Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 7

Rapport 2015

INNHOLD

INNLEDNING: BEHOVET FOR HISTORIER SOM GIR MENING  3 OSLO DOKUMENTARKINO OG HRHW 2015 - GENERELL INFORMASJON  9 HUMAN RIGHTS HUMAN WRONGS DOC FILM FESTIVAL (HRHW)  13 OSLO DOKUMENTARKINOS REGULÆRE PROGRAM  29 OSLO DOKUMENTARKINO / HRHW 2014: GJESTER 46 STØTTEYTERE OG SAMARBEIDSPARTNERE  47

7