Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 3

Behovet for historier som gir mening Vi lever i en tid der det ofte mangler overgripende historier som forklarer hva som skjer rundt oss i verden. Vi bombarderes av rapporter om hendelser, mens analyser av hva som faktisk foregår kun kommer fram i lukkede fora eller i lange og kompliserte avhandlinger og artikler som kun leses av noen få. Nyhetskommentatorer i massemedia analyserer politikeres retorikk, men ikke hva som faktisk foregår i verden. Dokumentarfilmer er langt mer tilg jengelige enn lange artikler. Dokumentarfilmskapere har tatt den rollen som nyhetsformidlingen tidligere hadde ved å sette nyheter inn i en kontekst basert på et ståsted, dvs en bevisst ideologisk eller metodisk forståelse av hva som beveger verden og skaper hendelser. I en debatt mellom forskjellige virkelighetsforståelser kan man skape en egen forståelse av hva som foregår og g jøre seg opp sin egen mening. Den politiske journalistikken har gått fra å ha et politisk ståsted til å bli «nøytrale» politiske kommentatorer. Dermed har det blitt skapt et nytt marked der folk ser etter noen som lager historier som gir mening. Uten å ha et tydelig standpunkt er det vanskelig å gi mening til virkeligheten, utover å kommentere det retoriske i politikken. I en vanskelig verden med mange konflikter og store utfordringer er det svært viktig å ha fortellinger som gir mening til det som skjer. Om vi bare forholder oss til løsrevne hendelser som flyktningeskjebner, terroristangrep og krigshandlinger, eller til den politiske retorikken som kommer fram i massemedia, så er det fristende å se vekk fra nyhetene og trekke seg unna samfunnsdebatten og heller konsentrere seg om seg selv og sitt eget liv. Den aktuelle dokumentarfilmen engasjerer, informerer og gir mening til verden og motvirker denne utviklingen. Dokumentarfilmen har derfor en viktig demokratisk effekt. Uten en narrativ blir vi som samfunn til løsrevne individer uten felles retning og handlekraft. En historie som gir mening samler oss, gir oss noe å diskutere og en basis for å forme strategier for utvikling og endring.