__MAIN_TEXT__

Page 1

DIT JAOR TOCH WEER

80 agina’s p

SCHELLE

PAGINA

ZAT

5

PAGINA

17

WIE DENK..

BAK

31

PAGINA

PAGINA

KONING 49

PAGINA

61

MEMORIES

PAGINA

75

POSCODEFIETS

VILT IN ‘s-HEERENBARG

HILVERSUM – In ’s-Heerenbarg is de poscodefiets gevalle. Dat het Stads TV Bergh gistere bekend gemaak, ze basere zich op bronne binne ’t bestuur van de Poscodelotteri-j. Volges de eerste

berichte geet ’t um de poscode 7041 SP. Meer informatie is te vinde op pagina 5

Gaston Starrevelt steet klaor um de fietse naor ’s-Heerenbarg te brenge

DAOTUM PRONKZITTING IS BEKEND

WASKUUPSTAD – Vanaf volgend jaor zal de november pronkzitting van de Olde Waskupen plaatshemme in ’t derde weekend van september. Op dizze manier wil ’t bestuur rèkening holde met bevriende carnavalsverenigingen die de pronkzitting in ’t letste weekend van september holde umdat ze rèkening wille holde met zustervereniginge die de pronkzitting in oktober organi-

GAT IN DE MARK ’s-HEERENBARG – Tuute Kock, de poelier uut Azum, het afgelope donderdag ’n gat in de mark ontdek. Zonder zich af te melde kwam zien eûverbuurman op de wèkelijkse mark niet opdage. Kock argerde zich gruun en gèèl aan dat gat in de mark en het dan ook aangifte gedaon bi-j de markmeester. Den het nog geprobeerd um ’t gat te dichte, maor is daorin niet geslaag.

seren umdat ze rèkening wille holde met buurtvereniginge die de pronkzitting in de eerste wèèk van november organiseren umdat ze rèkening wille holde met carnavalsvereniginge die de pronkzitting op 11 november organisere. ’t Bestuur is bli-j met dizze maatregel en geet d’r vanuut hierdeur nog meer carnavaliste te magge verwelkomme op de 11e van de 11e .

2016

WISSINK BOAVE prins WATER Wim II STÖKKUM – ’t Was stil gewodde um Frank Wissink; de spraakmakende old-wetholder van Bargh en Montferland lek nao zien carrière wel ondergedoake te zun, maor now isse weer boave water gekomme bi-j ’t Waterschap.

Um de kop ook boave water te könne holde is ‘m eers ’t zwemme aangeleerd in ’t zwembad in Deurekum. ,,Now nog ’n cursus reddingszwemme en dan kanne zich redde,’’ verklaort ’n woordvoerder van ’t waterschap.

5 DAGE FEES 3 OPTOCHTE ! t a d et e g Zo

jeugprins

Tieme I


L A V A N R CA Zo geet dat! ‘n Winkel vol carnavalsgrei veur grote en kleine carnavali ste MOLENSTRAOT 7 ‘S-HEERENBARG TEL. 0314 - 663705 EMAIL: INFO@PARTYPRET.NL

ICT-OPLOSSINGE VORMGEVING & DRUKWARK FAN- & PROMOTIEARTIKELE VERPAKKINGSMATERIALE THERMO TRANSFER RIBBONS ETIKETTE EN NOG VÖL MEER!

ZO GEET DAT! Zo geet dat!!

ZO GEET DAT! Formido ‘s-Heerenberg Grensstraat 2 Tel.: 0314-66 70 63 www.achterhoekdeurenenkasten.nl

MET WAR

Vraog bi-j ons raod veur ollie klus en gi-j krieg van ow vrouw weer ‘s ‘n dikke kus!

AKKER EB S M

OET GR

deco bouwmarkt

Weteringstraat 17 7041 GW ‘s-Heerenberg www.premaxinternational.com www.studiofont.nl


3 • WASKUUPKRANT • 2016

ANTONIUSGILD SHALOM

VEREEUWIG OAPENT FILIAAL

s-HEERENBARG – In ’t stilste geheim, zonder dat d’r in ’s-Heerenbarg ook maor iemand wat van kon marke, het de waarschijnlijk oldste vereniging uut de stad eur 440 jaorig bestaon gevierd.

‘s-HEERENBARG - Eètcafé Shalom geet in de binnestad van ‘s-Heerenbarg ‘n tweede vestiging oapene. Ze kwamme d’r achter dat ‘n tweede èèttent ‘n succesformule bliek te zun. ,,Tenslotte drèèje de olde en de ni-je Chinees ook al tientalle jaore hèvig goed,’’ aldus uutbater Giorgio, den nog niet zolang geléje zien

N

ow dit naor buute gekomme is, bun de rape gaar. Harrie van de Peer, waor ’t gild eur jaorlijkse kermisviering met koningschiete hult, het de Broederschap van St. Antonius de toegang tot zien grond op staonde voet verboaje. ,, Laot ze maor naor eur kamereûj van de Soos gaon, de falderabbusse. Daor aan de Boshoek könne ze ook schiete en alle daag terech want bi-j de Soos is alle dage wat te doen,’’ brult Van de Peer. Maor ’t mees argert zich de gemeenschap van ’s-Heerenbarg aan de verbeelding die dat gild met den viering van ’t jubileum gekrege het. Veural de schilders steure zich aan ’t feit dat ’t gild ’n schilderi-j van de club het laote make zonder dat zillie daorin gekend wiere. Rens Eerdhuuze, Mark Peters en Marcel Jacobs wiere veur den klus niet gevraog. Nao völ speurwark bun ze d’r achter gekomme dat den klus is uutgevoerd deur kunsschilder Toni Berentsen den zien atelier hult in ’t olde Politiebureau. Bi-j nach en ontij zol ’t gild model hebbe gestaon in ’t Bosmanhuus

in Lengel. ,,Ook nog in Lengel,’’ schreeuwt Jacobs. ,,Ze hadde op zien mins de broeders van ‘t St. Oswaldusgild in Stökkum könne vraoge of dat daor niet in de zaal van ’t Gild gekönd had.’’ De getargde ‘s-Heerenbargse en Stökkumse schilders vermoedde dat Berentsen zich ook zwat het laote betale. Eerdhuuze: ,,Dat zol helemaol ‘t toppunt zun as den kunstemaker ons zo ‘t eerlijke brood uut de mond stoot. Bi-j mien geet sowieso alles wit. Wat zeg ik? Nog gin pot zwatte varf zö-j in mien hele magazijn aantreffe!’ De schilders hebbe de zaak now bi-j de gemeente

Belastingsdiens pissig

WIM RUIKES VERNIETIG EIGE AANSLAG

aanhangig gemaak, umdat ze vinde dat de gemeente as eigenaar van ’t olde politiebureau ’n organisatie in staot stelt van daor uut malafide praktijke te ontwikkele onder ’t mom van kunszinnige vorming. Wetholder Walter Garritse mot zich now met de zaak bemoeje, zo het ‘t college besloate. Garritse is hèvig ontdaon: ,,Ook al kom ik uut Bèèk, maor zo’n smeerlapperi-j had ik nooit veur meugelijk geholde. Maor ja, in de grote stad gebeure zukke dinge now eenmaol.” Garritse het ’t schilderi-j bi-j Berentsen weg laote hale en as corpus delicti ten toon gesteld

‘t Schilderi-j van ’t Antoniusgild waor zo völ um te doen is. Veuraan rechs in ‘t witte pak Kapitein Bennie Meuleman, nève ‘m met den witte kraag luitenant André van den Bosch. Rechs nog net zichbaar Foempa Daals met de trom en in ’t midde rechs Boudewijn Janse met ‘n witkwas aan ‘n stel.

in de hal van ’t gemeentehuus in Diem. ,,As waarschuwing veur al die Diemse schutteri-je”

intrek het genomme in ‘t olde ABN-bankgebouw. ,,Wèges dat deurslaonde succes heb ik besloate um ook ‘n tweede restaurant te beginne. Hi-j wet nog niet precies waor, maor makelaar en buurvrouw Petra Hengevelt wis te vertelle datte völ interesse het in ‘t pand van de ni-je gruunteboer aan de Molenpoortstraot.

NI-JE KEUKE BI-J BRUIL ‘s-HEERENBARG - Jeroen Bruil het speciaal veur ‘t 30-jaorig samezun zien vrouw Nathalie weer ‘s wette te verrasse met ‘n lekker diner. Umdat dit op ‘n maondag viel en dus logischerwies Smouze, de Lange Waard, Landgoed Montferland, Syrtaki, de Lantscroon en de Revolutie dich ware, hette thuus motte koake. Veur Nathalie was de verrassing

compleet, umdat zi-j dach dat zi-j ook ‘n hagelni-je keuke had gekrege en eindelijk van den foeililleke blauwe keuke af was. Jeroen het eur maor in de waan gelaote. Maor umdatte now bi-j hoge uutzondering thuus moes ète, hette nao 3 jaor dan toch de blauwe beschermfolie van de keuke motte hale en kwam de hoogglanswitte keuke teveurschien.

STADSPARK HET MONSTER

ARUM/DURKUM – Wim Ruikes het zich op de belastingkantore in Arum en Durkum onmeugelijk gemaak. De Waskupeprins het namelijk eigehandig de aanslag, den ‘m ‘van hogerhand is opgeleg, vernietig. Én… dat hette ook nog in de baas zien tied gedaon. Belastingambtenare bun tiggewoordig flexwarkers. Ze magge op kantoor warke, maor umdat daor bi-jnao nooit plaats is, magge ze dat ook thuus doen. Controle daorop is d’r niet, d’r wödt gewoon op de mooie blauwe eugskes van de ambtenare vertrouwd. En daor is ’t bi-j Wim de Tweede faliekant mis gegaon. De Prinses-gemaal, in ’sHeerenbargs plat, zien vrouw Ans, had Wim al tig keer gevraog um ’t mos van de stoeptegels af te hale. Vroeger gaf Wim den boadschap dan deur aan zien beie zoons, Johnny en Frank, maor die bun niet meer zo geheurzaam as vroeger en stèke de middelvinger op. Dat doen ze wel achter Wim zien rug, maor tóch!

Dus het Wim bi-j de Boerebond in Zeddam grei gehaald um eiges de aanslag op de tegels te vernietige en het dat vervolges in de baas zien tied gedaon, zonder daor in Arum of Durkum ruchbaorheid aan te gève. Toine Wiendels en Hans Giezenaar wolle hun gewaardeerde collega wel ‘s ’n keer ’n oor aannèèje en hebbe op de kantore verteld van ’t vernietige deur Wim van de aanslag 2015. Iedereen had toen nattigheid könne vuule, want de aanslag 2015 mot nog komme, maor ja, zo slim bun die belastingambtenare now ook weer niet. Binneköt mot Prins Wim de Tweede bi-j zien baas op ’t matje komme en dan kanne inderdaad wel ’s Tweedes zun.

Nessie Twee geniet van ’t zunneke en het niet in de gate dat Pötje eur veur de lens het. ’s-HEERENBARG – ’t Stadspark achter Golde Hande herberg ’n geveurlijk monster. ’t Is ’n afstammeling van ’t monster van Loch Ness, den in Schotland vaak de minse de stuupe op ’t lief jich. Natuurfotograaf Pötje te Pas het ’t ondier zeer recentelijk vasgeleid op de gevuulige plaat. Hi-j

was verrektes raps, want toen ’t dier Pötje zag, schrok ’t zich te baste en verdween meteen onder water. Parkwachter Theo Rozijn ontkent dat in ‘zien’ viever ’n monster huus: ,,Hooguut ’n paar kleine goldviskes en karpertjes, die de buurt d’r – oaveriges zonder mien

toestemming – het ingeflikkerd. Nee, de echte monsters lope langs de rand van de viever met ’n fototoestel in de hand.’’ De gemeente Montferland zut echter dat monster wel zitte. Wetholder Tanja Loeff: ,, Alleen de geruchte al, könne ’n hoop toeriste oplevere en dat is fijn

veur de gemeente, al had ik pessoonlijk liever gehad dat Nessie Twee in ’n Diemse viever was ontdek. ’s-Heerenbarg het al genoeg toeristische trekpleisters en Diem alleen maor ’t gemeentehuus en dat köj moeilijk ’n trekpleister noeme.’’


F A A R G E L L O D E D N I S O L R UU

66

E G A D F J VI

DIZZE CARNAVAL IS DE DOLLE GRAAF LOS OP VRI-JDAG VANAF 16.00 UUR ZAOTERDAG VANAF 16.00 UUR ZONDAG VANAF 11.11 UUR MAONDAG VANAF 8.00 UUR DINSDAG VANAF 11.11 UUR


5 • WASKUUPKRANT • 2016

BOSCHKER HET NOG POSCODEFIETS WAT TE SCHELLE... G E VA L L E Waskuupstad – Florian Boschker is kwaod op zien olders. Umdat Albert Boschker veurig jaor bei-je arme gebroake had, moes Florian veur zien vader ’n flinke klus opknappe. ,,Pa had mien oma beloaf datte wel 1000 appels veur eur zol schille. Met alle respek, maor das mien ’n hels karwei. Ik bun d’r helemaol klaor met. Ik heb met mien vader nog ’n appeltje te schille.’’

De kleinzoon van Muuske Went is natuurlijk opgegreûjd met groente en fruit, maor nao die maonde kan Florian gin appel meer zien. ,,Kwam mien pa ook nog ’s met ’n apfelkorntje aan um mien te bedanke. Den heb ik maor mooi

teruggegève. De appels kwame mien de neusgèèt haruut.” Toch kik Florian terug op ’n zwaore maor leuke periode. ,,Ik bun bli-j da’k mien oma zo kan helpe. En zeg now eerlijk. Ik bun mooi ’n tied van de straot gewes. Veural mien moeder was daor bli-j met, want now konde wi-j eindelijk same weer ‘s ’n keertje naor ’t Klokhuus kieke op tv.”

Florian Boschker naodat hij te heure kreg datte nog maor 999 appels te gaon had

18+

De gloedni-je fiets is vies beschadig; de schuldige is gevluch, maor zien schaduw is nog net te zien

(vervolg van de veurpagina) ’t Is allemaol ’n groot misverstand, veroorzaak deur Stads TV Bergh. Die heurde iets oaver ‘n gevalle poscodefiets en hebbe dat maor klakkeloos op hun zender gezet. D’r schient echter allenig maor ’n fiets úmgevalle te zun. Oaver de oorzaak van ’t valle van

de poscodefiets tas de plietsie nog in ’t duuster. De eerste berichte sprèke van opzet, iemand zöl de fiets umgedowd hebbe, maor ook wödt gerep van ’n plotselinge windvlaog, waordeur ’t ding umgeflikkerd is. In de buurt van de Willem Schuurmanlaan wödt zelfs verteld dat d’r drank in ’t spel is gewes. De man van de eigenaresse van de fiets

JAN NIJLAND KWAOD OP SCHIPPERS

’s-HEERENBARG – Jan Nijland is kwaod op Dafne Schippers en Ilja is ’t niet altied met zien vader eens, maor dit keer wel. Ze hebbe in ’n kwaoje brief hun ongenoege aan de Nederlandse topatlete te kenne gegoave. Schippers het inmiddels eur excuses aan de Nijlands aangeboaje. Wat is d’r precies gebeurd? Jan Nijland het pas geleje same met zien vrouw, Marjolein, op hun vakantieadres Dafne Schippers getroffe. De drie kwamme aan de praot en Jan het de atlete verteld welke marke auto’s hi-j allemaol wel niet verkuch. Jan Nijland: ,,En uutgerèkend ’t mark wat ik niet verkoop, Toyota, het ze tijdes eur kampioensrace op eur bös geplak. Vi-j ’t dan gek dat ik pissig bun?’’ Dafne Schippers zit d’r ech met en het aangeboaje um ’n middag naor ’s-Heerenbarg te komme en bi-j garage Nijland handtekeninge uut te dele. Ze het aangegoave dat ze daorveur in eur oavervolle agenda nog één dag beschikbaor het: 8 fibrewari. Toen wazze de rape

helemasol gaar en de Nijlands helemaol kwaod. Ilja: ,,Now wil ze ons de carnaval zekes ook nog versauwe. Op Rosemontag blieve wi-j ech niet veur eur thuus. Ik heb nog aangeboaje dat ze dan

met de Raod van Elf met kon gaon, maor toen zi-j heurde dat Boudewijn Janse ook met ging, het ze meteen afgezeid. Now dan bekik ze ’t zich maor, dan blieve wi-j kwaod!’’

Dafne Schippers met de reclame waor de Nijlands zo kwaod oaver bun.

KADO

CURSUS

zöl de fiets met hebbe gehad naor de kroeg en thuus aangekomme ’n bietje onmundig (en aangeschoate) van de fiets zun afgestap. Zeker is dat de ni-igheid van de poscodefiets d’r inmiddels af is. Eigenaresse Mirjam Looman is niet verzekerd veur de schaaj en denk d’r eûver ’t ding op Markplaats te zette.

HOUTEN - Uut onderzoek bliek dat timmermanne ’t slechs bun in ’t gève van originele cadeaus. Nege van de tien timmermanne komme altied met ‘n afgezaag cadeau.

’s-HEERENBARG – ’t Barghse Huus organiseert begin mei ’n speciale 18+ cursus. Binne ’n veilige umgeving lere de cursisten hierbi-j op spölse wijze hoe ze eenvoudig örges 18 bi-j op kunne telle. Bijvoorbeeld 4 plus 18 mik 22 of (wat lastiger, rid.) 45 plus 18 mik 63. De meugelijkhede zun in principe legio, de cursus besteet daorum maor liefs uut zestien dagdele gevolg deur ’n schriftelijk exame van drie en ’n half uur. Bi-j positief rissultaat ontvink de student ’n van rijkswège erkent certificaat.

IN DUBIO WA S K U U P S TA D – Carnavalszondag 2015 zat John Heuvel met een groot probleem, of zoas Gerrit Hendricksen ’t zo mooi uutdrukte: ,,John zit in dubio!’’ Daor was gin woord frans bij, want Gerrit sprak uut eige ervaring. Wat was d’r aan de hand? Elk jaor ontbijte de old-prinse op de zondagmarge bi-j café ’t Olde Veld en daor wödt dan ook ’n kumke bier bi-j genuttig. Vervolges trik ’t edele gezelschap ’s-Heerenbarg in en poets d’r nog ’n paar weg, alveures op de old-prinsewage plaats te nemme en de optoch ‘op te luustere’, wat ook gin dröge boel wödt. Nao afloop van de optoch lut ’t gezelschap eur veurzitter op ‘t bordes vernikkele van de keld en geet dan naor de Lantscroon waor iedereen weer op temperatuur probeert te komme. En daor is ’t mis gegaon met John. ’t Is ongeleufelijk, maor waor, John geraakte op achterstand. Binne de kötste kere hatte vier glaze bier veur zich staon en

Old-prins John is nog in dubio, maor niet lang meer. toen zatte in dubio. Moes hi-j probere um de achterstand in te hale of moesse kalm aandoen, zoas oldprinseveurzitter Bert van der Louw ‘m nog halfbevrore aanraojde. Dat liet John zich

gin twee keer zegge: binne ’n kwattierke hatte de achterstand weggewark.


De acties gelden alleen in België met een Bonuskaart.

BODY & WEIGHT BALANCE Met carnaval alle * OCC Tankstation 24h (met pin)

* Luchservice

* Schade-opnèming en -ripperatie

* APK, onderhold en ripperatie

* 3 Autowasbokse 24h

* Verkoop ni-je en gebruukte auto’s

* Hella Service Partner

daag bier en gein, Maor vanaf as-woensdag

Zo g e et d at !

Lengelseweg 62 7041 DS ‘s-Heerenberg Tel. (0314) 662980 Internet: www.wim-arendsen.nl E-mail: info@wim-arendsen.nl

en weer aan de lijn! En waor ku-j dat bèter doen dan bi-j…

Body & Weight Balance! Daniëlle Jansen - straight away coach ‘s-Heerenberg Frankenstraat 44 - 7041 VE ‘s-Heerenberg 06-46993320 - danielle@bodyandweightbalance.nl

De acties gelden alleen in België met een Bonuskaart.

A’j ‘n mooie auto zuuk um in te ri-je wi-j hebbe of zuuke veur ow ‘n gebruukte of ‘n ni-je Kleine en grote auto’s levere wi-j al meer dan 30 jaor ook veur onderhold, ripperatie en schades staon wi-j graag veur ow klaor Met de ni-jste tesapparatuur make wi-j ow auto weer hèvig in odde en hei-j ‘m smerig dan kan d’r bi-j ons gewasse wodde Kom ‘s langs en wettie waorum? Veur die extra service, want zo geet dat, daorum!

motte we vaste

De acties gelden alleen in België met een Bonuskaart.

* de allerni-jste diagnoseapparatuur

ZO GEET DAT

www.avdd.com 0800-6666999

BONUS van 1 febru a tot en ri me 6 febru t ari

Onderdeel van The Wiendels Group www.twg.nu

Krat Amstel 24 flesjes

13.

79

8.

99

Albert Heijn de Boer | de Bongerd 16 | 7041 GL ‘s-Heerenberg


7 • WASKUUPKRANT • 2016

UUTKIEKTORE BRINK STÖKKUM DICHTER BI-J KEÛLE STÖKKUM - D’r was nogal wat geneûl in Stökkum en umgèving toen bekend wier dat d’r op de Hulzebarg ‘n uutkiektore zol wodde gebouwd. Bezörgde Stökkumers en old - Stökkumers bevolkte de zaal bi-j de Pluum toen wetholder Tanja Loeff daor uutleg kwam gève.

D

at de gemeente daor tachtigduuzend Euro veur eûver had was nog niet ens zo’n thema, maor de zörg van de meeste minse dat daor iedere dag wel tachtigduuzend minse op af zolle komme leverde in de zaal nogal wat heisa op. Ook Natuurmonumente kon de lawaaierige tegestanders niet eûvertuuge. Helemaol eûver de rooje ging ‘t volk toen Hans Stein ook nog meende te motte zegge dat dat ding ‘n aanwins was veur de toeriste. Dankzij zien uutmuntende conditie wis Stein nog net met gevaor veur eige lève ‘t duustere buukeböske te bereike. Dat het ‘m ’t lève gered.

ontdek hebbe dat ze vanaf den uutkiektore naor Kölle könne kieke. Hún Kölle! Insiders wette

’s-HEERENBARG – Ruud Lubbers (vader van de Jeugprins en exinwoner van Zeddam, rid. ), bliek in ’t diepste geheim al jaore bezig te zun met ’t verbètere van ‘t ’s-Heerenbargs record “Niet in de Waskuup komme veur minse die oorspronkelijk niet uut ’sHeerenbarg komme maor d’r now al wel ’n hötje wone zonder dat iemand dat in de gate het”.

’s-HEERENBARG – Toch nog onverwachs is Ruud Lubbers (vader van de Jeugprins en ex-inwoner van Zeddam, rid. ) d’r niet in geslaag ‘t ’s-Heerenbargs record “Niet in de Waskuup komme veur minse die oorspronkelijk niet uut ’s-Heerenbarg komme

te melde dat Jan Rèèssink in de race gewèès is veur de functie van Oberbürgermeister van de stad aan de Rien. Sinds ’t bekend wier da’j vanaf den tore daor Keûle könt zien is de Hulzebarg ’n waor bedevaartsoord veur de Leertrekkers gewodde. Meteen ook wiere d’r foto’s gemaak veur de Zandhaas. Helemaol gek wazze ze toen ze d’r achter kwame dat in Keûle minse van de Keulse Sterrewach d’r in zun geslaag um

Dit record stoeng sins end jaore tachtig met drie jaor en veertien dage schienbaor ongenaakbaor op naam van Erik Goorman uut Diem maor dit is volges Lubbers slechs ’n kwestie van tied. ,,Ik heb now precies twee jaor, elf maond en 25 daag niet in De Waskuup gestaon. Dus nog ruum drie wèèk en dan heb ik dit record te pakke,´´ aldus Lubbers

RECORDPOGING LUBBERS MISLUK

En now... Hoe anders is de situatie vandaag de dag. Sinds de oapening is d’r van buutenaf nog haos gin mins gewèès maor de Stökkumers lope ‘t pad op de Hulzebarg dat naor den tore geet alle daag plat. Dat pad hadde de minse van Natuurmonumente weer redelijk in de natuurlijk staot teruggebrach, maor daor is niks meer van te zien. ’n Woordvoerder van de organisatie zeit dat ze d’r ook niet meer aan beginne. Hoe kan den uutkiektore now inens zo völ Stokkumers trekke. Nao onderzuuk deur de gemeente bliek dat de Stökkumers

RUUD LUBBERS AOS OP NI-J RECORD “NIET IN DE WASKUUP KOMME”

vanaf de Dom den uutkiektore te ontdekke. Meteen is d’r ‘n dillegatie vanuut Stökkum naor ‘t Carnavalswalhalla getrokke um eiges vanaf de dom ‘n foto van de Stökkumse uutkiektore te make. Uut bei-je foto’s bliek dat de afstand van Stökkum naor Keûle veur de rasechte Leertrekkers niet zo groot is as de afstand van Keûle naor Stökkum. Den uutkiektore kump völ kleiner in beeld as de Keûlse dom. Geografisch is dat volges wetenschapper Edwin

Op de foto boave is de dom goed te zien en de onderste foto toont de uutkiektore völ wiejer af.

Zweers niet te verklaore. ,,’t Kan met ’t gevuul te make hebbe, de emotie,” lut Zweers wette. Wetholder Tanja Loeff toont zich bli-j en verras. ,,Wat is ’t toch ’n heerlijk gevuul dat de rissultate van mien beleid soms zo gunstig uutpakke veur andere minse dan waorveur dat beleid bedoeld is. We zun op de goeie weg”.

maor d’r now al wel ’n hötje wone zonder dat iemand dat in de gate het” te verbètere. Hierdeur blif dit record now met drie jaor en veertien dage schienbaor ongenaakbaor staon op naam van Erik Goorman uut Diem.

POS RESTANT Vroeger ko-j pos naor ’n poskantoor sture as pos restant. De geadresseerde moes dat posstuk dan eiges op ’t poskantoor ophale. Ideaal veur lu-j die völ van huus zun en andere vrempgangers. Tiggewoordig is dat niet meer zo makkelijk. Met name in ’s-Heerenbarg niet. Daor hebbe ze ’n heel secure poetsvrouw.

Alles wat daor langer dan twee daag li-jt, flikkert ze weg, ook al steet daor pos restant op. Minse, die ’n pekske op wille hale wodde deurverwéze naor de papiercontainer bi-j MvR, maor ze hebbe pech as Plaatje diens het gehad. Den kan alles gebruuke en nimp ’t grei met naor Barbara, die d’r maor wat bli-j met is.

DIFFENITIEVE DEURBRAAK DJ RJB! ’s-HEERENBARG - Dattig jaor gele-je mixte ‘n toen nog maor 19-jeurig jungske plaatjes op de zolderkamer van zien olderlijk huus. Now drèè-jt Robert-Jan Bruil, alias ‘DJ RJB’, veur ruum 38 man in de kantine van MvR. ,,’n Jongesboek,’’ zoasse eiges zeit. De sfeer zit d’r op zondagmiddag goed in bi-j de kantine van MvR. Enkele feesgangers gaon in ‘t gekleurde schiensel van ‘n plastic discobal uut hun plaat as RobertJan met ‘n naodloze oavergang ‘n cd’tje van De Spitfires d’rin smit. Bi-j de bar wodde glèèskes Veltins verkoch, maor Robert-Jan hult ’t bi-j cola: ,,In mien wark is ‘t belangriek scharp te blieve!’’ Wie d’r dizze middag bi-j is, kan zich nauwelijks veurstelle dat de excentrieke DJ ooit as puber muziek begon te drèè-je op ‘n eenvoudige computer. De carrière van DJ RJB het sinsdien ‘n enorme vluch genomme. ,,Nao wat gepiel op de pc, koch ik in

2002 mien eerste echte set. Ik begon nummers te mixe en kwam steeds meer in ‘n flow,’’ vertelt hi-j. ,,Vanaf ‘t moment da’k veur ‘t eers op play drukte, droomde ik d’r van um op ‘t grote podium te staon.’’ Al snel fleurde Robert-Jan de verjeurdage van zien bruur Jeroen op. Terwijl de familie zich verlekkerde aan de bitterballe, zörgde hij veur de sfeer die zien optrèè-jes nog altied kenmarke. ,,Volges Hoppa, den vroeger ook wel ‘s muziek drèè-jde nao ‘n pötje voetbal of fees, moes ik d’r ech wat met doen. Ik zie ‘m as mien inspirator,’’ aldus RJB. Maor wat is now de succes-

formule veur ‘n DJ? Volges Robert-Jan is ‘t ‘n kwestie van ‘t éch wille en hard warke: ,,Ik kon mien op den zolderkamer precies veurstelle hoe ik zol drèè-je veur ‘n groot publiek. Dat doel blef ik veur oge holde, ook as ‘t soms moeilijk was. Dat wil ik aan de talente van now metgève: blief investere in ow eiges.’’ Dat deurzettingsvermoge het Robert-Jan gebrach tot waor hij now is. Hij drèè-jt op ‘t ene nao ’t andere bezochte fees. Binneköt het hi-j ‘n boeking in de recreatiezaal van ’t Gertrudis in ‘s-Heerenbarg. Hoevöl ‘n kaartje kos? “Niks, gi-j könt gewoon binnelope,’’ aldus Robert-Jan. ‘t Zeit alles eûver DJ RJB.

Stralend in ’t zunneke mixt DJ RJB bi-j MvR de hits aan mekaar


Ku-j nao de carnaval gin glèès meer zien, maor mo-j die krenge nog wel zeme misschien De manne van Speet he-j hier zo veur gebeld Dan hoef gi-j d’r zelf niet meer veur deur de keld Gi-j heb ow rame dan nog nooit zo mooi gehad, Speet Glazenwassers,

ZO GEET DAT!

TEL. 06 - 53 43 95 68 / 0314 - 66 43 79 WAT NOW ARMIN VAN BUREN OF TIËSTO?

Zo geet dat

adfomedia

BI-J DJ ANGELO TEL. 06-21267103 B.G.G. 0314-661128

Zo geet dat!

Marketing 16, 6921 RE Duiven | www.adfomedia.nl

Grieks Specialiteiten

Restaurant d !!

Alle dagen geopen

Wil gi-j ’n hèvige aovond veur niet al te völ poen Kom dan bi-j ons um ’t op z’n Grieks te doen! Christoffelstraße 3 - 46446 Emmerich Tel. 0049 - 2822 687288

ZO GEET DAT!

‘t hele jaor deur ... de vaklu-j van te Booy die zun daor veur!

* maor met carnaval allich: dan zuwwe 3 daag dich!

met schilderwark van

schildersbedrijf te Booy

'STARK IN VAKWARK' 's-Heerenbarg tel. 0314-663141 / 664607


HELE HORECA HET MUNTE

9 • WASKUUPKRANT • 2016

WASKUUPSTAD – ’t Wödt de carnavaliste in Waskuupstad dit jaor wel heel gemakkelijk gemaak um fees te viere en daorbi-j ook nog wat geld te spendere in de horecabedrijve. Eûveral bi-j de zogenaamde natte horeca kö’j now met munte betale. Verrassend en zeker veur onze krant ’n aanleiding um naovraog te doen bi-j ’t Olde Veld, Heitkamp en de Peer. ,,Jao zekers doen wi-j dit jaor met de munte met,’’ is de enthousiaste reactie van Joyce Firing gebore Litjes. Ze was ’t gehannes met dat losse geld al lang meer dan zat. Harry van de Peer is niet zo scheutig met zien commentaar en verwis ons deur naor zien woordvoerder, Riet IJzermans gebore Ruikes. Nao wat drale wil Riet IJzermans gebore Ruikes wel toegève dat ‘t ’n hele toer was um Harry zo wied te kriege. ,,Den keerl is toch zo godsgruwelijk oldewets en ook nog eigewies, dat hult gin mins veur meugelijk. Hi-j wil ook gin pinapparaat in de zaak want de banke zun volges ‘m niet te vertrouwe.’’ Al eur

de kassa en dan munte verkope in de massa! Jao dat is mien slogan dit jaor, zo geet dat!’’ En d’r komme biezundere munte bi-j de Peer. Laote ontwerpe deur Patrick Beverloo. ,,Dat zal ’t volk verbaas laote staon,’’ zeit ze vol trots. De oldste kastelein van ’s-Heerenbarg, Bennie Heitkamp, den zien zaak wil verkope, het d’r nachte niet van geslaope, zo vertrouwt hij ons toe. ,,Metdoen met den

eûvertuugingskrach het Riet IJzermans in de strijd motte gooie um eur echtgenoot zo wied te kriege dat ook hi-j aan de munte ging. Uuteindelijk isse gezwich vanwège ’t kleine geld. ,,Jao gewoontegetrouw passe wi-j ondernèmers onze prijze onwillekeurig aan aan de inflatie. En die inflatie is in de horeca ieder jaor 5 %. Dat kö’j zo naokieke a’j dat wilt. En dan he’j van die zeikers die 2 pils bestelle veur same vier euro veertig, betale met vijf euro en dan staon ze ook nog op de twintig cent te wachte. Schei mien toch uut!’’ Riet is d’r van eûvetuug dat dat probleem now de kommende carnaval getackeld is. ,,Eén man aan

MUMMIE PIET

munteclub is niet ech mien ding,’’ vertrouwt hi-j ons toe. ,,Maor now Harrie van de Peer mien in de steek het gelaote kan ‘k gin kant meer op!’’ ’t Meeste stik ’t Heitkamp dat die munte weer onderling uutgewisseld motte wodde. ,,En dan kriej toch n bietje kiek op wat de collega’s aan umzet hebbe gedrèèjd. Now wil ik dat van die andere bes wette, maor met mien umzet hebbe ze gin bal te make!’’ Maor Heitkamp, dit jaor waarschijnlijk veur de letste keer uutbater van Hotel Heitkamp, schient ‘t ei van Columbus uutgevonde te hebbe. Biezundere munte met aan twee

kante en zelfs aan de ziedkant ’n opdruk. ,,Könne ze mien ook niet besodemietere met munte van de Olde Beth of City Centrum of van d‘Olde Waskupe. Ik nèèm überhaup gin munte van andere aan. Volslage onverantwood veur ’n bedrijf van ‘t niveau zoas ik heb. Mien munte komme niet van de plasticfabriek van DS of zo. Nee ’n degelijk bedrijf het ze veur mien gemaak.’’ En zo trots as ’n pauw pakte inens ’n olde schoenedoos den ‘m uut de hand vilt en ’n enorme bult klinkende munte li-jt in de spuulbak. ,,Daor is mien hele toekomstige umzet now al in ’t water gevalle,’’ zeite met zien bekende gevuul veur humor. Wat de bierprijs is met Carnaval is nog niet bekend. ,,Ze vertelle mien wel wat die andere doen en ik pas mien dan aan. Solidair bun ik mien hele lève al gewèès!’’

Met deze unieke munte in verschillende valuta köj deze Carnaval nog bi-j Heitkamp betale.

KÖT NI-JS

JUBILEUM GRIEPGOLF EIER LEGGE ´s-HEERENBARG – Geschiedenis liefhebber Edwin Zweers het tijdes zien zuuktoch tusse olde kalenders een opmerkelijke ondekking gedaon. Zweers kwam tot de ontdekking dat vandaag precies 150 jaor gelééje op de eigeste daotum viel.

LAHORE - In de Pakistaanse deelstaat Uthmar Pradesh zun heel völ minse deur de veiligheidspolitie in de kladde gegroppe. Volges de hoofcommissaris van Lahore is in dit geval gin sprake van griepe wie da-j griepe könt, maor ‘n gerichte actie tigge de Pakistaanse maffia.

BARNEVELD – Onderzuukcentrum NIPO het de afgelope twee jaor onderzuuk gedaon waorum kippe eiere legge. Volges deskundige het ’t onderzuuk gin windeiere geleg want uut ‘t rapport bliek dat kippe eiere legge, umdat as ze eiere góóie ze sneller kapot gaon.

LEJESTOP BI-J HONDECLUB

‘DE VALSE TECKEL’

Mummie Piet, Sammy, kon veur ’t afschminke nog lache. ‘s-HEERENBARG - Sammy Ditters, den elk jaor bi-j MvR veur zwatte Piet spölt, is deur minse van de actiegroep ‘zwatte Piet niet’ mishandeld. Ze probeerde de arme Sammy de schmink van ‘t gezich te hale en zun doormet zover gegaon datte opgenomme moes wodde bi-j de eerste hulp van ‘t Slingeland ziekenhuus. Kindere die ‘m nao de behandeling eûver straot zage gaon in zien pietepak en de kop in ‘t verband sprake later eûver de ‘Mummie Piet’. De actievoerders

zitte ondertusse vas wèges mishandeling.

BREIMOORD BÈÈK – ’t Lèveloze lichaam van de 82-jaorige vrouw dat afgelope maondag gevonden is in eur woning is um ‘t lève gekomme deur 73 stèke van een breinaold. De politie nuump ‘t dossier “de breimoord”. Ze bun now druk op zuuk naor ’t motief.

VINKWIEK – Now ook de letste clubaovond gigantisch uut de klauwe is gelope, spölt ’t dagelijks bestuur van hondeclub ‘De Valse Teckel’ uut Vinkwiek met de gedachte ’n lejestop in te voeren. ,,De tetanusspuite zun niet aan te slöppe,’’ lut veurzitter Jan Knoop vanuut ’t Slingeland Ziekehuus wette. ,,Toen wi-j twee jaor geleje met dizze mooie vereniging begonne, koezze wi-j niet bevroede dawwe ’n dergelijk trieste maatregel zolle motte eûverwège. Maor met name ‘t agressieve gedrag van de langheûrige dwergteckel zörg veur völ eûverlas in ’t clubgebouw!’’ Dizze normaal gesproake zo zachaardige dierkes kenne gin genade en griepe nao alles wat los en vas zit. Knoop: ,,Niks of niemand is veilig, de sjaffeur van de trauma helikopter is hier zo

onderhand kind aan huus. Nee, dat kan zo ech niet langer, hoe tries ik ’t ook vind.’’ Vanaf zien ziekbed lut Knoop wette dat ’t nao umstandigheje rillatief goed

geet. Hij sprik de hoap uut dat ’n lejestop de rös terugbrink binne de vereniging en dat jong en old snel weer magge geniete van zien of eûr valse teckel.

Veurzitter Jan Knoop drie wèèk nao de letste clubaovond. Op zien eige uutdrukkelijke verzuuk onherkenbaor gemaak zodat zien identiteit niet bekend wödt.


3 DAAG OAPE HUUS op 7-8-9 fibrewari kump aan alles ‘n end ZO GEET DAT!

Gullie zun allemaol welkom um te komme kièke. Naor verwachting is de belangstelling groot, dus wèès d’r raps bi-j...’t kan wel ‘s de letste keer zun!

OP O K E T

HOTEL HEITKAMP

| Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Bestrating |

www.goudenhanden.net voor meer info & inspiratie

| Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Bestrating |

www.goudenhanden.net voor meer info & inspiratie

| Ontwerp | Aanleg | Onderhoud | Bestrating |

| Ontwerp | Aanleg | Onderhoudwww.goudenhanden.net | Bestrating |

voor meer info & inspiratie

www.goudenhanden.net voor meer info & inspiratie

Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn

Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn

Telefoon 24 06-22 27 Mobiel 74 15 E-mail info@goudenhanden.net Telefoon 0314-65 0314-65 24 27 Mobiel 04 74 1506-22 E-mail04 info@goudenhanden.net

! t a d t e e g Zo

Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn

Telefoon 0314-65 24 27 Mobiel 06-22 04 74 15 E-mail info@goudenhanden.net

Krie-j van 't feeste hèvige trek Gendringseweg 10, 7045 AV Azewijn Bu-j bi-j ons op de goeie plek Telefoon 0314-65 24 27 Mobiel 06-22 04 74 15 E-mail info@goudenhanden.net Bi-j Restaria 't Stadsplein CARNAVALSPRET IN PRETPARK Gif 't te ète veur groot en klein MET TURTLES UUT WASKUUPSTAD! Wi-j zörge veur ow warme of kolde hap Jaozekes, vanuut Amerika komme de designers van Nikelodeon naor Beverloo 3D Zo da-j weer tevrèèje 't fees instap! um diverse opdrachte deur te sprèke, en bis now toe veur 100% positieve reacties! Alle carnavalsdaag los van 11.00 tot 01.00 uur

Ook beelde van hoge kwaliteit staon eûveral in Europa verspreid…. en zowat wödt wel efkes in Waskuupstad gemaak! Of ’t now geet um sirrieus wark of um gekke fratse gullie könne altied kontak opnème met ons.

Molenstraat 4, 7041 AE ‘s-Heerenberg, 0314-661473

www.beverloo.eu | info@beverloo.eu | Nijverheidstraat 10a | 7041 GE ’s-Heerenberg


HAUSZORKES UUTGEFLOATE

11 • WASKUUPKRANT • 2016

BEWOONSTER GERTRUDIS LEK AL WÈKE ’s-HEERENBARG – In ’t deurgaons nette woonzörgcentrum Sint Gertrudis is ‘t onröstig. Veurige wèèk is aan ’t lich gekomme dat één van de bewoonsters vermoedelijk al wèke het gelek! Een en ander wier duudelijk toen ’n vas gruupke bewoners op de maondagmiddag ’n kaartje aan ’t legge was. Now wier de dame in kwestie sowieso al streng in de gate geholde, naodat zi-j ook al ’s vies had gesteggeld bi-j de wèkelijkse bingo. ,,Wi-j vuulde al nattigheid,’’ aldus één van de slachoffers, ,,maor dit was ech de dröppel, den

’t teiltje dei eûverlope!” De dreksie pak dit hoog op en hult ook ’t pessoneel deels verantwoordelijk veur dizze veurvalle. ,,Dit zaakje stink beheurlijk,’’ was de verklaoring van de woordvoerster van Azora. ,,Lekke is ’n heel kwaolijke zaak en zeker binne zo’n hechte gemeenschap as ’n bejaardecentrum köwwe zo’n gezeik niet gebruuke!’’ De dame in kwestie mag veurleupig uut veiligheidsre-jene niet bi-j naam wodde genuump, maor zeit eiges dat zi-j zich van gin kwaod bewus is.

PRIJZE BI-J WASKUPE STABIEL WASKUUPSTAD – Tijdes ’n concet dat de bekende ’s-Heerenbargse treûtbend ’t Hauszorkes afgelope zondag in Gertrudis het gegaove, bun de muzikante veur ’t eers van hun lève uutgefloate. Zo arg zelfs dat bi-jnao de traumahelikopter moes wodde ingeschakeld. De bendle-je wazze godsgruwelijk ontdaon eûver ’t fluitconcet, maor ze realisere zich now

dat ’t hun eige schuld is. In naovolging van de carnavalsvereniging vonne de muzikante dat ook hun groep moes verjonge. Halseûverkop hebbe ze zich veurtgepland. ,,En daormet is de drieteri-j begonne,’’ aldus prominent bendlid Ton Velthausz. ,,Uut alle huuk kwamme de blage vandaan um lid te wodde van ons orkes. Dat was nog tot daor

aan toe, maor ze wolle ook nog inspraak en toen begon de élènd. Bi-j ’t vastelle van ’t programma veur Gertrudis, kwamme die sneuzels onder ’t motto ‘Wi-j zun toch ’t House-orkes’, met allemaol housenummers op de proppe. Dat hebbe wi-j op ’t bejaardecentrum gespöld met alle gevolge van dien,’’ aldus Ton Velthausz.

’t Hauszorkes, inclusief de blage, blif lache ondanks ’t fluitconcet; alleen Jos en Ineke Thomassen wolle van schaamte niet op de foto Gelukkig hebbe ze ’n oplossing veur dit probleem gevonde. Ton: ,, Wi-j spölle niet meer op Gertrudis!’’ Op dizze uutspraak is op ’t bejaardecentrum verheug gereageerd.

BOOMS WIL EERSTE PRIJS WASKUUPSTAD – Antoine Booms wil dit jaor eindelijk ‘s ’n eerste prijs winne in de optoch van kommende zondag. En dat ook nog in de categorie ‘individuele’. Normaal is dat ’n prooi veur ’n geinig iemand, waoj Booms niet toe könt rèkene, maor eigewies atte is, geette d’r toch veur. ,,At puntje bi-j peûltje kump, kan ik Kees Engelbats verslaon,’’ aldus Booms. En toe gegoave: hi-j mik kans, dat wödt duudelijk uut de proefopname den zeer recent gemaak wier. Koste noch moeite het de – normaal toch zeikerige – keerl gespoard. Zo arg zelfs dat zien vrouw ‘m toesnauwde: ,,Gi-j spoort niet!’’ Antoine Booms geet namelijk as dweiler en het daorveur bi-j Cohen in Durkum ’n dweilapparaat gehuurd. Daormet hette in de spothal al proef gelope en niet zonder succes. Ech origineel is ’t idee natuurlijk niet, maor dat köj van Booms ook niet verwachte, maor deur zien uutmonstering kanne wel ’s hoge oge gooie. Want wèès now eerlijk: a-j met zukke kromme kneûk in

Mooi is ’t niet, maor wel geinig, a-j d’r zo bi-j loop

‘s-HEERENBARG – Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen is bezig met verschillende verni-jinge. Zo is ’n aantal jaor geleje gestat met de pronkzitting XL en het inmiddels ook de novemberpronkzitting ‘n verni-jde opzet gekregge. Ook de optoch trik in 2016 veur ’t eers in hele lange tied weer ’s deur ’t Emmerikse gengske. Wat d’r dan weer niet veranderd – en dat duut elke bezuuker van de pronkzittinge natuurlijk goed – is de prijs van de consumpsies. Die zun al sinds de invoering van de muntjes geliek gebleve. Schatkisbewaarder Fred Willemse is daor heel arg trots op: ,,Sins da’k aan ’t roer stao he’k ’t toch maor mooi veurmekaar gekrege dat bi-jveurbeeld ’n glas bier 1 muntje kos en ook de frisdrank is al jaore slechs 1

De prieslies den al veur ‘t 4e achtereenvolgende jaor diens duut muntje.” Volges de goedgebekte Willemse is ’t ook te verwachte dat volgend jaor en ’t jaor d’r op de consumpties nog steeds ’t zelfde aantal muntjes kos. Waorveur hulde.

OPKOMS INTERNET SLECH VEUR KANIBALE ’s-HEERENBARG- Dat d’r in bepaalde dele van de wereld nog steeds echte kanibale bestaon is veur de meeste minse gin geheim. Dat de populatie kanibale echter al jaore aan ’t krimpe is, dat wet lang niet iedereen, maor Edwin Zweers, geschiedkundige bi-j de Heemkundekring Bargh, wet dat wel.

‘n ‘kötte’ boks de straot op gaot, hei-j de lachers op ow hand. Tel daorbi-j zien spille-ermkes en zien enorme goerk van ’n neus, dan hei-j ow eiges toch keigoed uutgedos. Juryveurzitter

Harry Gève, bepaald gin vriend van Booms, zal alle zeile bi-j motte zette um Antoine van de eerste pries af te holde. Zeker a-j zo onpatti-jdig bun as Gève (niet is, red.).

Um te veurkomme dat kanibale straks alleen nog maor in de geschiedenisboeke veur komme het Zweers besloate ter plekke onderzuuk te gaon doen. Hi-j krig bi-j dit onderzoek hulp van Ton Ebbing, in ’t dagelijks lève hydroloog en betrokke bi-j ’t slaon van waterputte aan de andere kant van de wereld. Volges Zweers kent Ton daor de

weg, de minse en de taal goed, daorum hette ‘m gevraog as gids en tolk met te gaon.

Bereik Eenmaol in de règewoude van Papoea-ni-j-Guinea viel Zweers meteen op datte daor gewoon bereik had met zien smartphone, 4 streepkes Voodoofone 4G. Met Ebbing veurop as gids trokke

bei-je manne de bosse in um niet lang daornao ‘n kleine stam kanibale tege ‘t lief te lope. Zweers viel meteen op dat d’r in ‘t dorp sprake was van sirrieuze lèègstand. Van de 18 plaggehutte ware d’r nog maor vijf bewoond. Volges ’t stamhoof van de kanibale, Embabe Ouzouza Montora, is de opkoms van ‘t internet de oorzaak van dizze lèègloop. Hi-j verwach dat d’r eûver ‘n paar jaor gin kanibaal meur eûver is. ,,Sins wi-j internet hebbe en könne zien hoe minse gemaak wodde, luste we ze niet meer,’’ aldus Montora.


D’R HEER! Zo geet

't Geet d'r heer! GULLIE KÖNNE 24 UUR DUS DAG EN NACH BI-J ONS AAN DE POMP DUS OOK MET CARNAVAL, VEUR ‘N WAT GROTERE “SLOMP”.

dat!

GARAGE

Hans Gerritsen

651673 www.quo-vadis.nl

Zeddamseweg 74b 7041 CS 's-Heerenberg Tel. 0314-661500

er met die aanhangers... kom maor 's kièke!

't Geet ! r e 't VLEIS VAN KLARENAAR e h

BOVAG

Veur betaalbaor onderhold en APK-keuring

EN OOK DE WOS IS VEURDELIG, LEKKER EN GEZONDE KOS.

RENAAR

5, ‘s-Heerenbarg. Tel (0314) 661202

wat! n onze

veurolders r ’t al.... st s Zo geet dat! n Bergh Optiek ‘T GEET D’R HEER! Dat mo-j belève! Stadsplein 1, 7041 JA ‘s-Heerenberg (0314) 665944 - Fax: (0314) 666052 Doets en metTel.:Carnaval!

de gemakkelijkewinkel winkel voor wenskaarten, de gemakkelijke voor wenskaarten, kansspelen, tijdschriften kansspelen,tabak tabak enentijdschriften

Stadsplein 1, 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel.: (0314) 665944 - Fax: (0314) 666052

Landgoed

Hotel-Restaurant

telefoon 0314-651444

T -Heerenberg‘T -www.landgoed-montferland.nl Tel. GEE0314-665065 !

Riedereenwederom wensen wederom HEEiedereen WijWij wensen een R ’ ALLE ziektekosteverzekeringe. D een fantastisch carnavalsweekend fantastisch carnavalsweekend

d'r IJssalon Macellaio

bi-j Semperflorens trekke ze vaak van leer, s n e e w deow j reedaor eniverrasse doenieze W n keer op keer. Ze zörge ni-j grei, carnveur f è è g a val altied meer, ‘n en woensdag nao de carnaval, zien ze d'r weer! rie daag bate- rHOVENIERSBEDRIJF d BLOEMSIERKUNST e zu o Na nw i-j d’ r weer!

et d’r h e G t ‘ eer...

Marktstraat 19 's-Heerenberg Tel. 0314-661363 Eltenseweg 5a-8, 7039 AA Stokkum T 0314 66 80 21 E info@klompinstallatie.nl

'T GEET D'R HEER! Stadsplein 6a 7041 JA ‘s-Heerenberg Tel. 06-23001770

De carnavalsleut steet weer veur de deur, dus opzi-j met alle zörg en politiek geleur. 'n Paar daag um is zörgeloos teM hosse, o n tfe r la n d en ow in kleurige pekskes uit te dosse. Uw grootste lokale partij As d'r weer volop wödt gezonge van Montferland en geriddeneerd, zörg dan dat ow kèèltje, W regelmaotig e n s t i wödt e d e gesmeerd. r e e n e e n fa n ta s tis c h c a r n a v a l! KATJA O o steet k n met a 'nd riek-dröpassortiment e c a r n a v a l b lijv e n w ij in s te m m in g . IEDERE DONDERDAG OP DE veur owA klaor, CDWASKUUPSTAD! M o n tfe r la n d W e r k t! A L A A F MARKT IN en wens ollie allemaol CDA_Carnavaladv2015.indd 2 02-12-14 'n heel plezierig carnavalsjaor! Waskupen T3 Live.pdf 1 8-1-2015 16:04:44

S WÈTESCHAPPERS IS ‘N BERGH BRANDKASTEN BV !NSVERDUUSTERING LDZAME GEBEURTENIS N MAAK ‘IE DAT A-J WILT ELKE DAG MET! KWALITEIT Katja drop en fruitgums

AS IEDEREEN ZIEN GELD 'N HEER! "BERGHKLUIS" HAD, EETIN D’R OLLOEKE EN ZONNESCHERME DAN HADDE ZE IN DE LEURE, SOORTE EN MAOTE! BAJUS NOG CELLE ZAT

Voltastraot 86 • Deurekum Tel. 0314-334575 • www.azon.nl Ook

Bergh Brandkasten B.V. Goorsestraat 14 veur ripperaties 7041 GA s-Heerenberg en

Tel.: (0314) 66 14 52 Fax: (0314) 66 35 63

onderdele

ZEKERHEID

C

M

Y

CM

MY

CY

KREATIVITEIT CMY

K

E-mail: info@bergh-brandkasten.nl Website: bergh-brandkasten.nl

ZO GEET DAT!

13:00


13 • WASKUUPKRANT • 2016

SCHANDAAL OP DE HUCH

WASKUUPSTAD – Bi-jnao veertig jaor wone ze in ’s-Heerenbarg en al die tied bun ze deur gegaon veur ‘n ‘schrecklich nette Familie’, maor aan dat imago is now ’n end gekomme. Gerrit en Ans Wevers bun deur de mand gevalle, of liever gezeid: Gerrit is deur de mand gevalle. Vierentwintig jaor gele-je schient hi-j as bouwvakker in Oldenzaal gewark te hebbe en schient hi-j daor vremp gegaon te zun.

V

olges deurgaons wélingelichte bronne het dat ’n tweeling opgeleverd, Sanne en Lieke Wevers, maor dat wis de in ’s-Heerenbarg woonachtige bouwvakker op ’n geraffineerde manier stil te holde. Totdat… Sanne op 1 nov 2015 tijdes ’t WK turne in Glasgow zilver veroverde op balk en zo ’n end miek aan ’n hoop élènd. Toen wol de hele wereld wette wie Sanne en Lieke Wevers in werkelijkheid bun, wat ze met die élènd bedoele en toen konne de twee deerntjes ’t niet meer stil holde. Hun moeder het ’t hun eiges verteld. Eur was de kop gek gemaak deur ’n knappe Achterhoekse bouwvakker en nao wat gescharrel is ’t op ’n stapel steigerplenk gebeurd. Gerrit het nog geprobeerd um alles te ontkenne. Hi-j het zich

hond hult de bei-je Gerrit het wel beeld maor gin geluud; de kemphane uut mekaar

in alle bochte gewronge en laot zien twee onechtelijke dochters daor now de lenigheid van eûver geholde hebbe. ’n Lenigheid die hun bi-j ’t turne zo goed van pas kump. Gerrit gif toe datte hadstikke lenig is, maor hi-j is, volges ‘m, nooit in Oldenzaal gewes, is nooit vremp gegaon en het ’t nooit op ’n stapel steigerplenk gedaon. ,,Probeer dat maor ‘s! Veurda-j ‘t wet liggie ’n stuk lèger tusse de cement.

Boavedien gèèf ik de veurkeur aan ’n teketaofel,’’ aldus Gerrit. Hoe Gerrit zich ook in allerlei bochte vrink um zien vrouw Ans van zien onschuld te eûvertuuge, Ans hult eur twiefels. ,,Meteen toen’k de verhale eûver zien escapades heurde, geleufde ik d’r gin zak van. Mien Gerritje eûverspel plege, laot mien niet lache! Maor hoe meer ik d’r eûver nao dach, hoe hadder ik bun gaon twiefele. Ik kan mien namelijk

VATICAAN GEET IN DE HORECA

herinnere dat Gerrit ruum twintig jaor geleje seksueel ’n bietje gas lek trug te nemme. En a-j dan alles zo bi-j mekaar op tel, beginnie toch te twiefele,’’ aldus Ans. De verholding binne ’t oerdegelijke gezin op De Huch is niet meer zoas ’t gewes is. ‘t Kump in ’t köt hierop neer: ‘Gerrit het nog wel beeld, maor gin geluud meer!’ Hun hond mot riggelmatig tusse bei-je komme, as Gerrit en Ans mekaar weer ’s in de heure wille

BOOM AAN HOND ZEDDAM – Marcel Dellink, boswachter van Natuurmonumente dei-j gisteremarge de afschuwelijke ontdekking dat d’r aan de Bèèkseweg in Zeddam ’n boom aan ’n hond was vasgebonde. Onverloate wolle kennelijk de boom kwiet en wolle d’r op deze manier makkelijk van af komme. De Bomestichting is d’r bi-j geroepe en het zich eûver de boom ontfermp. De politie zuch getuuge en de eigenaar van de hond.

vliege. Hun blage, Sander, Mark en Edith, geleuve gin zak van de zogenaamde escapades van hun vader. Sander: ,,Die Sanne en Lieke lieke gaanniet op ons. Die deerntjes bun niet lillijk, dat gèèf

ik toe, maor a-j praot over mooi, dan kommie toch eers bi-j ons trech. En wat die trammelant tusse pa en ma betref, dat hebbe ze wel vaker gehad, maor dat geet van eiges weer eûver.’’

PUSHUPS VEUR DANNY EVERS WASKUUPSTAD - Danny Èvers, de zoon van Erik en Jolanda, het ’n gigantische flater geslage bi-j zien ni-je trainer. Toen Danny deur ’n lekke band te laat op de training aankwam, kreeg hij veur straf 20 push-ups toebedeeld. ,,Opens rende dat kleine keerltje van Evers weg van de trèèning,’’ aldus de ni-je MvRtrèèner, John Ni-jenhuus. Volges ooggetuuge doak den kleine foelboks meteen de kleedkamer van de dames van MvR in. ,,Wi-j wette al wel langer dat ‘t ’n kleine smeerpiep is. Now kwam dat keerltje

inens onze kleedkamer in. Dat is toch niet normaal meer,’’ aldus Noëlle Mijne, spölster van MvR dames 1. ,,En ’t duurde ’n half uur, ’n uur en nao 2 uur was hij eindelijk trug,’’ aldus zien teamgenote. Tot grote verbazing van iedereen had Danny de hande kats vol met vrouwelijk ondergoed. ,,Ik vin ’t volkomme logisch dat mien lieve Danny met 20 push-up bh’s terug kwam. Vroeger liet ik mien push-up bh’s ook altied al rondslingere. En opdrukke vind ik ’n vies begrip,’’ aldus moeder Èvers.

VRAOGE RONDUM

RAMP TITANIC

VATICAANSTAD – Um aan de bedelstaf te ontkomme het ’t Vaticaan drastische maatregele aangekundig. ’t Toenèmende aantal kardinale dat zich niks aan trik van ’t armoejige veurbeeld van Paus Franciscus zit de Heilige Stoel vies dwas. Ze lève d’r maor op los daor in ’t losbandige Rome, drage de opbrengste die via de collecteschaole en de klingelbuule binnekomme niet meer af aan ’t wettig gezag en doen zich te goed in de Romeinse horeca. Dat het de Paus aan ’t denke gezet en den is tot de conclusie gekomme dat

de sobere lèèfwieze van brood en wien gin resultaat meer brink. Zeker niet financieel. Onder de naam “In vino veritas” het de kerkvos ’n projec opgezet um binne de kötste kere ’n fatsoenlijke horeca-kéte op te zette. Dat den sector de letste tied qua rendement weer op roze zit is ook Franciscus niet ontgaon. Dat d’r ondanks dat ook ’n klinkende naam van internationale allure aan ’t toekomstige horeca-imperium mot wodde gegève, mag ook duudelijk zun. Dan mo’j niet aankomme

De gloedni-je èèttent van de Paus het intusse de eerste klante binne gehad.

met name as La Place, de Librije, de Snor, Smouze of Kaatje bi-j de Sluus. Dat trik niet. Ze doen ’t onder ’t eige merk: ,,’t Vaticaan“, het Franciscus besloate. De hooggeplaatste Argentijnse priester lut d’r gin gres eûver greûje want in ’n ziedstraot nève ’t St.Pietersplein in Rome is de eerste zaak gistere los gegaon.

BÈÈK- Op verzuuk van verzekeringskantoor Hansen uut Bèèk is ‘n groep Bèèkse duikers inmiddels veur de tweede keer naor de Atlantische Oceaan vertrokke um ter plekke onderzuuk te doen naor één van de grootste scheepsrampe uut de geschiedenis. Hanse wil dolgraag wette wat d’r ech gebeurd is op den 14e april 1912 um zo ni-je schadeclaims, mochte die nog komme, af te könne wimpele. De duikers zun in 2013 veur de eerste keer naor de rampplek gewes; met ‘n kleine onderzeeër zun ze tot 3800 meter diepte

gezak um ‘t wrak van de Titanic met eige oge te könne onderzuuke. ’t Duurde niet lang of de eerste vraogtekes eûver de echte oorzaak van de ramp kwame baove drieve. ‘t Schip zöl, zo wier destieds geroepe, ’t beste van zien tied zun. Dikker staol was d’r niet te kriege en deur ni-je technieke toe te passe was ’t schip onzinkbaor. Tenminste, dat wier gezeid.

Zwembad Volges een van de onderzuukers stapele de vraogtekes zich inmiddels aardig op. ,,Ik hol

niet van complottheorieë maor wat hier ech gebeurd is, da’s ons ’n groot raodsel. Hoe is ’t meugeluk dat dit schip lek is geraak. De kwaliteit was zo goed, zelfs nao 103 jaor zit ’t zwembad nog steeds vol met water. Daornaos zöl ’t schip in aanraking gekomme zun met ’n iesbarg. Ook dat vinde wi-j raar, in de wie-je umtrek van ’t wrak is gin spoortje ies te bekenne. Ik vermoed dat wi-j hier nog lang niet klaor zun,’’ aldus Bèèkenaar Mattie Buiting, den oaver de rissultate van ’t onderzuuk ech gin zuute breudjes bak.


Net dat beetje Xtra Innovatieweg 17 7007 CD Doetinchem

WIJ ZORGEN ERVOOR DAT UW AUTO ALTIJD START

T +31 (0) 314 - 35 48 33 E contact@printx.nl I www.printx.nl

www.autocentrumvrijs.nl

Veur al ow drukwark in kleur of zwat, mo-j bi-j Printx.nl zun, zo geet dat!

Zo g eet d a t!

Onderdeel van The Wiendels Group www.twg.nu

ELEKTRO TECHNISCH BUREAU

MAATMAN

's-HEERENBERG

alumunium kozijnen winkelpuien

Tel. 0314-661676

rolluiken zonwering

www.byenhof.nl

WWW.ETBMAATMAN.NL

bedrijfsdeuren snelloopdeuren

! t a d t e e g Zo


ASIELZUUKERS IN BARGH

’s-HEERENBARG – Gi-j kon d’r natuurlijk op wachte. Heel Nederland het d’r met te kampe. Wat zeg ik, in heel Europa is dit aan de odde! Vroeg of laat moes ’t d’r ’n keer van komme en now is ‘t zowiet. Ook ’s-Heerenbarg het asielzuukers. “Dit is niet normaal” foeterde Georgio. ,,Ik heb alles achter mien motte laote um asiel te zuuke. De hele tent pas verbouwd en now mot ’t pessoneel ’t drèèjende holde. En waorum? Puur umdat Gemeente Montferland mien links lut ligge en niet met wil denke.’’ Karel Sewratan, ook wel bekend as de bruur van Jimmy, wet wat de pizzamagnaat deursteet. ,,Ik heb eiges ook al meerdere kere bi-j de gemeente aangeklop, maor krieg steeds nul op ’t rekest. Ze vinde dat ’t mien eige probleem is. Belachelijk!’’ Mehmet Berktas vuult met lotgenoot Sewratan met. ,,Dit slut ech helemaol nörges op. Zelfs de minse um ons heer beginne now richting ons met ’t vingerke te wieze. Waorum? Ze gaon eiges toch ook naor ’t buuteland op vakantie? En now trekke wi-j met de

hele familie d’r op uut, zuuke netjes asiel en dan krie-j dit gezeik!’’

Geniete Vanuut de gemeente wier inens uut kats onverwachte hoek de helpende hand geboaje. Niemand minder dan Henk Groote het begrip veur de ontstaone situatie: ,,Ondanks dat rond de vakantieperiode alle asiels kats vol zitte, vin ik dat de minse uut ’s-Heerenbarg normaal op vakantie motte könne. Ik heb asiel gezoch én gevonde! Ik heb hoogspessoonlijk gebeld met Dierenasiel Van Gaalen in Bèèk en zowel Georgio, Karel as Mehmet könne hun hundje kommende wèèk onderbrenge in ’t asiel en daormet eiges geniete van ’n fijne vakantie.’’ Mehmet en Karel zun kats bli-j met dizze oplossing veur hun

15 • WASKUUPKRANT • 2016

KNIEN ’s-HEERENBARG - Huub Hieltjes van Dobey Hieltjes het veurige wèèk ‘n knien verkoch aan ‘n jong deerntje van 6 jaor. ‘t Kind kwam in de winkel met de vraog of ze ook kniene verkope. Huub het eur toen gevraog of ze zo’n klein bruun pluuzebölleke wol of misschien zo’n lieve witte met rooie eugskes. Volges ’t deerntje miek dat niks uut, eur python zol ze allebei wel luste.

POEDEL

trouwe viervoeter en verheuge zich op hun vakantie. Georgio is ook wel bli-j met de handreiking van Groote, maor zuch nog steeds

asiel veur zien twee scheûp veurdatte richting de zon kan.

Mehmet Berktas is kats bli-j datte eindelijk asiel gevonde het

’s-HEERENBARG - De bruune poedel den veurige wèèk los liep in de plantage en achter ’n jong vöske aan ging is tot en met vandaag nog steeds niet terug gevonde. Zien baasje, raodeloos van verdriet, duut alles um ‘t dier terug te kriege en het dizze wèèk ‘n oproep geplaats in ‘t Montferland Ni-js. Helaas het de oproep nog niet geleid tot de terugkoms van de hond. De plietsie vermoed dat ‘t arme bees helemaol niet kan lèze.

Waskupen gedupeerd ALINE PETERS NAOR WERELDKAMPIOENSCHAP ’s-HEERENBARG – Pedicure Aline Peters nimp binneköt deel aan de wereldkampioenschappe pedicure, die in Brazilie wodde geholde. Ze het zich veur dat WK gekwalificeerd deur op ’t Nederlands kampioenschap as tweede te eindige. Eerste wier ’n nègelknipster uut Hilversum, maor die het van ’t WK afgezien umdat ze vliegangs het en de reis per boot te lang zöl dure en per auto ook gin alternatief was. De

VALSE MUNTE

Hilversumse het de eer toen maor aan Aline Peters gelaote. Veur de wedstrijde in Rio de Janeiro zuch Aline nog ’n proefpessoon. Den mot beschikke eûver godsgruwelijke slechte kneûk, compleet met eelt, likdeurns, klove in de hakke en kalknègels. Boavendien mot de pessoon in kwestie suuker hebbe, niet in ’n pekske maor in ’t lief, bi-jveurkeur olderdomssuuker. Kandidate könne zich bi-j Aline melde; alle koste wodde vergoed.

WASKUUPSTAD – Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen is slachtoffer gewodde van valse munte. Penningmeester Fredje Willemse wet ganiet wat ‘m eûverkump en zit in zak en as.

PLIETSIE ONDERZUCH DOOIE

WARM – In ’t pittoreske dörpke Warm, net tusse Vethuuze en Etten, is ’n gruwelijke vonds gedaon. Köt nao de winter het ’n veurbi-j fietsende inwoonster ’n dooie op straot gevonde. ‘t Slachtoffer was al in ver-

regaonde staot van ontbinding, waordeur de plietsie veurasnog niet kan vasstelle of ’t um ’n keerl of wief geet. Volges ’n woordvoerder van de plietsie zol ’t gaon um ’n kolde afrèkening.

Van de dooie zun de oge, neus, mond en arme nog in tac

Deurgaons is Fredje daags nao de pronkzittinge helemaol in zien nöpkes. Afgelope novemberpronkzitting was dat wel anders. Bi-j ’t naotelle van ‘t contant geld en ’t uutzuuke van de ingenomme munte, stuitte Fred op ’n grote trop valse munte. ,,Dit is je reinste vregheid,’’ foeterde Willemse. ,,Wi-j stelle alles in ‘t wark um minse twee hèvige pronkzittingsaovende veur te schöttele, met schappelijke prijze veur onze consumpties. Waor andere vereniginge en de lokale horeca alsmaor de prijze opschroeve, kos ’t bi-j ons al jaore maor ene munt! En a-j zelfs dan de boel mot besodemietere deur ook nog ‘s met valse munte te betale, dan he-j aan mien ’n hele vieze!’’ Volges Ivo du Plessis, den mot controlere of Fredje wel goed het geteld, leit ’t probleem waarschijnlijk binne de vereniging eiges. ,,Alle warkende leje wodde geach te helpe tijdes de pronkzittingsaovende. Dan he-j dus soms verkeerde minse op verkeerde plekke zitte. Ik wet haos zeker dat dizze valse munte zun aangenomme deur Sjaak Reumer. Niet datte dat bewus het gedaon, maor den is zo kleureblind as maor kan!’’ Reumer

de De valse munte waormet betaald is op sa’ mas ze grie ‘één er pronkzitting, volges Reum

eiges is zich van gin kwaod bewus: ,,Mo-j luustere, ik heb gewoon gedaon wat mien gevraog wödt en heb netjes alle grieze Waskuup-munte aangenomme!’’

Minse die asnog met ’n goeie munt wille betale, könne dizze op dinsdagaovend 30 febrewari bi-j Fredje afgève in de Gerrit Heuvelinghal.

’s-HEERENBARG - Dokter Timmers het ’n speciaal programma ontwikkeld um minse met obesitas te begeleide in ’t afvalle.

Volges Timmers könne die minse de hulp goed gebruuke, umdat ‘t lève met obesitas op zich al zwaor genoeg is.

OBESITAS


ZO GEET DAT! Witte paters 37 7041 SR ‘s-Heerenberg 06 513 22 584 www.uwparketteur.nl Ook voor planken-, PVCen laminaatvloeren. aline-peters-pedicure_visitekaartje.pdf

2

11-02-15

11:37

C

Zo geet dat!

M

aline-peters-pedicure_visitekaartje.pdf

1

11-02-15

11:37

Y

CM

aline-peters-pedicure_visitekaartje.pdf

MY

C

M

CY

K M

Y

CM

MY

CY

C

Y

M CM Y MY CM CY MY CMY

CMY

K

CY K

pedicure

pedicure at! Zo gt d

CMY

1

11-02-15

Stokkumseweg 17 7041 BT ‘s-Heerenberg

pedicure

Stokkumseweg 17

M 06-21238625 7041 BT ‘s-Heerenberg E info@pedicurealinepeters.nl 06-21238625 I Mwww.pedicurealinepeters.nl E info@pedicurealinepeters.nl I www.pedicurealinepeters.nl

K

Hoe$gi'j$ow$grei$ook wilt$vervoere,

$$Dat$mo'j$belève ! Zo geet dat!

11-02-15

pedicure

aline-peters-pedicure_visitekaartje.pdf

CMY C

2

11:37

11:37


PASTOOR IS ’T ZAT

WASKUUPSTAD – Pastoor Jurgen Jansen is ’t zat dat tijdes de carnavalsmis op carnavalszaoterdag de helf van de Waskupe zit te slaope. Um die re-je hette besloate um niet op de prèèkstoel op ’t priesterkoor de diens te lei-je, maor olderwets vanaf de kansel. Vanaf den hoge positie kanne met name de old-prinse goed in de gate holde, Die zitte namelijk in de rechter zietbeuk en denke dat ze onbespied bun. Dat is echter vanaf zaoterdag veur carnaval verle-je tied. ,,Onze Lieve Heer zut alles en dat geldt ook veur zien grondtroepe, waor ik deel van uutmaak,’’ aldus Pastoor Jansen. ,,Goed, ’t bun niet de jongste meer, die olde Joekels, maor drie kwattier könne ze de döp toch wel los holde. D’r is d’r maor één den goed oplet en da’s IJsbrand Nijhof, maor ja den zit aan de andere kant en den mot collectere en dan mo-j de döp ze-

ker los holde, anders hale ze wat van de schaol áf, in plaats dat ze d’r wat op doen.’ Volges Pastoor Jansen is ’t allemaol de schuld van Paoter Johan. Den ston daor jaore gele-je maor ’n bietje te flauwekullie en Diem in de pak

TOERNOOI

THE VOICE

KERK-AVEZAATH – Dit jaor wödt van 5 tot en met 12 juni een tennistoernooi georganiseerd speciaal veur Jehova-getuuge. Het toernooi steet bekend as de “Doe es open”

LOS ANGELES – Niemand minder dan muziek legende Stevie Wonder zörgde afgelope weekend veur een record aantal kiekers veur ’t programa The Voice. Wonder verraste de zaal met een optreeje tijdes de Blind Auditions.

AMSTERDAM – Met ‘n cultureel bezoek aan onze hoofdstad het Bennie “Stadsnar Ben” Lukassen zich hèvig vergis. Ben was druk bezig met selfies knipse met beroemdheden in Madame Tussauds, toen hi-j in de verte de president van de Verenigde Staten Barrack Obama zag staon. Zo snel as Bennie is hette zich gehaos um ook met Obama ‘n selfie te kriege. “Ik dach dus ech da’k ‘m zag lope, maor ’t wassen beeld” aldus de teleurgestelde stadsnar.

BEDRETTE ‘s-HEERENBARG – De plietsie Montferland het afgelope maondag een arrestant in hechtenis genomme veur de inbraak bi-j de apotheek de aovend d’r veur. De arrestant het de inbraak bekend en het toegegève datte de twaalf pötjes valium gestoale het en ondertusse allemaol het opgemaak. Naodat Rinus Kuiling de arrestant het ingelich dat ’t gin pötjes valium maor laxeertablette ware vuulde de arrestant zich bedrette.

KRAUTFUNDING BI-J KAUFLAND EMMERIK – Anno 2015 was ’t al kats ‘hot’ um veur niks en weer niks ’n krautfunding op te statte. Daor is sins ’t begin van 2016 in Emmerik nog ’n extra dimensie bi-j gekomme. ’t Is namelijk vanaf now meugelijk um bi-j Kaufland (veurhen Famila) met meerdere minse tegelijk in te stappe op de aankope van verschillende koolsoorte. Weisskraut, Rotkraut of ’t traditionele Sauerkraut gaon vanaf now tigge gemeenschap-

STEEDS MINDER MINSE MET ZWAARD

‘s-HEERENBARG - Steeds minder Nederlanders hemme ‘n zwaard op zak. Dat bliek uut onderzuuk van de Erasmus Universiteit. Ten opzichte van duuzend jaor geleje is ‘t aantal minse dat met ‘n zwaard eûver straot geet met meer dan 95% afgenomme.

KÖT NI-JS

OBAMA

17 • WASKUUPKRANT • 2016

pelijk gedrage prijze eûver de toonbank deur krautfunding. De COOP in ’s-Heerenbarg is ’n soortgelieke campagne aan ’t veurbereide onder de naam Krautzfunding en het contac gezoch met buurtvereniging De Dolle Paoters (Don Rualaan rid.). As alles met zit, dan is ’t daor meugelijk um vanaf volgende maond de boadschappe te laote bezörge via Herbert Krautz um dan met meerdere minse de bezörgkoste te dele.

te make. Pastoor Jansen: ,,Den lette gaanniet op de oldprinse en daor hebbe die lu-j misbruuk van gemaak, maor da’s now afgelope. Ik eis discipline en ’n flinke gif met de collecte! En dat letste hult IJsbrand wel in de gate.’’

Vanaf de kansel kan Pastoor Jansen iedereen bèter in de gate holde.

‘t Slagwape het volges trendwatcher Edwin Zweers zien langste tied gehad. ,,’t Hoogtepunt was de zwaardhype in 903. Toen zag gi-j iedereen met zo’n ding. Daornao is ‘t alleen maor bargafwaarts gegaon. Al in de Tachtigjaorige Oorlog was ‘t niet gebruukelijk um ow met ‘n zwaard te vertone. In de Eerste Wereldoorlog wier gi-j d’r zelfs met uutgelache. Gênante situaties ware dat,’’ aldus Zweers. Sins ‘t zwaard op zien retour is, is de umvang van de wereldbevolking enorm toegenomme. Volges Zweers is ‘t now nog te vroeg um te concludere dat de anti-zwaardmaotregele van de eûverheid hiertoe hebbe bijgedrage. Zweers: ,,’t Kan ook

zun dat minse deur de uutvinding van ‘t buskruut minder behoefte hadde aan ‘t gebruuk van ‘n zwaard. Sinsdien geldt: iezer is uut, buskruut is in. De afname is veural ingezet nao de Slag bi-j Soissons in 923. De minse ware d’r toen ech klaor met.” Volges Zweers is de dalende trend van de afgelope 1000 jaor ’n momentopname: ,,Wi-j motte niet vergète dat ‘t aantal minse met ‘n zwaard op zak nog altied völ groter is dan köt nao de letste iestied. ‘t Is wel grappig um te zien hoe iedereen meteen in paniek rik nao één tegevallend millennium. Laote wi-j eers de kommende 5000 jaor maor ‘s afwachte. ‘t Zwaard het veur heitere vure gestaon.”

DIEKMANNE OP VAKANTIE

’s-HEERENBARG – Bennad en Paulientje Diekman hebbe ’n heel biezundere vakantie achter de rug. ‘t ’s-Heerenbargse stel het namelijk net gedaon of ze ’n reis met de tiedmachine ginge make en hebbe gecampeerd op de Slotlaan in ’sHeerenbarg.

‘Daor wone ze toch’, zöj misschien zegge, maor das war einmal. ’t Geet hier namelijk gaanniet um ’n vakantie, maor um ’n puur ellendige realiteit. ’t Tweetal, dat bekend ston as echte bonvivants, is namelijk kats berooid, of, zoas Bennad ’t zo mooi wet uut te drukke: ,,Wi-j bun naor de kl…’’ ’t Was algemeen bekend dat Bennad de tes niet kapot had en ook Paulien had ‘deur zuinigheid en vlijt’ ’n aardige reserve opgebouwd. Toen sloeg ’t noodlot toe. Bennad deej zien zaak eûver aan zien blage en dach daormet zien pensjoen veilig gesteld te hebbe en op zien blage trug te könne valle, asse ’n keer krap bi-j kas zòl zitte. Hi-j kwam echter van ´n kolde kermis thuus. Roel en Felix drèèjden de kraan dich en de poort op slot. As Bennad wat neudig had, dan moesse dat maor netjes vraoge. En daormet moj natuurlijk niet bi-j Bennad aankomme. Wat Paulien ook probeerde, ze kreg Bennad niet zo ver datte zien zone um ’n guns ging vraoge. ,,Wat guns? ’n Aalmoes zöj bedoele. Ik denk

De Diekmanne make d’r maor ’t beste van en doen net of ze schik hebbe

d’r niet eûver,’’ aldus Bennad. Van armoej het Paulien de luxe vakantie op Torremolinos maor afgezeid en bun de twee in ‘n ‘mobiel home’ aan de Slotlaan getrokke. Ze hebbe alleen de foto nog, waorop ze krampachtig probere te lache. Veur hun is de carnaval naor de donder. Bennad: ,,Zo geet dat! Wat ’n motto! Hei-j altied gewark as ’n peerd en now lach iedereen mien uut. Ik laot mien mooi niet zien, dizze carnaval!’’

EÛVERLAS ZEDDAM – De kommende twee maond wödt d’r in Zeddam draodloos internet aangeleid. ‘t Aanlegge hiervan gebeurt in verschillende stappe. Veur de eerste twee stappe hoef gi-j niet thuus te zun. ’t Draodloze internet wödt in elke straot geleid. Tegels wodde uut de stoep gehaald en d’r wödt gegrave. De straot hoef niet

te wodde afgesloate, maor de auto mot wel efkes aan de kant. Tegeliekertied wödt ’t draodloze internet ook van de straot tot aan ‘t huus gebrach. Met ‘n speciale boor wödt ‘n smalle tunnel onder de tuin deur naor ‘t huus geschoate. Daornao wödt alles weer dichgegooid en opni-j gestraot. ’t Kan zun dat hierbi-j enige eûverlas ontsteet.


E T N U M E D N O ERSTA

D N O T ME

E L A T E B S N O J I B J

Dolle Graaf

De Peer

| inhouse services Bu-j op zuuk naor ‘n leuke, ni-je of andere baan, kom dan ‘s bi-j Tempo-Team aan. Gi-j bunt student en gi-j wilt wat bi-jverdiène of bu-j wat older en wi-j nog niet renteniere. Veur iedereen doen wi-j hèvig ons bes En dat brink dan veur ow geld in de tes. Bu-j op zuuk naor ‘n leuke, ni-je of andere baan, kom dan ‘s bi-j Tempo-Team aan.Wi-j hebbe

bane in de administratie, produktie en logistiek, Gi-j bunt student en gi-j wilt wat bi-jverdiène wi-j zuuke wat anders, wat ow ook leuk liek. of bu-j wat older en wi-j nog niet Of renteniere. Veur iedereen doen wi-j hèvig onsKom bes ow En dat brink dan veur ow geld in de tes.

inschriève en loop gerös is naor binne dat kan bi-j 1 Waskuup en 6 Waskupinne.

Wi-j hebbe bane in de administratie, produktie en logistiek, In ‘t centrum Of wi-j zuuke wat anders, wat ow ook leuk liek.

van ‘s-Heerenbarg zu-j ons niet vinde wi-j zitte namelijk heel fijn, Kom ow inschriève en loop gerösaan is naor debinne Weteringstraot 21 op het Barghse industriedat kan bi-j 1 Waskuup en 6 Waskupinne. terrein.

Zo geet dat!

In ‘t centrum van ‘s-Heerenbarg zu-j ons niet vinde ’s-Heerenberg, Weteringstraat wi-j zitte namelijk heel fijn, aan de Weteringstraot 21 op het Barghse industrieof T 0314 66 71 32 terrein.

21, T 0314 66 42 00

’s-Heerenberg, Weteringstraat 21, T 0314 66 42 00 of T 0314 66 71 32

www.tempo-team.nl www.tempo-team.nl

Zo werkt het.

Instituut voor Fysiotherapie

LID NVM

Zo werkt het.

SMS HAARMODE AAN HUIS

www.hengevelt.nl - ‘s-Heerenberg

B.J. Kruijt Behandeling volgens afspraak aangepast aan uw werktijden.

at ! d t e e g Zo

Emmerikseweg 7 - 7041 AV ‘s-Heerenberg Tel.: 0314-667767

0314-664025 Wi-j doen ook taxaties, hypotheke en aankope

raod Veur deskundige ow huus bi-j verkoop van s bèter thuus vuul’ie ow bi-j on

“Zo geet dat!”

ZO GEET DAT Sharon Jansen - Kaak 06-52438480


19 • WASKUUPKRANT • 2016

HAROLD ARENDSEN PROBEERT

VAN HANEGEM TE STRIKKE

LENGEL – Harold Arendsen het van alles geprobeerd um Willem van Hanegem te strikke veur de functie van hooftrainer van VVL. De ’s-Heerenbargse garageholder is d’r van eûvertuug dat ‘m dat geet lukke. Hi-j het de oldinternational ’n riant inkomme in ’t veuruutzich gesteld. Daornaos krigge ’n auto tot zien beschikking en magge aan de Goorsestraot gratis tenke.

B

ert en Jan Arendsen, nève van Harold, maor bepaald gin vriende, vinne de planne van hun nèèf bespottelijk. ,,Net of iemand as Willem geïnteresseerd is in ’n transfer naor Lengel. Den het nog nooit van dat gat geheurd. Van Hanegem kennende denk den vas dat Lengel in Duitsland li-jt en asse örges niet heer geet, is dat Duitsland wel,’’ zit Bert Arendsen te stöke.

KÖT NI-JS

Bi-j VVL zegge ze niks te wette van gesprekke met Willem van Hanegem. ,,Allemaol lulverhale, daor zal den Daniël Schmitz wel

weer achter zitte; den is nog lid bi-j ons, maor niet lang meer. Den trei-je wi-j d’r daluk uut,’’ zo lut Tonnie Abbenhuus wette.

VECHPARTI-J

ANONIEME ALCOHOLISTE

KNOKKE – Bi-j ‘n vechparti-j tusse twee geleuvige groeperinge bun diverse vernielinge aangerich in ’t centrum van de Belgische plaats Knokke. De politie is ondertusse op zuuk naor Jehova’s getuuge.

De bi-jeenkomste veur de anonieme alcoholiste ware afgelope jaor weer ‘n groot succes. Deur ‘t bestuur wier veurige maond dan ook besloate um ‘t seizoen af te sluute met ‘n gezellige kesborrel.

SPAOR BI-J VEUR VRIENDELIJK PESSONEEL ’s-HEERENBARG – Lidl kump binneköt met ‘n leuke ni-je aktie. In de maond april kö-j bi-j de Lidl spaore veur vriendelijk pessoneel. Bi-j besteding van 15 euro aan boadschappe wo-j bi-jveurbeeld begroet bi-j ‘t afrèkene. Spaorakties, zoas de wuppies en de moestuintjes van Albert Heijn, zun deurgaons arg succesvol. De Lidl ‘s-Heerenbarg verwach van de vriendelijkheidsstunt zelfs nog meer, umdat ‘t idee regelrech tot stand is gekomme op basis van wense van klante eiges: ,,Wi-j hebbe de minse gevraog wat veur campagne ze op prijs zolle stelle. ‘Voed eers ow pessoneel maor ‘s op’ was ‘t mees genuumde antwoord,’’ zo vertelde de verantwoordelijke. Klante könne niet alleen spaore veur ‘n groet, maor ook veur bi-jveurbeeld oogcontac. Wie minstes 45 euro besteedt en ‘n aktieproduc kuch, wödt zelfs

getrakteerd op ‘n moeizame glimlach. De caissière onderbrik speciaal hierveur effe ‘t gesprek met eur collega drie kassa’s wiejerop.

Glimlach Trouwe klant Silke Nijland (35) nuump ‘t ‘n leuke aktie: ,,Zo’n glimlach, da’s toch hatstikke leuk veur de blage? En stiekem vind ik veur mien eiges oogcontac ook bes fijn as ik hadop bellend op ‘t letste moment mien pinpas onderuut mien tas probeer te visse, terwijl ik nog niet één

produk alvas heb ingepak um de ri-j niet al te zeer op te holde.’’ Caissière Steffie (35) vindt ’t eigenlijk wel ‘bes’, maor zut op tigge ‘t extra wark: ,,Eigenlijk mik ‘t mien gin reet uut, maor dit is ech zo niet chill, ik mot al völ langer kassa doen as Gemmy vandaag. Hoezo zei-je ze dit niet toen ik sollicitatie deej dan, jao toch! Ik heb honger gek.’’ Vanaf mei zun de caissières gewoon weer ongeïnteresseerd en onfatsoenlijk. Dan kö-j bi-j Lidl spaore veur ow eige oalieraffinaderi-j.

Harold Arendsen het Van Hanegem inderdaad gesproake, maor waoreûver is de vraog.

SPIONAGE

WASKUUPSTAD – Op ’n recent geholde vergadering van de horeca het Chantal Schenning geprobeerd um alles op te nemme met ’n verborge microfoon, zodat ook eur vriend in De Bongerd met kon luustere. Dat ging echter niet deur, umdat Joyce Firing van ’t Olde Veld eur deur had en eur ontmaskerd het as spionne. De andere horecaffers ware pisnijdig eûver de smerige streek den Chantal uut wol hale en hebbe eur drek de deur geweze. Umdat de vergadering van de horeca bi-j De Grach was, had dat gin direkte consekwenties. Chantal snap nog steeds niet hoe Joyce eur het wette te ontmaskere.

HILVERSUM/’s-HEERENBARG – Vanaf zondag 1 maart könne de kiekers van de populaire koakzender 24Kitchen kieke naor een ni-j koakprogramma geprissenteerd deur niemand

Chantal Schenning met de verborge microfoons, die ze niet ónder, maor óp eur jurk had aangebrach.

minder dan onze eige veurmalige Smouzen kok Harry van Uhm. Dit programma zal volledig in ’t teken staon van veurgerechte en zal de Carpatshow gaon hiette.

FIE(T)S WEER ’s-HEERENBARG – ’t Het d’r hèvig opgegaon afgelope zondagmarge aan de Dr. J.H. van Heeklaan. Net as iedere zondagmarge wol Constant van Eldik toen met Bas Raben, Eric Goorman, Edwin Volleboks en consotte met de mountainbike ’t bos in. Rond half 7 is Constant veurzichtig uut bed gekroape um zien vrouw Nancy van Annie van Cappy niet wakker te make. Stillekes trok Constant zien fietsklere aan, sloap op zien tene naor de garage en het zien fiets buute gezet. Bi-j ’t oapene van de garagedeur sloeg ‘m de ieskolde rège tigge de snuut. Slim atte is, besloat Van Eldik eers ‘s efkes ’t weerbericht te bekieke. De veurspellinge ware dramatisch: snee, iezel, hagel en rukwinde. Veur ’t eers in zien lève besloat hi-j niet te gaon en weer te gaon slaope. Eenmaol uutgekleed, kroap hij tigge Nancy eur rug aan en fluusterde: ,,Schat, ’t is alderbarstens kold en slech buute!’’ Waorop

Constant van Eldik: ,,Gin weer um te gaon fietse!’’

Nancy toen zol hemme gezeid: ,,Joa en snap gi-j now dat den

kéérl van mien in dit weer is gaon fietse!”

België schaf Buk-raket aan BRUSSEL – De Belgische landmach het in Rusland ’n tweedehands Buk- lanceerinrichting aangeschaf met 34 rakette d’r op. De lanceerinrichting steet verkeerd afgesteld zodat de minse die um

bediene de kop in motte trekke as ze de rakette afvure anders zun ze ’t köpke kwiet. ,,Onhandig, maor a-j ’t wet is d’r niks aan de hand, ’t was ’n koopje,’’ aldus ’n woordvoerder van defensie. Saillant detail is dat

Sjef de Kogel, de veurige Belgische minister van defensie van Belgie, af moes trèèje umdatte 50 F16’s van de Nederlandse luchmach had gekoch. Hij dach dat F16 de prijs was.


Wij bliève!

Nu € 50 cadeau bij eeng!* betaalrekenin

Wi-j zun ow bank. Rikken Assurantiën B.V. 's-Heerenbergseweg 12a 7038 CC ZEDDAM T (0314) 65 16 00 E info@rikkenassurantien.nl I www.rikkenassurantien.nl

Bij ons regelt gi-j ow geldzake of hypotheek zo a-j dat eiges wilt. Zo geet dat!

* Alleen in combinatie met de Overstapservice. Vraag naar de voorwaarden.

Steeds meer bankkantore in Nederland verdwiene. Terwijl iedereen ‘n bank in de buurt verdiènt. Daorom blif RegioBank ook in ZEDDAM. Bij ons regelt gi-j ow geldzake zo a-j dat eiges wilt. Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altied dichtbi-j.


21 • WASKUUPKRANT • 2016

Pronkzitting

Op deze pagina de medewarkers aan de

XL 2015

Pronkzitting XL van veurig jaar. Die komme now pas in de krant, umdat veurig jaor De Waskuup al klaor was, toen de Pronkzitting

3 Tenore

XL wier geholde. Da’s ook de re-je waorum de medewarkers aan de Pronkzitting XL van dit jaor volgend jaor pas in de krant komme. ’t Klink ingewikkeld, maor a-j logisch naodenk, kommie d’r wel uut. Gewoon plaatjes kieke!

DJ Elmo

alist Carnav or ja van ‘t

Bokkie

Peters Barghse Jonges

Funkenmariechen

Awesome

Grensland Ork

est

Kiki Gerritsen

Willie Bolk en Bad Habit

Just for Soul

Garded

ans

Peter Schrau wen

Prinzengarde

Raod van XI

Valentino Trio

Renske en Cindy

Showdans Dansgarde

One Two Trio

Foempa’s oog a

ppels


events & media

,-

GROENTE EN FRUIT

1 + 1 = 2 bier tjes Zo geet dat!

06 - 18 11 72 63

Beverloo 06 - 18 11 72 63

Plantsoensinge l Midden 27 7041 ZB `s-Hee renberg Plantsoensingel Midden 27 7041 ZB `s-Heerenberg

Cijfers

dewy@beverlo ocijfers.nl dewy@beverloocijfers.nl www.beverlooc www.beverloocijfers.nl ijfers.nl

“De Waag”

Zo geet dat! Marcel childerwerken Jacobs

Molenpoortstraat 4, 7041 BG ‘s-Heerenberg Tel. 0314-664210, dewaag@live.nl Met genoeg vitamine C, dan ku-j de hele Carnaval mee. Wi-j hebbe genoeg van dat grei, van sinaasappels tot aan prei. Alleen carnavalsmaondag gesloate

Zo geet dat!

Zo geet dat... ook bi-j

Marcel childerwerken Jacobs

Kwaliteit dieuuverwacht verwacht Kwaliteit & & service service die Kwaliteit & service die u verwacht de Stokkum de Sprung Sprung88| |7039 7039AX AX Stokkum TT0314 665522 | M 06 10415045 de-Sprung 8 | 7039 0314 665522 | M AX 06 Stokkum - 10415045 T 0314 - 665522 | M 06 - 10415045

E info@marceljacobsschilderwerken.nl E info@marceljacobsschilderwerken.nl E info@marceljacobsschilderwerken.nl I www.marceljacobsschilderwerken.nl I www.marceljacobsschilderwerken.nl I www.marceljacobsschilderwerken.nl

TAPETENHALLE & TEPPICHHALLE BU-J TOE AAN NI-JE VLOERBEDEKKING, BEHANG OF LAMINAAT, WI-J STAON VEUR OW PARAAT, LEGGE ALLES STRAK IN HUUS, NAO DATTIG MINUTE RI-JE STAO-J WEER THUUS!

olenpoortstraot ‘s-Heerenbarg

wi-j hebbe zat!

EICKELBAUM ZO GEET DAT! INFO@TAPETENHALLE-EICKELBAUM.DE WWW.TAPETENHALLE-EICKELBAUM.DE OBERHAUSEN


VEURBEREIDINGE

23 • WASKUUPKRANT • 2016

‘BARGH OP DE BARKRUK’ SLEKKE IN VOLLE GANG

s-HEERENBARG – Onder de veurlopige warktitel “Bargh op de barkruk” zölle in 2019 ook de niet spottievelinge onder ons veur ’t eers de kans kriege actief ’n steentje bi-j te drage aan de doelstellinge van ‘Bargh in ’t Zadel’.

I

n dit hagelni-je concep is ’t de bedoeling dat goedgetrèènde vri-jwilligers vroeg in de marge bi-j Harrie van de Peer op de barkruk kroepe um vervolges druk in de weer te gaon met grote glèès Frisches Veltins. ‘t Uuteindelijke streve is um op die manier zovöl meugelijk geld in te zamele veur ’t goeie doel. De sponsors staon inmiddels in de ri-j en ’t kan dan ook niet anders dan dat

dit ’n groot succes geet wodde. Dirk Hövelmann, in ’t dagelijkse lève veurzitter van ‘De Kamp’ en daornaos schoonzoon van Harrie en Riet, is de genius achter dizze ni-jste loot aan ‘t ‘Bargh in ’t Zadel’-conglomeraat. Volges Hövelmann is dit ’n perfecte uutkoms veur al die Barghenare die tot op hede buute de boot viele, umdat ze ga niks hemme met fietsen, golfe of zinge bi-j de Barghse Jonges. De grote groep

’s-HEERENBARG- Culinair geniete geet verder dan alleen ’n stukske rundvleis, ’n salade of ’n hadde wos. Tenminste, dat mot Peter Zweers van keurslager Klarenaar gedach hebbe toen hi-j onlangs begonne is met ’t verkope van slekke. Volges Zweers is 2015 ’t jaor van “one stop shopping”, da-j dus alles kunt kope bi-j één en dezelfde winkel.

minse dus, die ‘t liefste gewoon dom veur zich uut wil zitte stare aan de bar en ’t vedder allemaol wel prima vindt. Niet verwonderlijk dus dat ’t ondertusse storm lup met de aanmeldinge. De eerste vri-jwilligers zun spontaan begonne met oefene. D’r is nog slechs ’n beperkt aantal zitplaatse beschikbaor. Geïnteresseerde könne zich elke woensdagaovond melde bi-j Café de Peer.

Tot genoege van Harrie van de Peer (helemaol rechs) is de eerste deelnemmer al in trèèning

HILVERSUM LONKT VEUR STADSNAR BEN

SPEKKING KWAOD WASKUUPSTAD – Gi-j könt altied alles van ‘m gedaon kriege, maor onlangs was veur Willy Spekking, een van de mees ervare technische minse binne d’ Olde Waskupen de maot vol. Spekking steet bekend um zien vri-jgèvigheid. A-j wat neudig heb, kö-j altied bi-j ‘m aankloppe. Boormasjien, huusholdtrepke, plekband, schruufkes, nuum maor op. Maor onlangs wasse bezig met klusse in ‘t ni-je huus van Harry Gèven (now ja, ni-je huus... den olde keet achter Heitkamp), toen daor zien complete gereedschapskis wier geleend. Zonder um te vraoge. En daor kwamme pas

de andere dag achter. Kwaod en verdrietig tegeliek wasse. ,,Want wat mot ik dan now hele dage doen zonder mien gereedschap? Bi-j Mieke op de bank zitte? Dat zie’k niet zitte. Begriepe doe’k ‘t trouwes niet, want dat grei in den kis, dat is jao uut ‘t jaor nul, dus wat het ‘n ander daor now aan.’’ Diep teleurgesteld zeitte: ,,Van minse die van alles lene en niks terugbrenge, daor krieg ik wat van!’’

Bi-j Klarenaar ko-j al terech veur vleis, salades, soepe en zelfs veur nasi of bami drèèjde Zweers zien hand niet um, maor echte culinaire hoogstandjes ware nog net ’n stap te ver. Tot now dus. Zweers levert niet alleen de slekke, de recepte krie-j d’r veur ’t zelfde geld ook bi-j. Zweers: ,,Ik kan mien veurstelle dat völ van onze klante al vaker slekke hebbe gegète, maor ze nog nooit zelf hebbe klaor gemaak. Daorum helpe wi-j ze op weg met onze tips en tricks.”

Klein Niet alleen de eerste slekke zun verkoch, de eerste klant is ook alweer terug gekomme in de winkel met ’n sirrieuze klach. De slekke ware volges um goed te ète maor alderjekes klein, de slekke ware maor met moeite van ’n rieskorrel te onderscheide. Volges Zweers was d’r echter niks mis met zien slekke en kwam dat umdat dit illegale slekke zun. Die wone per tien in ’n huuske en zun dan natuurlijk kleiner dan andere slekke.

DE SNOR DUT ‘T WEER ’s-HEERENBARG – Onveurstelbaor maor waor. Veur de zovölste keer duut Marcel Schuurman, eigenaar van Grand Café de Snor, weer van zich sprèke. De innovatieve ondernèmer, den al iedereen te glad af was deur de Brand Bier pruufplenkskes op de mark te gooie, had eerder al ’n actie waordeur gi-j met punte van de supermark met één man gratis bi-j De Snor kon ète as de ander de volle mep betaalde. Maor geslepe as onze plaatselijke gasheer is, schoat ‘m ‘n nog bèter idee te binne. De plastic klantekaart met golde chip.

WASKUUPSTAD - Stadsnar Ben uut Waskuupstad stoeng al ’n hötje naodrukkelijk in de belangstelling bi-j verscheidene icone van ’t Gooise mediapark. De geruchte gaon dat programmamakers Bas en Aad van Toor aan ’t langste end hebbe getrokke en Stadsnar Ben uut Waskuupstad hebbe binnegehaald. De seniore bruurs, die altied blieve lache, bun volop bezig met ’n remake van hun succesdebuut in 1978, “Bassie & Adriaan en de plaoggees”. De serie was destieds spraakmakend umdat völ kindere getraumatiseerd wiere deur den enge plaoggees. Anno now kwamme ze met de

casting al snel uut bi-j Stadsnar Ben uut Waskuupstad. Nog efkes en dan bun wi-j ‘m veur ‘n hele tied kwiet. Volges Benny Lukkasse, de woordvoerder van Stadsnar Ben uut Waskuupstad, hoeve de minse niet bi-j de pakke neer te zitte, want Stadsnar Ben uut

Stadsnar Ben uut Waskuupstad lup ook met in ’n drèèjende promotiecampagne Waskuupstad kump alle weekende gewoon naor huus. Ook het zien management bi-j de contraconderhandelinge d’r bi-j de bruurs Van Toor uut wette te holde datte met de carnaval vri-j is. Minse die met Stadsnar Ben uut Waskuupstad op de foto wille könne gebruuk make van ’n speciale ‘meet and greet’ op Rozemontag in de zaal van De Heer van Bergh.

’t Systeem is ève simpel as eenvoudig en goochem deurdach. Allereers kri-ej zo’n kaart gratis aangeboaje en daor köj punte op spaore. As ’t ow bi-j ’t betale te binne schut da’j zo’n kaart heb dan mo’j den met völ kabaal aan ’t diensdoende pessoneel aanbieje en dan wark ’t zo da’j punte krieg naor gelang gi-j heb motte betale. Kom d’r maor ’s op. Chinese bedenke zo iets niet en Harrie van de Peer en Harrie van de Smouze al gaar niet. Geniaal! Met ow punte köj dan bi-j de Supercoop veur niks boadschappe hale. Gi-j mot natuurlijk wel ’n bietje punte hebbe veur ’n volle boadschappewage. Dat redde d’r toch wel een hele boel, zo

vernemme wi-j. José Looman van de Supercoop is dik tevrèje met de actie van de Snor. ,,’t Lup aardig storm, dankzij den actie. Ik krieg now minse in de winkel die ik anders nooit ziet. ’t Enige naodeel is dat d’r toch ook wel vaak lu-j bi-j zun met ’n stuk in de kraag. Maor jao wat wi-j, met iedere

Marcel van de Snor het zich eiges met deze kaart weer in beeld gebrach. keer 10 pilskes of meer krieg gi-j den kaart gauw vol. En onze eige bierumzet lup terug,’’ gif ze aan. Desondanks lut ze wette graag nog met Marcel en zien actie deur te wille gaon.


Kiek elke dag REGIO8 op ow eige TV, via de glasvezel kanaal 555 of 2111 of via de kabel.

Zo geet dat! ZO GEET DAT BI-J

SUNDAY

COPACKING B.V.

WAT IS D’R MOOIER AS OP OW HOOGTEPUNT BLIÈVEN!

Wi-j make van grote pakke, kleine pekskes Wi-j make van grote zakke, kleine zekskes Wi-j make van grote doze, kleine deuskes

Wi-j verkope en montere: valbeveiliging, PBM’s, kooiladders, hekwark.

Veur kleinverpakking is SUNDAY ‘n wonder maor mette Carnaval doen wi-j gin donder Dan zie-j ons niet op ‘t industrieterrein lope want dan bun wi-j mooi een pilsje kope

Um ow op de (wark)plek te laote komme en ook te laote blieve! Zo geet dat! 0315 - 842 313 Emmerikseweg 14 7077 AP Netterden

Industriestraat 7, 7041 GD ‘s-Heerenberg tel.: 0314 674 020 fax: 0314 674 010 E-mail: info@sundaycopacking.com Web: www.sundaycopacking.com

www.pelgrimsafety.nl

0315 - 842 313 specialist in valbeveiliging Emmerikseweg 14 7077 AP Netterden

www.pelgrimsafety.nl

specialist in valbeveiliging

Veur al ow leasevraogstukke, ku-j bi-j mien terech

Oude Terborgseweg 261 - 7004 GZ Doetinchem Tel. 0314 - 323 825 - Fax 0314 - 330 672 www.rozeboomautomaterialen.nl

Zo geet dat!

Zo geet dat! Mail mien op info@leasz.nl

SPECIALISTEN IN DE UITVOERING VAN: • MILIEUKUNDIGE BODEMONDERZOEKEN - ASBESTONDERZOEK - BALLASTONDERZOEK SPOORWEGEN - WATERBODEMONDERZOEK - PARTIJKEURINGEN GROND - WEG- EN FUNDERINGSONDERZOEK

• MECHANISCHE BOORWERKZAAMHEDEN - SONIC DRILL (AQUALOCK) - PULSBORINGEN - RAMGUTSEN

• VELDWERKZAAMHEDEN - GRONDWATERMONITORINGSYSTEMEN - LANDMEETKUNDIGE WERKZAAMHEDEN - PLAATSEN VAN BRONNEN / PEILBUIZEN - GEO- HYDROLOGISCH ONDERZOEK - VERKEERSAFZETTING

• BEGELEIDING BODEMSANERINGEN - LANDBODEM CONVENTIONELE METHODE - LANDBODEM IN-SITU METHODE - WATERBODEMSANERING

www.vcmi.nl

WA S K U U P L O T T E R I- J Op zaoterdag 13 fibrewari zal de trekking van de Waskupenlotteri-j plaatsvinde. Naos publicatie van de trekkingslies in ‘t Montferland Ni-js zal dizze lies drek nao de trekking ook ligge bi-j de ’s-Heerenbargse kroege. Ook zun de uutslage te zien op www.waskupen.nl Vanaf donderdag 18 fibrewari könne nao tillefonische afspraak via 06 53563516 op maondag, dinsdag, woensdag. en donderdag tusse 18.00 en 19.00 uur de gewonne prijze wodde afgehaald bi-j Herbert Cornielje, Slotlaan 14 te ‘s-Heerenbarg. De Lotteri-jcommissie


25 • WASKUUPKRANT • 2016

PEILING

AMSTERDAM – Uut ’n peiling van Maurice de Hond bliek dat as d’r vandaag verkiezinge wodde geholde, dat 100% van ’t volk dat erg onverwach zal vinde.

BOSMAN KUCH BOSMAN TRUG

EWALD BOSCH

IS COA TE SLIM AF

Zelfs Prakkie (Ruud Tousain, red.) wet ’t nog niet, maor Wim Bosman is bezig um ’n coupe te plege. De gepensioneerde zakeman het spiet as heur op de kop datte zien tent van de hand gedaon het aan Mainfreight en is bezig um ’t op ’n slinkse wieze trug in hande te kriege. Menige Bosman-kenner zal now bewere dat Wim gaanniet zo is, maor ’t is wel zo! Bosman vervèèlt zich in Belgie kapot en mik zien vrouw ’t lève tot ’n hel. Die het gezeid: ,,Zuuk ow weer wat um hande of ik bun pleite!’’ Effe hette gedach aan den pizza-reklame, maor niet lang. Op dat moment kwam Wim d’r namelijk achter datte eigelijk niks kan. Hi-j kan niet timmere, niet schildere, niet tuiniere, zelfs auto wasse kanne niet. Dat zun allemaol karweitjes veur zien vrouw. Die kan alles, maor

hi-j kan niks anders dan ’n bedrijf runne. Vanaf dat moment hatte nog maor één obsessie: ‘Ik, Wim Bosman, wil Wim Bosman trug!’ Prettige bi-jkomstigheid is datte de Nieuw Zeelanders, die veur ’n habbekrats zien bedrijf hebbe gekoch, now trug kan pakke en hún ’n oor aan kan nèèje. Bosman ontkent natuurlijk alles, maor het onze verslaggèver toevertrouwd: ,,Veur carnaval bun ik daor weer de baas en de eerste den ik d’r uutschup is Prakkie. Den verraojer het geheuld met de vijand!’’

met wamme hte k e g n li te c De vluch Bosch toe en ko r s. o e a tj n ö s n bosje kske e z ’n r o toen ma

WASKUUPSTAD – Hoe kriej extra klante in ow winkel? Met den vraag wödt iedere ondernemmer riggelmatig geconfronteerd. En ève riggelmatig blif elke ondernemmer ook ’t antwoord op den vraog schuldig. Toch bun d’r winkeliers die wél ’t antwoord wette. De echte slimmerikke dus.

SCHMITZ STEET VEUR RAODSEL De kraan den veur zo völ nattigheid het gezörg

En tot den letste categorie beheurt ’s-Heerenbargenaar Ewald Bosch. De uutbater van ’n winkel in kèès, nötte en ander lekker grei het bedach hoe hi-j ‘t vluchtelingeprobleem in zien eige veurdeel kan laote ontwikkele en het daorveur ’t Centraal Orgaan Asielzuukers (COA) veur zien kerreke gespanne. ’n Simpele brief naor den vluchtelingeorganisatie was daorveur genoeg. Bosch zag in bi-jnao alle journaals dat ’t COA zich te baste zoch naor

noodopvang veur vluchtelinge. Slim asse is schreef hi-j ’n brief naor ‘t COA in Rijswijk, waorin hi-j hun metdeelde dat hi-j (Ewald dus) in ’s-Heerenbarg beschik eûver ’n flinke nootopvang. In Rijswijk spronge ze ’n gat in de luch en ze zage niet dat noot met een t geschreve was ipv van ’n d. Dat had de slimme Bosch met opzet gedaon. Hi-j dach bi-j zich eiges: ,,As die vluchtelinge naor mien winkel komme, kope ze allich wat nötjes, want geld

hebbe ze wel.’’ En inderdaad: de asielzuukers kwame met bosjes naor Bosch toe en de nötte vloage de winkel uut. Inmiddels is de vluchtelingestroom in ’s-Heerenbarg opgedreug, maor Ewald is binne en ook de gemeente Montferland is dik tevrei-je. ’t COA vilt Montferland namelijk niet meer lastig veur opvangcentra, want in Rijswijk nème ze dat ‘Diemse volk’ toch niet meer sirrieus. Wie duut dat trouwes wél?

VERMIS

SRI LANKA – Tijdes hun vakantie in Sri Lanka is ’t ongetrouwde paar John Janse en Karin Heijkoop, in ’t dagelijks lève uutbaters van ’n spotschool, verdwaald.

‘s-HEERENBARG - Sinds ‘n aantal wèke steet Guus Schmitz, veurmalig docent Duits aan de vroegere MAVO, veur ‘n groot raodsel. Hi-j kan d’r maor niet achterkomme wat de oorzaak is van de hévige règeval van de afgelope tied. Disse règeval vindt veurnamelijk plaats aan de Ooskant van ’s-Heerenbarg, ongeveer op de scheidingslijn Zandakkers en De

Driekoningen. Zien vrouw Louisa het ‘m al ’n paar kere gevraog de heg te snoeie en ‘t gres te mèèje, maor deur alle nattigheid het Guus ‘t nog niet aangedörf. ,,’t Gres schient al minimaal anderhalve meter hoog te zun,’’ aldus buurman Jan ten Broeke. Ten einde raod is Guus onlangs afgereis naar ‘t pittoreske Stökkum um hoogs persoonlijk weerman Gerrit Hiemstra te vraoge naor de oorzaak.

Ook Hiemstra had gin verklaoring veur de hèvige règeval maor beloafde Guus um ‘n uutgebreid onderzuuk in werking te zette. De ridaksie van dizze krant het onlangs telefonisch contac gehad met Schmitz. Naodat Schmitz afgelope wèèk zien rolluuk oape deej zag hi-j schuun achter ‘t huus van Prins Wim II, een kraan staon. ,,Ah, ‘n kraan, dat verklaort waorum ‘t zo nat is bute,’’ aldus Schmitz.

Volges de plaatselijke Sri Lankese plietsie is ’t tweetal, uut kosteoogpunt zonder gids, ’t règewoud in getrokke en is toen oavervalle deur ’n onverwachte règebu-j en ’n zwarm stèèkbeeste. Binne de kötste kere wazze ze zeiknat en verrekte ze van de kelt en van de jök. Wanhopig hebbe ze geprobeerd mekaar warm te holde, maor daor kwamme ze ook niet ech met veuruut. ’n Paar wandelaars vonne de twee en hebbe met ’n polaroid camera ’n foto van ’t verkleumde en uutgeputte stel gemaak en den foto aan de plaatselijke plietsie oaverhandig. De wandelaars konne niet zegge waor ze de twee gezien hadde, umdat ze eiges ook verdwaald ware. Toen het de Sri Lankeese plietsie maor ’n amber-alurt uut laote gaon en het de bevolking gevraog naor ’t ogeschienlijk chagrijnige duo

uut te kieke. Tot now toe het dat gin rissultaat opgeleverd. Een anonieme spotschool uut ’s-Heerenbarg (Active, red.) het ’n beloning van 1559,23 Sri Lankese Ruppee (= toch al gauw zo’n tien euro) uutgeloof veur tips die leide tot ’t trug vinde van ’t ongetrouwde paar. Dat mot dan wel gebeure veur 14 mei 2016, want nao die daotum bun ze niet meer as vri-jgezelle verzekerd en kan ’t gedonder opni-j beginne.

Uutgeput, toegetakeld en chaggrijnig bun John Janse en Karin Heijkoop deur ’n paar wandelaars gefotografeerd.

NI-JE SPONSOR ’s-HEERENBARG – Bergh Optiek is de ni-je sponsor van MVR E6. De opticien geet zich veural richte op de ‘pupil van de wèèk’.


‘n Te gek fees met DJ Angelo en vri-jdagaovond traditiegetrouw ‘t optrèèje van TIED ZAT

Zo geet dat! ZAAL SERRE TUINTERRAS

Waor kwaliteit nog betaalbaor is!!!

VERBOUW, ONDERHOUD, UW ADRES VOOR NIEUWBOUW, INBRAAKPREVENTIE EN W RENOVATIE, STALLENBOU

ZO GEET DAT BI-J REPARATIE EN ONDERHOLD

Zeddamseweg 11 | 7075 EA Etten Tel.nr. 0315-340751 | Fax nr. 0315-341098 E-mail: info@tonniejansenbv.nl Website: www.tonniejansenbv.nl

Benedendorpsstraot 31 7038 BB Zeddam 06-12031299

VERKEERSSCHOOL

Logo Verkeersschool Montferland, Willem Schuurmanlaan 30 te 7041 SP ’s-Heerenberg, 0314/664008

MONTFERLAND Zo geet dat!

AUTORIJLESSEN - GRATIS THEORIE -RIJLESSEN FAALANGST - SPOEDCURSUS

Willem Schuurmanlaan 30

‘s-Heerenbarg

0314-664008

www.verkeersschoolmontferland.nl


27 • WASKUUPKRANT • 2016

HUUB HIELTJES BEGINT DIERESHOW

’s-HEERENBARG – Naodat Huub Hieltjes gestop is met zien Blokker-winkel, vervèèlde hi-j zich kapot. Hi-j het nog wel de Dobey-winkel, maor daorin kan hi-j zien ei niet kwiet. Daor baalde hij van as ’n stekker, maor hoe meer hi-j zich argerde, des te meer zoch hi-j naor ’n alternatief. Effe hette d’r nog oaver gedach de dating-sites af te struine, maor dat vonne gin optie. ’n Inval kregge, toenne op ’n aovund in Showni-js ’n dimmonstratie zag van ’n Valkeniershow. Dat lek ‘m wel wat en diere hatte zat! ’t Begon allemaol met de hond Bello, ’n golde retriever, den zo foel is a’t bas en waoj van alles met könt uuthale. Bello is knatergek op hamster Sloekie en op de beie valkparkiete, Jip en Janneke. De vier hette meteen tot de sterre van zien diereshow gebombardeerd. Um de bezetting te completere koche bi-j Dobey vier gresparkietjes, twee mennekes en twee wiefkes, die hi-j veur inkoopspries kon kriege. Hi-j noemde ze Ada, Mientje, Wim en Tazzan. Twee zebravinkskes, Ans en Wim, kekke Huub met zaodvraogende eûgskes aan, dus hupsakee, die mochte ook met.

Jimmy, de oel Toen Huub begon met ’t vormgève van zien dressuuract, hatte al snel in de gate dat ’t allemaol wel lief was, maor dat ’t sensationele aspec ontbrak. ’n Sneeuw-oel moes uutkomsbrenge, dach Huub bi-j zich eiges, maor daor snei-j hi-j zich vies met in de vinges. Jimmy, zo noemde hi-j de oel, vrat binne de kotste kere Sloekie, Jip en Janneke, Ada, Mientje, Wim, Tazzan en Ans en Wim

op. Daor was Huub zo kwaod oaver datte Jimmy het verzoape compleet met de nege beeste die hi-j had opgevrète. Huub was niet alleen kwaod op Jimmy, maor ook op Bello, den slaoperig toekek hoe Jimmy de beesjes saldaot miek. Inmiddels is Huub oaver de schrik heer, het zich ’n ni-j stel ‘artieste’ aangeschaf en geet Aswoensdag, wél zonder oel, ’t theater in. Hi-j begint woensdag um 19.00 uur bi-j ’t Barghse Huus.

Try out De veurstelling, den Huub zut as ’n try out, is gratis te bezuuke. De koffie in de pauze is gratis net as de twee consumpties die

Jimmy, köt naodatte alle artieste van Huub saldaot had gemaak en köt véurdatte verzoape is

40 kilo kwiet ‘s-HEERENBARG - Veurige wèèk wier bekend dat plaatselijk bloemis annex tuininrichter Theo Köster in twee maond tieds maor liefs 40 kilo is kwietgewodde. ,,Kennelijk he’k de klep van mien aanhanger ‘n paar keer niet goed vasgezet.

Dan hoef gi-j maor deur een kuleke in de weg te ri-je en dan bu-j zo een hoop zand kwiet. Marja het mien al ‘n paar keer flink op de falie gegève, dus vanaf now zet ik de boel goéd vas veurda’k op pad gao,’’ aldus ‘n geschrokke Köster.

FOSSE BEZUUNIGINGE DIEM - De gemeente geet fos bezuunige op ‘t onderhold van de verschillende voetbalaccomodaties. Niet minder dan twee ton motte de voetbalvereniginge per jaor bezuunige. Volges Kap Gemini, die de cijfers hebbe deurgerèkend, betekent dit, dat Peeske, Zeddam, Den Dam, Loil, Sprinkhane, Kilder, St. Joris,

Stökkum en VVL opholde te bestaon, MvR terug mot naor ‘t veld tusse de bulte en DVC mot gaon fusere met Babberich. Volges gemeenteraodslid Wilfried Linse wödt de soep niet zo heit gegète asse wödt opgediend: ,,Ook de gemeenteraod bezuunig, wi-j ète lauwe soep!’’

HELF VAN TROUWERI-JE VEUR NIKS DIEM – Opmarkelijk ni-js uut ’t gemeentehuus. In ’n persverklaoring lut de afdeling Burgerlijke Stand van Montferland wette dat iets meer dan de helf van de trouweri-je in onze gemeente veur niks wödt gesloate. Daor schrik iedereen toch van en daorum is ’n toelichting van de grote baas Jurge Vieberink toch wel nuttig. ,,Tiggewoordig zit ’t zo,’’ zeit Vieberink, ,,Van de jaorlijks zo’n honderdenviefendattig huwelijke in de gemeente wodde d’r dattig op maondagmarge um 9 uur voltrokke. Kos niks en binne tien minute stao’j weer buute en kö-j aan de zoep. Van al die andere trouweri-je hewwe uutgerèkend dat d’r nao

’n jaor of zeuve al weer veertig uut mekaar zun. Die zun in onze oge dan eigelijk veur niks getrouwd en zo komme wi-j dus aan de helf.” ‘t Centraal Bureau veur de Statistiek bevestig dat dit ook ’t landelijke beeld is.

BESTSELLER ’s-HEERENBARG - Nao ’t succes van zien bestseller “De kont van de geitendokter” het Gerrit van Lent besloate um as zien volgende boek ‘n autobiografie te schrieve. Eûver wie ’t boek geet wet Gerrit nog niet.

ERNSTIG ZIEK Alleen Bello en Huub oaverlèèfde de schranspatti-j van de oel. gi-j de man nao afloop krieg. De gratis kaartjes deelt Huub tijdes de carnavalsdaag uut. A-j ‘m in één of andere kroeg tege kom, klamp ‘m dan gerus aan en vraog gewoon naor kaartjes.

CYCLUS WAGENINGE– Onderzuukers van de universiteit in Wageninge zun d’r achter gekomme dat alle diere ’n maondelijkse cyclus hebbe. Toch is d’r nog ’n uutzondering. De weekdiere hebbe gin maondelijkse cyclus.

HELP

’s-HEERENBARG – Sinds de privatisering van de PTT is ’t d’r allemaol niet bèter op gewodde. De één nao de andere old-posbode lup met zien ziel en zörge onder de arme richting de huusartsepos aan de Olde Deurekumseweg. Volges huusarts Timmers is d’r duudelijk sprake van ‘n postraumatisch stress syndroom. ’t Syndroom is gelukkig niet besmettelijk kan

MIEN MAN IS KLUSSER!

’s-HEERENBARG – Carla Wittebol, de vrouw van Fons Bosch, is ‘t zat um in ‘n lekkend, kold en onaf huus aan de Slotlaan te wone. De klusmateriale staon al maonde nee al jaore klaor maor d’r gebeurt helemaol niks met! Fons Bosch mik d’r volges eur één grote puinhoop van en mik zien klus nooit af. Zi-j het now ‘t realityprogramma ‘Help mien man is klusser’ d’r bi-jgehaald. In dit programme wödt hulp geboaje aan wanhopige vrouwe (en wanhopig is ze) van doe-‘t-zelvers die vaak al jaore in onafgemaakte huuze bivakkere. Zi-j hoap hiermet dat Funske geconfronteerd wödt met de gevolge van zien gedrag en met behulp van ‘n professioneel klusteam eindelijk ‘s aan ‘t wark wödt gezet. Volges Carla kan ’t klusteam nao hun wark aan ’t huus van Bosch meteen twee huus deurschoeve naor ’t huus van Edwin te Boai-j want den kan d’r ook wat van, of liever gezeg, ook niks van. ,,’t Liek wel besmettelijk,” aldus de van de kelt rillende en bezörgde echgenote van Edwin, Marcella.

dokter Timmers onze ridaksie melde. Eûver de zieke Johny Keurentjes kon Timmers, in verband met ’t beroepsgeheim van Johny, natuurlijk niet vol kwiet. Wel kon hij melde dat ‘t ’n ernstige zaak is en Keurentjes met name met grote regelmaot naor zien praktijk kump. ,,Völ wie-jer dan de brievebus is hi-j alleen nog nooit gekomme,’’ aldus de dokter.

Al jaore zitte de Bosche in deze bouwval Buurman Te Boai-j is ook al besmet


Alle carnavaliste wense wi-j 'n ontiegelijk gèèf carnaval.

CARNAVAL VIERE?

de prins op ‘t moderne peerd

ZÜrg dan veur ’n goeie ondergrond

11

Zo geet dat!

zachte breudjes veur

â‚Ź 3,33

Graag van teveure bestelle, dan ku-j ze Carnavalszaoterdag afhale. Met de Carnavalsd aag èn Aswoensdag

GESLOATE.

wi-j wense iedereen ‘n hele fijne carnaval, alaaf!

Donderdag 11 februa ri zuwwe weer los!

Zo geet dat ! val encarna p u k s a W 2016 T DAT! ZO GEE i-j ip die w Da’s ‘n t ! lle gève ollie wi

Klinkerstraot 38 7041 BC ‘s-Heerenbarg t. 0314 - 66 14 05 f: 0314 - 66 51 08 i: www.nijlandtweewielers.nl

‘n Gebr uukte o f eentje spikspl i n terni-j Met ‘n fi ets van N hatstikk ijland bu-j e bli-j

iet mo-j n r o a d nog, En dan Ăťver praote wi-j e al bun v a n r a c Met de gesloate

Maor ons eige motto is ook gin w ietz ZO GEET D AT! veur ‘n kla sse fiets

carnaval viere bi-j vri-jdag vanaf 18.00 uur uutbetale spaorkas zaoterdag vanaf 12.00 uur zondag vanaf 10.00 uur met DJ Party Time maondag vanaf 11.00uur met DJ Party Time dinsdag vanaf 10.30 uur

A-j al meer dan 122 jaor loodgieterswark doèt, dan ma-j wel zegge “die doèn ‘t goèdâ€?, die hemme verstand van al die zake... umdat ze alleen maor maotwark make!

Zo g e et d at !

   

Tel: (0314) 661549 - E-mail: info@loodgieterkupers.nl

B.V.

Ook veur dakbedekkinge, c.v-kètels en sanitair


29 • WASKUUPKRANT • 2016

NAODENKE NI-JE SPÖLVERDELER

VEUR DE GRAAFSCHAP

’s-HEERENBARG – ’t Wonder is geschiedt: Fredje Willemsen het ’t veur mekaar gekregge dat Eugène te Wildt bi-jnao tien minute zien mond het geholde. Met de magische oproep aan Eugène van ‘Denk d’r is oaver nao!’ hette de bestuursveurzitter van d’Olde Waskupen, Eugène, de mond gesnoerd. Fred is zo trots as ’n pauw dat ‘t ‘m geluk is en het gaanniet in de gate dat dit pure toeval was. ’t Gebeurde allemaol nao afloop van ’n bestuursvergadering, toen Fred en Eugène as enige nog oaver wazze. Fred miek gebruuk van de gelegenheid um ’n belleke op te warpe veur ’n idee waor hi-j al ’n helehot met rondliep. Hi-j von namelijk dat hij wel rech het op ’n spesjale onderschei-jing. ’t Miek ‘m niet uut wat ’t was. Senator was goed, carnavalis van ’t Jaor was goed, de Barghse Kei was in odde, zelfs ’n Koninklijke onderschei-jing was prima, as hi-j maor ‘s ’n keer in ’t zunneke gezet zöl wodde. Hi-j von datte dat wel verdiend had. Al heel gauw hatte in de gate dat Eugène dan wel lich aangeschoate was, maor datte zo’n onderscheijing veur Fred niet zag zitte. Um te

DURKUM - De Graafschap het de geldschieters bereid gevonden te investere in ‘n völbelovende spelverdeler. De Pool Pjotr Stratego traint sins veurige wèèk met, maor trainer Vreman is nog niet arg onder de indruk. Volges Vreman snap de Pool d’r niet

zovöl van: ,,Hi-j steet daor in de middecirkel en deelt doze monopoly, memory en mens erger je niet uut,’’ aldus Vreman. ‘’As dit ‘n aanwins  is, dan hol ik mien hat vas,’’ aldus de geplaogde trainer. Kommende wèèk kump d’r volges de technische commissie ook

nog ‘n diepe spits, maor den mot eers nog wel opgegrave wodde.

RABOBANK WÖDT KRAAKPAND Ech waor, Eugène denk nao en hult tien minute de mond dich redde wat d’r te redde viel sprak Fred de inmiddels historische woorde ‘Denk d’r ’s oaver nao!’ En toen gebeurde waor vriend en vijand nog steeds stomverbaas oaver is: Eugène dach nao en hiel bi-jnao tien minute de mond dich. Veur den prestatie het Fred bes wel ’n onderschei-jing verdiend.

’s-HEERENBARG – Now zo ongeveer al ’t warkvolk van de Rabobank uut ’s-Heerenbarg is weggehaald het de directie van de bank de Gemeente Montferland gevraog um de bestemming van

’t pand te verandere. De eerdere planne um d’r ’n moskee van te make bun van de baan. In de oge van de bank mot ’t monumentale pand ’n bestemming kriege den zo goed meugelijk pas bi-j de

doelstellinge van de bank, namelijk ’t ondersteune van de minse die ’n bietje krap bi-j kas zitte. Hoewel ’t van hogerhand niet bevestig wödt, zolle d’r krakers in komme.

REUMER STAP IN DE ZÖRG

KRUUSING ’s-HEERENBARG – Afgelope zondag was d’r veur de 50e keer dit jaor een ongeluk op de kruusing Drieheuveleweg met de

Zeddamseweg (N316). De betrokkene kreeg van burgemeester Ina Lepping een bloemetje en een VVV- bon.

UFO

BOAVE STÖKKUM

TERBORG – Sjaak Reumer nimp ’t Thomas Huus in Terborg eûver. ’t Tehuus veur minse met ’n beperking wier tot now toe gerund deur Harry Gève en zien vrouw Leonie.

STÖKKUM – Vanaf de spiksplinterni-je uutkiektore op de Hulzebarg het Stökkums amateurfotograaf, Rob Verstege, ’n foto gemaak van ’n echte ufo (Ommundig Fremp Objek). Weerman Gerrit Hiemstra het de opname bi-j ’t KNMI laote controlere en daor hebbe ze vasgesteld dat ’t gin truukopname is. Aan de horizon zie-j niet alleen de Montferlandse bosse, maor ook de Elterbarg. De opname van Verstege het grote gevolge veur Stökkum. D’r wödt namelijk ’n grote telescoop vlakbi-j de uutkiektore geplaats. Dat het ’t grote veurdeel dat den uutkiektore dan mooi niet meer te zien is. Dit tot groot genoege van

de tegestanders van den tore, die zegge zich niet te zölle steure aan de telescoop, den ens zo groot wödt as de uutkiektore. ,,Veur de wéteschap mo-j wat eûver hebbe,’’ aldus woordvoerder Henk Harmsen.

Umdat die twee in ’s-Heerenbarg ’n ‘ni-j’ huus hebbe gekoch, bun ze van plan um oaver ’n paar jaor ’t Thomas Huus van de hand te doen. Gève zag in Reumer ’n ideale opvolger en het zien vroegere kammeraod stage laote lope. Dit is zo geweldig verlope dat Harry Gève al op kötte termijn de handel aan Reumer oaver wil drage. Maor now kump de élènd. Leonie het de stage van Reumer begeleid en dat is eur zo goed bevalle dat ze die samewarking veurt wil zette. ,,Eindelijk kan ik ’s met ’n echte keerl samewarke. Wat heb ik mien met Harry al

die jaore motte behelpe,’’ aldus Leonie. Huusvriend Toine Wiendels is niet zo gelukkig met de gang van zake in Terborg: ,Toen ik ’t heurde bun ik mien kapot geschrokke. Ik heb jaore met Reumer same motte warke bi-j de Waskupe en ik kan ollie zegge: daor wo-j niet vrolijk van. Dat stuk vrète duut alles op eige höltje, eûverleidt niks. As Leonie persé met um vedder wil gaon, dan mot d’r meer aan de hand zun dan alleen maor de bewoners begeleide.’’ De uutlaotinge van Wiendels lieke echter kwaodsprèkeri-j te zun, want net as Leonie bun ook de

bewoners dolenthousias. Tijdes de pes-prissentatie spronge ze ’n gat in de loch, toen ze same met de ni-je zörgmanager op de foto mochte.

Super-enthousias bun Leonie (boave 2e van links) en de bewoners oaver hun ni-je zörgmanager (midde op de bank).

RECORDPOGING WASKUUPSTAD - Nao de grootste speculaaspop ooit, geet bakker Henri Diekman ‘n ni-je recordpoging doen: hij geet now probere ‘t kleinste zuute breûdje te bakke. Dat liek gemakkelijk maor is ‘t niet.

Zuute breûdjes bakke is sowieso al niet eenvoudig, maor ‘t record steet op ‘n breûdje gemaak uut één graankorrel. En dan mot de suuker d’r nog bi-j, anders is ‘t gin zuut breûdje.


E

AG- EN DINSDAGAVOND VRIJD TOT OPEND E G 0 0 20.

UM ONZE KWALITEIT TE UMSCHRIEVE HOEVE

A-j met carnaval goed heb gefees

GIN WOORDE GEBRUUK TE WODDE

ow heb misdrage as ‘n bees

PROBEER ONS GEWOON UUT

en he-j dan nao 3 dage wat uut te legge?

EN GI-J ZULT ZIEN ALLES KUMP IN ODDE

Laot ‘n bluumke van Semperflorens dat dan zegge! “ZO GEET DAT” is dit jaor de leus Nao Aswoensdag hebbe wi-j weer volop keus! BLOEMSIERKUNST - HOVENIERSBEDRIJF

Edisonstraat 84, 7006 RE Doetinchem Postbus 435, 7000 AK Doetinchem Telefoon +31(0)314 37 26 90ADVIES VOOR CIJFERS, www.dtw-advies.nl

EN EEN GOED IDEE

VOOR CIJFERS, ADVIES EN EEN GOED IDEE

Marktstraat 19 's-Heerenberg Tel. 0314-661363

GrutbroekGROOT 15, 7008 ASSORTIMENT AK Doetin em MONTFERLANDSE STREEKLIKEUREN Postbus 435, 7000 AK Doetin em

Stadsplein 2 - 7041 JA ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-667131

Telefoon +31(0)314 37 26 90

www.dtw-advies.nl

1899

Kies gi-j veur KLARENAAR as slager

2016

Dan he-j in ‘t lève niks te klage

ZO GEET DAT Stadsplein 3 - 7041 JA ‘s-Heerenberg - Tel. 0314-667352

KLARENAAR Marktstraot 5, ‘s-Heerenbarg. Tel (0314) 661202


31 • WASKUUPKRANT • 2016

lk jaor wödt op dizze pagina iemand in ’t zunneke gezet, die zich

Tot now toe was den Toine Smulders uut Tolkamer de beste kok van de eiges op ’n voetstuk plaats. Gelukkig hewwe elk jaor ook weer zat minse die ‘m of eur d’r net zo had weer aftrekke. Dit jaor vilt Riet regio, maor den is op de fles gegaon. Waorum? Umdatte niet tigge mien op IJzermans dizze eer te beurt. Eur liefspreuk is: ,,Laot ’t koake maor kon, want hi-j is niet de beste kok. Dat bun ik. Ik heb gin Michelin-sterre aan mien eûver!’’ Bu-j dan arrogant of niet. Mo-j kieke hoe arrogant zi-j neudig, ik heb zat aan Michelin-bande! Ik kom niet op tillevisie. Ik mot ’t achter de sni-jmachien steet. Of ze ’t ding eiges uutgevonde het. Maor wi-j vange eur die vleu-j wel af. hebbe van mond-op-mond-reklame. Mien populariteit greûjt nog steeds. Zelfs in Emmerik bun ik al bekend. ’t Is allemaol begonne met mien gehakballe, daor lustte mien klante wel pap van, al vin ik dat gin combinatie: gehakballepap. Toen Harry, mien man, steeds meer van die dinge ging ète en langzamerhand dich greûjde, bun ik op gezonder grei eûver gegaon. Moes met wos, spekkeûjkes en speklappe, Hutspot met hasjee en Heite bliksem met spareribs. Oaveral serveer ik witlof in kèès bi-j. Dat hielp niet ech, want Harry bléf greûje, maor mien umzet greûjde ook. Vanaf die tied is ’t hurry-up gegaon met mien carrière. Dat kump ook deurdat d’r wel ’s wat oaver blif. Dat kan ik dan mooi in mien fameuze kolde buffette verwarke en zo heb ik al mien ’s-Heerenbargse collega’s poepie laote ruke. Ze bun strontjaloers, maor dat interesseert mien gin zak.

WIE DENK

RIET IJZERMANS WEL DAT ZE IS? ANDERE EÛVER

RIET

Harry IJzermans Echgenoot van…

Chantal Schenning Collega van…

Toen ik verkering kreg met Rietje, ha’k al gauw in de gate da’k ’n lot uut de lotteri-j had binne gehaald. ‘t Was wel gin liefde, maar Harry is slim en ik heb eur daorum ten huwelijk gevraog. Ze zei meteen jao! Logisch, want ’n keerl as ik, li-jt niet veur ’t oprape. In de kerk het ze beloaf dat ze onderdanig zöl zun. Daor heb ik niet völ van gemark, maor ze luustert wél. Da’s ook de re-je dat ik altied zo’n goeie zin heb. Mien heurrie niet neûle! Ik bun de vrolijkheid zelve!

Wat ’n capsones! Ze duut net of zi-j de gehakbal uutgevonde het. As minse ’n lekkere gehakbal wille pruuve, motte ze naor De Grach. Dat geldt ook veur ’n kold of warm buffet. Mien recep daorveur is ève simpel as geniaal: maak ’n warm buffet! Dat wödt van eiges kold. en dan dat töttelduufkesgedoe van eur en Harry. Awwe horecavergadering hebbe, zitte die altied met mekaar te flikflooie. Dan köj wel naogaon hoe ’t d’r bi-j hun in de keuke heer geet.

Qing Ming Wang Collega van…

Wim den Elzen Collega van… Ik heb Herma ’n sprèèkverbod opgeleg en ik zeg eiges ook niks, want ’t bun hele goeie klante van ons. As Riet en Harry bi-j mien wat bestelle en vervolges afhale, dan loop ik, asse weg zun, meteen naor de oaverkant um ’t geld te stotte. Ze kope in veur ’n weeshuus, maor make ’t vervolges met z’n bei-je saldaot. Jao de twee bun gek op lekker grei en dat kriege ze bi-j ons. Zelfs Harry gif dat toe: ‘Daor kan Riet eiges niet aan tippe,’ het Harry aan mien laote wette.

Bennie Heitkamp Collega van…

Erik Menting Collega-kok van… Ik denk dat Riet de beste eigenaarkok van ’s-Heerenbarg is. Dat is ze al heel lang. Al vanaf de tied van Friet van Riet. Toen gooide ze alles al in ’t vet en volges Marcel, mien baas, duut ze dat now nog. Maor ja, Marcel het gin verstand van koake, daorum hette mien in diens genomme. As Harry net zo slim as Marcel was gewes, dan had ik now bi-j ‘m gewark en was hi-j now thuus nog de baas gewes, maor dat is al lang verle-je tied.

niet geluk. Da’s ook de reje dat ik naor Wageninge vertrokke bun. Dat dit met mien vrouw te make het, he’k maor verzonne. Die Riet koak niet op gas, maor op oalie. Daor hebbe ze zat van in de grond zitte. Daor kan ik niet tigge op en daorum bu’k vertrokke! Dat van die oalie is trouwes maor ’n geintje, alleen um Harry te stange. Geleuf maor datte weer kwaod wödt!

Harrie van Uhm Ex-collega van… Gin kwaod woord eûver Rietje Ruikes. Zo noem ik eur nog steeds, umdat ze mien nog steeds ’n Pluum noemp, maor vedder baal ik as ’n stekker. Zes jaor lang heb ik bi-j Smouzen geprobeerd eur as kok te eûverklasse, maor helaas, da’s mien

Al meer dan bi-jnao honderd jaor staot ik in de keuke en dan wil zo’n jong grietje mien wat veur doen! Laot mien niet lache. Het ze ooit al ’s Paté de foie gras klaor gemaak? Zekers niet! Ik trouwes ook niet, maor ik wet wel hoe-j ’t mot schrieve en dat wet zi-j niet en den Harry al helemaol niet. En hoe zit ’t met de sterre? Ik heb d’r één en zillie gin een. Wi-j bun alle twee bezig de tent te verkope. Ik denk dat de naam alleen al de deurslag zal gève. Wat zöl gi-j nème, Hotel Heitkamp of Grenscafé De Peer. Wat ’n nivoverschil.

Wilco Bosch Collega van… Ik wol dat ik zo kon koake as Riet. Finnominaal. Daor könne Chantal Schenning, Erik Menting, Tong Fa, Harrie van Uhm, Bennie Heitkamp en Wim den Elzen ech niet tiggenop. De enige den gelieke tred met eur kan holde, bun ikke, maor dat hoevie niet in de krant te zette. Ik hol niet van opscheppe.


Westerhof Kaasspecialist Veur al aluw owbinnenbinne- en Voor en buutelandse buitenlandse kaassoorten, elke donderdag u kèèssoorte, elke donderdag bi-jbijollie op de warenmarkt. op de mark in Waskuupstad

In ons ni-je èètcafé hewwe plaatse zat en ons motto is ook: “Zo geet dat!” Ook bezörge wi-j ow ’t grei, heel raps en snel en de allerbeste kwaliteit, dat wettie now wel!

VAKMANSCHAP IN VIS SINDS 1928

Vis mot zwemmen!

Carnavalskorting bij Vishandel Wennekes

k deur Wi-j bezörge de hele wèè van 16.30 tot 22.00 uur

Van 2 t/m 13 februari 2016 ontvangt u op al uw aankopen bij Vishandel Wennekes in de winkel en op de markt:

MOLENPOORTSTRAOT 4 ’s-HEERENBARG 0314-662525

Egging Advies Makelaardij TE KOOP

TE KOOP

Vri-jstaonde semi-bungalow

Onze raod is gold weerd

Holthuizerstraat 1a Zeddam

Ni-jschierig naor ‘t huus of de pries, bel dan effe

In- en verkoop van edelmetaal • Inkoop oud goud en oud zilver, dental afval, platina, zilveren bestek en gebruiksvoorwerpen • Inkoop gouden en zilveren munten • Verkoop baren goud en zilver

• ‘t kope van ‘n huus

www.arts-edelmetaal.nl info@arts-edelmetaal.nl Telefoon 06 27 467 680

Gerjan Egging

Holthuizerstraat 1a Zeddam

Vri-jstaonde Ni-jschierig naor ‘t huus ofsemi-bungalow de pries, bel dan effe

Art’s Edelmetaal

• ‘t verkope van ow huus Gerjan Egging

www.eggingadvies.nl Telefoon: 06-21893251 E-mail: info@eggingadvies.nl

Zo geet dat!

Iedere dag oape vanaf 14.00 uur. VOOR RESERVERINGEN:

Stadsplein 5 - 7041 JA ‘s-Heerenberg E-mail: info@bowling-sheerenberg.nl

0314-662642


33 • WASKUUPKRANT • 2016

‘WIJ ZIJN JELLE KNIES TWEE VRIENDEN…’

gepasseerd

WASKUUPSTAD – ,,Bi-j de oldprinse bun ze wel in veur ’n geintje, maor dit geet te wiet!’’ Tot den conclusie kwam onlangs Bert van der Louw, veurzitter van de Hoge Raod, toen hi-j d’r getuuge van was dat d’r ’n foto gemaak wier van twee kussende oldprinse. En wat normaal nooit gebeurt: de Olde Joekels namme hun veurzitter nog sirrieus ook. Wat is d’r allemaol gebeurd? Van Erik van den Bosch is bekend datte niet de mees vrolijke pessoon is. Dat was Wilfried Kaok, veur insiders ‘De Baas’, ’n deurn in ’t oog. Met Bettie Litjes hette um honderd euro gewed dat hi-j Erik wel aan ’t lache kan kriege. Litjes nam den weddeschap maor al te graag aan en dus liep Wilfried op Erik af en kuste ‘m op de wang. ’t Onmeugelijke gebeurde: ’n breje greins verscheen op ’t gezich van Erik van den Bosch en Bertie Litjes had de weddeschap verlore. Den laatste had toen ’t schaop aan ’t driete, want hi-j zöl zien vrouw Leis motte vertelle waor die honderd euro wazze gebleve. Um dat te veurkomme wol hi-j revanche en wier d’r nog ’n keer gewed, namelijk dat Bertie Erik

’t Is ’n wonder, maor de bi-jnao niet te kloppe keeper van MvR 1, Jelle Knies, is dan eindelijk toch gepasseerd. En nog wel deur ’n pak melk. ,,Dat ik vroeg of laat ’n keer wat deur zöl laote was natuurlijk te verwachte, maor dit geet mien te wiet.’’

Ook zien vader en moeder, Eddie en Inge, ware niet te sprèke eûver de wanprestatie van hun zoon. ,,Op maondag gao ik altied nog efkes apart met mien zoon

trèène. Dat doen wi-j al jaore,’’ aldus ’n verbouwereerde Eddie Knies, den zelf ook verdienstelijk gekeep het. Ook de as deskundige bekend staonde Wilfried Kaok, Johnny Keurentjes en Bennad Diekman ware ontevrèèje. ,,Mien snor ging spontaan uut de krul,’ zei Kaok. Keurentjes miek ’t nog spannender en sprak van ’n nog slechtere prestatie dan van ’t Nederlands elftal. Diekman dei d’r nog ’n schepke boavenop: ,,Bi-j Lengel zien wi-j nog wel

‘s dit soort foute, maor hier bi-j onze gèèl-zwatte trots? Schandalig!’’De ridaksie ging op onderzuuk uut, um d’r achter te komme wat d’r now veur gevalle was. Nao ’n köt onderzoek is geblekke dat Eddie d’r apatte trainingsmethodes op nao hult. Zo trèènde vader en zoon dizze aovend met pakke melk. ,,En één van die pakke melk liet Jelle dus deur zien klauwe glippe. Dat was bi-jnao onmeugelijk. Want die melk was namelijk holdbaor tot volgende maond,’’ aldus Eddie.

BAS RABEN aan ’t schátere zöl könne kriege deur ‘m plat op de bek te kusse, maor dat liep niet helemaol zoas geplend. Op ’t moment dat Bertie toe wol slaon, sloeg Erik namelijk toe. Hi-j hiel de kneûk aan en sloeg Bertie plat op de bek. Iedereen schaterde ’t uut van ’t

Sins Bert van der Louw veurzitter is, lup ’t bi-j de Oldprinse riggelmatig uut de hand.

KUCH EMMAUSKERK

lache , behalve Erik. En natuurlijk ook Bertie niet, den later toenne bi-j Leis thuus kwam helemaol niks meer te lache had.

GÉ HENDRIKS

GESTOP! WINTERSWIEK/’s-HEERENBARG – Gé Hendriks is gestop met warke! Dit ni-js is gistere as ’n bom ingeslage. Met name in Winterswiek, waor Hendriks bi-j de plaatselijke Jumbo warkte is geschok gereageerd. Veural umdat de ’s-Heerenbargse slager al maonde gele-je gestop is en ze hebbe d’r in Winterswiek gin zak van gemark.

’n Rundje gève? Ik lus d’r eiges wel pap van.’’

Met name zien collega’s van de vesafdeling bun van ’t ni-js understeboave. ,,’t Viel ons op dawwe ‘m hos gaanniet meer zage, maor wi-j dachte datte

wel weer örges in de winkel met wat klante ston te oldehoere, want dat dei-e graag. Hi-j hiete Hendriks, maor kon praote as Brugman,’’ aldus zien eerste assistent. Ook bi-j zien dagelijkse taakverdelinge aan ’t begin van de warkdag hebbe ze ‘m niet gemis: ,,Och, wi-j liete ‘m altied maor lulle, wi-j besteejde gaan gin aandach aan ‘m en daor hewwe now toch wel spiet van. Den mot zich knap eenzaam gevuuld hebbe. ’t Geruch duut in Winterswiek de ronde datte met de VUT is gegaon. Now wette wi-j ook wat den afkötting betekent: Vedder Uutruste Thuus. A-j ‘m ziet, doet ‘m dan maor van ons de groete. Zeg maor dawwe ‘m misse. En dat geleufte daluk ook nog.’’ Of zien intimi ‘m de groete zölle doen is twiefelachtig. ,,A-j met pensjoen gaot of stop met arrebei-je, dan is ’t bi-j ons de gewoonte da-j ’n feesje gèèf, maor van ‘m hewwe niks gehad. Wi-j hebbe ’t ook pas geheurd, datte gestop is met warke, maor ja, wi-j hebbe ook nooit geheurd datte begónne is met warke,’’ aldus één van zien kegelvriende.

’n Trotse Bas Ra ben veur ’t pas verworve kerkge bouw

STÖKKUM – Vasgoedmagnaat Bas Raben het, nao projekte in Duisburg (D), bi-j Golde Hande en bi-j ’t zwembad, now de Emmauskerk in ’s-Heerenbarg gekoch. De in Stökkum woonachtige Waskuup wil uuteindelijk veertig appattemente in ’t veurmalige Godshuus realisere. In afwachting van de vergunning daorveur, hette de ruumte beschikbaor gesteld aan zien fietsclub AWC. Niet dat den fietsgroep ’n clublokaal neudig het, want daorveur hebbe ze al ruumtes bi-j De Peer, De Grach, de Dolle, De Snor, De Grillbar en ’t Klaphek in Stökkum. Bi-j toerbeurt holle ze daor elke wèèk hun jaorvergadering. Nee, de veurmalige kerkruumte könne de le-je van AWC, allemaol jonge ondernèmers, gebruuke um bepaalde bedijfsaktiviteite, die ’t daglich niet könne verdrage, daor uut te voere. Bas Raben ontkent dat ’t geet um illegale aktiviteite. Raben: ,,Niks

illegaals! Soms wi-j as zakeman verrassend veur de dag komme. Ik zal ow ’n paar veurbeelde noeme. Nèèm now Arien Franke. De Hubo-dirrekteur breûjt soms iets uut watte as surprise op de mark wil brenge. As dat meteen al bekend is, gaon die lu-j van Schoemaker met de eer strieke. ’t Zelfde is ’t geval met Mano Schreur en Sjakie Bi-jenhof. Mano hilt ech niet de kastanjes uut ’t vuur veur Sjakie. En helemaol duudelijk is ’t as ’t geet um René Medze. As den weer ’n half bloot

wief wil fotografere veur onze gezamelijke advertentie, dan duutte dat ech niet op ’t Stadsplein. Dat zölle de hangoldere op De Bleik wel wille!’’

BEFFE NIET VERBOAJE TERBORG – Kantonrechter Proem uut Terborg is tege ’n verbod van de traditionele witte bef en zwarte toga. ,,Zo’n witte bef kleejt mooi af en zörg veur ’n gewichtige uutstraling,’’ aldus de magistraat. Ook collega wetshandhavers hemme zich al eerder uutgesproake tege ´n algemeen verbod.


R E I B G A A D E DRI S A L G H C E N ‘ IN

ZO GEET DAT!

Molenstraot 12 | 7041 AE ‘s-Heerenbarg | 0314 664157 | www.hoteldelantscroon.nl ‘t Hele jaor ow hotel-restaurant met vergaderruumte

GETAPT IN 175 LANDEN MAAR WIJ WAREN EERST


PADDO’S

35 • WASKUUPKRANT • 2016

NUTTELOZE ENQUÊTE

WASKUUPSTAD – Uut ’n onder de lèzers van De Waskuup geholde enquête, blek dat meer dan 79% van onze lèzers hier niet op zit te wachte.

BI-J DE HAAS KONING

WIL BI-J OLD-PRINSE

WASKUUPSTAD – Ed de Haas wödt verdach van drugscriminaliteit. Daorbi-j geet ‘t veurnamelijk um paddo’s. Insiders noeme ‘m al de Pablo Escobar van Sociëteit De Vriendschap. Veur Theo Èvers is ’t allemaol gin verrassing: ,,Ik heb de keerl nog nooit vertrouwd met zien snörreke!’’ De verschillende vrouwe uut Theo zien naoste umgèving knikke instemmend.

D

e drugshandel van ‘Pablo’ De Haas begon oorspronkelijk bi-j ‘m in de kelder, waor ’t grei hos van eiges greûjde, zo vochtig was ’t daor. Hi-j kweekte de schimmels veur eige gebruuk, maor toen hi-j eenmaol de smaak te pakke had – net as trouwes zien vrouw Marion, want die lus d’r ook wel pap van – moes hi-j wel bí-j klusse um aan zien trekke te komme. Zien tuin brach ‘m op ’n idee. Daor ston namelijk een tachtig jaor olde eik, waor de Haze nogal trots op wazze, maor den ze elk jaor in de harfs begonnen te vervluuke. Dan viele namelijk de blèèj af en moes Ed de Haas, volkomme tigge zien principes in, lijfelijke arbeid verrichte um die kl… blèèj kwiet te wodde. Umdat Marion ’t verrekte um Ed zien wark te doen en umdat ook de blage vanaf augustus bi-j zich eiges thuus ate i.p.v. bi-j hun olders, bang a’t ze ware dat ze aan ’t wark gezet zölle wodde, besloat De Haas de boom te kappe. De bedoeling was um de boom inclusief stronk weg te hale, maor toen de boavekant neergehaald was, had Ed de knolle zo op, datte de stronk maor liet staon.

DEN HAAG – Betrouwbare bronne melde ons dat Zijne Majesteit Koning Willem Alexander zich pessoonlijk in ’n vertrouwelijk schrieve tot Bert van der Louw, de veurzitter van de Old Prinse, het gewend. Onze bron wil niks loslaote eûver wat d’r in den brief steet. Geheel onverwach en in strijd met zien natuurlijk aangebore loslippigheid hult Bert van der Louw de mond ook stief dich. ,,As Zijne Majesteit zich persoonlijk tot mien as veurzitter van de Hoge Raod van d’Olde Waskupen rich met ’n vertrouwelijke hattewens, dan vilt dat veur mien onder ‘t medisch beroepsgeheim. ’t Zol jao ook eûver ’n ni-j gebit könne gaon of ’n beugel veur een van de blage. Maor’’ zeitte, ,, Daor geet ’t in dit geval niet eûver. Mien handel het d’r gin veurdeel van!” Meer is d’r niet van ‘m gewaar te wodde. Verenigingsveurzitter Eugène te Wildt geet wat minder geheimzinnig met de zaak um. ,,Toen ’t mien ter ore kwam heb ik Alex meteen gebeld. Jao ik mag Alex

De olde eik brink de soosle-je in extase Prettige bi-jkomstigheid was ’t volges De Haas, da-j dan gin kapvergunning neudig heb. As ze bi-j de gemeente dit verhaal lèze zal De Haas wel van ’n kolde kermis thuus komme, wat wi-j natuurlijk heel vervèlend veur ‘m vinde. Inmiddels het de stronk aardig wat paddestoele opgeleverd. Zo völ zelfs datte twee vliege in één klap kon slaon. Ed de Haas wis niet welke paddestoele giftig zun en welke niet. Daorum organiseert hi-j bi-j de Soos paddo-aovunde. Hi-j lut zich daor goed veur betale en zut aan de le-je wel welke giftig zun of niet. Piet Driese was aanvankelijk flink tege op ’t gerotzooi met de paddo’s bi-j ‘zien’ Soos, maor sins Annie en hi-j van ’t grei gepruuf hebbe, bun ze niet meer te holde. Piet het zelfs zien veurraod viagrapille trug gebrach naor de apotheek. ’s Aovus um nege uur zeitte al tigge Annie: ,,Kom op meid, wi-j gaon naor bed en

zegge, want wi-j sprèke mekaar duk op de golfbaan in Borghèès,” zeit Te Wildt met ingeholde trots. Van geheimholding is d’r in zien oge gin sprake. ,, Onze vereniging kent maor op één punt geheimholding en dat is eûver de uutslag van ’t prinskieze en daor steurt zich ook gin hond aan”, aldus veurzitter Te Wildt, den köt en bondig nog efkes uut de doeke duut waor ’t eigelijk um geet. ’t Schient dat ’t aan ’t hof bekend gewodde is dat de Carnavalsprinse in ’s-Heerenbarg nao hun aftrèèje lid wodde van de Old Prinse. ,,En waor ’t now um geet,” vervolg Te Wildt ’n uurke later, ,,de Koning is jao vroeger ook prins gewèès en vindt ’t daorum wel passend dat hi-j ook in den Old Prinseclub van ons opgenoame wödt”.

AAN DE LIJN nème ’n possie paddo’s met!’’ En dan wödt ’t heel onröstig op de Oaliemöl.

Pablo De Haas probeert zich d’r uut te lulle

DURKUM GIN HOOFSTAD VAN DE ACHTERHOEK DURKUM – In tegestelling tot eerdere berichte het Durkum gin enkele pretentie um hoofstad van de Achterhoek te wodde. Ook al kriege ze ’n kabelbaan van de Varkesweide naor de binnestad en ook al kump d’r ’n wandelprommenade langs de Olde Iessel, Durkum blif gewoon dat stadje aan de Olde Iessel. Alle pretenties um de baas te spölle eûver de Achterhoek bun verdwene as natte sneeuw veur de zon. Burgemeester Niels Joosten, den zich eiges wel as de zonnekoning

Niels Joosten liek klaor um achter de schutting weg te duike.

van Durkum en umstreke zag zitte, is helemaol in zien schulp gekroape. Oorzaak daorvan is de reeks aanslage in Parijs, Brussel en Hannover. Joosten knip ‘m as ’n dief dat de terroriste ’t daluk veurzien hebbe op de hoofstad van de Achterhoek en gunt die eer maor al te graag aan Zutphen of Winterswiek. In die twee plaatse is verbaas gereageerd op de plotselinge switch den Jooste gemaak het. ,,Ik zeg niet dat Jooste ’n lafaard is, maor now d’r poep aan de knikkert is, gunt hi-j ons opens de eer. Toen ze in Durkum oaver de hoofstad begonne, hebbe wi-j

ons te baste gelache, maor now komme wi-j helemaol niet meer bi-j,’’ aldus Arnold Gerritsen, binneköt de old-burgervader van Zutphen. Burgemeester Thijs van Beem van Winterswiek is niet bereid um te reagere. ,,Al dat geklets eûver hoofstad van de Achterhoek heb ik van ’t begin af aan grote onzin gevonde. Winterswiek het den titel niet neudig. Wi-j stèke sowieso al met kop en scholders boave Durkum uut, dus toen Joosten met zien fata morgana op de proppe kwam, hebbe ook wi-j alleen maor gelache,’’ aldus Van Beem.

De suppotter aan de lijn is helaas maor deels in beeld (ziet pijl) STÖKKUM – Vanuut de lokale voetbalvereniging in Stökkum is ’t hoofbestuur op zuuk naor ’n nog onbekende suppotter aan de lijn. Op bi-jgaonde foto, gemaak op 6 september ti-jdes Ajax Breedenbroek-Stökkum, is de man aan de lijn te zien. ’t Geet um ‘n grieze keerl, gekleed in blauwe spiekerboks en blauw shirt. ’t Gezich van de man is slech te zien umdat Danny van de Barg net deur ’t beeld heer rende in ’t

hagelni-je Stökkumse tricot van Italiaans design met geïntegreerd navelpluus-kuleke. Iemand het nog geprobeerd Van de Barg tege te holde, maor hol zo’n tenk maor ’s tege. Heb gi-j aanwiezinge wie dizze keerl is of wet gi-j waorum hij de moeite het genomme um zien zondag op te offere um naor dizze wedstrijd te kieke? Nèèm dan contac op met v.v. Stökkum: 08346-2825


LEK

KER SINDS 191 0

CMYK

De carnavalsleut steet teet weer veur de deur, deu dus opzi-j met alle e zörg en politiek geleur. geleu 'n Paar daag um ’s zörgeloos te hosse, en ow in kleurige pekskes uut te dosse. As d'r weer volop wödt gezonge en geriddeneerd,

Dat mo-j belève!

zörg dan dat ow kèèltje regelmaotig wödt gesmeerd. LE K 10 KE R S I N D S 1 9ow KATJA steet met 'n riek-dröpassortiment veur klaor, en wens ollie allemaol Z/W halftone 'n heel plezierig carnavalsjaor!

Ook tijdens deze carnaval bent u van harte welkom bij:

‘Ik wens ollie hèvige carnavalsdaag!’

te welkom bi-j

Ook met de carnaval bu-j van har

Bertil Vollenberg

Eetcafé Eetcafé

telefoon 06 06 -- 83 98 99 70 telefoon info@montferlanduitvaartzorg.nl info@montferlanduitvaartzorg.nl www.montferlanduitvaartzorg.nl www.montferlanduitvaartzorg.nl /montferlanduitvaartzorg

Zo geet dat!

De Gebroeders

Carnavalsagenda2015: 2016 Carnavalsagenda

Zo geet dat!

Zaterdag 6 februari Carnavalsoptocht Doetinchem v.a. 13.11 uur geopend, speciaal menu en tevens à la carte.

v.

Zondag 7 februari v.a 15.00 uur geopend, speciaal menu en tevens à la carte Maandag 8 februari Kroegetocht XL, v.a. 11.11 uur geopend Woensdag 10 februari Haringhappen v.a. 20.11 uur

DIER- EN TUINSPECIAALZAAK

Da t m o- j be lè ve ! Molenpoortstraat 33, 7041 BE ‘s-Heerenberg Tel.: 0314-667463

Leutekum Alaaf!

Christoffelstraße 3 - 46446 Emmerich Tel. 0049 - 2822 687288

Grutstraat 10, 7001 BX Doetinchem www.eetcafedegebroeders.nl


37 • WASKUUPKRANT • 2016

C

l a v arna 2016

Hoffotograaf Theo Sommers het

ook dit jaor weer mooie plaatjes

geschoate van de Grote Prins, de Jeugprins, ’t grote gevolg en ’t kleine gevolg en de bei-je Raod van Elfs. Bi-j Huus Bargh en bi-j De Snor hewwe daorveur weer gasvri-j onderdak gekregge.

Adjudante: v.l.n.r.: Egbert Laheij, Timo de Ronde, Ton Lukkezen, Maddy Schmitz

Hooghe-je: Prins Wim II (Wim Ruikes) en Prins Tieme I (Tieme Lubbers)

Narre v.l.n.r.: Grote Narre Wesley Sanders en Bart de Kler Kleine Narre Nico Krijgsman en Bjoyd Franck

Dansmarietjes v.l.n.r.: Loes Ve rstraete, Roos Stoffelen, Sophie Heurnin k, Iris Jansen, Feline Meijer, Linde H ei tk amp, Yara Loskamp en Anniek Velthau sz.

, Bart Jansen, Danny Krijgsman Achterste ri-j v.l.n.r.: Hans rt te Be ts, en Voorzitter, Hennie Ar Jan Vink, Jos Hendricks en, Tom Nijland, Boudewijn Jans Ilja s, ike Ru ny hn Jo e, Brak deldrager en en Tim Dijkman vaan Willemsen, Erik Berends r, n lle Reinhoud, Trista Kelde Veurste ri-j v.l.n.r.: Izabe n va ijer, Lucas Daams, Chiel Julian Kupers, Xander Me Berktas, rndsen, Sil Evers, Suzan Be en art Ma , en ijd He r de rktas. Arendsen en Yasmin Be Fabien Wennekes, Tessa


JOBMAX UUTZENDBURO

De betrokkeheid wark stevig deur

“DIENSVERLENING VAN DE BOAVESTE PLANK”

Stadsplein 7 | 7041 JA, ‘s-Heerenberg | tel.: 0314 - 34 38 77 | e-mail: info@jobmax.nl | www.jobmax.nl


39 • WASKUUPKRANT • 2016

STADS TV BERGH AOS OP UUTZENDING

“WIE IS DE SJAAK” HILVERSUM - Veurzitter Robert Kraaijeveld van StadsTV Bergh is met mediatycoon John de Mol in onderhandeling eûver eûvername van ’t tv-programma ‘Wie is de Sjaak.’

I

n ‘t humoristisch programma ‘Wie is de Sjaak’ reize Rick Brandsteder, Tess Milne, Veronica van Hoogdalem en JayJay Boske in een surfbus ‘t hele land deur, op zuuk naor minse die veur 250 euro bizarre, grappige en gênante opdrachte wille uutvoere. Kraaijeveld het in verschillende media geopperd dat StadsTV Bergh de exclusieve uutzendrechte krig veur ’t programma. ’t Grote brèèkpunt betref de eûvername van de prissentatore. ,,Die motte veur ‘n vette pries uutgekoch wodde,’’ aldus Kraaijeveld. ,,De Mol het belachelijke bedrage geroepe, aangezien de prissentatore contracte tot 2018 hemme.’’ StadsTV Bergh is bezig ‘n ni-j actieplan op te zette um op kötte

termijn de onderhandelinge te könne hervatte. StadsTV Bergh het in een uutgebreid pesbulletin laote wette absolute mediastilte in ach te nemme, umdat ’t grote rumoer in den lande de onderhandelinge niet ten goeie kump. De ridaksie van dizze krant het de vinger wette te legge op ’n heus collectief. Sjaak Reumer, Sjaak Böhmer en Sjaak Kortboyer zölle volges ingewijde de solostrijd veur ’t exclusieve prissentatorschap gestaak hemme en zich geformeerd hemme tot ‘Kusss3’. Wat de naam Kusss3 betekent en mot gaon inholde wil ‘t drietal nog niet kwiet. Kraaijeveld het inmiddels ‘n dagvaarding van Studio100 uut België ontvange. Kusss3 (in de volksmond K3) zöl in strijd zun met de onlangs vernieuwde Belgische meidegroep.

Op de oprit van Bertil steet tegewoordig ’n gève zwatte uutvaartbolide. ,,Niet zomaor effe ’n

karretje,’’ zoasse eiges trots wet te vertelle. ,,Dizze wage kump net rechstreeks uut de fabriek en is dus ’t ni-jste van ’t ni-jste. Alles wat vandaag de dag op ’n uutvaartwage mot zitte, zit d’r ook op. Zo is de wage veurzien van extra grote spiegels veur de dooie hoek. De laadruumte is extra groot, zodawwe meerdere minse könne vervoere en efficiënter könne warke.’’ De bolide dut zeer spottief aan met zien 22” lichmetale velge en steet op

aanhanger VVL opgepak LENGEL – Dankzij de hulp van enkele oplettende buurtbewoners, het de pliessie van ’t district Gelderland Oos in de nacht van zaoterdag op zondag ter hoogte van de Vèènseweg ’n aanhanger van VVL opgepak. Volges de Hermandad wier de oapenbare odde in gevaor gebrach, umdat de vri-je deurgang in ’t gedrang kwam. Same met ’n aantal oplettende buurtbewoners wier uuteindelijk besloate ’t ding dan maor op te pakke en naor de ziedkant van de weg te verplaatse. Dit

umdat allebei de bande lek ware en d’r zodoende niet gerold kon wodde zonder dat dit ten koste zol gaon van de velge. Hoe de aanhanger van VVL op de Vèènseweg is terechgekomme is ook veur de pliessie nog niet geheel duudelijk. ’t Kreng wödt normaal gesproake alleen gebruuk veur ’t ophale van old papier, maor zoas iedereen wet is VVL pas volgende wèèk weer aan de beurt. Eventuele getuuge wodde dan ook opgeroepe zich te melde via ’t gebruukelijke 0800 nummer.

ZO GEET DAT!

Catering Lievers veur lekkere hepkes veur feeste en parti-je

UUTBREIDING WAGEPARK

’s-HEERENBARG – Uutvaartondernemmer Bertil Vollenbarg is de afgelope jaore flink aan de weg aan ’t timmere en wark zich eiges ook haos kapot. Dat dizze drive ‘m gin windeier het geleit is duudelijk af te zien aan zien hagelni-je wagepark.

H C I R E B Lastige

Wat ’n strakke bak. Daor kö-j ow nog ’s in laote zien!

4 strakke Michelin rouwbande. Ook van binne lut de wage niks te wense oaver. Deur de in leer afgewarkte elektrische stuul blif de auto spannend um in te ri-je. Minse die graag ‘s ’n rundje met wille ri-je motte wel eers ’n polis afsluute bi-j Bertil. Koffie en cake steet altied klaor.

StadsTV Bergh is d’r klaor veur

Robert en Steffie Lievers ‘s-Heerenbarg 06-23935533 06-25284100 rlievers1976@live.nl


Zo geet dat in ‘De Gracht’

Medisch Pedicure

Vri-jdagaovend Spaorkas lichte

Ow vuut in goeie hande? Kom naor

Zaoterdagaovend DJ Mark en Starkoo

Medisch Pedicure Melanie Jansen

Zondag DJ Mark

Zo geet dat!

Don

ualaan 2 - 0 1 S

‘s-Heerenberg

eur afsprake of info bel met 031 -

Maondag DJ Mark en Gebroeders Ko

50 2

! T A D T E E ZO G

Dinsdag DJ Mark en de Dikdakkers Marktstraot 1 - 's-Heerenbarg Tillefoon 661989 www.degracht.com

Zeddamseweg 32 - 7041 CR ‘s-Heerenberg

Alles Alles Alles alalgeprobeerd al geprobeerd geprobeerd enenen nog nog nog steeds steeds steeds rugklachten? rugklachten? rugklachten?

VEUR KRALE, SIERADE EN KATIA BREIGARE MO-J BI-J DE GESLEPEN KRAAL IN ‘S-HEERENBARG ZUN

Chiropractie Chiropractie Chiropractie Doetinchem Doetinchem Doetinchem

ge: n inschrievin e e ti a rm fo in Veur e binne Bel of loop eff

8 1 0 0 1 9 1 4 06

Zeddamseweg 32 - 7041 CR

Doetinchemseweg Doetinchemseweg Doetinchemseweg 17 17 17 ISTIS TA AIS RT R 7007 7007 CA7007 CA DOETINCHEM DOETINCHEM CA DOETINCHEM GR GA G INGING ING

EN E REEN CN SCSRCER SE

0314 0314 - 323425 0314 - 323425 - 323425 chiropractie-doetinchem.nl chiropractie-doetinchem.nl chiropractie-doetinchem.nl

Zeddamseweg 32 - 7041 CR ‘s-Heerenberg

Stadsplein 6c | 0314 - 66 87 84

sportief sportiefgenieten genieten sportief geniete.... daor drèèjt ‘t um! in het water zo geet sportief voor jong genieten en oud dat!

sportief genieten daor drèèjt ‘t um! in het water Montferland Laco sportcentrum

voor jong en oud

Oude Doetinchemseweg 43 ‘s-Heerenberg Tel.: (0314) 661660 - www.laco.eu

• Voor de leukste kinderfeestjes in het water


41 • WASKUUPKRANT • 2016

VEUR GOEIE DOEL R E D N E L A K T O O L B ’s-HEERENBARG – ’t Vrouwevoetbalelftal van MvR is uut de klere gegaon veur ’t goeie doel. De jonge en aantrekkelijke mèèdjes wille zo geld ophale um de met uutstarve bedreigde diere in Afrika te redde.

Rimboe Oaver de confrontatie met de wilde diere van Afrika hoeve de ’s-Heerenbargse deerntjes zich gin zörge te make. Noëlle Mijnen (midde met wit shirtje):

ERFELIJK

,,Onze gids het ons uutdrukkelijk verboaje de rimboe in te gaon. Da’s vös te geveurlijk, dus wi-j blieve maor bi-j ’t zwembad. Daor stikt ’t van de mugge en de kakkerlakke, maor dat bun ook wilde diere!’’ De naak-kalender kump niet in de vri-je verkoop en is alleen op de donderdag veur carnaval veur zeuve euro viefennegentig te koop bi-j de manager van ’t

Gekleed en wel en gepak en gezak geet de groep op weg naor Afrika

vrouweteam, Peter Penterman, den den aovund zitting hult in de kantine van MvR. Penterman steet gelukkig eiges niet op de kalender. Geruchte oaver ’n live-optre-je van zien grietjes, bun tot now toe niet bevestig.

MOLL BI-J DE TIED

Op de Slotlaan aangekomme trok hi-j drek de gardine dich en zien klere uut en kroap onder de wol. ‘t Hos in vuur en vlam staonde grietje dei-j ’t eigeste, kroap bi-j ‘m onder de dèkes en vroeg verleidelijk: ,,Wat is now òw geheim?’’ Moll junior het toen gezeid: ,Kiek, mien haloosie gif lich in ‘t duuster!’’

AMSTERDAM – Onderzuukers van de Universiteit van Amsterdam hebbe ’n onderzuuk gedaon naor luiheid. Waorum en hoe is iemand lui. Drie wèèk naodat de onderzukers begonne bun met de teste bun ze d’r achter gekomme dat luiheid erfelijk is. Volgens een van de onderzukers ku’j d’r dus eiges niks aandoen a’j lui bunt.

GRUUNESTRAOT

BAALT Giethoorn in ’s-Heerenbarg. Wilders kon nog zo had roepe ‘Vol is vol’ ’t hielp gin zak

WASKUUPSTAD – Een hötje geleje ging Bas Moll met zien kammereû-j ’n aovund stappe in de Dolle. Al snel kreg hi-j ‘n knap grietje in ‘t vizier die ‘m ook wel zag zitte. Nao wat hen en weer gepraot het hi-j tigge eur gezeid: ,,Ik mot ow wat laote zien, maor dat kan niet hier, want da’s geheim.’’ ‘t Mèèdje had ‘m drek in de smieze, en zei: ,,Okee, ik gao met ow met naor buute.’’ Maor buute het hi-j dat deerntje uutgeleid dat hi-j dit allenig bi-j ‘m thuus kon laote zien, want ‘t was immers geheim. ’t Deerntje, ook niet van gistere, vuulde goed aan welke kant dit op zöl gaon, en zei: ,,Okee, ik gao met ow met.’’

SLAOPZAK WASKUUPSTAD – Etienne Schreuder het sins de pronkzitting ’n slaopzak. Volges de dokter kump dat umdat hi-j den aovund te lang met de bene eûver mekaar het gezète.

V

an ’t geld dat de kalender opbrink gaon ze pessoonlijk naor Afrika um daor hun reddingsaktie uut te voere. Nadine van der Louw (veuraan links op de foto), woordvoerster van ’t elftal, ontkent dat ‘t ’n verkapte vakantiereis veur hun is: ,,Umdat de hutte in ’t oerwoud allemaol bezet zun, bun wi-j genoodzaak in ’n luxe vakantieresort ons kamp op te slaon. ’t Stuit ons tigge de boste dawwe daor de beschikking hebbe oaver ’n verwarmp zwembad, ’n whirlpool en nog meer van dat welnessgrei, maor wi-j konne dat jao moeilijk weg laote hale. Wel buwwe bli-j dawwe vri-j drinke hebbe, dat druk de koste aanzienlijk.’’

KÖT NI-JS

Naoschrif van de ridaksie: Dit verhaal is opgetekend uut de mond van Moll senior. As ow zoon zo’n mietzak is en gi-j bunt d’r dan ook nog trots op, dan is d’r toch wel wat mis met de opvoeding. De ridaksie distantiëert zich volledig van dit verhaal. Wi-j schame ons te baste!

‘s-HEERENBARG – De bewoners van de Gruunestraot in ’s-Heerenbarg bale as ’n stekke! Alle nostalgie verdwient uut de straot. Nao elke stotbu-j konne de blage mooi ín ’t water ravotte, maor lets zölle ze hos verzoepe. ’t Lek wel of de Wètering bute eur oevers was getroaje. De reddingsbrigade uut Emmerich moes d’r aan te pas komme um alle drenkelinge te redde. Maondelang duurde de rinnovatie van de Gruunestraot. Tot de enkels moeste de

bewoners deur ’t zand trèèje um bi-j de huusdeur te komme en dat allemaol veur ’t goeie doel: gin watereûverlas meer. Um de aanwonende van ’t nut van de warkzaamhede te eûvertuuge, het Publieke Warke op één dag al ’t règewater deur de Touwslagersbaan geleid en in de Gruunestraot trech laote komme. ,,Zo, now zal ’t geneûl wel afgelope zun,’’ mot de uutvoerder gezeid hebbe en hi-j kreg geliek. ’t Volk had gaan gin tied um te neûle, zo druk wazze

ze um zandzakke veur de deur te plaatse. Marcel de Roo het names zien bure nog geprobeerd um de koste van de zandzakke op de gemeente te verhale, maor die gaf gin sjoege. De Roo is niet van plan um veddere aktie te ondernemme: ,,We zun bli-j dawwe van de modderzooj af bun, maor toch zöwwe ’t ook gaon misse. Zo’n rivier veur de deur had toch wel wat. ’t Zörgde veur eensgezindheid. ’t Zal mien ’s beni-je hoe dat now vedder geet.’’


“ZO GEET DAT!” ZEGGE d’OLDE WASKUPE AS ZE IN ‘N WAGE VAN VAN REMME KRUUPE!

! t a d t e e Zo g Automobielbedrijf & TANKSTATION

VAN REMMEN-GADEMAN

's-Heerenbergseweg 22 - Zeddam -Tel. 0314-651244

Zo geet dat!

Vier dage carnaval viere

b i-j de Pe ePErL

GE: A D E I DR SHOW N I E V DRI

Y T R A P ‘ ’ E S I D A PAR

www.pesuitzendbureau.nl ZAOTERDAGAO

A FEESK OORNS’ TH ND H C A ‘DE N AGAOVU ZOND - 02.00 UUR 0.00 VAN 2

ROAZE

ZAOTERDAG!

VUND ONZE EIG

BAD HABIT LIVE

Onderdeel van The Wiendels Group www.twg.nu

:

DA

UND GAOV

R E T N E DEV ERS DW21E.00IbLis 02.00 uur

MAON

vanaf

E

vanaf dit jaor ku-j ook bi-j ons betale met horecamunte

G re n s c afé

De Peer Emmerikseweg 12 ‘s-Heerenberg Tel. 0314-662114

KEUKE IS LOS OP ZONDAG, MAONDAG & DINSDAG TUSSE 17.00 EN 20.30 UUR. *RISSERVERING GEWENS *INGANG IN DE ZAAL


43 • WASKUUPKRANT • 2016

EÛVER DE TONG Ook dit jaor hewwe de rubriek ‘Eûver de tong’ gejat van De Gelderlander. Hoofridakteur Pieter de Leeuw wil ons nog steeds ’n proces aandoen wèges plagiaat, maor hi-j het gin poot um op te staon. Elke rechter zut meteen dat ons artikel ’n heel wat hoger nivo het dan de vrèètverhale in zien krant. En ook dit jaor gaon we zien krantje kloppe. Want wi-j hebbe ’n ontiechelijke primeur. Dit keer gin commersjeel bedrijf, maor ’t restaurant van ’n Zörgcentrum, St. Gertrudis.

O

nze culinaire ridaksie bestaonde uut de vrèètzakke, Hans Janse en Herbert Cornielje, mochte ook dit jaor van den zeikerd van Willemse, schatbewaarder van de Waskupen, geld uutgève en nog wel ach euro zeuventig de man. Normaliter gève ze dat bedrag al as fooi uut, maor ze hebbe zich d’r toch met wette te redde. In normale resto’s konne ze veur dat geld niet terech, dus bun ze dit keer op bezuuk gegaon bi-j Gertrudis in ‘s-Heerenbarg. Niveau, maor ’t mot niet te völ koste, dat is wat vrouw Gertrudis same met Janse en Cornielje uutstrale. Bi-j aankoms aan de Markstraot wazze de teûfeltjes al vriendelijk gedek in afwachting van de koms van de bewoners en van de twee Waskupe-smulpape. Die vuulde zich meteen al thuus en hebbe nao afloop van hun exquise maoltied meteen al plekskes gerisserveerd in ’t tehuus, maor dit terzijde, want ’t het natuurlijk niks met hun culinaire reisverslag te make. Zie hier hun verslag: Efkes wazze wi-j bang dawwe zölle verrekke van de honger, umdat in zo´n tehuus de possies natuurlijk klein zun, want olde minse bunkere natuurlijk niet zo as wi-j, maor gelukkig viel dat ontiechelijk met. Op onze vraog um de menukaart kek de charmante serveerster in de pessoon van Netje Knies ons ietwat onnözel aan en zei enigszins sneppig: ,,Wat li-jt d’r

dan onder ’t damaste servetje?’’ Herbert Cornielje kreg ’n rooie kop en bestudeerde de ‘menukaart’. ,,Doet mien alles maor,’’ zeie tigge Netje, die ad rem reageerde met ‘Waorum denkie dat dat ’n keúzemenu hiet?’ ’t Ies was meteen gebraoke. De beie Waskupe wilde wette wat de soep van de dag was. ,,Mosterdsoep’’, zei Netje tamelijk onduudelijk. Daor hadde de twee wel zin, maor toen efkes later de soep gebrach wier, had dat grei toch wel ’n heel rare kleur. ’t Lek in ieder geval niet op mosterdsoep. ’t Blek mosselsoep te zun. Óf de twee hadde ’t slech verstaon óf Netje had ’t wat onduudelijk uutgesproake, maor de soep was lekker. ’t Misverstand wier pas bi-j ’t afrèkene opgelos, maor daoreûver later. As hoofgerech koaze de smulpape veur twee bockwoste met hutsepot. Een exquise combinatie den wel naor hun zin was. Ze vroege meteen maor naor nog zo’n possie, maor daor trapte de bediening mooi niet in: ,,Gullie kriege ook nog ’n toetje,’’ klonk ’t in koor. En wàt veur ’n toetje: werme Apfelstrudel met ’n beste klots Schlagsahne. Herbert en Hans waande zich in Oostenriek. Ze begonne nog net niet te jodele, maor schik hadde ze. Pas toen ze de rèkening kregge, zakte de stemming enigszins. Ze moeste namelijk bi-j mekaar zeuventien euro veertig betale en dat was precien twee maol ’t bedrag van ach euro zeuventig dat ze de man van Fredje W. hadde

■’t Sfeervol ingerichte restaurant van Gertrudis, eenvoudig, maor mét klasse! gekregge. En ze hadde nog zo gehoap dat ze genoeg eûver zölle holde um nog ’n glèèske bier te bestelle. Netje hielp hun gauw uut de droom: ,,Dan ha-j maor gin mosterdsoep veuraf motte nemme,’’ aldus Netje die weer de mis in ging met de soort soep, maor dat blek aan Netjes gebit te hebbe gelège. ’t Dreuge slot van hun schranspatti-j weerhiel de beie Waskupe d’r niet van um ’t restaurant van Gertrudis ’n hoog punte-aantal te gève.

■ ’t Couvert is niet luxe, maor al ’t gereedschap is d’r

Rapport

■ Twee knakkige bockwoste; a-j d’r in biet spat ow ’t vet in de ■ ‘t Dessert, in één woord: ‘holadi-jee!’ snuut

Ambiance

*****

Menukaart

*****

Bediening

*****

Veurgerech

*****

Hoofgerech

*****

Naogerech

*****

Prijs/kwaliteit

*****

Eindoordeel

*****


hiphis-carnavals-adv-2016-v2.pdf

1

02-01-16

16:09

Geld bespaore G e b e s paore veuld r

Hairstyling

Renate’s

eur de Carnaval? veuri-jdde ewebsiCte ais rn onlin vae...l? now a vern

Een mooi kapsel hoeft niet duur te zijn!

Kornhorst 69 annen ‘s-Heerenberg tsp tel. 06 12 22 05 77

Zo geet dat!

Dan Danmo-j mo-jbi-j bi-jons ons'n 'nabonnement abonnementbestelle! bestelle! Dan mo-j bi-j ons 'n abonnement bestelle!

on

Zo geet dat!

C

Onze

M

Wi-j Wi-jzörge zörged'r d'rveur veurda-j da-jmet metow owmobiele mobieletillefoon tillefoon

goedkoop kunt sms’e, internette entillefoon belle! goedkoop sms’e, belle! Wi-j zörge d'rkunt veur da-j metinternette ow mobieleen goedkoop kunt sms’e, internette en belle!

Y

CM

BuitenKind

MY

CY

CMY

BuitenKind P e ut e ro p vang

nnen

on

w

o nt

P e ut e ro p van g

klein sc ha li

t

on

n-z

klein sc ha li

o nt ingen - v oo rle n-z

klein sc ha li

lijk

BuitenKind

Leren zwemmen is leuk! www.buitenkind.net· Particuliere lessen (7 kinderen per groep)

ar

o e ten

mwww.buitenkind.net

t on

ka el

ingen - v oo rle

ele sp

n

ele

ar

ospnt

info@belgoedkoper.nl info@belgoedkoper.nl 0314-66 0314-6688 8869 69 info@belgoedkoper.nl veur een ni-je veur een ni-jetillefoon tillefoonkiek kiekop: op: 0314-66 88 69 veur een ni-je tillefoon kiek op:

www.buitenkind.net

nv an

ingen - v oo rle

Pe u t e ropva n g

Pe ut e rop vang

selen - b ou we

n-z

BuitenKind

baar - lere

knut

n

ele sp

n

- gemoe de

Pe u t e rop va n g

nv an

ibel ex

BuitenKind

lijk

ouw etr -b

nt

-f

- gemoe de

baar - lere

o e ten

ibel ex

lijk

nv an

-f

ouw etr -b

selen - b ou we

g

Hondentrimsalon “MIRANDA”

De Zandakkers 26, 7041 JK ‘s-Heerenberg, 0314-665593

m

knut

elen ikk

selen - b ou we

d en water - fa z an

knut

nze

w

ie as

Hol’ie ech van ow hond wit, bruun of zwat? Gao d’r dan met naor MIRANDA want, ZO GEET DAT!

ie as

P e ut e ro p vang

nt

g

- gemoe de

baar - lere

nt

BuitenKind en wate rand fa -z

ibel ex

ka el

fa

-f

ar

ter -

ie as

nze

g

ouw etr -b

elen ikk d en wa

w z an

n ze

len p ea iktks

ka el

K

· Privé-zwemlessen (1 kind per groep) · Overlevingszwemmen · Ouder en Kind zwemmen · Aqua-fit Zwemschool Femke Ebbers Emmerikseweg 18 7077 AP Netterden www.femke-ebbers.nl

wens ollie ‘n logistiek carnaval

Zo geet dat!

DSV Solutions • Industriestraot 5 • 7041 GD ‘s-Heerenbarg • Tel. 0314 - 677911


VASSELDER TIEOORD NI-J VAKAN

VASSELDER – De Gemeente Olde Iesselstreek probeert wat met te sneûje van de grote toestroom van toeriste naor de Gemeente Montferland. Met leje oge hebbe alle zittende, gaonde en kommende burgemeesters en wetholders van onze buurgemeente motte aanschouwe dat d’r gin hond interesse het in ’t bezuuke van Ullef, Gendringe, Ette of Vasselder. Ook ’t opkallefatere van de olde DRU het gin hond van buuteanaf naor hun gemeente könne trekke. Daor mot verandering in komme. In ’t gemeentehuus van Ullef bun ze dan ook hatstikke bli-j dat d’r now ’n ondernèmer is den zien nek uut wil stèke. En dat mot gebeure in Vasselder. Deurgaons goed ingelichte bronne melde ons dat ene Van der Valk in ’n onderhandse verkoop beslag het wette te leggen op ’t pand van de Zon. Deze nogal afgelège horecagelegenheid was ooit ’t Mekka van de bruidspare in heel de umgèving. A’j wat veur wol stelle met ow trouwfees dan moezzie wel naor de Zon. ’t Bekende concep; ni-j glas bier veur de neus a’j ow glas nog net niet lèèg heb en de beroemde hepkes, twee keer warm en twee keer kold en um twaalf uur de breudjes

met ham en kèès en salade van ’t eûvergebleve veurgerech. De top van onze samelèving trof zich op ’n brullef bi-j de Zon. Maor de klad kwam d’r in. Ilja en Silke Nijland ware zo ongeveer de letste bekende die daor hun fees gave, dat oaveriges versouwd wier deur zanger Bokkie Peters. Now mot ’n jonge onervare ondernèmer de zaak weer vlot trekke. Van der Valk lut ons wette dat ’t olde pand aan de grond geet en dat d’r ’n hotel van 80 kamers, vijf etages hoog, veur in de plaats kump. Opmarkelijk dat de aankommende hotelier zien toekoms zut in ’t boereland van Vasselder. Midde in de klei en

500 JAOR

’s-HEERENBARG – Geschiedenis liefhebber Edwin Zweers hult vri-jdag in ’t Willem van de Bargh centrum een lèzing eûver de guillotine. Dizze Franse uutvinding is dizze wèèk op de kop af 500 jaor old.

NAARDEN – Dit jaor geet ’t ni-je jachverbod in. Völ watersporters bun daor niet bli-j met.

VOETREIS

LOURDES - De 69-jeurige visueel beperkte Annie van Grubbeveldt die twee maond gele-je statte met eur voetreis naor Lourdes is inmiddels aangekomme in Helsinki.

Zo het Van der Valk zich De Zon veurgesteld

tusse de tuutte en de varkes. ,,De ligging mik gin zak uut,’’ zeitte ons. ,,’t Geet um de uutstraling en daorum verander ik ook de naam niet. En wat ha’j gedach van de slogan waormet wi-j iedereen met gemak binne hale: ‘Weer of gin weer, gi-j zit altied in de Zon!

’s-HEERENBARG – Tonnie Bod is fini! De van oorsprong uut Stökkum afkomstige zanger het afgedaon. En dat kump niet umdatte in Borghèès is gaon wone, maor umdatte is eûvervleugeld deur ’n ni-je ’s-Heerenbargse grootheid met ’n golde stem, Matti Hermse.

Tenor Matti Hermse tijdes één van de aria’s die hi-j in ’t Barghse Huus zal zinge. ting aan da-j nao de pauze weer de zaal in gaot um ook de res van ’t concet aan te heure. Um ’t concetbezuuk nog aantrekkelijker te make het Matti Hermse zien nèèfke, hadloper Thijmen

KÖT NI-JS

VERBOD

TENOR GIF CONCERT De tenor van de Grünestraot begon zien muzikale carrière as bazuinblaozer bi-j ’t Gild in Lengel en promoveerde vervolges as trompettis bi-j Crescendo. Daor wis hi-j niet ech deur te brèèke en verkaste vervolges naor ’t Ulfs Mannekoor in – gi-j raoj ’t al – Ulf. Hi-j had nog gin nöt gezonge of hi-j wier al uutgeroepe tot de ontdekking van ’t jaor en wier as de wiedeweerga benoemp tot solis van ’t koor. Dat het zovöl indruk gemaak, dat de aan de Grünestraot woonachtige zanger d’r eûver denk um ’n solocarrière te beginne. As try out gif Hermse daorum op de zaterdag nao de carnaval ’n concet in ’t Barghse Huus. Umdat zien bekendheid in ’s-Heerenbarg nog mot greûje wil Matti Hermse bi-j zien concet gin entree vraoge. Starker nog: iedereen den ’n gratis kaartje bi-j ‘m aan huus kump afhale, krig niet alleen dat gratis kaartje, maor ook ’n tientje as aanmoedigingspremie en twee consumptiebonne veur in de pauze. Daor hink wel de verplich-

45 • WASKUUPKRANT • 2016

Kupers, uutgeneudig um aanwezig te zun veur ’n meet en greet met ’t publiek. Kupers had daor niet völ zin in, maor zien vader, Louis, het ‘m gezeid datte wat veur de familie oaver mot hebbe.

METAMORFOSE

RUTGER BLOEMENDAL WASKUUPSTAD – Rutger Bloemendal het besloate dat ’t tied is veur verandering. De jonge adonis uut ’s-Heerenbarg was helemaol klaor met alle vrouwelijke aandach den hi-j kreg bi-j ieder bezuuk aan de kroeg. ,,Ik wier kats gek van al die jonge mèèdjes die mien wolle versiere. Ze dachte dat ik nog ’n keerltje van 25 was. Ik wet dat ik d’r jong uut zie, maor ik bun toch ech al 36.’’ Um de mèèdjes van zich af te schudde had Rutger ’t volgende bedach. ,,Ik wil rustig naor de kroeg gaon dus heb ik mien wat uutgedach waordeur de mèèdjes mien in ieder geval met rus zolle laote. Dus heb ik maor ’n metamorfose aangevraog.’’ Uut onderzoek is gebleke dat vrouwe ’n hèkel hebbe aan concurrentie van andere vrouwe. Daorum kwam Bloemendal met ’t volgende idee. ,,Ik heb mien dus maor opgemaak as ’n mèèdje. Dat stoot af, maor dat zörgde wel veur ’n ni-j probleem”, aldus ’n teleurgestelde Rutger. Deur zien vrouwelijke looks kreg hi-j alleen nog maor meer aandach. Alleen dit keer van keerls. ,,Dat mo’k toch gaanniet hebbe. Ik bun dus maor snel naor huus gevluch en wier daorbi-j zelfs nog achtervolg deur ’n keerl. Thuus he’k mien die schmink maor van ’t gezich gehaald en toen ik weer naor buute ging stonge d’r wel tien man veur de deur die mien allemaol maor één ding vroege: ‘Of

mien zus thuus was. Maor die zut d’r jao kats anders uut. Ik vergèèt die schmink in ’t vervolg maor. Die aandach van die mèèdjes is zo slech nog niet.’’

Rutger het zich de rotzooi maor weer van ’t gezich gehaald

UUTDELE ULF - Jeroen Giezenaar van Mediavent, de organisator van ‘t sinterklaosfees op ‘t kasteel het de pepernötte, die hij nao afloop eûver had, geschonke aan de voedselbank en aan verschillende schole. Op dit moment zitte nog met ‘n fosse pan artesoep in de maag. Wie interesse het kan ‘m gratis afhale. Wel vanteveure effe belle, zodatte ‘t vel en de heûr van de soep af kan hale.


a

ng

A-j wilt wette w ao-j mot wè z Dan kö e j hierond dat er lèze:

Die könne ze inder) in Ni-je (k bokse ‘s-Hee , renbarg now ls a r e eûve zo gaon pass fjass e! en sto

et e g o Z dat! Wi-j drie daag ‘lekker’ dolle? Dan mo-j ook de naam Resto de Bongerd ontholle!

Zo geet dat! Dat mo-j belève!

se n e w j Wieel h n ‘ n iederee rnaval gèèf ca

Montferlandsestraat 24 7044 AV ’s-Heerenberg Tel. 0314-66 33 71

De Bongerd 6 - 8, ‘s-Heerenberg, tel.: (0314) 66 14 40

Zo geet dat!

GEEN ALCOHOL <18 JAAR

Molenpoortstraat 28 • ‘s-Heerenberg tel. 0314 66 21 39 •www.pekingcorner.nl Deur mien ervaring - eiges bu’k 60 kilo afgevalle - kan ik ow helpe van ow oavergewicht af te komme en af te blieve.

Hoe?! Deur ‘n effectief Nieuw! dieet onder mien begeleiding

Leutekum Nieuw! Oavertuug owzelf en maak &Nieuw! Waskuupstad! Leutekum Leutekum & Waskuupstad!

vri-jblievend ‘n afspraak & Waskuupstad!

Nieuw! Leutekum shape & & Waskuupstad! praktijk voor

miranda

shape & weight praktijk voor afslanken, & weight figuurcorrectieshape en anti-aging

miranda

Vanuut Dièm wense wi-j ollie allemaol ‘n heel gèèf carnaval!

praktijk voor afslanken, figuurcorrectie en anti-aging

miranda miranda

figuurcorrectie

Zo g e et d at!

weight shape & weight afslanken, praktijk voor afslanken, en anti-aging figuurcorrectie en anti-aging

Wil elmin el

tr

t

i

m


BESODEMIETERT DE BOEL!

47 • WASKUUPKRANT • 2016

BEVERLOO ’s-HEERENBARG –Patrick Beverloo het kwaod bloed gezet bi-j völ minse in Nederland. De piepschuumkunstenaar het via Markplaats ’n heel vieze zwendel op pote gezet en tal van minse gedupeerd.

matisch tot stand. ,,Ik gèèf de tekening in, leg ’n blok piepschuum in de machine en de res wödt veur mien gedaon. In tussetied kan dizze jonge fijn de vuutjes op taofel legge,’’ lei Patrick al ‘s uut.

S

ins jaor en dag steet Patrick Beverloo bekend als grootmeester as ’t geet um grootse ontwarpe uut piepschuum. Van badeende tot tekefilmfigure en van onze eige Mechteld tot ’t Stadsplein leeuwke Bergha. Waor Beverloo ’t in zien dagelijks lève mot hebbe van zien mundje, zo mot hi-j ‘t bi-j zien wark hebbe van zien hande. Sni-je, schure, varve en al zo’n gerei meer dut hi-j allemaol met de hande. As grote investering hette ’n gigantisch 3D-printapparaat aangeschaf. Hiermet komme de modelle auto-

Op de foto van Beverloo’s advertentie zut zo’n 3D-afbeelding d’r hèvig uut

Zo’n investering kos geld en Patrick het gemeend dat op ’n hele snelle, maor vieze manier terug te motte verdiene. Olde pruttel hette bi-j ’t Aanbiedstation Bergh op ’t Goor uut de containers opgehaald en daormet die arme minse besodemieterd. ,,Op Markplaats wiere tal van 3D-printers aangeboaje, onder de verkoopnaam van ene ‘Blauwe Prins’. De mooie verkooppreûtjes die bi-j de advertentie stoenge de-je aan asof gi-j veur ’n habbekrats ’n gève 3D-printer zol kope. De printer eenmaol binne, blek ’t ’n kats olde HP, Brother, Samsung of Epson printer te zun. Die printers ware dusdanig ingesteld dat ze inderdaad 3D

De olde printers die Beverloo had verkoch konde inderdaad 3D printe

konde printe, maor toch wel anders dan da’k had gedach,’’ nölde ’n rood aangelope gedupeerde.

Patrick het de minse excuses aangebaoje en as schadevergoejing ’n miniatuurke van ’t leeuwke Bergha toegestuurd.

WIKSBÖSSELS TRAMMELANT BINNE OPGENOMME IN FAMILIE MARISSINK SLINGELAND ’s-HEERENBARG – Wat maor weinig minse veur meugelijk hiele, is dan toch gebeurd. Binne de deurgaons – tenminste op ’t oog – nette familie Marissink is d’r ’n vete gaonde met vergoande gevolge.

De bruurs Jos en Marcel hebbe ’t vies met mekaar aan de stok. De trammelant het d’r zelfs veur gezörg dat ze mekaar met de kont niet meer aankieke en zelfs de feesdage zonder mekaar hebbe deurgebrach. Dat de oorzaak hiervan zelfs terug te herleide is naor hun aller MvR is misschien nog wel ’t mees vremde!

Alle muzikante bun halseûverkop opgenomme

DÖRKUM – Waskuupstad is in rep en roer now bliek dat alle leje van de Wiksbössels veurige wèèk donderdag met spoed zun opgenomme op de afdeling Interne Ligyrofobie van ’t Slingeland ziekehuus in Dörkum. De leje van de Wiksbössels zun d’r niet eûver te sprèke dat hun optrei-je ter ere van ’t vieftig jaorig jubileum van de afdeling Interne Ligyrofobie

stiekem is opgenomme deur ’n leerling co-assistente. De geheime filmopnames zun inmiddels opgedoake op Facebook en Instagram en zörge daor veur völ downloadverkeer. Bi-j monde van de Lange Geers hemme de Wiksbössels al laote wette dat ze ‘t d’r niet bi-j laote zitte en ’n schadeclaim eûverwège in verband met misgelope royalties.

Boavedien baalt de Lange dat bi-j de opnames gin drank geschonke is. De Wiksbössels wodde oaveriges nog meer gedupeerd deur alle publiciteit. Ligyrofobie is ’n lies van angste en daor bliek ook geluudsangs onder te valle. Laot now toevallig ’n hoop minse daor las van kriege op ’t moment dat de Wiksbössels beginne te spölle.

Marcel mik met grote regelmaot deel uut van de ‘oldpapier ploeg’ van MvR. Onder leiding van Hein Schreur, nota bene ’n buurman en goeie kammeraod van Jos, wödt iedere maond netjes langs de straote gegaon um de grieze containers te lège. Maor köt nao de zommer het Marcel zien bruur ’n vieze poets gebakke. Bi-j ‘t ophale van ’t papier aan de Van Heeklaan het Marcel de container van Jos en Luce niet goed in de beugel gehange en viel ’t ding dus drek in de pers. Met ’n smerige grijns op zien smoel hiele de container uut de bak en het ‘m letterlijk veur old vuul teruggeleid naos de andere containers. Jos kon dit niet waardere en het zeker twee maond zonder papierbak gezète. ,,Ik heb den bruur van mien al teruggepak. Ik stoek mien

’t Liek jao nörges op, zoas Marcel de container van bruur Jos het toegetakeld papier gewoon bi-j mien buurman Daniël (Schmitz rid.) in de bak. Den brink zien papier eigehandig naor VVL. Die cente die MvR now

met mien papier mislup, verhale wi-j op de bierprijze. Bèter as dat kan ik Marcel niet trug pakke,’’ aldus ’n kwaoje Jos.


t a d t e zo ge ! s u d e ed et

G o

Wij staan tijdens de carnaval op ‘t Waskupenplein en bij de Gracht! Wij accepteren ook de gezamelijke horecamunten. De Timp Evenementenservice De Timp Evenementenservice

Ruurloseweg 4b - 7136 MD Zieuwent Ruurloseweg 4b - 7136 MD Zieuwent T: 0544 351269 T: 0544 351269

ZUUK GI-J ‘N ZANGER VEUR OW FEES? KIEK DAN ‘S OP WWW.BJO RNLITJES.NL

GE /BJORNLITJESFANPA M O .C K O O EB C A .F W W OF VOLG MIEN OP W LE AVONTUUR! A K ZI U M N IE M IN EN IK NÈÈM OW MET

www.detimp.nl www.snackbuffet.nl www.detimp.nl | |www.snackbuffet.nl

ZO GEET D AT!

Ulenpasweg 2F2 • 7041GB, ‘s-Heerenberg

Gezocht:

Ambitieuze en ondernemende collega Zit jij om 5 uur al met je jas aan om naar huis te gaan? Hou jij ervan dat elke dag hetzelfde is? Zoek je een baan waarbij je niet hoeft na te denken? Ga dan lekker carnaval vieren, maar kom dan niet bij ons solliciteren! Dat is verspilde moeite. Ben jij daarentegen ambitieus en wil je door kunnen groeien in je werk? Houd je van ondernemen? Help jij binnenkort de directie met online marketing / analyses / inkoopstrategieën en management taken? Ben jij in staat zelfstandig te werken en hierover verslag uit te brengen? Dan ben jij misschien wel diegene die wij zoeken: Wij zoeken een ondernemende VWO’er (met wiskunde en Duits) voor een veelzijdige ondernemende functie. Jij bent technisch geïnteresseerd (in elektronica, hardware en software). Jij houdt ervan om aan te pakken. Je ambieert om uiteindelijk door te groeien naar een leidinggevende rol.

0314

Pizzeria Roma

Je taken: - Telefonische klantcontacten. - Marketing campagnes opzetten (zoals Google Adwords, Google shopping, Tweakers en eBay) - Analyseren van prijzen en statistieken en verbeteren van inkoopresultaten. - Schrijven van begrijpelijke teksten voor technische producten op de website waar dit nodig is. Vereisten: Opleidingsniveau: VWO met wiskunde en Duits. Salaris is afhankelijk van ervaring en je niveau. Ben je onze scherpe, positieve, leergierige nieuwe collega? Solliciteer dan op deze advertentie bij Internet Media BV per mail naar shop@hardware.nl.

0314 66 75 75

Pizza Super shoarma Mega Döner Kapsalon menu’s

Lekker ète Zo geet dat LENGELSEWEG 45 - 7041 DM ‘s-HEERENBERG - www.romapizzeria.nl

• Leggen van alle vloeren • Schuren en afwerken bestaande vloeren • Vloer- en trap renovatie • Onderhoud T: 06-38919733 M: info@fourtyfloors.nl • I: www.fourtyfloors.nl


49 • WASKUUPKRANT • 2016

HOOLIGANS BI-J MVR BOKKIE

S R E T E P

’s-HEERENBARG – Niemand in ons pittoreske plèètske aan de Wètering had ‘t ooit veur meugelijk geholde, maor now is ‘t dan toch gebeurd. Nao Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam en ’t Arumse Vitesse, het ook onze Barghse voetbaltrots, MvR, d’r met te make. Hooligans! Volges old-veurzitter Willy Stein bun de eerste hooligans rondum de velde van MvR ongeveer ‘n half jaor gelé-je waorgenomme. ,,Wi-j schrokke ons te baste, we hadde nooit verwach dit hier op ’t platte land met te make. Voetbal is ’n spot van de gewone minse, en dat mot veural zo blieve. As wi-j now, ten koste van dizze gewone man, maatregele motte nemme um dizze hooligans te wére, dan kunne we de boel net zo goed opdoeke. Dan heb ik d’r weinig zin meer in,’’ aldus de aangeslage old-veurzitter.

Freek Kupers Penningmeester Freek Kupers is al niet völ positiever, al kik hi-j as penningmeester veural nao de cente: ,,De letste jaore hebbe wi-j bi-j MvR al ons geld gestoake in ’n prachtige ni-jbouw. Tel daor bi-j op dawwe met de

KWAOD

’s-HEERENBARG - Op de ziel getroaje vuulte zich, onze plaatselijke volkszanger Gert-Jan Peters, bèter bekend onder zien artiestenaam Bokkie. Hij vuult zich miskend umdat deskundige van naam ‘m hebbe veurgedrage um met te doen aan ’t Junior Song Festival. ,,Wat meint den Jan Smit wel?’’,

gemeente afsprake hebbe könne make eûver ‘t aanlegge van ons kunsgresveld en gullie snappe ‘t al, wi-j hebbe de boel hier klasse veur mekaar, maor de kas is lèèg. Now wi-j ons inens motte wapene tége dizze hooligans betekent dit dat d’r extra koste op ons afkomme die wi-j onmeugelijk zelf könne drage. Doar kump

nog bi-j dat ik vind dat die niet alleen ons probleem zun! Ik heb de penningmeester van Ajax ooit heure roepe dat dit ’n probleem van de maatschappi-j is, en daor sluut ik mien helemaol bi-j aan. En wette gullie wat? Laot den maatschappi-j de koste dan ook maor drage, ik betaal hier gin dubbeltje aan met!”

WISSINK IN D E BAK

‘s-HEERENBARGNico Wissink, één van de uutbaters van Restaurant Smouzen in de ’s-Heerenbargse binnestad, het veurige wèèk zo’n ruzie met ‘n klant gemaak dat de plietsie ‘m uuteindeluk het metgenomme en ’n paar uur het vasgezet. Wissink is groot gewodde in ’t transport, ’n rauwe maor eerlijke business. A-j daor wat op ow lèver heb, dan mo-j daor veural niet met blieve zitte. Stap gi-j daornao in de horeca, dan mo-j daor alderjekes aan wenne. Ow klante magge nöle en ow klante magge klage, maor zelf mo-j de moel dich holde. Da’s now eenmaol Horeca, ook volges Wissink. Tot veurige wèèk zondag. ‘n Klant, volges Wissink niet meer en niet minder dan ’n boavemaotse vrouw van rond de viefenvieftig met ’n grote moel, was de hele middag al aan ’t zoege en zeike. Zo vroeg zi-j zelfs of ze slekke ook servere of dat die daor alleen maor warke. ’t Mins ging zowiet dat Wissink zich op enig moment niet meer kon bedwinge en aardig uut de slof is geschoate. De vrouw had ’n biefstuk besteld, stak

Enkele hooligans, betrap op ’t achterveld van MvR. Uut angs veur repressailles zun ze onherkenbaar gemaak.

ASIEL VEUR TURKE

Pissig

k

’n stukske aan eur vörk en vroeg daornao aan Wissink of ’t vleis aan de vork rundvleis of varkesvleis was. Wissink had d’r schoon genoeg van waornao hi-j eur gevraog het

aan welke kant van de vork zi-j bedoelde. Eûver ‘t handgemeen dat daornao is ontstaon zun vedder gin details bekend, ’t schient dat de vrouw aardig toegetakeld is.

SAFEKRAAK

WASKUUPSTAD - Hoe kommie d’r achter da-j onderverzekerd bunt of dat ow verzekeringspolis niet alle risico’s van schade dek? Vaak deurdat ow verzekering ow hierop wis! Hoe maakkie snel carrière a-j bi-j ’n verzekeringsmaatschappi-j wark?

Veuruutlopend op gesprekke met de plietsie en de gemeente het Theo Daals zichzelf aangebao-je as BOA (biezundere opsporings ambtenaar). Hi-j li-jt now dagelijks in de struuke um as ’t neudig is de hooligans te verjage.

President Obama van Amerika het aan de veuraovund van Thanksgiving twee Turke asiel verleend, zo het ’t ANP bekend gemaak. Aanvankelijk wier gedach dat ’t daorbi-j ging um de pilote die ’n Russisch vliegtuug hebbe neergeschoate, maor ’n woordvoerder van Obama het dat ontkend. ’t Blek um twee kalkoene te gaon, die in Amerika veur Turke uutgescholde wodde.

Nico Wissink lach wel, maor het gin schi

foetert Bokkie. ,,In de kuns wödt toch op ow prestaties geselecteerd en niet op lengte”. Insiders mene te wette dat Peters vas gerèkend had op de aanwiezing veur ‘t Eurovisie Songfestival. Now d’r gekoaze is veur Douwe Bob zut Peters de grote deurbraak nève zien neus gaon.

Kadir en Ismaël Kökkü, twee ’s-Heerenbargers van Turkse komaf, bun hatstikke pissig oaver dit misverstand en hebbe ’t ANP gedreig met ’n proces wèges smaad. Dit wille ze niet in de publiciteit hemme, dus hebbe ze de ridaksie van De Waskuup verzoch daor veurlopig niet oaver te schrieve. De ridaksie het besloate aan dat verzuuk te voldoen. Now geet d’r op de buréle van De Waskuup nog wel ’s wat mis. Moch dit verhaal toch in de krant komme, dan wo-j vrindelijk verzoch ’t as niet gelèze te beschouwe.

Vaak a-j de commerciële afdeling könt tippe welke klante onderverzekerd zun dus wie nog wat aan te smere vilt. Hoe

kö-j ow carrière binne d’Olde Waskupen in 3 minute um zeep helpe? A-j deze 2 zake deur mekaar haalt.

CARNAVALSZONDAG

2015

Krek datgene het zich veurig jaor op carnavalszondag um 17:45 uur afgespöld. ’t Voltallige Waskupenbestuur was te gast bi-j Hotel de Lantscroon um daor op te warme nao ’n gève maor verrektes kolde optoch. Willemse, in ’t dagelukse lève auditor bi-j verzekeringsmaatschappi-j DeltaLoyd, was vanuut zien functie al bekend met ’t feit dat de manne van Bosch nogal ’s discussies hemme met verzekeringe. Hi-j wol heel graag wette of d’r nog ‘n polisje te score viel. Zien oog viel al snel op de safe van Wilco Bosch en workaholic asse is, moes dat ding meteen gekraak wodde op zuuk naor informatie. Willemse, zelf niet al te handig, kreg al snel hulp van Hans Diekman, in ’t dagelijks lève

brandweerman en niet vies van ’n uutdaging. De twee zun eûverlope deur ’n toevallige veurbi-jgangster die ’t schouwspel op foto het vasgeleid. De twee d’r met de stat tusse de been vandeur, maor ’t schaop was toen al aan ‘t driete. Veur zover bekend is ’t de manne niet geluk um de safe oape te kriege, wel hemme ze hiermet ’t imago van ’t Waskupenbestuur ’n hèvige dow gegoave. Gesprekke en maatregele konde dan ook niet uutblieve. Aan Willemse, ’n recidivist, is metgedeeld datte in ’t veurjaor van 2016 ’t veld mot ruume as bestuurslid. Diekman, veur wie dit pas de eerste grote misstap was, het ’n officiële waarschuwing gekregge en mag, zei ’t onder toezich, veurlopig in ’t bestuur blieve zitte.


u ve , ‘t Is n ie t te ge le m ao r w el w ao r, le s w i- j ve rp ak k e al oo t va n k le in to t gr ‘t h el e ja or !

Kom giere, kom lache, kom danse, kom rauzen, maor kom veural ook lekker bi-j ons

!!

Bi-j ons kö’j goed ète en drinke, dat wette de meeste En in ’t zaaltje “Trendy” ku-j ook lekker ete of feeste 4 keuze’s met de Carnaval, veur ¤ 11,00 per bord Schnitzel met friet

Kipsaté met friet

Spareribs met friet

Gyros met friet

Zondagaovund: live vanaf 20:00 uur De Oranje Rondo’s Dinsdagaovund: vanaf 20:00 uur DJ Elmo Veur al ow verpakkingwarkzaamhe-je. Zo geet dat!

Zaoterdag nao ‘t straotversiere kö’j ook al bi-j ons terech veur een hepke of gewoon lekker sjoenkele. Met de Carnaval ku-j bi-j ons met munte betale

Westerbroekstraat 10 | 7011 EX Gaanderen info@gejo-interpack.nl | www.gejo-interpack.nl

Huisdiervoeders en Huisdierbenodigdheden Vissen, Vogels en Knaagdieren

Molenstraat 35 7041 BE ‘s-Heerenberg 0314-662366

Arts Hieltjes DIER- EN TUINSPECIAALZAAK Bouwbedrijf Zo ge et da t! Nieuw-Wehl Molenpoortstraat 33, 7041 BE ‘s-Heerenberg Tel.: 0314-667463

06-53385338

nieuwbouw verbouw renovatie onderhoud

Zo geet dat!

info@artsbouwbedrijf.nl

Arts Bouwbedrijf Arts Bouwbedrijf Nieuw-Wehl Nieuw-Wehl

nieuwbouw verbouw renovatie onderhoud

v r o

06-53385338 info@artsbouwbedrijf.nl 06-53385338 info@artsbouwbe

Veur al ow dranke, horeca- en kantinegrei!

Ettensestraat 19 Postbus 112 7060 AC Terborg tel: 0315 – 32 37 36 fax: 0315 – 32 84 47 info@terborgse-wijncentrale.nl www.terborgsewijncentrale

ZO GEET DAT!


51 • WASKUUPKRANT • 2016

WNF LU-JT NOODKLOK

’n Wèèk lang het Theetje Wissink gin dröppel alcohol aangeraak. Aanleiding hierveur was de opmerking van zien vriendin, die tigge Theetje zei: ,,Alcohol los gin probleme op!’’ Daor was veur Theetje gin speld tusse te kriege en dus wiere – weliswaor kötstondig – ’n geheelontholder. Maor Theetje zöl Theetje niet zun, asse niet nao ’n paar dage al flinke ontwenningsverschiensele begon te kriege. Toch probeerde hi-j vol te holde deur zich steeds maor weer in te prente: ‘Ze het geliek!’ De oplossing kwam toen Theetje Foempa Daals tege kwam. Toen zeie bi-j zich eiges: ,,Alcohol los gin probleme op! Maor melk ook niet!’ Dus knikte hi-j spontaan ‘Jao’, toen iemand ‘m ’n pilsje aanboaj.

NEW YORK – ’t Wereldnatuurfonds (WNF) lu-jt de noodklok oaver ontwikkelinge in de gemeente Montferland. Veural de ontbossing baart de natuurbeschermers grote zörge. ’t Kappe van de halve Mengelebarg is hun ’n deurn in ’t oog. Smoesjes van met name wetholder Rob Visser noeme zillie ’n zielige poging um de waorheid te verbloeme. Ze nuume ‘m bi-j ’t WNF al Rob Teeven.

V

isser beweert de ene keer dat ’t geet um de aanleg van ’n oaverstot, zodat niet al ’t hemelwater bi-j Harrie Arendse in de tuin treg kump. ’n Dag later zeite dat Lengel ook ’n zandbult wil net as Stökkum en Bèèk en dat daorveur wat beum gekap moeste wodde. Dan beginte weer oaver ’t in ere herstelle van ’t zandgat van Lengel. Wat Visser precies in zien schild voert is niet duudelijk, maor volges ’t WNF betekent ’t niet völ goeds. Henk Groote, bepaald gin pol-

OPLOSSING

Waorum is ’n groot deel van de Mengelebarg afgegrave, vrug iedereen zich af letieke vriend van Rob Visser, wil dat de gemeenteraod ’n enquettecommissie benoemp um de affaire te onderzuuke. ’t Veurzitterschap van den commissie wille graag op zich nemme in de hoap datte now eindelijk

’s sirrieus genomme wödt in de Montferlandse gemeenteraod. Gert van Lent is daorop tege, maor da’s niet anders dan verwach. Inmiddels doen geruchte de ronde dat Wetholder Visser de afgraving

JOEKSERS WINNE WEDSTRIJD

DOM KIÈKE

in Lengel deur gemeentewarke uut het laote voere um zien kammeraod Peter Pas, den d’r vlak bi-j woont, ’n plezier te doen. Den wil namelijk op den plek ’n agromaritiem centrum op zette. Wat dat precies is, wet gin hond,

maor as Pas wat uutgedach het, geleuf maor dat dit dan heel winsgèvend zal zun. Pas weigert ieder commentaar, maor het wel ’n breeje greins op zien snuut.

OOK HOLLANDSE GERECHTE BI-J NI-JE CHINEES WASKUUPSTAD – Onder de naam “Peking Hoekschop” zal de Ni-je Chinees dit jaor met de carnaval veur ’t eers ook gerechte uut de Hollandse Keuke servere. Dat betekent dus dat naos ‘t bekende wark (zoas nummer 23 met sate, nummer 12 met extra mihoen en

nummer 36 zonder nassi) ook typische Hollandse gerechte op de menukaart zulle prijke. Hierbi-j mo-j bi-jvoorbeeld denke aan 65 met èèk, 72 zonder ui en 57 met hachee. Eventuele veddere uutbreiding van de menukaart wödt op dit moment nog niet oaverwoage.

VOGELGRIEP ONTDEK PORTO – Onderzuukers van de universiteit van Porto hebbe onlangs bekend gemaak dat Christoffel Columbus niet alleen Amerika maor ook de vogelgriep het ontdek. De onderzuukers hebbe, in nauwe samewarking met de plaatselijke EHBO, ’n verband wette te legge tusse ’t ei van Columbus en de vogelgriep. De ontdekking kan nog niet veur honderd procent bevestig wodde, waormet de ridaksie van deze krant wil advisere dit berich ook maor met ’n körreltje zalt te nemme.

DU PLESSISSLIM AF IS ZIEN VROUW TE

De Joeksers met helemaol links winnaar dom kieke Koen Rosendaal ’s-HEERENBARG – De in de rös van MvR - Sprinkhanen geholde wedstrijd “Dom Kieke Zonder Aanloop” is met vlag en wimpel gewonne deur Koen Roosendaal van de Joeksers. Maor liefs de

KÖT NI-JS

helf van de finaliste was afkomstig van dizze optochgroep, den vaak onterecht as gedateerd en belège wödt weggezet. Met Jan Stoffele as goeje tweede en ’n gedeelde derde plek veur

RELATIES

DEN HAAG – De datingsite Rillatieplanet.nl het onder zien le-je een enquete laote holde eûver rillaties op de warkvloer. De exacte resultate wodde binneköt op hun internetsite gezet. ’t Vremde is dat ‘t aantal rillaties op de warkvloer’t lèègs is onder astronaute en zzp-ers.

de bruurkes Esselink gonge de Joeksers d’r met ’t hele erepodium vandeur. ’n Bijzonder knappe prestatie waormet de Joeksers wederom aantone nog altied met te doen as ‘t um de prieze geet.

VANDALE

HAAREN – Bi-j ‘n aquarelle expositie van schilder Bob Ross in de Noord-Brabantse plaats Haaren is afgelope wèèk bi-j diverse schilderi-je veur 30.000 euro vernielinge aangerich deur baldaodige jongere. De politie is nog op zuuk naor twee aquarelschuppers

WASKUUPSTAD – Heinie du Plessis was ’t gedram van zien vrouw zo spuugzat datte ’n lis het bedach en dat deerntje te slim af is gewes. Hein zut d’r niet ech gewieks uut, maor vergis ow niet in de keerl. Asse iets veur het, hette ’t nog lang niet achter. Hi-j kreg ’n idee en dat hette met beie arme umarmp. Wat is d’r gebeurd in ’t Dassestreûtje in ’s-Heerenbarg. Hein zien vrouw, die niet met naam genuump wil wodde, blef maor dramme dat eur man ‘veganis’ moes wodde. Hein wis bi-j God niet wat dat woord betekende en wol al örgelles nemme um organis te wodde. Al snel wier ‘m duudelijk gemaak datte gezonder moes gaon ète, dus was ’t motto ‘vanaf now vleis noch vis’! ,,Dat zal mien toch niet gebeure, daor mo’k wat op verzinne,’’ aldus Heinie en ging bi-j zien viever zitte te peinze. Net toenne

koppien begon te kriege van ’t naodenke, wisse wat ‘m te doen ston. Hi-j het ’n vis uut de viever gehaald en is met den bliek, want dat was ‘t, naor boer Arendse in Lengel gegaon en het daor den vis gekruus met ’n jong varke. Hoe de gek ’t gedaon het, wet niemand, maor ’t is ‘m geluk. Met den kruusing isse naor huus gegaon, het ’t ding op ’t aanrech geflikkerd en het tigge zien vrouw

Heinie het ’t veur mekaar, dit is ‘Vleis noch vis’

(die nog steeds niet genoemp wil wodde) gezeid: ,,Klaor make die hap!’’ ,,Wat he’k ow gezeid,’’ zei zien vrouw, gin vleis en gin vis!’’ ,,En wat denkie dat dit ding is? Dit is vleis noch vis,’’ sprak Heinie en zat ’n half uurke later lekker te peuzele. Oaver veganisme is nooit meer gepraot.


Altijd de állergoedkoopste voor al uw boodschappen. Zo geet dat! Hier mo-j zun!

Openingstijden tijdens carnaval: zaterdag 6 februari zondag 7 februari maandag 8 februari dinsdag 9 februari

08.00 - 21.00 uur gesloten 08.00 - 18.00 uur 08.00 - 21.00 uur

‘t Hele jaor pe, èèk oa 6 daag per w rnaval maor met Ca ags en nd zun wi-j mao sloate! e g dinsdags

BI-J ONS KÖNNE GULLIE TERECH VEUR ALLE SOORTE ONROEREND GOED EN VERZEKERINGE, HYPOTHEKE EN PENSIOENE, ZO GEET DAT! STADSPLEIN 75 - 7041 JE ‘s-HEERENBERG - TEL. (0314) 66 88 44 WWW.ROSENDAALMAKELAARS.NL - INFO@ROSENDAALMAKELAARS.NL - WWW.TIECKENVHPMANAGER.NL - INFO@ TIECKENVHPMANAGER.NL


MEDISCH ALLERLEI

53 • WASKUUPKRANT • 2016

DAKLOOS WASKUUPSTAD - De verhuuzing van Autosalon Theo Wissink het ‘n enthousiaste groep wagebouwers duchtig in de probleme gebrach. Veur deze optoch konne de Joeksers d’r nog terech maor in de toekoms zal de Waskupeoptoch toch ‘n groot stuk van zien glans verlieze. Joeksers-woordvoerder Jan Stoffele lut wette dat ze de krach niet op könne brenge in ’n andere locatie tot hun fenomenale prestaties te komme.

KANIENE Wie met kesmis kanien wil ète mot niet te lang wachte um zo’n bees te bestelle. Tuute Kock het namelijk rond verteld dat de knaagdiere potentieverhogend warke en sinsdien bun ze niet meer aan te slöppe. Of ’t ech bi-j iedereen hilp, is onbekend. Bi-j Tuute Kock in elk geval wel. Den wödt d’r bi-j ’t kas opmake hatstikke opgewonde van. Dr. Bart Timmers, huusarts

In de rubriek Medisch Allerlei zal Dr. Bart Timmers, huusarts in ’s-Heerenbarg, met ingang van dit jaor elk jaor ’n medische rubriek in carnavalskrant De Waskuup plaatse. Geboortig in Friesland wet hi-j as gin ander met wat veur probleme carnaval de minse kan opzadele. Koppien, sloederig in de rakkert, pien in de boek, winderigheid en diarree, allemaol ellende waormet minse tijdes of nao de carnaval geconfronteerd wodde. Bart Timmers wet hoe-j dit könt veurkomme of genéze.

Koppien Aan dizze kwaol köj op twee maniere aankomme, ’n plezierige en ’n onplezierige manier. De plezierige manier is stevig drankgebruuk. Dat is ’n plesant tiedverdrief en de koppien mo-j maor veur lief nemme, ook al versauwt die de prettige herinneringe aan ’t bacchanaal. Twee aspirientjes en gi-j bunt zo weer boave jan. De onplezierige manier um aan koppien te komme is as ow vrouw ow de hiltied aan de kop zit te dramme dat ze nao huus wil; maak niet de fout um daor al te lich eûver te denke, toon zogenaamp begrip, knik af en toe, maor laot ze intusse maor lulle. Gèèf in ieder geval niet toe, want de volgende keer wil ze al naor huus, a-j nog thuus bunt. De zgn nölkoppien köj verdrieve deur op de nuchtere maag ’n ui te consumere. ’t Smik smerig, maor a-j meteen daornao ’n paar keer stevig böks is de vieze smaak én de koppien zó weg.

Sloederig in de rakkert Soms kan iemand zich wel ’s origineel van de kaart zoepe! Da’s niet iets waoj ow zörg eûver hoef te make. Starker nog: ow zörge verdwiene as sneeuw veur de zon, niet veur lang, maor toch! As de toestand van sloederigheid langere tied duurt, dan mo-j ow wel zörge gaon make. Dan kan ’t zun da-j gewoon deurgegaon bunt met zoepe en da’s niet goed, zowel lichamelijk niet as ook financiëel. Mien advies: stop efkes met drinke, stèèk ow de vinger achter in de kèèl en probeer ’s lekker te brèke. Dat luch op!

Pien in de boek Met twaalf bier achter de kieze ’n frikandel met mayonaise, ’n zoere hèèring, of ’n gebakke viske naor binne sloeke, liek ’n prettig veuruutzich, maor vergis ow niet. As binne ’n half uur ’t net liek of de viskes nog lève en in ow maag rondzwemme en ’t slachafval van de frikandelle daor tusse dobbert, dan hei-j ’n probleem: krampe en koerkeri-j. De oplossing: kniep de bille tigge mekaar en probeer zonder schaai de wc te bereike; laot vervolges de natuur zien gang gaon.

Winderigheid en diarree Vaak ’n gevolg van pien in de boek, maor kiek uut! Gi-j denk dat winderigheid ’n end mik aan pien in de boek, maor as de timing niet goed is, dan kan ’t wel ’s zun da-j tevergeefs probeer zonder schaai de wc te bereike en dat de natuur te vroeg zien gang geet. Ik wens ollie ’n gèèf carnaval en tot volgend jaor Bart Timmers

DIÈM WIL BI-J

ZÈVENAAR

Diem – ’t Was al nooit zo’n gelukkig huwelijk, de deur Den Haag opgedronge fusie van de gemeentes Diem en Bargh. Maor in de loop van de jaore hebbe de inwoners van de ni-je gemeente zich in hun lot geschik. ’s-Heerenbarg wier de status van grootste plaats in de gemeente kwiet en dat de’j zeer. Sjaak Reumer en Gijs van Elk liete Golde Hande opknappe en veurkwamme daormet dat de ambtenare daor kwamme te warke. Die ambtenari-j, inclusief

‘t college van Burgemeester en Wetholders trok naor Diem en daor ware die Diemse dan ook nog wel ‘n bietje bli-j met. En zo lek de boel mooi verdeeld en veur ‘t oog was ‘t volk tevrèje. De hele politiek is dan ook met stomheid geslage, dat d’r in Diem now stemme opgaon um aansluuting bi-j Zèvenaar te zuuke. Starker nog, de actiegroep den de boel aan de geng gemaak het, krig steeds meer aanhang. De rede daorvan is de meugelijke sluuting van ’t Diemse zwembad dat de kop niet meer boave water wet te holde,

waordeur eur ’t water tot aan de lippe steet. Dat laote de Diemse zich niet gevalle. D’r wödt gefluusterd dat old-burgemeester Paul Peters de leiding van de separatiste op zich het genoame. Um tactische redene zöl Peters in Golde Hande zun gaon wone um daormet net te doen of datte ‘n ‘s-Heerenbarger is. Burgemeester Ina Leppink reageert in eerste instantie geschok op ’t ni-js maor lut wette de zaak uut te zölle zuuke. ,,As ’t waor is dat Diem naor Zevenaar wil, dan gao’k met”, zeit ze.

GOLDE PAAR KUMP NIET OPDAGE DIEM – ,, Nog nooit vertoond”, zo lut de afdeling Veurlichting van de gemeente Montferland wette naodat ’t golde echpaar Köster–Bronkhors, woonachtig in de senioreflat Kempkeshof aan de Plantsoensingel-Zuid in ’s-Heerenbarg niet is verschene op ’n huldiging deur de burgemeester. ,,Wi-j hadde alles klaor veur die öldjes en hadde ’t beste met die minskes veur. De burgemeester had op eur warkkamer de sloffe uutgedaon en was al op de pumps met de hoge hakke de trap afgekomme um de minse met eur bekende gulle glimlach te ontmoete”, vertelt ’n woordvoerder. Maor alles wat d’r kwam, gin Ans en Henk Köster. Zonder enige kennisgèving niet gekomme. De taofel met de bloemevaas en de versierde stuul konne weer naor de opslag bi-j gemeentewarke in Loerbèèk.

Alles had de gemeente veurbereid um ’t golde echpaar Ans en Henk KösterBronkhors netjes te ontvange. Maor de versierde stuul blevve lèèg. ‘t Golde paar is in gin velde of wège te bekenne en ’Opsporing verzoch‘ is al ingeschakeld. Uut wat rondvraoge in de buurt wodde wi-j gewaar dat ’n uut de hand gelope echtelijke ruzie

wel ’s de oorzaak kan zun van ’t onderduike. ’n Buurvrouw, die niet met eur naam in de krant wil, zöl Henk Köster hebbe heure zegge; “As we bi-j den ontvangs deur de burgemeester nog met

eur op de foto motte, dan za’k ’s lekker dich tege dat deerntje aankroepe”. Of Ans Köster, gebore Bronkhors, dat geintje niet het könne verdrage is tot op de dag van vandaag niet bekend.

OPTOCH GEET DEUR DE KROEGE

WASKUUPSTAD - Gewaog is ‘t, nog nooit vertoond ook, maor d ‘Olde Waskupe staon d’r veural um bekend dat ze grote risico’s niet uut de wèèg gaon as ze zich daormet op de kaart könne zette. En met ‘n optoch den niet alleen deur de straote van ‘s-Heerenbarg, maor ook deur alle kroege van ‘s-Heerenbarg geet, stèèk gi-j as vereniging toch wel efkes boave de grieze massa uut. ,,Eigelijk is ’t idee onder dwang tot stand gekomme,”

bekent ’n eerlijke veurzitter van de optochcommissie, Han Evers. ,,Onze veurzitter Eugène te Wildt het zich laote bepraote deur Dirk Slok van de Dolle Graaf, den meinde dat zien zaak te köt kwam vanwèges dat de optoch d’r niet nève kwam. ’t Woord umkoperi-j nèèm ik niet in de mond maor ‘n andere term dan umkoperi-j kan ik d’r niet veur bedenke,’’ aldus Evers. De andere kasteleins bun now zwaor pissig ondanks dat

den optoch al sinds jaor en dag bi-j eurlie veurbi-j kump. ,, Juus daormet konne wi-j ons kwalitatief van de Dolle onderschei-je,” zeit Chantal Schenning van de Grach. Schenning opperde toen ’t idee um as compensatie veur de gele-je imago-schaaj de optoch dwas deur hun zake te laote trekke. Schenning het starke troeve in de hand want met ’t Wielerfestival afgelope zommer kwamme de wielrenners ook bi-j eur deur de

zaak fietse. Volges Han Evers het de beslissing tot wat extra arbeid bi-j de organisatie geleid. Maor ook de kasteleins hebbe wat aanpassinge motte doen. Bi-j naovraog bliek dat Bennie Heitkamp de vloer het motte laote stutte en Wim den Elze mos den schoefpui d’r uuthale. Nao de genoame maatregele verwach Evers gin obstakels of andere probleme: ,,De gemeente het de vergunning zonder commentaar afgegoave.’’


 0314-662445

Kom nao de optog in Zeddam kièke bi-j de Lange Waard, gi-j kom daor bi-jnao alleen maor Waskupen tege!

Zo geet dat! Kilderseweg 17 7038 EH Zeddam 0314 - 65 02 00 06 - 14 12 88 22 info@delangewaard.nl www.delangewaard.nl

ZO GEET DAT! ARBO GRENSSERVICE B.V. Marketing 11 - 6921 RE Duiven Tel.:026-3708622 info@arbogrensservice.nl www.arbogrensservice.nl

Ook tijdens de carnaval staan wij voor u klaar!

 0314-662445 ZUUK IE ’N HAGELNI-JE AUTO OF ’N MOOIE EERSTE KLAS OCCASION OF WIL IE RIPPARATIE OF SERVICE AAN OW WAGE DAN IS ONS MOTTO:

Logistiekstraat 34 | 7041 KH ‘s-Heerenberg | Tel. 0314 665550

“Zo geet dat“!

info@garagegoudswaard.nl | www.garagegoudswaard.nl Logistiekstraat 34 | 7041 KH ‘s-Heerenberg | Tel. 0314 665550 info@garagegoudswaard.nl | www.garagegoudswaard.nl


55 • WASKUUPKRANT • 2016

Jeug Dave I en c

eme

o

i Prins T

De Bengels

De Kruumels

De Grizzlies

Carnavalis van ‘t jaor Jacques Doeleman

Dave I en hofholding

De Snuupkes

Barghse Deern

tjes

De Pöpkes

Ruben

n Prins en zie hofholding

‘n Paar Pöpkes.

De Toppertjes

t

O

esiden nze pr

Fleur & Jacq

ues

De Spetters De Flierefl

uiters

Prinsprissentatie

The Funck y

De Schosteenvèègers

Cub’s

n XI

va aod

R

rde eugddansga

Twee Spetters

‘t Gevolg

J

Hauszorkès

volg

‘t Ge

The Funky Friends Jeugdansgarde

Minidansgarde

Barghse Krijgsmannetjes

Finale

en

mariech

Funcken


Vormgeving • Website • Teksten • Nieuwsbrief • Video Logo ontwerp • Drukwark • Database • Marketing

Veur communicatie mo-j gewoon bi-j Agrio zun.

Zo geet dat!

HANDELSWEG 2 7041 GX ’S-HEERENBERG

WWW.AGRIO.NL

0314 – 684 448 INFO@AGRIO.NL WWW.AGRIO.NL

Vishandel Berendsen de gezonde apotheek

Strak tegelwark deur ‘n Olde Joekel, zo geet dat!! Molenpoortstraat 27 7041 BE ‘s-Heerenberg 0314 - 20 00 48

Krijgsman TEGELWERKEN

Wij wensen u een heerlijke carnaval

Specialist in groot formaat

WWW.KRIJGSMANTEGELWERKEN.NL 06 53 86 69 43

Molenpoortstraat 23 7041 BE ʻs Heerenberg T 0314 - 65 06 80 www.thatsmefashion.nl

Bu-j ‘n keer in de stad En ow olde kleer meer dan zat Bi-j ons bu-j altied welkom Veur dit of dat... Want

Sterk in elk merk

“Zo geet dat!”


57 • WASKUUPKRANT • 2016

“HEITKAMP” GENOMINEERD

VEUR GOLDE TELEVIZIER-RING 2016 AMSTERDAM – Groot ni-js veur iedereen die ’s-Heerenbarg ’n warm hat toe drig. Veurige wèèk is bekend gewodde dat StadsTV Bergh met hun speciale item ‘Wi-j gaon naor Heitkamp’ één van de genomineerde is veur de Golde Televizier-Ring 2016! Veural StadsTV was ‘n verrassende naam in ’t ri-jke met Golde Televizier-Ring genomineerde. ‘Heel Holland Kakt’ en ‘Twee Letter Lingo’ heurde ook bi-j de kanshebbers. Veuraf had waarschijnlijk niemand rèkening geholde met ‘n Golde Televizier-Ring nominatie veur ‘t wat stoffig aandoend Heitkamp-item, maor de minse achter StadsTV hebbe duudelijk ‘n trouwe achterban. Boavedien wis StadsTV zich eiges goed te promote met grappige filmkes. Sins maart 2015 steet ’t filmke op Youtube en is daor al haos 3.000 keer bekeke! Gemmy Kraaijeveld, initiator achter StadsTV Bergh: ,,Wi-j make onze items met völ liefde, respec en veural heel völ humor. Dat zun dinge die de letste tied ver te zuuke zun in onze

maatschappi-j.’’ Ook Xander Nijhof van StadsTV Bergh is kats verheug met de nominatie en zut ’t as waardering veur zien wark. ,,Wi-j hebbe de letste jaore verscheidene items gemaak. ’t Veurbereide, opnemme en veural ’t knippe en plekke kos ontieglijk völ tied. Nem now dat stuk eûver de Waskupen waor Eugène (te Wildt rid.) inzat, wettie hoe vermuujend dat bewarke is met zien gekwaak in de achtergrond? Nee, ik snap heel goed dat wi-j now ’s in de spotlight staon,’’ aldus de trotse Nijhof. Ook hoofrolspöller Bennie Heitkamp is in zien nöpkes. “Niks ten naodele van StadsTV Bargh heur, maor hier ko-j natuurlijk op wachte. Al die filmkes eûver ditjes en datjes, terwijl d’r toch eigelijk al jaore maor één ding toe dut in ’s-Heerenbarg en

da’s ons luxe hotel. Vroeg of laat kriege minse wat hun toekump en dat mien item now genomineerd is bevestig dat maor weer ‘s!’’

Op zaoterdag 22 oktober wödt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam ’t jaorlijkse gala geholde. Minse könne tot die

tied hun stem uutbrenge. Veur StadsTV mo-j dan ’n SMS sture naor 1234 met de teks ‘STEM HEITKAMP.

ROOK VERBOD

De pers doak meteen boaveop Gemmy en Xander, naodat bekend wier dat zi-j genomineerd ware

CV DE EZELSKÖP MIK DEURSTAT VAN DER LOUW CLAIMT OPERA

LENGEL – Carnavalsvereniging de Ezelsköp mik ’n zwaore periode deur. Veur ’t eers sins jaore levert de vereniging dit jaor allenig ’n jeuggevolg en dus gin grote prins. Dat dit ’n doorn in ’t oog is van Ronald Tousain mag duudelijk zun. Toch is d’r hoap in Lengel! Tousain het beslaote um ’n deurstat te make met de Lengelse carnavalsvereniging en geet daorin veurop in de strijd. Zelfs de naam hette motte verandere: CV de Ezelskop. ,,Veur de minse die denke dat d’r ’n trema (twee puntjes) of umlaut (twee puntjes) is vergète, he’k ni-js. Dat heurt vanaf now zo. De vereniging geet wiejer onder de naam de Ezelskop!´´ Ronald het ’t d’r naor eige zegge kats druk met. ,,Op dit moment bun ik veurzitter, president, kanselier, feitelijk bun ik ’t hele bestuur. Marge he’k bestuursvergadering en daorin wol ik veurstelle um mien te benuume tot erelid. Ik denk da’k de meerderheid wel metkrieg.´´ Dat d’r volgend jaor weer ’n prins mot komme, steet volges Tousain vas. ,,Ik bun eiges weer kandidaat. Moch ik de stemme

Ronald het zien pak uut 2003 alvas naor de stomeri-j gebrach kriege, dan is de kans groot da’k ook mien eige adjudant bun!´´ Of zien vrouw Shirley in beeld is as hofdame wol Ronald niet pries gève. ,,Dan mot zi-j wel aantoonbaor bèter zun dan ik eiges.´´ Tijdes de afgelope november pronkzitting van d´Olde Waskupen wier de Ezelskop ook uutgeneu-

dig. De wiezinge bi-j de Ezelskop wazze echter niet bekend bi-j de Zaal- en Receptie commissie, want die hadde veur 16 man plek vri-jgeholde. Uuteindelijk viele de gèèt in de zaal wel met, aangezien Ronald de plek invulde veur 4 bestuursleje en 3 man van de Raod van Zeuve.

VALENCIA – De altied beschei-je Bert van der Louw het ’n rechszaak aan de boks. De old prins van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen het altied wel wat te vertelle ook al is dat meestal flauwekul en andere onzin. Da’s vaak niet arg want gi-j könt ‘m, net as de meeste andere minse doen, gewoon negere maor veural a-j bi-j ‘m in de stoel lig is dat arg vervèlend. Dan ku-j ook niks terug zegge hoe groot de onzin ook is de-j aan mot heure. Zo hette ’t eûver dat clubje uut Rotterdam dat volges ‘m dit seizoen kampioen wödt en zo hette ’t eûver zien muzikale kwaliteite as trompettis. Alleen now schient ’t toch zo te zun dat hi-j (en da’s zeker niet de eerste keer, rid.) zien mundje veurbi-j het gepraot. Volges welingelichte bronne hette beweerd de componis te zun van ‘n wereldberoemde opera El gato montés. De ridaksie het vernomme dat deze uutspraak via ’n niet nader te nuume spanjaard van de Stökkumseweg deurgespöld is aan de familie van de echte componis. De familie Penella het um now veur ‘r gerech

’s-HEERENBARG - Afgelope wèèk wier d’r bi-j de Dolle ‘n lèzing geholde eûver sigarette. De aanwezige hebbe d’r heel wat van opgestoake.

gedaag. Volges Van der Louw, den altied veur commentaar te bereike is, sprik de titel van ’t muziekstuk veur zich en mot ’t wel gecomponeerd zun deur ’n tandarts.

’t stuk El gato montés dat, zekes wette, gecomponeerd is deur ‘n tandarts


2016_02_80x110.pdf

Chinees specialiteitenrestaurant

1

04-01-16

09:43

C

M

Naast onze à la Carte specialiteiten ook voor afhaalmogelijheden

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Trendsettend Aziatisch All-in-buffet

Terborgseweg 2, 7038 EW Zeddam Tel. +31(0)314 651413 www.sinchen.nl ZO GEET DAT! tie ippera Veur r oop van k r en ve uters, comp

bouwe of verbouwe?

gebruuk of ni-j

Make wi-j vanuut völ minse onze bedrijfshal bli-j! van (end gel in Len ‘t jaor)

̓n architect mik ow dreume waor ZO GEET DAT ! Andos Computers

hogeweg 4, 7038 ec zeddam

▪ t 0314 65 13 98

m 06 28 95 12 79

▪ www.marcelbruggeman.nl

KANS GEMIS

Zo geet dat!

St. Martinusstraat 11 7037 AA BEEK 0316-531946

Waterstraat 5 Tel. 0314-369955

Gin wark e g a a l B

UM TE AVERTERE IN DE WASKUUP ✆ 0314-665874 copyright © 2007, Rainman.nl 3D-design

Zo as gullie ‘t eiges wel ’s hemme gemark auto’s ripperere is beslis gin blaagewark Want welke wage gullie ook doen ri-je of ‘t ’n olde is of ‘n hagelni-je Wi-j zörge d’r veur datte lope blif en zodoende ook völ langer lif

OOK DIZZE KRANT IS GEMAAK DEUR

Veur ni-je en gebruukte exemplare ‘t is geheid: bi-j ons krie-j nooit gin narigheid Ook a’j benzine of diesel wil tenke dan ku-j gin makkelukker pomp bedenke Dag en nach ku-j daorveur bi-j ons terech met pin- of lokale pas kom’ie goed weg Onze klante zegge dan ook met de doem umhoog in 't plat: Bi-j Harold Arendsen: 'Zo geet dat' *Rosemaondag 7 fibrewari gesloate

HAROLD ARENDSEN Autobedrijf en Tankstation Goorsestraat 2 – 7041 GA ’s-Heerenberg Tel. (0314) 662055 * 06 12995531 Fax: (0314) 661213


TC VUULT ZICH IN DE STEEK GELAOTE KÖT NI-JS

59 • WASKUUPKRANT • 2016

GROF VOLKORE

PVDD

’s-HEERENBARG – Afgelope zaoterdagmarge het ‘n klant bi-j bakkeri-j Diekman grof volkore besteld. Mede-eigenaresse Miriam het de klant vriendelijk gevraog um de volgende keer niet meer zo völ te schelde.

DEN HAAG – De Patti-j van de Dieren kamp met ‘n tekot aan stemmers. In de gehele provincie Gelderland is d’r gin hond den op de patti-j zöl stemme, op één persoon uut Duuve nao.

wereldrestaurant Prins Wim II met zien Fikkie tusse de lu-j van de TC; ’t liek allemaol weer koek en ei, maor schien bedrieg soms! WASKUUPSTAD – Tot ieders verbazing kwam Wim Ruikes tijdes de prinprissentatie van afgelope november as Prins van d’Olde Waskupe teveurschien. Zien collega’s van de Technische Commissie wiste van niks en schrokke zich te baste dat Wim zien TC veur ’n jaor in de steek ging laote en nota bene ook nog zien kammeraod Fikkie (Egbert Laheij) met nimp as adjudant. Dat leverde ’n hoop paniek op. De Willemses (Piet, Tom en Jens) ginge d’r röstig van praote, Hans Janse het zien sigare in de prullebak geflikkerd en Frietje (Marcel Ampting) ging niet meer naor de frietkraom. Baasje (Wilfried Kaok) wier d’r onderdanig van,

Diekman (Hans) ging plotseling minse sosjaal benadere en de Paint (Boudewijn Janse) begon plotseling verstandig te praote. Zelfs veurzitter Sander Wevers, op de foto met dat rare snuutje nève Willy Spekking, den nor-

maal toch riggelmatig met de voes op taofel sleet, hiel zich koes.

Van ‘t padje! Kottum: d’r was paniek! Iedereen was kats van ’t padje, sommige keerls wazze zo kwaod dat ze meteen naor huus bun gegaon. Dat letste was ’n bietje veurbarig want toen de hoogheid al die beteuterde köpkes zag, hette de TC bi-j mekaar geroepe en het ’n vlammende peptalk geholde. Op de foto is duudelijk aan de

vrolijke snuutjes te zien dat dit geholpe het. ’t Was oaveriges niet alleen de peptalk, waordeur de schaaj met viel. Nao ‘n bietje rondvraoge het een of ander schaop zich tigge onze verslaggèver verpraot en gemeld dat Prins Wim II vier kratte bier (halve liters) en zes doze luxe frituurhepkes bi-j de handige keerls um de deur geet schoeve. En dan wodde de grootste neûlzek binne de TC zelfs bli-j en schaart de hele TC zich achter ‘hun’ Prins.

onbeperkt

ALL-in-Dinner Genieten voor een vast bedrag

Inclusief frisdrank, bier, wijn, koffie, thee en luxe desserts

Tel.0314-668771 info@wereldrestaurantforest.nl

www.wereldrestaurantforest.nl

LUXEappartementen APPARTEMENTE Luxe INhet ’T GRUUN in groen !TE in D IN ‘s-Heerenberg ’s-HEERENBARG G A A L N R E E M V JSPPARTE ,- V.O.N. PR2IA NG IO 0 R. 00O .A 9 2 2 N B € K F I A NU VABNESCH

KIJKAVOND PENTHOUSE 26 VEUR februari€om 17.00 –V.O.N. 18.00 uur 399.000,-

INCLUSIEF LUXE SANITAIR. BEKIJK DE MODELWONING

Op woensdag 26 februari van 17.00 tot 18.00 uur.

Adres: Emmerikseweg 82 en 84 ‘s-Heerenbarg U kuntinsfeer proeven en van het uitzicht genieten. De modelwoning is volledig ingericht en de Kom ‘t penthouse koffie staat klaar. geheel vri-jblievend bezichtige. Laat ow verrasse deur ‘t uutzich en de ruumte. Adres: Emmerikseweg 76 in 's-Heerenberg. Nèèm kontak op met Rosendaal Makelaars veur ‘n informatie afspraak.over Rosendaal Makelaars, Meer De Berghse Poort? Stadsplein 75 in ’s-Heerenbarg, Kijk op www.deberghsepoort.nl. tel. 0314 – 66 88 44.

Zo geet dat! ’N ONTWIKKELING VAN

www.deberghsepoort.nl

MAKELAAR


.

.

.

.

.

Hulkenberg bv ▪ Ulenpasweg Hulkenberg bv Ulenpasweg 22 ▪ 7041 7041 GB GB ‘s-Heerenberg ’s-Heerenberg ▪ Tel. Tel. 0314 0314 - 66 44 00 ▪ E-mail E-mail info@hulkenberg.nl info@hulkenberg.nl ▪ Internet Internet www.hulkenberg.nl www.hulkenberg.nl Veur ‘n helder advies en vakkundige installatie van ow camera- en beveiligingssysteme kö-j terech bi-j Daniël van den Bosch daniel@strakbeeld.nl 0314-650130

Zo geet dat!

Zo geet dat!!

ZEDDAMSEWEG 74B 7041CS ’S -HEERENBERG TEL:0314-661500 WWW.GARAGEHANSGERRITSEN.NL INFO@GARAGEHANSGERRITSEN.NL

Alles geet op zien tied Now klaor veur de Carnaval Maor, nao 3 dage bier, fees en dans is de ECHTE ACCOUNTANT weer helemaol in “balans”

L

L

AMERS

Accountants en Belastingadviseurs

Meipoortstraat 42 6981 DL Doesburg Telefoon: E-mail: Internet:

0313-484616 info@lamersaccountants.nl www.lamersaccountants.nl


NIELS KONINGS DUT GOOI NAOR KONINGSSCHAP ‘s-HEERENBARG - Niels Konings wil zien naam eer aan doen en het grootse planne. Konings wil op kotte termijn z’n huidige functie as Account & Operations Manager umtune naor ‘Koning der Nederlande’. In een extra uutzending van StadsTV Bergh dei-j hi-j ‘n burgerinitiatief dat hiertoe opriep.

O

p zien eige website www.nielskonings.nl  könne medestanders de aanvraog veur ‘t burgerinitiatief steune. ,,As meer dan veertig duuzend minse zich melde, dan is de Tweede Kamer verplich ‘t verzoek inholdelijk te behandele,’’ aldus Konings. Met zien actie wil  Konings  een statement make tigge de huidige monarchie. ,,Deze wèèk is ‘t precies tweehonderd jaor gele-je dat Willem Frederik zichzelf uutriep tot koning Willem I,’’ stelt Konings. ,,Dit is ‘n mooi moment um Nederland te gève waor ‘t rech op het, namelijk ‘n ni-je Koning. Ik offer mien eige now op en heb zoiets van ‘jee, waor begin ik aan’. Maar ik vuul dat ‘t ‘n goed moment is en dat minse d’rop zitte te wachte, immers het ’t volk wel

SLOEKE Onderzuukers van de Technische Universiteit Wageningen hebbe ontdek dat Achterhoekers minder vaak sloeke dan lu-j uut ’t Wesland. Wat ze met den uutkoms aan motte is onbekend. Prof. dr. Henk Willemsen, leider van ’t onderzuuksteam, moes wel effe sloeke toenne geconfronteerd wier met ’t nutteloze van ’t onderzuuk. Hi-j is now bang datte de subsidie veur ’t onderzuuk trug mot betale en daor hette ga gin zin in.

VAN SLAG

’s-HEERENBARG – Zestien leerlinge uut de blokfluitklas van ’t conservatorium aan de Plantsoensingel Zuid te ’s-Heerenbarg zun kats van slag, naodat veurige wèèk zaoterdagmiddag tijdes de rippetitie plotseling ‘n vals alarm klonk. Volges de fluitisten was ’t geluud minstens ’n volle octaaf te lèèg en zeker niet fortissimo zoas verwach mag wodde. Uut de tromboneklas klonke min of meer de eigeste klachte. ’t Bestuur van de muziekschool lut wette de klachte uuterst sirrieus te nemme en het contact gezoch met de leverancier van de brandmeldinstallatie.

SPEET

IN ZWAOR WEER

r!

Koning Konings het zien statiefoto al klao

weer zin in ‘n feestelijke inhuldiging en decadent Koningslied.” Konings wil as ni-je ‘Koning der Nederlande’ onder meer zien verjeurdag 1 april   uutroepe tot nationale feesdag. De titel ‘Koning der Nederlande’ zol in de toekoms alleen maor te verkriege

zun middels erfrecht. ,,Ik wet dat mien naogeslach twee turbulente eeuwe tegemoet geet. Maor ik bouw op de steun en ‘t vertrouwe van ‘t Nederlandse volk.” De ministeriële verantwoordelijkheid veur zien dade as hi-j Koning wödt, lig niet bi-j de premier

maor bi-j Pieter Hendrikse, voeg Konings daor nog aan toe. De eerste maatregele, um zien ni-je functie te gaon uutoefene, zun inmiddels in werking gezet. Zo het Konings zien Renault Megane cabrio van de hand gedaon en ingeruild veur een heuse ko-

ningszwatte Audi A5. Onder de gepantserde motorkap lig ‘n 6.3-liter W12 met 500 pk en ‘t ri-jklaor gewicht van disse wage is maor liefs 3.725 kg. Ook het Konings zien titel as ‘Grillmeister van de Slotlaan’ umgetuned naor ‘Barbekoning’.

’s-HEERENBARG – De Glazewasseri-j van Pummel Speet aan ‘t Rodingsvèèn het afgelope zommer in zwaor weer verkeerd. Naodat de hèvige zommerbu-j veurbi-j was en nao döftig optrèè-je van de Barghse Brandweer waordeur ‘t blank staonde Rodingsvèèn weer begaonbaor was, kon ’t wark weer wodde hervat. D’r is eûveriges gin plietsie aan te pas gekomme.

SUAREZ KUMP UUT WASKUUPSTAD BARCELONA - Luis Suarez, de vliemscharpe spits van FC Barcelona, het in zien ni-jste biografie bekend gemaak waor hi-j zien fantastische techniek vandaan het. ,,Ik heb ’t lang veur mien könne holde, maor d’r is maor één trèèner den den eer toekump. Den het zich altied met ziel en zaligheid ingezet veur zien pupille!’’ Onlangs liet de spits as eerbetoon ook ’n foto van de grootheid uut Waskuupstad zien. ,,’t Geet hier um Theo Daals, bèter bekend as Foempa. Theo is altied ‘n veurbeeld veur mien gewes. Toen ik

BOSWACHTER AANGESCHOATE BÈÈK – Groot was gisterenaovund de consternatie op de politiepos in Golde Hande, toen daor de melding binnekwam van ’n aangeschoate boswachter op de Peeskesbult. Meteen rukte ’t parate korps in kogelwerende veste en met getrokke pistole uut naor de plaats delic en trof daor

61 • WASKUUPKRANT • 2016

inderdaod ’n liggend slachtoffer aan. Naodat de opgetrommelde ambulance was gearriveerd, stelde de ziekebroeders de diagnose: Poepzat. Nève ’t slachtoffer trof de politie nog ’n lège literfles Boswandeling aan. De fles is eûverhandig aan de technische recherche.

as jong keerltje bi-j FC Groninge kwam, was ik helemaol alleen in ’t hoge Noorde. Ik vuulde mien moederziel alleen. Toevallig liep ik Theo tigge ’t lief bi-j ’n bingo in Jipsingboertange. Daor was hij ech de uutblinker. Den winnaarsmentaliteit was geweldig. Dus ik bun op ‘m afgestap.’’ Al snel blekke de twee technisch begaafde talente völ met mekaar gemeen te hebbe. ,,Theo is veur Ajax, ik ging later naor Ajax. Theo bit zich graag vas in ’n potje bingo. Ik biet mien graag vas in mien tegestanders.’’ Maor waor ’t Suarez ech um ging was ’t versiere van den bewuste penalty. ,,Ik herinner ‘t mien nog goed. Theo vertelde mien dat hi-j zien pupille altied instrueerde um zich in de zestien te laote valle. ’t Liefs as hi-j zelf scheidsrechter was, want dan was de penalty maor al te graag gegoave,’’ aldus Suarez. Foempa beaamp dit maor al te

graag: ,,Mien eerste les aan Luis, want zo mag ik ‘m nuume, was ’n lesje toneel spölle. Hij moes zich laote valle en ik gaf cijfers. Zo’n pienantie versiere mot natuurlijk wel geleufwaardig zun. Kiek, ik gèèf dan wel snel ‘n pienantie, maor dat wil nog niet zegge dat ’n Onno Hup of Dickie Jol dat ook zal doen. Maor dat talent zat d’r bi-j Luis al van begin af aan in.’’ Volges Suarez is zien carrière veural geslaag deur de hulp van Theo: ,,Ik herinner mien zien woorde nog goed. ‘Luis, a-j ow laot valle, dan krieg gi-j ’n pienantie van mien.’ Dat bun ik nooit meer vergète. Ik heb d’r zelfs meer dan 100 strafschoppe met versierd. Doe mien dat maor ’s nao!’’ Volges Theo kan Suarez nog ’n hele grote wodde. “Luis is ’n spöller den zich in alles vas bit. ’t Liefst in iets wat Italiaans is. Hij lut niet los en dat kenmerk ’n grote voetballer. Mien grote droom is dat Luis ooit thuus hier tigge VVL nog ’n keer binne de zestien tigge de grond geet. Dan krigge vas ’n pienantie van mien. Dat kan ik ow verzekere,’’ aldus ‘n trotse Theo.

Luis Suarez brink ‘n eerbetoon aan zien held en trèèner, Theo Daals


HEIBEL RATELBAND verzint diefstal 63 • WASKUUPKRANT • 2016

VANWEGE ACTION

’s-HEERENBARG – Kumpte wel of kumpte niet. Wille we d’r wel een of wille we d’r gin. De geruchte dat d’r in ’s-Heerenbarg ’n winkel van de Action kump hult ’t volk aardig bezig. Goed ingelichte kringe op de Bleik sprèke mekaar tege en ook de middestand is in twee kampe verdeeld. Al jaore is ‘t ’n raodsel of d’r op de plaats van de olde Coöp ook nog ’n Action kump boave op de ni-je Aldi. Veur- en tegestanders bun in twee kampe verdeeld. Um de strijd in goeie bane te lei-je het Burgemeester Ina Leppink de bei-je wijkagente Bart Ruessink en Rinus Kuiling ook eerlijk eûver de twee parti-je verdeeld. Gewapenderhand en met getrokke pistool en gummiknuppel trekke de bei-je dienders geregeld met hun trawante deur de stad um hun mening krach bi-j te zette.. Insiders binne de middestand daorentege holle eur kruut dreug. Ze hebbe allemaol eur eige mening maor d’r wil gin mins met zien naam in de krant, bang as ze zun klante te verlieze. Dat letste geldt niet veur de veurmalige bazaar van Willem Schuurman. Zien arve zage ’t liek al drieve, toen ze de eerste geruchte heurde en hebbe toen meteen de tent dich gedaon. De arve: ,,Want de zoon van Kachelhöltje wol d’r gin wark van make names de ondernèmersvereniging, anders was ’t zo wied

niet gekomme. Pa had dat zeker anders aangepak.’’ De veurzitter van de middestand is deur alle onenigheid al gaon lope en zien take wodde now deur ’n interim waorgenomme. ,,’t Kan vrieze en ‘t kan deûje, um ’t maor ’s met woorde uut mien eige vakgebied te zegge”, is de mening den de eigenaar van de ijssalon alleen anoniem wil prijsgève. Wiejes wille nog wel kwiet dat ’n Action toch wel ’n aanwins kan zun veur de economie van ’s-Heerenbarg. ,,D’r zölle dan minder minse naor de Makro in Duuve hoeve te gaon veur de eerste lèvesbehoefte en dat schèèlt al ’n boel.” Veur margenaovund staon d’r weer twee dimmonstaties gepland. De veurstanders verzamele zich um half ach bi-j ’t olde kerkhof en de tegestanders trekke op den eigeste tied vanaf ’t olde gemeentehuus. De knokpatti-j zal dan naor verwachting plaatsvinde bi-j ’t kanon op De Bleik. De organisatore verwachte dat d’r hèvig gefèèzeld zal wodde en sluute ’n bietje bloedvergiete niet uut.

BÈÈK – Emile Ratelband het onlangs viefhonderd euro uutgeloof veur degene den de zeuve kaniene van zien blage kan trug bezörge. Die ware volges Ratelband gejat uut ’n afgesloate kauw. Van dat hele verhaal is gin zak van waor. De kniene bun namelijk kapot gegaon aan de ni-je knieneziekte, ’n variant van mixomatose. Ratelband wol zien blage niet met dit verschrikkelijke ni-js van streek make en het toen ’t verhaal oaver de diefstal verzonne. Kees Rosendaal, uutbater van ’t

Peeske het dit aan onze verslaggèver verteld. Den het namelijk gezien hoe Emile Ratelband in ’t bos ’n gat gegrave het, vervolges de kadavers van de kniene d’r in geflikkerd het en ’t gat weer het dich gemaak. Ratelband is pissig oaver dizze berichgèving. Volges ‘m is alles gestonke en geloage en isse van plan De Waskuup veur ’t gerech te sleipe. ,,Ik heb zovöl ervaring met rechzake, da’k now al wet da’k dat gaot winne,’’ aldus de Bèèkse goeroe.

Woes Ratelband is niet alleen pissig,

Twee dooie knientjes het Kees Rosendaal nog könne fotografere maor ook nog woes. Noadat vlak veur de kes zeuve kaniene bi-j um zun gestoale, tenminste dat zeitte, is now zien hond Pluto ook nog verdwene. ,,Kiek, eûver die kaniene kan ik nog wel hen komme,’’ aldus de positiviteitsgoeroe, ,,die bun natuurlijk gestoale deur ’n zwerver den met de kes ook ’s wild wol ète, maor as ze aan mien hond komme, dan komme ze aan mien!’’ De hond, ’n Duitse dog van 90 kilo, liek wel van de aardboajum verdwene. ,,Ik wet dat ze in

MAARTEN GIEZENAAR

China en Zuid Korea hond ète, maor ’t liek mien toch stark dat ze Pluto veur dat doel hebbe gevange,’’ aldus Ratelband.De plietsie is inmiddels ingeschakeld en het ’n paar aanknopingspunte gevonde maor wil in ’t belang van ’t onderzuuk nog niks zegge. Bi-j invalle bi-j Forest, Peking Corner en Kota Radja zun monsters genomme maor volges welingelichte bronne is daor niks biezunders aangetroffe. Ratelband het ’n beloning van duuzend euro uutgeloof veur degene den de tip gif waordeur hij zien hond weer terug krig: ,,As ik de dader in de kneûk krieg, dan laot ik ‘m op blote vuut eûver ’n pad gleûjende sintels lope, Tjakka!’’ Volges zien buurman is de hond achter ’n löpse chiwawa aangelope in de richting van de autobaan en hette dat al verscheidene kere tigge Ratelband gezeid: ,,Maor den keerl heurt niks, a-j tigge ‘m praot dan zitte d’r de hele tied Tjakka deurher te schreeuwe, zoda-j owzelf niet ens meer verstaot, jao dan hult ‘n ’n keer op!’’

Ratelband’s schoothundje Pluto in bètere tieje

KREG HULP VAN PEERD AZUM - Maarten Giezenaar het volges eige zegge ‘t 28e wereldwonder metgemaak. ,,Dit geleuf ech niemand! Wat mien now toch is eûverkomme. ’t Gebeurde allemaol op den bewuste zaoterdag toen ik naor Azum moes. Dan heur ik ollie al denke, Azum? Wat vilt daor now te belève. Dat vraog ik mien dus ook altied af,’’ aldus de drummer van Awesome. Giezenaar was op weg um efkes ’n köpke koffie te drinke met Roel Bolder en de letse nötte van de muziek deur te nemme. Inens stopte zien spiksplinter nije brommer d’r met bi-j Meiland veur de deur. ,,Ik wis niet meer wa’k moes doen. Ik heb twee linker hande. Dan stao-j toch met ow hande in ‘t heur. Totdat ik opens ’n peerd heurde praote. Ik dach da’k gek wier.’’ Volges Maarten stonde d’r twee mooie peerdjes in de wei. ’n Zwatte en ’n witte. Deur ’t gehinnik hen heurde hij ’n peerd zegge ‘defecte Bougiehiehiehiehie, de-

BOMMELDING EMMERIK – Afgelope maondagmiddag wiere bezuukers van Saunaclub Fun Garden in Emmerik opgeschrik deur ’n bommelding. Alle keerls wiere gesommeerd in hun badjas buute in de keld

te wachte, totdat de Explosieve Opruumings Diens ‘t pand had deurzoch. Al snel wier ’t sein ‘veilig’ gegoave, toen blek dat ’t vals alarm was. ’t Zol slechs gaon um ’n paar scharpe sexbomme.

PILOOT KUMP UM fecte bougiehiehiehie.’ Maarten het toen zien bougies uit zien brommer gehaald, schoongemaak en vervange. ,,En ’t is ech waor. Dat ding begon weer te ri-je.’’ Bi-j Roel Bolder in Azum aangekomme vertelt Maarten ’t verhaal.

,,Toen vroeg den keerl van Bolder aan mien of dat zwatte of dat witte peerd mien geadviseerd had, waarop ik zei dat dat zwatte peerd dat zei.” ,,Jao ’t is mien ook ’n verhaal,’’ aldus Bolder. ,,Maor Maarten gi-j had mooi geluk dat dat zwatte

Maarten op zien brommer, dankzij ’n zwat Azems peerd peerd ow advies had gegoave. Dat witte peerd het namelijk totaal gin verstand van brommers.’’

‘s-HEERENBARG - De piloot van de helicopter, den veurige week baove de Montferlandse bosse in de probleme kwam, het ‘t ongeluk helaas niet euverlèèf. De technische recherche wil graag wette waorum de man zichzelf niet in zekerheid het könne brenge maor

technisch onderzoek het tot nog toe te weinig informatie opgeleverd um hier iets zinnigs eûver te zegge. Vanuut de zwatte doos is alleen naor veure gekomme dat de motor plotseling begon te roke en de man meteen daornao de schietstoel het gebruuk.


WHY

HOW

WHAT

LOGISZ SAMEGEVAT: PAAR NÈME MET CARNAVAL, ZO GEET DAT VEUR INTERACTIEVE MARKETING EN COMMUNICATIE MO-J EFKES OP WWW.LOGISZ.NL KIEKE Communicatie en strategie: advies, organisatie, bewaking en begeleiding webdesign en printdesign

Creatie: conceptontwikkeling, huisstijlontwikkeling,

Techniek: websites, webapplicaties, e-mailmarketing en databasepublishing

en webshopsystemen, e-mailmarketing

Content: copywriting, fotografie en videoproducties

Social media: Facebook, Twitter en LinkedIn

Software: contentmanagement-

Zoekmachinemarketing: SEO en SEA

Service: media, drukwerk, hosting en domeinregistratie, training en opleiding

Logisz denken, anders kijken, technisz werken, praktisz aanpakken

ALLES OP HET GEBIED VAN VEILIGHEID EN BEVEILIGING

www.certumsafetygroup.nl

gehad He-j al lang niks leuks of ni-js j An & An A-j echt wil slage kom dan bi want, ZO GEET DAT

In ‘t Koffiehuus, vuult iedereen zich thuus,

Logisz anders

An & An dames- en herenmode Molenpoortstraat 21, 7041 BE ‘s-Heerenberg Tel. 0314 - 66 88 68 email: an-anmode@hotmail.com

Zo gee t d at me t e nd

r ‘n t

yk apse l va n

Am i ka pp e r s

0800 - 4022222

OOK ZONDER AFSPRAAK Onderdeel van The Wiendels Group www.twg.nu

maor met Carnaval lope ze met trommel en treût Van de Galgebarg, bis aan de geût! Oudste Poortstraat 1 ‘s-Heerenberg tel. (0314) 665209 face book: ‘t koffiehuus

AG DINSD0 UUR , G A OND 20.0 OP MAJDAG TOT ND IO EN VR KOOPAOV

WWW.AMIKAPPERS.NL

‘s-HEERENBERG Molenpoortstraat 1a T 0314-668878


s Carnavalm a m a progr 2016

65 • WASKUUPKRANT • 2016

VRI-JDAG 5 FIBREWARI

DEELNÈMERS AAN DE OPTOCHTE

Prins Wim II, Jeugdprins Tieme I en hun Gevolg bezuuke eûverdag alle schole. De bezuuktied wödt deur de Prins aan de desbetreffende schole metgedeild. 18.45 uur: Samekoms in zalecentrum ‘de Gracht’. 19.00 uur: Vertrek met harmonie Crescendo naor De Bleik. 19.11 uur: Onthulling van ‘t centraal monument op De Bleik en uutreiking van de onderscheidinge ‘Commandeur in de Orde van d’Olde Waskupen’. 19.49 uur: Receptie veur geneudigde in de centrale hal ‘Hof van Hedel’ in zorgcentrum St. Gertrudis en uutreiking van de onderscheiding ‘Ridder in de Orde van de Berghse Kei’. 21.11 uur: End van de receptie.

Iedereen mot de opstelplaats aan de Slotlaan uutsluutend via de Bleik bereike. Bij Restaurant ‘Smouzen’ kriège alle deelnèmers, wages of groepe ’n nummer (vanaf 12.30 uur). Wiejer dient elke deelnèmer de gegève veurwaarde op te volge.

VERKOOP GRUUNE KAARTE Op woensdag 3 fibrewari en donderdag 4 fibrewari 2016 wödt iedereen in de gelègenheid gesteld um gruune kaarte af te hale bi-j Grand Café ‘De Snor’, telkes van 19.00 uur tot 20.30 uur. Op dizze kaarte steet ‘t start-vaknummer van de optoch vermeld. De kaart kos € 0,50 per persoon.

ZAOTERDAG 6 FIBREWARI 09.00 uur: 09.30 uur: 10.30 uur: 10.41 uur: 13.00 uur:

Samekoms op de Residentie. Eucharistieviering in de St. Pancratiuskerk onder ’t motto ‘Zo geet dat!’. De carnavalsmis wödt veurgegaon deur de celebrant pastoor Jurgen Jansen, met zang van de ‘Eternal Singers’. Onthulling van ‘t Jeugmonument op De Bleik deur Jeugprins Tieme I Oapening Jeugcarnaval met grote happening in zalecentrum ‘De Gracht’. Bezuuk aan diverse buurte en straote.

11.11 uur: 12.30 uur: 14.11 uur: 02.00 uur:

Aankoms op de Residentie van Prins Wim II, van de Raod van XI en later ‘t bestuur. Vlaghijse bi-j de Residentie van Prins Wim II. Opstelle van de grote optoch op De Bleik en Slotlaan. Vertrek van de optoch vanaf de Slotlaan. D’rek nao de optoch bekendmaking van de prijze vanaf ‘t bordes veur ‘Smouzen’. Fees en muziek in alle zale en kroege. Sluuting.

12.00 uur: 14.11 uur: 02.00 uur:

ZONDAG Opstelle en vertrek Slotlaan, rec hs Peeskesweg, links Stökkumseweg, rechs Zeddam seweg, rechs Molenpoortstraot, Molenstraot, links Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, links Plantsoen singel Zuid, links Victor de Stuerstraot, links plein over, links Gruunestraot, rechs Touwslagersbaan, rechs Lengel seweg, links Plantsoensingel Midden, links Olde Durkumsew eg, Molenpoortstraot, links Klinkerstraot, rechs Oldste Poo rtstraot, Marktstraot, rechs Molenstraot, podium De Bleek, end van de optoch, wages deu rrije en ontbinde via de Slotlaan.

Samekoms in Hotel ‘De Lantscroon’ met Jeugprins Tieme I en zien gevolg. Frühschoppe in alle zalen en kroege. Start van de kinderoptoch vanaf de Oaliemöl D’rek nao de optoch bekendmaking van de prijze vanaf ’t bordes veur ‘Smouzen’. Fees en muziek in alle zale en kroege. Sluuting.

09.45 uur: 10.45 uur: 11.11 uur: 12.00 uur: 12.41 uur: 13.45 uur: 14.30 uur: 15.11 uur: 19.00 uur: 24.00 uur:

Samekoms in ‘de Lantscroon’ van Prins Wim II en Jeugprins Tieme I en ‘t totale gevolg. Bezuuk aan de bejaarde in eurlie onderkomme aan de Markstraot 12 deur Prins Wim II en Jeugprins Tieme I met eurlie gevolg. Bezuuk jeugprins aan de Dolle Graaf Verzamele van de super-carnavaliste bi-j Café ‘t Olde Veld veur de Prestatietoch 2016. Bezuuk jeugprins en gevolg aan ‘t Olde Veld Jeugheppening in zalecentrum ‘de Gracht’ met Jeugprins Tieme I en zien gevolg. Vertrek naor de binnestad veur Prins Wim II en zien gevolg. Start Rommeloptoch vanaf De Bleik. End van de Rommeloptoch op De Bleik met aansluutend popverbrande veur de jeug. Reveille veur alle andere Waskupen, waornao fees en muziek in alle zalen en kroege. Popverbrande: plechtig slot van Carnaval 2016 op De Bleik.

VERKEERSREGELING De verkeersumlegging zal naor bevind van zake telkes deur de pliesie wodde aangegève. De tijdelijke parkeerverboaje gelde veur de hele route van de grote- en de kinderoptoch. De parkeerplaatse wodde aangegève deur de pliesie. Gi-j mot de regels die betrekking hebbe op de geplaatste verkeersbodde strik opvolge.

De optochtdeelnèmers wodde beoordeeld op 3 punte: A. Gedrag op de wage B. ’t Carnavaleske C. De technische uutvoering

ROUTE GROTE OPTOCH OP

DINSDAG 9 FIBREWARI 09.30 uur:

JURY OPTOCHTE

LET OP

MAONDAG 8 FIBREWARI 10.00 uur:

D’r zulle tijdes de grote optocht vier EHBO poste zun, deze zun duudelijk zichtbaor deur middel van ‘n grote EHBO vlag op de volgende plaatse: hoek Zeddamseweg/ Stökkumseweg, bi-j ‘t monument en op de hoek Emmerikseweg/Plantsoensingel Zuid. Bi-j eventuele calamiteite ku-j beroep doen op leje van de optochcommissie, of plietsie ter plekke.

Indeling van de beoordeling: 1. Wages 2. Wages met groepe 3. Grote groepe 4. Kleine groepe 5. Juryprijs De leje van de optochcommissie en de opgegève begeleidingspersone van de wage of groep zun herkenbaor aan jacks met het opschrif ‘Optochcommissie d’Olde Waskupen’. De aanwieziginge van dizze persone diènt iedereen krek op te volgen. Ook hebbe dizze minse ‘t rech ow wiejere deelnèming aan de optoch te verbièje.

ZONDAG 7 FIBREWARI 10.30 uur:

EHBO POSTE

OP MAONDAG ROUTE KINDEROPTOCH an, Oaliemöl, rechs UUTREIKING VAN DE PRIJZE De prijsuutreiking veur bei-je optochte is op zaoterdag 13 fibrewari 2016 van 15.00 uur tot 16.00 uur in Grand Café ‘De Snor’.

TREKKING GROTE CARNAVALSLOTTERI-J De trekking van de grote Carnavalslotteri-j is op zaoterdag 21 fibrewari 2016 ‘s-middags um 16.30 uur. Bekendmaking van de uutslag en trekkingslieste in de café’s, in ’t Montferland Ni-js en op de website www waskupen.nl

MASKERADE Met inachnèming van de onderstaonde veurwaarde is maskerade toegestaon: A. in de optoch: maskers drage is toegestaon aan minse, die in ‘t bezit zun van ‘n gruune deelnèmerskaart. B. op straot: ‘t Is toegestaon van 10.00 uur tot 21.00 uur gemaskerd eûver straot te lope as de gruune deelnèmerskaart zichtbaor gedrage wödt. C. in de zale: ‘t Is toegestaon van 18.00 uur tot 21.30 uur gemaskerd in de za(a)l(e) te zun, a’j in het bezit bun van de gruune deelnèmerskaart. De demasqué’s vinde eûveral plaats um 21.30 uur.

Opstelle en vertrek de Bleik, Slotla npoortstraot, Stökkumseweg, rechs Zeddamseweg, rechs Mole erikseweg, Molenstraot, Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emm straat, links links Plantsoensingel Zuid, links Victor de Stuer rsbaan, rechs plein over, links Gruunestraot, rechs Touwslage Olde Lengelseweg, links Plantsoensingel Midden, links rechs aot, Durkumseweg, Molenpoortstraot, links Klinkerstr m De podiu ot, Oldste Poortstraot, Marktstraot, rechs Molenstra de via nde ontbi Bleek, end van de optoch, wages deurri-je en Slotlaan.

ROUTE ROMMELOPOCHT OP

DINSDAG Opstelle en vertrek vanaf ‘t Wa skupenplein, links Molenstraot, Marktstraot, Oldste Poortstraot, Emmerikseweg, links Klinkerstraot, rechs Gruunestra ot, links Touwslagersbaan, link s Lengelseweg, Molenpoortstrao t, rechs De Bleik, end van de optoch met aansluutend popver brande veur de jeug.

Met de feesdage bu’k naor ’n warm land gewes ech niet gedaon r En dat beviel mien allerjekes bes o ja it d k e’ h e -j ie Aan sk n stökske gegaon ie m n a v t ie n k o o s En bun du Dus ku-j weer mooi bi-j mien terech Maor niet met carnaval, want dan bu’k weg

Tandarts van der Louw


wens ollie ‘n gèèf carnaval

Super op vakantie!

Zo geet dat!

veur vraoge ku-j Piet belle op 0646 - 149110 piet.vanderweij@planet.nl

As Ronald ow keuke eenmaol het staon Dan kö-j zonder zörg aan ‘t koake gaon

Voor een kleurig advies in: Tapijt Laminaat PVC-vloeren

Raamdecoratie Zonwering Gordijnen

Behang Verf Materialen

! T A D T E E G O Z

Molenpoortstraat 3 • `s-Heerenberg T 06 15 885 806 • I woninginrichtingtbergske.nl

E montG

GGIN age

De Kamp 9 7041 ZA ‘s-Heerenberg, Tel. 06 - 53466560

Zo geet dat!


- Advertorial De advertentie waorin de scheurkalender van Hugh Hefner wödt aangepreze is deur de ridaksie gecensureerd.

KÖT NI-JS CDA ’s-HEERENBARG/BRAOMP – Eerdere berichte dat Oscar van Leeuwe de CDA-fractie verlaote zöl hebbe, wodde now tegegesproake. Van Leeuwe was efkes koffie wèze hale.

GIN HOND

AMSTERDAM – Uut peilinge van Maurice de Hond is gebleke dat d’r gin hond op de Parti-j van de Dieren stemt.

URI

TEL AVIV - Mentalist Uri Geller het in een interview laote blieke datte met zien vrouw in bed altied lepeltje-lepeltje lig.

A C E R HO

SCHAKELT KNOKPLOEG IN

STAKING

’s-HEERENBARG – Staking bi-j Te Boay industial parts. ‘t Personeel het per direc al ’t wark laote valle. Deur extreme hitte in de fabriekshal het ‘n groot deel van de warknemmers las van metaalmoeheid.

SYMPHONICA IN ROSSO ARUM - Verrassend ni-js uut Amsterdam, Mojo concerts het discjockey Youri Bartels gecontracteerd veur Symphonica in Rosso in ‘t Arumse GelreDome. De veurverkoop veur ’t optrei-je van de roodheurige ’s-Heerenbergenaar is inmiddels gestat. 

NI-JE TOEKOMS VEUR BLOKKERPAND? ‘s-HEERENBARG - Naodat Huub Hietjes had besloate zien winkel te sluute gons’t van de geruchte eûver ‘n ni-je bestemming. Bi-j de hangoldere aan de andere kant van de straot wodde de volgende meugelijkhede as mees genuump. De Olde Chinees, de Ni-je Chinees, Dancing de Wal, de Emmauskerk, Kaufland en de Bijekorf. De eigenaar van ’t pand weigert ieder commentaar.

WASKUUPSTAD – De horeca is de hoge koste van bewakingsdienste tijdes de carnaval meer dan zat. De zaal- en straotwachte koste de horeca-ondernemmers, die toch al met moeite de teûwkes aan mekaar könne knuppe, klauwe vol geld. ,,Allemaol oaverboajig, want de horeca het ’n knokploeg in eige huus.’’ Den gewaogde uutspraak hebbe wi-j opgetekend uut de mond van Nico Wissink, den altied al niet op zien muleke gevalle is. Maor of hi-j d’r dit keer met weg kump

is de vraog. Wissink bedoelt namelijk de kasteleinsvrouwe en of zien Hilde dat zo kan waardere is maor de vraog. Toch het hi-j die vrouwe zo wiet gekregge dat

WENNEKEISSSE

ONTDEK LESBISCHE V ’s-HEERENBARG – Sins Tonnie Wennekes ’n hötje gele-je zien zaak oavergedaon het aan zien zoon, vervèèlde de ’sHeerenbargse visboer uut Old Zèvenaar zich kapot. Zien enige hobby denne had, met zien kammereûj ’n pötje bier gaon drinke, begon ‘m vies te vervèle. Zien vrouw brach de oplossing: ‘gaot toch wat studere!’ Tonnie sprong niet ech ’n gat in de luch van enthousiasme: ,,Wat mot ik now op mien lèèftied nog gaon studere?’’ Maor zien vrouw liet zich niet van de wies brenge: ,,Wat dachtie van visseri-j-kunde. Gi-j heb ow hele lève in de vis gezète. Wödt ’t niet ’s tied da-j d’r verstand van krieg?’’ Daor kon de veurmalige visboer niks tigge in brenge en dus hette zich ingeschrevve op de maritieme universiteit van Den Helder. Umdatte ’n bietje aan de olde kant was veur de schoolbanke, het de uni ‘m met ’n heel spesjale opdrach de zee op gestuurd. ’n Opdrach waor Tonnie wel schik in had: probeer wat te wette te

67 • WASKUUPKRANT • 2016

ze ’n aovund bun wèze oefene en, dat mot gezeid wodde, ze hebbe d’r schik in. Ze hebbe geoefend op de hangoldere bi-j ’t kanon op De Bleik en die hadde mazzel dat Herma den Elzen (helemaol links) d’r bi-j was. Die vèzelde d’r flink op los, maor het vervolges as EHBO-er de slachtoffers weer opgeveizeld. Toekomstige slachtoffers van de vrouweploeg motte zich niet riek

Aj tijdes de carnaval dizze lieftalligge brigade tege kom, heb dan maor gin spatjes, want ze trekke ow zo aan de grond. rèkene, want tijdes de carnaval is Herma d’r niet bi-j. ,,Ik kan Wim niet alleen laote, dus de mèèdjes motte zich eiges maor redde. Gelukkig könne ze allemaol nog wel aardig tigge bloed.

VERSTREÛJDE MAN DURKUM - Bi-j crematorium de Slangenburg in Durkum is ‘n verstreûjde man aangetroffen. Medewarkers zun bezig de identiteit van de man uut te zuuke.

Iedereen die aanwiezinge kan gève wödt verzoch um kontak op te nème met de dirrekteur van ’t crematorium, de heer J. Kistemaker.

FLIKFLOOIE komme oaver ’t sekslève van zeevisse. Hi-j ontdekte al snel dat heringe fokke as de knientjes en dat makrele d’r ook niet vies van zun. Toch wasse niet tevrei-je. Dat was allemaol klein grut, dus doak hi-j de diepzee in. Daor trof hi-j ’n gruupke potvisse, dat eigenaardig genoeg alleen maor beston uut wiefkes. Hi-j brak zich de kop eûver de vraog waorum d’r

gin mennekes bi-j ware. Tot hi-j zich plotseling wel veur de kop kon slaon. ,,Allich,’’ jubelde hi-j, ,,de naam zeit ’t al: dit bun potte, die visse bun lesbisch!’’ Tonnie Wennekes wis niet hoe gauw hi-j zien opzienbaorende ontdekking moes melde aan de visseri-jschool in Den Helder. Hi-j zag ’t standbeeld datte zöl kriege al veur ’t universiteitsgebouw

De deur Tonnie Wennekes ontdekte school potvisse besteet alleen maor uut wiefkes. staon, maor zien professor reageerde toch anders. Den gaf Wennekes ’n hand, brach ‘m naor de deur en zei: ,,Tot ziens en doet ze de groete in Waskuupstad!’’

WASKUUPSTAD – In Waskuupstad bun nog al wat lu-j die goed könne flikflooie. De Old-prinse, die zo langzamerhand wel uutgekekke bun op de mooiste straotversieringe, wille now ’n pries beschikbaor stelle veur de grootste flikflooier van ’s-Heerenbarg. Degene die niet wette wat flikflooie is, kan uutgaon van de uutdrukking ‘iemand naor de bek praote!’ Iedereen den iemand veur den pries veur wil drage, kan ’n briefke met de naam van den

pessoon en onder vermelding van ’t woord ‘flikflooier’ bi-j één van de oldprinse in de bus doen. Le-je van de Raod van Elf magge wel mét stemme, maor komme eiges niet in aanmerking veur de pries. Dit um te veurkiomme dat ze op mekaar gaon stemme. Le-je van ’t bestuur magge zelfs ook niet mét stemme. ’t Sprik vanzelf dat de oldprinse bute mededinging met doen. De uutslag van de verkiezing ‘Flikflooier van ’t jaor’ wödt nao de optoch bekend gemaak deur Bert van der Louw, niet alleen veurzitter van de oldprinse, maor ook deskundige.


Zo geet dat!

V.o.f. Klein Obbink Gereedschap, Tuin-, Agrarische- & bedrijfsbenodigdheden Oude Doetinchemseweg 40 Zeddam 0314-651549 www.kleinobbink.nl

RO A B R INTE ING L C Y REC

at ! d t e e Zo g

allemaol ‘n gèèf carnaval gewens!

rooie bat & ineke ts van de doe

Vlijtstraat 16, 7005 BN Deurekum Tel: (0314) 33 36 08 recycling.doetinchem@interbaro.nl

www.interbaro.nl

BLOEMENSHOP 'OASE' Kruisstuk 10a ‘s-Heerenberg Tel (0314) 664300

maondag en dinsdag met de carnaval zuwwe gesloate

ZO GEET DAT!


Oranje TOCH NAOR EK

69 • WASKUUPKRANT • 2016

ZEIS – ’t Nederlands elftal geet toch naor ’t EK in Frankriek. Re-je is dat Duitsland deur de UEFA geschos is vanwège umkoping bi-j ’t binnehale van ’t WK dat in 2006 in Duitsland is geholde. Duitsland won de verkiezing in 2000 met twaalf stemme, tiggenoaver elf stemmee veur Zuid-Afrika. Volges Der Spiegel, dat ‘t bestaon van de stèèkpenninge onthuld het, zol ook voetballegende Franz Beckenbauer, de letste keizer van Duitsland, betrokke zun bi-j ’t gesjoemel en de illegale betalinge.

A

anvankelijk zöl dat akkefietje in de doofpot zun beland, maor Bonsveurzitter Bert van Oosveen het toen in Zürich met de voes op taofel geslage en dat is daor ingeslage as ’n bom. Niemand had verwach dat de man den in Nederland bekend steet as ’n slapjanus dat zöl waoge. ’t Gevolg van de uutbasting van Van Oosveen is dat de UEFA halseûverkop Duitsland het gediskwalificeerd en Nederland het aangeweze as de vervanger van der Mannschaft. Van Oosveen is dat succes naor de kopgestege en het pardoes Danny Blind as bondscoach ontslage en Erwin Koeman as zien opvolger benoemp. Daor kek natuurlijk iedereen van op, maor de bonsdirrekteur zeit dat heel logisch te vinde: ,,Erwin zöl Van

Gaal opvolge as bonscoach, maor toen heb ik per ongeluk Hiddink en Blind de leiding gegoave. Dat was natuurlijk ’n blunder van mien, waor Erwin de dupe van wier.’’ Dat hi-j Ronald en Erwin Koeman deur mekaar hilt, vindt Van Oosveen niet ech ’n probleem. ,,Die twee lieke as twee dröppels water op mekaar,’’ aldus Van Oosveen, den d’r aan toevoeg dat Koeman d’r al veur het gezörg dat Robin van Persie in Frankriek zien rentree mik en aan Memphis Depay, den wel andere dinge aan zien lief het, het laote wette datte nörges meer op hoef te rèkene.

Van Persie oefent alweer op köpballe

de oefeninterland net assof d’r ’n bom in ’t stadion lei-jt, umdat ze bang bun dat ze weer aan de kont kriege en now flikke ze ons dit, maor ik zal ze kriege. As Arjan Robben met spölt bi-j Holland, kumpe in Duitsland niet meer aan de bak. Now heb ik die Holländer te pakke, want zonder Robben is Holland as ’n Biene ohne Angel im Arsch.’’

Memphis Depay het wel andere dinge aan zien lief dan voetballe

ANGELO

DRÈÈJT DEUR WASKUUPSTAD – ’t Succes van DJ Tiësto is DJ Angelo naor de kop gestege. Wat Tiësto kan, kan ik ook, beweert hi-j al jaore, maor now wille ook de lèvesstijl van Tiësto evenare. De vroeger zo aardige Angelo wil met gaon in de vaart der volkere en het zich – jawel heur – ook ’n privéjet aangeschaf, waormet hi-j van optrèèje naor optrèèje vluch. En hi-j vluch eiges. De gemeente Montferland is daor niet zo bli-j met, want as

Geschok In Duitsland is geschok gereageerd op de ni-jste ontwikkelinge. Met name bonscoach Jochem Löw is woes: ,,Hebbe die Scheissholländer ons wieder te pakke. Eers doen ze vlak veur

MONTFERLAND NIGHT TRIAL

WEER GROOT SUCCES ’s-HEERENBARG – Op zaoterdag 19 december wier veur de dedde keer de Montferland Night Trial geholde. In dizze spectaculaire en veural spannende run lope de minse in de nachtelijke ure deur de duustere Montferlandse bosse. Met ’n lempke op de kop mo-j dan zörge ’t hele parcours te deurstaon, zonder daorbi-j op de snuffert te gaon. Zo köt nao de Montferland Run bun d’r dan ook ’n hoop minse uut ’s-Heerenbarg die in de hardloopflow zitte en dizze nachtelijke run ook graag nog metpakke. Ook Sander Spaan liep met, maor viel al snel uut wèges technisch mankement. Amper vertrokke viel zien lempke uut en belandde Sander in de puntdraod. Pas de andere marge is den arme sökkel gevonde. Loopwonders Anders Witt en Ronny Jagers hadde ’t gerei völ bèter veur mekaar en ’t leek lange tied dat ze bei-je ginge uutmake wie d’r zol winne. Veur Ronny was ’t renne in ’t duuster kinderspel, umdat Jagers deurgaons ’t bos heel goed kenne. Hij had ’n lich veurdeel ten

LÈZING HOOGTEPUNTEN BÈÈK BÈÈK – De Heemkundekring hult volgende wèèk donderdag in ’t Heuveltje ’n lèzing eûver alle hoogtepunte in Bèèk. De zaal geet los um half ach, de aanvang van de lezing is um

aanzien van Anders, maor den moch qua zích niet klage. ,,Wi-j wette allemaol dat Witt al ’t lich absorbeert,” knipoogde Anders. Toch mengde zich inens ’n Stökkummer in de strijd. Edwin Zweers struinde deur de bosse heer en wis Jagers en Witt al snel te achterhale. Halverwège de run liep Zweers echter in ’n

de ’s-Heerenbargse diskjockey met Lengelse roots naor Bèèk mot, stijgte op de Meilandse Diek op en landt vervolges op de Noordermarkweg. Wetholder Tanja Loeff van Verkeer is d’r bes pissig eûver, umdat Angelo steeds ’t wegdek aan drelle ri-jt. ,,Angelo is ’n prima diskjockey en hi-j mag van mien nog lang deurdrèèje, maor volges mien drèèjt de keerl now deur met zien vliegtuugske. Hi-j mot met bei-je bene op de grond blieve,’’ aldus Tanja.

ach uur precies. In verband met de verwachte drukte wödt bezuukers aangeraoje optied aanwezig te zun. Edwin Zweers zal de aovond um vijf eûver ach afsluute.

Spaan, Witt en Jagers wazze oavertuug van ’n goed risseltaat veur ‘m nog onbekende Duitse loopgraaf en moes ook hi-j afhöke. De organisatie het köt daornao motte ingriepe. David Hasselhoff, bèter bekend as de Night Rider, was ook van de pattij. Hasselhoff wier van ’t parcours gehaald, umdatte metdee-j in zien wage en al verschei-jene

minse van de sök had gereje. Bi-j de finish hadde zich ’n hoop toeschouwers verzameld um de deelnemmers onder völ gejuich binne te hale. Veur de fans van de Barghse lopers was ’t toch ’n grote verrassing toen de Keniane Leonard Komon en

Op de finishfoto kö-j zien dat ’t nek aan nek is tusse Komon en Cheroben Abraham Cheroben as eerste eûver de finish kwame. Wie van bei-je het gewonne, wödt nog steeds onderzoch. Op de finishfoto is ’t slech te zien, zo close

kwame die twee binne. Anders Witt en Ronny Jagers taste nog steeds in ’t duuster waor die twee keerls hun in godsvredesnaam motte hebbe ingehaald.


Zo

geet dat! Oude Doetinchemseweg 5 ‘s-Heerenberg 0314 663691 www.cafetarialitjes.nl

WEL opzuuke, al zun d’r gin verkiezinge in ’t land

store ‘s heerenberg store ‘s heerenberg KLINKERSTRAAT 22-24 KLINKERSTRAAT 22-24

| |

0314 - 661254 0314 - 661254

| |

WWW.GIANTSTORE-GOOSSENS.NL WWW.GIANTSTORE-GOOSSENS.NL

e t o d o r n a G rl t Lijst js tfe i Groote L on Montferland, M ZO GEET DAT

Gi-j ziet ons vaak op de mark, in de straot en in de krant Wi-j blieve ow

Same met ollie kunne wi-j völ bereike, da’s zo zeker as wat

store ‘s heerenberg KLINKERSTRAAT 22-24

|

0314 - 661254

|

WWW.GIANTSTORE-GOOSSENS.NL

Zo g e e t d at !


71 • WASKUUPKRANT • 2016

! t a d t e e g o Z

DE MEDEWAR KERS AAN DE PRIN SPRISSENTAT IE EN DE PRONK ZITTING VAN NOVEMB ER 2015

Blaoskapel

Awesome ardedans

Dansgarde G

Crescendo

e

vebod Bep van Duij

Technische commissie

Willy Stein

Prissentatie

Los Valentios

Senator Dansgarde Vrije dans

Floormanagers

Raod van Elf

rio One Two T echen

Funckenmari Lich

Geluud

Eugène en Slavenkoor

Finale


Het complete assortiment

Verkrijgbaar bij

z o g e e t dat !

KACHELHÖLTJES PARTY PRET Molenstraat ‘s-Heerenberg Tel. (0314) 66 37 05

Zo geet dat

Wi-j levere kwaliteitswark zonder maleur! He-j vaklu-j neudig veur installere of timmer wark dan mo-j ‘s op deze jonges lette!

THUISZORG MOET GOED GEORGANISEERD WORDEN

“PROFESSIONEEL & BETROKKEN” “Zorg zoals u die wenst met een vaste zorgverlener” • • • • • •

Persoonlijke verzorging

Palliatieve zorg Nachtzorg Individuele- en

Gehandicapten zorg Professionele Dagbesteding

Terminale begeleiding

groepsbegeleiding

Verpleging

• • • •

or

Uitleen hulpmiddelen Huishoudelijke hulp

Christiaan Arendsen Voorthuizerweg 9 Stokkum

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Tel. 0314 667191 Fax 0314 667181 Gsm 06 51125912

Persoonlijke alarmering Vitaal Thuiszorg Kids

Sociale wijkteams

M. Arendsen

Vitaal Thuiszorg is HKZ/ISO gecertificeerd

met al uw vragen en wensen over de thuiszorg en diensten van Vitaal Thuiszorg kunt u terecht op onze vestiging of op onze website: Vitaal Thuiszorg | Aalsbergen 11 | 6942 SE Didam | 0316-220073 | info@vitaalthuiszorg.nl

‘s-Heerenberg Tel./Fax 0314 - 668625 mob. 06-50208403

W W W. V I TA A LT H U I S Z O R G. N L

‘Wo-j ’t d’r ook spik en span bi-j hebbe staon, dan mo-j veur puie en rolluke naor SWR gaon!’


73 • WASKUUPKRANT • 2016

THEETJE KRIJGSMAN HET MALING AAN ROOKVERBOD WASKUUPSTAD – Al jaore lang rook Theetje Krijgsman zien dikke sigare. Onder de douche, onder de afzuugkap, in ’t pottaal van de kerk, jao zelfs op plaatse waor ’t niet mag. Laats wol hi-j d’r één in bed opstèke, maor daor het zien vrouw, Ellie, toch maor ’n stökske veur gestoake. ,,A-j niet meer te bieje heb, dan gaoj maor op de bank slaope,’’ schient zi-j gezeid te hebbe. Maor Krijgsman is niet te stoppe en is toen maor op oorlogspad gegaon. Eers hette zien zoon, Robbie, ’n waterpiep aangesmeerd en het vervolges besloate um ’t rookverbod in de horeca aan zien laars te lappe en d’r eûveral flink op los te roke. Hi-j dampte in de horeca as ’n schossteen. Veural in Jan Rèèssink het hi-j zien meûtje gevonde. Waor Jan vroeger driftig aan de arbeid was, mot Marcel ‘m now eûveral zuuke. Daor is de hoofuutbater advertentie van De Snor gaanniet bli-j met. Den zut in Krijgsman ’n geduchte

STÖKKUM – He-j ooit zo iets stompzinnigs geheurd: weer of gin weer? Da’s net zo iets as wanneer ow hond slech luustert en gi-j roep: ‘Fikkie, kommie of kommie niet?’’ Ook zo’n uutroep van Martin Gaus. Maor as ’t aan Gerrit Hiemstra li-jt, wödt ’t met de carnaval gin weer. Bedank Gerrit! Maor onze ridaksie is niet veur één gat te vange, dus hebbe wi-j Willemijn Hoebert ingeschakeld. Onze veurkeur geet uut naor de vrouwelijke collega van Hiemstra. En ech niet alleen

VEILIGHEIDSGLAS zonder achtergrond.pdf ISOLATIEGLAS GLASHERSTEL SPIEGELS SLIJPWERK

zonder achtergrond.pdf

onder achtergrond.pdf

1

07-01-16

1

1

GLAS 1

07-01-16

10:15

BEVEILIGING DIE WERKT!

Schildersbedrijf

R. ERDHUIZEN

ELEKTRA DIE WERKT!

Oude Doetinchemseweg 37a, 10:16 7041 DB, ‘s-Heerenberg, tel. 0314-661491, www.erdhuizen.nl

07-01-16

07-01-16

10:15

10:15

UNIEK in UNIEK in Nederland

M

Y

C

C M

MY

M

CYY CM

CMY

Y

CM

MY

CY

UNIEK in Nederland

ZEDDAM | 0314 - 65 20 43 | WWW.VANHALTEREN.NET

C

CM

Spot en ontspanning met ’t unieke all-in abonnement van NLG: Nederland • Onbepark rikreatief/banezwemme Spot en ontspanning Aquaspotte met ’t unieke all-in abonnement van NLG: • Onbepark • Onbepark rikreatief/banezwemme • VEUR Aquaspotte NIKS gebruuk make van Wellness Center de Bronsbergen (Zutphen) • Onbepark

vanaf

19,

vanaf95

ot en ontspanning met ’t unieke all-in abonnement van NLG: (Zutphen) • VEUR NIKS gebruuk make van Wellness Center de Bronsbergen Onbepark rikreatief/banezwemme vekriege bi-j ’t (Neede), Spillbroek (Neede), de Brink (Zelhem) TeTe vekriege bi-j ’t Spillbroek de Brink (Zelhem) en ’t Walfort Onbepark Aquaspotte (Aalten) VEUR NIKS gebruuk make van Wellness Center de Bronsbergen (Zutphen) (Aalten) MY

K

CY

umdat ze wat strakker in de klere zit en meer in de bloes het. Zo bun wi-j niet. Wi-j beoordele de minse op hun kwaliteite. As ’t aan Willemijn li-jt hewwe carnavalszondag, ’n klein uurke veurdat de optoch geet trekke, eûveral slech weer behalve bi-j ons, As ’t aan Gerrit li-jt kriege ze in Zeeland mooi weer en ’n lekker zunneke, maor is De Zon bi-j ons ver te zuuke (in Varsselder) en wödt ’t niet warmer dan 14 grade. Da’s wel ’n paar graatjes kolde dan toen Ad Rats prins was.

concurrent, omdat Jan jaorelang Hi-j ontdekte ze, toenne op de met Krijgsman op vakantie is stank af ging. Toen was de maot gewes. ’t Kwam tot ’n climax, toen vol. Krijgsman kreg van Marcel glasdekleur 8/2/12 8:48 PM rookverbod en veur Marcel bei-je het 2.pdf betrap op ’t 1een algeheel toilet, waor ze stoenge te roke. Jan lag d’r ’n andere sigaar klaor.

DE SPECIALIST IN:

achtergrond.pdf

WEER OF GIN WEER

CMY

K

CMY

K

Volg ons op

19,

en ’t Walfort

vekriege bi-j ’tVolg Spillbroek de Brink (Zelhem) en ’t info@nlgroep.nl Walfort NLG(Neede), | ‘s-Heerenbergseweg 8 | Zeddam | E: | www.nlgroep.nl ons alten) op

Volg ons op

p/m*

95 p/m*

NLG | ‘s-Heerenbergseweg 8 | Zeddam | E: info@nlgroep.nl |

NLG | ‘s-Heerenbergseweg 8 | Zeddam | E: info@nlgroep.nl | www.nlgroep.nl


EWOON: OON:

en ergraveren. lasergraveren.

dustrie de industrie

er! !

tandarts tandarts(maor (maornow nowefkes efkesniet!) niet!)

Bi-j Ebbing Electra zun ze met de carnaval efkes dich Maor nao dat fees brenge ze bi-j ow ‘t lich

Is Is ‘t ‘t ‘n ‘n gebruukte gebruukte lan Nij n or nNijgiva towa tova j djnidnietet ‘nau ‘nau gi-lan or gi-j wa jdt jdt to,au to, RiRijgi-j j‘nin‘ninau gigiuk uk Zu Zu of is is ‘tuu ‘t‘n ‘n ni-je, ofni-je, ofnikte geb ‘n efniefjetejetegègèveve ho tkte tho uu nruu nruu aa aa l ‘nof lgeb tetevövö eNi ejlajla zegg zegg j Jan jNIJLAND kukus or s or pa dan dan ndnd, , Ni Jan inin ‘not‘notauto auto van van NIJLAND na na nnpa da da GaGa ri-j ri-j ik ik dat dat jo-j jbe bliblibun ikda ikbun e! lèv lèv be o-j m m t t da kö-j kö-jzonder zonderzörg zörge!ri-je. ri-je.

dat!t! ZZoogegeetetda

Bu-j op zuuk naor extra Watt Kom naor Ebbing Elektra

ZO GEET DAT!

Maor Maor he’jhe’j d’rd’een r een van van ‘n sjacheraar, ‘n sjacheraar, dan dan holhol ‘ie ‘ie ‘m‘m eiges eiges maor maor in in mekaar! mekaar! • APK • APK Keuringstation Keuringstation • Auto • Auto wasserette wasserette dagdagen en nacht nacht geopend geopend (overdekt) (overdekt) • Auto • Auto stofzuiger stofzuiger

eweoworon!orn! GG bèebteète

atuur aratuur

e

Markstraat Markstraat 23-25 23-25 's-Heerenberg 's-Heerenberg Tel.: Tel.: 0314-661329 0314-661329

WWW.EBBINGELECTRA.NL

Plantsoensingel Plantsoensingel Zuid Zuid 22A, 22A, ‘s-Heerenberg ‘s-Heerenberg - Tel. - Tel. 0314-662681 0314-662681

Meilandsedijk 2 7044 AT Lengel TEL. 0314-66 14 32 MOBIEL 06 - 53413811

verhuur handelsonderneming dienstverlening

N A G E L S T U D I O | K L E D I N G N A A I AT E L I E R VERKOOP VAN NAGELPRODUCTEN

Telefoon 0314 - 66 36 81 Edwin Leuverink 06 - 19 09 17 86 Aileen Meijer 06 - 51 91 04 64

Like ons op Facebook!

Zo geet dat!! Naamloos-2 1

Flexitec BV Postbus 210 7040 AE ‘s-Heerenberg T. 0314 - 66 88 83 F. 0314 - 66 83 93 Flexitec BV I. www.flexitec.nl Postbus 210 7040 AE ‘s-Heerenberg T. 0314 - 66 88 83 F. 0314 - 66 83 93 I. www.flexitec.nl

14-01-2011 14:33:17

! ! t a d t e e g Zo

• Platformliften

• Schaarliften • Platformliften

• Schaarliften • Kolomliften

• Goederenliften

• Autoliften • Goederenliften

• Autoliften • Personenliften

• Platformliften

• Goederenliften

• Schaarliften • Autoliften

• Schaarliften • Platformliften

• Schaarliften • Kolomliften

• Goederenliften

• Autoliften • Goederenliften

• Autoliften • Personenliften

• Platformliften

• Goederenliften

• Schaarliften • Autoliften

Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2 Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2

• Kleingoederenliften

• Rolstoelliften • Personenliften

• Rolstoelliften

• Kolomliften

• Personenliften

• Platformliften

Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2 Flexitec_visite_John_85x55_CMYK.indd 2

• Kleingoederenliften • Kolomliften

• Kleingoederenliften • Rolstoelliften

• Kleingoederenliften • Kolomliften

• Kleingoederenliften

• Rolstoelliften • Personenliften

• Rolstoelliften

28-4-2009 13:39:41

• Kolomliften

• Personenliften

28-4-2009 13:39:41

• Kleingoederenliften • Rolstoelliften

28-4-2009 13:39:41

28-4-2009 13:39:41


75 • WASKUUPKRANT • 2016

STANDBEELD

‘SPLINTERKE’ VAN DE BAAN

HORECA slut umr zich hee

WASKUUPSTAD – Buutreedner Vincent Nijhof wödt geëerd met ’n oeuvreprijs. Onder ’t alterego ‘Splinterke’ steet de jongste telg van IJsbrand en Thea al van kinds af aan bi-j d’Olde Waskupen in de buutton. Vanwège zien 25-jeûrig jubileum as tonpraoter kump d’r ’n heus standbeeld van Splinterke bi-j de Gerrit Heuveling hal. Althans, dat was de bedoeling!

’s-HEERENBARG – As horecaondernemming is ’t lastig um de kop boave water te holde. Dat is veur de Barghse horeca niet anders, al hebbe die ’t afgelope jaor beheurlijk wette te profitere van ’t Masterplan!

e minse binne de Technische Commissie zolle ’t beeld verzörge. De sokkel is zelfs al klaor! Alle knappe köp binne de TC (Jan Stoffele en Piet Willemse, rid.) hadde bedach dat ’t beeld uut holt gesneeje moes wodde, want holt en splinterke zun onlosmakelijk met mekaar verbonde. D’r is heel wat uurkes aan ’t beeld gesneeje um ’t goed liekend te könne kriege, maor

Zo het De Snor ’n flink stuk terras d’r bi-j wette te griepe. Aanvankelijk zolle Marcel en Jan tegenoaver ’t bestaonde terras ’n extra deel d’r bi-j kriege. Maor deur slim te schoeve met de bloembakke, hebbe die uutgekoakte jonges d’r nog ’s twintig vierkante meter bi-j gepak. Met de fiets is d’r haos gin deurkomme meer aan! Ook Harry IJzermans zag zien kans schoon en het extra ruumte veur taofels en stuul wette te pikke. In die kötte tied dat ze bi-j ‘m veur de deur de straot aan ’t verbrèke ware, hette iedere nach de pöskes iets opgeschoave en wier de straot alsmaor smaller. Hierdeur het ook De Peer now ’n mega terras aan de veurkant!

D

KÖT NI-JS

DOOIE IN DUITSLAND

EISLEBEN - Nao ‘n lange vosperiode is ‘t eindelijk gaon dooie in Duitsland.

MICHELANGELO ’s-HEERENBARG – Geschiedenis liefhebber Edwin Zweers het weer in zien vri-je tied in de geschiedenisboeke lope neuze en het weer ’n mooie ontdekking gedaon. Zweers het ondek dat de Italiaanse kunstenaar Michelangelo van 1560 tot aan zien dood in 1564 trompet spölde in de Sixtijnse kapel.

eenmaol klaor kon ’t beeld drek as ’n kachelhöltje ’t vuur op. TC-veurzitter Sander Wevers was onverbiddelijk: ,,Now ik dit beeld zo zie, dan klop ’t van gin kante. Dit is gewoon onze Vincent niet! ’t Beeld is van holt en holt geet geheid warke. Vincent-onwaardig dus!’’ Veurleupig is ’t beeld dus helemaol van de baan, al is de TC now bezig met andere planne. Meugelijk dat ze now ’n beeld gaon giete uut kruupoalie.

De karakteristieke pose van Splinterke zoas ’t beeld moes wodde.

ONTDEKKING

WASKUUPSTAD – Thijs Heering het de ontdekking van de eeuw gedaon. Thijs is vogelspotte en het zich ’n ni-je verrekieker gekoch. ,,Dat ding vergroot tot ach maol zag ik op de verpakking staon. Maor tot mien grote verbazing deej dat ding ‘t de negende keer ook nog gewoon,’’ aldus Heering.

De Dolle Graaf het ’t masterplan ook mooi naor zien veurdeel getrokke. Waor iedereen den kromme route in de Klinkerstraot wel kan vervluuke, het uutbater Dirk Slok de aanleg flink wette te sabotere. Zo hette ’t spits gekrege dat de Waskupe-optoch now noodgedwonge inens dwas deur de Klinkerstraot mot, precies veur zien café langs! Dizze graaicultuur vilt natuurlijk niet veur iedereen ève goed uut. Zo het Benny Heitkamp wel drie rundjes um zien pand gelope, maor zut hi-j gin ruumte um ook wat d’r bi-j te nemme. Uut angs datte now oaverlope wödt deur die andere graaiers hette ’t bodje ‘te koop’ maor aan zien gevel gespiekerd.

TE BOAIJ IN MEMORIES

ANGS

’s-HEERENBARG – Fitnessfanaat Joost Hermse is afgelope woensdag uut angs gestop met zien grote hobby. Sinds ze bi-j de sportschool waor hi-j minimaal 6 keer per wèèk traint ni-je aparatuur hebbe geplaats, dörf hi-j niet meer te fitnesse. Volges Joost waog hi-j niet meer umdat hi-j bang is veur spinne.

AANKLACH TEGE BERGHAPEDIA ’s-HEERENBARG – De familie Van den Bergh het de Heemkundekring Bergh en Bennie Schuurman in ’t bizunder aangeklaag. Met ’t uutbrenge van hun site Berghapedia het Wim en zien familie gedach dat ’t eûver hun zol gaon en dat vilt ze now, naodat ze de site ’s goed hebbe bekeke, vies tege. De hele familie van de Bergh kan zich daor onnoemelijk kwaod eûver make en laote ’t d’r niet bi-j zitte. Veural de jongste telg uut de familie (de Benjamin, rid.) is hèvig teleurgesteld. ,,Normaal gesproake komme wi-j nooit in ’t ni-js en now dachte wi-j ’t eindelijk ‘s ’n keer veurmekaar te hebbe en dan versouwd den Schuurman ’t weer,’’ aldus de Ajaxfan vanaf de bar in de kantine van MvR. ,,Van alles en nog wat wödt d’r op den site gezet, maor ’n fatsoenlijk stukske eûver ons, nee, ho maor,’’ vult zien woes ogende moeder vanaf de bar in

’t Olde Veld aan. Ook Bassie, de oldste telg en old jeugprins, het gin goed woord eûver veur Schuurman. De ridaksie kwam ‘m toevallig tege in De Dolle waor hij ons nog toe snauwde: ,,Den keerl steet met zien camera eûveral met de snottert veuraan bi-j, maor in de Maria Manciastraot he’k ‘m nog nooit gezien. Schuurman mot toch inzien dat hi-j niet zomaor um ons hen kan, ’t hiet toch niet veur niks Berghapedia!’’ De rechzitting wödt eind fibrewari verwach.

WASKUUPSTAD – Hans en Francina te Boaij bun binneköt tezien in ’t tv-programma ‘Memories’. In dit mees romantische televisieprogramma van de KRO, drèèjt alles um de liefde. Minse van alle lèèftieje vertelle eûver hun liefde en gaon trug naor de tied toen ’t allemaol is begonne. Bi-j de Te Boaijs is dat ’t Bänkske op de wal.

gave de eugskes dich had. Hun proefvri-jeri-j wier desondanks deur Anita Witzier en eur jury (op achtergrond) goed genoeg gekeurd veur de eersvolgende uutzending van Memories.

Olde tie-je herlèèfde bi-j de onthulling van ’t Bänkske op de Wal.

hadde de pech dat Pötje te Pas met zien camera in de buurt was en hun eerste vri-jpattij op ’t ni-je benkske het vasgeleid. Dat Hans Pötje niet ontdek het is ’n wonder, want hij had onder ’t kusse de oge gewoon los, terwijl Francina vol oaver-

Tijdes de opnames het Hans onumwonde toegegaove datte zien wilde streke kwiet is en weer knatergek op Francina is. ,,Dát,’’ lut Francina wette, ‘’is wederzijds. Ook ik ben gek op mien eiges. Ik kan Hans weer um mien vinges winde. Waor

zo’n benkske al niet goed veur is. Hans wil now ook zien eerste autootje trug kope, ’n Lillijk eendje. Wat wi-j daor allemaol niet in gedaon hebbe…’’, aldus Francina, die vervolges vertelt wát ze gedaon hebbe, maor dat het de KRO d’r uut geknip.

Van die herinneringe krig Hans te Boaij ’t nog steeds zo heit, dat hi-j ’t afgelope jaor d’r hoogspessoonlijk veur zörgde dat zien bedrijf ’t benkske op de Wal in ere herstelde. ’t Stoeng d’r goed en wel of Hans en Francina zate d’r weer stiekum te vri-je. Ze


DE JONGH’S

transporten arnhem b.v.

Handelsweg 9 - 7041 GX ‘s-Heerenberg

Al meer dan 75 jaor staon onze wages en onze minse veur ow klaor en ri-je ow grei van heinde en verre naor hier en daor Dus geet ‘t um ‘n big-bag, ‘n pallet of ‘n krat? De Jongh’s Transporten, ZO GEET DAT! Your Swiss-Partner Feestje? -> Zo mot dat! 5 dage lang? -> Wi-j gaon d’r veur! 3 dage in de Dolle Graaf! -> Da’s maotwark ! Uutruste? -> Bekiek ‘t maor! “Schik da’k heb” aldus D. Slok Sfeertje? -> ‘t geet d’r heer! Lich & Geluud -> Hévig in odde! Opruume? -> Wi-j doen ‘t weer! Carnaval 2016 - Dat beloaf wat! Party !! -> Daor dreei-jt ‘t um! Dinsdag bi-j Smouze -> Dat het wat! Zeddammers -> Hier mo-j zun! Waskuupstad -> Dat mo-j beléve!

ZO GEET D

Carnaval met Dj Elmo ZO GEET DAT!

ZO GEET D

DJELMO.NL

LENGELSEWEG 94 | POSTBUS 34 | NL - 7040 AA ’S-HEERENBERG T +31 (0)314 67 61 11 | E INFO@KOLIBRILABELS.NL | I WWW.KOLIBRILABELS.NL

Innovatieweg 7

7007 CD Doetinchem

Poetse en rame lappe? Goed geregeld bi-j

LENGELSEWEG 94 | POSTBUS 34 | NL - 7040 AA ’S-HEERENBERG T +31 (0)314 67 61 11 | E INFO@KOLIBRILABELS.NL | I WWW.KOLIBRILABELS.NL

Zo geet dat!

Jansen-Hubers Zo geet dat!

Ovenberg 2 - Milsbeek 0485-516797 info@dehaasverhuur.nl

stoelen - tafels - koelkasten - koelcontainers kapstokken - tapbuffetten - tapeilanden

voor een heldere kijk op schoonmaak

GROTE

en

kleine

EVENEMENTEN

www.dehaasverhuur.nl

AT!

AT!


77 • WASKUUPKRANT • 2016

NI-JE UUTDAGING SLOK VEUR TE WILDT sleet

g a l s

’s-HEERENBARG – Nao tientalle jaore pokkele en zweite in de uutzendbranche is Eugène te Wildt ‘t helemaol zat. Hij het zien bedrijf aan ‘t Stadsplein verkoch aan ‘t personeel en gooit ‘t eûver ‘n hele andere boeg. Hij geet wat doen met beeste.

‘t Voere geet Te Wildt nog niet zo makkelijk af, maor zelfs now hulte de mond niet dich ,,Mien wark beviel mien al lang niet meer,’’ gif de ni-jbakke exuutzendbureauchef te kenne. ,,De hele dag de stress oaver de vraog of ’t volk, da’k bi-j andere bedrijve aan ’t wark heb, op kump dage. En as ze wel op zun komme dage hei-j elke dinsdag weer ‘n andere stress, want dan is ’t betaaldag en ik kan ow zegge dat ik niet de zeikerigste uutzendbaas was. Dat kö-j gin vieftig jaor volholde ook al bu’k d’r niet onbemiddeld van geraak. Mien Nicölleke het mien de oge los gemaak. Ze wol bi-j mien van de loonlies af en gewoon weer mien vrouw zun. Dat de-j veur mien de deur dich,’’ brink te Wildt hakkelend uut.

Eûvermand deur emotie lope um de treûn eûver de wange en die vermenge zich iets wiejer haronder op de snuut met de gruune snottebelle die ongeremp zien neus uutlope. ‘n Heupke elend den de wanhoop naobi-j is. Net op ‘t moment da-j ‘m met wilt nème naor ’n psychische hulpdiens krabbelt ‘e weer uut zien diepe depressie umhoog en begint zien toekomsbeeld uut te stippele.

Struusvogels ,,Beeste hebbe mien altied al getrokke en ik heb mien in de bieb maor ‘s ‘n paar buuk gehaald um wat diersoorte onder de loep te nème.’’ Um dan met ’n grijns op

KETJE VINK MOES

de snuut te vervolge: ,,Mien goeie moeder zei altied vroeger al tigge mien da’k ’n vies bees was en Nicole vindt mien ’n lekker bees.” En dan kump de verrassing asse ons vertelt dat zien beestestudie ‘m d’r toe gebrach het um zich op de struusvogels te stotte. Figuurlijk dan, want, zo bliek uut zien inmiddels opgedaone kennis: ,,’t Zun gin makkelijke dierkes. Ondanks die dunne peutjes bun ze in staot um ow daormet in een keer dood te schuppe.” Dat gevaor het de daodkrachtige ondernèmer d’r niet van weerholde zien planne binne de kötste kere te realisere. De eerste diere bun aangeschaf en de legkörf is deur

de Hubo afgeleverd bi-j ‘n lèègstaonde boerderi-j in Vethuuze. ‘t Adres wil te Wildt nog efkes veur zich holde, want hij wil niet meteen deur Jan en Alleman eûverlope wodde. ,,En veural niet deur de gemeente, want de milieuvergunning is nog niet aangevraog. Alhoewel, Ina (burgemeester Leppink, red.) is op de hoogte.” Op dit moment lut de aankommende struusvogelexpert zich umschole um niet veur verrassinge met zien vee te komme staon. Uuteindelijk is ‘t de bedoeling dat d’r cursusse gegoave wodde. Veural uut de politieke hoek schient daor völ belangstelling veur te zun.

’s-HEERENBARG – Hi-j het d’r lang op motte wachte, maor now het Dirk Slok dan toch toegeslage op de horecamark. Marge wödt op ’t notariskantoor Tjibbe Leendertsma in Idzegahuuzen de aankoop bezegeld van de Stadsherberg in Sneek. Sommige hadde verwach dat Slok nao zien escapade met Smouze wel wat röstiger zol wodde, maor de werkelijkheid bliek anders. Graag hadde we de succesvolle horecaman wat laote verklaore veur onze krant maor hij liet ’t afwette. ,,Te druk,’’ was alles wat wi-j van ‘m heurde. Zakepartner annex liefdespartner Joyce Gerritsen kan d’r ook niet völ eûver vertelle. ,,Met hotte kan ik

d’r ook niks van volge en kan ik gin touw aan de keerl vasknuppe. Dan mark ik wel aan ‘m dat d’r iets in ‘m um geet, maor hi-j kump d’r dan pas met veur de draod as alles al in kanne en kruuke is,’’ aldus Joyce. Zo schient ze d’r ook pas net achter te zun dat Slok trouwplanne het. ,, Jao, hi-j mot zich tege Arjan Zweers verluld hebbe en via via heurde ik ook van zien trouwplanne. End van ’t jaor zol dat zun. Goed da’k ’t now al wet, dan kan ‘k binneköt effekes bi-j Tuunte binnelope veur ’n passend kleed!’’ Anonieme bronne wette nog te vertelle dat Slok zien huwelijkslève in Sneek wil veurtzette.

’t Majestueuze pand in Sneek, dat deur Dirk Slok onder de arm wier geslage.

NI-JE ERETITEL BI-J D’OLDE WASKUPEN

WA S K U U P S TA D – Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen het ’n ni-je eretitel ingesteld: ’t Zunneke van de Waskupen. Den onderscheiding wödt jaorlijks uutgereik aan de pessoon den altied goeie zin het, altied positief is, nooit neûlt en nooit schandaalt.

’s-HEERENBARG – ’n Heel jong ketje het gistere ’n moes gevange. ’t Ding is now moeskapot. ’t Ketje het vies op zien sodemieter gehad van de eigenaar van de pc. Bure van den eigenaar vonne

dat ’n bietje oavertrokke reactie, umdat de pc en de moes al beheurlijk oaver daotum wazze. Volges eigenaar Bert van Koot kan dat wel zo zun, maor hi-j was d’r nog heel zuunig op.

Dit keer mik niet ’t bestuur uut, wie dat ding krig, want die bun niet objectief en zo corrup as de pes. Dan was ongetwiefeld Eugène te Wildt d’r met gaon strieke. Nee, dat wödt uutgemaak deur ’t mees eerlijke college binne de ’s-Heerenbargse carnavaliste: de Ridaksie van De Waskuup. In dat College het Te Wildt ook zitting, maor het hi-j gin dreet te vertelle. Iedereen zal zich now afvraoge wie den eerste onderscheiding krig. Laot dat now toevallig ook de man zun den as eerste de

‘t Zunneke temidde van krampachtig veur de foto lachende ridaksiele-je onderscheiding Carnavallis van ’t Jaor het uutgereik gekregge, niemand minder dan IJsbrand Nijhof. Nijhof is niet ech verbaas datte gewonne het: ,,Ik denk dat den eretitel mien wel toekump, ook al wödt ’n profeet in eige land normaal nooit gewaardeerd. Maor in dit geval hebbe mien kammereûj zich naor eer en

gewete van hun taak gekwette en moeste ze wel bi-j mien trech komme. Ik wil echter wel gezeid hebbe dat ik mien van stemming ontholde heb, want gullie wette dat ik nooit op mien eiges zöl stemme. En Xander en Vincent, mien bei-je zone, heb ik verboaje um op mien te stemme, al hadde ze dat toch niet gedaon,’’ aldus

IJsbrand Nijhof. Erik van den Bosch, den ook in de rees was veur de eerste pries, vuult zich genèèjd: ,,Köj zien hoe corrup ze bun. As d’r één goedlachs is, bun ik ’t toch wel, maor wat denkie hoevöl stemme ik heb gekregge? Gin één! ’n Eerlijk college? Ha, ha, ik lach mien kapot,’’ aldus Van den Bosch.


P M U K R A O J T I D R U E D H C O T P O E D E S K I R E M M ‘T E E K S G GEN

ZO GEET DAT!


79 • WASKUUPKRANT • 2016

WA S K U U P K E S Gezoch: bi-jverdienste den weinig tied kos en völ geld opbrink Gerard Geers Te koop wèges a.s. verhuuzing: gresmachien en ander tuingereedschap Bert van Koot Gevraog: fanclub, den mien wil suppottere tijdes mien toerne-je Björn Litjes COLLECTE ROOIE KRUUS AZUM - De collecte veur ’t Rooie Kruus het in Azum weer meer opgeleverd dan veurig jaor. De opbrengst dit jaor was 743,36 en ’n doos tampons. Gezoch: oppas veur mien blage, die goed könne heure, maor niet luustere Herbert Cornielje Te koop: ex kerk met woonruumte, mortuarium en vier steenmatters Inlichtinge bi-j Bennie Mulling Te koop: café annex boorplatform met völ oalie in de grond Brieve onder nummer 31 Gezoch: aantrekkelijke gezelschapsdames um met op vakantie te gaon naor zonnige oorde; geld gin bezwaor; reakties graag met foto’s Theo Èvers

Gezoch: aantrekkelijke gezelschapsheer um met op vakantie te gaon naor zonnige oorde; geld gin bezwaor; reakties graag met foto’s Miep Bussink Zuuk gi-j ´n jaor-betrekking? Wodt dan bezòrger van De Waskuup, de enige echte Melde bi-j Michel Moll Te koop: pas één keer gebruukte staatslotte; kotting vijftig procent Jolanda van Primera Escort service; alles is meugelijk, ook bi-j ow aan huus en ook andere merke Ilja Nijland COLLECTE ALZHEIMER STICHTING LUTTELGEEST – De collecte veur de Alzheimer stichting afdeling Luttelgeest (F) het 376,00 Euro en ’n Memoryspel opgebrach. Verlore: mobieltje, z.g.a.n., pas zes jaor old, compleet met drèèjtoetse. IJsbrand Nijhof Gezoch: pinautomaat met inhold; liefs al los van de muur Reakties naor buro van dit blad Gevraog: kantoorruumte met fitness-apparatuur en goed gevulde bar . Marcel Giezenaar

Vitale heer op lèèftied zuch ève vitale maor völ jongere vrouw veur sexspelletjes; gebruuksaanwiezing met brenge Brieve onder nummer 67 Gevraog: tuinman veur hele daag, den mien tuin bi-j kan holde, beloning per vierkante meter Theo Ebbing Te koop: z.g.a.n. nèèjmachine, klasse produk waoj pfaff van staot Annie Hendricksen COLLECTE BERGH IN ’T ZADEL WASKUUPSTAD – Bi-j de 25-jaorige brulluf van Eugene te Wildt was d’r ook de meugelijkheid um ’n donatie te doen veur Bergh in ’t zadel. Te Wildt was toch ’n bietje ontevrèje eûver de opbrengs: 25 zadels waoronder één vrouwezadel. B.z.a. oppas veur de blage, motte wel goed luustere en zindelijk bun; hol niet van die scheitertjes Janette Stinissen Now al te bestelle: seizoenkaarte veur de eerste divisie; half seizoen € 86,00; veur trouwe suppotters heel seizoen € 55,00 v.v. De Graafschap Te koop: ni-je erpels, bloemkole en andievie, fris van ’t land en allemaol biologisch, dus wel ’n paar cent duurder, maor dan hei-j ook wat. Willy Ampting Gratis te downloade: allemaol vieze filmkes veur boave de achttien, inl. bi-j Vincent Nijhof TC d’Olde Waskupen Wèges geldgebrek te koop: drankmunte van d’Olde Waskupen veur de helf van ’t geld Fred Willemsen

WI-J ZUN 3 DAAG DRIETEZAT! Molenpoortstraot 16 ZO GEET DAT! ‘s-Heerenbarg ALAAF! 0314 - 66 24 61

Gezoch: systeembeheerder veur mien leptop; gespecialiseerd in telebankiere-sofware van de Rabobank; mot dag en nach klaor staon en stressbestendig bun Henny Heuveling

Te koop: z.g.a.n., i.z.g.st., v.o.n., t.e.a.b. ’t eerste elftal van De Graafschap, prima brandholt, ideaal veur de oape haard Inlichtinge bi-j Wendy Rozeboom COLLECTE WAKKER DIER BRAOMP – De collectanten veur de stichting Wakker Dier hiele dit jaor ’t prachtige bedrag van 590,01 en ’n wekker op. Veurzitter Robbie te Boekhorst van de stichting bedank alle collectante veur hun inzet. Gevraog: collectante veur de inzamelingsaktie van Rondje Bargh; de opbrengs is bestemd veur de VVHK (Vereniging Van ’s-Heerenbargse Kasteleins) Aanmelde bi-j Heitkamp, legitimatie verplich COLLECTE VEILIG VERKEER NEDERLAND DRIEBERGEN – De collecte veur Veilig Verkeer Nederland brach 24,75, ’n zebra, ’n pad en vijf doze condooms op. Biejt zich aan: sexy jonge vrouw veur diverse spelletjes, zowel met manne as vrouwe; stratego, canasta, keeze, zwikke of hatte jage; interesse? Stuur ’n brief naor ’t buro van dit blad Te huur: prima ruumte veur brullefte en patti-je; volledige vergunning, halve prieze. Inl. bi-j de adjunk-dirrekteur, Ed de Haas

COLLECTE VRI-JWILLIGE BRANDWEER ’s-HEERENBARG – De collecte veur de vri-jwillige brandweer in ’s-Heerenbarg brach dit jaor ’t mooie bedrag van 423,89 en ’n emmer water op. ’t Geld wödt gebruuk um ni-je leidinge aan te schaffe veur de tapinstallatie in de kantine.

Gezocht:

inkoper en orderbewaker m/v Wij zijn een leuk, jong, ambitieus en internationaal opererend internetbedrijf. Ben jij heel nauwkeurig en wil je ca 32 uur per week werken? Wij zoeken een scherpe en plichtsgetrouwe collega die in staat is om inkooptaken uit te voeren in zowel Nederland, Duitsland, Engeland. Wij kopen producten in voor klanten en jij houdt prijzen, levertijden en alternatieven voor onze orderbacklog bij en communiceert met klanten over mogelijke vertragingen cq alternatieven. Taken - Inkoopbestellingen plaatsen - Inkoopoffertes aanvragen - Analyse maken van vaak verkochte artikelen - Bestellingen omboeken - Orderverwerking: klanten informeren over de status van bestellingen - Klanten helpen met retourgevallen - Offertes aanleveren aan de verkoopafdeling - Communiceren van inkoopanalyses aan collega’s

Wij zoeken een analytisch scherpe en nauwkeurig werkende dame of heer (ten minste Havo met Duits of VMBO 4 met Duits en wiskunde) voor deze functie. Je salaris is afhankelijk van uren en je niveau. Solliciteer bij ons als je een baan zoekt en aan het profiel voldoet! Ulenpasweg 2F2 • 7041GB, ‘s-Heerenberg shop@hardware.nl

Carnavalsvereniging d’Olde Waskupen

Opgerich 16-10-1955

COLOFON

Colofon De Waskuup is ’n uutgave van de stichting Carnavals Promotie Bergh (CPB). De krant wödt verzörg deur de PR-commissie van carnavalsvereniging d’Olde Waskupen uut ’s-Heerenbarg en het ’n oplage van 9000 exemplare. Niks uut dizze krant mag wodde eûvergenomme zonder schriftelijke toestemming van de uutgèver. Schriftelijke verzuuke um ’n artikel/of foto uut dizze krant eûver te magge nème motte vergezeld gaon van minstes één kratje bier (halve liters) en ’n bewiesnummer nao uutgave. A-j völ eûver wilt nemme, dan kommie d’r natuurlijk niet met één kratje van af. Daor zal dan nog effe eûver gepraot motte wodde. Ridaksie: Sjaak Böhmer jr., Antoine Booms, Thijs Heering, Glenn-Willem Hermsen, Marcel Marissink, Michel Moll, Vincent Nijhof, Xander Nijhof, IJsbrand Nijhof, Sjaak Reumer, Daniël Schmitz, Hans Stein, Willy Stein, Bertil Vollenberg, Eugène te Wildt Eindridaksie: IJsbrand Nijhof, Sjaak Reumer, Willy Stein Trucage: Frank Hendricksen, Productiemannen, Xander Nijhof Lay out: Productiemannen, IJsbrand Nijhof Opmaak: Productiemannen Foto’s: o.a. Foto Sommers, Sjaak Reumer, Hans Stein, Willy Stein en nog heel völ andere Advertentie-acquisitie: Antoine Booms, Jeroen Bruil, Martijn van Buuren, Mark Byenhof, Herbert Cornielje, Hans Esselink, Mischa Franck, Anton Frauenfelder, Gerard Geers, Harry Geven, Jan van Halteren, Willie Keurentjes, Dewy Krijgsman, Rob Maatman, Marcel Marissink, Michel Moll, Theo Mijnen, IJsbrand Nijhof, Ivo du Plessis, Ad Rats, Sjaak Reumer, Erik Rosendaal, Daniël Schmitz, Hein Schreur, Hans Stein, Jan Stoffelen, Vincent Surenbroek, Ton Velthausz, Remon Verstegen, Jaap Wiendels, Toine Wiendels, Eugène te Wildt, Fred Willemsen Grafische verzörging: Productiemannen Zevenaar Verspreiding: In ’s-Heerenbarg: de warkende le-je van d’Olde Waskupen In Azum, Bèèk, Braomp, Kilder, Lengel, Loerbèèk, Stökkum, Vethuuze, Wienbarge en Zeddam: Postservice.nl Gratis losse exemplare zun vanaf maondag 1 fibrewari af te hale bi-j Kachelhöltjes Party Pret, Molenstraot 7, ’s-Heerenbarg, maor: OP = OP! Correspondentie-adres 2016: De Waskuup, p/a De Bleek 10, 7041 BH ’s-Heerenberg Mail: waskupen@waskupen.nl

• • • • • •

al ‘t carnavalsni-js de letste gemeenteberichte thuus in betrouwbaar ni-js 24 uur per dag - 7 daag in de wèèk boave op ‘t lokale ni-js on- en offline mediapartner ook veur magazines en specials

Nèèm gerös kontak op met één van onze adviseurs eüver de meugelijkhe-je die wi-j hebbe en wat wi-j veur ow könne betekene! Want ook onze leus is:

t!’ a d t e e g ‘Zo

Redactie: (0544) 80 10 20 • redactie@montferlandnieuws.nl Verkoop: (0544) 80 10 30 • verkoop@montferlandnieuws.nl


SUPERCOOP ’S-HEER ENBERG WENST PRIN S WIM II EN ZIJN GEVOLG VAN DE CARNAVALSVEREN IGING D’OLDE WASKUPEN EE N GOED CARNAVAL

‘ZO GEET DAT’

ACTI E! < 25 jaar? laat je legitimatie zien! < 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien! < 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien! < 18 jaar verkopen wij geen alcohol

12.

00

18.00

Amstel bier

tray 24 blikken à 500 ml

PER 100 GRAM Coop rundvleessalade bak 750 gram

2.

79

1.

99

Soepvlees per kilo 6.90

1.

05

0.

69

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 februari t/m dinsdag 9 februari 2016.

’s-Heerenberg

Plantsoensingel Midden 2

ma-za: 8-21 uur zo: 13-18 uur

OOK TIJDENS DE CARNAVAL GEWOON GEOPEND!

Profile for d'Olde Waskupen

Waskuup 2016  

Carnavalskrant 2016 van carnavals vereniging d'Olde Waskupen uut 's-Heerenbarg

Waskuup 2016  

Carnavalskrant 2016 van carnavals vereniging d'Olde Waskupen uut 's-Heerenbarg

Advertisement