Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 43

Rapport 2015

43

PROPAGANDA OG VIRKELIGHET I KLIMAKAMPEN – 13.10.2015 –

STED: GIMLE KINO • I SAMARBEID MED NORSK KLIMANETTVERK OG FELLESKAMPANJEN STOPP GRUNNLOVSSTRIDIG BORING I ARKTIS • SAMTALE MED JAMES HANSEN. Klimaforsker James Hansen, tidligere forskningssjef på NASA, nå professor ved Columbia University, var en av de første som varslet om global oppvarming. Han holdt et innlegg med tittelen: Climate Change: The Science and the Politics - Leading up to the Paris Negotiations. Han snakket også om hvorfor han er villig til å stille som sakkyndig vitne i et klimasøksmål mot den norske stat, for å stoppe oljeutvinning i Arktis. FILM: MERCHANTS OF DOUBT (Robert Kenner, USA 2014, 96 min)

Propaganda spiller ofte på allerede eksisterende følelser hos mennesker, og dyktige propagandister vet hvordan de kan utnytte disse følelsene til å få folk til se bort fra faktiske data og vitenskap. Denne filmen gir unik innsikt i hvorfor noen blir så sterkt følelsesmessig engasjert i å benekte eller ignorere bevis på klimaendringer. Men de benytter ikke bare skepsis for å vinne saken. Skepsis-industrien bruker også trusler og karakterdrap for å hindre varslere og vitenskapsmenn fra å få tillit hos en større del av befolkningen og hos politikere.

Skepsis-industriens strategi Filmen Merchants of Doubt etterforsker de profesjonelle klimaskeptikerne som i mange år har hindret arbeidet med å skape politisk enighet om tiltak for å minske CO2-nivået.

Merchants of Doubt er en meget nyttig og viktig påminnelse om de siste tiårs historie om kampen mellom klimavitenskapen og skepsis-industrien men enda viktigere er det at filmen gir uvurderlig informasjon og livsviktig ammunisjon for alle som jobber for å få til faktiske klimatiltak.

Hvem er de? Hvem betaler dem? Hva driver dem? Og hvordan jobber de? Denne filmen avdekker strategien bak en klimaskepsis-industri som bruker alle midler for å hindre klimatiltak.

Filmen handler om en amerikansk virkelighet men den viser også at det er noen foruroligende paralleller til vår egen, norske klimadebatt.

Merchants of Doubt trekker linjene bakover i tid fra dagens klimaskeptikere til kvasi-ekspertene som forsvarte tobakksindustriens profitt i tiår ved å skape tvil om hvorvidt tobakk faktisk er skadelig og vanedannende. Den tar også opp hvordan de samme taktikkene er brukt av kjemisk industri for å holde helseskadelige produkter på markedet. Filmen viser at det ikke bare er oljeselskapene som ser klimakampen som en trussel, men også en bredere interessegruppe som ser klimaskepsis som en mulighet til å bekjempe all statlig regulering av big business. For skepsis-industrien, som i all propaganda, er vitenskap og fakta uinteressante størrelser. Disse aktørene vet at løgner er like egnet som fakta for å skape tvil blant befolkningen, og tvil er nettopp det de ønsker å oppnå. Så lenge det er tvil om en sak er det vanskelig å bygge politisk styrke til å få gjennomslag for faktiske endringer og tiltak.