Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 8

8    Oslo Dokumentarkino

Øverst til venstre: Publikum på vei inn til filmvisning på Cinemateket under HRHW 2015. Øverst til høyre: Morton Zakaria spiller på åpningen av HRHW 2015. Nederst: Publikum på Cinemateket under åpningen av HRHW 2015.