E magazine 65

Page 1

e

food for thought

ΜΗΝΙΑΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ISSN 1792-6300

#65

ΜΑΙ 2016

1


e

food for thought

Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΛΟ : PROCSILAS MOSCAS (FLICKR CC)

e food for e thought

04

ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ Ε. Ζουμπανέας & Ε. Μανωλαράκης ΟΕ

Απαραίτητος ο διαιτολόγος εν καιρώ οικονομικής κρίσης ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑΣ ΜΊΑΡΗ

ΜΗΝΙΑΊΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

06 Η μαμά καθρέφτης της διατροφής όλης της οικογένειας ΤΗΣ ΘΕΑΝΏΣ ΓΟΥΜΕΝΆΚΗ

ΠΑΙΔΙ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΈΚΔΟΣΗΣ Μανωλαράκης Μανώλης ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΎΛΗΣ Ζουμπανέας Ευάγγελος

08

ΑΡΧΙΣΥΝΤΆΚΤΕΣ Μανωλαράκης Μανώλης Τουμπή Μαρία

Ιδέες για την Παιδική Παχυσαρκία στην πράξη

ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΚΕΙΜΈΝΩΝ Τουμπή Μαρία Σ’ ΑΥΤΌ ΤΟ ΤΕΎΧΟΣ ΓΡΆΦΟΥΝ Μανωλαράκης Μανώλης Μιάρη Παναγιώτα Γουμενάκη Θεανώ Κούργια Βασιλική Μπάμπου Σοφία Ζερβού Χρυσούλα Θοδωρής Σημάδης Μαρία Σκούρα Καραγιαννάκη Κλέλια Ακτύπης Τάσος Ζουμπανέας Ευάγγελος Νομικού Κυριακή Κρικέλας Χρήστος Κόκκας Άρης

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ ΚΟΎΡΓΙΑ

10 Επιστολή για το ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ! ΤΗΣ ΣΟΦΊΑΣ ΜΠΆΜΠΟΥ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

14 Ευχαριστώ τα παιδιά μου ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΎΛΑΣ ΖΕΡΒΟΎ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

16 Ασκήσεις “new mommy friendly” ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΗ ΣΗΜΆΔΗ

ΦΑΓΑΚΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ

20 Ροβίτσα ή ψιλοφάσουλα Καλαματιανά ΤΗΣ ΜΑΡΊΑΣ ΣΚΟΎΡΑ

ΚΛΕΛΙΣΙΟΥΣ

22 Ταρτάκια της άνοιξης

ΤΗΣ ΚΛΕΛΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΚΑΘ'ΟΔΩΝ

24 Ζάκυνθος

ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΑΚΤΥΠΗ

ΑΞΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

26 Τι τρώει και δεν μας δίνει… ο Γιαπωνέζος ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΖΟΥΜΠΑΝΕΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ - ΣΕΛΙΔΟΠΟΊΗΣΗ Ζητάκη Μαρία

ISSN 1792-6300 www.diatrofi.gr

2

e food for e thought

ΟΜΟΡΦΙΑ

28 Ρεφλεξολογία και μητρότητα

ΦΥΤΕΥΩ

30 Γίδα-Cashmere

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΡΙΚΕΛΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

34 Mercedes: SLC Facelift ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΟΚΚΑ


 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ EDITORIAL

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

manosdiatrofi@gmail.com

Δεν είναι το πρόβλημα στο βάρος

Σ

το πέρασμα των χρόνων, η αντίληψη μας για

τους και την εικόνα που παρουσιάζουν. Έχουν περάσει

το τι είναι ελκυστικό ή όχι σίγουρα έχει αλλά-

από τη φάση της εικονολατρίας σε μια κατάσταση αριθ-

ξει και διαφοροποιηθεί σημαντικά. Αρκεί κα-

μολαγνείας, του μαγικού αριθμού που πρέπει να δείξει

νείς να ρίξει μία ματιά στα έργα τέχνης των καλλιτεχνών στο πέρασμα των χρόνων και θα διαπιστώσει εύκολα ότι η έννοια του “ωραίου” δεν ήταν πάντα η ίδια.

η ζυγαριά. Τις μέρες μετά το Πάσχα όλο και πιο πολλά άτομα θα κάνουν το ίδιο βήμα, θα ζυγιστούν και θα δώσουν την

Από τα ρεαλιστικά νεανικά σώματα των αγαλμάτων

ίδια υπόσχεση, να κατέβει το νούμερο στη ζυγαριά. Άλ-

των αρχαίων Ελλήνων, στις καμπυλόγραμμες απεικονί-

λοι θα επισκεφτούν το διαιτολόγο, άλλοι θα προστρέ-

σεις της Αφροδίτης της αναγέννησης η διαδρομή χρο-

ξουν σε κάθε λογής “ειδικό”, άλλοι πάλι θα αναζητή-

νικά και οπτικά είναι μεγάλη. Και η απόσταση γίνεται

σουν μεθόδους, μυστικά και σκευάσματα καλά, στις συ-

ακόμα μεγαλύτερη από το σημερινό εντελώς λανθασμέ-

ζητήσεις με τους φίλους, στο διαδίκτυο, στα περιοδικά.

νο πρότυπο που όμως δεν έχει να κάνει (πάντα) με την εικόνα του σώματος αλλά με το νούμερο που δείχνει η ζυγαριά. Γιατί πλέον αυτό που επιδιώκουν αρκετοί και αρκετές δεν είναι η εικόνα που δείχνει ο καθρέφτης, ούτε το αν νοιώθουν καλά, αλλά να δείξει η ζυγαριά κάθε φορά που ανεβαίνουν, ένα συγκεκριμένο νούμερο. Κλείνουν τα μάτια στην εικόνα του καθρέφτη και βουλώνουν τα αυτιά σε κάθε προειδοποιητικό σχόλιο για την υγεία

Και πάντα με στόχο να διορθώσουν το νούμερο στη ζυγαριά. Όμως στη πραγματικότητα αυτό που πρέπει να διορθώσουν δεν βρίσκεται πάνω στο σώμα τους και σίγουρα δεν είναι ένα νούμερο στη ζυγαριά. Βρίσκεται στο μυαλό τους και στη σχέση που έχουν αναπτύξει με το φαγητό. Βρίσκεται στη καθημερινή τους πρακτική και τρόπο λειτουργίας. Και αυτό δεν πρέπει να περιμένει κανείς το Πάσχα ή το ερχόμενο καλοκαίρι για να το κάνει. 

3


 ΜΊΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ

giotamiari@gmail.com

απαραίτητος ο διαιτολόγος εν καιρώ οικονομικής κρίσης

 Επίσκεψη σε διαιτολόγο… Πολυτέλεια ή Αναγκαιότητα?

Ό

σοι δεν έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα δι-

Ωστόσο, υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων με φυσιο-

αιτολόγο εύλογα θα βιαστούν να απαντή-

λογικό βάρος που εξαιτίας των διατροφικών τους επι-

σουν ότι είναι «Πολυτέλεια», ενώ οι υπό-

λογών υπόκεινται σε σοβαρές διατροφικές ελλείψεις

λοιποι που έχουν ήδη βιώσει τα οφέλη μιας τέτοιας συ-

όπως για παράδειγμα σε μείωση των αποθεμάτων σι-

νεργασίας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η διατροφή τους

δήρου εξαιτίας της μειωμένης κατανάλωσης κόκκινου

έχει βοηθήσει τόσο σε επίπεδο υγείας όσο και σε επί-

κρέατος, ή σε αύξηση των λιπιδίων του αίματος όπως

πεδο οικονομίας.

της ολικής χοληστερόλης, της LDL χοληστερόλης και

Η οικονομική κρίση τα τελευταία χρόνια στην Ελλά-

των τριγλυκεριδίων, εξαιτίας της υψηλής κατανάλωσης

δα έχει υποβάλλει τρόπον τινά, τον Έλληνα σε μια δι-

επεξεργασμένων υδατανθράκων, της ζάχαρης αλλά και

αδικασία επιλογής τροφίμων 2ης ποιότητας προκειμέ-

των κορεσμένων λιπαρών οξέων.

νου να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες. Η αύξη-

Καλά όλα αυτά…τί καθιστά απαραίτητο όμως τον διαι-

ση των τιμών στα είδη σίτισης και η αύξηση της ανερ-

τολόγο και πώς μια τέτοια συνεργασία μπορεί να απο-

γίας σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη μείωση των μι-

βεί οικονομικά ωφέλιμη? Ο διαιτολόγος αποτελεί την

σθών και των συντάξεων έχει μειώσει την αγοραστική

πλέον κατάλληλη και αξιόπιστη επιλογή, ο οποίος με

δυνατότητα των Ελλήνων με αποτέλεσμα να επιλέγουν

βάση τα στοιχεία που θα συλλέξει από το ιστορικό του

φτηνές τροφές οι οποίες είναι ταυτόχρονα και πιο θερ-

πελάτη, θα αξιολογήσει τις ανάγκες του, και θα προ-

μιδογόνες και πιο ανθυγιεινές κάτι το οποίο οδηγεί σε

τείνει εξατομικευμένες λύσεις οι οποίες προσαρμόζο-

αύξηση του σωματικού βάρους. Η παχυσαρκία ως γνω-

νται ανάλογα με τις ενεργειακές και θρεπτικές του ανά-

στόν είναι υπεύθυνη για πλήθος ασθενειών του σώμα-

γκες και ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα.

τος όπως το μεταβολικό σύνδρομο, ο διαβήτης, τα καρ-

Το όφελος δε, από μια τέτοια συνεργασία είναι ακόμη

διαγγειακά, διάφορες μορφές καρκίνου αλλά και προ-

μεγαλύτερο αν υπολογίσει κανείς ότι μαζί με τον άμε-

βλήματα των οστών.

σα ενδιαφερόμενο, βελτιώνεται ταυτόχρονα και η

4

e food for e thought


PAUL RYSZ (FLICKR CC)

διατροφή ολόκληρης της οικογένειας, καθώς ο σχεδια-

Σήμερα, προστατεύεται σε επίπεδο υγείας για το Αύριο.

σμός του διαιτολογίου δεν απαιτεί να πραγματοποιεί ο

Αυτό σημαίνει ότι θα δαπανήσει λιγότερα χρήματα αύ-

διαιτώμενος ιδιαίτερα και διαφορετικά γεύματα σε σχέ-

ριο σε φάρμακα, επεμβάσεις και νοσήλεια.

ση με την υπόλοιπη οικογένεια. Επιπλέον ο προγραμ-

Εν κατακλείδι. Απαραίτητος χρίζεται ο διαιτολόγος στις

ματισμός του εβδομαδιαίου μενού βοηθάει τον διαιτώ-

μέρες μας παρά τις όποιες βιαστικές απαντήσεις με αρ-

μενο να κάνει μια πιο ώριμη και οικονομική διαχείριση

κετά σημαντικά οφέλη σε επίπεδο υγείας αλλά και ταυ-

σε ότι αφορά τις διατροφικές του επιλογές. Πέρα από

τόχρονης οικονομίας. 

την προσωρινή ώριμη διαχείριση υπάρχει όφελος ακόμη μεγαλύτερο, διότι, με το να προσέξει κανείς το τι τρώει

ΥΓ: Προσοχή στις απομιμήσεις…

5


 ΓΟΥΜΕΝΆΚΗ ΘΕΑΝΏ

ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ- ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ / MASTER PRACTITIONER IN EATING DISORDERS AND OBESITY

Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 

Η

theano.goumenaki@gmail.com

μαμά καθρέφτης της

διατροφής όλης της οικογένειας

 " Μαμά, τι θα φάμε; " " Μπαμπά, τι θα φάμε; " Ποιά φράση ηχεί πιο οικία στα αυτιά σου; Η μαμά είναι το σημείο αναφοράς της διατροφής όλης της οικογένειας ακόμα και σήμερα που ο μπαμπάς συμμετέχει ενεργά.

Η

μαμά σου είναι ο άνθρωπος που σε τρέφει

όπως εκείνη, δε σου δίνει γλυκά ποτέ, σου παίρνει τρο-

από το πρώτο σου κύτταρο. Ως έμβρυο σε

μαγμένη τη σοκολάτα που σε κέρασαν από το χέρι και

τρέφει με ότι τρέφεται. Ως νεογέννητο σε

εσύ πιστεύεις ότι το γλυκό είναι κάτι σαν αταξία, κάτι

παίρνει στα χέρια της από το πρώτο σου κλάμα και για

που τρως κρυφά για να μη σε μαλώσουν! "

τους επόμενους 6 μήνες σου δίνει αποκλειστικά την

"Η μαμά σου τρέφεται υγιεινά και το ίδιο φροντίζει να

τροφή που φτιάχνει το σώμα της για σένα μέσω της δι-

κάνεις και εσύ. Στο σχολείο κάποιο παιδί τρώει γαρι-

κής της τροφής. Η δική της τροφή καθορίζει την μετέ-

δάκια και εσύ μήλο. Θα ήθελες να δοκιμάσεις αλλά

πειτα υγεία σου, τις γευστικές σου προτιμήσεις, την εκ-

η μαμά λέει ότι είναι ανθυγιεινά και δε σου αγοράζει

δήλωση των γονιδίων σου!

ποτέ. Ανταλλάσεις τα αγαπημένα σου αυτοκόλλητα με

Η μαμά ταΐζει. Ταΐζει συναισθήματα, ταΐζει αγάπη, τα-

τρία μικρά αλλά τόσο νόστιμα γαριδάκια! "

ΐζει και φόβο.

" Ο μπαμπάς σου αγαπάει το ψάρι πολύ, αλλά στη μαμά

" Η μαμά σου μαγειρεύει συνέχεια πολλά φαγητά, νοιά-

δεν αρέσει, άσε που σου είπε ότι είναι και επικίνδυνο

ζεται για σένα και σου λέει να φας όλο το φαγητό σου

να πνιγείς με τα κόκκαλα! Δεν το μαγειρεύει ποτέ στο

και δεν πειράζει που παχαίνεις, θα γίνει μπόι! Μην αφή-

σπίτι, δεν το έχεις δοκιμάσει ποτέ αλλά υπάρχει μέσα

σεις τίποτα στο πιάτο σου γιατί θα τη στεναχωρήσεις,

σου η πεποίθηση ότι δεν είναι νόστιμο και καλό για

όλη μέρα μαγείρευε για ´σένα κλεισμένη στο σπίτι! "

´σένα."

" Η μαμά σου φοβάται ότι αν τρως γλυκά θα παχύνεις,

6

e food for e thought


IN PASTEL (FLICKR CC)

" Κοντεύεις να κλείσεις τα τέσσερα, η μαμά σου φρο-

χθειας να σχηματίζεται στο πρόσωπο της, πως εσείς

ντίζει να τρως φρούτα. Κάθε απόγευμα η μαμά σου τα-

μόνο φακές τρώτε τα υπόλοιπα δεν αρέσουν ούτε σε

ΐζει φρούτα πολτοποιημένα καθώς βλέπεις παιδικά για-

εκείνη ούτε στα παιδιά, μόνο στον μπαμπά αρέσουν!

τί φοβάται ότι διαφορετικά δε θα τα φας και πώς θα πά-

Πω πω σκέφτηκες αυτά τα όσπρια θα έχουν απαίσια

ρεις τις βιταμίνες σου! Δε χρειάζεται να μασήσεις, ούτε

γεύση, ας μη δοκιμάσω, η μαμά ξέρει καλύτερα! "

καν να συνειδητοποιήσεις ότι τρως, δεν καταλαβαίνεις

" Η μαμά σου είπε πως μπορείς να φας λιγότερα λαχα-

αν χόρτασες, απλά καταπίνεις για να μπορείς να παρα-

νικά αφού δε σου αρέσουν και μάλιστα σου τα έβαλε

κολουθείς απερίσπαστα. "

στο μπολ του παγωτού για

" Η μαμά σου δουλεύ-

να μη φας όλο το μεγάλο

ει νωρίς το πρωί και λείπει

πιάτο! Εσύ δεν ξέρεις ότι το

όλη μέρα, έχει τόσο άγχος

μπολ αυτό χωράει όσο και

και νεύρα όταν μαγειρεύ-

πιάτο και τρως όλα τα λα-

ει το βράδυ για την επόμε-

χανικά σου γιατί πιστεύεις

νη μέρα. Σου λείπει η μαμά

ότι είναι λίγα!

σου, εκείνη φροντίζει να

...και μεγάλωσες! Έχεις και

έχεις φαγητό αλλά ξεχνάει

εσύ οικογένεια, δικά σου

να σε αγκαλιάσει. Όταν με-

παιδιά να φροντίσεις. Αν

γαλώσω δε θα μαγειρεύω

με ρωτάς πως θα ταΐσεις

σκέφτεσαι, άλλωστε υπάρ-

τα παιδιά σου για να απο-

χουν και έτοιμα! "

φύγεις τους σκοπέλους θα

" Νιώθεις χαρά και περηφά-

σας πω με αγάπη! Βγες λίγο

νια! Σήμερα βοήθησες τη

από το ρόλο της μαμάς και

μαμά σου να φτιάξετε ένα γλυκό! Διασκεδάσατε πολύ

δες τον κόσμο με τα μάτια του παιδιού σου. Τι παρατη-

μαζί και θέλεις να μάθεις και στον αδερφό σου να φτιά-

ρείς; Μιμήσε! Μιμήσε τη μαμά σου, μαθαίνεις μέσα από

χνει μόλις μεγαλώσει! "

κείνη, τις γεύσεις, τις μυρωδιές, τη χαρά του φαγητού!

" Η μαμά σου είπε ότι αν φας έστω και λίγα από τα πα-

Η ισορροπία στη διατροφή σου είναι αναγκαία για να

ντζάρια θα γίνουν τα χείλη σου κόκκινα σαν κεράσια

μάθει μέσα από σένα και το δικό σου παιδί! Να μάθει να

και θα είσαι πολύ όμορφη και στον αδερφό σου είπε ότι

τρώει υγιεινά αλλά να μάθει και να χαίρεται ένα γλυ-

θα κάνει γερούς μυς και θα είναι πολύ δυνατός! Τα δο-

κό χωρίς τύψεις και ενοχές, να μάθει να μαγειρεύει, να

κιμάζεις... τελικά δεν είναι και τόσο άσχημα! "

φροντίζει τον εαυτό του με αγάπη. Φτιάξε μνήμες ευ-

" Η μαμά σου σε πήγε σε διαιτολόγο να μάθεις να τρως

χάριστες και διασκεδαστικές γύρω από το φαγητό και

σωστά. Όταν σε ρώτησε ποιά όσπρια σου αρέσουν ήθε-

σίγουρα το παιδί σου θα τις αναπαράγει και θα τις με-

λες να πεις ότι δεν ξέρεις ποιά είναι τα όσπρια αλλά η

ταδώσει και στο δικό του παιδί! 

μαμά απάντησε αντί για ´σένα, με μια γκριμάτσα απέ

7


 ΚΟΎΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ

ΠΑΙΔΙ

basiliki_kourgia@yahoo.gr

ς ε για την Παιδική Παχυσαρκία έ ιδ στην πράξη Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία παχυσαρκίας (WOF 2014) τα Ελληνόπουλα κατέχουν τις πρώτες θέσεις παχυσαρκίας. Συγκεκριμένα, τα αγόρια ανήκουν παγκοσμίως στην 2η θέση και τα κορίτσια στην 4η.

Φ

αίνεται ότι τα μισά παιδιά ηλικίας 5 και 9 ετών έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Η παραπάνω είδηση είναι ιδιαιτέρως

λυπηρή καθότι προερχόμαστε από μια χώρα οπού πριν από κάποια χρόνια αποτελούσε πρότυπο αλλά και οδηγό διατροφικών συνηθειών. Πρόκειται για μια κατάσταση για την οποία είμαστε υπεύθυνοι όλοι μας και η αντιμετώπιση της απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθητοποίηση από ολόκληρη την κοινωνία. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς πια που προωθούν το μοντέλο της φυσικής δραστηριότητας και της ισορροπημένης διατροφής στα παιδιά τους με αποτέλεσμα να διατηρούν ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος. Το κλειδί για να κρατήσεις τα παιδιά σε ένα υγιές σωματικό βάρος είναι να ακολουθήσει όλη η οικογένεια βασικές αρχές ισορροπημένης διατροφής!

8

e food for e thought

ΙΔΈΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΉ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑ 

Ξεκινήστε την ημέρα σας όλη η οικογένεια λαμ-

βάνοντας ένα πλήρες πρωινό. Σε περίπτωση που δεν έχετε το χρόνο, προσπαθήστε το σαββατοκύριακο να τρώτε όλοι μαζί. 

Προετοιμάστε μαζί με το παιδί σας το σνακ της

επόμενη μέρας. Προτείνετέ του υγιεινές τροφές, π.χ. ξηρούς καρπούς, κέικ με αλεύρι ολικής και ζάχαρη από το φυτό stevia. 

Οργανώστε το μενού της εβδομάδας μαζί με τα

παιδιά σας και προσπαθήστε να τα παίρνετε μαζί σας στην λαϊκή, το μανάβικο, το παντοπωλείο. 

Αποφύγετε να επιβραβεύετε το παιδί σας για

μια καλή συμπεριφορά με μια γλυκιά ανταμοιβή (σοκολάτες, γκοφρέτες κλπ). 

Αποφύγετε την πίεση ή την απαγόρευση, που

ωθούν τα παιδιά σε αντίθετα αποτελέσματα.


JOE 13 (FLICKR CC)

Αντικαταστήστε τις λέξεις κακιά ή καλή τροφή με ωφέ-

Όταν το παιδί αποφεύγει κάποιες τροφές, προσπα-

λιμη τροφή για το σώμα σου. Εξηγήστε με απλές φρά-

θήστε να κάνετε χαρούμενα σχέδια με αυτές όπως αν-

σεις και περιγράψτε την χρησιμότητα της κάθε τροφής,

θρωπάκια ή να προσθέσετε ένα υγιεινό dressing όπως

όπως για παράδειγμα: «τα λευκά φαγητά: τυρί, γάλα,

γάλα με λεμόνι, λάδι και μουστάρδα ή γιαούρτι με άνη-

γιαούρτι φτιάχνουν γερά κόκκαλα!».

θο.

Το ψυγείο και τα ντουλάπια να έχουν πάντα

σε εμφανές σημείο υγιεινές επιλογές πλούσιες σε θρεπτικά στοιχεία. 

Μειώστε το χρόνο που τα παιδιά σας βλέπουν

τηλεόραση, βλέπουν video games και απασχολούνται στο computer στις δυο ώρες την ημέρα συνολικά ή ορίστε μια ημέρα την εβδομάδα ως ελεύθερη.

ΗΛΙΚΊΑ 6-12ΕΤΏΝ Ενθαρρύνετε τα παιδιά να κάνουνε άσκηση είτε έξω από το σπίτι είτε μέσα σε αυτό. Δώστε τους τη δυνατότητα να βοηθήσουν στην προετοιμασία του γεύματος. ΗΛΙΚΊΑ 13-18 ΕΤΏΝ Τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι λάτρεις των fast food.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΑΝΆ ΗΛΙΚΊΑ

Δώστε τους και άλλες επιλογές όπως προετοιμάστε

ΗΛΙΚΊΑ ΈΩΣ 1 ΈΤΟΥΣ

σουβλάκι ή ένα σάντουιτς με σπιτικά και υγιεινά υλικά,

Ο θηλασμός βοηθάει στην πρόληψη κατά της παχυσαρ-

όπως από αλεύρι ολικής αλέσεως ή σος από γιαούρτι ή

κίας. Ο ακριβής μηχανισμός δεν είναι ακόμα γνωστός,

πατάτες “τηγανιτές”, αλλά στο φούρνο.

φαίνεται ότι τα παιδιά που θηλάζουν μπορούν να ελέγ-

Τα χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας είναι το διάβα-

χουν περισσότερο τους μηχανισμούς πείνας και κορε-

σμα και οι εξωσχολικές δραστηριότητες. Προσπαθήστε

σμού.

να τους δώσετε κίνητρο να εντάξουν στην ζωή τους μια

ΗΛΙΚΊΑ 1-5 ΕΤΏΝ Ξεκινήστε τις υγιεινές συνήθειες από νωρίς, βοηθήστε τα δίνοντας τους ποικιλία υγιεινών τροφών. Αποφύγετε να τους υποχρεώνετε να «γυαλίζουν» το πιάτο τους. Εμπιστευτείτε την επιλογή τους να σταματήσουν να τρώνε ακόμα και αν δεν έχουν φάει ούτε το μισό πιά-

στο σπίτι “ψευδό fast food“, παρασκευάστε ένα σπιτικό

φυσική δραστηριότητα έστω και 30 λεπτά περπάτημα την ημέρα. Μη ξεχνάτε να τους λέτε καθημερινά πόσο πολύ τα αγαπάτε ανεξαρτήτως σωματικού βάρους. Τα παιδιά όπως και εμείς ζητάνε την προσοχή μας και την αγάπη μας … 

το τους.

9


 ΣΟΦΊΑ ΜΠΆΜΠΟΥ Σ' ΑΥΤΟΠΑΙΔΙ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ MASTER PRACTITIONER ON EATING DISORDERS AND OBESITY (CHILDHOOD, ADOLESCENCE, ADULTS) ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΊΟΥ «ΔΙΑΤΡΟΦΟΖΟΥΖΟΥΝΙΣΜΑΤΑ: ΦΑΕ-ΠΑΙΞΕ-ΧΑΜΟΓΕΛΑ»

sofibab@gmail.com ehappyhealth.blogspot.gr

επιστολή για το

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ (Από το βιβλίο «Διατροφοζουζουνίσματα: Φάε Παίξε Χαμογέλα» της Σοφίας Μπάμπου)

Α

γαπητοί κυλικειάρχες, εκπαιδευτικοί, γονείς, τοπικοί φορείς, υπουργοί υγείας και παιδείας, έχετε δεχθεί κατά καιρούς ενστά-

σεις από τους εκάστοτε συλλόγους διαιτολόγων για να εφαρμοστεί επιτέλους ο νόμος σχετικά με το τι πρέπει να εμπορεύονται τα κυλικεία. Παρόλο που αυτός ο νόμος υπάρχει εδώ και χρόνια, σπάνια εφαρμόζεται. Όχι δεν πρόκειται για επιστολή διαμαρτυρίας. Είναι μια εναλλακτική επιστολή για το κυλικείο του μέλλοντος. Αρκεί να κοιτάξετε τις παρακάτω λύσεις που πρότειναν τα παιδιά δημοτικού στο πλαίσιο των εκδηλώσεων με τίτλο «Διατροφοζουζουνίσματα» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών. Το project είχε ως εξής: Ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τρόφιμα που θεωρούν υγιεινά αλλά και που θα αγόραζαν από το κυλικείο αν τα είχε. Δείτε παρακάτω τις προτάσεις των παιδιών που απαντούν και στο στο αιώνιο ερώτημα: Τι να τρώει το παιδί στο σχολείο;

10

e food for e thought


Ανανά

Μπανάνα

Αχλάδι

Μπάρες Δημητριακών

Γάλα

Νερό

Γιαούρτι

Παστέλι

Γιαούρτι με γλυκό κουταλιού

Πίτα με φρούτα

Καλαμπόκι

Πίτσα με αλεύρι ολικής και

Καρπούζι

λαχανικά

Κέικ με καρότο

Σαλάτα

Κολοκυθόπιτα

Σάντουιτς υγιεινό

Κουλούρι με παπαρουνόσπορο

Σμούδις με γιαούρτι και φρούτα

Κουλούρι με φιλαδέλφεια

Σπανακόπιτα

Κριτσίνια

Σπόρια ανάλατα

Μανιταροπιτάκια

Σταφιδόψωμο

Μανταρίνια

Σταφύλι

Μάφιν με ξηρούς καρπούς

Σύκα

Μήλο

Τοστ με μαρμελάδα

Μιλκ σείκ με φρέσκα φρούτα

Τσουρέκι

Μίνι κέικ

Χυμό από φρέσκα φρούτα

Μίνι σάντουιτς Οι προτάσεις των παιδιών έγιναν με ενθουσιασμό και έτσι όλοι μαζί αποφασίσαμε να πάρουμε τις ζωγραφιές μαζί με μερικές χαρτόκουτες και να «στήσουμε» το κυλικείο του μέλλοντος όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. 

11


Eφαρμοσμένα Προγράμματα Διατροφικής Aγωγής & Yποστήριξης για: • υγιεινή διατροφή • παχυσαρκία (ενηλίκων-παίδων) • ανορεξία • εγκυμοσύνη-θηλασμό • αθλητές (προετοιμασία-αγώνες) • παθολογικές καταστάσεις (καρδιοπάθειες, υπερλιπιδαιμίες, διαβήτης, παθήσεις πεπτικού συστήματος κ.λπ.) • έλεγχος σωματομετρήσεων (λιπομέτρηση, έλεγχος βασικού μεταβολισμού, υγρών σώματος, μυϊκής μάζας) • σεμινάρια διατροφικής αγωγής (κύκλοι εκπαιδευτικών σεμιναρίων)

Συνεργαζόμενα διαιτολογικά γραφεία / Πτυχιούχοι διατροφολόγοι-διαιτολόγοι ATTIKH Nέα Iωνία Eυάγγελος Zουμπανέας (diatrofioe@gmail.com), Mεσολογγίου 51, τηλ.: 210 2718360 Nέα Iωνία Κυριακή Απέργη (diatrofioe@gmail.com), Mεσολογγίου 51, τηλ.: 6987121394 • Μακρατζάκη Χριστίνα (christinamakratzaki@yahoo.com), Αργυρουπόλεως 3, τηλ.: 6972098819 Nέο Ηράκλειο Bασιλική Kούργια (vkourgia@dietforyou.gr), Πολυτεχνείου 11, τηλ.: 210 2910336 ‘Αλιμος Mανώλης Mανωλαράκης (manosdia@otenet.gr), Αρριανού 4, τηλ.: 210 9966896 Aμπελόκηποι Ζωή Δημοσχάκη (zoidimo@gmail.com), Δημητσάνας 42, 1ος όροφος, τηλ.: 210 6444806

Ακρόπολη Χριστίνα-Παρασκευή Σουέρεφ (christina.soueref@gmail.com), Bεϊκου 2, τηλ.: 210 9211804 Nέα Φιλοθέη Xριστίνα Kωστάρα (ckostara@otenet.gr), Kαποδιστρίου 28, τηλ.: 210 6896109 Μελίσσια Μαρία Τουμπή (m_toumpi@yahoo.gr), Ανδρέα Παπανδρέου 13-17, τηλ.: 210 8037382 Μαρούσι Βίκυ Παπαβασιλείου (info@vickypapavasileiou.gr), Θέμιδος 6, τηλ.: 210 8068235 • Mαρία Σκούρα (mskoyra@hotmail.com), Ναυαρίνου 42, τηλ.: 697 7374472 Xαϊδάρι Mυρτώ-Mαρία Mυλωνά (mylona.myrto@gmail.com), Aγωνιστών Στρατοπέδου 39, τηλ.: 210 5322383, 6974 735376, • Λένια Φραγκίσκου (fragkiskou@gmail.com), Στρατάρχου Καραϊσκάκη 84, τηλ.: 210 5316518 Περιστέρι Παναγιώτα Μίαρη (giotamiari@gmail.com), Θηβών 125 & Πυργιωτίσσης 1, τηλ.: 210 5757733 Γλυφάδα Εύα Ζήκου (zikoueva@hotmail.com) Σάκη Καράγιωργα 15 (3ος όροφος), τηλ.: 210 8940470 • Iωάννης Κάλφας (johnkalfas@gmail.com), Αγγέλου Μεταξά 14, τηλ.: 210 8946823 Π. Φάληρο Χριστιάνα Παυλίδου (diatrofipavlidou@tellas.gr), Εσπέρου 25-27, τηλ.: 210 9824694, 693 2940769 Nέα Σμύρνη Θάλεια Nτάμαρη (damalife@otenet.gr),

12

e food for e thought

Mενεκράτους και Tυρολόης 10, τηλ.: 210 9330893 Λαγονήσι Γρηγορίου Εφη (efi_grigoriou@hotmail.com), Λ. Καλυβίων & Φιλοπάππου, τηλ.: 22910 22830, 697 7434423 Λαύριο Aττικής Δαργινίδου Kατερίνα (darg_kat@yahoo.gr), Aγίας Παρασκευής 10, τηλ.: 22920 26900 Παιανία Αττικής Αντωνίου Σταματίνα Π. (tina.antoniou@ gmail.com), Σωτηρίου Απ. Χούντα 5Β, τηλ.: 210 6028402, 697 6862519 Σαλαμίνα Μιχαήλ Μαριέττα (michailmarietta@gmail.com), Λεωφόρος Φανερωμένης 10, τηλ.: 210 4644324 • Κανάκης Νίκος (nikolaoskanakis@gmail.com), Λεωφόρος Φανερωμένης 10, τηλ.: 210 4644324, 693 7634173 Νέα Ερυθραία Μανάτος Νίκος (manatos@relatecenter.gr), Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ 21, τηλ.: 210 6252061 Καισαριανή Τσολακέλη Μαρία (mtsolakeli@yahoo.com) Οδεμησίου 12, τηλ.: 210 7210353 Λυκόβρυση Κοντελέ Ιωάννα (gkontele@yahoo.gr) Αγίας Λαύρας 9, τηλ.: 697 2290213 (Επιστ. Συνεργάτης : Κεκέ Δέσποινα (despoina_diet@yahoo.gr) Λέλας Καραγιάννη 6, τηλ.: 693 4133395) Αιγάλεω Γεωργία Φλουράκη (flourakigeorgia@yahoo.gr), Μασσαλίας 10, τηλ.: 697 2620608

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θεσσαλονίκη Κορομπίλη Χαρά (korobilihara@gmail.com), Αλ. Παπαναστασίου 90, Εμπορικό κέντρο Civitas (ισόγειο), τηλ.: 2310 919577 • Τζιώτζη Κατερίνα (tziotzi@healthy-habits.gr), Μητροπόλεως 115, τηλ.: 2310 266575 • Τσιούδας Αθανάσιος (info@diatrofikiagogi.gr), Καλαποθάκη 10, τηλ.: 2310 286782, 6974 843652 • Παπαδημητρίου Κωνσταντίνα (konstantinapp@hotmail. com), Αλ. Σβώλου 6, τηλ.: 2310 230150, 694 4208426 • Κωνσταντίνου Αντρέας (diatrofievexia@gmail.com), Εγνατίας 63, τηλ.-fax: 2396023866 6993 650969


Βασιλικά Κωνσταντίνου Αντρέας (diatrofievexia@gmail.com), Χάψα 10, τηλ. Fax: 23960 23866, 6993 650969 Κάτω Τούμπα Παπαδοπούλου Βασιλική (diatrofi.diaita@ gmail.com), Βοσπόρου 59, τηλ.: 2310 918393

(katerinaxouxoumi@yahoo.gr), Αβάντων 34, τηλ.: 2228 300496-7 Αταλάντη Πόπη Μαυρομιχάλη (dietitian.p@gmail.com), Κ.Β. Βέλιου 15, τηλ.: 22330 81077, 694 3293332

(karakasidoy_giota@yahoo.gr), Δελφών 47, τηλ.: 2310 860262

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Δελφών Παναγιώτα Kαρακασίδου

Πεύκα-Ρετζίκι Μαρία Κοκκίνου (mkokkinou@chalko.gr), Θησέως 1Β, τηλ.: 2310 676853

Εύοσμος Στυλιανή Σαρηπαναγιώτου (ss.diaitologos@gmail.

Αμαλιάδα Ανδριοπούλου Παναγιώτα (giotadiatrofi@gmail. com), Ερμού 15, τηλ.: 26220 21961

Πύργος Ανδριοπούλου Παναγιώτα (giotadiatrofi@gmail.

K. Ταλιαδούρη 12, τηλ.: 24620 87555

com), 28ης Οκτωβρίου & Καστόρχη 2, τηλ.: 26210 32754, 693 7289327 Αργος Εβελυν Λαδά (l.evel1na@hotmail.com), Καποδιστρίου 23, τηλ.: 27510 21622 Kόρινθος Λάμπρος Δημητρόπουλος (lamprosdimitropoulos@ gmail.com), Πυλαρινού 70, τηλ.: 27410 29644 - 27410 23098

Δαγκλή 4, τηλ.: 2510 228109

ΚΡΗΤΗ

Aθανασίου Διάκου 32, τηλ.: 24670 88033 Κατερίνη Αυγή Καραΐσκου (avgikaraiskou@yahoo.gr), Κρέσνας 1, τηλ.: 23510 45045 Κοζάνη Eυσταθία Καλημέρη (efikalimeri@gmail.com), Μουράτη 7, τηλ.: 24610 31606

Ηράκλειο Παπάζογλου Μαρίνα (Nina-diet@windowslive. com) Ούλοφ Πάλμε 64, τηλ.: 2810 312989 Ηράκλειο Βολωνάκη Ευαγγελία (vageliovolon@hotmail.com) Μιλτιάδου 29, τηλ.: 2810 245764, 697 4354493 Αγ.Νικόλαος Γκιουμέ Αργυρώ (agioume@hotmail.com), Λατούς 17, τηλ.: 28410 26104 Σητεία Νικολάου Μαρία (nikolaoumaria1982@yahoo.gr) Α. Διονυσάδων 42, τηλ.: 28430 29479 Ρέθυμνο Γουμενάκη Θεανώ (theano.goumenaki@gmail.com) Γ. Παπανδρέου 8, τηλ.: 697 8330022, 28310 29199

com), Πλάτωνος 52, τηλ.: 2310 776797

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Γρεβενά Σοφία Mπάμπου (wellfare@otenet.gr), Καβάλα Αθηνά Ντενίκαρου (denikarou@gmail.com), Καστοριά Ανθούλα Ρόμπου (rompou_a@ymail.com),

Χαλκιδική Πηγή Σγουρογιάννη-Πασχάλη

(piyisgourogianni@yahoo.gr), • Μεγάλη Παναγία Χαλκιδικής, τηλ.: 23720 31460 • Ιερισσός Χαλκιδικής, τηλ.: 6947 834635 Χαλκιδική Κούρα Τριανταφυλλιά Νικήτη Τ.Κ. 63088, τηλ.: 23750 22846, 697 8440676 Βέροια Ανθούλας Ιωάννης (j_anthoulas@yahoo.com), Ανοίξεως 108, τηλ.: 23310 70650, 6945 718911

ΝΗΣΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ Βόλος Καρασμάνογλου Bασιλική (vasokarasmanoglou@ yahoo.gr), Σόλωνος 2 & Αργοναυτών, τηλ.: 2421 302625

• Χορέμη ‘Αντα (a_choremi@yahoo.gr), Τοπάλη 70, Τ.Κ. 38221, τηλ.: 694 7238324, 24211 06980

Λάρισα Kολαξή Θεοδοσία (kolaxi@otenet.gr), Παναγούλη 9, τηλ.: 2410 554146

• Γιαννακούλα Ελένη Κ. (eleni_yiannakoula@yahoo.com),

Κούμα 42, τηλ.: 2410 551303, 694 2637776

ΗΠΕΙΡΟΣ ‘Αρτα Mόσχου Λαμπρινή (lambrinimos@hotmail.com), Kαραπάνου 2, τηλ.: 26810 78188

• Γεωργίου Αντιγόνη (andia_g@hotmail.com), Ξενοπούλου 3, τηλ.: 26810 73010

Ιωάννινα • Σύμπα Ρένα (simparena@dietasana.gr),

Παραλίμνιο Ψυχαγωγικό Πάρκο, τηλ.: 26510 36297 • Θεοχάρους Aποστόλης (apostolis_theoharous@hotmail.com), Χαριλάου Τρικούπη 4 (2ος όροφος), τηλ.: 26510 20380

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Αγρίνιο Γιωτοπούλου Αλεξάνδρα (a_giotopoulou@hotmail. com), Χαριλάου Τρικούπη 26, τηλ. 26410 22710, 694 5012863 Αλιβέρι Ευβοίας Διαμάντω Μπίλιου (diamadobiliou@yahoo.gr), Παπαδημητρίου Γλάρου 2 & Μεταξά 17, τηλ.: 22230 24885 Λιβαδειά Ασημένια-Ειρήνη Κούσουλα (asim_irini@yahoo.gr), Γεωργαντά 18-20, τηλ.: 22610 88077 Μεσολόγγι Χρήστος Βλάχος (blaxosxr@gmail.com), Σπ. Τρικούπη 22 & Εθν. Αντιστάσεως, τηλ.: 26310 50200, 697 7250237 Ναύπακτος Ελένη Πεννιά (info@epennia.gr), Μαυρομμάτη 3, τηλ.: 26340 20166 Χαλκίδα Μαρία Ματράκα (mmatraka@otenet.gr), Καρυδά 2, τηλ.: 22210 24924, 86035

‘Ανδρος-Γαύριο Παυλίδου Μυρτώ (mitrodwrap@yahoo.gr), Iνστιτούτο Αισθητικής Μαρτίνου Πετρούλας, τηλ.: 22820 71500 Kέρκυρα Νικομανή Σπυριδούλα (snikomanh@yahoo.gr), Ανδρέα Ανδρεάδη 5, πλατεία Σαρόκο, τηλ.: 26610 26609 Kως Μαλαχία Πόπη (kmal64@otenet.gr), Ζηπάρι, τηλ.: 22420 69729 Μυτιλήνη Κουνιαρέλλη Ευστρατία (kouniarelli@yahoo.gr), Κουντουριώτου 17 & Αλκαίου (πρώην Μεγάλη Βρετάνια), τηλ.: 22510 28512 Σαντορίνη Αλεφραγκή Ελευθερία (info@alefragkidiet.gr), Επ. οδός Βόθωνα- Πύργου (Santorini Renal), τηλ.: 22860 27043 Σαντορίνη Γαβαλά Μαργαρίτα Επαρχιακή οδός Φηρών Πύργου Καρτεράδος, τηλ.: 22867 70011, 699 8206469 Χίος Καμπούρη Σταματία (stamatkam@yahoo.gr), Παπαζή 1, τηλ.: 22710 43663 Ρόδος Βυρίνη Ματίνα Πουλλή (matina.poulli@gmail.com) Κωνσταντίνου Υδραίου 75, τηλ.: 22410 76830 Κεφαλονιά Βούλτεψη Μαργαρίτα (voultepsi@yahoo.gr) Λεωφ. Γ. Βεργωτή 30, Αργοστόλι, τηλ.-φαξ: 2671 400428, 698 7950153

ΚΥΠΡΟΣ Λευκωσία Βασιλοπούλου Aιμιλία (info@all-diet.gr),

Πρεβέζης 13, Στρόβολος, τηλ.: 00357 22660560, 00357 99027016 Λάρνακα Μιχαήλ Eυγενία (evgeniamichael@hotmail.com) Σολωμού 8, 7571, Αγγλισίδες, τηλ.: 00357 99035913 • Ντάφλος Νικόλαος (nikosntaflos@yahoo.de) Ελευθερίας 46, Διαμ. 001, Ανθούπολη, τηλ.: 00357 22254595, 00357 99544797

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Στουτγκάρδη Αργυριάδου Μαρία (info@maria-a.de), Deidesheimer str. 31, τηλ.: 00497 118208869

Ψαχνά Ευβοίας Αικατερίνη Χουχούμη

Σύντομα κοντά σας ένα ακόμα συνεργαζόμενο διαιτολογικό γραφείο

13


 ΖΕΡΒΟΎ ΧΡΥΣΟΎΛΑ

ΨΥΧΟΛΌΓΟΣ MASTER PRACTITIONER IN EATING DISORDERS AND OBESITY

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

czervou@otenet.gr czervou@windowslive.com

ευχαριστώ τα παιδιά μου

 Ευχαριστώ τα παιδιά μου. Θα μπορούσε να μην υπάρχει κανένας λόγος για αυτό. Απλά και μόνο επειδή υπάρχουν στην ζωή μου.

Τ

α ευχαριστώ όμως και για όλους τους άλ-

σχολείου και του σχεδιασμού των επιπλέον δραστηριο-

λους αναρίθμητους λόγους. Που έχω την ευ-

τήτων. Όπως πολλοί γονείς που αναγνωρίζουν την αξία

τυχία να τα βλέπω να μεγαλώνουν, που κρα-

της άθλησης στην ζωή μας, έτσι και εγώ έγραψα τα παι-

τιόμαστε αγκαλιά, που τα ακούω να γελούν, που νιώθω

διά μου στο μπάσκετ. Ήθελα το πρώτο τους άθλημα να

τόση αγάπη, που…που…που…που ακούω κάθε μέρα

είναι ομαδικό, για όλα τα καλά στοιχεία που μπορεί να

το μαμά!

αποκομίσουν. Κανόνες, όρια, σεβασμό, παρέα, και ό,τι

Μαμά! Πόσο όμορφη λέξη! Και με πόσο μεγάλη ευθύ-

άλλο καλό για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα

νη. Και για αυτό όμως ευχαριστώ τα παιδιά μου. Γιατί

τους. Εγώ όμως? Πού ήμουν σε όλο αυτό? Θα σκεφτεί

ξέρω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μου στην ανάπτυ-

κανείς, εντάξει, αν εγώ δεν πίστευα όλα τα παραπάνω,

ξή τους, την συναισθηματική, την σωματική, την νοητι-

δεν θα τα πήγαινα στο μπάσκετ, ή σε όποιο άλλο άθλη-

κή, που δεν έχω πάντα παρά να προσπαθώ για το καλύ-

μα. Όμως αυτό που το ξέρουν τα παιδιά μου? Τι άπο-

τερο. Το καλύτερο όχι μόνο για αυτά, αλλά και για τον

ψη διαμορφώνουν για μένα, όταν εγώ απλά τα κοιτώ

εαυτό μου. Γιατί είμαι ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι

όταν προπονούνται? Και για να λέμε και την αλήθεια,

το πιο σημαντικό πρόσωπο στην ζωή τους. Γιατί θέλω

όχι όλη την ώρα, αφού κάποιες στιγμές θα πιάσω κου-

να είμαι το πρότυπό τους. Και γιατί είμαι το πρότυπό

βέντα και με κάποιον άλλον γονιό και θα ξεχαστώ. Και

τους, ακόμα και όταν δεν θα ήθελα.

τελικά τι κάνω εγώ αυτή την ώρα? Τι θα θυμούνται τα

Έτσι έγινε και όταν ήρθε ο Σεπτέμβριος. Ο μήνας του

μικρά? Μια μαμά που κάθεται…

14

e food for e thought


MOBILEMADNESS (FLICKR CC)

Όλες αυτές οι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου την

που μπορούν να ξεκουραστούν, να μιλήσουν με γνω-

πρώτη φορά που πήγαμε προπόνηση. Αμέσως κατάλα-

στούς. Ή γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν μόνοι τους, ή

βα ότι αυτό δεν μου ταίριαζε. Δεν θα μπορούσα να υπο-

γιατί? Ο καθένας για τον δικό του λόγο.

στηρίξω την αξία του αθλητισμού αν δεν ήμουν και ζω-

Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί γονείς που είναι συνε-

ντανό παράδειγμα. Ευκαιρία έψαχνα. Κοίταξα προσε-

πείς στην αξία του αθλητισμού, πηγαίνοντας άλλες ώρες

κτικά τον χώρο. Σκέψεις και εικόνες για το τι θα μπο-

σε κάποιο γυμναστήριο, ή κάνοντας κάποια άλλη στα-

ρούσα και εγώ να κάνω εκεί, σχηματίστηκαν αμέσως.

θερή, αθλητική δραστηριότητα.

Για κάποιο μαγικό λόγο, ίδιες σκέψεις τριγύριζαν στο

Το να είμαστε συνεπείς στα λόγια, στις πράξεις και στην

μυαλό και μιας άλλης μαμάς. Έτσι την επόμενη φορά

στάση μας ως γονείς, δεν αφορά βέβαια μόνο στον

πήγαμε με φόρμες και πάνω από όλα, με πολλή όρεξη

αθλητισμό. Εδώ απλά αποτέλεσε ένα παράδειγμα. Κα-

για γυμναστική. Και ευχαριστώ τα παιδιά μου που από

θένας μπορεί να σκεφτεί παρόμοιες καταστάσεις καθη-

τότε είμαστε εκεί ανελλιπώς. Και όχι μόνο για να είμαι

μερινότητας, που ενώ λέμε στα παιδιά μας τι είναι κα-

το καλό παράδειγμα, αλλά γιατί έτσι κάνω και εγώ το

λύτερο για αυτά, την ίδια στιγμή, ή λίγο μετά το ακυ-

καλύτερο για την σωματική και ψυχική μου υγεία. Και

ρώνουμε μέσα από αυτά που κάνουμε, ή δεν κάνουμε

βέβαια τα παιδιά μου χαίρονται πολύ. Και είναι πια τόσο

για τον εαυτό μας.

στην πραγματικότητα τους, που μια φορά μόνο δεν κά-

Ακόμα και αν δεν το καταφέρνουμε πάντα, χρειάζεται

ναμε γυμναστική και ήρθε ένα πιτσιρίκι και μας έκανε

να θυμόμαστε πως ό,τι κάνουμε και ό,τι δεν κάνουμε,

παρατήρηση. «Εσείς γιατί δεν κάνετε γυμναστική σή-

διαμορφώνει βιώματα στα παιδιά μας. Έντονα, ή όχι, συ-

μερα?»

νειδητά, ή ασυνείδητα, αυτά θα είναι ένα κομμάτι του

Γνωρίζω ότι για πολλούς γονείς δεν είναι εφικτό να γυ-

θησαυρού τους από εμάς. Ας φροντίσουμε όπου μπο-

μνάζονται την ώρα που περιμένουν τα παιδιά τους να

ρούμε, οι αναμνήσεις τους να εμπεριέχουν τον καλύτε-

τελειώσουν την προπόνησή τους. Γιατί έρχονται κατευ-

ρο μας εαυτό!!! 

θείαν από την δουλειά, γιατί θεωρούν ότι είναι μια ώρα

15


 ΣΗΜΆΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ ΦΥΣΙΚΉΣ ΑΓΩΓΉΣ, PERSONAL TRAINER, GROUP EXERCISE TRAINER, MASTER PRACTITIONER ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΈΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΊΑ

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 

theosmds@yahoo.gr theodore.simadis

ασκήσεις “new mommy friendly”

Α

Έφτασε λοιπόν η ώρα που μετά από 40 εβδομάδες κρατάς στα χέρια σου μια ζωούλα για την οποία είσαι πλέον υπεύθυνη. Είμαι σίγουρος οτι προετοιμάστηκες αρκετά βρίσκοντας όλα τους φιλικά προσκείμενους στο μωρό σου, ή αλλιώς σε άπταιστα ελληνικά «baby friendly», προορισμούς, χώρους και τρόπους.

ναρωτήθηκες όμως τι κάνεις για σένα;

Καθώς και μια πληθώρα άλλων πληροφοριών

Ποιοί είναι εκείνοι οι «new mommy

Αφού συλλέξει λοιπόν τις απαραίτητες για αυτόν πλη-

friendly» χειρισμοί που θα σε βοηθήσουν και

ροφορίες θα σου ετοιμάσει ένα πρόγραμμα άσκησης.

θα σε στηρίξουν στο νέο σου εγχείρημα;

Στις δικές μου αθλούμενες βέβαια δεν χρησιμοποιώ

Σίγουρα υπάρχουν πολλοί αλλά μαζί θα εστιάσουμε

ποτέ τον όρο πρόγραμμα άσκησης μιας και μου ακού-

στην άσκησή σου.

γεται πολύ βαρετός.

Η άσκηση μετά τη γέννα εξαρτάται από πολλούς παρά-

Εγώ λοιπόν τους συντάσω «Συνταγές Κίνησης»!

γοντες. Ο κυριότερος για μένα είναι η προσωπική σου

Το μέλημά μας σε αυτή τη φάση της ζωής σου είναι να

διάθεση! Είναι σημαντικό λοιπόν να ζητήσεις τη βοή-

είσαι χαμογελαστή και χαρούμενη με οτι κάνεις. Με την

θεια κάποιου ειδικού που θα τη λάβει υπόψιν του. Εκεί-

άσκηση εκκρίνεις ορμόνες της χαράς. Σημαντικές τώρα

νος προτού σου ετοιμάσει ένα πρόγραμμα, που λογικά

ειδικά που με τις αυξημένες απαιτήσεις του μωρού σου

θα μπορείς να κάνεις ακόμα και στο σπίτι σου, θα πρέ-

μπορεί να μην κοιμάσαι καλά, να είσαι συνεχώς εκνευ-

πει να πληροφορηθεί:

ρισμένη και κουρασμένη.

Αν γυμναζόσουν πριν την εγκυμοσύνη σου

Το περπάτημα ελαφριάς έντασης για περίπου 20’ τη

Αν γυμναζόσουν κατά τη διάρκεια της εγκυμο

μέρα για όσες μέρες την εβδομάδα μπορείς είναι ένα

σύνης σου

φοβερό αγχωλυτικό που λειτουργεί άμεσα. Καταλαβαί-

Αν όλα ήταν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της

νω οτι μόλις διάβασες αυτές τις γραμμές στο μυαλό σου

εγκυμοσύνης αλλά και κατά τη γέννα.

ήρθαν:

Αν η γέννα ήταν φυσιολογική ή με καισαρική

Κλάματα του μωρού

τομή

Προετοιμασία του μωρού

Να έχει τη σύμφωνη γνώμη του γυναικολόγου

Καροτσάκια

σου οτι είσαι έτοιμη να ξεκινήσεις άσκηση

Μεγάλο χάσιμο χρόνου

Αν θηλάζεις

Θα βγεί από το πρόγραμμά του

Αν έχεις άλλες δραστηριότητες

Και πολλά ακόμα

Φυσικά το διάστημα από τη γέννα μέχρι την

ώρα που συζητάτε

16

e food for e thought


Εγώ όμως σου μιλάω για κάτι διαφορετικό. Προμη-

Το επόμενο κομμάτι που θα εστιάσεις είναι οι κοιλιακοί

θεύσου ένα μάρσιπο. Μόλις έχεις ταΐσει και αλλάξει το

σου μιας και έχουν διαταθεί πάρα πολύ λόγω της εγκυ-

μωρό σου έχεις σίγουρα το ελάχιστο 45’-60’. Εκμεταλεύ-

μοσύνης. Οι απλοί κοιλιακοί εδώ δεν έχουν να σου προ-

σου τα για 3-4 φορές την εβδομάδα. Βάλε το μωρό στο

σφέρουν τίποτα. Χρειάζεσαι ασκήσεις που να ενεργο-

μάρσιπο βγές από το σπίτι, κάνε μια απόσταση 10 λε-

ποιούν τους εσωτερικούς κοιλιακούς και συγκεκριμένα

πτών και επέστρεψε. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο σου

τον εγκάρσιο. Αυτός γυμνάζεται σε ασκήσεις όπως εί-

φαίνεται.

ναι η σανίδα και σε απότομες εκπνοές.

Μαζί με το περπάτημά σου καλό είναι 1-2 φορές την

Φυσικά δεν πρέπει να παραμελήσεις και το υπόλοιπο

εβδομάδα να κάνεις και κάποιες ασκήσεις με αντίστα-

σώμα σου. Ο ειδικός που θα σου συντάξει το πρόγραμ-

ση. Ως αντίσταση μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα λά-

μά σου θα σε καλύψει πλήρως για αυτή την απαιτητική

στιχο. Χρειάζεσαι 5-7 ασκήσεις από 15-20 επαναλήψεις.

περίοδο της ζωής σου.

Αν νιώθεις με τον καιρό οτι μπορείς να κάνεις και ένα

Μην ξεχνάς οτι σημαντικό είναι να αποφορτίζεσαι σε

δεύτερο σετ με τις ίδιες επαναλήψεις σημαίνει οτι έχεις

σύντομα χρονικά περιθώρια και ψυχολογικά αλλά και

μπεί σε έναν πολύ καλό δρόμο.

σωματικά. Ψυχολογικά μιας και δεν χρειάζεται να επω-

Οι ασκήσεις σου είναι σημαντικό να εστιάζουν στην

μίζεσαι μόνη σου το πολύ σημαντικό κομμάτι της ανά-

πλάτη σου κατά κύριο λόγο. Αυτό γιατί όλοι οι μύες

θρεψης του μωρού αλλά και σωματικά βρίσκοντας και

της πλάτης σου είναι ταλαιπωρημένοι, κουρασμένοι και

λίγο χρόνο για σένα. Μπορείς να δοκιμάσεις και γιόγκα

επιφορτισμένοι με μεγάλο συνεχόμενο βάρος.

ή και άλλα είδη γυμναστικής ενώ σε πολλούς χώρους

Η εγκυμοσύνη σου ταλαιπώρησε τη μέση και την πλάτη

άσκησης μπορούν αν σε δεχτούν μαζί με το μωρό σου.

σου, ο θηλασμός σε αναγκάζει πολλές φορές να βρίσκε-

Αν πάλι χρειάζεσαι λίγο χρόνο καθαρά και μόνο με τον

σαι σε περίεργες γωνίες για αρκετή ώρα και οι αγκαλιές

εαυτό σου ζήτησε από κάποιον που έχεις επιλέξει σαν

του μωρού σου είναι κουραστικές για τους ώμους, τον

δεύτερο φροντιστή του μωρού σου να σου προσέξει και

αυχένα και όλη τη σπονδυλική σου στήλη.

πήγαινε σε ένα σπά για μια ώρα.

Ασκήσεις για την πλάτη και τους ώμους λοιπόν σίγου-

Θα έχεις σημαντικά οφέλη! Φρόντισε και το σώμα σου

ρα!

για να μπορείς να φροντίζεις αυτούς που αγαπάς. 

JENS BERGANDER (FLICKR CC)

17


Φροντίστε τη δίατροΦη των παίδίων σασ

νεα ερευνα δείχνεί οτί τα παίδία δεν προσλαμβανουν τα απαραίτητα λίπαρα που χρείαζονταί Τώρα που η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει, τα παιδιά χρειάζονται ισορροπημένη διατροφή για να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες δραστηριότητές τους. μια ισορροπημένη διατροφή δεν περιλαμβάνει μόνο φρούτα και λαχανικά, προϊόντα ολικής άλεσης και πρωτεΐνες. περιλαμβάνει, επίσης, λιπαρά. τα λιπαρά ανήκουν στα κύρια θρεπτικά συστατικά και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

πρόσφατη ανασκόπηση μελετών από 30 χώρες1, μεταξύ των οποίων και η ελλάδα, έδειξε ότι η πρόσληψη λιπαρών στα παιδιά και τους εφήβους δεν είναι σύμφωνη με τις διατροφικές συστάσεις: στην πράξη, τα περισσότερα παιδιά καταναλώνουν πολύ περισσότερα «κακά» κορεσμένα λιπαρά και λίγα «καλά» πολυακόρεστα λιπαρά. «είναι σημαντικό να μάθουν τα παιδιά από μικρή ηλικία να ξεχωρίζουν τα “καλά” και τα “κακά” λιπαρά και να κάνουν, με την παρότρυνση των γονιών τους, σωστές επιλογές τροφίμων», λέει η δημητρα Ξενακη, διευθύντρια τμήματος διατροφής & επιστημονικής επικοινωνίας της ελαΪσ-UNILEVER HELLAS. «Κι αυτό γιατί δυστυχώς η αθηρωματική πλάκα αρχίζει να επικάθεται στις αρτηρίες από την παιδική κιόλας ηλικία, αν η διατροφή που ακολουθεί το παιδί δεν είναι ισορροπημένη, με αποτέλεσμα οι δείκτες για εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων να είναι αυξημένοι και σε παιδιά, όπως δείχνουν οι έρευνες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες». με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει οι γονείς να φροντίσουν για την αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών (τα οποία βρίσκονται κυρίως σε τρόφιμα από ζωικές πηγές, όπως το αγελαδινό βούτυρο, το μπέικον, το κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα) με πολυακόρεστα λιπαρά και μάλιστα με απαραίτητα λιπαρά.

τα απαραίτητα λιπαρά δε μπορεί να τα συνθέσει από μόνος του ο οργανισμός και έτσι πρέπει να τα προσλαμβάνει από τις τροφές. τα απαραίτητα λιπαρά είναι σημαντικά για την ανάπτυξη των παιδιών, καθώς αποτελούν δομικά στοιχεία των κυττάρων, παίζουν ρόλο στο νευρικό σύστημα και στη σύνθεση κάποιων ορμονών. επιπλέον, έχουν θετική επίδραση στα επίπεδα χοληστερίνης. τα απαραίτητα λιπαρά βρίσκονται σε φυτικά έλαια, όπως είναι το ηλιέλαιο, το σογιέλαιο, σε ξηρούς καρπούς & σπόρους, σε λιπαρά ψάρια και στις μαλακές φυτικές μαργαρίνες. οι σύγχρονες μαλακές μαργαρίνες παρασκευάζονται από ένα μίγμα διαφορετικών ελαίων και είναι καλές πηγές απαραιτήτων λιπαρών οξέων. επιπλέον, δεν περιέχουν trans λιπαρά, ενώ παράλληλα έχουν χαμηλά κορεσμένα και μάλιστα πολύ χαμηλότερα από αντίστοιχα προϊόντα ζωικής προέλευσης. οι μαργαρίνες είναι ένα σύνηθες τρόφιμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά για επάλειψη ή για μαγείρεμα. η χρήση τους, λοιπόν, είναι ένας εύκολος και προσιτός τρόπος για την αύξηση της πρόσληψης απαραιτήτων λιπαρών από την καθημερινή μας διατροφή και για τη μείωση πρόσληψης «ανθυγιεινών» λιπαρών.

Βιβλιογραφία: 1. Rajwinder K. Harika, Maeve C. Cosgrove, Saskia J. M. Osendarp, Petra Verhoef, Peter L. Zock. Fatty acid intakes of children and adolescents are not in line with the dietary intake recommendations for future cardiovascular health: a systematic review of dietary intake data from thirty countries. Br J Nutr. (2011)

18

e food for e thought


19


 ΣΚΟΎΡΑ ΜΑΡΊΑ , MSc

ΦΑΓΑΚΙ ΑΠ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΌΓΟΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΌΓΟΣ

Τα ελληνικά όσπρια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Μεσογειακής Διατροφής. Έχουν μακρά ιστορία και δεν είναι τυχαίο ότι κάποτε ονομάζονταν και «κρέας των φτωχών», λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνες.

mskoyra@hotmail.com

ροβίτσα

ή ψιλο φάσουλα Καλαματιανά

Ε

πίσης, τα όσπρια περιέχουν φυτικές ίνες, υδατάνθρακες, κάλιο, φολικό οξύ, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, ασβέστιο και αντιοξειδωτικά, ενώ εί-

ναι χαμηλά σε λιπαρά και αλάτι. Σε αυτό το άρθρο θα γνωρίσουμε τη Ροβίτσα ή αλλιώς ψιλοφάσουλα. Η ροβίτσα είναι ένα όσπριο, λιγότερο δημοφιλές από τα υπόλοιπα όσπρια. Το μέγεθός του είναι μικρότερο από την φακή, ενώ το χρώμα του είναι πράσινο. Είναι εξαιρετική τροφή για χορτοφάγους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σαλάτες, χορτοφαγικά κεφτεδάκια, πουρέ αλλά και σούπα. Η Ροβίτσα δεν χρειάζεται μούλιασμα πριν τη χρήση όπως άλλα όσπρια, και είναι εύκολη στα μαγείρεμα. Ακολουθεί μια συνταγή για σούπα που παραδοσιακά φτιάχνεται στην Καλαμάτα.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ξεπλένουμε και σουρώνουμε την ροβίτσα. Κόβουμε το κρεμμύδι σε λεπτές ροδέλες. Ρίχνουμε σε μεγάλη κατσαρόλα με την ροβίτσα, και προσθέτουμε περίπου 2 λίτρα νερό. Προσθέτουμε και τη ρίγανη, και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 40 λεπτά. Προς το τέλος του βρασμού, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι, και βράζουμε για 5-10 λεπτά ακόμα. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα φλούδια που θα ανέβουν στην επιφάνεια της σούπας με τρυπητή κουτάλα-για να είναι ελαφρύτερη, αν θέλετε. Εάν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμα ζεστό νερό. Τέλος, προσθέτουμε το λάδι και αφήνουμε να πάρει-μόλις-μια βράση. Σερβίρουμε με έξτρα λεμόνι και ρίγανη, και λίγο ακόμα ωμό ελαιόλαδο ανά πιάτο.

500 γρ ροβίτσα

Η Ροβίτσα στην Ελλάδα καλλιεργείτε στη Καλαμάτα και

1 κρεμμύδι

στην περιοχή των Καλαβρύτων. Η Καλαμάτα είναι πρω-

1/2 κούπα ελαιόλαδο

τεύουσα του Νομού Μεσσηνίας που βρίσκεται στη Νοτι-

Ρίγανη φρέσκια κατά βούληση

οδυτική πλευρά της Πελοποννήσου. Έχει μακρά ιστορία

Χυμό από 2 λεμόνια

που ξεκινά από τον Όμηρο και συνεχίζει με την κατοχή

Αλάτι, πιπέρι

των Φράγκων, Ενετών, Τούρκων, έως την

20

e food for e thought


απελευθέρωση της στις 23 Μαρτίου 1821, όπου ξεκίνη-

θνές αεροδρόμιο. Στην Καλαμάτα διοργανώνονται κάθε

σε και η επανάσταση για την απελευθέρωση της Ελλά-

χρόνο σπουδαίες και υψηλής ποιότητας πολιτιστικές εκ-

δας από τους Τούρκους.

δηλώσεις με κορυφαία το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού. Εί-

Είναι χτισμένη στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου και απέχει 223 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η Καλαμάτα έχει έντονη νυχτερινή ζωή χειμώνα και καλοκαίρι . Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει εκτεταμένες αναπλάσεις που έχουν αλλάξει την εικόνα της πόλης (κεντρική πλατεία, οδός Φαρών, Ιστορικό Κέντρο, παραλιακή, πεζόδρομοι κλπ), ενώ έχει κατασκευασθεί ποδηλατόδρομος, ο οποίος αρχίζει από την αγορά, στο ύψος του ΚΤΕΛ και διασχίζοντας όλη την πόλη σε μια μαγική διαδρομή περνώντας από την κεντρική πλατεία και το πάρκο του ΟΣΕ καταλήγει στη παραλία. Η πόλη διαθέτει πλήρεις και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις όπου μπορεί καθένας να αθληθεί. Επίσης, διαθέτει νέο, σύγχρονο νοσοκομείο και διε-

ναι μια περιοχή με ποικίλα φυσική ομορφιά συνδυάζοντας θάλασσα και βουνό, εκλύοντας χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο επισκέπτης της Καλαμάτας έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τις ομορφιές πολλών παραθαλάσσιων και ορεινών περιοχών που βρίσκονται κοντά σε αυτήν. Στα ανατολικά της υψώνεται ο επιβλητικός Ταΰγετος, ο παραδοσιακός οικισμός της Μάνης με τη Καρδαμύλη και τη Στούπα να είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, ενώ στα δυτικά του νομού η γραφική Πύλος, η Μεθώνη και η Κορώνη, η Φοινικούντα και η αρχαία Μεσσήνη με τα κάστρα και τους αρχαιολογικούς χώρους, αποτελούν σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

 STACY SPENSLEY (FLICKR CC)

21


 ΚΛΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ

ΚΛΕΛΙΣΙΟΥΣ

ΤΕΛΕΙΌΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΊΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ

klelia.karagiannaki@outlook.com

ταρτάκια της άνοιξης

 ΓΙΑ 6 ΜΙΚΡΆ Ή 3 ΜΕΣΑΊΑ ΤΑΡΤΆΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΆΣΗ  150 γραμμάρια αποξηραμένα σύκα 

120 γραμμάρια βούτυρο αμυγδάλου

1 κ.γλυκού βούτυρο (αγελαδινό ή κατσικίσιο)

1 πρέζα αλάτι

Κανέλλα

Γαρύφαλλο

1 πρέζα σκόνη ή 1 κ.γλυκού ξύσμα από τζίντζερ

1 κ.γλυκού ξύσμα λεμονιου

ΓΙΑ ΤΗ ΚΡΈΜΑ 

100 γραμμάρια ανθότυρο Κρήτης ή άλλο κρεμώ-

δες ανθότυρο

Ξεκίνα τα ανοιξιάτικα ταρτάκια αναμειγνύοντας τα σύκα με το βούτυρο αμυγδάλου και το κλασσικό βούτυρο στο μπλέντερ μέχρι να θρυμματιστούν καλά τα σύκα και να σχηματιστεί μία «πάστα» που μπορείς να την πλάσεις με τα χέρια σου. Πρόσθεσε τα υπόλοιπα υλικά της βάσης και σχημάτισε μία μπάλα με τη ζύμη σου που θα αφήσεις στο ψυγείο για μισή ώρα να σφίξει. Είναι πιθανό να υπάρχουν μικρά κομματάκια από σύκο, που κάνουν το ταρτάκι ακόμα πιο απολαυστικό! Μετά, έρχεται η ώρα για την κρέμα: με τη βοήθεια του μπλέντερ, σχημάτισε μία πηχτή κρέμα από τα μουλιασμένα κάσιους, χτυπώντας σε μεσαία ταχύτητα για λίγα λεπτά. Πρόσθεσε το μέλι και το απόσταγμα βανίλιας για να βοηθήσεις την ομογενοποίηση, και όταν αυτό έχει πετύ-

100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό 2%

χει ανάμειξε με μία κουτάλα το ανθότυρο και το γιαούρ-

100 γραμμάρια κάσιους μουλιασμένα από το προ-

τι. Επειδή από τη φύση του το τυρί ποικίλλει ως προς την

ηγούμενο βράδυ

ξινή ή γλυκιά του επίγευση, ίσως χρειαστεί να παρέμβεις

3 κ.σούπας μέλι

ανάλογα με το γούστο σου αφού δοκιμάσεις την κρέμα

1 σταγόνα από φυσικό απόσταγμα βανίλιας

που δημιούργησες!

22

e food for e thought


Άπλωσε τη ζύμη σου σε μικρές φόρμες για ταρτάκια ή

ΓΙΑ ΝΑ ΞΈΡΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΦΤΙΆΞΕΙΣ

σε μία μεγάλη ταρτιερα 22 εκατοστών αν θες ένα ενιαίο

ΓΙΑ ΝΑ ΞΈΡΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΦΑΣ

γλύκισμα. Επίσης μπορείς να σχηματίσεις με τα χεράκια

Ένα δροσερό ταρτάκι, πλούσιο σε διαιτητικές ίνες και

σου όμοιους κυκλικούς δίσκους με τη ζύμη, αρκεί να αυ-

ωφέλιμα λιπαρά, αλλά και μία καλή πηγή πρωτείνης.

ξήσεις λίγο το ύψος τους στην περίμετρο.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ

Άπλωσε από πάνω την κρέμα, και μετά από μία ωρίτσα αναμονής στο ψυγείο, τα ταρτάκια είναι έτοιμα προς απόλαυση!! Σέρβιρέ τα με φράουλες κομμένες στα τέσσερα και πα-

100 g Ενέργεια

395,9

Ολικά λιπαρά

24,1 g

Κορεσμένα 4,7 g

σπάλισέ τα με λίγο κακάο, για απογείωση του ουρανίσκου. 

Τρανς 0,1 g Χοληστερόλη

13,2 mg

Νάτριο

90,7 mg

Ολικοί υδατάνθρακες

38,6 g

Διαιτητικές ίνες 5,6 g Σάκχαρα 26 g Πρωτείνες

12,8 g

23


 ΤΑΣΟΣ ΑΚΤΥΠΗΣ

ΚΑΘ' ΟΔΩΝ

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

tasakt66@yahoo.gr

ΖΑΚΥΝΘΟΣ «

Ωραία πού ναι η Ζάκυνθος, να ήταν (ήτο) πιο μεγάλη που ‘χει τα σπίτια τ' αψηλά, Κάτω στο περιγιάλι… Τζάντε μου, Τζάντε, Τζάντε μου, κορώνα του Λεβάντε αφρός του Μαργαριταριού, και πέτρα του διαμάντε…

Τ

»

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΌ ΖΑΚΎΝΘΟΥ

ο πλοίο από την Κυλλήνη στην Ηλεία, θα σας

του νησιού, θα πιείτε καφέ, η θα φάτε τη παραδοσια-

φέρει μέχρι τη πολυτραγουδισμένη Ζάκυνθο.

κή φρυγανιά (γλυκό). Στο λόφο του Στράνη, θα δείτε

Από το πλοίο μπαίνοντας στο λιμάνι, καταλα-

το σημείο που ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύσθηκε τον

βαίνει κανείς γιατί εδώ, σε αυτό το τόπο «γράφτηκαν»

εθνικό μας ύμνο. Τα γαλαζοπράσινα, ζεστά, πεντακά-

οι πιο ωραίες ρομαντικές ιστορίες του Ξενόπουλου. Η

θαρα, νερά σε όλες τις παραλίες, προσβάσιμες συνή-

Ζάκυνθος όπως την «βλέπει» σήμερα ο επισκέπτης, δύ-

θως πολύ εύκολα θα σας κάνουν να θέλετε να τις δοκι-

σκολα θα την αναγνωρίσει στις φωτογραφίες και στις

μάσετε όλες. Τσιλιβή, Καλαμάκι, Πόρτο Ζόρο, Μπανά-

μακέτες των πολύ σημαντικών και αξιόλογων μουσεί-

να, Αγ. Νικόλας Βασιλικού, Γέρακας, Δάφνη, Κερί, Μα-

ων της. (Αρχαιολογικό-Βυζαντινό, Σολωμού-Κάλβου)

κρύς Γιαλός κ.α. Προσοχή στους κλωβούς προστασίας

Ο μεγάλος σεισμός του 1953,ισοπέδωσε σχεδόν τα πά-

των αυγών της χελώνας Καρέτα - Καρέτα (θα τα βρεί-

ντα, αλλοιώνοντας πολύ την γραφικότητα της πόλης,

τε σε πολλές από αυτές).

καθώς και όλου του νησιού. Όμως, ο ναός του προστά-

Για κάτι πιο περιπετειώδες θα πάτε, Πελούζο, Μαρα-

τη και πολιούχου Αγίου Διονυσίου, το κτίριο της Εθνι-

θονήσι, Λιμνιώνα, Πόρτο Βρώμη, Πόρτο Ρόξα, Γαλά-

κής Τράπεζας και το σχολείο στη περιοχή του Άμμου,

ζιες Σπηλιές και φυσικά….Ναυάγιο.(το πιο πολυδιαφη-

άντεξαν και είναι μόνοι «μάρτυρες» της παλιάς πόλης.

μισμένο σημείο και «σήμα κατατεθέν» του νησιού). Στο

Οι πλατείες Αγίου Μάρκου και Σολωμού συγκεντρώ-

Κερί και στο Καμπί θα πάτε για συγκλονιστικά ηλιοβα-

νουν το περισσότερο κόσμο ειδικά το καλοκαίρι. Στη

σιλέματα και απίστευτη θέα.

Μπόχαλη, το λόφο με την υπέροχη και μαγευτική θέα

24

e food for e thought


Η σπεσιαλιτέ του νησιού, είναι το κουνέλι στιφάδο,

ρι, τα παστέλια, τα μαντολάτα, οι φιτούρες, θα πρέπει να

όμως θα βρείτε όλη τη γκάμα φαγητών που θα επιθυ-

είναι στα ψώνια παραδοσιακών προιόντων που θα κά-

μήσετε.

νετε. Τα ζακυνθινά κρασιά, επίσης. Όλες τις εποχές το

«Η Αυλή» της Γιώτας, ένα καινούργιο μαγαζί στη χώρα,

νησί έχει ενδιαφέρον, έχει τα δικά του «χρώματα». Ένα

αξίζει τη προσοχή σας. «Το Απέριττο» στον Αγ. Σώστη,

είναι σίγουρο, δεν φτάνει μία φορά και θα με καταλάβε-

«Με τη σέσουλα» στη χώρα, το «Αl Nur» στο Αργάσι, το

τε αφού το επισκεφθείτε.

«Massa» στο Καλαμάκι, το «Νobelos» στον Αγ. Νικόλαο

«…γιαλό να πας, γιαλό να ‘ρθεις….στη Ζάκυνθο, θα ξα-

Βολιμών, «το Στέκι της γεύσης» στο Βανάτο. Το λαδοτύ-

ναρθείς…» 

25


ΑΞΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

diatrofioe@gmail.com

Τι τρώει και δεν μας δίνει…

ο Γιαπωνέζος  Η συνάδελφος Γεωργία Λιούλια πολύ πρόσφατα έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο για το Sushi στο site www.diatrofi.gr στο οποίο πολύ παραστατικά εξηγούσε ακριβώς ότι χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος γι αυτό το εξαιρετικό είδος φαγητού από την Άπω Ανατολή.

Α

πό την εισαγωγή της παραθέτω κάποια στοι-

Διακρίνεται σε τρία βασικά είδη το SASHIMI, το MAKI

χεία για τις ανάγκες του άρθρου αλλά αξίζει

SUSHI και το NIGIRI SUSHI και μπορείτε να το απολαύ-

στη συνέχεια να μελετήσεις όλα τα ενδιαφέ-

σετε με καυτό πράσινο τσάι και διάφορες σος που δένουν

ροντα που αναφέρει η συνάδελφος στο κείμενο με τον

αρμονικά με το έδεσμα.

τίτλο «Το σούσι (Sushi)» όπως επίσης αξίζει τον κόπο

SASHIMI: είναι ωμό, παγωμένο, κομμένο σε λεπτές φέ-

και το κείμενο «Τι και πόσο σούσι να φάω;» από την συ-

τες, και δεξιοτεχνικά τακτοποιημένο ψάρι επάνω σε

νάδελφο Μαρία Τουμπή.

ωραίες επιφάνειες. Συνοδεύεται με ωμά ζαρζαβατικά,

Το sushi αν και αποτελεί το εθνικό φαγητό της Ιαπωνίας

μαϊντανό, μαρούλι, τεμαχισμένο, φύκι ή αγγούρι. Σερ-

,εντοπίζεται αρχικά στην Νοτιοανατολική Ασία και στην

βίρεται με σάλτσα σόγιας, με ponzu, μια ξινή στη γεύση

Κίνα όπου γύρω στο 500 π. Χ. οι κάτοικοι της Ταϊλάν-

σάλτσα, Wasabi, κόκκινο πιπέρι και πράσινα κρεμμύδια.

δης, του Λάος και της Βόρειας Μπόρνεο μετέφεραν, από

MAKI SUSHI: περιέχει φέτες από ψάρι και ζαρζαβατικά

τους ποταμούς προς τα ορεινά, μέσα σε καλάθια, τα ψά-

τυλιγμένα με ρύζι και περιτυλιγμένα με τραγανά λεπτά

ρια παστωμένα σε άλμη και απλωμένα ανάμεσα σε στρώ-

φύλλα από φύκι. Συνδυάζεται με καπνιστό σολομό, φρέ-

σεις από ρύζι. Τον πρώτο βέβαια καιρό το ψάρι ήταν μα-

σκο καβούρι ή γαρίδα, αβοκάντο, χταπόδι, αχινούς και

ριναρισμένο ή βρασμένο σε νερό, σε σάλτσα σόγιας ή σε

αυγοτάραχο.

mirin (γλυκό κρασί από ρύζι).

26

e food for e thought


NIGIRI SUSHI: είναι μια ωμή λεπτή φέτα από ψάρι πιε-

που σε γενικές γραμμές καλύπτουν σε μια άριστη σχέση

σμένη με το χέρι πάνω σε επίστρωση ρυζιού. Περιέχει ελά-

ποιότητας/τιμής τις επιθυμίες του Αθηναϊκού Κοινού για

χιστο γουασάμπι και τρώγεται αφού βουτηχτεί σε σάλτσα

τα συγκεκριμένα εδέσματα. Το Furin Kazan ως το παλαι-

σόγιας, μόνο το ψάρι και όχι το ρύζι. Συνήθως έχει σαν

ότερο εκ των τριών μου είχε κάνει κάποτε μεγάλη εντύ-

βάση τόνο, σολομό, χέλι, συναγρίδα και γαρίδα φιλέτο.

πωση που έβλεπα συχνά Γιαπωνέζους να το επιλέγουν για

Προσωπικά εκτιμώ και κυρίως παραγγέλνω το ωμό

το φαγητό τους. Όταν ρώτησα έναν από τους ιδιοκτήτες

Sashimi που μαρινάρω ελαφρώς σε σάλτσα σόγιας ζητώ-

να μου δώσει μια εξήγησε, απάντησε ότι οι συγκεκριμέ-

ντας πάντα αυτή με το λιγότερο αλάτι. Επίσης μου αρέ-

νοι δεν είναι τουρίστες αλλά μόνιμοι εργαζόμενοι στην

σει να το συνδυάζω με κάποια σαλάτα από σπανάκι στον

Αθήνα που κατά καιρούς επιθυμούν να φάνε παραδοσια-

ατμό ή/και και με μια μικρή μερίδα τραγανά φασόλια σό-

κό Γιαπωνέζικο φαγητό. Κάτι σαν να ζεις μόνιμα στο Λον-

γιας. Το «Σάκε» δηλαδή το Γιαπωνέζικο ποτό που μοιάζει

δίνο και να ψάξεις ένα Ελληνικό εστιατόριο για να φας

ελαφρώς με το δικό μας τσίπουρο ζητώ πάντα πρώτα να

μια μερίδα παστίτσιο ή μουσακά να θυμηθείς το φαγητό

το δοκιμάσω διότι η γεύση του ποικίλει και κάποιες φο-

της μανούλας σου. 

ρές γλυκίζει περισσότερο απ’ ότι ταιριάζει στα δικά μου γούστα. Ένα ποτήρι Ελληνικό λευκό κρασί είναι πάντα

INFO

μια σίγουρη επιλογή.

FURIN KAZAN

Στην περιοχή του Συντάγματος, στη συμβολή των οδών

Απόλλωνος 2, Σύνταγμα, Κέντρο, Tηλ: 2103229170

Νίκης και Απόλλωνος υπάρχουν τρία Γιαπωνέζικα εστι-

www.furin-kazan.com

ατόρια, το «Koi», το «My Sushi» και το «Furin Kazan»

Furin Kazan

27


ΟΜΟΡΦΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ

 ΝΟΜΙΚΟΎ ΚΥΡΙΑΚΉ 

ΡΕΦΛΕΞΟΛΌΓΟΣ – ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΘΕΡΑΠΕΙΏΝ

kyriakireflex@yahoo.gr

ρεφλεξολογία & μητρότητα Η Ρεφλεξολογία είναι η ολιστική τεχνική που υποστηρίζει την ύπαρξη αντανακλαστικών σημείων στο πέλμα, στην παλάμη αλλά και στο αυτί, τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε όργανο του σώματος. GRAPHSDOTNET (FLICKR CC)

Α

σκώντας κατάλληλες δακτυλοπιέσεις στα

και ψυχικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά την δι-

αντανακλαστικά αυτά σημεία, προκαλείται

άρκεια των 9 μηνών είναι πολυποίκιλες. Ορμονικές αλ-

μια ακούσια αντίδραση των οργάνων που

λαγές συμβαίνουν από την πρώτη στιγμή της εγκυμο-

συνδέονται με αυτά, βοηθώντας τον οργανισμό να επα-

σύνης, προκαλώντας μεταβολή σε πολλές φυσιολογικές

νέλθει σε κατάσταση ισορροπίας.

λειτουργίες. Η κάθε εγκυμοσύνη είναι μοναδική αφού

Τα σώματα μας είναι εξοπλισμένα με υπέροχους μηχα-

δεν έχουν τα ίδια συμπτώματα όλες οι γυναίκες. Για με-

νισμούς αυτο-ίασης αλλά αυτοί συχνά αποτυγχάνουν

ρικές γυναίκες τα συμπτώματα μπορεί να είναι εξαιρε-

να λειτουργήσουν σωστά γιατί ζωτικής σημασίας ενερ-

τικά δυσάρεστα.

γειακά κανάλια έχουν μπλοκαριστεί λόγω εντάσεων,

Η Ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει στην αποκατά-

στρες και εξωτερικών παραγόντων (περιβάλλον, τροφές

σταση της ισορροπίας, επιτρέποντας έτσι στις μελλο-

κλπ.). Με την Ρεφλεξολογία, ενεργοποιώντας συγκεκρι-

ντικές μητέρες να προσαρμοστούν πιο εύκολα σε αυ-

μένα σημεία του σώματος ( στα πόδια, τα χέρια και τα

τές τις αλλαγές. Βοηθάει στην ρύθμιση της παραγωγής

αυτιά) μας δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουμε

των ορμονών και στην αντιμετώπιση κοινών πόνων έτσι

την ισορροπία στα όργανα και τους μύες που υπολει-

ώστε οι μέλλουσες μητέρες να αισθάνονται πιο άνετα

τουργούν ή υπερλειτουργούν.

και πιο ήρεμα.

Η Ρεφλεξολογία μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετική σε όλα τα στάδια της Μητρότητας, με ένα πολύ φιλικό και ευχάριστο τρόπο. Βοηθάει και υποστηρίζει τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, της γέννας και της λοχείας, όσο και στην περίοδο της σύλληψης.

ΓΕΝΙΚΆ Η ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΟΗΘΉΣΕΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ: Πρωινή αδιαθεσία, έλλειψη ενέργειας, αναιμία, αλλαγές στην όρεξη, ρύθμιση της πίεσης του αίματος, δυσκοιλιότητα, καούρες, δυσπεψία, αιμορροΐδες, διαβή-

ΕΓΚΥΜΟΣΎΝΗ - ΓΈΝΝΑ

τη κύησης, άγχος και αυπνία, προβλήματα ουροποιητι-

Η εγκυμοσύνη είναι μία εξαιρετικά ιδιαίτερη περίοδος

κού (κυστίτιδα, δυσκολία στην ούρηση, ή συχνοουρία),

στην ζωή κάθε γυναίκας. Οι φυσικές, συναισθηματικές

μυϊκή κόπωση, οιδήματα (ειδικά στα κάτω άκρα),

28

e food for e thought


βελτίωση της ελαστικότητας του πυελικού εδάφους,

σουν σε μια ταχεία ανάρρωση από τη γέννηση καθώς

αποφυγή περινεοτομής, δυσλειτουργία ηβικής σύμφυ-

το σώμα της μητέρας αρχίζει να επανέρχεται στην αρ-

σης.

χική κατάσταση του και οι αλλαγές είναι και πάλι ρα-

Η Ρεφλεξολογία είναι απόλυτα ασφαλής κατά τη διάρ-

γδαίες. Μέσα από την εναρμόνιση των ορμονών μπο-

κεια της εγκυμοσύνης, αφού ο ρόλος της είναι εξισορ-

ρεί να βοηθήσουν στην γαλακτοφορία καθώς και στη

ροπητικός. Αυτό που είναι υπέροχο είναι ότι κατά τη

πρόληψη της μαστίτιδας και σίγουρα στην αποφυγή της

διάρκεια μιας συνεδρίας Ρεφλεξολογίας, δεν είναι μόνο

επιλόχειας κατάθλιψης. Και ας μην ξεχνάμε ότι όσο πιο

η μητέρα που δέχεται ΡεφλεξολογΊα αλλά και το μωρό

ήρεμη είναι η μητέρα, τόσο πιο ήρεμο θα είναι και το

μέσα από την μητέρα. Παρ όλα αυτά κατά τη διάρκεια

μωρό, αφού το μωρό συνεχίζει να συμβιώνει με την μη-

του πρώτου τριμήνου οι περισσότερες γυναίκες ανη-

τέρα του. Η εμπειρία έχει δείξει, ότι κάνοντας Ρεφλεξο-

συχούν για τον κίνδυνο αποβολής. Ακόμα κι αν ο στό-

λογία σε μητέρα νεογέννητου που έχει κολικούς, μερι-

χος της Ρεφλεξολογίας είναι απλά να επιφέρει ισορρο-

κές φορές αυτό και μόνο είναι αρκετό για να ηρεμήσουν

πία και αρμονία στο σώμα, θα ήταν πολύ εύκολο για

και οι κολικοί του μωρού.

μια μητέρα να αισθάνεται ότι η αγωγή μπορεί να έχει συμβάλει με κάποιο τρόπο, εάν η εγκυμοσύνη τερματίσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Έτσι αρκετοί επαγγελματίες Ρεφλεξολόγοι, για καθαρά ψυχολογικούς λόγους, μπορεί να προτρέψουν τις μέλλουσες μητέρες να ξεκινήσουν τις συνεδρίες τους μετά το πρώτο τρίμηνο. Ωστόσο, υπάρχουν Ρεφλεξολόγοι που έχουν πείρα ή που ειδικεύονται στην Ρεφλεξολογία Μητρότητας και οι οποίοι αναλαμβάνουν περιστατικά από το πρώτο τρίμηνο. Από προσωπική εμπειρία, μπορώ να προσθέσω ότι όσα περιστατικά έχω αναλάβει από τον πρώτο μηνά κύησης καθώς και από την περίοδο σύλληψης, όλα είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο για τις μητέρες όσο και για τα νεογέννητα μωρά. ΛΟΧΕΊΑ

ΓΟΝΙΜΌΤΗΤΑ Τέλος αξίζει να αναφερθούμε στα οφέλη της Ρεφλεξολογίας σε θέματα γονιμότητας. Η εξισορροπητική της ιδιότητα μπορεί να ενισχύσει το δυναμικό της γονιμότητας. Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις θεραπείες. Η διέγερση των κατάλληλων αντανακλαστικών σημείων υποστηρίζει το αναπαραγωγικό και ορμονικό σύστημα να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, ρυθμίζοντας την έμμηνο ρύση, και την τόνωση των ωαρίων και του σπέρματος παραγωγής. Και βέβαια βοηθάει στην μείωση των στρεσογόνων παραγόντων που επηρεάζουν την σύλληψη. Η μητέρα φύση είναι η πρώτη μας γιατρός, η Ρεφλεξολογία ως φυσική τεχνική είναι ένας από τους καλύτερους της βοηθούς. 

Συνεδρίες Ρεφλεξολογίας κατά τη λοχεία θα βοηθή-

29


JELLE VISSER (FLICKR CC)

ΦΥΤΕΎΩ

Η

αιγοπροβατοτροφία στη χώρα μας συμ-

θρωποι που έχουμε γίδες στο νησί. Πουλάμε κρέας και

μετέχει κατά 48% στην Ακαθάριστη Αξία

γάλα, με το οποίο φτιάχνουμε το τοπικό τυρί», λέει ο

της ζωικής παραγωγής, ενώ 200.000 περί-

πρόεδρος του κτηνοτροφικού συνεταιρισμού εκτροφέ-

που οικογένειες έχουν κύρια απασχόληση στον κλάδο

ων αιγών φυλής Σκοπέλου, η οποία απειλείται με εξα-

αυτό. Στην Ε.Ε. εκτρέφονται περίπου 98εκατομμύρια

φάνιση, Κώστας Μπετσάνης.

προβατοειδών και 12εκατ. αιγοειδών. Από αυτά στην χώρα μας εκτρέφονται 10εκατ. πρόβατα (10,2%) και 5.5εκατ. Αίγες (47,7%). Το 78% των προβάτων και το 91% των αιγών εκτρέφεται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπου η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί μακρόχρονη παράδοση και τον κύριο παραγωγικό κλάδο διότι είναι προσαρμοσμένος άρρηκτα στις έδαφο-κλιματολογικές συνθήκες.

Παρά ταύτα ο κλάδος, χαρακτηρίζεται από μειωμένες αποδοχές, αυξημένες εισροές, μικρό βαθμό εκμηχάνισης, αδυναμία προσβασιμότητας έως έλλειψη βασικών υποδομών (δρόμοι, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό) και παράνομες εισαγωγές. “Πώς να δουλέψεις όταν το γάλα πωλείται 50λεπτά και το φύραμα 44?”, προβληματίζεται παραγωγός στην ορεινή Κορινθία. Φαίνεται γενικότερα η απουσία μιας ολοκληρωμένης μακροχρόνιας πο-

Όσοι στρέφονται στη γεωργία με πιο επαγγελματικό

λιτικής και ενός νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυ-

τρόπο έχουν λόγους να δώσουν έμφαση στο τμήμα της

ξη της ζωοτεχνίας πόσο μάλιστα για την αλλαγή στην

ζωικής παραγωγής. Στον τόπο μας η αιγοπροβατοτρο-

παραγωγική κατεύθυνση. Το ερώτημα τελικά είναι φθί-

φία ασκείται κυρίως κατά το ποιμνιακό σύστημα και

νει αυτός ο κλάδος?

έχει γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Η Ελλάδα παράγει 630.000τόνους πρόβειου και 420.000τόνους γίδινου γάλακτος από τους οποίους το 90% του πρόβειου και το 80% του γίδινου τυροκομείται. «Είμαστε 4-5 άν-

30

e food for e thought

Υπάρχουν δυνατότητες τόσο εκ μέρους πολιτείας όσο και εκ μέρους παραγωγών να ανακύψει ο τομέας, αξιοποιώντας ασφαλέστερα τα παραδοσιακά προϊόντα, ενημερώνοντας έγκαιρα για τις εναλλακτικές


γίδα Cashmere  ΚΡΙΚΈΛΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ

AGRICULTURALIST MSc, A.U.A

christoskrikelas@yahoo.com

 διόδους και εισέρχοντας δυναμικά σε οικονομικά βιωσιμότερους κλάδους, ώστε να εναρμονιστεί η αιγοπροβατοτροφία με τις διεθνείς τάσεις και να δώσει συγκριτικά οφέλη για το περιβάλλον και την εγχώρια αγροτική οικονομία. ”Έχει κατατεθεί πρόγραμμα στο Υπουργείο για την εκμετάλλευση του πρόβειου και του γίδινου μαλλιού”, επισημαίνει ο Επικ. Καθηγητής κ. Ι. Χατζηγεωργίου. Οι δράσεις του προγράμματος εστιάζονται στην εκτροφή μηρυκαστικών, τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τη μεταποίηση των προϊόντων και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την μελλοντική εξέλιξη των επιμέρους κλάδων. Η Ελλάδα επιλέχθηκε ως μέτοχος στο πρόγραμμα αποκλειστικά λόγω της κυρίαρχης θέσης της, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη γιδοτροφία. Οι συμμετέχοντες ελληνικοί φορείς είναι το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο Αγροκτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ανωγείων η «Πρόοδος». Η ελληνική ομάδα θα δημιουργήσει ένα δίκτυο παραγωγών ώστε να μελετηθούν και να αναδειχθούν μεμονωμένες εκτροφές με χαρακτηριστικά που θα τις καταστήσουν πρότυπα ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Αυτές τις εξελίξεις στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ακολουθεί η αίγα Cashmere, που μέχρι σήμερα προσφέρει ικανοποιητικό, σίγουρο ετήσιο εισόδημα στους παραγωγούς παγκοσμίως και δεδομένης της αγροτικής επιχειρησιακής δυσπραγίας, προσφέρει δραστηριότητες δι-

STAR ATHENA (FLICKR CC)

KΑΤΑΓΩΓΉ – ΙΣΤΟΡΙΚΆ Οι κορυφές και οι πεδιάδες γύρω από την Ασιατική έρημο Gobi είναι η καταγωγή αυτού του πολύτιμου ζώου. Η «ίνα των βασιλιάδων», παράγεται από την κατσίκα Cashmere και φημίζεται για την ζεστασιά και την απαλότητα που προσφέρει. Αυτή η ίνα είναι τόσο πολυτελής, ώστε η Αψίδα του Συμφώνου της Παλαιάς Διαθήκη ήταν επενδυμένη με αυτό. Γνωστή η εκτροφή ήδη πριν από τους Ρωμαϊκούς χρόνους, και πιο πρόσφατα στα τέλη του 19ου αιώνα, ένας Σκωτσέζος κατασκευαστής, ο Joseph Dawson, ανέπτυξε την πρώτη μηχανική μέθοδος διαχωρισμού των εκλεπτισμένων ινών κάτω από το εξωτερικό στρώμα. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη μετατόπισε την κατασκευή στη Σκωτία. Σήμερα, το επιχειρησιακό ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί πίσω στην Κίνα, την πηγή προέλευσης των ινών. Με εισαγωγή τελευταίας τεχνολογίας και ποιοτικού ελέγχου από την Ιαπωνία, η Κίνα έχει καταστεί κύρια πηγή παραγωγής των πλεκτών από Cashmere. Η ίνα είναι τόσο λεπτή που χρειάζονται 4χιλιόμετρα για να φτιάξουν ένα πουλόβερ. Για εμάς είναι γνωστή εφόσον στο Mάντζεστερ της Ελλάδας, τη Νέα Ιωνία Αττικής δραστηριοποιείται εδώ και 90 χρόνια περίπου η Εριουργία Τρία Άλφα, της οποία σκοπός είναι “σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού: Η κατασκευή και εμπορία κασμηριών και υφασμάτων εξ’ ερίων..” Διαθέτει επίσης γκάμα στρατιωτικών ενδυμάτων για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

κτύωσης με τη Διεθνή Βιομηχανία διασφαλίζοντας την εγχώρια παραγωγή.

31


˝

Ο κατσίκες Cashmere είναι εύκολο να εκτραφούν. Είναι υγιή ζώα και λαμβάνουν

˝

Η αίγα κατά τους χειμερινούς μήνες αναπτύσσει παχύ και πυκνό τρίχωμα ικανό να

˝

Στη νοτιοδυτική Ασία 1,000,000 πουλόβερ πωλούνται κάθε χρόνο. Μάλιστα σε αυτές

ελάχιστη φροντίδα.

παράγει ζεστά παλτά

τις χώρες ένα πουλό-

Μπορούν εύκολα να

και ως εκ τούτου δη-

βερ Cashmere αποτε-

περιοριστούν με μια

μιουργεί ιδιαίτερο εν-

λεί δείκτης οικονομι-

απλή περίφραξη.

διαφέρον στις βιομη-

κής ευμάρειας

˝

χανίες.

˝

˝

ΧΡΉΣΕΙΣ - Η ΤΕΧΝΙΚΉ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ -

ρισσότερο από το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής. Η

ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΤΆΣΕΙΣ

Μογγολία είναι στη δεύτερη θέση με 30 τόνους, ακολου-

Το μαλλί είναι η κύρια παραγωγική κατεύθυνση. Οι αίγες Cashmere (Capra hircus laniger) δίνουν μαλλί χρώματος καφέ, άσπρου και γκρι εξαιρετικής ποιότητας. Κουρεύονται μια φορά το χρόνο και τα ενήλικα δίδουν ως 2,5kg τρίχωμα. Το τρίχωμα αποτελείται από δύο είδη ίνας, μαλλιά guard που αναπτύσσονται εξωτερικά και Cashmere(20%) που αναπτύσσεται κάτω από το εξωτερικό στρώμα. Οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώνουν το ακατέργαστο Cashmere και το αποστέλλουν σε μονάδες επεξεργασίας, το οποίο καθαρίζεται, γνέθεται και ταξινομείται κατά ίνα. Στη συνέχεια οι κατασκευαστές φτιάχνουν νήματα για να κάνουν τα είδη ρουχισμού και άλλα προϊόντα. Το 70% - 75% της παγκόσμιας παραγωγής πρώτης ύλης Cashmere ανήκει στην Κίνα και αποδίδει περί τα US$800 - US$950εκατ. , σε τιμές 2012. Το μεγαλύτερο ποσοστό παραγόμενου προϊόντος κατά παράδοση κατευθύνεται στην Δύση (π.χ. όσον αφορά το μεταποιημένο προϊόν στην Ευρώπη φτάνουν γύρω στα 7,000,000 πουλόβερ). Αξιοσημείωτο είναι ότι η ζήτηση τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό, για μαλλί Cashmere διαμορφώνεται ανοδικά. Η Κίνα παράγει περίπου 100τόνους ινών/έτος, πε-

32

e food for e thought

θούμενη από την Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Ιράν, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Διεθνείς οργανισμοί, όπως η USAID, παρέχουν χρηματοδότηση για να βοηθηθεί η ανάπτυξη αυτής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε αρκετά μέρη του κόσμου. Οι πρώτες κατσίκες Cashmere εισήχθησαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία στις Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Από τότε αρκετοί κτηνοτρόφοι Cashmere έχουν παράγει ικανοποιητικό απόθεμα. "Το επίπεδο διαβίωσής μας γίνεται όλο και καλύτερο", δήλωσε Αμερικάνος εκτροφέας που βγάζει US$155.000 και πουλάει μαλλί στην Εσωτερική Αγορά. Η τιμή της πρώτης ύλης Cashmere αυξήθηκε κατά 50% στη Μογγολία στο πρώτο τρίμηνο του 2012 και ο David Lee, ένας εμπειρογνώμονας από το Cashmere Fibers International με έδρα το Bradford στην Αγγλία, δήλωσε ότι "οι τιμές στο Αφγανιστάν δεν έχουν φτάσει τα επίπεδα αυτά εδώ και τριάντα χρόνια. " 


33


 ΆΡΗΣ ΚΌΚΚΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΎ ΤΎΠΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

aris.kokkas@carmobility.gr

MERCEDES:

Είκοσι χρόνια μετά την παρουσίασή της, η πάλαι ποτέ Mercedes SLK, περνά, ως SLC, στην 4η βελτιωμένη έκδοσή της.

SLC Facelift

Η

αλλαγή του ονόματος αποσκοπεί στην πε-

ακό και δυναμικό εμπρός μέρος, όπου η μάσκα του ψυ-

ραιτέρω κατάδειξη της στενής σχέσης του

γείου έχει αποκτήσει μεγαλύτερη κλίση και υιοθετεί τη

μοντέλου με την C class, με την οποία το

σχεδίαση Diamond. Μια σειρά από περαιτέρω σχεδια-

roadster μοιράζεται μεγάλο μέρος του τεχνολογι-

στικές λεπτομέρειες, όπως επίσης και εναλλαγές μεταξύ

κού του υπόβαθρου. Η πρόγονος του μοντέλου, SLK,

μαύρων στοιχείων, ασημί ή και χρωμίου διαφοροποιούν

η οποία λανσαρίστηκε το 1996, πέτυχε πωλήσεις της

τις επιμέρους εκδόσεις. Τα φώτα πορείας ημέρας είναι

τάξης των 670.000 αυτοκινήτων συνολικά. Την πορεία

LED και ενσωματώνονται στους προβολείς, η εξωτερι-

αυτή έρχεται να συνεχίσει το νέο μοντέλο της γερμανι-

κή επιφάνεια των οποίων κατασκευάζεται από διαυγές

κής εταιρείας ενσωματώνοντας κορυφαία τεχνολογικά

πολυκαρβονικό υλικό και διαθέτει προστατευτική επί-

χαρακτηριστικά, αλλά και μια ευρεία γκάμα κινητήρων.

στρωση κατά της φθοράς. 

Οι σχεδιαστικές αλλαγές στη βελτιωμένη εκδοχή του μοντέλου περιλαμβάνουν ένα σημαντικά πιο εντυπωσι-

34

e food for e thought

διαβάστε περισσότερα εδώ


35


Μaster Practitioner Programme in Eating Disorders & Obesity Ποιος μπορεί να παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις

Εξειδίκευση Master Practitioner στις Διατροφικές Διαταραχές και την Παχυσαρκία μόνο για επαγγελματίες υγείας από το Κέντρο Εκπαίδευσης & Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών ΚΕΑΔΔ www.keadd.gr Εκπαίδευση με πρακτική εξάσκηση για τις διατροφικές διαταραχές και την παχυσαρκία σε τρεις ενότητες, διάρκειας 14 ημερών – 3 κύκλοι εκπαιδεύσεων Πιστοποιημένες Εκπαιδεύσεις Εξειδίκευσης στις Διατροφικές Διαταραχές και την Παχυσαρκία υπό την πλήρη εποπτεία και συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών της Μεγάλης Βρετανίας NCFED www.eating-disorders.org.uk υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συλλόγου Ψυχολόγων – British Psychological Society BPS 1)Εξειδικευμένες Παρεμβάσεις και Δεξιότητες στις Διατροφικές Διαταραχές (Excellence In Practitioner Skills for Eating Disorders) Εκπαίδευση διάρκειας 8 ημερών πάνω στις πλέον πρόσφατα ενημερωμένες θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις. 2) Παχυσαρκία: Ψυχολογικές Παρεμβάσεις (Essential Obesity: Psychological Interventions) Εκπαίδευση διάρκειας 4 ημερών Πρακτικές δεξιότητες για διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 3) Διατροφικές Παρεμβάσεις για Διατροφικές Διαταραχές (Nutritional Interventions for Eating Disorders) Εκπαίδευση διάρκειας 2 ημερών Εκμάθηση ενσωμάτωσης διατροφικών παρεμβάσεων στην θεραπευτική προσέγγιση

36

e food for e thought

Η εκπαίδευση αφορά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας (με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από έγκυρο ακαδημαϊκό ίδρυμα Ελλάδος ή εξωτερικού) που αντιμετωπίζουν στην εργασία τους θέματα διατροφικών διαταραχών και παχυσαρκίας όπως:

Ιατρούς, Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Διαιτολόγους – Διατροφολόγους, Φαρμακοποιούς, Αποφοίτους ΤΕΦΑΑ Οι εκπαιδεύσεις παρέχουν σε ανεξάρτητους επαγγελματίες υγείας ευκαιρίες συνεργασίας και παραπομπής περιστατικών μέσω των συνεργαζόμενων ειδικοτήτων των πιστοποιημένων θεραπευτών. Οι πιστοποιημένοι Master Practitioners θα εμφανίζονται σε ειδική λίστα on line μέσα από το επίσημο site του ΚΕΑΔΔ ώστε να είναι στη διάθεση καθενός ενδιαφερόμενου. Επιστημονική υπεύθυνος του ΚΕΑΔΔ είναι η κλινική ψυχολόγος Δρ Μαργαρίτα-Αγγελική Σχινά με διευθύνων σύμβουλο τον διαιτολόγο Ευάγγελο Ζουμπανέα Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity, πρόεδρο του Ινστιτούτου Διατροφικών Μελετών & Ερευνών. Στην εκπαίδευση συμμετέχουν επίσης η Ιατρός Άννα Γαρίδου Ενδοκρινολόγος – Φαρμακοποιός – Υγιεινολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών και ο Δρ. Εμμανουήλ Γεωργιάδης, Αθλητικός Ψυχολόγος και η διαιτολόγος Ιωάννα Κοντελέ Master Practitioner in Eating Disorders & Obesity, συνεργάτης της Μονάδας ΕΦηβικής Υγείας νοσοκομείου Π&Α Κυριακού Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες στο site www.keadd.gr τηλ. 210-2718360 Δευτέρα με Πέμπτη 11πμ-7μμ Email: admin@keadd.gr & diatrofioe@gmail.com