Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 35

Rapport 2015

35

SOLIDARITET PÅ AUTOPILOT? – 12.05.2015 –

STED: LITTERATURHUSET • I SAMARBEID MED FN-SAMBANDET • SAMTALE MED ANNE HÅSKOLL-HAUGEN, MARIEL AGUILAR STØEN, TROND BOTNEN OG HENRIK WIIG. HINDRER NORSKE HJELPEORGANISASJONER ØKONOMISK VEKST OG UTVIKLING? Norske bistandsorganisasjoner anklages for å hindre vekst og næringsutvikling i fattige områder. Går solidariteten på autopilot når vi støtter lokal- og urbefolkning som kommer i konflikt med store selskaper og industriutvikling? Er norske bistandsorganisasjoner for kritiske til investeringer av internasjonal kapital og multinasjonale selskaper i fattige områder? Eller er det kritikerne som går kyniske næringsinteressers ærend på bekostning av miljø og menneskerettigheter? Mange dokumentarfilmer kritiserer også multinasjonale selskapers investeringer i fattige land. Særlig konflikter knyttet til gruveindustrien har vært et tema i mange filmer og debatter. Hindrer dette oss i å se det positive i slike investeringer og muligheten til materiell og økonomisk utvikling som de bringer? Bistandsaktuelt publiserte 26.04.2015 en artikkel med tittelen: Noruega non grata – når norsk bistand skaper bråk som hevder at norsk bistand støtter organisasjoner i Guatemala som aggressivt og voldelig motsetter seg enhver industriell utvikling.

Diskusjon med: Anne Håskoll-Haugen i Bistandsaktuelt, Mariel Aguilar Støen ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, Trond Botnen ved FORUT - Solidaritetsaksjon for utvikling og Henrik Wiig ved Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR). Ordstyrer: Ketil Magnussen. FILM: MARMATO (Mark Grieco, USA/Colombia 2014, 85 min.) Marmato er en fjellandsby sør for Medellin i Colombia. Byen ligger praktisk talt på en gullmine og svært mange av innbyggerne jobber i gruvene. I 500 år har det vært utvunnet gull her med tradisjonelle og arbeidskrevende metoder, dvs med håndkraft og etterhvert med litt hjelp av dynamitt. Produksjonen er primitiv og tildels farlig. Med en raskt økende gullpris stiger også interessen hos multinasjonale gruveselskaper, samtidig som den colombianske staten ønsker investeringer utenfra. Filmen skildrer konflikten mellom lokalbefolkningens ønske om å fortsette livet sitt slik det er og statens og det multinasjonale selskapet Medoro Resources ønske om en mer industriell utvinning.