Page 1


LIIKMED

AASTA

UUSI LIIKMEID

2004

25

2005

1

2006

15

2007

8

2008

4

2009

31

2010

21

2011

8

2012

1

08.05.2011– 03.03.2012 liitus 6 uut dokumendihaldurit Hetkel kuulub ühingusse 107 inimest, lahkunud on 7


INFO VAHENDAMINE

 Veebileht on kõige stabiilsem ja kiirem infoliikumise

vahend  Facebookis olev dokumendihaldurite grupp on pidevalt laienenud ning kujunenud eeskätt kiire suhtlemise kanaliks  Uudiskiri on ilmunud augustis ja detsembris  Foorum tegutseb tasapisi


LOGO  Logo töörühma kuulusid Imbi Mäeste, Anu Käärik

ja Katrin Leemet  Kaasa aitasid Kristi Saarsalu, Teele Kurm, Lea Balumann  Logo kavandid disainis Mikk Oll


KUTSEEKSAM  2011. aastal toimus kutseeksam 03. juunil Viljandis  Eksamil osales 16 inimest ning kõik taotlejad said kutse    

(V kategooria – 1 , IV kategooria – 15 ) Kõik osalejad olid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengid või vilistlased Kokku on kutsetunnistuse omanikke hetkel 65 2012. aasta kutseeksam toimub 01. juunil Viljandis Esmakordselt võib sel aastal taotleda kutse taastõendamist


ÜRITUSED – suveseminar Toimus 18. augustil Haapsalus Päeva villas Teemasid oli 3:  AvTS ja IKS rakendamine. Lektoriks Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Merit Valgjärv  Enesemonitooring. Lektoriks Maria Teiverlaur, PhD  Haapsalu linna ekskursioon. Giidiks Haapsalu muuseumi teadur Kalev Jaago Osavõtjaid oli üle 50. Üritus oli huvitav ning ilm kena.


TERMINOLOOGIA KOMISJON  ETEL toetas 2011. aastal asjaajamimise, arhiivi- ja

dokumendihalduse terminoloogia korrastamist eestikeelse terminoloogia toetamise riikliku programmi raames 1600 euroga  Terminikomisjon kogunes 6 korda. Protokollid on ühingu kodulehel  Probleemiks on korrastatud terminite kasutuselevõtmine


KOKKUVÕTE  Liikmeskond on stabiliseerunud  Infokanalid on välja kujunenud ning toimivad  Meil on logo, mida tuleb aktiivselt kasutama hakata  Finatsseis on normaalne  Midagi uut pole lisandunud, mis tähendab

paigalseisu. Sellest ülesaamiseks vajab ühing uusi eestvedajaid


DHÜ 2012 üldkoosoleku tegevusaruanne  

DHÜ 2012 üldkoosoleku tegevusaruanne

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you