Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 44

44    Oslo Dokumentarkino

SKATTEPARADISER, ULIKHET OG DEMOKRATISK FORFALL – 03.11.2015 –

STED: LITTERATURHUSET • I SAMARBEID MED FN-SAMBANDET SAMTALE MED MONA THOWSEN, KRISTEN NORDHAUG OG HÅKON RAKKENES. Mer enn 21 tusen milliarder dollar oppbevares i skatteparadiser. Kapitalflukten fra utviklingsland er ti ganger så stor som verdens samlede bistand. Velferdsstater er under press mange steder på grunn av mangel på inntekter. Hvordan ble det slik? Hva er konsekvensene for oss og verden? Hvilken rolle spiller Norge? Siden andre verdenskrig har skatteparadiser poppet opp mange steder i verden. Enorme pengesummer blir sendt mellom skatteparadiser, selskaper og banker, uten å «lande» i en stat der de kan skattlegges. For fattige land blir mangelen på skatteinntekter katastrofal. Også rikere land kommer under press på grunn av manglende inntekter, og må kutte i velferdsgodene. Denne utviklingen peker mot en framtid der noen få har nesten all rikdom mens de aller fleste har svært lite. Middelklassen krymper og demokratiet svekkes. Har vi råd til å tillate skatteunndragelse på det nivået det foregår idag? Ifølge Thomas Piketty vil selskapsskatt være umulig å innkreve innen et par tiår om verden ikke klarer å samarbeide om å begrense skatteparadisers betydning i finansverdenen og hindre selskaper i å unnslippe skatt. Panel: Mona Thowsen er generalsekretær i Publish What You Pay Norway. Kristen Nordhaug er professor i utviklingsstudier og politisk økonomi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Håkon Rakkenes arbeider som advokat hos KPMG Law Advokatfirma AS og har tidligere vært ansatt som rådgiver i skattedirektoratet. Ordstyrer var Stian Bragtvedt i FN-sambandet.

FILM: THE PRICE WE PAY (Harold Crooks, Canada 2014, 93 min.) Filmen The Price We Pay tar opp historien bak verdens skatteparadiser og hvilken effekt disse har på velferdsstatens økonomi og på vårt moderne demokrati. Filmen foreslår også noen mulige løsninger for å unngå altfor store skatteunndragelser. Skatteunndragelser verden over beløper seg til minst tre tusen milliarder dollar årlig. Multinasjonale selskaper, som f.eks. Apple, registrerer inntekten sin i land der de slipper å betale skatt, uavhengig av hvor produktene produseres. Verdens største og rikeste selskaper nyter godt av offentlige tjenester og infrastruktur i de landene de opererer i, men kan likevel unnslippe å betale skatt. The Price We Pay starter med historien bak The City of London som i filmen blir kalt The Mother of All Tax Havens. The City of London har hatt spesielle privilegier siden middelalderen. Ingen konge- eller statsmakt har noensinne klart å utfordre denne makten. Britiske myndigheter anser transaksjoner som skjer i The City som noe som foregår offshore og er derfor ikke underlagt britiske reguleringer. The City of London (som dekker en definert del av sentrum i London) kan derfor anses som et skatteparadis.