Izdavaštvo i mediji (pdf)

Page 1

IZDAVAŠTVO I MEDIJI studiji izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta


Područje interesa; fokus • Studij obuhvaća interdisciplinarno polje izdavačkih i

medijskih studija temeljeno na humanističkoj tradiciji knjige motrene u kontekstu raznolikih izričajnih praksi u složenom, višestruko remedijaliziranom okruženju • Fokus studija je na izdavačkim – knjižnim, novinskim,

časopisnim, medijskim i dr. – fenomenima, što uključuje jezičnu, literarnu, komunikacijsku, društvenu, informacijsku i ekonomsku problematiku


Aspekti ZNANSTVENI ASPEKT • istraživanje isprepletenosti relevantnih znanja • dubinsko propitivanje postojećih izdavačkih i medijskih te s njima povezanih

kulturnih obrazaca • kvalitativna i kvantitativna istraživanja

KREATIVNI ASPEKT • usmjerenost inovativnome preosmišljavanju izdavačkoga i medijskoga polja

sukladno potrebama društvenoga trenutka • propitivanje vrijednosnih sklopova (tradicijskih, tranzicijskih) • mapiranje novih vriijednosti

PRAGMATIČKI ASPEKT • izdavačke, novinske i medijske kuće, kao kreativne ekonomije u novome

poretku simboličke proizvodnje identiteta, mogu svoju misiju uspješno ostvariti samo ako se uspješno prilagode radikalno izmijenjenom tehnološkom, kulturnom i ekonomskom kontekstu; • prilog stvaranju novoga, humanoga i prosperitetnoga izdavačkog i medijskog okružja


Sadržaji 1 1. godina Obvezni kolegiji

Izborni kolegiji

Suvremeni kontekst izdavačkih i medijskih studija

dr. sc. Aleksandar Mijatović, doc. dr. sc. Nada Zgrabljić-Rotar, izv.prof.

Komunikološki/jezični aspekti izdavačke djelatnosti

dr. sc. Marina Biti, red. prof. dr. sc. Ljubica Bakić-Tomić, izv.prof.

Od tradicionalnog do elektroničkog nakladništva

dr. sc. Zoran Velagić, izv. prof. dr. sc. Marin Milković, izv. prof.

Pravni, organizacijski i upravljački aspekti izdavačke djelatnosti

dr. sc. Ivana Kunda, doc. dr. sc. Franjo Maletić, doc.

Kreativna uporaba informacijskih tehnologija Metodologija znanstvenog istraživanja

dr. sc. Božidar Kovačić, doc. dr. sc. Marin Milković, izv.prof. dr. sc. Danijela Marot Kiš, doc.

Uredništvo u tradicionalnim i elektroničkim medijima

dr. sc. Ines Srdoč-Konestra, izv. prof.

Tekst i tekstualne prakse

dr. sc. Lada Badurina, red. prof. dr. sc. Diana Stolac, red. prof.

Hrvatska medijska scena

dr. sc. Sead Alić, izv.prof. dr. sc. Nada Zgrabljić-Rotar, izv.prof.

Osmišljavanje i produkcija mrežnih i audio-vizualnih formata

dr. sc. Mario Tomiša, doc. mr. sc. Mato Jurković, red.prof.

Novi trendovi u medijskom dizajnu

dr. sc. Mario Tomiša, doc.


Sadržaji 2 2. godina Obvezni kolegiji

Izborni kolegiji

Masovni mediji i digitalna kultura

dr. sc. Nataša Lah, doc. dr.sc. Nada Zgrabljić-Rotar, izv.prof.

Marketing u izdavaštvu

dr. sc. Bruno Grbac, red. prof. dr. sc. Franjo Maletić, doc.

Vizualne prakse

dr. sc. Aleksandar Mijatović, doc. mr. sc. Mato Jurković, red.prof.

Jezik – slika - zvuk Žanrovske orijentacije u knjižnom izdavaštvu

dr. sc. Marina Biti, red. prof. dr. sc. Danijela Marot Kiš, doc. dr. sc. Milorad Stojević, red. prof. dr. sc. Aleksandar Mijatović, doc.

Istraživanje književnog i kulturnog konteksta

dr. sc. Adriana Car-Mihec, red. prof. dr. sc. Sanjin Sorel, izv. prof.

Izdavačka industrija u društvenom kontekstu

dr. sc. Dejan Durić, znanstv. suradnik

Tehnologijski kontekst izdavačke industrije

dr. sc. Marin Milković, izv.prof. dr. sc. Mario Barišić, doc.


Sadržaji 3 3. godina Individualni istraživački rad*

Individualne konzultacije pod mentorskim nadzorom

Izrada i obrana doktorske disertacije

Napomene • • • • • • •

bodovna diferencijacija izbornih kolegija znanstvene i istraživačke radionice gostujuća domaća i međunarodna predavanja rad na radilištima (izdavačke i medijske kuće) valorizacija konferencijskih nastupa i objavljenih znanstvenih radova poticanje mobilnosti Implementacija OpenHum projekta