Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 5

Rapport 2015

Oslo Dokumentarkino arrangerer visninger av aktuelle dokumentarfilmer på sentrale scener i Oslo og organiserer inkluderende diskusjoner i tilknytning til visningene. Festivalen Human Rights Human Wrongs (HRHW) er en del av programmet. Oslo Dokumentarkino har i 2015 arrangert 53 filmvisninger med 34 forskjellige filmer fra 15 forskjellige land. Vi har hatt 26 internasjonale g jester fra 16 forskjellige land og 64 norske debattanter. Gjennomsnittlig publikumsbesøk for Oslo Dokumentarkino har vært 140 besøkende per arrangement. Totalt besøk på HRHWfestivalen var 5000 personer over 6 dager.

5