__MAIN_TEXT__

Page 1


|

1


AS V GY MN

10

PORSEMYRVEGEN

ST

OR

RA

11

GE

N

ST OR GA TA

9

A

AT EG

GY MN AS VE

J RK KY

5

6

15

8

7

EN

EG

V RA

JE

SK

DH

US

GA

TA

ANDE

RS VA

SSBO

LK

GEN

LS

GA

TE

SG

A TA

JE

INDUSTRIGATA

14

3

HO LM

EN

4

16 12

2

1 ELVEGATA

2

TNVE

HA

R Ø Y

MIT HS GA TA

MY

|

KART

13


Kart Map

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Coop Mega Studenthuset Rokken/Spinneriet Buss/Taxi Naustet Grill Nordea Volda Kyrkje Sparebank 1 Volda Legesenter Rådhuset Samfunnshuset og teltet Volda Turisthotell Circle K Kiwi (Søndagsope) Det Grøne Treet Norwegian Animation Center Betel

FESTIVALKINOANE/ SCREENINGS Volda Filmteater på Samfunnshuset , Storgata 14 Studenthuset Rokken, Industrigata 12 VIKTIGE TELEFONNUMMER/ PHONE NUMBERS: Volda Taxi: 70 07 89 00 Legevakt/ Emergency: 70 07 72 66 KVAR KAN EG FINNE EIN MINIBANK? WHERE CAN I FIND AN ATM? Sparebank 1 Volda-Ørsta: Gymnasvegen 2 Nordea: Halkjelsgata 1 Sparebank Møre: Industrigata 14

KART

|

3


DokMedia Me er sjølvsagt tilstade på sosiale medium! Dersom du tek bilete under festivalen oppmodar me deg til å merke bileta dine med #dokfilm17. Legg oss til på Snapchat og Instagram for å få tilgong til bilete og videoar under heile festivalen. Ta gjerne ein kik på Facebook-sida og Twitter-kontoen vår for å få med deg dei siste oppdateringane og nyhenda frå festivalen. Follow Dokfilm on social media juring the festival! We encourage you to tag photos you take during the festival with #dokfilm17. Add us on Snapchat and Instagram to see photos and videos from festival events. On our Facebook page and Twitter account you’ll get the latest news and updates from the festival.

FACEBOOK -

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen

SNAPCHAT Dokfilm

INSTAGRAM Dokfilm

TWITTER Dokfilm2017

4

|

DOKMEDIA


Innhald Table of contents Leiar Om Dokfilm Kjekt å vite Kafé Attåt Arrangement DokSnakk DokFabrikken

6 7 8 10 12 22 24

Filmar/Movies Helsing frå dei programansvarlege Torsdag Fredag Laurdag

27 28 42 54

Pitchetevling Prisutdeling Jury for lang dokumentarfilm Jury for kort og mellomlang dokumentar Jury for studentproduksjon Kven står bak? Ein stor takk til Program Stikkordregister Sponsorar

64 66 68 70 72 74 75 76 79 80

INNHALD

|

5


Leiar

Johanne Kristiensen Sandvik

Eg er ufatteleg stolt over å kunne ynskje velkommen til Den Norske Dokumentarfilmfestivalen 2017! I år er det tjuefyrste året festivalen arrangerast, og Volda inviterar til fire dagar med det beste av norsk dokumentarfilm, viktige diskusjonar, feststemning og minne for livet. I fjor feira me 20 år, og no trer me inn i det fyrste av det me vonar blir 20 nye år med Dokfilm. Denne framtida ynskjer me sjølvsagt å markere, og derfor har me i år spikra saman det splitter nye konseptet «DokFabrikken». Der vil me gje ein smakebit på kva ny teknologi som VR har å by på for dokumentaristar. Dokfilm er ein liten festival med eit stort hjarte og mykje sjel. Det enorme engasjementet

6

|

LEIAR

bak festivalen byggjer på reinspikka kjærleik, lidenskap og ynskjet om å bidra til noko positivt og viktig - både for bransje og for publikum. Me kan ikkje lokke med gull, men grøne skogar, majestiske fjell og ei heilt særeigen stemning kan me love i år også. Me er særs takksame for alle dei som sender inn film til oss. Å få arbeide med ein festival som betyr mykje for både bransje, lokale og tilreisande, er eit stort privilegium. Og at gamle vener kjem tilbake til festivalen år etter år, dét er kjekt! Eg vonar dykk får ei fantastisk festivaloppleving i år igjen. Velkommen til verdas trivelegaste dokumentarfilmfestival!


Om Dokfilm

About Dokfilm

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen er den største og eldste festivalen for norsk dokumentarfilm, og vart arrangert for fyrste gong i 1997. I løpet av desse 21 åra har Dokfilm vore eit arrangement der dokumentarfilmbransjen og publikum møtast og delar gode filmopplevingar i vakre sunnmørske omgjevnader.

The Norwegian Documentary Film Festival is the largest and oldest festival for Norwegian documentary films, and was first held in 1997. During these twenty-one years, Dokfilm has been an event where the documentary industry and the audience meet and share experiences and good movies in beautiful surroundings.

Festivalen har som målsetjing å syne det beste av norsk dokumentarfilm og å fremje unge filmskaparar. I tillegg har me kvart år eit lite supplement internasjonale filmar til inspirasjon.

Screening the best of Norwegian documentary and to promote young filmmakers are the festival’s two biggest objectives. Each year we also screen a few international films.

Me deler ut fire prisar på Dokfilm. “Gullflugeprisen” går til beste lange dokumentar, “Ildflugeprisen” vert gjeven til beste korte eller mellomlange dokumentar, medan “Nymfeprisen” utdelast til beste studentproduksjon. I tillegg deler me ut ein publikumspris.

We award four films during the festival. “Gullflugeprisen” goes to the best long documentary, “Ildflugeprisen” is awarded to the best short or medium-length documentary, whereas “Nymfeprisen” is given to the best student production. In addition, we give out an audience award.

Den Norske Dokumentarfilmfestivalen ynskjer å vere ein boltreplass for norsk dokumentarfilmbransje, og at publikum skal få augo opp for kva norsk dokumentar har å by på. Me er særs stolte av Dokfilm, og me vil gjere så godt me kan for at du skal trivast på festival!

The Norwegian Documentary Film Festival wishes to be a home for the Norwegian documentary industry, and to work for the audience to experience the very best of Norwegian documentary film today. We are very proud of Dokfilm, and we will do our utmost for you to have a great festival experience!

OM DOKFILM

|

7


Kjekt å vite

Good to know

Billettar/Tickets Alle billettar og bongar kan kjøpast i Infobua ved Samfunnshuset. Festivalpass kan òg kjøpast på Tikkio og ved Studenthuset Rokken før alle filmsyningar. Festivalpasset kostar 200 kroner og gir inngang til alle filmar og arrangement under festivalen.

All tickets can be bought at the information booth (Infobua) at Samfunnshuset. Festival passes can also be bought through Tikkio and at Rokken prior to all screenings. The festival pass costs 200 NOK and grants you entry to all films and events.

NB: Billettar til Laurdagsfesten må kjøpast separat. Me legg ut eit visst tal billettar for sal i Infobua og på Tikkio laurdag kl. 09:00. Verdt å få med seg!

NB: Tickets to the Saturday Party must be bought seperately. We will put a limited amount of tickets for sale in the information booth and Tikkio at 09:00 AM on Saturday.

Informasjon/Information Infobua ligg rett utanfor Samfunnshuset. Om du ikkje finn Infobua eller er langt unna, kan du berre huke tak i ein frivillig!

8

|

KJEKT Å VITE

The information booth (Infobua) is located right outside Samfunnshuset. If you can’t find the information booth or are far away, just ask one of our volunteers!


Visning/Screenings Me syner filmar både på Samfunnshuset og på Studenthuset Rokken. Sjå kart.

The screenings are at Samfunnshuset and at Rokken. View map for location.

Avstemming/Voting Alle dei norske filmane konkurrerer om Publikumsprisen. Stemmesetlar vert delt ut ved inngangen før kvar framsyning. Gi filmen den karakteren du meiner er passande, og lever inn stemmesetelen når du forlét filmlokalet.

All Norwegian films in the program compete for the Audience Award. Voting ballots will be handed out at the entrance prior to each screening. Give the film a mark as you see fit, and turn in the ballot as you exit the venue.

Opningstider/Opening hours Onsdag

19:30 - 01:00

Wednesday

07:30 pm - 01:00 am

Torsdag

09:00 - 01:00

Thursday

09:00 am - 01:00 am

Fredag

09:00 - 02:00

Friday

09:00 am - 02:00 am

Laurdag

09:00 - 18:00 22:00 - 02:00

Saturday

09:00 am - 18:00 pm 22:00 pm - 02:00 am

KJEKT Å VITE

|

9


Kafé Attåt Café Attåt

Kvar dag under festivalen er Kafé Attåt open på Samfunnshuset. For ein billeg peng kan du få eit godt måltid, både frukost, lunsj, middag og kaker. Kom innom Samfunnshuset for god, heimlaga mat! Every day during the festival Café Attåt is open at Samfunnshuset. You can get a good meal, both breakfast, lunch, dinner and cakes. Come by Samfunnshuset for some tasty, homemade food!

Serveringstider/ Serving hours Frukost 09:00 - 10:00

Breakfast 09:00 am - 10:00 am

Lunsj 11:30 - 13:00

Lunch 11:30 am - 01:00 pm

Middag 16:00 - 18:00

Dinner 04:00 pm - 06:00 pm

Nattmat Fredag: 23:00 - 01:00 Laurdag: 22:30 - 01:30

Midnight Snack Friday: 11:00 pm - 01:00 am Saturday: 10:30 pm - 01:30 am

10

|

K A F É AT TÅT


Meny/Menu Frukost/Breakfast Grove rundstykker Kvar morgon serverer me ferske rundstykke med anten ost eller skinke - eller begge deler for den som ynskjer det. Det heile toppast sjølvsagd med ein god kopp kaffi eller te. Homemade bread buns Every morning we serve bread with either cheese or ham. You can even get both if you want. A cup of coffee or tea is included, of course.

Lunsj/Lunch Kyllingsalat Favoritten frå i fjor serverast i år også! Ein salat med kylling, saltbakte poteter og heimlaga aioli. (Vegatarvarianten serverast med falafel i staden for kylling.) Chicken salad Last year´s favorite is back! A salad with chicken, salty potatoes and homemade aioli. (Vegetarian version is served with falafel instead of chicken)

Middag/Dinner Torsdag: Grønnsakssuppe Fredag: Fiskeburger Lørdag: Enkel Shepherd’s pie Thursday: Vegetable Soup Friday: Fish Burger Saturday: Easy Shepherd’s Pie

Kos til kaffien/ Something to your coffee Vi serverer kake til kaffien gjennom heile dagen. Er ikkje heimlaga kake din favoritt vil vi også steike vaffel! We serve cakes and coffee throughout the day. If homemade cake is not your favorite,we will also make waffles!

K A F É AT TÅT

|

11


Arrangement Events

Opning | DokTalent | DokTV DJ Yung Ched Teigen | Filmkviss Raving Iran | DJ UICE | Ei historisk veke Folkefest | BarneDok | Radiofrukost Laurdagsfesten | Silent Disco Visning av vinnarfilmane DokRadio | Prisutdeling Pitchetevling

Opning Onsdag 20:00 | Samfunnshuset

12

Festivalleiar Johanne Kristensen Sandvik, ynskjer velkomen til den tjueførste festivalen i rekka. Som underhaldning og musikalsk innslag har me fått med oss jazzbandet The Mordis of Invention.

Festival director, Johanne Kristensen Sandvik, welcomes you to the 21th Dokfilm festival. As entertainment and musical performance, the jazz band The Mordis of Invention will play.

I år syner me to opningsfilmar: Farvel til asfalten av Ida Marie Pettersen og Bølger av Stefan Witts. Regissørane er sjølvsagt til stades på opninga, og vil snakke om filmane etter syninga.

This year we're screening two opening films: Farvel til asfalten av Ida Marie Pettersen og Bølger av Stefan Witts. After the screening there will be a Q&A with the directors.

|

ARRANGEMENT


Åpningsfilm: Farvel til asfalten Onsdag 20:00 | Samfunnshuset Ida Marie Pettersen (2016) Producer: Høgskolen i Innlandet | Norway | Norwegian | 20 min I Farvel til asfalten blir me kjent med elevane på Frankmotunet, som kjempar ein dagleg kamp om eit rusfritt liv. Filmen er ei historie om venskap, håp og draumar, der naturen står sentral som arena for utvikling. In Farvel til asfalten we get to know the people at Frankmotunet, who fights a daily battle for a life without drugs. It’s a story about friendship, hope and dreams, where nature plays an important role for their recovery.

PREMIERE!

Åpningsfilm: Bølger Onsdag 20:00 | Samfunnshuset Stefan Witts (2017) Producer: Stefan Witts Norway | Norwegian | English subtitles | 5 min I Bølger møter me Sunniva som har gått bort frå draumen om å vere dansar på fulltid, og forsøkjer heller å vere den danseinstruktøren ho sjølv aldri hadde. I eit samfunn med eit stadig mål om å vere best, tek filmen sitt utgangspunkt i ein alminneleg bergensar, som fokuserer på gleda i det ho gjer. In Bølger we meet Sunniva who has disregarded her dream of being a full time dancer, and devotes her time to become the dance instructor she never had. In a community with a never-ending goal of becoming the very best, Bølger takes its focus on a regular local citizen, focusing on the joy of dancing.

PREMIERE!

ARRANGEMENT

|

13


DokTalent Onsdag 13:00 | Samfunnshuset Den årlige kortfilmkonkurransen for ungdom. Doktalent gir elevar fra norske videregåandeog folkehøgskular ein sjanse til å ta sine første steg inn i rolla som samfunnskritiske filmskaparar. Tema for konkurransen er psykisk helse, og gir ungdomen sjanse til å fortellje historier som dei kan knytte til dette. Konkurransen vil foregå på Samfunnshuset, der ein jury vil kåre ein vinnar. Konkurransen er arrangert med støtte frå stiftinga Fritt Ord.

The annual short film competition for young adults. The competition gives students at high schools and folk high schools the opportunity to be critical documentary filmmakers. The theme for this year´s competition is mental health, and the films reflect what the young filmmakers put into this theme. The screening of the final will happen at Samfunnshuset, where a jury will select a winner. The competition is being held with support from the foundation Fritt Ord.

DJ Yung Ched Teigen Onsdag 22:30 | Teltet Etter festivalopninga sparkar me i gang festivalstemninga med DJ Yung Ched Teigen i teltet. Her vert det chill lounge med ei god blanding av hip hop og semi-house. Dans, le og kjenn kjærleikens brus i kroppen! After the festival opening, we’ll kick-start the festival atmosphere with DJ Yung Ched Teigen in the tent. It will be chill lounge, with a mix of hip hop and semi-house. Let’s dance, laugh and feel the love!

14

|

ARRANGEMENT


DocLounge Volda presenterar: Raving Iran Torsdag 21:00 | Teltet

Doc Lounge Volda inviterer til syning av Raving Iran, ein film om dei to DJ’ane Anoosh og Arash som held til på Teherans undergrunns techno-scene. Sjølv om dei er lei av å gøyme seg for politiet, prøver dei likevel å selge sitt ulovlege musikkalbum. Men så vert Anoosh arrestert. Sjekk facebook.com/ docloungevolda for detaljar. Me varmar opp teltet i forkant, men ta med deg skikkeleg tøy for å halde varmen i kroppen. Etter syninga svingar me med tryllestava og gjer om Teltet til vår eigen undergrunnsklubb. Da er det tid for Raving Volda!

Doc Lounge Volda invites you to the screening of Raving Iran, a film about the two DJ’s Anoosh and Arash from Tehran’s underground techno scene. Although they are tired of hiding from the police, they are still trying to sell their illegal music album. But suddenly Anoosh gets arrested. Check out facebook. com/docloungevolda for more details. We’ll warm up the festival tent, but bring warm clothes as well. After the screening we will turn the tent into our own underground club and arrange Raving Volda!

ARRANGEMENT

|

15


Radiofrukost: I samarbeid med NRK Fredag og laurdag 09:00 | Samfunnshuset Fredag: Fortell meg om Joar. Den 5. august i 1991 druknar ein 19 år gammel gut i ei elv i Nordland. I åra som har gått sidan hendelsen har familien som mista ein son og ein bror, aldri snakka om det som skjedde. Før no. Regi av søstra i familien - Frid Kvalpskarmo Hansen. Laurdag: Syrisk Symfoni. Mange syriske musikarar har flykta til Europa. Ildsjel og kontrabassist Raed Jazbeh har ein draum om å samle dei til eit eksil-orkester. Han finn gamle og nye syriske kolleger på flukt via Facebook. Dei samlast i Bremen i Tyskland for å grunnleggje eit symfoniorkester. Men dei manglar instrument, ressursar og organisasjon. Den tyske dirigenten Martin Lentz blir med for å hjelpe til. Han kan det tyske systemet.

Filmkviss Fredag 20:00 | Teltet Test dine filmkunnskapar i verdas beste filmkviss! Jonathan og Fredrik er klare til å finne ut om du har fulgt med i timen, og saman med fire vener har du moglegheita til å vinne gratisbillettar til sjølvaste Laurdagsfesten! Test your film knowledge in the world’s most awesome film quiz! Jonathan and Fredrik are ready to see if you’ve been paying attention in class, and together with four friends, you have the possibility of winning free tickets to the epic Saturday Party!

16

|

ARRANGEMENT

Orkesteret får raskt mykje oppmerksomheit og forespørslar om å holde konsertar. Men så oppstår ein bitter konflikt mellom den syriske idealisten og den tyske dirigenten. Begge vil ha kontroll over det syriske flyktningeorkesteret. Regi Cecilia Josefson. This event will be held in Norwegian.


DokTV www.knaggen.no Volda Student-TV lagar reportasjar med aktuelle saker under heile festivalen. Sakene kan du sjå på nettsida deira! www.knaggen.no Volda Student-TV makes daily reports during the festival. The reports can be viewed on their website! www.knaggen.no

Pitchetevling Fredag 12:30 | Rokken For fjortande år på rad arrangerer me pitchetevling på dokfilm. Ei samling filmskaparar får sjansen til å presentere prosjektet sitt for eit panel frå bransjen og konkurrerer om budsjettstøtte. (Will be held in Norwegian)

DJ UICE Fredag 23:00 | Teltet Etter filmkviss held DJ uice stemninga og kommunikasjonen varm i teltet! Med ei blanding av house, garage og hip hop garanterer me eit kalas utan like. After the film quiz, DJ uice gives us a mix of hip hop, garage and house in the festival tent! We guarantee a great atmosphere and a full dancefloor. Get ready to party!

ARRANGEMENT

|

17


Ei historisk veke Laurdag 11:30 | Halkjelsgate I samarbeid med Mellom Bygningane i Volda ynskjer me å setje fokus på Voldas stolte historie ved å invitere til folkefest i Halkjelsgata. Bli med tilbake i tid med yrande folkeliv og den gode Voldastemninga. Arrangementet begynner 11:30 og held på nokre timar. Ta med ein ven eller heile familien og opplev dette saman med oss! Together with Mellom Bygningane i Volda we wish to focus on the history of Volda and invite you to a celebration in the main street. Go back in time with us and experience how Volda used to be. Bring a friend or your whole family and experience this together with us!

Folkefest Laurdag 12:00 | Paviljongparken Laurdag 29. april er det klart for den årlege Folkefesten under Dokfilm. Festen vil finne stad i paviljongparken i sentrum av Volda frå kl. 12.00 -14.00. Her blir det aktivitetar for både store og små, der ansiktsmaling og sekkeløp er noko av moroa dei minste kan glede seg til. Det vil óg bli delt ut gratis vaflar, kaffe og anna til alle som møter opp. Vi gleder oss til ein heidundrande folkefest saman med deg, borna dine, vener, kjende og kjære. Vel møtt! We are happy to invite you all to join his year´s Folkefest in Paviljongparken! Saturday April 26th is the day, and the gathering will last from 12.00 – 14.00pm. Folkefest is a day filled with fun activities - there will be entertainment for all ages. You can get face painting, compete

18

|

ARRANGEMENT

in a sack race, and much more. There will be free waffles and coffee served to everyone who joins the feast. So bring your kids, friends and loved ones – we are looking forward to having an amazing day together with you all!


BarneDok Laurdag 14:00 | Rokken Dokumentarfilm er også for born! Etter Folkefesten på laurdag, inviterer me alle borna med på ei gratis filmsyning på Rokken. Her vert den norske barnedokumentaren «Tungeskjærerne» synt, ein film for voksne og born i alle aldre. Mogelegheita for ei overrasking til borna etter filmen er stor! Sjå side 57 for filmskildring av «Tungeskjærerne». Documentary film is also for kids! After the Folkefest on Saturday, we invite all the children for a free screening at Rokken. We will screen the norwegian children’s documentary «Tungeskjærerne», a film for children of all ages. There might be a surprise for them as well, after the screening. Look up page 57 for a description of «Tungeskjærerne».

DokRadio Laurdag 14:00 | Teltet I år som i fjor lagar Volda Studentradio direktesendingar frå Dokfilm! Denne gongen sendast det frå teltet på området og det vil verte godt og blanda program med både gjestar og musikk. Det vil også vere konkurransar der ein kan vinne billettar til Laurdagsfesten. Me lovar god stemning, møt opp og ver med å skape god radio! True to tradition, Volda Student Radio will transmit live from Dokfilm, this year from the tent at Samfunnshuset! (Will be held in Norwegian)

ARRANGEMENT

|

19


Prisutdeling Laurdag 20:00 | Samfunnshuset Prisutdelinga er eit høgtidleg arrangement for filmskaparar, regissørar og andre bidragsytarar innanfor filmane som vert vist på Dokfilm. Her vert det utdeling av prisar for ulike kategoriar. Det vil også verte enkel servering og musikalske innslag av god kvalitet. Dette arrangementet vert halde i storsalen på Samfunnshuset på laurdagskvelden. The Award Ceremony celebrates the filmmakers, directors and other film contributors of this year’s festival. Awards will be handed out to the best films in different categories, and there will be musical performances. The Award Ceremony will be held in the big hall at Samfunnshuset on Saturday evening, right before the epic Saturday Party.

Laurdagsfesten Laurdag 22:00 | Teltet Gjer deg klar for folkefest i ekte norsk stil! Vi gjentek DJ-suksessen frå i fjor med duoen DJ Lucy og DJ Danny, som vil få deg til å sparke hatten av pinnen og snurre på stakken. Ta med deg venene dine til ein forrykande avsluttingsfest på Dokfilmfestivalen 2017! Det vil bli solgt merch med ei overrasking. Get ready for a party in real norwegian style! We’re repeating the success from last year with DJ Lucy and DJ Danny, they will make you dance like a traditional norwegian. Bring all your friends and gather for the fantastic final event at Dokfilmfestivalen 2017! There will be sold merch with a surprise.

20 |

ARRANGEMENT

Billetter til festen må kjøpast separat/ Tickets to the party must be bought separately.


Silent Disco Laurdag 22:00 | DokumenBar Årets laurdagsfest byr på mange spennande overraskingar, men me kan avsløre ei av dei no! I år slår me til med Silent Disco i samarbeid med DJ Booking Norge. Ta turen innom ein tilsynelatande lydlaus DokumenBar, før du tek på deg headset og smelter inn i diskoens verden. Kom tidleg, me har kun eit begrensa antall headset. Arrangementet krev billett til Laurdagsfesten. This year’s Saturday Party comes with many surprises, but we can reveal one of them now! We are presenting Silent Disco, together with DJ Booking Norway. Visit what appears to be a completely silent DokumenBar, before you put on a headset and are brought into the world of disco. We only have a limited amount of headsets, so show up early. This event requires a ticket to the Saturday Party.

Visning av vinnarfilmane Søndag 12:00 | Samfunnshuset Vinnarfilmane av Beste studentproduksjon, Beste korte eller mellomlange dokumentar, Beste lange dokumentar og Publikumsprisen vert synt for alle som vil sjå. The award winners of Best Student Production, Best Short or Medium Documentary, Best Long Documentary and Audience Award will be screened for those who want to see them.

ARRANGEMENT

|

21


DokSnakk DokTalk

Treng me å snakke meir om døden? Når fiksjon og dokumentar møtast Kreative Søre Sunnmøre

Kreative Søre Sunnmøre Torsdag 17:00 | Teltet Vestnorsk filmsenter inviterer bransjen, tilreisande og studentar til kreative timar i festivalteltet. Kreative Søre Sunnmøre er ein møteserie som har gått i over fem år. Kom og møt bransjefolk, slapp av, prat og hels på andre kreative menneske. På årets program står masterklasse med filmskaparane Are og Sturla Pilskog, som gjennom mange år har skapt vakre dokumentarar om samspelet mellom naturen og mennesket. I tillegg får me foredrag frå Zaradasht Ahmed frå filmen «Nowhere to hide» (s.36) som vann kategorien for beste kinodokumentar på IDFA, verdas største dokumentarfilmfestival. Vestnorsk filmsenter invites the industry, students and visitors alike to a few creative hours in the festival tent. Come meet the industry, relax, talk and get inspired. This evening, we

22 |

DOKSNAKK

will have a masterclass from the filmmakers Are and Sturla Pilskog, who has created a number of beautiful documentaries about humans’s relationship with nature. We will also have a talk from Zaradasht Ahmed behind the film «Nowhere to hide» (p.36), which won the category for best feature-length documentary at IDFA, the world’s largest documentary film festival.


DokFokus: Treng me å snakke meir om døden? Fredag 19:00 | Rokken Korleis er det å formidle livets slutt på lerretet? I panelet for å diskutere dette er dokumentaristar som alle tek for seg temaet død på ulike måtar i sine filmar. Kvifor har dei valt å lage film om dette, og er død og sjukdom eit tabu i Noreg? I panelet sit Kaia Johnsen Viki frå «Uten mamma, uten pappa», Paulina Cervenka frå «Ingen tid å miste» og Sverre Kvamme frå «Albatross».

This event will be held in Norwegian.

DokFokus: Når fiksjon og dokumentar møtast Laurdag 12:00 | Rokken Kor mykje kan grensene for dokumentarfilm utvidast når det gjeld bruk av rekonstruerte scenar, iscenesetjing og animasjon? Kva for reglar i dokumentarfilm kan til fordel verte brote, og kan bruken verte uforsvarleg? For å diskutere dette aktuelle temaet, har me Gørild Mauseth frå «Karenina & I», David Kinsella frå «The Whisperers» og Trine Vallevik Håbjørg frå «Når jeg hører fuglene synge». Is there a limit when it comes to using fiction techniques in documentaries, such as animation, staged events and reconstruction? What kind of rule breaking is in favor of the film, and when is it no longer justifiable?

To discuss this current topic, we have Gørild Mauseth from «Karenina & I», David Kinsella from «The Whisperers» and Trine Vallevik Håbjørg from «Når jeg hører fuglene synge». This event will be held in English.

DOKSNAKK

| 23


DokFabrikken

Dokfilm introduserer:

DokFactory

I år har me spikra saman det splitter nye konseptet DokFabrikken! Der kan du sjå dokumentarar i VR (Virtual Reality). Med VR-briller og headset blir du teke med inn i ei unik røyndom filma i 360. Me syner “VR The Champions”, og kanskje kjem det fleire overraskingar. Fabrikken er open frå 16.00 - 19.00 fredag og laurdag.

This year Dokfilm presents a new concept called DocFactory, where we will screen documentaries in VR. We are screening “VR The Champions”, and perhaps some other surprises. The Factory is open from 16:00 to 19:00 Friday and Saturday.

Masterklasse i VR med Jannicke Mikkelsen Fredag 15:00 | Teltet Norske Jannicke Mikkelsen er regissør og fotograf bak filmen “VR The Champions”. Ho tek oss me på ei reise frå å utvikle ny teknologi til korleis det var bak kulissane med dei legendariske rockestjernene. Foredraget tek for seg arbeidsprosessen, utstyr, levende stereografi og postproduksjon. Mikkelsen utfordrar aktuelle mistydingar innan VR og utforskar framtida til dette formatet. Director and DoP Jannicke Mikkelsen takes you on a journey through inventing new-tech to behind the scenes of working with the legendary rock stars. The talk details the project

24 |

D O K FA B R I K K E N

workflow, equipment, live-action stereography through to post-production. Mikkelsen’s talk challenges current VR misconceptions and explores the future of VR entertainment.


VR The Champions Fredag, laurdag 16:00-19:00 | Konferanserommet på Rokken

Lengde: 15 min. År: 2016. Regissør: Jannicke Mikkelsen. Produsent: Miracle og Eagle Rock Films Production, Universal Music Group. Land: Norge/Storbritannia

Length: 15 min Year: 2016 Director: Jannicke Mikkelsen. Producer: Miracle og Eagle Rock Films Production, Universal Music Group. Country: Norway/United Kingdom

VR The Champions er tittelen på QUEEN + Adam Lambert sin første live-konsert i Virtual Reality. Denne unike VR-filmen gir sjåaren ei konsertoppleving utanom det vanlege. Den er filma i flygande 3D-360, og tek deg med på ei uforglemmeleg reise svevande over publikum, og ved sida av bandet på hovedscena i Barcelona’s St. Jordi. Filmen gir deg ei komplett oppleving av røyndom, filma i 3D med ambisonisk lyd, for å gjere konserten enda meir virutell enn du kan forestille deg.

VR The Champions is the title of QUEEN + Adam Lambert’s first live-concert film in virtual reality. This unique VR film gives the viewer a concert experience like no other. Captured in flying 3D-360 the viewer is taken on a unforgettable journey hovering above the audience and flying alongside the band. Offering the complete experience of heightened reality, this film is captured in 3D and delivered with ambisonic audio to make this concert even more virtually real than you could ever imagine.

D O K FA B R I K K E N

| 25


26 |


Helsing frå dei programansvarlege Andrea Hustad & Aron Bræstrup Løsnes

Arbeidet med å setje saman programmet til den tjuefyrste utgåva av Den Norske Dokumentarfilmfestivalen har vore eit stort privilegium. Som programansvarlege for festivalen har me hatt eit sterkt fokus på å setje saman eit heilskapeleg program som representerer breidda og mangfaldet innan norsk dokumentarfilm. Etter å ha sett gjennom over 250 filmer, er 70 av disse komme med i programmet. Me er stolte av å presentere eit program som viser ulike sider og tendensar innan den norske bransjen. Vel vitande om at det også gjerast mykje spennande arbeid utanfor Noreg, har me plukka ut eit knippe internasjonale filmar til fornøyelse og inspirasjon. Programutvalet har vore ein inspirerande prosess, og me er svært takknemlege for alle bidrag til festivalen. Me ynskjer å takke alle filmskapare som har sendt inn sine bidrag til programmet.

Arbeidet med å setje saman programmet til den tjuefyrste utgåva av Den Norske Dokumentarfilmfestivalen har vore eit stort privilegium. Som programansvarlege for festivalen har me hatt eit sterkt fokus på å setje saman eit heilskapeleg program som representerer breidda og mangfaldet innan norsk dokumentarfilm. Etter å ha sett gjennom over 250 filmer, er 70 av disse komme med i programmet. Me er stolte av å presentere eit program som viser ulike sider og tendensar innan den norske bransjen. Vel vitande om at det også gjerast mykje spennande arbeid utanfor Noreg, har me plukka ut eit knippe internasjonale filmar til fornøyelse og inspirasjon. Programutvalet har vore ein inspirerande prosess, og me er svært takknemlege for alle bidrag til festivalen. Me ynskjer å takke alle filmskapare som har sendt inn sine bidrag til programmet.

God fornøyelse!

God fornøyelse!

H E L S I N G F R Å D E I P R O G R A M A N S VA R L E G E

|

27


Torsdag Thursday

Fra hofta Sviket mot sauen Uten mat og drikke The Whisperers Scary Funny Sexy Urstemmen Lek Barndom Når jeg hører fuglene synge Mogadishu Soldier Gentle From dust to now A portrait of Claudia Cox The Pit Hjertefølgerne Bybonden Ad Astra Skolen I det fri All Governments Lie Nowhere to hide Vår beste dag Heedless Ishavsblod Monster in the Mind Til månen med bestefar Albatross Cucli

28 |

TO R S DAG

PREMIERE!

10:00 | ROKKEN

Fra hofta Jørgen Egner Granerud (2017) Producer: Høgskolen i Lillehammer Norway | Multiple | English subs | 28 min

Norsk politi er ikkje bevæpna i ein normalsituasjon. Nokre meiner dette bør bli endra. Vil det gjere folk tryggare om politiet går rundt med pistol heile tida? Norwegian police are not armed in a normal situation. Some think this should change. Will people be safer if the police carry guns all the time?


PREMIERE!

10:00 | ROKKEN

10:00 | ROKKEN

Sviket mot sauen

Utan mat og drikke

Lars Ankervold (co-regi Adele Gyllenhammar)

Ida Kleppe (2016)

(2016) Producer: Høgskolen i Innlandet

Producer: Trude Refsahl

Norway | Norwegian | 24 min

Norway | Norwegian | 45 min

«Sviket mot sauen» fortel historia om korleis ull frå mishandla sauar hamnar i kledekolleksjonane til kjente norske idrettsstjerner. Filmen avslører at kledeprodusentane ikkje har mogelegheit til å følgje sine eigne etiske retningsliner og at ull er ein brutal måte å tene pengar på.

Går det an å berre leve på norsk mat? Filmskaparen Ida og familien hennar skal gjere eit eksperiment. Dei skal berre ete norskprodusert mat i ein månad. Samstundes skal Ida prøve å finne ut om norsk mat er trygg, og om me har nok mat i Noreg, om importen brått skulle verte forhindra.

«Sviket mot sauen» tells the story of how wool from abused sheep is used in the clothing collections of known Norwegian sports stars. The film reveals that the producers of the clothes do not have the possibilities to follow their own ethical guidelines and that wool is a brutal way to earn money.

Can you live on Norwegian food alone? The director is doing an experiment, and are only eating food produced in Norway for a month. At the same time Ida is trying to find out if Norwegian food is safe, and if we have enough food without importing anything.

TO R S DAG

| 29


PREMIERE!

PREMIERE!

10:00 | SAMFUNNSHUSET

12:00 | ROKKEN

The Whisperers

Scary Funny Sexy

David Kinsella (2016)

Christer Sev og Olaf Helmersen (2016)

Producer: David Kinsella Productions AS

Producer: Christer Sev | Norway/Greenland

Norway | Multiple | English subs | 97 min

| Danish | English subs | 6 min

Filmen fortel historia om ei ung sørsamiske jente. Dette er ein film med ekte menneske som lever sine draumar i ein innfødt amerikansk fabel, gjennom auga til filmregissøren. Ellen-Sara har sine rike tradisjonar i reindrift, men som tenåring er den kommersielle verda freistande.

«Scary Funny Sexy» tek føre seg maskedans - ein merkeleg gammal grønlandsk tradisjon som framleis praktiseres den dag i dag. Gjennom ei ung teatergruppe får me eit innblikk i den spesielle kunstforma og får sjå den i praksis i deira første framsyning. Filmen tek stad i naturskjønne Nuuk i Grønland.

The film tells the story of a young South Sami girl. A movie with real people, living their dreams in a native American fable, through the eyes of the film director. Ellen Sara has her rich traditions of reindeer herding, but as a teenager the commercial world is tempting for this young woman.

30 |

TO R S DAG

Scary Funny Sexy is a film about mask dance - an old and bizarre Greenlandic tradition which is still performed today. We get to know the artform through the eyes of a young theater ensemble as they perform it for their first time ever.


12:00 | ROKKEN

12:00 | SAMFUNNSHUSET

Urstemmen

Lek

Martin Otterbeck & Vegar Aase (2017)

Christer Steffensen (2016) Producer: Chris-

Producer: Mathis Ståle Mathisen

ter Steffensen, Lisa Turøy Christiansen

Norway | Multiple | English subs | 58 min

Norway | Norwegian | English subs | 6 min

I 2017 feirar Anneli Drecker 30 år som artist. Frustrert over dagens overflatiske fokus på utsjånad i pop-industrien, tek ho fatt på ein utdannande reise for å lære gamle teknikkar innan tradisjonell song, i jakt på urstemmene.

«Ein treng ikkje eit studio for å danse». Dans kan også vere so utruleg mykje meir enn eit underhaldingsmedium som er vakkert å sjå på. «Lek» presenterer ein erfaren dansar si lidenskapelege forhold til dans, hennar tankar om livet og stadige utforsking av rørsla.

In 2017 Anneli Drecker celebrates 30 years as an artist. Frustrated with today’s modern pop industry’s superficial and narrow minded focus on looks and performances, she begins an educational journey to learn old techniques from various mentors in traditional singing.

«One doesn’t need a studio to dance». Dance can be so much more than just entertainment that’s beautiful to watch. «Lek» («Play») presents an experienced dancer’s passion for dancing, her thoughts about life and the continuous exploration of movement.

TO R S DAG

|

31


12:00 | SAMFUNNSHUSET

14:00 | ROKKEN

Barndom

Når jeg hører fuglene synge

Margreth Olin (2017) Producer: Margreth Olin Norway | Norwegian | English subs | 90 min

Trine Vallevik Håbjørg (2016)

«Barndom» er ein 90 minutt lang heilaftans kinofilm. Om born, på barnet og leiken sine premissar. Ein observerande dokumentar som følgjer born frå 1-7 år i Aurora Barnehage gjennom eit år. Ein stillfarande og nær, livsbejaende film. An observational documentary that follows the children in Aurora Kindergarten throughout a year. A quiet and close, life-affirming film, which draws up a whole different perspective on what children truly need than what is the current norm.

32 |

TO R S DAG

Producer: Trine Vallevik Håbjørg Norway | French | English subs | 7 min

Fem born flykta frå krigen som braut ut i Elfenbenskysten i 2010. Denne animerte kortdokumentaren er eit sterkt gruppeportrett av unge menneske i ein flyktningleir, og deira håp og draumar for framtida. Five children fled the war that broke out in the Ivory Coast in 2010. This animated documentary is a strong group portrait of young people in a refugee camp, and their hopes and dreams for the future.


14:00 | ROKKEN

14:00 | SAMFUNNSHUSET

Mogadishu Soldier

Gentle

Torstein Grude (2016)

Maren Victoria Thingnæs (2015)

Producer: Torstein Grude, Bjarte Mørner Tveit

Producer: Maren Victoria Thingnæs

Multiple | Multiple | English subs | 84 min

Norway | Norwegian | English subs | 25 min

Sidan 2006 har dei radikale islamistane frå Al-Shabaab kjempa for å styrte den somaliske regjeringa. Under FN-flagg er Den afrikanske union no engasjert i eit fredsbevarande oppdrag med soldatar frå Burundi og Uganda. Desse troppane kjempar mot Al-Shabaab i sentrum av Mogadishu, Somalias hovudstad.

Møt Maren Victoria Thingnæs og hennar dokumentar om sin far, jazzmusikaren Frode Thingnæs. Maren har i samtalar med Frodes musikarkollegaer og djupdykk i NRKs arkiv, følgt hans musikalske reise frå han var heilt ung, til hans bortgong i 2012.

The radical Islamists from Al-Shabaab has since 2006 fought to overthrow the Somali government. With a UN-flag, The African Union is now engaged in a peacekeeping mission with soldiers from Burundi and Uganda. These troops fight against Al-Shabaab in Mogadishu.

Meet Maren Victoria Thingnæs and her documentary about her late father, the Norwegian jazz musician Frode Thingnæs. Maren wanted to know more about her father after he unexpectedly passed away in 2012. Through NRK’s archive and conversations with Frode’s colleagues, Maren got to know Frode in a new way.

TO R S DAG

|

33


PREMIERE!

PREMIERE!

14:00 | SAMFUNNSHUSET

14:00 | SAMFUNNSHUSET

From dust to now - A portrait of Claudia Cox

The Pit Anton Yaremchuk (2016) Producer: Anton Yaremchuk, Danylo Okulov

Stefan Witts (2016)

Ukraine | English subs | 27 min

Producer: Stefan Witts Norway | English | 10 min

Claudia Cox plukka opp fiolinen då ho berre var to år, og har halde den tett inntil seg sida. Filmen tek deg med gjennom hennar vinnande viljestyrke frå gymsalen til scena. Australian Claudia Cox picked up her violin, at the incredible age of two. The film takes you on a journey through her winning will power from the gymnasium to the scene.

34 |

TO R S DAG

Filmen følgjer den ambisiøse dirigenten Denis i arbeidet med sin siste eksamen ved Ukraina sitt nasjonale musikkakademi i Kiev. Han har 35 dagar på å perfeksjonere operaen «The Barber of Seville» av Rossini. Vil Denis rekke det innan tida? The film follows an aspiring conductor named Denis during his last examination pieces at Ukraine’s National Music Academy in Kiev. Denis is graduating with a performance of Rossini’s «The Barber of Seville», and has 35 days to perfect the opera piece with a school orchestra and singers. Will Denis make it in the end?


PREMIERE!

16:00 | ROKKEN

16:00 | ROKKEN

Hjertefølgerne

Bybonden

Tord Theodor Olsen (2016)

Kristian Paulsen (2016)

Producer: Tord Theodor Olsen

Producer: Kristian Paulsen

Norway | Norwegian | English subs | 11 min

Norway | Norwegian | 58 min

Inni ein glasdome i Nord-Noreg lever Familien Hjertefølger på ein heilt unik måte. Rundt det vesle huset, bygd av leire og halm, dyrkar dei sin eigen mat heile året. Her inne er dei beskytta mot alt slags vêr, og lever i harmoni med omgjevnadane og alvane i skogen.

Ein haustar som ein sår - også midt i byen. I 2016 verte Andreas Capjon tilsett som Oslos første Bybonde, med mål om å dyrke opp ein setervoll midt i Oslo. Sjå kva som skjer når byfolket får moglegheiten til å få jord under neglene midt i mellom Barcode og Oslofjorden.

Inside a glass dome in Northern Norway, lives a family of five. In the garden around the little house, they grow their own food all year round. In this nature friendly shelter, they are protected from all kinds of weather, and live in harmony with the spectacular surroundings, and the elves in the forest.

You reap what you sow - also in the city. In 2016 Andreas Capjon becomes Oslo’s first city farmer, aiming to cultivate a field in down town Oslo. See what happens when the people of Oslo get the opportunity to get dirt under their fingernails in the heart of the city.

TO R S DAG

| 35


16:00 | SAMFUNNSHUSET

16:00 | SAMFUNNSHUSET

Ad Astra

Skolen

Egil Håskjold Larsen & Paul Tunge

Sunniva Sundby (2017) Producer: Natalya

Producer: Egil Håskjold Larsen

Sarch & Thomas Robsahm v/ Motlys

Norway | Norwegian | 27 min

Norway | Norwegian | English subs | 19 min

«Ad Astra» er ein poetisk studie av norsk kyrkjearkitektur frå 1950- til 1970-talet. Posisjonen til kyrkja i Noreg har alltid vore veldig sterk, men no står kyrkjene tomme. Men deira slåande struktur og arkitektur er ein sterk representant for korleis tida har forandra seg.

Kva hugsar du best frå barneskulen? Kven var du i klassa? Filmen tek deg tilbake til tida då verda var på storleik med skulegarden. Ei reise gjennom eit forlaten skulebygg kvar restane av tidlegare elevar sine minne kjem til liv i korridorane.

«Ad Astra» is a poetic study of Norwegian church-architecture. The position of the church in Norway has always been strong, but now the churches are empty. But their monumental structures and its architecture stands as a strong representation of how times have changed.

What do you remember from school? What was your role in the class? This movie takes you back in time to when the world was the size of the schoolyard. A travel through an abandoned school where former student’s memories come to life through the corridors.

36 |

TO R S DAG


16:00 | SAMFUNNSHUSET

18:00 | ROKKEN

I det fri

All Governments Lie: Truth, Deception and the Spirit of I.F. Stone

Edvard Karijord og Bendik Mondal (2016) Producer: Westerdals Oslo ACT Norway | Norwegian | 20 min

Fred Peabody (2016) Producer: Peter Raymont,

8. oktober 2013 forsvinn Geir Karijord i Romsdalen. Dette etterlèt familien hans i uvisse - er Geir borte for alltid, eller vil han ein dag kome heim? «I det fri» skildrar familiens oppleving av Geirs forsvinning. Det er ei nær forteljing om håp, sakn og det å leve med usvara spørsmål. On the 8th of October 2013, Geir Karijord disappears in Romsdalen. This leaves his family in uncertainty - is Geir gone forever, or will he come home one day? “I det fri” portrays the family’s experience of Geir’s disappearance. It is an intimate story about hope, loss and living with unanswered questions.

Andrew Munger, Steve Ord, Fred Peabody Canada | English | 92 min

Uavhengige journalistar som Jeremy Scahill, Glenn Greenwald, Amy Goodman og Michael Moore avdekkjer statsløgner og bedriftsbedrag, inspirert av den legendariske gravejournalisten I. F. Stone. Independent journalists Jeremy Scahill, Glenn Greenwald, Amy Goodman and Michael Moore expose government lies and corporate deception, inspired by the legendary investigative journalist I.F. Stone.

TO R S DAG

|

37


18:00 | SAMFUNNSHUSET

20:00 | ROKKEN

Nowhere to hide

Vår beste dag

Zaradasht Ahmed (2016)

Matias Myklebust (2016)

Producer: Mette Cheng Munthe-Kaas

Producer: Matias Myklebust

Norway | Arabic | English subs | 86 min

Norway | Norwegian | English subs | 9 min

Filmen følgjer sjukepleiaren Nori Sharif gjennom fem år, og gjev eit unikt innblikk til ein av verdas mest farlege stadar “triangle of death” i det sentrale Irak. Når ISIS går inn i Jalawla i 2014 og tek over byen, må han og familien flykte augeblikkeleg, og Nori skrur på kameraet sjølv.

Skikøyring i vakker, sunnmørsk natur gjennom vinterhalvåret byr på mange flotte opplevingar. Er det mogleg å velje den beste? Bli med å opplev gleda av å vere i fjellet!

The film follows the nurse Nori Sharif, providing unique access into one of the world’s most dangerous areas – the “triangle of death” in central Iraq. When ISIS advances on Jalawla in 2014 and takes over the city, he too must flee with his family, and turns the camera on himself.

38 |

TO R S DAG

Skiing with beautiful scenery at Sunnmøre through the winter offers many great experiences. Is it possible to choose the best? Take part in the pleasure of being in the mountains!


20:00 | ROKKEN

20:00 | SAMFUNNSHUSET

Heedless

Ishavsblod

Håvard Hanasand (2017) Producer: Terez Hol-

Trude Berge Ottersen, Gry Elisabeth Mortensen

lo-Klausen | Norway | Norwegian | English and

(2017) Producer: Gry Elisabeth Mortensen,

Norwegian subs | 56 min

Trude Berge Ottersen Norway | Norwegian | English subs | 98 min

Heedless er ein dokumentar om ein av verdas beste i frikøyring på ski, Dennis Risvoll, som deltek i den velakta konkurransen Freeride World Tour. Det viser seg at Dennis har ein spesiell metode for å takle risikoen han står ovanfor, og er dette skilivet så rosenraudt som skifilmane fortel oss?

«Ishavsblod» er ein arktisk, havgåande roadmovie, med barske kvinner og menn, som trassar uvêr, kulde og einsemd i Ishavet. Sjølv om omgjevnadane er rå, er samhaldet varmt. Filmen er ein hjarteleg hylling til ein utdøyande kystkultur sin svanesong.

Heedless is a documentary film about the Norwegian extreme skier Dennis Risvoll. He is not your run-of-the-mill skier, he’s very superstitious and he prefers to not give attention to the things that could be his demise.

«Ishavsblod» is a movie about the brave men and women who defies the stormy, cold and lonely arctic sea. All though the environment is rough, the companionship is strong. The film is a hearty tribute to a the dying coast culture’s swan song.

TO R S DAG

| 39


22:00 | ROKKEN

22:00 | SAMFUNNSHUSET

Monster in the Mind

Til månen med bestefar

Jean Carper (2016) Producer: Jean Carper USA | English | English subs | 87 min

David Alræk (2016) Producer: Elisabeth Kleppe Norway | Norwegian | Norwegian subs | 45 min

Filmen følgjer den over 80 år gamle medisinske journalisten Jean Carper, når ho med humor og intelligens undersøkjer den irrasjonelle frykta og misforståingane rundt Alzheimers. FIlmen leiar til ein overraskande og inspirerande slutt, og avslører korleis ein kan unngå å utvikle demens. With humor and intelligence, the now 85 years old medical journalist Jean Carper examines the irrational fear and dangerous misconceptions about Alzheimers. The film has surprisingly an inspiring, happy ending, showing us how to save ourselves and the world from dementia.

40 |

TO R S DAG

Når Davids bestefar Kåre får diagnosen demens, fryktar David at minna om livet deiras saman vil forsvinne. Dette er ein varm og humoristisk film, ein leiken refleksjon over korleis nye minne verte skapt når andre svinn hen, filma over ein periode på 9 år. When David’s grandfather Kåre is diagnosed with dementia, David is afraid that the memories of their life together will disappear. This is a warm and humorous film, reflecting on how new memories are made when the old are fading.


PREMIERE!

22:00 | SAMFUNNSHUSET

22:00 | SAMFUNNSHUSET

Albatross

Cucli

Sverre Kvamme (2016) Producer: Sverre

Xavier Marrades (2016)

Kvamme/Nordland kunst- og filmfagskole

Producer: Xavier Marrades - Nanouk Films

Norway | Norwegian | English subs | 26 min

Spain | Catalan | English subs | 17 min

Ein ung regissør dokumenterer dei siste månadane i bestefaren sitt kvardagsliv på Bønes. Bestemora tek vare på bestefaren på ein kjærleg og humoristisk måte. Filmen tek opp store tema som kjærleik og død.

«Cucli» følgjer lastebilsjåføren Ramon, som lever eit einsamt liv etter at kona døydde. Ein dag finn han ei kvit due i kjellaren. Ramon er ein nøktern mann, men det verkar som om dua har kome til han for ein spesiell grunn: som ein kjærleg beskjed frå den andre sida.

A young director is documenting the last months of his grandfather’s daily life. The grandmother takes care of the grandfather in an affectionate and humorous way. The film deals with two major subjects: love and death.

«Cucli» follows a truck driver named Ramon, who leads a lonely life following the death of his wife. One day, he meets a white dove in the cellar of his house. Ramon is a levelheaded man, but it seems as if the dove has come to him for a special reason: as a loving message from the other side.

TO R S DAG

|

41


Fredag Friday

Unwelcome 69 minutter av 86 dager Noen må være konge óg Livet på Solstein Maher midt i dalen Drømmeland Mads og mamma The Sound Pool We are the nation Turøy Et sykehus for Spania Granatmannen Togreisen The Wait Uten mamma, uten pappa Utlengsel Raised by Krump Ambulance La meg fortelle God knows where I am Barneraneren Big bunny again Win by fall

42 |

F R E DAG

PREMIERE!

10:00 | ROKKEN

Unwelcome Ida Theresa Myklebost (2016) Producer: Ida Theresa Myklebost og Jasmine El-Gamal Norway/US | Arabic | English subs | 15 min

Menwar (6) og familien flykta frå Syria, men vart møtt av eit Europa som ikkje ynskte å teke dei imot. No står dei overfor ein avgjerd som vil endre livet deira: skal dei følgje politiet sin ordre om å flytte til leire som liknar fengsel i Hellas, eller skal dei prøve å snike seg over grensa ulovleg? Menwar (6) and his family has escaped from Syria in hope of finding piece in Europe. They are faced with a big decision; should they follow the police’s order and move to camps in Greece looking like prisons, or should they risk everything trying to cross the border illegal?


PREMIERE!

10:00 | ROKKEN

10:00 | SAMFUNNSHUSET

69 minutter av 86 dager

Noen må være konge óg Magnus Hisdal og Daniel Rognes (2016)

Egil Håskjold Larsen (2017)

Producer: Maria Rud Halvorsen, Renate Hamm,

Producer: Tone Grøttjord-Glenne

Camilla Haugland, Magnus Hisdal og Daniel

Norway | Arabic | Subtitled | 70 min

Rognes | Norway | Norwegian subs | 9 min

“69 Minutter av 86 Dager" skildrar ei 3 år gammal jente si reise gjennom Europa. Ho opplev ei sjokkerande verd gjennom si lange reise, men med bornet si reine, uredde og nyfikne haldning til alt ho møter, viser filmen oss også noko håpefullt og vakkert ved mennesket.

Ein dokumentarfilm som følgjer den sosiale og spøkefulle skomakaren Kalleklev. Ved første augekast kan det sjå ut som tida har stått stille i Kalleklevs univers, men blir du med inn vil du få deg nokre overraskingar. På godt og vondt; nokon må vere konge óg.

The film portrays a 3 year old girl travelling through Europe. She experiences a shocking world, but with a child’s pure, brave and curious attitude to everything she sees, the film shows us a story of hope and beauty.

This documentary follows the outgoing and funny shoemaker Kalleklev. At first glance it might look as though the time has stood still in his universe, but if you take a second look you will be in for a few surprises. For better or for worse; someone has to be the king too.

F R E DAG

| 43


PREMIERE!

PREMIERE!

10:00 | SAMFUNNSHUSET

12:00 | SAMFUNNSHUSET

Livet på Solstein

Maher midt i dalen

Andreas Drange Jensen og Karen Hesseberg

Øystein Frøyland (2017) Producer: Guro

(2016) Producer: TV Haugaland (Øystein

Sollie Hansebakken | Norway |

Merkesvik) Norway | Norwegian | 102 min

Norwegian | Norwegian subs | 59 min

På Solstein får menneske som fell utanfor den ordinære arbeidsmarknaden ein ny sjanse til å delta i arbeidslivet. Mange av dei kjem til Solstein med fysiske og psykiske utfordringar, dårleg sjølvtillit og vonde mobbehistorier, men fordi leiinga satsar like mykje på menneskeutvikling som på profitt får dei fleste eit nytt liv, ny livsglede og beviser at arbeid er for alle.

I 2012 flykta Maher frå Syria. No bur han i lille Meldal kommune og drøymer om å bli pilot. Hans viktigaste steg er å kome inn på vidaregåande skule, men krava er høge. Alt blir vanskelegare når minna om Syria kjem snikande. Maher treng no hjelp frå lokale meldølingar for å klare måla sine.

People who fall outside the regular labor market get a new chance on Solstein. Many of them come with physical and mental challenges, poor self-esteem and stories of being bullied, but at Solstein most of them get a new life.

44 |

F R E DAG

In 2012 Maher fled from Syria. Now he lives in Meldal, and dreams of becoming a pilot. His next step is to get into high school, but things get difficult when the memories of Syria are coming back to him.


12:00 | SAMFUNNSHUSET

14:00 | SAMFUNNSHUSET

Drømmeland

Mads og mamma

Svein Molaug (2016) Producer: Rune Sørensen,

Kristoffer Kumar (2016)

Svein Molaug, Sandra Bianco

Producer: Kristoffer Kumar

Norway | Norwegian | Norwegian subs | 48 min

Norway | Norwegian | English subs | 15 min

«Drømmeland» handlar om Cechell Oftedals historie som gjekk frå å vere eit gatebarn i Manila, til å bli ein suksessfull butikksjef og gründer av ein velgjerande organisasjon i Noreg. Hennar livshistorie skaper sterke kontrastar av livsmoglegheiter, kor Filippinene har minimalt, medan Noreg har maksimalt med moglegheiter.

Mads Veslelia vart henta ut av barndomsheimen av mormora fordi mora var rusmisbrukar. I søking etter terapi og førebilete begynte han å rappe, og vart YouTube-stjerne over natta då utanlandske magasin omtala musikken hans. No etter 20 år er mora rusfri, og dei møtest for å ta eit oppgjer med fortida.

In «Drømmeland» we meet Cechell Oftedal who went from living on the street in Manila, to becoming a successfull store manager and entrepreneur of a charity organisation in Norway.

Mads moves from his childhood home to his grandma’s attic, because his mother is a drug addict. There he falls in love with hip-hop music, puts his songs on YouTube, and becomes a viral star. Now, after 20 years his mother is clean, and they meet to put the past behind them.

F R E DAG

| 45


14:00 | SAMFUNNSHUSET

14:00 | SAMFUNNSHUSET

The Sound Pool

We are the nation

Haakon Mathisen (2016)

Håvard Holme (2016)

Producer: Haakon Mathisen

Producer: Ida Kleppe

Norway | Norwegian | Norwegian subs | 26min

Norway/Kenya | English | English subs | 53 min

Rockefeller-eigar Hans A. Lier er ein beinhard businessmann som tener seg styrtrik på gode konsertopplevingar. Samtidig har det “å selje ut Rockefeller” blitt ein målestokk for suksess mellom norske musikarar. The Sound Pool er eit dykk ned i fenomenet og paradokset Rockefeller.

Billian (24) bur i Mathare-slummen i Kenya. Der brukar han all si tid på å lære foreldrelause barn å rappe, for å gi dei sjølvtillit og mot. Kenya er eit av verdas mest korrupte land, og for å få gjennomslag bestemmer Billian seg for å gå inn i politikken. Men kva skjer når Billian sjølv blir korrupt?

Playing the Rockefeller Music Hall in Oslo, Norway, is a rite of passage for any band touring Europe. Follow two young artists preparing for their first Rockefeller show and learn how this former public pool put the Norwegian music scene on the map.

Billian (24) lives in the Mathare slum in Kenya, where he spends all his time teaching orphans how to rap. Kenya is one of the most corrupt countries in the world, and to gain support he decides to go into politics. But what happens when Billian himself becomes corrupt?

46 |

F R E DAG


PREMIERE!

16:00 | ROKKEN

16:00 | ROKKEN

Turøy

Et sykehus for Spania

Christer Steffensen (2016)

Director: Sebastian Holsen

Producer: Lisa Turøy Christiansen

Producer: Gunnar Strøm

Norway | Norwegian | 12min

Norway | Norwegian | Subtitled | 35 min

Den 29. april 2016 styrtar eit helikopter med 13 menneske ombord. Det treff ein holme ved øya Turøy, berre få minutt før helikopteret skulle ha landa trygt. Ulykka var den verste i norsk luftfart si historie sidan 1978. Mange av Turøy sine innbyggjarar har sett ting ein aldri gløymer, og sit att med utruleg sterke tankar, kjensler og inntrykk.

Den spanske borgarkrigen var eit blodig kapittel som stort sett er gått i gløymeboka i den norske bevisstheita. Filmen handlar om tre av dei norske legane som drog for å etablere eit sjukehus i byen Alcoi. Historia er fortalt av borna deira og supplert av eit unikt biletemateriale og kunnskap frå ekspertar.

In April 2016 a helicopter crashes with 13 people on board. It crashes right next to the small island Turøy, only a few minutes before the helicopter was supposed to have landed safely.

The Spanish civil war was a bloody chapter in history that is mostly forgotten in Norway. This movie is about the three Norwegian doctors who established a hospital in Alcoi. The story is told by their children, complimented by a unique picture material from different experts.

F R E DAG

| 47


PREMIERE!

16:00 | ROKKEN

16:00 | SAMFUNNSHUSET

Granatmannen

Togreisen

Karianne Berge (2016)

Kristine Gausereide Jacobsen (2017)

Producer: Carsten Aanonsen

Producer: Kristine Gausereide Jacobsen

Norway | Norwegian | English subs | 55 min

Norway | Multiple | English subs | 8 min

Tidleg om morgonen den fjerde februar 1965, i ei stille gate på Skøyen i Oslo, snublar ein student over ein tynn tråd og utløyser ein granateksplosjon. Den første av seks, der den neste er meir farleg enn den forrige. For første gong sidan 2. verdskrig opplevde Oslo ein terror som kom innanfrå deira eige samfunn.

På ei togreise vert me kjent med ulike personar sitt syn på inhumanitet i vår tid.

February 4th 1965, on the quiet streets of Oslo, a man trips on a wire and sets off a grenade. In the following weeks, two more grenades go off, and three more are found. The Grenade Man is a true crime mystery shedding light on Norway’s first experience with terror.

48 |

F R E DAG

During a train ride we are introduced to different people’s perspective on inhumanity today.


THE

WA I T

PREMIERE!

PREMIERE!

1 6 : 0OLD 0 |AND S AFACING M F U NDEPORTATION NSHUSET 14 YEARS

18:00 | ROKKEN

A FILM BY EMIL LANGBALLE CO-DIRECTOR ANDREA STORM HENRIKSEN PRODUCER HELLE FABER CINEMATOGRAPHERS EMIL LANGBALLE & ANDREA STORM HENRIKSEN EDIT MICHAEL AAGLUND & PETER WINTHER PRODUCTION MANAGER LUNA JANSEN COMPOSER UNO HELMERSEN SOUND DESIGN RASMUS WINTHER GRAPHIC DESIGNER RASMUS LANGE POSTER PHOTO HELLE MOOS PUBLICIST LINE BILENBERG PRODUCED WITH THE SUPPORT FROM THE DANISH FILM INSTITUTE BY DOCUMENTARY FILM CONSULTANT KLARA GRUNNING-HARRIS, TV2 DENMARK BY COMMISSIONING EDITOR NIKOLAJ DAUGBERG AND CREATIVE EUROPE - PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION, BY MADE IN COPENHAGEN 2016 © INTERNATIONAL SALES DRSALES BY KIM CHRISTIANSEN

WWW.MADEINCOPENHAGEN.DK TW_Poster_UK_02.indd 1

31/10/16 16:08

The Wait Emil Langballe (2016)

Uten mamma, uten pappa

Producer: Helle Faber Denmark | English subs | 58 min

Kaia Johnsen Viki (2016) Producer: Høgskulen i Volda

Filmen følgjer 16 år gamle Rokhsar Sediqi, medan ho og familien får behandla deira asylsak i Danmark. Familien ventar enno på svar på om dei kan verte i landet - sjølv om dei sist høyrde frå myndigheitene hausten 2015. The film follows 16-year-old Rokhsar Sediqi, while she and her family have been waiting for a decision in their ”asylum case” in Denmark. The family is still waiting to see if they will be allowed to stay in the country – despite the fact that the last response from the authorities dates back to October 2015.

Norway | Norwegian | 27 min

Å miste ei mor eller ein far som ungdom er ei vanskeleg oppleving som endrar livet ditt for alltid. I denne filmen fortel Therese, Jim Andre og Daniel om korleis dei opplevde det då dette skjedde med dei, og korleis dei har lært seg å leve vidare med sorga og saknet. Losing a mother or a father when you’re young is a difficult and life changing experience. In this film Therese, Jim Andre and Daniel tells us how they have learned to live on with their grief and their loss.

F R E DAG

| 49


PREMIERE!

PREMIERE!

18:00 | SAMFUNNSHUSET

18:00 | SAMFUNNSHUSET

Utlengsel

Raised by Krump

Christian Wulff (2017)

Maceo Frost (2016)

Producer: XM Ekstra Medium

Producer: Made by Forest, BWGTBLD

Norway | Norwegian | 58 min

United States | 22 min

Kva kostar det å vere kunstnar? Artisten Marte Wulff levde eit idyllisk liv med mann og dotter i København. Samtidig skreiv ho albumet «Utlengsel», om å trasse fornufta og følgje hjartet. Då songane var ferdig, var også idyllen over. I filmen speler Marte inn albumet med symfoniorkester og prøver å forstå kvifor kunsten må vere so hjarterå.

«Raised by Krump» er ein 22 minutt lang dokumentarfilm som utforskar sokalla “Krumping”, ein Los Angeles-fødd dans. Filmen skildrar liva til dei mest innverknadsrike og produktive dansarane i området.

What does it take to be an artist? The artist Marte Wulff lived an idyllic life with her husband and daughter in Copenhagen. At the same time she wrote the album «Utlengsel», and when her lyrics were finished, so was the idyll.

50 |

F R E DAG

«Raised by Krump» is a 22-minute documentary film that explores the Compton/South Central, Los Angeles born dance movement called “Krumping”, and chronicles the lives of some of the area’s most influential and prolific dancers.


PREMIERE!

20:00 | ROKKEN

20:00 | SAMFUNNSHUSET

Ambulance

La meg fortelle

Director: Mohamed Jabaly (2016)

Therese Meyer (2016)

Producer: John Arvid Berger

Producer: Therese Meyer

Norway | Arabic | English subs | 78 min

Norway | Norwegian | 23 min

“Ambulance” er ei rå og sterk førstehandsberetning om konflikten i Gaza. Mohamed Jabaly, ein ung mann frå Gaza, sluttar seg til eit ambulanseteam som jobbar med livet som innsats. Frå innsida av ambulansen dokumenterer han den brutale krigen og frykta for å bli drepen.

Ei forteljing om ei jente sine eigne erfaringar med psykisk helse, der me vert teke med inn i hennar verd, der ho kjempar med si eigen psykiske helse, og ei bøn til samfunnet om å kollektivt lyfte på tabuet og stigmaet rundt mental helse.

Ambulance is a raw, first-person account of the last war in Gaza, July 2014. Mohamed Jabaly joins an ambulance crew as war approaches. We experience the war through Mohamed’s eyes as he comes of age among broken bodies, terrified families, and the constant risk of sudden death.

A story about a girl’s own experiences with mental health. We are drawn into her world where she fights against her own mental health, and a prayer to the community about lifting the taboo and stigma around mental health together.

F R E DAG

|

51


PREMIERE!

20:00 | SAMFUNNSHUSET

22:00 | ROKKEN

God knows where I am

Barneraneren

Jedd and Todd Wider (2017)

Jon Haukeland (2016) Producer: Ingvil Giske

Producer: Jedd and Todd Wider

Norway | Norwegian | English subs | 100 min

United States | English subs | 97 min

Kroppen til ei heimlaus kvinne vert funne forlaten saman med dagboka hennar i eit hus. Den dokumenterer hennar veg til svolt og alvorleg mental sjukdom, fortalt på ein gripande, humoristisk og spirituell måte. Filmen skildrar om vår systematiske svikt av dei som ikkje klarar å beskytte seg sjølv. The body of a homeless woman is found together with her diary. The diary documents her journey of starvation and the loss of sanity, but told with poignance, humour and spirituality. The film portrays our systemic failure to protect those who cannot protect themselves.

52 |

F R E DAG

Etter å ha verte dømt for medverknad til ran må 15 år gamle Noah flytte frå Haugenstua i Groruddalen, til sin far i Bærum. Regissøren har følgt Noah og kameratane sidan 2013, og skildrar deira band til kvarandre på ein måte som gjer det lett for publikum å leve seg inn i hovudpersonen sine indre kvalar. After being sentenced for a robbery, 15 year old Noah must move from Groruddalen to his father in Bærum. The director has followed Noah and his friends since 2013, and shows their strong bonds to each other in a way that makes it easy for the audience to understand the main character’s inner struggles.


PREMIERE!

PREMIERE!

22:00 | SAMFUNNSHUSET

22:00 | SAMFUNNSHUSET

Big bunny again

Win by fall

Emilie Pigeard (2015)

Anna Koch (2016) Producer: Anna Wendt

Producer: Jean-Christophe Soulageon

(AWFP), Fabian Winkelmann (AWFP),

France | French | English subs | 6 min

Jolanka Hoehn (dffb), Romana Janik (dffb) Germany | German | English subs | 82 min

Sist sommar drog eg heim for å besøkje familien min i høve ein søndagslunsj. Då fekk eg sjå bestefaren min og hunden eg hadde då eg var barn. Men noko hadde forandra seg. Last summer, I returned to see my family, for the occasion of a Sunday lunch. It allowed me to see my grandfather again, and the dog which I had when I was a little girl. But something had changed.

Fire 12-åringer flyttar heimefrå til ein internatskule for idrett i Frankfurt. Dei veks opp med eit strengt treningsregime og høgt prestasjonspress. Som wrestlere drøymer dei alle om å vinne mesterskap, men dei kjempar óg for å finne sin plass i livet. Four 12 year olds leave home for the “Elite School of Sport” in Frankfurt. They grow up in a strict corset of training schedules and pressure to perform. Being wrestlers, they all dream of a championship title, though each girl also fights their own battle to find their place in life.

F R E DAG

| 53


Laurdag Saturday

Karenina & I Hermetisert kjærleik Våre allierte Vihtta Vàhkku Vieljain (Fem uker med min bror) I skogen Tungeskjærerne Thea Jeg vil leve til jeg dør Ingen tid å miste Some Kind of Goodbye Mor Over the bridge Det store lille livet Bjarne begraver lykke Utgått på dato Verdens sterkeste lillebror Til Valhalla

10:00 | ROKKEN

Karenina & I Tommaso Mottola (2017) Producer: Gørild Mauseth Norway | Multiple | Norwegian subs | 84 min

Skodespelaren Gørild Mauseth vert utfordra av den vanskelege oppgåva det er å spele Anna Karenina på russisk. Ho legg ut på ei reise for å lære språket og for å oppdage dei eigentlege årsakene til at Tolstoj skreiv romanen. Det Gørild ikkje veit, er at Anna Karenina vil bli hennar livs rolle og forandre ho for alltid. Norwegian actress Gørild Mauseth is challenged to play Anna Karenina in Russian. She embarks on a journey to learn Russian and discover the real reasons why Tolstoy wrote the novel. What Gørild does not know is that Anna Karenina will change her forever.

54 |

L AU R DAG


PREMIERE!

10:00 | SAMFUNNSHUSET

10:00 | SAMFUNNSHUSET

Hermetisert kjærleik

Våre allierte

Merethe Offerdal Tveit (2017)

Anders Sømme Hammer (2016)

Producer: Merethe Offerdal Tveit

Producer: Hammer/NRK Brennpunkt/

Norway | Norwegian | 39 min

Field of Vision Norway | Multiple | Norwegian subs | 54 min

Morfaren til Merethe har laga eit dikt om brisling, bladsild og mussa. Jakta på kva dette er for noko, sender den uvitande regissøren på ei reise gjennom Sunde si fascinerande historie, og eitt år seinare, då morfaren les diktet att, kan ho nikke anerkjennande. Ho kjenner sin brisling. Ho kjenner morfaren sin.

Noreg har sendt ut soldatar for å delta i krigen mot IS i Irak og Syria. Der står dei på same side som lokale sikkerheitsstyrkar, militsar og framandkrigarar. Dei mange ulike væpna grupperingane har ulik motivasjon og til dels motstridande politiske og religiøse mål.

Merethe’s grandfather has made a poem about sprat, leaf herring and mussa. The search for what this is submits the director on a journey through history. A year later when he reads the poem again, she can nod approvingly. She knows her sprat. And she knows her grandfather.

Norway has sent soldiers to participate in the war against ISIS in Iraq and Syria. There they are on the same side as local security forces, militias and foreign fighters. The many armed groups have very different motivation and partly conflicting political and religious aims.

L AU R DAG

| 55


PREMIERE!

PREMIERE!

12:00 | SAMFUNNSHUSET

12:00 | SAMFUNNSHUSET

Vihtta Vàhkku Vieljain (Fem uker med min bror)

I skogen Emi Moberg Lundén & Jonathan Ki Lindhult (2016) Producer: Emi Moberg Lundén &

Biret Ravdna Mathisdatter Rognerud Eira

Jonathan Ki Lindhult

(2016) Producer: UIT- Medieproduksjon

Sweden | Swedish | English subs | 59 min

Norway | Sami | English subs | 18 min

Etter å ha blitt meir distansert frå reindrifta reiser Biret Eira heim igjen. Ho følgjer storebroren Nils Mathis som byrjar å overta som beslutningstager i familien. Samstundes prøver han sitt beste med å balansere mellom det å drive reindrift tradisjonelt og nytenkjande. After becomming increasingly detached from the reindeer herding, director Biret Eira moves back home. She follows her big brother Nils Mathis while he is busy trying to maintain the balance between herding traditionally and innovative.

56 |

L AU R DAG

Filmen følgjer to menn med unge hjarte når dei forsvinn inn i dei djupe skogane i Sverige. Det er vanskeleg og framandt, men dei held fram med ein urokkeleg optimisme. «I skogen» er ei historie om venskap, uskuld og alvorleg leik. The narrative follows two men with young hearts as they descend into the deep forests of Sweden. They find it harsh and strange but they continue with an unshakable sense of optimism. “In the forest” is a story about friendship, innocence and earnest play.


14:00 | ROKKEN

14:00 | SAMFUNNSHUSET

Tungeskjærerne

Thea

Solveig Melkeraaen (2017)

Director: Halvor Nitteberg (2016) Producer:

Producer: Ingvil Giske

Elisabeth Aspelin og Halvor Nitteberg

Norway | Norwegian | English subs | 85 min

Norway | Norwegian | English subs | 13 min

Tungeskjering er ein gammal tradisjon som framleis er viktig for å rekruttere framtidas fiskarar. Byjenta Ylva (9) skal prøve seg i yrket. Regissøren skildrar eit røft og direkte, men samstundes varmt og ikkje minst humørfylt miljø kvar born jobbar, får ansvar og vert inkludert på lik line med dei vaksne.

Thea er ei 12 år gammal jente frå Otta. Ho elskar å spele fotball og å vere med venene sine. Men kvifor vil ho verte luftambulansepilot når ho vert stor?

Cutting tongues of cod is an old tradition that still is important to recruit future fishermen. The city girl Ylva (9) is trying out the job herself. The director show a rough and direct, but also warm and humorous environment where children get to work and have responsibilities.

Thea is a 12 year old girl from Otta. She loves to play football and to hang out with her friends. Men why does she want to become an air ambulance pilot when she grows up?

L AU R DAG

| 57


PREMIERE!

14:00 | SAMFUNNSHUSET

14:00 | SAMFUNNSHUSET

Jeg vil leve til jeg dør

Ingen tid å miste

Karoline R. Ramberg og Sara Gjesdal (2016)

Paulina Cervenka (2017)

Producer: Høgskolen i Lillehammer

Producer: Natalya Sarch

Norway | Norwegian & Swedish | 25 min

Norway | Norwegian | English subs | 46 min

Det fins ei behandling som kan kurere den ulækjelege sjukdomen multippel sklerose (MS), men det er inga offentleg behandling i Noreg. Som 24-åring fekk regissør Karoline Ramberg sjølv diagnosen. Ho undersøkjer kvifor norske helsemyndigheiter nøler, medan dei vert friske i Sverige.

Wanja har hatt den dødelege sjukdomen ALS i ni år. Idet ho startar med å lage planar for det som er igjen av livet, møter ho nokon og alt forandrar seg.

A treatment that seems to cure multiple sclerosis (MS) is only offered to a small amount of patients in Norway. Karoline Ramberg tries to find the answer to why the Norwegian health authority hesitates, as the patients in Sweden gets cured.

58 |

L AU R DAG

Wanja has been diagnosed with the deadly disease ALS for nine years. When she begins the planning for what remains of her life, she meets someone, and everything changes.


PREMIERE!

16:00 | ROKKEN

16:00 | ROKKEN

Some Kind of Goodbye

Mor

Filip Agnihotri (2016)

Sivert Kalvø Harang (2016) Producer: Sivert

Producer: Filip Agnihotri

Kalvø Harang, Julia Floo Galaasen

Norway | English | Norwegian subs | 21 min

Norway | Norwegian | Norwegian subs | 9 min

Kunstnaren Gael frå Portland, USA, slit med å forsone seg med eit vanskeleg kapittel i livet sitt. Men med hjelp fra nokon som står han veldig nært, finn han nok mot til å få svar på nokre spørsmål som han har fortrengt i tolv år.

Anbjørg Eilertsen har i ti år vore ei hjelpande hand, ei røyst og ein livreddar for tallause menneske i rusmiljøet i Bergen. Dei fleste kallar henne berre «Mor». Gjennom Anbjørg får me eit lite innblikk i det ein uverkeleg og tragisk verd, som minner oss om viktigskapen av menneskeverdet og verdien i å bry seg.

Gael is an artist from Portland, USA, who is struggling with something from the past that he cannot let go of. But, someone very dear to him, helps him find enough courage to seek out answers to questions that he hasn’t dared to face in twelve years.

Anbjørg Eilertsen has for 10 years been a helping hand, a voice and a lifesaver for countless of people in the areas Bergen characterised by drug abuse. Amongst most of the users she goes by the name “mother”.

L AU R DAG

| 59


PREMIERE!

PREMIERE!

16:00 | ROKKEN

16:00 | ROKKEN

Over the bridge

Det store lille livet

Maria Lavelle (2016)

Rune Håverstad (2017)

Producer: Maria Lavelle & Sarah Kocher

Producer: Tonje Østbye

Norway/US | English | Norwegian subs | 17 min

Norway | Norwegian | Norwegian subs | 23 min

«Over the Bridge» er ein dokumentar om dei heimlause i den amerikanske midtvesten. Gjennom vinteren 2016 drog Maria Lavelle frå Haugesund ut med kamera for å få eit innblikk i korleis heimlause og avhengnad ser ut i South Dakota, samanlikna med i Noreg.

Ein kortfilmdokumentar om kvinner og livsperspektiv. I filmen møter me kvinner i ulike aldrar, frå fem til hundre år. Me møter dei i deira kvardag mens dei reflekterer rundt eksistensielle spørsmål som sorg og glede, frykt og draum, og ikkje minst meininga med livet. Filmen gir eit innblikk i kva eit knippe av dagens norske kvinner tenkjer om livet.

«Over the Bridge» is a documentary about the homeless people in the American midwest. During the winter of 2016, Maria Lavelle from Haugesund took her camera with her to get an insight in how homelessness and addiction looks like in South Dakota, compared to Norway.

60 |

L AU R DAG

“A big little life” is a short documentary film about women and perspectives on life. In the film we meet women of different ages, and their reflections on existential questions of grief and happiness, fears and dreams and the meaning of life.


16:00 | SAMFUNNSHUSET

16:00 | SAMFUNNSHUSET

Bjarne begraver Lykke

Utgått på dato

Weronika Nitsch (2016)

Kieran Kolle (2017)

Producer: Weronika Nitsch

Producer: Elisabeth Kleppe

Norway | Norwegian | Norwegian subs | 9 min

Norway | Norwegian | 56 min

«Bjarne begraver Lykke» er ei rørande og litt absurd historie om å nærme seg ei anna verd enn den ein sjølv høyrer til. Det er ei forteljing om å vere vener med nokon som er annleis. Ei forteljing der to ulike menneske vert satt under press i møte med nytt liv-og død.

Kvar fjerde norske handlepose med mat hamnar i boset. Korleis har det vorte akseptabelt å hive god mat som avfall, og kva kan me gjere for å endre på det? Kan ei gruppe vener sykle Noreg på langs og samstundes berre ete mat som er utgått på dato? Ordet «bosmat» får i denne filmen ei heilt ny tyding.

«Bjarne buries Luck» is a touching and slightly absurd story about getting closer to another world - a world far away from your own. It is a story about friendship with someone who is different. It’s a tale about two individuals being put under pressure in the face of new lifeand death.

Every fourth bag of norwegian groceries goes in the trash. How is it accepted to throw away good food as waste, and what can we do to change it? Can a group of friends travel Norway from coast to coast by bike, only eating food which is past its expiration date?

L AU R DAG

|

61


PREMIERE!

18:00 | ROKKEN

18:00 | ROKKEN

Verdens sterkeste lillebror

Til Valhall Even Evensen (2016) Producer: Even Evensen

Christian Thorkildsen (2017)

Norway | Multiple | English subs | 43 min

Producer: Tommy Gulliksen Norway | Norwegian | 59 min

Når tidlegare olympisk meister Andreas Thorkildsen mislukkast, tek hans eldre bror fram kamera for å filme comebacket. Men ingenting går som planlagt, og dei vert tvungen til å setje ambisjonar til side for å redde deira forhold som brør. When the former Olympic champion fails, his older brother brings out the camera to capture his comeback. But nothing goes as planned and they are forced to put ambitions aside to save their relationship.

62 |

L AU R DAG

Den til no ukjende MMA-fighteren Emil “Valhalla” Meek har fått sin livs sjanse med å møte den kontroversielle superstjerna Rousimar Palhares. Palhares vert kasta ut av den verdskjende ligaen UFC fordi han var for farleg. For Emil er dette moglegheita hvis han nokon gong skal bli ei av stjernene i UFC. The unknown MMA-fighter Emil “Valhalla” Meek has his chance of a lifetime to meet the controversial and dangerous superstar Rousimar Palhares. Emil takes the opportunity - in order of chasing his dream - namely to become one of the stars of UFC.


Studer mediefag i Volda Volda er kjent for eit godt studentmiljø, med eit mangfald av lag og organisasjonar. Engasjerte studentar gir studiebygda årlege høgdepunkt som Dokfilm, Fadderveka, VEKA, Animation Volda, og X2. Høgskulen i Volda har om lag 4000 studentar og er av dei største i landet på internasjonalisering.

Høgskulen tilbyr desse medieutdanningane: • Animasjon • Journalistikk, spesialisering avis/nett • Journalistikk, spesialisering tv/radio • Media, IKT og design - medieproduksjon • Media, IKT og design - mediedesign • Mediekunnskap • PR, kommunikasjon og media • Master in Media Practices L AU R DAG

hivolda.no

| 63


Pitchetevling Pitch contest

For trettande år på rad held me pitchetevling på Dokfilm. Her får filmskaparar høve til å presentere ein dokumentarfilmidé for eit panel. Panelet består av representantar frå VGTV, Norsk Filminstitutt, og Vestnorsk Filmsenter. Det vert sett av 6 minutt til presentasjon og 5 minutt til spørsmål frå panelet. VGTV stør eit vinnarprosjekt med 15 000 kroner. Tevlinga er open for publikum.

For the 13th consecutive year Dokfilm is arranging a pitching contest. The filmmakers get an opportunity to present their idea for a documentary film to a jury consisting of representatives from VGTV, Vestnorsk Filmsenter and Norsk Filminstitutt. Each contestant is given 6 minutes to pitch their project and 5 minutes to answer questions from the jury. VGTV will give the winner 15 000 NOK in support of their project. The contest is open to audience and will be held in Norwegian.

Leif Holst Jensen Ordstyrer Leif Holst Jensen har i ti år vore generalsekretær i Produsentforeningen. Han har tidligare vore kultursjef i Danmarks Radio, redaksjonssjef for U-redaksjonen og for TV-delen av NRK Troms. Han har jobba som reggisør for dokumentarprogram, kultur- og underholdningsprogram, og har utdanning innan journalistikk, medium, jus og leiing

64 |

PITCHETEVLING


Helle Hansen NFI Helle Hansen har bakgrunn som journalist for ei rekke oppdragsgivarar gjennom mange år, blant anna for Nordisk Film og Danmarks Radio. Sidan 2011 har ho jobba som dokumentarfilmkonsulent hjå Det Danske Filminstitutt før ho gikk over til jobben i NFI som konsulent

Andreas Gjellebæk Sverdrup VGTV Andreas Gjellebæk Sverdrup er publiseringsansvarlig for dokumentarfilm i VGTV. Andreas er utdanna medievitar frå Universitetet i Bergen, og har i tillegg jobba som journalist og tv-klipper. I VGTV er han med å hente inn rundt 150 dokumentarfilmer i året.

Eirik Vaage Vestnorsk Eirik Vaage har i 12 år drive Frost media AS. Selskapet har produsert, linje-produsert og regissert ei rekke spelefilmar, TV-serier og dokumentarfilmar. Eirik er óg sentral drivar og eigar i Nordic Location AS. I tillegg jobbar Eirik for filmbransjen i Møre og Romsdal gjennom sin koordinatorstilling i Vestnorsk filmsenter.

PITCHETEVLING

| 65


Prisutdeling Awards

Det vert delt ut fire prisar under prisutdelinga på Dokfilm, og vinnarane mottek ein flugestatuett. Flugestatuettane er for fjortande år på rad laga av Robert Steinnes frå Ørsta, og har på den tida nådd å verte eit sterkt symbol på Den Norske Dokumentarfilmfestivalen. Robert er utdanna ved Kunsthøgskolen i Oslo, arbeider til dagleg som kunstnar og har eige atelier i Volda. The winners recieve a fly trophy. The fly thropies have been made by Robert Steinnes from Ørsta, and has become a strong symbol of The Norwegian Documentary Film Festival.

Gullflugeprisen Årets beste lange film Alle filmar over 50 minutt produsert av norske, profesjonelle filmskaparar er med i konkurransen om Gullflugeprisen. Vinnaren får dekka reise og opphald under neste års festival.

66 |

PRISUTDELING

All films over 50 minutes that are produced by Norwegian professional filmmakers participate in the competition for the Gold Fly Award. The winner recieves travel- and accomodation coverage for next year´s festival.


Ildflugeprisen Årets beste korte/mellomlange film Alle filmar under 50 minutt produsert av norske, profesjonelle filmskaparar er med i konkurransen om Ildflugeprisen. Vinnaren får dekka reise og opphald under neste års festival.

All films under 50 minutes that are produced by Norwegian professional filmmakers participate in the competition for the Firefly Award. The winner recieves travel- and accomodation coverage for next year’s festival.

Nymfeprisen Årets beste studentfilm Alle norske studentfilmar er med i konkurransen om Nymfeprisen. Vinnaren får ein plass i ein av juryane under neste års festival.

All Norwegian student films participate in the competition for the Nymph Award. The winner is given a seat in one of the juries at next year’s festival.

Publikumsprisen Vinnaren av publikumsprisen vert røysta fram av publikum via stemmesetlane som vert delt ut før kvar film. Filmen med høgast snitt vinn Publikumsprisen, og vinnaren får ein plass i ein av juryane under neste års festival.

The winner of the Audience Award is elected by the audience via rates on ballots handed out before each screening. The film with the highest rate wins the Audience Award and the winner is given a seat in one of the juries at next year’s festival.

PRISUTDELING

| 67


Jury for lang dokumentarfilm Jury for long documentaries

Beate Arnestad Beate Arnestad er regissør og produsent med over 20 års erfaring frå NRK. «Der bølgene synger» frå 2002 var hennar dokumentarfilmdebut. Ho har oppheldt seg fleire år utanlands, og regissert filmar som den prisvinnande «Min datter terroristen» (2007), «Tvunget til taushet» (2012) og «Øyenvitnene» (2015). Beate Arnestad is a director and producer with more than twenty years of experience working at NRK. «Where the Waves Sing» from 2002 was her debut as a documentary filmmaker. She has spent many years abroad, and directed films such as the award-winning «My Daugther the Terrorist» (2007), «Silenced Voices» (2012) and «Øyenvitnene» (2015).

68 |

JURY


Nefise Özkal Lorentzen Nefise Lorentzen er ein tyrkisk-norsk forfattar, filmskapar og journalist busett i Oslo. Ho har laga fleire dokumentarfilmar om mange kontroversielle tema og utgjeve fleire bøker – både fiksjonelle og faglitterære. I 2004 var ho med å starte produksjonsselskapet Intergral Film. Nefise Lorentzen is a Turkish-Norwegian author, filmmaker and journalist living in Oslo. She has directed a number of documentary films on controversial topics and published books - both fictional and nonfictional. In 2004 she founded the production company Intergral Film together with Jørgen Lorentzen.

Carl Jørgen Nesset Carl Jørgen Nesset har filmbakgrunn frå Volda med master i journalistikk og dokumentar, og jobbar som høgskulelektor i medieproduksjon. Han har produsert og regissert dokumentarfilm for NRK, og har ei særleg interesse for tindar og vestlandsnatur. Carl Jørgen Nesset has a film background from Volda with a Master’s degree in journalism and documentary, and works as a lecturer in media production. He has produced and directed documentary films for NRK, and has a particular interest for mountains and the nature at Vestlandet.

JURY

| 69


Jury for kort og mellomlang dokumentar

Jury for short and medium length documentaries

Tommy Gulliksen Tommy Gulliksen er dokumentarfilmskapar med bakgrunn frå TV 2s dokumentarredaksjon Dokument 2. Han har produsert eit tjuetals dokumentarfilmar som har vunne til saman fem Gullruter og éin Nymphe d’Or i Monte Carlo. Tommy var med å starte produksjonsselskapet Norsk Fjernsyn i 2013. Tommy Gulliksen is a documentary filmmaker with a background from TV 2’s Dokument 2. He has produced more than twenty documentary films, for which he has won five Gullruter and one Nymphe d’Or in Monte Carlo. Gulliksen is one of the founders of the production company Norsk Fjernsyn.

70 |

JURY


Line Hatland Line Hatland er filmregissør med utdanning frå Volda, og har sidan år 2000 regissert fleire korte og mellomlange dokumentarar. Blant hennar seinare produksjonar er «Skyggen» (2013) og «Over streken» (2015). Hatland er ein av regissørane ved produksjonsselskapet Medieoperatørene. Line Hatland is a director with a degree from Volda, and has since year 2000 directed many short and medium-length documentaries. Among her later productions are «Skyggen» (2013) and «Over streken» (2015). Hatland is one of the directors at the production company Medieoperatørene.

Livirén Bratterud Livirén Bratterud er regissør og føredragshaldar med utdanning innan film og TV frå NISS, samt dokumentarregi frå Høgskulen i Lillehammer. Ho har brei erfaring innan journalistikk, foto og TV-produksjon, blant anna for TV 2 og NRK. I 2016 vann ho Nymfeprisen for dokumentarfilmen «Tung Jakke». Livirén Bratterud is a director and speaker with a degree in film and TV from NISS, and a degree in documentary film from Lillehammer University College. She has experience from both journalism, photography and TV-production for TV 2 and NRK. In 2016 she won Nymfeprisen for her documentary film «Tung Jakke».

JURY

|

71


Jury for studentproduksjon Jury for student productions

Liv Berit Helland Gilberg Liv Berit Helland Gilberg er dokumentarfilmregissør og videojournalist i NRK. Ho har sidan 1995 laga ei rekkje dokumentarfilmar, både enkeltståande og i forskjellige seriar. «Ikkje ein spurv», «Drømmen om Europa» og «Dagane Flyg» er nokre av dei seinare produksjonane. Liv Berit Helland Gilberg is a documentary film director and video journalist at NRK. She has since 1995 made numerous documentary films, both single and in different series. “Ikkje ein spurv”, “Drømmen om Europa” og “Dagane Flyg” are some of her most recent productions.

72 |

JURY


Odd Isunget Odd Isungset er redaktør i NRK Brennpunkt, og har tidlegare vore redaksjonssjef og journalist i Dokument 2. Han har produsert ei rekkje prisvinnande dokumentarar, og i 2011 vann han Den store journalistprisen for sitt arbeid med attentatet mot William Nygaard. Odd Isungset is the chief editor of NRK Brennpunkt, and former chief editor and journalist for Dokument 2. He has produced a number of award-winning documentaries, and won The great journalist price in 2011 for his work with the assassination against William Nygaard.

Bjørn Sørenssen Bjørn Sørenssen er professor emeritus ved NTNU. Han har blant anna skrive boka «Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre» 2.utg Universitetsforlaget 2007, samt mange artikler i fagtidsskrifter og pressa om dokumentarfilm, filmhistorie og nye medier. Bjørn Sørenssen is professor emeritus at NTNU. He is the author of the book «Å fange virkeligheten. Dokumentarfilmens århundre» 2.utg Universitetsforlaget 2007, and has written many articles in academic journals and press about documentary film, film history and new media.

JURY

|

73


Kven står bak? Ansvarleg redaktør: Johanne Kristensen Sandvik Grafisk formgjeving / Editorial Design Booklet: Sigurd Vikene og Synne Øye Myrvold

Kontakt: Den Norske Dokumentarfilmfestivalen Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 Volda

Trykk: Unitrykk AS

E-post: info@dokfilm.no

Me tek atterhald om trykkfeil og endringar i programbladet.

Heimeside: www.dokfilm.no

Styret fra venstre: Steffen Andersen, Sondre Styrk Styrkson, Aron Bræstrup Løsnes, Sigurd Vikene, Pernille Ulsrud, Lisa Rikstad, Ingrid Annette Kristiansen, Eline Blæsterdalen, Andrea Hustad, Johanne Kristensen Sandvik og Martin Lauvsnes Oddekalv.

Velkomen attende til DEN NORSKE DOKUMENTARFILMFESTIVALEN!

74 |

K V E N S TÅ R B A K ?


Ein stor takk til Alle som har jobba frivillIg for festivalen. Alle som har sendt inn filmar. Alle tidlegare festivalstyre. Alle sponsorar og gode hjelparar. Takk til alle eldsjeler som hjelp oss å halde festivalen i gong!

Visningsassistent: Torstein Sandven Publikumsprisansvarlege: Tommy Wiik, Churchill Odiero og Olve Storlykken

Booklet-redaktør: Synne Øye Myrvold

Vignett: Noemi Valentíny, Astrid Pfefferkorn Øverli, Whitney Maria Godinho og Lau Sze Yu Sally

Dekoransvarleg: Sunniva Agnete Trøen

Korrekturlesar: Gunhild Kallevig

Folkefestansvarleg: Isabel Jacobsen Haugjord og Anne Josefine Reitan

Gjesteansvarleg: Nikolai Nordlid

Musikk til vignett: Hanne Kolstø med “To rom”

Infobuansvarlege: Kamilla Tellefsen, Andreas Helgeberg og Kristina Juelsen

Bransjefestansvarleg Aurora Kløvvik

Frivilligansvarlege: Jørgen Wear og Oda Næs Skoglund

Laurdagsfestansvarlege: Elida Charlotta Skjærstad, Pernille Louise Røe, Iris Alm og Lovise Sverdrup

Infoassistent: Mariell Bøyum

Prisutdelingsansvarleg: Anne Kine Kind Askim

Filmansvarleg: Magnus Horne

Kaféansvarlege: Ruth Elise Henden, Sarah Ystanes, Sara Tångefelt og Ragnhild Kristoffersen

Baransvarlege: Kim Tvedt og Christian Christensen

Reportasjeleiar: Mari Linge Five

HMS: Herman Bjørneset

Områdeansvarlege: Frode Menes, Øyvind Strøm og Lars Martin Johannessen

Vevsansvarleg: Ole Andreas Vekve

Seminaransvarleg: Hedvig Idås

Fotoansvarleg Matias Myklebust

Flerkameraansvarleg: Kristian Kapelrud Q&A- ansvarleg: Mathias Remmereit

Høgskulen i Volda | Håvard Strand, Dave King, Ana Laws, Tormod Utne, Solgunn Osebjørneset, Jacob Kjøde, Audhild Gregoriusdottir Rotevatn, Hans Martin Dypvik, Svein Wisnæs og AMF | Alle jurymedlemmane | Pitcheforumpanelet | Alle bidragsytarar til DokSnakk, DokFabrikken og dei andre seminara | Alle tilbakemeldinger fra gjester og bransje | Jørgen Amdam, Asbjørn Aasebø, Asbjørn Moltudal, Anne Margrethe Mo, Unni Strand og andre hjelpsame folk i Volda Kommune | Rokken, Åge Staurset og alle dei frivillige | Vestnorsk Filmsenter | NFI | Stiftelsen Fritt Ord | Volda Filmteater | Studentsamskipnaden på Sunnmøre | Robert Steinnes for dei fine flugeprisane | Sparebanken Søre Sunnmøre | X2-festivalen | Montages: Karsten Meinich | K A Aurstad AS | Teltpartner Langevåg | Scana Volda | Furene Profilering | Åtgaum | DJ Booking | Tussa | NRK Radiodokumentaren: Kjetil Saugestad | STiV | Vekve Media

E I N S T O R TA K K T I L

| 75


Torsdag

12:00

10:00

ROKKEN Fra hofta

28 min

Sviket mot sauen

24 min

Utan mat og drikke

45 min

Scary Funny Sexy

14 min

Urstemmen

58 min

14:00

Når jeg hører fuglene synge Mogadishu Soldier

7 min 84 min

11 min

Bybonden

58 min

Barndom

Gentle From dust to now -

Ad Astra Skolen I det fri

90 min

18:00 20:00

Lek

The Pit

All Governments Lie

22:00

The Whisperers

a portrait of Claudia Cox

Hjertefølgerne

16:00

SAMFUNNSHUSET

Vår beste dag

10 min

Heedless

56 min

Monster in the Mind

87 min

Nowhere to hide

Ishavsblod

Til månen med bestefar Albatross Cucli

ONSDAG DokTalent Opning DJ Yung Ched Teigen

76 |

PROGRAM

ANNA 98 min

6 min 90 min

7 min

9 min 26 min

27 min

Kreative Søre Sunnmøre

19 min

Teltet, 17:00

23 min

86 min

98 min

DocLounge Volda - Raving Iran Teltet, 21:00

45 min 26 min 17 min

Samfunnshuset, 13:00 Samfunnshuset, 20:00 Teltet, 22:30


Fredag ROKKEN Fra Unwelcome hofta Sviket 69 minutter mot sauen av 89 dager

SAMFUNNSHUSET 16 min

09:00

70 min

Utan mat og drikke

Scary Pitchetevling Funny Sexy

Radiofrukost

ANNA

Noen må være konge og

9 min

Livet på Solstein

102 min

Maher midt i dalen

60 min

Urstemmen

Drømmeland

48 min

Når jeg hører fuglene synge

Mads og mamma

15 min

Masterklasse i VR

Mogadishu Soldier

The Sound Pool

26 min

Teltet, 15:00

We are the nation

53 min

kl. 12:30

Hjertefølgerne Turøy

12 min

Togreisen

Bybonden Et sykehus for Spania

35 min

The Wait

Granatmannen

All Uten Governments mamma, uten Lie pappa Seminar: Døden

8 min 59 min

55 min

27 min kl. 19:00

DokFabrikken Konferanserommet på Rokken 16:00 - 19:00

Utlengsel

58 min

Raised by Krump

22 min

DokFokus: Treng me å snakke meir om døden

Vår Ambulance beste dag

78 min

Heedless

Monster Barneraneren in the mind

100 min

16:00

La meg fortelle

23 min

Filmkviss

God knows where I am

97 min

Teltet

Big bunny again Win by fall

6 min 82 min

NB! Filmane vert vist i bolkar. Ver venleg og møt opp til anvist tidspunkt for filmvisningane!

DJ UICE Teltet, 23:00

NB! The movies are put in blocks. Please arrive at the given times for the screenings

PROGRAM

|

77


Laurdag ROKKEN Karenina & I

SAMFUNNSHUSET

12:00

10:00

85 min

14:00 16:00

09:00

Ei historisk veke Halkjelsgate, 11:30

Hermetisert kjærleik

38 min

Våre allierte

54 min

DokFokus: Når fiksjon og

Vihtta Vàhkku Vieljain

18 min

Folkefest

dokumentar møtast

I skogen

59 min

Paviljongparken

Thea

14 min

DokRadio

Jeg vil leve til jeg dør

46 min

Teltet

Ingen tid å miste

46 min

BarneDok: Tungeskjærerne

85 min

Some Kind of Goodbye

21 min

Bjarne begraver lykke

Mor

10 min

Utgått på dato

Over the bridge

18 min

Det store lille livet

22 min

Verdens sterkeste lillebror

64 min

Til Valhall

48 min

9 min 56 min

DokFabrikken Konferanserommet på Rokken 16:00 - 19:00

Prisutdeling

20:00

18:00

Radiofrukost

ANNA

22:00

Laurdagsfesten

Silent Disco DokumenBar

Vinnarfilmane vil bli vist på Samfunnshuset søndag frå klokka 12:00. The winning films will be shown at Samfunnshuset sunday at 12:00.

78 |

PROGRAM


Stikkordregister

Index

A Ad Astra 36

H Heedless 39

Albatross 41

Hermetisert kjærleik 55

All Governments Lie 37

Hjertefølgerne 35

R Radiofrukost 16 Raised by Krump 50 S

Ambulance 51 I

Scary Funny Sexy 30

Ingen tid å miste 58

Seminar: Døden 23

BarneDok 19

Ishavsblod 39

Skolen 36

Barneraneren 52

I skogen 56

Some Kind of Goodbye 59

B Barndom 32

Big bunny again 53 Bjarne begraver lykke 61

Sviket mot sauen 29 J

Jeg vil leve til jeg dør 58 T

Bybonden 35 Bølger 13

K Kafé Attåt 10

C Cucli 41

DJ Yung Ched Teigen 14

Thea 57 The Sound Pool 46

Karenina & I 54

The Pit 34

Kart 2

The Wait 49

Kreative Søre Sunnmøre 22

The Whisperers 54

D Det store lille livet 60

Til månen med bestefar 40 L

La meg fortelle 51

Til Valhall 62

DJ UICE 17

Laurdagsfesten 20

Togreisen 48

DocLounge 15

Leiar 6

Tungeskjærerne 57

DokFabrikken 24

Lek 31

Turøy 47

DokFokus 22

Livet på Solstein 44 U Unwelcome 42

DokRadio 19 DokSnakk 22

M Mads og mamma 45

Urstemmen 31

DokTalent 14

Maher midt i dalen 44

Utan mat og drikke 29

DokTV 17

Masterklasse i VR 24

Uten mamma, uten pappa 49

Drømmeland 45

Mogadishu Soldier 33

Utgått på dato 61

Monser in the mind 40

Utlengsel 50

E Ei historisk veke 18

Mor 59 V Verdens sterkeste lillebror 62

Et sykehus for Spania 47 N Noen må være konge og 43 F

Silent Disco 21

I det fri 37

Vihtta Vàhkku Vieljain 56

Farvel til asfalten 13

Nowhere to hide 38

Visning av vinnarfilmane 21

Filmkviss 17

Når fiksjon og dokumentar møtast 23

VR The Champions 25

Folkefest 18

Når jeg hører fuglene synge 32

Vår beste dag 38

Fra hofta 28 From dust to now - A portrait of Claudia Cox 34

Våre allierte 55 O Om Dokfilm 7 Opning 12

W We are the nation 46

Over the Bridge 60

Win by fall 53

G Gentle 33 Granatmannen 48 God knows where I am 52

P Pitchetevling 17, 64

6

69 minutter av 86 dager 43

Prisutdeling 20, 66

ST I K KO R D R E G I ST E R

| 79


STUDENTTINGET I VOLDA

80 |

SPONSORAR


Profile for Den Norske Dokumentarfilmfestivalen

Festivalprogram 2017  

Festivalprogram 2017  

Profile for dokfilm
Advertisement