Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 27

Rapport 2015

Øverst til venstre: Nigel Krishna Iyer demonstrerer hvordan man kan «follow the money trail» for å avdekke korrupsjon slik han selv avdekket en utbetaling på flere titalls millioner dollar fra et norsk oljeselskap til en konto i et skatteparadis tilhørende et familiemedlem av et regjeringsmedlem i Angola. Denne framføringen er et utdrag av teaterforestillingen Ship O’hoi av Pia Maria Roll som sitter til venstre i bildet. I midten til venstre: Sarah Camille Ramin Osmundsen. Nederst til venstre: Debatt om det norske paradokset med Eivind Trædal som ordstyrer og med Borghild Tønnesen-Krokann, Magnus Flacké og Audun Aagre i panelet.

27

Øverst til høyre: Sidiki Camara på Kora (og perkusjon). I midten til høyre: publikum deltar i korrupsjonsetterforskningen til Nigel Krishna Iyer som han gjenfortalte fra scenen. Nederst til høyre: Anders Brenna leder diskusjonen om nettnøytralitet og ytringsfrihetens framtid på internett med Håkon Wium Lie, Kirill Miazine og Petter Reinholdtsen.