Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 18

18     Human Rights Human Wrongs

Øverst til venstre: John Peder Egenæs og Gabriele Del Grande i diskusjon om flyktningesituasjonen i Europa. Øverst til høyre: Publikum på visning av den norske dokumentarfilmen Drone. Innledning ved regissør Tonje Hessen Schei. I midten til venstre: Lessons Learned from the Arab Spring. Jamila Raqib og Maryam al-Khawaja i diskusjon. I midten til høyre: Chungdak Koren, tidligere leder i Den norske Tibet-komité i diskusjon på Cinemateket.