E magazine 70

Page 1

e

food for thought

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ISSN 1792-6300

#70

ΟΚΤ 2016

1


e

food for thought

Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ: BY JEANNETTE8203 (OWN WORK) VIA WIKIMEDIA COMMONS

e food for e thought ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ Ε. Ζουμπανέας & Ε. Μανωλαράκης ΟΕ ΜΗΝΙΑΊΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ Μανωλαράκης Μανώλης

04 Τα εσπεριδοειδή στην διατροφή του ανθρώπου

10 Γλυκιά μου μνήμη ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΠΕΡΓΗ

ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΚΡΑΤΖΑΚΗ

ΠΑΙΔΙ

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΎΛΗΣ Ζουμπανέας Ευάγγελος ΑΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΕΣ Μανωλαράκης Μανώλης Τουμπή Μαρία ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ Τουμπή Μαρία

12 Ισορροπημένη παιδική διατροφή vs φθινοπωρινές ιώσεις 1-0

Υπάρχει όριο στις αγκαλιές; ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΚΊΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΎΛΗΣ Απέργη Κυριακή Σ’ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ ΓΡΆΦΟΥΝ Μανωλαράκης Μανώλης Μακρατζάκη Χριστίνα Απέργη Κυριακή Κίμογλου Αναστασία Κρητικού Μαρίνα Κυριακοπούλου Χρ/νθη Τζούμα Δήμητρα Τριγώνη Γιώτα Καραγιαννάκη Κλέλια Ακτύπης Τάσος Ζουμπανέας Ευάγγελος Απέργη Αλεξάνδρα Ομάδα Gardenmagazine Κόκκας Άρης

14

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

18 Τα παιδικά βιώματα σε συντροφεύουν μια ζωή ΤΗΣ ΧΡΥΣΆΝΘΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΎΛΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

20 Θεραπευτική Άσκηση & πτώσεις ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΤΖΟΥΜΑ

ΦΑΓΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ

22 Οι χυλοπίτες της Λέσβου: Γιοφκάς ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΤΡΙΓΩΝΗ

ΚΛΕΛΙΣΙΟΥΣ

24 Σταφιδόπιτα η χορταστική

ΤΗΣ ΚΛΕΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΚΑΘ'ΟΔΩΝ

26 Φλωρεντία

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΚΤΥΠΗ

ΑΞΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

28 2 στο κέντρο και πολλοί στην Πόλη ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΟΥΜΠΑΝΕΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ζητάκη Μαρία

ΟΜΟΡΦΙΑ

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΠΕΡΓΗ

ΦΥΤΕΥΩ ISSN 1792-6300 www.diatrofi.gr

2

e food for e thought

30 Σοκολατοθεραπεία

31 Οι τουλίπες της Κρήτης

ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ GARDENMAGAZINE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

34 BMW: CONCEPT X2 ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΟΚΚΑ


EDITORIAL

 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

Γ

manosdiatrofi@gmail.com

Τόσο μακρυά μα τόσο κοντά

ια πολλούς η Παγκόσμια Μέρα διατροφής είναι

Ας διαφυλάξουμε το πολύτιμο αγαθό που λέγεται νερό.

η γιορτή της διατροφής, για άλλους η ευκαιρία

Η σπατάλη του, η μόλυνσή του, στερεί από εμάς αλλά και

να μιλήσουν σαν ειδικοί και γνωρίζοντες (έχουμε

από όλους τους οργανισμούς στο πλανήτη το απαραίτη-

πολλούς από αυτούς στην Ελλάδα) για το διατροφικό ζή-

το συστατικό επιβίωσης

τημα και την ποιότητα της διατροφής των Ελλήνων. Όμως

Ας μειώσουμε την κατανάλωση ζωικών τροφίμων κατανα-

η Παγκόσμια Μέρα Διατροφής είναι αφιερωμένη στο πα-

λώνοντας πιο πολλά φυτικά τρόφιμα. Η παραγωγή κρέα-

γκόσμιο πρόβλημα του επισιτισμού και της καταπολέμη-

τος απαιτεί μεγαλύτερη κατανάλωση πόρων για την παρα-

σης της πείνας.

γωγή του. Ο εξορθολογισμός της κατανάλωσης συμβάλει

Έχουμε πολλές φορές μιλήσει όλοι οι διαιτολόγοι για τη

σημαντικά στην συντήρηση πόρων και πηγών.

τεράστια αντίφαση της εποχής μας, ο μισός πλανήτης να

Ας διαφυλάξουμε την βιοποικιλότητα στις θάλασσες επι-

πεθαίνει από πείνα και ο άλλος μισός να νοσεί και μερι-

λέγοντας να καταναλώσουμε είδη ψαριών που δεν είναι

κές φορές να πεθαίνει από νόσους σχετιζόμενες με τη πα-

σε κίνδυνο να εξαφανιστούν. Η εντατικοποίηση της αλι-

χυσαρκία. Αρκετοί θεωρούσαν ότι όλα αυτά είναι πολύ

είας έχει οδηγήσει σε σημαντικότατη μείωση των ψαριών

μακρινά και ότι το πρόβλημα του επισιτισμού, της εξεύ-

στις θάλασσες.

ρεσης τροφής, αφορά άλλους σε χώρες εξωτικές και υπο-

Ας προσπαθήσουμε καθημερινά για ένα πιο καθαρό περι-

ανάπτυκτες.

βάλλον χωρίς σκουπίδια και αστικά λύματα. Η επιμόλυν-

Όμως ο φετινός γιορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας της

ση των εδαφών και η ρύπανση των υδάτων μειώνει ση-

Διατροφής αφορά κάτι που πραγματικά αφορά όλους μας

μαντικά τους διαθέσιμους πόρους για παραγωγή τροφής.

και το βιώνουμε όλο και πιο συχνά όλο και πιο έντονα.

Προσθέστε τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας στις αγορές

Την κλιματική αλλαγή και την επίδρασή της στην καθη-

σας. Η μικρότερη δυνατή χρήση φυτοφαρμάκων συμβάλει

μερινή μας ζωή. Χρόνο με το χρόνο, αυξάνεται η θερμο-

στην μικρότερη επιμόλυνση των εδαφών και των υδάτων.

κρασία του πλανήτη και οι συνέπειες είναι αλυσιδωτές σε

Μειώστε την κατανάλωση ρεύματος με τη χρήση ηλεκτρι-

όλα τα οικοσυστήματα. Οι παγετώνες λιώνουν, η στάθμη

κών συσκευών χαμηλής κατανάλωσης. Συντηρήστε σω-

της θάλασσας αυξάνεται, τα καιρικά φαινόμενα γίνονται

στά τον κινητήρα του αυτοκινήτου σας και προτιμήστε

όλο και πιο έντονα.

να αγοράσετε αυτοκίνητο νέας αντιρρυπαντικής τεχνο-

Μπορεί στο πρόσφατο παρελθόν οι εικόνες πλημμυρισμέ-

λογίας. Αλλάξτε τους λαμπτήρες του σπιτιού σε νέας τε-

νων γεωργικών εκτάσεων να έρχονταν από την Ασία, εί-

χνολογίας χαμηλής κατανάλωσης και ρυθμίστε τον θερ-

ναι όμως πλέον συχνές και το ίδιο έντονες οι εικόνες και

μοστάτη του καλοριφέρ σας σε χαμηλότερη θερμοκρασία.

από την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ειδικότερα όλο και πιο συ-

Με τις επιλογές σας αυτές μειώνετε σημαντικά την παρα-

χνά βλέπουμε ανεμοστρόβιλους, χαλαζοπτώσεις αλλά και

γωγή CO2

ακραίες μεταβολές τις θερμοκρασίας που έχουν άμεση επί-

Χρησιμοποιήστε ηλιακά πάνελ και άλλες τεχνολογίας πα-

πτωση στις τοπικές παραγωγές και στην αγροτική οικο-

ραγωγής φτηνής “πράσινης” ενέργειας.

νομία.

Με μικρά βήματα συλλογικά όλοι μαζί μπορούμε να πετύ-

Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε και πρέπει να κάνου-

χουμε μεγάλες αλλαγές.

με για να συμβάλουμε με το δικό μας τρόπο στην αποτρο-

Γιατί οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πλέον

πή και μείωση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.

δίπλα μας. 

3


 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΚΡΑΤΖΑΚΗ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ MSc MASTER PRACTITIONER IN EATING DISORDERS AND OBESITY

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

christinamakratzaki@yahoo.com cmakratzaki@gmail.com www.diatro-fit.gr

Τα εσπεριδοειδή στην διατροφή του ανθρώπου

Τ

α είδη του γένους “Citrus” λοιπόν, ανήκουν

νακας 2 παρουσιάζει μία ανάλυση θρεπτικών συστατι-

στην οικογένεια των Rutaceae και είναι ένα

κών σύμφωνα με το USDA. Ας τα δούμε όμως λίγο πιο

από τα πιο εμπορεύσιμα φρούτα παγκοσμί-

αναλυτικά.

ως. Η ταξινόμησή τους είναι δύσκολη αλλά για δική μας ευκολία μπορούμε εν μέρει να τα διακρίνουμε σύμφωνα με τον πίνακα 1 Ως γνωστών, δίαιτες πλούσιες σε φρούτα και λαχανικά έχουν συσχετισθεί με πολλά οφέλη στην υγεία. Τα εσπεριδοειδή έχουν χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια από τον Π. Ο. Υ και τον F. A. O. ως: 

Γευστικά τρόφιμα

Απαραίτητα στην διατροφή του ανθρώπου

Πλούσια σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φυτικές

ίνες κ φυτοχημικά, τα οποία είναι απαραίτητα για: 

Την ανάπτυξη

Την καλή υγεία

Την προστασία από διάφορες χρόνιες

ασθένει ες

ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΌΜΩΣ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΤΑ ΚΆΝΕΙ ΤΌΣΟ ΙΔΙΑΊΤΕΡΑ; Όπως φαίνεται, τα εσπεριδοειδή περιέχουν μία ποικιλία από βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και φυτοχημικά όπως τα καροτενοειδή, τα φλαβονοειδή, και τα λεμονοειδή, τα οποία δείχνουν να δρουν ευεργετικά στις διάφορες βιολογικές λειτουργία του οργανισμού. Ο πί-

4

Έχοντας μεγαλώσει μέσα στα πορτοκαλοχώρια του Ν. Χανιών στην Κρήτη, θα ήταν πολύ δύσκολο να μην αφιερώσω ένα άρθρο για αυτήν την υπέροχη κατηγορία φυτών, τα εσπεριδοειδή. Στα αγγλικά τα βρίσκουμε με την ορολογία “Citrus”.

e food for e thought

ΒΙΤΑΜΊΝΗ C Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να καλύψουν το 100% των αναγκών τους σε βιταμίνη C, με μέτρια κατανάλωση εσπεριδοειδών. Τα πορτοκάλια καλύπτουν περίπου το 116,2% των αναγκών σε βιταμίνη C Η συγκεκριμένη βιταμίνη είναι υδατοδιαλυτή και είναι γνωστή για τις αντιοξειδωτικές της δράσεις, την συμβολή της στο ανοσοποιητικό σύστημα και τον βοηθητικό της ρόλο στην απορρόφηση του σιδήρου. Πιο αναλυτικά 

Ενισχύει το ανοσοποιητικό

Εξουδετερώνει τις ελεύθερες ρίζες και προστα

τεύει από:

Καρκίνο

Φλεγμονώδεις νόσους

Καρδιά

Σημαντική για την σύνθεση κολλαγόνου

Σημαντική για την απορρόφηση του σιδήρου

Έλλειψη προκαλεί σκορβούτο

Φαίνεται ότι ενεργεί συνεργικά με τα υπόλοιπα

φυτοχημικά


ΠΊΝΑΚΑΣ 1 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΊΟ ΤΟΥ ΚΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΆΚΗ Ε.) ΠΟΙΚΙΛΊΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΏΝ ΟΜΆΔΕΣ ΕΠΙΜΈΡΟΥΣ ΟΜΆΔΕΣ ΠΟΡΤΟΚΆΛΙΑ Ομφαλοφόρα Atwood / Fisher / New Hall / Μέρλιν (Citrus sinensis) / Lane Late / Navelina / Navelate Όψιμα Βαλέντσια

Olinda / Frost / Cambell / Midnight / Delta Liu Gim Gong

Αιματόσαρκα πορτοκάλια ή σαγκουίνια Moro / Tarocco / Sanguinelli Κοινά ή ξανθά πορτοκάλια ΜΑΝΤΑΡΊΝΙΑ

Κλημεντίνες Κορσικής Ισπανικές Κλημεντίνες

Clemenules / Clemepons / Fina / κ.α.

Ιταλικές Κλημεντίνες

Commune / Spinoso

Υβρίδια κλημεντινών

Fortune / Nova / Page

Κοινά ή μεσογειακά

Willow – leaf / Avana / Tardivo di Giaculi

Tangors Tangelos ΛΕΜΟΝΙΈΣ

Ιταλικές, Ισπανικές Ελληνικές

Μαγδαληνή / Καρυστίνη / Αδαμοπούλου / Ζαμπετάκη

GRAPE - FRUIT ΝΕΡΑΝΤΖΙΆ

Κοινές Γλυκόπικρες Καλλωπιστικές

ΚΙΤΡΙΆ

Ξινή Γλυκιά

ΠΕΡΓΑΜΌΝΤΑ ΦΡΆΠΕΣ ΚΟΥΜ- ΚΟΥΆΤ

QUINN DOMBROWSKI (FLICKR CC)

100ΓΡ ΘΕΡΜΊΔΕΣ

ΠΟΡΤΟΚΆΛΙ

ΓΚΡΈΙΠ - ΦΡΟΥΤ

ΜΑΝΤΑΡΊΝΙ

47

42

53

29

ΦΥΤΙΚΈΣ ΊΝΕΣ

2,4

1,6

1,8

2,8

ΒΙΤΑΜΊΝΗ C

53,2

31,2

26,7

53

ΦΥΛΙΚΌ

30

13

16

11

Β1

0,087

0,043

0,058

0.04

ΚΆΛΙΟ

181

135

166

138

ΑΣΒΈΣΤΙΟ

40

22

37

26

ΛΕΜΌΝΙ

5


MARIA EKLIND (FLICKR CC)

ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΉ ΚΑΙ ΒΙΤΑΜΊΝΗ Α Τα εσπεριδοειδή περιέχουν αρκετές μορφές καροτενο-

ΚΆΛΙΟ Ιχνοστοιχείο απαραίτητο για την ισορροπία των υγρών

ειδών. Τρόφιμα με χρώματα πορτοκαλί και κίτρινο συ-

στο σώμα μας και την λειτουργία καρδιαγγειακού συ-

νήθως περιέχουν καροτενοειδή. Τα καροτενοειδή έχει

στήματος, απαραίτητο για τον έλεγχο της αρτηριακής

βρεθεί ότι ενεργούν ως αντιοξειδωτικά, βελτιώνουν την

πίεσης. Τα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα το πορτοκάλι πε-

ανοσοποιητική λειτουργία, ενισχύουν την λειτουργία

ριέχουν αρκετή ποσότητα. Τελικά είναι μύθος ότι ο χυ-

των ματιών. Από τις πιο σημαντικές του ιδιότητες εί-

μός πορτοκαλιού ανεβάζει την πίεση

ναι ο σχηματισμός βιταμίνης Α.

ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΉ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΟΕΙΔΉ

ΦΥΛΛΙΚΌ ΟΞΎ

Τα φλαβονοειδή είναι φαινολικές ουσίες οι οποίες δι-

Το φυλλικό οξύ είναι υδατοδιαλυτή βιταμίνη απαραί-

ακρίνονται σε ακόμα μικρότερες ουσίες όπως οι φλα-

τητη για τον σχηματισμό DNA, τον μεταβολισμό της

βόνες, φλαβονόνες, ισοφλαβόνες, φλαβονόλες, αν-

ομοκυστεΐνης και την πα-

θοκυανίνες,

κουμαρίνες

ραγωγή πρωτεϊνών. Είναι

και άλλα. Τα εσπεριδοει-

απαραίτητη για την απορ-

δή είναι από τι κύριες πη-

ρόφηση του σιδήρου, ενώ

γές φλαβονοειδών, εκ των

έλλειψή της προκαλεί με-

οποίων η εσπεριδίνη (κυ-

γαλοβλαστική αναιμία Το

ρίως στα πορτοκάλια) και

φυλλικό οξύ είναι μία βιτα-

η ναρινγίνη (κυρίως στο

μίνη, ιδιαίτερα σημαντική

γκρέιπ – φρουτ) είναι από

τους πρώτους μήνες της

τα πιο επικρατή.

εγκυμοσύνης. Ελέγχοντας

Τα φλαβονοειδή των εσπε-

την συγκέντρωση της ομο-

ριδοειδών φαίνεται ότι

κυστεΐνης, μειώνει τον κίνδυνο για αθηρωμάτωση και

συμβάλλουν στην μείωση της χοληστερίνης και των

στεφανιαία νόσο. Τα εσπεριδοειδή είναι από τις καλές

τριγλυκεριδίων σε μελέτες σε ζώα. Βέβαια οι μελέτες

και χρήσιμες πηγές φυλλικού οξέος.

χρειάζονται καλύτερο σχεδιασμό.

ΦΥΤΙΚΉ ΊΝΑ Η χρησιμότητα των φυτικών ινών είναι αρκετά γνωστή στις μέρες μας. Τα εσπεριδοειδή περιέχουν τόσο διαλυτές όσο και μη – διαλυτές φυτικές ίνες. Οι διαλυτές συμβάλλουν στον έλεγχο των επιπέδων χοληστερίνης και σακχάρου, ενώ οι μη διαλυτές στην καλή λειτουργία του εντέρου και στον κορεσμό. Η πηκτίνη αποτελεί την κύρια διαλυτή φυτική ίνα των εσπεριδοειδών.

6

e food for e thought

Η πικρή γεύση των εσπεριδοειδών οφείλεται στα περιεχόμενα λεμονοειδή, όπως η λεμονίνη, τα οποία φαίνεται ότι δρουν προστατευτικά έναντι κάποιων μορφών καρκίνου. ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ Οι μελέτες για τις δράσεις των εσπεριδοειδών για την υγεία είναι ακόμα σε δρόμο βελτίωσης.


Νέες Νέες γεύσεις συσκευασίες Αυθεντική Σοκολάτα

Πλούσια σε γεύση... Φτωχή σε θερμίδες!!!

η Υγεία είναι Απόλαυση! Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Ï O N - ∆ Ι ΑΤ Ι Θ Ε ΤΑ Ι Σ Ε Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α & Σ Ε Ε Π Ι Λ Ε Γ Μ Ε Ν Α Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤΑ Π Α ΡΑ Γ Ω Γ Η : Α Ν ∆ Ρ Ε Α Σ Σ ΤΑΥ ΡΑ Κ Α Σ Α . Ε . - Λ Ε Υ Κ Α ∆ Α •

∆ Ι Α Θ Ε Σ Η : AT C A R E Ε Π Ε - Α Θ Η Ν Α • 2 1 0 5 7 8 3 0 8 0 • w w w. w i s h - c h o c o l a t e . g r

7


TARA SCHMIDT (FLICKR CC)

Φαίνεται ότι τα ευεργετικά αποτελέσματα έχουν να κά-

εσπεριδοειδές. Από τα αγαπημένα μου κουλουράκια εί-

νουν με την συνεργατική δράση των διαφόρων συστα-

ναι αυτά με την μυρωδιά από πορτοκάλι. Φυσικά δεν

τικών. Σε αυτό το σημείο συνειδητοποιούμε και την ση-

πρέπει να ξεχνάμε τα γλυκά του κουταλιού και τις υπέ-

μασία να τρώμε ολόκληρο το φρούτο, από το να κατα-

ροχες μαρμελάδες.

ναλώνουμε μεμονωμένα συστατικά σε συμπληρώματα.

Δεν είναι όμως μόνο η κουζίνα που μπορούν να χρησι-

Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν προστατευτικό ρόλο

μοποιηθούν. Τα αποστάγματα των φρούτων έχουν ση-

σε καρδιαγγειακά και καρκίνο, μείωση των επιπέδων

μαντική θέση και στην αρωματοθεραπεία.

των λιπιδίων κα. Όλα αυτά συσχετίζονται με την περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, φλαβονοειδή, φυλλικό οξύ, κάλιο και φυτικές ίνες. ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΧΟΥΜΕ;

ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑ Είμαστε ευλογημένοι που η χώρα μας έχει την δυνατότητα να παράγει τέτοια υπέροχα φρούτα. Από την άλλη είναι συγκλονιστική η κρίση που περνάει το εμπόριο

Ένα από τα εσπεριδοειδή το

των συγκεκριμένων φρού-

οποίο χρειάζεται μία δέου-

των μέσα στην χώρα μας,

σα προσοχή είναι το γκρέ-

ενώ θα έπρεπε να ανθίζει.

ιπ – φρουτ. Το συγκεκρι-

Είναι καιρός να εκτιμή-

μένο φρούτο παρεμποδίζει

σουμε τα προϊόντα μας και

την δράση κάποιων φαρμά-

να τα προωθήσουμε όπως

κων, οπότε πρέπει να κατα-

τους αρμόζει. 

ναλώνεται με προσοχή ιδιαίτερα από άτομα που παίρνουν χάπια για την πίεση, στατίνες κ.α.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

ΠΏΣ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΟΥΜΕ;

Πρωτοπαπαδάκης Ευτύχιος, Δρ, (2010) Τα

Η μεσογειακή κουζίνα περιλαμβάνει τα εσπεριδοειδή

εσπεριδοειδή, Εκδόσεις Ψυχάλου, Αθήνα

στα πιάτα της. Δεν χρειάζεται να τα καταναλώνουμε

Turner T, Burri B.J (2013) Potential

μόνο ωμά ή σε χυμό. Αναλογιστείτε σε πόσα πιάτα έχετε

Nutritional Benefits of current citrus consumption,

προσθέσει πορτοκάλι, λεμόνι ή νεράντζι απλά και μόνο

review, Agriculture, 3, 170-187

για μυρωδιά και γεύση. Είναι πραγματικά υπέροχο το

πόσο αλλάζει η γεύση του λάχανου ή των χόρτων, όταν

health benefits of citrus fruits , http://www.fao.org/

τα συνδυάσουμε με χυμό λεμονιού.

docrep/x2650t/x2650t03.htm

Πόσο πιο ανάλαφρη και δροσερή γίνεται η γεύση ενός

κέικ ή μίας κρέμας όταν προστεθεί χυμός από κάποιο

php?tname=foodspice&dbid=37

8

e food for e thought

Economos C, Clay W.D, Nutritional and

Oranges: http://www.whfoods.com/genpage.


9


 AΠΕΡΓΗ ΚΥΡΙΑΚΉ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ MASTER PRACTITIONER IN EATING DISORDERS AND OBESITY

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

ki.apergi@icloud.com

Γλυκιά μου

Η νόσος «Αλτσχάιμερ» αποτελεί μία ασθένεια, εξαιτίας της οποίας πολλοί αγαπημένοι μας μεγαλώνοντας κινδυνεύουν να χάσουν τις αναμνήσεις μιας ολόκληρης ζωής, ξεχνώντας καταστάσεις, αλλά και πρόσωπα και να υποβαθμιστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής τους. Ο κίνδυνος εκδήλωσης νόσου αυξάνεται καθώς αυξάνεται η ηλικία.

μνήμη

DANIEL GONZALEZ FUSTER (FLICKR CC)

Γ

ενετικοί παράγοντες και κάποιο ιστορικό τραύ-

μένεται να έχει σχεδόν τριπλασιαστεί κατά τις επόμε-

ματος στην περιοχή της κεφαλής επηρεάζουν

νες δεκαετίες, καθώς ο πληθυσμός του πλανήτη «γερ-

επίσης την πιθανότητα πρόωρης εκδήλωσης

νάει». Καθώς πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου

της νόσου. Ωστόσο, και πολλοί άλλοι «χειρίσιμοι» πα-

μπορεί να μεταβληθούν, πολλές προληπτικές στρατη-

ράγοντες, όπως ο τρόπος ζωής, οι διατροφικές συνή-

γικές μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην μείωση της

θειες, η παρουσία υπέρτασης στην μέση ηλικία, αλλά

συχνότητας της νόσου στον γενικό πληθυσμό και εξαι-

και η παχυσαρκία, η αυξημένη χοληστερόλη ή η πα-

τίας αυτού, στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Διατροφή και

ρουσία διαβήτη είναι σημαντικοί και φαίνεται ότι σχε-

τον Εγκέφαλο, στην Ουάσιγκτον, τον Ιούλιο του 2013,

τίζονται με αυξημένο κίνδυνο πρώιμης εκδήλωσης της

συντάχθηκαν για πρώτη φορά πιθανές προκαταρκτικές

νόσου. Μάλιστα, σε έρευνα φαίνεται ότι η νόσος του

κατευθυντήριες γραμμές και πρακτικές για τη πρόλη-

Alzheimer ήδη από το 2010 έπληττε κατ’ εκτίμηση 4,7

ψη της νόσου.

εκατομμύρια Αμερικανούς, ενώ ο επιπολασμός της ανα-

10

e food for e thought


ΟΙ 7 ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΌΩΡΗΣ ΕΚΔΉΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΌΣΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΉΣ

Την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης κορε-

σμένων και τρανς λιπαρών. Κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται κατά κόρον στα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα, στο κρέας, καθώς επίσης και σε ορισμένα φυτικά έλαια, όπως είναι το έλαιο καρύδας και το φοινικέλαιο, ενώ τρανς λιπαρά ανευρίσκονται σε πολλά σνακ, όπου υπάρχει θέρμανση ελαίου, π.χ. μπισκότα, πατατάκια κ.λπ. και μπορεί να αναγράφονται στις ετικέτες ως «μερικώς υδρογονωμένα έλαια».

Αυξημένη κατανάλωση φρούτων και λαχανι-

κών, οσπρίων (π.χ. φασόλια, μπιζέλια, φακές κ.λπ.) και σπόρων ολικής αλέσεως, τα οποία θα πρέπει να αποτελούν τη βάση της διατροφής περιορίζοντας την αντίστοιχη κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Αυξημένη πρόληψη βιταμίνης Ε από την δια-

τροφή και όχι από συμπληρώματα. Πηγές βιταμίνης Ε είναι οι σπόροι, οι ξηρούς καρπούς, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τα δημητριακά ολικής αλέσεως. Η συνιστώμενη διαιτητική πρόληψη για την βιταμίνη Ε είναι τα 15 mg ανά ημέρα.

Καθημερινή πρόληψη μιας αξιόπιστης πηγής

για την βιταμίνη Β12, ακόμα και από κάποια εμπλουτισμένα τρόφιμα ή κάποιο συμπλήρωμα για την παροχή τουλάχιστον της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης (2,4 mg ανά ημέρα για τους ενήλικες). Καλό θα ήταν τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 στο αίμα σας να ελέγχονται τακτικά, δεδομένου ότι πολλοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης και της ηλικίας, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την απορρόφηση της.

Εάν χρησιμοποιείτε συμπληρώματα, επιλέξτε

σκευάσματα χωρίς σίδηρο και χαλκό. Αν πρέπει να πάρετε σίδηρο πρέπει να κατευθύνεστε από τον γιατρό σας.

Αν και ο ρόλος του αλουμινίου στην ασθένεια

του Alzheimer παραμένει θέμα προς έρευνα, όσοι επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους στην έκθεσή τους σε αυτό θα πρέπει να αποφεύγουν την χρήση

την χρήση «baking powder», και γενικά όσα άλλα προϊόντα περιέχουν αλουμίνιο.

Απαραίτητη και πολύτιμη η αερόβια άσκηση,

για τουλάχιστον συνολικά 40 λεπτά π.χ. γρήγορο περπάτημα 3 φορές την εβδομάδα. Εκτός από τις 7 παραπάνω οδηγίες, ερευνούνται και άλλες προτάσεις για την πιθανή μελλοντική ένταξη τους στις κατευθυντήριες γραμμές πρόληψη της νόσου. Αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συστάσεις ως προς τα εξής:

Διατηρήστε μια ρουτίνα ύπνου, που θα παρέχει

την κατάλληλη ποσότητα του ύπνου κάθε νύχτα, περίπου 7 με 8 ώρες συνεχόμενου βραδύνου ύπνου για τους περισσότερους ενήλικες. Για αυτό τον λόγο, η αξιολόγηση και η θεραπεία οποιασδήποτε υποκείμενης διαταραχής του ύπνου, όπως η αποφρακτική άπνοια ύπνου, είναι πολύ σημαντικές για την πρόληψη της νόσου Αλτσχάιμερ και όχι μόνο. Οι διαταραχές του ύπνου έχουν συσχετιστεί με τη γνωστική δυσλειτουργία σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. (Blackwell, 2011?. Lim et al, 2013?. Tworoger et al, 2006? Yaffe et al., 2011).

Βάλτε στο πρόγραμμά σας τακτική πνευματι-

κή δραστηριότητα, η οποία προωθεί τη μάθηση νέων πραγμάτων, για παράδειγμα, σταυρόλεξα, διάβασμα βιβλίων κ.λπ. για 30 λεπτά την ημέρα, περίπου 4 με 5 ώρες την εβδομάδα. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα που είναι πιο διανοητικά ενεργά έχουν μειωμένο κίνδυνο για γνωστικά ελλείμματα αργότερα στη ζωή τους (Curlik & Shors, 2013? Hotting και Roder, 2013? Robertson, 2013? Stern, 2012? Tucker και Stern, 2011). Εν συντομία, ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος σε συνδυασμό με έναν τρόπο ζωής με πνευματική και σωματική άσκηση, αλλά και ποιοτική ξεκούραση, παράλληλα με μια διατροφή, στην οποία τα επίπεδα γλυκόζης ελέγχονται σωστά και αποφεύγονται οι επεξεργασμένες και λιπαρές ζωικές τροφές, μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην διατήρηση μιας καλής μνήμης μέχρι τα βαθιά γεράματα.

των αλουμίνιων σκευών, την λήψη αντιόξινων δισκίων,

11


 ΚΊΜΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ

ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ MASTER PRACTITIONER IN EATING DISORDERS AND OBESITY

ΠΑΙΔΙ 

info@eatwise.gr http://eatwise.gr/

Ισορροπημένη παιδική διατροφή

VS

Φθινοπωρινές ιώσεις

1-0

Το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά, ο καιρός άλλαξε και η αυξομείωση της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με το συνωστισμό που δημιουργείται στους κλειστούς χώρους, κάνουν τους μικρούς μας φίλους επιρρεπείς σε διάφορες ιώσεις και κρυολογήματα.

Τ

ο ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών δεν

τι και τα λιπαρά ψάρια (π.χ. σκουμπρί, σολωμός, σαρ-

έχει αναπτυχθεί πλήρως, οπότε σκοπός μας

δέλες κλπ). Το β-καροτένιο δρα συνεργιστικά με τη βι-

είναι να δυναμώσουμε τον οργανισμό τους

ταμίνη Α, η οποία θωρακίζει τα κύτταρα της επιφάνει-

ώστε να μην αρρωσταίνουν, αλλά και όταν συμβεί αυτό

ας του αναπνευστικού σωλήνα, εμποδίζοντας έτσι την

να αναρρώνουν γρηγορότερα.

είσοδο σε μικρόβια και ιούς. Η βιταμίνη C, η οποία βρί-

ΛΎΣΗ 1Η: ΤΟ ΠΙΆΤΟ ΤΟΥ Η διατροφή των παιδιών είναι σημαντικό να είναι ισορροπημένη καθ’ όλη τη διάρκεια χρόνου. Φροντίζουμε να καταναλώνει: 

τακτικά μέσα στην εβδομάδα, τροφές όπως

άπαχο κρέας, ψάρι – θαλασσινά, αυγά, ξηρούς καρπούς, όσπρια, δημητριακά, πράσινα λαχανικά, δηλαδή τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε διάφορα ιχνοστοιχεία και βιταμίνες, χαλκό, σίδηρο, μαγνήσιο, σελήνιο, μαγγάνιο 

τροφές πλούσιες σε β-καροτένιο, βιταμίνες Α

και C. Τα καρότα, οι πιπεριές, το σπανάκι, το πεπόνι, τα βερύκοκκα και το μάνγκο, είναι τροφές πλούσιες σε β-καροτένιο, το οποίο αυξάνει τη παραγωγή βλέννας στο αναπνευστικό. Τροφές πλούσιες σε βιταμίνη Α είναι οι ντομάτες, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, το συκώ-

12

e food for e thought

σκεται στα εσπεριδοειδή, στα ακτινίδια και στο μπρόκολο, δεν δρα μόνο προληπτικά αλλά και θεταπευτικά, μιας και σε περίπτωση που ένας οργανισμός αρρωστήσει, η αυξημένη πρόσληψη αυτής, μειώνει τη διάρκεια της νόσου και την ένταση των συμπτωμάτων, δρώντας σαν φυσικό αντισταμινικό. 

τροφές με αυξημένη ποσότητα ω3 και ω6 λιπα-

ρών, οι οποίες συμβάλλουν στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος μιας και έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. 

τροφές με προβιοτικά και πρεβιοτικά, όπως για-

ούρτι 24ωρης ωρίμανσης, κεφίρ, κομπούχα 

αρκετά υγρά (κυρίως νερό), με σκοπό την καλή

ενυδάτωση του οργανισμού και τη μεταφορά των θρεπτικών συστατικών αλλά και των υδατοδιαλυτών βιταμινών.


GED CARROLL (FLICKR CC)

ΛΎΣΗ 2Η: Η ΚΊΝΗΣΗ Παροτρύνουμε τα παιδιά να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα άγχους και βελτιώνοντας παράλληλα την υγεία τους. Αν παρ’ όλα αυτά, η γρίπη πρόλαβε να σας χτυπήσει την πόρτα και το παιδί σας έχει πυρετό, έχετε στο νου σας πως η κίνηση είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο να πέσει ο πυρετός, μιας και με τον ιδρώτα αποβάλλονται οι τοξίνες του οργανισμού, έτσι το παιδί ξεπερνα τη γρίπη ή την ίωση γρηγορότερα. ΣΥΝΟΨΊΖΟΝΤΑΣ μια διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, παράλληλα με κίνηση και τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής, όπως το πλύσιμο των χεριών, θα θωρακίσουν τον οργανισμό ενός παιδιού ενάντια σε κάθε είδους ίωση. 

13


 ΚΡΗΤΙΚΟΎ ΜΑΡΊΝΑ

ΨΥΧΟΛΌΓΟΣ ΥΓΕΊΑΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΉ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΡΓΆΤΗΣ ATTACHMENT PARENTING HELLAS

Σ' ΑΥΤΟΠΑΙΔΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

marina.kritikou@yahoo.com

Υπάρχει όριο στις

αγκαλιές;

 “Μην το παίρνεις αγκαλιά το μωρό, θα κακομάθει!” “Θα σου μάθει στα χέρια και μετά…αλίμονο σου!”… πόσο οικείες μας ακούγονται αυτές οι φράσεις; Οι περισσότεροι από εμάς τις έχουμε ακούσει από πρόσωπα του στενού οικογενειακού μας περιβάλλοντος. Όταν γίναμε για πρώτη φορά γονείς, πολλοί έσπευσαν να μας συμβουλεύσουν ως προς το πώς να “οριοθετούμε” τις αγκαλιές.

Π

όσο καλές όμως είναι οι παραπάνω συμβου-

Με τη γέννηση το έμβρυο αποχωρίζεται αυτόν τον φι-

λές; Έχουμε αναρωτηθεί αν βοηθούν στην

λόξενο, οικείο και πολύ περιποιητικό χώρο και καλείται

ανατροφή των παιδιών μας ή αν αντίθετα

να αντιμετωπίσει κάτι τελείως ξένο. Από το πρώτο λε-

αποτελούν μια πληγή για τον ψυχικό τους κόσμο; Για

πτό της γέννησης, πριν καν κοπεί ο ομφάλιος λώρος,

να απαντηθούν οι παραπάνω ερωτήσεις, θα πρέπει να

είναι εξαιρετικά σημαντικό το βρέφος να τοποθετείται

ξεκινήσουμε από το τι βιώνει το έμβρυο κατά τη διάρ-

στην αγκαλιά της μητέρας του και να έρθει σε επαφή

κεια των 9 μηνών της ενδομήτριας ζωής. Η μήτρα της

δέρμα με δέρμα μαζί της. Το ένστικτο θα το οδηγήσει

μητέρας του τις περισσότερες φορές, όπου η εγκυμοσύ-

κατευθείαν στο στήθος της για να πιει το τόσο σημα-

νη είναι επιθυμητή, είναι κάτι παραπάνω από ένα ασφα-

ντικό πρωτόγαλα. Πρακτικές των μαιευτηρίων, οι οποί-

λές λιμάνι. Είναι ένας χώρος όπου μια ζωή δημιουργεί-

ες απομάκρυναν το βρέφος τη στιγμή της γέννησης του

ται, μεγαλώνει και αναπτύσσεται, ώστε να είναι έτοιμη

από τη μητέρα του για διάφορες πράξεις (πλύσιμο, ζύ-

για την έξοδο της σε έναν άγνωστο κόσμο. Το περιβάλ-

γισμα κλπ), έχουν χαρακτηριστεί ως επιβαρυντικές για

λον της μήτρας είναι τέτοιο, ώστε το αναπτυσσόμενο

το νεογέννητο. Το μόνο που έχει ανάγκη ένα τελειόμη-

έμβρυο όχι μόνο δεν νιώθει να απειλείται, αλλά νιώθει

νο, υγιές νεογνό, είναι η αγκαλιά και το στήθος της μα-

τόσο προστατευμένο και ασφαλές, καθώς τα τοιχώμα-

μάς του.

τα της είναι αδιαπέραστα.

14

e food for e thought


MAESSIVE (FLICKR CC)

Η αγκαλιά, τα χάδια και η άνευ όρων αποδοχή, θα χτίσουν έναν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό μεταξύ των γονέων και του παιδιού, τα οφέλη του οποίου θα του είναι χρήσιμα όλη του τη ζωή. Κακομαθαίνει η αγκαλιά; Η αγκαλιά μόνο καλά μπορεί να προσφέρει. Η φράση “έμαθε στην αγκαλιά”, είναι αντιφατική, καθώς χρησιμοποιεί το ρήμα “μαθαίνω” που αφορά σε κάτι γνωστικό με την λέξη “αγκαλιά” που αντιπροσωπεύει τα συναισθήματα. Αν μαθαίνουν κάτι τα παιδιά από την αγκαλιά, είναι η αποδοχή και η ασφάλεια. Κάθε γονέας θα πρέπει να θέλει να βιώνουν τα παιδιά του στοργή, αποδοχή και ασφάλεια, καθώς η κοντινότητα και η προστασία, αποτελούν τις δύο από τις πιο βασικές ανάγκες, τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών. Συνεπώς….υπάρχει όριο στις αγκαλιές; Αν η απάντηση ήταν καταφατική, τότε θα λέγαμε ότι υπάρχει και όριο στην αγάπη. Αγαπάμε μέχρι ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται να αγαπάμε άλλο; Όσο αλλόκοτη φαίνεται η παραπάνω φράση, άλλο τόσο αλλόκοτο είναι το να έχουμε όριο στις αγκαλιές. Οι αγκαλιές δίνουν μια καλή βάση, ώστε το παιδί μέσα από την αποδοχή των γονέων του να χτίσει την αυτοεκτίμηση του και να βάλει τις βάσεις για τις σχέσεις που ως ενήλικας θα συνάψει είτε σε διαπροσωπικό, είτε σε φιλικό επίπεδο. Μέσα από την αποδοχή, μαθαίνεις ότι αξίζεις. Αξίζεις να έχεις ανθρώπους δίπλα σου που σε νοιάζονται και σ’ αγαπούν απλά και μόνο επειδή είσαι εσύ. Αξίζει να δώσουμε αυτά τα βιώματα στα παιδιά μας, τα οποία θα αποτελούν πολύτιμη κληρονομιά, η οποία θα μεταφέρεται διαγενεακά.

15


Eφαρμοσμένα Προγράμματα Διατροφικής Aγωγής & Yποστήριξης για: • υγιεινή διατροφή • παχυσαρκία (ενηλίκων-παίδων) • ανορεξία • εγκυμοσύνη-θηλασμό • αθλητές (προετοιμασία-αγώνες) • παθολογικές καταστάσεις (καρδιοπάθειες, υπερλιπιδαιμίες, διαβήτης, παθήσεις πεπτικού συστήματος κ.λπ.) • έλεγχος σωματομετρήσεων (λιπομέτρηση, έλεγχος βασικού μεταβολισμού, υγρών σώματος, μυϊκής μάζας) • σεμινάρια διατροφικής αγωγής (κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων)

Συνεργαζόμενα διαιτολογικά γραφεία / Πτυχιούχοι διατροφολόγοι-διαιτολόγοι ATTIKH Nέα Iωνία Eυάγγελος Zουμπανέας (diatrofioe@gmail.com), Mεσολογγίου 51, τηλ.: 210 2718360 Nέα Iωνία Κυριακή Απέργη (diatrofioe@gmail.com), Mεσολογγίου 51, τηλ.: 6987121394 • Μακρατζάκη Χριστίνα (christinamakratzaki@yahoo.com), Αργυρουπόλεως 3, τηλ.: 6972098819 Nέο Ηράκλειο Bασιλική Kούργια (vkourgia@dietforyou.gr), Πολυτεχνείου 11, τηλ.: 210 2910336 ‘Αλιμος Mανώλης Mανωλαράκης (manosdia@otenet.gr), Αρριανού 4, τηλ.: 210 9966896 Aμπελόκηποι Ζωή Δημοσχάκη (zoidimo@gmail.com), Δημητσάνας 42, 1ος όροφος, τηλ.: 210 6444806

Ακρόπολη Χριστίνα-Παρασκευή Σουέρεφ (christina.soueref@gmail.com), Bεϊκου 2, τηλ.: 210 9211804 Nέα Φιλοθέη Xριστίνα Kωστάρα (ckostara@otenet.gr), Kαποδιστρίου 28, τηλ.: 210 6896109 Μελίσσια Μαρία Τουμπή (m_toumpi@yahoo.gr), Ανδρέα Παπανδρέου 13-17, τηλ.: 210 8037382 Πεύκη Βίκυ Παπαβασιλείου (info@vickypapavasileiou.gr), Βύρωνος 58, τηλ.: 210 8068235, 693 4695454 Μαρούσι Mαρία Σκούρα (mskoyra@hotmail.com), Ναυαρίνου 42, τηλ.: 697 7374472 Xαϊδάρι Mυρτώ-Mαρία Mυλωνά (mylona.myrto@gmail.com), Aγωνιστών Στρατοπέδου 39, τηλ.: 210 5322383, 6974 735376, • Λένια Φραγκίσκου (fragkiskou@gmail.com), Στρατάρχου Καραϊσκάκη 84, τηλ.: 210 5316518 Περιστέρι Παναγιώτα Μίαρη (giotamiari@gmail.com), Θηβών 125 & Πυργιωτίσσης 1, τηλ.: 210 5757733 Γλυφάδα Εύα Ζήκου (zikoueva@hotmail.com) Σάκη Καράγιωργα 15 (3ος όροφος), τηλ.: 210 8940470 • Iωάννης Κάλφας (johnkalfas@gmail.com), Αγγέλου Μεταξά 14, τηλ.: 210 8946823 Π. Φάληρο Χριστιάνα Παυλίδου (diatrofipavlidou@tellas.gr), Εσπέρου 25-27, τηλ.: 210 9824694, 693 2940769

16

e food for e thought

Λαγονήσι Γρηγορίου Εφη (efi_grigoriou@hotmail.com), Λ. Καλυβίων & Φιλοπάππου, τηλ.: 22910 22830, 697 7434423 Λαύριο Aττικής Δαργινίδου Kατερίνα (darg_kat@yahoo.gr), Aγίας Παρασκευής 10, τηλ.: 22920 26900 Παιανία Αττικής Αντωνίου Σταματίνα Π. (tina.antoniou@ gmail.com), Σωτηρίου Απ. Χούντα 5Β, τηλ.: 210 6028402, 697 6862519 Σαλαμίνα Μιχαήλ Μαριέττα (michailmarietta@gmail.com), Λεωφόρος Φανερωμένης 10, τηλ.: 210 4644324 • Κανάκης Νίκος (nikolaoskanakis@gmail.com), Λεωφόρος Φανερωμένης 10, τηλ.: 210 4644324, 693 7634173 Νέα Ερυθραία Μανάτος Νίκος (manatos@relatecenter.gr), Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 21, τηλ.: 210 6252061 Καισαριανή Τσολακέλη Μαρία (mtsolakeli@yahoo.com) Οδεμησίου 12, τηλ.: 210 7210353 Λυκόβρυση Κοντελέ Ιωάννα (gkontele@yahoo.gr) Αγίας Λαύρας 9, τηλ.: 697 2290213 (Επιστ. Συνεργάτης : Κεκέ Δέσποινα (despoina_diet@yahoo.gr) Λέλας Καραγιάννη 6, τηλ.: 693 4133395) Αιγάλεω Γεωργία Φλουράκη (flourakigeorgia@yahoo.gr), Μασσαλίας 10, τηλ.: 697 2620608

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη Κορομπίλη Χαρά (korobilihara@gmail.com), Αλ. Παπαναστασίου 90, Εμπορικό κέντρο Civitas (ισόγειο), τηλ.: 2310 919577 • Τζιώτζη Κατερίνα (tziotzi@healthy-habits.gr), Μητροπόλεως 115, τηλ.: 2310 266575 • Τσιούδας Αθανάσιος (info@diatrofikiagogi.gr), Καλαποθάκη 10, τηλ.: 2310 286782, 6974 843652 • Παπαδημητρίου Κωνσταντίνα (info@dietme.gr), Αδριανουπόλεως 34, τηλ.: 2310 439300, 694 4208426 • Κωνσταντίνου Αντρέας (diatrofievexia@gmail.com), Εγνατίας 63, τηλ.-fax: 2396023866 6993 650969


Βασιλικά Κωνσταντίνου Αντρέας (diatrofievexia@gmail.com), Χάψα 10, τηλ. Fax: 23960 23866, 6993 650969 Κάτω Τούμπα Παπαδοπούλου Βασιλική (diatrofi.diaita@ gmail.com), Βοσπόρου 59, τηλ.: 2310 918393

Ψαχνά Ευβοίας Αικατερίνη Χουχούμη

Δελφών Παναγιώτα Kαρακασίδου

(katerinaxouxoumi@yahoo.gr), Αβάντων 34, τηλ.: 2228 300496-7 Αταλάντη Πόπη Μαυρομιχάλη (dietitian.p@gmail.com), Κ.Β. Βέλιου 15, τηλ.: 22330 81077, 694 3293332

Πεύκα-Ρετζίκι Μαρία Κοκκίνου (mkokkinou@chalko.gr),

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

(karakasidoy_giota@yahoo.gr), Δελφών 47, τηλ.: 2310 860262

Θησέως 1Β, τηλ.: 2310 676853

Εύοσμος Στυλιανή Σαρηπαναγιώτου (ss.diaitologos@gmail.

com), Πλάτωνος 52, τηλ.: 2310 776797

Αμαλιάδα Ανδριοπούλου Παναγιώτα (giotadiatrofi@gmail. com), Ερμού 15, τηλ.: 26220 21961

Πύργος Ανδριοπούλου Παναγιώτα (giotadiatrofi@gmail.

com), 28ης Οκτωβρίου & Καστόρχη 2, τηλ.: 26210 32754, 693 7289327 Αργος Εβελυν Λαδά (l.evel1na@hotmail.com), Καποδιστρίου 23, τηλ.: 27510 21622 Kόρινθος Λάμπρος Δημητρόπουλος (lamprosdimitropoulos@ gmail.com), Πυλαρινού 70, τηλ.: 27410 29644 - 27410 23098

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενά Σοφία Mπάμπου (wellfare@otenet.gr), K. Ταλιαδούρη 12, τηλ.: 24620 87555

Καβάλα Αθηνά Ντενίκαρου (denikarou@gmail.com),

Δαγκλή 4, τηλ.: 2510 228109

Καστοριά Ανθούλα Ρόμπου (rompou_a@ymail.com), Aθανασίου Διάκου 32, τηλ.: 24670 88033 Κατερίνη Αυγή Καραΐσκου (avgikaraiskou@yahoo.gr), Κρέσνας 1, τηλ.: 23510 45045 Κοζάνη Eυσταθία Καλημέρη (efikalimeri@gmail.com), Μουράτη 7, τηλ.: 24610 31606

ΚΡΗΤΗ Ηράκλειο Παπάζογλου Μαρίνα (Nina-diet@windowslive. com) Ούλοφ Πάλμε 64, τηλ.: 2810 312989 Ηράκλειο Βολωνάκη Ευαγγελία (vageliovolon@hotmail.com) Μιλτιάδου 29, τηλ.: 2810 245764, 697 4354493 Αγ.Νικόλαος Γκιουμέ Αργυρώ (agioume@hotmail.com), Λατούς 17, τηλ.: 28410 26104 Σητεία Νικολάου Μαρία (nikolaoumaria1982@yahoo.gr) Α. Διονυσάδων 42, τηλ.: 28430 29479 Ρέθυμνο Γουμενάκη Θεανώ (theano.goumenaki@gmail.com) Γ. Παπανδρέου 8, τηλ.: 697 8330022, 28310 29199

Χαλκιδική Πηγή Σγουρογιάννη-Πασχάλη

(piyisgourogianni@yahoo.gr), • Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, τηλ.: 23720 31460 • Ιερισσός Χαλκιδικής, τηλ.: 6947 834635 Χαλκιδική Κούρα Τριανταφυλλιά Νικήτη Τ.Κ. 63088, τηλ.: 23750 22846, 697 8440676 Βέροια Ανθούλας Ιωάννης (j_anthoulas@yahoo.com), Ανοίξεως 108, τηλ.: 23310 70650, 6945 718911

ΝΗΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Βόλος Καρασμάνογλου Bασιλική (vasokarasmanoglou@ yahoo.gr), Σόλωνος 2 & Αργοναυτών, τηλ.: 2421 302625

• Χορέμη ‘Αντα (a_choremi@yahoo.gr), Τοπάλη 70, Τ.Κ. 38221, τηλ.: 694 7238324, 24211 06980

Λάρισα Kολαξή Θεοδοσία (kolaxi@otenet.gr), Παναγούλη 9, τηλ.: 2410 554146

• Γιαννακούλα Ελένη Κ. (eleni_yiannakoula@yahoo.com),

Κούμα 42, τηλ.: 2410 551303, 694 2637776

ΗΠΕΙΡΟΣ ‘Αρτα Mόσχου Λαμπρινή (lambrinimos@hotmail.com), Kαραπάνου 2, τηλ.: 26810 78188

• Γεωργίου Αντιγόνη (andia_g@hotmail.com), Ξενοπούλου 3, τηλ.: 26810 73010

Ιωάννινα • Σύμπα Ρένα (simparena@dietasana.gr),

Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο, τηλ.: 26510 36297 • Θεοχάρους Aποστόλης (apostolis_theoharous@hotmail.com), Χαριλάου Τρικούπη 4 (2ος όροφος), τηλ.: 26510 20380

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αγρίνιο Γιωτοπούλου Αλεξάνδρα (a_giotopoulou@hotmail. com), Χαριλάου Τρικούπη 26, τηλ. 26410 22710, 694 5012863 Αλιβέρι Ευβοίας Διαμάντω Μπίλιου (diamadobiliou@yahoo.gr), Παπαδημητρίου Γλάρου 2 & Μεταξά 17, τηλ.: 22230 24885 Λιβαδειά Ασημένια-Ειρήνη Κούσουλα (asim_irini@yahoo.gr), Γεωργαντά 18-20, τηλ.: 22610 88077 Μεσολόγγι Χρήστος Βλάχος (blaxosxr@gmail.com), Σπ. Τρικούπη 22 & Εθν. Αντιστάσεως, τηλ.: 26310 50200, 697 7250237 Ναύπακτος Ελένη Πεννιά (info@epennia.gr), Μαυρομμάτη 3, τηλ.: 26340 20166 Χαλκίδα Μαρία Ματράκα (mmatraka@otenet.gr), Καρυδά 2, τηλ.: 22210 24924, 86035

‘Ανδρος-Γαύριο Παυλίδου Μυρτώ (mitrodwrap@yahoo.gr), Iνστιτούτο Αισθητικής Μαρτίνου Πετρούλας, τηλ.: 22820 71500 Kέρκυρα Νικομανή Σπυριδούλα (snikomanh@yahoo.gr), Ανδρέα Ανδρεάδη 5, πλατεία Σαρόκο, τηλ.: 26610 26609 Kως Μαλαχία Πόπη (kmal64@otenet.gr), Ζηπάρι, τηλ.: 22420 69729 Μυτιλήνη Κουνιαρέλλη Ευστρατία (kouniarelli@yahoo.gr), Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου (πρώην Μεγάλη Βρετάνια), τηλ.: 22510 28512 Σαντορίνη Αλεφραγκή Ελευθερία (info@alefragkidiet.gr), Επ. οδός Βόθωνα- Πύργου (Santorini Renal), τηλ.: 22860 27043 Σαντορίνη Γαβαλά Μαργαρίτα Επαρχιακή οδός Φηρών Πύργου Καρτεράδος, τηλ.: 22867 70011, 699 8206469 Χίος Καμπούρη Σταματία (stamatkam@yahoo.gr), Παπαζή 1, τηλ.: 22710 43663 Ρόδος Βυρίνη Ματίνα Πουλλή (matina.poulli@gmail.com) Κωνσταντίνου Υδραίου 75, τηλ.: 22410 76830 Κεφαλονιά Βούλτεψη Μαργαρίτα (voultepsi@yahoo.gr) Λεωφ. Γ. Βεργωτή 30, Αργοστόλι, τηλ.-φαξ: 2671 400428, 698 7950153

ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσία Βασιλοπούλου Aιμιλία (info@all-diet.gr),

Πρεβέζης 13, Στρόβολος, τηλ.: 00357 22660560, 00357 99027016 Λάρνακα Μιχαήλ Eυγενία (evgeniamichael@hotmail.com) Σολωμού 8, 7571, Αγγλισίδες, τηλ.: 00357 99035913 • Ντάφλος Νικόλαος (nikosntaflos@yahoo.de) Ελευθερίας 46, Διαμ. 001, Ανθούπολη, τηλ.: 00357 22254595, 00357 99544797

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Στουτγκάρδη Αργυριάδου Μαρία (info@maria-a.de), Deidesheimer str. 31, τηλ.: 00497 118208869

Σύντομα κοντά σας ένα ακόμα συνεργαζόμενο διαιτολογικό γραφείο

17


 ΧΡΥΣΆΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΌΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

anthikur1992@hotmail.com

Τα παιδικά βιώματα σε συντροφεύουν μια ζωή

 Σιωπηλά ή ηχηρά, οι μνήμες των παιδικών χρόνων χαράζονται ανεξίτηλα στο ασυνείδητο και μας συνοδεύουν μια ολόκληρη ζωή.

Σ

ύμφωνα με τον Harvey Jackins, «Το άτομο…

φτάνει. Όλο αυτό γιατί ως παιδί δεν του δόθηκε αγάπη

αιχμάλωτο ενός παλιού πόνου λέει πράγμα-

άνευ όρων... Μια άκρως ναρκισσιστική ανάγκη ή οποία

τα που δεν έχουν σχέση, κάνει πράγματα που

είναι απολύτως λογικό να λαμβάνει χώρα στην πρώιμη

δεν έχουν αποτέλεσμα, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μία

αθώα βρεφική ηλικία.

κατάσταση, και υπομένει τρομερά αισθήματα που δεν

Ως ενήλικας θα επιζητήσει αυτή την αγάπη και την ανά-

έχουν σχέση με το παρόν».

γκη για φροντίδα στο πρόσωπο της σχέσης του. Θα εξι-

Όλα αυτά έχουν όμως μια βάση, ένα νόημα και μια θεω-

δανικεύσει την αγάπη και με την πρώτη δυσκολία, θα

ρία. Πίσω από κάθε συμπεριφορά μας υπάρχει μια ασυ-

απογοητεύεται βάναυσα. Θα προσπαθήσει να καλύψει

νείδητη δύναμη που έχει δημιουργηθεί από τα παιδικά

τις παιδικές του ανάγκες που δεν καλύφθηκαν επαρκώς

βιώματα μας. Οι μνήμες χαράζονται ανεξίτηλα στο ασυ-

όταν έπρεπε μέσα από δυσλειτουργικές σχέσεις που συ-

νείδητο και φαίνονται μέσα από τις πράξεις μας και τις

νήθως λόγω λανθασμένων χειρισμών θα στρέφονται με

συμπεριφορές μας. Ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγμα-

αποτυχία. Οι διαπροσωπικές σχέσεις αυτού του ατόμου

τα καθώς και ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε καταστά-

συνήθως είναι δυσλειτουργικές καθώς είναι ένα συνε-

σεις προδίδει εμμέσως τα ψυχικά βιώματά μας…

χής αγώνας κάλυψης συγκεκριμένων αναγκών και ποτέ

Οι ψυχικές και συναισθηματικές μας αναμνήσεις έχουν

δεν θα του φτάνει η αγάπη που του δίνεται…

παγιωθεί και χαραχθεί και έτσι το άτομο δεν μπορεί να

Ακόμη ένα άτομο που έχει μάθει να συγκρατεί το θυμό

λειτουργήσει με υγιή τρόπο σε ορισμένες και συνήθως

του ή τη λύπη του και να μην την εξωτερικεύει, να κα-

δύσκολες καταστάσεις της ζωής του και λειτουργεί με

ταπιέζεται και να μην εκφράζεται, ως ενήλικας θα συ-

δυσλειτουργικό τρόπο.

νεχίσει το ίδιο δυσλειτουργικό μοτίβο. Συσσωρευμένη

Μιλώντας με παραδείγματα, ένα άτομο το οποίο δεν

χρόνια ένταση , λύπη , πόνος και θυμός κάποια στιγμή

του δόθηκε ανιδιοτελή αγάπη και αγάπη άνευ ορίων ως

πάνω σε μια έντονη κρίση που δεν θα μπορέσει να δια-

βρέφος και νήπιο, αργότερα ως ενήλικας θα την ζητή-

χειριστεί, θα οδηγηθεί σε έντομα ξεσπάσματα και θυμό.

σει με λάθος τρόπο και συνεχώς θα απογοητεύεται διότι η αγάπη που θα του δίνουν οι άλλοι ποτέ δε θα του

18

e food for e thought


ICKR NAOMI (FL

C C)

Γι αυτό ακριβώς το λόγο είναι πολύ χρήσιμο οι γονείς

συνείδητο και το ακολουθεί μια ζωή. Μένει εκεί χαραγ-

να ενθαρρύνουν τα παιδιά να μιλούν για το θυμό τους.

μένο και γίνεται σύντροφος στα συναισθήματα του και

Επίσης, ένα παιδί που θα μεγαλώσει σε ανασφαλές

ισχυρός μοχλός στις αντιδράσεις του ως ενήλικας.

και δύσπιστο περιβάλλον ( διπλά μηνύματα, λεκτική-

Όλο αυτό θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε μια συ-

ψυχολογική –σωματική βία, υπερπροστατευτικότη-

νεχή και αλληλένδετη παλινδρόμηση, όπου η συμπε-

τα, εγκατάλειψη κ.α. ), έχει μάθει να έχει σε εγρήγορ-

ριφορά του ενήλικα ταυτίζεται με τη συμπεριφορά του

ση τους μηχανισμούς άμυνας και ελέγχου ώστε να μπο-

που είχε ως παιδί. Πέρα από τη συμπεριφορά που είχε

ρεί να ασκεί έλεγχο στους γύρω τους αλλά και στο πως

και ως παιδί αναδύονται και τα αντίστοιχα επώδυνα συ-

νιώθει για να μη πληγωθεί. Ως ενήλικας, θα έχει θέμα-

ναισθήματα του θυμού, της απογοήτευσης , της μονα-

τα εμπιστοσύνης στις διαπροσωπικές του σχέσεις και θα

ξιάς και της αναξιότητας. Τα παιδιά θα πρέπει να μα-

συγχέει την ένταση με την οικειότητα, την καταπίεση με

θαίνουν από τους γονείς τους να εξωτερικεύουν τα συ-

τη φροντίδα και τον έλεγχο με την ασφάλεια.

ναισθήματα τους καθώς και οι γονείς να δίνουν όλο το

Τόσο η προσωπικότητα μας όσο και οι αντιδράσεις μας

χώρο και χρόνο να μεγαλώσουν τα παιδιά όπως αρμό-

στις καταστάσεις σχηματίζονται και συσχετίζονται άμε-

ζει ανάλογα με την εκάστοτε ηλικία τους. Τα καταπιε-

σα με τα παιδικά μας βιώματα. Όσο πιο ανώδυνα και

σμένα συναισθήματα δεν οδηγούν πουθενά αλλού πέρα

ομαλά διαπαιδαγωγείται το παιδί από βρέφος και σε

από ένα πληγωμένο και καταπιεσμένο αιώνιο παιδί, το

όλες τις < τρυφερές > ηλικίες ως την ενηλικίωση του,

οποίο επηρεάζει την ενήλικη ζωή.

τόσο πιο καλή και δομημένη προσωπικότητα έχει και

Γι αυτό ακόμη και αν έχεις πληγωθεί από παιδί, δώσε

μπορεί να αντεπεξέλθει καλύτερα στις δυσκολίες της

χώρο και χρόνο στον εαυτό σου εξωτερικεύεσαι τα συ-

ζωής καθώς και να αναπτύσσει λειτουργικούς μηχανι-

ναισθήματα σου και τα θέλω σου. Η ζωή είναι μικρή για

σμούς άμυνας.

υπερανάλυση και λανθασμένες επιλογές. Δώσε προτε-

Αν το παιδί από τους πρώτες κιόλας μήνες της ζωής του

ραιότητα στο τι ζητάς και τι σε ευχαριστεί, σεβάσου τον

επικρίνεται με οποιοδήποτε τρόπο ή σχόλιο, ή κακοποι-

εαυτό σου και αγάπησε τον με όλα τα ελαττώματα σου

είται σωματικά ή και ψυχικά, αυτό χαράζεται στο υπο-

και πάλεψε για τα θέλω σου… 

19


 ΤΖΟΥΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

PHYSIOTHERAPIST MSc, BIOLOGY OF EXERCISE, SPORTS REHABILITATION

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

www.physiogen.gr

Θεραπευτική Άσκηση

& Πτώσεις 

Η

Ένας ορισμός που έχει δοθεί για την θεραπευτική άσκηση είναι η άσκηση η οποία, μέσω της σωματικής κίνησης προβλέπει στην διόρθωση μιας παθολογίας και στη βελτίωση της λειτουργίας του μυοσκελετικού συστήματος ώστε να διατηρηθεί μία κατάσταση ευεξίας στον άνθρωπο.

άσκηση αυτή διαφέρει από ένα γενικό πρό-

Η θεραπευτική άσκηση εστιάζει στην αποκατάσταση

γραμμα άθλησης καθώς εστιάζει σε συγκε-

της παθολογίας του ασθενή με στόχο την βελτίωση της

κριμένες παθολογίες ή δυσλειτουργίες που

λειτουργικότητας του. Χαρακτηρίζεται από ασκήσεις οι

πρέπει να αντιμετωπιστούν. π.χ. σε παθολογίες όπως η

οποίες είναι επιλεγμένες μετά από κλινική αξιολόγη-

σκλήρυνση κατά πλάκας ή πάρκινσον το θεραπευτικό

ση κατά την οποία εξετάζονται λειτουργικές δοκιμασί-

πρόγραμμα εστιάζει περισσότερο σε ασκήσεις που αφο-

ες (ελαστικότητα, εύρος κίνησης). Το θεραπευτικό πρό-

ρούν την ισορροπία και την ελαστικότητα. Τα θεραπευ-

γραμμά διαμορφώνεται με βασικό άξονα τις καθημερι-

τικά προγράμματα ποικίλουν από ασκήσεις που εστιά-

νές ανάγκες του ασθενή που είναι συνυφασμένες με την

ζουν σε μεμονωμένες μυϊκές ομάδες και σημεία του σώ-

παθολογία την άθληση και την εργασία. Για τον καθο-

ματος, καθώς και σε γενικότερες εντονότερες δραστη-

ρισμό των κατάλληλων θεραπευτικών ασκήσεων ακο-

ριότητες που μπορούν να οδηγήσουν ένα ασθενή στην

λουθείται μια μεθοδολογία η οποία σκοπεύει στην αξι-

κορύφωση της φυσικής του κατάστασης. Η θεραπευτι-

ολόγηση της λειτουργικότητας μέσω ειδικών δοκιμασι-

κή άσκηση επιδιώκει να πετύχει τους επόμενους στό-

ών όπως χρόνος περπατήματος, ή σήκωμα από την κα-

χους.

ρέκλα, στήριξη στο ένα πόδι και δοκιμασίες που αξιο-

Ενεργοποίηση της βάδισης

λογούν την ελαστικότητα των μυών και την κινητικό-

Χαλάρωση μυϊκών σπασμών

τητα των αρθρώσεων.

Βελτίωση της ελαστικότητας των μυών και της

Σκοπός της θεραπευτικής άσκησης είναι να επιστρέψει

κινητικότητας των αρθρώσεων

ο ασθενής στις καθημερινές δραστηριότητες και να υι-

Βελτίωση του κυκλοφορικού και του καρδιοα

οθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής όπου η άσκηση θα απο-

ναπνευστικού συστήματος

τελεί αναπόσπαστο κομμάτι τόσο για την πρόληψη όσο

Βελτίωση του συντονισμού και της ισορροπίας

και για τη βελτίωση της γενικότερης φυσικής κατάστα-

Βελτίωση της μυϊκής δύναμης και της αντοχής

σής του.

20

e food for e thought


HTTP://NEWS.UNCHEALTHCARE.ORG/

ΆΣΚΗΣΗ & ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΤΡΌΠΟΣ ΖΩΉΣ Ο σύγχρονος τρόπος ζωής χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθμούς που προκαλούν άγχος και διαταράσσουν όχι μόνο τις λειτουργίες του σώματος αλλά και την ψυχο-

και αυξάνεται το ποσοστό στο 50% σε ηλικίες άνω των 80 ετών και καθημερινά εισάγονται 500 άτομα στο νοσοκομείο από πτώσεις.

λογία μας. Το έντονο στρες σε συνδυασμό με τη μειωμέ-

ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΊΤΑΙ;

νη φυσική δραστηριότητα και την κακή στάση σώματος

Στο σπίτι ή σε ομάδα από πιστοποιημένους φυσικοθερα-

εξαιτίας της πολύωρης καθιστής θέσης είναι προδιαθεσι-

πευτές. Είναι σχεδιασμένο ειδικά για την πρόληψη των

κοί παράγοντες για την ανάπτυξη μυοσκελετικών παθο-

πτώσεων και αποτελείται από ασκήσεις ενδυνάμωσης,

λογιών. Η άσκηση ήταν πάντα άμεσα συνδεδεμένη με την

ισορροπίας, διατάσεις και πλάνο βάδισης. Οι ασκήσεις

ευεξία, την ψυχολογία και τη γενικότερη υγεία του αν-

επιλέγονται ειδικά για τον κάθε συμμετέχοντα και στα-

θρώπου. Οι σύγχρονες έρευνες τεκμηριώνουν την επίδρα-

διακά αυξάνεται η δυσκολία τους.

σή της σε παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος (π.χ. οσφυαλγία), όσο και σε άλλες παθολογικές καταστάσεις (καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη, παχυσαρκία, οστεοπόρωση, πάρκινσον, Σ.Κ.Π κ.α.). OTAGO EXERCISE PROGRAM ΤΙ ΕΊΝΑΙ; Το πρόγραμμα άσκησης Otago είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ισορροπίας, σχεδιασμένο από το Πανεπιστήμιο του Otago Medical School της Νέας Ζηλανδίας που δημιουργήθηκε με σκοπό να μειώσει τις πτώσεις. Ερευνητικά, έχει καταγραφτεί ένα κάταγμα σπονδυλικής στήλης κάθε 3’ λεπτά, 1 κάταγμα καρπού κάθε 9’ και ένα κάταγμα ισχίου κάθε 10’ λεπτά. Αν έτος στις ηλικίες 65 -80 ετών παρουσιάζονται 33% συχνότητα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΈΣ ΑΠΟΔΕΊΞΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ Το Otago Exercise Program δοκιμάστηκε σε 4 κλινικές μελέτες, σε 9 πόλεις στην Νέα Ζηλανδία με 1016 συμμετέχοντες ηλικίας 65-97 ετών, και τα αποτελέσματα ήταν μείωση των πτώσεων και ατυχημάτων κατά 35%. Οι γενικότερες επιδράσεις του προγράμματος ήταν: 

Οι ηλικίες από 80 ετών και άνω ευεργετήθηκαν

περισσότερο.

Το πρόγραμμα βελτίωσε τη δύναμη και την ισορ

ροπία.

Παρουσιάστηκε βελτίωση στην αυτοπεποίθηση.

Μείωση του κόστους ζωής και υγειονομικής πε

ρίθαλψης

Μείωση της κατάθλιψης.

21


ΦΑΓΑΚΙ ΑΠ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ

ΓΙΏΤΑ ΤΡΙΓΏΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ MASTER PRACTITIONER IN EATING DISORDERS AND OBESITY

giota_trig@yahoo.gr

Έ

Οι χυλοπίτες της Λέσβου:

«γιοφκάς»

να από τα πλούσια εδέσματά της αποτελεί και ο « γιοφκάς», ή χυλοπίτες, που φτιά-

χνεται απο πρόβειο γάλα και χωριάτικα αυγά. Οι νοικοκυρές συνηθίζουν το καλοκαίρι να φροντίζουν για την παρακευή

του ώστε να έχουν απόθεμα για όλη τη χρονιά που έρχεται. Το καλοκαίρι αποτελεί την πιο κατάλληλη εποχή, καθώς ανοίγουν μεγάλες πίτες και τις κόβουν σε κομμάτια, τις απλώνουν σε σεντόνια και τις αφήνουν να στεγνώσουν στον αέρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΕΡΓΗ

Αν κάποτε βρεθείς στη Λέσβο, πέρα από τα αξιοθέατα της και την ομορφιά της φύσης, μη ξεχάσεις να αναζητήσεις και τις ομορφιές της γαστρονομικής της παράδοσης.

ΥΛΙΚΆ

22

e food for e thought

1,5 λίτρο πρόβειο γάλα

8 αυγά

λίγο αλάτι

1 κουταλιά σούπας ξύδι

2 κιλά περίπου αλεύρι για όλες τις

χρήσεις


Σουρώνουμε το πρόβειο γάλα και το βράζουμε. Όταν βράσει το αφήνουμε να κρυώσει. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά σε μία μεγάλη κούπα και ανοίγουμε μεγάλα λεπτά φύλλα με τον πλάστη, ή με την μηχανή αν έχουμε {Οι νοικοκυρές εδώ ανοίγουν το φύλλο στο σοφρά (στρογγυλό τραπεζάκι με κοντά ποδια) με τη ματσόβεργα (μακριά ξύλινη βέργα)}. Αν πρόκειται να ανοίξουμε τη ζύμη με τη μηχανή πρέπει να την κάνουμε αρκετά σφιχτή, οπότε προσθέτουμε λίγο περισσότερο αλεύρι, ενώ με τον πλάστη πρέπει να είναι πιο μαλακιά για να ανοίξει εύκολα. Όταν ανοίξουμε τις πίτες, με μαχαίρι κόβουμε τη ζύμη κάθετα σε λωρίδες (πάχους 4 δακτύλων) και την κάθε λωρίδα οριζόντια σε μικρότερες (πάχους ενός δακτύλου). Έπειτα απλώνουμε το γιοφκά σε ένα καθαρό σεντόνι και τον αφήνουμε να στεγνώσει σε ένα δωμάτιο με ανοιχτό παράθυρο για μία μέρα. Το μαζεύουμε όταν στεγνώσει και τον αποθηκεύουμε σε μεγάλα αεροστεγοί μπολ. Χρησιμοποιείται στην μαγειρική όπως κάθε ζυμαρικό. Εδω επίσης συνηθίζουν να το μαγειρεύουν σαν σούπα (γιοφκαδόσουπα) ή να το βράζουν για 10΄, να το σουρώνουν και να το συνοδεύουν με ντόπια μυζήθρα και 1 κουταλιά σούπας βούτυρο που μόλις έχει λιώσει. 

23


ΚΛΕΛΙΣΙΟΥΣ

ΚΛΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΤΕΛΕΙΌΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΊΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ

klelia.karagiannaki@outlook.com

Σταφιδόπιτα

η χο ρτασ τι κή

 ΓΙΑ 16 ΚΟΜΜΆΤΙΑ:

Ξ

εκίνα τα βήματα για την αρωματική πιτούλα

1 φλιτζ. σησαμέλαιο

½ φλιτζ. πετιμέζι

¼ φλιτζ. χαρουπόμελο

½ φλιτζ. ωμά και ανάλατα καρύδια/πεκάν/συν

δυασμός τους χονδροσπασμένα

μένο με τη σόδα πανω από το μπολ ανάμιξης (με προ-

¾ φλιτζ. σταφίδα ξανθιά τεμαχισμένη

σοχή γιατι αφρίζουν).

½ φλιτζ. χυμός πορτοκαλιου

Παράλληλα σε ένα άλλο μπολ αλεύρωσε με λίγο από

½ φλιτζ. λευκό κρασί

το αλεύρι της συνταγης τα καρύδια και τις σταφίδες να

¼ φλιτζ. ρακή

είναι ετόιμα για την συνέχεια.

Μισό φακελάκι baking powder +½ κ.γ επιπλέον

Αφου αποκτήσεις ενα ομοιογενές μείγμα από την ανά-

½ κ.γ σόδα

δευση με ξύλινη κουτάλα πρόσθεσε το ξύσμα, τα μπα-

½ κιλό αλεύρι ολικής αλέσεως μαζί με το πίτου

χαρικά και σταδιακά το αλεύρι κοσκινισμένο μαζί με το

ρο

baking powder. Τέλος πρόσθεσε τα καρύδια και τις στα-

1 κ.γ κανέλλα

φίδες και ανακάτεψε καλά.

Γαρύφαλλο

Το μείγμα θα είναι σχετικά σφιχτό.

¼ κ.γ τζίντζερ

Σε ένα ταψάκι διαμέτρου 20 εκ.άπλωσε λαδόκολλα και

1 κ.σουπας ξύσμα πορτοκαλιού

τοποθέτησε τη ζύμη.

αναμιγνύοντας τα υγρά υλικά, ξεκινώντας με το σησαμέλαιο το πετιμέζι , τη ρακή και το χα-

ρουπόμελο και στη συνέχεια το κρασί ανακατεμένο με το κ.γ baking powder και τον χυμό πορτοκαλι ανακατε-

Η πιτούλα ειναι έτοιμη για φούρνισμα σε προθεσμασμένο φούρνο στους 175 βαθμούς Κελσίου.

24

e food for e thought


TIPS Για εξτρα τραγανή κρούστα ράντισε την επιφάνεια της πίτας πριν το ψήσιμο με ταχίνι που θα εχεις διαλυσει σε λίγο κρύο νερό. Επίσης προαιρετικά μπορείς να πασπαλίσεις και με σουσάμι. Το αλκοόλ του κρασιού και της ρακής θα εξατμιστεί κατά το ψήσιμο, επομένως ειναι κατάλληλο και για πι-

Ένα πλούσιο ενεργειακά και χορταστικό γλυκάκι αλλά φτιαγμένο με υλικά υψηλής ποιότητας και μεγάλης θρεπτικής αξίας. Καλή πηγή διαιτητικών ινών και χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά οξέα! 

τσιρίκια! ΓΙΑ ΝΑ ΞΈΡΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΦΤΙΆΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΞΈΡΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΦΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ ανά 100 g Ενέργεια

424 kcal

Ολικά λιπαρά

20,6 g Κορεσμένα 2,9 g Τρανς 0 g

Χοληστερόλη

0 mg

Νάτριο

44,9 mg

Ολικοί υδατάνθρακες

55,3 g

Διαιτητικές ίνες 6 g Σάκχαρα 17,7 g Πρωτείνες

7g

25


ΚΑΘ' ΟΔΩΝ

 ΤΑΣΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

tasakt66@yahoo.gr

Φλωρεντία

« Στο λίκνο της Ιταλικής Αναγέννησης »

Δ

εν μπορεί κανείς να καταλάβει την αίσθηση,

από τις περισσότερες πόλεις της Ιταλίας. Ο περίφημος

να περπατάς σε ένα εμπορικό δρόμο με μαγα-

καθεδρικός ναός (Duomo) Santa Maria del Fiore, δια-

ζάκια παντός είδους και ξαφνικά να εμφανίζε-

θέτει εξώστη με θέα σε όλη τη πόλη, αν οπλιστείτε με

ται μπροστά σου, αφήνοντας σε αποσβολωμένο, να μην

υπομονή (στις περιόδους αιχμής), λόγω του πολύ κό-

«χωράει» στο βλέμμα σου, το τεράστιο οικοδόμημα του

σμου, είναι εκπληκτική. Η πολυκοσμία από επισκέπτες

DUOMO στο κέντρο της Φλωρεντίας, αν δεν το ζήσει.

από όλο το πλανήτη, είναι όπου και να πάτε, οπότε,

Το ιστορικό κέντρο της πόλης έχει χαρακτηριστεί ως

ανάλογα τη διάθεση και το ενδιαφέρον, κλείστε εγκαί-

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.

ρως εισιτήρια.

Η πόλη είναι γεμάτη πολιτιστικούς «θησαυρούς»-

Θα βρείτε ενδιαφέροντα πιάτα σε τρατορίες διάσπαρ-

μουσεία, κτήρια, καταστήματα, ναούς, που όλα μαζί

τες στη πόλη. Ωραίο φαγητό σερβίρουν τα μαγαζάκια

«πλέκουν» μία θαυμάσια βόλτα για κάθε επισκέπτη. Σε

πίσω από το Duomo μερικά στενά πιο κάτω από τη

κερδίζει από κάθε άποψη και κάνει τη μεγάλη διαφορά

πίσω πλευρά.

26

e food for e thought


κόσμο, λόγω της ομορφιάς της. Το αναγεννησιακό Παλάτσο Πίττι (Palazzo Pitti). Πίσω ακριβώς από το παλάτι εκτείνονται οι περίφημοι κήποι(Giardini di Boboli), από Επίσης κοντά στη υπαίθρια αγορά δερμάτινων ειδών και εντός του Mercato Centrale, κλειστού εμπορικού κέντρου, με ότι επιθυμεί κανείς να γευτεί η να αγοράσει για να το πάρει μαζί του. Η κράτηση και στο φαγητό, είναι έξυπνη επιλογή, αλλιώς κινδυνεύετε να μείνετε νηστικοί, η, να καταλήξετε σε fast food. Τα must σημεία είναι: Η Galleria degli Uffizi (στο ομώνυμο μέγαρο) είναι από τις περιφημότερες πινακοθήκες του κόσμου, που διαθέτει ασύγκριτη συλλογή φλωρεντινής αναγεννησιακής τέχνης και πλήθος άλλων αριστουργημάτων ζωγραφικής και γλυπτικής. Στην Galleria dell'Accademia βρίσκεται το πρωτότυπο του «Δαβίδ» του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ στεγάζεται επίσης το Μουσείο μουσικών οργάνων. Η Ponte Vecchio (Παλαιά Γέφυρα) επί του Άρνου ποταμού, με καταστήματα κοσμημάτων πάνω της, συγκεντρώνει πολύ

τα καλύτερα δείγματα Ιταλικών κήπων. Η εξωτερικά ημιτελής Santa Maria del Carmine, όπου το Παρεκκλήσιο Μπρανκάτσι με τις περίφημες τοιχογραφίες του Μαζάτσο, η εκκλησία του Santo Spirito (Αγίου Πνεύματος) με υποδειγματικό αναγεννησιακό εσωτερικό, εκεί έξω μπορείτε επίσης να φάτε εξαιρετική κουζίνα, στις τρατορίες που περιβάλλουν το ναό. Φρούριο Μπελβεντέρε (Forte Belvedere), εντυπωσιακό κι αυτό δείγμα φρουριακής αρχιτεκτονικής. Η Piazzale Michelangelo και πιο ψηλά η εκκλησία του San Miniato al Monte,(πλούσια διακόσμηση). Απίστευτη θέα στη πόλη από εδώ. Επίσης αν είστε λάτρεις της ταχύτητας συνήθως εδώ έχουν στέκι οι ιδιοκτήτες αυτοκίνητων Ferrari, που τα νοικιάζουν για μια οδηγική εμπειρία. Ένα είναι βέβαιο, από τη μία τα επιβλητικά κτήρια, η ιστορία, από την άλλη τα πλούσια πολυκαταστήματα, που πολλά στεγάζονται σε κάποια από αυτά, η υπαίθρια αγορά, τα μαγαζιά με ιταλικό παγωτό, τα κρυμμένα εστιατόρια, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Περπάτημα πολύ και όρεξη να βλέπετε. Μέρες να έχετε, η Φλωρεντία έχει πολλές αποκαλύψεις. Καλό ταξίδι. 

27


ΑΞΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

diatrofioe@gmail.com

2 στο κέντρο

& ΠΟΛΛΟΊ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ

 ΠΛΉΡΗ ΑΝΑΓΈΝΝΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΜΑΖΊ ΣΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ Το 2 Μαζί, μετά από την μακροχρόνια και πετυχημένη πορεία του, το έχει συμπεριλάβει ως προτεινόμενο ο διάσημος οδηγός Michelin Guide από το 2015 και έχει ήδη ξεκινήσει τη συνεργασία του με τον Chef Χάρη Νικολούζο, όπως επίσης έχει ξεκινήσει από τις αρχές του Οκτώβρη και το νέο του μενού. Το «2 Μαζί» είναι ένα εστιατόριο Ελληνικής δημιουργικής κουζίνας. Στις παρυφές της Πλάκας, στον αριθμό 48 της οδού Νίκης, με πηγή έμπνευσης ό,τι πιο εκλεκτό παράγει η Ελλάδα, όπως κρέατα, ψάρια, χειροποίητα ζυ-

28

e food for e thought

μαρικά και παραδοσιακές πίτες παντρεύονται με βότανα, αρωματικά αλλά και κάθε βρώσιμο άνθος, ιδιαίτερης γευστικής και θεραπευτικής αξίας. Ο ενορχηστρωτής του 2 Μαζί, Ηλίας Γώγος, είναι πάντα διαθέσιμος να εξερευνήσεις μαζί σου το κατάλληλο μενού που πραγματικά θα σε ενθουσιάσει, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και απολαυστικό γευστικό αποτέλεσμα. INFO: 2ΜΑΖΊ, Νίκης 48, Πλάκα, 10558, Αθήνα,

 2103222839 2 Μαζί


ΓΕΎΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΌΛΗ ΣΤΗΝ ΔΡΟΣΙΆ Αν έκανες μια βόλτα στην πλατεία της Δροσιάς, πριν από έξι χρόνια, το πιθανότερο είναι μετά τη δύση του ηλίου, μόνο τυχαίους περαστικούς θα μπορούσες να συναντή-

νται με την εστίαση, σε όλη την περιοχή της πλατείας. Αξίζει πραγματικά αυτή η βόλτα στην απομακρυσμένη από το κέντρο της Αθήνας, την πλατεία της Δροσιάς και καθότι όνομα και αποτέλεσμα, ακόμα και τις πιο ζεστές

σεις. Σήμερα, πρόκειται για μια από τις πιο πολυσύχνα-

μέρες του καλοκαιριού, ένα ζακετάκι θα το χρειασθείς.

στες πλατείες των βορείων προαστίων της Αθήνας. Μια

Ιδιαίτερα αν συνδυάσεις τη βόλτα σου παρακολουθώντας

παρερμηνεία της πολεοδομίας, απαγόρευε για δεκαετί-

και μια ταινία στον εξαιρετικό θερινό κινηματογράφο της

ες τη χρήση οικημάτων για χώρους σίτισης, έως ότου το

πλατείας Cine Αλίκη, τότε πράγματι θα έχεις ολοκληρώ-

γόρδιο δεσμό, έλυσαν οι ιδιοκτήτες ενός πρωτότυπου για

σει κάτι σαν μονοήμερη βόλτα στα περίχωρα της πόλης.

την εποχή εκείνη, ένα παραδοσιακό κεμπατζίδικο, με γεύ-

INFO: ΓΕΎΣΕΙΣ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΌΛΗ

σεις εμπνευσμένες από την παραδοσιακή κουζίνα της Μι-

Πετρίτη 5, Δροσιά 145 72

κράς Ασίας.

 210 8133901

Από τότε μέχρι σήμερα το εστιατόριο «Γεύσεις απ’ την

Γεύσεις απ’ την Πόλη - Δροσιά

Πόλη» με τις εξαιρετικές γεύσεις και δίνοντας έμφαση

Και για το αδελφό μαγαζί, θα το βρεις στη

στο ποιοτικό κεμπάπ, ενέπνευσε όχι μόνο τη δημιουργία

Λ. Ποσειδώνος 20 Α, Βάρκιζα, Νότια προάστια, Αθήνα

πολλών άλλων αντίστοιχων καταστημάτων σε όλη την

 210 8976260

Αθήνα, αλλά όπως εξήγησα, έγινε και η αφορμή ώστε να

Γεύσεις απ’ την Πόλη - Βάρκιζα 

ανοίξουν πολυάριθμα μαγαζιά κάθε είδους που σχετίζο

29


 ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ ΑΠΈΡΓΗ

ΟΜΟΡΦΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΌΣ - MAKE UP ARTIST - NAIL DESIGNER

Η

alexandra_apergi@hotmail.com

Σοκολατοθεραπεία

σοκολάτα και πιο συγκεκριμένα το κακάο είναι πηγή αντιοξειδω-

τικών και για το δέρμα μας, ενώ το βούτυρο του κακάο είναι άριστο ενυδατικό μέσο. Αυτή η μάσκα είναι πραγματικά

ΜΈΘΟΔΟΣ

Μάσκα με σοκολάτα για όλο το σώμα Όλοι αγαπάνε την σοκολάτα και όλοι όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο, ψεύδονται!

μπεν μαρί και κατόπιν προσθέστε όλα τα υπόλοιπα υλικά ή ανακατέψτε όλα τα υλικά μαζί και λιώστε την κουβερτούρα στον φούρνο μικροκυμμάτων με προσοχή να μην καεί.

απολαυστική και 100% βρώσιμη,

θεί

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊΤΕ

Ανακατέψτε καλά και αφήστε

να κρυώσει λίγο χωρίς να στειροποιη-

αλλά σας προτείνουμε να μην την φάτε!

Λιώστε την κουβερτούρα σε

Απλώστε την μάσκα σε όλο το πρόσωπό σας,

(αποφύγετε την περιοχή των ματιών), τα χέρια και το

100γρ κουβερτούρα με 7-% κακάο ή 3 κουταλιές

σώμα και σε οποιαδήποτε περιοχή έχει ανάγκη από ενυ-

ωμό κακάο και 3 κουταλιές βούτυρο καρύδας ή

δάτωση.

βούτυρο κακάο

100γρ γάλα ή κρέμα γάλακτος

νει ελαφρώς για 10 έως 15 λεπτά και αφαιρέστε με ζε-

1 κουταλιά της σούπας χονδρό αλάτι

στό νερό.

Αφήστε την μάσκα να παγώσει και να σκληρύ-

Απολαύστε το δέρμα σας ενυδατωμένο και λα-

μπερό. 

WWW.MEDICALESTHETICS.GR/

30

e food for e thought


ΦΥΤΕΎΩ

ΟΜΆΔΑ GARDENMAGAZINE

www.gardenmagazine.gr/

Οι τουλίπες της

Κρήτης

 Μπορεί να έχουμε συνδέσει την τουλίπα με την Ολλανδία, ποιος όμως γνωρίζει πως και στην Ελλάδα φυτρώνουν είδη της, πέντε εκ των οποίων τα συναντά κανείς στην Κρήτη.

Σ

ύμφωνα, με τη Μυθολογία, η Γαία, για να ευλογήσει το γάμο του Δία με την Ήρα, πρόσταξε να φυτέψουν κόκκινες τουλίπες στον κήπο των

Εσπερίδων. Για αρκετό καιρό είχε επικρατήσει ο μύθος ότι οι τουλίπες και οι άλλοι βολβοί είναι ιθαγενή φυτά της Ολλανδίας. Στην πραγματικότητα κανείς βολβός δεν κατάγεται από αυτό το μέρος του κόσμου! Οι Ολλανδοί μετέφεραν βολβούς από τους τόπους καταγωγής τους και ξεκίνησαν από το 1600 να τους καλλιεργούν και να τους διασταυρώνουν. Τα πρώτα χρόνια μόνο οι βαθύπλουτοι και οι αριστοκράτες είχαν το προνόμιο να κατέχουν βολβούς. Σήμερα, στους μισούς σχεδόν αγρούς της Ολλανδίας καλλιεργούνται τουλίπες, ενώ κάθε χρόνο παράγονται περίπου τρία δισ. βολβοί, εκ των οποίων τα 2/3 εξάγονται. Το όνομα της πιθανώς το οφεί-

λίπες πιθανότατα εισήχθησαν από την Κίνα, τη Μογγο-

λει στην τουρκική λέξη τουλβάν ή στην περσική τουλι-

λία, το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία ή και από την Ελ-

βάν που σημαίνει το κάλυμμα του κεφαλιού με το οποίο

λάδα. Ελάχιστοι όμως από εμάς γνωρίζουν ότι στη χλωρί-

προσομοιάζει.

δα της χώρας μας περιλαμβάνονται 11 αυτοφυή είδη (από

Όλοι σήμερα θεωρούν την Ολλανδία πατρίδα της, δικαι-

τα 15 συνολικά που χαρακτηρίζουν την έκταση της μεσο-

ολογημένα ίσως, μιας και καλλιεργεί τρία δισεκατομμύ-

γειακής λεκάνης και άνω των 100 που υπάρχουν σε όλο

ρια βολβούς ετησίως και εξάγει περίπου τα δύο. Οι του-

τον κόσμο).

31


Πέντε από αυτά τα συναντάμε στην Κρήτη: cretica, saxatilis, bakeri, doerfleri και goulimyi Η κόκκινη τουλίπα της Κρήτης (Tulipa doerfleri) είναι ενδημικό είδος τουλίπας που φύεται σχεδόν αποκλειστικά στο μικρό οροπέδιο του Γιούς Κάμπου, στο Σπήλι Ρεθύμνου. Ο κάμπος της Γιους, δηλαδή της Ηούς, πήρε το όνομά του από τη θεά της Αυγής. Τόπος μαγευτικός, ιδιαίτερα τους ανοιξιάτικους μήνες, που τα ανθισμένα φυτά δημιουργούν φαντασμαγορικό υπερθέαμα. Την εποχή που είναι ανθισμένες οι τουλίπες, όλα τα άλλα φυτά περνούν σε δεύτερο πλάνο, αφήνοντας το κόκκινο να πρωταγωνιστεί. Το είδος, λόγω της περιορισμένης του κατανομής θεωρείται κινδυνεύον και έχει διακηρυχτεί ως προστατευόμενο με προεδρικό διάταγμα από το 1981. Είναι πολυετές ποώδες φυτό με βολβό με δερματώδεις χιτώνες με τρίχες στο εσωτερικό. Ο βλαστός έχει ύψος 1030 cm και τα φύλλα είναι λεπτά και γραμμοειδή. Τα άνθη έχουν 6 ελεύθερα πέταλα (τέπαλα) σκούρα κόκκινα, ωοειδή σε σχήμα σπάτουλας, 30-50 mm, Έχουν στη βάση τους ένα μαύρο μπάλωμα, με μια κίτρινη λωρίδα να διαχωρίζει το κόκκινο και το μαύρο τμήμα του άνθους. Η Tulipa doerfleri είναι ένα αρχαιοφυτικό αγριόχορτο που δεν αναπαράγεται με σπόρους, αλλά με βολβούς. Εξαπλώνεται τοπικά, με τη φυσική καλλιέργεια του χώματος, αλλά είναι οικολογικά περιορισμένη στο βιότοπό της.

Τα άνθη έχουν ένα μικρό κίτρινο μπάλωμα στην εσωτερική βάση των πετάλων. Τα τρία εξωτερικά πέταλα έχουν ρόδινες, πορφυρές και πράσινες αποχρώσεις. Μπορούμε να βρούμε ανθισμένη την Tulipa cretica από τον Φεβρουάριο μέχρι και τον Μάιο, ανάλογα με το υψόμετρο. ΤΟΥΛΊΠΑ GOULIMYI Η κατακόκκινη goulimyi απαντά σε ένα μόνο πληθυσμό στην Κρήτη, στη δυτικότερη περιοχή του νησιού. Αναπτύσσεται σε ασβεστολιθικά εδάφη ανάμεσα στα φρύγανα κοντά στη θάλασσα, ιδιαίτερα σε περιοχές με διάσπαρτα σημεία γυμνού χώματος, αλλά και στις άκρες διαφορετικών –οικολογικά και γεωμορφολογικά– μεταξύ τους περιοχών. Μοιάζει αρκετά με την doerfleri, αλλά τα φύλλα της είναι κυματοειδή, σχηματίζει καρπούς και ο βολβός της έχει τρίχες.

Κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα μπορούσε να έχει επιζήσει προτού να παρουσιαστεί η γεωργία στην Κρήτη και φαίνεται πιθανόν να έχει εισαχθεί. ΤΟΥΛΊΠΑ CRETICA Η πιο συνηθισμένη τουλίπα που συναντάμε στην Κρήτη είναι η ενδημική Tulipa cretica. Το κομψό αυτό φυτό φυτρώνει σε φρύγανα, πετρώδεις περιοχές, πλαγιές χωρίς δενδροκάλυψη, μικρούς λόφους και οροπέδια από το επίπεδο της θάλασσας μέχρι τα 2.000 μ. Τα φυτά είναι συνήθως πολύ μικρά και ζουν αρκετά χρόνια. Κάθε τουλίπα φέρει ένα ως δύο άνθη, λευκά ή ανοιχτορόδινα, με φάρυγγα και κίτρινους ανθήρες.

32

e food for e thought

Είδος προς εξαφάνιση, γι’ αυτό δεν αναφέρεται η ακριβής τοποθεσία της. Έτσι όμως οι κάτοικοι εν αγνοία τους κόβουν τις τουλίπες ή επεμβαίνουν στο βιότοπό τους.


ΤΟΥΛΊΠΑ SAXATILIS Η Tulipa saxatilis φυτρώνει σε ασβεστολιθικά εδάφη, συνήθως σε όχθες ρεμάτων, πεδιάδες και βραχώδεις πλαγιές. Απαντά κυρίως σε χωράφια που καλλιεργούνται, βρίσκονται σε αγρανάπαυση ή έχουν εγκαταλειφθεί. Οι ήπιες ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η επιφανειακή άροση του εδάφους, συμβάλλουν στην εξάπλωση του φυτού, ενώ η εγκατάλειψη των χωραφιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα αποτελεί λόγο εξαφάνισής του. Τα φύλλα της έχουν έντονο πράσινο χρώμα και κιτρινωπό χρωματισμό στη βάση τους, τα λουλούδια είναι ρόδιναιώδη ή λιλά με κιτρινωπό χρωματισμό στο εσωτερικό των πετάλων και ανθίζουν από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. ΤΟΥΛΊΠΑ BAKERI

Τα πέταλά του έχουν μήκος 4-5 εκ., είναι κίτρινα στη βάση, λευκά στο κέντρο και ρόδινα στα άκρα. Η ποικιλία Tulipa bakeri θεωρείται πλέον από τους βοτανολόγους ως ξεχωριστό είδος, ενδημικό της Κρήτης και απαντάται, εκτός από το οροπέδιο του Ομαλού, και σε άλλα υψίπεδα του ίδιου νομού.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ http://web.anek.gr/anek_prod/pdf/anekorama/T11/7_ toulipes_new.pdf http://www.monumenta.org/article.php?IssueID=4&Art icleID=519&CategoryID=6&lang=gr ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ

Όποιος βρεθεί στο οροπέδιο του Ομαλού την εποχή που ανθίζουν οι πανέμορφες αυτές τουλίπες μένει έκθαμβος από το υπερθέαμα. Χωράφια ολόκληρα βαμμένα μοβ, κάτω από τις χιονισμένες κορυφές των Λευκών Ορέων, σηματοδοτούν την έλευση της άνοιξης στα ορεινά των

http://www.pbase.com http://www.crete-kreta.com http://www.west-crete.com/ http://www.paghat.com https://www.johnscheepers.com

Χανίων. Πρόκειται για πολυετές φυτό με επιμήκη, αυλακωτά και λογχοειδή φύλλα, τα οποία είναι συγκεντρωμένα στη βάση του φυτού.

33


 ΆΡΗΣ ΚΌΚΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ ΤΎΠΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

aris.kokkas@carmobility.gr

BMW:

Concept X2

Τ

ο compact πρωτότυπο συνδυάζει χαρακτηριστικά ενός coupe, καθώς και τις πινελιές από τα crossover της φίρμας. Ως πρωτότυπο πατάει επάνω σε μεγάλους 21 ιντσών τρο-

χούς και έχει μακρύ μεταξόνιο. Η επιμηκυμένη γραμμή οροφής, οι κοντοί πρόβολοι και η έντονα κεκλιμένη 3η κολώνα προσφέρουν μια πιο σπορ αίσθηση. Σε αυτό ενισχύουν και τα πίσω παράθυρα που λεπταίνουν προς τα πίσω, ενώ αίσθηση προκαλεί και το λογότυπο που βρίσκεται στην κολώνα C. Τα φωτιστικά σώματα έρχονται με τεχνολογία laser και το πίσω τμήμα θυμίζει την 5πορτη εκδοχή, τη νέα Χ1.

34

e food for e thought


Στο Σαλόνι του Παρισιού επέλεξε η BMW Group να παρουσιάσει το πρωτότυπο Χ2. Είναι το νέο μέλος της γκάμας της γερμανικής εταιρίας και ξεχωρίζει για τη νέα σχεδίαση που έχει σε σχέση με την υπόλοιπη γκάμα Χ.

Ενδέχεται να δούμε το νέο Χ2 στην παραγωγή έως το 2018, όμως η σχεδίαση θα είναι αρκετά πιο κοντά στα μοντέλα Χ της BMW. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα βασίζεται στην ίδια πλατφόρμα με τη Χ1, η οποία έρχεται προσθιοκίνητη και τετρακίνητη. Τέλος, τα μηχανολογικά σύνολα που θα εφοδιάζουν το νέο πρωτότυπο, θα είναι ίδια με αυτά που προσφέρεται σήμερα η BMW X1. 

35


Μaster Practitioner Programme in Eating Disorders & Obesity Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις

Εξειδίκευση Master Practitioner στις Διατροφικές Διαταραχές και την Παχυσαρκία μόνο για επαγγελματίες υγείας από το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών ΚΕΑΔΔ www.keadd.gr Εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση για τις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία σε τρεις ενότητες, διάρκειας 14 ημερών – 3 κύκλοι εκπαιδεύσεων Πιστοποιημένες Εκπαιδεύσεις Εξειδίκευσης στις Διατροφικές Διαταραχές και την Παχυσαρκία υπό την πλήρη εποπτεία και συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών της Μεγάλης Βρετανίας NCFED www.eating-disorders.org.uk υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων – British Psychological Society BPS 1)Εξειδικευμένες Παρεμβάσεις και Δεξιότητες στις Διατροφικές Διαταραχές (Excellence In Practitioner Skills for Eating Disorders) Εκπαίδευση διάρκειας 8 ημερών πάνω στις πλέον πρόσφατα ενημερωμένες θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις. 2) Παχυσαρκία: Ψυχολογικές Παρεμβάσεις (Essential Obesity: Psychological Interventions) Εκπαίδευση διάρκειας 4 ημερών Πρακτικές δεξιότητες για διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 3) Διατροφικές Παρεμβάσεις για Διατροφικές Διαταραχές (Nutritional Interventions for Eating Disorders) Εκπαίδευση διάρκειας 2 ημερών Εκμάθηση ενσωμάτωσης διατροφικών παρεμβάσεων στην θεραπευτική προσέγγιση

36

e food for e thought

Η εκπαίδευση αφορά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας (με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από έγκυρο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ελλάδος ή εξωτερικού) που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους θέματα διατροφικών διαταραχών και παχυσαρκίας όπως:

Ιατρούς, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Διαιτολόγους – Διατροφολόγους, Φαρμακοποιούς, Αποφοίτους ΤΕΦΑΑ Οι εκπαιδεύσεις παρέχουν σε ανεξάρτητους επαγγελματίες υγείας ευκαιρίες συνεργασίας και παραπομπής περιστατικών μέσω των συνεργαζόμενων ειδικοτήτων των πιστοποιημένων θεραπευτών. Οι πιστοποιημένοι Master Practitioners θα εμφανίζονται σε ειδική λίστα on line μέσα από το επίσημο site του ΚΕΑΔΔ ώστε να είναι στη διάθεση καθενός ενδιαφερόμενου. Επιστημονική υπεύθυνος του ΚΕΑΔΔ είναι η κλινική ψυχολόγος Δρ Μαργαρίτα-Αγγελική Σχινά με διευθύνων σύμβουλο τον διαιτολόγο Ευάγγελο Ζουμπανέα Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity, πρόεδρο του Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών & Ερευνών. Στην εκπαίδευση συμμετέχουν επίσης η Ιατρός Άννα Γαρίδου Ενδοκρινολόγος – Φαρμακοποιός – Υγιεινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Δρ. Εμμανουήλ Γεωργιάδης, Αθλητικός Ψυχολόγος και η διαιτολόγος Ιωάννα Κοντελέ Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity, συνεργάτης της Μονάδας ΕΦηβικής Υγείας νοσοκομείου Π&Α Κυριακού Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στο site www.keadd.gr τηλ. 210-2718360 Δευτέρα με Πέμπτη 11πμ-7μμ Email: admin@keadd.gr & diatrofioe@gmail.com