Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 38

38    Oslo Dokumentarkino

SPECIAL EXPLOITATION ZONES – 16.09.2015 –

STED: EILERT SUNDTS HUS, UNIVERSITETET I OSLO • I SAMARBEID MED FIAN, ASIANETTVERKET OG INDOLOGISK STUDENTFORENING • SAMTALE MED RAVI KUMAR, KENNETH BO NIELSEN, JOSTEIN JAKOBSEN OG ANDREW KROGLUND. INDIA OG ØKONOMISK UTVIKLING Hvorfor begår så mange bønder i India selvmord? Hvordan påvirker jordbrukskrisen bøndenes livsvilkår? Kan såkalte ’Special Economic Zones’ være løsningen på en utvikling mot et mer moderne samfunn og en mer utviklet økonomi for flertallet? 50% av befolkningen i India lever av et landbruk som bare utgjør 13% av BNP. Indiske sentral- og regionalmyndigheter ønsker å øke industrialiseringen i landet og flytte flere mennesker fra jordbruk til industri, slik Kina har gjort. En av måtene å gjøre dette på er å sette opp såkalte Special Economic Zones (av mange kalt for Special Exploitation Zones) der selskaper kan etablere seg med store skattefordeler og der ansatte ikke har mulighet til å organisere seg eller på annen måte protestere mot driften av selskapet eller behandlingen av ansatte. Det harde livet på landsbygda i India har skapt det noen kaller en selvmordsbølge blant bønder. Forklaringen er ofte gjeldsproblematikk. Fortvilelsen over ikke å kunne forsørge familien driver mange til selvmord.

Diskusjon med Ravi Kumar fra FIANs avdeling i India i delstaten Andrah Pradesh, Kenneth Bo Nielsen i Asianettverket, Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo og Jostein Jakobsen, Senter for utvikling og miljø (SUM) på Universitetet i Oslo. Ordstyrer: Andrew Kroglund. FILM: WALLS AND THE TIGER (Sushma Kallam, India/USA 2014, 77 min.) Filmen tar opp situasjonen for indiske bønder i den økonomiske utviklingen landet er inne i. Sentrale og regionale myndigheter har satt opp en rekke såkalte Special Economic Zones (SEZ) for å lokke indiske og internasjonale selskaper til å sette opp produksjonsenheter for å skape vekst, infrastruktur og arbeidsplasser. For mange bønder betyr imidlertid disse SEZ’ene at de mister jorda de har dyrket til fordel for denne industrialiseringen. Denne filmen setter disse fenomenene i sammenheng og viser hvordan noen lokalsamfunn organiserer seg for å kreve medbestemmelsesrett i hvordan deres liv og mulighet til å skape et levebrød skal utformes. Filmen stiller spørsmål som: hva slags utvikling ønsker vi, og utvikling for hvem?