Rapport Oslo Dokumentarkino og HRHW 2015

Page 13

Human Rights Human Wrongs Documentary Film Festival

Human Rights Human Wrongs-festivalen er en film- og debattfestival med fokus på aktuell menneskerettighetstematikk. Festivalen ble startet i 2008 for å markere 60-årsdagen for menneskerettighetserklæringen. Siden starten har festivalen vokst i antall debatter, norske og internasjonale gjester, samarbeidspartnere og publikum. Den første festivalen var et samarbeid mellom Oslo Dokumentarkino og fire av organisasjonene på Menneskerettighetshuset i Oslo og hadde 8 internasjonale gjester. I 2015 hadde festivalen 32 organisasjoner som samarbeidspartnere og 60 gjester, derav 19 internasjonale gjester. Vi mener det er svært viktig å ha en arena der man kan diskutere aktuelle dilemmaer og problemer knyttet til menneskerettighetstematikk uansett om det gjelder hendelser i land langt borte eller det som skjer her hjemme. Dokumentarfilm er det best egnede mediet til å informere, engasjere og minske kunnskapsgapet mellom eksperter og nysgjerrige. Festivalen i 2015 hadde 24 filmer i programmet og 41 visninger. Filmene ble vist på Cinemateket, Parkteatret, Ringen Kino, Litteraturhuset og Kunstplass 10. I tillegg til film- og debattprogrammet inkluderte HRHW 2015 en kunstutstilling, teater, seminar, workshop og konserter for å engasjere publikum til refleksjon og deltakelse.