m deur jonge deerntjes onder de neus wodde gedruk. Toen Lijbers dit in de kantine van MvR ter ore kwam, hette spontaan besloate zien voetbalkammeraod uut de brand te helpe.

Lijbers is zich druk aan ’t veurberei-je op zien carrière bi-j de Wiksbössels

WASKUUPSTAD – Annie en Gerrit Hendricksen bun zo bli-j met hun ni-je onderkomme aan de Grote Nekkum 1b in ’s-Heerenbarg dat ze de old-prinse daor hebbe uutgeneudig veur ’t traditionele ontbijt op carnavalszondag. Bi-j Litjes, waor anders altied ’t ontbijt plaats vindt, bun ze verrekte pissig op Gerrit Hendrickse, den op ’t idee gekomme is van ’t ontbijt in hun ni-je huus. Niet alleen Litjes is pissig, ook Gerrits vrouw, Annie, is d’r niet bli-j met. Zi-j zut de veurbereiding veur de optoch in de soep lope. Volges Gerrit mot ze zich niet aanstelle: ,,Dat ontbijt duurt maor ’n uurke, dus wat mik ze zich druk?’’ ,,Eén uurke? Dat ontbijt mowwe in drie sessies doen. Wi-j könne toch gin twintig man in één keer in de keet hebbe. Boavedien komme de vrouwe van mien groep zich ook al bi-j ons aankle-je en daor zölle die olde joekels maor al te

graag bi-j wille zun,’’ aldus de baas in huus. Bert van der Louw, veurzitter van de old-prinse mot ’t probleem oplosse, maor zoas gewoonlijk is den, as d’r probleme zun, gauw pleite. Hi-j schient met de Noorderzon vertrokke te zun. ,,Dizze kans kan ik niet veurbi-j laote gaon,’’ schient hi-j gezeid te hebbe. De andere old-prinse wille now gewoon naor Litjes gaon. Old-prins Bertie Litjes: ,,Maak bloos kein scheiss. Dalijk geet Van der Louw toch niet weg en zitte wi-j toch met ‘m opgescheep!’’


Ook ‘t gevolg van Waskuupstad geet graag met ’n Mainfreight truck op pad

DT Ö W DAT AT! W

www.werkenbijmainfreight.nl

Veur een frisse kiek op drukwark..... Wij maken en beheren WordPress websites voor of samen mét jou!

AANBIEDING achtergrond 2019.pdf

1

21-01-19

13:43

askupen Alleen voor w l t/m 1 apri 2019 KIJK OP: twat ed.nl/datwod ss www.sopre tekst 2019.pdf

Net dat beetje Xtra

C

Innovatieweg 17 • 7007 CD Doetinchem T +31 (0) 314 - 35 48 33 E contact@printx.nl I www.printx.nl

M

Y

tekst 2019.pdf

1

M

Kornhorst 69 • 7041 HL ‘s-Heerenberg Tel: 06 -12220577

Dat wödt wat!

Y

CY

13:41

13:41 1

1

21-01-19

21-01-19

13:43

13:43

R. ERDHUIZEN GLAS C

MY

21-01-19

GLAS

friemeltjes.pdf

21-01-19

friemeltjes.pdf

CM

1

Dat wödt wat!

Schildersbedrijf

CM

C

CMY

M

Y

K

MY

C

C

M

CY

CM

M

Schildersbedrijf Y

MY

CMY

CM

Y

CM

CY

CMY

CY

K

MY

CMY

K

CY

K

R. ERDHUIZEN MY

CMY

K

DE SPECIALIST IN: VEILIGHEIDSGLAS Oude Doetinchemseweg 37a ISOLATIEGLAS 7041 DB, ‘s-Heerenberg GLASHERSTEL tel. 0314-661491, www.erdhuizen.nl SPIEGELS

Oude Doetinchemseweg 37a 7041 DB, ‘s-Heerenberg tel. 0314-661491, www.erdhuizen.nl

0314 664025 - www.hengevelt.nl - ’s-Heerenberg

DE SPECIALIST IN: VEILIGHEIDSGLAS ISOLATIEGLAS GLASHERSTEL SPIEGELS


DE SOOS BIANCA DÉGINNEREERT WET RAOD

15 • WASKUUPKRANT • 2019

Vrouwe, gao schei-je now ’t nog kan

’s-HEERENBARG – Ooit was ‘t ’n elitevereniging. Waor is de tied dat ’t dagelijks bestuur van Sociëteit De Vriendschap beston uut figure as Johan Diekman, Bennard Derksen, Joop Rebergen en Piet Driessen? Wat ’n nivo! En wat is d’r van oaver geblevve? Ed de Haas, Froukje Pijnappel en Ronald Spaans. De recente wisselinge van de wach hebbe de soos gin goed gedaon.

Toegegoave: Direkteur/veurzitter Guido Seegers was now ook niet je van het. Maor um ‘m te vervange deur Ed de Haas, den niet tevrei-je was met zien functie as onder-direkteur/secre-

taris en hogerop wol. Daormet doej Seegers toch teköt. Maor De Haas wol zien zin deurdrieve en het daorveur alle principes van de Soos oaverboord gegooid. Nooit eerder zat d’r ’n vrouw in ’t dagelijks bestuur van de mannevereniging. Um ’t meugelijk te make dat De Haas direkteur zöl wodde, moesse eers ’n opvolger vinde veur ‘m as secretaris. Niemand wol dat baantje hebbe, dus hette aangepap met ’n vrouw die nog maor net lid was, Froukje Pijnappel, alias Froukje Ananas. Ze wödt onder-direkteur/secretaris, ’n wel heel dubbelzinnige titel met De Haas in de buurt. Froukje zei maor al te graag jao en de volgende bestuurscrisis was gebore. Cor Perdijk, penningmeester van ’t spul, wol niet same met ’n

KANIEN AFGESCHOATE

vrouw in ’t bestuur zitte: ,,Thuus heb ik al ’n vrouw die eûver mien de baas spölt en dan dalijk ook nog bi-j de Soos. Mooi niet!’’ Cor smet ’t telmachientje uut ‘t raam en daormet kwam de plaats van penningmeester vri-j veur Ronald Spaans, ’n ervare boekholder, den al jaore penningmeester is van de EHBO. Volges Rini, de vrouw van Ronald, kan hi-j die twee functies bes wel combinere, umdat hi-j ’t telwark toch altied aan eur eûver mot laote. Hoewel d’r binne de club toch wel wat twiefels wazze oaver de ni-je direkteur/veurzitter, wier Ed de Haas toch met algemene

KÖT NI-JS

Het Supertrio van de Soos met v.l.n.r. direkteur Ed de Haas, onder-direkteur Froukje Pijnappel en tweede onder-direkteur Ronald Spaans

Zo now en dan lup ’n relatie op de klippe. In ’s-Heerenbarg lig de gemiddelde lèèftied hierbi-j op tweeënveertig jaor, zes maonde en 26 wèke en da’s bes wel lang. Elke vrouw vrug zich wel ‘s af wat d’r zöl gebeure as ze zöl gaon schei-je. Ik bun dan wel gin ervaringsdeskundige, maor ik zal ow toch uut de droom helpe. Gao schei-je now ’t nog kan. ’t Bes ku-j keihard bi-j ‘m wegrenne. Tuurluk ku-j nog ’n jaor of twintig wachte, maor schei-je nao ow vijfenzestigste is ech de moeite niet meer weerd. ’t Veurdeel van nów actie ondernemme, is da-j niet hoef te eûverlegge met ow blage. Die marke ’t toch niet umdat ze eiges druk zun met hun eige schei-jing. Daornaos is ’t pas ech zielig a-j later gaot schei-je dan ow eige blage.

Eige weg stemme gekoaze. Dat kregge pas veur mekaar toene de vergadering metdeilde dat zien vrouw Marion twee keer in de wèèk ’t clubgebouw duut reinige. ,,Dat duut ze pro deo,’’ aldus Ed, den as heide opens met latijnse tekste begint te gooie.

Hoe fijn is ’t um met carnaval ow eige weg te könne gaon. Maor niet alleen met carnaval. Ook dagelijks zonder ’n keerl den de eigeste jas aan het as ow. Um nog maor te zwiege oaver den brune ochtendjas waor da-j elke marge tiggenaan mot kieke. Stel

ow veur dat gi-j niet meer op tied thuus hoef te komme. En dat gi-j niet meer hoef te luustere noar dat gesnörk van ‘m. Alleen ow eige rotzooi hoef ie maor op te ruume. De sök van ‘m, die bi-j de was (höre te) ligge, hoef gi-j niet meer uut mekaar te trekke. Daornaos bunnie baas oaver ow eige pottemonnee. En wat is d’r mooier dan da-j meer tied oaver heb veur uw eige? As de koek op is en de koektrommel lèèg, mo-j uut mekaar gaon. Azzie deur den zoere appel hen biet, wödt ’t van eiges allemaol ’n bietje zuuter. Ik wens ow ‘n hele fijne carnaval en awwe mekaar tege komme, dan nème we d’r nog één.

TROUWFOTO UUTGELEK

ONDERZUUK Uut onderzuuk op ‘t UMC St Radboud te Nimwège is vas komme te staon dat plastisch chirurge enorme zeikerds zun.

PÖTJE

De baas van Roy L. (Maarten Kupers en niet zien vrouw rid.) het d’r bi-j ’t plaatse van ’n WC ’n pötje van gemaak.

’s-HEERENBARG – ’n Bewoner van de Don Rualaan het veurige wèèk ’n kanien kapot geschoate. ’t Bees vrat ’t vogelvoer in zien tuin op en daorvan was de dierebeul, R.S. niet gediend. Hi-j leende ’n buks en het ’t kanien oaverhoop geschoate. De bure op de Don Rualaan bun laaiend eûver dizze vorm van dieremishandeling en hebbe aangifte

Zelfs de blage van R.S. könne wel blére now ’t kanientje kapot is

gedaon bi-j de plietsie. Die zitte met ’t probleem dat in den straot maor liefs vier R.S.e wone. Bi-j de burgerlijke stand kan de man alleen maor opgespoord wodde asse ook de geboortedaotum hebbe. In verband met de AVG könne ze niet uut de losse pols gaon zuke.

CARAVAN WEG GEBLOAZE Op de Meilandsediek is gistere ‘n caravan van de weg gebloaze; achtenzestig minse konde wodde aangeholde.

ASMA

Uut onderzoek is gebleke dat sinds d’r asmapatiënte naor de sauna wodde verweze, ’t aantal asmapatiënte drastisch is gedaald.

Rico Verhoeve en Badr Hari magge mekaar nao ‘t jao-woord kusse. De ambtenaar kik tevrèèje toe HALSTERE – Professioneel kickboksers Rico Verhoeve en Badr Hari zun veurige maond in ’t geheim in ’t huwelijksbootje gestap. Onder toeziend oog van slechs enkele vriende en wat naoste familie hebbe ze mekaar ’t jao-woord gegaove. Vol trots

liete de keerls daornao de ring zien. ’t Huwelijk zöl eigenlijk geheim motte blieve, aangezien ’n huwelijk tusse twee manne in de kickbokswereld niet algeheel geaccepteerd wödt. Topfotograaf Robin Sommers was op de brul-

luf aanwezig en schoat de één nao de andere mooie foto van de ceremonie. Helaas het Sommers één van de foto’s, waarbi-j Verhoeve en Hari mekaar magge gaon kusse, per ongeluk op Facebook gezet en den is zo bi-j onze ridaksie terechgekomme.


As-woensdag Dat wĂśdt pas wat met â&#x20AC;&#x2122;n opknapbeurt bi-j DuoDermis

dĂŠ online ni-jssite van Montferland

van en veur Montferlanders

AG- EN DINSDAGAVOND VRIJD TOT ND GEOPE 0 0 . 0 2

INTERCOIFFURE

DAT WĂ&#x2013;DT WAT! WWW.YOUROP.NL 0314-661604

Dat wĂśdt wat! Louise de Colignystraat 11â&#x20AC;˘ 7001GD Doetinchem 0314 755 45 â&#x20AC;˘ info@duodermis.nl â&#x20AC;˘ www.duodermis.nl

| Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Bestrating | A-j al meer dan 125 jaor loodgieterswark doèt, dan ma-j wel zegge â&#x20AC;&#x153;die doèn â&#x20AC;&#x2DC;t goèdâ&#x20AC;?, die hemme verstand van al die zake... umdat ze alleen maor maotwark make!

www.goudenhanden.net voor meer info & inspiratie

Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn

   

B.V. Tel: (0314) 661549 - E-mail: info@loodgieterkupers.nl Ook veur dakbedekkinge, c.v-kètels en sanitair

0314-65 24 27

06-22 04 74 15

Telefoon 0314-652427 Mobiel 06-22 04 74 15 E-mail info@goudenhanden.net


17 • WASKUUPKRANT • 2019

VERKEERSHINDER ’s-HEERENBARG – Naodat d’r veurige maond ’n hele hot de Emmerikse Rienbrug afgesloate was in verband met onderholdswerkzaamhede, waordeur ’t grensverkeer völ hinder ondervond, steet d’r opni-j ’n flinke stremming op stapel. Rijkswaterstaat is veurnèmes um de toplaog van de Zwatte brug, eûver de Wètering, te verni-je. Um de aanzienlijke verkeershinder die daordeur ontsteet zo klein meugelijk te make wodde d’r verkeersregelaars ingezet. Sluipverkeer dat toch op ’n langzame manier aan

de gunne kant wil komme kan dat doen deur via Rèès te ri-je. Nog langzamer is de umweg via de Waalbrug in Nimwège want den lig d’r rond de eigeste tied ook uut (umleidingsroute: volg de bodde met ’n B). Bu-j heel sportief dan is fierlejeppe misschien ’n meugelijkheid.

GERRIT EN ANNIE GAON HOKKE ’s-HEERENBARG – Gerrit en Annie Hendrickse bun weer op zich eiges gaon wone. Nao ‘n hötje samengewoond te hebbe bi-j Frank en Ingrid, sloege ze de vlögels uut en trokke in hun eige woning. Zo op ’t eerste gezich klink dit heel logisch, want vanaf ’n bepaolde lèèftied gao’j now eenmaol op ow eiges wone. Umstanders wette wel bèter, want Gerrit en Annie bun op schandalige wieze deur Frank en Ingrid op straot gezet!

‘T ROMMELT AAN

DE EMMERIKSEWEG WASKUUPSTAD - Aj ‘s-Heerenbarg net eûver de wètering komp inri-je moj effe wenne aan de ni-je huus die gedurende ‘t letste jaar uut de grond zun gestamp. De ni-je bewoners hebbe allemaol hun intrek genomme en zun dik tevrei-je in hun ni-je huus.

B

ehalve dan Erik Krijgsman. Volges ‘m woont hi-j in ‘t eerste huus van ’s-Heerenbarg en waarom het zien huus dan nummer 400 gekrege??? Erik het ‘t veur mekaar gekregge om zien verzoek/geneûl onder de aandach te brenge in de gemeenteraad van Montferland, maor Wilfried Linsse, Miranda van Balvere en Jan van Haltere gaven al snel ‘n negatief oordeel. Daorop het Erik ook de deelstaat Noordreinwestfalen met aan het hoofd Olie Oberhauzen aangeschreven. Dat gif toch wel aan hoe ver Erik van zien padje is. Ook van ‘t antwoord uut de deelstaat wier Erik niet vrolijk: ,,Sie wohnen in Holland, Jungemann, mach

bitte kein Scheiss..’’ De kalende Krijgsman is zo pissig, hi-j kon zich de letste heur wel hos uut de kop trekke. Hi-j zet alles op alles om toch zien zin te kriege. Hi-j het ‘t standbeeld van de Raod van Elf, dat in zien tuin steet verrabbezak deur één cijfer van

dit prachtige pronkstuk aan de grond te leggen. Hi-j meent now ’t eerste huus van ’s-Heerenbarg te zun Welke maotregele de Road van 11 hierop geet nème is nog niet bekend. Veur ‘t begin van de carnaval mot ‘t beeld weer, kos wat

‘t Verrabbezakte monument van de Raod van Elf mot weer in odde gemaak wodde.

‘t kos op orde zun. De geruchte gaon dat Erik as straf één jaor as stadsnar mot fungeren, maor Bennie Lukasse li-jt dwas! Dit krig ook nog ‘n stetje.

RAOD VAN 11 VAN ’T PADJE

Frank het dit, nao twee bierkes, ook eerlijk opgebiech. ,,Vader en moeder zochte ’n onderkomme veur ’n kötte tied. Wi-j hebbe de ruumte thuus, dus ’t was veur ons ’n kleine moeite. Maor nao twee daag ha’k d’r al spiet van as heur op de kop,’’ mie’k Frank duudelijk, waormet hi-j meteen aangaf hoe hoog ‘t ‘m zat. ,,Wat die bei-je klaorspölle, dat is schaamteloos. In ’t begin dach ik dat vader wat aan ’t verbouwe was op de slaopkamer, maor al snel ha’k in de gate dat ’t hele andere geluuje ware. Ure achter mekaar gebater, um gek van te wodde. En dat gegiechel van moeder d’r ook de hele tied bi-j. Dat wi-j van ow olders toch gaanniet heure. Bah!”

Dikke walle ,,Iedere marge, as Ingrid en ik met dikke walle onder de oge van de slaopeloze nachte aan

Ondanks dat ze met trammelant bi-j Frank en Ingrid d’ruut zun gezet, kriege ze de grijns niet van de snuut. Hoe zöl dat toch komme? ’t ontbijt verschene, dan moeste wi-j ook nog tigge die bei-je voldaone snuutjes aankieke. Den grijns van vader en moeder krieg ik van zien lèvesdage niet meer van mien netvlies af. En as wi-j dan ginge warke, dan hiele die twee pensionada’s hun slaop in. Toen ook Ingrid begon te nöle dat vader ’t wel ure vol kan holde en ikke niet, was de maot vol. Hoewel hun ni-je keet nog helemaol niet klaor was, he’k ze linea directa daor afgezet. Rös in de keet,’’ aldus Frank. Zoas ‘t de goeie ridaksie van De Waskuup betaamp, wolle wi-j ook veur wederheur ’t verhaal van Gerrit en Annie eiges heure. Helaas wier daor tot op dit moment de deur nog niet oape gedaon, maor stoeng de wage wel bi-j huus.

WASKUUPSTAD - De Raod van Elf van d’Olde Waskupen is in zien geheel van ‘t padje!!! Haoks op de statute van de vereniging zun disse ‘here’ al gerume tied aan ‘t zuuke naar vrouwelijk schoon. Bi-j naovraog bi-j ‘t bestuur bun de meningen hiereûver verdeeld: de penningmeester het d’r de boek van vol, terwijl de President vindt dat hi-j dit kamp tijdig het verlaote. Laot mien bruur dat maor uutzuuke! Trug naor de Raod van Elf: naodat ze enkele jaore gele-je al oog hadden veur ‘n jong deerntje en die meerdere jaore op de traktor hemme gezet veur ’t geval dat hun carnavalswage niet wil starten (wat ’n gelul) dan hebbe wi-j ‘n leuke “stand-in”. Onderling zun de here ‘t niet helemaol met mekaar ens, mede deur ‘t lèèftiedverschil wille Hans Janse, Jos Hendrickse en Hennie Arts ook ‘n deerntje in hun eige lèèftied,!!! Nao ‘n bietje zuuke hemme ze een 50-jaorige vrouw gevonde, die gedurende speciale dage de breutjes, soep en ‘n slaatje geet servere. Hoe en wat Onze Hoogheid Bert III hier van vindt, mot nog worde uitgezoch. Onze ridaksie zal ‘t ’n zörg zun. Wel zuuke wi-j nog ’n vri-jwilliger den dat undercover uut wil zuuke. Dat mag ’n vrouw zun, want die wette alles völ eerder.

’n Olde riepe vrouw geet de Raod van Elf verzörge

INDRUK

‘s-HEERENBARG - Zwemmer Roel van Beek is niet onder de indruk van de zwem elfstedentocht van Maarten van der Weijden. ,,Opgève nao ‘n stukske zwemme vlak veur de finish he’k eiges ook al twee keer gedaon!’’


Kwaliteit gaon hale En niet te völ betale

! t a w t d ö

w t a D

De ‘s-Heerenbargse mark, iedere donderdag los en verkoop e ti ra e p p ri Veur gebruukte van ni-je en ander grei, n e rs te u p com i-j, haos hageln nze anuut o make wi-j v heel in Lengel, l a h fs ij r d e b li-j! völ minse b

Koppien, nek- of rugklachte en ‘t kump niet deur de carnaval? GRATI IN SG S CR E E N

Chiropractie Doetinchem Doetinchemseweg 17 7007 CA DOETINCHEM 0314 - 323425 Chiropractie Doetinchem chiropractie-doetinchem.nl

GRATI IN SG S CR E E N

Andos Computers Montferland ’s-Heerenbergsweg 5 • 7044 AV Lengel • Tel. 0314-369955

Doetinchemseweg 17 7007 CA DOETINCHEM 0314 - 323425 chiropractie-doetinchem.nl

Dat wödt wat! Molenpoort 6 • ’s-Heerenberg

UM ONZE KWALITEIT TE UMSCHRIEVE HOEVE GIN WOORDE GEBRUUK TE WODDE PROBEER ONS GEWOON UUT EN GI-J ZULT ZIEN ALLES KUMP IN ODDE

Edisonstraat 84, 7006 RE Doetinchem Postbus 435, 7000 AK Doetinchem Telefoon +31(0)314 37 26 90 www.wilpar.nl

VOOR CIJFERS, ADVIES EN EEN GOED IDEE

0634664938


19 • WASKUUPKRANT • 2018

C

l a v arna 2019

Hoffotograaf Theo Sommers het

ook dit jaor weer mooie plaatjes geschoate van de Grote Prins en zien gevolg, de Jeugprins en zien gevolg en bei-je Raod van

Elfs. Daorveur hebbe wi-j gasvri-j onderdak gekrege van Huus Bargh en Grandcafé De Snor.

De adjudante v.l.n.r.: Chris Peters, Ruben Gerritsen, Sem Derksen en Tonny Heijink

De narre v.l.n.r. Ole Megens, Youri Bultink, Max Heijink en Keano Peters

De Raod van Elf Boaveste ri-j v.l.n.r. Jens Willemsen, Hans Jansen, Ilja Nijland, Tom Willemsen, Erik Berendsen, Johnny Ruikes, Bart-Jan Vink, Jos Hendricksen, vaandeldrager Tim Dijkman, Gehurk: Frank Hendricksen en Hennie Arts (Erik Krijgsman ontbrik op de foto)

De jonge Raod van Elf v.l.n.r. Naomi van den Bosch, Xavi Elting, Kyano Seegers, Anouk Messing, Mees Giezen, Puk Wissink, Ryan Jagers, Ronja Loskamp, Ties Klarenaar, Thijs van Hooft, Anne-Mary Huls en Noa Krijgsman

De complete Jeugploeg v.l.n.r. Naomi van den Bosch, Tijs van Hooft, Puk Wissink, Anouk Messing, Xavi Elting, Dann Schmitz, Ruben Gerritsen, Matthijs 1e, Sem Derksen, Kyano Seegers, Ties Klarenaar, Anne-Mary Huls, Ronja Loskamp, Mees Giezen, Ryan Jagers, vaandeldraagster Noa Krijgsman Onderste ri-j van links naar rechts; Keano Peters, Sam Ruthers, Nikki Messing, Puk van Gessel, Lynn Engelen en Ole Megens.

De dansmarietjes achterste ri-j v.l.n.r. Daphne Daams, Rowan Byenhof, Lotte Vermaas en Ilse Marissink vooraan v.l.n.r. Sam Ruthers, Lynn Engelen, Puk van Gessel en Nikki Messing

Prins en gevolg v.l.n.r. Max Heijink, Rowan Byenhof, Lotte Vermaas, Chris Peters, Prins Bert III, Tonny Heijink, Ilse Marissink, Daphne Daams en Youri Bultink

Prins Bert III en Jeugprins Matthijs I


Goudsmid Hylke de Jong DAOR GEET 'T UM

!

www.hylkedejong.nl Vishandel Berendsen de gezonde apotheek

Wij wensen u een heerlijke carnaval

Molenpoortstraat 23 7041 BE ʻs Heerenberg T 0314 - 65 06 80 www.thatsmefashion.nl

De ni-je veurjaorsmode kump d’r aan... En wi-j beloave ollie:

“Dat wödt wat!“ Al ruim 30 jaar

kleurrijk

aan de top met kennis van diverse coatingsystemen

DAT WÖDT WAT!


MARCEL & JAN UUT MEKAAR SCHEURBOEK

21 • WASKUUPKRANT • 2019

’s-HEERENBARG - Marcel en Jan Schuurman, of is ’t now Jan en Marcel Rèèssink?, gaon uut mekaar. ‘t ’s-Heerenbargse kasteleinsechpaar wil niet langer op mekaars lippe zitte en het besloate um met de carnaval wisselende dienste te gaon drèèje. Jan nimp de top-ure en Marcel nimp de dal-ure veur zien rèkening. ’t Plan is uutgewark deur Marcel en den het Jan gezeid dat ’t zó geet en niet anders. Jan ging meteen akkoord en daoreûver was Marcel toch wel ’n bietje verbaas. Niet dat Jan meestal eigewies is, in tegendeel, maor dit ging wel arg makkelijk. Toen de twee echteliede

UUT DE HAND GELOPE

same ’t schema op papier ginge zette, kwam de aap uut de mouw. Marcel mot now de rotbaantjes van Jan opknappe, want die valle onder de dal-ure. De schilderi-je van de muur hale, de bloembakke weghale, stopcontacte afdekke, dekvloere legge, de lampe van ’t plafon slope, de ni-je wc-brille vervange deur olde exemplare, ’t dure glaswark vervange deur plastic grei en alle taofels en stuul naor de garage doen, die karweikes staon Marcel allemaol te wachte. Den het inmiddels zien nederlaag toegegoave, maor Jan smet nog ’n bietje extra zalt op de wonde: ,,Dat geldt allemaol ook veur ‘t opruume nao de carnaval,’’ zeie met ’n heel smerige grijns op de snuut.

DELF – Onderzuukers van de Hogeschool in Delf hebbe aangetoond dat tandartse de grootste veroorzakers zun van scheurboek. Tot veur köt ging iedereen d’r van uut dat de ziekte veroorzaak wier deur ’n gebrek

VALS GESPÖLD GENEMUIDE – In Genemuide wier afgelope weekend veur de 62e keer ‘t Nederlandse kampioenschap rummikub gespöld. Alle 121 deelnemers ware um half 10 in opperste concentratie begonne aan dit gezinsspel. Nao ruum 7 uur en heel wat rondes wie-jer kwam de 71-jeurige Kanita Leensein

uut Schiedam as winnaar uut de bus. Vlaknao de huldiging wier Kanita alweer op ’t matje geroepe umdat ze beschuldig wier van valsspölle. De jury het geliek ‘n onderzuuk ingesteld en daor kwam uut dat d’r inderdaod vals gespöld was. Kanita het dus een hoop uut te legge.

RIENBRUG EMMERICH NIET AFGESLOATE EMMERICH – De rienbrug bi-j Emmerich zal in mei van dit jaor veur twee volledige weekende niet zun afgesloate. Dizze oapestelling geldt veur al ’t deurgaond verkeer in bei-je richtinge (dus hen en weerum rid). De ADAC het dit eerder dizze wèèk in opdracht van Über Dipl.-Ingenieur Heinz Falkenbaum, Haupt Projektleiter Brückenbau Landesbetrieb Strassen NRW in Düsseldorf bekend gemaak. De ADAC adviseert automobiliste die graag um wille ri-je gedurende bei-je weekende gebruuk te make van de rienbrug in Rèès of van ’t veer Pannerden-Doorneburg. Eûverig verkeer kan gewoon via de Bundesstrasse 220 en dan wiejer richting Kleve.

EMMERICH am Rhein – Bi-j FKK-Lekker Ding is ‘t afgelope december gruwelijk uut de hand gelope. Tijdens de jaorlijkse ‘Oldjaorstrekking’ waor alle bezukers deelnemme aan ‘n lotterij, roak een van de vaste gaste snel onraod. De organisator, den tot de hadde kern van de gaste beheurt, had op slinkse wieze met de balle lope knooie. Toen veur de vierde keer de vrouw van de organisator de ronde-prijs had gewonne, had al ‘n aantal gaste d’r een stökse veur gestoake. Toen de res van de gaste dit ook deur kreg, hadde ze

aan Vitamine C in de voeding. ,,De ziekte wödt gekenmark,’’ aldus Encyclo.nl, een Nederlandse online encyclopedie, ,,deur ’n gevuul van zwakte en bloeiend tandvleis, iets wat vaak ’t gevolg is van ’n bezuuk aan de bekkenbeul.”

zich niet meer in de hand en trokke alles uut de kas.De organisatie het spiet betoond en het zien excuses aangeboaje aan alle aanwezige. De uutbater het d’r eiges niet völ met te make, maor het de redactie laote wette, dat ’t volgend jaor anders geet. ,,Volgend jaor nèèm ik ’t hef in eige hande!’’

De Rienbrug is twee weekende niet gesperrt

PEDICURES WILLE IN DE KRANT WASKUUPSTAD – Veurig jaor hawwe ’n verhaal in De Waskuup eûver Anny Veenhof. ’t Was de bedoeling um Anney ’n poets te bakke, maor dat liep allemaol heel anders. In plaats van eur ’n flinke knauw te gève, betekende ons verhaal pure reklame en dat was now weer niet de bedoeling.

KEIZERSNEE

’n Blaag van ‘n jaor of vief vrug aan zien moeder: ,,Mama, dat littéke op ow buuk, kump dat deur

mien? Want zo buk toch gebore? Maor hoe kwam ik d’r dan in? Heb gi-j ook ’n littéke op de rug?’’

Wi-j hebbe destieds geruchte verspreid dat in Anneys praktijk rare dinge gebeure. Wij hoapte dat niemand meer naor eur toe zöl waoge te gaon. Maor dat was ’n gruwelijkw misvatting van ons. Wij wiste niet dat de ’s-Heerenbargse wief zó nieuwsgierig zölle zun. Plotseling liep ’t storm bi-j Anney. Iedereen wol wette wat dat vremde dan wel niet was. En daormet hawwe onszelf as ridaksie vies in de tes gedrette. Wi-j kregge ’t ene nao ’t andere mailtje van pedicures die ook in

de krant wolle. ’t Begon met Melanie Janse, gevolg deur eur moeder Annie. Ook Angelika ter Hors, Aline Peters, Andrea Toonen en Elles Derksen trokke bi-j ons aan de bel. Wi-j nuume ze niet publiciteitsgeil, maor toch. Ons tillefoonpanel wier gek

gebeld en begon vriendelijk de vroûwkes af te wieze deur te zegge dawwe daor niet aan könne beginne. ’n Enkeling nam daor genoege met, maor al gauw wier ’t minder vriendelijk. Wi-j zölle zo corrup zijn as de pes, deur de één wel publiciteit te gunne en

Ze hinge d’r veurig jaor met de vuut uut bi-j Anney

de andere niet. Dit is ons in ’t verkeerde kèèlgat geschoate en wi-j hebbe daorum besloate ze niet in onze krant te nuume. Wi-j holle ’t zuuver.


ALL-IN DINER 2 uur onbeperkt eten & drinken di t/m do 00

€ 26,

wereldrestaurant

vr t/m zo 50

€ 28,

p.p.

p.p.

DAT WÖDT WAT! Veur aankoop van| Tel. ‘n ni-je Logistiekstraat 34 | 7041 en KH onderhold ‘s-Heerenberg 0314 665550 of ‘n gebruukte wage geldt:

info@garagegoudswaard.nl | www.garagegoudswaard.nl

VAKMANSCHAP IS GOUDSWAARD DAT WÖDT WAT!

Logistiekstraat 34 | 7041 KH ‘s-Heerenberg | Tel. 0314 665550 info@garagegoudswaard.nl | www.garagegoudswaard.nl

‘t hele jaor deur ... de vaklu-j van te Booy die zun daor veur! met schilderwark van

schildersbedrijf te Booy 'STARK IN VAKWARK'

* maor met carnaval allich: dan zuwwe 3 daag dich!

tel. 0

COMFORT ENERGIE VEILIGHEID

DAT WÖDT WAT

Bu-j ‘t ook zat um vijf schakelaars te motte bediène veurda-j de juuste sfeer in ow woonkamer heb? Wi-j zörge d’r veur da-j met één druk op ‘n knop de juuste sfeer heb.

Steet bi-j ow ook de verwarming en de verlichting onneudig aan, of he-j nog steeds de juuste LED-lampe niet gevonde? Wi-j helpe ow graag met onze slimme oplossinge!

Bu-j ook beni-jd wie d’r deur ow tuin lup a-j d’r niet bunt?

Wi-j zörge veur ‘n slim camerasysteem dat ook in ‘t duuster goed beeld gif!

MAAK ‘N AFSPRAAK IN ONZE VERNI-JDE SHOWROOM EN MAAK DE VEURDELE MET VAN ‘N SLIM HUUS

HENGELDER 23, ZEVENAAR

DESLIMMEJONGENS.NL

TEL: 085 - 00 24 700


23 • WASKUUPKRANT • 2019

TRUMP OOK KWAOD OP WASKUPEN ’s-HEERENBARG/WASHINGTON – Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen het eindelijk eur zin. President Donald Trump is now ook kwaod op de ’s-Heerenbargse vereniging. ‘t Was veurzitter Roel Diekman al wèke ’n deurn in ’t oog dat Donald Duck, zoas hi-j Trump nuumt, zich oaveral aan zat te argere, behalve aan de Waskupen. ,,Daormet duut den Amerikaan aan de oaverkant van de grote plas ons teköt. De keerl liek wel niet wies um ons gewoon te negere,’’ aldus Diekman. De ’s-Heerenbargse carnavalspraeses had zien uutspraak oaver Trump nog niet gedaon of ’t OM zat ‘m al achter de boks. ,,Belediging van ’n bevriend staatshoof,’’ zo riddeneerde ’t Oapenbaar Ministerie en riep Diekman junior op ’t matje. Wie d’r ook naor Den Haag ging, gin Diekman junior. Starker nog: sénior ging eiges en toen wazze de rape gaar. Op zien tactische manier hette ’t OM de ore gewasse: ,,Gullie zitte achter mien zoon aan, maor gullie motte achter den Trump aangaon. Den vieze keerl jig de hele wereld tigge zich in ’t harnas en begint iedereen te boycotte. En daor bun wi-j van Diekman Coatings ook de dupe van, want ons grei mag alleen de VS in as wi-j ’n beste import-toeslag betale en dat doen

‘t Liek net of Trump Bennad Diekman de strot af wil biete de optoch zich op de Slotlaan opstelt. Kiek niet verbaas as ’t köpke van Bert achter de gaddiene vandaan kump um toch nog iets van carnaval 2019 op te vange.

wi-j dus mooi niet. Den Trump kan wat mien betreft in de stroop zakke.’’

’t Geklooi van Trump het ook zien veurdele. Uut de hele wereld komme steunbetuginge veur d’Olde Waskupen en bun lu-j van eûver de hele wereld van plan um zondag naor de optocht te komme. Vliegveld Weeze het al zes boekinge veur Mexicaanse vliegtuuge. Op de trugweg bun ze van plan um rechstreeks naor Amerika te vliege.

MEDISCH ALLERLEI

Kèèlgat Dit alles is Trump in ’t verkeerde kèèlgat geschoate. Hi-j het subiet de Amerikaanse grenze gesloate veur Waskupe. Hi-j wil zelfs ’n muur optrekke, umdatte nog steeds denkt dat ’t um Holland Michigan geet. ’t Grootste slachtoffer van den boycot is Bert van der Louw. De ’s-Heerenbargse tandarts was van plan met carnaval naor Las Vegas te gaon um ’n pötje te gokke. Dat dit niet meer kan, het ’m vies aangegroppe. Hi-j is zo van streek datte ’t carnaval dit jaor helemaol links lut ligge en gewoon thuus op de bank blif zitte. Hi-j het geluk dat

Dr. Bart Timmers, huusarts

VEGETARISCHE ROOKWOS

In de rubriek Medisch Allerlei behandelt dokter Bart Timmers uut ’s-Heerenbarg elk jaor ’n medische rubriek in onze krant. Daorveur wödte niet alleen grof betaald, maor hi-j het d’r ook ’n tilleviesiebaantje aan eûver geholde. Dit keer behandelt hi-j allemaol half-uutgestorve ziektes en wi-j beginne now te twiefele of ’t al die koste wel weerd is. Den vraog hebbe wi-j ‘m veurgeleid en toen wiere toch wel ’n bietje zenuwachtig. In de praktijk aan de Olde Durkumseweg dutte eiges niet meer zo völ en lut hi-j artse in opleiding de kastanjes uut ’t vuur hale. Maor now hi-j zien inkomste uut De Waskuup dreig kwiet te rake, isse bang datte d’r daluk weer volop tiggenin mot gaon en dat vindte niet leuk. Maor ja, daor zitte wi-j niet met, want watte now aan onderwarpe het, daor könne wi-j gin gare van spinne. Hier kump ‘t:

Ganggreen Bi-j gangreen is d’r sprake van rotting van ‘t weefsel, meestal aan de vuut. Gangreen wödt ook wel koldvuur genoemp en daor wo-j ech niet warm of kold van. ‘t Kump veur a-j ’n wondje heb, dus zolang gi-j gin wondje heb, kriej ook gin gangreen of koldvuur.

Marco en Boudewijn könne niet wachte tot de boerekool en wos opgeschep wödt ’s-HEERENBARG – Veurafgaond aan de ni-jjaorsreceptie van MvR wier traditioneel eers ’t Boerekooltoernooi gespöld. Alle seniore here- en damesteams wodde dan deurmekaar gehusseld. Nao dit

ludieke voetbaltoernooi wodde de deelnemmers getrakteerd op ’n bord boerekool met wos. Helaas viel de wos niet bi-j iedereen in de smaak! De organisatie had namelijk uut miljeu-oaverwèginge

Marco en Boudewijn hebbe in de gate dat d’r ’n dreuge vegetarische wos op ‘t bord leit besloate um dit jaor de ni-je vegetarische rookwos van Unox in te kope en veur te schöttele. De meeste minse is dit helemaol niet opgevalle, maor boergondische fijnpruuvers as Marco Reumer

NI-J HEURGREÛJMIDDEL ONTDEK Zelfs zien baard begint te greu-je

’s-HEERENBARG – ’t Is de altied vindingrieke Bukkum geluk. Hij het nao jaorelang onderzuuk eindelijk succes met ’n ni-j heurgreu-jmiddel. Ron (eigelijk hiet hij gewoon Ronnie rid.) het ’t middel eers uutgeprobeerd op hun hond en dat was al ’n eurecamoment. ,,’t Hele huus li-jt vol met hondeheur en mien vriendin is hele dage bezig met stofzuuge,’’ volges de enthousiaste uutvinder.

Helaas moch hij van zien Marian ’t niet teste op de blage, maor dat kon ‘m niet hindere in de deurontwikkeling van ‘t middel. Dapper atte is, hette zicheiges now behandeld met verrassend goeie risseltate zeker gezien zien volle heurdos véur de tes. D’r is now eigelijk nog maor één weg te warke minpuntje, want ’t is nog wel arg jammer dat ’t heur da-j krieg alderjékes vet is.

en Boudewijn Janse is dizze ni-je nep-wos in ‘t verkeerde kèèlgat geschoate. Reumer zöl zelfs hebbe gedreig dat as d’r volgend seizoen gin normale wos kump, hij geet verkasse naor VVL of Stökkum.

MIENTJE IS TE KOOP WASKUUPSTAD – Mientje is te koop, en dan hewwe ’t niet eûver ’t plaatje of de ceedee, maor oaver de vrouw eiges. Wie had dat gedach? Op eur lèèftied en dan nog te koop zun. Kees en Bart schame zich de oge uut de kop. Hun moeder die zich publiekelijk het bloot gegoave. Now moi ’t woord ‘bloot’ niet letterlijk nème, maor toch windt ze d’r gin duukskes um. Alles magge eur noabers, eur bure, van eur wette. Bennad drèèjde d’r vroeger nooit um heer. Datzelfde duut Mientje now ook niet. Ze geet ech met de bille bloot. Figuurlijk dan wel te verstaon. Kiek maor ’s op pagina 36, dan wettie hoe Mientje zich het laote gaon. En dan ook nog veur ’n spotprijs.

Scheurboek A-j alleen maor gruunte of fruit uut ’n pötje èèt, dan hei-j kans op scheurboek. Denk niet da-j scheurboek heb, a-j scheure in ow boek krieg, want dat het daor niks met te make, Denkie da-j ’t toch heb, gaot dan naor de dokter, want scheurboek is gin pretje en gi-j bunt ech niet de eerste den d’r aan dood geet.

Malaria As ow ’n mug gestoake het, dan hoef gi-j niet bang te zun da-j malaria krieg, ook al jök ’t a’t bas. Dan moj ech wel gestoake bun deur ’n malariamug. Hoe köj ’n malariamug kenne? Dat wet ik ook niet, maor a-j d’r malaria van krieg, dan köj d’r zeker van zun dat ‘t ’n malariamug is. Now denke gullie misschien dat ik ’n bietje slap zit te o-h-en, maor ik meen ’t sirrieus.

Melaatsheid Melaatsheid ook wel lepra genuump is ‘n besmettelijke infectieziekte den veural in de trope nog steeds veurkump. Wi-j dus gin lepra oplope, gaot dan niet naor de trope en a-j ’t heb, gaot dan niet naor de carnaval, want dan hei-j zo de hele zaak aangestoke. Gao ook niet naor de dokter, want anders stèèkie mien nog aan. De verwekker is de bacterie mycobacterium leprae, maor ja, daor hei-j ook niet völ aan.

Snot A-j las van snot heb, dan bu-j gewoon verkeld en mo-j ook bi-j mien uut de buurt blieve. Nèèm ’n aspro, chefarine 4, aspirine of ’n paracetamolleke. As ’t nao vier wèke nog niet eûver is, mo-j ow ’n flinke grog nemme en hilp dat ook niet, mo-j d’r twee nemme en ’t alcoholpercentage flink opschroeve. Dat hilp mien ook altied as ik sloederig in de rakkert bun. Ik wens iedereen ’n hèvige carnaval toe.


WI-J STAON AL 20 JAOR VEUR AL UW REKLAME KLAOR DAT WÖDT WAT!

VEUR INTERACTIEVE MARKETING EN COMMUNICATIE MO-J EFKES OP WWW.LOGISZ.NL KIEKE Communicatie en strategie: advies, organisatie, bewaking en begeleiding webdesign en printdesign

Creatie: conceptontwikkeling, huisstijlontwikkeling,

Techniek: websites, webapplicaties, e-mailmarketing en databasepublishing

en webshopsystemen, e-mailmarketing

Content: copywriting, fotografie en videoproducties

Social media: Facebook, Twitter en LinkedIn

Software: contentmanagement-

Zoekmachinemarketing: SEO en SEA

Service: media, drukwerk, hosting en domeinregistratie, training en opleiding

Logisz denken, anders kijken, technisz werken, praktisz aanpakken

IEDEREEN WET DAT ’T SLECH IS VEUR ‘T MILIEU AL DAT PLASTIC GREI, GEBRUUK PAPIERE SNACKZAKKE OF DRAAGTASSE, WI-J LEVERE ZE ALLEBEI.

DEGELIJK BOUWEN VOOR EEN SCHERPE PRIJS TRADITIONEEL GEBOUWDE VRIJSTAANDE HUIZEN, TWEE-ONDER-EENKAPWONINGEN EN BEDRIJFSPANDEN. VAN CASCO TOT SLEUTELKLAAR, ALTIJD IN NAUW OVERLEG MET DE OPDRACHTGEVER.

MEER WETTE? KIEK OP WWW.RABOPAK.NL

DE NR. 1

PAKKINGEN IN PAPIERE SNACKVER K LU EN NATUUR FSC-GECERTIFICEERD

DUURZAAM ZUN DAT WÖDT WAT!

Logisz anders


25 • WASKUUPKRANT • 2019

BUURMAN & BUURMAN GAON TE WIET

Trammelant op de Elshardt ’s-HEERENBARG - Zoas gi-j ow misschien könt herinnere het Anney Veenhof veurig jaor in de krant gestaon. Ze was laaiend enthousias. Vol trots het ze hiereûver ‘n update op facebook geplaats. Danny Notten woont same met zien vrouwke Ellen van den Bosch op de Elshardt tiggeneûver Jan en Anney Veenhof. Same met Jan steet Danny bekend as Buurman en Buurman umdat ze vaak same klusse. Danny las ’t artikel op facebook en wier kats jaloers. Zo aardig en rustig datte êuver kan komme, zo afgunstig wier hi-j bi-j ’t lèze van ’t verhaal van zien buurvrouw Anney. Deurdat hi-j zo jaloers was, was hi-j met zien opgefokte gedrag niet te geniete. Anney het um d’r op aangespraoke datte moes opholde met dit onuutstaonbaore gedrag. Danny had d’r al gauw spiet van en draei-jde um as ’n blad aan de boom. Um ’t goed te make het hi-j as verrassing de tuin van familie Veenhof aangepak. Jan het um daorbi-j geholpe umdat ze niet veur niks Buurman en Buurman zun. De hele tuin wier

n

Buurman en Buurma

De update van Anney Veenhof op Facebook

grondig aangepak. Alle struuk en bome zun d’r uut gehaald. Tusse al dizze bome en struuk stond een boom waor Anney en Ellen planne met hadde. Dizze boom ware ze van plan um te gebruuke um

’t Lek in eerste instantie ’n onschuldige opmarking op facebook toen Danny as reactie schreef dat hi-j same met Jan dit jaor in de carnavalskrant zöl staon.

minse te helpe um de kat uut de boom te kieke. Ze hadde gelèze dat dit booming business was. Anney en Ellen zun kwaod en niet aansprèèkbaor. ’t Letste ni-js is dat de keerls de boom in könne,

maor dat wödt wel lastig, umdat de boom is umgezaag..

Danny en Jan bi-j de umgezaagde boom. Hier lache ze nog.

S M O O B TOCH NIET ZO’N DREUGE MARISSINK VERSLAAF

’s-HEERENBARG – Antoine Booms kump ’n bietje as ’n dreugkloot oaver, maor dat vilt hard met. Starker nog: ’t is ’n humoris van wonder en geweld. Met ’n simpele kwinkslag kanne ow aan ’t lache make en op erotisch gebied isse niet te holde. Now zal menigeen zegge datte hier wel arg opgehemeld wödt en datte die teks wel eiges geschreve zal hebbe. Dat klop! De eindridaksie wol dit stuk dan ook niet plaatse, maor toen kreg Antoine hulp uut onverwachte hoek. Niemand minder dan Thea Nijhof sprong veur ‘m in de bres. Dat was ’n grote verrassing. Aanvankelijk dach iedereen dat Thea ‘m wol helpe, umdat Antoine kammeraod is van Vincent en Xander Nijhof en Thea ’t wel fijn vind dat eur troetelblage ’n vriendje hebbe. Toch blek dat niet de re-je te zun. Thea is gek op Antoine vanwège zien tungske. As Antoin op zien treût blaos, kump steevas zien tungske teveurschien en daor wödt Thea knettergek van. Antoine zien vrouw, Silvia, is daor

’s-HEERENBARG – Gin drugs! Niet roke! Zo op ’t oog liek Joep Marissink ’n hele verstandige keerl, maor vriende en familie wette helaas wel bèter. Joep kamp sins köt met ’n hardnekkige fees-verslaving. Waor gefees wödt is Joep en as gezelligheidsmins wödt Marissink ook vri-jwel eûveral uutgeneudig. De verslaving kwam aan ’t lich toen Joep ’n paar zondagmarges ’t eigeste mèèdje metbrach aan de ontbijttaofel. ,,Op zich ’n leuk mèèdje, niks mis met,’’ lei vader Jos uut. ,,Maor toen ze vertelde dat ze uut Zeddam kump, ginge bi-j mien alle alarmbelle af. Onze zoon met eentje uut Zeddam?’’Op

helemaol niet bli-j met. Die vuult nattigeheid! Letterlijk en figuurlijk! Ze het eur man opgedrage van now af aan zien tong binneboord te holde en uut te scheie met die opvallende erotiek. Volges Thea is dat alleen maor jaloersigheid en mot Silvia zich niet zo aanstelle. Inmiddels baalt de eindridaksie as

As Antoine Booms ’n vrouwspessoon zut kanne gin noot meer uutbrenge. Dan steet de tong ‘m dwas in de moel ’n stekker. Ze het bakzeil motte hale en dizze veur Antoine zo positieve teks toch motte plaatse. As gullie ow net zo argere aan dit verhaal as wi-j, dan bie-je wi-j ollie onze nederige excuses aan.

’n röstig en gepas moment zun Jos en Luce met Joep bi-j mekaar gaon zitte um d’r eûver te praote en ging Joep al snel met de bille bloot. ,,Met ’n mèèdje uut Zeddam, he’k ’n wèèk eerder as de res al carnaval en bu’k mooi twee wèèk achter mekaar onder de panne met feeste,’’ aldus de goldeerlijke Joep.

OOSTVAARDERPLASSE FLEVOLAND – Sinds december 2018 mag de provincie Flevoland 1830 edelherte afschiete in ’t natuurgebied De Oostvaarderplasse. In ’t totaal hebbe 142 fanatieke jagers zich bi-j de provincie gemeld um

te assistere met het afschiete van de beeste. De 47-jeurige Groningse Ton de Bever steet veurleupig aan kop van ’t klassement met 1385 punte. De Bever wödt op de tweede plaats gevolg deur Fred Groen uut

Diere met 1299 punte. De derde plaats is veur de 21-jeurige Mitchel van Ballegooi uut Oss met 1282 punte. De complete lies met uutslage bun te bekieke op www.staatbosbeheer.nl/ uutslage


als u kiest voor kwaliteit WI-J HEBBE KUUKSKES ZAT DUS DAT WÖDT WAT!

WWW.EUROCOOKIES.NL S K U T S 11

5,95

WASKUUPJES, Echte chocola veur echte carnavaliste! Gevuld met praliné en Barghs neutje. Vanaf 1 februari te koop en te bestelle bi-j Hip & His, MolenstraOt 11 IN ‘s-heerenbarg.

Dat wödt wat

Now met carnaval is ’t vet èten en nemme we er ’n paor, Maor daornao sta ik als personal coach weer veur ow klaor!

DAT WÖDT WAT! 06 25 44 68 79 info@charitylifestyle-personaltrainer.nl www.charitylifestyle-personaltrainer.nl

Wi-j dage ow uut!!! j i b j i N

E V I T AC INFO VIRTUAL

‘n Combinatie van muziek en work-outs

gegève deur ‘s werelds beste instructeurs.

‘De toekomst is virtual’. Sporte wanneer ‘t ow uutkump

Dat wödt wat! meer wette? www.active-center.nl


PATTY RUIKES ’s-HEERENBARG - Op ’t moment dat ze de contacslöttel omdrèè-jt, geet ’t gas d’r op en verandert Patty Ruikes in ’n ongeduldig en ongemanierd gedroch, die op andere weggebruukers scheldt en tiert. Jan en alleman kan ’n dikke vinger van eur kriege. Dit mot anders, vindt ze eiges, ze geet d’r aan warke en wel meteen.

27 • WASKUUPKRANT • 2019

GEDROCH IN ‘T VERKEER de auto stapte. Gezellig praotend ginge wi-j op weg. Al raps sloeg de sfeer as ’n blad aan de boom um toen de eerste ‘PIEP’ veur mien kats onverwachs van baan wisselde zonder datte richting aangaf. Ik liep rood aan en sloeg op de claxon van de auto. Uut mien mond kwame woorde as ‘t-Is-‘PIEP’-toch-niet-te-geleuve! En Azzie-niet-könt-ri-je-dan-moj-da-ook- niet-doen-stomme‘PIEP’!

P

atty: ,,’t Is misschien vremp um oaver mien eiges te zegge, maor ik bun bes ’n aardig mèèdje. Ik zwaai naor de minse op straot en stao netjes in de ri-j bi-j de kassa’s. Olde vandage help ik bi-j ’t oaverstèke en zo now en dan hol ik ’n deur oape veur minse die niet opschiete. Ik geef ze dan vaak nog effe ’n extra zetje um ze ‘n bietje op gang te helpe. Ik wark ook niet veur niks as woonbegeleider bi-j Sensire. Dit wark is mien op ’t lief geschreve.’’ Ze vertelt vedder: ,,Sinds ’n paar jaor ri-j ik in ‘n zwatte Peugeot. Hierveur reej ik in ’n olde Mercedes. In dat ding moessie gin haos hebbe. Met gepaste snelheid reej ik hiermet oaver ’t asvalt. Ik was de rus eiges. Maor sinds ik in dit kleine zwatte monster ri-j, geet ’t faliekant mis. Ik bun veranderd in ’n onverschrokke wegpiraat. Den auto mik iets in mien los. D’r gebeurt dan iets met mien waor ik gin grip op heb. In ’t verkeer verander ik van ‘n lief,

wark bi-j Sensire in Zeddam. De Drieheuveleweg vin’k nog wat te pittig. Veurlopig fiets ik onderlangs naor Zeddam. Hoe lang ik niet op ’n fiets heb gezete, mag Joos wette. Maor ik gao mien lève betere.’’

Patty het weer schik in ‘t verkeer

Dikke vinger

Patty stik weer ’s de middelvinger op

behulpzaam en aardig mèèdje in ‘n scheldende, ongeduldige, snelheidsoavertrejende feeks. Zodra ik de contacslöttel umdrèè-j geet ’t gas d’r op en schiet ik de weg

op. As aangeschoate wild sjees ik zigzaggend deur de straote. De klinkers ri-j ik uut de weg. Minse valle van schrik van de fiets of motte veur mien uutwieke. Van snelheidsborde trek ik mien niks aan. De bochte nèèm ik te krap en met piepende bande.’’ ,,Eiges hak ’t gaanniet in de gate totdat ’n vriendin nève mien in

Wat-een-‘PIEP’! En ’n dikke vinger hek ‘m ook nog gegoave. De vriendin nève mien kek mien met grote oge aan en vroeg mien wat mien mankeerde. Ze schudde eur kop en zei gaanniks meer. Ik wier nog rooier en deej keihard mien bes um in elk geval vieftig te blieve ri-je en eur ’n bietje op eur gemak te stelle. Aan ’t einde van de rit zei ze tigge mien dak ’n aardig en lief deerntje bun maor dak in ’t verkeer een grote ‘PIEP’ bun. En ik wis dat ze geliek had.’’ Vanaf now gao’k mien stinkende bes doen um mien te gedrage. Ik wil niet meer schelde en foetere naor andere weggebruukers, daor bun ik ech te aardig veur, da doek now thuus. De auto he’k verkoch en ik heb mien ‘n fiets aangeschaf. Um ’t fietsgevuul ’n bietje onder de kni-j te kriege, hek ’n paar fietslesse genomme. Ik begin d’r ech schik in te kriege. Lachend fiets ik now naor mien

LOSKAMP BEGINT VEUR ZICH EIGES andere 25/7 bereikbaor veur steuringe en dat alle 7 dage van de wèèk, behalve zondags.“

Trots poseert Roy Loskamp met zien gezin veur ’t ni-je bedrijfspand van zien eige bedrijf

EXCURSIE NAOR LELYSTAD ’s-HEERENBARG – De traditionele veurjaorsexcursie van Schietvereniging “De Kogel” uut ’s-Heerenbarg geet dit jaor naor de Oostvaardersplassen in Lelystad. Belangstellende könne zich aanmelde bi-j de secretaris.

De inschriefkoste bedrage 25 euro per persoon, dat is inclusief 150 patronen (9mm), twee snelladers, vervoer (hen en weerum) en nao afloop ’n köpke koffie bi-j de Peer. (Ere)leje kriege op vertoon van de lidmaatschapskaart 5 euro kötting.

ONDERZUUK TREKGEDRAG ’s-HEERENBARG – Roy Loskamp het nao lang wikke en wège de knup deurgehak en besloate um veur zich eiges te beginne. Jaorelang was hi-j de drievende krach bi-j Kupers en ging Maarte met de eer strieke, maor hi-j von ’t now de hoogste tied deze stap te nemme. ,,Eigenlijk is ’t hartstikke logisch dat iemand as ik de vleugels op ’n bepaold moment uutslut. Kupers het lang könne profitere van mien ervaring en know-how (populair Engels woord veur kennis, rid.), maor waorum zö’k daor niet eiges meer gebruuk van make?

Wiejer deurgreûje bi-j Maarte was uutgesloate. Nao jaore leidinge aannemme, wil ik now graag ’s leiding gève. As veurzitter van de buutschool van d’Olde Waskupen zag ik, dat ik dat wel in de vingers heb,’’ lei Roy ons uut. Loskamp lut ’n hagelni-j pand bouwe op ’t industrieterrein, pal nève Kremer. De oapening wödt medio april pas verwach, maor aan de buutegevel vilt zien

mega reclame al wel goed te lèze. ,,Mien vrouw, Tanja, het ’t logo getekend en ontworpe. Ze is arg goed in tekene en schrieve. ’t Zun de kleine details die ’t ‘m doen. Zo wödt ’t ook meteen iets van ons same,’’ zei Loskamp, wiezend naor ’t billboard op zien kantoorpand. ,,Minse könne bi-j mien terech veur net dat stukske extra. Da’k super snel bun, wet iedereen wel, maor ik bun onder

PEKING – In ’t Dierenonderzuukcentrum in Peking is onderzuuk gedaon naor ’t trek-gedrag van eende en ganze. Jaore geleeje is daor uutgezoch dat dizze vogels in ’n V vliege um energie te bespaore, aangezien ze dan in mekaars slipstream vliege. Veurige maond is uutgezoch waorum vaak ene kant van den V langer is as de andere kant. ’t Schient zo te zun dat aan den langere kant meer vogels vliege dan aan den köttere kant.

KÖT NI-JS

DANNY KRIJGSMAN EÛVER STUUR WASKUUPSTAD – Danny Krijgsman het ’n ni-je grote auto waorin hi-j zelf nog kleiner lik. Hi-j het zich ‘n extra kussentje veur op de chauffeursstoel gekoch, zodat hi-j now ook eüver zien stuur kan kieke.


ST

IC

HT

IN

G

AW

0609

hoerrraaahh WC 10 jaaar..! AWC

€100.000 per joar

AWC-GEETVEURGROEN.NL

JAAR AWC

denk groen, denk AWC

2009

2019

Ook de aankomende jaren zullen wij ons inzetten en waken voor het behoud van de mtb paden in en rond het montferlandse bos. (behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie in de toekomst)

DENK GROEN

EN PLANT

ÉÉN MOLEN VOOR DE POEN!


29 • WASKUUPKRANT • 2019

KRIJGSMAN HET TRAMMELANT MET PAVERTS ZEDDAM – Zet ow örges in ’n afgelège gebied ’n grote tent neer, zörg veur bi-jpassende aankleding, hang d’r ’t etiket ‘Oktoberfest’ aan en gi-j heb geheid succes. Zo wier ’n aantal jaore geleje in Zeddam ook gedach en is, nao gebleke rissultate in andere plaatse, dizze formule gekopieerd.

Feesttent) wees dit jaor carnavalsvereniging de Paverts aan as ‘goed doel’ waor de opbrengste naortoe zolle gaon. Niet geheel toevallig is den eigeste Knuvink ook bestuurslid bi-j de Paverts. Hoofsponsor Danny Krijgsman was op zien zachs gezeid beheurlijk pissig, toen hi-j bi-j ’t uutreike van de cheque pas heurde dat hij now dus feitelijk de Paverts sponsorde. Toen Knuvink ook nog doodleuk umriep dat de president van d’Olde Waskupen ’n flinke duit in ‘t zekske van de Paverts had gedaon, ware de rape gaar. Danny wol Knuvink in de heur vliege, maor zag dat dit niet meugelijk was en greep ’m toen maor naor de strot. De kemphane bun uuteindelijk uut mekaar geholde, waordeur ’t fees toch nog wiejer kon gaon. ’t Geld is Krijgsman kwiet, maor eiges rèkent hij d’r op datte op zien minst ’n pessoonlijke uutneudiging krig um kosteloos carnaval in Zeddam te können viere.

’t

Enige wa-j wel neudig heb, is wat sponsore die geld dokke en daormet de eerste (opstart) koste dekke. In Zeddam prijk de naam van Krijgsman Tegelwerken al wat jaore as hoofsponsor aan dit Oktoberfest. Maor dat zal now wel veur ‘t lets gewèès zun. Net as veurgaonde jaore wödt ’t Oktoberfest georganiseerd deur Stichting De Feesttent. Opgerich um evenemente in Zeddam te organisere, waorbi-j eventuele opbrengste terug vloeie in projecte en/of vereniginge in Zeddam. En daor ging ’t afgelope editie faliekant mis! Jörg Knuvink (secretariaat De

Danny vlug Jörg naor de strot, naodat hij heurt datte besodemieterd is

MIENTJE

KANGOEROE KANGOEROE DWEILORKÈS DWEILORKÈS VERFILMP HET ’T GEHAD HET ’T GEHAD MET SMOUZE (1) MET SMOUZE (2)

WASKUUPSTAD – ’t Zal niemand ontgaon zun, dat de verfilming van ‘Bohemian Rapsody’ van Queen ’n echte kaskraker is gewodde. De Amerikaanse filmstudio 20th Century Fox het laote wette in nauwe samewarking met StadsTV Bargh now aan de slag te gaon met ’n soortgelieke verfilming van ons eige ‘Mientje’. Hoe gèèf is dat! Dat d’r voldoende geliekenisse te zien zun tusse ‘Bohemian Rhapsody’ en ‘Mientje’ sprik veur zich. Dat geet van ’n (bi-jnao) notering in de Top2000 tot aan de tragiek van de eûverleje zanger in kwestie. Vanuut Amerika wödt metgedach eûver de casting, al hebbe de minse binne StadsTV Bargh natuurlijk meer binding met de lokale pessonages. Veur de rol van Mientje wödt gezoch naor ’n lieve, zörgzame vrouw die wat op de achtergrond blif. Tot op hede hebbe Diana Maotman-Obbink en Anita Rèèssink zich gemeld, dus vilt te

hoape dat d’r nog bètere kandidate komme. Bennad mot wodde gespöld deur ’n flamboyant pessoon den boavedien hèvig muzikaal is. Vannuut Zeddam en Durkum bun al kandidate um dizze reje afgeserveerd en kan ook Bokkie Peters ’n afwiezing verwachte. De geruchte gaon dat Hans te Boai-j as enige ’n serieuze kans mik um in de huid van Bennad te kroepe. ‘Mientje the movie’ wödt nog veur de zommer geschoate en mot köt veur de 11e van de 11e op de doeke te bewondere zun. Tenminste as Braomp ons niet veur is.

KALENDER WASKUUPSTAD – In naovolging van Bargh in het Zadel het de buutcommissie van d’Olde Waskupen besloate um ook ‘n verjeurdagskalender uut te brenge. Alle maonde bun netjes in eûverleg verdeeld onder de commissielé-je, maor daor ging ’t juus mis. Erik Menting stond nao de verdeling op hoge pote bi-j veurzitter Daniël Schmitz aan de veurdeur: ,,Dat Silke (Nijland-

Cornielje red.) in een rood Kespekske bi-j een kesboom steet op de decemberpagina he’k gin probleem met. Dat Hans Sloot in zien speedo aan de rand van ’t zwembad li-jt op de julipagina of Sjaakie Böhmer (Junior red.) op de oktober pagina steet, allemaol gin probleem. Maor mien zette op de fibrewaripagina, uutgerekend de kötste maond, daor baal ik van as ‘n stekker.

’s-HEERENBARG – ’t Kangoeroedweilorkès het ’t helemaol gehad met restaurant Smouze. Jaorelang hebbe ze veur en tijdes de grote optoch op ’t terras in de keld gestaon um met hun vrolijke klanke gaste te trekke. Met regelmaot zun ze op ’t terras of in den tent zelf te vinde dit alles um de horeca ’n hart onder de riem te stèke. Zelfs hun adventsrondgang is hierop afgestemp. Dit alles is onze ridaksie ter ore gekomme van ’n niet nader te nuume lid van ’t orkès. Woordvoerder Harrie Peters wil d’r niet völ woorde aan kwiet en dat is op zich al raar, want

normaal is den Peters niet stil te kriege. ,,Alles hale wi-j uut de kas um de ’s-Heerenbargse horeca uut de brand te helpe maor wat kriege wi-j as dank? Sinds dat Harry (Van Uhm rid.) daor weg is lup ’t allemaol al wat minder, wi-j snappe wel waorum de boel now te koop steet. ’t Is maor goed dat ze daor Carlo Keijzer in diens hemme, anders kwam d’r gin hond meer,’’ gif de steeds kwaojer woddende Peters aan. ,,Ik kan ow wel vertelle zolang daor Kangoeroevleis op ’t menu steet zien ze ons daor mooi niet meer,’’ aldus ’n zwaor teleurgestelde muzikant.

’s-HEERENBARG – ’t Kangoeroedweilorkès het ’t helemaol gehad met restaurant Smouze. Jaorelang hebbe ze veur en tijdes de grote optoch op ’t terras in de keld gestaon um met hun vrolijke klanke gaste te trekke. Met regelmaot zun ze op ’t terras of in den tent zelf te vinde dit alles um de horeca ’n hart onder de riem te stèke. Zelfs hun adventsrondgang is hierop afgestemp. Dit alles is onze ridaksie ter ore gekomme van ’n niet nader te nuume lid van ’t orkès. CDA uuthangbord Wilfried Linssen wil d’r niet vol woorde aan kwiet en dat is op zich al raar, want

normaal is den keerl niet stil te kriege. ,,Alles hale wi-j uut de kas um de ’s-Heerenbargse horeca uut de brand te helpe maor wat kriege wi-j as dank? Sinds dat Harry (Van Uhm rid.) daor weg is lup ’t allemaol al wat minder, wi-j snappe wel waorum de boel now te koop steet. ’t Is maor goed dat ze daor Carlo Keijzer in diens hemme anders kwam d’r gin hond meer,’’Gif de steeds kwaojer woddende Linssen aan. “Ik kan ow wel vertelle zolang daor Linzesoep op ’t menu steet zien ze ons daor mooi niet meer,’’ aldus ’n zwaor teleurgestelde muzikant.


Old jeugprins Jeb 1 wens jeugprins Matthijs 1 ‘n gèèf en gezellig Carnaval. Wi-j wette ‘t zeker: dat wödt wat!

Krie-j van 't feeste hèvige trek, bu-j bi-j ons op de goeie plek. Bi-j Snack restaurant 't Stadsplein Gif 't te ète veur groot en klein. Wi-j zörge veur ow warme of kolde hap, Zo da-j weer tevrèèje 't fees instap! Alle carnavalsdaag los van 11.00 tot 01.00 uur

Molenstraat 4, 7041 AE ‘s-Heerenberg, 0314-661473

DAT WÖDT WAT!

Zeddamseweg 32 - 7041 CR ‘s-Heerenberg


ZWEERS VINDT RESTE VAN

STÖKKUM – Edwin Zweers het in zien veurmalige woonplaats Stökkum de reste gevonde van ‘n ceratosaurus. De veurzitter van de Heemkundekring Bargh wol ’t ding schenke aan’t Stadsmuseum, maor daor het Hans Hegman, de grondlegger van dat museum, ’n stökske veur gestoake: ‘’Hol gi-j die rotzooi maor mooi eiges, dat ding het niks met onze stad te make!’’

CERATOSAURUS

E

n toen hadde ze daor bi-j ‘t Neije Raethuys aan de Hofstraot en de olde bewaarschool van ’t Johannes van Esserenhuus aan de Markstraot ’t schaop aan ’t driete. Geen van bei-je wol ’t ding met naor huus nème en um ’t ding weer in Stökkum neer te flikkere, dat ging hun allebei toch wel wat te wiet. En terech! De Ceratosaurus is een  geslach  van uutgestorve vleisètende theropode

KÖT NI-JS Onderzuuk Tweede Wereldoorlog KAMPEN – De Hogeschool in Kampen het onderzuuk gedaon naor ingezette en verdwene oorlogsvoertuige uut de Tweede Wereldoorlog. Daoruut is naor veure gekomme dat d’r meer vliegtuuge in de oceaan te vinde zun dan onderzeeërs in de luch.

dinosauriërs, beheurend tot de groep van de Neoceratosauria, dat tijdes de late  Jura, zo’n 150

miljoen jaoar gele-je, dus wel heel lang gele-je, lèèfde in ‘t gebied rond de zandbult van Stökkum.

De Ceratosaurus in de vitrine, den Zweers en Hegman geschonke hebbe aan Naturalis. Gelukkig wazze zillie d’r toen vanaf.

VERGISSING STEIN EN KUPERS

Cowboy aan de schijt

WASKUUPSTAD – Afgelope jaor het zich ‘n bizar tafereel afgespöld. Nao ‘n mooi carnaval hebbe völ minse las van de darme. Deze keer ook bi-j ‘n cowboy. Toen hij klaor was, stoeng de prairie vol kaktusse.

Meer prikkelende uutsprake van CDA veurman ’s-HEERENBARG – CDA veurman Wilfried Linsse is iemand den graag de knuppel in ’t hoenderhok gooit: ,,A-j nooit buute de boks denk, dan kommie d’r nooit,’’ aldus Linsse, den dat ook al dei-j toenne nog bi-j ’t leger zat. Onlangs wis hi-j de publiciteit te hale toenne met de bevolking wol praote eûver de koste veur de gemeenschap van de fusie van VVL, Stökkum en MvR. Gemakshalve hatte de bate buute beschouwing gelaote, ,,want’’ aldus Linsse, ,,dan wódt dat zo moeilijk rèkene!’’ Ook zien idee um de basisschool te huusveste in de olde technische school was ’n losse flodder van jewelste want den school is in patticuliere hande en zöl veur ’n godsvermoge aangetrokke motte wodde.

Meer proefballonne In ’n besloate zitting van ’t CDA waor wi-j met ’n verborge microfoon hebbe gefilmp, hebbe wi-j nog meer originele ideeje van ‘m opgenoame. Zo hette planne um de Wètering in te poldere zodat d’r meer bouwgrond kump um aan de toenèmende vraog te voldoen. Ook hette ’t plan opgevat um de helf van ’t Montferlandse bos te kappe en ’t holt te verkope. Van de opbrengs wille jonge aanplant aanschaffe, umdat bomen now eenmaol völ CO2 opnème. Deur de autobaan bi-j Bèèk te eûverkappe kan de ’s-Heerenbargse bevolking bespaore op roetewissers en misschien kan één van de woninge die gebouwd zun op de plek van de veurmalige Emmauskerk ingerich wodde as noodkerk veur de parochiane die now zonder gebedsruumte zitte.

Speerpunt Speerpunt blif toch de zuuktoch naor ’n plek veur de ni-je basisschool en veur ’n supermark aan de Lengelse kant van de rondweg. Naodat ’t idee um de school midden op de rondweg te poate was afgeschoate en de Lidl in ’t olde pand van AH ook niet deurging is d’r now, volges Wilfried, ‘n ni-j plan: ,,Tusse de flats aan ’t Bergherveld wodde spante gemonteerd. Daorop komme betonne plate te ligge waordeur d’r ’n enorm grondoppervlak gecreëerd wödt. Hierop wödt de school en de supermark gevestig. Veurdeel van de schieve ligging op ’n bult is dat de hoogste klasse dan boavenaan de bult wodde gesitueerd en de lèègste klasse, die van de bewaarschool, onder aan de bult. Daor kump ook de supermark, zodat de moeders die hun blage ophale meteen de dagelijkse boadschappe könne doen.’’

Klaor Linsse lut desgevraog wette dat alles binne de bestemmingsplanne pas en datte d’r vanuut geet dat de eerste blage veur 2020 de klasse könne bevolke. Binnenkort is d’r weer ’n inspraakaovend van ’t CDA en dan kan iedereen metpraote eûver de planne en ze eventueel (op details) aanpasse.

DAT ENE MOMENT

Passagiers niet onwel AMSTERDAM/PARIJS - KLM/Air France het bevestig dat veurige wèèk vri-jdag op ’n lijnvluch van Amsterdam naar Rio de Janeiro tientalle passagiers niet onwel zun gewodde. Toen de piloot daoreûver deur ’n bemanningslid wier ingelich, hette meteen besloate um deur te vliege naor de eindbestemming. Bi-j aankoms op ’t vliegveld stoenge zo’n dattig ambulances en brandweerwages klaor, maor die hoefde dus niet in actie te komme.

31 • WASKUUPKRANT • 2019

’s-HEERENBARG – Willy Stein en Freek Kupers bun tijdes de letste editie van ’t NK Wielrenne in Montferland de bietebrug opgegaon. Nao maonde van trèèning kwam ’t tweetal nao slechs één rundje tot de ontdekking dat ze de fiets ware vergète. ,,Ik kan d’r met de kop nog niet bi-j dat mien dit eûverkomme is. Steintje en ik trèène ons te

baste en dan opens dit,’’ aldus ’n hiegende en aangeslage Kupers. ,,Now magge wi-j van geluk sprèke dawwe niet de enige ware, want achter ons kwam ’n gruupke die ook de fiets in de stalling hadde laote staon. Anders stao’j mooi met zien bei-je veur paol.” Willy had ’t naor eige zegge al snel in de gate, maor had de luch niet um ’t Freek te vertelle; ,,Meteen bi-j de start ha’k al

Gi-j ziet Kupers en Stein denke ‘wat ’n dèmelijke vergissing’ in de gate dat de kopgroep völ sneller weg kwam dan wi-j. Die lu-j hadde de fiets wel gewoon met en hoe hard a-j ook ow bes doet, dat gat krie-j dan niet meer dich. Ik bun kats kapot.’’ Kupers en Stein bun vier keer op ’n ronde gezet deur de kopgroep en eindigde örges in de middemoot van ’t peloton.

MALLORCA – ‘t Was dat moment, dat Mus Berendse d’r achter kwam dat ’t meer dan alleen een scheet was. Pieterke Janse (linksachterin) en Melvin Raufeisen (rechsveur) hebbe de

fratsen van hun kammeraod al deur. Thomas Roes (linksveur) lach op dizze foto nog hoapvol, niet wettende dat zien lève op ’t punt steet iets minder vrolijk te wodde.


Probeer ‘s een Probeersixpack ‘s een andere Probeersixpack ‘s een andere andere sixpack

35 JAAR RT E E T K A R T IS IG R A J WIE G! A D E K K E G S T O N K N EE TOT 19.00 UUR 0 .0 5 1 N A V I R A U R 27 FEB

Kom Kom naor naor Kom naor Kom naor

WWW.BODYFIT-LENGEL.NL

WWW.BODYFIT-LENGEL.NL WWW.BODYFIT-LENGEL.NL

FRIET FRIKANDEL KROKET BAMISCHIJF

0.

35 PER STUK

E KOK MET DE SWINGEND DRAAIEN GRATIS BALLONNEN

WWW.BODYFIT-LENGEL.NL

OW OLDE COMPUTER IS GELD WEERD! GRATIS: afhale van afgeschreve ICT apparate GRATIS: Inventarisatie en Rapportage GRATIS: Professionele data verwijdering met Certificaat! (zodat ow bestande niet in verkeerde hande terech komme)

GRUUN AFVOERE

IS ONS MOTTO; DAT WÖDT WAT!

planning@milieupc.nl Tel: 0320 809980

Inventarisatie

Reswaarde

Data verwijdering

Personeelsverkoop

met certificaat

Schenking aan goed doel Upgrade

WI-J OOK WETTE WAT OW OLDE COMPUTER WEERD IS? GAO DAN NAOR

WWW.MILIEUPC.NL


NIET INGEBROAKE

Braakspore in ’t Gaardepad WASKUUPSTAD - Op twee fibrewari j.l. het de politie ‘n telefonische melding gekregge dat ‘r niet was ingebroake in ‘n woning aan ‘t Gaardepad in ‘s-Heerenbarg Nao ’n grondige inspectie deur ’t forensisch team, bun d’r wel braakspore gevonde. Van de dader ontbrik elk spoor.

Tien veur Taal

HILVERSUM – Serge van Rooije (gin van familie van Marinus) het metgedaon aan ’t TV-programma Tien veur Taal. ‘t Altied goedlachse lid van de Jeugcommissie het nao eige zegge hèvig gepresteerd. Aangezien de uutzending pas volgende wèèk op tillevisie kump, mag Van Rooije nog niks zegge eûver de uutslag.

33 • WASKUUPKRANT • 2019

BABYVUURWARK WÖDT TOCH VERBOA-JE

In ’n schriftelijke reactie liete onze ridaksie wette:; ,,Ik hep ’t goed noor mien sin gehad en Anita Witzier is hatstikke aardig. Ik mag uiver de uutslag niks vertele, want da stond in ut kontrak. Meschien gao ik de finaale wel haale. Kiek self moor volgende weik!’’ Serge het later bi-j zien collega’s binne de jeugcommissie zien mundje al veurbi-j gepraot en liet wette datte inderdaad ’n tién veur taal het gescoord. Helaas viele d’r in totaal 100 punte te hale en isse daormet dus as letste geëindig.

EÛVERLAS WIPSE DEUR ZACHTE WINTERS ’s-HEERENBARG – Afdeling Montferland van de vereniging Natuurmonumenten duut ’n waarschuwing uutgaon veur de te verwachte eûverlas van wipse tijdes de aankommende zommer. Deur ’t dreuge naojaor en ‘t uutblieve van strenge vos hemme völ wipsekoninginne de winter wette te eûverlève. Gevolg hiervan is dat d’r in de kommende zommer naor alle waorschienlijkheid meer dan ooit gemep mot wodde naor dizze gèèl-zwat gestreepte beeskes. Wat de meeste minse niet wette is dat de eûverlas niet eûveral ève arg zal zun. Onder andere deur micro klimatologische afwijkinge vuule sommige wipsesoorte zich bèter thuus op de ene dan op de andere plek. Zelfs binnen onze gemeente zun de verschille groot. Speciaal veur ollie, lèzers van De Waskuup, hieronder ’n eûverzich van de verschillende wipsesoorte en de geadviseerde bestrijdingsmethodiek per plaats.

Azum Zolang a-j gin MvR-shirt aantrek hè-j weinig te vreze van de wit zwat gestreepte Kempermanwips. Loop gi-j echter in ow MvR-shirt deur Azum, dan bu-j al snel de klos. Trek ’n wit zwat shirtje aan

DEN HAAG – D’r kump toch ‘n algeheel verbod op zogenuumde ‘babypijltjes’. Den beslissing is afgelope wèèk nao lang beraod in ‘t kabinet genomme. Vuurwark veur jonge baby’s zöl niet veilig genoeg bun. Ook afgelope old en ni-j wiere d’r weer volop babypijltjes verkoch. Al langere tied vraoge olders zich af of de verkoop van ‘t vuurwark verantwoord is. Baby’s zölle niet de neudige motoriek hebbe um de pijle veilig af te könne stèke.

‘n Beeld dat vanaf now verle-je tied is.

Vuurwarkliefhebbers sprèke van ‘n betutteling van de maotschappi-j. ,,Mien zoon Dylano verheug zich vanaf zien geboorte al op zien allereerste jaorwisseling. Hi-j vindt ‘t machtig mooi as hi-j ‘n pijl uut zien hand zut vliege,’’ aldus vader Wesley. ,,Vuurwark is now eenmaol ‘n traditie. Den lut Dylano zich niet afpakke, alleen maor umdat sommige baby’s niet wette hoe ze d’r met um motte gaon.’’

BJÖRN LITJES HET ‘N NI-J NUMMER De gèle verrekelinge stèke asse maor effe de kans kriege um aan de eûverlas ’n end te make.

Bèèk De Bèèkse wips kent alleen al in de gemeente Montferland ongeveer 32.907 (bron Wikipedia rid.) natuurlijke vijanden. Waorum iedereen (met uutzondering van Bèèk) ’n hèkel het aan de Bèèkse wips is niet duudelijk; dizze wipsesoort is de enige den niet stik, want daor zun ze vös te eigewies veur.

Braomp Nao verwachting ontsteet d’r in 2019 völ eûverlas van de Klinkerwips. Met name op vers bestraote opritjes en terraswark mo-j vies uutkieke. Gelukkig is de Klinkerwips eenvoudig te bestri-je en wel deur ’t drèèje van goeje muziek. Daor het dit beestje namelijk ’n gloeiende hèkel aan.

Kilder Umdat d’r in Kilder hos gin bluumke te vinde is, is d’r ook gin Kilderse variant van de wips. Um toch te könne bestoeve hebbe de bei-je tuincentra eiges ’n wips ontwikkeld, den niet kan stèke, de zgn angellose wips, niet te verwarre met de Angerlose wips.

Diem De Stèèkwips stik met name in de rug en dan ’t liefst met twintig tegeliek. Dizze wipsesoort vuult zich in Diem prima op zien gemak. Ze bun resistent tigge alle bekende middele, advies is dan ook de Stèèkwips zovöl as meugelijk te ontwieke.

Lengel Plaatselijk verwachte wi-j völ probleme met de Lengelwips. Dizze wipsesoort is met name

gek op bier en op wien. Alleen könne ze daor niet zo goed tege. De eûverlas vilt daorum arg met, nao ’n half uurke ligge de meeste Lengelwipse al veur pampus in de hoek.

Stökkum Lokaal hè-j deurgaons weinig eûverlas van dizze wipsesoort. De Leertrekwips nimp bi-j veurkeur de eerste trein naor Kölle um aldaor de sfeer te verabbezakke in menig winkelstraot en brauhaus.

Zeddam ’t Irriterende gezoem van de Zeddamse wips hult menigeen bi-j veurbaat ’t bloed onder de nèègels vandaan. Behalve op carnavalsmaondag hè-j van dizze beesjes weinig te vrezen, ze maken meer kabaal dan dat d’r daodwarkelijk gestoake wödt.

Björn Litjes ’s-HEERENBARG – Volksarties Björn Litjes het eindelijk weer wat uutgebrach. Nao ’n lange stilte het hi-j zien muzikale gevuul weer teruggevonde. Zien ni-je nummer

‘0314-662019’ het heel Europa al bereik. Onze correspondent het ‘m gespraoke en volges den verwach Björn hiermet ’n begin te hebbe gemaak met ‘n wereldtournee.


JOBMAX IS EÛVER GENOMME, D’R KUMP ‘N NI-JE NAAM IN DE STAD SEESING PERSONEEL IS ‘T NOW GEWODDE, “DAT WÖDT WAT!”

Stadsplein 7, 7041 JA 's-Heerenberg 0314 - 34 38 77 info@ jobmax.nl www.jobmax.nl

Rembrandtplein 8, 7131 EJ Lichtenvoorde Havenstraat 1, 7005 AG Doetinchem 0544 - 35 37 39 info@ seesingpersoneel.nl www.seesingpersoneel.nl


35 • WASKUUPKRANT • 2019

GROOTSCHEEPSE OPSTAND ’s-HEERENBARG - Al enkele wèke klink d’r ’n onheilspellend en oorverdovend gesnater en gekwaak euver ’s-Heerenbarg. Dit immense en indringende geluud kump van ’t Kasteel vandaan. Bi-j de grach van ’t Kasteel heerst d’r al geruume tied ’n hoop onrus. Lichtelijk opgewonde en met ’n hoop bombarie hemme alle eende zich verzameld en hemme gevraog of de ganze hun wille bi-jstoan in dizze grootscheepse actie. De ganze gakke en snatere lekker met op ’t gekwaak van de eende. Want same zun ze starker dan alleen. Eendracht mik mach, zegge ze.

Ze hemme ’n heel köt luntje. De ganze ware al bli-j dat de minse jaore geleje gestop zun um hun slagpenne te gebruuke um met te schrieve. De koms van de vulpen en de balpen was veur

anoniem blieve, dat is begriepeluk. De kommende dage zal hi-j zich op de fiets motte verplaatse umdat hi-j zien dagelijkse vervoersmiddel uutgeleend het veur een goed doel. Dus azzie iemand

MET ZWAOR MATERIEEL

D

e oppereend is ’t meer dan zat: ,,’t Wödt tied dawwe aktie gaon voere. Al jaore wödt onze naam gebruuk. Niemand het ons gevraog of wi-j d’r bezwaor tigge hemme dat onze naam gebruuk wödt veur commerciële doeleinde. Tot now toe hemme wi-j een eugske dichgekneppe. Moar vanaf now doen wi-j ’t anders. Wi-j vuule ons ’n vremde eend in de beit. Ons ganse aanzien wödt aangetas. Dit motte we niet meer wille. Wi-j verlange, ik zeg wi-j eise, dat ‘Ducktape’ en ‘Wc eend’ niet langer geproduceerd en gebruuk mag wodde ten koste van onze naam. Daorum trekke wi-j d’r met groot materieel op uut. Wi-j pikke dit niet langer meer!’’

Kaal gepik Sommige moedereende en -ganze hemme zich de bös al half kaal gepik deur de stress. Dizze donsvere motte ze eigeluk gebruke um de neste met te bekle-je as ze eiere hemme geleg. Now heur ik ow al bi-jnao haddop denke dat ’n donze dekbedje best lekker slup. Ik zeg ow, begin d’r niet aan. Niet op dit moment, want ze zun hels, dizze gevederde vriende. Ze kunne d’r now niks bi-j hebbe.

e

Ducktap

hun ’n opluchting. Daornaos ware de slagpenne bi-j boogschutters, in lang vervloage tiede, arg in trek um de pijle met te bevére. Gelukkig wödt d’r dizze dage niet zovöl meer met pijl en boag geschoate. Zoas gi-j kunt lèze het dit gebeure een allerbastend grote impak op de eende- en ganzefauna in ons mooie pléétske. Dat is dan ook de rede van alle spanning en onrus. D’r mot wat aangedaon wodde.

Aktie

op de fiets ziet den normaal nooit op de fiets zit, dan kan den de gulle uutleender wel ‘s zun. In V-vormige formatie gaon de gevederde vriende met z’n alle op pad. Hun slagpenne in de aanslag. Afgelope wèèk zun ze vertrokke vanuut ’s-Heerenbarg met de missie um ‘Ducktape’ en ‘Wc eend’ de wereld uut te helpe. De tank wödt euveriges bestuurd deur ’n lokeend. Hoe de stand van zake now is, is niet bekend. Af en toe mene sommige minse geheurd te

‘Wc eend’ op te ruume. Alle ‘Ducktape’ kan ingeleverd wodde. Aanstoande duckdag kun gi-j de ‘Ducktape’ aan de weg zette. De ‘Ducktape’ zal wodde opgehaald deur Eendracht van Waskupenstad. Veur de ‘Wc eend’ geldt ’n andere regel. ’n Paar ganz tolle keerls van euver de grens zölle de ‘Wc-eend’ huus aan huus op komme halen in ’n géle deux chevaux met aanhangwage.

Gries ‘Ducktape’, wie kent ’t niet? Dat grieze rölleke plekband waormet gi-j alles aan mekaar könt klève. Echt hèvig grei, zuuver waor. En dan ‘Wc eend’, das ’n alternatief

Met ’n ferme waggelende loop en völ snaterend gekwaak, verzamele de eende en ganze zich bi-j de brug van Kasteel Huus Bargh. ’n Paar meter wie-jerop steet ’n tank klaor. De eende en ganze hebbe de köp bi-j mekaar gestoake en via via wiste ze iemand te strikke den hun den tank veur ’n paar dage in bruukleen wol gèeve. Dizze pessoon wil

BOMMELDING ’s-HEERENBARG – Veurige wèèk is de explosieve opruumingsdiens uutgeruk. Nao aanleiding van ‘n zeer serieuze melding oaver ’n bommelding het de EOD geliek aktie ondernomme. Umdat ze gin risico wolle lope, zun ze naor de locatie gegaon waor de bom zöl motte ligge, de bom den op ’n zeker moment zöl könne ontploffe. ‘t Calamiteiteplan wier geliek in warking gezet en iedereen kwam raps in actie. ’t Hele kazzematje aan explosieveruumers rukte uut um de bom te ontmantele en onschadeluk te make. Op de locatie aangekomme zun ’n paar explosieveruumers naor binnegegaon en ’n paar bleve buute. Via walkietalkies bleve ze met mekaar in kontak. Op ’t moment dat de explosieve opruumingsdiens ’t consultatiebureau binnekwam blef ’t efkes stil. Nao ’n paar minute klonk d’r uut de walkietalkie dat d’r gin sprake meer was van dreigend gevaor. De BOM-moeder (Bewust Ongehuwde Moeder) was inmiddels bevalle van een in blakende gezondheid verkerende zeer jonge zoon.

WC eend

hemme dat d’r örges vedder op wier geschote. We hemme nog niet könne bevestige of dit inderdaod de trop eende en ganze uut ’s-Heerenbarg is gewes. Dus veur now is ’t veur ons allemaol afwachte of de missie zal slage. D’r is een soort van opruumaktie bedach um alle ‘Ducktape’ en

veur gloor waor de wc lekker fris en schoon gemaak kan wodde. Al met al mooi en bruukbaar gre-j. Eiges hek al ommundig völ van dat gre-j gebruuk in mien lève. Hoogswaarschienluk zal ’t eigeste grei op de mark komme onder ’n andere naam. Eiges hek al ’n bietje zitte denke. Eentje

Gans met zwaor geschut op de achtergrond. De tank wödt bestuurd deur ’n lokeend. mot de eerste zun. Maor ik kom niet völ wiejer dan klèèfband of plekallesaanmekaarband in plaats van ‘Ducktape’. Als andere benaming veur ‘Wc eend’ kon ik niet meer bedenke dan ‘Wcreinigerveuronderderand’. Euver de naam mot goed naogedach wodde umdat ’t gin eendagsvlieg kan zun. Daorum bun ik eiges maor gestop met denke. Ik heb mien ganzebord spel trou-

wes wel veilig opgeborge. Nem dit als tip van mien aan. As ow ganzebordspel ow lief is, barg ‘m veilig achter slot en grendel op. Want onze gevleugelde vriende zun now weg, maor ze komme ook weer terug. En mèt tank. En owee as ze d’r achter komme dat d’r op nog meer maniere misbruuk van hun naam wöd gemaak. D’r zal d’r maor eentje aan ganzebord denke.

BROODREADER IN OPMARS ’s-HEERENBARG - As de vraog naor bepaalde produkte trug lup, ontstaon d’r veur andere weer ni-je meugelijkhe-je um de ontstaone gèèt in hun pottmonee weer op te vulle, Zo is ons onlangs ter ore gekomme dat ‘t niet meer zo bes geet met de bibliotheek in Bargh. ‘t Le-je bestand lup nameluk stark terug. Oorzaak: de vergriezing ruk op in ’s-Heerenbarg, woardeur de weg naor de bibliotheek lang en geveurlijk is. A-j daorbi-j dan ook nog’s old bunt en slech begint te zien, wödt verhale lèze steeds moeilijker. Daorbi-j kump dat niemand meer zit te wachte op oldewetse papiere buuk. Die dinge gaon nao verloop van tied muf stinke en wodde smoezelig. Dan hij ook nog de E-reader. Dat was al ‘n hele veuruutgang. maor ook minder geschik veur de vergriesde slechziende medemens. De verhale bun duur en ’t apparaat vrit stroom a’t bas. Hier zag Henri Diekman een gat in de mark en het zicht veurig jaor rond zien zaak al de neudige geribbelde stene laote legge, zodat de minse ten aller tie-je de weg naor zien pas verbouwde bakkerij kónne vinde. In ‘t schap ligge dan ook sins köt de zo op ‘t eerste oog de olde vertrouwde breudjes bestreu-jd met zeûdjes. Gi-j heb ze met maonzaod, sesamzaod, zonnebloem pitte, karwijzaod, anijszaod, pompoenpitte, en zelfs mosterdzeûdjes.

Slimmigheidje Maor now kump ‘t! ,,Elk breudje

het ’n eige verhaal,’’ aldus Mirjam,zien patner. ,,We hemme zelfs veur de geoefende braillelèzer zogenaamde zeuve zaode breudjes. Hierop lopen verschillende verhaallijnen deur mekaar. Aangezien mien Henri in aller vroegte zien breudjes mot bakke en daornao geet slaope, is d’r ’s middags achter in de bakkeri-j gin zak te belève. Dat gif mien de meugelijkheid um nog veur wat extra brood op de plank te zórge. Vanaf now ku-j ‘s middags veur in de winkel een lekker verhaaltje uut zuuke en achter in de bakkerij onder ‘t genot van ‘n köpke koffie en de loch van vers gebakke brood ow verhaal lèze. En ai-j t verhaal uut heb, köj ’t ook nog ook nog op ète. Ik zie hier wel brood in! At alles een bitje wil lope rich ik ’n lèèsclubke veur blinde en slech ziende op en gao ik veurlèès-middage organisere. Opgève ku-j ow vanaf aswoensdag in de bakkeri-j!’’


‘t Verhaal van

Mientje! e j t n e Mi ut

u arg b n e r ‘s-Hee

Speciaal veur ‘s-Heerenbarg en umgeving is d’r de meugelijkheid um deze veur de Waskupenstad biezundere Naober te kope met ‘n flinke kotting. Dit blad kost now gin € 5,95 maor € 3,95 en is op diverse verkoop-adressen verkriegbaor.

www.naober.nl

r e o f l v o t s t s n u K ‘n van GACON

Dat wödt wat!

Toeval of niet, 22 februari kort veur de carnaval kump de plattelands-glossy Naober, euveriges made in ‘s-Heerenbarg met een hèvig mooi verhaal euver Mientje. De vrouw die in de gelieknamige ‘s-Heerenbargse Carnavals-evergreen “Mientje” deur eur man Bernard wödt gevraog met de carnaval zien gang te magge gaon. Mientje kik trug op eur lève met de begaafde maar niet makkelijke Bernard.

Met de optoch zun wi-j Met de zun d´r allich weer bi-j, want Met de optoch optoch zun wi-j wi-j d´r d´r allich allich weer weer bi-j, bi-j, want want

zo ’t! DATheurt WÖDT WAT! zo heurt ’t!

Veur industrie en particulier Verzörge wi-j met völ plezier

Terborg Terborg Terborg

Dat ow vloer netjes is afgewark Naodloos met kunststof, das superstark Dus a-j nog lang van ow vloer wil geniete

Oude Terborgseweg 261 - 7004 GZ Doetinchem Tel. 0314 - 323 825 - info@rozeboomautomaterialen.nl

Laot ‘m dan deskundig deur Gacon giete

KUNSTSTOFVLOEREN | BETONRENOVATIE BRAND- EN CORROSIEWEREND COATEN

GROOTHANDELSWEG 5 6515 AH NIJMEGEN TEL: (024) 3482800 FAX: (024) 3482355 E-MAIL: INFO@GACON.NL

www.rozeboomautomaterialen.nl

D

! t a w t d ö w at


37 • WASKUUPKRANT • 2019

NOVEMBER 2 0 G 1 N I 8 T T I Z K N O R P G U E J De Feesneuze

Carnavalis van

Prinsprisse

ntatie

De Prins

De Presidan

nt

‘t jaor Sil Evers

De Smileys

De jeugdansgarde

en Funckenmariech

De Snuupke

s

De Spetters

Prins en adjudante

De Nachtegaaltjes

De Pöpkes

Jeugdansgarde

De Finale

Mini dansgarde


De ideale locatie voor Duitse en Nederlandse beurzen en evenementen. Goed bereikbaar in het grensgebied en met ongekende mogelijkheden.

www.messekalkar.de

DAT T D Ö W ! WAT EERS DRIE DAAG SCHIK MAKE, DAORNAO WEER MOOIE PRUIKE MAKE! DAT WÖDT WAT!

Eerst 5 dage feeste en gin bal uutvoere

Molenstraot 16 ‘s-Heerenbarg 0314 - 66 24 61

eer en dan w te e um tied mak sporte in kledin g en met de b alle van de K WD

Azewijn | 0314 - 65 12 60

T uute van Ko www.poelierkock.nl ck Dat wödt wa t! Azewijn | 0314- 65 12 60 www.poelierkock.nl

Azewijn | 0314 - 65 1

www.poelierkock

daor gee ! t t a w ’ t t d u ö m w t ! a D LENGELSEWEG 94 | POSTBUS 34 | NL - 7040 AA ’S-HEERENBERG T +31 (0)314 67 61 11 | E INFO@KOLIBRILABELS.NL | I WWW.KOLIBRILABELS.NL


JEROEN VAN INKEL NAOR OPTIMAAL FM ULF - In dizze tumultueuze tied in Medialand val gi-j soms van de ene verbazing in de andere. Naodat Wendy van Dijk en Linda de Mol eûvergestap bun van RTL naor SBS6 is ‘t een hötje stil geblevve rondom de Hilversumse slangekuul. Ondertusse wier tijdes ’n besloate omroepbi-jeenkoms in het alom bekende en beruchte Hotel Jan Tabak in Bussum planne gesmeed um den ongebreidelde uutbrei-jingskrach van John de Mol een bietje de kop in te drukke.

A

angezien de grootste lokale stations ook uutgeneudig ware, liepe dirrekteure Ron Hell en Peter Berendsen daor ook rond en zage hun kans schoon. ,,Nao ’t vertrek van Edwin Evers bi-j 538 en de koms van Gerard Ekdom naor Radio 10, allebei uut de stal van De Mol, is d’r toch ‘n groot gat op de mark ontstaon,’’ aldus Berendsen ,,en daor springe wi-j in.’’ Volges Hell steet d’r niks meer in de weg um ‘n ni-j ochtend format op te zette met Jeroen van Inkel en ‘m eiges.

Wens Een lang gekoesterde wens van Hell geet dan naor jaore in vervulling, namelijk datte met Radiodier van Inkel kan gaon samewarke.

KÖT NI-JS

Hoe ‘t programma geet hiete is nog de vraog, ‘Rinkeldekinkel met Jeroen van Inkel’ is jao niks en ‘Van Hell naor van Inkel’ is ook niks. Grote kans mik volges ingewijde ‘Met van Inkel naor de Hell’ as programmanaam. Van Inkel eiges is net zo bli-j eûver de samenwerking en stelt: ,,Ik heb ‘t ‘n bietje gehad hier in het Gooi, met al dat gekonkelefoes van al die zogenaamde stratege, ik verlang weer naor plaatjesdrèèje en dom lulle eûver alledaagse zake, en daor bun ik bi-j Optimaal aan het juuste adres. Boavedien, den Ron Scott ( Ron Hell, red.) ken ik al joare, en ik droom al tieje eûver ons bei-je in één programma.’’ Van Inkel wil op kötte termijn statte bi-j Optimaal. ,,Ik heurde al dat d’r sowieso op zondagmarge

ACTION

’s-HEERENBARG – ‘n 52-jaorige vrouw uut Azem het afgelope vri-jdag veur ruum 90 euro aan spulle gekoch bi-j de Action in ’t winkelcentrum De Molenpoort. De vrouw in kwestie is dus now in bezit van 74% aandele van de Action.

tied vri-j kump omdat den Twan van Zee Prins van Zeddam is. Den is de kommende tied hatstikke muu-j. Dan kan ik mooi aan Prima Hollandia mien eige drèèj gève.’’ Twan van Zee vuult zich ‘n bietje bezeik deur dizze gang van zake

DATTE

ZIERIKZEE – Uut ‘n pijling van Maurice de Hond bliek dat datte niet meer zo populair is as tien jaor geléje. Völ spöllers hebbe d’r nao jaore lang traine niet völ zin meer in en laote daorum de bull de bull.

DALSTRA WINT NEUZEKAMPIOENSCHAP WANNEPERVEEN – Geurt Dalstra uut Wanneperveen het op ’t Nationaal Neuzekampioenschap in Steggerda de titel ‘Grootste Goerk’ in de wach gesleep. In de finale versloeg hi-j onder andere

veurmalig voetbaltrèèner Louis van Gaal en Leo Gerhardus uut Braomp, veurzitter van ‘t plaatselijk voetbalmuseum. Zowel Van Gaal as Gerhardus hadde alle twee gedach dat

ze op ’t podium zölle eindige, maor meer dan respectievelijk ’n vijfde en ’n vierde plaats zat d’r niet in. Dat ze daor niet ech bli-j met ware, köj op bi-j gaonde foto wel zien.

Jeroen van Inkel is dolgelukkig met zien ni-je baas. en same met de redaksie vrug den zich terech af of hiermet ‘t gedonder in de glaze begint, of dat van Inkel met goeie bedoelinge kump

39 • WASKUUPKRANT • 2019

VAN DER VALK NAOR ‘s-HEERENBARG ’s-HEERENBARG/DURKUM – ’t Van der Valkconcern geet ’n ni-j Hotel bouwe in ’s-Heerenbarg en wel op de fleer grond den bi-j de ni-je grens lig te verpietere. ’t Is vremp genoeg aan Wilco Bosch te danke dat Van der Valk veur ’s-Heerenbarg gekoaze het en niet veur Durkum. Bosch, eigenaar van De Lantscroon, toch ’n concurrent van Van der Valk, was namelijk hatstikke kwaod dat hi-j niet betrokke is bi-j de proteste tigge de koms van Van der Valk naor Durkum. Ruimzich uut Zeddam, Ruimzich uut Durkum, Stadshotel De Graafschap en De Rooie Leeuw uut Terborg hebbe gezamelijk protes aangetekend tigge de koms van Van der Valk langs de snelweg A18 in Durkum. Ze hebbe ‘m – as grootste hotel in ’s-Heerenbarg – volkomme genegeerd. Daor was Wilco zo kwaod oaver datte heel snieks Van der Valk het gebeld en gezeid dat d’r in ’s-Heerenbarg een prima locatie li-jt waor hi-j zien hotel op kan bouwe.

Onderhandelinge De onderhandelinge met de gemeente Montferland eûver de vestiging van ’n hotel met

102 kamers, zeuve zale en ’n restaurant met 350 zitplaatse ware met ’n poep en ’n scheet afgerond. Burgemeester Peter de Baat: ,,Wi-j wazze ’t heel snel met Van deer Valk eens, want as wi-j Durkum ’n oor aan könne nèèje, dan laote wi-j den kans niet veurbi-j gaon.’’ Bosch, den zien aktie same met collega’s Heitkamp en de Dolle Graaf het uutgevoerd, is hatstikke bli-j met ’t vlugge rissultaat: ,,Zo’n hotel zo vlakbi-j levert ook veur ons profijt op: ,,As ’t règent bi-j Van der Valk, dröppelt ’t ook bi-j ons. Wi-j pikke ons graantje wel met. Laote die ‘Durkumse’ hotels zich maor concentrere op Pole en andere buutelanders.’’

EVELIEN DEUR TRAMMELANT AAN ’T FIETSE ’s-HEERENBARG – Trammelant met eur vriend, Walter Krüs, was veur Evelien Schutters aanlei-jing um te gaon fietse. De vrouw die ’t verschil nog niet kende tusse ’n veurwiel en ’n tandwiel, het zich ’n reesfiets gekoch en is as ’n gek gaon trèène. Now ri-jt ze de tegels uut de stoep en gin straotsteen blif op de plaats. Dankzi-j de oplettendheid van ’n buurvrouw, Linda Jansen, hebbe wi-j van dizze opmerkelijke mutatie geheurd. Evelien het Linda pessoonlijk verteld wat d’r gebeurd is. Evelien had ’n woordewisseling met Walter en dat was veur eur vriend ’n probleem, want a-j ’n woordewisseling met Evelien heb, dan moj ’t woord ‘wisseling’ niet al te letterlijk noeme. As Evelien namelijk aan ’t woord is dan kommie d’r niet tusse. Volges Linda reigde Walter zich hoe langer hoe meer op en opens ontplofte hi-j: ,,Och, gao toch fietse,’’ wis hi-j uut te brenge en veur ’t eers in hun rillatie, luusterde Evelien nao Walter, ging naor Giant Roelofse en koch zich ’n fiets. Ze ging as ’n gek aan ’t fietse, ree-j van ’s-Heerenbarg naor eur wark in Varsseveld en dach toen bi-j zich eiges: ,,As ik dizze afstand aankan, dan kan ik meer!’’ Ze aarzelde gin moment en fietste naor Ankie Kramer um zich aan te melde veur de fietstoch Bargh in ’t Zadel van ’s-Heerenbarg naor

Leipzich. Ankie vertelde Evelien nog dat dit ’n afstand is van 1200 kilometer. ,,Maor toch niet in één dag?’’ vroeg Evelien. Dat von Ankie zo vertederend dat ze Evelien meteen op de lies van fietsers het gezet.

Op eur reesfiets ri-jt Evelien Schutters de stene uut de straot


BLOEMENSHOP 'OASE'

l a v a n r ca

viere b i-j

Kruisstuk 10a ‘s-Heerenberg Tel (0314) 664300

maondag met de carnaval zuwwe gesloate DAT WÖDT WAT!

Dat wödt wat!

vri-jdag vanaf 18.00 uur uutbetale spaorkas zaoterdag vanaf 12.00 uur zondag vanaf 10.00 uur met DJ maondag vanaf 11.00 uur met DJ dinsdag vanaf 10.00 uur

In ‘t Koffiehuus, vuult iedereen zich thuus, maor met Carnaval lope ze met trommel en treût Van de Galgebarg, bis aan de geût!

Dat wödt wat!

Oudste Poortstraat 1 ‘s-Heerenberg tel. (0314) 665209 facebook: ‘t koffiehuus


BEVERLOO SLUT FLATER ’s-HEERENBARG/SON EN BREUGEL – Kunstenaar Patrick Beverloo is in eige land beheurlijk aan de weg aan ’t timmere met zien wark. Veural de oaverheid smult van zien creaties. Naodat eers ’n soort heks op de rotonde onderaan de Drieheuveleweg stoeng, wier ’n stukske wiejer de rotonde gevuld met knalpiepe in de vorm van lisdodde.

De skyline van ’s-Heerebarg steet te pronke op de rotonde in Son en Breugel. Wat ’n blunder!

op onze rotonde stoeng! En arger nog, den mooie Barghse skyline had Beverloo in Braobant op de rontonde gezet.

AFGELAS ZEIST – ’t Eerste bedrijfselftal van Prorail het de voetbalwedstrijd van margevroeg afgezeg. Prorail het te weinig wissels

WETESCHAPPELIJK WONDER

WASKUUPSTAD – ’t Is eindelijk ’n feit. Waskuupstad het ’n medisch en weteschappelijk wonder. Onder de inwoners van Waskuupstad lif namelijk ’n eenei-ige tweeling die maor liefs twee jaor van mekaar verschille, ’n andere moeder hebbe en ook nog ‘s ’n andere achternaam. ,,Hoe ’t meugelijk is wet ik niet, maor dit is ’n stukske historie. Dat ik dit nog met mag make, mik mien de mees bli-je man van

dizze aardkloot,’’ aldus dokter Bart Timmers. ,,Normaal wodde éénei-ige tweelinge maximaal ‘n half uur nao mekaar gebore. D’r zun uutzonderinge, maor twee jaor is wel heel arg lang.’’ Umdat dokter Timmers zien beroepsgeheim het en niet wol vertelle wie die blage bun, is de redactie op zuuk gegaon naor dizze tweeling uit Waskuupstad en we kwame in de archieve al gauw een foto tege den as duudelijk bewies beschouwd kan wodde. Of de tweeling bli-j is met

GAT IN DE MARK ’s-HEERENBARG – Vishandel Litjes het de ’s-Heerenbargse mark verloate. Aan ’t hele verhaal zit ’n luchje en ondanks dat onze ridaksie graag eur neus in andermans zake wil stèke is in dit geval nog steeds niet duudelijk waorum Litjes d’r nao 80 jaor de stekker uut het getrokke. Wel hebbe wi-j ’n stroom aan informatie ontvange, waor wi-j helaas gin peil op könne trekke. Nog steeds is ons hieruut niet helder gewodde waorum Litjes now hun vaste stekje op de ’s-Heerenbargse wèèkmark het verlaote. Onze verontschuldiginge zun dan ook op zien plaats, wi-j bale d’r eiges ook van as ’n stekker. Höske Verdaasdonk is gevraog um ’t gat in de markt op te vulle, maor den het nog gin jao of nee gezeid

S

ins ’n hötje hette ’n hele ni-je en ‘unieke’ vor m bedach, waorbi-j old iezer wödt umgebouwd tot ’n skyline. Dit idee wier deur de gemeente Montferland zo enthousias ontvange, dat Beverloo meteen aan de slag moch gaon. Tegeliekertied kreg Patrick ook ’n eigeste opdrach um ’n staole skyline te make veur de gemeente Son en Breugel (Braobant rid.). Twee gigantische stukke staol in de warkplaats met twee haos identieke ontwarpe. Dat is vraoge um probleme! En helaas kwame die d’r ook, zo bleek 3 wèèk nao ’t plaatse van de skyline in ’s-Heerenbarg. Pas nao ’n hèvige règebu-j begon ’t staol te roeste en wiere de contoure pas ech goed zichbaor. Niks gin kasteel, Golde Hande of Stadhuus! ’t Was duudelijk te zien dat de skyline van Son en Breugel

41 • WASKUUPKRANT • 2019

Links Dirk en rechs Stefan. In ’t midde ’n falderabbus den de boel probeert op te steûke de bekendmaking wödt uut de foto niet duudelijk. Volges de dokter hebbe eeneiige tweelinge völ gemeen met elkaar. ,,Maor dizze jonges vinde mekaar volges mien niet zo heel arg aardig!’’ Op de foto is duudelijk te zien dat bei-je here ruzie met mekaar hebbe. ,,Maor dat is broederliefde, dan maakie ook ruzie,’’ aldus Dirk, de bruur van Stefan die twee jaor verschille, maor toch ’n eenei-ige tweeling zun.

Verdwaald ’s-HEERENBARG – Op maondag 17 december is de voltallige lesgroep tijdes de spinningles bi-j Active verdwaald. Nao knap ’n uur zuuke is de groep terug gevonde en veilig thuusgebrach.

Instructrice Naudy van Aken stak de hand in eige boezem en bekende nao afloop meteen schuld: ,,Sins afgelope wèèk hewwe ’n ni-je les en dit was de eerste aovend dat ik den ni-je les moes gève. Den ni-je route kende ik nog niet helemaol.’’ Ondanks dat Naudy de route compleet uutgetyp veur eur neus op de kaartholder van de fiets had ligge, is ze halverwège kats verkeerd geréje. ,,Ik bun denk ik van de route afgeweke en per ongeluk op de automatische piloot met de olde route wiejer gegaon. Dan kommie inderdaad örges anders

Naudy het de ni-je route veur zich op de kaartholder staon, maor verdwaalt desondanks met eur groep uut,’’ vertelde ze lachend. Andere minse uut de lesgroep konde d’r ook wel um lache, behalve Naudy’s man (Daniël Schmitz, rid.) den ook met fietste. Den kwam now ’n uur later thuus en moes zodoende ’n groot deel van Veronica Inside misse. Daoreûver was hi-j ‘not amused’! Eigenaar John Janse van Active was eûveriges niet zo rauwig um dizze fout. ,,Wi-j warke arg duurzaam en wekke al jaore zonder dat de klante dat wette stroom op via onze spinningfietse. Dit geintje levert mien toch al gauw ’n euro of 4 extra op!’’

LÈVE OP MARS ONTDEK ’s-HEERENBARG – In ’n filiaal van de Jumbo in ’s-Heerenbarg, is op de snoepafdeling bi-j een controle van de voedsel en ware autoriteit, schimmel aangetroffe

op de repe Mars. De repe zun meteen uut de schappe gehaald en vernietig. Minse die ’n dergelijke reep hebbe gekoch magge ‘m terug brenge..


WWW.BYENHOF.NL

! T A W T D Ã&#x2013; DAT W


43 • WASKUUPKRANT • 2019

MOULIN ROUGE ‘N SLOK OP! NAOR DE GRINTWEG

WASKUUPSTAD – Aan sommige lu-j köj niet zien dat ze ’n slok op hebbe. Die könne de snuut altied in de plooi holde, lope kèèrsrech en kieke broodnuchter de wereld in. Maor aan andere köj ’t heel goed zien en soms zelfs ruuke. Van bei-je categorieje köj natuurlijk gin veurbeelde nuume. Da’s inbreuk op de privacy van minse. Maor toen wi-j bi-jgaonde foto binne kregge, dachte wi-j: ,,Aan me hoela, met die privacy!’’ Zo”n kans köj as ridaksie niet aan ow veurbi-j laote gaon. En zeg now zelf: ’n kastelein mot toch wette datte zich niet mot laote fotografere, asse ’n slok op het. Geconfronteerd met dizze foto wol Dirk Slok, want hi-j is ‘t, nog bewere datte broodje nuchter was en datte alleen maor raar geposeerd het veur de foto. Veur

de aardigheid. Met zo’n smoesje kommie deur gin enkele alcoholcontrole heer. Joyce, a’k ow was zök ‘m maor wat strakker aan ’t lientje holde. Dit geet niet goed zo!!

CHRIS MEGENS ’s-HEERENBARG - Volges deurgaons goed ingelichte bronne begint ’t beroemde Parijse cabarettheater “Le Moulin Rouge” binneköt ’n dependance aan de Grintweg te ’s-Heerenbarg. Dit had eigenlijk nog ’n hötje geheim motte blieve, maor is now toch uutgelek. De reje veur dizze opmerkelijke keuze het te make met de onrus waormet Parijs nou al maonde te make het. Met name deur alle trammelant met de Gèèle Hesjes blieve de toeristen massaal weg en ku-j op zaoterdagaovond op de beroemde Champs Elysees vaak ’n kanon afschiete (wat trouwes de letste tied ook regelmatig schient te gebeure rid.).

H

ierdeur blieve restaurants, café’s en theaters lèèg en vertone de schaarsgeklede danseresse in “Le Moulin Rouge” regelmatig hun erotische kunste veur drie man en ’n peerdekop. Met de oapening van ’n tweede vestiging

wil de Franse directie ’t ti-j kere. Veurwaarde is dan wel dat dizze tweede vestiging wied weg li-jt van ’t onrustige Parijs, dat d’r gin trammelant is met Gèèle Hesjes en dat de toeriste zich veilig vuule. Uuteindelijk is de keuze gevalle op ’t rustieke ’s-Heerenbarg. Hier lup tenslotte alleen de old pa-

pierploeg van MvR rond in gèèle hesjes en dat doen ze ook maor één keer per maond. Verder gebeurt d’r eigenlijk nooit wat in ’s-Heerenbarg en ook dat steet de directie wel aan. De uuteindelijke locatie van de dependance is officieel nog niet bekend. Wilfried Linssen (CDA Montferland) kwam wederom ongevraog met de olde LTS as locatie, moar dit veurstel is vanuut Parijs afgewezen met ’n ferm “NON”. Insiders denke echter te wette dat de Fransozen ’t oog hemme laote valle op de Zwatte möl, boavenaan de Grintweg. Deze

Zo kump de Zwatte Möl d’r uut te zien, as Moulin Rouge dus

HET MEEST AGRESSIEVE VORM

möl is veurig jaor veur ’n flink bedrag totaal gerinnoveerd en Huus Bargh wil natuurlijk graag iets van de forse investering terugzien. Veurwaarde is wel dat de Zwatte möl ’n mooie ni-je roze varflaog krig, maor bi-j monde van Marijke Brouwer het Huus Bargh al laote wette dat dit in principe gin probleem hoef te zun. De oapening van de ni-je locatie steet gepland veur juni 2019, op veurwaarde dat de welstand snel eûver de brug kump met de vergunning.

LARS BRUIL HOOP KILO’S KWIET! ’s-HEERENBARG – In naovolging van zien vader (Jeroen Bruil rid.) is Lars Bruil goed aan ’t ni-je jaor begonne. Jeroen het de afgelope jaore ’t spotte uutgevonde en is beheurlijk völ afgevalle. Ook Lars is den weg ingeslage en de eerste rissultate magge d’r zun! ,,Sinds begin jannewari gao ik minstes vier keer in de wèèk naor Active um te spotte. In ‘t begin was ik al kapot as ik op de fiets stapte richting Active. Now bu’k dat pas bi-j de rotonde bi-j Arendse,’’ lei Lars uut eûver zien verbèterde conditie. Hij gif eerlijk toe dat de metamorfose van zien vader wel ’n driefveer veur ‘m was. ,,Mien vader is al mien hele lève lang mien veurbeeld. Jaorelang de-j ik eigenlijk alles van ‘m nao. Zo kwam ik ook nooit van de bank en liet mien ook deur moeder bediene

’t Verschil ku-j al goed zien. Links zie-j ’n olde foto en rechs de actuele van ’n hèvig afgevalle Lars. Zelfs zien colbert kan weer dich met chips, snuupkes, kuukskes en al dat soort gerei. Now vader gezonder is gaon lève en meer is gaon spotte, kan’k niet anders dan

daorin metgaon. Ook bu’k anders gaon ète. As wi-j naor Smouze, Syrtaki, Tolhuus, Lange Waard of ’t Montferland gaon, dan nem ik now

net as mien vader ook gewoon ’n magere carpaccio veuraf. Eerder namme wi-j onbeperk spareribs veuraf en liete daornao ’t hoofgerech komme. ’t Is effe wenne, maor ‘t hilp wel,’’ vulde Lars aan. Behalve ’t fanatieke spotte in de spotschool, isse ook nog actief in de goal bi-j ’t vierde elftal van MvR. ,,Daor mark ik nog ’t meeste verschil van mien ni-je figuur. D’r könne now natuurlijk völ meer balle invliege, maor ik kom wel wat gemakkelijker van de doellijn af. Veur ’t eers in mien lève heers ik ech in mien vijf-meter-gebied. Heerlijk gevuul,’’ glunderde Bruil jr. van oor tot oor. Naor eige zegge isse d’r nog lang niet: ,,Ik wil nog ’n bietje meer kwiet, zoda’k net wat minder wèèg as mien bruurke Max. Dan is hi-j vergeleke met mien ook ech ‘max’ en bun ik eindelijk ‘s ‘min’. Veur dat extra bietje minder gewich he’k ook mien baard afgeschore.’’

’s-HEERENBARG – Iedereen in ’s-Heerenbarg kan psoriasis kriege, de één slimmer dan de ander. Now bliek dat saxofonis Chris Megens met de twiefelachtige eer geet strieke, datte dik in de prieze vilt. Chris het de mees agressieve vorm van zilverschub. ,,Deze schubziekte (psoriasis vulgaris rid.) is ’n völ veurkommende, erfelijke, niet besmettelijke, chronische autoimmuunziekte, gekenmark deur ‘n versnelde deling van hoorncelle in de opperhuid,’’ aldus Chris. Bi-j

Psoriasis, niks meer van te zien bi-j Chris. Megens wodde de celle helemaol niet normaal meer riep en is ook ‘t afschilfere zo versteurd, dat d’r van zien opperhuid helemaol niks meer eûver is. Chris, bèter bekend as Ome Willem, vind dat gaanniet zo arg en ook zien vriendin, die toevallig in de buurt aan ’t stofzoege was, lut ongevraog wette d’r wel bli-j met te zun.


Marcel childerwerken JacobsMarcel childerwerken Jacobs

Kwaliteit & service die u verwacht

Met genoeg vitamine C, dan ku-j de hele Carnaval mee. Wi-j hebbe genoeg van dat grei, van sinaasappels tot aan prei. Alleen carnavalsmaondag gesloate

Dat wödt wat! Kwaliteit &Kwaliteit service die u verwacht & service die u verwacht de Sprung 8 | 7039 AX Stokkum

Molenpoortstraat 22 | 7041 BG ‘s-Heerenberg | 0314-664210

T 0314 - 665522 | M 06 - 10415045

de Sprung 8 | 7039 AX Stokkum de SprungE 8info@marceljacobsschilderwerken.nl | 7039 AX Stokkum T 0314 - 665522 | M 06 - 10415045 T 0314 - 665522 | M 06 - 10415045 I www.marceljacobsschilderwerken.nl E info@marceljacobsschilderwerken.nl I www.marceljacobsschilderwerken.nl info@marceljacobsschilderwerken.nl

E I www.marceljacobsschilderwerken.nl

DAT WÖDT WAT!

sportiefgenieten genieten sportief daor drèèjt ‘t um! in het water voor jong en oud

sportief genieten Montferland DAT WÖDT sportief genieten WAT! Laco sportcentrum

Laco sportcentrum

‘s-Heerenberg

Oude Doetinchemseweg 43 Oude Doetinchemseweg 43 ‘s-Heerenberg 7041 DB ‘s-Heerenberg Tel.: (0314) 661660 - www.laco.eu Tel.: (0314) 661660 - www.laco.eu

• Voor de leukste kinderfeestjes in het water


45 • WASKUUPKRANT • 2019

ZEDDAM IS NOOIT BEVRI-JD

’s-HEERENBARG/ZEDDAM Afgelope jaor is de Heemkundekring Bargh verhuus naor ‘t olde gemeentehuus. Bi-j deze verhuuzing is veurzitter Edwin Zweers gestuit op ‘n aantal olde documente waoruut bliek dat Zeddam tijdes de tweede wereldoorlog nooit bevri-jd is deur de Canadeze.

Bi-j ‘t aanlegge van de rondweg um Zeddam is gebléke dat den weg al stamp uut de periode 1944-45 toen de Canadezen met hun bevri-jdingstoch Montferland aandeeje. ‘t ‘Highland Light Infantry of Canada’ en de ‘27th Armoured Regiment’ is met ‘n grote boag um Zeddam hengegaon uut angs veur de lokale bevolking.

Uut documentatie bliek dat Zeddam nooit is bevri-jd; wie denk dat dit ‘n 1 aprilmop is, vergis zich Ook destieds liete ze Zeddam al links ligge. De Canadeze hebbe nog wel aangeboaje um Zeddam te bombardere um gin losse endjes te laote. In de documente is te lèze dat de Canadeze Braomp, Vethuuze, Wienbarge, Kilder, Azum, Bèèk, Loerbèèk,

Stökkum en ’s-Heerenbarg hebbe bevri-jd. Now zun d’r ook aanwiezinge dat aan de andere kant van Zeddam nog meer routes um Zeddam hen ligge Edwin Zweers geet aankomende zommer ‘n expeditie statte um deze wège te vinde en te onderzuuke.

1O8U3N0 S R E K I B TAIN

NI-JE OPMAAK WASKUPENKRANT ‘t Zal niemand ontgaon zun dat de lay-out van de Waskuupkrant d‘r dit jaor anders uut zut dan dai-j van ons gewend bunt. In de veurbereiding make wi-j gebruuk van zogenaamde. dummytekst. (domme tekst). Dit stukse is hier een duudelijk veurbeeld van. Alles wat hier steet geschreve is slechts um ‘n indruk te gève van ‘t grafische effek van ‘n teks op disse plek. ‘t Liek bi-jkant wel op de notule uut de raodsvergadering van de gemeente Montferland. Maor toch…, lao-j disse teks weg , dan vilt d’r ‘n gat en daor holle wi-j, volges veurzitter Michel Moll, niet van, Wat gi-j hier dus lèès is ’n stukse nikszeggende teks den eigelijk

vervange had könne zun deur ’n informatief stukske teks. Veur ’t zelfde geld had hier ‘n uutgebreid artikel gestaon eûver Marko Berendsen uut Stökkum (vader van Old jeugdprins Jeb I), den zo alderjekes van gèèt hult, dat hi-j, örges waor nog gin gat zit, d’r wel eentje wet te make. De wieze uutspraak ,,’n gat is ‘n gat as d’r iets um hen zit’’ kump dan ook bi-j ‘m vandaan. Dizze domme teks is dus ‘n teks den eigelijk nörges eûver geet. ’t Vormp ook eigenlijk gin bi-jdrage veur dizze krant. ‘t Mooie is wel, dat de minse dizze toch vaak lèze. En zelfs as ze wette dat t úm een domme tekst geet, lèze ze toch wiejer.

PRINS KANDIDAAT

M MAGGE WODDE AFGESCHOATE

Gramentz en Schmitz: now as twee druppels water. De jach op mountainbikers is begonne. Hier wödt met nauwkeurige precisie ’n schreeuwlillijk op 2 wiele uut zien li-je verlos ZUTPHEN - Boswachters van Staatsbosbeheer magge 1830 moutainbikers afschiete in de Montferlandse bosse. Dat bepaalde de rechbank in Zutphen vandaag. Fietsers as Neppie Teunisse, Eric Goorman, Bas Raben en Dennis Bi-jenhof hadde ‘n rechszaak aangespanne tigge de afschietvergunning. Den vergunning kreg Staatsbosbeheer begin november van de provincie Gelderland.

D

e rechbank oordeelt dat de situatie van veurig jaor mot wodde veurkomme, toen ‘n grote groep mountainbikers stierf deur gebrek aan richtingsgevuul,

vervolges verdwaalde en ’n jammerlijke hongersdood stierf. Op 19 november bepaolde de rechter al dat de mountainbikers afgeschoate mochte wodde. Now d’r definitief gruun lich is gegoave,

kan de provincie ‘t plan uutvoere um ‘t aantal schreeuwende aso’s op 2 wiele in ‘t natuurgebied drastisch te beperke. Daormet mot veurkomme wodde dat dizze aso’s en technische minkukels in de winter ‘n hongerdood starve nao ’t verdwale. Um dat te bereike, wödt de mountainbike-populatie teruggebrach van 2320 naar 490 fietsers. De aankondiging van afschot leidde dit jaor tot völ bedreiginge van fiets-hobbyiste.

Betrokkene ontvinge dreigmails, intimiderende tillefoontjes en zelfs rouwkaarte. ,,’t Lut ow natuurlijk niet kold as minse ow bekieke assof gi-j ’n fiets-hater bunt, terwijl da-j ‘t beste veurheb met de fietsers en de natuur in ’t gebied,’’ zei ’n diensdoende BOA eerder tege dizze krant. Medewarkers van Staatsbosbeheer die de take gaon uutvoere, zulle daorbi-j dan ook extra wodde beveilig

WASKUUPSTAD – De eerste prinskandidaat veur ’t carnavalsjaor 2019 – 2020 is bekend. Daniël Schmitz het zich hierveur, zo is uut betrouwbaore bron geblekke, bi-j de veurzitter van de Raod van XI gemeld. Schmitz het zich veurdat hi-j zich gemeld het natuurlijk eers goed veurbereid en informatie ingewonne bi-j old prins Eckhardt (ook van Duitschen bloed rid.). Zo het Gramentz onze ridactie laote wette. De vraog den aan Eckhardt is gesteld is natuurlijk: ,,Hoe heb gi-j ’t in godsnaam veur mekaar gekrege dat de leje van d’Olde Waskupen

massaal op ow hebbe gestemp?’’ ,,‘n Goed veurkomme zoas ik heb is natuurlijk van lèvesbelang en ’n bietje dom praote is ook wel handig,’’ het Eckhardt aan Schmitz toevertrouwd. Now met dat domme praote kump ’t natuurlijk wel goed. Schmitz is dan ook niet veur niks Achterhoeks buutkampioen, maor dat goeie veurkomme daor miek hij zich toch wel ’n bietje zörge eûver. Schmitz den niet de domste is, zeker niet a-j ‘m vergeliek met de meeste old prinse, het dat advies natuurlijk meteen opgepak en sinsdien ’n metamorfose ondergaon.


WASKUUPSTAD – Zestig jaar geleje verscheen op 5 fibrewari bi-j ‘De Wegwiezer, ’t huus-aan-huusblad veur Bargh, veur ’t eers ’n speciale carnavalsbi-jlage van vier pagina’s genuump d’Olde Waskuup. ‘De Wegwiezer’ was in die daag ’n uutgave van Middenstandsvereniging Sint Martinus en wier gedruk bi-j drukkeri-j Velthausz, waor ook Bennie Velthausz, in dat jaor Prins Berend II, warkzaam was. Op dizze pagina ’n paars stukskes uut den bi-jlage die komme uut ’t carnavalsarchief van IJsbrand Nijhof. Kommend jaor zal de ridaksie ook uut dit archief (bis heer zo’n 12.500 pagina’s alleen aan o.a. kranteknipsels) materiaal ‘plukke’ um ‘n ni-j jubileumboek – deel III veur 2021 same te stelle. Dan viere d’Olde Waskupen eurlie 66 jeûrig bestaon.

60 JAOR

DAT WÖDT WAT!

Deze acties zijn geldig van maand

PER KILO

Plantsoensingel Midden 2

7. 7.

Coop ‘s-Heerenberg Preuf soepvlees

soepvlees Preuf

12. 12.

80

80

Coop ‘s-Heerenberg

98

Coop ambachtelijke rundvleessalade

98

Plantsoensingel Midden 2

PER KILO

1. 1. 59

2. 2. 35 rundvleessalade

bak 750 gram

bak 750 gram

ambachtelijke Coop

35

Preuf Amstel pils tray 24 blikken à 500 ml soepvlees

59

11

tray 2

Am

Coop ‘s-Heeren

Plantsoensingel Midden 2


47 • WASKUUPKRANT • 2019

dag 25 februari t/m woensdag 6 maart 2019

Deze acties zijn geldig van maandag 25 februari t/m woensdag 6 maart 2019

Deze acties zijn geldig van maandag 25 februari t/m woensdag 6 maart 2019

MAX. 24 BLIKKEN PER KLANT

MAX. 24 BLIKKEN PER KLANT

MAX. 24 BLIKKEN PER KLANT

PER KILO

12. 19.

80 92

7.19. 12. 12.

24 blikken à 500 ml

mstel pils

nberg

2

98 99

Coop ambachtelijke rundvleessalade bak 750 gram

92

99

2.

35

1.

59

Preuf Amstel pils tray 24 blikken à 500 ml soepvlees

PER KILO

19. 12.

7. 12.

92 80

Coop ‘s-Heerenberg

Plantsoensingel Midden 2

98 99

Coop ambachtelijke rundvleessalade bak 750 gram

2.

35

1.

59

Amstel pils

tray 24 blikken à 500 ml

19.

92

12.

99


K LE DING

W E R K

|

B E D R I J F

|

S P O R T

|

PR O M OT I E

Wessam levert ‘maatwerk’ in werk-, bedrijfs-, sport- en promotiekleding. Korte lijnen en een deskundig advies helpen u bij het vinden van de juiste kleding. Speerpunten zijn onze uitstekende service, persoonlijke betrokkenheid, snelle levering en een zeer uitgebreid assortiment. Van baseball-cap tot veiligheidsschoenen; van amerikaanse overall tot zomerjack. Ook met exclusieve (logo-)borduringen.

van Top tot Teen gekleed

Wessam Kleding | Ulenpasweg 2d1, 7041 GB ’s-Heerenberg | T 0314 216 002 | www.wessam.nl | info@wessam.nl

nieuwbouw v erbouw renov a tie onderhoud

A rts Bouwbedrij f Nieuw- W ehl 0 6 -5 3 3 8 5 3 3 8

WWW.OOSTRERINKBANDEN.NL

henniea rts @ l iv e. nl

DAatrts wödtBouwbedrij wat! f Nieuw- W

nieuwbouw v erbouw renov a tie onderhoud

ehl

Nieuwbouw • Verbouw • Onderhoud• Bouwkundig tekenwerk

OOSTERINK BANDEN WENST IEDEREEN EEN PRETTIGE CARNAVAL!

“ Wi-j verzekeren ow een prachtig carnaval”

0 6 -5 3 3 8 5 3 3 8

henniea rts @ l iv e. nl

Body & Weight balance

“ Wi-j verzekeren ow een prachtig carnaval” Met carnaval alle daag bier en gein, Goorsestraat 22 7041 GA ‘s-Heerenberg Tel.: 0315 - 84 37 93 www.tieckenvhpmanager.nl info@tieckenvhpmanager.nl

Gezond in evenwicht

Goorsestraat 22 7041 GA ‘s-Heerenberg Tel.: 0315 - 84 37 93 www.tieckenvhpmanager.nl info@tieckenvhpmanager.nl

Aa ngesloten bij

Aa ngesloten bij

Maor vanaf as-woensdag motte wi-j vaste en weer aan de lijn! En waor ku-j dat bèter doen dan bi-j Body & Weight Balance!

Kiek veur meer informatie op: www.bodyandweightbalance.nl

Gezond in evenwicht


BAKKER DIEKMAN

G N I T T O K G É R K N E L O W

49 • WASKUUPKRANT • 2019

WASKUUPSTAD HET STRAKS GIN BEESTE MEER WASKUUPSTAD - De diereorganisatie People for the ethical treatment of animals (oftewel minse veur ethische behandeling van diere, afgeköt PETA) is d’r al heel had met bezig,. sprèèkwoorde verbieje die naodelig zun veur diere. Maor as ’t aan de diererechte-activiste lich, blif ’t daor niet bi-j. ,,Minse zun eiges nog slechter veur beeste dan die slechte sprèèkwoorde. Wi-j wille dat alle achtername ook aangepas wodde die ook maor enigszins te make hebbe met ’n dier. Wi-j motte meer doen dan alleen sprèèkwoorde verbieje, want één zwaluw mik nog gin zommer,’’, aldus ’n woordvoerster van PETA. Dat geet veural ’n lastige opgave wodde in Waskuupstad, waor ’n gigantische groep de achternaam of bi-jnaam ontleent aan ’n bees. Daorum zun Erik Schaop, Leander Vink en Bokkie Peters same ’n

Terwijl Miriam zich in ’t zweit wark, lut Danny zich de saucijzebreudjes goed smake. Hi-j het schik, maor zi-j ook? ’s-HEERENBARG – Bakker Henri Diekman had veur de verbouwing van zien winkel ’n begroting gemaak, maor daor kwamme bi-j lange nao niet met uut. Dus moes d’r bezuunig wodde. Logisch toch, maor daor mo-j niet bi-j Danny Krijgsman met aankomme. A-j kötting krieg van Krijgsman, dan bu-j de man met de kleine achter-

KÖT NI-JS Tent verkoch!

’s-HEERENBARG – Dirk Slok het de tent verkoch. ,,Ik bun bli-j dat ik d’r vanaf bun, ‘t ding stoeng mien al aardig in de weg op zolder.’’

naam, of op zien ’s-Heerenbargs gezeid: de lul. Laowe bi-j ’t begin beginne. Danny had ’t tegelwark van de verbouwing aangenomme veur ’n vas bedrag. Toen Henri oaver de pries wol bakkelei-je, hiel Krijgsman de poot stief. De keerl is net zo eigewies asse groot is. Hi-j is niet groot, maor wel eigewies. De aannèmer, Danny dus, wees op de

meugelijkheid van zelfwarkzaamheid, maor daor had Henri niet zo’n zin in. Den hult namelijk niet van smerige hande. Toen bleek pas wat veur ’n smiestert den Krijgsman is: ,,Zelfwerkzaamheid hoevie toch niet eiges te doen, dat mo-j laóte doen. Ow patner, Miriam, het toch niks te doen. Ze hoef niet in de winkel te staon.

Gèèf eur ’n kango in de hand en laot eur de olde tegels van de muur slope. Dat hoef ik dan zelf niet te doen. Dat schèèlt ow in de kosten en dus heb ik dan mooi de tied um ’n saucijzebreudje naor binne te warke. Den gi-j mooi veur mien warm könt make, want gi-j heb toch nog schone hande. Trouwes doet mien d’r maor twee!’’

BLAAG ACHTERGELAOTE

Aksiecomité Vanaf aswoensdag gaon de leje van ’t aksiecomité dimmonstrere. ,,Wi-j beginne op de Ulepasweg en gaon via de Koppelpeerde, Professor van de Leeuwstraot, de Vosseweg, ’t Dassestreûtje naor

BLI-J DA’K ‘N VROUW BUN

WINNAAR

MAASBRACH – De 15-jeurige Jaimy uut Maasbrach is verkoaze tot ‘Vermiste van ’t jaor 2018‘ ,,’n Terechte winnaar,’’ aldus eur olders, waornao Jaimy drek wier gediskwalifiseerd.

Respekloos ARUM – Veurzitter André Bolhuus van NOC*NSF het bi-j ’n persconferentie op Sportcentrum Papendal zien ongenoege uutgesproake richting de ABA (American Basketball Association). ’t Schient dat de Amerikaanse rolstoelbasketballers zich in maart tijdes de Paralympics in PyeongChang respecloos zolle hebbe gedrage. Tijdes ’t afspölle van de volksliedere veur de wedstrijd is gin van de Amerikaanse basketballers gaon staon, iets dat de Nederlandse basketballers tege ‘t zere been was.

aksiegroep begonne. ,,Onder de naam ‘De Luiaards’ verenige wi-j ons. ’t Kan toch niet zo zun dat wi-j straks onze naam niet meer magge gebruuke. Dan bu-j toch zo dom as ’n ezel aj dat deur wil voere? Wi-j motte wat doen, want anders wödt de boel hier in Waskuupstad verstierd,’’ aldus Leander Vink.

de Schaopskooiweg. Tussedeur make wi-j ’n stop bi-j vishandel Wennekes en hebbe mooie acties veur onderweg,’’ meldt secretaris van de groep Erik Schaop. ,,Jao wi-j gaon onder aanvoering van dweilorkes Kangoeroebos liedjes zinge, karaoke holde en nog meer liedjes zinge, zodat ze ons eindelijk zat bun aan ’t einde van de toch en ons met rus laote,’’ aldus volkszanger Bokkie Peters. Naor verluidt hebbe zich op dit moment al 36 man aangemeld veur de dimmonstratie, waoronder Michel en Bas Moll, Erik Schaop, Bart Vos, Jannie Leeuwerik, Gemmy en Robert Kraaijeveld, Annie de Wolf, Koen Hondtong, Merel Willemsen, Poes te Boekhorst, Slek Giezenaar, Mattie Heering, Marissa en René Vink, Marjolein Leeuwerik, Johnny Leeuwerik en Vöske Verstege. Met slechts 36 name liek ’t veuralsnog gin heel succesvolle dimmonstratie te wodde. De organisatie van actiegroep ‘De Luiaards’ wil toch graag de koe bi-j de heures vatte, want anders wödt ’t trekke aan ’n dood peerd. ,,En dan visse wi-j achter ’t net,’’ aldus ’n Heering den graag anoniem wil blieve en niet de ridaksie van d’Olde Waskupe d’r in wil betrekke.

’t Blaag in kwestie. In verband met de AVG het ‘t ’n balk eûver de oge. ’s-HEERENBARG – Bi-j kinderdagverbliéf ‘t Fluusterwoud in ’t Barghse Huus is gistermarge ’n tweejaorig kind deur zien vader achtergelaote. Aanwezige warknemmers hebbe zich eûver ’t blaag ontfermp. De man kwam ’s-marges rond kwat veur ach aan bi-j ’t kinderdagverbliéf

en brach ’t blaag naor binne. Daornao isse vertrokke. ,,Wi-j hemme ’t deerntje tijdelijk opgevange en bi-j de andere blage gezet,’’ vertelt medewarkster Peggy Kaok van ’t kinderdagverbliéf. ,,De eerste tien minute was ze beheurlijk eûverstuur. Daarnao kon ze zich

goed vermake met ’t aanwezige spölgoed.” De vader haalde ’t kind aan ‘t end van de dag weer op. Volges de directeur van ’t kinderdagverbliéf was ’t niet de eerste keer dat de keerl zien blaag daor dumpte. Hi-j kan ’n fikse rèkening tegemoet zien.

Wi-j bloe-je en kriege opvliegers en hekseheur en toch is ’t alderbastend fijn um ’n vrouw te zun. Ik zal ow zegge waorum dat zo fijn is. Wi-j könne jurke en bokse drage. Wi-j hebbe gin DNA-tes nödig um te wette of onze kindere ech van ons zun. Wi-j wodde older dan kèèrls. Vrouwe zonder man lève langer dan manne zonder vrouw. Wi-j könne arm in arm met onze vriendinne êuver straot lope. He-j ooit twee keerls zo zien lope? En he-j ook gekeke hoe ze

wedde aangekeke? Dat bedoel ik. Ongesteld zun is ‘n kats mooi excuus um kilo’s kwatta te ète. Aan ’t zweit van ‘n keerl könne wi-j ruuke hoe dat hi-j zich vuult. Wi-j könne de rits van de boks dichtrekke zonder bang te hoeve zun dat d’r iets tusse kump te zitte. Wi-j hoeve niet te vuule of ons zaakje d’r nog zit. Wi-j könne meerdere kere achtermekaar klaorkomme. En könne ook nog doen alsof. Wi-j könne goed autori-je umdat we minder brokke op de weg make. En nee, fileparkere heurt hier niet bi-j


Apotheke am Bahnhof Waskupen T3 Live.pdf 1 Rainer Willing

C

Bahnhofstr. 27 | 46446 Emmerich | Telefon: (02822) 92815 | Fax: (02822) 92816

C

M

8-1-2015 16:04:44

M

Y THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD

WORDEN

Van huishoudelijke PROFESSIONEEL & BETROKKEN “PROFESSIONEEL & BETROKKEN” Zorgverpleging zoals wenst metwenst een vaste “Zorgu die zoals u die metzorgverlener een vaste zorgverlener” hulp tot • Verpleging en begeleiding Gehandicapten zorg • Persoonlijke verzorging • Y

CM

CM

MY

Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd

MY

CY

CMY

• • • • • • • • • • •

Terminale begeleiding Professionele • Palliatatieve zorg Dagbesteding NachtzorgCMY • Uitleen hulpmiddelen Individuele- en groepsbegeleiding Onafhankelijke K Sociale wijkteams Huishoudelij • waardering van Gehandicapten zorg Persoonlij • Professionele dagbesteding 8,6 • Vitaal Thuiszorg Kids Uitleen hulpmiddelen Huishoudelijk hulp Persoonlijke alarmering Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd Vitaal Thuiszorg Kids CY

K

C

DAT WÖDT WAT

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

met al uw vragen en wensen ove Vitaal Thuiszorg isvan HKZ/ISOVitaal gecertificeerd Thuiszorg ku diensten onze vestiging of op onze website

BERKTASZ SZ BERKTA

Vitaal Thuiszorg | Aalsbergen 11 | 6942 SE Didam | 0316-220073 | info@vitaalthuiszorg.nl B

Aalsbergen 11 0316 - 22 00 73 Vitaal Thuiszorg Didam| Aalsbergen 6942 SE Didam info@vitaalthuiszorg.nl

11 | 6942 SE Didam W 00 W73W| .E-mail: V I T info@vitaalthuiszorg.nl AALTHUISZOR 0316 – 22

www.vitaalthuiszorg.nl

G.NL

WWW.VITAALTHUISZORG.NL

erktas Sociale Zekerheid B e r k t a s b eSrokct iaasl-es z Z. ne lk e r h e i d berktas-sz.nl

Begeleiding en advies voor zelfstandigen en gemeentelijke instellingen in bedrijfsvoering en management.

Dat wödt wat!

‘Ik wens olliecarnavalsdaag!’ hèvige ‘Ik wens ollie hèvige carnavalsdaag!’ Dat wödt wat!

Bertil Vollenberg

Bertil Vollenberg

telefoon 06 - 83 98 99 70

telefoon 06 - 83 98 99 70 info@montferlanduitvaartzorg.nl www.montferlanduitvaartzorg.nl info@montferlanduitvaartzorg.nl /montferlanduitvaartzorg www.montferlanduitvaartzorg.nl

DAT WÖDT WAT!


NEP-GYNAECOLO0G NIMWÈGE/’s-HEERENBARG – Op ’t RadboudUMC in Nimwège het ’n hele slimme en ève mooie verpleegster ’n neparts wette te ontmaskere. ’t Zöl gaon um ’n gepensioneerd boekholder al noeme ze ‘m in de Radboud ’n ‘gepassioneerd’ boekholder. De keerl zöl zich namelijk veurgedaon hebbe as ’n gynaecoloog. Dankzi-j de slimme verpleegster het de man gin onheil aan könne richte. Pas toenne éch in aktie wol komme, had ze ‘m deur en grop ze de keerl in ’t nekvel.

’t Incident in de Radboud dei zich veur nao ’n vriendschapsbezuuk van de Stichting Bargh in ’t Zadel veur de kankerbestrijding. As dank veur de inzet van de ’s-Heerenbargse stichting veur ’t binne hale van gelde veur kankeronderzoek wier ’n afvaardiging in de Radboud ontvange en kreg daor ’n rondleiding.

Lifte Um besmetting met wat veur grei ook te veurkomme, kreg iedereen witte jasse aan. Toen volgde de rondleiding en dat was gin makkie. Assof ze in Nimwège nog nooit geheurd hebbe van lifte, moes de groep continu trap op en trap af en langzamerhand begon zich in de Radboud ’n drama te voltrekke. Eén man, den iedereen al jaore wies mik datte elke dag geet spotte, wier in ’n poep en ’n scheet gelos. Vief meter, tien meter, dattig meter, de pr-man van BIHZ, ene R, want den was ‘t,

Inwendig onderzoek As ’n volleerd dokter ging de ’sHeerenbargse neparts de bedde af en niemand had wat in de gate. En dat mot gezeid wodde: hi-j deej ’t geweldig. Tot ’t grote moment…, ’t momènt suprème. R. smet alle schroom van zich af en wol tot ’t uuterste gaon. Bi-j ’n aantrekkelijk vroûwke aan ’t bed kundigde hi-j aan ’n inwendig onderzoek uut te wille voere. Nog had niemand iets in de gate, de onervare verpleegsters niet

’s-HEERENBARG/DIEM – Ans Köster is ’t stilzitte zat, zowel thuus as bi-j De Snor op ’t terras. De nog vitale vrouw het eur man Henk laote wette dat ze weer wat um hande wil hebbe. Henk von dat zi-j ’t neudige maor met ’t aangename mot combinere en brach Ans op ’t idee um ’n winkel in body fashion te beginne. ,,Dan he’k eiges ook ’n bietje afleiding,’’ schient hi-j gemompeld te hebbe.

Aanmète Ook Body fashion veur here wil Ans graag aanmète, al gebeurt

en ook ’t vroûwke niet. Totdat R. aan ’t onderzoek wol beginne. ,,Doe de mond maor efkes los,’’ zeie tigge de vrouw en niet alleen zi-j kek stomverbaas, ook de verpleegsters wazze met stomheid geslage toen hi-j ’n wattestaafje in de hand nam. Eén van de mèèdjes vertrouwde ’t niet helemaol. Ze had al ’n paar keer gezien dat de neparts zo beefde en now helemaol. Zi-j drukte meteen op de alarmbel en ’t afdelingshoof, die de kamer binne stormde, had meteen in de gate wat d’r aan de hand was. Ze had de groep van BIHZ gezien en gezien dat den grieze doef daaobi-j heurde. Ze riep meteen ’n paar man van de bewaking op en liet R. afvoere. Umdat ’t Radboud de goeie verstandholding met de ‘sHeerenbargse stichting niet wil versouwe, is gin aangifte tege R. gedaon, maor ‘m wachte in ’sHeerenbarg nog wel disciplinaire maatregele, zo het Theo Mijne laote wette.

was binne de kötste kere gezien en gaf de strijd op. Opens zag hi-j ’n gruupke leerlingverpleegsters en kreg de falderabbus ’n, volges ‘m, geweldig idee. In zien witte doktersjas sprak hi-j de grietjes aan en gaf hun opdrach ‘m te begeleide op zien rondgang deur de afdeling gynaecologie. Met zien grieze kop hatte zovöl uutstraling dat de groep verpleegsters gin argwaan had en dei-j wat hi-j vroeg.

ANS KÖSTER IS STILZITTE ZAT

Um gin gelul in ’s-Heerenbarg te kriege het Henk veur Ans ’n winkeltje in Diem op de kop wette te tikke. Dat de beie Kösters zich d’r niet met ’n Jantje van Leie van afgemaak hebbe, bliek wel uut de uutgebreide collectie den ze verkope. Name as Prima Donna, Marie Jo, Amoena, Chantelle, Anita, Thriumph, Ten Cate en gaot zo maor deur. Um extra klante te trekken gif Ans ook nog ‘s ’n tientje terug veur ’n olde BEHA.

GEPAK 51 • WASKUUPKRANT • 2019

De prachtige winkel in Diem dat wel onder toeziend oog van Henk. Geruchte gaon dat de Raod van Elf van de Waskupe ook deur Ans pessoonlijk in ’t ni-je ondergrei is gestoake. Tijdes de carnavalsdaag is Ans Koster Bodyfashion gesloate, maor a-j ze in ’s-Heerenbarg tege kom, köj gerös ’n afspraak met Ans of Henk make

Ans drig eiges ook Prima Donna grei

De neparts tijdes de rondgang

Nico Wissink dut verkeerde bestelling WASKUUPSTAD - Nico Wissink, den wel arg gek is op pizza’s, kwam onlangs veur een zeer onaangename verrassing te staon. Nico besloat namelijk met zien Hilde ter gelègenheid van eur verjeurdag ‘n keer éch uut te goan ète. Ze stake de straot eûver naor een ech pizzarestaurant, den ‘m onlangs was opgevalle toen hi-j van huus naor zien zaak liep. Nao ontvangs van de menukaart wier Nico zoas wel vaker aangetrokke deur de verlokkinge van de  Capricciosa. Dat ding bestéét uut ham, kèès, champignons, ui, olieve en artisjokke. ,,Daormet begon echter alle ellende,’’ aldus  Nico. Ik hol d’r niet van as ik ‘t gevuul heb dat ik geköt wodt in mien keuzevri-jheid. Dus probeer ik altied mien pizza aan te passe totdatte helemaol naor mien zin is. Zo ha’k onlangs örges gelèze dat olieve helemaol niet zo goed veur ow zun dan gedach. Dus wol ik die dinge dit keer niet op mien pizza hemme. Artisjokken vind ik altied wat sliemerig en een bietje flauw smake, dus die wol ik d’r ook niet op. Wat ik dan wel mistte ware stukskes paprika, heerlijk, ‘n bietje pit op een pizza. Dus bestelde ik uuteindelijk een Capricciosa zonder olijve en artisjokken, maor met paprika.’’ Op een gegève moment kwam dan den pizza, en net toen ik mien menukaart wilde teruggève

zag ik ‘t. Wat ik now ongewild besteld had was een doodgewone pizza Quatro Stagioni ! Nico besloat niet te klagen euver ‘t feit dat disse informatie ‘m ti-jdes de bestelling niet was gemeld, maor ’t liet ‘m ook niet meer met rös ,,Ik von mienzelf altied völ meer een  Capricciosa -type. Veur mien gevuul bestelle alleen vrachtwagechauffeurs een Quatro stagioni’s. Jao, hi-j smiek prima, as ik heel eerlijk mot zun. ‘Maor ‘t vuulde toch wel raar.” De grootste verrassing kwam met ‘t afrèkene, toen blèk nameluk dat den umgebouwde Capricciosa  ook nog’s 75  eurocent duurder was dan de Quatro Stagioni  zoas den op de menukaart stond. ’t Gevolg: een  zwaore  discussie met de eigenaar van den èèttent, eûver de vraog of een gemuteerde  Capricciosa echt wel ‘t zelfde is as ‘n Quatro Stagioni. Volges umstanders beslechtte de eigenaar ‘t pleit toen hi-j geïrriteerd  opmarkte dat een ‘umgebouwde vrouw’ toch ook niet ‘t zelfde is as ‘n echte keerl. waarnao Nico eiere veur zien geld koas en maor gauw afrèkende. In een reactie gif Nico aan dat hi-j langzaam begint te wennen aan de gedachte dat hi-j now ook ‘n ‘Quatro Stagioni-type’ is. Hi-j dut verder gin uitlaotinge euver toekomstig bestelgedrag en de kans op ‘n volgend bezuuk aan den èèttent.


Ku-j nao de carnaval gin

Is ow hond toe aan ’n professionele knip- en wasbeurt? Met liefde veur ow hond,

glèès meer zien, maor mo-j die krenge nog wel zeme misschien

DAT WÖDT WAT!

De manne van Speet he-j hier zo veur gebeld

Hondentrimsalon “MIRANDA”

Dan hoef gi-j d’r zelf niet meer veur deur de kelt

De Zandakkers 26, 7041 JK ‘s-Heerenberg, 0314-665593

Gewoon belle met Hans of Ronnie, zo doe-j dat! Speet Glazenwassers,

DAT WÖDT WAT!!

TEL. 06 - 55 78 33 19 Grieks Specialiteiten

Restaurant Alle dagen geopend

!!

Brood om te stelen, zó lekker.

Wil gi-j ’n hèvige aovend veur niet al te völ poen

Dat wödt wat

Kom dan bi-j ons um ’t op z’n Grieks te doen! Dat wödt wat! Christoffelstraße 3 - 46446 Emmerich Tel. 0049 - 2822 687288

ELKE WÈÈK KNALAANBIEDINGEN! KIÈK OP WWW.DUCORE.NL

SAMSUNG GALAXY TAB S2 • • • • • • • • • • •

NANO SIM VOOR BELLEN EN DATA (3+4G) 9,7 INCH SUPER AMOLED DISPLAY 3 GB RAM GEHEUGEN 32 GB GEHEUGEN OCTA CORE PROCESSOR @ 1,8 GHZ HOOFDCAMERA 8.0 MP, SELFIE 2.1 MP RESOLUTIE 2048 X 1536 PIXELS ANDROID 7.0 (NA UPDATE) BLUETOOTH, GPS EN WIFI GEHEUGEN MICROSD MAXIMAAL 128 GB NIEUW IN DOOS EN INCLUSIEF BOOK COVER KEYBOARD

249,=

FUJITSU LIFEBOOK E751 • • • • • • •

INTEL© CORE™ I5-2520M (2TH GEN) CPU @ 2.5 GHZ 4GB WERKGEHEUGEN 320 GB HARDE SCHIJF SCHERM: 15,6 INCH (39,62 CM) 1 X USB 3.0 | 2 X USB 2.0 DVD±RW SPELER

119,=

’t Is bi-j ons ’t hele jaor deur CARNAVAL! DAT WÖDT WAT! Jong gebruukte Computers, Laptops en Scherme veur ‘n scharpe prijs!

Ook te winne met de lotteri-j!

, skuupstad a W t u u s o J eraldo en Lelystad! G n a v is n n dak in Alle ke onder een


Top 44

RENÉ LOSKAMP WIL GROOTVADER WODDE

’s-HEERENBARG - Van alles duut hi-j d’r aan um maor ietskus grooter te lieke. De niet al te groot uutgevalle, zeg maor gerös kleine, René Loskamp het d’r genoeg van dat d’r altied op ‘m neer wödt gekekke. Um d’r boave uut te komme mot hij al op ’n kratje bier gaon staon of d’r ’n leer bi-j pakke. ’n Grote mond

hette al wel en ’t schient ook dat hij thuus wel ’s op naoldhakke rond löp maor dat is ‘m, ‘t parket en zien lieve eega Eva niet goed bevalle. Umdat d’r wel heel vaak maor toch niet altied ’n kratje bier bi-j ‘m in de buurt is, het Loskamp ’n andere oplossing veur zien probleem bedach: hij wil now graag grootvader wodde.

d’Olde Waskupen

53 • WASKUUPKRANT • 2019

Vanaf carnavalszaoterdag tot aswoensdag te heure bi-j DJ Aad op Radio Fellatio 69.11FM

NR 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

ARTIES Dua Lipa ft. Youri Bartels Rob Maatman & Michael Jackson The Pointer Sisters en Kevin Xander Nijhof VOF de Kunst & Tomas Garrido Flexitec ft. Aerosmith Hans te Booij Frankie Goes to de Waag ACDC Erik & Remon ft. Andre Hazes Doe Maar & Belangenvereniging de Tuger Plaatje Jansen Rihanna ft. Vincent Nijhof Ewald Bosch ft. The Police Vengaboys Benjamin Vandenberg Wilco Bosch & Wim Hendriksen Golden Heering Felix Dijkman Dire Straits ft. Astrid Klaasing Angelo ft. Elmo Henk Nijland ft Skik Counting Crows ft. Appie Straub Lucifer & Erik Roosendaal The Proclaimers & Ruud Tousain Jan van Halteren Brandweer Bergh Gang Richard Bernasco Vanilla Ice & Adriaan Slager Heino B. ft. Gnarls Barkley Acda en de Munnink & Gerrit Hiemstra Alzheimer Stichting The Jacksons & Diana Maatman Semperflorens Marco Borsato & Herbert Cornielje Henk Groote Pastoor Jansen Boswachters Montferland Snow Patrol ft. de Wijkagenten 10cc Frans Heuvel Sjaak Reumer Groep The Eagles

NUMMER Electricity Dirty Diana Fire No Women No Cry Suzanne Love In An Elevator Ik Hou Van Alle Vrouwen The Power of (wit)Love Highway to Ron Hell Kleine Jongen Nederwiet Paint It Black Work, work, work Message In a Bottle Boom(s), Boom(s), Boom(s), Boom(s) Burning Heart Happy Together Radar love Daar Bij Die Molen Private Investigation God is a DJ Op fietse Big Yellow Taxi House For Sale I Would Walk 500 Miles Sinterklaas, Wie Kent ‘m Niet Fire, Water, Burn We Gingen Met De Bus Naar Griekenland Ice Ice Baby Crazy ‘t Regent Zonnestralen Don’t You Forget About Me Blame It On The Rabobank Kissed By a Rose Dochters de Soldaat Sympathy For The Devil Take on me Chasing Cars The Klinkerstraot Shuffle Sound of Silence Zwart Wit Hotel Heitkamp

44

Erik van den Bosch

Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht

SPÖLGREI VEUR KEERLS Mededeling 1 De Miss Verstand Verkiezing is niet op 9, maor op 19 april.

Mededeling 2

Vanwege de cursus ‘Leer in 4 dage ow vrouw te begriepe’ den geholde wöd in de RAI in Amsterdam, wödt d’r ’n enorme drukte verwach op de A12. Rijkswaterstaat adviseert daor rekening met te holde

BILLUND – Stickers, pinnekes, gegraveerde glèès. Gi-j könt ’t niet zo gek verzinne of Erik Krijgsman zut d’r wel handel in. Uut zeer betrouwbare bron vanuut de ridaksie van dizze krant is gelek dat Krijgsman now ook in de handel met spölgrei veur keerls is gestap. ,,Dat klink zo in eerste instantie misschien vies, maor ’t is heel onschuldig heur! Ik kom eûveral ter wereld en toen ik in Billund in Denemarke was, kwam ik op ’t idee. Wi-j hebbe vroeger allemaol met Lego gespöld en tiggewoordig wrieve wi-j ons in de hande as d’r weer ’s wat van Ikea in mekaar mag wodde gestoek. Met mien ni-jste ontwarpe kan ik de grootste keerls weer ’n bietje kind laote zun” lei Erik ons wiejer uut.

De ‘grote keerls’ Lego®, zoas Erik ’t eiges geet nuume


Eûver auto’s in alle merke en modelle Könne Jan en Ilja ollie alles vertelle Maor gi-j wodt eiges pas bli-j A’j ook in ‘n auto van Nijland ri-j

Dat wödt wat

APK keuringsstation Autowasserette (overdekt) Autostofzuiger

SMS HAARMODE AAN HUIS

GROOT ASSORTIMENT MONTFERLANDSE STREEKLIKEUREN Stadsplein 2 - 7041 JA ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-667131

DAT WÖDT WAT! Met ‘n solide verbinding wödt dat wat! Stadsplein 3 - 7041 JA ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-667352

Sharon Jansen - Kaak 06-53428480

De Immenhorst 12 | 7041 KE ‘s-Heerenberg | www.eurobolt.com

De persoonlijke accountant voor uw onderneming!

Dat wödt wat!

WWW.LAMERSACCOUNTANTS.NL

L

L

AMERS

Accountants en Belastingadviseurs Rob Krijgsman / 06 - 25 45 50 54


55 • WASKUUPKRANT • 2019

S X G N I T T I Z K N O JEUGPR FIBREWARI 2018 De Spetters

s

De Pöpke

De Smiley’s

Funckenmariechen Galamaschool De drie blag

e

Daphne en Fleur

OBS

e

Jeugdansgard

Hauszorkes

Jeugdan

sgarde

Smietske en Tiemeke

Gevolg

Prins en ad

judante en

president

Finale


Veur ‘n helder advies en vakkundige installatie van ow camera- en beveiligingssysteme kö-j terech bi-j Daniël van den Bosch daniel@strakbeeld.nl 0314-650130

Dat wödt wat!

international digitale tv, elektra en beveiliging VOOR INSTALLATIE VAN EN ONDERHOUD AAN:

CAI- EN SATELLIET SYSTEMEN | ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES, CAMERA EN BEVEILIGINGSSYSTEMEN | KNX/NIKO INSTALLATIES

Veur labelprinters, thermisc he printkoppe en andere onderdele veur lab elprinters. Maor ook veur verpakking e en etikette. hoef gi-j alleen maor dit ad res te wette: www.seeyou-international.c om

Dat wödt wat! Veur onderscheidinge, pinnetjes en fan artikele, maor ook veur bedrukte vlaggetjes en parapluus. Kiek dan ‘s op disse website bi-j ow thuus: www.decopromo.nl

Gi-j kunt mien ook altied belle of maile | 0314 - 700 585 | info@seeyou-international.com


NI-JE TAK VAN ’s-HEERENBARG – Erwin Kaok hölt van lekker ète en drinke. De letste tied was hi-j ’n paar kilo aangekomme, maor eiges zatte daor helemaol niet met. Zien vroûwke Rianne Volman bekek ’t zich efkes en dach hier toch anders eûver. Ze het Erwin aangerao-je um iets meer te gaon spotte.

SPOT

U

mdat Erwin al aan hadlope en mountainbike duut en daornaos ook gin onbekende in de spotschool is, wilde hi-j d’r iets anders bi-j gaon doen. Hi-j besloat um zich te gaon verdiepe in tene lèze. Dit hette veur Rianne geheim geholde. Hi-j het nog efkes gedach um te gaon datte of schake as spot, maor toch wol hi-j ’n hele andere hoek induike. Tene lèze zol zien ni-je tak van spot wodde. Deur tene te lèze, krieg ie meer inzich in iemands karakter en gedrag. Elke

57 • WASKUUPKRANT • 2019

AANZOEGENDE WARKING VENLO – De wetenschappelijke afdeling van de PVV het ’n rappot uutgebrach waorin op ’n ri-jke is gezet wat d’r allemaol ’n aanzoegende warking het in Nederland. In ’t rapport is ’n top 6 samegesteld. De grootste aanzoegende warking hebbe stofzuugers. Ook zandzuugers, krumeldieve, zuugnappe en rietjes hebbe ’n behoorlijk aanzuugende warking. Pas op de zesde plaats zun onze uutkeringe te vinde.

Wilders niet bli-j Parti-jleider Geert Wilders van de PVV lut vanuut zien hoofkwattier

in Venlo wette datte niet bli-j is met de uutkomste van ’t rapport. Oorspronkelijk zol d’r ’n top 5 komme maor dan viele de uutkeringe net buute de boot. Wilders is wel hogelijk verbaas dat de buutelanders veural afkomme op onze stofzuugers en niet op de hoge uutkeringe die hier uutbetaald wodde. ,,Bun ik al jaore aan de geng um de buutelanders buute onze landsgrenze te holde en now dit!’’ Volges D66 veurman Rob Jette verbaas de uutkoms ‘m niet, al hatte niet gedach dat de zandzuuger zo hoog zöl staon.

GEWICH AANGEPAS De oefensessie met vrouwe en hun blote vuut’ teen het zien eige verhaal. Erwin bedach datte hier mooi gebruuk van zol könne make. In de zommer hebbe völ minse slippers aan. Dan ku-j aan de vuut al aflèze met wat veur minse da-j te make heb.

Vrouwe

De geur van de blote damesvuut schut Erwin te binne’

Erwin had al ’n paar oefensessies geholde. Hierveur hatte enkele vrouwe uutgeneudig. Hi-j wilde ’t op safe gooie deur met vrouwe te beginne, umdat vrouwe toch meer oape staon veur analysere van gefühles. Keerls hebbe al gauw ’n oordeel êuver dit soort

zake. Met keerls mo-j ’n pötje bier gaon drinke en vleis ète, maor gin tene lèze. Toen Rianne d’r achter is gekomme dat Erwin ’n bietje naor de vuut van andere vrouwluj kek, ware de rape gaar. Erwin is zien huus ontvluch en de eerste de beste kroeg in gerend. Aan de bar hette zich meteen ’n borrel besteld. Op ’t moment datte de voezel achteroaver wol slaon, roak hi-j de luch van dit alcoholische goedje. De geur van de blote damesvuut schoat um weer te binne. Dat niet alle vrouwevuut ève fris en fruitig ruke is aan zien snuut af te lèze.

ZWATTE MUS GESPOT Nao de kilo wödt deze Ton niet aangepas

De zeldzame zwatte mus in gezelschao van ’n gieteling en in ’t midde ’n rare sinterklaos ’s-HEERENBARG – Veur ’t eerst in de geschiedenis het vogelspotteri-j De Gieteling een zwatte mus gespot. Wi-j mochte ‘n dagje met eigenaar van de club, Sietse Vliege uut Duuve, met,: ,,Wi-j ligge al

jaore in de struuk op zuuk naor vogels, gi-j hoap natuurlijk daj bijzondere vogels ziet vliege maor dat gebeurt helaas niet zo vaak.’’ De ridaksie was de gelukkige vogel en moch aanwezig zun bi-j

‘ t spotte van de eerste bijzundere vogel. D’r werd geklop op de ruut en ’t lek net of d’r ‘n vogel tigge de ruut was gevloage. Toen vloag de deur oape en kwam de Zwatte Mus binne. ,,Wi-j as

vogelspotters bedachte ons gin minuut en schoate geliek diverse foto’s.’’ Het mooiste exemplaar het de ridaksie opgestuurd gekrege en moch exclusief geplaats worden in dizze krant.

PARIJS – In Parijs kwamme wèteschappers in november veurig jaor bi-j mekaar veur ‘n historische verandering van onze maote. De olderwetse standaardkilo is namelijk (‘n piepklein bietje) lichter gewodde. Tied veur ‘n moderner mèètsysteem. Zo’n 25 jaor lang hebbe die wèteschappers zich de kop gebroake eûver ‘n bèter mèètsysteem. In plaats van aan ‘n brok metaal wödt de kilo veurtaon gekoppeld aan de constante van Planck. De kilo verandert van iets da-j könt vaspakke naor iets ongriepbaars: ‘n stabiel getal. Nao de kilo is now ook de ton aan de beurt. Naovraog deur onze ridactie bi-j Ton Ebbing leert dat hij nörges wat van wet. Now kump dat wel vaker veur dus is de ridactie naor Angela (zien vrouw rid.) toegestap um d’r ’t fiene van te wette te komme. Angela kon ‘t meteen bevestige “Ton wet nörges wat van.” Volges eur is aanpassing van eur Ton ook gaanniet neudig. “Ik hol van um zoas hi-j is - schoon aan de hoak zo’n 85 kilo.”


Ziekeverzörgende, verpleegkundige en/of herintreejers Liek ‘t ow ‘n uutdaging um in ‘n zelfsturend team te warke???? bel of mail ons: tel: 0612200783 email: sheerenberg@buurtzorgnederland.com

A’j de kans griep dan wödt ‘t wat!

Dat wödt wat! Miefra brandbeveiliging | 0630248359 info@miefrabrandbeveiliging.nl | www.miefrabrandbeveiliging.nl

A-j ni-j bunt, dan nuume ze ow gruun

RIE DAAG OP

Maor dat köj van ons ech niet zegge

I-J D MET CARNAVAL GAON W

Wi-j zitte al 90 jaor in ’t gruun Dan hoevie dat niet meer uut te legge Veur tuinontwerp, tuinaanleg- en onderhold, vaste plante en ornamente Wi-j ’t beste grei veur ow eurocente Dan köj ’t beste naor ’n old-Achterhoeks bedrijf toe gaon Umdawwe sins 1 jannewari al negentig jaore bestaon Ervaring en vakmanschap is onze krach Dus hoape wi-j da-j niet langer wach Veur plante, bloeme, beum en struuke Mo-j gewoon De Ank in Zeddam op komme zuuke

Dat wödt wat! Passie voor tuinen ART & DESIGN TUINEN/GROENCENTRUM

Oude Doetinchemseweg 48 • 7038 EJ • Zeddam • info@deank.nl • www.deank.nl

BLOEMBINDERIJ

Kilderseweg 2a • 7038 BW • Zeddam • bloembinderij@deank.nl • www.deank.nl

G a ra g e Z e d d a m 7 0 4 1 C T : 0 3 1 4 E : in fo @ w : w w w

b e d r ijf H a n s s e w e g 7 4 -b S ‘s - H e e r e n b - 6 6 1 5 0 0 g a ra g e h a n s .g a ra g e h a n s

G e r r its e n e rg g e r r its e n .n l g e r r its e n .n l

G a r a g e b e d r ijf G e r r its e n

onderhoud Voor betaalbaar


59 • WASKUUPKRANT • 2019

HANDIGE JONGES ’s-HEERENBARG – Macrodactylie is ‘n zeldzame aangeboare aandoening waorbi-j reuzegreû-j optreedt van de vingers of teen. Um misverstande te voorkomme: dit het niks te make met de grote winkel in Duuve. Bi-j toeval zun twee le-je van d’Olde Waskupe gebore met dizze aandoening. Onze ridaksie ging bi-j hun op bezuuk. Marco Liske is hartstikke bli-j met zien enorme peut. ,,In mien vak, waorbi-j wi-j vaak grote deus motte aanpakke en versjouwe, is ’t altied handig,’’ vertelt Liske. ,,Ook as lid van de zaal en receptie commissie kan ik hele groepe bezuukers van onze pronkzittinge aan de hand met nemme en hun naor hun plek begeleide. Daorbi-j kump dat as dat neudig is ik met zachte hand toch ‘t neudige respec kan afdwinge en minse die bi-j de bar in de weg staon daor weg bonjoure,’’ gif Marco aan. Op bezuuk bi-j Jan Nijland vertelt dén ons: ,,’t Li-jt natuurlijk veur de hand dat ik met deze aandoening en mien technische kennis op zuuk bun gegaon naor ’n passend beroep. Horlogemaker zat d’r veur mien niet in. Met die kleine schruufkes, veerkes en tandwielkes daor kan ik met deze klauwe ech niks met beginne. ’t Is dan ook automonteur gewodde en dan met name de ni-jste modelle zodat ik toch nog met de tied met gao,’’ zo vertelt Jan. ,,Ik bun ook maor wat bli-j dat Ilja (zien zoon rid.) now bi-j in de zaak zit. Den is wel gewend um kleine dingskes vas te holde.” Ook gif Jan aan dat de schoonvader van Ilja ‘m (Jan dus, rid.) al gevraog het of hij niet bi-j ‘m in de zaak wol komme. As d’r met die kleine händjes van Herbert al minse vanuut de rolstoel weer lopend uut zien striekers praktijk komme, mot dat met Jan zien hande wel haos rennend zun.

‘t Bliek dat Hans en Francina hun oge hebbe laote valle op meer pande in ‘s-Heerenbarg um

CARNAVALSVERENIGINGE WASKUUPSTAD – In naovolging van de voetbalvereniginge MvR, VVL en Stökkum, zöl Gemeente Montferland now ook aansture op ’n fusie van de carnavalsvereniginge uut dizze kerne. ,,A-j kiek hoe soepel ’t proces liep tusse de voetbalvereniginge, dan zien wi-j zeker kanse,” aldus wetholder Oscar van Leeuwe. ,,Veural a-j ziet hoevöl minse uut Lengel en Stökkum eigenlijk al carnaval viere in ’s-Heerenbarg, dan is

maor wat De twee manne zun kneûk me bli-j met hun enor

KOOPLUS TE BOAIJ NOG NIET GESTILD ‘s-HEERENBARG – Wie dach dat Hans en Francina te Booij nao de aankoop en verbouwing van Heitkamp klaor ware, kump d’r mooi bekaaid vanaf. Nao ‘t succesvol renoveren van Hotel Heitkamp is onze onderzuuksredaksie ter ore gekomme dat Hans en Francina nog niet klaor bun met kope. Nao ‘n anonieme tip het onze redaksie schokkende feite ontdek.

FUSIE

daormet hun vasgoed te vergrote. Um dit alles in de luwte te könne veurberei-je hebbe zi-j net eûver de grens bi-j ‘t Amsgerich in Kleve ’n ni-je ondernèmingsgruppe opgezet. Hiermet hebbe zi-j al Nico en Hilde Wissink benaderd veur de eûvername van Restaurant Smouze. Daornaos zöl d’r al ‘n bod zun uutgebrach op Grenscafé de Peer, op Fly Inn en op de Dolle Graaf.

Helaas veur Hans en Francina verraojt de ni-je firmanaam al hun planne

Hoe dit alles de kommende tied geet verlope is ook veur onze ridaksie nog onbekend. Hans en Francina ware niet bereikbaor veur commentaar.

’t eigenlijk ook bes logisch te nuume,” vulde hi-j aan. Vanuut de vereniginge eiges wödt vremp opgekeke tege ’t veurstel. ,,Jao, d’r wödt hier carnaval gevierd, maor um daorum ook meteen de vereniginge same te voege, liek mien niet ech veur de hand liggend,’’ lei veurzitter Roel Diekman uut. ,,Boavedien het Lengel eiges helemaol gin vereniging meer, dus hoe Van Leeuwe daor toch bi-j kump?” Uut ’t Lengelse kamp was veurmalig veurzitter Ronald Toussain in zien nöpkes. ,,Naor

mien idee is dit de beste oplossing veur alle patti-je. Veur zo’n ni-je vereniging is ’t natuurlijk ook ’n verrijking as die straks van mien kennis en vaardigheje gebruuk kan make.’’ Van Leeuwe opperde dat de nije fusie-vereniging ook ’n ni-je identiteit mot kriege, waoronder ’n ni-je naam en ’n ni-j logo. ,,Volges mien is d’r maor één meuglijkheid en dat is cv d’Olde Ezeltrekkers. Eûver ’t logo mo’k nog naodenke, want tot now toe he’k daor alleen vieze plaatjes bi-j in gedachte!’’

RECORD AANTAL FILES OP HOLLANDSE WÈGE

DRIEBARGE – Volges de Nationale Verkeerscentrale in Drieberge is de filedruk op de Nederlandse wège begin 2019 enorm toegenomme. Oorzaak is natuurlijk ’t toegenomme woon-warkverkeer, maor ’n belangrieke re-je is ook ’t grote aantal ongelukke met vrachwages.

A4 Zo raakte begin jannewarie op de A4 ’n vrachwage gelaje met printpapier van de weg met ’n kilometers lange file tot gevolg. De A4 steet op nummer 1 in de file top tien.

A3 ’n Wèèk later was ’t raak op de A3 ook gelaje met papier maor in dat geval ware ’t grotere velle. ’t Zörgde veur ’n oponthoud van zo’n 45 minute. D’r was extra eûverlas umdat de Poolse chauffeur gin woord Hollands sprak en d’r daordeur verwarring ontstond wat de lading was.

A27 De file op de A27 in fibrewarie leverde enorme milieuschade op. De vrachwage gelaje met confetti kantelde en de kleine stukskes papier wiere deur de wind eûver

TELEURGESTELD

DEVENTER – Oldgrei-liefhebber Edwin Zweers het afgelope zommer op de boekemark in Dèventer de vons van zien lève gedaon, tenminste dat dach hi-j. Edwin het meer dan 30 jaor naor ’t bewuste boek lope zuuke en het ‘m dus eindelijk gevonde. Zweers was echter nao ‘t lèze van ‘t 682-pagina dikke boekwark hèvig teleurgesteld: ,,Op de één of andere manier had ik altied gedach dat dit HÉT boek was veur liefhebbers van old grei, maor dit stelt mien zwaor teleur. Zelfs as klein jungske stond dit buukske op mien verlanglieske!’’ Zweers het ‘t ding drek op Markplaats gezet. Iedereen den intresse het in ’t boek ‘Slag bi-j Miskoop’ kan ‘m veur een prikkie komme ophale.

een enorme oppervlakte verspreid. Confetti is heel moeilijk deur de natuur afbrèèkbaor; a-j ’t grei niet opruump kan ’t jaore blieve ligge. Dit is de rede dat ’t deur verschillende gemeenten met de carnaval in de ban wödt gedaon, tot groot verdriet van IJsbrand.

A1 Gistere gebeurde d’r ’n fataal ongeluk op de A1 bi-j Hoevelake. ’n Groot stuk papier wèèjde veur de veurroet van ’n pessone-auto waordeur de bestuurder gi-n zak meer kon zien en gin zich meer had op de weg en daordeur op ’n wage veur ‘m knapte. De file den daordeur ontstond wier uuteindelijk 30 kilometer lang.

Papier Verkeersdeskundigen buuge zich al jaore eûver de vraog hoe de filedruk opgelos mot wodde. Op papier is ’t allemaol wel meugelijk maor in de praktijk bliek ’t toch weerbastiger. Volges verkeersdeskundige J. Wegdek van de ANWB zit d’r maor één ding op: de wège ’n ander nummer gève.


Haal ow breudje bi-j de ‘duitse’ bakker. Want ook met de carnaval zun wi-j gewoon um 8 uur wakker!

't VLEIS VAN KLARENAAR EN OOK DE WOS IS VEURDELIG, LEKKER EN GEZONDE KOS. Kwaliteitswark

KLARENAAR , €3 zonder maleur, Dat wödt wat!

Molenpoortstraat 5 - ‘s-Heerenberg - (0314) 66 60 12

WAARDEBON

6

BerlinerBollen veur maor.......

Marktstraot *Alleen geldig tijdens carnaval 5,

Bi-j Interbaro Machines & Metals Recycling : GAOVOND A D R E T 0 A Z DJ MARK J’S DOUBLE D

VRI-JDAG IN ‘T CAFÉ: SPAORKAS LICHTE Interbaro Import & Export b.v. Nijverheidsweg 20 Deurekum Tel: (0314) 324 285

www.interbaro.nl

ZONDAG: DJ MARK

wat! dtgeet öZo Dat‘TwGEET D’Rdat! HEER! Dat mo-j belève!

Stadsplein 1, 1, 7041 Stadsplein 7041JAJA‘s-Heerenberg ‘s-Heerenberg Tel.: (0314) 665944 Fax: (0314) 666052 Tel.: (0314) 665944 - Fax: (0314) 666052 Angelo Buiting

en wo

BLOEMSIER

Marktstr

'n Paar da en ow in k As d'r

zö rege KATJA ste

TEL. 06 - 21 26 71 03 • DJANGELO@KPNPLANET.N • FACEBOOK.COM/DJANGELOBERG

GEETalleen tanke ‘TNiet R! E E H aan de Drieheuvelenweg, maor ook R ’ D verse breudjes, boedelbakke, grote wasmachine en ‘n wasstraot.

MAONDAG:VOLGES WÈTESCHAPPERS IS DJ MARK EN ZONSVERDUUSTERING COOLDOWN CAFÉ

DINSDAG: DJ MA RK EN FEESTZANGER A LEX

en verrasse Ze

'T GE

Dat wödt wat!

Dat wödt wat! In ‘de Gracht’

bi-j S

de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, kansspelen, tabak en tijdschriften de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, de gemakkelijke winkel voor wenskaarten, De1 carnava Stadsplein kansspelen, tijdschriften kansspelen,tabak tabak enentijdschriften 7041 JA ‘s-Heerenberg dus opzi-j m Tel.: (0314) 665944

DAG TIENER Rooie Bart &12VR-1I-JIneke van PARTYde VEURDoets 5 JEÛRIGE MET DJ M ARK. (ALKEHOL VRI-J)

d

‘s-Heerenbarg. Tel (0314) 661202

Wi-j maken van niks weer wat!

't Geet d'r heer

ee

‘N

‘N ZELDZAME GEBEURTENIS BI-J AZON MAAK ‘IE DAT A-J WILT ELKE DAG MET!

wödt wat! ‘T GEET Dat D’R HEER!

MARKTSTRAOT 1 - 'S-HEERENBARG TILLEFOON 661989 WWW.DEGRACHT.COM

MET ONZE ROLLOEKE EN ZONNESCHERME IN ALLE KLEURE, SOORTE EN MAOTE!

Voltastraot 86 • Deurekum Tel. 0314-334575 • www.azon.nl

! t a w t d ö w t a D

Ook veur ripperaties en onderdele

Continent L ogistic s B V | tel. 0341-66405 7 | site www.c ontinent-bv.nl | e-m ail info@c ontinent-bv.nl

tel. 0314 - 66 40 57 | www.continent-bv.nl | info@continent-bv.nl

e 'n hee

Katja d


61 • WASKUUPKRANT • 2019

JOYCE VIES MISHANDELD KUSTER ’s-HEERENBARG – Afgelope november pronkzitting ware minse getuuge van ’n prinsprissentatie waor achter de scherme dinge gebeurde, die ’t daglich niet könne verdrage. “Vieze, smerige hund bun ‘t” stak slachtoffer Joyce Kuster meteen van wal. “Eers mooie preûtjes, maor daornao laote ze hun waore gezich zien. ’t Bun net loverboys!”

zitte drukke. Die flatse motte ze hebbe gezien, want die ha’k pas de wèèk d’r veur opgelope met voetballe. Ze bun now twee keer zo groot gewodde,’’ zo liet Joyce de gigantische bloeduutstottinge zien. Wie van de keerls ’t gedaon mot hebbe, wet ze niet. ,,Achter de coulisse is ’t pikke duuster, dus kon ik niet zien wie ’t was.

Godzijdank stoeng de Technische Commissie köt daornao in de buurt, wie wet wat d’r anders allemaol meer was gebeurd.’’ Vincent Nijhof (kartrekker van de prinsprissentatie) is geschrokke van ’t incident en het aangegoave maotregele te gaon treffe. Vincent; ,,Wi-j vraoge volgend jaor ’n ander mèèdje, want wi-j wille niet dat Joyce zowat nog ’s eûverkump. Boavedien is die Joyce ’n bietje kleinzerig, want zo had he’k niet gekneppe.’’

M

et de prissentatie viel Joyce (zoas gepland) flauw op de bühne. Achter de coulisse stoenge Thiemo Kaaf (nota bene Old Prins!), Emiel Janse en Daniël Schmitz klaor, um Joyce via ’t raamkozien van de bühne te trekke. Wèke lang is dizze scene geoefend, um ’t zo soepel meugelijk te laote verlope. Tot den bewuste tweede pronkzitting aovend de here hun kans schoon zage en Kuster vies te graze hebbe genomme. ,,Ik zat klem en kon gin kant op. Ze hiele mien bi-j de arme en bene vas en toen gebeurde ‘t. Een van de drie het toen heel gemeen keihard op mien bestaonde blauwe plekke

Vincent kik zich de oge uut de kop, as Joyce de boks lut zakke

TE WILDT TRUG BI-J AF

De blauwe plekke op ’t been van Joyce. Gi-j ziet precies de vingerafdrukke!

DJ ELMO

WASKUUPSTAD - Now ‘t ongeveer twee maond geléje is, dat Eugène te Wildt zien uutzendorganisatie het verkoch aan Flexfactory, mot hi-j natuurlijk weer aan de bak. In Montferland is d’r natuurlijk wark zat, allenig mo-j wel wette waor gi-j mot zuuke. Aangezien Te Wildt dat uut ervaring wel wet, ging hi-j op pad in het Montferlandse. Umdat hi-j uut concurrentieeûverwèginge niet bi-j de koper van zien zaak mag warke, probeerde hi-j ‘t bi-j zien veurmalige concurrente. Bi-j Start People

kekke ze um de tent uut. De reactie van de persveurlichster loag d’r niet um: ,,Den te Wildt bi-j ons aan ‘t wark? Nunie, dannie en nooitnie, en vedders gin commentaar.’’ Tempo-Team het lang getwiefeld, met name zien nauwkeurigheid was niet optimaal, maor dat wier deur de vingers gezien, omdat ‘t altied leuk is om nao al die jaore wat aan Te Wildt te verdiene. Randstad het nog wel poginge gedaon Eugène onder te brengen bi-j Mainfreight maor dat

mislukte, umdatte vief kwartier in een uur praot, en dat niet te betale is. Insiders melde dat zien kammeraod, Jeroen Bruil, dit boavendien geblokkeerd het, deur d’r veur te gaon ligge.En as Bruil örges veur geet ligge, dan li-jt d’r wat. De re-je mag helder zun: ,,Ik bun net binne ’t bestuur van d’Olde Waskupe van al dat gepraot van ‘m af. Ze zegge dat wi-j twee hande op één boek wazze, maor zowiet wil ik niet gaon,’’ aldus Bruil.

KÖT BÜTTNER KAN ’T NI-JS N A A R E E M T IE N WÖDT GESTALK ONDERZUUK

TELLE (B) – In de Zuid-Vlaamsche plaats Telle bun eindejaorsstudente van de Tellese Universiteit achter ’n unicum gekomme. A-j ow lèèftied en ow geboortejaor bi-j mekaar optel, dan kump daor 2019 uut”, aldus hoogleraar Jerôme van den Pancke. ’n Verschiening den slechs ens in de duuzend jaor veurkump.

Beelde van ’n beveiligingscamera; ’t geet vermoedelijk um ‘n pessoon met bril örges rechs in beeld ’s-HEERENBARG – In dizze krant is eerder al melding gemaak van de schaduw van DJ Elmo. Net veur ’t ter perse gaon van deze krant is nog ’t volgende ni-js hiereûver ontvange. ’t Schient dat ’t gaanniet geet um zien schaduw, maor dat d’r sprake is van stalking (de hele tied minse lastigvalle, deur dat mins te achtervolge, steeds op hinderlijke manier contac op

te nemme en soms ook nog te bedreige rid.). Al ’n heel jaor lang wödt DJ Elmo, alias Elmer van Kasteel gestalk. Bi-j elk feesje, brullef of reseptie, waor Elmer steet te drèèje, isse d’r bi-j. Boavestaond ’n foto van ‘n beveiligingscamera . Wie de pessoon met bril herkent, kan zich melde bi-j de ridaksie.

SCHAOP LEI-JT EI WASKUUPSTAD - Totaal onverwach het Erik Schaop tijdes ’n bloedstollend pötje Wordfeud tigge IJsbrand Ni-jhof met ’t woord EI net 1 punt meer gehaald en daormet gewonne. Schaop was te emotioneel um ’n reakstie te gève. Ni-jhof had de pes in.

WASKUUPSTAD – ’t Is nog steeds ’n geruch, maor de redactie van De Waskuup het vernomme dat Koen Büttner d’r eûver naodenk um te stoppe met zien band ‘De Boetners’. Dit op aanraoje van zien moeder Resi Schenning.

,,Hij kump midde in de nach thuus en mik dan ’n hoop lawaai. Freek en ik könne d’r niet meer tege. En de volgende dag he-j dus helemaol niks aan ‘m. De keerl lich de hele dag te slaope en te snörke. ’n Lawaai dat dat gif,’’, aldus moeder Resi. Koen kent gin dag- en nachritme meer en daorum slup de gitaris eûverdag. Resi het ons ’n foto van zien dagritme opgestuurd en daoruut wödt pienlijk duudelijk dat Koen ook gin 20 meer is en wat meer rös mot nemme. ,,Hoe hij dat op ’t wark duut wet ik niet, maor ik snap now waorum onze Koentje bi-j Bèter Bed, Leen Bakker en de Matraskoning gesolliciteerd

Godzi-jdank duut Koen veur ’t slaope gaon eers nog effe de rozekrans bei-je het. Dat klonk um as muziek in de ore.’’ Koen zelf hewwe niet könne bereike veur ’n reactie.

Hij het zien mobiel van 10 uur ’s marges tot 9 uur ’s aovus op de slaopstand staon.


W, ONDERHOUD, UW ADRES VOOR NIEUWBOUW, VERBOU EVENTIE RENOVATIE, STALLENBOUW EN INBRAAKPR

DAT WÖDT WAT! een heldere kijk op schoonmaak

Poetse en rame lappe? Goed geregeld bi-j Jansen-Hubers

Dat wödt wat!

Zeddamseweg 11 | 7075 EA Etten | Tel.nr. 0315-340751 | Fax nr. 0315-341098 E-mail: info@tonniejansenbv.nl | Website: www.tonniejansenbv.nl Innovatieweg 7 7007 CD Doetinchem

voor GROTE en kleine Evenementen stoelen - tafels koelkasten - koelcontainers kapstokken - tapbuffetten Ovenberg 2 - Milsbeek tapeilanden 0485-516797

DAT WÖDT WAT!

info@dehaasverhuur.nl

Ovenberg 2, Milsbeek | 0485-516797 | info@dehaasverhuur.nl stoelen - tafels - koelkasten - koelcontainers www.dehaasverhuur.nl

kapstokken - tapbuffetten - tapeilanden


SCHAAMTELOOS

‘s-HEERENBARG – Tijdes de wèkelijkse mark op donderdag is Nadine van der Louw slachtoffer gewodde van ’n misselijkmakende actie, waorbi-j is ingebroake in eur auto. Ze had de auto effe

geparkeerd op de parkeerplaats bi-j de Jumbo, um zo raps ’n bekske kibbelinge met knoflook te könne kope op de markt. Dit is haos ’n wèkelijkse routine veur völ minse uut ’s-Heerenbarg. Maor

CONSTANT

k e l e uutg

De vier kaarte veur ’t concert van Bokkie Peters het de plietsie in beslag genomme eenmaol terug bi-j de wage was ’t rechter rèèmke van Nadine in honderdduuzend stukke geslage. ,,Ik kan wel janke! Veural umdat ’t ook ’n bietje mien eige schuld is. Ik had twee kaarte veur ’n optrèèje van Bokkie Peters op ‘t dashboard laote ligge. Dat mot iemand hebbe gezien. Now het de dader ’t rèèmke ingeslage en d’r nóg twee kaarte bi-j geleid,’’ stak Van der Louw eur teleurstelling niet onder stoele of banke.

Bende

ARUM – In de afgelope zeuve maond bun supermarkte steeds vaker ’t slachtoffer gewodde van slagroomdiefstal. De politie geet uut van ‘n bende van drie pessone die veural in ’t Ooste van ’t land actief zun. De politie het ondertusse al ‘n klopjach geopend.

63 • WASKUUPKRANT • 2019

VAL Doodstraf in VS BRÈKE

MAKKELIJKER WASHINGTON - De Amerikaanse regering het ’n kontrak afgesloate met Tesla um de doodstraf efficiënter te doen plaatsvinde. Volges eigenaar Elon Musk het Tesla de kennis in huus um op eenvoudige wieze de capaciteit te verhoge. Zonder in details te tre-je lich Musk ’n tipke van de sluier op: ,,In Amerika wödt nog völ met de electrische stoel gewark. In onze Tesla’s, die zoas iedereen

wet op elektriciteit ri-je, zitte vijf zitplaatse, a-j ’n bietje könt rèkene betekent dat dawwe d’r vijf tegeliek könne executere want de stuul in onze auto’s zun natuurlijk ook elektrisch!’’ ‘n woordvoerder van de Amerikaanse regering gif aan dat ze in hun nöpkes zun met de eûvereenkoms: ,,We zun binneköt van die vervèlende wachlieste af. Starker nog: wi-j wachte op de eerste elektrische busjes!’’

Wat ‘n onschuldige workshop zöl wodde, is veur een paar minse uut ’s-Heerenbarg toch anders afgelope. Umdat ’t altied goed van pas kan komme um te wette hoe-j ’n val mot brèke, hadde zich verscheidene minse opgegoave veur dizze workshop. Gemiddeld nege van de tien minse die met hemme gedaon, lup met blauwe nägels en vingers rond. Ze wazze nameluk vergète um de spanning van de muuzeval af te halen veurdat ze um dee-je brèke. Alleen ene IJsbrand had zo völ ervaring datte summa cum laude is geslaag.

MARISSINK MIK SELFIE

Jaore het Marcel Marissink d’r um gedramp. Hi-j wol ook ’n keer in de carnavalskrant, compleet met foto en al. Èvenens jaorelang hebbe wi-j dat as hoofridaksie geweigerd. Wi-j wolle ’t nivo van De Waskuup handhave en niet bezoedele met ’n foto van Marissink. Helaas kump d’r ’n tied da-j as hoofridaksie ’t gedram zat bunt en toegèèf. Dat moch echter gin geld koste, dus hewwe de dramzak zien zin gegoave en ‘m gezeid datte dan maor ’n selfie aan moes levere. Bi-j veurkeur ’n foto met al zien kammereûj d’r op. Zie hier ’t rissultaat. Veur de duudelijkheid: den halve kop links is Marissink en al zien kammereûj is Dirk Hövelman in ’n pose den ‘m niet vremp is. We zun in ieder geval van ’t gedram af.

WOORDZUUKER Constant met zien ‘fietsvriendjes’

WASKUUPSTAD – Spesjaal veur onze puzzelvriende ’n echte woordzuuker. Streep de onderstaonde woorde en begrippe deur in de puzzel. Van de letters die oaverblieve köj zeuve woorde vorme.

’s-HEERENBARG - De perfectionis van de van Heeklaan, den elke dag zien grès kamp en de buurt in de gate hult, lup now eiges in de gate. Constant van Eldik, oftewel de schoonzoon van Annie van Cappie is van onbesproake gedrag en mag graag de buurt corrigere. Buurman Daniel Schmitz is d’r al klaor met en eûverwig in naovolging van Donald Trump, um ‘n hoge muur op Stuur die woorde per email op aan dewaskuup@waskuup.nl en zien afscheiding te bouwe. Veur heur en wederheur ging de ridaksie naor Luce Mijne. Wat die ons in het oor fluusterde kan niet afgedruk wodde. Boavestaonde foto sprik veur zich en het veur trammelant gezörg met zien mèèdje en da’s ga nie vrimp. Con, of zulle wi-j maor zegge Cont was zogenaamp gaon fietse met zien kammereu-j van de AWC.

Naodat hi-j thuus kwam klaagde hi-j bi-j Nance eûver zadelpien, en dat hi-j las had van een schraol rozetje. De andere dag kon hi-j nog steeds slech zitte, en gaanniet rundumhause aan de arbeit gaon. Nance het um verbaoje nog langer te gaon fietse, Con(t) vond dit prima en wil zich now aanmelde bi-j de zwemklub

Paniek in ’t Koffiehuus ’s-HEERENBARG – Afgeloape dinsdag was d’r paniek in ’t Koffiehuus aan de Emmerikseweg. Jannie Leeuwerik: “D’r kwam een

klant binne en den gooide al mien koffie um!” Achteraf blek dat hi-j dit espresso deed.

maak kans op één van de zeuve prachtige prieze. De winnaars kriege thuus berich. Eûver de uutslag, den in de volgende De Waskuup verschient, kan niet gecorrespondeerd wodde. • ADJUDANT • DANSMARIETJE • JEUGPRINS • POPVERBRANDE • BLAGEBAL • HOFNAR • KINDEROPTOCH • ROMMELOPTOCH • CARNAVAL • JEUGGEVOLG • POLONAISE • WASKUUPKE

F

F

H

G

K

T

I

F

H

Y

I

W

Q

F

W

W

j

r

X

J

H

K

H

B

L

A

G

E

B

A

L

H

Y

U

w

L

A

T

G

Q

D

P

R

E

I

Z

R

J

F

O

Z

Q

Q

L

E

E

O

H

C

V

A

E

I

K

O

A

Q

F

P

V

T

C

D

I

T

F

Y

S

W

G

D

S

M

E

P

N

H

Z

K

X

N

R

P

S

C

L

A

P

U

N

M

T

F

A

N

C

P

J

A

A

O

K

L

Q

S

X

H

I

E

V

X

R

T

P

O

O

R

M

R

L

A

N

K

J

I

R

L

M

O

E

X

D

L

C

B

S

E

L

V

H

U

V

B

P

O

B

B

N

S

M

O

G

R

N

D

A

A

A

U

V

G

G

P

U

D

W

V

G

N

K

E

A

N

Y

N

I

P

L

M

U

T

I

V

D

V

H

A

V

V

D

I

O

R

O

K

T

J

E

O

V

L

B

L

T

I

N

P

D

K

L

A

I

E

N

D

J

C

A

N

H

E

Q

S

R

O

S

W

Z

C

L

Z

X

V

D

H

Z

E

H

L

K

E

A

P

S

O

K

X

S

C

A

Q

T

I

U

D

J

M

A

T

U

G

L

D

X

P

B

A

D

J

U

D

A

N

T

T

L

T

N

S

I

C

W

P

U

Z

J

V

L

W

V

E

X

I

Q

N

T

Y

P

P

D

J

E

U

G

G

E

V

O

L

G

R

G

V

S


! t a w t d ö tw

Da

g a d r e t o a z s l a v a n r a g C a d n o a m n e r u u zondag 0 0 . 2 0 t o t s o o l t ‘ geet g a d s n i d s l a v a Carn r u u 0 0 . tot 24

Molenstraot 12 | 7041 AE ‘s-Heerenbarg | 0314 664157 | www.hoteldelantscroon.nl ‘t Hele jaor ow hotel-restaurant met vergaderruumte

GETAPT IN 175 LANDEN MAAR WIJ WAREN EERST


N A G I L HOO

IN DE KRAAG GEGROPPE WASKUUPSTAD – Sins de Verkeersregelaarsgroep Bargh de Barghse Kei het ontvange, lup ’t met den groep compleet uut de klauwe. Veural Gé Hendriks is daor de grote exponent van. Tijdes de optoch van veurig jaor liep ’t compleet uut de hand. Hendriks stoeng op zien vaste plek op de kruusing Zeddamseweg/ Stokkumseweg/Dassestreûtje. Dat Hendriks daor ’n vertrouwd figuur is, had rampzalige gevolge. Hi-j had al ’n paar koppe koffie van umwonende gekrege. Toen ‘m weer ’n bekske wier gebrach, wasse ’t zat. ‘’De koffie kump mien de neusgèèt haruut, doet mien maor ’n Jägermeister.’’ Bennie Schuurman, den daor tijdelijk bi-j den kruusing woont tot zien woning nève Smouze klaor is, had zat van dat grei in huus en gaf Gé ’n halfvolle fles en dat was ’t begin van ’t einde. Binne de kötste kere had Hendriks ’t vieze grei saldaot gemaak en dat had same met de vieze keld buute catastrofale gevolge. Hendriks was vri-jwel meteen drietzat en as den drietzat is, wödt den heel jolig. Onder ’t zinge van ‘Mientje laot

mien’ grop hi-j ’t verbodsbord van ’t dranghek, danste d’r met in ’t rond en fleerde ’t bord in ’t publiek. Toevallig stoeng Mattie Kaok daor op zien vaste plek. Mattie, toch al niet moeders mooiste, kreg de plaat midde veur de plaat en begon afschuwelijk te janke. ,,Stel ow niet aan,’’ snauwde Gé Hendriks de ongelukkige toeschouwer toe, ,,Gi-j heb al jaore ’n plaat veur de kop en now begin gi-j opens te bléére.’’ En dat had

Hendriks now niet motte zegge. Engelien, de vrouw van Mattie stoeng d’r bi-j en kek d’r niet naor. Toevallig liep ze den dag op krukke wèges ’n kni-j-oaperatie. Ze grop ’n kruk en sloeg Gé knoerhad veur de kwakerd. Inens was Gé weer broodnuchter, maor dat drong niet tot ‘m deur. Toen hi-j weer bi-j bewuszien was kreg hi-j ook nog ’s flink op de sodemieter van Han Èvers, de baas van de verkeersregelaars. Den schoste Gé veur vier jaor,

Gé Hendriks steet op ’t punt um in ’n jolige bu-j ’n verkeersbord ’t publiek in te flikkere

maor toen kwam Marion, de vrouw van Gé, in aktie. Zi-j zag ’t schaop al driete! ,,Daluk zit ik de carnavalsdaag met Gé opgescheep. Mooi niet, laot den veur straf ’t verkeer maor regele, al zettie ‘m ook op de Meilandsediek neer,’’ liet Marion hatteloos wette.

65 • WASKUUPKRANT • 2019

DE POTTOMONNEE Wie het d’r tiggewoordig now gin Pottomonnee (duur woord veur knip, red.) in zien konte-tes of teske. Tijdes de carnvalsdage is ‘t bi-j-ow hemme van een pottomonnee arg handig en wödt deur ons dan ook van hatte geadviseerd. Met een pottomonnee ku-j nameluk völ handelinge uut voere. A-j bi-jveurbeeld iemand mot betale, dan kö-j d’r met slaon. Maor a-j van iemand nog geld krieg, dan ku-j ‘t d’r lekker met vange. Betale in de kroeg is nooit fijn. Daorum is een pottomonnee vaak van hard leer gemaak, zoda-j d’r ook lekker met könt strieme op ‘t opgehève händje van degene den dach datte nog geld van ow ging kriege. Ook bun d’r pottomonnees die veurzien zun van ‘n slötje of andere sluuting den moeilijk te brèke is. Dit is veur ‘t geval de geldeiser toch de euvermach wet te kriege. Völ

pottomonnees beschikke euver völ kleine vekskes. Hierin kö-j ow geld goed verstoppe, zodat ‘n niet al te snuggere geldeiser snel de weg kwiet rik in ow pottomonnee en hi-j dage mot zuuke veurdatte ow geld te pakke het. Kriege van geld is natuurlijk altied lekker. Dus, a-j van iemand nog wat tegoed heb kö-j ook hierveur ow pottomonnee goed gebruuke. Gebruuk ‘m as wape en slaot zo de minse letterlijk ‘t geld uut de tes. In de völle vekskes kö-j dan lekker völ geld kwiet. De pottomonnee is in völ gevalle ook magnetisch en trik zodoende geld aan. Altied handig.

HANS JANSE WIL NAOR

DEFENSIE

ANGELA HET HÈÈRING AAN DE HOAK aoze. Tig lijntjes he’k uutgegooid, maor nooit ha’k beet. Keerls as ow biete niet zo snel. Maor ’t wachte en bi-jvoere wier beloond. Gi-j hapte toe en ik sloeg ow aan de haok. Now bu-j de miene. Mien Hèèring. Nooit meer uitjes. En ow graot bu-j ook zo kwiet! Veur altied in mien hart gevange!’’ Thijs mik ’t inmiddels, net as de meeste getrouwde keerls, nao umstandigheje goed. Of zoasse vaak zegge: ‘Hi-j li-jt d’r mooi bi-j!’

Thijs brik in treûne uut! Op de achtergrond lach Angela ‘m rech in de smoel uut ’s-HEERENBARG – Hoe stom kö-j zun? Wet waor gi-j aan begin! Zo maor wat krete die Thijs Hèèring enkele maonde geleje te heure kreg van goeie kammereûj. Thijs had hun net verteld dat hij ging trouwe met zien Angela. ,,Hoe stom kan’k zun? Waor bu’k aan begonne?’’ klonk ’t donderdag 20 september nog veur ’t

einde van de aovend. Thijs en Angela hadde mekaar den marge ’t jao-woord gegoave en ware deur Hans Stein (den falderabbes) in de ech verbonde. Toen den bewuste aovend de eerste gaste binne dröppelde bi-j feeslocatie Heitkamp, wier Thijs geconfronteerd met de waore aard van Angela. Envelöpkes konne inlevere, fleskes wien moche meteen afstaon. Hij stoeng d’r veur

spek en bone bi-j en moch van Angela enkel en alleen wat slappe hendjes in ontvangs nemme. Nog binne de eerste 24 uur ervoer hi-j hoe ’n getrouwde Hèèring deur ’t lève geet: as ’n zoere hèèring. De veur gedrage huwelijksgelofte van Angela zörgde d’r veur dat Thijs den aovend emotioneel brak, toen Angela met de waorheid boave taofel kwam: ,,Jaore lang he’k op ’n keerl as ow zitte

NATUURLIJKE DOOD ELTEN (D) – Deurdat d’r ’n umgewèèjde tamme kastanjeboom op hun auto viel, zun afgelope zaoterdagmarge op de A3 ter hoogte van Elten drie inwoners van Zuid Beverland op natuurlijke wijze um ’t lève gekomme.

’s-HEERENBARG – Iedereen den Hans Janse ’n bietje kent wet dat hi-j d’r nog steeds heel vol spiet van het dat hi-j ooit ’t leger vaarwel het gezeid. Nao vol umzwarvinge en net zovöl baantjes het hi-j uuteindelijk de knoop deurgehak en opni-j ’n sollicitatiebrief de deur uutgedaon. Eers het hi-j daorveur ’t internet afgestruind en is daorbi-j terech gekomme bi-j De Fancy. In de advertentie stond: ,,Nee, bi-j ons hoef gi-j ech niet alleen koffie te hale; gi-j bunt ‘n belangrieke

’n Functie bi-j De Fancy lek Hans op ’t lief geschreve. schakel in ‘t team! Oh, ja, wi-j vinde ’t ook fijn as gi-j gezellig bunt en hol van ‘n geintje op zien tied.’’ Hans het dan ook gin moment getwiefeld en het raps den brief naor De Fancy de deur uut gedaon. Pas onlangs is bekend gewodde dat Hans ’t niet is gewodde. Zien profiel - en dat het niks te make met zien nog steeds meer uutpulende boek paste helaas niet bi-j de vacante functie.


Rijlessen

j o m t Da ! e v è l e b Daphne e j t e i r a m s Met dan nt Sem en adjuda blage, e d t e m k u zun wi-j dr e ook ollie s n e w r o a m avalsdage n r a c e g i v è h

www.dswear.nl Voor info bij: Zeddamseweg 2, 7041 CP ‘s-Heerenberg * de allerni-jste diagnoseapparatuur

* OCC Tankstation 24h (met pin)

* Luchservice

* Schade-opnèming en -ripperatie

* APK, onderhold en ripperatie

* 3 Autowasbokse 24h

* Verkoop ni-je en gebruukte auto’s

* Hella Service Partner

A’j ‘n mooie auto zuuk um in te ri-je wi-j hebbe of zuuke veur ow ‘n gebruukte of ‘n ni-je.

Klinkerstraat 22-24 | 's-Heerenberg | 0314 661 254 Klinkerstraat 22-24 | 's-Heerenberg | 0314 661 254 info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl wense ollie info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl

Wi-j ‘n gèèf Carnaval! DAT WÖDT WAT!

Kleine en grote auto’s levere wi-j al meer dan 30 jaor ook veur onderhold, ripperatie en schades staon wi-j graag veur ow klaor. Met de ni-jste tesapparatuur make wi-j ow auto weer hèvig in odde, en he-j ‘m smerig dan kan d’r bi-j ons gewasse wodde

Klinkerstraat 22-24 ‘s-Heerenberg 0314- 66 12 64 info@giantstore-sheerenberg.nl www.giantstore-sheerenberg.nl

Instituut voor Fysiotherapie

Kom ‘s langs en wettie waorum? Veur die extra service, want zo geet dat:

! t a w t d ö D at w Lengelseweg 62, 7041 DS ‘s-Heerenberg Tel.: (0314) - 662980 Internet: www.wim-arendsen.nl E-mail: info@wim-arendsen.nl

wi-j wense ollie ‘n gèèf Carnaval! wi-j wense ollie ‘n gèèf Carnaval! DAOR GEET ‘T UM! DAOR GEET ‘T UM!

B.J. Kruijt

Klinkerstraat 22-24 | ‘s-Heerenberg | 0314-66 12 54 Klinkerstraat 22-24 | ‘s-Heerenberg | 0314-66 12 54 info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl info@giantstore-sheerenberg.nl | www.giantstore-sheerenberg.nl

Behandeling volgens afspraak

! t a w t d ö w t a D

Emmerikseweg 7, 7041 AV ‘s-Heerenberg, Tel.: 0314-667767


67 • WASKUUPKRANT • 2019

PLAATJES JONGESDROOM LÈZERS SCHRIEVE

SPAT UUT MEKAAR!

ZEIST – Boudewijn Janse het ’n ambitie as professionele grensrechter bi-j de KNVB. Nao jaore as hobby wat te hebbe gevlag bi-j MvR, zoch Boudewijn ’t hogerop en geet veur ’n echte carrière. Hierveur hette ’n screening-tes motte ondergaon op ’t trèèningscomplex van de voetbalbond in Zeis. ,,Van kins af aan bun ik gek van ’t spelleke. Ik was ’n jaor of 38 denk ik, toen ik in de gate kreeg dat ik ’t eerste elftal van MvR niet ging hale as spöller. ‘t Seizoen d’rop besloat ik te stoppe as actieve voetballer en bun gaon vlagge. Dat was de beste beslissing die ik ooit genomme heb. Ik denk dat de vonk meteen eûversloeg,’’ vertelde Plaatje eûver zien liefde veur ’t vlagge. Al magge wi-j ’t woord vlagge of grensrechter niet gebruuke, want volges Janse is hi-j ‘assistent scheidsrechter’. In Zeis wier Boudewijn onderworpe aan ’n aantal teste. Zo onderging hij ’n coopertes. Toen bleek dat ’t niet um rundjes ri-je ging in verschillende soorte Mini Coopers, maor um ’n conditietes viel Plaatje vies deur de mand. Met ’t eerste rooie kruuske op zien beoordelingsformulier stond hij feitelijk al 1-0 achter. Veur de tweede tes had hij in de zommer

op ’t strand völ geoefend met zien Barbara. De shuttlerun had hij naor eige zegge dus aardig onder de kni-j. Boudewijn wier faliekant uutgelache toen hij met ’n badmintonracket klaor stoeng en de examinator vroeg um ’n shuttle. Ook veur dizze tes kon gin voldoende wodde gegève en toen pakte donkere wolke zich same boave de jongesdroom van Janse. In de letste tes, waor reactievermoge wödt getes, zakte

Boudewijn definitief deur ’t ies. Keer op keer trok hij ’n sprint langs de lijn, maor vlagge veur buutespel deej hi-j nooit. Volges ‘m eiges kump dat umdat de verdedigers in kwestie ook niet appelleerde, iets dat hij bi-j MvR wel gewend is. ,,Hein Schreur en Luc Luijbers hebbe altied tigge mien gezeg dat ik nooit zelf hoef te kieke en te beslisse. Hun gève aan wanneer de vlag de loch in mot en dan stèèk ik dat ding

Plaatje bezig met zien warming-up same met collega exame-kandidate in Zeist rissoluut umhoog,’’ lei Plaatje uut. Veurlopig kan Plaatje zien ambitie as professioneel assistent grensrechter wel vergète en het zich - redelijk gedesillusioneerd - weer aangesloate bi-j zien elftal van MvR en is gewoon weer aan ’t schildere gegaon.

’S-HEERENBARG HET SCHULD AAN NASHVILLE-VERKLAORING NASHVILLE/’s-HEERENBARG – De beroering die oaver de hele wereld is ontstaon oaver de Nashville-Verklaoring het zien oorsprong in ’sHeerenbarg. ’t Pamflet tigge homo’s, lerbiënnes en transgenders, wier opgesteld toen Elmer van Kasteel uut de kas kwam, Plotseling blek dat de keerl liever ’n vrouw is en ’t liefste ook vrouweklere drig. ’t Vermoede besteet dat zien ni-je vriendin lesbiesch is en Elmer in privéverband aanmoedig um jurke te gaon drage. Hoewel Elmer aan God noch Gebod duut, was ’t veur Pastoor Janse, den de DJ op heiterdaod betrapte toenne in ’n minirökske rondliep, ‘m te excommunicere. Veur Kasteel zat d’r niks anders op um zich bi-j ’n orthodoxe gemeenschap aan te melde en toen hatte ’t schaop aan ’t driete. Onmiddellijk wier de grote baas in Nashville van de gebeurtenisse in ’s-Heerenbarg in kennis gesteld, waorop den ‘n possie olderwetse

dominee’s bi-j mekaar riep, die de knuppel in ’t hoenderhok gooide en de verklaoring veur de rechte van de mins um zeep hielpe. Geruchte gaon dat Elmer zien vriendin onder de arms genomme het en naor de Bijbelbelt is verhuus. Aankundiginge van optredes tijdes carnaval van de DJ in dizze krant, mo-j veurlopig maor met ’n körreltje zalt nemme.

Hoewel Pastoor Janse eiges ook riggelmatig ’n jurk drig, schoat dizze foto van Van Kasteel ‘m in ’t verkeerde kèèlgat

KÖT NI-JS CAO

Sins dat de IS ’t aantal vakantiedage in hun CAO hebbe opgenomme is ‘t aantal zelfmoordtoeriste explosief gestege.

De ridaksie van De Waskuup nimp gin verantwoording veur de inhold van ingezonde brieve Beste ridaksie, plaatse gullie Blieve gullie aan ’t zeike. Elk jaor dam. Dit jaor Zed r van die hatelijke stukskes oave dam nao Zed dat ni-js nep dat is ’t weer raak met niet, k urlij natu de oorlog niet bevri-jd is. Nee, it oorlog noo elijk nam het stelletje scheûp. Zeddam we de hele hew dat en l traa neu ze waz gehad. Wi-j den Hans Stein WOII vol wette te holde. Ik snap ul niet tege. wek flau die hi-j niet! Waorum hult lutte zien dan en s root se dam Zed s eige Den het . geboortegrond zo neerhale verhaal en gi-j Ik zeg ollie dit: nog één keer zo’n r bi-j Heitkamp. mee ziet mien met de carnaval niet boete. veur r mao d’r ij Dan mot Hans Te Boa n -cla sink Wis hele Names de Jacqueline Beste lu-j van De Waskuup, Jaore heb ik mien kapot gelache dat de Barghse kerkdarpe en dat ene stadje mekaar in de zeik zette in de jaorlijkse krant De Waskuup. Daor kon ik altied van geniete a’t bas. Maor helaa s wödt de letste jaore ook Diem in die flauwe kul betrokke. ’t Begon allemaol met de messetrekkers, maor now wödt ’t gemeen. Uut jaloezie dat ’t geme entehuus in Diem steet, wödt now gesuggereerd dat wi-j ’t ’s-Heerenbargse stadhuus wolle jatte en ook naor Diem wolle hale. Wat motte wi-j toch met die olde rotzo oi. Dat holle gullie maor mooi eiges en ook in dat verra bbezakte kasteel bun wi-j niet geïnteress eerd. Hol maor gauw op met die flauwe kul, want as ik mien kwaod maak, dan geet ’t ollie niet goed . Ik bun de wetholder van subsidies en mien hand leit op de geldkraan. Nog één keer en ik drèèj den kraan veur ollie dich. De groete en a-j fijn carnaval wilt viere , kom maor ’s naor Diem, Martin Som, Wetholder van de gemeente Diem

e, Geachte ridaksi ant. A-j ’t mien ’n geweldige kr r ee w t Pulitzerprijs. Wat is di llie riep veur de gu n bu en de n da g vrao achtige foto’s e verhale, de pr aol m le al or ja De verrassend d die ik volgen s, ie nt rte utve su al ad mooie eige carnav uke veur onze al. av rn ca èf weer kan gebr ’n gè en ik wens ollie x uut fa de ot m gave. Bedank ik t met stoppe, wan Zo, ik mot d’r aor make. kl g Stökkum no NN De groete van ) ridaksie bekend de -j bi m aa (n Beste ridaksie, Dit berich is niet bestemp veur publicatie, maor ’t geet um ’t volgende: umdat gullie met ollie tekste nog wel’s flaters uuthale, ’n dringend verzoek, um dit keer ’s ollie fatsoenlijk te gedrage en gin minse veur de kneûk te schuppe. Wi-j motte elk jaor de kastanjes uut ’t vuur hale en dat buwwe niet meer van plan. Dus gedraag ollie of dit is de letste carnavalskrant! Roel Diekman veurzitter

DIERPROEVE IN ARUMS RESTAURANT ARUM – Driesterre restaurant ’t Haasje in Arum het de Patti-j veur de diere, de Dierebescherming en Stichting Wakker Dier op ’t dak gekrege, umdat ze advertere met dierproeve. Chefkok Bennie Hazepeper is zich van gin kwaod bewus: ,,Wi-j hebbe al jaore vleis op de menukaart staon en now ineenkeer mag ’t niet meer volges die geitewollesokke types.’’

Kalfsoester Inderdaad zut de menukaart d’r veur ’n restaurant heel normaal uut: Gerechte met kalfsoester,

biefstuk van de haas, haaskarbenade, scharreltuute, mossele en garnale zie-j in elk zichzelf respecterend restaurant. En da-j dan ’n dier pruuf is ook duudelijk. Storm in ’n glas water dus.

Foutje De activiste, die veur de deur van ’t restaurant stoenge, gève toe dat ze zich vergis hebbe. Maor de titel van de advertentie was niet zo handig gekoaze was de algemene mening. Ze hebbe pruuve en proeve deur mekaar gehaald en as zoiets gebeurt bi-j diere, dan bun ’t scheûp.


WWW.MEDIAVENT.NL

Feestje voor jong of oud? Dat wödt wat! Beleef het Carnavalsweekend live bij Omroep Gelderland Dat wödt wat! Zaterdag 2 maart

Klarenbeek | 13.00 uur

Zondag 3 maart

s’-Heerenberg | 14.00 uur

Ow vuut en ow lief bi-j ons het hele jaor deur in prima conditie

Maandag 4 maart

Beek-Ubbergen | 14.00 uur

Dat wödt wat!

Meer weten? Kijk op www.gld.nl/carnaval

Stokkumseweg 17 7041BT s-Heerenberg

E

E NN

T KÖ

BI

IN

V DE

OP

O RK

! E L A S

kortingen tot wel 50% op showroommodellen

TV MEUBEL JOY’S VAN 495,00 VOOR 245,00 MATS /MOSKOU STALEN STOEL MET PU LEDER VAN 119,50 VOOR 69,50

DAT ISISNOG LEKKER THUUSKOMME! DAT NOG‘S EENS HEERLIJK THUISKOMEN! Aan de Emmerikseweg in ‘s-Heerenberg komen 15 zeer fraaie appartementen Aan de Emmerikseweg in ’s-Heerenbarg komme 15 hatstikke mooie appartemente met uitzicht op het landgoed van kasteel Huis Bergh of op het voormalige kloosmetter uutzich op Handen. de landeri-je van Huus Bargh of op ’teen vroegere klooster Gouden De appartementen hebben oppervlakte vanGolde ca. 85Hande. m2 2 2 2 De appartemente hebbe ’n oppervlak van ongeveer 85 m bis 107 m met allemaol tot ca. 107 m met allen een balkon of terras. ’n balkon of terras. Schrijf u nu vrijblijvend in bij een van de makelaars of kijk voor meer informatie op onzeinwebsite: Schrièf now vri-jblievend bi-j een van de makelaars of kiek veur meer gegèves op onze website www.HuysBouvigne.nl

OVALE TAFEL (200X100) VAN 1295,00 VOOR 645,00

BUFFET TWEE DEURS VAN 1195,00 VOOR 595,00

Lengelseweg 62a Edisonstraat 14, 6902 PK Zevenaar. T: 0316-524461 info@livinnzevenaar.nl www.livinnzevenaar.nl 7041 DS ‘s-Heerenberg T: 0316-524461 info@livinnzevenaar.nl Livinn Zevenaar, jouw adres voor Elke zondag www.livinnzevenaar.nl landelijk en romantisch wonen. OPEN!


s Carnavalm a m a progr 2019

69 • WASKUUPKRANT • 2019

VRI-JDAG 1 MAART

VERKEERSREGELING

MASKERADE

Prins Bert III, Jeugprins Matthijs I en hun Gevolg bezuuke eûverdag alle schole. De bezuuktied wödt deur de jeugcommissie aan de desbetreffende schole metgedeild. 18.55 uur: Samekoms in zalecentrum ‘de Grach’. 19.20 uur: Vertrek met harmonie Crescendo naor Het Stadsplein. 19.30 uur: Onthulling van ‘t centraal monument op Het Stadsplein en uutreiking van de onderscheidinge ‘Commandeur in de Orde van d’Olde Waskupen’. 20.01 uur: Receptie veur geneudigde in de centrale hal ‘Hof van Hedel’ in zorgcentrum St. Gertrudis en uutreiking van de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van de Berghse Kei’. 21.11 uur: End van de receptie. 19.49-23.11 uur: Carnavals Tienerparty veur 12-15 jaorige in zalecentrum ‘De Gracht’.

De verkeersumlegging zal naor bevind van zake telkes deur de pliesie wodde aangegève. De tijdelijke parkeerverboaje gelde veur de hele route van de grote- en de kinderoptoch. De parkeerplaatse wodde aangegève deur de pliesie. Gi-j mot de regels die betrekking hebbe op de geplaatste verkeersbodde strik opvolge.

Met inachnèming van de onderstaonde veurwaarde is maskerade toegestaon: A. in de optoch: Maskers drage is toegestaon aan minse, die in ‘t bezit zun van ‘n gruune deelnèmerskaart. B. op straot: ‘t Is toegestaon van 10.00 uur tot 21.00 uur gemaskerd eûver straot te lope as de gruune deelnèmerskaart zichtbaor gedrage wödt. C. in de zale: ‘t Is toegestaon van 18.00 uur tot 21.30 uur gemaskerd in de za(a)l(e) te zun, a’j in het bezit bun van de gruune deelnèmerskaart. De demasqué’s vinde eûveral plaats um 21.30 uur.

DEELNÈMERS AAN DE OPTOCHTE Iedereen mot de opstelplaats aan de Slotlaan uutsluutend via de Bleik bereike. Bij Restaurant ‘Smouzen’ kriège alle deelnèmers, wages of groepe ’n nummer (vanaf 12.30 uur). Wiejer dient elke deelnèmer de gegève veurwaarde op te volge.

D’r zulle tijdes de grote optocht drie EHBO poste zun, deze zun duudelijk zichtbaor deur middel van ‘n grote EHBO vlag op de volgende plaatse: hoek Zeddamseweg/Stökkumseweg, bi-j ‘t monument en op de hoek Emmerikseweg/Plantsoensingel Zuid. Bi-j eventuele calamiteiten ku-j beroep doen op leje van de optochcommissie, of plietsie ter plekke.

ZAOTERDAG 2 MAART 09.00 uur: 09.30 uur:

10.30 uur: 10.41 uur: 13.00 uur:

Samekoms op de Residentie. Eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk onder ’t motto ‘DAT WÖDT WAT!’. De carnavalsmis wödt veurgegaon deur celebrant pastoor Jurgen Jansen, met zang van de ‘Eternal Singers’. Onthulling van ‘t Jeugmonument op Het Stadsplein deur Jeugprins Matthijs I Oapening Jeugcarnaval met grote happening in zalecentrum ‘De Grach’. Bezuuk aan diverse buurte en straote.

JURY OPTOCHTE De optochtdeelnèmers wodde beoordeeld op 3 punte: A. Gedrag op de wage B. ’t Carnavaleske C. De technische uutvoering Indeling tbv de beoordeling: 1. Wages 2. Wages met groepe 3. Grote groepe 4. Kleine groepe 5. Juryprijs

ZONDAG 3 MAART 10.30 uur: 11.11 uur: 12.30 uur: 14.11 uur:

02.00 uur:

Aankoms van de Raod van XI en later ‘t Bestuur op de Residentie van Prins Bert II Vlaghijse bi-j de Residentie van Prins Bert III. Opstelle van de grote optoch op De Bleik en Slotlaan. Vertrek van de optoch vanaf de Slotlaan. Drek nao de optoch bekendmaking van de prijze in de Stad op bordes veur ’t olde Gemeentehuus. Fees en muziek in alle zale en kroege. Sluuting. MAONDAG 4 MAART

12.00 uur: 14.11 uur:

02.00 uur:

Frühschoppe in alle zale en kroege. Start van de kinderoptoch vanaf de Oaliemöl, Drek nao de optoch bekendmaking van de prijze op ’t bordes veur ‘t Olde Gemeentehuus. Fees en muziek in alle zale en kroege. Sluuting. DINSDAG 5 MAART

09.45 uur: 10.00 uur:

11.11 uur:

12.41 uur: 13.45 uur: 14.30 uur: 15.11 uur: 19.00 uur: 24.00 uur:

Samekoms in ‘de Lantscroon’ van Prins Bert III en Jeugprins Matthijs I en ‘t totale gevolg. Bezuuk aan de bejaarde in eurlie onderkomme aan de Markstraot 12 deur Prins Bert III en Jeugprins Matthijs I met eurlie gevolg. Verzamele van de super-carnavaliste bi-j Café ’t Olde Veld veur de Prestatietoch 2019, verzamele Jeugd veur Prestatietoch XS bij Cafetaria Litjes; einde jeugdprestatietocht bij De Gracht. Jeugheppening in zalecentrum ‘de Grach’ met Jeugprins Matthijs I en zien gevolg. Vertrek naor de binnestad veur Prins Bert III en zien gevolg. Start Rommeloptoch vanaf Het Stadsplein End van de Rommeloptoch op Het Stadsplein met aansluutend popverbrande veur de jeug. Reveille veur alle andere Waskupen, waornao fees en muziek in alle zalen en kroege. Popverbrande: plechtig slot van Carnaval 2019 op Het Stadsplein.

EHBO POSTE

De leje van de optochcommissie en de opgegève begeleidingspersone van de wagen of groep zun kenbaor aan jacks met het opschrif ‘Optochcommissie d’Olde Waskupen’. De aanwieziginge van dizze persone diènt iedereen krek op te volgen. Ook hebbe dizze minse ‘t rech ow wiejere deelnèming aan de optoch te ontzegge.

VERKOOP GRUUNE KAARTE Op woensdag 27 fibrewari wödt iedereen in de gelègenheid gesteld um gruune kaarte af te hale bi-j Grand Café ‘De Snor’, van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op dizze kaarte steet ‘t start-vaknummer van de optoch vermeld. De kaart kos € 0,50 per persoon. UUTREIKING VAN DE PRIJZE

ROUTE GROTE OPTOCH OP

ZONDAG Opstelle en vertrek Slotlaan, Pee skesweg, Stökkumseweg, Zeddamseweg, Molenpoortstrao t, Molenstraot, Markstraot, Oldste Poortstraot, Klinkerstraot, Gruunestraot, Touwslagersbaan , Grote Nekkum, Schoolstraot, Lat kampstraot, Gruunestraot, De Brink, Plantsoensingel Midde, Lengelseweg, Plantsoensingel Noord, Olde Dur kumseweg, Molenpoortstraot, Molenstraot, Ontbinde bi-j ‘t Old e Gemeentehuus. (Ontbinde via Plantsoensingel Zuid ).

De prijsuutreiking veur bei-je optochte is op zaoterdag 9 Maart 2019 van 15.00 uur tot 16.00 uur in Grand Café ‘De Snor’. TREKKING GROTE CARNAVALSLOTTERI-J De trekking van de grote Carnavalslotteri-j is op zaoterdag 9 Maart 2019 van 15.00 uur tot 16.00 uur in Grand Café ‘De Snor’. Bekendmaking van de uutslag en trekkingslieste in de café’s, in ’t Montferland Ni-js en op de website www waskupen.nl

Dwaatt!wödt

MAONDAG ROUTE KINDEROPTOCH OP saf de Gruunestraot Tot aan de Klinkerstraot ‘t zelfde, recht tot aan in, Kleine Nekkum, Linksaf de Lengelseweg op Stendermolen, Molenpoortstraot, Molenstraot, Ontbinden bij ‘t Olde Gemeentehuus. ( Ontbinde via Plantsoensingel Zuid )

ROUTE ROMMELOPOCH OP

DINSDAG Opstelle en vertrek vanaf ‘t Wa skupeplein, links Molenstraot, Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, links Klinkerstraot, rechts Gruune straot, links Touwslagersbaan, links Lengelseweg, Molenpoortst raot, rechts Stadsplein, end van de optoch met aansluu tend popverbrande veur de jeu g.


laot

ow huus vormgève DAT WÖDT WAT!

hogeweg 4, 7038 ec zeddam t 0314 65 13 98 m 06 28 95 12 79 ¡nfo@marcelbruggeman.nl www.marcelbruggeman.nl

Dat wödt wat! Global Transport and Logistics

Transportweg 7, 7041 KK te ‘s-Heerenbarg Tillefoon: 0314-677911 www.dsv.com


HEUR EXPERTS

IN WASKUUPSTAD

71 • WASKUUPKRANT • 2019

opgegoave en de beeste met rus gelaote. Maor umdat hi-j toch ’n bietje met de letste mode met wol doen en de blits wol make, het hi-j zich ‘n pony aangeschaf. ‘t Is d’r wel eentje van stof gewodde. ’t Veurdeel hiervan is dat ’t bees niet zo zwaor is en niet van zich af driet.

’s-HEERENBARG/WASKUUPSTAD – Veurig jaor met de carnaval hemme drie ’s-Heerenbargse keerls Sander Wevers, Wouter Peters en Jeroen Mennings, as kappers met de optoch metgelope.

N

ormaal gesproake zun ’t bes wel bleu-je keerls en holle ze zich op de achtergrond. Maor met dat verlège gedoe was ’t al gauw bekeke toen ze ’n metamorfose hadde ondergaon. Gi-j kent ze niet meer trug. Ze kenne zich eige ook niet meer trug. Ze komme helemaol los. Alle drie de keerls wazze mooi in ’t pak gestoake en hadde zich ‘n outlook aangemète à la Mari van de Ven. Ze zagge d’r uut um deur ’n ringske te hale. Deur de zwatte heur en ’t zwatte baardje lekke ze krek op den bekende Nederlandse make-up-artiest, haarstylist en kapper. ’t Sloeg aan as bas. En zelfs zo arg dat ze vanaf dat moment deur jan en alleman um advies gevraog wiere veur de letste modetrents op ’t gebied

van kapsels en heurdrach. Hun eige vrouwe lope elke keer met de letste mode met en zien d’r puntgèèf uut wat hun heur betrif. De drie keerls, vanaf now bèter bekend as heurexperts, komme, naos dat ze kundig zun, arg vetrouwd en geleufwaardig oaver. Praote kunne ze as de beste. Maor ook goed luustere is als kapper van groot belang. Twee van de drie keerls moeste hier wel ’n bietje aan wenne. Ze wazze niet gewend dat ze zo af toe toch de mond wat vaker dich moeste holde. ’n Kapper is eigeluk ook ’n soort van maatschappelijk warker. Alle zake wodde in de kappersstoel besproake en dan is luustere toch wel een van de zake wat gi-j goed mot kunne. Dan ku-j niet eiges elke keer de mond los hemme.

Ook eiges kieke ze wat vaker in de spiegel

Aanvullende informatie is ons ter ore gekomme. Mario het dizze pony eigenluk gestole van zien buurmèèdje. ’t Buurmèèdje het de pis lauw. De sfeer in de Latkampstraot is te sni-je. As gi-j niet perse deur de Latkampstraot hoef te gaon, dan zök as ik ow was ’n streûtje umri-je.

Hier begon ’t met. Wat zit ow heur netjes. Inmiddels luk ’t dizze twee keerls aardig goed um de mond efkes dich te hemme.

Samewarke Mari van de Ven het inmiddels al contact opgenomme met onze ’s-Heerenbargse heurexperts. ’t Bliek dat hi-j wil praote oaver samewarke. ’t Geruch geet dat Mari zien eige klantebestand zut slinke umdat zien klante zich steeds vaker richting de Achterhoek begève veur ’n bezuukske aan de kapper. Deur same te warke, wil Mari zien zaakjes redde. Maor de drie heurexperts zun zich goed bewus van wat ze aan capaciteit en talent in huus hemme en laote zich niet zomaor de kèès van ’t brood ète. Wasse en watergolve, een permanentje zette, de puntjes bi-j knippe, highlights zette, lowlights zette, maor ook azzie ’n pony wil hebbe, ze dree-je zich de hande

d’r niet veur um. Ze hemme ’t al helemaol in de vingers en hemme zich afgeloape jaor as waore heurexperts ontwikkeld. Aover pony’s gesproake. Zo ook Mario Arendsen. Hi-j was in gesprek gewes met één van de drie heurexperts en had opgevange dat de letste mode op gebied van heurdrach was um ’n pony te drage. Umdat Mario ‘n bietje met de mode met wil lope, bedach hi-j zich dat hi-j ook ’n pony wilde drage. ,,Ik mot d’r toch ’n bietje representatief uutzien as ik bi-j de minse oaver de vloer kom,’’ aldus Mario eiges. Hoe gi-j ’t ook wendt of keert wi-j zun allemaol ’n bietje ijdel. Afijn, Mario het zich de stoute schoene aangetrokke en besloate ook ’n pony te drage. Hi-j het zich de been uut de kont gelope en gerend. De beeste ware ‘m elke keer te slim af. ’t Is ‘m niet geluk um een pony te vange. Nao een tiedje het hi-j ’t

Mario Arendsen. Kiek ‘m trots zun now hi-j ’n pony kan drage.

VONS IN OOSTERIEK BTW-verhoging nek de Snor

AICH – In ’t pittoreske dörpke Aich in Oosteriek is afgelope jannewari ’n grote vons gedaon. Bi-j opgravinge bun ze gestuit op ’n grote hoevölheid automobiele. Um hoevöl auto’s en hoe old ze precies bun, kan helaas nog niet wodde vasgesteld. De hèvige sneeuwval, waorbi-j op sommige plaatse wel meer dan twee meter viel, zörg veur vertraginge bi-j ’t opgrave. ‘n Woordvoerder van de A.O.D. (Aichse Opgravings Diens) lut wette dat ’t um minstes vier automobiele geet, waorvan de meeste waorschienlijk uut 2018 stamme of zelfs nog older zun. Hoe de betreffende auto’s daor zun terechgekomme, hoe lang

’s-HEERENBARG – ’t Enige café in ’s-Heerenbarg met ’n vernuftig spaorsysteem op ’n klantekaart is de Snor. Uniek in ’s-Heerenbarg want hiermet is Schuurman, zoas de zaak in de volksmond ook wel hiet, de tied wied veuruut, want gi-j könt daor werkelijk punte spaore. Now daor kö’j toch met thuuskomme.

ze d’r al staon en wat d’r met de inzittende is gebeurd, wödt nog

wiejer onderzoch. De A.O.D. slut niet uut dat ’t um ’n misdrief geet.

De A.O.D. is begonne met de opgravinge. Nao verwachting geet ’t um ’n Opel Astra Stationwagon van zeker veur 2010!

’t Is hatstikke simpel: Veur iedere vijf Euro, die gi-j verteerd heb, krie-j ’n punt op den kaart en gi-j raojt ’t al; bi-j ’n bepaold aantal punte krie’j dan wat. Niemand kan ontkenne dat dat niet goochem uutgedach is. Maor now is d’r ’n vieze kink in de kabel gekomme deur de BTWverhoging van 3 %. Net zoas iedere eerlijke zakeman berèkent Marcel den BTW-verhoging deur aan de klant, wel ’n bietje naor

boave afgerond want anders kö’j ’t jao niet meer uut de kop uuttelle. Maor now? ,, Eerlijkheid kump veur de val”, zeit ’t Oldhollandse sprèèkwoord want met die duurdere prieze komme de minse aan meer punte en bun ze gauwer aan ’n gratis taatje of ’n gratis fleske wien of zowaor gratis veur niks ète. Volges onbevestigde berichte het Marcel twee advecoate en een accountant op de zaak gezet.


ZAAL SERRE TUINTERRAS

ZAAL SERRE TUINTERRAS

Goorsestraat 2 7041 GA ‘s-Heerenberg Telefoon 0314 - 66 20 55 Fax 0314 - 66 12 13 info@haroldarendsen.nl op maondag,

HAROLD

ALAAF!

ARENDSEN

AUTOBEDRIJF www.haroldarendsen.nl

dinsdag en vri-jdag tot 20:00 uur koopaovund

Download onze app • Uw voordelen: • U ontvangt herinneringen voor het onderhoud/APK van uw auto • U kunt gemakkelijk een werkplaatsafspraak inplannen • Direct contact via de chat • Altijd hulp bij pech of storingen • U kunt digitaal een schade doorgeven • U blijft altijd op de hoogte van ons actuele occasionsaanbod • Speciaal voor u geselecteerde acties

www.haroldarendsen.nl www.haroldarendsen.nl voortdurend beweging

ook zonder afspraak!

T D Ö W DAT T! WA

‘s-Heerenberg Molenpoortstraat 1a T 0314-668878

se, Hoe tofjas Veur s ûverals ’s-H f’ie in e ) 2eerenbarg inder kse, (kGoorsestraat n ie o t wiet mee en b r te sjokse 7041 GA ‘s-Heerenberg .

DAT WÖDT WAT! Witte Paters 37 7041 SR ‘s-Heerenberg 06 513 22 584 www.uwparketteur.nl Ook voor planken-, PVCen laminaatvloeren.

Telefoon 0314 - 66 20 55 A-j w ilt wet te wao-j mot - 66 12 13 Fax 0314 Dan k wèze ö hieron j dat info@haroldarendsen.nl der l èze:

’s-Heerenbergseweg 5, 7044 AV Lengel Tel. 0314-66 33 71 Bezuuk op afspraak


73 • WASKUUPKRANT • 2019

AVG-wetgeving zèè-jt twiefel in ’s-Heerenbarg

‘LAOWE ONS DE MOND SNOERE

OF HEWWE D’R LAK AAN?’ WASKUUPSTAD - Sinds de Europese Commissie mei veurig jaor de AVG (Algemene Veroddening Gegèvesbescherming) het ingevoerd, steet ’s-Heerenbarg op zien kop. Wat is d’r aan de hand? Wat mik ‘t dat ’t volk zich de ene keer op de kni-je slut van ’t lache en de andere keer met de kop schudt?

Wie kent ’t wief op de veurgrond, die ‘t klusje niet het afgemaak

’s-HEERENBARG - Afgelope wèèk is d’r bi-j de plietsie in ‘sHeerenbarg aangifte gedaon van onzedelijk gedrag in ‘n sauna. Iedereen sprik d’r schand van dat zoiets weer ’s een keer gebeurt. Maor dat ‘r ook mannelijke slachtoffers bun is eigenaardig, dat kump niet zo vaak veur. De plietsie is now op zuuk naor getuuge van dit toch wel biezondere veurval en het de beelde van de bewakingscamera opgeëis.

D

’r heers complete verdeeldheid in ’sHeerenbarg nao de invoering van de AVG. ‘Mag d’r niet meer gepraot wodde eûver andere? Waor is de tied gebleve dawwe nog lekker alles oapebaar konne make? Wat wille ze ons now make daor in Brussel?’, heur-ie eûveral op straot. Bekende en minder bekende Waskupe en Waskuuppinnekes laote zich de mond niet snoére. Wao-j ook komp in winkels, bi-j de kapper, aan de pomp of op ’t benkske op de wal, nörges is d’r ook maor één Waskuup den zich wat gelège lut ligge aan die ambtenare gunt wiet weg, die weer ’s wat verzonne hemme In ’s-Heerenbarg vège ze zich de kont d’r met af, zovöl is wel duudeluk.

Eûverstèke Zo gif ’t grote frustratie bi-j ’n veurbi-jganger, den wi-j toevallig bi-j ’t eûverstèke van de straot vanaf zien huus naar Heitkamp tigge ’t lief liepe. ,,Ons enige vermaak wawwe nog hemme ons uut de moel laote stote? Wat mene die lu-j wel niet?’’ Aan ’t woord is Robertjan Kusters den ook schijt aan de AVG het. ,,Ik wet nóóit wat van andere minse,’’ zeit-e as wi-j ‘m langs onze neus weg vraoge offe zich aan de AVG hult. ,,Ik kom nörges, now ja, allenig

Zelfs de bei-je jonges van Geers ziej nörges meer vri-jdagsaovus in Braomp bi-j de Wiksbössels. Maor meen-ie da-j daor nog wat heurt? Bu-j toch gek! Mien grootste kammereûj, die bei-je jonges van Geers, wazze ooit mien bron van alle ni-jtjes in ’s-Heerenbarg. Maor die jonges bun gepensioneerd en laote zich nörges meer zien in de stad. De Lange brich de keskaarte tiggeswoordig in ’t duuster rond, dus den zut of heurt ook niks meer. En awwe al met de Wiksers naor buute trèè-je, dan hewwe de hande (en de monde) vol aan onze trommels en treûte. Daorum… waor mo’k in vredesnaam ‘t ni-js vandaan hale? Mien vrouw, Carly, is ook allenig maor bezig met eur hobby in Zutphen. En bi-j eur arbeid (Dweilorkes Tied Zat, rid.) krig ze op gin enkele manier ni-js te heure. Robert-Jan: ,,Daor wödt allenig maor gerippeteerd en nooit eûver iemand gepraot. Kiek, a’k now ‘s ’n keertje wat wet, wi’k

RABEN WINT MONOPOLY STÖKKUM – Bas Raben het afgelope vri-jdagaovend in ’n zinderend slot ‘n pötje Monopoly gewonne. Tijdes ’n speciale ‘Barghse editie’ nam hij ’t in de finale op tege Nico Wissink en Edwin te Boai-j. Eerder den middag vèègde hij Jantje Meijer en IJsbrand Nijhof al van ’t bord. Aanvankelijk lek Te Boai-j d’r met de wins vandeur te gaon, maor

GEZOCH

umdat den de gevangenis in moes, kon Raben zien slag slaon. Met huuskes op De Bongerd en aan de Emmerikseweg gaf hij Nico en Edwin ’t naokieke en trok de wins naor zich toe. De volgende editie wödt geholde nao de fusie van de voetbalvereniginge, zodra de velde in Stökkum en Lengel bouwklaor zun.

dat ook dele. Ik heb toch ook rech op mien sociale umstandighede? Op Facebook kan’k allenig maor met ’n paar van die ‘lichte’ eûver PSV praote. Maor ja, dat bos ook niet aan, want da’s elk jaor ’t eigeste’’. Hi-j bedoelt de AVG en niet PSV.

Name nuume Maor ’t gif nog völ andere probleme. De ridaksie van dizze krant brindt ’t in de tes um name te magge nuume, maor veurzut daordeur ook tweeledige trammelant. As eerste bun d’r zat minse die maor al te graag in De Waskuup wille staon en met naam en toenaam genuump wille wodde. Dat

wödt dus now met den AVG de ridaksie maor mooi deur de neus geboord. Weg scoops en ni-jtjes, weg exclusiviteit van dizze krant. En allenig initiale, da’s ook niks. Ten tweede het de ridaksie ’n probleem, want de ruute van ’t ridaksiekantoor bun niet meer veilig as wi-j tóch deurgaon. In zak en as zitte wi-j. Tóch nimp de ridaksie dit standpunt in: wi-j gaon deur! Lak aan den AVG en alleen in onveurziene umstandighede ’n zwat belkske veur de oge. Veur de res: oapeheid, tranparantie en duudelijkheid! Dat wödt wat!!! Gepantserd glas in de koziene.

Wi-j van de redactie hebbe contact gezoch met ‘t slachtoffer um zien kant van ’t verhaal te heure. Um privé-redene nuume wi-j zien naam niet. ,,Ik bun d’r nog steeds niet euverhéér. Ik dach da’k alleen in den sauna zat. En heb ook niet gemark dat ‘r iemand bi-j in was gekomme. Nao een paar minute in de mis gezète te hemme, vuulde ik inèns een hand op een plek waor normaal alleen mien eige hand kump. Deurdat ’t vri-j mistig was he’k diegene niet ens gezien, maor ik vuulde duudelijk ‘n hand afdale en ik wier vervolges bi-j mien zaakje gegroppe. Ik schrok

mien kapot, maor von ’t ook wel spannend en vroeg mien nog af waor dit ging eindige,’’ aldus de keerl. ,,Maor zo plots as zi-j d’r was, zo snel verdween zi-j in de mis richting de uutgang. Ik kon d’r jao niet in mien blote kont achteraan gaon en blèf achter in ‘n toestand waor menig olde joekel jaloers op zöl zun. Ik heb aangifte gedaon, maor stiekum kom ik nog ’s graag in contact met dat wief die inens zo’n haos krèg en d’r vandeur ging.’’ Dus as iemand dat wief op de foto herkend. Graag ‘n reactie naor dizze krant. Zodat zi-j wellich eur karweitje nog kan afmake.

Teköt aan staocaravans D’r bliek ’n ernstig tekot te zun aan staocaravans. Dit kump umdat Mathie en Engelien Kaok örgus achter zun gekomme. Eiges zun ze al jaore gepassioneerde campinggangers. Hun toevallige ontdek-

king hebbe ze niet onder stoele of banke gestoke maor hebbe ze deur gans ’t land verspreid. Mathie en Engelien zun d’r nameluk achter gekomme da’j in ’n staocaravan ook gewoon könt zitte.

NI-JE STRAFMETHODE ‘s-HEERENBARG – As ‘t aan ‘t pas gekoaze raodslid Sjaak Böhmer sr. li-jt, motte olders anders gaon straffe. Böhmer het daorum ‘n raodsveurstel ingediend waormet hi-j zien ni-je strafmethodiek kenbaor wil make. ,,As docent in ‘t veurtgezet onderwies zie ik de maatschappi-j afgli-je. De blage bun vregger gewodde en luustere al gaanniet meer naor mien of de andere volwassene,’’ aldus Böhmer. Volges Böhmer mot dit probleem dan ook van jongs af aan in de kiem wodde gesmoord. Olders bun volges ‘m vös te lief veur hun blage. ,,’n Simpel foei of een duudelijk nee is niet meer vol-

doende. Daorum vond ik ‘t as ni-j raodslid tied um hier verandering in te brenge.’’

Rammstein De ni-je strafmethodiek wark volges Böhmer sr. ève simpel as doeltreffend. ,,Olders motte gebruuk make van muziek. As ‘t kind vervèlend is, zet gi-j um ‘n koptillefoon op en laot gi-j Rammstein deur de luidspeakers galme. Veural de nummers ’Mutter’, ’Links 2-3-4’ en ’Du hast’ warke ‘t best. Veural veur olders die niet wille slaon is dit ‘n goed alternatief. Gi-j doet ow kind gin fysieke pien, maor gèèf ‘t blaag wel ‘n muzikale tik op de vingers!’’ Op de vraog of Böhmer zien

De ni-je strafmethodiek van Böhmer wark alderbastend goed methodiek ook al getes het, is hi-j kats duudelijk: ,,Geerdy en ik hebbe deze methodiek al jaore getes op onze zoon, Sjaak jr. en

kiek ‘s wat veur ’n lief jong dat gewodde is. Wi-j vermoede zelfs dat hi-j hierdeur ook zo muzikaal is gewodde.’


ARBO GRENSSERVICE B.V. Marketing 19 6921 RE Duiven Tel.:026-3708622 info@arbogrensservice.nl www.arbogrensservice.nl

DAT WÃ&#x2013;DT WAT! Ook tijdens de carnaval staan wij voor u klaar!

 0314-662445


75 • WASKUUPKRANT • 2019

PREMOBENR 2K01Z8 ITTING

NOV

De ZRC s) Johnny Keurentje en ok Ka ed ri ilf (W

De Jeugcommissie Peter Schra u

wen

Annie Zwabber (Renske Evers)

Volkert Kazan (Vincent Nijhof)

Foto’s: MarcoScheurink.nl

Floormanagers

Pien Esman Kröpke (Nico Wissink)

Funkenmariechen (Rachelle Krijgsman)

iël Schmitz)

Willem Pieterse (Dan

Prinsprissentatie

Vrije Dans (Dansgarde)

Awesome

Prinsprissentatie

Raod van XI

apel

De Blaosk

Prinsprissentatie

Gardedans (Dansg

arde)

T A W T D Ö W DAT


WASKUPENCARNAVAL 2019

DAT WÖDT WAT! MET EEN FIETS VAN NIJLAND TWEEWIELERS

DAT WÖDT WAT, maor now nog efkes niet. Eers met ollie 3 dage batere en daornao is ‘t weer heerlijk ijs-tied.

WI-J WAT WEGGEBRACH HEMME DAN KUMP ‘T IN ODDE, BRENG ‘T MAOR RAPS HIER HEER WANT

Dat wödt wat!

Klinkerstraot 38 • 7041 BC ‘s-Heerenbarg 0314 - 66 14 05 • www.nijlandtweewielers.nl

Expeditiebedrijf Rijnland BV • Veem 5 • 6909 DZ Babberich Postbus 9 • 7040 AA ’s-Heerenberg Telefoon 0031 316 248444 • Telefax 0031 316 248381 Website www.exp-rijnland.com • Mail info@exp-rijnland.com

ROMA G CH) I L L IS E T ! S Z I t L E G AVAL a N w R A t (C Lengelseweg 45 d N ö E T E t w in ‘s-Heerenberg tel 0314 66 75 75 a D EETHUIS

pizza - shoarma - döner kebab

ELEKTRA DIE WERKT!

T N A R K E Z Z I D K OOOKDIZZE KRANT R OOOK U E DIZZE KRANT D OOK DIZZE KRANT G R Ö Z E V IS VEZÖRG DEUR S I IS ISVEZÖRG VEZÖRGDEUR DEUR ZEDDAM | 0314 - 65 20 43 | WWW.VANHALTEREN.NET

www.romapizzeria.nl


77 • WASKUUPKRANT • 2019

GIEZENAAR HEIN SCHREUR

ND VEURZITTER KBO MONTFERLA ’s-HEERENBARG – Marcel Giezenaar uut ’s-Heerenbarg is veurzitter gewodde van de Katholieke Bond van Oldere afdeling Montferland. ’n Opzienbaorende ontwikkeling in ’t gemeentelijke verenigingslève van Waskuupstad. Normaliter is Giezenaar niet iemand den graag op de veurgrond trèèjt, maor veur dit goeie doel hette toch ’n uutzondering gemaak. ,,Ik gèèf toe dat ’t mien eiges ook verras het. Ik bun now eenmaol niet zo’n figuur den graag op de veurgrond trèèjt. Ook niet as ‘t um ’n goed doel geet. Ik wol echter gaon spotte bi-j Laco en von dat nogal priezig. Toen gaf Ellen Geers, één van de gasvrouwe bi-j Laco en heel toevallig ’n goeie vriendin van Paulien en mien, ons de tip um lid te wodde van de KBO. Dan krie-j

’s-HEERENBARG – Veurmalig voetbalprof Hein S. zit finaal aan de grond. De old-Graafschap-coryfee het gin nègel meer um aan de kont te krabbe en wier zowaor betrap op ’n schandalige diefstal! Wie meer inlichtinge wil, kan kontak opnemme met Marcel Giezenaar. namelijk ’n fikse kötting bi-j Laco. Daor wol ik wel meer van wette, want kötting is kötting,’’ aldus Marcel. Hi-j kwam d’r achter da-j bi-j Laco ’n tientje kötting per máond krieg, a-j veur vieftenwintig euro per jáor lid wodt van de KBO. Veur viefentwintig euro kriej dus 120 euro kötting. Toen Marcel zich aanmelde as lid van de KBO, kregge te heure dat hi-j helemaol gin contributie hoef te betale bi-j

de KBO, asse veurzitter van de KBO wier. Dus veur nulkommanul euro kriej toch mooi 120 euro kötting. Daor kanne mooi weer ’n paar keer van gaon golfe. Marcel Giezenaar is niet bli-j eûver onze publicatie hiereûver. Hi-j is maor veur één jaor tot veurzitter gekoaze en now isse bang dat d’r volgend jaor völ meer kandidate veur ‘t veurzitterschap bun. Maor ‘m kennende vindte daor ook wel weer wat op.

ETIËNNE SCHREUDER

HET DE GRIEP

WASKUUPSTAD – Etiënne Schreuder het las van de griep. Dat bliek uut verschillende berichte die op zun gedoake in de whatsappgroep van zien voetbalteam MvR 3. Schreuder meldde zich aan ’t begin van ‘t seizoen af veur de belangrieke wedstrijd tigge VVL 6. ,,Dat den Schreuder

FUSIE NI-JS

AAN DE GROND

zich zo köt veur dit belangrieke treffe afgemeld het, steet mien gaanniet aan,’’ aldus ’n gepikeerde aanvoerder Ricardo Rosendaal. ,,’t Is zo’n op en top spotman. En now lut onze nummer 10 ’t zo maor afwette. Hier is ‘t letste woord nog niet eûver gezeid!’’ ’t Verhaal geet namelijk rond dat Etiënne, samen met zien mèèdje Celine Fikke op vakantie

Hein wier bi-j ’t stèle op heiterdaod betrap. Aan de klere kö-j goed zien datte aan lèger wal is geraak gezien helemaol nog niet stoppe met warke. Maor tijdes ’t afgelope concet van de Barghse Jonges wier S. betrap op diefstal. Köt nao ’t bekendmake van de opbrengs, het Hein zich toegang achter de coulisse wette te verschaffe en wol d’r met de cheque van € 100.000,- vandeur

gaon! Deur slim optrèèje van de beveiliging kon S. bi-j de kladde wodde gegroppe en eûvergedrage wodde aan de plietsie. Uut medeli-je wier gin proces verbaal opgemaak, maor is ‘m wel ’t kommende jaor de toegang ontzeg bi-j alle andere concette van de Barghse Jonges.

KUPERS VEUR ’T GERECH

Volges Celine had eur jong op vakantie ook al las van griepverschijnsele. Toen zag hi-j d’r op de foto ook al wat bleekjes uut

flink de bluumekes buute het gezet. Net veurdat ’t seizoen begon. Daordeur het Etiënne de hele veurbereiding gemis en zien teamgenote beschuldige ‘m dan ook al van vedettegedrag. Maor Celine ontkent dat en het ons bi-jgaonde foto as bewies toegestuurd.

Tegestemmers gaon samewarke

MONTFERLAND – De fusieplanne tusse de voetbalvereniginge uut Stökkum, Lengel en ’s-Heerenbarg könne op völ bi-jval rèkene. Van de stemgerechtigde le-je was

Zo op ’t oog liek ‘t ’n wereldburger. Altied goedlachs en met iedereen ‘n preûtje make, maor achter dit masker zit ’n gebroake keerl. Al zien geld hette d’r deurheer gejas en S. wet van narigheid niet hoe datte de endjes aan mekaar mot knuppe. Eûveral waor maor wat bi-j te verdiene vilt, lut Hein zien gezich zien. Trèèner bi-j de veterane van MvR, trèèner op de tennisbaan, as Sinterklaos, as Kesman, veurbeschouwinge bi-j De Graafschap, veurzitter bi-j buurtvereniging ’t Trapveldje (Van Heeklaan en Montferlandse straot, rid.) én zelfs ook van buurtvereniging De Peeskesbuurt. Volges ’n anonieme buurman (Rob Huls wil liever niet geassocieerd wodde met Hein) geet S. zelfs iedere marge met de fiets naor zien wark, umdatte de benzine veur de wage simpelweg niet meer kan betale! Boavedien hette allang de pensioenlèèftied bereik, maor kan hi-j financieel

maor liefs 92 procent veur de fusie. Hierop hemme de tegenstemmers besloate de handen ineen te slaon in hun strijd tigge de samewarking. ,,Same staon wi-j stark,’’ aldus woordvoerder Masselink.

’s-HEERENBARG – Maarten Kupers van loodgietersbedrijf Kupers mot veurkomme. Dit naor aanleiding van ’n akkefietje met ’n sollicitant. Uut de stukke, die bi-j ’t gerechshof in Zutphen zun in te kieke, bliek dat Kupers de

met de sollicitatie metgestuurde CV niet weer terug wil gève aan de sollicitant. Aangezien d’r de kommende dage extreem kold weer in ’t veuruutzich is gesteld wil den now toch wel graag zien CV terug. Naovraog bi-j Kupers

De nood is hoog, de sollicitant wil zien cv terug deur onze ridaksie leverde niet vol ni-je informatie op. Op de vraog wat hij d’r van vond um veur ’t gerech gesleip te wodde gaf hij aan: ,,Daor wod ik niet warm of kold van!’’


av

l

aGerritsen 't Geet d'r Hans eet dl heer!

't Geet d'r heer! ‘

’r he IJssalon Gdheer! BOVAG t e 't 't Geet Geet d'r d'r heer! e t ’ G ‘ Macellaio r BOVAG BOVAG G t h e R! E ‘ ET D’R HEER! r e E . e . . T r... wense ie Tan D’R DHEER! onze ’Rveurolders dereen i-j H W EGerritsen Hans Gerritsen EIJssalon ' t Gerritsen GGerritsen R eHans Hans Hans et d' r Macellaio ! èèf carnava g h eMacellaio n IJssalon IJssalon Macellaio ‘ wist ’t al.... eBOVAG r! l s r e s n e f e j i i c Wi-j w't Geetedd'rWerie-ejheer! n et d’r h a A nwensei-iej dweerne se‘tiedGee r een en eer... carnav HanW f è T D’R HEER! è van Bergh Optiek g s n c c e f f Gaergrn è BOVAG rèitasèevBOVAGarnav BOVAG e n ple kk ‘ BOVAG IJssalonaglèMacellaio GULLIE KÖNNE 24 UUR DUS DAG EN NACH BI-J ONS AAN DE POMP Zeddamseweg 74bDE POMP GULLIE KÖNNE 24 UUR DUS DAG EN NACH BI-J ONS AAN Veur betaalbaor onderhold en APK-keuring DUS OOK MET CARNAVAL, VEUR ‘N WAT GROTERE “SLOMPG”.GULLIE a a g OOK CARNAVAL , VEUR ‘ NPOMP WAT GROTERE d b ULLIEKÖNNE KÖNNE 2424UUR UURDUS DUS DUSDAG DAGENMET ENNACH NACH BI BI J J ONS ONS AAN AAN DE DE POMP e 7041 CS 's-Heerenberg i a r t “SLOMP”.

Stadsplein 6a er e z ieNdaaoadg baterTel. GARAGE r d 7041 JA ‘s-Heerenberg e 0314-661500un w Nao GARAGE GARAGE zun w i-j d’ Tel. 06-23001770 r weer! i-j d’ r weer!

Veur onderhold betaalbaor en APK-keuring onderhold en APK-keuring DUS DUSOOK OOKMET METCARNAVAL CARNAVAL, ,VEUR VEUR‘N‘NWAT WATGROTERE GROTERE““SLOMP SLOMP ”.”. betaalbaor Veur

GARAGE

N BV EN BV leen met wi-j doe nCarnaval!

GULLIE KÖNN

Zeddamseweg 74b 7041 CS 's-Heerenberg Tel. 0314-661500

Zeddamseweg 74b

Zeddamseweg 74b 74b E 24 DUS Zeddamseweg OOK MET UUR DUS DA7041 G EN NACCS 's-Heerenberg CAR's-Heerenberg 7041 7041betaalbaor CS CS N's-Heerenberg H BI-J Oen AVAL, VEUonderhold Veur NS AAPK-keuring R ‘ 0314-661500 A Tel. Tel. Tel.0314-661500 0314-661500 N WAT GROTERE “ N DE POMP SLOMP”. G ARAG GULLIE KÖNNE 24 UUR DUS DAG EN NACH BI-J ONS AAN DE POMP E DUS OOK MET CARNAVAL, VEUR ‘N WAT GROTERE “SLOMP”.

‘nGARAGE ‘n

dr o a N

ie daag bater

e zu nw

an onze veurolders i-j d’ t e d e Hans Gerritsen r weer! onze veurolders ’ s G n e e i r e w d 't Geet d'r heer! j t t e e e t h i d d r e e e ‘ -rie dWaag ba ‘t Geer.e‘nt G’r he ’r he G 24 tefMacellaio d ist ’t al.... reczaurrn IJssalon aa.g.bartie daage dMacellaio IJssalon Macellaio bart.e .. er... e a EER! , N‘ ao IJssalon “ ‘nIJssalon ”.gèèMacellaio i v t al.... d d e a n r r e zu l e o o wi-jNa a zun N nw s s GARAGE n n e e e e d i i ! e e w w B r ’ d d O e w r j j e w V eeerrt ense iedere A ii-s n e e G w e e i i d e e e j e w W W d n n j j i e ’ G d’r weeri!-j d’r weer! i reen r an Bergh Optiek en W W t h ‘ eer... Bergh Optiek aarernndaaavavfgcb BOVAG ggèIèJèèsffscca carnav Hans Gerritsen f è n n è a ig è l a a a ‘ ‘ r è r o g t n l l d e n a r Mace zevuan l al ‘n van onze ao‘n Ne Zelfs een veurolders t t e e llwai-ijod’r er! d d e w j een met Carnaval! i e W n ’ ’ G G serriee t t t e h h d met Carnaval! t e ‘ ‘ we d e e e d ’ G ’ r G e e e reerr...r...h t ‘t rie daag ba heer. IJssalon è ‘ è g Macellaio f n eer... ‘ caierndaag bna . . r a d wisttere’t al.... t d e o r e o a v zun zun N ea tiedere al eneNse wi-j Wi-‘jtwG wi-j - ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065 e veurolders en d d’r weer!BOVAG d’r weer! ’ r van een’nonze van onze veurolders veurolders carnav h f è è Bril van Bergh Optiek g IEDERE DONDERDAG OP DE al eer ‘n ur ALLE ziektekosteverzekeringe. .... et d’r h ... MARKT IN WASKUUPSTAD! e G an onze veurolders wist ’t wist al.... ’t al.... t ‘ Carnaval! eer... en niet alleen met aan IJssalon Macellaio n o ‘s-Heerenberg Tel. 0314-665065 n an onze onze veurolders veurolders zal.... renberg -eTel. 0314-665065 gh Optiek v e st ’t urveurolders IEDERE DONDERDAG OP DE dereen IEDERE oil-Optiek j weense ieOptiek van Bril Bergh van Bergh tist DONDERDAG OP DE d ders ’ W van onze rist ALLE ziektekosteverzekeringe. t r a s MARKT IN WASKUUPSTAD! ’t ’t al.... lal.... . ziektekosteverzekeringe. . . .BERGH MARKT IN WASKUUPSTAD! gèèf carnaBRANDKASTEN tleen Carnaval! an Bergh Optiek BV v n nan a ‘ l B et alleen Carnaval! met Carnaval! wist al.... r ’tmet aneBergh Bergh Optiek Optiek Zed Stadsplein 6a

nal

damse Veur betaalbaor onderhold en APK-keuring Veur weg 7en Stadsplein 6a onderhold Veurbetaalbaor betaalbaoronderhold onderhold enen Veur betaalbaor 4b APK-keuring 7APK-keuring 0APK-keuring 4 7041 JA ‘s-Heerenberg

ULLIE KÖNNE UUR DUS DAG EN NACH BI J ONS AAN DE POMP DUS OOK MET CARNAVAL VEUR N WAT GROTERE SLOMP

, t e i n e f f e w o n wa nt ‘t is ca rn a va lstied!

1 CS 's 7041 JA ‘s-Heerenberg -Heere Tel. 03 Tel. 06-23001770 nberg Tel. 06-23001770 Zeddamseweg 74b 14-66

7041 CS 's-Heerenberg Tel. 0314-661500

Veur be ta

al

1500

ELD GELD KWALITEIT KWALITEIT HAD, HAD, ZEKERHEID Krijgsman ZEKERHEID Beverloo E KREATIVITEIT KREATIVITEIT T AT albaor o

nderhold

en APK-k eur ing

Zeddamseweg 74bVeur betaalbaor onderhold en APK-keuring 7041 CS 's-Heerenberg Tel. 0314-661500aaaagg

ddrrieiedd NNaaoo

bbaattee rreezzuu nnww i-i-jjdd’’ eerr!! Stadsplein 6a rrwwee

7041 JA ‘s-Heerenberg Veur betaalbaor onderhold en rAPK-keuring ie d Tel. 06-23001770

Nao d

Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

aa g

bat er

ez

Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

Stadsplein 6a Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770 Tel. 06-23001770

unStadsplein 6a 7041 wJAi ‘s-Heerenberg -j d Tel. 06-23001770 aag bStadsplein d e Stadsplein 6a 6a ’ r w e e r! i a r t d e r e zu 7041 7041JAJA‘s-Heerenberg ‘s-Heerenberg Nao n Tel. Tel.06-23001770 06-23001770 w i-j d’ 6a er! Stadsplein r we 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

eke! gh Opti Geet d’r e‘kt aag hee n een met Carnaval! memet kan een een met Carnaval! Carnaval! d van Bergh Optiek r... BERGH BV t bate Caveurolders drie BRANDKASTEN onze re zu - Tel. BV o rnavBRANDKASTEN a Zeddamseweg 6 ‘s-Heerenberg 0314-665065 ke!BERGH Na nw l i-j d’ ! r weer! al! IEDERE DONDERDAG OP DE alleen met Carnaval! ist *Leverancier ’t al.... veur ALLE ziektekosteverzekeringe. MARKT IN WASKUUPSTAD! AS IEDEREEN ZIEN GELD KWALITEIT AS IEDEREEN ZIEN GELD an Bergh Optiek g - Tel. 0314-665065 emseweg 6 - ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065 - Tel. 0314-665065 TEGELWERKEN Cijfers nb‘s-Heerenberg erg -brood IEDERE DONDERDAG OPKWALITEIT DE &KWALITEIT ‘s-Heerenberg ‘s-Heerenberg -en - Tel. Tel. 0314-665065 0314-665065 A’j gebak TelIN 'N "BERGHKLUIS" HAD, een met Carnaval! s-Heerenberg Tel. 0314-665065 . 0 3 14"BERGHKLUIS" IEDEREOP DONDERDAG IEDERE DONDERDAG DE OP DE kosteverzekeringe. IN 'N HAD, -6gehad, ZEKERHEID IEDERE IEDERE DONDERDAG DONDERDAG DE DE carnaval, 65065 MARKT IN WASKUUPSTAD! ons heb wense iedereen ‘nOP hèvig datOP wödt wat! tvan BERGH BRANDKASTEN BV eALLE kosziektekosteverzekeringe. IEDERE DONDERDAG OP DE ancier ziektekosteverzekeringe. ALLE ziektekosteverzekeringe. reur rkALLE ALLE ziektekosteverzekeringe. teveur rolders MARKT MARKT IN IN WASKUUPSTAD! WASKUUPSTAD! verz MARKT IN MARKT WASKUUPSTAD! IN WASKUUPSTAD! ZEKERHEID Stadsp lein 6a 7041 JA ‘s-Heere n Tel. 06 -230017 berg 70

AS IEDEREEN ZIEN GELD IN 'N "BERGHKLUIS" HAD, DAN ALLE ziektekosteverzekeringe. an he-j 't goed bekeke! HADDE ZE IN DE DAN HADDE ZE DE IN DE DAN HADDE ZE IN KREATIVITEIT BdkEen gebak RG AS IEDEREEN GELD BERGH BERGH BRANDKASTEN BRANDKASTEN BV BVZAT ZIEN ERGH BRANDKASTEN BV H BAJUS NOG CELLE ZAT BAJUS NOG CELLE B R heb ,tiek gehad, BERGH BERGH BRANDKASTEN BRANDKASTEN BV BV A BAJUS NOG CELLE ZAT BV BERGH N DBRANDKASTEN K Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

ekerin

MARKT IN WASKUUPSTAD! ZEKERHEID 065 6 - ‘s-Heerenbergg-eTel. . 0314-665065 IEDE REOP IEDERE DONDERDAG DE IEDERE DONDERDAG OP DE DON MAR KREATIVITEIT ge. veur ALLE ziektekosteverzekeringe. K T IN DERDMARKT MARKT IN WASKUUPSTAD! AG KREATIVITEIT IN WASKUUPSTAD! W OP UPST DE AD!

ASKU

ke! ke!

eke! goed bekeke! ASTE KWALITEIT e! bak S IEDERE DONDERDAG OP DE IN 'N "BERGHKLUIS" HAD, I N E AS AS IEDEREEN IEDEREEN ZIEN ZIEN GELD GELD D ALLE ziektekosteverzekeringe. BMARKT ANDKASTEN BV ad, ERBERGH V IN WASKUUPSTAD! BRANDKASTEN BV E Snaval! IEDEREEN ZIEN GELD E N ekeke! ZEKERHEID Z KWALITEIT KWALITEIT AS IEDEREEN ZIEN GELD Tel.: (0314)ZIEN 66 14 52 ZIEN E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten B.V. I 'NBergh AS IEDEREEN AS IEDEREEN GELD GELD E IN 'N 'N "BERGHKLUIS" "BERGHKLUIS" HAD, HAD, N "BIN Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Brandkasten B.V. DAN HADDE ZE IN DE G Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten B.V. EGoorsestraat EL 14 Fax: (0314) 66 35 63 Website: bergh-brandkasten.nl R14GHGELD D KWALITEIT Goorsestraat Fax: (0314) 66 35 63 Website: bergh-brandkasten.nl ZEKERHEID ZEKERHEID K KWALITEITWebsite: EEN ZIEN AS IEDEREEN ZIEN GELD 7041 GA 's-Heerenberg Goorsestraat 14 ZE LIN Fax:BV (0314) 66 35 63 bergh-brandkasten.nl 'NHA"BERGHKLUIS" HAD, BERGH BRANDKASTEN N KWALITEIT KWALITEIT KREATIVITEIT U IN 'N "BERGHKLUIS" HAD, I DAN DAN HADDE HADDE ZE IN IN DE DE S GA 's-Heerenberg " e! 7041 IN 'N "BERGHKLUIS" 'N "BERGHKLUIS" HAD, HAD, H DDE AD, KWALI NOG 7041 GA 's-Heerenberg BAJUS CELLE KREATIVITEIT KREATIVITEIT KWALITEIT KWALITEIT ZAT ZEKERHEID Z ZEKERHEID E TEIT HAD, GHKLUIS" HAD, J I IN 'N "BERGHKLUIS" N U ZEKERHEID ZEKERHEID BAJUS BAJUS NOG NOG CELLE CELLE ZAT ZAT SN D AN HADDE ZE IN DE DAN HADDE ZE IN DE AS IEDEREEN ZIEN GELD E O Iedere dag G Z EKERH DAN HADDE HADDE ZE IN ZE DE IN DE DAT ZEKERHEID C 4-665065 DAN ZEKERHEID E EID KREATIVITEIT KREATIVITEIT L L DE ZE IN E ZDONDERDAG KWALITEIT DAN HADDE ZE IN DE IEDERE OP DE KREATIVITEIT KREATIVITEIT A IN 'N DE "BERGHKLUIS" KRHAD, oape vanaf BAJUS NOG CELLE ZAT T E ekeringe. AJUS NOG CELLE ZAT A Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten B.V. T KREATIVITEIT TIVITEIT ÖD W MARKT IN WASKUUPSTAD! KREATIVITEIT BAJUS BAJUS NOG NOG CELLE CELLE ZAT ZAT ZEKERHEID 14 Fax: (0314) 66 35 63 Website: bergh-brandkasten.nl G CELLE ZAT BAJUS NOG CELLE ZAT DAN HADDE ZEGoorsestraat IN DE 14.00 uur. 7041 GA 's-Heerenberg ! AT W KREATIVITEIT VOOR RESERVERINGEN: Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten B.V. Stadsplein 5 - 7041 JA ‘s-Heerenberg BAJUS NOG CELLE ZAT BRANDKASTEN BV 14(0314) 52 66 35 63 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Brandkasten B.V. Goorsestraat 14 Tel.: (0314) 66 Fax: Website: bergh-brandkasten.nl E-mail: info@bowling-sheerenberg.nl 0314-662642

‘s-Heerenberg - Tel. 0314-665065

kasten B.V. 14 eerenb erg

Tel.: Tel.:(0314) (0314)66 6614 1452 52 E-mail: E-mail:info@bergh-brandkasten.nl info@bergh-brandkasten.nl Bergh BerghBrandkasten BrandkastenB.V. B.V. Goorsestraat Goorsestraat 14 Fax: Fax:(0314) (0314)66 6635 3563 63 Website: Website:bergh-brandkasten.nl bergh-brandkasten.nl Tel.: (0 14 314) 6 7041 7041GA 's-Heerenberg 6 FGA ax: 's-Heerenberg 1 4 52 (0314) 66 35 E-mail 63 Bergh Brandkasten B.V. : in Websit fo@berghbraE-mail info@bergh-brandkasten.nl Goorsestraat 14 Tel : 0314 e66 : b14 ergh52 -brand ndkasten.nl 7041 GA ‘s-Heerenberg Fax: 0314 66 35 63 bergh-brandkasten.nl k66 Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl awebsite: Tel.: (0314) 66 Tel.: 14bergh-brandkasten.nl (0314) 52E-mail: 66 info@bergh-brandkasten.nl 14E-mail: 52 info@bergh-brandkasten.nl E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten Bergh B.V. Brandkasten B.V. ste14 Tel.: (0314) Bergh Brandkasten B.V. n.n52 estraat 14 7041 Fax: (0314) 66 35 63 Website: l GA 's-Heerenberg

-mail:ZIEN info@bergh-brandkasten.nl EREEN GELD Kiek elke dag REGIO8 op ow eige TV, E-mail: info@bergh-brandkasten.nl KWALITEIT ERGHKLUIS" HAD, Website: bergh-brandkasten.nl ZEKERHEID Via de glasvezel kanaal 1351 of via Ziggo kanaal 36 ADDE ZE IN DE Website: bergh-brandkasten.nl KREATIVITEIT of op www.regio8.nl NOG CELLE ZAT

(0314) 66 35 63 Website: bergh-brandkasten.nl Goorsestraat 14 66 35 63 bergh-brandkasten.nl Goorsestraat Goorsestraat 14 14Fax: (0314) Fax: (0314) 66 Fax: 35(0314) 63Website: 66 35 Website: 63 bergh-brandkasten.nl Website: bergh-brandkasten.nl GAFax:'s-Heerenberg 7041 GA 's-Heerenberg 7041 GA B.V. 's-Heerenberg 7041 GA 's-Heerenberg Tel.: (0314) 66 14 52 E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Bergh Brandkasten

V.

erg

Goorsestraat 14 7041 GA 's-Heerenberg

Fax: (0314) 66 35 63

Dat wödt wat!

Tel.: (0314) 66 14 52 Fax: (0314) 66 35 63

Website: bergh-brandkasten.nl

E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Website: bergh-brandkasten.nl


79 • WASKUUPKRANT • 2019

WASKUUPSTAD – Ieder jaor zette wi-j iemand in ’t zunneke den ’n hoge dunk van zich eige het. Den zich eiges graag op ’n voetstuk plaats. Maor helaas veur ‘m: wi-j trekke ‘m wel weer van dat voetstuk af. D’r bun namelijk zat minse die ‘m graag weer haronder hale. Minse waorvan hi-j dat eiges niet verwach, umdatte ze altied veur zien gezwoare kammereûj het geholde. Now, dat vilt vies tege…

Ze zeit dat ze ech niet zeikerig is, maor ze tap wel met de kraan dich

WIE DENK

HILDE

WEL DAT ZE IS? Ik mag zegge dat ik bes trots bun op mien eiges. As ik aan ’t eind van weer ’n lange warkdag nao buute kiek en zie hoe mien pessoneel en Jeroen Bruil muuj maor tevrèje op huus op aan gaon, dan gèèf ik mien eiges ’n scholderklopje en wet ik dat ’t goed is. ’s-Heerenbarg het toch maor mooi mazzel met mien en met ’t feit dat ik hier de tent van mien bruurke heb eûvergenomme. Ondertusse he’k de scheûpkes haos op ’t dreuge. Eûver ’n paar jaor verkope wi-j de hut en gao’k heerlijk renteniere van de opbrengs van de appattemente hiernaos. Dat het den kèèrl van mien toch maor mooi bedach, same met den lange van te Boay en den gladjakker van Meijer. Köttom, ’s-Heerenbarg is bli-j met mien en ik bun dat eiges ook.

ANDERE EÛVER HILDE

tusse zit!’’ Maor dat is ‘n geintje natuurlijk. Zowat zöl ik jao nooit zegge, want zukke dinge dénk ik alleen maor. Sinds dat Hilde ’n paar jaor geleje de tent van eur bruur Harrie het eûvergenomme, lup ’t hier as ’n tierelier. Old en jong, alles lup hier de deur plat. Wie in de horeca wark mik lange dage en mot hard warke. Dat vind ik wel mooi um te zien.

potte en die panne. Ze noemt mien nog steeds Ome Georgio en als ik op die terras staat zwaait ze altaid heel lief. Dat vind main vrouw nooit zo leuk maar dan maak iek altijd broodje Shoarma met extra saus en ies alles weer goed.

toekomst in ’n prachtige zaak, ’t liefst örges wiet weg in Zuid Verweggistan of zo.

Wiejers kom ik hier ech bijna nooit, hooguut dan op vri-jdag nao ’t bi-jwarke van mien socialmedia, want daor krieg ik altied smach van.

Carlo Keijser Bedrijfsleider van… ’n Begripvolle leidinggèvende en ’n baan met toekomst, dat wil toch iedereen? Ik bun dan ook druk aan ‘t sollicitere, maor zolang a-k niks anders heb, maak ik hier mien dage vol. Deur umstandighe-je zit ik nou efkes in de lappemand, maor eûver ’n paar maond gao ik d’r same met Hilde weer vrolijk tiggenaan. Ik verzörg dan ’t terras, de bar en ‘t restaurant, zi-j duut de res.

Jan Rèèsink Concullega van ….

Jeroen Bruil Kind aan huus bi-j… Wi-j komme zeer sporadisch en af en toe bi-j Smouze ’n vörkske prikke. Meestal drie keer in de wèèk op maondag, woensdag en donderdag en dan nog hooguut ’n keer of twee in ’t weekend. Völ vaker zie-j ons hier niet, behalve dan as d’r op dinsdag nörges in de buurt ’n netwarkborrel is.

Nico Wissink De kèèrl van…. Minse zegge vaak dat ik mien hendjes mag dichkniepe met zo’n vrouw as Hilde. Mien reactie is dan altied: ,,Jao allich, maor dan wel graag as eur nek d’r

Georgio uur Eûverb man van … As boerman heb iek arg veel waardering veur die Gilde. Iek kenne die Gilde al vanaf dat ze nog ’n klain maisje was en toen was ze altaid al droek met die

Veur de buutewereld mag ’t dan lieke assof ’t in de horeca altied pais en vree is, maor as insider kan ik ollie zegge dat dit in de praktijk vaak vies tege vilt. Haat en nijd zun eerder schering dan inslag. As ervare horecaman, den alles al het met gemaak, stao ik natuurlijk boave alle patti-je. Ik gun Hilde dan ook ’n hele mooie

Thijs Römer Boavebuurman … As boavebuurman van Smouze kan ik öllie zegge dat ik niet mag klage met zo’n onderbuurvrouw. Dat het ze mien namelijk ten strengste verboaje en dat steet ook zo in mien huurcontract. Dus van mien heure gullie alleen maor positieve verhale eûver Hilde, want anders wod ik d’r vanaovond nog uutgezet. Wette gullie trouwes of de Dolle nog los het?


Dat wödt wat!

|

Vier dage carnaval viere

b i-j de Pe e r

||

Bankzaken • Hypotheken • Verzekeringen Bankzaken Verzekeringen Bankzaken •• Hypotheken Hypotheken •• Verzekeringen

VUND

ZAOTERDAGAO

Optreden BeBnK en Basem t

DRIE DA

GE

PARTY SHOW

bi-j ons ku-j ook betale met horecamunte UND:

AOV NDAG

S R E L I E DW orn Uit.h00obis 02.00 uur

MAO

1

vanaf 2

é f a c s n e r G

De Peer Emmerikseweg 12 ‘s-Heerenberg Tel. 0314-662114

KEUKE IS LOS OP ZONDAG, MAONDAG & DINSDAG TUSSE 17.00 EN 20.30 UUR. *RISSERVERING GEWENS *INGANG IN DE ZAAL

St. Martinusstraat 11 7037 AA Beek KANTOOR BEEK: St.St. Martinusstraat11 11 KANTOOR BEEK: Martinusstraat T 0316 - 531946 7037 AABeek Beek 7037 AA info@hansenaaldering.nl T 0316 - 531946 T 0316 - 531946 www.hansenaaldering.nl info@hansenaaldering.nl

KANTOOR BEEK:

info@hansenaaldering.nl www.hansenaaldering.nl www.hansenaaldering.nl

Lockhorststraat 4a 6942 AC Didam KANTOOR DIDAM: 4a 4a KANTOOR DIDAM: Lockhorststraat Lockhorststraat T 0316 - 220770 6942 AC AC Didam 6942 Didam T 0316info@hansenaaldering.nl - 220770 T 0316 - 220770 www.hansenaaldering.nl info@hansenaaldering.nl KANTOOR DIDAM:

info@hansenaaldering.nl www.hansenaaldering.nl

www.hansenaaldering.nl

&EICKELBAUM

TA P E T E N H A L L E TEPPICHHALLE

BU- J TOE AAN NI-J E VLO ERB EDE KKIN G, BEH ANG OF LAM INA AT, WI-J STA ON GRA AG VEU R OW PAR AAT, LEG GE ALL ES STR AK IN HUU S, NAO DAT TIG MIN UTE RI-J E STA O-J WEE R THU US!

DAT WÖDT WAT! INFO@TAPETENHALLE-EICKELBAUM.DE | WWW.TAPETENHALLE-EICKELBAUM.DE

Veur al ow dranke, horeca- en kantinegrei! Ettensestraat 19 Postbus 112 7060 AC Terborg tel: 0315 – 32 37 36 fax: 0315 – 32 84 47 info@terborgse-wijncentrale.nl www.terborgsewijncentrale.nl

DAT WÖDT WAT!


HUWELIJK PRINS BERT III

OP DE KLIPPE

81 • WASKUUPKRANT • 2019

COLUMN

ONZE POLLETIEKE KOMMENTATOR LEI-JT DE VINGER OP DE…

’t Hooggewaardeerde en zelfgepreze CDA-raodslid Wilfried Linsse dei-j ’t afgelope jaor ’n aantal prikkelende uutsprake um met ’t gewone volk in gesprek te komme…: Mag de fusie tusse MvR, Stökkum en VVL de gemeente geld koste? De olde LTS aan de Zeddamseweg is de beste plek veur de ni-je basisschool! De Waskuup stuurde Montferland-watcher Des Lek op ‘m af.

Zeuve prikkelende vraoge aan Burgemeester Linsse ‘Met de burgemeester’. ‘Goeie marge Wilfried. Met Des Lek. Mag ik straks effe langs komme veur zeuve prikkelende vraoge?’ ‘Natuurlijk goeie vriend. Veur ‘t gewone volk maak ik graag mien drukke agenda vri-j’.

WASKUUPSTAD - Wat as ’n sprookje lek te beginne, dreig in ’n ‘disaster’ te eindige. ’t Prinsschap van Prins Bert de 3e steet op ‘t punt um op de klippe te lope. Wat is d’r aan de hand? Angelique, de prinses gemalin van Bert, in ’s-Heerenbargs plat: de vrouw van de prins, hult zich op met onguur grei. Uutgerèkend twee Krijgsmanne hebbe avances gemaak en as Krijgsmanne op pad gaon, dan waar ow maor.

D

’r bun veurbeelde genoeg dat dat heibel gif, maor in verband met de VGA kan De Waskuup daor gin melding van make, maor

’t publicere van bi-jgaonde foto kan niemand ons verbieje. Den is in ’n oapenbare ruumte genomme en ook nog ’s in ’t buuteland.. Boavedien bun de betrokke pessone onder invloed van alcohol, want normaal kieke die niet zo vrolijk. Hier li-jt ’n mooie taak veur de adjudante van de Prins. Tonny Heijink en Chris Peters zölle aan de bak motte en da’s gin eenvoudige taak. Die Krijgsmanne zitte namelijk in ’t bestuur van

D’66 IS

HOMOVRIENDELIJK

Rob Krijgsman (links) en Danny Krijgsman staon te flikflooie met de vrouw van de Prins d’Olde Waskupen en bestuurslid wo-j maor niet zo. Dan hoevie niet groot te zun, maor mo-j allerjekese elleboage hebbe. Dat Angelique zich met zukke lu-j in het geloate is onbegriepelijk. Zelfs één van eur beste vriendinne, Gaby Berendse, snap d’r niks van, maor ja, die is gin heur bèter. Die het jao ’n rillatie met… jaowel heur, ’n Krijgsman.

KÖT NI-JS ZWATTE PIET WASKUUPSTAD - Deur de zwatte Pietediscussie moeste heel vol knechte op zuuk naor ander wark. Uut gegèves van uutzendburo Jobmax is vas komme te staon dat de meeste hun ni-je warkplek in de wintertied hebbe wette te vinde op streu-jwages.

BEKLAD

WENE - In Wene is ’n standbeeld met hakekruuze beklad. De Oostenriekse president het hier kwaod op gereageerd: ,,Dit was potdomme ’t letste standbeeld met hakekruuze dawwe nog hadde! MONTFERL AND D66 Montferland het vol ongeleuf gereageerd op de inhold van de Nashvilleverklaoring: ,,Honderde orthodoxe christene en predikante ondertekende den verklaoring en keerde zich daormet onder andere tigge homo’s, lesbiennes en transgenders,’’ zeit fractieveurzitter Freddy van Dijken. De fractieveurzitter van D66 vindt dat de gemeente Montferland de

règeboagvlag mot hijsen, um aan elke inwoner van de gemeente te laote zien dat d’r veur iedereen plek is in de gemeente. Van Dijke pleit oaveriges wel veur eige streûtje, want, zo steet in de Stem van Montferland te lèze: ,,Van Dijken is zelf ook getrouwd met ‘n man.’’ Dat geldt veur meer lu-j uut de top van D66. Ook bi-jveurbeeld veur wetholder Ruth Mijne!

VERLORE

STÖKKUM - De brandstoftank den veurige wèèk deur ’n Amerikaanse straaljager wier verlore, is trech gekomme in Stökkum. Twee vrouwe moeste noar ’t ziekenhuus. Op weg daor naortoe kregge ze de brandstoftank op de dekkel. De twee stonke daornao naor de kerosine.

Vraog 1 ‘n Vierkante meter bouwgrond kos bi-j de gemeente zo’n 300 Euro. Haal de BTW (21%) d’r uut en trek de koste veur ’t bouwriep make (50 Euro) d’r vanaf en d’r blif 200 Euro veur de gemeente eûver. (Dan telle wi-j dat tientje, waor de gemeente de landbouwgrond ooit veur gekoch het, effe niet met). Klopt dat? Wilfried: ‘ehhhhh’ Vraog 2 ’n Voetbalveld is tusse de 6400 en 7140 vierkante meter groot. Gemiddeld 6700 m2. Dan het ‘n vri-jkommend voetbalveld veur de gemeente ‘n netto economische waarde van 6700 m2 x 200 Euro = 1,34 miljoen Euro. Bu-j dat met mien eens? Wilfried: ‘ehhhhh. Waarde? Het grond economische waarde? Dat is een ni-j inzich veur mien’. Vraog 3 Zeg dat d’r deur de fusie tusse MvR, Stökkum en Lengel bi-j Stökkum en Lengel same 4 voetbalvelde vri-jkomme. Da’s bi-j mekaar dan toch 5,35 miljoen opbrengs (zonder BTW en inclusief bouwriep make!) veur de gemeente?

Wilfried: ‘ehhhh. Zöl könne a-j ‘t zo bekiek.’ Vraog 4 As gemeentraodslid beloaf ie toch um as ’n goed huusvader veur de belange van de gemeente en zien inwoners te zörge. As drie voetbalvereniginge gaon samewarke en 4 velde terug gève met ‘n waarde van meer dan 5 miljoen veur de gemeente, dan magge die paar ton veur aanpassing van ’t ni-je gemeenschappelijke sportpark toch gin probleem zun? Wilfried: ‘ehhhh. Jao, maor….. Now ja, a-j ‘t zo bekiek.’ Vraog 5 Zöl kasteel Huus Bargh gin mooie locatie zun veur de ni-je breje basisschool den d’r mot komme? Wilfried: ‘Geweldig. Dat heb ik altijd al gezeid. Daor maak ik mien al jaore stark veur. Völ bèter dan den olde technische school aan de Zeddamseweg. Völ bèter bereikbaar……’ Tussevraog 1 Maor is Huus Bargh dan wel van de gemeente? Wilfried: ‘Wat mik dat uut. ‘t Is ‘n mooie locatie en daor köj bes ‘n prikkelende discussie oaver voere en ook maondelang eûver vergadere.’ Tussevraog 2 Maor de uutkoms is dan toch al bekend?

Wilfried: ‘ehhhh jao. Maor gi-j mot toch wat. De kiezers motte toch de indruk kriege dat d’r eûver naogedach wödt….’ Vraog 6 ’n Gemeenteraodslid in Montferland kreg in 2018 € 958,91 vas per maond en € 79,92 per vergadering as vergoeding. Niks mis met as iemand met verstand van zake zich veur de minse, veur zien eige 209 kiezers inzet. Motte natuurlijk wel meer doen dan af en toe in de krant wat roepe en ‘n voetpad naor zich eige benûûme…. Toch? Wilfried: ‘Dit is pertinent onjuust. De waorheid wödt hier op ‘n grovve manier geweld aan gedaon. De vergoeding per vergadering is slechts € 79,91. En d’r hebben gín 209 maor 210 minse op mien gestemp. Dit is allemaoal ‘fake news’ um ‘t volk te mislei-je. Maor daor trappe mien kiezers mooi niet in.’ Vraog 7 Tot slot. Burgemeester Linsse? Wilfried: ’n goed politicus mot verstand van zake hebbe en niet uut zien nek kletse. En ‘n veuruutziende blik hebbe. En natuurlijk de stemming onder ‘t gewone volk goed aanvuule. As wi-j daluk ‘n gekoaze burgemeester gaon kriege, gooi ik met mijn 210 stemmen toch hoge ogen? Gi-j mot niet veur de realiteit weglope.’

RJB SOUND

WERELDBERUUMP ’s-HEERENBARG – Na jaore schnabbele steet RJB Sound (Robert-Jan Bruil) eindelijk veur ‘t grote publiek. Afgelope jaor was de beschei-je keerl hoofdact bi-j Tomorrowland en Coachella. Hi-j is op feeste gezien met minse as Gordon en Jody Bernal. Zien vrouw is kats bang dat hi-j nève zien schoen geet lope. Hi-j begint zich anders te gedrage en zien kledingstijl is ook dramatisch veranderd. Nao ‘n lange tied is RJB Sound gespot op ‘n feesje deur ‘n fan maor hij zag d’r niet bes uut.

Keerl wat zut de keerl d’r uut? Hi-j liek zien vader wel


De nieuwe Directie/ het Dagelijks Bestuur van Sociëteit de Vriendschap stelt zich voor. Ed de Haas Directeur/Voorzitter, Froukje Pijnappel-Sevensma Onderdirecteur/Secretaris Ronald Spaans Schatmeester/Penningmeester en Herman Wissenburg Commissaris van Orde Ja ja de eerste vrouw in de Directie/ het Dagelijks Bestuur sinds het bestaan van “de Soos”...

WORD LID EN GENIET VAN WAT SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP U BIEDT...AANMELDEN VIA WWW.VERENIGINGSOCIETEITDEVRIENDSCHAP.NL

Dat wö!dt wat

SPECIALISTEN IN DE UITVOERING VA • MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN - ASBESTONDERZOEK - BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - WATERBODEMONDERZOEK - PARTIJKEURINGEN GROND - WEG- EN FUNDERINGSONDERZOEK

• MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN - SONIC DRILL (AQUALOCK) SPECIALISTEN DE UITVOERING VAN: SPECIALISTEN ININ DE UITVOERING VAN: - PULSBORINGEN

SPECIALISTEN IN DE UITVOERING VAN: - RAMGUTSEN • MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN

- ASBESTONDERZOEK • MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN - BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - WATERBODEMONDERZOEK - ASBESTONDERZOEK - PARTIJKEURINGEN GROND - BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - WEG- EN FUNDERINGSONDERZOEK

• VELDWERKZAAMHEDEN - GRONDWATERMONITORINGSYSTEMEN

• MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN - LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN

- WATERBODEMONDERZOEK - PLAATSEN VAN BRONNEN / PEILBUIZEN • MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN - ASBESTONDERZOEK - SONIC DRILL (AQUALOCK)GROND - PARTIJKEURINGEN - GEO- HYDROLOGISCH ONDERZOEK - PULSBORINGEN - WEGEN FUNDERINGSONDERZOEK - VERKEERSAFZETTING BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - RAMGUTSEN

• VELDWERKZAAMHEDEN - WATERBODEMONDERZOEK • MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN • BEGELEIDING BODEMSANERINGEN - GRONDWATERMONITORINGSYSTEMEN

- WERKZAAMHEDEN PARTIJKEURINGEN GROND - LANDBODEM CONVENTIONELE METHODE - LANDMEETKUNDIGE - SONIC DRILL (AQUALOCK) - PLAATSEN VAN BRONNEN / PEILBUIZEN - PULSBORINGEN - LANDBODEM IN-SITU METHODE - WEGEN FUNDERINGSONDERZOEK - GEO- HYDROLOGISCH ONDERZOEK - VERKEERSAFZETTING - RAMGUTSEN - WATERBODEMSANERING

• MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN • VELDWERKZAAMHEDEN - LANDBODEM CONVENTIONELE METHODE • BEGELEIDING BODEMSANERINGEN

www.vcmi.nl www.vcmi.nl - LANDBODEM IN-SITU METHODE

- GRONDWATERMONITORINGSYSTEMEN - SONIC DRILL (AQUALOCK) - WATERBODEMSANERING - LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN - PULSBORINGEN - PLAATSEN VAN BRONNEN / PEILBUIZEN - RAMGUTSEN - GEO- HYDROLOGISCH ONDERZOEK - VERKEERSAFZETTING

• VELDWERKZAAMHEDEN

• BEGELEIDING BODEMSANERINGEN


83 • WASKUUPKRANT • 2019

PASTOOR JANSEN HEIBEL IN DE HAL OP VINGERS GETIK ’s-HEERENBARG – Pastoor Jansen is onlangs vies op de vingers getik. De elènd was datte ’t wel gevuuld het, maor niet gezien het wie dat gedaon het. Aanvankelijk dach hi-j dat zien baas, kardinaal Wim Eijk, ’t gedaon had, umdat pastoor Jansen al ’n paar keer nève ’t pötje had geplas. Naovraog leerde echter dat Kardinaal Eijk nörges de balle van af wis. Deur dizze affaire bun de missers van de pastoor wel bij Eijk op ’t bodje gekomme en kan Jansen nog wel ’n reprimande verwachte. Onduudelijk blef intusse wie ‘m dus op de vingers getik het. Al gauw blek dat de dader völ dichter bi-j huus gezoch moes wodde. Zien naoste medewarker, ene P. te P. wier al snel ontmaskerd as dader. Den had in ’n onbewaak ogenblik de pastoor betrap, toen den in de kerkbank zat te dutte. P. had ’n kèèrs in de hande en zag zien kans schoon en sloeg de pastoor daormet oaver de vin-

gers. En ook nog niet zo zachjes, Janse had de strieme op de vingers staon. Onmiddellijk doak de dader tusse de kerkbanke en kwam vas te zitte. Falderabbus P. waogde de pastoor niet um hulp te vraoge en het ’n dikke drie uur tusse de

Kardinaal Wim Eijk wet nörges de balle van kerkbank vas gezète. Pas toen zien vrouw Ans kwam kieke waor hi-j blef, want de zoerkool was al aan ’t verpietere, wier P. uut zien benarde positie bevri-jd.

SMACH WASKUUPSTAD – ’t Opbouwe van ’n imperium geet niet altied eûver roze. Dat hebbe Hans en Francina te Boaij aan den lieve ondervonde. Ook zillie motte op de kleintjes lette en de endjes aan mekaar probere te knuppe en ze hoape

dankzi-j de carnaval weer boave Jan te komme. Veurlopig motte ze heel zuunig aandoen. Asse smach hebbe, könne ze ’n uutgebreide lunch veurlopig nog vergète. Zelfs ’n uutsmieter of ’n breudje bal kan d’r nog niet af. Meer dan ’n sneetje old wittebrood met chocolade hagelslag zit d’r niet aan en zelfs dan

ma-j de boel niet verkwiste. Toen Hans met de hagelslag gesauwd had, kreg hi-j van zien vrouw de opdracht ook de kruumels op te ète. Umdatte wel wat anders te doen had, dan de körreltjes één veur één op te ète, schoaf hi-j ze op zien bord bi-j mekaar en het ze vervolges opgelek. Hoe? Gewoon tonge!!!

CHEFKOK OP VAKANTIE WEER ‘N HIT VEUR

NI-JE VONS IN BELGIE

ZEDDAM – De chefkock van Chinees specialiteitenrestaurant Sin Chen het ’n sabbatical ingelas. De kok was kats eûverstuur nao de kesdrukte en wilde efkes niet meer onder de minse zun. Daorum isse op vakantie gegaon naor ’n onbewoond koakeiland.

BRUSSEL – Belgische wetenschappers hebbe ’n schokkende ontdekking gedaon. Nao jaore van onderzuuk is de conclusie van een lèzing van professor doctorandus Denaeyer dat ’n kamerplant ook in de keuken of gang neergezet kan wodde.

BOKKIE PETERS

’s-HEERENBARG – Bokkie Peters, de volkszanger uit Waskuupstad, het ’n ni-je hit. D’r is in de letste wèke één ni-je persoon bi-j gekomme den zien video ‘De Ober’ op Youtube geliked het. ’t Totaal steet now op 11 hits.

WASKUUPSTAD - Al jaore zat ’t d’r aan te komme, maor now is ’t dan zowiet. Sins jaor en dag gif ’t pronkzittinge in Waskuupstad, eentje bi-j ’t prissentere van de ni-je prins begin november, en eentje as opwarmertje veurdat de carnaval losbas. Now wier den tweede pronkzitting zo’n zes jaor geleje vervange deur de Pronkzitting XL. ’n Hèvig mooi fees, waor ook, net as in november, onze spothal wödt umgebouwd naor ‘n prachtige carnavalstempel. Maor umdat dit jaor de griep flink het toegeslage bi-j de Technische Commisie, de Zaal- en Receptiecommisie, de Buutcommissie en de Horecacommissie en eigelijk bi-j iedereen binne d’Olde Waskupen, is besloate um de inrichting van de hal uut te beste-je aan ’n bedrijf dat eûveral in ’t land carnavalshalle inrich veur pronkzittinge XL. Maor dat was tigge ’t zere been van Eric Goorman, directeur van XL-Panel op ’t industrieterrein van ’s-Heerebarg. ,,Heur ’s efkes hier, ik heb hier toch niet veur niks ‘n bedrijf van de grond gestamp

dat zich het gespecialiseerd in ’t inrichte van de carnavalshalle? Waorum zö-j ’t wiejer hier vandaan hale, terwijl ik um de hoek zit? Daor is ’t letste woord nog niet eûver gesproake,’’ aldus ’n kwaoje Goorman.

Op bi-jgaonde foto zie-j één van de vrachwages den is gelaje met podiumonderdele en nog meer van dat grei, op weg naor de Lacohal um alles netjes in te richte.

ONZE STRUUK HALE HIER ’T IQ UMHOOG ZEDDAM – Tuincentrum De Ank uut Zeddam is d’r nao völ experimentere veur ’t eers in de geschiedenis in geslaag um intelligente hazelnötstruuke te kweke. Volges eigenaar van ’t tuincentrum, Jansen (pseudoniem veur Kuster, red.) is dit nog nooit eerder vertoond en daormet dus ‘n unicum veur de minsheid. Jansen (lèès Kuster) is logischerwies dolgelukkig met zien vinding en dut ook niet geheimzinnig eûver ’t kweekproces: ,,’t Principe is kats simpel,’’ aldus Jansen. ,,Zodra deur ’t anaerobe dissimilatie proces de binas van de citroenzuurcyclus op ’t geologische hoogtepunt kump, inseminere wi-j ’n paar dröppels desoxyribonucleïnezuur op basis van dialytische hyperglykemie waordeur ’t parthenogenese plasmaprofiel ’n progestageen karakter krig. Appeltje eitje dus!’’ Dat d’r aan zien uutvinding ook naodele klèève is Jansen inmiddels wel duudelijk: ,,Uuteindelijk zitte wi-j hier natuurlijk wel in Zeddam en ik hoef ollie niet uut te legge dat ‘t algemene intelligentieniveau hier niet bijster hoog li-jt. In ’s-Heerenbarg roepe ze wel ‘s dat d’r in Zeddam alleen maor dözels rondlope en daor bun ik ’t natuurlijk helemaol met

ens, mien eige uutgezonderd natuurlijk, gevolg is wel dat bijveurbeeld mien hazelnötstruuk ’n stuk slimmer zun dan mien eûverbuurman. Gekscherend zeg ik wel ’s dat mien struuk hier ’t algehele IQ van Zeddam umhoog hale en dat is natuurlijk ook zo. Veurige wèèk nog het mien zaoterdaghulp tijdes ’n pötje schake aan de klote gekrege van ’n slimme sanseveria, völ gekker mot ’t allemaol niet wodde”.

Eigenaar Kuster, den anoniem wil blieve en zich daorum Janse nuump, achter de teketaofel

Ander naodeel is dat de slimme plante pertinent weigere um in Zeddamse grond te staon. Ze wille alleen nog maor mediterrane potgrond van de Intratuin waordeur Jansen zich geconfronteerd zut met uut de klauwe lopende tekorte in de boekholding.


Veur al ow binne- en buutelandse kèèssoorte, elke donderdag bi-j ollie op de mark in Waskuupstad

Woon, kleur & interieuradvies

Van 25 februari t/m 7 maart 2019 in de winkel en op de markt

HOLL. HARING 4 STUKS 5 EURI

Molenpoortstraat 3 • `s-Heerenberg

06 15 885 806 info@woninginrichtingtbergske.nl Molenpoortstraat 3 • `s-Heerenberg www.woninginrichtingtbergske.nl

www.avdd.com 0800-6666999 Onderdeel van The Wiendels Group www.twg.nu

P.Wennekes Grondverzet Meilandsedijk 2 7044 AT Lengel Tel. 0314 - 66 14 32 Mobiel 06 - 53413811

e diensten: Alarmopvolging Diverse surveillancediensten Hondenbeveiliging venementenbeveiliging Objectbeveiliging

B.V. is onderdeel van iendels Group

contactgegevens: AVDD B.V. Sonsbeeksingel 1 6814 AA Arnhem info@avdd.nu www.avdd.nu

Erkenning Ministerie van Justitie ND3418

‘Wo-j ’t d’r ook spik en span bi-j hebbe staon, dan mo-j veur puie en rolluke naor SWR gaon!’


85 • WASKUUPKRANT • 2019

BURGEMEESTER WILLEM VAN DE BARGHCENTRUM BERICH:

LANGS BI-J JUBILARISSE

TWEEDAAGSE CURSUS VEUR MANNE ’s-HEERENBARG – Binnekot

MONTFERLAND – Gemeente Montferland is sins afgelope wèèk twee jubilarisse rieker. Deze eer was weggeleid veur de manne Arjan Zweers en Xander Nijhof. Burgemeester Peter de Baat ging hoogs persoonluk bij de twee gelukkige langs met ‘n bos bloeme um ‘t ‘Robijne jubileum’ (40 jaor) van bei-je manne te viere. ,,‘t Was

Feestelijk wier jubilaris Xander Nijhof met zien jubileum gehuldigd ‘n eer veur mien om dizze manne in ‘t zunneke te magge zette,’’ aldus ‘n trotse burgemeester eûver dizze vri-jgezelle jubilarisse.

wödt d’r ’n cursus aangebo-je den alleen toegankeluk is veur manne. Vanwège de complexiteit en de moeilijkheidsgraod zal dizze cursus maximaal zes cursiste acceptere. De cursus is verdeeld eûver twee dage.

hierbi-j is met verschillende soorte wasmande. - Hoe kan ik dinge vinde? Trèène in zuuke op de juuste plek in plaats van schreeuwend deur ’t huus lope en de hele boel eûverhoop hale. - Wc rol vervange: Deze greû-je niet van eiges aan.

De onderwarpe die aan bod komme op de eerste dag: - Hoe blief ik stil zitte as mien vrouw fileparkeert? - Hoe gèèf ik plante water? - Hoe laot ik de afstandsbediening los? Ondersteuning hierbi-j krieg ie via ‘n hulplijn en ‘n praotgroep. - Wat zun de verschille tussen ’n wasmand en de vloer? Oefening

De onderwarpe die aan bod komme op de tweede dag: - Vlug de afwas van eiges naor ’t aanrech? Half uur vraoge stelle aan experts. - Lège melkpakke, wat mo-j hier met? - Basisverschille tusse ow moeder en ow partner. Rollespel. - ’n Keer bloeme metbrenge veur de vrouw is niet schadeluk veur

MINISTERIE DEELT SUBSIDIES UUT DEN HAAG – ’t Ministerie van onderwies en wetenschappe het oaver ’t afgelope jaor 16 miljoen Euro subsidie uutgedeeld aan verschillende universiteite die weteschappelijk onderzoek hebbe gedaon. Zo het de Katholieke

AANSLAG

p m a k t i He

’s-HEERENBARG – De aanslag op Heitkamp van 1 november veurig jaor, waorbi-j twee grote rame sneuvelde, is opgeëis deur de Belastingdiens. ’t Zol gaon um ’n veurleupige aanslag, waorbi-j de ni-je eigenare Hans en Francina te Boai-j binne 23 dage bezwaor

konde make as ze van mening ware dat de aanslag onterech is. Umdat met de verbouwing de brievebus van de muur was afgehaald, het de Belastingdiens veur dizze manier van communicere gekoaze. Iets dat Hans en Francina natuurlijk niet konde

Eén van de twee rame, nao de veurlopige aanslag waardere. ,,Van ’n normale aanslag van de Belastingdiens schrik gi-j ow al te baste, maor dit slut alles,’’ aldus ’n geschrokke en geëmotioneerde Francina.

universiteit van Nimwège klimaatonderzoek gedaon. Zi-j hebbe ontdek dat ’t de afgelope jaore steeds warmer is gewodde, deurdat de gemiddelde temperature hoger zun gewodde. De Katholieke universiteit Tilburg, de KUT, het uutgevonde dat de krimp in ’n aantal gebieje in Nederland, zoas in de Achterhoek, wödt veroorzaak deurdat daor ’t aantal minse afnimp. De vri-je universiteit Amsterdam het uutgezoch wat d’r achter ’t grote aantal vallende sterre van de laatste maonde zit. Volges hoogleraar Jan van Putte lig dat aan ’t eûvervloedige drankgebruuk, waordeur die artieste nauwelijks meer op de been könne staon.

de gezondheid. - Losloate: tips um d’r met te lere lève da-j as man toch nooit geliek krieg. Pessoonlijke begeleiding is mögeluk.

geliek zovöl meer aantrekkeluk. * Gries heur: dat zien de vrouwe heel graag. Ook al kump ’t veur ow eerder dan da-j misschien zol wille.

As speciale aanbieding en as extra kadootje ku-j ’n derde dag boeke. Dizze derde dag wödt gratis aangebo-je bi-j de eerste twee dage. - Hoe kiek ik naor mooie vrouwe zonder dat ’t opvilt? - Hoe kan ik oaver komme assof ’t liek da’k mien vrouw begriep? - Behandeling en êuverhandige van ‘t boek ‘Waorvan géét ’n vrouwehart sneller kloppe?’ Hierin staon ’n aantal eigeschappe van manne beschreve waorbi-j vrouwe wegzwijmele.

As tegehanger op dizze cursus kump d’r ook ’n cursus veur vrouwe. Dizze cursus zal vermoedelijk ‘n dag of vier à vijf gaon dure. De complexiteit lig ’n stuk hoger dan de cursus veur manne. ’t Is arg ingewikkeld um de materie goed eûver te brenge aan vrouwe. Dit is ook niet gek azzie bedenk dat vrouwe bes complexe wezes zun. As ze jao zegge bedoele ze nee en andersum idem dito. As ze zegge dat d’r niks is, ku-j de donder opzegge dat d’r ech wel wat mis is. Zoas ie wel zult begriepe, is ‘t ’n hels karwei um dit uut te warke en te onderzuuke, zodat vrouwe ’t goed begriepe. Zodra d’r meer bekend is oaver de beschikbaorheid van dizze cursus, zal dit bekend gemaak wodde. De kans is groot dawwe hier nog wel effe op zölle motte wachte.

* Gevuul veur humor: nèèm ow eige niet te sirrieus. * Stoppels: ’n keerl met ’n baardje van ’n paar dage old vinde de vrouwe kats te gek. * Hande: met grote hande hebbie ’n paar streepke veur. * Geur: azzie lekker ruuk bu-j

HOE HOLDE WI-J ’T SPANNEND IN BED?

SCHIET INCIDENTE IN KROEG ’S-HEERENBARG – In ’n dubieuze kroeg aan de Montferlandsestraot vinde riggelmaotig schietincidente plaats. Buurtbewoners, die absoluut niet met hun naam in de krant wille, bang veur ripresailles van de uutbaters, bevestige dat tiggeneûver onze ridaksie. Volges onze tipgèvers is aan ’t geluud te heure dat ‘t zowel um pistole as um kleinkalibergewere zöl gaon. Ook zöl d’r volges de aanwonende duk ‘n illegale bingo wodde geholde. De politie wil niet reagere op deze berichte en ook de burgemeester is niet van plan um commentaar te gève zolang justitie de zaak aan ’t onderzuuke is.

(deur Goedele Liekens) Al heers d’r nogal ‘n taboe op de vraog hoe wi-j ’t spannend könne holde in bed, toch kump dizze vraog mien steeds vaker ter ore. Te pas en te onpas vang ik geluuje op dat minse enigszins spanning in bed misse. Woorde as slaopverwekkend, eentonig en langdreûj-ig zun niet vremp bi-j ’t

umschrieve van de situatie in bed. As ervaringsdeskundige kan’k wel 700 verschillende maniere verao-je um ’t spannend te holde in bed. Maor um niet um de heite brei hen te drèè-je en um ’n lang verhaal köt te holde, za’k mien beste advies met jullie dele. Um ’t spannend te holde in bed kö-j ’t beste ‘n enge film opzette.


NAGELSTUDIO K L E D I N G N A A I AT E L I E R VERKOOP VAN NAGELPRODUCTEN

verhuur van feestmaterialen

Altijd de állergoedkoopste voor al uw boodschappen.

Telefoon Edwin Leuverink Aileen Meijer

0314 - 66 36 81 06 - 19 09 17 86 06 - 51 91 04 64

Like ons op Facebook!

!

AT W T D Ö W Hier mo-j zun! T DA

Openingstijden tijdens carnaval: zaterdag 2 maart zondag 3 maart maandag 4 maart dinsdag 5 maart

08.00 - 21.00 uur gesloten 08.00 - 18.00 uur 08.00 - 21.00 uur

Keuze Kwaliteit Modieus Service & Betaalbaar

! T A W T D Ö W T A D

Molenpoortstraat 21, 7041 BE ‘s-Heerenberg 0314 - 66 88 68 an-anmode@hotmail.com

Flexitec BV Postbus 210 7040 AE ‘s-Heerenberg T. 0314 - 66 88 83 F. 0314 - 66 83 93 Flexitec BV I. www.flexitec.nl Postbus 210 7040 AE ‘s-Heerenberg T. 0314 - 66 88 83 F. 0314 - 66 83 93 I. www.flexitec.nl

! t a w t d ö w Dat

• Platformliften

• Schaarliften • Platformliften

• Schaarliften • Kolomliften

• Goederenliften

• Autoliften • Goederenliften

• Autoliften • Personenliften

• Platformliften

• Goederenliften

• Schaarliften • Autoliften

• Schaarliften • Platformliften

• Schaarliften • Kolomliften

• Goederenliften

• Autoliften • Goederenliften

• Autoliften • Personenliften

• Platformliften

• Goederenliften

• Schaarliften • Autoliften

Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2 Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2

• Kleingoederenliften

• Rolstoelliften • Personenliften

• Rolstoelliften

• Kolomliften

• Personenliften

• Platformliften

Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2 Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2

• Kleingoederenliften • Kolomliften

• Kleingoederenliften • Rolstoelliften

• Kleingoederenliften • Kolomliften

• Kleingoederenliften

• Rolstoelliften • Personenliften

• Rolstoelliften

28-4-2009 13:39:41

• Kolomliften

• Personenliften

28-4-2009 13:39:41

• Kleingoederenliften • Rolstoelliften

28-4-2009 13:39:41

28-4-2009 13:39:41


87 • WASKUUPKRANT • 2019

ONMUNDIGE RUZIE BI-J JOEKSERS! WASKUUPSTAD- ’n Atoombom had niet hadde in könne slaon in Waskuupstad, dan ’t ni-js dat de Joeksers onmundig met mekaar eûverhoop ligge. Ruzie, roddel, konkelfoezeri-j, haatzèèje en zowaor fysieke bedreiginge bun schering en inslag bi-j de tot veur köt hoogaangeschreve Carnavaliste in Waskuupstad, de Joeksers. De normaal zo vredige stad is totaal van slag.

,,Hoe is dat in vredesnaam meugelijk,’’ zo vraoge de minse zich af. Sins jaor en dag bun de Joeksers toonaangèvende carnavaliste in Waskuupstad, hoog in aanzien bi-j iedere weldenkende Olde Waskuup. De individuele leje staon allemaol bekend as oppassende minse, veurbeelde veur de samelèving met achtername die tot de verbeelding sprèke; Stoffele, Mijne, Willemse, Esseling, Penterman, Smeenk en gaot zo maor deur. Allemaol manne met hèvige bane bi-j banke, verzekeringe, makelaarskantore en zelfs in de maishandel zitte ze. Verweve met de gemeenschap deur allerlei veuraanstaonde functies, die ze bekleje, vanzelfsprèkend ook bi-j de kerk. En allemaol getrouwd met vrouwe, die ’t beste veurhebbe met eurlie manne.

Strukele Maor dat roem vergankelijk is, dat bliek now ook maor weer.

Starker nog: ook de beste peerd strukele wel ‘s ’n keer. En dat is now gebeurd. Volges insiders is de al jaore lang bestaonde strijd um Prins Carnaval bi-j d’Olde Waskupen te wodde de Joeksers uuteindelijk noodlottig gewodde. Vriendschap en vijandschap ligge dich bi-j mekaar veural as ’t um de persoonlijke eer geet. ’t Verbaasde heel Waskuupstad al wel twintig jaor waorum d’r nog nooit eentje van de Joeksers Prins Carnaval was gewodde. Kwaoje tonge beweerde altied, dat de vrouwluj dat tege hielle, maor dat bliek totaal in strijd met de realiteit. Die realiteit is dat de keerls zich jaorelang bi-jnao afgemaak hebbe um Prinskandidaat te wodde, maor iedere keer wier dat op ’t letste moment tegegeholde deur leje, die inens, onder druk van de eige vrouw, ook zo neudig kandidaat moeste wodde. Uut kringe dich bi-j de Joeksers kö’j vernemme dat ‘t ’n wonder mag hiete dat d’r

gin dooje zun gevalle.

Kalasjnikof Intimi laote zich ontvalle dat d’r al Joeksers met ’n Kalasjnikof naor de maondelijkse bi-jeenkoms bi-j

Heitkamp ginge. Dit alles was de reje, dat d’r nooit ’n Joeksersprins is gekomme. ,, En den zal d’r ook nooit komme”, zegge minse , die af ten toe contac met Joeksers hebbe. ,,Eerder nog hebbe we ’n

CHANTAL BEGINT KROEG OP DE NOORDPOOL

Prins den lid is van de Hells Angels of Satudarah,’’ zeit onze zegsman. Maor met de kommende Carnaval liek ’t weer ’n geweldige club, as ze met ’n wage, waor ze maonde aan gebouwd hebbe, maor den

DEN HAAG – Met de now snel naderende Brexit in ’t verschiet, wodde steeds meer Britte, die hier in Holland lève, zenuwachtig eûver hun verblijfsstatus. In ’sHeerenbarg het daorum Louis Engelsman besloate um bi-j de gemeente te informere naor wat ‘m te wachte steet as d’r ’n hadde Brexit zol komme.

Volges Jolanda Èvers, die op ’t gemeentehuus de paspoorte en visa duut, hoef Engelsman zich gin zörge te make: ,,Hij kwam hier met de vraog ovve zich bi-j mien tot Nederlander kon laote sterilisere in verband met

Ook Jan Krol is deur ’t dolle heer, want den vindt ’s-Heerenbarg maor niks. Veur Chantel hult hi-j de schien hoog, maor as puntje bi-j peûltje kump (nee, dat bedoele wi-j niet…) wil hi-j ‘t liefs terug naor Falmsum. Echter niet zonder Chantal, want dat puntje vindt hi-j wel bi-j zien peûltje passe. Toen Jan Krol Chantal eindelijk

Chantal en Jan posere veur de foto met op de achtergrond hun bouwlocatie op de Noordpool

duudelijk had wette te make waor de Noordpool li-jt en hoe kold ’t daor is, sloeg bi-j de ’sHeerenbarghse kasteleinsvrouw de stemming opens helemaol um: ,,Bu-j gek, Jan, ik bedoel de Noordpool in Bèèk. Daor wil ik nog wel heer. A’k de ’s-Heerenbargse kerktore nog maor kan zien. Niet da’k dagelijks naor de kerk gao, maor ik wil ’m wel riggelmatig könne zien.’’ Jan van zien kant was toen weer teleurgesteld: ,,Ik meinde wat dichter bi-j huus te komme met den kroeg op de Noordpool, maor dit is jao van de rège in de dröp.

En zo dich bi-j Diem. Dat zie ik al helemaol niet zitte!’’ Toch lut ’t idee van ’n tweede kroeg Chantal niet los: ,,Al mien collega’s hebbe grootse planne, kiek now zo’n Hans te Boaij, Harry IJzermans, Marcel Schuurman, Smouze, Litjes, allemaol hebbe ze uutbreidingsplanne. Wat veur planne ze hebbe, mag ik niet zegge, maor ze gaon al ’t zoer verdiende carnavalsgeld weer hérinvestere en geleuf mien maor dat d’r hèvig wat binne geet komme. Bi-j ons ook, dat gèèf ik toe, dat gaon Jan en ikke in Bèèk weer investere.’

desondanks niks veurstelt, veur de draod komme in de optoch.

HADDE BREXIT Soep

’s-HEERENBARG – Chantal Schenning is de keld van de letste tied niet in de kolde klere gaon zitte. Ook eur nije vriend uut ’t noordelijkste puntje van Groningen het eur niet kold gelaote. Ze is deur ’t dolle heer en wil plotseling ’n tweede kroeg op de Noordpool beginne.

’t Liek allemaol koek en ei, maor aan de linkerkant staon ’n paar vieze hèèntjes

WA S K U U P L O T T E R I- J Op zaoterdag 9 maart zal de trekking van de Waskupen lotteri-j plaatsvinde. Naos publicatie van de trekkingslies in ‘t Montferland Ni-js zal dizze lies drek nao de trekking ook ligge bi-j de ’s-Heerenbargse kroege. Ook zun de uutslage te zien op www.waskupen.nl Vanaf donderdag 14 maart könne nao tillefonische afspraak via 06 53563516 op maondag, dinsdag, woensdag. en donderdag tusse 18.00 en 19.00 uur de gewonne prijze wodde afgehaald bi-j Herbert Cornielje, Slotlaan 14 te ‘s-Heerenbarg. De Lotteri-jcommissie

de hadde Brexit, daor schrok ik toch wel effe van,’’ aldus de blonde Lengelse. Gelukkig veur Jolanda, die promp van kleur verschoat (wat de heûr betref) wier de soep niet zo heit opgediend want al snel blek ’t um ’n enorm misverstand te gaon.

Pluum Deurdat ze vervolges de zake professioneel met Louis Engelsman afhandelde en ‘m ook nog ’n bluumke in de hande drukte um ’t goed te make, kreg Jolanda ’n pluum van de burgemeester. Wat ze met ’t Stökkumse café geet doen wet ze nog niet.


• Leggen van alle vloeren • Schuren en afwerken bestaande vloeren • Leggen van alle vloeren • Vloer- en trap renovatie • Schuren en afwerken • Leggen van alle vloeren • bestaande Onderhoud • Schuren en afwerken vloeren bestaande vloeren • Vloer- en trap • Vloer- en trap renovatie • Onderhoud • Onderhoud 06-38919733

Voor al uw bloemwerk en sfeerartikelen

renovatie

T: M: info@fourtyfloors.nl • I: www.fourtyfloors.nl T: 06-38919733 M:T: info@fourtyfloors.nl • I: www.fourtyfloors.nl 06-38919733

M: info@fourtyfloors.nl • I: www.fourtyfloors.nl

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT UW AUTO ALTIJD START

www.autocentrumvrijs.nl Onderdeel van The Wiendels Group www.twg.nu

VCA*-gecertificeerd Veilig en praktisch advies Montage van valbeveiligingsystemen Meer dan 10 jaar ervaring

PELGRIM SAFETY B.V. EMMERIKSEWEG 14 7077 AP NETTERDEN (GELDERLAND)

TELEFOON: 0315 - 842 313 E-MAIL: INFO@PELGRIMSAFETY.NL WWW.PELGRIMSAFETY.NL

Wij maken schoon tot het echt schoon is! info@petrascleaningservice.com | www.petrascleaningservice.com

men

SUNDAY

SUNDAY COPACKING B.V.

COPACKING B.V.

! T A W T D Ö W T A D Industriestraat 7 • 7041 GD ‘s-Heerenberg Hei-j wat te verpakke, te krimpe of displays op te zette. Dan mo-j gewoon ‘t goeie adres daorveur wette En da’s simpel: gaot gewoon in zee. Met SUNDAY COPACKING B.V.

T. +31 (0)314 674 020 • E. info@sundaycopacking.com


89 • WASKUUPKRANT • 2019

EÛVER DE TONG WASKUUPSTAD – ’t Is inmiddels traditie dat wi-j elk jaor de rubriek Eûver de Tong jatte van De Gelderlander. In ’t dagblad lis den rubriek niemand meer, in De Waskuup wodde de tekste gevrète. Dit steet de hoofridaksie van De Gelderlander niet aan. Daorum wille ze onze publikaties telkes tege holde, maor dat luk ze gewoon niet. Tigge de tied dat ze aksie wille ondernemme is onze krant al lang klaor, maor ja, dat is typisch De Gelderlander: altied net te laat. Zelfs now Erik Meuleman weer in Durkum wark, is dat gin heur bèter gewodde.

D

us ook dit jaor vinnie op dizze pagina onze rubriek. Dit keer gewijd aan ’n gloednije èètgelegenheid: Hip en His aan de Molestraot. ’t Is wel gin uutgesproake restaurant, want in principe hebbe ze alleen koffie met gebak, maor a-j persé ’n stukske wilt ète is Hiske niet te beroerd um effe de straot eûver te stèke um bi-j Herma den Elze ’n halve haan met patat te gaon hale. En as Hiske te druk is met de High Tea, dan belt ze gewoon eur vader en kump Wim opdrave um te assistere. ,,Want,’’ zeit Wim, ,,handel is handel!’’ We hebbe de term ‘High Tea’ al ’n keer genuump en as wi-j zegge ‘High’ – of liever gezeg: schrieve - dan is High ook ech High.Gi-j krieg d’r allerjekes lekkere koffie bi-j. Wim: ,,Italiaanse koffie en gi-j könt van die Italiane zegge wa-j wil, ’t is ’n klootjesvolk, maor koffie make könne ze. De koffie is zo stark, gi-j kön ’t lèpeltje d’r

rechop in zette.’’ Hip en His is niet veur niks ’n koffieshop. Let wel: verboaje middele köj d’r niet kope, of gi-j mot ze van teveure bestelle. Dan kump Wim weer in aksie, want handel is handel en as Hiske niet medeplichtig wil wodde, dan duut Wim ’t wel veur Bargh in het Zadel.

■ De gaste amusere zich uutstekend

Diem Hiske het gebak van ’n bakker uut ’n plaats den wi-j liever niet wille noeme. ’t Li-jt tusse Zèvenaar en Bèèk, meer laowe niet los. ’n Paar toevallige passante hewwe gevraog Hip & His te wille beoordele op kwaliteit, ambiance, bediening en de bi-jbeheurende prijze. Ze wolle dat wel doen op veurwaarde dat wi-j de vertering zölle betale, inclusief de wien. Ons antwoord was ‘jao’ en dat het ’t tes-panel zich gin twee keer laote zegge en dat het onze penningmeester gewette! De fles bourgogne was in ’n poep en ’n scheet lèèg, eûver de thee

■ Cake mag bi-j de high tea niet ontbrèke deie ze aanzienlijk langer. Nao de thee bestelde iedereen parelhoen. Hiske schrok zich te baste, want

■ Wien en nötte natuurlijk ook niet

■ Ook ’n warme bal is beschikbaor ze wis dat ze dat bi-j Den Elze niet hebbe. Gelukkig wis Wim da-j dat bi-j Marcel wel könt kriege, dus daor wiere halseûverkop ’n paar hoenders de nek umgedrèèjd, dus ’t tes-panel kreg eur parelhoen, geserveerd met gebakke piepers en spinazie met spekskes d’r in. ,,Veurtreffelijk,’’ riep iedereen uut volle bos. As naogerech kreg iedereen ijs met slagroom, ’n delicatesse. Bi-j Marcel hiet dat ‘Grand Dessert’, maor bi-j Hiske gewoon ’n toetje. Kwalitatief was ’t geboajene zo goed, dat ’t tes-panel zich niet liet weerholde um Hip & His hele goeie cijfers te gève. Dat ze bi-j ’t afrèkene tien procent kotting kregge, zal daor ook wel aan bi-j gedrage hebbe.

■ Hiske in eur element

Rapport Ambiance

*****

Menukaart

*****

Bediening

*****

Veurgerech

*****

Hoofgerech

*****

Naogerech

*****

Prijs/kwaliteit

*****

Eindoordeel

*****


Hypotheken |

Heb gi-j ‘n hypotheek neudig veur ‘n ni-j huus of appattement? Dan is Rosendaal Financieel Advies de aangeweze tent!

Pensioenen | Inkomensverzekeringen | Financiële planning |

Ik kom graag bi-j jullie ook soaves aan huus Alleen met de carnaval gèèf ik niet thuus. Veur contact ku-j mien belle of maile: M. 06-19195638 E: koenrosendaal@financieel-zeker .nl W: rosendaalfinancieeladvies.nl Ook veur Duowone en Duokope ku-j bi-j ons binne komme lope! Rosendaal Financieel Advies

“Wij stelle ‘t belang van onze klante altied veurop. Dat wödt wat!”

Montferlandsestraat 3 7041 CH ’s-Heerenberg T: 06-19195638

Koen Rosendaal

E: koenrosendaal@financieel-zeker.nl W: rosendaalfinancieeladvies.nl

sinds 2007 Zuuk’ie of wi-j verkope of verhure ‘n ni-j of old huus, bedrijf of apattement? Dan is Rosendaal Makelaars de aangeweze tent. Wi-j komme graag bi-j ollie ook saoves aan huus Alleen met Carnaval Gève wi-j niet thuus. Veur kontak ku-j ons belle of maile: 0314-66884 info@rosendaalmakelaars.nl Sjoerd: 06-12509272 Erik: 06-53693152 Ook veur Duowone en Duokope ku-j bi-j ons binne komme lope! Wij stelle ‘t belang van onze klante altied veurop.

“Dat wödt wat!“


91 • WASKUUPKRANT • 2019

SUSANNE OP RTL 5 HILVERSUM – Niemand minder dan Susanne Garrido uut ’s-Heerenbarg is binneköt te bewondere op de nationale tillevisie! Uut betrouwbaore bronne het De Waskuup vernomme dat Suus met niemand minder dan Patty Brard straks landelijk in de huuskamers te zien zal zun.

V

eur onze ridaksie was dit natuurlijk meteen reje um uut te zuuke wat hierachter stik. Nao enkele tillefoontjes wier ons duudelijk gemaak dat Susanne niks geet prissentere, maor slechs kandidaat was bi-j één van de RTL programma’s. Dat Patty Brard d’r wat met te make het, klopte wel. Susanne zöl namelijk kandidaat zun in ’t programma ‘Hotter than my daughter’, ‘n make-overprogramma waorin Brard en eur makeoverteam aan de slag gaon met moeders die d’r ’n uutbundige

kleding- en make-upkeuze op naoholde. Rosabelle, de dochter van Tomas en Susanne, het eur moeder opgegève veur ’t programma, toen ze d’r genoeg van had. Rosabelle: ,,Of ’t now bi-j de Barghse Jonges is, nève de draod bi-j MvR of gewoon op straot. Altied zut ze d’r puntgaaf verzörg uut, rökske aan, pumps d’r onder. Maor ze vergit dat ze gin 20 meer is! Ik schaam mien met hotte kapot, veural als ik al die keerls zie kieke!’’ Suus eiges maalt d’r niet um; ,,Niggatieve aandach is ook aandach! Boavedien doe ik de blage nog wat veur. Die lope de hele dage in sportbukskes rond met hun kromme voetbalbene, dus praot mien niet eûver stijl!’’ Of ze zich iets het aangetrokke van ’t programma? ,,Jaozeker,’’ zeit Suus ,,op advies van Brard mot ik meer rèkening holde met mien accessoires, dus he’k meteen ’n fraaie bontmuts besteld veur bi-j mien rooie jurk”.

MISLUKTE AANSLAG

’s-HEERENBARG is aan een heuse terreurdaad ontsnapt. Bi-j Kledingzaak Tuunte aan de Molenpoortstraot is in de nach van donderdag op vri-jdag geprobeerd een projectiel tot ontploffing te brengen. Vrijdag marge ontdekte ‘t personeel van de kledingzaak ‘n tuut bij hun winkeldeur. ,,Dat beest stond op scharp! Dat konde wi-j wel zien. ‘t Arme dierke wis jao ook niet wat hi-j daor mos en was kats verkleump. Gelukkig hebbe wi-j ‘m könne lokke met ‘n vuuske vol zoad en hadde wi-j ‘m binne de kötste keren te pakke,’’ aldus ‘n medewarkster.

Suus slut advieze van ‘Hotter than my daughter’ niet in de wind

KETJESSTRAOT

KUMP TOT LÈVE De stijlvolle huuskes könne zo uut ’n sprookje afkomstig zun

die rustig af mag wijke van de omgèving. Cultuur is in elk stadsdeel van ’s-Heerenbarg anders van vorm .

ROOIE KAART

’s-HEERENBARG – De letste tied krig ’t vrouwe-elftal van MvR te völ rooie kaarte. Uut onderzuuk is gebleke dat dit kump deur tiet rekke.

,,Veur zover ik wet, bun wi-j in onze gemeente nog niet eerder geconfronteerd met dizze soorte van geweld, jao zeg maor terrorisme. Wi-j wette ook niet waorum hi-j niet is afgegaon,’’ aldus Burgemeester Peter de Baat Volges plietsiewoordvoerder Rinus Kuiling wis alles naor ‘n poeliersbedrijf in Azum. De eigenaar van Tuute Kock zol nao now pas bekend is gewodde al jaore lang verwikkeld zun in een juridisch proces euver de naamsgeliekenis van de kledingzaak en zien poeliersbedrijf. De tuut is alsnog deur de EOD in ’t Zeddamse zandgat tot ontploffing gebrach.

RÖTJES ZÖRGE VEUR EÛVERLAS ’s-HEERENBARG - Bi-j de evaluatie van de oldjaorsviering deur de driehoek Burgemeester, plietsie en Wilfried Linse, is naor veure gekomme dat d’r gin grote kalamiteite zun gewèès afgezien van de ruzie tusse Riet, Jos, Hans en Riet Ruikes. Waor de ruzie oaver ging is niet bekend en dus

kump d’r ’n vervolgonderzoek. Maor de trammelant zörgde wel veur vuurwark in de ’s-Heerenbargse binnestad. Alleen Riet wol d’r tigge onze verslaggèver iets eûver kwiet: ,,Ik ontplofte bi-jnao toen Hans mien dat vertelde!’’ Wat Hans precies gezeid het wol Riet niet losloate.

GEWONE WAGE POPULAIRDER DAN F1

Pottefeuilleholder De huidige pot tefeuilleholder Cultuur vrug veelal advies aan kunscommissies die over ‘t algemeen ad hoc worden ingesteld met zogenaamde kunstemakers van Kunst en Kunstig uut Zeddam.

WASKUUPSTAD - Eindelijk is de kogel deur de kerk, en könne Thomas en Patricia Fassin hun gang gaon op hun eige terrein aan de Lengelseweg, De locatie waor alles vrògger is begonne, geet op de schup en daornao wodde d’r huus uut de grond gestamp. Lange tied lek ’t d’r op dat de planne van de gemeente aan-

stuurde op de bouw van een breeje school, maor dat idee wier vlotjes afgeschoate umdat de kavel vös te smal was. Now duudeluk wödt dat d’r ‘n ni-je woonwijk kump op disse legendarische plek, valle de diverse commissie kats eûver mekaar heer. De culturele commissie onder leiding van PVDA-corifee Ingrid Wolsink duut de toets op attistieke kwaliteit van disse wijk,

GEHULDIG WASKUUPSTAD – Volkszanger/ entertainer Gert-Jan ‘Bokkie’ Peters is afgelope december deur burgemeester Peter de Baat gehuldig. Peters het ‘n

onderscheiding ontvange veur zien monsterhit ‘De Ober’. Met dit nummer steet hi-j veur ‘t dadde jaor op ri-j niet in de top-2000.

Eige beheer Um now te veurkomme dat disse goedbedoelde knutselaars, die bèter zun in kleie, dan makkramee-je veur gevoddede, te laat besluute hoe den wijk d’r uut mot komme te zien, het Thomas Fassin same met zien zuske besloate alles in eige beheer te doen. Nao een köt eûverleg kwame de volgende straotname al vas naor veure: Kokindjeshof, Vliegevangersstraot, Zoere Matjeskolk en de Dropmuntwal ligge vas. Afgevalle bun in ieder geval de Ketjesaovendbuurt en Fabriekweg. De huus wodde op initatief van Patricia uutgevoerd volges de bi-jgaonde foto, um te benaodrukke dat snoep en ’s-Heerenberg onlosmakelijk met mekaar verbonde zun en blieve.

’n Gewone wage steet graag in de ri-j Hoewel Formule 1-wages völ sneller gaon, ri-je automobiliste liever in ’n normale auto. De minse staon met hun gewone wage letterlijk in de ri-j, terwijl vri-jwel niemand kiés veur ’n Formule 1-wage. Dat blek maondagmarge weer ’s tijdes de ochtendspits. Met ’n totale filelengte van ruum 950 kilometer wier aangetoond hoe populair autori-je is. Völ minse stoenge al vroeg op um ‘n

stukske te gaon ri-je. Op de A12 richting Arem was dat weer ’s duudeluk te zien. ’n Heel verschil met de Formule 1. Tijdes de Grand Prix van Abu Dhabi ware maor 20 bestuurders te porre veur ’n paar rundjes eûver ’t circuit. Volges verkeersdeskundige Guido Seegers het de populariteit van de gewone auto veural te make met ’t weer. ,,Bi-j slech weer zie-j nauwelijks Formule 1-wages op de

weg. Minse kieze dan toch liever veur hun gewone auto. Want daor zit ’n dak op,’’ leit Seegers uut. ’n Formule 1-auto biedt ook nauwelijks tiedwins. Seegers: ’Mien nèèf en buurman Hans Janse was maondagmarge nao anderhalf uur ri-je in zien Volkswage Touareg as eerste op de zaak, terwijl Max Verstappe met zien racewage in Abu Dhabi niet wiejer kwam dan de derde plek.


VRI-JDAG R U U 0 0 . 6 1 F A N A V

ZAOTERDAG VANAF 16.00 UUR ZONDAG VANAF 11.11 UU R

P M U K G A OP ZOND M U H C O T P DE O LANGS DE F A R A R G U E L L U O D 5 1 15. MAONDAG VANAF 8.0 0 UU

G A D S DIN R U U 1 R 1 . 1 1 F A N VA


DAT WÃ&#x2013;DT WAT!


94 • WASKUUPKRANT • 2018

Op dizze pagina staon de medewarkers aan de Pronkzitting XL van veurig jaor. Toen was namelijk de krant al klaor. Vandaor da-j ze in dizze krant aantref.

De medewarkers van de Pronkzitting XL van dit jaor, vinnie terug in de krant

8 1 0 2 L X G N I T T I Z PRONK

van volgend jaor.

Danny

Bad Habit

Evers

est

Grensland Ork

Carnavalis

LOUD

Kees en

van ‘t jaor

Funckenmariechen

Piet Willem

Daan

sen

Harry en Lynn

i

Harry en Kik

He-j now

Vri-je dan

s (Dansga

rde)

Awesome

‘t Geck uut Emmerik

Peter Schrau wen

Sniederke

Valentino Trio

k Jr

Sjaak Sr en Sjaa

Raod van XI


95 • WASKUUPKRANT • 2019

WA S K U U P K E S Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen

TE KOOP: fraai huus op de grens tusse twee werelde. ’t Huus is gloedni-j, mot alleen beneje gevarf wodde, umdat Max de boel verrennewierd het. Inl. bi-j E. Krijgsman GEZOCH: leuke meid, die mien appattementje schoon wil holde; kos en inwoning vri-j. Albert Pomper GEZOCH: bedrijfslei-jer veur onze horeca-ondernèming; veur slechs ach vakantie-periodes per jaor. Marcel en Jan TE HUUR: z.g.a.n. woning met mooi uutzich aan de veurkant; aan de achterkant wödt nog ’n schutting gebouwd. Inl. bi-j Bertus Hanse VERLORE, twee huusslöttels, allebei van de veurdeur. Kwiet gewodde nao vergadering van de TC. Trug te bezörge bi-j Stefan Tersteeg GEZOCH: krantebezörgers, die zwaor könne beure. Inl. eûver vergoeding en siccundère arbeidsveurwaarde bi-j IJsbrand Nijhof

GRATIS AF TE HALE: bluumekesbehang; eiges van de muur te hale bi-j Wim den Elze

TE KOOP: 24 karaats golde retriever, zeer volgzaam, luustert a’t bas, inl. bi-j Pötje te Pas

TE KOOP: z.g.a.n halve haan, lich aangevrète, maor nog goed te ète. Brieve ondernummer 62 van dit blad

TE KOOP: ni-je erpels van veurig jaor, kruumelig koakend; veur de echte liefhebber, inl. bi-j Fruitpaleis De Waal.

TE KOOP: super condooms, slechs één keer gebruuk RUILE: drachtige kaniene, lope op ’t lets; haos is geboaje; RUILE veur ’n slagroomtaart bi-j Nico Wissing v/h Dierewinkel De Rammelaar TE KOOP: staocaravan, waoj ook met könt ri-je – te bezichtige op woonwagekamp ’t Klandestiene Zootje, alleen a’t ’t donker is TE KOOP: patattuutjes, tigge elk aannèmelijk bod; bi-j Brian Rosendaal; b.g.g. Bas Raben Voulez vous coucher avec moi ce soir? Marge is ook goed! Juffrouw Derkse, lerares engels B.Z.A. Poolse manne die alles aanpakke, legaal of illegaal. Inl. in Zeddam

WEG GELOPE: 24 karaats golde retriever, zeer volgzaam, luustert gin zak; terug te bezörge bi-j Pötje te Pas TE KOOP: patti-j Elstar appels van veurig jaor; ’t zal ow verrasse hoe ze nog smake; elke zaoterdag verkriegbaor bi-j Willy Ampting TE KOOP: minselijk skelet, slechs één keer gebruuk; gratis af te hale bi-j huusartsepraktijk in Stökkum GEZOCH wèges oavercompleet: bi-jbaantje veur mien vrouw; vervèèlt zich a’s bas en daordeur arg lastig; Fredje W. GEZOCH: hulp veur in de horeca; m/v 16-18 jaor; veur de vri-jdag en zaterdagaovunde; minimaal 20 jaor ervaring; brieve onder nummer 32116 van dit blad

T.K.aaaaaaaa. Toetsebord met klein maaaaaaaankement. De letter “aaaaaaa” blif aaaaaf en toe waaaaat haaaaaaange. T.e.aaaaaaaaa.b. Tel: 0612938652 TE KOOP: recent geschoate wild van de wesvaardersplasse, wazze verdwaald en bun daorum afgemaak; inl. Staatsbosbeheer GEZOCH: chirurg veur 40 uur per week; ervaring niet vereis; eige gereedschap met brenge is ’n pré; artsepraktijk Achter De Kom. Achter de elleboage mag ook. TE KOOP: halve sigare. Goed merk nauwelijks aan getrokke. Ook te gebruuke um te proeme. In höltere kiskes a 25 stuks. Bandjes niet inclusief. Prijs: half geld. Opa IJ. Nijhof. GRATIS AF TE HALE: bi-j adverteerder thuus schoolkrietjes i.v.m. aanschaf van digitaal schoolbord eûver geholde nao inkoop van 2018. Prima piepgeluud. Kleur wit, verpak in kattonne deuskes à 10 stuks. Meester H. Geers. TE KOOP: koppel kanaries in verband met aanschaf ni-j geheurapparaat. Beesjes zun goed bi-j stem. Zuuver ras met papiere. Kleur kanariegèèl. Alleen per paar te koop. P.n.o.t.k. De Hulk. GRATIS AF TE HALE: heur, In alle kleure en lengtes. Nog eiges uut te sortere in zakke van 1 kilo per stuk. Ideaal veur ’n coupe soleil. Adres Emmeriksegengske. vraoge naor dhr. E. Kaal. TE KOOP: ore. Haos nooit gebruuk. Umdat den man den ze now nog het nog nooit het geluusterd en dat ook niet geet doen. T.e.a.b. Bi-j interesse contac opnemme met mw. W. Reumer. GRATIS AF TE HALE: Dinsdag of liever nog maondag met de carnaval in ’t zi-j zaaltje bi-j Heitkamp: Zeddammers. Hulp toegezeg bi-j inla-je en transport. Bi-j interesse contac opnemme met de ridaksie van dizze krant. GEZOCH: Matrasse-tester m/v uren in oaverleg. Wark is prima te combinere a’j ambtenaar bunt. Brieve onder nr 1132 GEZOCH: Vrouw. Blonde heur. 150-180 lang. Grote borste. Lieve lach. Land van afkoms gin probleem. Ventiel een pré. Brieve onder nr3837 VERLORE: twee heurapparate. Wil de eerlijke vinder ze svp terugbezörge op Kerkstraat 5. B.g.g. s.v.p. baksteen deur de veurroet gooie.

Opgerich 16-10-1955

COLOFON De Waskuup is ’n uutgave van de stichting Carnavals Promotie Bergh (CPB). De krant wödt verzörg deur de PR-commissie van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen uut ’s-Heerenbarg en het ’n oplage van 9000 exemplare. Niks uut dizze krant mag wodde eûvergenomme zonder schriftelijke toestemming van de uutgèver. Schriftelijke verzuuke um ’n artikel/of foto uut dizze krant eûver te magge nème motte vergezeld gaon van minstes één kratje bier (halve liters) en ’n bewiesnummer nao uutgave. A-j völ eûver wilt nemme, dan kommie d’r natuurlijk niet met één kratje van af. Daor zal dan nog effe eûver gepraot motte wodde. Ridaksie: Sjaak Böhmer jr., Antoine Booms, Max Bruil, Hans Geers, Thijs Heering, Thiemo Kaaf, Dirk Keurentjes, Bram Marissink, Marcel Marissink, Michel Moll, Vincent Nijhof, Xander Nijhof, IJsbrand Nijhof, Sjaak Reumer, Daniël Schmitz, Hans Stein, Willy Stein, Bianca ter Voert, Bertil Vollenberg Eindridaksie: IJsbrand Nijhof, Sjaak Reumer Trucage: Gaby Berendsen, Thijs Heering, Frank Hendricksen, Xander Nijhof Lay-out: Studio Font, IJsbrand Nijhof Grafische verzörging: Studio Font, Productiemannen Zevenaar Foto’s: o.a. Jan Kraaijenbrink, Sjaak Reumer, Foto Sommers, Robin Sommers, Dies Goorman, Marco Scheurink, Hans Stein, Ed te Pas, Willy Stein en nog heel völ andere Advertentie-acquisitie: Gaby Berendsen, Edwin te Booij, Antoine Booms, Geraldo Brugman, Jeroen Bruil, Max Bruil, Martijn van Buuren, Herbert Cornielje, Hans Esselink, Anton Frauenfelder, Gerard Geers, Harry Geven, Jan van Halteren, Jos Hendricksen, Willie Keurentjes, Dewy Krijgsman, Erik Krijgsman, Savannah Krüs, Marcel Marissink, Michel Moll, Theo Mijnen, IJsbrand Nijhof, Ivo du Plessis, Ad Rats, Sjaak Reumer, Erik Rosendaal, Daniël Schmitz, Hein Schreur, Hans Stein, Jan Stoffelen, Vincent Surenbroek, Ton Velthausz, Remon Verstegen, Leon Westerhof, Jaap Wiendels, Toine Wiendels, Fred Willemsen Verspreiding: In ’s-Heerenbarg: de warkende le-je van d’Olde Waskupen In Azum, Bèèk, Braomp, Kilder, Lengel, Loerbèèk, Stökkum, Vethuuze, Wienbarge en Zeddam: AVO Gratis losse exemplare zun vanaf maondag 25 fibrewari af te hale bi-j Kachelhöltjes Party Pret, Molenstraot 7, ’s-Heerenbarg, maor: OP = OP! Correspondentie-adres 2019: De Waskuup, p/a De Bleek 10, 7041 BH ’s-Heerenberg Mail: waskupen@waskupen.nl

• • • • • •

al ‘t carnavalsni-js de letste gemeenteberichte thuus in betrouwbaar ni-js 24 uur per dag - 7 daag in de wèèk boave op ‘t lokale ni-js on- en offline mediapartner ook veur magazines en specials

Nèèm gerös kontak op met één van onze adviseurs eûver de meugelijkhe-je die wi-j hebbe en wat wi-j veur ow könne betekene! Want ook onze leus is:

Dat wödt wat!

Redactie: (0544) 80 10 20 • redactie@montferlandnieuws.nl Verkoop: (0544) 80 10 30 • verkoop@montferlandnieuws.nl


De lekkerste warkgèver van Nederland wens alle Waskupe en in ‘t biezunder Prins Bert III en zien gevolg, ‘n hèvig carnaval!

www.werkenbijroyalfassin.nl

Profile for d'Olde Waskupen

de Waskuup 2019  

de Waskuup 2019  

Advertisement