Page 1


LIIKMED

AASTA

UUSI LIIKMEID

2004

25

2005

1

2006

15

2007

8

2008

4

2009

31

2010

21

2011

8

2012

1

08.05.2011– 03.03.2012 liitus 6 uut dokumendihaldurit Hetkel kuulub ühingusse 107 inimest, lahkunud on 7


INFO VAHENDAMINE

 Veebileht on kõige stabiilsem ja kiirem infoliikumise

vahend  Facebookis olev dokumendihaldurite grupp on pidevalt laienenud ning kujunenud eeskätt kiire suhtlemise kanaliks  Uudiskiri on ilmunud augustis ja detsembris  Foorum tegutseb tasapisi


LOGO  Logo töörühma kuulusid Imbi Mäeste, Anu Käärik

ja Katrin Leemet  Kaasa aitasid Kristi Saarsalu, Teele Kurm, Lea Balumann  Logo kavandid disainis Mikk Oll


KUTSEEKSAM  2011. aastal toimus kutseeksam 03. juunil Viljandis  Eksamil osales 16 inimest ning kõik taotlejad said kutse    

(V kategooria – 1 , IV kategooria – 15 ) Kõik osalejad olid TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tudengid või vilistlased Kokku on kutsetunnistuse omanikke hetkel 65 2012. aasta kutseeksam toimub 01. juunil Viljandis Esmakordselt võib sel aastal taotleda kutse taastõendamist


ÜRITUSED – suveseminar Toimus 18. augustil Haapsalus Päeva villas Teemasid oli 3:  AvTS ja IKS rakendamine. Lektoriks Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Merit Valgjärv  Enesemonitooring. Lektoriks Maria Teiverlaur, PhD  Haapsalu linna ekskursioon. Giidiks Haapsalu muuseumi teadur Kalev Jaago Osavõtjaid oli üle 50. Üritus oli huvitav ning ilm kena.


TERMINOLOOGIA KOMISJON  ETEL toetas 2011. aastal asjaajamimise, arhiivi- ja

dokumendihalduse terminoloogia korrastamist eestikeelse terminoloogia toetamise riikliku programmi raames 1600 euroga  Terminikomisjon kogunes 6 korda. Protokollid on ühingu kodulehel  Probleemiks on korrastatud terminite kasutuselevõtmine


KOKKUVÕTE  Liikmeskond on stabiliseerunud  Infokanalid on välja kujunenud ning toimivad  Meil on logo, mida tuleb aktiivselt kasutama hakata  Finatsseis on normaalne  Midagi uut pole lisandunud, mis tähendab

paigalseisu. Sellest ülesaamiseks vajab ühing uusi eestvedajaid


DHÜ 2012 üldkoosoleku tegevusaruanne  

DHÜ 2012 üldkoosoleku tegevusaruanne

DHÜ 2012 üldkoosoleku tegevusaruanne  

DHÜ 2012 üldkoosoleku tegevusaruanne